FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego asortymentu. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych jego realizacji. Część A: Serwery z wyposażeniem serwerowni Wymagania ogólne: 1. Dostarczony asortyment tj. serwery z wyposażeniem muszą być kompletne, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części A zamówienia. Musi posiadać opisy na sprzęcie/ wyposażeniu w języku polskim lub angielskim, a oprogramowanie wchodzące w skład zamówienia musi być pełną wersją bez ograniczeń funkcjonalnych i czasowych, musi być objęte licencją na czas nieokreślony oraz być w wersji polsko lub angielskojęzycznej. 2. Oferowane serwery i zasilacz UPS muszą zostać zamontowane w oferowanej szafie RACK na dedykowanych prowadnicach tego samego producenta co dostarczone urządzenia, pozwalających na bezpieczne wysuniecie dostarczonych urządzeń np.: serwera z szafy RACK bez demontażu i bez konieczności wyłączania/ restartowania całego systemu. 3. Oferowane serwery muszą pochodzić od jednego producenta, muszą być kompatybilne z zamawianym oprogramowaniem wymienionym w części B niniejszej specyfikacji technicznej (poniżej), muszą znajdować się na stronie certyfikowanego sprzętu, przetestowanych serwerów, producenta zamawianego komputerowego oprogramowania biznesowego, potwierdzającej pozytywne przejście testów w pracy z zamawianym systemem biznesowym bazodanowym. 4. Oferowane serwery muszą posiadać wbudowany w serwer system zarządzania działający niezależnie od systemu operacyjnego pozwalający na wdrożenie, monitorowanie i diagnozowanie oferowanych serwerów poprzez np.: przeglądarkę Internetową. 5. Montaż sprzętu powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi a urządzenia muszą mieć połączenie z prawidłowym uziemieniem szafy RACK. 6. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był podłączony w miejscu jego instalacji do istniejącej instalacji uziemiającej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Do obowiązków wykonawcy należy zwrócenie uwagi na połączenia urządzeń z obwodem zasilania oraz na wpływ, jaki ewentualnie przeciążenie obwodów miałoby na zabezpieczenie nadprądowe i kable zasilania. 7. Zamawiający wymaga, aby podłączenie zamawianego sprzętu do sieci zasilającej w siedzibie zamawiającego odbyło się w porozumieniu z jednostką Uczelni odpowiedzialną za tego typu instalację, co powinno być potwierdzone w protokole odbioru. 8. Oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej części zamówienia (części A) musi być miedzy sobą zgodny/ kompatybilny. 1. Serwer I Zamawiamy jeden serwer bez systemu operacyjnego z wyposażeniem, który musi być kompletny zdatny do użycia spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne wymienione w poniższej tabeli. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i innych świadczeń zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Oferujemy jeden serwer bez systemu operacyjnego z wyposażeniem model:... producent:...

2 Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu Serwer Serwer z podzespołami przeznaczony do pracy w trybie 24x7 z obudową typu rack z prowadnicami, z możliwością zamontowania min. 8 dysków 2,5 typu Hot plug, z wbudowanym w obudowę serwera mechanicznym zabezpieczeniem dysków przed dostępem do nich (np.: demontażem) przez osoby nieupoważnione; obudowa z szynami o konstrukcji nie wymagającej narzędzi w pracach serwisowych serwera 2. Procesor Serwer wyposażony w co najmniej dwa procesory w technologii 64 bit przeznaczone do pracy w serwerach, każdy z procesorów musi być co najmniej dziesięciordzeniowy z 20 watkami z taktowaniem częstotliwością nominalną co najmniej 2,3 GHz i opcją turbo min. 3,0GHz wyposażone w pamięcią cache o pojemności co najmniej 25MB, z magistralą wewnątrz-połączeniową punkt-punkt np.: QPI z transferem co najmniej 9,6GT/s, z obsługą pamięci min. DDR4-2133, o wydajności procesorów (w systemach dwuprocesorowych) co najmniej punktów w kategorii Systems with Multiple CPUs w rankingu PassMark - CPU Mark Multiple CPU Systems. Wyniki są dostępne pod adresem: Platforma Platforma musi: pozwalać na pracę z co najmniej dwoma wielordzeniowymi jednostkami CPU; posiadać co najmniej 16 slotów na pamięć DIMM; posiadać możliwość obsługi co najmniej 768 GB pamięci RAM DDR4; posiadać co najmniej osiem wewnętrznych wnęk na dyski 2,5 cala (dyski montowane w trybie Hot plug ); posiadać wbudowany napęd optyczny: DVD+/-RW SATA; posiadać złącza: na przednim panelu, co najmniej: 2 x USB 2.0, na tylnym panelu, co najmniej: 2x USB 3.0, 2 x RJ-45 LAN 1GbBASE-T, 2 x RJ-45 LAN 10GbBASE-T, 1x VGA, 1x RS232; posiadać zintegrowaną karta graficzna, zainstalowaną kartę sieciową: 2x10Gb BT + 2x1Gb BT, np. Broadcom 57800; 3. posiadać co najmniej dwa wolne do późniejszego wykorzystania gniazda (złącza) rozszerzeń typu PCIe 3.0; posiadać wbudowany system chłodzenia wentylatorami typu hot-plug; posiadać wbudowany (dostępny z przodu obudowy) panel kontrolny z wyświetlaczem LCD lub równoważnym z przyciskami manipulacyjnymi do wyświetlania danych informacyjnych o stanie pracy serwera/ jego podzespołów, zgłaszanych błędach itp.; posiadać wbudowany układ zdalnego zarządzania serwerem bez konieczności instalacji systemu operacyjnego i będący od niego niezależny, z możliwością połączenia/ logowania się do układu zarządzania serwerem np.: za pomocą idrac być zgodnym z Microsoft Active Directory, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Single Sign-On, Smart Card, RACADM, itp., Pamięć RAM Podsystem pamięci masowej Inne Pamięć DRAM 4 w ilości co najmniej 16 x 32GB LRDIMM Quad Rank (z transferem co najmniej 2133MT/s), w konfiguracji pozwalającej na uzyskanie jak największej wydajności cztery dyski HDD 2,5 cale o pojemności co najmniej 1.2TB 10K RPM SAS z transferem co najmniej 6Gb/s, skonfigurowane sprzętowo w macierz RAID 5 przez kontroler macierzowy z interfejsami do podłączenia pamięci masowej co najmniej SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s i złączem PCIe 3.0 x8 z transferem co najmniej 1,2 GB/s, z wbudowanym buforem o pojemności co najmniej 1GB, z możliwością obsługi 8 kanałów oraz do 255 urządzeń, kontroler musi umożliwiać na podłączanie pamięci masowej w trybie Hot-plug ; kontroler powinien posiadać możliwość konfiguracji pamięci masowej w RAID 0/1/5/6/10/50/60; możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS serwera; możliwość monitorowania/ zmiany ustawień BIOS i bootowania w tym: bieżących ustawień BIOS, ustawień bootowania, zarządzanie sekwencją bootowania, zmiana trybu bootowania, zarządzanie hasłem BIOS, zarządzanie źródeł bootowania (włączania/ wyłączania); możliwość wyłączenia portów COM, USB z BIOS serwera bez pośrednictwa systemu operacyjnego i urządzeń zewnętrznych możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla zewnętrznych dysków i pamięci flash pracujących w standardach USB 2.x oraz 3.x, możliwość wyłączenia tylnych portów USB; możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera; możliwość uruchomienia sprzętowego układu zaszyfrowanie poufnych dokumentów, poczty elektronicznej tworzenie zaszyfrowanych partycji (uniemożliwienie odczytu zaszyfrowanych danych na innym urządzeniu), zabezpieczenie sprzętowe zgodne ze standardem TPM co najmniej wersji 1.2; wbudowana w serwer sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania serwera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia serwera, a także umożliwiająca, co najmniej: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera: CPU, pamięci, HDD, wersji BIOS, płyty głównej i innych komponentów serwera; b)zdalną konfigurację ustawień BIOS, instalacja OS, sterowników urządzeń itp.; c) zaimplementowana technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna posiadać zgodność z idrac8express lub technologią równoważną,

3 Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu d) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym systemem zarządzającym, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. e) dostęp do interfejsu zarządzającego za pomocą przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari bez konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania; f) wsparcie standardów: IMPI 2.0, DCMI 1.5,WS_MAN, Web GUI, TELNET, SSH, IP4, IP6, DHCP, DNS, VLAN; g) zarządzaniem automatycznym włączeniem serwera po zaniku zasilania; h) inwentaryzację zasobów serwera, parametrów konfiguracyjnych zainstalowanych komponentów np.: zasilaczy, wentylatorów, czujników, pamięci RAM, CPU, kart wideo, kart sieciowych, BIOS, czujników, sterowników RAID, urządzeń PCI, itp.; i) monitorowanie stanu serwera i zarządzanie alarmowaniem i akcjami inicjowanymi na podstawie zdefiniowanych przez administratora reguł w zarządzanym systemie (np: rebootowanie, wyłączenie zasilania, generowanie alarmów , SNMP v1 v2 v3 trap, IPMI alert, itp.); j) zdalnej automatycznej diagnostyki serwera; Poziom emitowanego hałasu przez serwer, mierzony według normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO9296 w trybie jałowym (tryb IDLE) nie większy niż 28 dba; w czasie pracy nie większy niż 39dBA; Napięcie zasilania serwera ~230V 50Hz; Serwer musi spełniać wymagania ENERGY STAR co najmniej v2 lub Zasilacz Gwarancja równoważnych standardów. Zasilacz: podwójny, z redundantnym zasilaniem, typu hot-plug, moc pojedynczego zasilacza co najmniej 1100W (w tym dwa kable do podłączenia w szafie rack) on-site NBD przez okres nie krótszy niż podany w tabeli na końcu opisu części A pod nagłówkiem Okres gwarancji na Serwery z wyposażeniem serwerowni wszystkie pozycje wymienione w części A (pozycje od 1 do 4) w kolumnie Oferowany okres gwarancji Cena za jeden serwer bez systemu operacyjnego - Serwer I.... złotych 2. Serwer II Zamawiamy jeden serwer bez systemu operacyjnego z wyposażeniem, który musi być kompletny zdatny do użycia spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne wymienione w poniższej tabeli. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i innych świadczeń zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Oferujemy jeden serwer bez systemu operacyjnego z wyposażeniem model:... producent:... Lp. Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu Serwer Serwer z podzespołami przeznaczony do pracy w trybie 24x7 z obudową typu rack z prowadnicami, z możliwością zamontowania min. 8 dysków 2,5 typu Hot plug, z wbudowanym w obudowę serwera mechanicznym zabezpieczeniem dysków przed dostępem do nich (np.: demontażem) przez osoby nieupoważnione; obudowa z szynami o konstrukcji nie wymagającej narzędzi w pracach serwisowych serwera 2. Procesor Serwer wyposażony w co najmniej dwa procesory w technologii 64 bit przeznaczone do pracy w serwerach, każdy z procesorów musi być co najmniej ośmiordzeniowy z 16 watkami z taktowaniem częstotliwością nominalną co najmniej 2,4 GHz i opcją turbo min. 3,2GHz wyposażone w pamięcią cache o pojemności co najmniej 20MB, z magistralą wewnątrz-połączeniową punkt-punkt np.: QPI z transferem co najmniej 8GT/s, z obsługą pamięci min. DDR4-1866, o wydajności procesorów (w systemach dwuprocesorowych) co najmniej punktów w kategorii Systems with Multiple CPUs w rankingu PassMark - CPU Mark Multiple CPU Systems. Wyniki są dostępne pod adresem: 3. Platforma Platforma musi: pozwalać na pracę z co najmniej dwoma wielordzeniowymi jednostkami CPU; posiadać co najmniej 16 slotów na pamięć DIMM; posiadać możliwość obsługi co najmniej 768 GB pamięci RAM DDR4; posiadać co najmniej osiem wewnętrznych wnęk na dyski 2,5 cala (dyski montowane w trybie Hot plug );

4 Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu posiadać wbudowany napęd optyczny: DVD+/-RW SATA; posiadać złącza: na przednim panelu, co najmniej: 2 x USB 2.0, na tylnym panelu, co najmniej: 2x USB 3.0, 2 x RJ-45 LAN 1GbBASE-T, 2 x RJ-45 LAN 10GbBASE-T, 1x VGA, 1x RS232; posiadać zintegrowaną karta graficzna, zainstalowaną kartę sieciową: 2x10Gb BT + 2x1Gb BT, np. Broadcom 57800; posiadać co najmniej dwa wolne do późniejszego wykorzystania gniazda (złącza) rozszerzeń typu PCIe 3.0; posiadać wbudowany system chłodzenia wentylatorami typu hot-plug; posiadać wbudowany (dostępny z przodu obudowy) panel kontrolny z wyświetlaczem LCD lub równoważnym z przyciskami manipulacyjnymi do wyświetlania danych informacyjnych o stanie pracy serwera/ jego podzespołów, zgłaszanych błędach itp.; posiadać wbudowany układ zdalnego zarządzania serwerem bez konieczności instalacji systemu operacyjnego i będący od niego niezależny, z możliwością połączenia/ logowania się do układu zarządzania serwerem np.: za pomocą Microsoft Active Directory, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Pamięć RAM Podsystem pamięci masowej Inne idrac, Single Sign-On, Smart Card, RACADM, itp., Pamięć DRAM 4 w ilości co najmniej 16 x 16GB LRDIMM Quad Rank (z transferem co najmniej 2133MT/s), w konfiguracji pozwalającej na uzyskanie jak największej wydajności cztery dyski HDD 2,5 cale o pojemności co najmniej 1.2TB 10K RPM SAS z transferem co najmniej 6Gb/s, skonfigurowane sprzętowo w macierz RAID 5 przez kontroler macierzowy z interfejsami do podłączenia pamięci masowej co najmniej SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s i złączem PCIe 3.0 x8 z transferem co najmniej 1,2 GB/s, z wbudowanym buforem o pojemności co najmniej 1GB, z możliwością obsługi 8 kanałów oraz do 255 urządzeń, kontroler musi umożliwiać na podłączanie pamięci masowej w trybie Hot-plug ; kontroler powinien posiadać możliwość konfiguracji pamięci masowej w RAID 0/1/5/6/10/50/60; możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS serwera; możliwość monitorowania/ zmiany ustawień BIOS i bootowania w tym: bieżących ustawień BIOS, ustawień bootowania, zarządzanie sekwencją bootowania, zmiana trybu bootowania, zarządzanie hasłem BIOS, zarządzanie źródeł bootowania (włączania/ wyłączania); możliwość wyłączenia portów COM, USB z BIOS serwera bez pośrednictwa systemu operacyjnego i urządzeń zewnętrznych możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla zewnętrznych dysków i pamięci flash pracujących w standardach USB 2.x oraz 3.x, możliwość wyłączenia tylnych portów USB; możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera; możliwość uruchomienia sprzętowego układu zaszyfrowanie poufnych dokumentów, poczty elektronicznej tworzenie zaszyfrowanych partycji (uniemożliwienie odczytu zaszyfrowanych danych na innym urządzeniu), zabezpieczenie sprzętowe zgodne ze standardem TPM co najmniej wersji 1.2; wbudowana w serwer sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania serwera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia serwera, a także umożliwiająca, co najmniej: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera: CPU, pamięci, HDD, wersji BIOS, płyty głównej i innych komponentów serwera; b)zdalną konfigurację ustawień BIOS, instalacja OS, sterowników urządzeń itp.; c) zaimplementowana technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna posiadać zgodność z idrac8express lub technologią równoważną, d) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym systemem zarządzającym, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. e) dostęp do interfejsu zarządzającego za pomocą przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari bez konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania; f) wsparcie standardów: IMPI 2.0, DCMI 1.5,WS_MAN, Web GUI, TELNET, SSH, IP4, IP6, DHCP, DNS, VLAN; g) zarządzaniem automatycznym włączeniem serwera po zaniku zasilania; h) inwentaryzację zasobów serwera, parametrów konfiguracyjnych zainstalowanych komponentów np.: zasilaczy, wentylatorów, czujników, pamięci RAM, CPU, kart wideo, kart sieciowych, BIOS, czujników, sterowników RAID, urządzeń PCI, itp.; i) monitorowanie stanu serwera i zarządzanie alarmowaniem i akcjami inicjowanymi na podstawie zdefiniowanych przez administratora reguł w zarządzanym systemie (np: rebootowanie, wyłączenie zasilania, generowanie alarmów , SNMP v1 v2 v3 trap, IPMI alert, itp.); j) zdalnej automatycznej diagnostyki serwera; Poziom emitowanego hałasu przez serwer, mierzony według normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO9296 w trybie jałowym (tryb IDLE) nie większy

5 Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu niż 28 dba; w czasie pracy nie większy niż 39dBA; Napięcie zasilania serwera ~230V 50Hz; Serwer musi spełniać wymagania ENERGY STAR co najmniej v2 lub Zasilacz Gwarancja równoważnych standardów. Zasilacz: podwójny, z redundantnym zasilaniem, typu hot-plug, moc pojedynczego zasilacza co najmniej 1100W (w tym dwa kable do podłączenia w szafie rack) on-site NBD przez okres nie krótszy niż podany w tabeli na końcu opisu części A pod nagłówkiem Okres gwarancji na Serwery z wyposażeniem serwerowni wszystkie pozycje wymienione w części A (pozycje od 1 do 4) w kolumnie Oferowany okres gwarancji Cena za jeden serwer bez systemu operacyjnego - Serwer II.... złotych 3. Zasilacz awaryjny UPS Zamawiamy jeden zasilacz awaryjny UPS do zamontowania w szafie rakowej, który musi być kompletny zdatny do użycia spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne wymienione w poniższej tabeli. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i innych świadczeń zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Oferujemy jeden zasilacz awaryjny UPS z wyposażeniem model:... producent:... Lp. Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu Zasilacz do zamontowania w szafie aparaturowej rack 19 o wysokości nie większej niż 3U z szynami do zamocowania zasilacza do szafy rackowej. Powinien posiadać: moc wyjściowa co najmniej 4200W / 6000 VA; możliwość zasilania napięciem wejściowym od ~170 do ~280V o częstotliwości wejściowej napięcia zasilającego: od 48 do 53 Hz; napięcie wyjściowe (wartość skuteczna): ~230V o kształcie sinusoidalnym; możliwość pracy w trybie obejścia tzw. bypass (prąd z sieci przekazywany bezpośrednio do podłączonych urządzeń) przełączanego automatycznie oraz ręcznie; wbudowany układ AVR; osiem gniazd wyjściowych typu IEC 320 C13 z funkcja bateryjnego podtrzymania zasilania; czas podtrzymania z baterii przy obciążeniu 50% co najmniej 12 minut; czas podtrzymania z baterii przy pełnym obciążeniu co najmniej 5 minut; interfejsy komunikacyjne: RS 232, USB oraz RJ-45 10/100 Base-T (do zdalnego zarządzania zasilaczem UPS z wykorzystaniem protokołów SNMP/ HTTP); wbudowany układ akustyczno-optyczny sygnalizacji stanu pracy zasilacza: pracy z baterii, stan wymiany baterii, stan przeciążenia, stan wyczerpania baterii, tryb bypass. wbudowany układ do ochrony gniazd zasilających przed przepięciami i zakłóceniami; możliwość podłączenia dodatkowych zewnętrznych modułów bateryjnych o konstrukcji do zamontowania baterii w szafie rakowej 19 i pojemności pozwalającej na wydłużenie czasu podtrzymania zasilania z baterii przy pełnym obciążeniu do co najmniej 70 minut; możliwość wymiany modułów akumulatorowych nie przerywając pracy zasilacza; wyposażenie oprogramowanie, instrukcja obsługi. Cena za Zasilacz awaryjny UPS część B.... złotych 4. Szafa rakowa 19 42U Zamawiamy jedną szafę rakową 19 42U z wyposażeniem, która musi być kompletna zdatna do użycia spełniająca wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne wymienione w poniższej tabeli.

6 Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i innych świadczeń zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Oferujemy jedną szafę rakową 19 42U z wyposażeniem model:... producent:... Lp. Opis Parametry, wyposażenie oferowanego produktu Metalowa szafa rakowa o wysokości 42U zalecana konstrukcja skręcana do montażu serwerów i urządzeń (umieszczenia sprzętu wymienionego powyżej) o standardowej szerokości 19'' z drzwiami przednimi jednoskrzydłowymi oraz tylnimi dwuskrzydłowymi dzielonymi na połowie szerokości szafy. Drzwi przednie i tylnie perforowane na powierzchni 80% umożliwiające swobodną cyrkulację powietrza, zachowana pełna kompatybilność z zamawianymi/ oferowanymi serwerami i zasilaczem UPS (opisy powyżej). Możliwość montażu drzwi przednich jako lewo lub prawostronne (lewo lub prawoskrzydłowe). Osłona boczna szafy zalecane dwuczęściowa (panele) o wysokości osłon równej ok. połowie wysokości szafy i konstrukcji zawieszeń i zatrzasków umożliwiających ich łatwy demontaż i montaż bez użycia narzędzi. Drzwi przednie, tylnie oraz osłony boczne zamykane na klucz Kanały kablowe umiejscowione wewnątrz w tylniej części szafy wzdłuż jej bocznych ścianek (z lewej i prawej strony szafy w pobliżu drzwi tylnich szafy) pozwalające na rozprowadzenie głównej wiązki okablowania szafy i montaż PDU. Przepusty kanałowe wejściowe/wyjściowe do okablowania doprowadzonego do szafy (sieci zasilającej i logicznej), biegnącego np.: z podwieszanych półek lub spod podłogi, umiejscowione na górze i dole w tyle szafy (górny otwór z możliwością łatwego zaślepienia bez użycia narzędzi np.: suwliwym zamknięciem). Szafa rakowa osadzona na rolkach (z np.: tylnymi rolkami obrotowymi w płaszczyźnie poziomej o 360 ) umożliwiające jej przesuwanie w czasie montażu oraz wyposażona w regulowane nóżki do stabilizacji i wypoziomowania szafy w miejscu jej końcowego użytkowania. Szafa rakowa wyposażona w zestaw przykręcanych do podstawy ramy szafy wsporników zwiększające stabilność całej konstrukcji (wyposażona w stabilizatory boczne i przedni); Szafa wyposażona w PDU, belki rakowe 4 szt.; Obciążalność szafy min 600 kg Głębokość szafy nie mniejsza niż: 1000 mm i nie większa niż: 1100 mm Szerokość szafy co najmniej 600mm Wymiary szafy nie większych niż (wys. x szer.): 2060 x 650 mm Konstrukcja szafy zgodna ze standardem: ANSI/EIA-310-D-92, CEA-310-E Cena za Szafę rakową 19 42U część C.... złotych Okres gwarancji na Serwery z wyposażeniem serwerowni wszystkie pozycje wymienione w części A (pozycje od 1 do 4): Okres gwarancji zgodnie z pkt. 18b SIWZ Opis kryteriów i sposób oceny ofert Okres gwarancji na Serwery z wyposażeniem serwerowni wymienione w części A specyfikacji technicznej powyżej (serwery, zasilacz UPS i szafa RACK pozycje od 1 do 4) Minimalny wymagany okres gwarancji 36 m-cy Oferowany okres gwarancji Cena za część A (suma pozycji od 1 do 4):.... złotych Podatek VAT stawka: 23 % Cena brutto za część A (suma pozycji od 1 do 4):... złotych (słownie:... złotych)

7 Część B: Komputerowe oprogramowanie biznesowe Wymagania ogólne: 1. Dostarczone oprogramowania muszą być pełną wersją bez ograniczeń funkcjonalnych i czasowych, muszą być objęte licencją na czas nieokreślony oraz być w wersji polsko lub angielskojęzycznej. 2. Wykonawca niniejszej części B zamówienia zainstaluje i skonfiguruje oprogramowania zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej części zamówienia. 3. W zakres zamówienia części B wchodzi również, o ile będzie potrzebne, zainstalowanie i skonfigurowanie odpowiedniego systemu operacyjnego (np. RHEL, SLES, Win lub innego kompatybilnego) na wskazanym przez zamawiającego serwerze, pod instalację komputerowego oprogramowania biznesowego wymienionego w niniejszej części zamówienia. W przypadku dostarczenia i zainstalowania systemu operacyjnego wykonawca dostarczy zamawiającemu oprogramowaniem licencję na użytkowanie zainstalowanego systemu operacyjnego, licencję na czas nieokreślony. W powyższym przypadku cena sprzedaży licencji zamawiającemu wraz z instalacją i konfiguracją systemu operacyjnego musi zostać wliczona w łączną cenę oferty za część B zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza wdrożenie oprogramowania zdalnie. 5. W fazie produkcyjnej nie przewiduje się dostępu zdalnego do serwera z zainstalowanym oprogramowaniem, dlatego też zamawiający wymaga by działania związane z utrzymaniem oprogramowania i jego poprawnym funkcjonowaniem odbywały się przez udzielenie stosownych instrukcji przez konsultanta. 6. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia na piśmie licencji na oferowane i zainstalowane oprogramowanie (z podanymi warunkami licencyjnymi i okresem obowiązywania). 7. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia na piśmie raportu z wdrożenia oprogramowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli poniżej. Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji, konfiguracji, wdrożenia, zdalnego dostępu dla użytkowników i wsparcia technicznego (maintenance) zawarto w tabeli poniżej. Lp. Cena Typ (model) Wartość Ilość jedn. oferowany, [szt.] producent SAP S/4HANA Zakres licencji: SAP S/4HANA. Baza SAP HANA musi być w wersji przynajmniej Support Package Stack 10. Licencja powinna obejmować przynajmniej następujące dodatkowe opcje: SAP HANA Predictive (integracja PAL, język R), SAP HANA Advanced Data Processing, SAP HANA Spatial. W skład pakietu musi wchodzić przynajmniej SAP HANA Studio oraz SAP Data Integrator dla HANA. Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami/ bibliotekami) musi być oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń funkcjonalnych, musi m. in.: być oprogramowaniem systemu bazodanowego typu in-memory computing, w czasie pracy w całości rezydujący w pamięci operacyjnej serwera wraz z zestawem narzędzi do obsługi, modelowania danych, musi być w pełni zgodne funkcjonalnie z co najmniej SAP S/4HANA Support Package Stack 10 i zamawianymi modułami; musi pozwalać na wykonywanie w czasie rzeczywistym operacji na danych i analizę danych o dowolnej szczegółowości, stopniu agregacji i liczbie wymiarów; musi posiadać zaimplementowane w system bazodanowy rozwiązania optymalizacyjne w zakresie: uzyskania dużej wydajności przetwarzania/ wyszukiwania/ kompresji danych (zaimplementowane algorytmy determinujące użycie właściwego algorytmu kompresji w zależności od kompresowanych danych), zarządzania danymi opartymi o zapis w układzie kolumnowy jako podstawowy sposób przechowywania informacji (obok możliwości zastosowania zapisu danych w układzie wierszowym), partycjonowania tablic, wykorzystanie delty do operacji wstawiania nowych danych; musi posiadać możliwość tworzenia baz danych w modelu Multitenant dysponującym tzw. kontenerem mogącym pomieścić wiele baz danych działających niezależnie, z możliwością zarządzania wieloma bazami danych jak jedną i przy zachowaniu odrębności poszczególnych baz danych; musi posiadać możliwość zastosowania silnika przetwarzania grafów (szukanie najlepszej ścieżki), silnika tekstowego (wyszukiwanie w danych nieustrukturalizowanych), bibliotekę z funkcjami biznesowymi zewnętrznych aplikacji, bibliotekę z funkcjami predykcji(np. clustering, analiza ABC, algorytm C4.5, regresja liniowa); musi posiadać możliwość integracji danych strukturalnych i niestrukturalnych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych z analizą dane bez konieczności agregacji; możliwość przystosowania systemu bazodanowego do pracy/ przetwarzania danych w chmurze, do pracy z urządzeniami mobilnymi; musi posiadać zaimplementowane oprogramowanie narzędziowe do tworzenia, modyfikacji, projektowania, itp. systemami baz danych wraz z ich administrowaniem w tym budowania/ 1

8 Typ (model) oferowany, producent Ilość [szt.] Cena jedn modyfikowania aplikacji/ projektu bazy, tabel, widoków, schematów, itp., testowania/ debugowania aplikacji (podgląd kodu źródłowego, monitorowanie/ zmiana wartości zmiennych, ustawianie punktów przerwania realizacji programu), budowanie modeli analitycznych, synchronizacji lokalnych plików z repozytoriami, administrowania systemem bazodanowym lokalnie, itp.; system musi posiadać pełna zgodność z aplikacją HANA Extended Application Services; musi posiadać wbudowana obsługę plików SAP HANA.xsapp i.xsaccess; musi posiadać zainstalowane biblioteki specjalistyczne SAP BFL, SAP PAL, które muszą być ściśle zintegrowane z danymi serwera indeksowego pozwalając m.in. na wywoływanie funkcji zainstalowanych bibliotek z wnętrza skryptów SQL. System bazodanowy musi pozwalać na tworzenie i uruchamianie programów napisanych języku R do obliczeń statystycznych; musi posiadać wbudowane metody zaawansowanych analiz z zakresu data mining być zgodnych z SAP HANA Advanced Data Processing; musi posiadać wbudowane wsparcie obsługi, przetwarzania plików danych geoprzestrzennych zgodnych z SAP HANA Spatial w tym obsługa plików ESRI (zawierające zbiory danych geometrycznych z atrybutami informacyjnymi właściwości przestrzennych) opisujące dane geoprzestrzenne popularnych formatów wektorowych w tym odczytujące pliki danych ESRI:.shp,.shx, i.dbf. Musi pozwalać również na odczyt plików opisujący dane przestrzenne, co najmniej: WKT, WKB, EWKT, EWKB oraz zapis w formatach, co najmniej: WKT, WKB, EWKT, EWKB, GeoJSON, SVG; musi posiadać wbudowane zapytania SQL Multimedia (SQL/MM) pozwalające na obsługę, przechowywanie, dostęp do danych geoprzestrzennych; musi posiadać wbudowane narzędzia zarządzania bezpieczeństwem systemu poprzez system backupowania, replikacji danych z pamięci podręcznej do pamięci trwałej; musi posiadać wbudowane narzędzia do administrowania i monitorowania systemem bazodanowym, w tym: monitorowania statusu baz danych w systemie, przeglądania ostatnio zgłoszonych komunikatów/ błędów itp., monitorowania aktywnych sesji, stopnia użycia zasobów sprzętowych: ilości pamięci wykorzystywanej przez system bazy danych w realizowanych procesach/ zapytaniach, itp., procentowy stopień wykorzystania CPU przez system, całkowitej ilość miejsca wykorzystanego w pamięci masowej/ dyskach przez system bazodanowy w tym przez zbiory bazodanowe, pliki logów, monitorowanie pracy systemu bazodanowego na jednej stacji oraz w układzie rozproszonym na kilku stacjach, ilości zgłoszonych w systemie plików tzw. crush dump files, posiadać zaimplementowane podsystemy kontroli zbieżności realizowanych zapytań SQL, monitorowanie informacji o restartowaniu systemu, realizowanych procesach, posiadać wbudowane narzędzia do zarządzania użytkownikami, regułami dostępu/ modyfikacji danych/obiektów i korzystania z zasobów systemu, dozwolonych operacji/ zadań do realizacji przez użytkowników systemu, wbudowane narzędzia zarządzania zainstalowanymi aplikacjami, aktualizacjami, itp., kontrolę zbieżności realizowanych zapytań SQL, zużycia pamięci/ wykorzystanej pamięci w realizowanych procesach/ zapytaniach, itp.; posiadać wbudowany system zarządzania użytkownikami: dostępu do baz danych, autentykacji, definiowania ról, praw dostępu, modyfikacji danych/ obiektów, itp.; musi posiadać możliwość tworzenia puli rezerwowych połączeń z systemem bazodanowym dla administratorów systemu niezależnej od ilości połączeń zdefiniowanych dla pozostałych użytkowników systemu; posiadać możliwość monitorowania i alarmowania stanu baz danych na podstawie danych statystycznych serwera i uruchomionych serwisów; musi posiadać możliwość zgłaszania komunikatów drogą mailową po wystąpieniu zdefiniowanych w konfiguracji zdarzeń, błędów w pracy systemu bazodanowego, itp. musi posiadać zaimplementowane narzędzia pozwalające na zbieranie i analizę danych mających wpływ na wydajność system bazodanowego, uruchomianych baz danych i zapytań SQL; posiadać wbudowane narzędzia monitorowania uruchomionych wątków, sesji (aktywnych/nieaktywnych sesji, ich powiązania z uruchomionymi aplikacjami, blokowanych sesji, sesje blokujące sesje zablokowane), zablokowanych transakcji (zablokowane transakcje oraz blokujące sesję, itp.), zbieranie danych statystycznych: częstości wykonania zapytań SQL (średniego czasu wykonania zapytań, ilości odwołań DML i DDL w sesji, itp.), stopień realizacji wykonania czasochłonnych zadań, itp.; posiadać wbudowane narzędzia monitorowania i zbierania informacji o wystąpieniu czasochłonnych i kosztownych (zasobowo) zapytań ponad dopuszczalny poziom (czas uruchomienia zapytania, czas wykonania zapytania, nazwa udostępnionych obiektów itp.), z przeznaczeniem do późniejszej analizy i dostrajania zapytania, systemu, itp.; posiadać wbudowane mechanizmy obsługi dużych obiektów binarnych (Hybrid LOB) np.: zdjęć, filmów itp. w tym możliwości wyznaczenia w konfiguracji momentu pobrania/ przetwarzania obiektów LOB rezydujących na dysku (nie przechowywanych w strukturze kolumnowej, czy wierszowej głównej pamięci bazy danych) do czasu ich pobrania/przetwarzania; posiadać możliwość monitorowania możliwości wystąpienia stanów krytycznych dla pracy systemu bazodanowego np.: wolnego miejsca na dysku (zgłaszanie z wyprzedzeniem komunikatów o zapełnieniu wolumenu przeznaczonego na dane, logi), zatrzymanych krytycznych procesów, znacznego powyżej zadanego poziomu obciążenia CPU, itp.; posiadać wbudowane narzędzia analizy i diagnostyki problemów w systemie bazodanowym wyszukiwania błędów w pracy systemu, bazy danych; wbudowane wskaźniki i narzędzia monitorowania użycia pamięci przez system bazodanowy, aplikacje uruchomione serwisy itp. tj. np.: bieżący stan użycia pamięci przez uruchomione Wartość

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/19/2012 Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo