9 maja 2012 r. Warszawa, Sala Odczytowa Centralna Biblioteka Rolnicza. Organizatorzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9 maja 2012 r. Warszawa, Sala Odczytowa Centralna Biblioteka Rolnicza. Organizatorzy:"

Transkrypt

1 Seminarium Skuteczna polityka antyplagiatowa modele rozwiązań instytucjonalnych oraz Gala Wręczenia Certyfikatów Uczelnia walcząca z plagiatami i Wydział walczący z plagiatami 9 maja 2012 r. Warszawa, Sala Odczytowa Centralna Biblioteka Rolnicza Organizatorzy:

2 Informacja prasowa Seminarium Skuteczna polityka antyplagiatowa modele rozwiązań instytucjonalnych 9 maja 2012 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyły się organizowana przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela i firmę Plagiat.pl seminarium Skuteczna polityka antyplagiatowa modele rozwiązań instytucjonalnych oraz piąta Gala Wręczenia Certyfikatów Uczelnia walcząca z plagiatami i Wydział walczący z plagiatami. Organizowane przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela i Plagiat.pl seminarium Skuteczna polityka antyplagiatowa modele rozwiązań instytucjonalnych oraz Gala Wręczenia Certyfikatów Uczelnia walcząca z plagiatami i Wydział walczący z plagiatami to już piąta edycja spotkań poświęconych propagowaniu idei ochrony własności intelektualnej. W tym roku wydarzeniu patronują: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, TVP Historia, Radio dla Ciebie, Polska Agencja Prasowa (PAP), Forum Akademickie, Perspektywy, portale natemat.pl, student.pl, uczelnie.net i studia.net, a także Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PROM. W trakcie tegorocznego spotkania prelegenci zaprezentowali różne koncepcje związane z ochroną dorobku naukowego przed zjawiskiem plagiatu. Poruszone zostały również zagadnienia związane ze skuteczną polityką antyplagiatową. Kwestie omawiane przez prelegentów, reprezentujących instytucje edukacyjne polskie i zagraniczne, pozwoliły dostrzec różne modele rozwiązań, także instytucjonalnych, w zakresie ww. problematyki i mogą stanowić pomoc w dostosowaniu regulacji uczelnianych do wymogów związanych z reformą szkolnictwa wyższego. W seminarium udział w charakterze prelegentów wzięli: prof. dr Debora Weber-Wulff z Hochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin, University of Applied Sciences, prof. dr hab. Hubert Izdebski Sekretarz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Julius Kravjar ze Slovak Centre of Scientific and Technical Information w Bratysławie, Andrzej Kurkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Sebastian Kawczyński Prezes Zarządu Plagiat.pl. Na spotkaniu gościli przedstawiciele uczelni, organizacji edukacyjnych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, mediów oraz organizacji studenckich.

3 Seminarium towarzyszyła gala wręczenia Certyfikatów uczelniom, które przeszły audyt procedur antyplagiatowych i tym samym stosują najwyższe dostępne standardy kontroli jakości prac dyplomowych. Liczba nagrodzonych certyfikatami uczelni rośnie z roku na rok, co zdaniem organizatorów konferencji świadczy o dążeniu do wprowadzenia wysokich standardów jakości kształcenia i sprawiedliwym ocenianiu studenckich prac dyplomowych. W tym roku certyfikaty otrzyma 17 uczelni i 3 wydziały. Certyfikat Uczelnia walcząca z plagiatami otrzymały (kolejność alfabetyczna): Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Społeczna Akademia Nauk Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Uczelnia Łazarskiego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Warszawski Uniwersytet Medyczny Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego Certyfikatem Wydział walczący z plagiatami uhonorowano: Politechnikę Gdańską Wydział Zarządzania i Ekonomii Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności w Łodzi Wydział Informatyki i Zarządzania

4 Informacje o prelegentach: Prof. dr hab. Hubert Ireneusz Izdebski prawnik, radca prawny, adwokat, wykonuje zawód radcy prawnego w Spółce Prawniczej I&Z sc w Warszawie, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim (1996 r.), prodziekan Wydziału Prawa i Administracji (w latach ), dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (od 1993 r.), udział w wielu pracach legislacyjnych, ekspert Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Public Governance; sekretarz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (od 2011 r.). Wiele podróżuje naukowo: wielokrotne pobyty we Francji (Uniwersytety w Paryżu, w Lille, w Poitiers), Szwajcarii (Uniwersytet w Genewie), w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Ważniejsze publikacje: Historia administracji (5 wydań), Fundacje i stowarzyszenia (12 wydań), Historia myśli politycznej prawnej (4 wydania), Samorząd Terytorialny. Podstawy ustroju i działalności (8 wydań), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne (wspólnie z M. Kuleszą 3 wydania), Fundamenty państw współczesnych, Public Administration and Administrative Law (także wydanie rosyjskie), Elementy teorii i filozofii prawa (2 wydania), Doktryny polityczno-prawne.

5 Prof. dr. rer. nat. Debora Weber-Wulff (* 1957), studied Applied Physics and Information Sciences at the University of California, San Diego and Computer Science at the Christian-Albrechts-University in Kiel, Germany. She worked as a software engineer for the norwegian IT company Norsk Data before returning to the University of Kiel for her dissertation work, which she completed in She moved to Berlin in 1991 and worked at the Free University of Berlin doing teacher training for computer science teachers before accepting the professorship for programming languages and software engineering at the University of Applied Sciences, TFH Berlin, in There her research included working with the federal flagship project Virtuelle Fachhochschule that was funded by the federal ministry of education and research. She moved to the University of Applied Sciences (HTW Berlin) in 2001, accepting a professorship in Media and Computing. As a native American, she teaches in English in the international program for media and computing. She has been working in the area of plagiarism since 2002 and continues to work in the areas of elearning and web applications. She is a member of the German computing society Gesellschaft für Informatik. Her homepage is at Julius Kravjar works in the Slovak Centre of Scientific and Technical Information (CVTI SR) as a project manager of the project Plagiarism Detection System for Slovak Academic and Research Institutions. He also participates as a team member in three national projects: National Information System Promoting Research and Development in Slovakia - Access to Electronic Information Resources, Infrastructure for R&D - Data Center for Research and Development, and National Infrastructure for Technology Transfer in Slovakia. Prior to joining the CVTI SR, he held several positions in software development and software marketing in the private sector.

6 Dr Andrzej Kurkiewicz, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Od 2008 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: zarządzanie projektami, zarządzanie bezpieczeństwem, polityka społeczna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno rozwojowej, współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych. (źródła: ISP UJ, MNiSW) Dr Sebastian Kawczyński doktor nauk historycznych (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), MBA (Akademia Leona Koźmińskiego, 2010). Jeden z pomysłodawców i animatorów ruchu antyplagiatowego w Polsce. Prezes zarządu Plagiat.pl Sp. z o. o., współzałożyciel Fundacji im. Augustina Jeana Fresnela. Pracował jako nauczyciel akademicki w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Gimnazjum i Liceum im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie. Był organizatorem debat oksfordzkich w towarzyszeniu Szkoła Liderów oraz koordynatorem projektu Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy w ICM UW. Od czerwca 2003 kieruje pierwszym polskim internetowym serwisem antyplagiatowym. Autor licznych publikacji prasowych na temat plagiatowania, pracuje nad książką nt. zwalczania plagiatów i procederu pisania prac na zamówienie w szkolnictwie wyższym.

7 Certyfikaty potwierdzające jakość kształcenia Certyfikaty Uczelnia walcząca z plagiatami oraz Wydział walczący z plagiatami to wyróżnienia przyznawane uczelniom i wydziałom, które wprowadziły procedury antyplagiatowe i regularnie kontrolują ich funkcjonowanie. Usługa, dzięki której można otrzymać Certyfikat, przeznaczona jest wyłącznie dla uczelni i wydziałów, które poddają procedurze antyplagiatowej wszystkie prace naukowe. Certyfikaty poświadczają posiadanie możliwie najskuteczniejszych procedur antyplagiatowych, co znajduje wyraz w możliwości wręczania absolwentom przez wyróżnione jednostki akademickie certyfikatów indywidualnych. Pierwszy raz uroczyste wręczenie Certyfikatów nastąpiło 3 kwietnia 2008 r. po konferencji Problematyka plagiatowania w polskim szkolnictwie wyższym. 17 kwietnia 2009 r. miała miejsce druga edycja gali wręczenia Certyfikatów, która była częścią konferencji Plagiatowanie chorobą cywilizacji XXI wieku. Jakość kształcenia oraz problem kradzieży dóbr intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce. Kolejna, trzecia edycja, połączona z seminarium: Internet a ochrona własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?, odbyła się 23. kwietnia 2010 r. Ubiegłoroczna, czwarta edycja, odbyła się w połączeniu z seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej. V edycja odbyła się w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej. Poprzedziło ją międzynarodowe seminarium Skuteczna polityka antyplagiatowa modele rozwiązań instytucjonalnych.

8 Organizatorzy: Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela (www.fresnel.org.pl) Założona przez Plagiat.pl Sp. z o.o. Fundacja im. A.-J. Fresnela to organizacja istniejąca od sierpnia 2007 r., której celem jest przede wszystkim promowanie zasad uczciwości w polskim systemie szkolnictwa wyższego oraz nauce, a także propagowanie idei poszanowania praw autorskich, praw pokrewnych i uczciwości intelektualnej. Fundacja prowadzi działania edukacyjne w zakresie dostępu do wiedzy, jak również ochrony własności intelektualnej. Tworzone i realizowane przez Fundację programy edukacyjne oraz wdrażane standardy dobrych praktyk związanych z ewaluacją jakości kształcenia oraz transferem wiedzy służą poprawie jakości polskiego systemu edukacyjnego, wychowaniu młodzieży w duchu uczciwości i poszanowania dorobku intelektualnego. Fundacja do tej pory zrealizowała m.in. cztery seminaria: w 2008 r. "Problematyka plagiatowania w polskim szkolnictwie wyższym", w 2009 r. "Plagiatowanie chorobą cywilizacji XXI wieku? Jakość kształcenia oraz problemy kradzieży dóbr intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce", w 2010 r. "Internet a ochrona własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?" oraz w 2011 r. Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej. Fundacja w oparciu o środki Ministerstwa Edukacji Narodowej zrealizowała projekt OWI Obrońcy Własności Intelektualnej, którego głównym celem była propagowanie wiedzy wśród uczniów o zjawisku plagiatowania i promowanie uczciwości intelektualnej, poprzez przekazywanie informacji o właściwym korzystaniu ze źródeł internetowych i innych pomocy naukowych.

9 Plagiat.pl Sp. z o.o. (www.plagiat.pl) Plagiat.pl Sp. z o.o. jest właścicielem jedynego w Polsce powszechnie stosowanego Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl. Firma od połowy 2003 r. świadczy usługi zarówno dla szkół wyższych, firm komercyjnych, jak i instytucji publicznych (m. in. prokuratur i Najwyższej Izby Kontroli). Plagiat.pl zajmuje się nie tylko dostarczaniem rozwiązań informatycznych, lecz także tworzeniem, wdrażaniem i ewaluacją procedur antyplagiatowych. Obecnie z ochrony antyplagiatowej zapewnianej przez serwis Plagiat.pl korzysta 149 polskich uczelni wyższych, w tym największe publiczne uczelnie ekonomiczne: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, uczelnie medyczne, m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Gdański Uniwersytet Medyczny, a także: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uczelnia Łazarskiego, Collegium Civitas oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Współpraca nie ogranicza się jedynie do realizacji polityki antyplagiatowej, wprowadzane są też nowe rozwiązania, w tym Akademicki System Archiwizowania Prac ASAP. Ochrona antyplagiatowa prac naukowych realizowana jest również dzięki współpracy z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. polegającej na pełnym dostępie do bazy aktów prawnych LEX. Plagiat.pl prowadzi i wspiera działalność promocyjno-edukacyjną jest stałym partnerem przy organizowanych m. in. przez NBP i Helsińską Fundację Praw Człowieka konkursach dla uczniów i studentów. Firma jako partner organizacyjny wspiera kolejne edycje skierowanej do młodzieży ponadgimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji kierunków Ekonomicznych. Plagiat.pl realizuje również zadania związane z ochroną własności intelektualnej poprzez serwisy: Antysciaga.pl (przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych) i BookWatch.pl (przeznaczony dla wydawców książek) oraz świadczy usługi na rzecz wydawców prasy, polegające na ochronie treści przed nieuprawnionym wykorzystywaniem. Wszystkie te działania mają na celu nie tylko stworzenie szczelnego systemu antyplagiatowego dla polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, lecz także promowanie idei poszanowania praw autorskich i uczciwości intelektualnej w edukacji i nauce.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp Wygenerowano dnia 0-0- dla loginu: internetowagp IX RANKING WYDZIAŁÓW PRAWA e k s t r a Piątek niedziela Tradycja górą. Prawo najlepsze w Krakowie i Warszawie Trudna sztuka wiosłowania Dominika Sikora

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo