Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry jakie Wykonawca musi przedstawić w niniejszym załączniku - Wykonawca wypełnia kolumnę PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY zgodnie z oznaczonymi punktami i podpunktami. 2. W przypadku, gdy zamieszczone w kolumnie PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY WYMAGANY informacje dotyczą minimalnych parametrów wyrażanych liczbowo\indeksowo Wykonawca odpowiednio dokonuje szczegółowego wpisu liczbowego\ indeksowego w odniesieniu do parametrów go przez siebie urządzenia, w pozostałych przypadkach należy wpisać spełnia/nie spełnia. 3. W kolumnie Urządzenia dla każdego wymienionego Elementu systemu należy podać: producenta danego urządzenia, oferowany model i przyporządkowany do modelu numer P/N producenta. W przypadku, gdy urządzenie nie posiada identyfikującego P/N dla całości w niniejszej kolumnie należy wymienić nazwy oraz P/N poszczególnych modułów. 4. Każde pole w kolumnach PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY oraz URZĄDZENIE OFEROWANE musi być wypełnione przez Wykonawcę. 5. Wpisywane dane muszą być czytelne i nie mogą być poprawiane, wszelkie poprawki należy nanieść poprzez przekreślenie i ponowne wpisanie już w prawidłowym brzmieniu wraz z parafką osoby podpisującej ofertę. 6. Dołączone do oferty noty katalogowe powinni być napisane w języku polskim i zawierać parametry techniczne/funkcjonalne wymagane. Dopuszcza się przedstawienie wyciągu z dokumentacji technicznej danego urządzenia w języku polskim pod warunkiem, że taki wyciąg został potwierdzony przez producenta lub oficjalnego dystrybutora danego urządzenia. Dodatkowo należy przedstawić oryginał całej dokumentacji w języku angielskim. 1

2 Uwaga! 1. Zamawiający uzna za niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, gdy stwierdzi: - niezgodność przedstawionych parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń oferowanych przez Wykonawcę z parametrami urządzeń opisanymi w kolumnie PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY WYMAGANY, - pominięcie (lub brak wpisu) w kolumnie PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY parametrów technicznych. 5.7 Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna 1. Wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej. 2. Wszystkie elementy szafy zabezpieczone przed korozją. 3. Posiadać szynę rack Rozmiar min. 15U, głębokość dostosowana do zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych. 5. Wyposażona w listwę zasilającą 230V w standardzie rack 19 (min. 6 gniazd) oraz panel dystrybucji napięć rack 19 z szyną DIN. 6. Zapewniać odpowiednie warunki termiczne dla zamontowanych urządzeń (wbudowany wymiennik ciepła oraz termostat wpięte do 2

3 modułu kontrolnego). 7. Klasa szczelność min. IP Otwory do wprowadzenia przewodów zabezpieczone dławicami przed wnikaniem wilgoci do wnętrza. 9. Wyposażona w zamek z wkładką uniemożliwiającą dostęp osób niepowołanych. 10. Drzwi należy wyposażyć w kontaktron. 11. Wszystkie szafy należy wyposażyć w moduł kontrolny wspierający: Komunikację z wykorzystaniem styku Ethernet oraz protokołu IP/SNTP, Podpięcie czujnika zalania, Czujnika temperatur: baterii (2 szt.), wnętrza, zewnętrza, Otwarcia drzwi, Obsługę klimatyzatora. 3

4 7.11 Router brzegowy 1. Rodzaj urządzenia router. 2. Rodzaj obudowy montowany w szafie rack, skalowalny, możliwość obsadzania dodatkowych kart, wyposażony w moduł zarządzający tzw. supervisor. 3. Porty transmisyjne możliwość obsadzenia następujących rodzajów portów: 16 GigabitEthernet SFP lub 16 GigabitEthernet RJ Porty wymagane 8x GigabitEthernet RJ45 obsadzone po cztery na dwóch różnych kartach lub 8xGE RJ45 oraz 4xGE SFP rozmieszczone na różnych kartach (porty SFP wyposażone we wkładki SM do 10KM). 5. Wentylatory w przypadku gdy w urządzeniu wentylatory będą w postaci modularnej zależne od aktualnej obsady kart należy zamontować wentylatory w pełnej obsadzie. 6. Porty do zarządzania konsolowy port zarządzania wraz z kablem. 4

5 7. Prędkość przełączania pakietów 1Mpps. 8. Wielkość pamięci 4GB możliwość rozszerzenia pamięci poprzez zastosowanie zewnętrznych nośników np. karty SD bez konieczności demontowania obudowy. 9. Wymagane funkcjonalności: 10. Autentykacja, autoryzacja i accounting poprzez RADIUS/TACACS+ 11. Lokalna autentykacja, autoryzacja i accounting 12. Przekazywanie zapytań serwera DHCP 13. Filtrowanie adresów MAC 14. LACP 15. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 16. Protokół routingu - OSPF, MP-BGP, RIP-1, RIP-2, statyczne trasy routingu, IS-IS, 17. Obsługiwane polityki routingowe next hop, interfejs wychodzący, route-map, przypinanie polityk routingowych do fizycznego interfejsu jak 5

6 i VRF 18. Protokół zdalnego zarządzania/monitorowania - SNMP, RMON, Telnet, SSH, netflow 19. VPN wsparcie dla IPSec VPN, MPLS L2/L3 VPN, 20. MPLS - router musi wspierać MPLS w pełnej funkcjonalności umożliwiającej pełnienie roli PE (Provider Edge) realizowanej poprzez L2VPN oraz L3VPN, wspierać wirtualne odseparowane instancje tablic turingu (VRF), wspierający MPLS TE, 21. VLAN - Porty Vlan, prywatny Vlan, Super Vlan, QinQ VLAN, wspierać separację portów należących do tego samego VLAN u, 22. QoS - Klasyfikacja ruchu na podstawie adresu IP oraz MAC (źródłowego/docelowego), protokołu, vlan, fizycznego portu, 23. Znakowanie i mapowanie pakietów na podstawie DSCP, TOS, mapowanie etykiet 6

7 24. Kolejkowanie LLQ, PQ CBWFQ 25. Bezpieczeństwo - ACL wykorzystujące port docelowy/źródłowy, protokół docelowy/źródłowy, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie, 26. ACL wykorzystujące DSCP 27. Sygnalizacja optyczna router musi posiadać sygnalizację za pomocą diody poniższych zdarzeń: 28. Stan całego urządzenia 29. Stan zasilania 30. Sygnalizacja stanu poszczególnych portów 31. Sygnalizator wystąpienia awarii 32. Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 60W 33. Zasilacz musi być wyposażony w sygnalizator optyczny jego stanu. 7

8 7.1.2 Przełącznik agregacyjny w CPD 1. Rodzaj urządzenia przełącznik warstwy trzeciej. 2. Rodzaj obudowy - Montowany w szafie rack, skalowalny, możliwość obsadzania dodatkowych kart, wyposażony w zdublowany moduł zarządzający tzw. supervisor pracujący w trybie redundancji Porty transmisyjne - Możliwość obsadzenia następujących portów: GigabitEthernet RJ45, GigabitEthernet SFP, 10 GigabiEthernet SFP. 4. Porty transmisyjne (wymagane) 12 SFP Gbps, 40 RJ45 Gbps (porty SFP wyposażone we wkładki SM). 5. Porty do zarządzania konsolowy port zarządzania wraz z kablem. 6. Przełącznik musi wspierać: 7. Autentykację poprzez RADIUS 8. Przekazywanie zapytań serwera DHCP 9. Filtrowanie adresów MAC 10. LACP 11. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 12. Wielkość tablicy adresów MAC 32K 8

9 13. Wydajność matrycy przełączającej tzw. Switching Fabric 170 Gbps 14. Prędkość przełączania pakietów 130Mbps 15. Wielkość pamięci 256MB 16. Protokół routingu - OSPF, MP-BGP, RIP-1, RIP-2, static IP routing, IS-IS, 17. Protokół zdalnego zarządzania - SNMP, RMON, Telnet, SSH 18. MPLS - Przełącznik musi wspierać MPLS w pełnej funkcjonalności umożliwiającej pełnienie roli PE (Provider Edge) realizowanej poprzez L3VPN, wspierać wirtualne odseparowane instancje tablic turingu (VRF), wspierający MPLS TE, 19. VLAN - Porty Vlan, prywatny Vlan, Super Vlan, QinQ VLAN, VLAN Translation (separacja portów należących do tego samego VLAN u), 20. QoS - Klasyfikacja ruchu na podstawie adresu IP oraz MAC (źródłowego/docelowego), protokołu, vlan itd. Traffic Shaping 21. Spanning Tree - Spanning Tree Protocol (STP), RapidSTP, MultipleSTP protekcja BPDU 22. Bezpieczeństwo - Rozszerzone ACL, L2 ACL, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie, przypisywanie jednej stacji (MAC 9

10 7.1.3 Przełącznik dystrybucyjny w SOR Address) do jednego portu w sposób automatyczny na stałe lub do restartu przełącznika, automatyczne zapamiętywanie na porcie adresów MAC w określonej ilości, blokowanie portu po pojawieniu się zdublowanego adresu MAC, wykrywanie i identyfikowanie sąsiedztwa 23. DHCP Snooping zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wpięciem Serwera 24. IP Source Guard zabezpieczenie przed podszywaniem się pod komputer 25. Zasilanie - Przełącznik musi być wyposażony w redundantne zasilacze pracujące w trybie 1+1 Hot-Swap wykorzystujące istniejące w danej lokalizacji siłownie lub UPS podtrzymujące urządzenia radiowe 26. Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 130W 27. Zasilacz musi być wyposażony w sygnalizator optyczny jego stanu (działa/uszkodzony) 1. Rodzaj urządzenia przełącznik warstwy trzeciej, 2. Rodzaj obudowy - Montowany w szafie rack, skalowalny, możliwość obsadzania dodatkowych kart, wyposażony w zdublowany 10

11 moduł zarządzający tzw. supervisor pracujący w trybie redundancji Porty transmisyjne - Możliwość obsadzenia następujących portów: i. GigabitEthernet RJ45 ii. GigabitEthernet SFP, iii. 10 GigabiEthernet SFP 4. Porty do zarządzania - Konsolowy port zarządzania wraz z kablem 5. Przełącznik musi wspierać: a. Autentykację poprzez RADIUS b. Przekazywanie zapytań serwera DHCP c. Filtrowanie adresów MAC d. LACP e. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 6. Wielkość tablicy adresów MAC 32K 11

12 7. Wydajność matrycy przełączającej tzw. Switching Fabric 170 Gbps 8. Prędkość przełączania pakietów 130Mbps 9. Wielkość pamięci 256MB 10. Protokół routingu - OSPF, MP-BGP, RIP-1, RIP-2, static IP routing, IS-IS, 11. Protokół zdalnego zarządzania - SNMP, RMON, Telnet, SSH 12. MPLS - Przełącznik musi wspierać MPLS w pełnej funkcjonalności umożliwiającej pełnienie roli PE (Provider Edge) realizowanej poprzez L3VPN, wspierać wirtualne odseparowane instancje tablic turingu (VRF), wspierający MPLS TE, 13. VLAN - Porty Vlan, prywatny Vlan, Super Vlan, QinQ VLAN, VLAN Translation (separacja portów należących do tego samego VLAN u), 14. QoS - Klasyfikacja ruchu na podstawie adresu IP oraz MAC (źródłowego/docelowego), protokołu, vlan itd. 15. Traffic Shaping 16. Spanning Tree - Spanning Tree Protocol (STP), RapidSTP, MultipleSTP protekcja BPDU 17. Bezpieczeństwo - Rozszerzone ACL, L2 ACL, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym 12

13 czasie, przypisywanie jednej stacji (MAC Address) do jednego portu w sposób automatyczny na stałe lub do restartu przełącznika, automatyczne zapamiętywanie na porcie adresów MAC w określonej ilości, blokowanie portu po pojawieniu się zdublowanego adresu MAC, wykrywanie i identyfikowanie sąsiedztwa 18. DHCP Snooping zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wpięciem Serwera 19. IP Source Guard zabezpieczenie przed podszywaniem się pod komputer 20. Zasilanie - Przełącznik musi być wyposażony w redundantne zasilacze pracujące w trybie 1+1 Hot-Swap (DC -48V lub AC 230 w zależności od lokalizacji) wykorzystujące istniejące w danej lokalizacji siłownie lub UPS podtrzymujące urządzenia radiowe 21. Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 130W 22. Zasilacz musi być wyposażony w sygnalizator optyczny jego stanu (działa/uszkodzony) 23. Wymagane porty w poszczególnych lokalizacjach: lokalizacja Wymagane porty 13

14 ZK Słońsk Brzeźno Szpital Torzym 10 RJ45 4 SFP 6 RJ45 6 SFP 6 RJ45 4 SFP 4 RJ Przełącznik dostępowy w DOR i PDS 3 SFP 1. Rodzaj urządzenia przełącznik warstwy drugiej, 2. Rodzaj obudowy - 24 porty Fast Ethernet z elektrycznym interfejsem RJ45 oraz 4 porty optyczne w tym 2 porty combo optyczne lub elektryczne Gigabit Ethernet. Przełącznik musi być tak wyposażony aby Zamawiający był w stanie uzyskać porty światłowodowe po obsadzeniu wkładek SFP typu Gbic. Porty muszą działać w trybie auto-uplink, duplex. 3. Porty do zarządzania - Konsolowy port zarządzania wraz z kablem 14

15 4. Przełącznik musi wspierać: a. Autentykację poprzez RADIUS b. Przekazywanie zapytań serwera DHCP c. Filtrowanie adresów MAC d. LACP 5. Wielkość tablicy adresów MAC 16K 6. Wydajność matrycy przełączającej tzw. Switching Fabric 12,8 Gbps 7. Prędkość przełączania pakietów 9,6Mbps 8. Wielkość pamięci 128MB 9. Protokół zdalnego zarządzania - SNMP, RMON, Telnet, SSH 10. VLAN zgodny z 802.1q, prywatny Vlan, QinQ VLAN, 11. Spanning Tree - Spanning Tree Protocol (STP), RapidSTP, MultipleSTP protekcja BPDU 15

16 12. Bezpieczeństwo - Rozszerzone ACL, L2 ACL, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie 13. DHCP Snooping zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wpięciem Serwera 14. IP Source Guard zabezpieczenie przed podszywaniem się pod komputer 15. Zasilanie - Przełącznik musi być wyposażony w zasilacz DC -48V lub AC 230 w zależności od lokalizacji wykorzystujące istniejące w danej lokalizacji siłownie lub UPS podtrzymujące urządzenia radiowe 16. Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 18W Radiolinia w paśmie licencjonowanym 17. Urządzenie musi być radiolinią cyfrową klasy operatorskiej. 18. Radiolinia musi spełniać wszystkie wymagania stawiane tego typu urządzeniom przez prawo polskie i Unii Europejskiej oraz być zgodna z uzyskanym z UKE pozwoleniem. 16

17 19. Wymagana jest architektura typu split-mount. Sprzęt na każdej ze stron połączenia powinien być złożony z jednostki wewnętrznej IDU oraz zewnętrznej ODU połączonych kablem pośredniej częstotliwości. Zapewniona musi być poprawna praca przy odległości IDU od ODU co najmniej 100 m. 20. Moduł ODU, antena oraz użyte kable muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz budynków w temperaturze od -30 do C bez pogorszenia parametrów pracy. 21. Wymagane jest zasilanie -48 VDC. 22. Moduł IDU powinien być przystosowany do montażu w szafie Rack, musi mieć wysokość do 1U i głębokość poniżej 45 cm. Montaż modułu IDU radiolinii nie może wymagać zachowania odstępu w szafie pod i nad półką. 23. Wymagana poprawna praca IDU przy temperaturze otoczenia od -5 do 55 0 C 24. Moduł IDU musi być dostarczony w konfiguracji 1+0 z możliwością rozbudowy do konfiguracji 17

18 1+1 (redundancja hot-standby). 25. Maksymalny pobór mocy pojedynczego zestawu IDU-ODU powinien wynosić nie więcej niż 55 W 26. Radiolinia posiadająca możliwość pracy w pasmach licencjonowanych zgodnie z polskimi regulacjami (13, 18, 23, 28, 32 lub 38GHz) w kanałach o szerokości 3.5 MHz, 7MHz, 14MHz, 28MHz, 56MHz zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami. 27. W kanałach 7, 14, 28 i 56 MHz radiolinia musi posiadać możliwość pracy z modulacjami QPSK, 8PSK, QAM 16, 32, 64, 128 i 256 bez konieczności modyfikacji sprzętowej. Oferowana radiolinia musi umożliwiać samodzielną zmianę kanału oraz modulacji przez użytkownika. 28. Wymagana jest obsługa dynamicznej zmiany modulacji. Wymagane jest bezstratne przełączanie modulacji w trybie adaptacyjnym. 29. Każdy element radiolinii musi umożliwiać skalowanie przepustowości w przedziale 18

19 10-360Mbps. 30. Radiolinia powinna oferować przepływność co najmniej 100 Mb/s pracując w kanale 28 MHz z modulacją 32QAM (zgodnie z testem RFC- 2544). 31. Wymagana jest możliwość włączenia automatycznej regulacji mocy nadajnika (ATPC). 32. Zmiana przepustowości radiolinii musi odbywać się programowo, z wykorzystaniem zdalnego zarządzania. 33. Radiolinia musi być dostarczona z licencją umożliwiającą transfer ruchu na poziomie co najmniej określonym w wymaganiach szczegółowych na łącza szkieletowe (zgodnie z testem RFC-2544). 34. Wymagana jest dostępność średnioroczna łącza radioliniowego na poziomie 99.99% (przy BER=10^-6) obliczona zgodnie z ITU-R P Radiolinia musi posiadać przynajmniej 16 19

20 styków E1 36. Radiolinia musi posiadać przynajmniej następujące interfejsy transmisyjne: dwa porty Gb Ethernet (porty typu Combo z możliwością zmiany między 1000BASE-T oraz interfejsem optycznym), 5 portów Fast Ethernet. 37. Wymagane jest posiadanie Certyfikatów Metro Ethernet Forum, przynajmniej MEF-9 & MEF-14 dla usług (EPL, EVPL & E-LAN). 38. Wymagana jest możliwość pracy jako przełącznik Ethernet L Wymagana jest obsługa sieci wirtualnych (VLAN) zgodnie z 802.1q oraz 802.1QinQ. 40. Wymagana jest obsługa co najmniej 8000 MAC adresów. 41. Wymagana jest możliwość zbierania statystyk RMON dla każdego interfejsu. 42. Wymagana jest możliwość konfiguracji polityki jakości ruchu (QoS), obsługa klasyfikacji pakietów zgodnie z 802.1p, VLAN-ID, 20

21 IPv4/DSCP, IPv6/TOS, MPLS(EXP/Traffic Class); co najmniej 4 kolejki wyjściowe 43. Radiolinia musi posiadać co najmniej jeden port FE dedykowany do zarządzania (lub umożliwiać takie skonfigurowanie dodatkowego portu przeznaczonego do obsługi ruchu). 44. Zarządzanie radiolinią powinno odbywać się za pomocą przeglądarki WWW bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania oraz z poziomu linii komend, lokalnie lub zdalnie przez SSH. 45. Radiolinia musi umożliwiać podgląd i zmianę konfiguracji wszystkich parametrów radiolinii przez złącze konsolowe RS-232 lub USB oraz połączenie zdalne SSH, w zakresie nie mniejszym niż przez interfejs WWW. 46. Radiolinia musi umożliwiać monitorowanie urządzenia i łącza radiowego za pomocą protokołu SNMP oraz możliwość definicji serwera zbierającego alarmy SNMP (SNMP Trap Server). Wymagane jest dostarczenie pliku MIB dla urządzenia. 21

22 47. Wymagana jest możliwość monitorowania zakłóceń w torze radiowym (np. przez pomiar stopy błędów). 48. Wymagana jest możliwość konfigurowania pętli w celach diagnostycznych na określony przedział czasu Radiolinia w paśmie nielicencjonowanym 1. Praca w zakresie częstotliwości GHz. 2. Praca z podziałem w dziedzinie czasu (Time Division Duplex). 3. Wykorzystanie techniki OFDM. 4. Wykorzystanie technik transmisji wieloantenowej MIMO 2x2. 5. Praca z modulacjami BPSK, QPSK, 16QAM oraz 64QAM. 6. Zagregowana przepływność łącza 50 Mb/s (half-duplex) w kanale 20 MHz. 7. Opóźnienie transmisji poniżej < 3ms. 8. Obsługa szerokości kanałów 5, 10, 20 MHz. 22

23 9. Mechanizm adaptacyjnej modulacji i kodowania oraz dynamicznego wyboru kanału. 10. Mechanizmy unikania zakłóceń oraz automatycznego żądania retransmisji (ARQ). 11. Efektywność spektralna co najmniej 5 bit/hz. 12. Możliwość konfiguracji stacji w tryb symetrycznej i asymetrycznej transmisji. 13. Możliwość synchronizacji urządzeń w sieci za pomocą sygnału GPS. 14. Obsługa sieci wirtualnych VLAN 802.1Q, 802.1QinQ 15. Obsługa mechanizmu priorytetyzacji QoS w oparciu o znaczniki 802.1p i DiffServ, obsługa co najmniej 4 kolejek. 16. Wbudowany analizator widma. 17. Wbudowane interfejsy Ethernet 10/100/1000 BaseT lub SFP. 18. Możliwość zarządzania przez przeglądarkę internetową lub Telnet lub aplikację 23

24 producencką. 19. Zasilanie poprzez niewykorzystywane żyły skrętki przyłączającej. 20. Pobór mocy poniżej 70W. 21. Urządzenie przystosowane do instalacji zewnętrznej (klasa szczelności urządzenia IP67). 22. Praca w zakresie temperatur od -35 do 60 0 C Stacja dostępowa WiFi - zewnętrzna Urządzenie powinno spełniać co najmniej wymagania: 1. Urządzenie powinno być zintegrowane w obudowie o minimalnej klasie szczelności IP66, 2. Minimalne parametry dopuszczalnej temperatury pracy -20 C do +70 C 3. Urządzenie powinno charakteryzować się procesorem przynajmniej 650 Mhz, posiadać minimum 128 MB 4. Obsługiwane szyfrowania WEP, WPA, 24

25 WPA2, 5. Obsługa VLAN, 6. Obsługa usługi Hot-spot z Captive-portal 7. Obsługa VPN serwer i klient L2TP, PPTP, PPPoE 8. Obsługa protokołu Radius, 9. Obsługa standardów co najmniej g, b, a, 10. Minimalne moc nadawania 23dBm. Stacja bazowa powinna zostać wyposażona w 3 anteny sektorowe jednopolaryzacyjne. Wymagane jest spełnianie co najmniej następujących wymagań: 11. Pasmo pracy: GHz. 12. Zysk energetyczny dla polaryzacji pionowej/poziomej: 14 dbi. 13. Separacja między złączami: >45 db. 14. Kąt połowy mocy w płaszczyźnie poziomej: 25

26 120 stopni. 15. Kąt połowy mocy w płaszczyźnie pionowej: >7 stopni dla obu polaryzacji 16. Złącza typu N, żeńskie. 17. Współczynnik fali stojącej w całym paśmie pracy: < Maszyna serwerowa Minimalne parametry techniczne serwera: 1. Obudowa a. do instalacji w serwerowej szafie RACK 19 lub typu wieża z możliwością instalacji szafie RACK 19 b. wysokość nie więcej niż 2U po zamontowaniu w szafie RACK; c. minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5 lub 2,5 ; d. obudowa zaprojektowana na potrzeby go modelu serwera; e. szyny umożliwiające pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; 2. Płyta główna a. dedykowana płyta serwerowa; b. dwa gniazda procesora, wyprodukowana i 26

27 zaprojektowana przez producenta serwera; c. 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM; d. minimum 5 złącz PCI Express generacji 3 e. możliwość zastosowania wewnętrznego klucza USB z wirtualizatorem. f. zainstalowany układ szyfrowania zgodny z TPM 1.2; 3. Procesory a. zainstalowane dwa procesory min 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 436 pkt - wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla go modelu serwera wyposażonego w procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera lub oświadczenia oferenta potwierdzających te wymagania; 4. Pamięć RAM a. zainstalowane min. 64GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz b. wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC, 5. Kontrolery dyskowe a. zainstalowany kontroler dysków typu SAS oraz tryby min. RAID 0/1/5/6 27

28 b. pamięć kontrolera min.1gb 6. Dyski twarde a. 8 x 300 GB SAS ver. 2 wszystkie skonfigurowane w RAID Napędy zintegrowane a. nagrywarka DVD +/- RW; b. Kontrolery LAN - cztery porty 1Gb Ethernet, RJ- 45; 8. Karta graficzna a. zintegrowana karta graficzna; b. złącze VGA dostępne z przodu oraz tyłu obudowy serwera; 9. Porty, Interfejsy zintegrowane 10. min. 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu a. dwa redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) min. 450W b. redundantne wentylatory chłodzące wnętrze obudowy, wymienne w trybie hot-plug; c. w zestawie dwa przewody zasilające z wtyczką używaną w Polsce o min. dług 1,8m 11. Zarządzanie a. Serwer musi posiadać panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach zintegrowany z płytą główną serwera 28

29 kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: b. niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; c. dedykowana karta LAN 1 Gb/s dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania; d. dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) e. zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) f. możliwość przejęcia konsoli tekstowej g. opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) h. oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). 29

30 12. Wspierane OS a. -Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6; 13. Niezawodność / jakość wytwarzania a. do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO Inne a. dostarczona fabrycznie w zestawie mysz i klawiatura Qwerty w układzie US b. elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie producenta go serwera lub oświadczenia oferenta potwierdzających te wymagania; 15. Gwarancja: a. min. 36 miesięcy gwarancji producenta serwera realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z gwarancją naprawy do końca następnego dnia 30

31 8.1 Oprogramowanie do wirtualizacji roboczego od zgłoszenia (wymagane oświadczenie producenta ) b. serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy c. System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i Administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1,2c, 3) lub SMTP Minimalne wymagania dot. oprogramowania do wirtualizacji: 18. dożywotnią licencję, 19. tworzenie kopii zapasowych, 20. archiwizowanie i kopiowanie maszyn wirtualnych bez potrzeby ich wstrzymywania czy wyłączania 21. przywracanie danych zawartych w maszynie wirtualnej 22. przywracanie danych z kopii zapasowych lub 31

32 migawek 23. migracja maszyn wirtualnych i plików oraz zarządzanie nimi 8.1 Mobilne stanowisko administracyjne Procesor Dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4800 pkt w tecie SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 32

33 Pamięć RAM co najmniej 8GB, Dysk twardy typu flash, co najmniej 256 GB, musi zawierać partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego po awarii bez dodatkowych nośników. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, chipset płyty głównej dostosowany do go procesora 33

34 Karta dźwiękowa zintegrowana w standardzie High Definition Audio, wbudowane głośniki stereo wbudowany mikrofon stereo Komunikacja wbudowana karta Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45, wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa pracująca w standardzie IEEE b/g/n, 3.0, wbudowany moduł Bluetooth min. ver. Karta graficzna zintegrowana Min MB pamięci karty graficznej obsługa rozdzielczości obrazu minimum 1600 x 900 pikseli, wsparcie dla min. DirectX 10, 34

35 wsparcie dla min. Shader 4.0. Wyświetlacz przekątna ekranu min.15, matryca matowa z powłoką antyrefleksyjną podświetlanie w technologii LED rozdzielczość min x 900 pikseli, Porty I/O zintegrowane min. 3 sztuki USB ( w tym min. 1 x USB 3.0) min.1x Ethernet (RJ-45), min.1x DSUB-15, min.1x HDMI ( opcjonalnie dostarczona przejściówka z DP na HDMI) min.1x wyjście audio / wejście mikrofonowe, 35

36 czytnik kart SD/SDHC Obudowa waga urządzenia z baterią max 2,6 kg ( waga notebooka wraz z zainstalowaną baterią oraz zainstalowanym napędem DVD-RW ) Klawiatura wbudowana klawiatura odporna na zalanie wielofunkcyjny Touch pad z dwoma przyciskami Dodatkowo mysz bezprzewodowa. torba dopasowana do wymiarów notebooka Kamera wbudowana kamera Napęd optyczny zintegrowana w obudowie nagrywarka DVD +/-RW z tacką (z oprogramowaniem do 36

37 odtwarzania i nagrywania płyt DVD). Zasilanie bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia min. do 6 godzin wg. danych producenta System operacyjny licencja Windows 7 Professional PL 64- bit lub nowszy w polskiej wersji językowej, preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 lub nowszy w polskiej wersji językowej, 64 bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem i sterownikami dla go systemu Pakiet biurowy Oczekiwany przez zamawiającego MS Office 2010 PL lub nowszy Podręcznik użytkownika w języku polskim Certyfikaty i standardy certyfikat ISO9001 (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 37

38 8.2 Oprogramowanie do zarządzania siecią 1. wsparcie dla protokołu SNMP w wersji 2 i 3, 2. automatyczne wyszukiwanie urządzeń sieciowych wraz z przejrzystą prezentacją topologii sieci, 3. wymagana jest możliwość szczegółowego zdefiniowania odpytań SNMP poszczególnych urządzeń sieciowych, 4. aktualnie wykorzystywanej ilości pasma na interfejsach sieciowych oraz tunelowych, 5. ilości aktualnie wykorzystywanych zasobów systemowych takich jak procesor i pamięć. 6. oparty o platformę Windows Server 2012 a. Monitorowanie wszystkich węzłów sieci 7. Monitorowanie pracy urządzeń aktywnych 8. Monitorowanie pracy ( aktywności ) wszystkich komputery beneficjentów z możliwością tworzenia grup komputerów, oraz oznakowania kolorami komputerów lub grup komputerów w zależności od czasu od ostatniego logowania 38

39 się w systemie. 9. Rejestrowanie zdarzeń i incydentów. 10. Zdalny dostęp do urządzeń aktywnych 11. Zdalny dostęp do wszystkich komputerów beneficjantów ( pulpit systemu operacyjnego w trybie administratora ) 12. Kompletny portal Helpdesk. 13. W przypadku zgłoszenia braku dostępu do Internetu przez dowolnego użytkownika, oprogramowanie musi umożliwiać graficzną prezentację czy problem dotyczy pojedynczego komputera, czy obszaru większego ( awaria stacji bazowej, czy całego segmentu ). 8.3 Magazyn danych 1. Typ obudowy - przystosowana do montażu w stelażu RACK wyposażona we wszystkie potrzebne elementy 2. Zgodność z VMware / Hyper-V 3. Panel użytkownika i oprogramowanie w 39

40 języku polskim 4. Pamięć RAM min. 1GB 5. Format dysków 3,5 lub 2,5 6. Ilość dysków 8 szt. w trybie RAID 6 7. Parametry dysków pojemność min. 4 TB, przystosowany do pracy ciągłej, średni czas bezawaryjnej pracy 1,2 mln godzin 8. Interfejs sieciowy 2 x Gigabit Ethernet RJ45 obsługujące dwie różne sieci lub działające w trybie FAILOVER lub w trybie LOAD BALANCING 9. Zarządzanie przez WWW, SSH 10. Podstawowe funkcje Serwer ftp, plików, wydruku 11. Bezpieczeństwo - Kontrola dostępu na podstawie ACL (np. adresów IP), dostęp administracyjny poprzez HTTPS, 40

41 8.4.1 AP w jednostkach beneficjenta 1. Wsparcie dla trybów pracy jako samodzielna stacja AP. 2. Praca w standardach b/g/n (zakres częstotliwości: GHz, praca w kanałach numer 1-13). 3. Wspierane schematy modulacji i kodowania: a g/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK), b b : DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK). 4. Moc EIRP: 20dBm (100mW). 5. Wbudowane anteny MIMO 2x2 6. Wsparcie dla automatycznego wyboru kanałów. 7. Interfejs 10/100/1000MBase RJ Wspierane przepływności: n: a. HT40/HT20_MSC15 - MSC0 (maksymalnie 300Mbps), 41

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 Sprzęt komputerowy i peryferia 1.1 Komputer do wirtualizacji 2 szt. Procesor: Czterordzeniowy, ze sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji, uzyskujący co najmniej 7000

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo