Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry jakie Wykonawca musi przedstawić w niniejszym załączniku - Wykonawca wypełnia kolumnę PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY zgodnie z oznaczonymi punktami i podpunktami. 2. W przypadku, gdy zamieszczone w kolumnie PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY WYMAGANY informacje dotyczą minimalnych parametrów wyrażanych liczbowo\indeksowo Wykonawca odpowiednio dokonuje szczegółowego wpisu liczbowego\ indeksowego w odniesieniu do parametrów go przez siebie urządzenia, w pozostałych przypadkach należy wpisać spełnia/nie spełnia. 3. W kolumnie Urządzenia dla każdego wymienionego Elementu systemu należy podać: producenta danego urządzenia, oferowany model i przyporządkowany do modelu numer P/N producenta. W przypadku, gdy urządzenie nie posiada identyfikującego P/N dla całości w niniejszej kolumnie należy wymienić nazwy oraz P/N poszczególnych modułów. 4. Każde pole w kolumnach PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY oraz URZĄDZENIE OFEROWANE musi być wypełnione przez Wykonawcę. 5. Wpisywane dane muszą być czytelne i nie mogą być poprawiane, wszelkie poprawki należy nanieść poprzez przekreślenie i ponowne wpisanie już w prawidłowym brzmieniu wraz z parafką osoby podpisującej ofertę. 6. Dołączone do oferty noty katalogowe powinni być napisane w języku polskim i zawierać parametry techniczne/funkcjonalne wymagane. Dopuszcza się przedstawienie wyciągu z dokumentacji technicznej danego urządzenia w języku polskim pod warunkiem, że taki wyciąg został potwierdzony przez producenta lub oficjalnego dystrybutora danego urządzenia. Dodatkowo należy przedstawić oryginał całej dokumentacji w języku angielskim. 1

2 Uwaga! 1. Zamawiający uzna za niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, gdy stwierdzi: - niezgodność przedstawionych parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń oferowanych przez Wykonawcę z parametrami urządzeń opisanymi w kolumnie PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY WYMAGANY, - pominięcie (lub brak wpisu) w kolumnie PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY parametrów technicznych. 5.7 Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna 1. Wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej. 2. Wszystkie elementy szafy zabezpieczone przed korozją. 3. Posiadać szynę rack Rozmiar min. 15U, głębokość dostosowana do zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych. 5. Wyposażona w listwę zasilającą 230V w standardzie rack 19 (min. 6 gniazd) oraz panel dystrybucji napięć rack 19 z szyną DIN. 6. Zapewniać odpowiednie warunki termiczne dla zamontowanych urządzeń (wbudowany wymiennik ciepła oraz termostat wpięte do 2

3 modułu kontrolnego). 7. Klasa szczelność min. IP Otwory do wprowadzenia przewodów zabezpieczone dławicami przed wnikaniem wilgoci do wnętrza. 9. Wyposażona w zamek z wkładką uniemożliwiającą dostęp osób niepowołanych. 10. Drzwi należy wyposażyć w kontaktron. 11. Wszystkie szafy należy wyposażyć w moduł kontrolny wspierający: Komunikację z wykorzystaniem styku Ethernet oraz protokołu IP/SNTP, Podpięcie czujnika zalania, Czujnika temperatur: baterii (2 szt.), wnętrza, zewnętrza, Otwarcia drzwi, Obsługę klimatyzatora. 3

4 7.11 Router brzegowy 1. Rodzaj urządzenia router. 2. Rodzaj obudowy montowany w szafie rack, skalowalny, możliwość obsadzania dodatkowych kart, wyposażony w moduł zarządzający tzw. supervisor. 3. Porty transmisyjne możliwość obsadzenia następujących rodzajów portów: 16 GigabitEthernet SFP lub 16 GigabitEthernet RJ Porty wymagane 8x GigabitEthernet RJ45 obsadzone po cztery na dwóch różnych kartach lub 8xGE RJ45 oraz 4xGE SFP rozmieszczone na różnych kartach (porty SFP wyposażone we wkładki SM do 10KM). 5. Wentylatory w przypadku gdy w urządzeniu wentylatory będą w postaci modularnej zależne od aktualnej obsady kart należy zamontować wentylatory w pełnej obsadzie. 6. Porty do zarządzania konsolowy port zarządzania wraz z kablem. 4

5 7. Prędkość przełączania pakietów 1Mpps. 8. Wielkość pamięci 4GB możliwość rozszerzenia pamięci poprzez zastosowanie zewnętrznych nośników np. karty SD bez konieczności demontowania obudowy. 9. Wymagane funkcjonalności: 10. Autentykacja, autoryzacja i accounting poprzez RADIUS/TACACS+ 11. Lokalna autentykacja, autoryzacja i accounting 12. Przekazywanie zapytań serwera DHCP 13. Filtrowanie adresów MAC 14. LACP 15. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 16. Protokół routingu - OSPF, MP-BGP, RIP-1, RIP-2, statyczne trasy routingu, IS-IS, 17. Obsługiwane polityki routingowe next hop, interfejs wychodzący, route-map, przypinanie polityk routingowych do fizycznego interfejsu jak 5

6 i VRF 18. Protokół zdalnego zarządzania/monitorowania - SNMP, RMON, Telnet, SSH, netflow 19. VPN wsparcie dla IPSec VPN, MPLS L2/L3 VPN, 20. MPLS - router musi wspierać MPLS w pełnej funkcjonalności umożliwiającej pełnienie roli PE (Provider Edge) realizowanej poprzez L2VPN oraz L3VPN, wspierać wirtualne odseparowane instancje tablic turingu (VRF), wspierający MPLS TE, 21. VLAN - Porty Vlan, prywatny Vlan, Super Vlan, QinQ VLAN, wspierać separację portów należących do tego samego VLAN u, 22. QoS - Klasyfikacja ruchu na podstawie adresu IP oraz MAC (źródłowego/docelowego), protokołu, vlan, fizycznego portu, 23. Znakowanie i mapowanie pakietów na podstawie DSCP, TOS, mapowanie etykiet 6

7 24. Kolejkowanie LLQ, PQ CBWFQ 25. Bezpieczeństwo - ACL wykorzystujące port docelowy/źródłowy, protokół docelowy/źródłowy, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie, 26. ACL wykorzystujące DSCP 27. Sygnalizacja optyczna router musi posiadać sygnalizację za pomocą diody poniższych zdarzeń: 28. Stan całego urządzenia 29. Stan zasilania 30. Sygnalizacja stanu poszczególnych portów 31. Sygnalizator wystąpienia awarii 32. Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 60W 33. Zasilacz musi być wyposażony w sygnalizator optyczny jego stanu. 7

8 7.1.2 Przełącznik agregacyjny w CPD 1. Rodzaj urządzenia przełącznik warstwy trzeciej. 2. Rodzaj obudowy - Montowany w szafie rack, skalowalny, możliwość obsadzania dodatkowych kart, wyposażony w zdublowany moduł zarządzający tzw. supervisor pracujący w trybie redundancji Porty transmisyjne - Możliwość obsadzenia następujących portów: GigabitEthernet RJ45, GigabitEthernet SFP, 10 GigabiEthernet SFP. 4. Porty transmisyjne (wymagane) 12 SFP Gbps, 40 RJ45 Gbps (porty SFP wyposażone we wkładki SM). 5. Porty do zarządzania konsolowy port zarządzania wraz z kablem. 6. Przełącznik musi wspierać: 7. Autentykację poprzez RADIUS 8. Przekazywanie zapytań serwera DHCP 9. Filtrowanie adresów MAC 10. LACP 11. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 12. Wielkość tablicy adresów MAC 32K 8

9 13. Wydajność matrycy przełączającej tzw. Switching Fabric 170 Gbps 14. Prędkość przełączania pakietów 130Mbps 15. Wielkość pamięci 256MB 16. Protokół routingu - OSPF, MP-BGP, RIP-1, RIP-2, static IP routing, IS-IS, 17. Protokół zdalnego zarządzania - SNMP, RMON, Telnet, SSH 18. MPLS - Przełącznik musi wspierać MPLS w pełnej funkcjonalności umożliwiającej pełnienie roli PE (Provider Edge) realizowanej poprzez L3VPN, wspierać wirtualne odseparowane instancje tablic turingu (VRF), wspierający MPLS TE, 19. VLAN - Porty Vlan, prywatny Vlan, Super Vlan, QinQ VLAN, VLAN Translation (separacja portów należących do tego samego VLAN u), 20. QoS - Klasyfikacja ruchu na podstawie adresu IP oraz MAC (źródłowego/docelowego), protokołu, vlan itd. Traffic Shaping 21. Spanning Tree - Spanning Tree Protocol (STP), RapidSTP, MultipleSTP protekcja BPDU 22. Bezpieczeństwo - Rozszerzone ACL, L2 ACL, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie, przypisywanie jednej stacji (MAC 9

10 7.1.3 Przełącznik dystrybucyjny w SOR Address) do jednego portu w sposób automatyczny na stałe lub do restartu przełącznika, automatyczne zapamiętywanie na porcie adresów MAC w określonej ilości, blokowanie portu po pojawieniu się zdublowanego adresu MAC, wykrywanie i identyfikowanie sąsiedztwa 23. DHCP Snooping zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wpięciem Serwera 24. IP Source Guard zabezpieczenie przed podszywaniem się pod komputer 25. Zasilanie - Przełącznik musi być wyposażony w redundantne zasilacze pracujące w trybie 1+1 Hot-Swap wykorzystujące istniejące w danej lokalizacji siłownie lub UPS podtrzymujące urządzenia radiowe 26. Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 130W 27. Zasilacz musi być wyposażony w sygnalizator optyczny jego stanu (działa/uszkodzony) 1. Rodzaj urządzenia przełącznik warstwy trzeciej, 2. Rodzaj obudowy - Montowany w szafie rack, skalowalny, możliwość obsadzania dodatkowych kart, wyposażony w zdublowany 10

11 moduł zarządzający tzw. supervisor pracujący w trybie redundancji Porty transmisyjne - Możliwość obsadzenia następujących portów: i. GigabitEthernet RJ45 ii. GigabitEthernet SFP, iii. 10 GigabiEthernet SFP 4. Porty do zarządzania - Konsolowy port zarządzania wraz z kablem 5. Przełącznik musi wspierać: a. Autentykację poprzez RADIUS b. Przekazywanie zapytań serwera DHCP c. Filtrowanie adresów MAC d. LACP e. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 6. Wielkość tablicy adresów MAC 32K 11

12 7. Wydajność matrycy przełączającej tzw. Switching Fabric 170 Gbps 8. Prędkość przełączania pakietów 130Mbps 9. Wielkość pamięci 256MB 10. Protokół routingu - OSPF, MP-BGP, RIP-1, RIP-2, static IP routing, IS-IS, 11. Protokół zdalnego zarządzania - SNMP, RMON, Telnet, SSH 12. MPLS - Przełącznik musi wspierać MPLS w pełnej funkcjonalności umożliwiającej pełnienie roli PE (Provider Edge) realizowanej poprzez L3VPN, wspierać wirtualne odseparowane instancje tablic turingu (VRF), wspierający MPLS TE, 13. VLAN - Porty Vlan, prywatny Vlan, Super Vlan, QinQ VLAN, VLAN Translation (separacja portów należących do tego samego VLAN u), 14. QoS - Klasyfikacja ruchu na podstawie adresu IP oraz MAC (źródłowego/docelowego), protokołu, vlan itd. 15. Traffic Shaping 16. Spanning Tree - Spanning Tree Protocol (STP), RapidSTP, MultipleSTP protekcja BPDU 17. Bezpieczeństwo - Rozszerzone ACL, L2 ACL, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym 12

13 czasie, przypisywanie jednej stacji (MAC Address) do jednego portu w sposób automatyczny na stałe lub do restartu przełącznika, automatyczne zapamiętywanie na porcie adresów MAC w określonej ilości, blokowanie portu po pojawieniu się zdublowanego adresu MAC, wykrywanie i identyfikowanie sąsiedztwa 18. DHCP Snooping zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wpięciem Serwera 19. IP Source Guard zabezpieczenie przed podszywaniem się pod komputer 20. Zasilanie - Przełącznik musi być wyposażony w redundantne zasilacze pracujące w trybie 1+1 Hot-Swap (DC -48V lub AC 230 w zależności od lokalizacji) wykorzystujące istniejące w danej lokalizacji siłownie lub UPS podtrzymujące urządzenia radiowe 21. Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 130W 22. Zasilacz musi być wyposażony w sygnalizator optyczny jego stanu (działa/uszkodzony) 23. Wymagane porty w poszczególnych lokalizacjach: lokalizacja Wymagane porty 13

14 ZK Słońsk Brzeźno Szpital Torzym 10 RJ45 4 SFP 6 RJ45 6 SFP 6 RJ45 4 SFP 4 RJ Przełącznik dostępowy w DOR i PDS 3 SFP 1. Rodzaj urządzenia przełącznik warstwy drugiej, 2. Rodzaj obudowy - 24 porty Fast Ethernet z elektrycznym interfejsem RJ45 oraz 4 porty optyczne w tym 2 porty combo optyczne lub elektryczne Gigabit Ethernet. Przełącznik musi być tak wyposażony aby Zamawiający był w stanie uzyskać porty światłowodowe po obsadzeniu wkładek SFP typu Gbic. Porty muszą działać w trybie auto-uplink, duplex. 3. Porty do zarządzania - Konsolowy port zarządzania wraz z kablem 14

15 4. Przełącznik musi wspierać: a. Autentykację poprzez RADIUS b. Przekazywanie zapytań serwera DHCP c. Filtrowanie adresów MAC d. LACP 5. Wielkość tablicy adresów MAC 16K 6. Wydajność matrycy przełączającej tzw. Switching Fabric 12,8 Gbps 7. Prędkość przełączania pakietów 9,6Mbps 8. Wielkość pamięci 128MB 9. Protokół zdalnego zarządzania - SNMP, RMON, Telnet, SSH 10. VLAN zgodny z 802.1q, prywatny Vlan, QinQ VLAN, 11. Spanning Tree - Spanning Tree Protocol (STP), RapidSTP, MultipleSTP protekcja BPDU 15

16 12. Bezpieczeństwo - Rozszerzone ACL, L2 ACL, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie 13. DHCP Snooping zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wpięciem Serwera 14. IP Source Guard zabezpieczenie przed podszywaniem się pod komputer 15. Zasilanie - Przełącznik musi być wyposażony w zasilacz DC -48V lub AC 230 w zależności od lokalizacji wykorzystujące istniejące w danej lokalizacji siłownie lub UPS podtrzymujące urządzenia radiowe 16. Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 18W Radiolinia w paśmie licencjonowanym 17. Urządzenie musi być radiolinią cyfrową klasy operatorskiej. 18. Radiolinia musi spełniać wszystkie wymagania stawiane tego typu urządzeniom przez prawo polskie i Unii Europejskiej oraz być zgodna z uzyskanym z UKE pozwoleniem. 16

17 19. Wymagana jest architektura typu split-mount. Sprzęt na każdej ze stron połączenia powinien być złożony z jednostki wewnętrznej IDU oraz zewnętrznej ODU połączonych kablem pośredniej częstotliwości. Zapewniona musi być poprawna praca przy odległości IDU od ODU co najmniej 100 m. 20. Moduł ODU, antena oraz użyte kable muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz budynków w temperaturze od -30 do C bez pogorszenia parametrów pracy. 21. Wymagane jest zasilanie -48 VDC. 22. Moduł IDU powinien być przystosowany do montażu w szafie Rack, musi mieć wysokość do 1U i głębokość poniżej 45 cm. Montaż modułu IDU radiolinii nie może wymagać zachowania odstępu w szafie pod i nad półką. 23. Wymagana poprawna praca IDU przy temperaturze otoczenia od -5 do 55 0 C 24. Moduł IDU musi być dostarczony w konfiguracji 1+0 z możliwością rozbudowy do konfiguracji 17

18 1+1 (redundancja hot-standby). 25. Maksymalny pobór mocy pojedynczego zestawu IDU-ODU powinien wynosić nie więcej niż 55 W 26. Radiolinia posiadająca możliwość pracy w pasmach licencjonowanych zgodnie z polskimi regulacjami (13, 18, 23, 28, 32 lub 38GHz) w kanałach o szerokości 3.5 MHz, 7MHz, 14MHz, 28MHz, 56MHz zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami. 27. W kanałach 7, 14, 28 i 56 MHz radiolinia musi posiadać możliwość pracy z modulacjami QPSK, 8PSK, QAM 16, 32, 64, 128 i 256 bez konieczności modyfikacji sprzętowej. Oferowana radiolinia musi umożliwiać samodzielną zmianę kanału oraz modulacji przez użytkownika. 28. Wymagana jest obsługa dynamicznej zmiany modulacji. Wymagane jest bezstratne przełączanie modulacji w trybie adaptacyjnym. 29. Każdy element radiolinii musi umożliwiać skalowanie przepustowości w przedziale 18

19 10-360Mbps. 30. Radiolinia powinna oferować przepływność co najmniej 100 Mb/s pracując w kanale 28 MHz z modulacją 32QAM (zgodnie z testem RFC- 2544). 31. Wymagana jest możliwość włączenia automatycznej regulacji mocy nadajnika (ATPC). 32. Zmiana przepustowości radiolinii musi odbywać się programowo, z wykorzystaniem zdalnego zarządzania. 33. Radiolinia musi być dostarczona z licencją umożliwiającą transfer ruchu na poziomie co najmniej określonym w wymaganiach szczegółowych na łącza szkieletowe (zgodnie z testem RFC-2544). 34. Wymagana jest dostępność średnioroczna łącza radioliniowego na poziomie 99.99% (przy BER=10^-6) obliczona zgodnie z ITU-R P Radiolinia musi posiadać przynajmniej 16 19

20 styków E1 36. Radiolinia musi posiadać przynajmniej następujące interfejsy transmisyjne: dwa porty Gb Ethernet (porty typu Combo z możliwością zmiany między 1000BASE-T oraz interfejsem optycznym), 5 portów Fast Ethernet. 37. Wymagane jest posiadanie Certyfikatów Metro Ethernet Forum, przynajmniej MEF-9 & MEF-14 dla usług (EPL, EVPL & E-LAN). 38. Wymagana jest możliwość pracy jako przełącznik Ethernet L Wymagana jest obsługa sieci wirtualnych (VLAN) zgodnie z 802.1q oraz 802.1QinQ. 40. Wymagana jest obsługa co najmniej 8000 MAC adresów. 41. Wymagana jest możliwość zbierania statystyk RMON dla każdego interfejsu. 42. Wymagana jest możliwość konfiguracji polityki jakości ruchu (QoS), obsługa klasyfikacji pakietów zgodnie z 802.1p, VLAN-ID, 20

21 IPv4/DSCP, IPv6/TOS, MPLS(EXP/Traffic Class); co najmniej 4 kolejki wyjściowe 43. Radiolinia musi posiadać co najmniej jeden port FE dedykowany do zarządzania (lub umożliwiać takie skonfigurowanie dodatkowego portu przeznaczonego do obsługi ruchu). 44. Zarządzanie radiolinią powinno odbywać się za pomocą przeglądarki WWW bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania oraz z poziomu linii komend, lokalnie lub zdalnie przez SSH. 45. Radiolinia musi umożliwiać podgląd i zmianę konfiguracji wszystkich parametrów radiolinii przez złącze konsolowe RS-232 lub USB oraz połączenie zdalne SSH, w zakresie nie mniejszym niż przez interfejs WWW. 46. Radiolinia musi umożliwiać monitorowanie urządzenia i łącza radiowego za pomocą protokołu SNMP oraz możliwość definicji serwera zbierającego alarmy SNMP (SNMP Trap Server). Wymagane jest dostarczenie pliku MIB dla urządzenia. 21

22 47. Wymagana jest możliwość monitorowania zakłóceń w torze radiowym (np. przez pomiar stopy błędów). 48. Wymagana jest możliwość konfigurowania pętli w celach diagnostycznych na określony przedział czasu Radiolinia w paśmie nielicencjonowanym 1. Praca w zakresie częstotliwości GHz. 2. Praca z podziałem w dziedzinie czasu (Time Division Duplex). 3. Wykorzystanie techniki OFDM. 4. Wykorzystanie technik transmisji wieloantenowej MIMO 2x2. 5. Praca z modulacjami BPSK, QPSK, 16QAM oraz 64QAM. 6. Zagregowana przepływność łącza 50 Mb/s (half-duplex) w kanale 20 MHz. 7. Opóźnienie transmisji poniżej < 3ms. 8. Obsługa szerokości kanałów 5, 10, 20 MHz. 22

23 9. Mechanizm adaptacyjnej modulacji i kodowania oraz dynamicznego wyboru kanału. 10. Mechanizmy unikania zakłóceń oraz automatycznego żądania retransmisji (ARQ). 11. Efektywność spektralna co najmniej 5 bit/hz. 12. Możliwość konfiguracji stacji w tryb symetrycznej i asymetrycznej transmisji. 13. Możliwość synchronizacji urządzeń w sieci za pomocą sygnału GPS. 14. Obsługa sieci wirtualnych VLAN 802.1Q, 802.1QinQ 15. Obsługa mechanizmu priorytetyzacji QoS w oparciu o znaczniki 802.1p i DiffServ, obsługa co najmniej 4 kolejek. 16. Wbudowany analizator widma. 17. Wbudowane interfejsy Ethernet 10/100/1000 BaseT lub SFP. 18. Możliwość zarządzania przez przeglądarkę internetową lub Telnet lub aplikację 23

24 producencką. 19. Zasilanie poprzez niewykorzystywane żyły skrętki przyłączającej. 20. Pobór mocy poniżej 70W. 21. Urządzenie przystosowane do instalacji zewnętrznej (klasa szczelności urządzenia IP67). 22. Praca w zakresie temperatur od -35 do 60 0 C Stacja dostępowa WiFi - zewnętrzna Urządzenie powinno spełniać co najmniej wymagania: 1. Urządzenie powinno być zintegrowane w obudowie o minimalnej klasie szczelności IP66, 2. Minimalne parametry dopuszczalnej temperatury pracy -20 C do +70 C 3. Urządzenie powinno charakteryzować się procesorem przynajmniej 650 Mhz, posiadać minimum 128 MB 4. Obsługiwane szyfrowania WEP, WPA, 24

25 WPA2, 5. Obsługa VLAN, 6. Obsługa usługi Hot-spot z Captive-portal 7. Obsługa VPN serwer i klient L2TP, PPTP, PPPoE 8. Obsługa protokołu Radius, 9. Obsługa standardów co najmniej g, b, a, 10. Minimalne moc nadawania 23dBm. Stacja bazowa powinna zostać wyposażona w 3 anteny sektorowe jednopolaryzacyjne. Wymagane jest spełnianie co najmniej następujących wymagań: 11. Pasmo pracy: GHz. 12. Zysk energetyczny dla polaryzacji pionowej/poziomej: 14 dbi. 13. Separacja między złączami: >45 db. 14. Kąt połowy mocy w płaszczyźnie poziomej: 25

26 120 stopni. 15. Kąt połowy mocy w płaszczyźnie pionowej: >7 stopni dla obu polaryzacji 16. Złącza typu N, żeńskie. 17. Współczynnik fali stojącej w całym paśmie pracy: < Maszyna serwerowa Minimalne parametry techniczne serwera: 1. Obudowa a. do instalacji w serwerowej szafie RACK 19 lub typu wieża z możliwością instalacji szafie RACK 19 b. wysokość nie więcej niż 2U po zamontowaniu w szafie RACK; c. minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5 lub 2,5 ; d. obudowa zaprojektowana na potrzeby go modelu serwera; e. szyny umożliwiające pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; 2. Płyta główna a. dedykowana płyta serwerowa; b. dwa gniazda procesora, wyprodukowana i 26

27 zaprojektowana przez producenta serwera; c. 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM; d. minimum 5 złącz PCI Express generacji 3 e. możliwość zastosowania wewnętrznego klucza USB z wirtualizatorem. f. zainstalowany układ szyfrowania zgodny z TPM 1.2; 3. Procesory a. zainstalowane dwa procesory min 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 436 pkt - wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla go modelu serwera wyposażonego w procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera lub oświadczenia oferenta potwierdzających te wymagania; 4. Pamięć RAM a. zainstalowane min. 64GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz b. wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC, 5. Kontrolery dyskowe a. zainstalowany kontroler dysków typu SAS oraz tryby min. RAID 0/1/5/6 27

28 b. pamięć kontrolera min.1gb 6. Dyski twarde a. 8 x 300 GB SAS ver. 2 wszystkie skonfigurowane w RAID Napędy zintegrowane a. nagrywarka DVD +/- RW; b. Kontrolery LAN - cztery porty 1Gb Ethernet, RJ- 45; 8. Karta graficzna a. zintegrowana karta graficzna; b. złącze VGA dostępne z przodu oraz tyłu obudowy serwera; 9. Porty, Interfejsy zintegrowane 10. min. 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu a. dwa redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) min. 450W b. redundantne wentylatory chłodzące wnętrze obudowy, wymienne w trybie hot-plug; c. w zestawie dwa przewody zasilające z wtyczką używaną w Polsce o min. dług 1,8m 11. Zarządzanie a. Serwer musi posiadać panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach zintegrowany z płytą główną serwera 28

29 kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: b. niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; c. dedykowana karta LAN 1 Gb/s dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania; d. dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) e. zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) f. możliwość przejęcia konsoli tekstowej g. opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) h. oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). 29

30 12. Wspierane OS a. -Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6; 13. Niezawodność / jakość wytwarzania a. do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO Inne a. dostarczona fabrycznie w zestawie mysz i klawiatura Qwerty w układzie US b. elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie producenta go serwera lub oświadczenia oferenta potwierdzających te wymagania; 15. Gwarancja: a. min. 36 miesięcy gwarancji producenta serwera realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z gwarancją naprawy do końca następnego dnia 30

31 8.1 Oprogramowanie do wirtualizacji roboczego od zgłoszenia (wymagane oświadczenie producenta ) b. serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy c. System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i Administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1,2c, 3) lub SMTP Minimalne wymagania dot. oprogramowania do wirtualizacji: 18. dożywotnią licencję, 19. tworzenie kopii zapasowych, 20. archiwizowanie i kopiowanie maszyn wirtualnych bez potrzeby ich wstrzymywania czy wyłączania 21. przywracanie danych zawartych w maszynie wirtualnej 22. przywracanie danych z kopii zapasowych lub 31

32 migawek 23. migracja maszyn wirtualnych i plików oraz zarządzanie nimi 8.1 Mobilne stanowisko administracyjne Procesor Dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4800 pkt w tecie SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 32

33 Pamięć RAM co najmniej 8GB, Dysk twardy typu flash, co najmniej 256 GB, musi zawierać partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego po awarii bez dodatkowych nośników. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, chipset płyty głównej dostosowany do go procesora 33

34 Karta dźwiękowa zintegrowana w standardzie High Definition Audio, wbudowane głośniki stereo wbudowany mikrofon stereo Komunikacja wbudowana karta Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45, wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa pracująca w standardzie IEEE b/g/n, 3.0, wbudowany moduł Bluetooth min. ver. Karta graficzna zintegrowana Min MB pamięci karty graficznej obsługa rozdzielczości obrazu minimum 1600 x 900 pikseli, wsparcie dla min. DirectX 10, 34

35 wsparcie dla min. Shader 4.0. Wyświetlacz przekątna ekranu min.15, matryca matowa z powłoką antyrefleksyjną podświetlanie w technologii LED rozdzielczość min x 900 pikseli, Porty I/O zintegrowane min. 3 sztuki USB ( w tym min. 1 x USB 3.0) min.1x Ethernet (RJ-45), min.1x DSUB-15, min.1x HDMI ( opcjonalnie dostarczona przejściówka z DP na HDMI) min.1x wyjście audio / wejście mikrofonowe, 35

36 czytnik kart SD/SDHC Obudowa waga urządzenia z baterią max 2,6 kg ( waga notebooka wraz z zainstalowaną baterią oraz zainstalowanym napędem DVD-RW ) Klawiatura wbudowana klawiatura odporna na zalanie wielofunkcyjny Touch pad z dwoma przyciskami Dodatkowo mysz bezprzewodowa. torba dopasowana do wymiarów notebooka Kamera wbudowana kamera Napęd optyczny zintegrowana w obudowie nagrywarka DVD +/-RW z tacką (z oprogramowaniem do 36

37 odtwarzania i nagrywania płyt DVD). Zasilanie bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia min. do 6 godzin wg. danych producenta System operacyjny licencja Windows 7 Professional PL 64- bit lub nowszy w polskiej wersji językowej, preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 lub nowszy w polskiej wersji językowej, 64 bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem i sterownikami dla go systemu Pakiet biurowy Oczekiwany przez zamawiającego MS Office 2010 PL lub nowszy Podręcznik użytkownika w języku polskim Certyfikaty i standardy certyfikat ISO9001 (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 37

38 8.2 Oprogramowanie do zarządzania siecią 1. wsparcie dla protokołu SNMP w wersji 2 i 3, 2. automatyczne wyszukiwanie urządzeń sieciowych wraz z przejrzystą prezentacją topologii sieci, 3. wymagana jest możliwość szczegółowego zdefiniowania odpytań SNMP poszczególnych urządzeń sieciowych, 4. aktualnie wykorzystywanej ilości pasma na interfejsach sieciowych oraz tunelowych, 5. ilości aktualnie wykorzystywanych zasobów systemowych takich jak procesor i pamięć. 6. oparty o platformę Windows Server 2012 a. Monitorowanie wszystkich węzłów sieci 7. Monitorowanie pracy urządzeń aktywnych 8. Monitorowanie pracy ( aktywności ) wszystkich komputery beneficjentów z możliwością tworzenia grup komputerów, oraz oznakowania kolorami komputerów lub grup komputerów w zależności od czasu od ostatniego logowania 38

39 się w systemie. 9. Rejestrowanie zdarzeń i incydentów. 10. Zdalny dostęp do urządzeń aktywnych 11. Zdalny dostęp do wszystkich komputerów beneficjantów ( pulpit systemu operacyjnego w trybie administratora ) 12. Kompletny portal Helpdesk. 13. W przypadku zgłoszenia braku dostępu do Internetu przez dowolnego użytkownika, oprogramowanie musi umożliwiać graficzną prezentację czy problem dotyczy pojedynczego komputera, czy obszaru większego ( awaria stacji bazowej, czy całego segmentu ). 8.3 Magazyn danych 1. Typ obudowy - przystosowana do montażu w stelażu RACK wyposażona we wszystkie potrzebne elementy 2. Zgodność z VMware / Hyper-V 3. Panel użytkownika i oprogramowanie w 39

40 języku polskim 4. Pamięć RAM min. 1GB 5. Format dysków 3,5 lub 2,5 6. Ilość dysków 8 szt. w trybie RAID 6 7. Parametry dysków pojemność min. 4 TB, przystosowany do pracy ciągłej, średni czas bezawaryjnej pracy 1,2 mln godzin 8. Interfejs sieciowy 2 x Gigabit Ethernet RJ45 obsługujące dwie różne sieci lub działające w trybie FAILOVER lub w trybie LOAD BALANCING 9. Zarządzanie przez WWW, SSH 10. Podstawowe funkcje Serwer ftp, plików, wydruku 11. Bezpieczeństwo - Kontrola dostępu na podstawie ACL (np. adresów IP), dostęp administracyjny poprzez HTTPS, 40

41 8.4.1 AP w jednostkach beneficjenta 1. Wsparcie dla trybów pracy jako samodzielna stacja AP. 2. Praca w standardach b/g/n (zakres częstotliwości: GHz, praca w kanałach numer 1-13). 3. Wspierane schematy modulacji i kodowania: a g/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK), b b : DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK). 4. Moc EIRP: 20dBm (100mW). 5. Wbudowane anteny MIMO 2x2 6. Wsparcie dla automatycznego wyboru kanałów. 7. Interfejs 10/100/1000MBase RJ Wspierane przepływności: n: a. HT40/HT20_MSC15 - MSC0 (maksymalnie 300Mbps), 41

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Część I - Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część I - Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część I - Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9 Załącznik Nr 5 do SIWZ Cześć I Zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU 1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia: Lp Opis 1. Dostarczenie laptopów zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Załącznik I do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/8/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 333020) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Asus Zenbook UX303UB-R4049T Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne):

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Inwestujemy w Twoją przyszłość OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ MONTAŻ SERWERA W RAMACH PROJEKTU BUDOWA CENTRUM BIZNESU JAKO KOMPLEKSOWEJ GALERII USŁUG WSPIERAJĄCEJ PODMIOTY GOSPODARCZE ; RPOP.01.01.01-16-

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Dostawa i instalacja kompletna stacja medyczna z monitorem kolorowym 2MP 21" 11 szt. oraz dostawa światłomierza z detektorem do pomiarów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Załącznik Nr 4 ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Część I 1. Notebook wyposażony w jeden procesor dwurdzeniowy 1 sztuka Notebook z systemem operacyjnym MS Windows XP Professional SP3 OEM PL równoważny* następującej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz projektora mobilnego 30213100-6 komputery przenośne 48620000-0 systemy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn.: Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn.: Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. załącznik nr 1 P A R A M E T R Y T E C H N I C Z N E Lp. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik nr 2A do SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Część I Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo