Podwójne dyplomy francusko-polskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podwójne dyplomy francusko-polskie"

Transkrypt

1 Podwójne dyplomy francusko-polskie KATALOG Wydanie 2013/2014

2 Pod redakcją: Dr Dominique Le Masne Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce Współpraca: Eliza Łuczyńska Przedstawiciel Agencji Campus France w Polsce Elżbieta Gierałtowska Asystentka attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Cyrielle Dufrenne Zastępca attaché ds. współpracy uniwersyteckiej Pomoc i uzgodnienia: Anne Plaine, Przedstawiciel Agencji Campus France na Europę Już po raz drugi, Ambasada Francji w Polsce przystąpiła do aktualizacji katalogu podwójnych dyplomów francusko-polskich, który po raz pierwszy został wydany w 2010 roku. Informator przedstawia ofertę programów podwójnych dyplomów francusko-polskich, które wydawane są na zakończenie wspólnego cyklu studiów realizowanego we współpracy uczelni francuskiej i polskiej. Karty opisowe podwójnych dyplomów mają na celu pomóc polskim i francuskim studentom w dokonaniu wyboru z szerokiego wachlarza programu studiów (od prawa do fizyki), ułatwienie przejścia przez procedury administracyjne, a tym samym wspieranie studentów w wypracowaniu ich przyszłych planów dotyczących Francji i Polski. Katalog zawiera ponad 50 kart podwójnych dyplomów oraz 15 programów Erasmus Mundus stworzonych dzięki specjalnemu partnerstwu francusko-polskiemu. Ambasada Francji w Polsce udostępnia Państwu nowatorskie narzędzie służące promocji i wykorzystaniu wielodyscyplinarnej oferty studiów na wysokim poziomie, które odzwierciedla wysiłek uczelni partnerskich na rzecz umiędzynarodowienia studiów francusko-polskich. Katalog podwójnych dyplomów jest także owocem szerokiej współpracy uniwersyteckiej francuskopolskiej, do której przywiązuję dużą wagę i która, jak sądzę, jest powołana do dalszego rozwijania się. Szczerze marzę o jeszcze bardziej znaczącej mobilności młodych Polaków do Francji oraz młodzieży francuskiej do Polski. Wydawca: Ambasada Francji w Polsce Układ graficzny: Brandshop Rok wydania: 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Ambasador Francji w Polsce, Pierre BUHLER 3

3 Katalog podwójnych dyplomów francusko-polskich 2013/2014 Artykuł wstępny Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce trzecie wydanie katalogu podwójnych dyplomów francusko- -polskich. Niniejszy informator powstał w wyniku ankiety przeprowadzonej przez Ambasadę Francji w Polsce i Campus France w blisko stu francuskich i polskich uczelniach. Zaangażowanie korespondentów Campus France w Polsce (Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk) pozwoli również na ponowne zorganizowanie Dni Campus France, promujących studia we Francji. W listopadzie 2013 r. do włączenia się w organizację wydarzenia zachęcone zostaną: Białystok oraz Toruń. Publikacja trzeciej edycji katalogu podwójnych dyplomów francusko-polskich stanowi również okazję dla działu ds. Współpracy Uniwersyteckiej i Naukowej Ambasady Francji w Polsce, do podziękowania francuskim i polskim uczelniom, bez pomocy których nie doszłoby do realizacji tego projektu. Korespondenci Campus France w Polsce odgrywają w tym względzie również role ważne, ponieważ dzięki ich zaangażowaniu udało się poszerzyć i rozwinąć zakres współpracy uniwersyteckiej francusko- -polskiej. Wersja elektroniczna katalogu dostępna jest w języku polskim oraz francuskim na stronach: Redakcja Warszawa, lipiec 2013 r. Katalog 2013 zawiera ponad 50 szczegółowych kart z opisem programów studiów kończących się podwójnym dyplomem. Skierowany głównie do studentów, ma na celu ich informować i pomagać w wyborze studiów we Francji i w Polsce. Katalog zawiera również spis 15 programów francusko-polskich Erasmus Mundus realizowanych z udziałem innych, często europejskich, uczelni wyższych. Współpraca uniwersytecka jest obecnie jedną z najbardziej prężnych dziedzin partnerstwa francusko- -polskiego. Na francuskich uczelniach uczy się ponad polskich studentów. Francja jest trzecim spośród krajów najczęściej wybieranych przez studentów z Polski. Jest już podpisanych ponad 150 dwustronnych porozumień ramowych, a także prawie 700 porozumień w ramach programu Erasmus, mających na celu promocję wymiany studentów i wykładowców oraz poszerzanie współpracy w zakresie zarządzania placówkami dydaktycznymi. Podwójne dyplomy francusko-polskie obejmują rozmaite dziedziny od energetyki, informatyki przez europeistykę, prawo, zarządzanie, po nauki polityczne oraz studia lingwistyczne. W ciągu ostatnich lat w ramach ambitnej reformy szkolnictwa wyższego zainicjowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polski pejzaż akademicki ulega przeobrażeniom. Proces modernizacji szkół wyższych zapisany w ustawie z 18 marca 2011 r., dotyczy wszystkich aspektów szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Zmiany mające na celu umiędzynarodowienie studiów na wszystkich poziomach i we wszystkich dziedzinach stwarzają korzystne warunki prowadzące do pogłębiania współpracy uniwersyteckiej między Francją i Polską. W lutym 2012 oraz 2013 roku, we współpracy z Campus France oraz Francuską Izbą Przemysłowo- Handlową w Polsce (CCIFP) zorganizowaliśmy w Warszawie oraz Krakowie Salon Studia i Kariera z Francją w którym udział wzieli: francuskie szkoły wyższe (oraz ich polscy odpowiednicy- koordynatorzy podwójnych dyplomów), firmy oraz studenci zainteresowani ofertą studiów wyższych oraz możliwościami podjęcia pracy lub odbycia stażu. W 2014 planowana jest kolejna edycja Salonu Studia i Kariera z Francją - organizatorem którego będzie także Campus France z aktywnym udziałem uczelni oraz firm francuskich. 4 5

4 Podwójne dyplomy francusko-polskie KATALOG Wydanie 2013/2014 Część 1: Katalog studiów dwustronnych SPIS TREŚCI Wprowadzenie pana Pierre Buhler, Ambasadora Francji w Polsce Artykuł wstępny Działu Współpracy Uniwersyteckiej i Naukowej Ambasady Francji w Polsce Część 1: Katalog studiów dwustronnych Rozdział 1: Podwójne dyplomy francusko-polskie w podziale na kierunki Matematyka Fizyka Chemia Biologia, Nauki medyczne Nauki humanistyczne Prawo Nauki polityczne Zarządzanie, Management Języki Filologie Historia Nauki inżynierskie Technologie Informacyjno-Komunikacyjne Rozdział 2: Polsko-francuski udział w programach Erasmus-Mundus w podziale na kierunki Matematyka Nauka o Morzach i Ziemi z Elementami Astronomii Chemia Biologia, Nauki medyczne Nauki humanistyczne Prawo Nauki polityczne Zarządzanie, Management Języki Nauki inżynierskie Część 2: Synteza Rozdział 1: Lista podwójnych dyplomów francusko-polskich Rozdział 2: Podział na kierunki i poziom studiów Część 3: Informacje dodatkowe: Rozdział 1: Prezentacja francuskich i polskich przepisów dotyczących wydawania podwójnego dyplomu w ramach współpracy międzynarodowej Rozdział 2: Prezentacja Club France en Pologne, klubu absolwentów francuskich uczelni Rozdział 1: Podwójne dyplomy francusko-polskie w podziale na kierunki 6 7

5 MATEMATYKA FIZYKA Magister Matematyki, Mechaniki lub Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Magister Nauk Ścisłych, specjalność «Nanofizyka i Nanomateriały» PNANO Rok utworzenia studiów: 2006 Magister Matematyki, Mechaniki lub Informatyki Poziom wymagany przy rekrutacji: Ukończone studia licencjackie Czas trwania studiów: 2 lata Czesne: 251 euro w roku akademickim 2013/2014 (wysokość wpisowego ustalona przez Ministerstwo) Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski Dyplom Magistra wydany przez Ecole Polytechnique ParisTech Język wykładowy: francuski lub angielski (w zależności od wybranego programu w École Polytechnique) Magister Nauk Ścisłych, specjalność «Nanofizyka i Nanomateriały» PNANO Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (na kierunku Fizyka lub kierunkach pokrewnych), dobre wyniki w nauce Czas trwania studiów: 4 semestry Warunki przyjęć: przyjęcie na podstawie podania (decyduje średnia studiów I-go stopnia, znajomość angielskiego na poziomie dobrym i dyplom ukończenia studiów licencjackich kierunku: fizyka lub fizyka techniczna) Czesne: studia bezpłatne dla studentów z państw UE, koszty pobytu w uczelni partnerskiej pokrywa uczelnia macierzysta Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie Dyplom Magistra Nauk Ścisłych, specjalność «Nanofizyka i Nanomateriały» wydany przez Uniwersytet du Maine w Le Mans Język wykładowy: francuski, polski i angielski Uniwersytet Warszawski Koordynator programu Erasmus na wydziale matematyki, informatyki i mechaniki Agnieszka Bojanowska École Polytechnique ParisTech Dyrektor ds. Relacji z Zagranicą Dr Elisabeth Crépon Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik Tel.: (+48) Uniwersytet du Maine w Le Mans Prof. dr hab. Abdel Hadi Kassiba Tel.: (+33) Studia na poziomie magisterskim na dwóch uczelniach międzynarodowych uznanych za wysoką jakość kształcenia i prowadzonych badań Szeroka oferta studiów magisterskich (mechanika, matematyka i informatyka) Szeroka oferta dodatkowych zajęć pozwalających na dostosowanie programu do zainteresowań i projektu zawodowego Rok studiów magisterskich realizowanych we Francji w środowisku międzynarodowym (2800 studentów, 28 % studentów zagranicznych, 900 naukowców- z czego 19% zagranicznych, 65% różnych narodowości) Pomoc indywidualna dla studentów, możliwość starania się o miejsce w akademiku we Francji Obowiązkowe staże naukowe w instytucjach badawczych lub przemysłowych (staż dwumiesięczny podczas drugiego semestru oraz czteromiesięczny podczas czwartego) Wymiany długoterminowe do uczelni partnerskiej Możliwość udziału studentów w realizacji projektów naukowych Nauka języka polskiego i francuskiego Możliwość rekrutacji na studia III-go stopnia przygotowanie doktoratu w dziedzinie Fizyki Możliwość poznania kultury i zwyczajów kraju partnerskiego Absolwenci studiów znajdują zatrudnienie w renomowanych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą Strona internetowa programu:

6 FIZYKA FIZYKA Język wykładowy: polski i angielski Nanophysics and Mesoscopic Materials- Modelling and Applications (NMMMA): polsko -francuskie magisterium z fizyki Rok utworzenia studiów: 2007 Nanophysics and Mesoscopic Materials- Modelling and Applications (NMMMA): polsko -francuskie magisterium z fizyki Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (licencjackich lub inżynierskich) Czas trwania studiów: 4 semestry Warunki przyjęć: przyjęcie na podstawie podania (decyduje średnia studiów I-go stopnia, znajomość angielskiego na poziomie dobrym i dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku fizyka lub fizyka techniczna) Czesne: studia bezpłatne dla studentów z państw UE, koszty pobytu w uczelni partnerskiej pokrywa uczelnia macierzysta, częściowo z projektów unijnych (programy Erasmus, Kapitał ludzki) Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (specjalność: nanofizyka, materiały mezoskopowe, modelowanie i zastosowanie) Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Université du Maine w Le Mans (specjalność: nanofizyka, materiały mezoskopowe, modelowanie i zastosowanie) Podwójny dyplom - Magister fizyki Język wykładowy: angielski Podwójny dyplom - Magister fizyki Rok utworzenia studiów: 2009 Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3. roku studiów Czas trwania studiów: 2 lata (2 semestry na uczelni w Polsce i 2 semestry na uczelni we Francji) Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: opłata wpisowa na uczelni macierzystej Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Politechnikę Wrocławską Dyplom Magistra Fizyki wydany przez Université de Strasbourg Politechnika Wrocławska Prof. Leszek Bryja Université de Strasbourg Isabelle Boudoux Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Koordynator programu Prof. dr hab. Alicja Ratuszna Tel.: (+48) Université du Maine w Le Mans Prof. Pascal Ruello Tel.: (+33) Uzyskanie podwójnego dyplomu polsko-francuskiego Możliwość pokrycia kosztów podróży przez uniwersytet macierzysty Możliwość uzyskania pomocy finansowej (na zakwaterowanie+ życie codzienne) przez uniwersytet przyjmujący Obecny dynamiczny rozwój technologii opartych na materiałach o wymiarach nano- i mezoskopowych jest wyzwaniem dla takich nauk jak inżynieria materiałowa, elektronika, bioinżynieria, chemia oraz fizyka. Absolwent tej unikalnej specjalności na kierunku fizyka, uzyskuje wszechstronne wykształcenie dotyczące procesów fizycznych zachodzących w nano- czy mezoskopowych obiektach, zdobywa profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego, nowoczesnych materiałów posiadających zastosowania przemysłowe, mikroelektroniki, modelowania zjawisk zachodzących w nano-materiałach jak również ich otrzymywania. W procesie dydaktycznym uczestniczy kadra trzech wyższych uczelni, która posiada udokumentowane osiągnięcia w tej stosunkowo nowej dziedzinie fizyki. Tak wykształceni absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Znajdują zatrudnienia w nowoczesnych firmach technologicznych w Polsce i w Europie

7 CHEMIA biologia, nauki medyczne Studia II-go stopnia na kierunku Chemia Rok utworzenia studiów: 2004 Studia II-go stopnia w zakresie biotechnologii Rok utworzenia studiów: 2006 Studia II-go stopnia na kierunku Chemia Poziom wymagany przy rekrutacji: 1. rok studiów magisterskich z dziedziny chemii Czas trwania studiów: 4 semestry Warunki przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna, egzamin E-ChemTest w języku angielskim Czesne: studia bezpłatne Dyplom Magistra na kierunku Chemia wydany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dyplom Magistra na kierunku Chemia Cząsteczek Bioaktywnych, wydany przez Université d Orléans Język wykładowy: polski, francuski, angielski Studia II-go stopnia w zakresie biotechnologii Poziom wymagany przy rekrutacji: 1. semestr studiów magisterskich Czas trwania studiów: 4 semestry Warunki przyjęć: podanie Czesne: studia bezpłatne Dyplom Magistra Biotechnologii wydany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dyplom Magistra Biotechnologii wydany przez Université d Orléans Język wykładowy: angielski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii Dr Małgorzata Brindell Université d Orléans Instytut Chemii Organicznej I Analitycznej (ICOA) Prof. Olivier Martin Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Pełnomocnik Dziekana d/s Kierunku Biotechnologia Dr hab. Joanna Bereta Tel. : (+48) Université d Orléans ITP Sciences Biologiques, chimie du vivant Centre de Biophysique Moléculaire (CBM) Koordynator programu Master Prof. Chantal Pichon Program ten pozwala studentom na podjęcie studiów na kierunku: Chemia (specjalność: Cząsteczki Bioaktywne) na Uniwersytecie w Orleanie i studiów magisterskich na kierunku Chemia (specjalność: Chemia Biologiczna) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umożliwia to studentom zdobycie umiejętności i wiedzy w dziedzinie chemii biologicznej, chemii organicznej i chemii analitycznej. Studenci na wybranej uczelni uczęszczają na dodatkowe zajęcia prowadzone przez wykładowców szkoły partnerskiej. Współpraca między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Orleanie prowadzona jest zarówno w formie wymiany studentów, jak i współpracy naukowej między różnymi laboratoriami. Kontakty z innymi ośrodkami naukowymi oraz wymiana studentów stanowią stały element działalności naukowej i dydaktycznej uniwersytetów na całym świecie - rozszerza to wachlarz zagadnień, z którymi zapoznają się studenci, pomaga to studentom poznać i zrozumieć sposób pracy i organizację innej uczelni, w innym kraju, i w ten sposób poszerza ich horyzonty. Współpraca naukowa zazwyczaj nawiązywana jest między laboratoriami, których wiedza, wyposażenie i zainteresowania uzupełniają się. Pozwala to na wykonywanie interdyscyplinarnych badań i opanowanie przez studenta wielu różnorodnych metod badawczych, z którymi nie zetknąłby się na macierzystej uczelni. Francuscy studenci mają możliwość odbycia sześciomiesięcznego stażu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Polscy studenci mają możliwość odbycia sześciomiesięcznego stażu na Uniwersytecie w Orelanie

8 nauki humanistyczne PRAWO nauki humanistyczne PRAWO Kurs wprowadzający do prawa francuskiego Język wykładowy: francuski Szkoła Prawa Francuskiego w Krakowie Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: 100 zł Dyplom ukończenia SPF wydawany wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UJ i Wydział Prawa Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie Master en droit privé (francuskie magisterium prawa) Poziom wymagany przy rekrutacji: 4. rok studiów prawnicznych Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: 1000 zł euro Magister prawa «prawo gospodarcze francuskie i międzynarodowe» wydawany przez Uniwersytet w Orleanie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych Szkoła Prawa Francuskiego Dr Piotr Szwedo Mgr Mateusz Gędźba Mgr Julianna Karaszkiewicz-Kobierzyńska Rok utworzenia studiów: 2000 Université d`orléans Faculté de droit, d économie et de gestion Prof. Jacques Leroy Szkoła Prawa Francuskiego w Łodzi Kurs wprowadzający do prawa francuskiego Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: zł euro Dyplom Prawa Francuskiego - dyplom ukończenia studiów podyplomowych I-go stopnia wydany przez Uniwersytet Łódzki Dyplom Uniwersytetu w Tours (D.U. Diplôme Universitaire ) Francuskie magisterium prawa - Prawnik Europejski Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej 4. rok prawa polskich studiów oraz Dyplom Prawa Francuskiego lub inny równorzędny francuskiemu Master 1 Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: podanie oraz rozmowa kwalifikacyjna Czesne: 4000 zł + 241,57 euro Dyplom Magisterski wydany przez Université de Tours Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych II-go stopnia wydane przez Uniwersytet Łódźki Język wykładowy: francuski Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji Szkoła Prawa Francuskiego Kierownik Szkoły Prawa Francuskiego w UŁ: Prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka Sekretariat: Jarosław Zasada Tel.: (+48) Rok utworzenia studiów: 2003 Université de Tours Patrick Baleynaud (program D.U.) Prof. Abdelkhaleq Berramdane (program Master Droit) Trzymiesięczne staże we Francji i Polsce Szerokie perspektywy zawodowe Możliwość pracy w międzynarodowych kancelariach i w instytucjach europejskich Podwójna kultura, dwujęzyczność Strona internetowa programu: 14 Celem studiów jest zapewnienie rozszerzenia wykształcenia prawniczego we wszystkich gałęziach prawa UE, uzupełnionego kompetencjami językowymi. Obowiązkowy, trzymiesięczny staż w środowisku zawodowym w Polsce lub we Francji pozwala wykorzystać w praktyce umiejętności zdobyte w trakcie studiów i lepiej zrealizować plany zawodowe (stypendia). Strona internetowa programu: 15

9 nauki humanistyczne PRAWO nauki humanistyczne PRAWO Język wykładowy: francuski Szkoła Prawa Francuskiego w Warszawie Kurs wstępny do prawa francuskiego i europejskiego Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej 2-gi rok studiów na Wydziale Prawa UW lub ukończone 2 lata studiów wyższych (lub odpowiednie doświadczenie zawodowe) Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: na podstawie podania i rozmowy kwalifikacyjnej Czesne: 1100 zł euro Certyfikat wstępu do prawa francuskiego i europejskiego wydany przez Université de Poitiers Francuskie Magisterium Prawa, kierunek : prawo biznesowe, specjalizacja: Francuskie i Europejskie Prawo Biznesowe Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej 4-ty rok studiów na WPiA UW lub ukończone 5 lat studiów wyższych (lub odpowiednie doświadczenie zawodowe) Czas trwania studiów: 2 lata Warunki przyjęć : podanie oraz rozmowa kwalifikacyjna Czesne: 1150 zł euro / rok Francuskie Magisterium Prawa, kierunek : prawo biznesowe, specjalizacja: Francuskie i Europejskie Prawo Biznesowe, dyplom wydany przez Université de Poitiers. Dyplom ten może zostać połączony ze studiami magisterskimi na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Centrum Prawa Francuskiego Philippe Chauvin ul. Lipowa 4, Warszawa 16 Université de Poitiers Faculté de Droit et des Sciences Sociales Collège International de Droit Maud Trambouze 2, rue Carbonnier, Poitiers Cedex Studia te ułatwiają integrację zawodową w bankach, firmach ubezpieczeniowych, międzynarodowych kancelariach prawniczych, francuskich przedsiębiorstwach działających w Polsce, jak również w administracji Staże we Francji lub w Polsce Nauczanie w języku francuskim prowadzone jest przez profesorów uniwersytetów francuskich, europejskich oraz przez profesorów Wydziału Prawa w Warszawie; większość seminariów prowadzona jest przez prawników-praktyków Strona internetowa programu: Rok utworzenia studiów: 1995 Szkoła Prawa Francuskiego we Wrocławiu Kurs wprowadzający do prawa francuskiego Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone dwa lata studiów Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: na podstawie podania (cv i list motywacyjny) Czesne: 1700 zł za dwa semestry Certyfikat ukończenia Szkoły Prawa Francuskiego, wydany przez Uniwersytet Wrocławski oraz Université Paris-Dauphine Master 2 en droit européen et international des affaires (DEIA)* (francuskie magisterium prawa) Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone 4 lata studiów prawniczych lub ekonomicznych (ewentualnie innych) Czas trwania studiów: 2 semestry Warunki przyjęć: podanie na francuskim formularzu, praca pisemna, cv Czesne: 6500 zł za dwa semestry Dyplom Magisterski wydany przez Université Paris-Dauphine * możliwość odbycia drugiego semestru studiów na Université Paris-Dauphine Język wykładowy: francuski (kurs wprowadzający do prawa francuskiego), francuski/angielski (Master) Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska Rok utworzenia studiów: Université Paris-Dauphine Dr Hélène Tissandier Prof. Jean David Dreyfus Zdobycie zaawansowanej wiedzy z europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego potwierdzone francuskim dyplomem państwowym prestiżowego uniwersytetu (o statusie grand établissement ) Kontakt ze specjalistami kadra składa się z wykładowców z Université Paris-Dauphine i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uniwersytetów Kontakt ze studentami francuskimi (w roku 2011/2012 w grupie było pięciu Francuzów, w 2012/ czterech), Trzymiesięczny staż zawodowy Możliwość odbycia drugiego semestru studiów w Paryżu Strona internetowa programu:

10 nauki humanistyczne PRAWO nauki humanistyczne Nauki polityczne Szkoła Prawa Francuskiego- Certificat d introduction au droit français et européen Rok utworzenia studiów: 2011 Niestacjonarne Polsko-Francuskie Europejskie Studia Doktoranckie Rok utworzenia studiów: 2003 Szkoła Prawa Francuskiego- Certificat d introduction au droit français et européen Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończony minimum 2-gi rok studiów I-go stopnia (wszystkich wydziałów) Czas trwania studiów: 1 semestr Warunki przyjęć: znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym Czesne: PLN Certyfikat wprowadzenia do prawa francuskiego wydany przez dwie uczelnie Język wykładowy: francuski Szkoła Prawa Francuskiego Uniwersytet Gdański Dr Sylwia Majkowska-Szulc Tel.: (+48) Lepsze przygotowanie do studiowania we Francji Lepsze przygotowanie do pracy tłumacza Lepsze przygotowanie do pracy w organach Unii Europejskiej Université Toulouse 1 Capitole Prof. Huges Kenfack Strona internetowa programu: (Szkoły prawa obcego/spf) lub Niestacjonarne Polsko-Francuskie Europejskie Studia Doktoranckie Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia magisterskie Czas trwania studiów: 8 semestrów Warunki przyjęć: decyzja komisji rekrutacyjnej na podstawie złożonych dokumentów Czesne: 6300 zł za rok akademicki Dyplom doktora nauk ekonomicznych wydany przez SGH lub dyplom doktora nauk humanistycznych wydany przez Uniwersytet Warszawski Dyplom doktora wydany przez Université de Cergy-Pontoise* *wyłącznie dla osób studiujących po francusku Język wykładowy: polski Szkoła Główna Handlowa Joanna Stryjek Tel.: (+ 48) Université de Cergy-Pontoise Prof. Catherine Mayaux Tel.: (+33) Uzyskanie podwójnego dyplomu polsko- francuskiego Studia kształcące w kierunku rozpoczęcia kariery w administracji europejskiej i międzynarodowej, w firmach międzynarodowych oraz w sektorze doradztwa Strona internetowa:

11 nauki humanistyczne Nauki polityczne nauki humanistyczne Nauki polityczne Studia magisterskie w zakresie europeistyki Rok utworzenia studiów: 2010 Studia Magisterskie - Europa Master Rok utworzenia studiów: 2013/2014 Studia magisterskie w zakresie europeistyki Poziom wymagany przy rekrutacji : dyplom licencjacki Czas trwania studiów: 4 semestry rok studiów w Instytucie Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński (kursy po angielsku) rok studiów w Institut d Etudes Politiques, Université de Strasbourg (kursy po francusku) Warunki przyjęć: rekrutacja na studia uzupełniające magisterskie prowadzone w języku polskim oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim i angielskim Czesne: bez opłat Dyplom Magistra na kierunku Europeistyka, wydany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dyplom Magistra w ramach dziedziny Sciences Politiques et Sociales, wydany przez Université de Strasbourg Język wykładowy: francuski, angielski i polski (wyłącznie dla kursów opcjonalnych w IE UJ) Studia Magisterskie- Europa Master Poziom wymagany przy rekrutacji: licencjat Czas trwania studiów: 4 semestry Warunki przyjęć: licencjat w zakresie nauk społecznych, język angielski na poziomie B2, francuski na poziomie B1 Czesne: 2013/2014 bez opłat Dyplom Magisterski w zakresie politologii (Specjalność Europa Master) wydany przez Uniwersytet Opolski Dyplom Magisterski w zakresie politologii (Specjalność Europa Master) wydany przez Université de Bourgogne Język wykładowy: angielski, niemiecki, francuski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Europeistyki Dr Krzysztof Kowalski Université de Strasbourg Institut d Etudes Politiques Dr Dorota Dakowska Uniwersytet Opolski Dr Joanna Kulska Tel.: (+48) Université de Bourgogne Prof. Philippe Icard Połączenie wieloaspektowej wiedzy europeistycznej z kompetencjami językowymi oraz zdobytym doświadczeniem (w szczególności możliwością odbycia stażu) daje absolwentom silną pozycję na europejskim rynku pracy. Program kształci bowiem specjalistów polityk i programów unijnych, poszukiwanych przez wszystkie szczeble administracji publicznej oraz instytucje międzynarodowe, w tym organy i agendy Unii Europejskiej, ale także przez ich otoczenie: sektor lobbingu, organizacje pozarządowe, think tanki i przedsiębiorstwa, które coraz częściej poszukują ekspertów ds. programów europejskich. Ponadto, poprzez możliwość uczestniczenia w seminariach metodologicznych i magisterskich, program przygotowuje studentów do pracy i kariery zawodowej w europejskiej przestrzeni badawczej i naukowej. Strona internetowa programu: 20 Program Europa Master daje jedyną w swoim rodzaju możliwość studiowania w międzynarodowej grupie studentów w trzech krajach oraz uzyskania dyplomów wszystkich trzech uczelni partnerskich, tj. Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon. Studenci będą mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty kulturalnej przygotowanej przy wsparciu władz regionalnych, ponieważ program jest efektem współpracy między Województwem Opolskim, Nadrenią-Palatynatem oraz Regionem Burgundii. W ramach studiów studenci będą również odbywać praktyki w instytucjach przygotowujących ich do pracy w charakterze specjalistów do spraw integracji europejskiej. Strona internetowa programu: 21

12 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Język wykładowy: francuski, angielski Studia Licencjackie na kierunku Zarządzanie Rok utworzenia studiów: 2010 Studia Licencjackie na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 2. roku studiów licencjackich Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe i pracę licencjacką) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: program bezpłatny za granicą Dyplom Licencjacki wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Licencjacki wydany przez France Business School Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska France Business School Yves-Henry Robillard Bachelor of Business Administration Język wykładowy: francuski, angielski Rok utworzenia studiów: 2003 Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 2. roku studiów licencjackich Czas trwania studiów: 2 semestry (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe i pracę licencjacką) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: program bezpłatny za granicą Dyplom Licencjacki wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Licencjacki wydany przez Sup de Co Monpellier Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska Bachelor of Business Administration Sup de Co Montpellier Virginie Inglebert Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Strona internetowa programu: Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Strona internetowa programu:

13 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Studia Licencjackie w dziedzinie zarządzania Rok utworzenia studiów: 2009 Licencjat w dziedzinie zarządzania Rok utworzenia studiów: 2008 Studia Licencjackie w dziedzinie zarządzania Poziom wymagany przy rekrutacji: po studiach licencjackich Czas trwania studiów: 1 rok Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: program bezpłatny w ramach wymiany międzyuczelnianej Dyplom Licencjacki wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Licencjacki wydany przez Groupe ESC Troyes en Champagne Licencjat w dziedzinie zarządzania Poziom wymagany przy rekrutacji: po studiach licencjackich Czas trwania studiów: 1 rok Warunki przyjęć: na podstawie podania Czesne: program bezpłatny w ramach wymiany międzyuczelnianej Dyplom Licencjacki z Zarządzania wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Licencjacki z Zarządzania wydany przez Groupe ESC Troyes Język wykładowy: francuski, angielski Język wykładowy: francuski, angielski Groupe ESC Troyes en Champagne Groupe ESC Troyes Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Magdalena Krasowska Tel.: (+48) Pauline Moyard Tel.: (+33) Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Anna Modrzejewska Tel.: (+48) Pauline Moyard Tel. : (+33) Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Podwójny dyplom Studia w środowisku międzykulturowym Zwiększenie szansy otrzymania zatrudnienia w instytucjach europejskich Profesjonalne zajęcia prowadzone w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: zdobycie doświadczenia innego niż akademickie uczelni macierzystej Strona internetowa programu: Strona internetowa programu:

14 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rok utworzenia studiów: 2009 Master z dziedziny nauk prawniczych, ekonomicznych i zarządzania, specjalność: administrowanie przedsiębiorstwem Rok utworzenia studiów: 1994 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom wymagany przy rekrutacji: po 2. roku studiów I-go stopnia Czas trwania studiów: 8 semestrów (2 pierwsze lata oraz czwarty rok realizowane w IFE PŁ, trzeci rok w Groupe Sup de Co) Warunki przyjęć: wysoka średnia ocen oraz motywacja, rozmowa kwalifikacyjna, znajomość jęz. francuskiego ( w przypadku ścieżki w jęz.francuskim) Czesne: studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne właściwe dla uczelni macierzystej i są zwolnieni z opłat na uczelni partnerskiej Dyplom Inżyniera wydany przez Politechnikę Łódzką Dyplom Inżyniera wydany przez Groupe Sup de Co la Rochelle Język wykładowy: francuski, angielski Politechnika Łódźka IFE-Centrum Kształcenia Międzynarodowego Dr inż. Dorota Piotrowska Tel.: (+48) Biuro Współpracy Międzynarodowej Mariola Józefowicz Groupe Sup de Co la Rochelle Biuro Współpracy Międzynarodowej Camille Berge Master z dziedziny nauk prawniczych, ekonomicznych i zarządzania, specjalność: administrowanie przedsiębiorstwem Poziom wymagany przy rekrutacji: dyplom studiów II-go stopnia oraz dwuletnie doświadczenie zawodowe Czas trwania studiów: 10 miesięcy zajęć dydaktycznych + staż obowiązkowy dla osób nieaktywnych zawodowo Warunki przyjęć: podanie, rozmowa kwalifikacyjna Dyplom Magistra (w przypadku osób dopiero kończących studia II-go stopnia) lub Dyplom Uniwersytecki (D.U.) wydawany przez Université de Rennes 1 Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Język wykładowy: francuski i polski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Centrum Francusko-Polskich Studiów w Zakresie Zarządzania Prof. dr hab. Marek Ratajczak Dr Beata Woźniak-Jęchorek Université de Rennes 1 IGR-IAE de Rennes Prof. dr hab. Charles Ducrocq Programy studiów prowadzone w języku francuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową wiedzą techniczną, mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją oraz menedżerskie. Studia oparte są na najnowocześniejszych metodach, takich jak Problem Based Learning (projekty oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przez grupę studentów międzynarodowych). Absolwenci oprócz umiejętności kierunkowych posiadają szereg kompetencji miękkich t.j. umiejętność pracy i efektywnego komunikowania się w grupie studentów międzynarodowych. Strona programu: Program realizowany przez dwie prestiżowe uczelnie: IGR-IAE (Instytut Zarządzania w Rennes działający w ramach Uniwersytetu Rennes 1, należy do sieci dwudziestu Instytutów Administrowania Przedsiębiorstwami we Francji i jest uznawany za jeden z najlepszych instytutów w zachodniej Francj) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (najlepsza uczelnia ekonomiczna w zachodniej Polsce) Dwujęzyczna szkoła zarządzania - studia mają charakter międzynarodowy, zarówno z punktu widzenia programu (odwoływanie się do doświadczeń różnych gospodarek, a zwłaszcza Polski i Francji), jak i realizacji (w 50% program realizowany jest przez wykładowców z Francji) Czołowi wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Instytutu Zarządzania w Rennes Ponad 400 absolwentów zatrudnionych w szeroko pojętej administracji biznesu (program cieszy się wśród absolwentów pozytywną opinią i ich rekomendacja stanowi podstawowe źródło naboru nowych kandydatów) Jedyny program francusko-polski o charakterze ogólnym w Polsce, w ramach którego można uzyskać państwowy dyplom francuski MBA 26 Strona internetowa: 27

15 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Studia II-go stopnia na kierunku Zarządzanie Studia II-go stopnia na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: co najmniej po 3. roku studiów Czas trwania studiów: 4 semestry: pierwszy rok studiów (Master 1) realizowany jest na UE w Poznaniu, zaś drugi (Master 2) - w ESCP Europe w Paryżu. Ponadto, studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki w przedsiębiorstwach - minimum 39 tygodni. Warunki przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: Pierwszy rok w Poznaniu: zł / 2 semestry (czesne na UEP) oraz 610 euro (wpisowe w ESCP Europe) Drugi rok w ESCP Europe: euro / 2 semestry (wpisowe i czesne razem)- dotyczy roku 2013/2014 Dyplom Magistra wydany na kierunku Zarządzanie (specjalność: Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej) przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dyplom Magistra Zarządzania wydany przez ESCP Europe Język wykładowy: w Poznaniu język polski i angielski; w Paryżu język francuski lub angielski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Kierownik Programu Podwójnych Dyplomów Prof. zw. dr hab. Marek Rekowski Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Romana Ziółkowska Rok utworzenia studiów: 2001 ESCP Europe Prof. dr Frank Jacob Studia na prestiżowych uczelniach: na UE w Poznaniu (druga uczelnia biznesowa w Polsce) i ESCP Europe. Studenci realizują w ESCP Europe program Master in Management, który od lat znajduje się w pierwszej trójce w Europie wg. rankingu Financial Times (obecnie 2 pozycja)! Umowa umożliwia również wybór ścieżki: berlińskiej jeden rok w ESCP w Berlinie. Studia zakończone dyplomem niemieckim Master in Management, wydanym przez ESCP Europe w Berlinie (studia odbywają się po niemiecku) mieszanej (semestr w Paryżu semestr w Berlinie) dającej możliwość uzyskania trzech w/w dyplomów Dodatkowe korzyści: konieczność odbycia stażu, możliwość zatrudnienia, obowiązkowe lektoraty z języka francuskiego lub niemieckiego Strona internetowa programu: Język wykładowy: francuski, angielski Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Rok utworzenia studiów: 2003 Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: na 1. roku studiów magisterskich Czas trwania studiów: 2 semestry + 3 miesiące praktyki (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pracę magisterską) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: program bezpłatny za granicą Dyplom Magisterski wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Magisterski wydany przez Sup de Co Monpellier Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska Sup de Co Montpellier Virginie Inglebert Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Strona internetowa programu:

16 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Rok utworzenia studiów: 2010 Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Rok utworzenia studiów: 2003 Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 1. roku studiów magisterskich Czas trwania studiów: 2 semestry + 6 miesięcy praktyki (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe oraz pisze pracę magisterską) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: program bezpłatny za granicą Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Magistra wydany przez France Business School Język wykładowy: francuski, angielski Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: w trakcie 3. roku studiów licencjackich Czas trwania studiów: 4 semestry + 9 miesięcy praktyk (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pracę magisterską) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: euro Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Magistra wydany przez ESCP Europe Język wykładowy: francuski, angielski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska France Business School Yves-Henry Robillard Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska ESCP Europe Pascal Onraed Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Strona internetowa programu: Strona internetowa programu:

17 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Rok utworzenia studiów: 2005 Studia II stopnia w zakresie zarządzania Rok utworzenia studiów: 1994 Studia Magisterskie na kierunku Zarządzanie Poziom wymagany przy rekrutacji: na 1 roku studiów magisterskich Czas trwania studiów: 2 semestry + 6 miesięcy praktyki (studia odbywają się we Francji, w Polsce student pozostaje studentem UEK i zalicza różnice programowe w każdym roku studiów magisterskich oraz pracę magisterską) Warunki przyjęć: styczeń/luty: złożenie dokumentacji, marzec: rozmowa kwalifikacyjna Czesne: program bezpłatny za granicą Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dyplom Magistra wydany przez SKEMA Business School Język wykładowy: francuski, angielski Studia II stopnia w zakresie zarządzania Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia Czas trwania studiów: 3 lata (2 lata w Polsce, rok we Francji: 6 miesięcy studiów, 6 miesięcy stażu) Warunki przyjęć: przeprowadzona przez Śląska Międzynarodową Szkołę Handlową Czesne: w roku akademickim 2012/2013 studia bezpłatne Dyplom Magistra wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dyplom Magistra wydany przez Toulouse Business School Język wykładowy: francuski, angielski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Z-ca kierownika Biura Programów Zagranicznych Sylwia Rutkowska SKEMA Business School Muriel Jacquelin Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa (SMSH) Małgorzata Sawicka Toulouse Business School Corinne Garcia Magdalena Dubrawska Podwójny dyplom Nauka w środowisku międzykulturowym Zwiększone możliwości zatrudnienia na rynku europejskim Podnoszenie kwalifikacji w międzynarodowym środowisku Dla studentów polskich: możliwość odbycia stażu w międzynarodowych firmach Dla studentów zagranicznych: szansa na zdobycie doświadczenia innego niż akademickie w uczelni macierzystej Zajęcia z języka polskiego (45 godzin w każdym semestrze) stanowią integralną część podwójnego dyplomu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto dla studentów organizowane są liczne wizyty w muzeach w Krakowie i regionie, a także w stolicach europejskich (Wiedeń, Budapeszt, Praga). Studenci mogą odbywać staże w największych firmach z siedzibą w Krakowie: Capgemini, Shell, Indesit, Bahlsen... Prestiżowe studia, których celem jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności menedżerskich niezbędnych do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach Możliwość uzyskania francuskiego dyplomu Grande École Studia łączą naukę i praktykę Strona internetowa programu:

18 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Studia podyplomowe Finance and Auditing Rok utworzenia studiów: 2011 Studia II stopnia w zakresie zarządzania Rok utworzenia studiów: 2000 Studia podyplomowe Finance and Auditing Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia II-go stopnia Czas trwania studiów: 1 rok Warunki przyjęć: podanie Czesne: zł Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Studia specjalistyczne Finanse i Audyt, wydane przez Śląską Międzynarodową Szkołę Handlową, przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Finance and Auditing wydany przez ESC Clermont Język wykładowy: francuski, angielski Studia II stopnia w zakresie zarządzania Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia I-go stopnia Czas trwania studiów: 3 lata (2 lata w Polsce, rok we Francji: 6 miesięcy studiów, 6 miesięcy stażu) Warunki przyjęć: przeprowadzona przez Śląską Międzynarodową Szkołę Handlową Czesne: w roku akademickim 2012/2013 studia bezpłatne Dyplom Magistra Zarządzania wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dyplom Magistra wydany przez Groupe ESC Clermont Język wykładowy: francuski, angielski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa (SMSH) Magdalena Dubrawska Groupe ESC Clermont Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa (SMSH) Magdalena Dubrawska Groupe ESC Clermont Możliwość uzyskania francuskiego dyplomu Grande École Zajęcia prowadzone przez praktyków Prestiżowe studia, których celem jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności menedżerskich niezbędnych do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach Możliwość uzyskania francuskiego dyplomu Grande École Studia łączą naukę i praktykę 34 35

19 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Zarządzanie Studia II-go stopnia Rok utworzenia studiów: 2010 Zarządzanie Studia II-go stopnia Rok utworzenia studiów: 2010 Zarządzanie, Studia II-go stopnia Poziom wymagany przy rekrutacji: po 1 roku studiów II-go stopnia (240 pkt. ECTS) Czas trwania studiów: 4 semestry (1-wszy rok studiów II stopnia IFE PŁ, 2-gi rok INSEEC Alpes-Savoie) Warunki przyjęć: wysoka średnia ocen oraz motywacja, rozmowa kwalifikacyjna, znajomość jęz. francuskiego Czesne: studia bezpłatne Dyplom Magistra Zarządzania wydany przez Politechnikę Łódzką Dyplom Magistra wydany przez INSEEC Alpes-Savoie Język wykładowy: francuski/angielski Zarządzanie, Studia II-go stopnia Poziom wymagany przy rekrutacji: po 1 roku studiów II-go stopnia (240 pkt. ECTS) Czas trwania studiów: 4 semestry (1-wszy rok studiów II stopnia IFE PŁ, 2-gi rok Groupe Sup de Co La Rochelle) Warunki przyjęć: wysoka średnia ocen oraz motywacja, rozmowa kwalifikacyjna, znajomość jęz. francuskiego (w przypadku ścieżki w jęz. francuskim) Czesne: studia bezpłatne Dyplom Magistra wydany przez Politechnikę Łódzką Dyplom Magistra wydany przez Groupe Sup de Co la Rochelle Język wykładowy: francuski, angielski Politechnika Łódźka IFE-Centrum Kształcenia Międzynarodowego Dr Małgorzata Miller Tel.: (+48) INSEEC Alpes-Savoie Michel Guilmault Tel.: (+33) Politechnika Łódźka IFE-Centrum Kształcenia Międzynarodowego Dr inż. Dorota Piotrowska Tel.: (+48) Groupe Sup de Co la Rochelle Dr David Evans Tel.: (+ 33) Programy studiów prowadzone w języku francuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową wiedzą techniczną, mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją oraz menedżerskie. Studia oparte są na najnowocześniejszych metodach, takich jak Problem Based Learning (projekty oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przez grupę studentów międzynarodowych). Absolwenci oprócz umiejętności kierunkowych posiadają szereg kompetencji miękkich t.j. umiejętność pracy i efektywnego komunikowania się w grupie studentów międzynarodowych. Strona programu: Programy studiów prowadzone w języku francuskim/angielskim, kształcące najlepszych inżynierów z fachową wiedzą techniczną, mówiących płynnie językami obcymi oraz posiadających umiejętności zarządzania produkcją oraz menedżerskie. Studia oparte są na najnowocześniejszych metodach, takich jak Problem Based Learning (projekty oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przez grupę studentów międzynarodowych). Absolwenci oprócz umiejętności kierunkowych posiadają szereg kompetencji miękkich t.j. umiejętność pracy i efektywnego komunikowania się w grupie studentów międzynarodowych. Strona programu:

20 nauki humanistyczne Zarządzanie, Management nauki humanistyczne Zarządzanie, Management Polsko-Francuski program studiów zarządzania typu MBA Zarządzenie i administracja przedsiębiorstw Rok utworzenia studiów: 1993 Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, specjalność Business Administration Rok utworzenia studiów: 2010 Polsko- Francuskie studia zarządzania typu MBA Zarządzenie i administracja przedsiębiorstw Poziom wymagany przy rekrutacji: pierwszy rok studiów II-go stopnia (magisterskich) Czas trwania studiów: 3 semestry Warunki przyjęć: podanie, rozmowa kwalifikacyjna Czesne: zł Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania, wydane przez Uniwersytet Łódzki Dyplom Magisterski wydany przez Université Jean-Moulin Lyon 3 Język wykładowy: francuski, polski Uniwersytet Łódzki Ośrodek Badań i Studiów Francuskich Koordynator studiów Prof. zw. dr hab. Tomasz Domański Kierownik Studium Grażyna Karbowska Tel.: (+48) Université Jean-Moulin Lyon 3 Institut d Administration des Entreprises Koordynator pedagogiczny Dr Catherine Glée-Vermande Valérie Tempère Polsko-Francuskie studia zarządzania typu MBA pozwalają w przeciągu 3-ech semestrów na zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Wiedza teoretyczna jest konfrontowana z praktyczną podczas realizowanego trzymiesięcznego stażu w firmie. Miejsce wyboru stażu jest istotnym czynnikiem przy definiowaniu przyszłości zawodowej studenta O różnorodności grupy stanowią absolwenci kierunków: nauk humanistycznych, inżynierii, medycyny, farmacji, rolnictwa, jak również sztuk plastycznych i kinematografii. Sieć nawiązanych relacji z francuskimi firmami działającymi w Polsce, ułatwia poszukiwanie stażu oraz zatrudnienia. Strona internetowa : Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, specjalność Business Administration Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia licencjackie, dobra znajomość języka angielskiego Czas trwania studiów: 2 lata: pierwszy rok studiów (2 semestry) odbywa się w Polsce (Toruń), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności Business Administration drugi rok (2 semestry) odbywa się we Francji (Angers), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności International Management and Marketing, Financial Management and International Control lub International Human Resource Management (specjalności do wyboru) Warunki przyjęć: każda z uczelni prowadzi własną rekrutację (zazwyczaj polega ona na rozmowie kwalifikacyjnej) Czesne: studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne (tzw. wpisowe) właściwe dla uczelni macierzystej Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie wydany przez Université d Angers Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie (specjalności Business Administration) wydany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Język wykładowy: angielski Kontakty : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Aldona Glińska-Neweś Tel.: (+48) Korzyści ze studiów 39 Université d Angers Catherine Deffains-Crapsky Tel.: (+33) Dominique Peyrat-Guillard Tel.: (+33) Możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce lub Francji Doskonalenie umiejętności lingwistycznych język angielski, francuski, polski Możliwości kontynuowania studiów doktoranckich Możliwość uczestniczenia studentów w różnych ciekawych inicjatywach związanych z zacieśnianiem się współpracy miast (Angers i Toruń) Doskonalenie kompetencji międzykulturowych: studenci tworząc jedną grupę, współpracują na zajęciach i mają możliwość poznania specyfiki kultury polskiej i francuskiej Możliwość korzystania z bogatego zaplecza akademickiego dwóch uczelni Strona internetowa programu:

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie Katalog Wydanie 2014/2015 Pod redakcją: Dr Sébastien Reymond Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010

Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Copyright Uniwersytet Łódzki 2010 Wydawca: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego Narutowicza 65, 90-131 Łódź tel. (48) 42 635 41 77 fax (48) 42 665 54 24 e-mail: promocja@uni.lodz.pl Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2015/2016

studia II stopnia 2015/2016 studia II stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI na kierunkach: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NOWOŚĆ w przygotowaniu FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE Już

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp Wygenerowano dnia 0-0- dla loginu: internetowagp IX RANKING WYDZIAŁÓW PRAWA e k s t r a Piątek niedziela Tradycja górą. Prawo najlepsze w Krakowie i Warszawie Trudna sztuka wiosłowania Dominika Sikora

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo