Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie"

Transkrypt

1 Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła-Behrens Stopień naukowy: doktor habilitowany Stanowisko: profesor UP Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra Glottodydaktyki i nauczania zdalnego Zainteresowania naukowe: dydaktyka języków obcych, dydaktyka języków do celów edukacji szkolnej dzieci migrantów, zdalne nauczanie Granty i prace badawcze: Aktualny projekt badawczy: Małopolska Chmura EduKacyjna ILCA (innovative Language Cloud Academy) Rozprawa doktorska: Doktorat z językoznawstwa stosowanego, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Temat rozprawy: Wczesne nauczanie języków obcych Integracja języka obcego z przedmiotami artystycznymi w młodszych klasach szkoły podstawowej Promotor: prof. dr hab. Halina Siek-Piskozub (Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu) Recenzenci: )prof. dr hab. Hanna Komorowska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Weronika Wilczyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu). Rok obrony: 2000 Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Tytuł rozprawy: Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka. Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. dr hab. Hanna Komorowska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak (Uniwersytet Łódzki), dr hab. prof. UO Jolanta Nocoń (Uniwersytet Opolski). Rok obrony: 2013 Studia podyplomowe: MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą Prowadzone zajęcia: Dydaktyka języka francuskiego, studia licencjackie i magisterskie Teoria nauczania i uczenia, studia licencjackie Cywilizacja Francji Praktyczna nauka języka francuskiego, studia licencjackie Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych: Członkini Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego Członkini międzynarodowego stowarzyszenia GERFLINT (Groupe d Etudes et de Recherches en Français Langue Internationale), od 2007 do 2011 roku wice-przewodniczącej. Członkini Stowarzyszenia nauczycieli języka francuskiego PROF-EUROPE, a w latach przewodnicząca sekcji regionalnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Współpraca międzynarodowa: Udział w wielu projektach międzynarodowych. Członkini zespołów projektów Lingua «Primeros pasos» ( ) i Socrates Comenius ( ) zatytułowanym «Boite à Lettres». Obydwa projekty dotyczyły kształcenia nauczycieli języków pracujących w kształceniu wczesnoszkolnym. Ich rezultatem były programy kształcenia nauczycieli języków obcych pracujących z dziećmi. Projekt «Primeros pasos» otrzymał w 2002 roku nagrodę Label européen des langues, nagroda ta przyznawana jest innowacyjnym projektom edukacyjnym wspierającym naukę języków obcych. W latach udział w średnioterminowym projekcie Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu Encourager la culture de l'évaluation chez les professionnels. Le cas des professeurs de langue. Dotyczył on kształcenia kultury oceniania u nauczycieli języków obcych, publikacja w 2011 roku.

2 Współpraca z licznymi uniwersytetami między innymi z Université de Genève, Université Paris Decartes, Université Paris XII oraz Université d Angers oraz z l'uclm (Université Charles Louis de Montesquieu) w Abidjan (Wybrzeże Kości Słoniowej) oraz z Uniwersytetem w Mumbaju (Indie). W 2004 roku zaangażowałam się w pracę Stowarzyszenia naukowego GERFLINT (Groupe d'études et de Recherches pour le Français Langue Internationale). Rezultatem tej współpracy było stworzenie międzynarodowego czasopisma Synergies Pologne, którego jestem redaktorką naczelną. To francuskojęzyczne czasopismo prezentuje badania w zakresie humanistyki, a szczególnie z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz dydaktyki. Międzynarodowy komitet naukowy oraz podwójna ocena tekstów przez ekspertów zapewniają jakość publikacji. Czasopismo jest regularnie oceniane przez ekspertów MNiSW i jest od kilku lat na liście czasopism punktowanych. Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:

3 Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 22 maja 2014, referat : Narzędzia do diagnozowania kompetencji językowych i kulturowych testy kompetencji, Europejskie Portfolio Językowe i Autobiografia Spotkań Interkulturowych. (zaproszona) PL-CALL, Referat z Agnieszką Koscińską : MOOCS for Teachers Learning Experience in Professsional Development Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytet Warszawski, 23 września 2014 r, bez referatu Motywacja w edukacji językowej, Konferencja FRSE Warszawa, 24 września Referat : Refleksyjny nauczyciel, myślący uczniowie - Europejskie portfolio językowe w praktyce. (zaproszona) Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacji, Konferencja FRSE Tarnów, 4 marca Referat : Rola przygotowania językowego nauczycieli jako kluczowego elementu mobilności. (zaproszona) Attaining and Sustaining Mass Higher Education, OCDE, IMHE General Conference 2012, September 2012, Paryż, Francja (bez referatu). Chaque enfant peut réussir en langues, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, mai 2013, członkini komitetu naukowego. Le complexe du verbe», IUFM de Lyon, , członkini komitetu naukowego. Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, września 2012, NKJO Bydgoszcz. Referat: Problematyka uczenia czytania w J2 w nauczaniu wczesnoszkolnym Passagers et messagers de Pologne et de France. Ou quand la traversée des frontières permet de «penser ailleurs», Université Paris V Decartes 7 kwietnia 2011, Paryż, Francja. (zaproszona) Langue française, diversité culturelle et linguistique, Konferencja Agence Universitaire de la Fraccophonie, Bukareszt, Rumunia, 4-5 lutego Wykład plenarny: GERFLINT la promotion de la recherche en langue française. (zaproszona) Konferencja, Maria Skłodowska-Curie kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej, Kraków, października Wielorakie podróże - edukacja dla dzieci, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 9 maja Wykład plenarny: Europejskie portfolio językowe droga do autonomii. (zaproszona) Les compétences en progression : défi pour la didactique des langues, , Université de Poitiers, Francja. Wykład plenarny : Le développement des compétences en communication en langue étrangère dans une classe de langues à l époque de Web 2.0. (zaproszona) Cultures In Dialogue: Relations Between The French-Speaking And English-Speaking Worlds In The Area Of Languages And Cultures, maja 2011, L Institut Français w Londynie, członek komitetu naukowego.

4 Dwujęzyczność w edukacji wczesnoszkolnej. Techniki nauczania języka obcego w klasach I-III, 19 listopada 2010, ORE Warszawa. Konferencja plenarna: Inteligencje wielorakie w edukacji integracja treści i metod nauczania w kształceniu wczesnoszkolnym. (zaproszona) Français et Multilinguisme dans la science, 18 października 2010, Genewa, Université de Genève. Wykład plenarny : GERFLINT - pour la promotion de la recherche en langue française. (zaproszona) MI World Symposium, MI Institute, Beijing, Chiny, Wykład : Multiples way to learn the languages - Content and Language Integrated Learning (CLIL) and MI in practice. (zaproszona) 5 Ogólnopolskie Forum Edukacyjne, 4-16 kwietnia 2010 Kraków. Wykład plenarny : Teoria inteligencji wielorakich w nauczaniu zintegrowanym. (zaproszona) Targi Edukacyjne, marca 2010, Kilece. Warsztat «Teoria inteligencji wielorakich w szkole». (zaproszona) 2009 Inteligencje wielorakie w nauczaniu nowe tendencje w nauczaniu jezyków obcych, 26 listopada 2009, CODN, Warszawa. Konferencja plenarna : 8 dróg aby być inteligentnym. (zaproszona) Former les enseignants de langues en Europe, Uniwersytet letni CIEP Sèvres, Francja, 6-10 lipca 2009 (bez wystąpienia). Różnorodność językowa atutem ucznia i szkoły, 27 maja 2009, NKJO, Legnica. Konferencja plenarna : Wielojęzyczność jako istotny element polityki językowej. (zaproszona) Program kształcenia ustawicznego a podejmowanie aktywności zawodowej przez młodzież, Konferencja FREREF, program Regio LLL, kwietnia 2009, Kraków. L Identité méditerranéenne et Francophonie. Pour une dialogique sur la communication internationale, Konferencja GERFLINT, kwietnia 2009, Malta. Warsztat dla Redaktorów naczelnych czasopism naukowych Synergies Des Pays Stowarzyszenia GERFLINT Konferencja dla Dyrektorów NKJO, 19 listopada 2008, Dębe. Referat : Kształcenie nauczycieli jezyków obcych. (zaproszona) 1 er Congrès des Professeur de Français «Enseignement et apprentissage du français au cœur de la Francophonie» kwietnia 2008, Pułtusk. Konferencja: L enseignement des langues vivantes aux enfants sommes nous prêts? (zaproszona) VI Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego, English Teaching Market, maja 2008, Stare Jabłonki. Warsztat: IW na zajęciach języka angielskiego, czyli jak skutecznie i ciekawie uczyć dzieci? (zaproszona) 2 ème Colloque du GERFLINT, 1-4 czerwca 2008, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Referat: Indexation et évaluation des revues scientifiques. Stratégies innovantes et standards de qualité pour l apprentissage bilingue en Europe, Colloque International SCALA TransEurope, 5-7 marca 2008, Genewa, Szwajcaria. (bez wystąpienia, ekspertka MEN).

5 2007 Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, września 2007, Wrocław. Referat: Jak stać się refleksyjnym nauczycielem języka obcego? - Rozwijanie strategii uczenia się u studentów poprzez wykorzystanie Europejskiego Portfolio językowego u studentów filologii romańskiej, specjalność nauczycielska Les langues à l école, Konferencja l I.U.F.M Nord Pas de Calais, 4 października 2006, Arras, Francja. Referat : Présentation de la déclinaison polonaise du Portfolio Européen pour les 6-10 ans. (zaproszona) Colloque du GERFLINT, Paris, France (bez wystąpienia). TERTIUM Język trzeciego tysiąclecia IV, 9-12 marzec 2006, Kraków. Referat: Wykorzystanie Europejskiego Portfolio językowego dla określania umiejętności językowych studentów. Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, września 2006, Kraków (bez wystąpienia). Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji, WSH, Łódź, września Konferencja plenarna: Inteligencje Wielorakie a Europejskie Portfolio Językowe. (zaproszona) 1er Congrès Européen Des Professeurs De Français, Fédération Internationale des Professeurs de Français, Viedeń, Austria, 2-5 listopad Referat : Portfolio et Compagnie. L Espagne et la Pologne : deux cas de figure. Colloque du GERFLINT, Université Franche Conté, 7-9 maja 2006, CLA, Besançon. Les compétences, Konferencja FREREF, Kraków, września Referat : EUROPASS - implementation in Poland Vers une nouvelle dimension des études romanes, Konferencja Stowarzyszenia Plejada, 2 grudnia 2005, Warszawa Referat: Témoignage d une expérience le français pour les débutants Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, września 2005, Lublin. Referat : Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat. Konferencja L Europe des langues et des cultures, czerwca 2005, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (bez wystąpienia). Contenus culturels et didactique des langues, Konferencja Université Cergy-Pontoise, marca 2005 (bez wystąpienia) XIème Congrès Mondial des Professeurs de Français, Fédération Internationale des Professeurs de Français, Southern Illinois University, , Atlanta, USA. Referat: Boîte à Lettres - un outil de formation initiale et continue des enseignants des langues étrangères (wygłoszony z Julian Serrano d Escuela Universitaria de Magisterio de Cuenca - Universidad de Castilla - La Mancha, Espagne). Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego września 2004, Poznań. Referat: Primary Letter Box czyli jak skutecznie uczyć czytania w języku obcym dzieci.

6 2003 Les TIC et les jeunes apprenants des langues - warsztaty w Europejskim Centrum Języków Obcych w Graz 6-8 marca Referat: Primary Letter Box- introduction de la lecture en LE à l école primaire. Identity and Creativity in Language Education, 21th Word Congress of the World Federation Of Modern Languages (FIPLV), Johannesburg, 2-5 lipca Referat: Les premiers pas avec la langue étrangère Quelle formation pour les maîtres impliqués à la sensibilisation envers la langue étrangère avec les élèves en bas âge. Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Częstochowa, wrzesnia Referat: Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języka obcego dzieci Seminarium Agencji Narodowej Programu SOCRATES, Warszawa, 21 marca Referat: Projekt Primeros Pasos kształcenie nauczycieli dla potrzeb szkoły podstawowej. Seminarium dla studentów Universidad de Castillia-La Mancha, maja Konferencja: La Ensenanza de la lengua extranjera en la educacion infantil, Universidad de Castillia-La Mancha, 3-5 lipca (zaproszona) Spotkanie Dyrektorów Nauczycielskich Kolegiów Jezyków Obcych, Sulejówek prezentacja programu kształcenia nauczycieli: Primeros Pasos Seminarium Rady Europy Sokrates-Arion Early Learning of Foreign Languages, marca 2001, Lizbona, Portugalia. Referat: Enseignement et apprentissage des langues étrangères en Pologne. Nagrody i wyróżnienia: Odznaczenie Kawalera Palmes Académiques, Republika Francuska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, dekret z dnia 8 października Kontakt: , Akademickie Centrum Hotelowe Za Kolumnami, ul. Armii Krajowej 9a, pokój nr 015 Publikacje : 1. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze 1.1. Pamuła-Behrens M., (2012). Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków Pamuła-Behrens M., (2012). Génération numérique en classe de langue w : Veletopulos F., Zajac J., (red) Les compétences en progession. Dans Un défi pour la didactique des langues. Institut d Etudes Romanes, Université de Varsovie&Université de Poitiers, Laboratoire FoReLL EA Pamuła, M., (2003). Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa Pamuła, M., (2002). Wczesne nauczanie języków obcych Integracja języka obcego z przedmiotami artystycznymi w młodszych klasach szkoły podstawowej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków Piccardo E., M. Berchoud, T. Cignatta, O. Mentz and M. Pamula Pathways through assessing, learning and teaching in the CEFR (+ CDrom and website). Strasbourg: Council of Europe. Francuska wersja językowa: Encourager la culture de l'évaluation chez les professionnels (ECEP), Strasbourg: Council of Europe. (mojego autorstawa jest rozdział

7 pierwszy (zarówno w języku francuskim jak i angielskim) Avoir une attitude réflexive: la reflexivité comme voie pour l autonomie / Reflexivity: an attitude leading to autonomy a także wybrane propozycje ćwiczeń do kształcenia nauczycieli opublikowane na dołączonej do książki płycie CD. 2. Podręczniki, skrypty 2.1. Pamuła, M., et al., (2002). Primeros Pasos. Formation pour les maîtres impliqués à la sensibilisation envers la langue étrangère avec des élèves en bas âge. Kraków, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej McElwee J., A.Gregory, A.Pamuła, J.Serrano, D.Sygmund, E.Vasquez (2004). Primary Letter Box. Wyd. R&C ICT: Redcar i Comission Européenne DG XXII: Education, Formation et Jeunesse Pamuła M., Krysa, M., Herzig K., (2009). Program nauczania języka francuskiego dla gimnazjum, dla sekcji dwujęzycznych, Warszawa, CODN Pamuła M., Krysa, M., Herzig, K., (2009). Program nauczania języka francuskiego dla gimnazjum, dla sekcji dwujęzycznych, Warszawa, CODN Misztal M., Pamuła M. et al. (2010). Program nauczania języków specjalistycznych / zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na zajęciach uzupełniających. Zrealizowany w ramach programu Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce program_nauczania_jezyk_zawodowych.pdf 2.6. Pamuła M., Sikora Banasik, D., (2008). Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli jak skutecznie uczyć dzieci języka angielskiego, Warszawa, CODN. Adaptacja publikacji dla nauczycieli języka francuskiego: Pamuła M., Sikora Banasik, D., (2009). Inteligencje wielorakie w praktyce czyli jak skutecznie uczyć dzieci języka francuskiego, Warszawa, CODN. Publikacja internetowa: Pamuła M., Rzyska J., Zazula M., (2007). Moje pierwsze europejskie portfolio językowe, Warszawa, CODN. (kierownik projektu) 2.8. Pamuła M., Rzyska J., Zazula M., (2007). Moje pierwsze europejskie portfolio językowe. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców. Warszawa, CODN. (Kierownik projektu) 2.9. Pamuła, M., et al. (2006). Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat. Warszawa, CODN. (Kierownik projektu) 2.10.Pamuła, M., et all. (2006). Europek na zajęciach języków. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Warszawa, CODN. (Kierownik projektu) 2.11.Chauvel D., D. Champagne, C.Chauvel, [tł. Małgorzata Pamuła] (2003). Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej: poradnik. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 3. Pozostałe prace naukowe Rozdziały w monografiach (rozdziały w wydawnictwach zwartych) 3.1. Pamuła M., (2011). Learning to read, w: Komorowska, H., (red.) Issues in Promoting Multilingualism. Teaching-Learning Assessment, str , publikacja zawiera wybrane

8 treści z publikacji w języku polskim: Pamuła M., (2009). Trudna sztuka czytania w języku obcym, w pierwszym etapie kształcenia w: Sikora-Banasik (red.) Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. Warszawa, CODN, str Pamuła M., (2009). L'enseignement des langues vivantes aux enfants : sommes-nous prêts?, w: Paprocka-Piotrowska U., Zając J., (2009) L'enseignement / apprentissage du français langue étrangère : réfléchir et agir. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, seria: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Katolicki Uniwersytet Lubelski ; 153, str Pamuła M., (2007). Inteligencje Wielorakie a Europejskie Portfolio Językowe, w: Pawlak, M., Fisiak, J., (red.) Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji. Łódź: Wyd. WSHE, str Pamuła M., A. Pytlarz (2007), Kształcenie kompetencji kulturowej a wykorzystanie projektu pedagogicznego, w: Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych w Polsce ( ): 50 lat czasopisma "Języki Obce w Szkole" z wyborem tekstów z lat / Hanna, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, str , Seria: (Języki Obce w Szkole ; nr specjalny, 6 (2007)); Pamuła, M., A. Pytlarz, Projekt pedagogiczny, Języki Obce w Szkole nr 4, str Pamuła M., (2006). Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat, w: Krieger- Knieja J., Paprocka-Piotrowska, U., (red.) Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, Lublin, Wyd, KUL, str Gajewska E., Pamuła, M., (2006.) Ouvrir les portes aux débutants. Témoignage d une expérience. dans : Tomaszkiewicz T. (red.) Vers une nouvelle dimension des études romanes. Łask : Oficyna Wyd. LEKSEM, str Pamuła, M., (2004). Aktywne nauczanie języków obcych w: J.Kuźma, I.Czaja-Chudyba, (red.), Szkoła promująca rozwój dzieci : założenia koncepcyjne i cele ogólne, Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, str Vazquez-Gonzalez, E., Pamuła, M., (2003). Los primeros pasos con la cultura y la lengua extranjera w: El aprendizaje de la lengua extranjera en edades tempranas, dans Arsenio Jesús Moya Guijarro, José Ignacio Albentosa Hernández (red.) El aprendizaje de la lengua extranjera en edades tempranas. University of Castilla-La Mancha, str Pamuła, M., (2003). Koncepcje pedagogiczne i cele zintegrowanego programu nauczania języka francuskiego i przedmiotów artystycznych dla pierwszego etapu kształcenia, w: Komorowska H. (red.), Reforma w nauce języka obcego. Nowe programy i podręczniki. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, str Pamuła, M., (2002). Europejskie Portfolio Językowe, w: Komorowska, H., (red.) Ewaluacja w nauce języka obcego. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, str Artykuły w czasopismach 3.11.Pamuła-Behrens M., (2013). Europejskie Portfolio Językowe krok po kroku. Języki obce w szkole nr 3, str Pamuła M., (2010). Wielorakie sposoby uczenia języka czyli jak wspierać rozwój umiejętności językowych w języku drugim, korzystając z koncepcji inteligencji wielorakich. Meritum 1 (16), str Gorzelak M., Pamuła M., (2008). Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 3 do 6 lat i od 6 do 10 lat. Języki obce w szkole nr 4, str. 1-7.

9 3.14.Pamuła M., (2008). Europejskie portfolio językowe narzędzie niedocenione. Języki obce w szkole nr 5, str Pamuła M., (2008). Jak pomóc dorosnąć do autonomii? Języki obce w szkole nr 6, str Pamuła M., (2006). Rodzic partnerem w edukacji językowej najmłodszych czyli rola rodzica w budowaniu EPJ dla dzieci (od 3 do 6 i 6 do 10 lat). Języki obce w szkole nr 1, s Bartosz-Przybyło I., M.Pamuła, D.Sikora-Banasik, A.Bajorek, (2006). Portfolio językowe dla dzieci w praktyce szkolnej. Języki obce w szkole nr 1, str Pamuła, M., et al. (2005). Czekając na Portfolio językowe dla dzieci Rozwijanie wrażliwości i umiejętności interkulturowych, Języki obce w szkole nr 1, str Pamuła, M., Rzyska, J., Zazula, M., (2005). Moje pierwsze europejskie portfolio językowe Europejskie Portfolio językowe dla przedszkolaków. Języki obce w szkole nr 5, str Pamuła, M., (2005). Europejskie Portfolio Językowe dla przedszkolaków jako instrument kontroli i oceny oraz stymulacji rozwoju językowego dziecka, Języki obce w szkole nr 6, str Sikora-Banasik D., M.Pamuła, A.Bajorek, I. Bartosz-Przybyło, (2004). Czekając na Europejskie portfolio językowe dla dzieci jak konstruować karty samooceny. Języki obce w szkole nr 6, str Herzig, K., Pamuła, M., (2004). Techniki i strategie czytania w języku obcym na poziomie gimnazjalnym, Języki obce w szkole nr 4, str Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych 3.23.Behrens, M., Froidevaux, A. & Pamuła-Behrens, M. (2011). Le présent-futur : politique linguistique et enseignement des langues à la lumière d'une projection sur l'éducation suisse en Babylonia nr 3, str Pamuła, M., (2006). L expérimentation contrôlée du portfolio européen des langes pour les enfants de 6-10 ans dans le contexte scolaire polonais. Spirale no 38, str Pamuła M., J. Serrano. Boîte a Lettres - comment enseigner la lecture en français langue étrangere en respectant la pluralité d'intelligences de nos éleves. Synergies Pologne nr 2, t. 1, s Pamuła, M., (2005). Boîte à Lettres czyli przygotowanie nauczycieli do nauczania czytania w języku obcym w myśl koncepcji zindywidualizowanego nauczania przy wykorzystaniu technik multimedialnych, Neofilolog nr 27, str Pamuła, M., (2005). Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języka obcego dzieci. Poliglota nr 2, str Pamuła, M., Sikora Banasik, D., (2005). Portfolio européen des langues pour les enfants de 6 à 10 ans vers l autonomie de l apprenant. Synergies Pologne nr 1, str Pamuła M., (2005), Présentation. Synergies Pologne nr 1, s

10 3.30.Pamuła. M., (2004). Sensibiliser les enfants à une langue étrangère par le biais d une activité musicale. Synergies Amérique du Nord, nr 1, 2004; Synergies Espagne nr 1, str Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) 3.31.Pamuła-Behrens M., F. Yaiche (red.) (2011). Passagers et messagers de Pologne et de France ou quand la traversée des frontières permet de penser ailleurs. Synergies Pologne no spécial 2/11, Cracovie: Revue du GERFLINT Pamuła M., A. Pytlarz, (2009). Le sens et la complexité. T. 1 Didactique, littérature, Synergies Pologne nr 6, Cracovie, Revue du GERFLINT Pamuła M., A. Pytlarz (red.) (2006). Diversité des recherches en Langues-Cultures, Synergies Pologne nr 3, Cracovie, GERFLINT Pamuła M., A. Pytlarz (red.), (2005), L'Europe des langues et des cultures. T. 1, Didactologie des langues-cultures, Synergies Pologne nr 2, Sylvains-les-Moulins, GERFLINT Pamuła M., A. Pytlarz (red.), (2005). L'Europe des langues et des cultures. T. 2, Langue et littérature, Synergies Pologne nr 2, Sylvains-les-Moulins, GERFLINT Pamuła M., (red.), (2005), Promouvoir la langue française : recherches et formation en langues-cultures, Synergies Pologne nr 1, Cracovie, Revue du GERFLINT. Raporty, recenzje, konkursy, publikacje pokonferencyjne 3.37.Pamuła M., D.Sikora-Banasik, (2011). Raport z projektu promocji i wdrażania Europejskiego Portfolio Językowego, Warszawa, ORE Pamuła M., E. Gajewska, (2006). EUROPASS - implementation in Poland, w: Les compétences pour apprendre tout au long de la vie : septembre 2006, Cracovie, Pologne : textes atelier / Université d'été européenne de la recherche et des innovations pour apprendre tout au long de la vie. Kraków, str , publikacja ta ma także wersję polską.

11 Data aktualizacji:

najważniejsze kierunki zmian

najważniejsze kierunki zmian Edukacja językowa dla przyszłości najważniejsze kierunki zmian Anna Czura Uniwersytet Wrocławski Edukacja językowa dla przyszłości Gdańsk Przyszłość ść? WCZORAJ DZIŚ JUTRO WCZORAJ Dwudziestolecie międzywojenne

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

Klasy frankofońskie na Śląsku

Klasy frankofońskie na Śląsku Klasy frankofońskie na Śląsku Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i Kultur EDJ WARSZAWA 2012 1. Rola i pozycja języka francuskiego świecie, w Europie i w Polsce 2. Cele projektu KFS 3. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu www.smartschool.edu.pl EDUKACJA DWUJĘZYCZNA CLIL (Content and Language Integrated Learning Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe)

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

inne: tłumacz przysięgły języka francuskiego

inne: tłumacz przysięgły języka francuskiego imię i nazwisko: Elżbieta GAJEWSKA stopień naukowy: dr hab. w dziedzinie nauk humanistycznych (językoznawstwo stosowane) stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra Glottodydaktyki, Pracownia

Bardziej szczegółowo

Student filologii przyszły nauczyciel, tłumacz czy bezrobotny

Student filologii przyszły nauczyciel, tłumacz czy bezrobotny Student filologii przyszły nauczyciel, tłumacz czy bezrobotny dr Anna Kucharska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Romańskiej Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole European Language Label Języki Obce w Szkole Krótko o konkursie ELL 1. Certyfikat przyznawany jest projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Tytuł sieci: Dobry start w świat języków Kontekst Nauczyciele języka obcego na I etapie edukacyjnym oraz nauczyciele kolejnych etapów zwracają uwagę na to,

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA: GLOTTODYDAKTYKA

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA: GLOTTODYDAKTYKA IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Marzec-Stawiarska E-MAIL: m.marzec.stawiarska@gmail.com STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Częstochowa, 19 20 maja 2011 r. Częstochowa, ul. Nadrzeczna 7 ORGANIZATOR: PRACOWNIA EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak

AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak POZNAŃ-KALISZ 2008 RECENZENT: Jan Majer Copyright by Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu and Państwowa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Nr formy: 60 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Planowanie pacy nauczyciela matematyki - Planowanie pracy. - Różne koncepcje nauczania matematyki. - Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland Language Schools and Other Institutions where you can learn Polish as a foreign language in Poland City Name of Institution Contact Biała Podlaska PRIME Centrum Języków Obcych biuro@prime-bp.pl Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Tytuł sieci: Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych w zakresie przygotowania do egzaminu gimnazjalnego Kontekst Uczniowie z placówek

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie udziału w projekcie

Zgłoszenie udziału w projekcie Zgłoszenie udziału w projekcie I. Forma wsparcia, którego dotyczy zgłoszenie Program Priorytet Działanie Poddziałanie Beneficjent Projekt Forma wsparcia Uczelnia przyjmująca Edycja Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Gospodarz. Prelegenci

Gospodarz. Prelegenci Gospodarz Piotr Bogdanowicz Dyrektor Szkół Programów Indywidualnych, malarz, nauczyciel plastykii historii sztuki Twórca koncepcji nauczania zindywidualizowanego, opartego na zainteresowaniach i predyspozycjach

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS MARCELI ŚWIĄTKOWSKIEJ. Ur. 21 sierpnia 1945 r. w Oświęcimiu.

ŻYCIORYS MARCELI ŚWIĄTKOWSKIEJ. Ur. 21 sierpnia 1945 r. w Oświęcimiu. ŻYCIORYS MARCELI ŚWIĄTKOWSKIEJ Ur. 21 sierpnia 1945 r. w Oświęcimiu. Mężatka mąż Andrzej Świątkowski, profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykształcenie 1952 1959:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LX FASCICULE LX UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

śyciorys ZAWODOWY 1984-1986 Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii w WyŜszej Szkole Pedagogiki w Krakowie.

śyciorys ZAWODOWY 1984-1986 Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii w WyŜszej Szkole Pedagogiki w Krakowie. dr ANNA OKOŃSKA-WALKOWICZ Praca: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH Kraków, ul. Gramatyka 8a Adres domowy: ul. J.Lea 115/54 30-058 Kraków tel. 012-636 06, kom. 603 926 482 e-mail:anna.okonska-walkowicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne Bydgoszcz, 10-12 września 2012

Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne Bydgoszcz, 10-12 września 2012 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zapraszają do udziału w konferencji na temat: Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu dramy w języku angielskim Theatre education with Drama USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Temat planowanych obrad : Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji

Szanowni Państwo, Temat planowanych obrad : Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 83 87-100 Toruń kontakt tel.: (0-prefix-56) 6555560 (sekretariat GiLA) e-mail:

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ISSN 0032-3802 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE ZESZYT LVIII FASCICULE LVIII UNIVERSITAS BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO BULLETIN

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Programy konferencji metodycznych:

Programy konferencji metodycznych: Temat przewodni konferencji sierpniowych Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna Programy konferencji metodycznych: Przedmiot: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Język polski 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych

Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for

Bardziej szczegółowo

Mówienie w języku obcym III perspektywa psycholingwistyczna i socjolingwistyczna

Mówienie w języku obcym III perspektywa psycholingwistyczna i socjolingwistyczna Zakład Filologii Angielskiej WP-A UAM w Kaliszu oraz Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji na temat: Mówienie w języku

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna. The pedagogy of early childhood education Rok: II Semestr: IV Rodzaje

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

2 października 1985 r., Lublin. 2015 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii w Uniwersytecie Jagiellońskim

2 października 1985 r., Lublin. 2015 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków, 11 grudnia 2015 r. ŻYCIORYS ZAWODOWY Imię i nazwisko : Data i miejsce urodzenia : Paweł Sękowski 2 października 1985 r., Lublin Wykształcenie : 2015 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie Résumé Imię i nazwisko: Dariusz Piotr Skowroński Data urodzenia: 23 marca 1971 r. Kontakt: Email: Skype: dariusz.sko@gmail.com dariuszs1971 Zatrudnienie Department of Psychology, Raffles College of Higher

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Rok akademicki 2002/2003 jest drugim rokiem reformy nauczania języków obcych na lektoratach na Uniwersytecie Warszawskim.

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU 05.0-1FAS-H32-MNJA;

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI OBCE W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM

JĘZYKI OBCE W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM JĘZYKI OBCE W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Książki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA NAUKOWEGO IICh PAN W GLIWICACH za okres: 011, 01, 01, 014 Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Stanowisko I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE L.p. Charakter dorobku

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education Karta przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

(The Business Language Testing. Service) CZYM JEST BULATS ZAKRES TESTU FORMA TESTU

(The Business Language Testing. Service) CZYM JEST BULATS ZAKRES TESTU FORMA TESTU CZYM JEST BULATS BULATS to profesjonalny test językowy opracowany przez: University of Cambridge ESOL Examinations, Alliance Française, Goethe-Institut oraz Universidad de Salamanca. Jest dostępny w czterech

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Konferencja naukowo-dydaktyczna

Program Konferencji. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Konferencja naukowo-dydaktyczna Program Konferencji Uniwersytet Śląski w Katowicach S t u d i u m P r a k t y c z n e j N a u k i J ę z y k ó w O b c y c h Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Konferencja naukowo-dydaktyczna

Bardziej szczegółowo