Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie"

Transkrypt

1 Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła-Behrens Stopień naukowy: doktor habilitowany Stanowisko: profesor UP Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra Glottodydaktyki i nauczania zdalnego Zainteresowania naukowe: dydaktyka języków obcych, dydaktyka języków do celów edukacji szkolnej dzieci migrantów, zdalne nauczanie Granty i prace badawcze: Aktualny projekt badawczy: Małopolska Chmura EduKacyjna ILCA (innovative Language Cloud Academy) Rozprawa doktorska: Doktorat z językoznawstwa stosowanego, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Temat rozprawy: Wczesne nauczanie języków obcych Integracja języka obcego z przedmiotami artystycznymi w młodszych klasach szkoły podstawowej Promotor: prof. dr hab. Halina Siek-Piskozub (Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu) Recenzenci: )prof. dr hab. Hanna Komorowska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Weronika Wilczyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu). Rok obrony: 2000 Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Tytuł rozprawy: Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka. Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. dr hab. Hanna Komorowska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (Uniwersytet Łódzki), dr hab. prof. UO Jolanta Nocoń (Uniwersytet Opolski). Rok obrony: 2013 Studia podyplomowe: MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą Prowadzone zajęcia: Dydaktyka języka francuskiego, studia licencjackie i magisterskie Teoria nauczania i uczenia, studia licencjackie Cywilizacja Francji Praktyczna nauka języka francuskiego, studia licencjackie Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych: Członkini Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego Członkini międzynarodowego stowarzyszenia GERFLINT (Groupe d Etudes et de Recherches en Français Langue Internationale), od 2007 do 2011 roku wice-przewodniczącej. Członkini Stowarzyszenia nauczycieli języka francuskiego PROF-EUROPE, a w latach przewodnicząca sekcji regionalnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Współpraca międzynarodowa: Udział w wielu projektach międzynarodowych. Członkini zespołów projektów Lingua «Primeros pasos» ( ) i Socrates Comenius ( ) zatytułowanym «Boite à Lettres». Obydwa projekty dotyczyły kształcenia nauczycieli języków pracujących w kształceniu wczesnoszkolnym. Ich rezultatem były programy kształcenia nauczycieli języków obcych pracujących z dziećmi. Projekt «Primeros pasos» otrzymał w 2002 roku nagrodę Label européen des langues, nagroda ta przyznawana jest innowacyjnym projektom edukacyjnym wspierającym naukę języków obcych. W latach udział w średnioterminowym projekcie Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu Encourager la culture de l'évaluation chez les professionnels. Le cas des professeurs de langue. Dotyczył on kształcenia kultury oceniania u nauczycieli języków obcych, publikacja w 2011 roku.

2 Współpraca z licznymi uniwersytetami między innymi z Université de Genève, Université Paris Decartes, Université Paris XII oraz Université d Angers oraz z l'uclm (Université Charles Louis de Montesquieu) w Abidjan (Wybrzeże Kości Słoniowej) oraz z Uniwersytetem w Mumbaju (Indie). W 2004 roku zaangażowałam się w pracę Stowarzyszenia naukowego GERFLINT (Groupe d'études et de Recherches pour le Français Langue Internationale). Rezultatem tej współpracy było stworzenie międzynarodowego czasopisma Synergies Pologne, którego jestem redaktorką naczelną. To francuskojęzyczne czasopismo prezentuje badania w zakresie humanistyki, a szczególnie z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz dydaktyki. Międzynarodowy komitet naukowy oraz podwójna ocena tekstów przez ekspertów zapewniają jakość publikacji. Czasopismo jest regularnie oceniane przez ekspertów MNiSW i jest od kilku lat na liście czasopism punktowanych. Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

3 Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 22 maja 2014, referat : Narzędzia do diagnozowania kompetencji językowych i kulturowych testy kompetencji, Europejskie Portfolio Językowe i Autobiografia Spotkań Interkulturowych. (zaproszona) PL-CALL, Referat z Agnieszką Koscińską : MOOCS for Teachers Learning Experience in Professsional Development Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytet Warszawski, 23 września 2014 r, bez referatu Motywacja w edukacji językowej, Konferencja FRSE Warszawa, 24 września Referat : Refleksyjny nauczyciel, myślący uczniowie - Europejskie portfolio językowe w praktyce. (zaproszona) Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji, Konferencja FRSE Tarnów, 4 marca Referat : Rola przygotowania językowego nauczycieli jako kluczowego elementu mobilności. (zaproszona) Attaining and Sustaining Mass Higher Education, OCDE, IMHE General Conference 2012, September 2012, Paryż, Francja (bez referatu). Chaque enfant peut réussir en langues, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, mai 2013, członkini komitetu naukowego. Le complexe du verbe», IUFM de Lyon, , członkini komitetu naukowego. Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, września 2012, NKJO Bydgoszcz. Referat: Problematyka uczenia czytania w J2 w nauczaniu wczesnoszkolnym Passagers et messagers de Pologne et de France. Ou quand la traversée des frontières permet de «penser ailleurs», Université Paris V Decartes 7 kwietnia 2011, Paryż, Francja. (zaproszona) Langue française, diversité culturelle et linguistique, Konferencja Agence Universitaire de la Fraccophonie, Bukareszt, Rumunia, 4-5 lutego Wykład plenarny: GERFLINT la promotion de la recherche en langue française. (zaproszona) Konferencja, Maria Skłodowska-Curie kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej, Kraków, października Wielorakie podróże - edukacja dla dzieci, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 9 maja Wykład plenarny: Europejskie portfolio językowe droga do autonomii. (zaproszona) Les compétences en progression : défi pour la didactique des langues, , Université de Poitiers, Francja. Wykład plenarny : Le développement des compétences en communication en langue étrangère dans une classe de langues à l époque de Web 2.0. (zaproszona) Cultures In Dialogue: Relations Between The French-Speaking And English-Speaking Worlds In The Area Of Languages And Cultures, maja 2011, L Institut Français w Londynie, członek komitetu naukowego.

4 Dwujęzyczność w edukacji wczesnoszkolnej. Techniki nauczania języka obcego w klasach I-III, 19 listopada 2010, ORE Warszawa. Konferencja plenarna: Inteligencje wielorakie w edukacji integracja treści i metod nauczania w kształceniu wczesnoszkolnym. (zaproszona) Français et Multilinguisme dans la science, 18 października 2010, Genewa, Université de Genève. Wykład plenarny : GERFLINT - pour la promotion de la recherche en langue française. (zaproszona) MI World Symposium, MI Institute, Beijing, Chiny, Wykład : Multiples way to learn the languages - Content and Language Integrated Learning (CLIL) and MI in practice. (zaproszona) 5 Ogólnopolskie Forum Edukacyjne, 4-16 kwietnia 2010 Kraków. Wykład plenarny : Teoria inteligencji wielorakich w nauczaniu zintegrowanym. (zaproszona) Targi Edukacyjne, marca 2010, Kilece. Warsztat «Teoria inteligencji wielorakich w szkole». (zaproszona) 2009 Inteligencje wielorakie w nauczaniu nowe tendencje w nauczaniu jezyków obcych, 26 listopada 2009, CODN, Warszawa. Konferencja plenarna : 8 dróg aby być inteligentnym. (zaproszona) Former les enseignants de langues en Europe, Uniwersytet letni CIEP Sèvres, Francja, 6-10 lipca 2009 (bez wystąpienia). Różnorodność językowa atutem ucznia i szkoły, 27 maja 2009, NKJO, Legnica. Konferencja plenarna : Wielojęzyczność jako istotny element polityki językowej. (zaproszona) Program kształcenia ustawicznego a podejmowanie aktywności zawodowej przez młodzież, Konferencja FREREF, program Regio LLL, kwietnia 2009, Kraków. L Identité méditerranéenne et Francophonie. Pour une dialogique sur la communication internationale, Konferencja GERFLINT, kwietnia 2009, Malta. Warsztat dla Redaktorów naczelnych czasopism naukowych Synergies Des Pays Stowarzyszenia GERFLINT Konferencja dla Dyrektorów NKJO, 19 listopada 2008, Dębe. Referat : Kształcenie nauczycieli jezyków obcych. (zaproszona) 1 er Congrès des Professeur de Français «Enseignement et apprentissage du français au cœur de la Francophonie» kwietnia 2008, Pułtusk. Konferencja: L enseignement des langues vivantes aux enfants sommes nous prêts? (zaproszona) VI Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego, English Teaching Market, maja 2008, Stare Jabłonki. Warsztat: IW na zajęciach języka angielskiego, czyli jak skutecznie i ciekawie uczyć dzieci? (zaproszona) 2 ème Colloque du GERFLINT, 1-4 czerwca 2008, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Referat: Indexation et évaluation des revues scientifiques. Stratégies innovantes et standards de qualité pour l apprentissage bilingue en Europe, Colloque International SCALA TransEurope, 5-7 marca 2008, Genewa, Szwajcaria. (bez wystąpienia, ekspertka MEN).

5 2007 Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, września 2007, Wrocław. Referat: Jak stać się refleksyjnym nauczycielem języka obcego? - Rozwijanie strategii uczenia się u studentów poprzez wykorzystanie Europejskiego Portfolio językowego u studentów filologii romańskiej, specjalność nauczycielska Les langues à l école, Konferencja l I.U.F.M Nord Pas de Calais, 4 października 2006, Arras, Francja. Referat : Présentation de la déclinaison polonaise du Portfolio Européen pour les 6-10 ans. (zaproszona) Colloque du GERFLINT, Paris, France (bez wystąpienia). TERTIUM Język trzeciego tysiąclecia IV, 9-12 marzec 2006, Kraków. Referat: Wykorzystanie Europejskiego Portfolio językowego dla określania umiejętności językowych studentów. Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, września 2006, Kraków (bez wystąpienia). Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji, WSH, Łódź, września Konferencja plenarna: Inteligencje Wielorakie a Europejskie Portfolio Językowe. (zaproszona) 1er Congrès Européen Des Professeurs De Français, Fédération Internationale des Professeurs de Français, Viedeń, Austria, 2-5 listopad Referat : Portfolio et Compagnie. L Espagne et la Pologne : deux cas de figure. Colloque du GERFLINT, Université Franche Conté, 7-9 maja 2006, CLA, Besançon. Les compétences, Konferencja FREREF, Kraków, września Referat : EUROPASS - implementation in Poland Vers une nouvelle dimension des études romanes, Konferencja Stowarzyszenia Plejada, 2 grudnia 2005, Warszawa Referat: Témoignage d une expérience le français pour les débutants Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, września 2005, Lublin. Referat : Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat. Konferencja L Europe des langues et des cultures, czerwca 2005, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (bez wystąpienia). Contenus culturels et didactique des langues, Konferencja Université Cergy-Pontoise, marca 2005 (bez wystąpienia) XIème Congrès Mondial des Professeurs de Français, Fédération Internationale des Professeurs de Français, Southern Illinois University, , Atlanta, USA. Referat: Boîte à Lettres - un outil de formation initiale et continue des enseignants des langues étrangères (wygłoszony z Julian Serrano d Escuela Universitaria de Magisterio de Cuenca - Universidad de Castilla - La Mancha, Espagne). Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego września 2004, Poznań. Referat: Primary Letter Box czyli jak skutecznie uczyć czytania w języku obcym dzieci.

6 2003 Les TIC et les jeunes apprenants des langues - warsztaty w Europejskim Centrum Języków Obcych w Graz 6-8 marca Referat: Primary Letter Box- introduction de la lecture en LE à l école primaire. Identity and Creativity in Language Education, 21th Word Congress of the World Federation Of Modern Languages (FIPLV), Johannesburg, 2-5 lipca Referat: Les premiers pas avec la langue étrangère Quelle formation pour les maîtres impliqués à la sensibilisation envers la langue étrangère avec les élèves en bas âge. Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Częstochowa, wrzesnia Referat: Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języka obcego dzieci Seminarium Agencji Narodowej Programu SOCRATES, Warszawa, 21 marca Referat: Projekt Primeros Pasos kształcenie nauczycieli dla potrzeb szkoły podstawowej. Seminarium dla studentów Universidad de Castillia-La Mancha, maja Konferencja: La Ensenanza de la lengua extranjera en la educacion infantil, Universidad de Castillia-La Mancha, 3-5 lipca (zaproszona) Spotkanie Dyrektorów Nauczycielskich Kolegiów Jezyków Obcych, Sulejówek prezentacja programu kształcenia nauczycieli: Primeros Pasos Seminarium Rady Europy Sokrates-Arion Early Learning of Foreign Languages, marca 2001, Lizbona, Portugalia. Referat: Enseignement et apprentissage des langues étrangères en Pologne. Nagrody i wyróżnienia: Odznaczenie Kawalera Palmes Académiques, Republika Francuska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, dekret z dnia 8 października Kontakt: , Akademickie Centrum Hotelowe Za Kolumnami, ul. Armii Krajowej 9a, pokój nr 015 Publikacje : 1. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze 1.1. Pamuła-Behrens M., (2012). Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków Pamuła-Behrens M., (2012). Génération numérique en classe de langue w : Veletopulos F., Zajac J., (red) Les compétences en progession. Dans Un défi pour la didactique des langues. Institut d Etudes Romanes, Université de Varsovie&Université de Poitiers, Laboratoire FoReLL EA Pamuła, M., (2003). Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa Pamuła, M., (2002). Wczesne nauczanie języków obcych Integracja języka obcego z przedmiotami artystycznymi w młodszych klasach szkoły podstawowej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków Piccardo E., M. Berchoud, T. Cignatta, O. Mentz and M. Pamula Pathways through assessing, learning and teaching in the CEFR (+ CDrom and website). Strasbourg: Council of Europe. Francuska wersja językowa: Encourager la culture de l'évaluation chez les professionnels (ECEP), Strasbourg: Council of Europe. (mojego autorstawa jest rozdział

7 pierwszy (zarówno w języku francuskim jak i angielskim) Avoir une attitude réflexive: la reflexivité comme voie pour l autonomie / Reflexivity: an attitude leading to autonomy a także wybrane propozycje ćwiczeń do kształcenia nauczycieli opublikowane na dołączonej do książki płycie CD. 2. Podręczniki, skrypty 2.1. Pamuła, M., et al., (2002). Primeros Pasos. Formation pour les maîtres impliqués à la sensibilisation envers la langue étrangère avec des élèves en bas âge. Kraków, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej McElwee J., A.Gregory, A.Pamuła, J.Serrano, D.Sygmund, E.Vasquez (2004). Primary Letter Box. Wyd. R&C ICT: Redcar i Comission Européenne DG XXII: Education, Formation et Jeunesse Pamuła M., Krysa, M., Herzig K., (2009). Program nauczania języka francuskiego dla gimnazjum, dla sekcji dwujęzycznych, Warszawa, CODN Pamuła M., Krysa, M., Herzig, K., (2009). Program nauczania języka francuskiego dla gimnazjum, dla sekcji dwujęzycznych, Warszawa, CODN Misztal M., Pamuła M. et al. (2010). Program nauczania języków specjalistycznych / zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na zajęciach uzupełniających. Zrealizowany w ramach programu Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce program_nauczania_jezyk_zawodowych.pdf 2.6. Pamuła M., Sikora Banasik, D., (2008). Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli jak skutecznie uczyć dzieci języka angielskiego, Warszawa, CODN. Adaptacja publikacji dla nauczycieli języka francuskiego: Pamuła M., Sikora Banasik, D., (2009). Inteligencje wielorakie w praktyce czyli jak skutecznie uczyć dzieci języka francuskiego, Warszawa, CODN. Publikacja internetowa: Pamuła M., Rzyska J., Zazula M., (2007). Moje pierwsze europejskie portfolio językowe, Warszawa, CODN. (kierownik projektu) 2.8. Pamuła M., Rzyska J., Zazula M., (2007). Moje pierwsze europejskie portfolio językowe. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców. Warszawa, CODN. (Kierownik projektu) 2.9. Pamuła, M., et al. (2006). Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat. Warszawa, CODN. (Kierownik projektu) 2.10.Pamuła, M., et all. (2006). Europek na zajęciach języków. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Warszawa, CODN. (Kierownik projektu) 2.11.Chauvel D., D. Champagne, C.Chauvel, [tł. Małgorzata Pamuła] (2003). Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej: poradnik. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 3. Pozostałe prace naukowe Rozdziały w monografiach (rozdziały w wydawnictwach zwartych) 3.1. Pamuła M., (2011). Learning to read, w: Komorowska, H., (red.) Issues in Promoting Multilingualism. Teaching-Learning Assessment, str , publikacja zawiera wybrane

8 treści z publikacji w języku polskim: Pamuła M., (2009). Trudna sztuka czytania w języku obcym, w pierwszym etapie kształcenia w: Sikora-Banasik (red.) Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. Warszawa, CODN, str Pamuła M., (2009). L'enseignement des langues vivantes aux enfants : sommes-nous prêts?, w: Paprocka-Piotrowska U., Zając J., (2009) L'enseignement / apprentissage du français langue étrangère : réfléchir et agir. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, seria: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Katolicki Uniwersytet Lubelski ; 153, str Pamuła M., (2007). Inteligencje Wielorakie a Europejskie Portfolio Językowe, w: Pawlak, M., Fisiak, J., (red.) Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji. Łódź: Wyd. WSHE, str Pamuła M., A. Pytlarz (2007), Kształcenie kompetencji kulturowej a wykorzystanie projektu pedagogicznego, w: Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych w Polsce ( ): 50 lat czasopisma "Języki Obce w Szkole" z wyborem tekstów z lat / Hanna, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, str , Seria: (Języki Obce w Szkole ; nr specjalny, 6 (2007)); Pamuła, M., A. Pytlarz, Projekt pedagogiczny, Języki Obce w Szkole nr 4, str Pamuła M., (2006). Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat, w: Krieger- Knieja J., Paprocka-Piotrowska, U., (red.) Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, Lublin, Wyd, KUL, str Gajewska E., Pamuła, M., (2006.) Ouvrir les portes aux débutants. Témoignage d une expérience. dans : Tomaszkiewicz T. (red.) Vers une nouvelle dimension des études romanes. Łask : Oficyna Wyd. LEKSEM, str Pamuła, M., (2004). Aktywne nauczanie języków obcych w: J.Kuźma, I.Czaja-Chudyba, (red.), Szkoła promująca rozwój dzieci : założenia koncepcyjne i cele ogólne, Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, str Vazquez-Gonzalez, E., Pamuła, M., (2003). Los primeros pasos con la cultura y la lengua extranjera w: El aprendizaje de la lengua extranjera en edades tempranas, dans Arsenio Jesús Moya Guijarro, José Ignacio Albentosa Hernández (red.) El aprendizaje de la lengua extranjera en edades tempranas. University of Castilla-La Mancha, str Pamuła, M., (2003). Koncepcje pedagogiczne i cele zintegrowanego programu nauczania języka francuskiego i przedmiotów artystycznych dla pierwszego etapu kształcenia, w: Komorowska H. (red.), Reforma w nauce języka obcego. Nowe programy i podręczniki. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, str Pamuła, M., (2002). Europejskie Portfolio Językowe, w: Komorowska, H., (red.) Ewaluacja w nauce języka obcego. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, str Artykuły w czasopismach 3.11.Pamuła-Behrens M., (2013). Europejskie Portfolio Językowe krok po kroku. Języki obce w szkole nr 3, str Pamuła M., (2010). Wielorakie sposoby uczenia języka czyli jak wspierać rozwój umiejętności językowych w języku drugim, korzystając z koncepcji inteligencji wielorakich. Meritum 1 (16), str Gorzelak M., Pamuła M., (2008). Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 3 do 6 lat i od 6 do 10 lat. Języki obce w szkole nr 4, str. 1-7.

9 3.14.Pamuła M., (2008). Europejskie portfolio językowe narzędzie niedocenione. Języki obce w szkole nr 5, str Pamuła M., (2008). Jak pomóc dorosnąć do autonomii? Języki obce w szkole nr 6, str Pamuła M., (2006). Rodzic partnerem w edukacji językowej najmłodszych czyli rola rodzica w budowaniu EPJ dla dzieci (od 3 do 6 i 6 do 10 lat). Języki obce w szkole nr 1, s Bartosz-Przybyło I., M.Pamuła, D.Sikora-Banasik, A.Bajorek, (2006). Portfolio językowe dla dzieci w praktyce szkolnej. Języki obce w szkole nr 1, str Pamuła, M., et al. (2005). Czekając na Portfolio językowe dla dzieci Rozwijanie wrażliwości i umiejętności interkulturowych, Języki obce w szkole nr 1, str Pamuła, M., Rzyska, J., Zazula, M., (2005). Moje pierwsze europejskie portfolio językowe Europejskie Portfolio językowe dla przedszkolaków. Języki obce w szkole nr 5, str Pamuła, M., (2005). Europejskie Portfolio Językowe dla przedszkolaków jako instrument kontroli i oceny oraz stymulacji rozwoju językowego dziecka, Języki obce w szkole nr 6, str Sikora-Banasik D., M.Pamuła, A.Bajorek, I. Bartosz-Przybyło, (2004). Czekając na Europejskie portfolio językowe dla dzieci jak konstruować karty samooceny. Języki obce w szkole nr 6, str Herzig, K., Pamuła, M., (2004). Techniki i strategie czytania w języku obcym na poziomie gimnazjalnym, Języki obce w szkole nr 4, str Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych 3.23.Behrens, M., Froidevaux, A. & Pamuła-Behrens, M. (2011). Le présent-futur : politique linguistique et enseignement des langues à la lumière d'une projection sur l'éducation suisse en Babylonia nr 3, str Pamuła, M., (2006). L expérimentation contrôlée du portfolio européen des langes pour les enfants de 6-10 ans dans le contexte scolaire polonais. Spirale no 38, str Pamuła M., J. Serrano. Boîte a Lettres - comment enseigner la lecture en français langue étrangere en respectant la pluralité d'intelligences de nos éleves. Synergies Pologne nr 2, t. 1, s Pamuła, M., (2005). Boîte à Lettres czyli przygotowanie nauczycieli do nauczania czytania w języku obcym w myśl koncepcji zindywidualizowanego nauczania przy wykorzystaniu technik multimedialnych, Neofilolog nr 27, str Pamuła, M., (2005). Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języka obcego dzieci. Poliglota nr 2, str Pamuła, M., Sikora Banasik, D., (2005). Portfolio européen des langues pour les enfants de 6 à 10 ans vers l autonomie de l apprenant. Synergies Pologne nr 1, str Pamuła M., (2005), Présentation. Synergies Pologne nr 1, s

10 3.30.Pamuła. M., (2004). Sensibiliser les enfants à une langue étrangère par le biais d une activité musicale. Synergies Amérique du Nord, nr 1, 2004; Synergies Espagne nr 1, str Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) 3.31.Pamuła-Behrens M., F. Yaiche (red.) (2011). Passagers et messagers de Pologne et de France ou quand la traversée des frontières permet de penser ailleurs. Synergies Pologne no spécial 2/11, Cracovie: Revue du GERFLINT Pamuła M., A. Pytlarz, (2009). Le sens et la complexité. T. 1 Didactique, littérature, Synergies Pologne nr 6, Cracovie, Revue du GERFLINT Pamuła M., A. Pytlarz (red.) (2006). Diversité des recherches en Langues-Cultures, Synergies Pologne nr 3, Cracovie, GERFLINT Pamuła M., A. Pytlarz (red.), (2005), L'Europe des langues et des cultures. T. 1, Didactologie des langues-cultures, Synergies Pologne nr 2, Sylvains-les-Moulins, GERFLINT Pamuła M., A. Pytlarz (red.), (2005). L'Europe des langues et des cultures. T. 2, Langue et littérature, Synergies Pologne nr 2, Sylvains-les-Moulins, GERFLINT Pamuła M., (red.), (2005), Promouvoir la langue française : recherches et formation en langues-cultures, Synergies Pologne nr 1, Cracovie, Revue du GERFLINT. Raporty, recenzje, konkursy, publikacje pokonferencyjne 3.37.Pamuła M., D.Sikora-Banasik, (2011). Raport z projektu promocji i wdrażania Europejskiego Portfolio Językowego, Warszawa, ORE Pamuła M., E. Gajewska, (2006). EUROPASS - implementation in Poland, w: Les compétences pour apprendre tout au long de la vie : septembre 2006, Cracovie, Pologne : textes atelier / Université d'été européenne de la recherche et des innovations pour apprendre tout au long de la vie. Kraków, str , publikacja ta ma także wersję polską.

11 Data aktualizacji:

1987-1990 studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego

1987-1990 studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego dr Jolanta Nowak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych Instytut Nauk Społecznych Pracownia Psychopedagogiki i Andragogiki Budynek K, p. K213 Adres email: jolanta.nowak@byd.pl

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014. español i português. wieża Babel

Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014. español i português. wieża Babel Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014 español i português języki w Europie metodyka wieża Babel pomysły dla aktywnych Dokąd zmierzasz, polszczyzno (w Unii)? Michał Wiśnicki Egzamin maturalny z

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21

, a. wa o. Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. om m. Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 Juin 2014/No21 Czerwiec 2014/Nr 21 né An Pierwsza, a x Sa Ar ne anné ed den es... U n ec es «a wa o to wa 1914-18, bit a wi aś ojn W k o R Sa 4-18, Ba 1, x t ed ill e Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publikacja w ramach projektu fi nansowanego przez NCN

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne KLUCZOWE ZASADY SŁUŻĄCE PROMOCJI JAKOŚCI W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Zalecenia praktyczne Europejska Agencja Rozwoju Edukacji

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 Internacjonalizacja W powszechnym odbiorze synonimem mobilność Mobilność i umiędzynarodowienie Ważne

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie Katalog Wydanie 2014/2015 Pod redakcją: Dr Sébastien Reymond Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo