Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank"

Transkrypt

1 Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku Millennium SA) związany był wiele lat współzarządzając aktywami w OFE {ego} oraz pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu w samym banku. W latach związany z grupą Rabobank, w której pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu Banku BGŻ SA, a później Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej w Rabobank London. Obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym Obszarem Skarbu Getin Noble Bank SA, członkiem zarządu Banku Polskich Inwestycji SA, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Noble Funds TFI SA oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Posiada licencję: doradcy inwestycyjnego (nr 180), Professional Risk Manager (PRM), Certified International Investment Analyst (CIIA) oraz Certificate in Quantitative Finance (CQF) z wyróżnieniem. Robert Kwiatkowski Wicedyrektor Działu Rozwoju Sieci Biznesowej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Związany z polskim rynkiem kapitałowym od 1994 roku. W latach pracownik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Następnie od 2006 r. do 2012 r. zatrudniony na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie odpowiadał ostatnio za pozyskiwanie emitentów krajowych i zagranicznych oraz nowych członków giełdy, w oparciu o szeroko rozumianą współpracę z uczestnikami rynku. Od 31 sierpnia 2012 r. zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu BondSpot SA, spółki z grupy kapitałowej GPW. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz MBA Executive Akademii Przedsiębiorczości i Zarządzania Leona Koźmińskiego w Warszawie. Rafał Lis doradca inwestycyjny (nr licencji 2), Open Life Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. W latach był odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w Polsce usługi doradztwa inwestycyjnego. W roku 1997 doradzał Wicepremierowi oraz Ministrowi Finansów przy prywatyzacji instytucji finansowych. W latach pracował dla Legg Mason Investments, jednego z pięciu największych asset managerów na świecie, gdzie zatrudniony był m.in. na stanowisku Managing Director, Head of Asia, a następnie Dyrektora Zarządzającego. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Trust Prywatny Dom Inwestycyjny. Artur Maliszewski - Wiceprezes Zarządu, Alior Bank Funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank SA sprawuje od czerwca 2009 r. Od marca 2008 r. do czerwca 2009 r. kierował Departamentem Rozwoju Bankowości Biznesowej w Alior Banku. W latach pracował w Raiffeisen Bank Polska SA, gdzie pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu odpowiedzialnego za Bankowość SME, Faktoring i Project Finance, a następnie Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Bankowość Detaliczną, Private Banking, Bankowość SME, Marketing oraz Customer Service, kanał Sprzedaży Oddziałowej oraz kanał Sprzedaży Mobilnej.

2 Leszek Niemycki - Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC SA Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, którą ukończył w 1988 roku. Jest również absolwentem University of Wisconsin i University of Colorado. W latach był asystentem w Katedrze Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Z bankowością związany jest od 1989 roku. W latach pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku SA z ramienia Enterprise Investors, przy równoczesnym pełnieniu funkcji w ramach Enterprise Credit Corporation. Od lipca 1995 roku sprawował funkcję Członka Zarządu, a od 1999 roku Wiceprezesa w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku SA (późniejszy Fortis Bank Polska SA). W 2003 roku rozpoczął pracę w Grupie Deutsche Bank w funkcji Wiceprezesa Zarządu Deutsche Bank PBC SA odpowiedzialnego za piony biznesowe: zarządzania produktami, dystrybucji oraz marketingu. Członek Rady Nadzorczej DB Securities SA w Warszawie. Od listopada 2009 roku Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC SA Piotr Piłat Dyrektor Departamentu Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Od 2007 r. na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Sekretarz Komitetu Stabilności Finansowej, Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Reprezentuje Polskę w Komitecie Usług Finansowych Rady Unii Europejskiej oraz w Europejskim Komitecie Bankowym. Bierze udział w pracach grup roboczych na forum UE, w zakresie rynku finansowego. Kierował zespołem realizującym zadania i priorytety w obszarze usług finansowych polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r. Tomasz Piwowarski Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas, Komisja Nadzoru Finansowego Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunek Finanse i Bankowość. W latach pracownik Biura Inspekcji w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (od stycznia 2008 r.). W ramach przeprowadzanych inspekcji w bankach kierował obszarami jakości aktywów oraz ryzyka rynkowego. Uczestniczył w pracach Zespołu Roboczego ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej oraz Zespołu Roboczego ds. opracowania zasad przeprowadzania oceny wniosków banków o stosowanie metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej. Kierował zespołami oceniającymi wnioski banków o stosowanie metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej. Od października 2008 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w BRE Banku SA, odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem, finansów oraz kontroli wewnętrznej. Od stycznia 2012 r. Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego

3 Mateusz Przygodzki Współtwórca oraz Prezes Zarządu Instytutu Rynku Finansowego pozarządowego podmiotu non-profit zrzeszającego specjalistów z zakresu prawa oraz organizacji i funkcjonowania rynków finansowych. Radca prawny z czternastoletnim doświadczeniem zawodowym obejmującym pracę dla administracji państwowej (Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP), kancelarii prawnej oraz sektora bankowego. Od 11 lat związany z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, gdzie pełni funkcję Dyrektora w Zespole Prawnym Produktów Skarbu. Współpracuje z International Swaps and Derivatives Association (ISDA) oraz Związkiem Banków Polskich. W 2008 r. otrzymał odznakę honorową Narodowego Banku Polskiego za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej. Członek grup roboczych przy ZBP ds. MiFID, rekomendacji dotyczącej zawierania wybranych transakcji terminowych i pochodnych na rynku międzybankowym, oraz rekomendacji dotyczącej zawierania kredytowych instrumentów pochodnych. Uczestniczył także w pracach parlamentarnych implementujących Dyrektywę MiFID w Polsce oraz bierze udział w pracach dostosowujących polski sektor finansowy do wymogów Rozporządzenia EMiR. dr Krzysztof Rosiński - Prezes Zarządu Getin Noble Bank Od 1994 roku ściśle związany z branżą ubezpieczeniową i finansową. Współpracował z wiodącymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce m.in. w zakresie rozwoju projektów bancassurance. W latach zasiadał w Zarządzie GETIN Holding SA. Od stycznia 2010 roku kieruje Getin Noble Bankiem SA. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studium Managerial Skills For International Business na INSEAD. Posiada uprawnienia maklera papierów wartościowych. Sebastian Siewiera - Szef Zespołu Finansowych Rynków Terminowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Na GPW pracuje od roku 2010 w Pionie Rozwoju Rynku odpowiadając m.in. za rozwój nieakcyjnych instrumentów pochodnych. W latach obejmował stanowisko Dyrektora Departamentu Skarbu w DZ BANK Polska, gdzie m. in. wprowadził opcje towarowe, poszerzając tym samym ofertę banku o unikalne na rynku usługi. Wcześniej ( ) związany z bankowością korporacyjną (Departamenty Skarbu) pracując jako corporate dealer w Fortis Banku, Kredyt Banku oraz Citi Banku. W trakcie studiów poszerzał swą wiedzę i doświadczenie pracując jako analityk w Griffin Securities (Nowy Jork), zarządzał portfelem akcji w Biurze Maklerskim Pierwszego Komercyjnego Banku (Warszawa) oraz pracował jako makler i analityk techniczny dla znanego inwestora giełdowego, Zenona Komara. Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, maklera rynku terminowego oraz tradera rynku energii elektrycznej (EEX).

4 Małgorzata Smagorowicz dyrektor zarządzający w Banku Pekao odpowiedzialna za Trading, Płynność i Portfele Inwestycyjne; członek komitetu ALCO. Na rynku finansowym od 1994 roku, gdy rozpoczęła pracę jako delaer w Treasury BDK SA w Lublinie zajmując się rynkiem obligacji amerykańskich i europejskich. Od 1997 roku związana z Grupą Pekao SA pracowała najpierw w Treasury Banku, a następnie w CDM Pekao SA jako asset manager i Pioneer Pekao Investments jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami. W latach 2009/2013 członek Rady Nadzorczej Bondspot SA. Absolwentka Wydziału Ekonomii i Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, doktorantka w Instytucie Stosunków Politycznych PAN. Jest członkiem ACI Polska. Emil Szweda W latach dziennikarz prasy ekonomicznej. Od 2006 r. analityk Open Finance. W latach analityk Noble Securities. Założyciel serwisu Obligacje.pl. Krzysztof Tokarski Prezes Zarządu TFI PZU Na rynku finansowo-kapitałowym jest obecny od ponad 20 lat. Magister matematyki (krakowska WSP), ukończył także studia z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i rynku kapitałowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 18 lat jest Licencjonowanym Maklerem Papierów Wartościowych. Posiada tytuł MBA w finansach międzynarodowych (WSHiFM w kooperacji z Erasmus University Rotterdam). Karierę zawodową zaczynał w 1991 r. w banku Pekao i jego Biurze Maklerskim. W roku 1996, po przeprowadzce z Krakowa do Warszawy, pracował jako trader w Zespole Zarządzania Aktywami Biura Maklerskiego Pekao. Po utworzeniu Pioneer Pekao Investment Management SA był szefem zespołu traderów. W kolejnych latach zajmował się kontrolą inwestycji w PPIM i globalnych strukturach grupy Pioneer jako Head of Investment Control for Central and Eastern Europe. Z Pioneera przeszedł do KGHM TFI, gdzie pracował jako dyrektor ds. Inwestycji, zajmując się m.in. przygotowywaniem specjalistycznych funduszy do udziału w prywatyzacji sektora energetycznego. W Grupie PZU od sierpnia nadzorował m.in. Biuro Inwestycji Strukturyzowanych PZU. Od lutego 2012 r. jest prezesem zarządów TFI PZU i PZU Asset Management. Ma 45 lat.

5 Mariusz Więckowski, Wiceprezes Instytutu Rynku Finansowego oraz Partner Zarządzający Areto Specjalista w dziedzinie transakcji pochodnych (towarowych, kapitałowych, walutowych i stopy procentowej) i strukturyzowanych produktów inwestycyjnych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie produktów rynku finansowego. Do 2011 r. pracował w Banku BPH jako dyrektor odpowiedzialny za rozwój produktów skarbowych i ich kanałów dystrybucji, był odpowiedzialny m.in. za koordynację procesu wdrożenia transakcji pochodnych i strukturyzowanych produktów inwestycyjnych (w tym kwestie obsługi we front- i back-office, dokumentację, raportowanie, monitoring ryzyka). Uczestniczy w pracach grup roboczych Związku Banków Polskich oraz International Swaps & Derivatives Association, związanych z rozwojem rynku finansowego. Adw. dr hab. Piotr Zapadka - Absolwent oraz doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Gdański). Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Od 2010 r. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii WPiA UKSW. Autor licznych publikacji naukowych, wykładowca szkół wyższych i kursów specjalistycznych z zakresu prawa rynku finansowego, prawa bankowego i prawa obrotu instrumentami finansowymi. Od 1998 Piotr Zapadka zawodowo związany jest z rynkiem finansowym, jako prawnik kluczowych instytucji rynku finansowego, a także jako doradca w wiodących warszawskich kancelariach prawniczych. Pracował m.in. dla Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (w zakresie prawa bankowego, prawa wspólnotowego i postępowania administracyjnego); jako Doradca Prezesa NBP (m.in. w zakresie prawa bankowego, postępowania administracyjnego i szeroko rozumianego prawa administracyjnego i ustrojowego); dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w zakresie prawa obrotu papierami wartościowymi oraz postępowania administracyjnego); dla firmy konsultingowej z tzw. Wielkiej Czwórki (w zakresie prawa finansowego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego); a także dla wiodących warszawskich kancelarii prawniczych (w zakresie prawa obrotu papierami wartościowymi oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego). Tomasz Zawadzki - Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów w Pionie Skarbu Citi handlowy Od 2003 roku związany z Bankowością Inwestycyjną i Korporacyjną w Citi handlowym. Obecnie odpowiedzialny za sprzedaż obligacji skarbowych i korporacyjnych do instytucji finansowych. W swoje karierze miał możliwość uczestniczyć w szeregu emisji obligacji nieskarbowych, w tym dla Ciech SA, TVN S., Miasta Warszawy, Białegostoku, Banku Gospodarstwa Krajowego SA, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, GPW SA, PKO BP, jak również w pierwszej na rynku polskim emisji obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami kredytów samochodowych dla GNB Auto Plan Sp. z o.o. Ponadto uczestniczył w projekcie rozwiązania kontraktów długoterminowych na dostawę energii w Polsce. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Północnej Florydy.

6 Marcin Żółtek - Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny Aviva PTE Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek matematyka stosowana. Ukończył wiele kursów, m.in: zarządzanie ryzykiem, Derivative University LSE, wycena banków. Od 1993 do 1998 roku pracował na Wydziale Matematyki UW. W latach w Banku Pekao SA w Departamencie Instrumentów Dłużnych i Centrum Finansowania Przedsiębiorstw. Od maja 1999 roku w Aviva PTE (dawniej Commercial Union), na stanowiskach od analityka rynku papierów dłużnych po zarządzającego portfelem papierów dłużnych i dyrektora inwestycyjnego. Od października 2009 roku również członek zarządu Aviva PTE towarzystwa, zarządzającego drugim funduszem emerytalnym w Polsce (wartość aktywów ponad 60 mld zł).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy 1)Pan Adnan O. Ahmed jest Dyrektorem Zarządzającym, Szefem Zarządzania Kadrami w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Globalnym

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna;

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna; Przemysław Krych : Założyciel i Prezes Zarządu Griffin Real Estate sp. z o.o., platformy inwestującej w nieruchomości z siedzibą w Warszawie, zarządzającej aktywami o wartości ok. 1 mld EUR. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM PROGRAM Część Ogólna 9:00-9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30-10:00 Powitanie wprowadzenie do tematyki Konferencji - Teresa Grabowska Moderator StatConsulting, Arkadiusz Ziemba - Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET W POLSCE Elżbieta Bieńkowska 27 listopada 2013 roku została zaprzysiężona na stanowisko wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Przez całą karierę zawodową była

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 2/2014 16.04.2014 ZGŁOSZENIE KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący EBI 2/2014 16.04.2014 ZGŁOSZENIE KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Raport bieżący EBI 2/2014 16.04.2014 ZGŁOSZENIE KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Zarząd Getin Noble Banku S.A. ( Emitent ), zgodnie z Rozdziałem II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 24 17-23 maja 2013 r. RZECZPOSPOLITA BABSKA Kobieto! Puchu marny pisał Adam Mickiewicz w XIX wieku. Jednak dziś romantyczny obraz polskiego wieszcza nie ma nic

Bardziej szczegółowo

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Raport numer: PBG/CG/2/2011 Wysogotowo, 23.06.2011r. Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej VI kadencji PBG S.A.: - Maciej Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo