Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych"

Transkrypt

1

2 Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Kopiowanie oprogramowania na dowolny nośnik, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w umowie licencyjnej, jest niezgodne z prawem. Nabywca może sporządzić wyłącznie jedną kopię oprogramowania jako kopię bezpieczeństwa. Żadnej części niniejszego podręcznika nie wolno kopiować lub transmitować w dowolnej formie lub dowolnymi środkami, elektronicznymi bądź mechanicznymi, w tym za pomocą metody fotokopii, systemów nagrywania, przechowywania i odtwarzania informacji, dla dowolnego rodzaju użytkowania, innego niż użytek osobisty nabywcy, bez wyraźnej pisemnej zgody Samsung Electronics Co. Ltd. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony Samsung Electronics Co. Ltd. lub jego dystrybutorów. Podmioty te nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z używania oprogramowania lub dokumentacji. Marzec 2000 Informacje o znakach towarowych PortThru i SyncThru są znakami handlowymi Samsung Electronics Co., Ltd. Novell i Netware są zastrzeżonymi w USA znakami handlowymi Novell Corporations. PCL jest zastrzeżonym znakiem handlowym Hewlett Packard Company. PostScript jest znakiem handlowym Adobe Systems Inc., mogącym podlegać zastrzeżeniu w określonych jurysdykcjach. Unix jest zastrzeżonym znakiem handlowym UNIX system laboratories Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych państwach, na który licencje udzielane są wyłącznie za pośrednictwem spółki X/Open company limited. Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. AppleTalk, LocalTalk i Macintosh są znakami handlowymi Apple Computer Inc., zastrzeżonymi w USA i innych państwach. Ethernet jest zastrzeżonym znakiem handlowym Xerox Corporation.

3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Informacja dotycząca bezpieczeństwa i zgodności dla drukarki. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU USA UL 1950 (Lista UL) KANADA CSA C (Certyfikat CSA) EEC (Europa) IEC 60950/EN (Certyfikat TUV GS) CB IEC BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU ZAWIERAJĄCEGO LASER EEC (Europa) HD 194.&EN USA 21 CFR, Rozdział 1, Podrozdział j (Certyfikowane przez CDRH) INFORMACJE NT. EMISJI Informacja dotycząca emisji dla drukarki. USA/KANADA FCC PART15 KLASA B EEC(Europa) CE EN55022 KLASA B

4 SPIS TREśCI Rozdział 1: WSTęP Informacje ogólne Możliwości Łatwa instalacja Automatyczne Przełączanie Protokołów Obsługa różnych środowisk sieciowych Monitorowanie statusu Aktualizacja Firmware przez Internet Zawartość opakowania Dostarczone elementy Wymagania Systemowe Wymagania odnośnie oprogramowania Wymagania odnośnie sprzętu Rozdział 2: KONFIGURACJA W SYSTEMIE WINDOWS Informacje ogólne IInstalacja SyncThru Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Instalacja Serwera Druku w trybie minimalnym Auto-detekcja serwerów druku Konfiguracja serwera druku (dla administratorów) Drukowanie przy pomocy IPP (Internetowego Protokołu Druku) Konfiguracja serwera druku dla IPP Konfiguracja klienta umożliwiająca używanie drukarki: Drukowanie przy użyciu programu Klienta IPP Zabezpieczenia IPP Instalacja Serwera druku (dla użytkowników) Sprawdzanie, czy drukarka jest podłączona do sieci Drukowanie przy użyciu LPD w środowisku Windows NT Konfigurowanie Windows NT do druku przy pomocy protokołu TCP/IP Tworzenie drukarki kompatybilnej z LPR Instalacja DLC/LLC Konfiguracja serwera DHCP w Windows NT Używanie SMB/NetBEUI Wstęp Włączanie/wyłączanie protokołu SMB III

5 Instalacja protokołu NetBEUI na komputerze PC (WIN 9x/Me/ NT/2000) Instalacja drukarki Korzystanie z WINS Używanie DDNS Używanie UPNP Funkcje głównego menu konfiguracyjnego Pasek menu Pasek narzędzi: Ikony drukarek: Pasek stanu: Odinstalowywanie SyncThru Rozdział 3: KONFIGURACJA APPLETALK Informacje ogólne Konfiguracja AppleTalk na komputerze Windows Konfigurowanie Systemu Macintosh do druku sieciowego. 3.3 Rendezvous Rozdział 4: KONFIGURACJA NETWARE Informacje Ogólne Konfiguracja Netware Konfigurowanie Serwera Novell Router wieloprotokołowy NetWare Jak skonfigurować serwer Novell Konfiguracja przy pomocy SyncThru (ML-7300N/ML-1651N/ML-1451N) Dodawanie kolejki Konfiguracja drukarki Dodawanie drukarki Konfiguracja przy pomocy SyncThru (inne modele) Tworzenie kolejki Konfiguracja drukarki Monitorowanie stanu Rozdział 5: KONFIGURACJA SYSTEMU UNIX Informacje ogólne Konfiguracja Adresu IP dla PortThru Konfiguracja przy pomocy BOOTP/TFTP Konfiguracja przy pomocy RARP Konfiguracja przy pomocy DHCP Konfiguracja kolejek druku IV

6 Rozdział 6: AKTUALIZACJA FIRMWARE Informacje ogólne Aktualizacja Firmware w środowisku Windows Rozdział 7: PARAMETRY KONFIGURACYJNE Informacje ogólne Parametry Parametry ogólne Parametry BOOT Parametry IP Ogólne parametry IPX Parametry serwera druku Netware Parametry drukarki zdalnej Netware Parametry AppleTalk Parametry SNMP Tabela miejsc przeznaczenia komunikatów SNMP trap Tabela nazw grup SNMP Rozdział 8: ROZWIąZYWANIE PROBLEMóW Informacje ogólne Wytyczne rozwiązywania problemów Problemy ogólne Problemy na komputerach Macintosh Problemy na komputerach z systemem Windows Problemy związane z firmware Rozdział A: ZAłąCZNIK Specyfikacje A.2 V

7 VI Notatki

8 Rozdział 1 Wstęp

9 Informacje ogólne Niniejszy podręcznik przedstawia instalację i użytkowanie oprogramowania Samsung SyncThru dostarczanego wraz z kartą sieciową drukarki Samsung (PortThru). Samsung SyncThru jest narzędziem administracji, umożliwiającym instalację, konfigurację i zarządzanie drukarkami sieciowymi przy użyciu karty PortThru. Samsung PortThru to opcjonalna karta dla drukarki sieciowej Samsung, pozwalająca na przyłączanie drukarek Samsung bezpośrednio do sieci z dowolnej lokalizacji. PortThru obsługuje różne środowiska sieciowe, takie jak Windows 95/98/ Me/NT/2000/XP, Novell NetWare, Unix i Macintosh 7.0 lub wyższe. Więcej informacji można znaleźć w rozdziałach poświęconych poszczególnym środowiskom sieciowym. Niniejszy podręcznik zakłada, że spełniasz następujące wymagania: Dobra praktyczna znajomość twoich narzędzi sieciowych Posiadasz obsługiwany przez oprogramowanie sieciowy system operacyjny Posiadasz w pełni funkcjonujący system komputerowy Posiadasz dostęp do konta administratora jako administrator sieci lub dostęp do konta, któremu nadano uprawnienia do nadzoru i zarządzania serwerem druku Wstęp

10 Możliwości Łatwa instalacja Samsung PortThru jest kartą rozszerzeń, którą można łatwo ręcznie podłączyć do drukarek Samsung Płyta CD-ROM dostarczana z drukarką Samsung zawiera program SyncThru do druku sieciowego. SyncThru jest programem konfiguracyjnym, umożliwiającym ci zarządzanie drukarkami sieciowymi. Po włożeniu CD do twojego komputera, SyncThru zainstaluje się automatycznie. Automatyczne Przełączanie Protokołów Drukarki korzystające z programu Samsung PortThru mogą obsługiwać różne protokoły, co umożliwia optymalizację stanu twojej sieci. Przełączanie pomiędzy protokołami sieciowymi odbywa się automatycznie. W zależności od twojej drukarki i sieci, możesz skonfigurować serwer druku dla określonej kombinacji protokołów sieciowych, pojedynczego protokołu lub automatycznego przełączania się pomiędzy wszystkimi protokołami sieciowymi. Dzięki tej funkcji, administratorzy mogą wybrać najwłaściwszy protokół dla danej lokalizacji. Obsługa różnych środowisk sieciowych Administratorzy mogą konfigurować i monitorować drukarki na następujących obsługiwanych sieciowych systemach operacyjnych: Microsoft Windows 95/98 (TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC), Me (TCP/IP, IPX/ SPX) Microsoft Windows NT v3.51, 4.0, 2000 (TCP/IP, DLC/LLC, LPD), XP (TCP/IP, LPD) Novell NetWare v3.x, 4.x, 5.0 (IPX/SPX) Macintosh 7.0 lub wyższy (AppleTalk) HP-UX, SunOS, Solaris i Linux (LPD) Unix Serwerami unixowymi mogą być: AT&T system V(wydanie 4.2), BSD4.3, HP-UX (wyd. 9.x oraz 10.x), SCO 5.x, SUN OS 5.5, Sparc lub Solaris 2.5. Samsung PortThru wspomaga drukowanie danych w tych systemach przy pomocy LPD. Novell NetWare Serwery Novella, wersje NetWare 3.x lub 4.x oraz 5.0 wykorzystują protokół IPX. Logując się na tych serwerach możesz korzystać z drukarki Samsung podłączonej do sieci LAN. Możesz używać konwencjonalnych narzędzi NetWare do drukowania. PortThru obsługuje tryby NDS i bindery, będące bazami danych systemu operacyjnego NetWare. Należy używać programu menedżera sieci. Wstęp 1. 3

11 Macintosh Stacje robocze Macintosh 7.0 lub wyższe wyposażone są w aplikacje, takie jak LaserWriter8, zapewniające dostęp do drukarek w sieci LAN. Aplikacje te stosują protokół AppleTalk, obsługiwany przez PortThru. Możesz używać aplikacji do drukowania na drukarce sieciowej Samsung. Windows SyncThru to oprogramowanie pracujące w systemach Microsoft Windows. Jest ono stosowane do instalowania i konfiguracji karty PortThru oraz monitorowania jej stanu. Po instalacji drukarka sieciowa Samsung pojawia się na liście drukarek wyświetlanych w aplikacji i umożliwia ci drukowanie danych na tej drukarce. Monitorowanie statusu W programie SyncThru możesz przeglądać bieżący stan drukarki (GOTOWA, DRUKUJE, OFFLINE itp.). Kiedy używasz serwera druku Samsung, twoja drukarka jest widoczna w różnych programach diagnostycznych jako inteligentny, dający się zarządzać węzeł sieci. Serwer druku także gromadzi statystyki sieciowe i komunikaty błędów dla potrzeb rozwiązywania problemów. Możesz także zmienić ustawienia właściwości drukarki wyświetlane w oknie SyncThru. SAMSUNG Web SyncThru Samsung PorthThru obsługuje wbudowany serwer www służący do monitoringu i konfiguracji drukarek sieciowych przy pomocy przeglądarki www. Użytkownicy mogą je łatwo instalować i zarządzać nimi przy pomocy Samsung Web SyncThru. Aktualizacja Firmware przez Internet Plik aktualizacji PorthThru dostępny jest na wybranych witrynach www. Samsung oferuje aktualizacje dostępne do pobrania na stronie Informacje na temat aktualizacji do pobrania można znaleźć w odpowiednich rozdziałach Wstęp

12 Zawartość opakowania Po rozpakowaniu karty sieciowej drukarki, powinieneś znaleźć: Dostarczone elementy Karta drukarki sieciowej (PortThru) Podręcznik użytkownika oprogramowania do zarządzania siecią Ramkę karty sieciowej CD-ROM(SyncThru) Uwaga: Przed zainstalowaniem karty PortThru w twojej drukarce, powinieneś zamocować jedną z powyższych ramek przy pomocy dwóch załączonych śrub, odpowiednio do modelu drukarki. Karta może zostać dostarczona z zamocowaną ramką, w zależności od modelu drukarki. Kształt ramki może się różnić w zależności od modelu twojej drukarki. Wstęp 1. 5

13 Wymagania Systemowe Poniżej przedstawiono wymagania w zakresie sprzętu i oprogramowania, których spełnienie jest konieczne do skonfigurowania drukarki Samsung dla potrzeb aplikacji sieciowych. Wymagania odnośnie oprogramowania Novell NetWare wersja 3.x, 4.x lub 5.0 System Macintosh 7 lub wyższy Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Unix (SysV3.x, 4.x, SCO), SUNOS 5 (SUN Sys V, Solaris 2.x), HP-UX(HP9000), SUN OS4(SUN BSD, Solaris 1.x), Linux. Uwaga: Twoja drukarka może nie obsługiwać środowiska pracy twojego komputera (systemu operacyjnego). W związku z tym, sprawdź w podręczniku użytkownika, jakie środowiska sieciowe obsługuje twoja drukarka. Wymagania odnośnie sprzętu Dla komputerów PC Procesor lub wyższy Minimum 16 MB pamięci RAM 2MB wolnego miejsca na dysku Dla komputerów Macintosh Procesor lub wyższy (bądź PowerPC) Minimum 8 MB pamięci RAM 2MB wolnego miejsca na dysku 1. 6 Wstęp

14 Rozdział 2 Konfiguracja w systemie Windows

15 Informacje ogólne Rozdział ten wyjaśnia, jak zainstalować program SyncThru i skonfigurować serwer druku dla środowiska Microsoft Windows. Metoda instalacji programu SyncThru jest taka sama dla środowiska Windows 95/98/Me i Windows NT/2000/XP. Konfiguracja serwerów druku dla każdego ze środowisk systemów operacyjnych różni się. Poszczególne metody konfiguracji zostaną omówione w niniejszym rozdziale. 2.2 Konfiguracja w systemie Windows

16 IInstalacja SyncThru Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Uwaga: Metoda ta będzie działać wyłącznie jeżeli w twoich ustawieniach CD-ROM jest włączona funkcja Auto-detekcji Dysku. 1 Umieść płytę CD-ROM w napędzie, program instalacyjny uruchomi się automatycznie. 2 Po pojawieniu się ekranu wstępnego, wybierz właściwy język. 3 Po pojawieniu się ekranu Powitania, kliknij Dalej. 4 Wpisz nazwę użytkownika i firmę. Kliknij przycisk Dalej. 5 Pojawi się pole Wybierz lokalizację docelową, umożliwiające określenie, gdzie ma zostać zainstalowane oprogramowanie. Aby zainstalować je w folderze domyślnym, kliknij Dalej. Aby zainstalować je w innym folderze, kliknij Przeglądaj i wybierz żądany folder. 6 Program instalacyjny doda ikony programów do Folderu Programy wybranego w polu Wybierz folder Programy. Możesz wprowadzić nową nazwę folderu lub wybrać nazwę z listy folderów istniejących. Aby kontynuować, kliknij Dalej. 7 Następnie zobaczysz okno wyboru, pozwalające na instalację w trybie Minimalnym lub Pełnym. Jeżeli wybierzesz tryb Minimalny, program SyncThru nie zostanie zainstalowany. W takim wypadku, możesz korzystać z Menedżera Druku Windows do instalowania drukarek poprzez przypisywanie im adresów sieciowych (adresów IP lub IPX). Tryb ten należy stosować, jeżeli chcesz używać funkcji drukowania bez potrzeby zmiany stanu drukarki lub jej opcji. Jeżeli wybierzesz tryb Pełny, program SyncThru zostanie zainstalowany i możliwe będzie korzystanie ze wszystkich jego funkcji. Wybierz rodzaj instalacji i kliknij Dalej. 8 Uruchom ponownie komputer. Uwaga: Dysk CD dostarczony przez firmę Samsung zawiera przeglądarkę www, którą można zainstalować w celu korzystania z programu Web SyncThru. Jeżeli funkcja Auto-detekcji dysku nie jest włączona na twoim komputerze 1 Włóż dysk do napędu CD-ROM. 2 Wybierz Start - Uruchom z paska zadań Windows. 3 Wpisz d: (lub e:)\cdsetup.exe w wierszu poleceń i kliknij OK. 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Konfiguracja w systemie Windows 2.3

17 Instalacja Serwera Druku w trybie minimalnym W Windows 95/98/Me 1 Wybierz w Panelu Sterowania Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki i wybierz Właściwości. 2 Wybierz zakładkę Szczegóły i kliknij Dodaj port. 3 Wybierz Port drukarki sieciowej Samsung z listy Pozostałe. 4 Widoczne będą skonfigurowane serwery druku, wyświetlane w górnym polu. Wybierz serwer druku, którego chcesz używać, a domyślna nazwa portu wyświetli się w dolnym polu. Jeżeli chcesz używać innej nazwy portu, wpisz alternatywną nazwę, a następnie kliknij OK. W przeciwnym razie, kliknij tylko OK. 5 Jeżeli nazwa twojego serwera druku nie wyświetla się, kliknij przycisk Dodaj nowy serwer druku do listy. Wpisz informacje dla twojego serwera druku w polach Nazwa serwera druku, Adres IP, Adres IPX lub Adres MAC, a następnie kliknij OK. 6 Nazwa portu będzie teraz wyświetlać się w okienku drukuj do następującego portu. W Windows NT/2000/XP 1 Wybierz w Panelu Sterowania Drukarki i kliknij dwukrotnie Dodaj drukarki. Wybierz Mój komputer i kliknij Dalej. 2 Kliknij Dodaj port, aby skonfigurować nowy port dla drukarki, którą chcesz zainstalować. 3 Wybierz Port drukarki sieciowej Samsung i kliknij Nowy port. 4 Widoczne będą skonfigurowane serwery druku, wyświetlane w górnym polu. Wybierz serwer druku, którego chcesz używać, a domyślna nazwa portu wyświetli się w dolnym polu. Jeżeli chcesz używać innej nazwy portu, wpisz alternatywną nazwę, a następnie kliknij OK. W przeciwnym razie, kliknij tylko OK. 5 Jeżeli nazwa twojego serwera druku nie wyświetla się, kliknij przycisk Dodaj nowy serwer druku do listy. Wpisz informacje dla twojego serwera druku w polach Nazwa serwera druku, Adres IP, Adres IPX lub Adres MAC, a następnie kliknij OK. 6 Kliknij Zamknij. 7 Nazwa nowego portu będzie teraz widoczna na liście Dostępne porty. Wybierz nazwę portu nadaną w punkcie 4 i kliknij Dalej. 2.4 Konfiguracja w systemie Windows

18 Auto-detekcja serwerów druku SyncThru zapewnia zaawansowany mechanizm auto-detekcji. Kiedy podłączysz swoją drukarkę do sieci, kliknij przycisk Odśwież na pasku narzędzi. Istnieją trzy typy serwerów druku identyfikowane ikonami na liście Serwerów druku. Każda lista serwerów pokazuje serwery druku podłączone do sieci: Ikona oznacza Nowe serwery druku. Możesz automatycznie wykrywać Nowe serwery druku, kiedy podłączasz nową kartę PortThru do sieci. Lista Nowe serwery druku pokazuje serwery druku jeszcze nieskonfigurowane. Ikona oznacza Skonfigurowane serwery druku. Pokazuje ona serwery, które zostały skonfigurowane za pomocą pozycji menu Interfejs sieciowy. Ikona oznacza Drukarki zainstalowane. Pokazuje ona skonfigurowane serwery druku, dla których zainstalowałeś sterowniki i dodałeś port. Możesz ustawić protokół dla karty PortThru przy pomocy SyncThru, używając funkcji auto-detekcji. Protokoły obsługiwane przez PortThru, których włączenie jest zalecane, to: DLC/LLC, TCP/IP oraz IPX/SPX. Możesz wybrać więcej niż jeden z tych protokołów, jednak w takim przypadku upewnij się, że są one zainstalowane na twoim komputerze. Jeśli wybierzesz kilka protokołów, auto-detekcja wybierze jeden z protokołów według następującej kolejności: 1 DLC/LLC Kiedy program SyncThru używa protokołu DLC/LLC, może on automatycznie wykrywać Nowe i Skonfigurowane serwery druku przy pomocy funkcji auto-detekcji. W takim przypadku, program SyncThru i karta PortThru powinny być zainstalowane w tej samej sieci. Jeśli SyncThru i PortThru znajdują się w różnych sieciach połączonych routerem, SyncThru nie będzie automatycznie wykrywał Skonfigurowanych serwerów druku. Korzystając wyłącznie z protokołu DLC/LLC bez oprogramowania uzupełniającego, nie będziesz mógł korzystać z serwera druku w innej sieci, podłączonej prze router. 2 TCP/IP Kiedy SyncThru korzysta z protokołu TCP/IP, może automatycznie wykrywać Skonfigurowane serwery druku (pod warunkiem, że drukarka ma przypisany adres IP). W takim przypadku, program SyncThru i karta PortThru powinny być zainstalowane w tej samej sieci. Jeśli SyncThru i PortThru znajdują się w różnych sieciach połączonych routerem, SyncThru nie będzie automatycznie wykrywał Skonfigurowanych serwerów druku. Możesz jednak zainstalować drukarkę przy użyciu funkcji Zlokalizuj drukarkę. Korzystając wyłącznie z protokołu TCP/IP, możesz skonfigurować Nowy serwer druku przy pomocy panelu czołowego drukarki. Konfiguracja w systemie Windows 2.5

19 3. IPX/SPX Kiedy program SyncThru używa protokołu IPX/SPX, może on automatycznie wykrywać Nowe i Skonfigurowane serwery druku w środowisku sieci LAN. W takim przypadku, wszystkie serwery plików NetWare i routery IPX w tej samej sieci powinny być skonfigurowane z tym samym numerem sieciowym IPX. W przypadku gdy używa się więcej niż dwóch typów ramek IPX (możesz wybrać je z menu Interfejsu Sieciowego), każdy z typów ramki powinien mieć unikatowy adres sieciowy dla wszystkich routerów lub serwerów w sieci. Uwaga: W przypadku Drukarek zainstalowanych, funkcja auto-detekcji w każdym z protokołów jest taka sama jak w przypadku Skonfigurowanych serwerów druku. 2.6 Konfiguracja w systemie Windows

20 Konfiguracja serwera druku (dla administratorów) Administratorzy powinni zakończyć konfigurację ustawień PortThru zanim użytkownicy będą mogli zainstalować serwer druku na swoich komputerach. Wykrywanie serwerów druku 1 Kliknij ikonę odśwież na pasku narzędzi ekranu głównego. Istnieją trzy typy serwerów druku oznaczane ikonami na liście Serwerów druku. Każda lista serwerów pokazuje serwery druku podłączone do sieci. Ikona (Nowe serwery druku): Pokazuje serwery druku jeszcze nieskonfigurowane Możesz automatycznie wykrywać Nowe serwery druku, kiedy podłączasz nową kartę PortThru do sieci. Ikona (Skonfigurowane serwery druku): Pokazuje serwery, które zostały skonfigurowane za pomocą pozycji menu Interfejs sieciowy. Możesz ustawić serwery druku jako serwery skonfigurowane również przy pomocy panelu czołowego drukarki. Ikona (Drukarki zainstalowane). Pokazuje skonfigurowane serwery druku, dla których zainstalowałeś sterowniki i dodałeś port. Konfiguracja serwerów druku 1 Konfiguracja parametrów ogólnych 1.1 Kliknij nazwę Nowego serwera druku, a następnie kliknij ikonę Interfejsu sieciowego. 1.2 Wybierz zakładkę Ogólne. 1.3 Wpisz Nazwę drukarki i Opis drukarki. 1.4 Jeżeli chcesz ustawić hasło, zaznacz kratkę Włącz zabezpieczenie przy pomocy hasła i ustaw hasło zgodnie z poniższym opisem: * Ustawianie hasła: Jeżeli zaznaczono kratkę Włącz zabezpieczenie przy pomocy hasła, uaktywni się przycisk Ustaw hasło. Jeżeli klikniesz przycisk Ustaw hasło, a hasło nie zostało wcześniej ustawione, zostaniesz poproszony o wprowadzenie nowego hasła i potwierdzenie go. Jeżeli hasło już istnieje, należy wpisać stare hasło, aby je zmienić. 1.5 Kliknij OK. 2 Konfigurowanie TCP/IP 2.1 Kliknij nazwę Nowego serwera druku, a następnie kliknij ikonę Interfejsu sieciowego. 2.2 Wybierz zakładkę TCP/IP. 2.3 Jeżeli chcesz używać protokołu TCP/IP dla karty Samsung PortThru, zaznacz kratkę TCP/IP włączone. Uwaga: Wyłącz i włącz ponownie drukarkę, jeżeli PortThru nie działa po włączeniu opcji TCP/IP włączone. Jeżeli nie chcesz używać protokołu TCP/IP, ustaw tę opcję jako "wyłączony" i przejdź do punktu 2.6. Konfiguracja w systemie Windows 2.7

21 2.4 Wybierz żądaną Metodę przydzielania adresu IP. Jeśli wybierzesz BOOTP, RARP lub DHCP, musisz skonfigurować serwer w środowisku Windows NT lub Unix. Jeżeli wybrałeś metodę Statyczną, przejdź do punktu 2.5. Jeżeli wybrałeś BOOTP, RARP lub DHCP, przejdź do punktu Wprowadź Adres IP, Maskę podsieci, Bramę domyślną przypisane do twojego serwera druku w Parametrach TCP/IP. 2.6 Kliknij OK. 3 Konfiguracja NetWare 3.1 Kliknij na nazwie Nowego serwera druku, a następnie kliknij ikonę Interfejsu sieciowego. 3.2 Wybierz zakładkę NetWare. Uwaga: Wyłącz i włącz ponownie drukarkę, jeżeli PortThru nie działa po włączeniu opcji NetWare włączone i ustawieniu Typu ramki IPX. 3.3 Jeżeli chcesz używać protokołu IPX/SPX, zaznacz kratkę NetWare włączone. 3.4 Wybierz Typ ramki IPX odpowiednio do swojego środowiska sieciowego lub wybierz Auto w celu dokonania automatycznego wyboru. Jeśli nie chcesz używać Typu ramki IPX, ustaw tę opcję jako wyłączoną i przejdź do punktu Pozostałe parametry można wprowadzić wyłącznie jeżeli na komputerze jest zainstalowany klient NetWare (więcej szczegółów - patrz Rozdział 4). 3.6 Kliknij OK. 4 Konfiguracja AppleTalk 4.1 Kliknij na nazwie Nowego serwera druku, a następnie kliknij ikonę Interfejsu sieciowego. 4.2 Wybierz zakładkę AppleTalk. Zakładka AppleTalk może zostać włączona wyłącznie jeżeli na twoim komputerze zainstalowana jest opcja PS. 4.3 Jeżeli w twojej sieci jest AppleTalk, zaznacz kratkę AppleTalk włączone. Jeżeli nie chcesz używać AppleTalk, ustaw tę opcję jako wyłączoną i przejdź do punktu 4.6. Po włączeniu protokołu w zakładce AppleTalk, protokół ten będzie się inicjalizował przez około 50 sekund. W tym czasie na ekranie pojawi się komunikat "AppleTalk uruchamia się". Jeżeli widzisz ten komunikat po wyjściu z AppleTalk i ponownym wybraniu tej zakładki, AppleTalk zainicjalizowało się. Uwaga: Wyłącz i włącz ponownie drukarkę, jeżeli PortThru nie działa po włączeniu opcji AppleTalk włączone. 4.4 Wprowadź Nazwę drukarki AppleTalk. Umożliwi ci to określenie nazwy drukarki w systemie Macintosh. Opcja Ostatni błąd umożliwia ci skorzystanie z okna wyświetlającego status rejestracji nazwy AppleTalk - proces ten będzie w toku albo w stanie konfliktu. W przypadku konfliktu, protokół AppleTalk zostanie automatycznie wyłączony. 2.8 Konfiguracja w systemie Windows

22 4.5 Wprowadź Wartość czasu dla przeterminowanej pozycji A- ROUTERA. Jest to czas w sekundach, po którym pozycja tabeli routingowej przechowywanej przez protokół RTMP staje się przeterminowana. 4.6 Możesz zobaczyć Strefę bieżącą, oznaczającą nazwę lokalizacji PortThru. 4.7 Wprowadź Czas oczekiwania przed retransmisją pakietu Tickle. Umożliwia on zdefiniowanie interwału w sekundach, po którym protokół PAP wykorzystywany przez PortThru powinien ponownie przesłać pakiet tickle w celu weryfikacji stanu połączenia PAP pomiędzy PortThru a systemem Macintosh. 4.8 Kliknij OK. 5 Konfiguracja SNMP 5.1 Kliknij na nazwie Nowego serwera druku, a następnie kliknij ikonę Interfejsu sieciowego. 5.2 Wybierz zakładkę SNMP. 5.3 Jeżeli używasz SNMP w swojej sieci, zaznacz kratkę Włącz komunikaty trap dla uwierzytelniania. Uwaga: Wyłącz i włącz ponownie drukarkę, jeżeli PortThru nie działa po włączeniu opcji Włącz komunikaty trap dla uwierzytelniania. 5.4 Określ Adres IP systemu hosta, do którego ma być wysłany komunikat SNMP trap oraz Nazwę Grupy systemu hosta. Możesz określić aż pięć par Adres IP/Nazwa grupy. Jednocześnie możesz przeglądać tylko jedną parę, zaś pozostałe pary można przeglądać indywidualnie poprzez przyciśnięcie paska adresu pary. 5.5 Określ pary Nazwa grupy/uprawnienia dostępu. Możesz określić aż pięć par Nazwa grupy/uprawnienia dostępu (do zapisu lub odczytu). 5.6 Kliknij OK. Konfiguracja w systemie Windows 2.9

23 Drukowanie przy pomocy IPP (Internetowego Protokołu Druku) IPP umożliwia zdalne drukowanie przez Internet. Korzystając z karty interfejsu sieciowego Samsung możesz skonfigurować swoją drukarkę dla potrzeb drukowania poprzez sieć Internet. IPP pozwala przesłać pracę druku na twoją drukarkę z odległego miejsca, jeżeli jesteś użytkownikiem Internetu, nieważne jakiego używasz systemu operacyjnego lub gdzie się znajdujesz. Web browser Windows Windows Windows Web browser Na przykład, jeżeli chcesz przesłać dokument z innego państwa do swojej firmy, możesz go wysłać jako załącznik poczty elektronicznej. Jednak dokument ten nie może zostać wydrukowany, jeżeli twoja firma nie ma systemu lub programu, w jakim dokument został sporządzony. W takim przypadku, możesz wysłać swoją pracę druku bezpośrednio na drukarkę w firmie przy pomocy protokołu IPP. Konfiguracja serwera druku dla IPP Administrator sieci musi określić informacje wymagane dla IPP, takie jak URI (Uniform Resource Identifier - Jednolity Identyfikator Zasobów). 1 Uruchom SyncThru, wybierz z listy drukarkę, którą chcesz skonfigurować i kliknij ikonę Interfejsu sieciowego na pasku narzędzi. 2 Kliknij zakładkę IPP w oknie Interfejsu sieciowego. 3 Skonfiguruj parametry. URI Drukarki: Wprowadź URL drukarki w następującym formacie: ipp://adres IP drukarki lub drukarki:631 (przykład: ipp// lub :631) 631 to numer portu IPP Nazwa drukarki: Wprowadź nazwę drukarki, jaka ma być stosowana do druku IPP. Komunikat dla operatora: Wprowadź informację o drukarce dla użytkowników. Lokalizacja drukarki: Wprowadź nazwę lokalizacji, gdzie drukarka się fizycznie znajduje. Informacje o drukarce: Wprowadź dodatkowe informacje o drukarce. Limit czasu dla wielu operacji: Wprowadź czas, po którym drukarka ma zakończyć pracę druku. W przypadku, gdy po określonej liczbie sekund nie będzie danych przychodzących, drukarka zakończy odbiór. Czas przechowywania stron w historii: Ustaw czas, przez który drukarka IPP przechowuje informacje o pracy druku. 4 Kliknij OK, aby zamknąć okno Interfejsu sieciowego. 5 Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie, aby zastosować ustawienia IPP Konfiguracja w systemie Windows

24 Konfiguracja klienta umożliwiająca używanie drukarki: Po skonfigurowaniu karty interfejsu, każdy z użytkowników musi zainstalować program Klienta IPP oraz sterownik drukarki oraz ustawić jako port drukarki Monitor Portów IPP 1.1 Samsung. Uwaga: Przed rozpoczęciem działań opisanych poniżej, każdy użytkownik drukarki powinien zainstalować sterownik drukarki. Jeżeli sterownik nie jest jeszcze zainstalowany na komputerze, zainstaluj go używając programu instalacyjnego dostarczonego z drukarką. Instalując sterownik, wybierz port lokalny (LPT). Musisz zainstalować program Klient IPP, aby móc korzystać z druku IPP. 1 Otwórz folder Drukarki wybierając Start Ustawienia Drukarki. W Windows XP wybierz Start Drukarki i faksy. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na sterowniku drukarki i wybierz Właściwości z menu rozwijanego. 3 W Windows 95/98/Me kliknij zakładkę Szczegóły. W Windows NT4.0/ 2000/XP kliknij zakładkę Porty. 4 Kliknij Dodaj port. 5 Wybierz Inny, a następnie Port Samsung IPP. Kliknij OK. 6 Wprowadź URL drukarki i nazwę portu. Następnie kliknij OK. 7 Wybrany port wyświetli się na liście portów drukarki. Kliknij OK. Aby wysłać pracę na drukarkę sieciową, wybierz drukarkę z poziomu aplikacji. Drukowanie przy użyciu programu Klienta IPP Możesz drukować pliki *.txt oraz *.prn przy użyciu programu Klienta IPP. Możesz wybierać opcje druku, takie jak liczba kopii, jakość druku, typ papieru i inne. Więcej informacji o programie Klient IPP można znaleźć w Instrukcji użytkownika dostarczanej z programem. 1. Tworzenie pliku *.prn W aplikacji użytkowej, wybierz opcję Drukuj do pliku. Utworzony zostanie plik *.PRN w określonym folderze. Ewentualnie, w zakładce Port właściwości sterownika drukarki PCL 6, ustaw port druku jako File: (Create a file on disk). Zakładka IPP Jeżeli chcesz używać funkcji druku przez Internet, wybierz zakładkę IPP. Możesz włączyć Protokół IPP na karcie interfejsu sieciowego. Jeżeli drukarka jest prawidłowo podłączona i dostępna, IPP umożliwi drukowanie na to urządzenie poprzez Internet (lub intranet). Wymagany jest także właściwie skonfigurowany system klienta IPP. Konfiguracja w systemie Windows 2.11

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Zawartość Wymagania na serwer... 1 Instalacja... 2 Ręczny proces konfiguracji i uruchomienia serwera... 5 Przygotowanie konfiguracji urządzeń

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Paragon HFS+ for Windows

Paragon HFS+ for Windows PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com Email sales@paragon-software.com Paragon

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo