Podwójne dyplomy francusko-polskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podwójne dyplomy francusko-polskie"

Transkrypt

1 Podwójne dyplomy francusko-polskie KATALOG Wydanie 2013/2014

2 Pod redakcją: Dr Dominique Le Masne Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce Współpraca: Eliza Łuczyńska Przedstawiciel Agencji Campus France w Polsce Elżbieta Gierałtowska Asystentka attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Cyrielle Dufrenne Zastępca attaché ds. współpracy uniwersyteckiej Pomoc i uzgodnienia: Anne Plaine, Przedstawiciel Agencji Campus France na Europę Już po raz drugi, Ambasada Francji w Polsce przystąpiła do aktualizacji katalogu podwójnych dyplomów francusko-polskich, który po raz pierwszy został wydany w 2010 roku. Informator przedstawia ofertę programów podwójnych dyplomów francusko-polskich, które wydawane są na zakończenie wspólnego cyklu studiów realizowanego we współpracy uczelni francuskiej i polskiej. Karty opisowe podwójnych dyplomów mają na celu pomóc polskim i francuskim studentom w dokonaniu wyboru z szerokiego wachlarza programu studiów (od prawa do fizyki), ułatwienie przejścia przez procedury administracyjne, a tym samym wspieranie studentów w wypracowaniu ich przyszłych planów dotyczących Francji i Polski. Katalog zawiera ponad 50 kart podwójnych dyplomów oraz 15 programów Erasmus Mundus stworzonych dzięki specjalnemu partnerstwu francusko-polskiemu. Ambasada Francji w Polsce udostępnia Państwu nowatorskie narzędzie służące promocji i wykorzystaniu wielodyscyplinarnej oferty studiów na wysokim poziomie, które odzwierciedla wysiłek uczelni partnerskich na rzecz umiędzynarodowienia studiów francusko-polskich. Katalog podwójnych dyplomów jest także owocem szerokiej współpracy uniwersyteckiej francuskopolskiej, do której przywiązuję dużą wagę i która, jak sądzę, jest powołana do dalszego rozwijania się. Szczerze marzę o jeszcze bardziej znaczącej mobilności młodych Polaków do Francji oraz młodzieży francuskiej do Polski. Wydawca: Ambasada Francji w Polsce Układ graficzny: Brandshop Rok wydania: 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Ambasador Francji w Polsce, Pierre BUHLER 3

3 Katalog podwójnych dyplomów francusko-polskich 2013/2014 Artykuł wstępny Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce trzecie wydanie katalogu podwójnych dyplomów francusko- -polskich. Niniejszy informator powstał w wyniku ankiety przeprowadzonej przez Ambasadę Francji w Polsce i Campus France w blisko stu francuskich i polskich uczelniach. Zaangażowanie korespondentów Campus France w Polsce (Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk) pozwoli również na ponowne zorganizowanie Dni Campus France, promujących studia we Francji. W listopadzie 2013 r. do włączenia się w organizację wydarzenia zachęcone zostaną: Białystok oraz Toruń. Publikacja trzeciej edycji katalogu podwójnych dyplomów francusko-polskich stanowi również okazję dla działu ds. Współpracy Uniwersyteckiej i Naukowej Ambasady Francji w Polsce, do podziękowania francuskim i polskim uczelniom, bez pomocy których nie doszłoby do realizacji tego projektu. Korespondenci Campus France w Polsce odgrywają w tym względzie również role ważne, ponieważ dzięki ich zaangażowaniu udało się poszerzyć i rozwinąć zakres współpracy uniwersyteckiej francusko- -polskiej. Wersja elektroniczna katalogu dostępna jest w języku polskim oraz francuskim na stronach: Redakcja Warszawa, lipiec 2013 r. Katalog 2013 zawiera ponad 50 szczegółowych kart z opisem programów studiów kończących się podwójnym dyplomem. Skierowany głównie do studentów, ma na celu ich informować i pomagać w wyborze studiów we Francji i w Polsce. Katalog zawiera również spis 15 programów francusko-polskich Erasmus Mundus realizowanych z udziałem innych, często europejskich, uczelni wyższych. Współpraca uniwersytecka jest obecnie jedną z najbardziej prężnych dziedzin partnerstwa francusko- -polskiego. Na francuskich uczelniach uczy się ponad polskich studentów. Francja jest trzecim spośród krajów najczęściej wybieranych przez studentów z Polski. Jest już podpisanych ponad 150 dwustronnych porozumień ramowych, a także prawie 700 porozumień w ramach programu Erasmus, mających na celu promocję wymiany studentów i wykładowców oraz poszerzanie współpracy w zakresie zarządzania placówkami dydaktycznymi. Podwójne dyplomy francusko-polskie obejmują rozmaite dziedziny od energetyki, informatyki przez europeistykę, prawo, zarządzanie, po nauki polityczne oraz studia lingwistyczne. W ciągu ostatnich lat w ramach ambitnej reformy szkolnictwa wyższego zainicjowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polski pejzaż akademicki ulega przeobrażeniom. Proces modernizacji szkół wyższych zapisany w ustawie z 18 marca 2011 r., dotyczy wszystkich aspektów szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Zmiany mające na celu umiędzynarodowienie studiów na wszystkich poziomach i we wszystkich dziedzinach stwarzają korzystne warunki prowadzące do pogłębiania współpracy uniwersyteckiej między Francją i Polską. W lutym 2012 oraz 2013 roku, we współpracy z Campus France oraz Francuską Izbą Przemysłowo- Handlową w Polsce (CCIFP) zorganizowaliśmy w Warszawie oraz Krakowie Salon Studia i Kariera z Francją w którym udział wzieli: francuskie szkoły wyższe (oraz ich polscy odpowiednicy- koordynatorzy podwójnych dyplomów), firmy oraz studenci zainteresowani ofertą studiów wyższych oraz możliwościami podjęcia pracy lub odbycia stażu. W 2014 planowana jest kolejna edycja Salonu Studia i Kariera z Francją - organizatorem którego będzie także Campus France z aktywnym udziałem uczelni oraz firm francuskich. 4 5

4 Podwójne dyplomy francusko-polskie KATALOG Wydanie 2013/2014 Część 1: Katalog studiów dwustronnych SPIS TREŚCI Wprowadzenie pana Pierre Buhler, Ambasadora Francji w Polsce Artykuł wstępny Działu Współpracy Uniwersyteckiej i Naukowej Ambasady Francji w Polsce Część 1: Katalog studiów dwustronnych Rozdział 1: Podwójne dyplomy francusko-polskie w podziale na kierunki Matematyka Fizyka Chemia Biologia, Nauki medyczne Nauki humanistyczne Prawo Nauki polityczne Zarządzanie, Management Języki Filologie Historia Nauki inżynierskie Technologie Informacyjno-Komunikacyjne Rozdział 2: Polsko-francuski udział w programach Erasmus-Mundus w podziale na kierunki Matematyka Nauka o Morzach i Ziemi z Elementami Astronomii Chemia Biologia, Nauki medyczne Nauki humanistyczne Prawo Nauki polityczne Zarządzanie, Management Języki Nauki inżynierskie Część 2: Synteza Rozdział 1: Lista podwójnych dyplomów francusko-polskich Rozdział 2: Podział na kierunki i poziom studiów Część 3: Informacje dodatkowe: Rozdział 1: Prezentacja francuskich i polskich przepisów dotyczących wydawania podwójnego dyplomu w ramach współpracy międzynarodowej Rozdział 2: Prezentacja Club France en Pologne, klubu absolwentów francuskich uczelni Rozdział 1: Podwójne dyplomy francusko-polskie w podziale na kierunki 6 7

5 MATEMATYKA FIZYKA Magister Matematyki, Mechaniki lub Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Magister Nauk Ścisłych, specjalność «Nanofizyka i Nanomateriały» PNANO Rok utworzenia studiów: 2006 Magister Matematyki, Mechaniki lub Informatyki Poziom wymagany przy rekrutacji: Ukończone studia licencjackie Czas trwania studiów: 2 lata Czesne: 251 euro w roku akademickim 2013/2014 (wysokość wpisowego ustalona przez Ministerstwo) Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski Dyplom Magistra wydany przez Ecole Polytechnique ParisTech Język wykładowy: francuski lub angielski (w zależności od wybranego programu w École Polytechnique) Magister Nauk Ścisłych, specjalność «Nanofizyka i Nanomateriały» PNANO Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (na kierunku Fizyka lub kierunkach pokrewnych), dobre wyniki w nauce Czas trwania studiów: 4 semestry Warunki przyjęć: przyjęcie na podstawie podania (decyduje średnia studiów I-go stopnia, znajomość angielskiego na poziomie dobrym i dyplom ukończenia studiów licencjackich kierunku: fizyka lub fizyka techniczna) Czesne: studia bezpłatne dla studentów z państw UE, koszty pobytu w uczelni partnerskiej pokrywa uczelnia macierzysta Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie Dyplom Magistra Nauk Ścisłych, specjalność «Nanofizyka i Nanomateriały» wydany przez Uniwersytet du Maine w Le Mans Język wykładowy: francuski, polski i angielski Uniwersytet Warszawski Koordynator programu Erasmus na wydziale matematyki, informatyki i mechaniki Agnieszka Bojanowska École Polytechnique ParisTech Dyrektor ds. Relacji z Zagranicą Dr Elisabeth Crépon Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik Tel.: (+48) Uniwersytet du Maine w Le Mans Prof. dr hab. Abdel Hadi Kassiba Tel.: (+33) Studia na poziomie magisterskim na dwóch uczelniach międzynarodowych uznanych za wysoką jakość kształcenia i prowadzonych badań Szeroka oferta studiów magisterskich (mechanika, matematyka i informatyka) Szeroka oferta dodatkowych zajęć pozwalających na dostosowanie programu do zainteresowań i projektu zawodowego Rok studiów magisterskich realizowanych we Francji w środowisku międzynarodowym (2800 studentów, 28 % studentów zagranicznych, 900 naukowców- z czego 19% zagranicznych, 65% różnych narodowości) Pomoc indywidualna dla studentów, możliwość starania się o miejsce w akademiku we Francji Obowiązkowe staże naukowe w instytucjach badawczych lub przemysłowych (staż dwumiesięczny podczas drugiego semestru oraz czteromiesięczny podczas czwartego) Wymiany długoterminowe do uczelni partnerskiej Możliwość udziału studentów w realizacji projektów naukowych Nauka języka polskiego i francuskiego Możliwość rekrutacji na studia III-go stopnia przygotowanie doktoratu w dziedzinie Fizyki Możliwość poznania kultury i zwyczajów kraju partnerskiego Absolwenci studiów znajdują zatrudnienie w renomowanych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą Strona internetowa programu:

6 FIZYKA FIZYKA Język wykładowy: polski i angielski Nanophysics and Mesoscopic Materials- Modelling and Applications (NMMMA): polsko -francuskie magisterium z fizyki Rok utworzenia studiów: 2007 Nanophysics and Mesoscopic Materials- Modelling and Applications (NMMMA): polsko -francuskie magisterium z fizyki Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (licencjackich lub inżynierskich) Czas trwania studiów: 4 semestry Warunki przyjęć: przyjęcie na podstawie podania (decyduje średnia studiów I-go stopnia, znajomość angielskiego na poziomie dobrym i dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku fizyka lub fizyka techniczna) Czesne: studia bezpłatne dla studentów z państw UE, koszty pobytu w uczelni partnerskiej pokrywa uczelnia macierzysta, częściowo z projektów unijnych (programy Erasmus, Kapitał ludzki) Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (specjalność: nanofizyka, materiały mezoskopowe, modelowanie i zastosowanie) Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Université du Maine w Le Mans (specjalność: nanofizyka, materiały mezoskopowe, modelowanie i zastosowanie) Podwójny dyplom - Magister fizyki Język wykładowy: angielski Podwójny dyplom - Magister fizyki Rok utworzenia studiów: 2009 Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3. roku studiów Czas trwania studiów: 2 lata (2 semestry na uczelni w Polsce i 2 semestry na uczelni we Francji) Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: opłata wpisowa na uczelni macierzystej Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Politechnikę Wrocławską Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Université de Strasbourg Politechnika Wrocławska Prof. Leszek Bryja Université de Strasbourg Isabelle Boudoux Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Koordynator programu Prof. dr hab. Alicja Ratuszna Tel.: (+48) Université du Maine w Le Mans Prof. Pascal Ruello Tel.: (+33) Uzyskanie podwójnego dyplomu polsko-francuskiego Możliwość pokrycia kosztów podróży przez uniwersytet macierzysty Możliwość uzyskania pomocy finansowej (na zakwaterowanie+ życie codzienne) przez uniwersytet przyjmujący Obecny dynamiczny rozwój technologii opartych na materiałach o wymiarach nano- i mezoskopowych jest wyzwaniem dla takich nauk jak inżynieria materiałowa, elektronika, bioinżynieria, chemia oraz fizyka. Absolwent tej unikalnej specjalności na kierunku fizyka, uzyskuje wszechstronne wykształcenie dotyczące procesów fizycznych zachodzących w nano- czy mezoskopowych obiektach, zdobywa profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego, nowoczesnych materiałów posiadających zastosowania przemysłowe, mikroelektroniki, modelowania zjawisk zachodzących w nano-materiałach jak również ich otrzymywania. W procesie dydaktycznym uczestniczy kadra trzech wyższych uczelni, która posiada udokumentowane osiągnięcia w tej stosunkowo nowej dziedzinie fizyki. Tak wykształceni absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Znajdują zatrudnienia w nowoczesnych firmach technologicznych w Polsce i w Europie

7 CHEMIA biologia, nauki medyczne Studia II-go stopnia na kierunku Chemia Rok utworzenia studiów: 2004 Studia II-go stopnia w zakresie biotechnologii Rok utworzenia studiów: 2006 Studia II-go stopnia na kierunku Chemia Poziom wymagany przy rekrutacji: 1. rok studiów magisterskich z dziedziny chemii Czas trwania studiów: 4 semestry Warunki przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna, egzamin E-ChemTest w języku angielskim Czesne: studia bezpłatne Dyplom Magistra na kierunku Chemia wydany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dyplom Magistra na kierunku Chemia Cząsteczek Bioaktywnych, wydany przez Université d Orléans Język wykładowy: polski, francuski, angielski Studia II-go stopnia w zakresie biotechnologii Poziom wymagany przy rekrutacji: 1. semestr studiów magisterskich Czas trwania studiów: 4 semestry Warunki przyjęć: podanie Czesne: studia bezpłatne Dyplom Magistra Biotechnologii wydany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dyplom Magistra Biotechnologii wydany przez Université d Orléans Język wykładowy: angielski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii Dr Małgorzata Brindell Université d Orléans Instytut Chemii Organicznej I Analitycznej (ICOA) Prof. Olivier Martin Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Pełnomocnik Dziekana d/s Kierunku Biotechnologia Dr hab. Joanna Bereta Tel. : (+48) Université d Orléans ITP Sciences Biologiques, chimie du vivant Centre de Biophysique Moléculaire (CBM) Koordynator programu Master Prof. Chantal Pichon Program ten pozwala studentom na podjęcie studiów na kierunku: Chemia (specjalność: Cząsteczki Bioaktywne) na Uniwersytecie w Orleanie i studiów magisterskich na kierunku Chemia (specjalność: Chemia Biologiczna) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umożliwia to studentom zdobycie umiejętności i wiedzy w dziedzinie chemii biologicznej, chemii organicznej i chemii analitycznej. Studenci na wybranej uczelni uczęszczają na dodatkowe zajęcia prowadzone przez wykładowców szkoły partnerskiej. Współpraca między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Orleanie prowadzona jest zarówno w formie wymiany studentów, jak i współpracy naukowej między różnymi laboratoriami. Kontakty z innymi ośrodkami naukowymi oraz wymiana studentów stanowią stały element działalności naukowej i dydaktycznej uniwersytetów na całym świecie - rozszerza to wachlarz zagadnień, z którymi zapoznają się studenci, pomaga to studentom poznać i zrozumieć sposób pracy i organizację innej uczelni, w innym kraju, i w ten sposób poszerza ich horyzonty. Współpraca naukowa zazwyczaj nawiązywana jest między laboratoriami, których wiedza, wyposażenie i zainteresowania uzupełniają się. Pozwala to na wykonywanie interdyscyplinarnych badań i opanowanie przez studenta wielu różnorodnych metod badawczych, z którymi nie zetknąłby się na macierzystej uczelni. Francuscy studenci mają możliwość odbycia sześciomiesięcznego stażu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Polscy studenci mają możliwość odbycia sześciomiesięcznego stażu na Uniwersytecie w Orelanie

8 nauki humanistyczne PRAWO nauki humanistyczne PRAWO Kurs wprowadzający do prawa francuskiego Język wykładowy: francuski Szkoła Prawa Francuskiego w Krakowie Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: 100 zł Dyplom ukończenia SPF wydawany wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UJ i Wydział Prawa Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie Master en droit privé (francuskie magisterium prawa) Poziom wymagany przy rekrutacji: 4. rok studiów prawnicznych Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: 1000 zł euro Magister prawa «prawo gospodarcze francuskie i międzynarodowe» wydawany przez Uniwersytet w Orleanie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych Szkoła Prawa Francuskiego Dr Piotr Szwedo Mgr Mateusz Gędźba Mgr Julianna Karaszkiewicz-Kobierzyńska Rok utworzenia studiów: 2000 Université d`orléans Faculté de droit, d économie et de gestion Prof. Jacques Leroy Szkoła Prawa Francuskiego w Łodzi Kurs wprowadzający do prawa francuskiego Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: zł euro Dyplom Prawa Francuskiego - dyplom ukończenia studiów podyplomowych I-go stopnia wydany przez Uniwersytet Łódzki Dyplom Uniwersytetu w Tours (D.U. Diplôme Universitaire ) Francuskie magisterium prawa - Prawnik Europejski Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej 4. rok prawa polskich studiów oraz Dyplom Prawa Francuskiego lub inny równorzędny francuskiemu Master 1 Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: podanie oraz rozmowa kwalifikacyjna Czesne: 4000 zł + 241,57 euro Dyplom Magisterski wydany przez Université de Tours Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych II-go stopnia wydane przez Uniwersytet Łódźki Język wykładowy: francuski Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji Szkoła Prawa Francuskiego Kierownik Szkoły Prawa Francuskiego w UŁ: Prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka Sekretariat: Jarosław Zasada Tel.: (+48) Rok utworzenia studiów: 2003 Université de Tours Patrick Baleynaud (program D.U.) Prof. Abdelkhaleq Berramdane (program Master Droit) Trzymiesięczne staże we Francji i Polsce Szerokie perspektywy zawodowe Możliwość pracy w międzynarodowych kancelariach i w instytucjach europejskich Podwójna kultura, dwujęzyczność Strona internetowa programu: 14 Celem studiów jest zapewnienie rozszerzenia wykształcenia prawniczego we wszystkich gałęziach prawa UE, uzupełnionego kompetencjami językowymi. Obowiązkowy, trzymiesięczny staż w środowisku zawodowym w Polsce lub we Francji pozwala wykorzystać w praktyce umiejętności zdobyte w trakcie studiów i lepiej zrealizować plany zawodowe (stypendia). Strona internetowa programu: 15

9 nauki humanistyczne PRAWO nauki humanistyczne PRAWO Język wykładowy: francuski Szkoła Prawa Francuskiego w Warszawie Kurs wstępny do prawa francuskiego i europejskiego Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej 2-gi rok studiów na Wydziale Prawa UW lub ukończone 2 lata studiów wyższych (lub odpowiednie doświadczenie zawodowe) Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: na podstawie podania i rozmowy kwalifikacyjnej Czesne: 1100 zł euro Certyfikat wstępu do prawa francuskiego i europejskiego wydany przez Université de Poitiers Francuskie Magisterium Prawa, kierunek : prawo biznesowe, specjalizacja: Francuskie i Europejskie Prawo Biznesowe Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej 4-ty rok studiów na WPiA UW lub ukończone 5 lat studiów wyższych (lub odpowiednie doświadczenie zawodowe) Czas trwania studiów: 2 lata Warunki przyjęć : podanie oraz rozmowa kwalifikacyjna Czesne: 1150 zł euro / rok Francuskie Magisterium Prawa, kierunek : prawo biznesowe, specjalizacja: Francuskie i Europejskie Prawo Biznesowe, dyplom wydany przez Université de Poitiers. Dyplom ten może zostać połączony ze studiami magisterskimi na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Centrum Prawa Francuskiego Philippe Chauvin ul. Lipowa 4, Warszawa 16 Université de Poitiers Faculté de Droit et des Sciences Sociales Collège International de Droit Maud Trambouze 2, rue Carbonnier, Poitiers Cedex Studia te ułatwiają integrację zawodową w bankach, firmach ubezpieczeniowych, międzynarodowych kancelariach prawniczych, francuskich przedsiębiorstwach działających w Polsce, jak również w administracji Staże we Francji lub w Polsce Nauczanie w języku francuskim prowadzone jest przez profesorów uniwersytetów francuskich, europejskich oraz przez profesorów Wydziału Prawa w Warszawie; większość seminariów prowadzona jest przez prawników-praktyków Strona internetowa programu: Rok utworzenia studiów: 1995 Szkoła Prawa Francuskiego we Wrocławiu Kurs wprowadzający do prawa francuskiego Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone dwa lata studiów Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: na podstawie podania (cv i list motywacyjny) Czesne: 1700 zł za dwa semestry Certyfikat ukończenia Szkoły Prawa Francuskiego, wydany przez Uniwersytet Wrocławski oraz Université Paris-Dauphine Master 2 en droit européen et international des affaires (DEIA)* (francuskie magisterium prawa) Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone 4 lata studiów prawniczych lub ekonomicznych (ewentualnie innych) Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: podanie na francuskim formularzu, praca pisemna, cv Czesne: 6500 zł za dwa semestry Dyplom Magisterski wydany przez Université Paris-Dauphine * możliwość odbycia drugiego semestru studiów na Université Paris-Dauphine Język wykładowy: francuski (kurs wprowadzający do prawa francuskiego), francuski/angielski (Master) Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska Rok utworzenia studiów: Université Paris-Dauphine Dr Hélène Tissandier Prof. Jean David Dreyfus Zdobycie zaawansowanej wiedzy z europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego potwierdzone francuskim dyplomem państwowym prestiżowego uniwersytetu (o statusie grand établissement ) Kontakt ze specjalistami kadra składa się z wykładowców z Université Paris-Dauphine i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uniwersytetów Kontakt ze studentami francuskimi (w roku 2011/2012 w grupie było pięciu Francuzów, w 2012/ czterech), Trzymiesięczny staż zawodowy Możliwość odbycia drugiego semestru studiów w Paryżu Strona internetowa programu:

10 nauki humanistyczne PRAWO nauki humanistyczne Nauki polityczne Szkoła Prawa Francuskiego- Certificat d introduction au droit français et européen Rok utworzenia studiów: 2011 Niestacjonarne Polsko-Francuskie Europejskie Studia Doktoranckie Rok utworzenia studiów: 2003 Szkoła Prawa Francuskiego- Certificat d introduction au droit français et européen Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończony minimum 2-gi rok studiów I-go stopnia (wszystkich wydziałów) Czas trwania studiów: 1 semestr Warunki przyjęć: znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym Czesne: PLN Certyfikat wprowadzenia do prawa francuskiego wydany przez dwie uczelnie Język wykładowy: francuski Szkoła Prawa Francuskiego Uniwersytet Gdański Dr Sylwia Majkowska-Szulc Tel.: (+48) Lepsze przygotowanie do studiowania we Francji Lepsze przygotowanie do pracy tłumacza Lepsze przygotowanie do pracy w organach Unii Europejskiej Université Toulouse 1 Capitole Prof. Huges Kenfack Strona internetowa programu: (Szkoły prawa obcego/spf) lub Niestacjonarne Polsko-Francuskie Europejskie Studia Doktoranckie Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia magisterskie Czas trwania studiów: 8 semestrów Warunki przyjęć: decyzja komisji rekrutacyjnej na podstawie złożonych dokumentów Czesne: 6300 zł za rok akademicki Dyplom doktora nauk ekonomicznych wydany przez SGH lub dyplom doktora nauk humanistycznych wydany przez Uniwersytet Warszawski Dyplom doktora wydany przez Université de Cergy-Pontoise* *wyłącznie dla osób studiujących po francusku Język wykładowy: polski Szkoła Główna Handlowa Joanna Stryjek Tel.: (+ 48) Université de Cergy-Pontoise Prof. Catherine Mayaux Tel.: (+33) Uzyskanie podwójnego dyplomu polsko- francuskiego Studia kształcące w kierunku rozpoczęcia kariery w administracji europejskiej i międzynarodowej, w firmach międzynarodowych oraz w sektorze doradztwa Strona internetowa:

11 nauki humanistyczne Nauki polityczne nauki humanistyczne Nauki polityczne Studia magisterskie w zakresie europeistyki Rok utworzenia studiów: 2010 Studia Magisterskie - Europa Master Rok utworzenia studiów: 2013/2014 Studia magisterskie w zakresie europeistyki Poziom wymagany przy rekrutacji : dyplom licencjacki Czas trwania studiów: 4 semestry rok studiów w Instytucie Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński (kursy po angielsku) rok studiów w Institut d Etudes Politiques, Université de Strasbourg (kursy po francusku) Warunki przyjęć: rekrutacja na studia uzupełniające magisterskie prowadzone w języku polskim oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim i angielskim Czesne: bez opłat Dyplom Magistra na kierunku Europeistyka, wydany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dyplom Magistra w ramach dziedziny Sciences Politiques et Sociales, wydany przez Université de Strasbourg Język wykładowy: francuski, angielski i polski (wyłącznie dla kursów opcjonalnych w IE UJ) Studia Magisterskie- Europa Master Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat Czas trwania studiów: 4 semestry Warunki przyjęć: licencjat w zakresie nauk społecznych, język angielski na poziomie B2, francuski na poziomie B1 Czesne: 2013/2014 bez opłat Dyplom Magisterski w zakresie politologii (Specjalność Europa Master) wydany przez Uniwersytet Opolski Dyplom Magisterski w zakresie politologii (Specjalność Europa Master) wydany przez Université de Bourgogne Język wykładowy: angielski, niemiecki, francuski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Europeistyki Dr Krzysztof Kowalski Université de Strasbourg Institut d Etudes Politiques Dr Dorota Dakowska Uniwersytet Opolski Dr Joanna Kulska Tel.: (+48) Université de Bourgogne Prof. Philippe Icard Połączenie wieloaspektowej wiedzy europeistycznej z kompetencjami językowymi oraz zdobytym doświadczeniem (w szczególności możliwością odbycia stażu) daje absolwentom silną pozycję na europejskim rynku pracy. Program kształci bowiem specjalistów polityk i programów unijnych, poszukiwanych przez wszystkie szczeble administracji publicznej oraz instytucje międzynarodowe, w tym organy i agendy Unii Europejskiej, ale także przez ich otoczenie: sektor lobbingu, organizacje pozarządowe, think tanki i przedsiębiorstwa, które coraz częściej poszukują ekspertów ds. programów europejskich. Ponadto, poprzez możliwość uczestniczenia w seminariach metodologicznych i magisterskich, program przygotowuje studentów do pracy i kariery zawodowej w europejskiej przestrzeni badawczej i naukowej. Strona internetowa programu: Program Europa Master daje jedyną w swoim rodzaju możliwość studiowania w międzynarodowej grupie studentów w trzech krajach oraz uzyskania dyplomów wszystkich trzech uczelni partnerskich, tj. Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon. Studenci będą mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty kulturalnej przygotowanej przy wsparciu władz regionalnych, ponieważ program jest efektem współpracy między Województwem Opolskim, Nadrenią-Palatynatem oraz Regionem Burgundii. W ramach studiów studenci będą również odbywać praktyki w instytucjach przygotowujących ich do pracy w charakterze specjalistów do spraw integracji europejskiej. Strona internetowa programu: 21

12 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Język wykładowy: francuski, angielski Studia Licencjackie na kierunku Zarządzanie Rok utworzenia studiów: 2010 Studia Licencjackie na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 2. roku studiów licencjackich Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe i pracę licencjacką) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: program bezpłatny za granicą Dyplom Licencjacki wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Licencjacki wydany przez France Business School Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska France Business School Yves-Henry Robillard Bachelor of Business Administration Język wykładowy: francuski, angielski Rok utworzenia studiów: 2003 Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 2. roku studiów licencjackich Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe i pracę licencjacką) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: program bezpłatny za granicą Dyplom Licencjacki wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Licencjacki wydany przez Sup de Co Monpellier Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska Bachelor of Business Administration Sup de Co Montpellier Virginie Inglebert Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Strona internetowa programu: Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Strona internetowa programu:

13 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Studia Licencjackie w dziedzinie zarządzania Rok utworzenia studiów: 2009 Licencjat w dziedzinie zarządzania Rok utworzenia studiów: 2008 Studia Licencjackie w dziedzinie zarządzania Poziom wymagany przy rekrutacji: po studiach licencjackich Czas trwania studiów: 1 rok Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: program bezpłatny w ramach wymiany międzyuczelnianej Dyplom Licencjacki wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Licencjacki wydany przez Groupe ESC Troyes en Champagne Licencjat w dziedzinie zarządzania Poziom wymagany przy rekrutacji: po studiach licencjackich Czas trwania studiów: 1 rok Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: program bezpłatny w ramach wymiany międzyuczelnianej Dyplom Licencjacki z Zarządzania wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Licencjacki z Zarządzania wydany przez Groupe ESC Troyes Język wykładowy: francuski, angielski Język wykładowy: francuski, angielski Groupe ESC Troyes en Champagne Groupe ESC Troyes Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Magdalena Krasowska Tel.: (+48) Pauline Moyard Tel.: (+33) Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Anna Modrzejewska Tel.: (+48) Pauline Moyard Tel. : (+33) Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Podwójny dyplom Studia w środowisku międzykulturowym Zwiększenie szansy otrzymania zatrudnienia w instytucjach europejskich Profesjonalne zajęcia prowadzone w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: zdobycie doświadczenia innego niż akademickie uczelni macierzystej Strona internetowa programu: Strona internetowa programu:

14 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rok utworzenia studiów: 2009 Master z dziedziny nauk prawniczych, ekonomicznych i zarządzania, specjalność: administrowanie przedsiębiorstwem Rok utworzenia studiów: 1994 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom wymagany przy rekrutacji: po 2. roku studiów I-go stopnia Czas trwania studiów: 8 semestrów (2 pierwsze lata oraz czwarty rok realizowane w IFE PŁ, trzeci rok w Groupe Sup de Co) Warunki przyjęć: wysoka średnia ocen oraz motywacja, rozmowa kwalifikacyjna, znajomość jęz. francuskiego ( w przypadku ścieżki w jęz.francuskim) Czesne: studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne właściwe dla uczelni macierzystej i są zwolnieni z opłat na uczelni partnerskiej Dyplom Inżyniera wydany przez Politechnikę Łódzką Dyplom Inżyniera wydany przez Groupe Sup de Co la Rochelle Język wykładowy: francuski, angielski Politechnika Łódźka IFE-Centrum Kształcenia Międzynarodowego Dr inż. Dorota Piotrowska Tel.: (+48) Biuro Współpracy Międzynarodowej Mariola Józefowicz Groupe Sup de Co la Rochelle Biuro Współpracy Międzynarodowej Camille Berge Master z dziedziny nauk prawniczych, ekonomicznych i zarządzania, specjalność: administrowanie przedsiębiorstwem Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom studiów II-go stopnia oraz dwuletnie doświadczenie zawodowe Czas trwania studiów: 10 miesięcy zajęć dydaktycznych + staż obowiązkowy dla osób nieaktywnych zawodowo Warunki przyjęć: podanie, rozmowa kwalifikacyjna Dyplom Magistra (w przypadku osób dopiero kończących studia II-go stopnia) lub Dyplom Uniwersytecki (D.U.) wydawany przez Université de Rennes 1 Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Język wykładowy: francuski i polski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Centrum Francusko-Polskich Studiów w Zakresie Zarządzania Prof. dr hab. Marek Ratajczak Dr Beata Woźniak-Jęchorek Université de Rennes 1 IGR-IAE de Rennes Prof. dr hab. Charles Ducrocq Programy studiów prowadzone w języku francuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową wiedzą techniczną, mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją oraz menedżerskie. Studia oparte są na najnowocześniejszych metodach, takich jak Problem Based Learning (projekty oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przez grupę studentów międzynarodowych). Absolwenci oprócz umiejętności kierunkowych posiadają szereg kompetencji miękkich t.j. umiejętność pracy i efektywnego komunikowania się w grupie studentów międzynarodowych. Strona programu: Program realizowany przez dwie prestiżowe uczelnie: IGR-IAE (Instytut Zarządzania w Rennes działający w ramach Uniwersytetu Rennes 1, należy do sieci dwudziestu Instytutów Administrowania Przedsiębiorstwami we Francji i jest uznawany za jeden z najlepszych instytutów w zachodniej Francj) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (najlepsza uczelnia ekonomiczna w zachodniej Polsce) Dwujęzyczna szkoła zarządzania - studia mają charakter międzynarodowy, zarówno z punktu widzenia programu (odwoływanie się do doświadczeń różnych gospodarek, a zwłaszcza Polski i Francji), jak i realizacji (w 50% program realizowany jest przez wykładowców z Francji) Czołowi wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Instytutu Zarządzania w Rennes Ponad 400 absolwentów zatrudnionych w szeroko pojętej administracji biznesu (program cieszy się wśród absolwentów pozytywną opinią i ich rekomendacja stanowi podstawowe źródło naboru nowych kandydatów) Jedyny program francusko-polski o charakterze ogólnym w Polsce, w ramach którego można uzyskać państwowy dyplom francuski MBA 26 Strona internetowa: 27

15 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Studia II-go stopnia na kierunku Zarządzanie Studia II-go stopnia na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej po 3. roku studiów Czas trwania studiów: 4 semestry: pierwszy rok studiów (Master 1) realizowany jest na UE w Poznaniu, zaś drugi (Master 2) - w ESCP Europe w Paryżu. Ponadto, studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki w przedsiębiorstwach - minimum 39 tygodni. Warunki przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: Pierwszy rok w Poznaniu: zł / 2 semestry (czesne na UEP) oraz 610 euro (wpisowe w ESCP Europe) Drugi rok w ESCP Europe: euro / 2 semestry (wpisowe i czesne razem)- dotyczy roku 2013/2014 Dyplom Magistra wydany na kierunku Zarządzanie (specjalność: Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej) przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dyplom Magistra Zarządzania wydany przez ESCP Europe Język wykładowy: w Poznaniu język polski i angielski; w Paryżu język francuski lub angielski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Kierownik Programu Podwójnych Dyplomów Prof. zw. dr hab. Marek Rekowski Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Romana Ziółkowska Rok utworzenia studiów: 2001 ESCP Europe Prof. dr Frank Jacob Studia na prestiżowych uczelniach: na UE w Poznaniu (druga uczelnia biznesowa w Polsce) i ESCP Europe. Studenci realizują w ESCP Europe program Master in Management, który od lat znajduje się w pierwszej trójce w Europie wg. rankingu Financial Times (obecnie 2 pozycja)! Umowa umożliwia również wybór ścieżki: berlińskiej jeden rok w ESCP w Berlinie. Studia zakończone dyplomem niemieckim Master in Management, wydanym przez ESCP Europe w Berlinie (studia odbywają się po niemiecku) mieszanej (semestr w Paryżu semestr w Berlinie) dającej możliwość uzyskania trzech w/w dyplomów Dodatkowe korzyści: konieczność odbycia stażu, możliwość zatrudnienia, obowiązkowe lektoraty z języka francuskiego lub niemieckiego Strona internetowa programu: Język wykładowy: francuski, angielski Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Rok utworzenia studiów: 2003 Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: na 1. roku studiów magisterskich Czas trwania studiów: 2 semestry + 3 miesiące praktyki (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pracę magisterską) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: program bezpłatny za granicą Dyplom Magisterski wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Magisterski wydany przez Sup de Co Monpellier Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska Sup de Co Montpellier Virginie Inglebert Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Strona internetowa programu:

16 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Rok utworzenia studiów: 2010 Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Rok utworzenia studiów: 2003 Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 1. roku studiów magisterskich Czas trwania studiów: 2 semestry + 6 miesięcy praktyki (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe oraz pisze pracę magisterską) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: program bezpłatny za granicą Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Magistra wydany przez France Business School Język wykładowy: francuski, angielski Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 3. roku studiów licencjackich Czas trwania studiów: 4 semestry + 9 miesięcy praktyk (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pracę magisterską) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: euro Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Magistra wydany przez ESCP Europe Język wykładowy: francuski, angielski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska France Business School Yves-Henry Robillard Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska ESCP Europe Pascal Onraed Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Strona internetowa programu: Strona internetowa programu:

17 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Rok utworzenia studiów: 2005 Studia II stopnia w zakresie zarządzania Rok utworzenia studiów: 1994 Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: na 1 roku studiów magisterskich Czas trwania studiów: 2 semestry + 6 miesięcy praktyki (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pracę magisterską) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: program bezpłatny za granicą Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Magistra wydany przez SKEMA Business School Język wykładowy: francuski, angielski Studia II stopnia w zakresie zarządzania Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia Czas trwania studiów: 3 lata (2 lata w Polsce, rok we Francji: 6 miesięcy studiów, 6 miesięcy stażu) Warunki przyjęć: przeprowadzona przez Śląska Międzynarodową Szkołę Handlową Czesne: w roku akademickim 2012/2013 studia bezpłatne Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dyplom Magistra wydany przez Toulouse Business School Język wykładowy: francuski, angielski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska SKEMA Business School Muriel Jacquelin Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa (SMSH) Małgorzata Sawicka Toulouse Business School Corinne Garcia Magdalena Dubrawska Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Prestiżowe studia, których celem jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności menedżerskich niezbędnych do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach Możliwość uzyskania francuskiego dyplomu Grande École Studia łączą naukę i praktykę Strona internetowa programu:

18 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Studia podyplomowe Finance and Auditing Rok utworzenia studiów: 2011 Studia II stopnia w zakresie zarządzania Rok utworzenia studiów: 2000 Studia podyplomowe Finance and Auditing Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia II-go stopnia Czas trwania studiów: 1 rok Warunki przyjęć: podanie Czesne: zł Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Studia specjalistyczne Finanse i Audyt, wydane przez Śląską Międzynarodową Szkołę Handlową, przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Finance and Auditing wydany przez ESC Clermont Język wykładowy: francuski, angielski Studia II stopnia w zakresie zarządzania Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia Czas trwania studiów: 3 lata (2 lata w Polsce, rok we Francji: 6 miesięcy studiów, 6 miesięcy stażu) Warunki przyjęć: przeprowadzona przez Śląską Międzynarodową Szkołę Handlową Czesne: w roku akademickim 2012/2013 studia bezpłatne Dyplom Magistra Zarządzania wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dyplom Magistra wydany przez Groupe ESC Clermont Język wykładowy: francuski, angielski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa (SMSH) Magdalena Dubrawska Groupe ESC Clermont Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa (SMSH) Magdalena Dubrawska Groupe ESC Clermont Możliwość uzyskania francuskiego dyplomu Grande École Zajęcia prowadzone przez praktyków Prestiżowe studia, których celem jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności menedżerskich niezbędnych do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach Możliwość uzyskania francuskiego dyplomu Grande École Studia łączą naukę i praktykę 34 35

19 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Zarządzanie Studia II-go stopnia Rok utworzenia studiów: 2010 Zarządzanie Studia II-go stopnia Rok utworzenia studiów: 2010 Zarządzanie, Studia II-go stopnia Poziom wymagany przy rekrutacji: po 1 roku studiów II-go stopnia (240 pkt. ECTS) Czas trwania studiów: 4 semestry (1-wszy rok studiów II stopnia IFE PŁ, 2-gi rok INSEEC Alpes-Savoie) Warunki przyjęć: wysoka średnia ocen oraz motywacja, rozmowa kwalifikacyjna, znajomość jęz. francuskiego Czesne: studia bezpłatne Dyplom Magistra Zarządzania wydany przez Politechnikę Łódzką Dyplom Magistra wydany przez INSEEC Alpes-Savoie Język wykładowy: francuski/angielski Zarządzanie, Studia II-go stopnia Poziom wymagany przy rekrutacji: po 1 roku studiów II-go stopnia (240 pkt. ECTS) Czas trwania studiów: 4 semestry (1-wszy rok studiów II stopnia IFE PŁ, 2-gi rok Groupe Sup de Co La Rochelle) Warunki przyjęć: wysoka średnia ocen oraz motywacja, rozmowa kwalifikacyjna, znajomość jęz. francuskiego (w przypadku ścieżki w jęz. francuskim) Czesne: studia bezpłatne Dyplom Magistra wydany przez Politechnikę Łódzką Dyplom Magistra wydany przez Groupe Sup de Co la Rochelle Język wykładowy: francuski, angielski Politechnika Łódźka IFE-Centrum Kształcenia Międzynarodowego Dr Małgorzata Miller Tel.: (+48) INSEEC Alpes-Savoie Michel Guilmault Tel.: (+33) Politechnika Łódźka IFE-Centrum Kształcenia Międzynarodowego Dr inż. Dorota Piotrowska Tel.: (+48) Groupe Sup de Co la Rochelle Dr David Evans Tel.: (+ 33) Programy studiów prowadzone w języku francuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową wiedzą techniczną, mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją oraz menedżerskie. Studia oparte są na najnowocześniejszych metodach, takich jak Problem Based Learning (projekty oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przez grupę studentów międzynarodowych). Absolwenci oprócz umiejętności kierunkowych posiadają szereg kompetencji miękkich t.j. umiejętność pracy i efektywnego komunikowania się w grupie studentów międzynarodowych. Strona programu: Programy studiów prowadzone w języku francuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową wiedzą techniczną, mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją oraz menedżerskie. Studia oparte są na najnowocześniejszych metodach, takich jak Problem Based Learning (projekty oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przez grupę studentów międzynarodowych). Absolwenci oprócz umiejętności kierunkowych posiadają szereg kompetencji miękkich t.j. umiejętność pracy i efektywnego komunikowania się w grupie studentów międzynarodowych. Strona programu:

20 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Polsko-Francuski program studiów zarządzania typu MBA Zarządzenie i administracja przedsiębiorstw Rok utworzenia studiów: 1993 Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, specjalność Business Administration Rok utworzenia studiów: 2010 Polsko- Francuskie studia zarządzania typu MBA Zarządzenie i administracja przedsiębiorstw Poziom wymagany przy rekrutacji: pierwszy rok studiów II-go stopnia (magisterskich) Czas trwania studiów: 3 semestry Warunki przyjęć: podanie, rozmowa kwalifikacyjna Czesne: zł Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania, wydane przez Uniwersytet Łódzki Dyplom Magisterski wydany przez Université Jean-Moulin Lyon 3 Język wykładowy: francuski, polski Uniwersytet Łódzki Ośrodek Badań i Studiów Francuskich Koordynator studiów Prof. zw. dr hab. Tomasz Domański Kierownik Studium Grażyna Karbowska Tel.: (+48) Université Jean-Moulin Lyon 3 Institut d Administration des Entreprises Koordynator pedagogiczny Dr Catherine Glée-Vermande Valérie Tempère Polsko-Francuskie studia zarządzania typu MBA pozwalają w przeciągu 3-ech semestrów na zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Wiedza teoretyczna jest konfrontowana z praktyczną podczas realizowanego trzymiesięcznego stażu w firmie. Miejsce wyboru stażu jest istotnym czynnikiem przy definiowaniu przyszłości zawodowej studenta O różnorodności grupy stanowią absolwenci kierunków: nauk humanistycznych, inżynierii, medycyny, farmacji, rolnictwa, jak również sztuk plastycznych i kinematografii. Sieć nawiązanych relacji z francuskimi firmami działającymi w Polsce, ułatwia poszukiwanie stażu oraz zatrudnienia. Strona internetowa : Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, specjalność Business Administration Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia licencjackie, dobra znajomość języka angielskiego Czas trwania studiów: 2 lata: pierwszy rok studiów (2 semestry) odbywa się w Polsce (Toruń), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności Business Administration drugi rok (2 semestry) odbywa się we Francji (Angers), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności International Management and Marketing, Financial Management and International Control lub International Human Resource Management (specjalności do wyboru) Warunki przyjęć: każda z uczelni prowadzi własną rekrutację (zazwyczaj polega ona na rozmowie kwalifikacyjnej) Czesne: studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne (tzw. wpisowe) właściwe dla uczelni macierzystej Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie wydany przez Université d Angers Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie (specjalności Business Administration) wydany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Język wykładowy: angielski Kontakty : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Aldona Glińska-Neweś Tel.: (+48) Korzyści ze studiów 39 Université d Angers Catherine Deffains-Crapsky Tel.: (+33) Dominique Peyrat-Guillard Tel.: (+33) Możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce lub Francji Doskonalenie umiejętności lingwistycznych język angielski, francuski, polski Możliwości kontynuowania studiów doktoranckich Możliwość uczestniczenia studentów w różnych ciekawych inicjatywach związanych z zacieśnianiem się współpracy miast (Angers i Toruń) Doskonalenie kompetencji międzykulturowych: studenci tworząc jedną grupę, współpracują na zajęciach i mają możliwość poznania specyfiki kultury polskiej i francuskiej Możliwość korzystania z bogatego zaplecza akademickiego dwóch uczelni Strona internetowa programu:

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie Katalog Wydanie 2014/2015 Pod redakcją: Dr Sébastien Reymond Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie Katalog Wydanie 2015/2016 Pod redakcją: Dr Sébastien Reymond Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce / Instytut Francuski w Polsce

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie INFORMATOR Wydanie 2011-2012 www.ambafrance-pl.org Nadzór Corinne Baylac, attachée ds. współpracy uniwersyteckiej, Ambasada Francji w Polsce corinne.baylac@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

Historia programów. Wszystkie zajęcia programów francuskich prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu w Orleanie.

Historia programów. Wszystkie zajęcia programów francuskich prowadzone są przez wykładowców z Uniwersytetu w Orleanie. Historia programów Szkoła Prawa Francuskiego została założona w 2000 r. przez prof. Michela Pertué i prof. Krzysztofa Wojtyczka, obecnie Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. Działa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Klasa 1 C POLITECHNICZNA Grupa 2 dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, zainteresowanych nowoczesną TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I PROGRAMOWANIEM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny kod w SID PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 v Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie:

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie: WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 175 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja do CEMS MIM na r. a. 2018/2019 rozpocznie się 23 października 2017 aplikacja online otwarta będzie do 6 listopada.

Kwalifikacja do CEMS MIM na r. a. 2018/2019 rozpocznie się 23 października 2017 aplikacja online otwarta będzie do 6 listopada. CEMS Master in International Management (MIM) Jeden z najbardziej prestiżowych wspólnych programów dydaktycznych (na poziomie magisterskim) realizowany przez 30 najlepszych szkół biznesu z całego świata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2016/2017 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 7 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII v Matematyka oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Badania i nauka we Francji. Stypendia rządu francuskiego

Badania i nauka we Francji. Stypendia rządu francuskiego CampusFrance Badania i nauka we Francji Stypendia rządu francuskiego Maria Koralewska, CampusFrance Poznań, 21 marca 2012 r. varsovie@campusfrance.org Badania i nauka we Francji Nauka we Francji Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!!

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Kierunek: neofilologia Specjalność: języki i kultura krajów romańskich Wydział: Filologiczny Języki wykładowe:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Centrum Europejskie UW I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: europeistyka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) Forma

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Standardowy harmonogram wnoszenia czesnego za studia. 2 raty

Standardowy harmonogram wnoszenia czesnego za studia. 2 raty Załącznik nr 1 do Regulaminu dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Tabela usług edukacyjnych dla Studentów studiów wyższych obowiązująca akademickim 2017/2018 - Wydział Finansów

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Stypendia rządu francuskiego (BGF) 2016-2017. Ambassade de France en Pologne

Stypendia rządu francuskiego (BGF) 2016-2017. Ambassade de France en Pologne Stypendia rządu francuskiego (BGF) 2016-2017 1. Stypendia rządu francuskiego (BGF) 2016-2017 Programy stypendialne BGF Oferta dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich, dla doktorantów i naukowców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW www.most.amu.edu.pl PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW CO TO JEST PROGRAM MOST? MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Campus France. Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r»

Campus France. Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r» Campus France Państwowa agencja na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz mobilności międzynarodowej Konferencja: «Studenci zagraniczni w Polsce w 2014 r» Poznań, 17-18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne zaoczne niestacjonarne wieczorowe

niestacjonarne zaoczne niestacjonarne wieczorowe studia jednolite magisterskie studia I stopnia studia II stopnia kierunek stacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne stacjonarne niestacjonarne wieczorowe niestacjonarne zaoczne stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r.

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/ r. praktyki 2016/2017 (w czasie studiów, po studiach) studia, praktyki (po studiach) 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW na studia od 3 do 12 miesięcy (semestr, cały rok) ZASADY REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r. Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na studia na Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Stypendia rządu francuskiego (BGF) Ambassade de France en Pologne

Stypendia rządu francuskiego (BGF) Ambassade de France en Pologne Stypendia rządu francuskiego (BGF) 2017-2018 1. Stypendia rządu francuskiego (BGF) 2017-2018 Programy stypendialne BGF Oferta dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich, dla doktorantów i naukowców

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl WYDZIAŁ MATEMATYKI www.wmat.pwr.edu.pl MATEMATYKA Studenci kierunku Matematyka uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie matematyczne oraz zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2014/2015 studia, praktyki (po studiach) 2015/ r., Wrocław

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ praktyki 2014/2015 studia, praktyki (po studiach) 2015/ r., Wrocław praktyki 2014/2015 studia, praktyki (po studiach) 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW na studia do partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus +(jeden do dwóch semestrów)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Matematyka modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1a/I/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 1a/I/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Uchwała nr 1a/I/2017 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w roku akademickim 2015/2016 prowadzić będzie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa.

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa. ZASADY wymiany studentów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w ramach programu ERASMUS PLUS na rok akademicki 2016/17 i lata kolejne 1 1. Niniejsze zasady określają procedury rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY

PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY REGULAMIN WYMIANY PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ MIĘDZY UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM A NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYMIANY 1. Program realizowany jest na podstawie Umowy zawartej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji Nazwa studiów trzeciego stopnia prawo Wydział Wydział Prawa i Administracji Jednostka Wydział Prawa i Administracji Tryb studiów stacjonarne Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej

Bardziej szczegółowo

Francuskie Magisterium Prawa Prawnik Europejski

Francuskie Magisterium Prawa Prawnik Europejski Uprzejmie informujemy, że ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów studia na poziomie Master 2 "Prawnik europejski" w roku akadem. 2013/2014 nie zostaną uruchomione. Francuskie Magisterium Prawa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY ZASADY PRZYJĘĆ NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM W ROKU AKADEMICKI 08/09 ANALITYKA GOSPODARCZA matematyka język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z art. 200 ustawy -

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Badania i nauka we Francji Stypendia rządu francuskiego

Badania i nauka we Francji Stypendia rządu francuskiego CampusFrance Badania i nauka we Francji Stypendia rządu francuskiego Maria Koralewska, CampusFrance Poznań, 16 marca 2010 r. varsovie@campusfrance.org Nauka we Francji Finansowanie nauki: państwo (17 mld

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Programy międzynarodowe dla studentów studiów magisterskich: CEMS MIM, Erasmus+, PIM i umowy bilateralne podstawowe informacje

Programy międzynarodowe dla studentów studiów magisterskich: CEMS MIM, Erasmus+, PIM i umowy bilateralne podstawowe informacje Programy międzynarodowe dla studentów studiów magisterskich: CEMS MIM, Erasmus+, PIM i umowy bilateralne podstawowe informacje Centrum Programów Międzynarodowych SGH 1 CEMS Master in International Management

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2012/2013 1 Rekrutacja studentów do programu Erasmus 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH I. Wstęp Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby,

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo