Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

2

3 SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie odpowiedzialności... 4 Informacja o adresie IP...5 Różnice w działaniu/funkcjach pomiędzy poszczególymi modelami...5 Informacje dotyczące określonego modelu...6 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 7 Informacje dla użytkownika na temat sprzętu elektrycznego i elektronicznego... 7 Środowiska porady dla użytkowników...8 Informacja dotycząca symbolu baterii i/lub akumulatora (Tylko dla krajów UE)... 9 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Uwagi dla użytkowników w stanie Kalifornia Przewodnik po urządzeniu Przewodnik po elementach składowych...11 Elementy zewnętrzne...11 Wnętrze...13 Co to jest Smart Organizing Monitor? Konfiguracja ustawień sieciowych...15 Zmiana typu sieci LAN za pomocą programu Web Image Monitor...15 Konfiguracja adresu IP za pomocą programu Web Image Monitor...15 Określanie ustawień bezprzewodowej sieci LAN Ładowanie papieru Obsługiwany papier...21 Niezalecane typy papieru Obszar wydruku...24 Ładowanie papieru...25 Ładowanie papieru do kasety Ładowanie papieru do tacy ręcznej Określanie typu i rozmiaru papieru przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Drukowanie dokumentów Podstawowe operacje...33 Drukowanie na obu stronach arkuszy

4 Anulowanie zadania drukowania...35 Jeśli wystąpi niezgodność papieru...37 Kontynuacja drukowania przy użyciu niezgodnego papieru Resetowanie zadania drukowania Konfiguracja urządzenia przy użyciu narzędzi Używanie programu Web Image Monitor...39 Wyświetlanie strony głównej...39 Zmiana języka interfejsu...40 Menu...40 Zmiana ustawień urządzenia Lista ustawień...43 Używając Smart Organizing Monitor...52 Sprawdzanie informacji o statusie Konfiguracja ustawień urządzenia Drukowanie strony konfiguracyjnej i testowej...54 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Konserwacja urządzenia Wymiana modułu drukującego Uwagi dotyczące czyszczenia...59 Czyszczenie wnętrza urządzenia Troubleshooting Typowe problemy Problemy z podawaniem papieru Usuwanie papieru zaciętego podczas drukowania...64 Problemy z jakością wydruku Sprawdzanie stanu urządzenia Problemy z drukarką...71 Pozycje wydruków nie zgadzają się z wyświetlonymi pozycjami...72 Komunikaty o błędach i stanie urządzenia wyświetlane w programie Smart Organizing Monitor Dodatek Uwagi na temat tonera...75 Przenoszenie i transport urządzenia Usuwanie odpadów

5 Uzyskiwanie informacji Materiały eksploatacyjne...78 Moduł drukujący...78 Specyfikacje urządzenia...79 Funkcje ogólne Specyfikacje Specyfikacje funkcji drukarki Znaki towarowe INDEKS

6 Jak korzystać z tego podręcznika Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i uwagi operacyjne, oraz jak użytkować to urządzenie. W celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i odniesienia korzyści, przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności szybko znaleźć potrzebne informacje. Zakaz prawny Niedozwolone jest kopiowanie lub drukowanie materiałów, których powielanie jest zakazane na mocy przepisów prawa. Generalnie lokalne prawo nie zezwala na powielanie następujących materiałów: banknotów, znaków opłaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, czeków bankierskich, czeków, paszportów, dokumentów prawa jazdy. Powyższa lista zawiera tylko wybrane przykłady i nie jest wyczerpująca. Nie bierzemy odpowiedzialności za jej kompletność i dokładność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących legalności powielania określonych materiałów zalecamy zasięgnięcie opinii prawnika. Wyłączenie odpowiedzialności Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych, wykorzystanie lub niewykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. W podręczniku uwzględniono dwa systemy miar. Niektóre ilustracje lub wyjaśnienia w niniejszym podręczniku mogą różnić się od Twojego produktu w związku z wprowadzonymi ulepszeniami lub zmianami produktu. 4

7 Informacja o adresie IP W tym podręczniku, pojęcie "Adres IP" oznacza zarówno środowisko IPv4, jak i IPv6. Przeczytaj instrukcje odnoszące się do środowiska którego używasz. Różnice w działaniu/funkcjach pomiędzy poszczególymi modelami Główne różnice w działaniu/funkcjach pomiędzy poszczególymi modelami są następujące: Typ 1 Typ 2 Model SP 201N SP 201Nw Sieć bezprzewodowa Niedostępne Dostępny 5

8 Informacje dotyczące określonego modelu Ta sekcja określa sposób, w jaki określić można region, do którego urządzenie należy. Z tyłu urządzenia znajduje się etykieta, umieszczona w miejscu przedstawionym poniżej. Etykieta zawiera informacje, które identyfikują region, do którego należy urządzenie. Przeczytaj etykietę. CTT110 Poniższa informacja jest specyficzna dla regionu. Przeczytaj informacje pod symbolem wskazującym na region danego urządzenia. (głównie Europa i Azja) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu A: KOD XXXX V (głównie Ameryka Północna) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu B: KOD XXXX V W niniejszej instrukcji wymiary podawane są w dwóch systemach miar: metrycznym i angielskim (cale). Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu A, oznacza to jednostki metryczne. Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu B, oznacza to jednostki calowe. 6

9 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Informacje dla użytkownika na temat sprzętu elektrycznego i elektronicznego Użytkownicy w krajach, gdzie ten symbol jest przedstawiony w tej sekcji został określony w prawie krajowym na zbieranie i przetwarzanie e-odpadów Nasze produkty są wykonane z wysokiej jakości komponentów, które nadają się do powtórnego przetworzenia. Poniższy symbol znajduje się na naszych produktach lub ich opakowaniach. Symbol ten oznacza, że produkt nie może zostać wyrzucony razem z odpadami komunalnymi. Należy zutylizować go osobno przez odpowiednie dostępne systemy zwrotu i segregacji odpadów. Postępowanie zgodne z instrukcjami zapewni, że produkt będzie odpowiednio utylizowany i pomoże w zmiejszeniu potencjalnych złych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które w innym przypadku mogłyby ucierpieć na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Recykling produktów chroni naturalne zasoby i środowisko. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w miejscu jego zakupu, u lokalnego dealera, przedstawiciela handlowego lub w serwisie. Inni użytkownicy W przypadku pozbywania się produktu należy skontaktować się z lokalnymi władzami, sklepem, w którym produkt został zakupiony, lokalnym dealerem, przedstawicielem handlowym lub serwisem. 7

10 Środowiska porady dla użytkowników Użytkownicy z terenu Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii Wydajność materiałów Informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika albo w opakowaniu materiałów eksploatacyjnych. Papier ekologiczny W urządzeniach można stosować papier, który jest produkowany zgodnie z normą europejską EN 12281:2002 lub DIN Dla produktów, z wykorzystaniem technologii druku PE, urządzenie może drukować na papierze 64 g/m 2, który zawiera mniej surowców i stanowi znaczne zmniejszenie zasobów. Drukowanie dwustronne (jeśli dotyczy) Drukowania dwustronnego pozwala na używanie obu stron arkusza. Ta funkcja oszczędza papier i zmniejsza rozmiar drukowanych dokumentów, aby używać mniej arkuszy. Zalecamy, aby ta funkcja była włączona przy każdym wydruku. Pojemniki od tonera i tuszu podlegają zwrotowi Toner i atrament do recyklingu będą przyjmowane bezpłatnie od użytkowników zgodnie z lokalnymi przepisami Szczegółowe informacje na temat programu zwrotu, należy sprawdzić na poniższej stronie internetowej lub skontaktować się z pracownikiem serwisu. https://www.ricoh-return.com/ Wydajność energetyczna Ilość energii elektrycznej jaką urządzenia zużywa zależy od właściwości i w jaki sposób się go używa. Urządzenie to pozwala na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez przełączanie do trybu gotowości po wydruku ostatniej strony. W razie potrzeby można natychmiast wydrukować ponownie z tego trybu. Jeśli nie są wymagane dodatkowe wydruki i mija określony okres czasu, urządzenie przełącza się w tryb oszczędzania energii. W tych trybach urządzenie zużywa mniej energii (W). Jeżeli urządzenie ma ponownie drukować, potrzebuje trochę więcej czasu, aby powrócić z trybu oszczędzania energii, niż z trybu gotowości. Dla maksymalnej oszczędności energii, zaleca się ustawienie domyślne dla zarządzania energią. Produkty, które są zgodne z wymaganiami Energy Star zawsze są energooszczędne. 8

11 Informacja dotycząca symbolu baterii i/lub akumulatora (Tylko dla krajów UE) Zgodnie z Dyrektywą w sprawie baterii 2006/66/WE Artykuł 20 Informacje dla użytkowników końcowych Dodatek II, powyższy symbol widnieje na bateriach i akumulatorach. Oznacza on, że na terenie Unii Europejskiej zużyte baterie i akumulatory podlegają utylizacji osobno od śmieci domowych. W UE istnieją osobne systemy gromadzenia nie tylko zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale również baterii i akumulatorów. Należy pozbywać się ich w odpowiedni sposób w lokalnym centrum gromadzenia/utylizacji odpadów. 9

12 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Uwagi dla użytkowników w stanie Kalifornia Materiał Perchlorate - może być zastosowana specjalna obsługa. Patrz: hazardouswaste/perchlorate 10

13 1. Przewodnik po urządzeniu Przewodnik po elementach składowych W niniejszej sekcji przedstawiono nazwy różnych części znajdujących się z przodu i z tyłu urządzenia wraz z opisem ich funkcji. Elementy zewnętrzne CTT Przycisk [Job Reset] Wciśnij ten przycisk, aby anulować trwający wydruk. 2. Przycisk [Start] Przycisk ten należy nacisnąć, aby wznowić drukowanie po jego wcześniejszym zatrzymaniu na skutek wyczerpania się papieru lub błędu ustawień papieru. Tego przycisku można użyć również w celu wydrukowania strony testowej. (Można wydrukować listę ustawień sieciowych naciskając przycisk przez dwie sekundy.) Możesz też użyć tego przycisku w celu drukowania na spodniej stronie arkusza podczas drukowania dwustronnego i do wymuszenia drukowania. 3. Wskaźnik zasilania Wskaźnik ten zapala się na niebiesko po włączeniu urządzenia. Wskaźnik miga po otrzymaniu zadania drukowania i w trakcie wykonywania wydruków. 11

14 1. Przewodnik po urządzeniu 4. Wskaźnik błędu Wskaźnik ten zapala się na czerwono, jeżeli w urządzeniu zabrakło papieru lub innych materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ustawienia papieru nie zgadzają się z ustawieniami określonymi przez sterownik lub jeśli wystąpiły inne błędy. 5. Prowadnice zatrzymujące Ogranicznik ten należy unieść, aby zapobiec wypadnięciu papieru. 6. Pokrywa przednia Pokrywę tę należy unieść w celu wymiany elementów eksploatacyjnych lub usunięcia zablokowanego papieru. 7. Taca ręczna Na tej tacy może leżeć jeden arkusz zwykłego papieru. 8. Kaseta 1 Ta kaseta mieści do 150 arkuszy zwykłego papieru. 9. Przełącznik zasilania Przełącznik ten służy do włączania i wyłączania zasilania urządzenia. 10. Kabel zasilający Podłącz kabel zasilający do urządzenia we wskazanym miejscu. Drugi koniec kabla włóż bezpośrednio do położonego w pobliżu ściennego gniazda elektrycznego. 11. Tylna pokrywa Należy otworzyć tę pokrywę, aby podać arkusze stroną zadrukowaną do góry lub by usunąć zablokowany papier. 12. Port USB Portu tego należy użyć, aby podłączyć urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB. 13. Port Ethernet Należy użyć tego portu, by podłączyć urządzenie do sieci za pomocą kabla Ethernet. 14. Pokrywa tacy Dołącz tą pokrywę, gdy wydłużasz tacę. 12

15 Przewodnik po elementach składowych Wnętrze 1 CTT Moduł drukujący Wymienny materiał eksploatacyjny wymagany do wykonywania wydruków na papierze. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymiany modułu drukującego, patrz str.57 "Wymiana modułu drukującego". 13

16 1. Przewodnik po urządzeniu Co to jest Smart Organizing Monitor? Przed użyciem narzędzie to należy zainstalować na komputerze z załączonej płyty CD-ROM. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalowania programu Smart Organizing Monitor, patrz Podręcznik instalacji oprogramowania. Smart Organizing Monitor umożliwia następujące funkcje: Wyświetlanie statusu urządzenia Wyświetlanie komunikatów dotyczących zacięcia papieru oraz innych komunikatów o błędach. Ustawienia rozmiaru i typu papieru Wyświetlanie ustawień rozmiarów i typów papieru dostępnych na urządzeniu. Drukowanie stron testowych i konfiguracyjnych Wydruk listy/raportu w celu sprawdzenia listy ustawień urządzenia oraz innych informacji. Zmień adres IPv4 Służy do określenia adresu IPv4 Modyfikacja ustawień systemu Funkcji tej należy użyć, aby zmienić ustawienia niestandardowego rozmiaru papieru oraz inne ustawienia na urządzeniu. Modyfikacja ustawień drukarki Funkcji tej należy użyć, aby zmienić ustawienia drukowania niniejszego urządzenia, takie jak [Pomiń błąd:] i [Limit czasu wej/wyj:]. W wypadku modeli typu 2 należy określić ustawienie [Autom.kontynuacja:] zamiast ustawienia [Pomiń błąd:]. Zmień ustawienia sieci bezprzewodowej LAN Ręcznie skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej LAN. Aby uzyskać informacje na temat podstawowych instrukcji dotyczących obsługi programu Smart Organizing Monitor, patrz część str.39 "Konfiguracja urządzenia przy użyciu narzędzi". 14

17 Konfiguracja ustawień sieciowych Konfiguracja ustawień sieciowych W tym rozdziale opisano konfigurację ustawień sieciowych. Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN i sieci Ethernet nie mogą być włączone jednocześnie. Za pomocą dołączonego dysku CD-ROM można zainstalować sterowniki i skonfigurować ustawienia sieci. Więcej informacji znajduje się w Podręczniku instalacji oprogramowania. Zmiana typu sieci LAN za pomocą programu Web Image Monitor Można wybrać[ethernet] lub [Siec bezprzewodową LAN]. Ustawienie to trzeba określić tylko w wypadku modelu typu Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź "http://(adres IP urządzenia)/". 3. Kliknij [Zaloguj się]. 4. Wprowadź hasło administratora, a następnie kliknij [Zaloguj się]. Logując się po raz pierwszy, wprowadź hasło admin Kliknij opcję [Ustawienia interfejsu]. 6. Ustaw opcję [Typ LAN] na [Ethernet] lub [Sieć bezprzewodowa]. 7. Kliknij przycisk [OK]. Po zmianie ustawienia następuje automatycznie ponowne uruchomienie urządzenia. Konfiguracja adresu IP za pomocą programu Web Image Monitor Procedura konfiguracji ustawień sieciowych jest różna w zależności od tego, czy informacje adresu IP są przydzielane ręcznie, czy automatycznie przez sieć (DHCP). W wypadku typu 2 należy wybrać opcję [Bezprzewodowa sieć LAN] w ustawieniu [Typ LAN], aby nawiązać połączenie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, lub wybrać opcję [Ethernet] w ustawieniu [Typ LAN], aby nawiązać połączenie za pomocą sieci kablowej. Szczegóły dotyczące konfigurowania adresu IPv4 znajdują się w Podręczniku instalacji oprogramowania. 15

18 1. Przewodnik po urządzeniu Ustawienie urządzenia w celu automatycznego otrzymania adresu IPv6 Aby urządzenie mogło automatycznie otrzymać adres IPv6, konieczny jest w sieci serwer DHCP. Upewnić się, że [IPv6] oraz [DHCPv6] ustawiono na [Włączone] w opcji [IPv6] programu Web Image Monitor. Jeśli [DHCPv6] ustawiono na [Włączone], urządzenie automatycznie uzyska adres IP. Ręczne przydzielanie adresu IPv6 urządzenia Adres IPv6 przydzielony do urządzenia nie może być używany przez żadne inne urządzenie w tej samej sieci. 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź "http://(adres IP urządzenia)/". 3. Kliknij [Zaloguj się]. 4. Wprowadź hasło administratora, a następnie kliknij [Zaloguj się]. Logując się po raz pierwszy, wprowadź hasło admin Kliknij [IPv6]. 6. Ustaw [IPv6] na [Włączone]. 7. Ustaw [DHCPv6] na [Wyłączone]. 8. Określ adres IP w [Ręcznej konfiguracji adresu]. 9. Wprowadź długość prefiksu w polu po ukośnej kresce znajdującej się z prawej stronie obszaru [Ręczna konfiguracja adresu]. 10. Określ pozostałe niezbędne ustawienia. 11. Kliknij przycisk [OK]. Określanie ustawień bezprzewodowej sieci LAN Sprawdź, czy opcja [Typ LAN] jest ustawiona na [Bezprzewodowa sieć LAN] w obszarze [Ustawienia interfejsu] programu Web Image Monitor. Przed konfiguracją ustawień sieci bezprzewodowej LAN wydrukuj listę ustawień sieciowych, aby uzyskać informacje wymagane do konfiguracji. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Poradnik ustawień Wi-Fi. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. 16

19 Konfiguracja ustawień sieciowych Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybu infrastruktury, patrz Poradnik ustawień Wi-Fi. Ustawianie trybu ad hoc za pomocą programu Smart Organizing Monitor W sieciach Ad-Hoc, jeżeli nie ma serwera DHCP, każde urządzenie musi mieć ręcznie przypisany adres IP protokołu TCP/IP. Jeśli [Tryb komunikacji:] jest ustawiony [Tryb Ad-hoc], [WPA2 - PSK -AES] i [WPA/WPA2 Różny tryb] w [Metoda ochrony:] nie może być wybrana. 1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. 2. W menu [Start], kliknij [Wszystkie programy]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 4. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 5. Jeśli urządzenie którego używasz nie jest wybrane, kliknij [Wybierz urządzenie... ], a następnie wybierz model urządzenia. 6. Kliknij przycisk [OK]. 7. Na karcie [Narzędzia użytkownika] kliknij [Konfiguracja drukarki]. 8. Na karcie [Wi-Fi] ustaw opcję [Tryb komunikacji:] na [Tryb Ad-hoc]. 9. W obszarze [SSID:] wprowadź identyfikator SSID. Można użyć znaków ASCII 0x20-0x7e (32 znaki). 10. Wybierz opcję [Metoda ochrony:]. 11. W polu [Numer kanału:] wprowadź numer kanału. 12. Określ odpowiednie ustawienia w obszarze [Ustawienia WEP / WPA / WPA2]. Maksymalna liczba znaków, które można wprowadzić w obszarze [Klucz WEP / Hasło (PSK):], zależy od ustawień [Długość klucza:] i [Format klucza:]. Określ ustawienia zgodnie z następującą tabelą: Metoda ochrony Długość klucza Format klucza Klucz WEP (Maksimum znaków) Otwórz system-brak *

20 1. Przewodnik po urządzeniu Metoda ochrony Długość klucza Format klucza Klucz WEP (Maksimum znaków) Otwórz system - WEP 64 bity ASCII 5 znaków Szesnastkowy 10 znaków 128 bitów ASCII 13 znaków Szesnastkowy 26 znaków Współdz.klucz - WEP 64 bity ASCII 5 znaków Szesnastkowy 10 znaków 128 bitów ASCII 13 znaków Szesnastkowy 26 znaków *1 Nie można skonfigurować długości i formatu klucza ani klucza WEP. 13. Wprowadź opcję [Klucz WEP / Hasło (PSK):]. 14. Jeśli konieczne jest skonfigurowanie adresu IPv4, kliknij opcję [Konfiguracja IPv4]. Adres IPv6 można skonfigurować tylko za pomocą programu Web Image Monitor. 15. Kliknij przycisk [OK]. Po zmianie ustawienia następuje automatycznie ponowne uruchomienie urządzenia. 16. Korzystając z raportu stanu WiFi, możesz sprawdzić czy połączenie udało się czy nie. Jeśli opcja [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu ustawiania sieci bezprzewodowej LAN drukowany jest raport potwierdzający. Jeśli "OK" pojawi się dla "Połączenie", połączenie powiodło się. Jeśli "Nie powiodło się" pojawi się dla "Połączenie", spróbuj ustawienia skonfigurować jeszcze raz. Łączenie w trybie ad hoc za pomocą panelu operacyjnego 1. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. 2. Uruchom urządzenie. Przejdź do następnego kroku po tym jak wskaźnik zasilania mignął trzy razy. 3. Przytrzymaj przycisk [Reset zadania]. Przytrzymanie przycisku przez dwie sekundy lub dłużej powoduje miganie wskaźnika zasilania. 18

21 Konfiguracja ustawień sieciowych 4. Aby wybrać tryb ad-hoc, naciśnij przycisk [Reset zadania]. Jeśli urządzenie zostało ustawione trybie infrastruktury, to ponownie uruchomi się po kroku 4 i przełączy na tryb Ad-hoc. Jeśli opcja [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu ustawiania sieci bezprzewodowej LAN drukowany jest raport potwierdzający. Jeśli "OK" pojawi się dla "Połączenie", połączenie powiodło się. Jeśli "Nie powiodło się" pojawi się dla "Połączenie", spróbuj ustawienia skonfigurować jeszcze raz. Podczas konfigurowania [Otwórz system - WEP], połączenie pojawi się, nawet jeśli wpiszesz zły klucz WEP i połączenie nie powiodło się. W tym przypadku, wpisz prawidłowy klucz WEP. 19

22 20 1. Przewodnik po urządzeniu

23 2. Ładowanie papieru Obsługiwany papier Rozmiar papieru A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Niestandardowy rozmiar papieru Poniższe rozmiary papieru obsługiwane są jako niestandardowe rozmiary papieru: Szerokość Kaseta1: Około mm (3,9-8,5 cala) Taca ręczna: Około mm (3,6-8,5 cala) Długość Około mm (5,8-14 cali) Typ papieru Papier zwykły (65-99 g/m 2 (17-26 funtów)) Papier ekologiczny (75-90 g/m 2 (20-24 funtów)) Papier cienki (52-64 g/m 2 (14-17 funtów)) Papier gruby ( g/m 2 (26,6-34 funty)) Pojemność papieru Kaseta1 150 arkuszy (70 g/m 2, 19 funtów) 21

24 2. Ładowanie papieru Taca ręczna 1 arkusz (70 g/m 2, 19 funtów) 22

25 Niezalecane typy papieru Niezalecane typy papieru Nie używaj poniższych typów papieru: Papier do drukarek atramentowych Papier specjalny GelJet Papier zagięty, złożony lub zmięty Papier zwinięty lub wypaczony Papier pomarszczony Papier wilgotny Brudny lub zniszczony papier Papier zbyt suchy, wytwarzający ładunki elektrostatyczne Papier uprzednio zadrukowany, z wyjątkiem firmowego papieru z nagłówkiem. Wadliwe działanie drukarki jest szczególnie prawdopodobne w przypadku korzystania z papieru używanego w innych drukarkach (np. kopiarkach czarno-białych i kolorowych, drukarkach atramentowych itd.) Papier specjalny, np. papier termoczuły, folia aluminiowa, kalka i papier przewodzący Papier cięższy lub lżejszy niż podane ograniczenia Papier z okienkami, otworami, perforacjami, wycięciami lub tłoczeniami Samoprzylepny papier etykietowy, z odsłoniętą warstwą kleju lub papieru podkładowego Papier ze spinaczami lub zszywkami Ładując papier nie dotykaj jego powierzchni. Nawet jeśli papier jest odpowiedni dla urządzenia, jego niewłaściwe przechowywanie może spowodować zacięcia papieru, obniżenie jakości oraz awarie. 23

26 2. Ładowanie papieru Obszar wydruku Na wykresie poniżej pokazano obszar arkuszu papieru, gdzie urządzenie może drukować. Ze sterownika drukarki CHZ Obszar drukowania 2. Kierunek podawania papieru 3. Ok. 4,2 mm (0,2 cala) 4. Ok. 4,2 mm (0,2 cala) Obszar wydruku może się różnić w zależności od rozmiaru papieru i ustawień sterownika drukarki. By dostosować pozycję wydruku określ opcję [Kaseta1: Rejestracja] lub [Taca ręczna: Rejestracja] na karcie [System] w Smart Organizing Monitor. 24

27 Ładowanie papieru Ładowanie papieru Załaduj stos papieru do kasety w celu drukowania. Podczas ładowania papieru upewnij się że skonfigurowałeś rozmiar papieru i typ papieru dla tacy ręcznej i kasety 1. Podczas drukowania dokumentu określ rozmiar papieru i typ papieru oraz wybierz kasetę z papierem w sterowniku drukarki w taki sposób, by ustawienia skonfigurowane podczas załadunku papieru mogły być wykorzystane do drukowania. Jeśli drukujesz stronę testową, gdy taca ręczna jest załadowana, to z niej najpierw pobrany zostanie papier. Nie wkładaj papieru do tacy ręcznej w czasie, gdy urządzenie się rozgrzewa. Nie wkładaj papieru do tacy ręcznej w czasie, gdy włączony jest tryb oszczędzania energii. Pogięty papier może spowodować zacięcie. Przed załadowaniem papieru należy wyprostować zagięcia. Ładowanie papieru do kasety 1 1. Powoli wysuń kasetę 1, a następnie wyjmij ją trzymając oburącz. CTT062 Umieść kasetę na płaskiej powierzchni. 25

28 2. Ładowanie papieru 2. Chwyć zaciski na bocznych prowadnicach papieru i przesuń je do rozmiaru standardowego. 3. Uchwyć końcową prowadnicę papieru i przesuń ją do środka do wymiaru standardowego. CTT073 CTT Przekartkuj papier przed załadowaniem go do kasety. 5. Załaduj nowy stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Upewnij się, że papier nie jest ułożony w stos przekraczający swoją wysokością górny znak limitu wewnątrz kasety. CTT075 26

29 Ładowanie papieru 6. Wsuń delikatnie kasetę 1 do urządzenia. CTT029 Aby uniknąć zacięcia się papieru, sprawdź czy kaseta jest dobrze włożona. By załadować arkusze wydrukiem do góry, otwórz tylną osłonę. CTT094 Wysuwanie kasety 1, by załadować papier 1. Powoli wysuń kasetę 1, a następnie wyjmij ją trzymając oburącz. 2. Zwolnić blokady przedłużenia po obu stronach kasety, a następnie wyciągnąć przedłużenie. CTT077 Upewnij się, że wewnętrzna powierzchnia przedłużenia jest zgodna ze skalą. 27

30 2. Ładowanie papieru Możesz wyregulować długość przedłużenia w trzech krokach. Korzystając z papieru A4 albo listowego wyregulować długość do miejsca wskazanego oznaczeniem " " w kasecie. 3. Wyciągnąć przedłużenie i zablokować. CTT Powtórz kroki 2 do 6 w "Ładowanie papieru do kasety 1". 5. Załóż pokrywę kasety. CTT095 Papier w formacie Legal lub o niestandardowym rozmiarze dłuższym niż A4 należy załadować bez zakładania osłony kasety. 28

31 Ładowanie papieru Ładowanie papieru do tacy ręcznej 1. Otwórz tacę ręczną. CTT Wysuń prowadnice boczne na zewnątrz, załaduj papier stroną wydruku skierowaną w górę, a następnie wsuń go, dopóki nie zatrzyma się w urządzeniu. CTT Dopasuj prowadnice boczne do szerokości papieru. CTT033 By załadować arkusze wydrukiem do góry, otwórz tylną osłonę. 29

32 2. Ładowanie papieru CTT094 Określanie typu i rozmiaru papieru przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Procedura opisana w niniejszej sekcji to procedura przykładowa wykorzystująca Windows 7. Właściwa procedura może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Określanie typu i rozmiaru papieru 1. W menu [Start], kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Jeśli urządzenie którego używasz nie jest wybrane, kliknij [Wybierz urządzenie... ], a następnie wybierz model urządzenia. 5. Kliknij przycisk [OK]. 6. Na karcie [Stan] kliknij opcję [Zmień...]. 7. Wybierz typ i rozmiar papieru, a następnie kliknij [OK]. 8. Kliknij przycisk [Zamknij]. Zmiana niestandardowego rozmiaru papieru 1. W menu [Start], kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Jeśli urządzenie którego używasz nie jest wybrane, kliknij [Wybierz urządzenie... ], a następnie wybierz model urządzenia. 5. Kliknij przycisk [OK]. 30

33 Ładowanie papieru 6. Na karcie [Narzędzia użytkownika] kliknij [Konfiguracja drukarki]. 7. Na karcie [System] z listy [Jednostka miary:] wybierz [mm] lub [cal]. 8. W polu [Poziomo: (od 100 do 216 mm)] wprowadź szerokość. 9. W polu [Pionowo: (od 148 do 356 mm)] wprowadź długość. 10. Kliknij przycisk [OK]. 11. Kliknij przycisk [Zamknij]. Nie można określić ustawień papieru w tacy ręcznej za pośrednictwem Smart Organizing Monitor. 31

34 32 2. Ładowanie papieru

35 3. Drukowanie dokumentów Podstawowe operacje Aby wydrukować dokument z komputera należy użyć sterownika drukarki. 1. Po utworzeniu dokumentu otwórz okno dialogowe [Preferencje drukowania] w aplikacji, w której otwarto dokument. 2. W razie potrzeby zmień ustawienia drukowania. Przy użyciu sterownika drukarki można określić następujące ustawienia drukowania: Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu Podział pojedynczej strony i jej wydruk na wielu arkuszach Drukowanie na obu stronach arkusza Brak wydruku pustych stron Sortowanie wydruków Zapisywanie ustawień sterownika drukarki w pliku Wywoływanie i usuwanie zapisanych ustawień właściwości drukarki Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym Drukowanie dokumentu znajdującego się na papierze dużego rozmiaru na papier mniejszego rozmiaru Powiększanie i zmniejszanie rozmiaru dokumentu Zmiana rozdzielczości wydruku Oszczędność tonera podczas drukowania Zmiana wzoru symulowania kolorów Stemplowanie tekstu na wydrukach 33

36 3. Drukowanie dokumentów Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej pozycji ustawień, kliknij [Pomoc]. 3. Po zakończeniu wprowadzania zmian, kliknij [OK]. 4. Drukuj dokument za pomocą funkcji drukowania aplikacji, w której go utworzono. Jeśli papier się zablokuje, drukowanie zatrzyma się w połowie. Otwórz przednią osłonę, usuń toner, a następnie usuń zablokowany papier. Jeśli papieru nie da się usunąć w taki sposób, usuń go otwierając pokrywę zespołu utrwalania. Drukowanie zostanie automatycznie wznowione po zamknięciu pokrywy. Jeśli urządzenie jest zbyt gorące, przestaje działać. Drukowanie jest automatycznie wznawiane, gdy temperatura urządzenia spadnie. Drukowanie na obu stronach arkuszy Ta funkcja nie jest dostępna z tacą ręczną. 1. Po utworzeniu dokumentu otwórz okno dialogowe [Preferencje drukowania] w aplikacji, w której otwarto dokument. 2. Na karcie [Konfiguracja], w polu listy [Dupleks:] wybierz sposób otwarcia powiązanego dokumentu wyjściowego. 3. Po wprowadzeniu wszelkich innych ustawień kliknij [OK]. 4. Rozpocznij drukowanie. Urządzenie zadrukowywuje najpierw tylko jedną stronę papieru, po czym wyświetla na ekranie programu Smart Organizing Monitor komunikat o konieczności ponownego załadowania wydruków odwróconych w drugą stronę. 5. Wyjmij wszystkie wydruki z tacy wyjściowej i umieść je w tacy ręcznej. Aby drukować na drugiej stronie wydruków, należy odwróć je na drugą stronę, w taki sposób by pusta strona skierowana była do dołu, po czym umieścić je w kasecie 1. 34

37 Podstawowe operacje Pionowo CTT009 Poziomo CTT Naciśnij przycisk [Start]. Jeśli tylna osłona jest otwarta, papier jest pobierany wydrukiem do góry, od tyłu. Przesortuj wydrukowane arkusze w odpowiedniej kolejności. Anulowanie zadania drukowania Zadanie drukowania można anulować przy użyciu komputera lub panela operacyjnego urządzenia, w zależności od statusu zadania. Anulowanie zadania drukowania przed rozpoczęciem drukowania 1. Na pasku zadań komputera dwukrotnie kliknij ikonę drukarki. 2. Wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować, po czym kliknij menu [Dokument], a następnie przycisk [Anuluj]. 35

38 3. Drukowanie dokumentów W przypadku anulowania zadania drukowania, które już zostało przetworzone, kilka stron może zostać wydrukowanych, zanim zadanie zostanie anulowane. Anulowanie zadania drukowania dużych rozmiarów może zająć dłuższą chwilę. Anulowanie zadania drukowania podczas drukowania 1. Naciśnij przycisk [Reset zadania]. 36

39 Jeśli wystąpi niezgodność papieru Jeśli wystąpi niezgodność papieru Jeżeli rozmiar lub typ papieru nie zgadzają się z ustawieniami zadania drukowania, urządzenie powiadomi o błędzie. Istnieją dwa sposoby likwidacji błędu: Kontynuuj drukowanie przy użyciu niezgodnego papieru Użyj funkcji wysuw strony aby zignorować błąd i drukuj przy użyciu niezgodnego papieru. Zresetuj zadanie drukowania. Anuluj drukowanie. Kontynuacja drukowania przy użyciu niezgodnego papieru Jeżeli papier jest za mały w stosunku do zadania drukowania, wydrukowany obraz zostanie przycięty. 1. Jeżeli w programie Smart Organizing Monitor wyświetli się komunikat o błędzie, naciśnij przycisk [Start]. Resetowanie zadania drukowania 1. Jeżeli w programie Smart Organizing Monitor wyświetli się komunikat o błędzie, naciśnij przycisk [Zeruj zdanie]. 37

40 38 3. Drukowanie dokumentów

41 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu narzędzi Używanie programu Web Image Monitor Dostępne funkcje Wymienione poniżej operacje można wykonywać zdalnie z komputera, używając programu Web Image Monitor: Wyświetlenie statusu urządzenia Konfigurowanie ustawień sieciowych Ustawianie hasła administratora Przywracanie konfiguracji urządzenia do fabrycznych ustawień domyślnych Obsługiwane przeglądarki internetowe Internet Explorer 6 lub nowszy Firefox 3,0 lub nowszy Wyświetlanie strony głównej Po uzyskaniu dostępu do urządzenia przy użyciu programu Web Image Monitor, w oknie przeglądarki pojawia się strona główna. 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. Wpisz "http://(adres IP urządzenia)/" w pasku adresu przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do urządzenia. Korzystając z serwera DNS oraz przy ustawieniu nazwy hosta urządzenia, zamiast adresu IP można wprowadzić nazwę hosta. Zostanie wyświetlona strona główna programu Web Image Monitor. Strona główna Każda strona programu Web Image Monitor jest podzielona na następujące obszary: 39

42 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu narzędzi PL CTT Pole menu Po wybraniu pozycji menu wyświetlona zostanie jej zawartość. 2. Nagłówek Wyświetlane jest pole dialogowe, służące do przełączania pomiędzy trybem użytkownika i trybem administratora oraz menu aktualnie wybranego trybu. Aby zaktualizować informacje o urządzeniu, w prawym górnym rogu obszaru wyświetlania kliknij przycisk [Odśwież]. Kliknij przycisk [Odśwież] na przeglądarce internetowej, aby odświeżyć cały ekran przeglądarki. 3. Obszar Podstawowe informacje Służy do wyświetlania podstawowych informacji dotyczących urządzenia. Jeżeli używana jest starsza wersja obsługiwanej przeglądarki internetowej lub w używanej przeglądarce wyłączono obsługę języka JavaScript i plików cookie, mogą wystąpić problemy z wykonywaniem operacji. Jeśli używany jest serwer proxy, ustawienia przeglądarki internetowej należy zmienić zgodnie z wymaganiami. Poprzednia strona może się nie otworzyć, nawet jeśli w przeglądarce internetowej kliknięty został przycisk Wstecz. W takiej sytuacji w przeglądarce internetowej należy kliknąć przycisk Refresh. Zmiana języka interfejsu Wybierz język wyświetlania, którego chcesz używać i kliknij [Przełącz]. Menu Ten rozdział zawiera opis elementów w menu przeglądarki internetowej. 40

43 Używanie programu Web Image Monitor Tryb gościa W trybie gościa można przeglądać status urządzenia, ustawienia i status zadań drukowania, ale ustawienia urządzenia nie mogą być zmieniane. 1. Ustawienia interfejsu Pojawi się ekran ustawień interfejsu. 2. IPv4 Pojawi się ekran konfiguracji IPv4. 3. IPv6 Pojawi się ekran konfiguracji IPv6. 4. Informacje o urządzeniu Pojawi się ekran z informacjami o urządzeniu. Tryb administratora W trybie administratora można konfigurować różne ustawienia urządzenia. 41

44 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu narzędzi 1. Ustawienia interfejsu Można zmienić ustawienia interfejsu. 2. IPv4 Można zmienić IPv4. 3. IPv6 Można zmienić IPv6. 4. SNMP Można zmienić SNMP. 5. Ustaw. administratora Możesz zmienić hasło administratora. 6. Ustawienia domyślne Można zresetować hasło administratora i inne ustawienia sieciowe. 7. Informacje o urządzeniu Pojawi się ekran z informacjami o urządzeniu. Zmiana ustawień urządzenia Aby zmienić ustawienia urządzenia zaloguj się jako administrator. 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź "http://(adres IP urządzenia)/". 3. Kliknij [Zaloguj się]. 42

45 Używanie programu Web Image Monitor 4. Wprowadź hasło administratora, a następnie kliknij [Zaloguj się]. Logując się po raz pierwszy, wprowadź hasło admin W obszarze menu wybierz ustawienie, które chcesz określić. 6. Wprowadź ustawienia urządzenia. 7. Kliknij przycisk [OK]. Wybrane ustawienia zostają przesłane do urządzenia. Lista ustawień W tej części wyjaśniono ustawienia programu Web Image Monitor. Sprawdzanie informacji o systemie Na stronie głównej możesz sprawdzić aktualne informacje systemowe takie jak informacje o urządzeniach, status kaset na papier, status tonera i licznik ogólny. Pozycja Opis Stan Toner Licznik ogólny Służy do wyświetlenia ikony wskazującej status urządzenia. Służy do wyświetlania poziomu tonera. Służy do wyświetlenia licznika ogólnego. Papier Służy do wyświetlenia rozmiaru i typu papieru załadowanego do kasety 1 i tacy ręcznej. Konfiguracja ustawień interfejsu Kliknij [Ustawienia interfejsu], aby wyświetlić stronę konfiguracyjną ustawień interfejsu. 43

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo