Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii dla obszaru mazowieckiego za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii dla obszaru mazowieckiego za rok 2014"

Transkrypt

1 Prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska Kliniczny Oddział Pediatryczny Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Ul. Cegłowska Warszawa tel/fax /22/ Warszawa, 30 maj 2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii dla obszaru mazowieckiego za rok 2014 I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie danej dziedziny medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia na obszarze województwa, w tym: dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej W województwie mazowieckim opiekę nad dziećmi od 0-18 roku sprawują lekarze ze specjalizacją: pediatra, specjalista chorób dzieci, specjalista medycyny rodzinnej. Pediatrzy mają I stopień specjalizacji z pediatrii (tzw. jedynka), specjalizację dwustopniową (I i II stopień z pediatrii), specjalizację jednostopniową (5 lat specjalizacji z pediatrii wg nowego system. Opiekę nad dziećmi w poradniach coraz częściej sprawują pediatrzy. Umożliwiła to "Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych oraz niektórych innych ustaw umożliwiająca zakładanie pediatrom i internistom Niepublicznych Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dziennik Ustaw: Dz. U. RP poz (DzU_pediatraPOZ.pdf): W całym województwie w szpitalach ogólnopediatrycznych odnotowuje się brak pediatrów. Powody: brak pediatrów, duże obciążenie pracą, dyżury, równoważny czas pracy. Dane statystyczne, demograficzne dla województwa mazowieckiego. A. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia (Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych, (WZ-III PM) stan na roku) jest 887 pediatrów a) 887 pediatrów (360- stopnia I, 352- stopnia II, ze specjalizacją uzyskaną "nowym trybem" 175 pediatrów) zatrudnionych w placówkach zdrowia według podstawowego miejsca zatrudnienia (bez MSW I MS) Uwaga (od Maz. Urzędu): w sprawozdaniu MZ-89 wykazywani są lekarze specjaliści ze wszystkich podmiotów leczniczych wg podstawowego miejsca pracy (1 lekarz może być wykazany tylko raz). Natomiast w sprawozdaniu MZ-11 wykazywani są lekarze specjaliści w POZ bez wyszczególniania podstawowego miejsca pracy (1 lekarz może być wykazany w kilku podmiotach leczniczych). Dlatego też nie należy sumować zatrudnienia ze sprawozdań MZ-89 i MZ-11. W

2 roku na terenie województwa mazowieckiego zatrudnionych było 843 lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii (wg podstawowego miejsca pracy), ; lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii. Zatrudnienie lekarzy specjalistów pediatrii w latach roku na terenie woj. mazowieckiego (stan w dn ) Wyszczególnienie Lekarze specjaliści w zakresie pediatrii I Zatrudnieni wg podstawowego miejsca pracy stopnia II Specjalności uzyskane "nowym trybem" Ogółem 2012 rok rok rok Źródło: Roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MZ-89 za lata 2012, 2013, 2014 (Stan w dniu ) Specjaliści wykazywani wg głównego miejsca pracy. Dane nie zawierają zatrudnienia w jednostkach podległych MSW i MS C. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (250/0ILrej./2015), na podstawie danych zawartych w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowanych jest 2311 ( ) lekarzy posiadających specjalizację z pediatrii I, II stopnia lub specjalizację bezstopniową (dane na dzień roku). Lekarzy posiadających specjalizację z pediatrii I 2059 ( ), II stopnia lub specjalizację bezstopniową 1148 ( ). Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie - stan na STRUKTURA WIEKOWA LEKARZY Lekarze w kategorii wiekowej Mężczyźni Kobiety Razem od 0 do 30 lat od 31 do 40 lat od 41 do 50 lat od 51 do 60 lat (35,9%) od 61 do 100 lat (33,8%) RAZEM: 307 (13,5%) (86,5%) (110%) 2

3 Okręgowa Izba Lekarska w Płocku SPECJALIZACJE WG STRUKTURY WIEKOWEJ - PEDIATRIA Lekarze w przedziale wiekowym od I stopień* II stopień bezstopniowa Ogółem specjalistów 31 do 35 lat do 40 lat do 45 lat do 50 lat do 55 lat do 60 lat do 65 lat Od 66 do lat (41%) PEDIATRIA - Razem *) Lekarze posiadający tylko I-szy st. specjalizacji nie są specjalistami Na początku 2014 roku wysłano do wszystkich ordynatorów województwa mazowieckiego ankiety celem uzyskania rzeczywistych danych. Otrzymano 33 ankiety, przy liczbie 39 oddziałów ogólnopediatrycznych (w tym 2 resortowe). Dane statystyczne (dane z dnia ) uzyskane z ankiet: to łączna liczba łóżek pediatrycznych (średnio w oddziale jest 27 łóżek), to liczba hospitalizowanych dzieci ogółem (średnio 545 hospitalizacji) w tym hospitalizowanych jest: a) niemowląt do 6 miesiąca, b) niemowląt w wieku 6-12 miesięcy. 3

4 2. wykorzystanie łóżek wynosi od 37,4% (szpital w Łosicach) do 139,8 (szpital w Mławie), 3. 4,5 dnia to średni czas hospitalizacji, 4. w oddziałach zatrudnionych jest 339 lekarzy w tym: a) na pełnym etacie 135 pediatrów, w tym 40 lekarzy jest powyżej 50 roku życia, b) na części etatu 22 pediatrów, 7 lekarzy powyżej 50 roku życia, c) na kontrakcie 43 pediatrów, w tym 22 powyżej 50 roku życia, d) 139 lekarzy pracuje w ramach rezydentury, w tym 58 lekarzy poniżej 30 roku życia. 5. w oddziałach zatrudnionych jest 538 pielęgniarek (średnio w oddziale zatrudnionych jest po 17,6 pielęgniarek). W nielicznych szpitalach, głównie szpitalach wysokospecjalistycznych, są poradnie specjalistyczne dla dzieci (neonatologiczne, alergologiczne, pulmonologiczne, endokrynologiczne, nefrologiczne, kardiologiczne, neurologiczne, rehabilitacyjne, stomatologiczne, ortodontyczne, gastroenterologiczne, diabetologiczne, otolaryngologiczne, audiologiczne i logopedyczne, chirurgiczne, urologiczne, ortopedyczne, dermatologiczne, okulistyczne, medycyny sportowej, hematologiczne, onkologiczne, psychologiczne i psychiatryczne, ginekologiczne dla dziewcząt, genetyczne). Dostępność do świadczeń zdrowotnych w Warszawie i w województwie mazowieckim tak jak w 2013 roku okresowo jest niezadawalająca, co wynika głównie ze zwiększonego zachorowania dzieci w sezonie jesienno-zimowym. Opiekę nad dziećmi przejmują zbyt często szpitalne izby przyjęć, SOR-y lub NPL, bowiem brakuje numerków do lekarza w poradni. Takie zjawisko jest od lat i wymaga radykalnych zmian. Jak poprzednio postuluję: a) wprowadzenie innego rozliczania wizyt w NPL, SOR-ach, izbach przyjęć, b) wprowadzenie kart magnetycznych dla każdego dziecka, gdzie wpisywana byłaby każda wizyta u lekarza, umożliwiłoby to śledzenie historii choroby dziecka. Wg mojej obserwacji lekarze w poradni, opiekujący się dzieckiem nie zawsze są informowani przez rodziców o wizytach w SOR. Konieczna jest spójność pracy szpitala i poradni. Wspólna karta informacyjna (podgląd do karty w poradni i h. choroby pacjenta w szpitalu). Z całego województwa otrzymuję sygnały o złej organizacji poradni (numerki do pediatrów, co sprawia, że dzieci chore nie są przyjmowane w dniu choroby; badania profilaktyczne - bilanse, szczepienia często są tylko w godzinach przedpołudniowych). Ocena pediatrii w aspekcie ekonomicznym w porównaniu z innymi dziedzinami medycyny (w szczególności z oddziałami noworodkowymi) na poziomie szpitala powiatowego, wojewódzkiego, czy klinicznego, jest bardzo niska. Związane to jest nadal z bardzo niską wyceną procedur pediatrycznych. Pediatrzy (ale także dyrektorzy w szpitalach) nie rozumieją dlaczego inaczej (czytaj wyżej) wyceniona jest ta sama procedura na oddziale noworodkowym?. Przy hospitalizacji noworodków i niemowląt do 26 tygodnia te same procedury powinny być jednakowo wycenione!. Nadal aktualne jest stanowisko Konferencji Konsultantów Krajowych Medycyny Wieku 4

5 Rozwojowego oraz Departamentów Specjalistycznych Szpitali Dziecięcych z dnia r o trudnej sytuacji szpitali pediatrycznych. ocena rozmieszczenia podmiotów leczniczych Rozmieszczenie szpitali jest zadawalające, chociaż jest groźba o zmniejszeniu działalności nawet dużych oddziałów z powodu braku pediatrów. Szpital wojewódzki w Radomiu miał bardzo trudną sytuację personalną (obecnie jest już tam trzeci ordynator). Inne szpitale (np. w Dziekanowie Leśnym) ze względu na niższe kontrakty z NFZ, nisko wycenione procedury pediatryczne ograniczają znacznie swoją działalność. Pozytywne zjawisko to wzrost liczby rezydentur. Pediatrzy bardzo niechętnie kandydują na stanowiska ordynatorów (brak prestiżu, problemy personalne z zapewnieniem opieki całodobowej). Do prowadzenia oddziału 30-łóżkowego może wystarczyć 3-4 lekarzy pediatrów, jednak do zapewnienia 24 godzinnej opieki (dyżury) potrzeba znacznie więcej lekarzy, stąd wielu zatrudnionych tam lekarzy przymusowo pracuje na granicy bezpieczeństwa. Konieczne jest podniesienie rangi ordynatora oraz kierownika specjalizacji, konieczność realizowaniu stażu z pediatrii w ośrodkach ogólnopediatrycznych, przyjmujących nagłe przypadki z SOR-u. ocena zabezpieczenia kadr medycznych w reprezentowanej dziedzinie, w tym ocena prawidłowości rozmieszczenia specjalistów na terenie województwa Specjaliści są głównie w dużych miastach, gdzie znajdują się oddziały specjalistyczne, chociaż coraz więcej lekarzy otwiera specjalizacje szczegółowe. Warto aby poradnie specjalistyczne poza Warszawą miały możliwość istnienia przy zatrudnianiu specjalisty raz w tygodniu, co w wielu przypadkach całkowicie wystarczałoby, a poprawiłoby dostępność pacjentów z małych miejscowości. Na dzień w województwie mazowieckim posiadało akredytację 50 jednostek, które prowadzą specjalizację w dziedzinie pediatrii z 454 miejscami szkoleniowych. Wolnych miejsc było 93, głównie w małych szpitalach i oddziałach wysokospecjalistycznych, które nie przyjmują dzieci ze wszystkimi chorobami oraz przypadków nagłych z SOR-u, czy Izby Przyjęć. Na dzień w województwie mazowieckim w trakcie specjalizacji z pediatrii było 413 lekarzy, w tym 319 (77,2%) w Warszawiw, 94 (22,8%) w woj. mazowieckim. Na dzień w województwie mazowieckim w trakcie specjalizacji było 387 lekarzy z pediatrii. W 2014 roku zdało egzamin 46 lekarzy, czyli przybyło 46 pediatrów. Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów, które dawałyby możliwość odbywania szkolenia w bardzo dobrych szpitalach wojewódzkich, powiatowych, a nie tylko w wysokospecjalistycznych szpitalach klinicznych, czy instytutach (bardzo sprofilowanych, nie 5

6 przyjmujących wszystkich dzieci z SOR-u). Ordynator powinien mieć wpływ na przyjmowanie rezydentów. Poradnie specjalistyczne Brak jest specjalistów z psychiatrii, laryngologii, neurologii i okulistyki, którzy opiekuję się dziećmi. Długie są terminy na wizyty do alergologa, endokrynologa, gastroenterologa, chociaż wiele procedur można przenieść do specjalistycznej poradni pediatrycznej. Brak poradni konsultacyjnych ds. szczepień. Brak SOR-ów wyłącznie pediatrycznych. Konieczne utworzenie przy szpitalach pediatrycznych poradni konsultacyjnych. Niska wycena wielu procedur w poradniach specjalistycznych. ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Kadra pielęgniarek pediatrycznych jest coraz starsza i coraz mniejsza. Chyba błędem była likwidacja średnich szkół medycznych, gdzie była bardzo dobra nauka zawodu. Czy każda pielęgniarka musi mieć studia? jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny) Należy nie dopuścić do likwidacji oddziałów pediatrycznych w Dziekanowie Leśnym, który obecnie jest w coraz lepszej sytuacji ale jeszcze daleko do doskonałości (zadłużenie szpitali, niska wycena procedur pediatrycznych, brak kadry medycznej). ocena kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej Warto byłoby utworzyć pediatryczne poradnie przy szpitalach pediatrycznych. KONIECZNE PILNE UAKTUALNIENIE WYCENY ŚWIADCZEŃ PEDIATRYCZNYCH!!!!. II. Nadzór nad szkoleniem kadr medycznych 1. Ocena potrzeb szkoleniowych na najbliższą przyszłość. W województwie mazowieckim jest możliwość zwiększenia miejsc szkoleniowych do kształcenia specjalizacyjnego. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 2014: 2014 Wniosek konsultanta Wiosna OGÓŁEM: 32 1) rezydenckich - 2, 2) pozarezydenckich dla lekarzy bez specjalizacji - 25, 3) pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację - 5. Liczba lekarzy, którzy przystąpili do sesji OGÓŁEM: 14 1) chętni na rezydenturę 10 2) w ramach umowy o pracę - 2 3) w ramach umowy cywilnoprawnej- 2 6 Przyznanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki OGÓŁEM zakwalifikowani: 6 1) rezydenckich - 2 2) pozarezydenckich dla lekarzy bez specjalizacji - 3 3) pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację - 1 4) niezakwalifikowani - 8

7 Jesień OGÓŁEM: 92 1) rezydenckich ) pozarezydenckich dla lekarzy bez specjalizacji ) pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację - 2. OGÓŁEM: 139 1) chętni na rezydenturę 94 3) pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację OGÓŁEM zakwalifikowani: 108 1) rezydenckich ) pozarezydenckich dla lekarzy bez specjalizacji - 38 (w tym 24 zakwalifikowano na rezydenturę - dodatkowe miejsca) 3) niezakwalifikowani - 31 W sesji wiosennej i jesiennej (2014) zgłosiło się 153 lekarzy na 96 przyznanych przez MZ miejsc rezydenckich (pełne zapotrzebowanie konsultanta wojewódzkiego + 24 dodatkowo). W sesji wiosennej i jesiennej 39 lekarzy nie miało możliwości specjalizacji w ramach rezydentury, zbyt mała liczba punktów z LEP-u i/lub zbyt mało miejsc rezydenckich. Konieczne jest wyznaczenie minimalnej liczby punków, które umożliwiałyby rozpoczęcie specjalizacji w ramach rezydentury. Czy osoby z punktacją poniżej 60% powinny dostać się na rezydenturę? Konieczne jest wyznaczenie maksymalnego czasu specjalizacji (niektórzy lekarze wydłużają specjalizację nie zawsze z realnym uzasadnieniem). Ponadto 2,5 letni okres staży poza oddziałem sprawia, że kierownik specjalizacji nie ma należytej kontroli nad swoim specjalizantem. 2. Przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w zakresie wynikającym z programów kształcenia: wykaz kontrolowanych jednostek, wnioski z kontroli, zalecenia pokontrolne. Nie było zleconych kontroli dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, były jedynie wizytacje konsultanta. 3. Opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie ich na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji: liczba zaopiniowanych wniosków, uwagi. a) Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, I Katedra Pediatrii WUM - staż kierunkowy z pediatrii w ramach specjalizacji w alergologii 3 miejsca b) Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, I Katedra Pediatrii WUM staż kierunkowy z pediatrii w ramach specjalizacji w pediatrii 15 miejsc c) Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, I Katedra Pediatrii WUM staż kierunkowy z pediatrii w ramach specjalizacji w choroby pluc u dzieci 6 miejsc d) Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii (WUM) staż kierunkowy z pediatrii system modułowy 10 miejsc 7

8 e) Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych CSK MSW staż kierunkowy z pediatrii system modułowy 15 miejsc f) oddział Dziecięcy SPZZOZ Żuromin - staż kierunkowy z pediatrii w 2 miejsca g) Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka: staż kierunkowy z pediatrii 38 miejsc 4. Wydawanie na podstawie kontroli opinii o spełnianiu przez jednostkę uprawnioną warunków do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w tym podmiocie leczniczym: liczba wydanych opinii, uwagi, propozycje zmian. Ogółem 20. a) o przedłużeniu specjalizacji 13 b) o zmianie miejsca specjalizacji 6 c) o skrócenie specjalizacji 1 III. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą 1. Przeprowadzanie kontroli: liczba placówek nazwa i adres kontrolowanych podmiotów Przeprowadzono 1 kontrolę z powodu zgłoszenia nieprawidłowości przez ordynatora w Oddziale Pediatrii, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.:, Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5. Wnioski pokontrolne System pracy równoważono- dyżurowy w oddziale pediatrii nie może dać efektu przy tak małej obsadzie lekarskiej. Zagraża bezpieczeństwu pacjentów. System pracy równoważono- dyżurowy w oddziale jest możliwy kiedy zatrudniona jest odpowiednia liczba lekarzy. Zalecenia pokontrolne Powołanie nowego ordynatora celem kontynuacji działalności leczniczej w zakresie pediatrii Rezygnacja z systemu pracy równoważono- dyżurowy w oddziale pediatrii. Konieczna jest zmiana 8

9 systemu pracy w oddziale przy tak małej obsadzie lekarskiej. Zwiększenie miejsc rezydenckich z pediatrii Zalecenia pokontrolne nie zostały przyjęte przez dyrektora placówki. 1. na zlecenie Ministra Zdrowia: a) nie było kontroli 2. Przeprowadzanie wizytacji: liczba wizytowanych placówek nazwa i adres jednostek wizytowanych. Interwencje: - w szpitalu w Dziekanowie Leśnym, z powodu zagrożeniem zamknięcia oddziału (brak kadry lekarskiej), - w szpitalu wojewódzkim w Dziekanowie Leśnym z powodu zamknięcia oddziału OIOM dla dzieci. spotkanie z dyrektorem ds. medycznych wojewódzkiego oddziału NFZ w sprawie zbyt nisko wycenionych procedur pediatrycznych, nieprawidłowego rozliczania procedur pediatrycznych. spotkanie z z-cą wojewody w sprawie szpitala w Dziekanowie Leśnym. 1. Ocena kontrolowanych/wizytowanych podmiotów (z podkreśleniem jednostek, w których wystąpiły poważne uchybienia), w tym ocena: dostępności do świadczeń zabezpieczenia w sprzęt medyczny i diagnostycznych poziomu udzielanych świadczeń kwalifikacji personelu medycznego. W szpitalu wojewódzkim w Dziekanowie Leśnym na części oddziałach bardzo złe warunki lokalowe dla pacjentów. 2. Informowanie organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły podmioty lecznicze, oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli: wykaz informowanych podmiotów, rodzaj stwierdzonych uchybień. Przygotowano raporty dla Wojewody, Ministra Zdrowia. 9

10 3. Występowanie z wnioskiem do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny: liczba wniosków, uwagi. Nie pisano takich wniosków. IV. Udzielone opinie i konsultacje 1. Wydawanie opinii dotyczących: kandydatów na ordynatorów oddziałów szpitalnych oraz udział w komisjach konkursowych na stanowisko: Opinia dla ordynatora Oddziału Pediatrii Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Konkurs na ordynatora - Ostrów Mazowiecki Konkurs na ordynatora - Wołomin 2. Opinie, interwencje : a) matka (dotyczy syna JK) dla Rzecznik Praw Pacjenta, b) Prof. dr hab. med. Zbigniew Czernicki, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dotyczy (A.Ś), c) minister K.B. Kozłowskiej, Rzecznika Praw Pacjenta dotyczy 4-letniego chłopca (IW), d) I. Jakubczak-Rak, Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta - dotyczy możliwości naruszenia praw KŚ przez szpital, e) I. Jakubczak-Rak, Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta dotyczy możliwości naruszenia praw córki Pana RŻ i Pani AG przez szpital. f) Interwencja do Izb lekarskich w sprawie wypowiedzi Pani dr B.R. z dnia w programie Dzień Dobry TVN dotyczącego porażenia mózgowego u 4-letniego Maksa. Informacje udzielane podczas wywiadu są niezgodne z aktualną wiedzą. g) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Łodzi, Delegatura Skierniewicka i Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi w sprawie lek. E.M. pracującą w ZOZ Łowicz h) Dyrektora Roberta Krawczyka, SPDSK, Marszałkowska 24, Warszawa - interwencja i zajęcie stanowiska w sprawie nieprawidłowego postępowania, zagrażającego zdrowiu i życiu pacjentów przez lekarza (K.) likwidacji lub powstania nowego oddziału szpitalnego, przychodni specjalistycznej, pracowni diagnostycznej, apteki Pisma do : 10

11 1. Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z prośbą o pilną interwencję w sprawie: a) likwidacji szpitala wojewódzkim w Dziekanowie Leśnym. 2. Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego, Michał Borkowski, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia na temat a) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. spełniania przez podmiot wykonujący działalność leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny (liczba wydanych opinii, uwagi) Nie wydawano stosowanego postępowania diagnostycznego, leczniczego i pielęgnacyjnego w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków (liczba i rodzaj wydanych opinii) Nie wydawano wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji AOTM innych. 1. Wydano 71 pozytywnych opinii dotyczących zakupu 30 leków w ramach importu docelowego (Benzylpenicillin, Budezonid, Cytrynian Caffeiny, Daraprim, Deflazacort, Diethylcarbamazine, Epoprostenol, Fenobarbital, Gardenal, Hydrocortisone, Infectocilin, Kwas Etakrynowy, Labetalol, Lomustine, Mct Oli, Milupa Basic Cad, Natriumchlorid, Nepresol, Phenylephrine, Praziquantel, Quantalan, Sisopenalina, Solosin, Sulfadiazyna, Sulfadoxine, Synecthen, Terbutalina, Thiopental, Urokinaza, Varitect Cp). 2. Konsultacje przypadków problemowych. Wykonywano konsultacje telefoniczne. V. Prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji. Konieczne jest wprowadzania zdrowotnych programów profilaktycznych na terenie gminy, powiatu, województwa oraz po zakończeniu ocena ich wpływu na stan zdrowia. Podniesienie roli ordynatora oddziału pediatrycznego, który byłby pomocny konsultantowi w ocenie lokalnej opieki nad dzieckiem (w poradni, szkole). 11

12 VI. Podsumowanie ogólnej sytuacji w zakresie danej dziedziny medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia na terenie województwa (uwagi, problemy, wnioski). 1. Niska wycena procedur pediatrycznych. Brak możliwości rozliczenia wielu procedur pediatrycznych (brak niektórych w JGP). 2. Brak kadry lekarskiej specjalistycznej (pediatrycznej) w szpitalach, dotyczy to głównie problemów z zapewnieniem medycznej opieki całodobowej. 3. Jednoczesne sprawowanie opieki przez jednego lekarza w oddziale pediatrycznym, noworodkowym, SOR/Izba przyjęć. 4. Pilna konieczność rozliczenia hospitalizacji noworodków i niemowląt do 26 tyg. na oddziałach pediatrycznych życia według tych samych zasad jak na oddziałach noworodkowych. 5. Brak poradni pediatrycznych, konsultacyjnych d/s szczepień, chorób zakaźnych. Ponadto: 1. Udzielano patronaty: VI Krajowa Konferencja Szkoleniowa WARSZAWSKA JESIEŃ PEDIATRYCZNA, października 2014 r. w Warszawie. 2. Organizowano FORUM KONSULTANTÓW Dziecko-pacjent kompleksowe podejście lekarza , Jachranka 3. Podjęto starania o sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla oddziałów pediatrycznych listopad/grudzień Otrzymano zaproszenie: a) poseł dr n. med. Czesław Czechyra, Prezes Fundacji ZDROWE DZIECKO z okazji jubileuszu 20-lecia, 02 października 2014 Dyplom b) Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, Kierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka z okazji jubileuszu 10-lecia Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w nowej postaci - 29 marca dyplom 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Prof. nazdw. dr hab. med. Teresa Jackowska Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla obszaru województwa mazowieckiego mobile: (+48)

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 02.02.2015 Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24 00-576 Warszawa tel/fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Lidia Zawadzka-Głos Warszawa imię i nazwisko konsultanta

Lidia Zawadzka-Głos Warszawa imię i nazwisko konsultanta Lidia Zawadzka-Głos Warszawa 14.02017 imię i nazwisko konsultanta Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM 02-091 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63A nazwa i adres zakładu pracy tel..22 317 97 21, laryngologia@spdsk.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015 Marta Faryna Warszawa, 15 lutego 2016 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 11.02.2015 Dr n.med. Tomasz Kmieć Klinika Neurologii IP Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa Al.Dzieci Polskich 20 22 815 7405, f. 22 815 7402,t.kmiec@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2015 Warszawa 15.02.2016 Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa tel/fax 22

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2016 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny)

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny) Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Warszawa, 15. 02. 2016 Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa 22 815 7270; 22 815

Bardziej szczegółowo

Warszawa Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska Szpital Pediatryczny WUM Ul Żwirki i Wigury 63a Warszawa Tel.

Warszawa Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska Szpital Pediatryczny WUM Ul Żwirki i Wigury 63a Warszawa Tel. Warszawa 8.02.2016 Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska Szpital Pediatryczny WUM Ul Żwirki i Wigury 63a 02-091 Warszawa Tel. 22 317 94 12 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurologii dziecięcej

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014 Warszawa dn. 12.02.2015 Wiesława Grajkowska Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa (22) 815 19 60, (22) 815 19 75, w.grajkowska@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016 Warszawa 15/02/2016 Bartłomiej Noszczyk Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szpital im. prof. W. Orłowskiego Ul. Czerniakowska 231 22 5841 191 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014 Ząbki, dnia 12.02.2015 r. Anna Dudek Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki Tel. 22 3900869 Fax: 22781-65-02 Email:a.dudek@drewnica.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014 Warszawa dn. 15.02.2015 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1 Tel., fax 22 45 23 204, email

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej za rok 2015 Katarzyna Nowicka SPZOZ Szpital Bielański Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 01-809 Warszawa ul. Cegłowska 80 Tel: 22-5690169, e-mail balneologia@onet.pl Warszawa 2016.01.07 Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego za rok 2015 Warszawa, dn. 11.02.2016 Barbara Włodarczyk Instytut Hematologii i Transfuzjologii 02-776 Warszawa, Indiry Gandhi tel. 22 3496242, fax 22 3496243 email: bwlodarczyk@ihit.waw.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016 Melania Butrym Warszawa, 01.02.2017r. Centrum Onkologii - Instytut im. Mari Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B 608067910 melabutrym@op.pl Fax 225709109 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii dr hab. med. Agnieszka Szypowska Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa agnieszka.szypowska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014 Warszawa, 13.02.2015 Grzegorz Michalak Szpital Bielański ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa tel: 22 5690 215 fax:22 5690120 email: grzegorz.michalak@wum.edu.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze) Anna Sadkowskaa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota sadkowskaanna@wp.pl; sekretariat@szpzlo-ochota.pl Warszawa, dnia 15.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ za okres od 01.01.2014 do 31.10.2014r.

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ za okres od 01.01.2014 do 31.10.2014r. Warszawa, 14.02.2014r. Barbara Kołakowska Caritas AW, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62 Tel. 22 826 5604 Fax. 22 635 2525 bkolakowska@caritas.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Dziedzina działalności konsultanta Raport za rok I. Realizacja zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie HIPERTENSJOLOGII za okres od 1 stycznia do 15 października 2014 roku

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie HIPERTENSJOLOGII za okres od 1 stycznia do 15 października 2014 roku Warszawa, 11.02.2015 Andrzej Januszewicz Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa tel.22 34 34 339; fax. 22 34 34 517; E-mail: a.januszewicz@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PLC Pracownia Leku Cytostatycznego PŻP Pracownia Żywienia Pozajelitowego 1

PLC Pracownia Leku Cytostatycznego PŻP Pracownia Żywienia Pozajelitowego 1 Warszawa,29.02.2016 Ewa Steckiewicz- Bartnicka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Mińsk Mazowiecki,ul. Szpitalna 37 tel.25 5065171 fax.25 5065109 email apteka@spzozmm.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2014 Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka Warszawa, 20.01.2014 Katedra Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, paw.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2015 Warszawa dn. 15.03.2016 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63A Tel., fax 22 3179419,

Bardziej szczegółowo

I. Kontrola zakładów opieki zdrowotnej 1. Przeprowadzanie kontroli: 1) liczba jednostek: 2) nazwa i adres kontrolowanych jednostek

I. Kontrola zakładów opieki zdrowotnej 1. Przeprowadzanie kontroli: 1) liczba jednostek: 2) nazwa i adres kontrolowanych jednostek RAPORT ROCZNY 2014 Z DZIAŁALNOŚCI KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W DZIEDZINIE OKULISTYKI I. Kontrola zakładów opieki zdrowotnej 1. Przeprowadzanie kontroli: 1) liczba jednostek:

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII) Warszawa, 11.02. 2015 r. Małgorzata Zadurska Zakład Ortodoncji WUM ul. Nowogrodzka 59 02-006 Warszawa tel.: (22) 502 10 32; fax: (22) 502 10 46 e-mail: malgorzata.zadurska@wum.edu.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Nefrologii Dziecięcej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Nefrologii Dziecięcej za rok 2015 Warszawa 08.02.2016 Sylwester Prokurat Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IPCZD Warszawa 04-730, Al. Dzieci Polskich 20 22 815 15 40, 22 815 15 41 s.prokurat@ipczd.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego woj. mazowieckiego w dziedzinie Endokrynologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego woj. mazowieckiego w dziedzinie Endokrynologii za rok 2014 Wojciech Zgliczyński. imię i nazwisko Warszawa, 12.03.2014 r. miejscowość, data Klinika Endokrynologii CMKP, ul. Marymoncka 99 nazwa i adres zakładu pracy 22 34 31 31 tel., fax, email Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. za rok 2014 Dr n.med. Elżbieta Kozak-Szkopek Warszawa, 10.02.2015r. Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 02-007 Warszawa, ul. W. Oczki 4 Tel./ fax: 22 6229682 e-mail: elzbieta.kozak-szkopek@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2015 Warszawa, 20.01.2016 Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka Katedra Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, paw.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2015 Ząbki, dnia 15.02.2016 r. Anna Dudek Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki Tel. 22 3900869 Fax: 22 781-65-02 Email: a.dudek@drewnica.pl anna.dudek7@onet.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii za rok Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w reprezentowanej dziedzinie:

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii za rok Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w reprezentowanej dziedzinie: imię i nazwisko konsultanta prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński 16.02.2017, Warszawa nazwa i adres zakładu pracy Klinika Endokrynologii CMKP Szpital Bielański ul. Cegłowska 80 01-809 Warszawa tel.,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc za rok 2014 Rafał Krenke Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1A; 02-097 Warszawa Tel. +48225992562 Fax. +48225991560 Email. kchwpa@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego za rok 2015 Elżbieta Czapska Maków Mazowiecki 09.02.2016. r SP ZOZ ZZ LOiZ Ul. Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki Tel.29 71 42 300; Fax. 29 71 42 299; sekretariat elzbieta.czapska@wp.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2015 Warszawa, 11.02.2016 r. Małgorzata Zadurska Zakład Ortodoncji WUM ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa tel.: 22 502 10 32; fax: 22 502 10 46 e-mail: malgorzatazadurska@wp.pl malgorzata.zadurska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej nazwa i adres zakładu pracy

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej nazwa i adres zakładu pracy Cezary Torz imię i nazwisko Warszawa 09.02.2016 miejscowość, data Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej nazwa i adres zakładu pracy tel. 22-502- 17-23 fax. 502-21-48 e-mail.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Dz.U.09.52.419 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 10 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powoływania

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powoływania i odwoływania konsultantów krajowych, wojewódzkich oraz wojskowej służby zdrowia; 2) zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich. Dz.U. z dn. 14 listopada 2002 r. Nr 188, poz. 1582 zm. Dz.U. z dn. 23 sierpnia 2005 r. Nr 158, poz. 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PSYCHIATRII za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PSYCHIATRII za rok 2015 Maria Radziwoń-Zaleska Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpital Nowowiejski w Warszawie 00-665 Warszawa ul.nowowiejska 27 (22)11 65 298 email: maria.radziwon@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. za rok 2015 Dr n.med. Elżbieta Kozak-Szkopek Warszawa, 12.02.2016r. Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 02-007 Warszawa, ul. W. Oczki 4 Tel./ fax: 22 6229682 e-mail: elzbieta.kozak-szkopek@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego W dziedzinie Medycyna Rodzinna W okresie 15.05.2014-15.02.2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego W dziedzinie Medycyna Rodzinna W okresie 15.05.2014-15.02.2015 Warszawa 25.02.2015 Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 22-318-63-25 kzycinska@poczta.fm Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika. Zielona Góra, 8 września 2016 roku

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika. Zielona Góra, 8 września 2016 roku Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika Zielona Góra, 8 września 2016 roku Wprowadzenie współpraca Wojewoda współpraca współpraca Pozostali interesariusze Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie

Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie 01.01.2012-13.06.2014 L.p. Jednostka kontrolująca Przyczyna kontroli Zakres kontroli Czas kontroli 1 Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Problemy pediatrii w Polsce

Problemy pediatrii w Polsce Problemy pediatrii w Polsce Premier Beata Szydło - expose cyt: dalsze wzmocnienie opieki zdrowotnej skoncentrowanej na rodzinie opiece nad matką i dzieckiem TERESA JACKOWSKA Konsultant Krajowy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PERIODONTOLOGII za rok 2015

Warszawa r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PERIODONTOLOGII za rok 2015 dr n. med. Maciej Nowak Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny tel: +48 22 502 20 99 email: mattianow@gmail.com Warszawa 22.01.2016 r. Raport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej Przedmiot zakresu świadczeń zdrowotnych Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 do Szczegółowych Materiałów Informacyjnych do Konkursu Ofert nr 1/2015 Wymagane kwalifikacje i szczegóły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 10 sierpnia 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo