FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego asortymentu. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych jego realizacji. Część A: Serwery z wyposażeniem serwerowni Wymagania ogólne: 1. Dostarczony asortyment tj. serwery z wyposażeniem muszą być kompletne, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części A zamówienia. Musi posiadać opisy na sprzęcie/ wyposażeniu w języku polskim lub angielskim, a oprogramowanie wchodzące w skład zamówienia musi być pełną wersją bez ograniczeń funkcjonalnych i czasowych, musi być objęte licencją na czas nieokreślony oraz być w wersji polsko lub angielskojęzycznej. 2. Oferowane serwery i zasilacz UPS muszą zostać zamontowane w oferowanej szafie RACK na dedykowanych prowadnicach tego samego producenta co dostarczone urządzenia, pozwalających na bezpieczne wysuniecie dostarczonych urządzeń np.: serwera z szafy RACK bez demontażu i bez konieczności wyłączania/ restartowania całego systemu. 3. Oferowane serwery muszą pochodzić od jednego producenta, muszą być kompatybilne z zamawianym oprogramowaniem wymienionym w części B niniejszej specyfikacji technicznej (poniżej), muszą znajdować się na stronie certyfikowanego sprzętu, przetestowanych serwerów, producenta zamawianego komputerowego oprogramowania biznesowego, potwierdzającej pozytywne przejście testów w pracy z zamawianym systemem biznesowym bazodanowym. 4. Oferowane serwery muszą posiadać wbudowany w serwer system zarządzania działający niezależnie od systemu operacyjnego pozwalający na wdrożenie, monitorowanie i diagnozowanie oferowanych serwerów poprzez np.: przeglądarkę Internetową. 5. Montaż sprzętu powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi a urządzenia muszą mieć połączenie z prawidłowym uziemieniem szafy RACK. 6. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był podłączony w miejscu jego instalacji do istniejącej instalacji uziemiającej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Do obowiązków wykonawcy należy zwrócenie uwagi na połączenia urządzeń z obwodem zasilania oraz na wpływ, jaki ewentualnie przeciążenie obwodów miałoby na zabezpieczenie nadprądowe i kable zasilania. 7. Zamawiający wymaga, aby podłączenie zamawianego sprzętu do sieci zasilającej w siedzibie zamawiającego odbyło się w porozumieniu z jednostką Uczelni odpowiedzialną za tego typu instalację, co powinno być potwierdzone w protokole odbioru. 8. Oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej części zamówienia (części A) musi być miedzy sobą zgodny/ kompatybilny. 1. Serwer I Zamawiamy jeden serwer bez systemu operacyjnego z wyposażeniem, który musi być kompletny zdatny do użycia spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne wymienione w poniższej tabeli. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i innych świadczeń zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Oferujemy jeden serwer bez systemu operacyjnego z wyposażeniem model:... producent:...

2 Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu Serwer Serwer z podzespołami przeznaczony do pracy w trybie 24x7 z obudową typu rack z prowadnicami, z możliwością zamontowania min. 8 dysków 2,5 typu Hot plug, z wbudowanym w obudowę serwera mechanicznym zabezpieczeniem dysków przed dostępem do nich (np.: demontażem) przez osoby nieupoważnione; obudowa z szynami o konstrukcji nie wymagającej narzędzi w pracach serwisowych serwera 2. Procesor Serwer wyposażony w co najmniej dwa procesory w technologii 64 bit przeznaczone do pracy w serwerach, każdy z procesorów musi być co najmniej dziesięciordzeniowy z 20 watkami z taktowaniem częstotliwością nominalną co najmniej 2,3 GHz i opcją turbo min. 3,0GHz wyposażone w pamięcią cache o pojemności co najmniej 25MB, z magistralą wewnątrz-połączeniową punkt-punkt np.: QPI z transferem co najmniej 9,6GT/s, z obsługą pamięci min. DDR4-2133, o wydajności procesorów (w systemach dwuprocesorowych) co najmniej punktów w kategorii Systems with Multiple CPUs w rankingu PassMark - CPU Mark Multiple CPU Systems. Wyniki są dostępne pod adresem: Platforma Platforma musi: pozwalać na pracę z co najmniej dwoma wielordzeniowymi jednostkami CPU; posiadać co najmniej 16 slotów na pamięć DIMM; posiadać możliwość obsługi co najmniej 768 GB pamięci RAM DDR4; posiadać co najmniej osiem wewnętrznych wnęk na dyski 2,5 cala (dyski montowane w trybie Hot plug ); posiadać wbudowany napęd optyczny: DVD+/-RW SATA; posiadać złącza: na przednim panelu, co najmniej: 2 x USB 2.0, na tylnym panelu, co najmniej: 2x USB 3.0, 2 x RJ-45 LAN 1GbBASE-T, 2 x RJ-45 LAN 10GbBASE-T, 1x VGA, 1x RS232; posiadać zintegrowaną karta graficzna, zainstalowaną kartę sieciową: 2x10Gb BT + 2x1Gb BT, np. Broadcom 57800; 3. posiadać co najmniej dwa wolne do późniejszego wykorzystania gniazda (złącza) rozszerzeń typu PCIe 3.0; posiadać wbudowany system chłodzenia wentylatorami typu hot-plug; posiadać wbudowany (dostępny z przodu obudowy) panel kontrolny z wyświetlaczem LCD lub równoważnym z przyciskami manipulacyjnymi do wyświetlania danych informacyjnych o stanie pracy serwera/ jego podzespołów, zgłaszanych błędach itp.; posiadać wbudowany układ zdalnego zarządzania serwerem bez konieczności instalacji systemu operacyjnego i będący od niego niezależny, z możliwością połączenia/ logowania się do układu zarządzania serwerem np.: za pomocą idrac być zgodnym z Microsoft Active Directory, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Single Sign-On, Smart Card, RACADM, itp., Pamięć RAM Podsystem pamięci masowej Inne Pamięć DRAM 4 w ilości co najmniej 16 x 32GB LRDIMM Quad Rank (z transferem co najmniej 2133MT/s), w konfiguracji pozwalającej na uzyskanie jak największej wydajności cztery dyski HDD 2,5 cale o pojemności co najmniej 1.2TB 10K RPM SAS z transferem co najmniej 6Gb/s, skonfigurowane sprzętowo w macierz RAID 5 przez kontroler macierzowy z interfejsami do podłączenia pamięci masowej co najmniej SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s i złączem PCIe 3.0 x8 z transferem co najmniej 1,2 GB/s, z wbudowanym buforem o pojemności co najmniej 1GB, z możliwością obsługi 8 kanałów oraz do 255 urządzeń, kontroler musi umożliwiać na podłączanie pamięci masowej w trybie Hot-plug ; kontroler powinien posiadać możliwość konfiguracji pamięci masowej w RAID 0/1/5/6/10/50/60; możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS serwera; możliwość monitorowania/ zmiany ustawień BIOS i bootowania w tym: bieżących ustawień BIOS, ustawień bootowania, zarządzanie sekwencją bootowania, zmiana trybu bootowania, zarządzanie hasłem BIOS, zarządzanie źródeł bootowania (włączania/ wyłączania); możliwość wyłączenia portów COM, USB z BIOS serwera bez pośrednictwa systemu operacyjnego i urządzeń zewnętrznych możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla zewnętrznych dysków i pamięci flash pracujących w standardach USB 2.x oraz 3.x, możliwość wyłączenia tylnych portów USB; możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera; możliwość uruchomienia sprzętowego układu zaszyfrowanie poufnych dokumentów, poczty elektronicznej tworzenie zaszyfrowanych partycji (uniemożliwienie odczytu zaszyfrowanych danych na innym urządzeniu), zabezpieczenie sprzętowe zgodne ze standardem TPM co najmniej wersji 1.2; wbudowana w serwer sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania serwera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia serwera, a także umożliwiająca, co najmniej: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera: CPU, pamięci, HDD, wersji BIOS, płyty głównej i innych komponentów serwera; b)zdalną konfigurację ustawień BIOS, instalacja OS, sterowników urządzeń itp.; c) zaimplementowana technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna posiadać zgodność z idrac8express lub technologią równoważną,

3 Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu d) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym systemem zarządzającym, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. e) dostęp do interfejsu zarządzającego za pomocą przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari bez konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania; f) wsparcie standardów: IMPI 2.0, DCMI 1.5,WS_MAN, Web GUI, TELNET, SSH, IP4, IP6, DHCP, DNS, VLAN; g) zarządzaniem automatycznym włączeniem serwera po zaniku zasilania; h) inwentaryzację zasobów serwera, parametrów konfiguracyjnych zainstalowanych komponentów np.: zasilaczy, wentylatorów, czujników, pamięci RAM, CPU, kart wideo, kart sieciowych, BIOS, czujników, sterowników RAID, urządzeń PCI, itp.; i) monitorowanie stanu serwera i zarządzanie alarmowaniem i akcjami inicjowanymi na podstawie zdefiniowanych przez administratora reguł w zarządzanym systemie (np: rebootowanie, wyłączenie zasilania, generowanie alarmów , SNMP v1 v2 v3 trap, IPMI alert, itp.); j) zdalnej automatycznej diagnostyki serwera; Poziom emitowanego hałasu przez serwer, mierzony według normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO9296 w trybie jałowym (tryb IDLE) nie większy niż 28 dba; w czasie pracy nie większy niż 39dBA; Napięcie zasilania serwera ~230V 50Hz; Serwer musi spełniać wymagania ENERGY STAR co najmniej v2 lub Zasilacz Gwarancja równoważnych standardów. Zasilacz: podwójny, z redundantnym zasilaniem, typu hot-plug, moc pojedynczego zasilacza co najmniej 1100W (w tym dwa kable do podłączenia w szafie rack) on-site NBD przez okres nie krótszy niż podany w tabeli na końcu opisu części A pod nagłówkiem Okres gwarancji na Serwery z wyposażeniem serwerowni wszystkie pozycje wymienione w części A (pozycje od 1 do 4) w kolumnie Oferowany okres gwarancji Cena za jeden serwer bez systemu operacyjnego - Serwer I.... złotych 2. Serwer II Zamawiamy jeden serwer bez systemu operacyjnego z wyposażeniem, który musi być kompletny zdatny do użycia spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne wymienione w poniższej tabeli. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i innych świadczeń zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Oferujemy jeden serwer bez systemu operacyjnego z wyposażeniem model:... producent:... Lp. Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu Serwer Serwer z podzespołami przeznaczony do pracy w trybie 24x7 z obudową typu rack z prowadnicami, z możliwością zamontowania min. 8 dysków 2,5 typu Hot plug, z wbudowanym w obudowę serwera mechanicznym zabezpieczeniem dysków przed dostępem do nich (np.: demontażem) przez osoby nieupoważnione; obudowa z szynami o konstrukcji nie wymagającej narzędzi w pracach serwisowych serwera 2. Procesor Serwer wyposażony w co najmniej dwa procesory w technologii 64 bit przeznaczone do pracy w serwerach, każdy z procesorów musi być co najmniej ośmiordzeniowy z 16 watkami z taktowaniem częstotliwością nominalną co najmniej 2,4 GHz i opcją turbo min. 3,2GHz wyposażone w pamięcią cache o pojemności co najmniej 20MB, z magistralą wewnątrz-połączeniową punkt-punkt np.: QPI z transferem co najmniej 8GT/s, z obsługą pamięci min. DDR4-1866, o wydajności procesorów (w systemach dwuprocesorowych) co najmniej punktów w kategorii Systems with Multiple CPUs w rankingu PassMark - CPU Mark Multiple CPU Systems. Wyniki są dostępne pod adresem: 3. Platforma Platforma musi: pozwalać na pracę z co najmniej dwoma wielordzeniowymi jednostkami CPU; posiadać co najmniej 16 slotów na pamięć DIMM; posiadać możliwość obsługi co najmniej 768 GB pamięci RAM DDR4; posiadać co najmniej osiem wewnętrznych wnęk na dyski 2,5 cala (dyski montowane w trybie Hot plug );

4 Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu posiadać wbudowany napęd optyczny: DVD+/-RW SATA; posiadać złącza: na przednim panelu, co najmniej: 2 x USB 2.0, na tylnym panelu, co najmniej: 2x USB 3.0, 2 x RJ-45 LAN 1GbBASE-T, 2 x RJ-45 LAN 10GbBASE-T, 1x VGA, 1x RS232; posiadać zintegrowaną karta graficzna, zainstalowaną kartę sieciową: 2x10Gb BT + 2x1Gb BT, np. Broadcom 57800; posiadać co najmniej dwa wolne do późniejszego wykorzystania gniazda (złącza) rozszerzeń typu PCIe 3.0; posiadać wbudowany system chłodzenia wentylatorami typu hot-plug; posiadać wbudowany (dostępny z przodu obudowy) panel kontrolny z wyświetlaczem LCD lub równoważnym z przyciskami manipulacyjnymi do wyświetlania danych informacyjnych o stanie pracy serwera/ jego podzespołów, zgłaszanych błędach itp.; posiadać wbudowany układ zdalnego zarządzania serwerem bez konieczności instalacji systemu operacyjnego i będący od niego niezależny, z możliwością połączenia/ logowania się do układu zarządzania serwerem np.: za pomocą Microsoft Active Directory, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Pamięć RAM Podsystem pamięci masowej Inne idrac, Single Sign-On, Smart Card, RACADM, itp., Pamięć DRAM 4 w ilości co najmniej 16 x 16GB LRDIMM Quad Rank (z transferem co najmniej 2133MT/s), w konfiguracji pozwalającej na uzyskanie jak największej wydajności cztery dyski HDD 2,5 cale o pojemności co najmniej 1.2TB 10K RPM SAS z transferem co najmniej 6Gb/s, skonfigurowane sprzętowo w macierz RAID 5 przez kontroler macierzowy z interfejsami do podłączenia pamięci masowej co najmniej SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s i złączem PCIe 3.0 x8 z transferem co najmniej 1,2 GB/s, z wbudowanym buforem o pojemności co najmniej 1GB, z możliwością obsługi 8 kanałów oraz do 255 urządzeń, kontroler musi umożliwiać na podłączanie pamięci masowej w trybie Hot-plug ; kontroler powinien posiadać możliwość konfiguracji pamięci masowej w RAID 0/1/5/6/10/50/60; możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS serwera; możliwość monitorowania/ zmiany ustawień BIOS i bootowania w tym: bieżących ustawień BIOS, ustawień bootowania, zarządzanie sekwencją bootowania, zmiana trybu bootowania, zarządzanie hasłem BIOS, zarządzanie źródeł bootowania (włączania/ wyłączania); możliwość wyłączenia portów COM, USB z BIOS serwera bez pośrednictwa systemu operacyjnego i urządzeń zewnętrznych możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla zewnętrznych dysków i pamięci flash pracujących w standardach USB 2.x oraz 3.x, możliwość wyłączenia tylnych portów USB; możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera; możliwość uruchomienia sprzętowego układu zaszyfrowanie poufnych dokumentów, poczty elektronicznej tworzenie zaszyfrowanych partycji (uniemożliwienie odczytu zaszyfrowanych danych na innym urządzeniu), zabezpieczenie sprzętowe zgodne ze standardem TPM co najmniej wersji 1.2; wbudowana w serwer sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania serwera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia serwera, a także umożliwiająca, co najmniej: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera: CPU, pamięci, HDD, wersji BIOS, płyty głównej i innych komponentów serwera; b)zdalną konfigurację ustawień BIOS, instalacja OS, sterowników urządzeń itp.; c) zaimplementowana technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna posiadać zgodność z idrac8express lub technologią równoważną, d) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym systemem zarządzającym, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. e) dostęp do interfejsu zarządzającego za pomocą przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari bez konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania; f) wsparcie standardów: IMPI 2.0, DCMI 1.5,WS_MAN, Web GUI, TELNET, SSH, IP4, IP6, DHCP, DNS, VLAN; g) zarządzaniem automatycznym włączeniem serwera po zaniku zasilania; h) inwentaryzację zasobów serwera, parametrów konfiguracyjnych zainstalowanych komponentów np.: zasilaczy, wentylatorów, czujników, pamięci RAM, CPU, kart wideo, kart sieciowych, BIOS, czujników, sterowników RAID, urządzeń PCI, itp.; i) monitorowanie stanu serwera i zarządzanie alarmowaniem i akcjami inicjowanymi na podstawie zdefiniowanych przez administratora reguł w zarządzanym systemie (np: rebootowanie, wyłączenie zasilania, generowanie alarmów , SNMP v1 v2 v3 trap, IPMI alert, itp.); j) zdalnej automatycznej diagnostyki serwera; Poziom emitowanego hałasu przez serwer, mierzony według normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO9296 w trybie jałowym (tryb IDLE) nie większy

5 Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu niż 28 dba; w czasie pracy nie większy niż 39dBA; Napięcie zasilania serwera ~230V 50Hz; Serwer musi spełniać wymagania ENERGY STAR co najmniej v2 lub Zasilacz Gwarancja równoważnych standardów. Zasilacz: podwójny, z redundantnym zasilaniem, typu hot-plug, moc pojedynczego zasilacza co najmniej 1100W (w tym dwa kable do podłączenia w szafie rack) on-site NBD przez okres nie krótszy niż podany w tabeli na końcu opisu części A pod nagłówkiem Okres gwarancji na Serwery z wyposażeniem serwerowni wszystkie pozycje wymienione w części A (pozycje od 1 do 4) w kolumnie Oferowany okres gwarancji Cena za jeden serwer bez systemu operacyjnego - Serwer II.... złotych 3. Zasilacz awaryjny UPS Zamawiamy jeden zasilacz awaryjny UPS do zamontowania w szafie rakowej, który musi być kompletny zdatny do użycia spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne wymienione w poniższej tabeli. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i innych świadczeń zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Oferujemy jeden zasilacz awaryjny UPS z wyposażeniem model:... producent:... Lp. Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu Zasilacz do zamontowania w szafie aparaturowej rack 19 o wysokości nie większej niż 3U z szynami do zamocowania zasilacza do szafy rackowej. Powinien posiadać: moc wyjściowa co najmniej 4200W / 6000 VA; możliwość zasilania napięciem wejściowym od ~170 do ~280V o częstotliwości wejściowej napięcia zasilającego: od 48 do 53 Hz; napięcie wyjściowe (wartość skuteczna): ~230V o kształcie sinusoidalnym; możliwość pracy w trybie obejścia tzw. bypass (prąd z sieci przekazywany bezpośrednio do podłączonych urządzeń) przełączanego automatycznie oraz ręcznie; wbudowany układ AVR; osiem gniazd wyjściowych typu IEC 320 C13 z funkcja bateryjnego podtrzymania zasilania; czas podtrzymania z baterii przy obciążeniu 50% co najmniej 12 minut; czas podtrzymania z baterii przy pełnym obciążeniu co najmniej 5 minut; interfejsy komunikacyjne: RS 232, USB oraz RJ-45 10/100 Base-T (do zdalnego zarządzania zasilaczem UPS z wykorzystaniem protokołów SNMP/ HTTP); wbudowany układ akustyczno-optyczny sygnalizacji stanu pracy zasilacza: pracy z baterii, stan wymiany baterii, stan przeciążenia, stan wyczerpania baterii, tryb bypass. wbudowany układ do ochrony gniazd zasilających przed przepięciami i zakłóceniami; możliwość podłączenia dodatkowych zewnętrznych modułów bateryjnych o konstrukcji do zamontowania baterii w szafie rakowej 19 i pojemności pozwalającej na wydłużenie czasu podtrzymania zasilania z baterii przy pełnym obciążeniu do co najmniej 70 minut; możliwość wymiany modułów akumulatorowych nie przerywając pracy zasilacza; wyposażenie oprogramowanie, instrukcja obsługi. Cena za Zasilacz awaryjny UPS część B.... złotych 4. Szafa rakowa 19 42U Zamawiamy jedną szafę rakową 19 42U z wyposażeniem, która musi być kompletna zdatna do użycia spełniająca wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne wymienione w poniższej tabeli.

6 Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i innych świadczeń zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Oferujemy jedną szafę rakową 19 42U z wyposażeniem model:... producent:... Lp. Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu Metalowa szafa rakowa o wysokości 42U zalecana konstrukcja skręcana do montażu serwerów i urządzeń (umieszczenia sprzętu wymienionego powyżej) o standardowej szerokości 19'' z drzwiami przednimi jednoskrzydłowymi oraz tylnimi dwuskrzydłowymi dzielonymi na połowie szerokości szafy. Drzwi przednie i tylnie perforowane na powierzchni 80% umożliwiające swobodną cyrkulację powietrza, zachowana pełna kompatybilność z zamawianymi/ oferowanymi serwerami i zasilaczem UPS (opisy powyżej). Możliwość montażu drzwi przednich jako lewo lub prawostronne (lewo lub prawoskrzydłowe). Osłona boczna szafy zalecane dwuczęściowa (panele) o wysokości osłon równej ok. połowie wysokości szafy i konstrukcji zawieszeń i zatrzasków umożliwiających ich łatwy demontaż i montaż bez użycia narzędzi. Drzwi przednie, tylnie oraz osłony boczne zamykane na klucz Kanały kablowe umiejscowione wewnątrz w tylniej części szafy wzdłuż jej bocznych ścianek (z lewej i prawej strony szafy w pobliżu drzwi tylnich szafy) pozwalające na rozprowadzenie głównej wiązki okablowania szafy i montaż PDU. Przepusty kanałowe wejściowe/wyjściowe do okablowania doprowadzonego do szafy (sieci zasilającej i logicznej), biegnącego np.: z podwieszanych półek lub spod podłogi, umiejscowione na górze i dole w tyle szafy (górny otwór z możliwością łatwego zaślepienia bez użycia narzędzi np.: suwliwym zamknięciem). Szafa rakowa osadzona na rolkach (z np.: tylnymi rolkami obrotowymi w płaszczyźnie poziomej o 360 ) umożliwiające jej przesuwanie w czasie montażu oraz wyposażona w regulowane nóżki do stabilizacji i wypoziomowania szafy w miejscu jej końcowego użytkowania. Szafa rakowa wyposażona w zestaw przykręcanych do podstawy ramy szafy wsporników zwiększające stabilność całej konstrukcji (wyposażona w stabilizatory boczne i przedni); Szafa wyposażona w PDU, belki rakowe 4 szt.; Obciążalność szafy min 600 kg Głębokość szafy nie mniejsza niż: 1000 mm i nie większa niż: 1100 mm Szerokość szafy co najmniej 600mm Wymiary szafy nie większych niż (wys. x szer.): 2060 x 650 mm Konstrukcja szafy zgodna ze standardem: ANSI/EIA-310-D-92, CEA-310-E Cena za Szafę rakową 19 42U część C.... złotych Okres gwarancji na Serwery z wyposażeniem serwerowni wszystkie pozycje wymienione w części A (pozycje od 1 do 4): Okres gwarancji zgodnie z pkt. 18b SIWZ Opis kryteriów i sposób oceny ofert Okres gwarancji na Serwery z wyposażeniem serwerowni wymienione w części A specyfikacji technicznej powyżej (serwery, zasilacz UPS i szafa RACK pozycje od 1 do 4) Minimalny wymagany okres gwarancji 36 m-cy Oferowany okres gwarancji Cena za część A (suma pozycji od 1 do 4):.... złotych Podatek VAT stawka: 23 % Cena brutto za część A (suma pozycji od 1 do 4):... złotych (słownie:... złotych)

7 Część B: Komputerowe oprogramowanie biznesowe Wymagania ogólne: 1. Dostarczone oprogramowania muszą być pełną wersją bez ograniczeń funkcjonalnych i czasowych, muszą być objęte licencją na czas nieokreślony oraz być w wersji polsko lub angielskojęzycznej. 2. Wykonawca niniejszej części B zamówienia zainstaluje i skonfiguruje oprogramowania zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej części zamówienia. 3. W zakres zamówienia części B wchodzi również, o ile będzie potrzebne, zainstalowanie i skonfigurowanie odpowiedniego systemu operacyjnego (np. RHEL, SLES, Win lub innego kompatybilnego) na wskazanym przez zamawiającego serwerze, pod instalację komputerowego oprogramowania biznesowego wymienionego w niniejszej części zamówienia. W przypadku dostarczenia i zainstalowania systemu operacyjnego wykonawca dostarczy zamawiającemu oprogramowaniem licencję na użytkowanie zainstalowanego systemu operacyjnego, licencję na czas nieokreślony. W powyższym przypadku cena sprzedaży licencji zamawiającemu wraz z instalacją i konfiguracją systemu operacyjnego musi zostać wliczona w łączną cenę oferty za część B zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza wdrożenie oprogramowania zdalnie. 5. W fazie produkcyjnej nie przewiduje się dostępu zdalnego do serwera z zainstalowanym oprogramowaniem, dlatego też zamawiający wymaga by działania związane z utrzymaniem oprogramowania i jego poprawnym funkcjonowaniem odbywały się przez udzielenie stosownych instrukcji przez konsultanta. 6. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia na piśmie licencji na oferowane i zainstalowane oprogramowanie (z podanymi warunkami licencyjnymi i okresem obowiązywania). 7. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia na piśmie raportu z wdrożenia oprogramowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli poniżej. Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji, konfiguracji, wdrożenia, zdalnego dostępu dla użytkowników i wsparcia technicznego (maintenance) zawarto w tabeli poniżej. Lp. Cena Typ (model) Wartość Ilość jedn. oferowany, [szt.] producent SAP S/4HANA Zakres licencji: SAP S/4HANA. Baza SAP HANA musi być w wersji przynajmniej Support Package Stack 10. Licencja powinna obejmować przynajmniej następujące dodatkowe opcje: SAP HANA Predictive (integracja PAL, język R), SAP HANA Advanced Data Processing, SAP HANA Spatial. W skład pakietu musi wchodzić przynajmniej SAP HANA Studio oraz SAP Data Integrator dla HANA. Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami/ bibliotekami) musi być oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń funkcjonalnych, musi m. in.: być oprogramowaniem systemu bazodanowego typu in-memory computing, w czasie pracy w całości rezydujący w pamięci operacyjnej serwera wraz z zestawem narzędzi do obsługi, modelowania danych, musi być w pełni zgodne funkcjonalnie z co najmniej SAP S/4HANA Support Package Stack 10 i zamawianymi modułami; musi pozwalać na wykonywanie w czasie rzeczywistym operacji na danych i analizę danych o dowolnej szczegółowości, stopniu agregacji i liczbie wymiarów; musi posiadać zaimplementowane w system bazodanowy rozwiązania optymalizacyjne w zakresie: uzyskania dużej wydajności przetwarzania/ wyszukiwania/ kompresji danych (zaimplementowane algorytmy determinujące użycie właściwego algorytmu kompresji w zależności od kompresowanych danych), zarządzania danymi opartymi o zapis w układzie kolumnowy jako podstawowy sposób przechowywania informacji (obok możliwości zastosowania zapisu danych w układzie wierszowym), partycjonowania tablic, wykorzystanie delty do operacji wstawiania nowych danych; musi posiadać możliwość tworzenia baz danych w modelu Multitenant dysponującym tzw. kontenerem mogącym pomieścić wiele baz danych działających niezależnie, z możliwością zarządzania wieloma bazami danych jak jedną i przy zachowaniu odrębności poszczególnych baz danych; musi posiadać możliwość zastosowania silnika przetwarzania grafów (szukanie najlepszej ścieżki), silnika tekstowego (wyszukiwanie w danych nieustrukturalizowanych), bibliotekę z funkcjami biznesowymi zewnętrznych aplikacji, bibliotekę z funkcjami predykcji(np. clustering, analiza ABC, algorytm C4.5, regresja liniowa); musi posiadać możliwość integracji danych strukturalnych i niestrukturalnych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych z analizą dane bez konieczności agregacji; możliwość przystosowania systemu bazodanowego do pracy/ przetwarzania danych w chmurze, do pracy z urządzeniami mobilnymi; musi posiadać zaimplementowane oprogramowanie narzędziowe do tworzenia, modyfikacji, projektowania, itp. systemami baz danych wraz z ich administrowaniem w tym budowania/ 1

8 Typ (model) oferowany, producent Ilość [szt.] Cena jedn modyfikowania aplikacji/ projektu bazy, tabel, widoków, schematów, itp., testowania/ debugowania aplikacji (podgląd kodu źródłowego, monitorowanie/ zmiana wartości zmiennych, ustawianie punktów przerwania realizacji programu), budowanie modeli analitycznych, synchronizacji lokalnych plików z repozytoriami, administrowania systemem bazodanowym lokalnie, itp.; system musi posiadać pełna zgodność z aplikacją HANA Extended Application Services; musi posiadać wbudowana obsługę plików SAP HANA.xsapp i.xsaccess; musi posiadać zainstalowane biblioteki specjalistyczne SAP BFL, SAP PAL, które muszą być ściśle zintegrowane z danymi serwera indeksowego pozwalając m.in. na wywoływanie funkcji zainstalowanych bibliotek z wnętrza skryptów SQL. System bazodanowy musi pozwalać na tworzenie i uruchamianie programów napisanych języku R do obliczeń statystycznych; musi posiadać wbudowane metody zaawansowanych analiz z zakresu data mining być zgodnych z SAP HANA Advanced Data Processing; musi posiadać wbudowane wsparcie obsługi, przetwarzania plików danych geoprzestrzennych zgodnych z SAP HANA Spatial w tym obsługa plików ESRI (zawierające zbiory danych geometrycznych z atrybutami informacyjnymi właściwości przestrzennych) opisujące dane geoprzestrzenne popularnych formatów wektorowych w tym odczytujące pliki danych ESRI:.shp,.shx, i.dbf. Musi pozwalać również na odczyt plików opisujący dane przestrzenne, co najmniej: WKT, WKB, EWKT, EWKB oraz zapis w formatach, co najmniej: WKT, WKB, EWKT, EWKB, GeoJSON, SVG; musi posiadać wbudowane zapytania SQL Multimedia (SQL/MM) pozwalające na obsługę, przechowywanie, dostęp do danych geoprzestrzennych; musi posiadać wbudowane narzędzia zarządzania bezpieczeństwem systemu poprzez system backupowania, replikacji danych z pamięci podręcznej do pamięci trwałej; musi posiadać wbudowane narzędzia do administrowania i monitorowania systemem bazodanowym, w tym: monitorowania statusu baz danych w systemie, przeglądania ostatnio zgłoszonych komunikatów/ błędów itp., monitorowania aktywnych sesji, stopnia użycia zasobów sprzętowych: ilości pamięci wykorzystywanej przez system bazy danych w realizowanych procesach/ zapytaniach, itp., procentowy stopień wykorzystania CPU przez system, całkowitej ilość miejsca wykorzystanego w pamięci masowej/ dyskach przez system bazodanowy w tym przez zbiory bazodanowe, pliki logów, monitorowanie pracy systemu bazodanowego na jednej stacji oraz w układzie rozproszonym na kilku stacjach, ilości zgłoszonych w systemie plików tzw. crush dump files, posiadać zaimplementowane podsystemy kontroli zbieżności realizowanych zapytań SQL, monitorowanie informacji o restartowaniu systemu, realizowanych procesach, posiadać wbudowane narzędzia do zarządzania użytkownikami, regułami dostępu/ modyfikacji danych/obiektów i korzystania z zasobów systemu, dozwolonych operacji/ zadań do realizacji przez użytkowników systemu, wbudowane narzędzia zarządzania zainstalowanymi aplikacjami, aktualizacjami, itp., kontrolę zbieżności realizowanych zapytań SQL, zużycia pamięci/ wykorzystanej pamięci w realizowanych procesach/ zapytaniach, itp.; posiadać wbudowany system zarządzania użytkownikami: dostępu do baz danych, autentykacji, definiowania ról, praw dostępu, modyfikacji danych/ obiektów, itp.; musi posiadać możliwość tworzenia puli rezerwowych połączeń z systemem bazodanowym dla administratorów systemu niezależnej od ilości połączeń zdefiniowanych dla pozostałych użytkowników systemu; posiadać możliwość monitorowania i alarmowania stanu baz danych na podstawie danych statystycznych serwera i uruchomionych serwisów; musi posiadać możliwość zgłaszania komunikatów drogą mailową po wystąpieniu zdefiniowanych w konfiguracji zdarzeń, błędów w pracy systemu bazodanowego, itp. musi posiadać zaimplementowane narzędzia pozwalające na zbieranie i analizę danych mających wpływ na wydajność system bazodanowego, uruchomianych baz danych i zapytań SQL; posiadać wbudowane narzędzia monitorowania uruchomionych wątków, sesji (aktywnych/nieaktywnych sesji, ich powiązania z uruchomionymi aplikacjami, blokowanych sesji, sesje blokujące sesje zablokowane), zablokowanych transakcji (zablokowane transakcje oraz blokujące sesję, itp.), zbieranie danych statystycznych: częstości wykonania zapytań SQL (średniego czasu wykonania zapytań, ilości odwołań DML i DDL w sesji, itp.), stopień realizacji wykonania czasochłonnych zadań, itp.; posiadać wbudowane narzędzia monitorowania i zbierania informacji o wystąpieniu czasochłonnych i kosztownych (zasobowo) zapytań ponad dopuszczalny poziom (czas uruchomienia zapytania, czas wykonania zapytania, nazwa udostępnionych obiektów itp.), z przeznaczeniem do późniejszej analizy i dostrajania zapytania, systemu, itp.; posiadać wbudowane mechanizmy obsługi dużych obiektów binarnych (Hybrid LOB) np.: zdjęć, filmów itp. w tym możliwości wyznaczenia w konfiguracji momentu pobrania/ przetwarzania obiektów LOB rezydujących na dysku (nie przechowywanych w strukturze kolumnowej, czy wierszowej głównej pamięci bazy danych) do czasu ich pobrania/przetwarzania; posiadać możliwość monitorowania możliwości wystąpienia stanów krytycznych dla pracy systemu bazodanowego np.: wolnego miejsca na dysku (zgłaszanie z wyprzedzeniem komunikatów o zapełnieniu wolumenu przeznaczonego na dane, logi), zatrzymanych krytycznych procesów, znacznego powyżej zadanego poziomu obciążenia CPU, itp.; posiadać wbudowane narzędzia analizy i diagnostyki problemów w systemie bazodanowym wyszukiwania błędów w pracy systemu, bazy danych; wbudowane wskaźniki i narzędzia monitorowania użycia pamięci przez system bazodanowy, aplikacje uruchomione serwisy itp. tj. np.: bieżący stan użycia pamięci przez uruchomione Wartość

9 Typ (model) oferowany, producent Ilość [szt.] Cena jedn bazy/ procesy, szczytowe zapotrzebowania ilości pamięci przez procesy/ uruchomione bazy, wycieki pamięci/ uszkodzenia pamięci, itp.; posiadać możliwość kopiowania i klonowanie system bazodanowego możliwość eksportu wszystkich katalogów obiektów do plików systemowych z możliwością importowania ich do systemów bazodanowych np.: testowych, klonowania systemów; posiadać wbudowane narzędzia pozwalające na odtwarzania systemu ze zbiorów zarchiwzowanych, zapisanej replikacji, replikowanych systemów; posiadać wbudowane w system narzędzia umożliwiające podziału (w poziomie)tabel z danymi przechowywanych w układzie kolumnowym na mniejsze podtabele lub partycje, zarządzania partycjonowanymi tabelami, łączenia partycjonowanych tabel w większe tabele, przenoszenie partycji tabel do innych lokalizacji/ stacji, itp.; posiadać możliwość tworzenia bezpiecznych połączeń systemu bazodanowego z użytkownikami końcowymi za pomocą np.: protokołów SSL i certyfikatów; posiadać wbudowaną funkcję watchdog umożliwiającą automatyczne zrestartowanie skonfigurowanej usługi (serwera indeksowego, serwera nazw, itp.) w przypadku wykrycia jego usterki/ zatrzymania; wbudowane mechanizmy pozwalające na utrzymania ciągłości pracy system i spójności realizowanych transakcji, poprzez logi transakcji, zapisywane punkty przebiegu procesu z informacjami niezbędni do odtworzenie i przywrócenie systemu z minimalnym opóźnieniem bez utraty danych, poprzez dedykowana stację standby przejmującą zadania podstawowego systemu bazodanowego po wystąpieniu awarii zatrzymania staremu podstawowego (w zależności od zdefiniowanej konfiguracji systemu); musi pozwalać na skalowalność zewnętrzną systemu poprzez dołączanie/ łączenie zewnętrznych stacji, integrowanych w jeden system bazodanowy (np.: z różnymi tabelami na różnych stacjach, z partycjonowanymi tabelami, itp.). Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA (opisanych w niniejszej części zamówienia) w takim zakresie, jak jest to przewidziane przez twórców oferowanego oprogramowania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w szczególności informacje o miejscu wdrożenia i sposobie dostępu do systemu: informacje o sposobie logowania, wymagane aplikacje klienckie, zakładanie użytkowników, sposób zmiany haseł, podstawowe działania administracyjne, np. aktualizacja oprogramowania. Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na udostępnionym sprzęcie. Do wdrożenia przewidziany jest serwer stanowiący przedmiot zamówienia opisany w części A zamówienia powyżej. Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania zdalnie. Wdrożenie, przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej części specyfikacji technicznej, SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA może odbyć się na jednym serwerze. Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy, nie później niż do 30 listopada 2015 roku. Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok od zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące) poprzez instalację odpowiednich łatek (patches). W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany dostęp zdalny do serwera, wobec czego działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane przez konsultanta Wykonawcy bezpośrednio na miejscu lub przez administratora ze strony Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie określonego zadania po udzieleniu stosownych instrukcji. Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie będąca przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny jest producent oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji 1 dzień roboczy, czas naprawy do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu 2. opracowania rozwiązania i usunięcia błędu. SAP BusinessObjects BI Suite Zakres licencji: SAP BusinessObjects BI Suite. Minimalna wersja oprogramowania to 4.1. Pakiet powinien obejmować trzy obszary funkcjonalne: Discovery and Analysis, Dashboards and applications, Reporting. Licencja powinna obejmować również możliwość dostępu do serwera przez użytkowników końcowych (5 użytkowników). Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami) musi być oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń funkcjonalnych, musi m. in.: być platforma Business Intelligence (BI) z zbiorem programów biznesowych, która musi być w pełni zgodna funkcjonalnie z co najmniej SAP BusinessObjects BI Suite 4.1 z oprogramowaniami Discovery and Analysis, Dashboards and applications, Reporting; musi umożliwiać wdrożenie i zarządzanie systemem biznesowym w tym zestawem specjalizowanych narzędzi/aplikacji analitycznych, posiadać aplikacje do tworzenia raportów, zaawansowane komponenty do tworzenia zapytań, analizy danych, zarządzania wydajnością organizacji oraz aplikacji analitycznych, musi umożliwiać na wykonanie złożonych analiz trendów, prognozowania itp., musi umożliwiać zespołom oraz samodzielnym użytkownikom końcowym na dostęp do przetwarzanych danych, analiz, raportów biznesowych/ organizacyjnych, itp. zgodnie przypisanymi w platformie prawami; musi pozwalać na 1 Wartość

10 Typ (model) oferowany, producent Ilość [szt.] Cena jedn generowanie, dostarczanie informacji w określonych przedziałach czasowych spersonalizowanych pod konkretnych użytkowników w postaci raportów w tym krytycznych informacji korporacyjnych; musi być niezależnym systemem pozwalającym na: instalację na pojedynczym stanowisku komputerowym, utworzenie niezależnego środowisko projektowego i testowego w tym również na skalowalność w środowisko klastrowe z wieloma komputerami z uruchomionymi różnymi komponentami tworzącymi wspólne środowisko produkcyjne/ rozwojowe; musi posiadać zaimplementowane narzędzia do automatycznej konfiguracji systemu w układzie jednostanowiskowym jak i wielostanowiskowym (z wieloma węzłami) z możliwością ustawienia podstawowych opcje konfiguracyjnych, mających wpływ na konfigurację wielostanowiskową (wielowęzłową) korzystającą ze wspólnych ustawień poprzez wskazanie serwerów/ procesów uruchomionych automatycznie, przeprowadzenie optymalizacji pod względem wydajności serwerów/ procesów czy limitu wykorzystania zasobów sprzętowych, wskazanie lokalizacji systemu folderów, itp.; musi posiadać zaimplementowane mechanizmy pozwalające na zapewnienie elastyczności, dostępności i skalowalności w czasie instalacji i rozbudowy zainstalowanego systemu/ platformy biznesowej. Musi posiadać możliwość instalacji platformy BI na jednym stanowisku komputerowym z możliwością rozbudowy na kilka stanowisk komputerowych połączonych w klastry. Musi posiadać możliwość zainstalowania dwóch różnych wersji platform biznesowych działających równocześnie na tym samym komputerze np.: dla celów testowych; musi posiadać możliwość skalowalności systemu tak w pionie (wszystkie procesy uruchomione na jednym stanowisku komputerowym) jak i w poziomie (procesy rozdysponowane zostają pomiędzy dwa lub więcej stanowisk komputerowych pracujących w sieci); musi posiadać możliwość zwielokrotnienia tych samych procesów uruchamianych na różnych jednostkach komputerowych tworzenie tzw. redundancji celem poprawienia niezawodności działania systemu (przejęcie/ przekierowanie zadania z uszkodzonego/ przeciążonego procesu/ serwera na proces/ serwer redundantny); musi posiadać wbudowane zestaw narzędzi do archiwizowania systemu w tym: tworzenie replikacji danych w czasie rzeczywistym w konfiguracji systemu z mirroringiem; wersjowanie archiwizowanych danych tworzenie wielu wersji wybranych plików, plików systemowych; archiwizowania całego systemu wszystkich danych programów wraz z systemem operacyjnym z danej jednostki komputerowej na której jest zainstalowana platforma biznesowa; archiwizowania całego systemu rozproszonego pełna kopia wszystkich jednostek komputerowych składających się na system. Musi posiadać możliwość wykonania procesu archiwizacji w czasie zatrzymania systemu jak i w czasie jego pracy; musi posiadać wbudowane narzędzia do monitorowania pracy aplikacji i obciążenia platformy/ systemu BI, posiadać możliwość zebrania informacji o czasochłonności uruchomionych procesów platformy, utrzymywać historię monitorowych serwerów/ procesów składających się na platformę BI jak również posiadać możliwość raportowania i powiadamiania o zdarzeniach nieprawidłowej pracy aplikacji, platformy; oprogramowanie musi posiadać możliwość definiowania wyboru monitorowanych parametrów działania aplikacji i całego systemu oraz definiowania progów alarmowania, których przekroczenie powinno powodować zgłaszanie ostrzeżenia, pozwalając na powzięcie działań wyprzedzających przed wystąpieniem błędów lub blokady systemu, itp.; musi posiadać możliwość monitorowania krytycznych kluczowych wskaźników wydajności systemu, musi posiadać wbudowane widoki: ostatnich wystąpień błędów wyświetlanych na ekranie pulpitu platformy, całej platform BI z podziałem na grupy serwerów/procesów, z podziałem na kategorie usług i węzłów składające się na system, informacje te musza być prezentowane w postaci graficznej i tabelarycznej; musi posiadać możliwość zintegrowania zaimplementowanego monitoringu platformy BI z innymi biznesowymi aplikacjami takimi jak np.: SAP Solution Manager i IBM Tivoli Monitor; musi posiadać narzędzia do diagnozowania repozytoriów w systemie w tym: skanowania, diagnozowania i naprawy/ usuwania ich niespójności takich obiektach jak np.: raportach, użytkownikach, grupach, folderach, serwerach, Świecie obiektów, połączenia w Świecie obiektów, w metadanych i innych; musi posiadać zaimplementowana w platformę BI obsługę systemu bazodanowego SAP HANA (obsługę: tabel, widoków analitycznych i obliczeniowych pojedynczych i wieloźródłowych Światów obiektów UNX, widoków analitycznych i obliczeniowych z bezpośrednim dostępem, parametrów i zmiennych SAP HANA), w tym modułu integrującego SAP BW z zestawem programów narzędziowych platformy BI; musi posiadać wbudowany system zarządzania kontami użytkowników obejmujący wszystkie zadania odnoszące sie do utworzenia, mapowania, zmiany oraz organizowania użytkowników w grupy systemu biznesowego, w tym tworzonymi/udostępnianymi prawami dostępu do obiektów platformy BI wraz z przydzielaniem praw (zdefiniowanymi z rolami/regułami) do określonych działań na obiektach; musi posiadać system zarządzania kontami dostępny lokalnie z jednego miejsca np.: tzw. centrum zarządzania platformą, które musi być również dostępne przez przeglądarkę internetową przez stronę internetową przeznaczoną do zarządzania zadaniami (w tym użytkownikami, grupami, rolami, prawami, zawartością, zarządzania serwerami/procesami/ węzłami, zarządzania raportami w folderach należących do danej grupy, itp.), bezpiecznymi połączeniami, posiadać możliwość zarządzania aplikacją SAP StreamWork, itp.; musi posiadać możliwość zaplanować obiektów platformy uruchamianych automatyczne w określonym przez użytkownika czasie, musi posiadać możliwość wysłania zaplanowanych instancji obiektu do miejsca docelowego w uruchomionej jednostce komputerowej lokalnie, w sieci, w domyślnej lokalizacji plików, pocztą , do serwera FTP oraz poprzez np.: SAP StreamWork; Wartość

11 Typ (model) oferowany, producent Ilość [szt.] Cena jedn musi posiadać możliwość wglądu w historię obiektów (listę instancji obiektów), przeglądanie i odświeżanie każdej z istniejących instancji obiektu (z aktualizacją danych ze źródła danych). muszą posiadać możliwość tworzenia raportów oraz analiz z użyciem tzw. Świata Obiektów, z zestawieniem zawierającym pojęcia biznesowe; musi być wyposażona w narzędzia wspomagające tworzenie Światów Obiektów dla Business Objects pozwalające opisać dane, nadać im łatwe do zrozumienia dla analityka nazwy oraz opisać relacje pomiędzy danymi za pomocą graficznego interfejsu używając metody przeciągnij i upuść ; oprogramowanie platformy BI powinno umożliwiać tworzenie Świata obiektów np.: za pomocą kreatora, ręcznie, dodawanie tabel, dodawanie połączeń między tabelami i ich rodzaje, sprawdzanie poprawności, tworzenie klas, dodawanie obiektów i rodzaje obiektów, konstrukcji miar, tworzenie hierarchii, dodawanie i nakładanie filtrów, eksport i import Świata Obiektów, listy wartości i plików LOV, dokumentowanie Świata Obiektów, nakładanie ograniczeń dostępu i zarządzanie nimi; musi posiadać oprogramowanie do tworzenie wielowymiarowych pulpitów i wizualizacji danych dla aplikacji BI możliwość tworzenia: skalowalnych pulpitów i sterowania dla aplikacji BI z interaktywną wizualizacją danych, mobilnych pulpitów udostępniających dane z SAP NetWeaver BW i SAP HANA, możliwość użycia istniejących analiz z platformy BI i widoków SAP HANA; musi posiadać program analityczny dla środowiska OLAP który musi umożliwiać wykonywanie analiz wielowymiarowych danych, przeznaczonych dla analityków finansowych i biznesowych, przy użyciu interfejsu sieci Web, który musi oferować pełen zakres funkcji analitycznych. Użytkownik z udzielonymi prawami musi mieć możliwość umieszczania odpowiedzi na pytania biznesowe w swoim obszarze roboczym, uzyskane analizy powinien mieć możliwość udostępniania innym osobom, dzieląc się w ten sposób wiedzą z szerszym gronem odbiorców/użytkowników systemu. Oprogramowanie analityczne musi pozwalać na wykonanie analizy bezpośrednio na wielowymiarowych kostkach OLAP. Musi pozwalać na głęboką integrację z serwerami OLAP na pracę bazami firm Microsoft, Hyperion, IBM, SAP OLAP; oprogramowanie musi posiadać gotowe ścieżki analiz i raportów do wykorzystania przez użytkownika systemu; oprogramowanie musi umożliwiać na drążenie i przecinanie danych bezpośrednio na wielowymiarowych kostkach, a po zakończeniu pracy współdzielić; uzyskane wyniki w interaktywnych dokumentach, zawierających tzw. żywe dane i predefiniowane ścieżki analiz oraz na zapisanie raportów z analiz jako strony WWW czy pliki Excel; musi posiadać oprogramowanie sieciowe umożliwiające tworzenie zapytań ad hoc i przeprowadzanie intuicyjnych analiz w środowisku heterogenicznych źródeł danych, w trybie online lub offline, musi oferować intuicyjny interfejs umożliwiający użytkownikom zadawanie spontanicznych, wielokrotnych pytań dotyczących danych związanych z prowadzoną działalnością. Z dostępem, zgodnie z nadanymi użytkownikowi prawami przez systemu kontroli dostępu, do informacji biznesowych za pośrednictwem sieci intranet lub ekstranet i prowadzenie zaawansowanych analiz za pomocą przeglądarkę internetowej; musi posiadać możliwość za pomocą techniki przeciągnij i upuść uzyskiwania dostępu do źródeł danych i tworzenia interaktywnych raportów w odpowiedzi na zadane pytania; oprogramowanie musi posiadać wbudowane funkcje wizualizacji analiz np.: poprzez wyświetlanie dwu- lub trójwymiarowych wykresów. Web Intelligence musi posiadać możliwość zapisu w formacie.wid,.xlsx,.pdf,.csv,.txt; musi posiadać oprogramowanie do tworzenia interaktywnych kokpitów menedżerskich do szybkiego tworzenia wizualizacji złożonych danych, które musi wspierać możliwość budowy wizualizacji przy pomocy metod "przeciągnij i upuść", tworzenia interaktywnych analiz na potrzeby zaawansowanych, spersonalizowanych kokpitów menedżerskich obsługujących połączenia w czasie rzeczywistym z platformą BI, programem SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) i innymi źródłami danych; oprogramowanie musi posiadać możliwość udostępniania utworzonych interaktywnych kokpitów innym użytkownikom systemu w celu ułatwienia wspólnego podejmowania odpowiednich decyzji; oprogramowanie musi pozwalać łatwo i bezpiecznie zasilać kokpity menedżerskie danymi uzyskanymi za pośrednictwem dowolnego połączenia w czasie rzeczywistym z dowolnym systemem backend; oprogramowanie musi umożliwiać na udostępnianie wizualizacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem oprogramowania pakietu Microsoft Office, formatu Adobe PDF, sieci Web, programu SAP Crystal Reports, platformy BI. Oprogramowanie musi posiadać wbudowaną obsługę danych: połączenie programowe z SAP BusinessObjects Live Office, integracji z SAP Crystal Reports, hierarchicznych i OLAP przez UNX "Świat obiektów", Hadoop Hive przez UNX "Świat obiektów", z dostępu do funkcji ABAP, poprzez zapytania SAP; musi posiadać oprogramowanie do wyszukiwania i eksplorowania danych biznesowych jak np.: uzyskania natychmiastowego wglądu w prowadzoną działalność; oprogramowanie musi posiadać możliwość wyszukiwania przy użyciu słów kluczowych, korzystania z funkcji intuicyjnego wyszukiwania i eksploracji danych wbudowane w platformę BI, korzystania z jej metadanych, Świata obiektów wykorzystując możliwości analityczne zaimplementowane w platformy BI, z wykorzystaniem funkcji zapewniających zachowywanie wiarygodności danych, musi posiadać możliwość wykrywanie zależności oraz identyfikowanie trendów dzięki intuicyjnym narzędziom wizualizacji. Oprogramowanie musi posiadać zaimplementowana obsługę UNX Świata obiektów, plików XLS i XLSX, aplikacji SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator (SAP NetWeaver BW Accelerator), Hadoop Hive przez UNX Świat obiektów ; musi posiadać oprogramowanie do integracji funkcji BI z pakietem Microsoft Office danych umieszczanych w prezentacjach, arkuszach kalkulacyjnych i dokumentach umożliwiające integrowanie zawartości wspomagającej podejmowanie decyzji biznesowych (BI, Business Intelligence) w powszechnie znanym środowisku pakietu Microsoft Office; oprogramowanie Wartość

12 Typ (model) oferowany, producent Ilość [szt.] Cena jedn musi pozwalać na osadzanie sprawdzonych, odświeżalnych informacji w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach jak również udostępniać je w całej organizacji w celu zapewnienia lepszego wglądu w dane innym użytkownikom platformy BI; musi posiadać oprogramowanie do tworzenia, przetwarzania, generowania i publikowania zaawansowanych raportów biznesowych w przedsiębiorstwach tym samym pozwalającym na budowę korporacyjnego systemu raportującego i systemu wspomagania decyzji; oprogramowanie musi być wyposażone w graficzne narzędzie pozwalające na projektowanie zawansowanych raportów graficznych. poprzez łączność praktycznie z każdym źródłem danych, możliwość projektowania i formatowania interaktywnych raportów, a także udostępniania ich w obrębie organizacji i poza nią; oprogramowani misi być wyposażona w bogatą paletę własnych elementów graficznych (animowane wykresy, wskaźniki itp.) i nawigatory (listy rozwijane, suwaki, pokrętła, przyciski itp.) umożliwiające tworzenie różnorodnych projektów; musi posiadać możliwość integracji w jednym raporcie danych pochodzących z różnych źródeł bazodanowych np.: z obiektów połączonych za pomocą ODBC, z aplikacji za pomocą ActiveX z możliwością konfiguracją właściwości obiektu w czasie pracy/ projektowania/ tworzenia raportu; musi pozwalać na automatyczne wygenerowanie nowego projektu bazie istniejących szablonów z uwzględnieniem wybranych w fazie projektowania opcji wraz z wygenerowaniem niezbędnego kodu programowego z zaimplementowanymi operacjami/działaniami matematycznymi/ analitycznymi, musi posiadać możliwość utworzenia raportu w locie on-line ze zdefiniowanymi przez użytkownika danymi, w tym możliwość konwersacji tego raportu do postaci HTML i automatycznej publikacji na witrynie Web; oprogramowanie do tworzenia raportów musi posiadać możliwość, w zależności od zgłoszenia o raport, pobrać istniejący raport np.: z repozytorium, zaktualizować raport nowymi/aktualnymi danymi, wygenerować nowy nie istniejący w systemie raport, wygenerować wymagany raport w określonym czasie lub odstępach czasu zgodnie z zadanym projektem, konfiguracją, itp.; oprogramowanie musi posiadać wbudowane wizardy wspierające proces tworzenia raportów,, programowania funkcji i formuł; oprogramowanie musi być wyposażone algorytmy definiowania i wywoływania parametrów, musi istnieć możliwość wielokrotnego wykorzystania raz zaprojektowanego raportu, bez konieczności ingerencji w jego definicję; musi posiadać zaimplementowane metody dostępu do praktycznie dowolnych źródeł danych oraz zapisu raportów w różnych formatach, umożliwiając czytelne przedstawienie danych w postaci graficznej, interaktywnych prezentacjach, które mogą być natychmiast osadzane na stronie Web, w dokumentach PDF prezentacjach MS PowerPoint, MS Word, Excel, wiadomościach , itp.; oprogramowanie musi posiadać możliwość wprowadzenia parametrów dynamiczne i kaskadowo, które będą odczytywane (dynamicznie) wprost z bazy danych, zgłoszenie do wprowadzenia parametrów definiowane kaskadowo; oprogramowanie musi posiadać możliwość zapisania definicji zgłoszenia w repozytorium umożliwiając jego wielokrotne wykorzystanie, bez konieczności każdorazowego definiowania; oprogramowanie musi posiadać możliwość: osadzania dynamicznych linków do grafik (grafika może znajdować się w dowolnym miejscu poza raportem), określenia sposobu sortowania grup, czy rankingów poprzez formułę, czy parametr, zapisu ustawień eksportu w raporcie, automatycznego generowanie wykresów i tabel typu cross-tab metodą przeciągnik i upuść (drag-and-drop) program powinien wygenerować dany obiekt automatycznie dostosowując się do danych umieszczonych w raporcie, kontroli wzajemnych zależności obiektów z repozytorium, wykorzystania opcji jednokrotnego logowania, dostępu do Świata Obiektów platformy BI oraz wzajemnego wywoływania dokumentów platformy BI z poziomu utworzonych raportów i odwrotnie; posiadać wbudowaną obsługę danych: bezpośredni dostęp ODBC, JDBC, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, Teradata i inne; "Świata obiektów" (UNV), SQL, XML i usługi Web, danych OLAP; oprogramowanie musi umożliwiać zapisu raportów w formacie:.rpt,.rptr,.xls,.doc,.pdf,.rtf,.csv,.xml; musi posiadać wbudowane środowisko pozwalające programistom na użycie JavaScriptAPI do wyświetlania raportów wbudowanych w aplikacje internetowe oraz warstwę semantyczną Java SDK do tworzenia aplikacji Java z wykorzystaniem zadań administracyjnych i bezpieczeństwa na tzw. Świecie Obiektów i połączeniach; musi posiadać oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do raportów, wskaźników i danych z urządzenia mobilnego, musi umożliwiać udostępnianie użytkownikom informacji biznesowych na urządzenia mobilne, w postaci wskaźników i dokumentów przygotowanych za pomocą oprogramowania Web Intelligence i Crystal Reports w czasie rzeczywistym bezpośrednio na swoich urządzeniach bezprzewodowych z możliwością aktualizacji informacje oraz inicjowania działań z urządzeń mobilnych wykorzystując w tym celu np.: połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, . Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań składających się na przedmiot zamówienia wymieniony w niniejszej części zamówienia SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA w takim zakresie, jak jest to przewidziane przez twórców oferowanego oprogramowania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w szczególności informacje o miejscu wdrożenia i sposobie dostępu do systemu: informacje o sposobie logowania, wymagane aplikacje klienckie, zakładanie użytkowników, sposób zmiany haseł, podstawowe działania administracyjne, np. aktualizacja oprogramowania. Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na udostępnionym sprzęcie. Do wdrożenia przewidziany jest serwer stanowiący przedmiot zamówienia opisany w części A zamówienia powyżej. Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania zdalnie. Wdrożenie, przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej części specyfikacji technicznej, SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite Wartość

13 Typ (model) oferowany, producent Ilość [szt.] Cena jedn oraz SAP S/4HANA może odbyć się na jednym serwerze. Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy, nie później niż do 30 listopada 2015 roku. Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok od zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące) poprzez instalację odpowiednich łatek (patches). W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany dostęp zdalny do serwera, wobec czego działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane przez konsultanta Wykonawcy bezpośrednio na miejscu lub przez administratora ze strony Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie określonego zadania po udzieleniu stosownych instrukcji. Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie będąca przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny jest producent oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji 1 dzień roboczy, czas naprawy do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu opracowania rozwiązania i usunięcia błędu. Dodatkowe warunki: Rozwiązania analityczne w ramach BO BI Suite powinny umożliwiać 3. dostęp do bazy SAP HANA. SAP ERP Foundation Starter Zakres licencji: SAP ERP Foundation Starter. Licencja musi obejmować również możliwość dostępu do serwera przez użytkowników końcowych (5 użytkowników). Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami) musi być oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń funkcjonalnych. Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań (opisanych w niniejszej części zamówienia) SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA w takim zakresie, jak jest to przewidziane przez twórców oprogramowania SAP. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w szczególności informacje o miejscu wdrożenia i sposobie dostępu do systemu: informacje o sposobie logowania, wymagane aplikacje klienckie, zakładanie użytkowników, sposób zmiany haseł, podstawowe działania administracyjne, np. aktualizacja oprogramowania. Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na udostępnionym sprzęcie. Do wdrożenia przewidziany jest serwer stanowiący przedmiot zamówienia opisany w części A zamówienia powyżej. Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania zdalnie. Wdrożenie, przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej części specyfikacji technicznej, SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA może odbyć się na jednym serwerze. Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy, nie później niż do 30 listopada 2015 roku. Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok od zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące) poprzez instalację odpowiednich łatek (patches). W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany dostęp zdalny do serwera, wobec czego działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane przez konsultanta Wykonawcy bezpośrednio na miejscu lub przez administratora ze strony Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie określonego zadania po udzieleniu stosownych instrukcji. Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie będąca przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny jest producent oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji 1 dzień roboczy, czas naprawy do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu opracowania rozwiązania i usunięcia błędu. Dodatkowe warunki: Oprogramowanie SAP ERP Foundation Starter powinno działać w połączeniu z bazą danych SAP HANA. Wartość Czas realizacji zamówienia dotyczy Komputerowego oprogramowania biznesowego wszystkie pozycje wymienione w części B: Czas realizacji zamówienia liczony od daty otrzymania drogą elektroniczną powiadomienia o możliwości przystąpienia do wykonania zamówienia z części B - zgodnie z pkt. 18 SIWZ Opis kryteriów i sposób oceny ofert Czas realizacji zamówienia dotyczy Komputerowego oprogramowanie biznesowego wymienionego w części B specyfikacji technicznej powyżej (wszystkie poz. wymienione w tabeli o Lp. od 1 do 3) Wymagany maksymalny czas realizacji zamówienia 30 dni 1 Oferowany maksymalny czas realizacji zamówienia

14 (W przypadku konieczności dostarczenia systemu operacyjnego zgodnie zapisami w Wymaganiach ogólnych w pkt 3 powyżej, koszty sprzedaży systemu operacyjnego należy doliczyć do ceny za Komputerowe oprogramowania biznesowe - część B zamówienia) Cena za Komputerowe oprogramowanie biznesowe część B (tabela z opisem zamawianego oprogramowania powyżej suma pozycji lp. od 1 do 3)... złotych Podatek VAT stawka: 23 % Cena brutto za Komputerowe oprogramowanie biznesowe część B (tabela z opisem zamawianego oprogramowania powyżej suma pozycji lp. od 1 do 3)... złotych

wyposażenie zamawianego oprogramowania producent (PLN)

wyposażenie zamawianego oprogramowania producent (PLN) Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO KOMPUTEROWEGO OPROGRAMOWANIA BIZNESOWEGO DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. Serwer aplikacyjny (pocztowy) - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/32/2016 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ OFEROWANY MODEL Cena/Sztukę netto Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. Serwer aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Załącznik I do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/8/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 333020) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia,

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia, Załącznik nr 6.1 do SIWZ Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. * Uwaga - W kolumnie pn. Oferowane parametry należy potwierdzić, iż proponowany sprzęt i oprogramowanie posiada

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania.

Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania. Załącznik 1.1 B do SIWZ Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania. Budynki posiadają okablowanie dla kontroli dostępu zał. nr 1. Kontrola dostępu stosowana będzie do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego OR.272.10.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 3b do SIWZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU Przetarg

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 9 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 9 specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa serwera obliczeniowego - stacji roboczej. II. Informacje szczegółowe Zamówienie dotyczy dostawy 1. Stacja robocza ( ) zgodnych ze szczegółowymi

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo