Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych"

Transkrypt

1

2 Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Kopiowanie oprogramowania na dowolny nośnik, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w umowie licencyjnej, jest niezgodne z prawem. Nabywca może sporządzić wyłącznie jedną kopię oprogramowania jako kopię bezpieczeństwa. Żadnej części niniejszego podręcznika nie wolno kopiować lub transmitować w dowolnej formie lub dowolnymi środkami, elektronicznymi bądź mechanicznymi, w tym za pomocą metody fotokopii, systemów nagrywania, przechowywania i odtwarzania informacji, dla dowolnego rodzaju użytkowania, innego niż użytek osobisty nabywcy, bez wyraźnej pisemnej zgody Samsung Electronics Co. Ltd. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony Samsung Electronics Co. Ltd. lub jego dystrybutorów. Podmioty te nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z używania oprogramowania lub dokumentacji. Marzec 2000 Informacje o znakach towarowych PortThru i SyncThru są znakami handlowymi Samsung Electronics Co., Ltd. Novell i Netware są zastrzeżonymi w USA znakami handlowymi Novell Corporations. PCL jest zastrzeżonym znakiem handlowym Hewlett Packard Company. PostScript jest znakiem handlowym Adobe Systems Inc., mogącym podlegać zastrzeżeniu w określonych jurysdykcjach. Unix jest zastrzeżonym znakiem handlowym UNIX system laboratories Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych państwach, na który licencje udzielane są wyłącznie za pośrednictwem spółki X/Open company limited. Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. AppleTalk, LocalTalk i Macintosh są znakami handlowymi Apple Computer Inc., zastrzeżonymi w USA i innych państwach. Ethernet jest zastrzeżonym znakiem handlowym Xerox Corporation.

3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Informacja dotycząca bezpieczeństwa i zgodności dla drukarki. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU USA UL 1950 (Lista UL) KANADA CSA C (Certyfikat CSA) EEC (Europa) IEC 60950/EN (Certyfikat TUV GS) CB IEC BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU ZAWIERAJĄCEGO LASER EEC (Europa) HD 194.&EN USA 21 CFR, Rozdział 1, Podrozdział j (Certyfikowane przez CDRH) INFORMACJE NT. EMISJI Informacja dotycząca emisji dla drukarki. USA/KANADA FCC PART15 KLASA B EEC(Europa) CE EN55022 KLASA B

4 SPIS TREśCI Rozdział 1: WSTęP Informacje ogólne Możliwości Łatwa instalacja Automatyczne Przełączanie Protokołów Obsługa różnych środowisk sieciowych Monitorowanie statusu Aktualizacja Firmware przez Internet Zawartość opakowania Dostarczone elementy Wymagania Systemowe Wymagania odnośnie oprogramowania Wymagania odnośnie sprzętu Rozdział 2: KONFIGURACJA W SYSTEMIE WINDOWS Informacje ogólne IInstalacja SyncThru Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Instalacja Serwera Druku w trybie minimalnym Auto-detekcja serwerów druku Konfiguracja serwera druku (dla administratorów) Drukowanie przy pomocy IPP (Internetowego Protokołu Druku) Konfiguracja serwera druku dla IPP Konfiguracja klienta umożliwiająca używanie drukarki: Drukowanie przy użyciu programu Klienta IPP Zabezpieczenia IPP Instalacja Serwera druku (dla użytkowników) Sprawdzanie, czy drukarka jest podłączona do sieci Drukowanie przy użyciu LPD w środowisku Windows NT Konfigurowanie Windows NT do druku przy pomocy protokołu TCP/IP Tworzenie drukarki kompatybilnej z LPR Instalacja DLC/LLC Konfiguracja serwera DHCP w Windows NT Używanie SMB/NetBEUI Wstęp Włączanie/wyłączanie protokołu SMB III

5 Instalacja protokołu NetBEUI na komputerze PC (WIN 9x/Me/ NT/2000) Instalacja drukarki Korzystanie z WINS Używanie DDNS Używanie UPNP Funkcje głównego menu konfiguracyjnego Pasek menu Pasek narzędzi: Ikony drukarek: Pasek stanu: Odinstalowywanie SyncThru Rozdział 3: KONFIGURACJA APPLETALK Informacje ogólne Konfiguracja AppleTalk na komputerze Windows Konfigurowanie Systemu Macintosh do druku sieciowego. 3.3 Rendezvous Rozdział 4: KONFIGURACJA NETWARE Informacje Ogólne Konfiguracja Netware Konfigurowanie Serwera Novell Router wieloprotokołowy NetWare Jak skonfigurować serwer Novell Konfiguracja przy pomocy SyncThru (ML-7300N/ML-1651N/ML-1451N) Dodawanie kolejki Konfiguracja drukarki Dodawanie drukarki Konfiguracja przy pomocy SyncThru (inne modele) Tworzenie kolejki Konfiguracja drukarki Monitorowanie stanu Rozdział 5: KONFIGURACJA SYSTEMU UNIX Informacje ogólne Konfiguracja Adresu IP dla PortThru Konfiguracja przy pomocy BOOTP/TFTP Konfiguracja przy pomocy RARP Konfiguracja przy pomocy DHCP Konfiguracja kolejek druku IV

6 Rozdział 6: AKTUALIZACJA FIRMWARE Informacje ogólne Aktualizacja Firmware w środowisku Windows Rozdział 7: PARAMETRY KONFIGURACYJNE Informacje ogólne Parametry Parametry ogólne Parametry BOOT Parametry IP Ogólne parametry IPX Parametry serwera druku Netware Parametry drukarki zdalnej Netware Parametry AppleTalk Parametry SNMP Tabela miejsc przeznaczenia komunikatów SNMP trap Tabela nazw grup SNMP Rozdział 8: ROZWIąZYWANIE PROBLEMóW Informacje ogólne Wytyczne rozwiązywania problemów Problemy ogólne Problemy na komputerach Macintosh Problemy na komputerach z systemem Windows Problemy związane z firmware Rozdział A: ZAłąCZNIK Specyfikacje A.2 V

7 VI Notatki

8 Rozdział 1 Wstęp

9 Informacje ogólne Niniejszy podręcznik przedstawia instalację i użytkowanie oprogramowania Samsung SyncThru dostarczanego wraz z kartą sieciową drukarki Samsung (PortThru). Samsung SyncThru jest narzędziem administracji, umożliwiającym instalację, konfigurację i zarządzanie drukarkami sieciowymi przy użyciu karty PortThru. Samsung PortThru to opcjonalna karta dla drukarki sieciowej Samsung, pozwalająca na przyłączanie drukarek Samsung bezpośrednio do sieci z dowolnej lokalizacji. PortThru obsługuje różne środowiska sieciowe, takie jak Windows 95/98/ Me/NT/2000/XP, Novell NetWare, Unix i Macintosh 7.0 lub wyższe. Więcej informacji można znaleźć w rozdziałach poświęconych poszczególnym środowiskom sieciowym. Niniejszy podręcznik zakłada, że spełniasz następujące wymagania: Dobra praktyczna znajomość twoich narzędzi sieciowych Posiadasz obsługiwany przez oprogramowanie sieciowy system operacyjny Posiadasz w pełni funkcjonujący system komputerowy Posiadasz dostęp do konta administratora jako administrator sieci lub dostęp do konta, któremu nadano uprawnienia do nadzoru i zarządzania serwerem druku Wstęp

10 Możliwości Łatwa instalacja Samsung PortThru jest kartą rozszerzeń, którą można łatwo ręcznie podłączyć do drukarek Samsung Płyta CD-ROM dostarczana z drukarką Samsung zawiera program SyncThru do druku sieciowego. SyncThru jest programem konfiguracyjnym, umożliwiającym ci zarządzanie drukarkami sieciowymi. Po włożeniu CD do twojego komputera, SyncThru zainstaluje się automatycznie. Automatyczne Przełączanie Protokołów Drukarki korzystające z programu Samsung PortThru mogą obsługiwać różne protokoły, co umożliwia optymalizację stanu twojej sieci. Przełączanie pomiędzy protokołami sieciowymi odbywa się automatycznie. W zależności od twojej drukarki i sieci, możesz skonfigurować serwer druku dla określonej kombinacji protokołów sieciowych, pojedynczego protokołu lub automatycznego przełączania się pomiędzy wszystkimi protokołami sieciowymi. Dzięki tej funkcji, administratorzy mogą wybrać najwłaściwszy protokół dla danej lokalizacji. Obsługa różnych środowisk sieciowych Administratorzy mogą konfigurować i monitorować drukarki na następujących obsługiwanych sieciowych systemach operacyjnych: Microsoft Windows 95/98 (TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC), Me (TCP/IP, IPX/ SPX) Microsoft Windows NT v3.51, 4.0, 2000 (TCP/IP, DLC/LLC, LPD), XP (TCP/IP, LPD) Novell NetWare v3.x, 4.x, 5.0 (IPX/SPX) Macintosh 7.0 lub wyższy (AppleTalk) HP-UX, SunOS, Solaris i Linux (LPD) Unix Serwerami unixowymi mogą być: AT&T system V(wydanie 4.2), BSD4.3, HP-UX (wyd. 9.x oraz 10.x), SCO 5.x, SUN OS 5.5, Sparc lub Solaris 2.5. Samsung PortThru wspomaga drukowanie danych w tych systemach przy pomocy LPD. Novell NetWare Serwery Novella, wersje NetWare 3.x lub 4.x oraz 5.0 wykorzystują protokół IPX. Logując się na tych serwerach możesz korzystać z drukarki Samsung podłączonej do sieci LAN. Możesz używać konwencjonalnych narzędzi NetWare do drukowania. PortThru obsługuje tryby NDS i bindery, będące bazami danych systemu operacyjnego NetWare. Należy używać programu menedżera sieci. Wstęp 1. 3

11 Macintosh Stacje robocze Macintosh 7.0 lub wyższe wyposażone są w aplikacje, takie jak LaserWriter8, zapewniające dostęp do drukarek w sieci LAN. Aplikacje te stosują protokół AppleTalk, obsługiwany przez PortThru. Możesz używać aplikacji do drukowania na drukarce sieciowej Samsung. Windows SyncThru to oprogramowanie pracujące w systemach Microsoft Windows. Jest ono stosowane do instalowania i konfiguracji karty PortThru oraz monitorowania jej stanu. Po instalacji drukarka sieciowa Samsung pojawia się na liście drukarek wyświetlanych w aplikacji i umożliwia ci drukowanie danych na tej drukarce. Monitorowanie statusu W programie SyncThru możesz przeglądać bieżący stan drukarki (GOTOWA, DRUKUJE, OFFLINE itp.). Kiedy używasz serwera druku Samsung, twoja drukarka jest widoczna w różnych programach diagnostycznych jako inteligentny, dający się zarządzać węzeł sieci. Serwer druku także gromadzi statystyki sieciowe i komunikaty błędów dla potrzeb rozwiązywania problemów. Możesz także zmienić ustawienia właściwości drukarki wyświetlane w oknie SyncThru. SAMSUNG Web SyncThru Samsung PorthThru obsługuje wbudowany serwer www służący do monitoringu i konfiguracji drukarek sieciowych przy pomocy przeglądarki www. Użytkownicy mogą je łatwo instalować i zarządzać nimi przy pomocy Samsung Web SyncThru. Aktualizacja Firmware przez Internet Plik aktualizacji PorthThru dostępny jest na wybranych witrynach www. Samsung oferuje aktualizacje dostępne do pobrania na stronie Informacje na temat aktualizacji do pobrania można znaleźć w odpowiednich rozdziałach Wstęp

12 Zawartość opakowania Po rozpakowaniu karty sieciowej drukarki, powinieneś znaleźć: Dostarczone elementy Karta drukarki sieciowej (PortThru) Podręcznik użytkownika oprogramowania do zarządzania siecią Ramkę karty sieciowej CD-ROM(SyncThru) Uwaga: Przed zainstalowaniem karty PortThru w twojej drukarce, powinieneś zamocować jedną z powyższych ramek przy pomocy dwóch załączonych śrub, odpowiednio do modelu drukarki. Karta może zostać dostarczona z zamocowaną ramką, w zależności od modelu drukarki. Kształt ramki może się różnić w zależności od modelu twojej drukarki. Wstęp 1. 5

13 Wymagania Systemowe Poniżej przedstawiono wymagania w zakresie sprzętu i oprogramowania, których spełnienie jest konieczne do skonfigurowania drukarki Samsung dla potrzeb aplikacji sieciowych. Wymagania odnośnie oprogramowania Novell NetWare wersja 3.x, 4.x lub 5.0 System Macintosh 7 lub wyższy Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Unix (SysV3.x, 4.x, SCO), SUNOS 5 (SUN Sys V, Solaris 2.x), HP-UX(HP9000), SUN OS4(SUN BSD, Solaris 1.x), Linux. Uwaga: Twoja drukarka może nie obsługiwać środowiska pracy twojego komputera (systemu operacyjnego). W związku z tym, sprawdź w podręczniku użytkownika, jakie środowiska sieciowe obsługuje twoja drukarka. Wymagania odnośnie sprzętu Dla komputerów PC Procesor lub wyższy Minimum 16 MB pamięci RAM 2MB wolnego miejsca na dysku Dla komputerów Macintosh Procesor lub wyższy (bądź PowerPC) Minimum 8 MB pamięci RAM 2MB wolnego miejsca na dysku 1. 6 Wstęp

14 Rozdział 2 Konfiguracja w systemie Windows

15 Informacje ogólne Rozdział ten wyjaśnia, jak zainstalować program SyncThru i skonfigurować serwer druku dla środowiska Microsoft Windows. Metoda instalacji programu SyncThru jest taka sama dla środowiska Windows 95/98/Me i Windows NT/2000/XP. Konfiguracja serwerów druku dla każdego ze środowisk systemów operacyjnych różni się. Poszczególne metody konfiguracji zostaną omówione w niniejszym rozdziale. 2.2 Konfiguracja w systemie Windows

16 IInstalacja SyncThru Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Uwaga: Metoda ta będzie działać wyłącznie jeżeli w twoich ustawieniach CD-ROM jest włączona funkcja Auto-detekcji Dysku. 1 Umieść płytę CD-ROM w napędzie, program instalacyjny uruchomi się automatycznie. 2 Po pojawieniu się ekranu wstępnego, wybierz właściwy język. 3 Po pojawieniu się ekranu Powitania, kliknij Dalej. 4 Wpisz nazwę użytkownika i firmę. Kliknij przycisk Dalej. 5 Pojawi się pole Wybierz lokalizację docelową, umożliwiające określenie, gdzie ma zostać zainstalowane oprogramowanie. Aby zainstalować je w folderze domyślnym, kliknij Dalej. Aby zainstalować je w innym folderze, kliknij Przeglądaj i wybierz żądany folder. 6 Program instalacyjny doda ikony programów do Folderu Programy wybranego w polu Wybierz folder Programy. Możesz wprowadzić nową nazwę folderu lub wybrać nazwę z listy folderów istniejących. Aby kontynuować, kliknij Dalej. 7 Następnie zobaczysz okno wyboru, pozwalające na instalację w trybie Minimalnym lub Pełnym. Jeżeli wybierzesz tryb Minimalny, program SyncThru nie zostanie zainstalowany. W takim wypadku, możesz korzystać z Menedżera Druku Windows do instalowania drukarek poprzez przypisywanie im adresów sieciowych (adresów IP lub IPX). Tryb ten należy stosować, jeżeli chcesz używać funkcji drukowania bez potrzeby zmiany stanu drukarki lub jej opcji. Jeżeli wybierzesz tryb Pełny, program SyncThru zostanie zainstalowany i możliwe będzie korzystanie ze wszystkich jego funkcji. Wybierz rodzaj instalacji i kliknij Dalej. 8 Uruchom ponownie komputer. Uwaga: Dysk CD dostarczony przez firmę Samsung zawiera przeglądarkę www, którą można zainstalować w celu korzystania z programu Web SyncThru. Jeżeli funkcja Auto-detekcji dysku nie jest włączona na twoim komputerze 1 Włóż dysk do napędu CD-ROM. 2 Wybierz Start - Uruchom z paska zadań Windows. 3 Wpisz d: (lub e:)\cdsetup.exe w wierszu poleceń i kliknij OK. 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Konfiguracja w systemie Windows 2.3

17 Instalacja Serwera Druku w trybie minimalnym W Windows 95/98/Me 1 Wybierz w Panelu Sterowania Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę drukarki i wybierz Właściwości. 2 Wybierz zakładkę Szczegóły i kliknij Dodaj port. 3 Wybierz Port drukarki sieciowej Samsung z listy Pozostałe. 4 Widoczne będą skonfigurowane serwery druku, wyświetlane w górnym polu. Wybierz serwer druku, którego chcesz używać, a domyślna nazwa portu wyświetli się w dolnym polu. Jeżeli chcesz używać innej nazwy portu, wpisz alternatywną nazwę, a następnie kliknij OK. W przeciwnym razie, kliknij tylko OK. 5 Jeżeli nazwa twojego serwera druku nie wyświetla się, kliknij przycisk Dodaj nowy serwer druku do listy. Wpisz informacje dla twojego serwera druku w polach Nazwa serwera druku, Adres IP, Adres IPX lub Adres MAC, a następnie kliknij OK. 6 Nazwa portu będzie teraz wyświetlać się w okienku drukuj do następującego portu. W Windows NT/2000/XP 1 Wybierz w Panelu Sterowania Drukarki i kliknij dwukrotnie Dodaj drukarki. Wybierz Mój komputer i kliknij Dalej. 2 Kliknij Dodaj port, aby skonfigurować nowy port dla drukarki, którą chcesz zainstalować. 3 Wybierz Port drukarki sieciowej Samsung i kliknij Nowy port. 4 Widoczne będą skonfigurowane serwery druku, wyświetlane w górnym polu. Wybierz serwer druku, którego chcesz używać, a domyślna nazwa portu wyświetli się w dolnym polu. Jeżeli chcesz używać innej nazwy portu, wpisz alternatywną nazwę, a następnie kliknij OK. W przeciwnym razie, kliknij tylko OK. 5 Jeżeli nazwa twojego serwera druku nie wyświetla się, kliknij przycisk Dodaj nowy serwer druku do listy. Wpisz informacje dla twojego serwera druku w polach Nazwa serwera druku, Adres IP, Adres IPX lub Adres MAC, a następnie kliknij OK. 6 Kliknij Zamknij. 7 Nazwa nowego portu będzie teraz widoczna na liście Dostępne porty. Wybierz nazwę portu nadaną w punkcie 4 i kliknij Dalej. 2.4 Konfiguracja w systemie Windows

18 Auto-detekcja serwerów druku SyncThru zapewnia zaawansowany mechanizm auto-detekcji. Kiedy podłączysz swoją drukarkę do sieci, kliknij przycisk Odśwież na pasku narzędzi. Istnieją trzy typy serwerów druku identyfikowane ikonami na liście Serwerów druku. Każda lista serwerów pokazuje serwery druku podłączone do sieci: Ikona oznacza Nowe serwery druku. Możesz automatycznie wykrywać Nowe serwery druku, kiedy podłączasz nową kartę PortThru do sieci. Lista Nowe serwery druku pokazuje serwery druku jeszcze nieskonfigurowane. Ikona oznacza Skonfigurowane serwery druku. Pokazuje ona serwery, które zostały skonfigurowane za pomocą pozycji menu Interfejs sieciowy. Ikona oznacza Drukarki zainstalowane. Pokazuje ona skonfigurowane serwery druku, dla których zainstalowałeś sterowniki i dodałeś port. Możesz ustawić protokół dla karty PortThru przy pomocy SyncThru, używając funkcji auto-detekcji. Protokoły obsługiwane przez PortThru, których włączenie jest zalecane, to: DLC/LLC, TCP/IP oraz IPX/SPX. Możesz wybrać więcej niż jeden z tych protokołów, jednak w takim przypadku upewnij się, że są one zainstalowane na twoim komputerze. Jeśli wybierzesz kilka protokołów, auto-detekcja wybierze jeden z protokołów według następującej kolejności: 1 DLC/LLC Kiedy program SyncThru używa protokołu DLC/LLC, może on automatycznie wykrywać Nowe i Skonfigurowane serwery druku przy pomocy funkcji auto-detekcji. W takim przypadku, program SyncThru i karta PortThru powinny być zainstalowane w tej samej sieci. Jeśli SyncThru i PortThru znajdują się w różnych sieciach połączonych routerem, SyncThru nie będzie automatycznie wykrywał Skonfigurowanych serwerów druku. Korzystając wyłącznie z protokołu DLC/LLC bez oprogramowania uzupełniającego, nie będziesz mógł korzystać z serwera druku w innej sieci, podłączonej prze router. 2 TCP/IP Kiedy SyncThru korzysta z protokołu TCP/IP, może automatycznie wykrywać Skonfigurowane serwery druku (pod warunkiem, że drukarka ma przypisany adres IP). W takim przypadku, program SyncThru i karta PortThru powinny być zainstalowane w tej samej sieci. Jeśli SyncThru i PortThru znajdują się w różnych sieciach połączonych routerem, SyncThru nie będzie automatycznie wykrywał Skonfigurowanych serwerów druku. Możesz jednak zainstalować drukarkę przy użyciu funkcji Zlokalizuj drukarkę. Korzystając wyłącznie z protokołu TCP/IP, możesz skonfigurować Nowy serwer druku przy pomocy panelu czołowego drukarki. Konfiguracja w systemie Windows 2.5

19 3. IPX/SPX Kiedy program SyncThru używa protokołu IPX/SPX, może on automatycznie wykrywać Nowe i Skonfigurowane serwery druku w środowisku sieci LAN. W takim przypadku, wszystkie serwery plików NetWare i routery IPX w tej samej sieci powinny być skonfigurowane z tym samym numerem sieciowym IPX. W przypadku gdy używa się więcej niż dwóch typów ramek IPX (możesz wybrać je z menu Interfejsu Sieciowego), każdy z typów ramki powinien mieć unikatowy adres sieciowy dla wszystkich routerów lub serwerów w sieci. Uwaga: W przypadku Drukarek zainstalowanych, funkcja auto-detekcji w każdym z protokołów jest taka sama jak w przypadku Skonfigurowanych serwerów druku. 2.6 Konfiguracja w systemie Windows

20 Konfiguracja serwera druku (dla administratorów) Administratorzy powinni zakończyć konfigurację ustawień PortThru zanim użytkownicy będą mogli zainstalować serwer druku na swoich komputerach. Wykrywanie serwerów druku 1 Kliknij ikonę odśwież na pasku narzędzi ekranu głównego. Istnieją trzy typy serwerów druku oznaczane ikonami na liście Serwerów druku. Każda lista serwerów pokazuje serwery druku podłączone do sieci. Ikona (Nowe serwery druku): Pokazuje serwery druku jeszcze nieskonfigurowane Możesz automatycznie wykrywać Nowe serwery druku, kiedy podłączasz nową kartę PortThru do sieci. Ikona (Skonfigurowane serwery druku): Pokazuje serwery, które zostały skonfigurowane za pomocą pozycji menu Interfejs sieciowy. Możesz ustawić serwery druku jako serwery skonfigurowane również przy pomocy panelu czołowego drukarki. Ikona (Drukarki zainstalowane). Pokazuje skonfigurowane serwery druku, dla których zainstalowałeś sterowniki i dodałeś port. Konfiguracja serwerów druku 1 Konfiguracja parametrów ogólnych 1.1 Kliknij nazwę Nowego serwera druku, a następnie kliknij ikonę Interfejsu sieciowego. 1.2 Wybierz zakładkę Ogólne. 1.3 Wpisz Nazwę drukarki i Opis drukarki. 1.4 Jeżeli chcesz ustawić hasło, zaznacz kratkę Włącz zabezpieczenie przy pomocy hasła i ustaw hasło zgodnie z poniższym opisem: * Ustawianie hasła: Jeżeli zaznaczono kratkę Włącz zabezpieczenie przy pomocy hasła, uaktywni się przycisk Ustaw hasło. Jeżeli klikniesz przycisk Ustaw hasło, a hasło nie zostało wcześniej ustawione, zostaniesz poproszony o wprowadzenie nowego hasła i potwierdzenie go. Jeżeli hasło już istnieje, należy wpisać stare hasło, aby je zmienić. 1.5 Kliknij OK. 2 Konfigurowanie TCP/IP 2.1 Kliknij nazwę Nowego serwera druku, a następnie kliknij ikonę Interfejsu sieciowego. 2.2 Wybierz zakładkę TCP/IP. 2.3 Jeżeli chcesz używać protokołu TCP/IP dla karty Samsung PortThru, zaznacz kratkę TCP/IP włączone. Uwaga: Wyłącz i włącz ponownie drukarkę, jeżeli PortThru nie działa po włączeniu opcji TCP/IP włączone. Jeżeli nie chcesz używać protokołu TCP/IP, ustaw tę opcję jako "wyłączony" i przejdź do punktu 2.6. Konfiguracja w systemie Windows 2.7

21 2.4 Wybierz żądaną Metodę przydzielania adresu IP. Jeśli wybierzesz BOOTP, RARP lub DHCP, musisz skonfigurować serwer w środowisku Windows NT lub Unix. Jeżeli wybrałeś metodę Statyczną, przejdź do punktu 2.5. Jeżeli wybrałeś BOOTP, RARP lub DHCP, przejdź do punktu Wprowadź Adres IP, Maskę podsieci, Bramę domyślną przypisane do twojego serwera druku w Parametrach TCP/IP. 2.6 Kliknij OK. 3 Konfiguracja NetWare 3.1 Kliknij na nazwie Nowego serwera druku, a następnie kliknij ikonę Interfejsu sieciowego. 3.2 Wybierz zakładkę NetWare. Uwaga: Wyłącz i włącz ponownie drukarkę, jeżeli PortThru nie działa po włączeniu opcji NetWare włączone i ustawieniu Typu ramki IPX. 3.3 Jeżeli chcesz używać protokołu IPX/SPX, zaznacz kratkę NetWare włączone. 3.4 Wybierz Typ ramki IPX odpowiednio do swojego środowiska sieciowego lub wybierz Auto w celu dokonania automatycznego wyboru. Jeśli nie chcesz używać Typu ramki IPX, ustaw tę opcję jako wyłączoną i przejdź do punktu Pozostałe parametry można wprowadzić wyłącznie jeżeli na komputerze jest zainstalowany klient NetWare (więcej szczegółów - patrz Rozdział 4). 3.6 Kliknij OK. 4 Konfiguracja AppleTalk 4.1 Kliknij na nazwie Nowego serwera druku, a następnie kliknij ikonę Interfejsu sieciowego. 4.2 Wybierz zakładkę AppleTalk. Zakładka AppleTalk może zostać włączona wyłącznie jeżeli na twoim komputerze zainstalowana jest opcja PS. 4.3 Jeżeli w twojej sieci jest AppleTalk, zaznacz kratkę AppleTalk włączone. Jeżeli nie chcesz używać AppleTalk, ustaw tę opcję jako wyłączoną i przejdź do punktu 4.6. Po włączeniu protokołu w zakładce AppleTalk, protokół ten będzie się inicjalizował przez około 50 sekund. W tym czasie na ekranie pojawi się komunikat "AppleTalk uruchamia się". Jeżeli widzisz ten komunikat po wyjściu z AppleTalk i ponownym wybraniu tej zakładki, AppleTalk zainicjalizowało się. Uwaga: Wyłącz i włącz ponownie drukarkę, jeżeli PortThru nie działa po włączeniu opcji AppleTalk włączone. 4.4 Wprowadź Nazwę drukarki AppleTalk. Umożliwi ci to określenie nazwy drukarki w systemie Macintosh. Opcja Ostatni błąd umożliwia ci skorzystanie z okna wyświetlającego status rejestracji nazwy AppleTalk - proces ten będzie w toku albo w stanie konfliktu. W przypadku konfliktu, protokół AppleTalk zostanie automatycznie wyłączony. 2.8 Konfiguracja w systemie Windows

22 4.5 Wprowadź Wartość czasu dla przeterminowanej pozycji A- ROUTERA. Jest to czas w sekundach, po którym pozycja tabeli routingowej przechowywanej przez protokół RTMP staje się przeterminowana. 4.6 Możesz zobaczyć Strefę bieżącą, oznaczającą nazwę lokalizacji PortThru. 4.7 Wprowadź Czas oczekiwania przed retransmisją pakietu Tickle. Umożliwia on zdefiniowanie interwału w sekundach, po którym protokół PAP wykorzystywany przez PortThru powinien ponownie przesłać pakiet tickle w celu weryfikacji stanu połączenia PAP pomiędzy PortThru a systemem Macintosh. 4.8 Kliknij OK. 5 Konfiguracja SNMP 5.1 Kliknij na nazwie Nowego serwera druku, a następnie kliknij ikonę Interfejsu sieciowego. 5.2 Wybierz zakładkę SNMP. 5.3 Jeżeli używasz SNMP w swojej sieci, zaznacz kratkę Włącz komunikaty trap dla uwierzytelniania. Uwaga: Wyłącz i włącz ponownie drukarkę, jeżeli PortThru nie działa po włączeniu opcji Włącz komunikaty trap dla uwierzytelniania. 5.4 Określ Adres IP systemu hosta, do którego ma być wysłany komunikat SNMP trap oraz Nazwę Grupy systemu hosta. Możesz określić aż pięć par Adres IP/Nazwa grupy. Jednocześnie możesz przeglądać tylko jedną parę, zaś pozostałe pary można przeglądać indywidualnie poprzez przyciśnięcie paska adresu pary. 5.5 Określ pary Nazwa grupy/uprawnienia dostępu. Możesz określić aż pięć par Nazwa grupy/uprawnienia dostępu (do zapisu lub odczytu). 5.6 Kliknij OK. Konfiguracja w systemie Windows 2.9

23 Drukowanie przy pomocy IPP (Internetowego Protokołu Druku) IPP umożliwia zdalne drukowanie przez Internet. Korzystając z karty interfejsu sieciowego Samsung możesz skonfigurować swoją drukarkę dla potrzeb drukowania poprzez sieć Internet. IPP pozwala przesłać pracę druku na twoją drukarkę z odległego miejsca, jeżeli jesteś użytkownikiem Internetu, nieważne jakiego używasz systemu operacyjnego lub gdzie się znajdujesz. Web browser Windows Windows Windows Web browser Na przykład, jeżeli chcesz przesłać dokument z innego państwa do swojej firmy, możesz go wysłać jako załącznik poczty elektronicznej. Jednak dokument ten nie może zostać wydrukowany, jeżeli twoja firma nie ma systemu lub programu, w jakim dokument został sporządzony. W takim przypadku, możesz wysłać swoją pracę druku bezpośrednio na drukarkę w firmie przy pomocy protokołu IPP. Konfiguracja serwera druku dla IPP Administrator sieci musi określić informacje wymagane dla IPP, takie jak URI (Uniform Resource Identifier - Jednolity Identyfikator Zasobów). 1 Uruchom SyncThru, wybierz z listy drukarkę, którą chcesz skonfigurować i kliknij ikonę Interfejsu sieciowego na pasku narzędzi. 2 Kliknij zakładkę IPP w oknie Interfejsu sieciowego. 3 Skonfiguruj parametry. URI Drukarki: Wprowadź URL drukarki w następującym formacie: ipp://adres IP drukarki lub drukarki:631 (przykład: ipp// lub :631) 631 to numer portu IPP Nazwa drukarki: Wprowadź nazwę drukarki, jaka ma być stosowana do druku IPP. Komunikat dla operatora: Wprowadź informację o drukarce dla użytkowników. Lokalizacja drukarki: Wprowadź nazwę lokalizacji, gdzie drukarka się fizycznie znajduje. Informacje o drukarce: Wprowadź dodatkowe informacje o drukarce. Limit czasu dla wielu operacji: Wprowadź czas, po którym drukarka ma zakończyć pracę druku. W przypadku, gdy po określonej liczbie sekund nie będzie danych przychodzących, drukarka zakończy odbiór. Czas przechowywania stron w historii: Ustaw czas, przez który drukarka IPP przechowuje informacje o pracy druku. 4 Kliknij OK, aby zamknąć okno Interfejsu sieciowego. 5 Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie, aby zastosować ustawienia IPP Konfiguracja w systemie Windows

24 Konfiguracja klienta umożliwiająca używanie drukarki: Po skonfigurowaniu karty interfejsu, każdy z użytkowników musi zainstalować program Klienta IPP oraz sterownik drukarki oraz ustawić jako port drukarki Monitor Portów IPP 1.1 Samsung. Uwaga: Przed rozpoczęciem działań opisanych poniżej, każdy użytkownik drukarki powinien zainstalować sterownik drukarki. Jeżeli sterownik nie jest jeszcze zainstalowany na komputerze, zainstaluj go używając programu instalacyjnego dostarczonego z drukarką. Instalując sterownik, wybierz port lokalny (LPT). Musisz zainstalować program Klient IPP, aby móc korzystać z druku IPP. 1 Otwórz folder Drukarki wybierając Start Ustawienia Drukarki. W Windows XP wybierz Start Drukarki i faksy. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy na sterowniku drukarki i wybierz Właściwości z menu rozwijanego. 3 W Windows 95/98/Me kliknij zakładkę Szczegóły. W Windows NT4.0/ 2000/XP kliknij zakładkę Porty. 4 Kliknij Dodaj port. 5 Wybierz Inny, a następnie Port Samsung IPP. Kliknij OK. 6 Wprowadź URL drukarki i nazwę portu. Następnie kliknij OK. 7 Wybrany port wyświetli się na liście portów drukarki. Kliknij OK. Aby wysłać pracę na drukarkę sieciową, wybierz drukarkę z poziomu aplikacji. Drukowanie przy użyciu programu Klienta IPP Możesz drukować pliki *.txt oraz *.prn przy użyciu programu Klienta IPP. Możesz wybierać opcje druku, takie jak liczba kopii, jakość druku, typ papieru i inne. Więcej informacji o programie Klient IPP można znaleźć w Instrukcji użytkownika dostarczanej z programem. 1. Tworzenie pliku *.prn W aplikacji użytkowej, wybierz opcję Drukuj do pliku. Utworzony zostanie plik *.PRN w określonym folderze. Ewentualnie, w zakładce Port właściwości sterownika drukarki PCL 6, ustaw port druku jako File: (Create a file on disk). Zakładka IPP Jeżeli chcesz używać funkcji druku przez Internet, wybierz zakładkę IPP. Możesz włączyć Protokół IPP na karcie interfejsu sieciowego. Jeżeli drukarka jest prawidłowo podłączona i dostępna, IPP umożliwi drukowanie na to urządzenie poprzez Internet (lub intranet). Wymagany jest także właściwie skonfigurowany system klienta IPP. Konfiguracja w systemie Windows 2.11

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo