Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

2

3 SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie odpowiedzialności... 4 Informacja o adresie IP...5 Różnice w działaniu/funkcjach pomiędzy poszczególymi modelami...5 Informacje dotyczące określonego modelu...6 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 7 Informacje dla użytkownika na temat sprzętu elektrycznego i elektronicznego... 7 Środowiska porady dla użytkowników...8 Informacja dotycząca symbolu baterii i/lub akumulatora (Tylko dla krajów UE)... 9 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Uwagi dla użytkowników w stanie Kalifornia Przewodnik po urządzeniu Przewodnik po elementach składowych...11 Elementy zewnętrzne...11 Wnętrze...13 Co to jest Smart Organizing Monitor? Konfiguracja ustawień sieciowych...15 Zmiana typu sieci LAN za pomocą programu Web Image Monitor...15 Konfiguracja adresu IP za pomocą programu Web Image Monitor...15 Określanie ustawień bezprzewodowej sieci LAN Ładowanie papieru Obsługiwany papier...21 Niezalecane typy papieru Obszar wydruku...24 Ładowanie papieru...25 Ładowanie papieru do kasety Ładowanie papieru do tacy ręcznej Określanie typu i rozmiaru papieru przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Drukowanie dokumentów Podstawowe operacje...33 Drukowanie na obu stronach arkuszy

4 Anulowanie zadania drukowania...35 Jeśli wystąpi niezgodność papieru...37 Kontynuacja drukowania przy użyciu niezgodnego papieru Resetowanie zadania drukowania Konfiguracja urządzenia przy użyciu narzędzi Używanie programu Web Image Monitor...39 Wyświetlanie strony głównej...39 Zmiana języka interfejsu...40 Menu...40 Zmiana ustawień urządzenia Lista ustawień...43 Używając Smart Organizing Monitor...52 Sprawdzanie informacji o statusie Konfiguracja ustawień urządzenia Drukowanie strony konfiguracyjnej i testowej...54 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Konserwacja urządzenia Wymiana modułu drukującego Uwagi dotyczące czyszczenia...59 Czyszczenie wnętrza urządzenia Troubleshooting Typowe problemy Problemy z podawaniem papieru Usuwanie papieru zaciętego podczas drukowania...64 Problemy z jakością wydruku Sprawdzanie stanu urządzenia Problemy z drukarką...71 Pozycje wydruków nie zgadzają się z wyświetlonymi pozycjami...72 Komunikaty o błędach i stanie urządzenia wyświetlane w programie Smart Organizing Monitor Dodatek Uwagi na temat tonera...75 Przenoszenie i transport urządzenia Usuwanie odpadów

5 Uzyskiwanie informacji Materiały eksploatacyjne...78 Moduł drukujący...78 Specyfikacje urządzenia...79 Funkcje ogólne Specyfikacje Specyfikacje funkcji drukarki Znaki towarowe INDEKS

6 Jak korzystać z tego podręcznika Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i uwagi operacyjne, oraz jak użytkować to urządzenie. W celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i odniesienia korzyści, przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności szybko znaleźć potrzebne informacje. Zakaz prawny Niedozwolone jest kopiowanie lub drukowanie materiałów, których powielanie jest zakazane na mocy przepisów prawa. Generalnie lokalne prawo nie zezwala na powielanie następujących materiałów: banknotów, znaków opłaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, czeków bankierskich, czeków, paszportów, dokumentów prawa jazdy. Powyższa lista zawiera tylko wybrane przykłady i nie jest wyczerpująca. Nie bierzemy odpowiedzialności za jej kompletność i dokładność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących legalności powielania określonych materiałów zalecamy zasięgnięcie opinii prawnika. Wyłączenie odpowiedzialności Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych, wykorzystanie lub niewykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. W podręczniku uwzględniono dwa systemy miar. Niektóre ilustracje lub wyjaśnienia w niniejszym podręczniku mogą różnić się od Twojego produktu w związku z wprowadzonymi ulepszeniami lub zmianami produktu. 4

7 Informacja o adresie IP W tym podręczniku, pojęcie "Adres IP" oznacza zarówno środowisko IPv4, jak i IPv6. Przeczytaj instrukcje odnoszące się do środowiska którego używasz. Różnice w działaniu/funkcjach pomiędzy poszczególymi modelami Główne różnice w działaniu/funkcjach pomiędzy poszczególymi modelami są następujące: Typ 1 Typ 2 Model SP 201N SP 201Nw Sieć bezprzewodowa Niedostępne Dostępny 5

8 Informacje dotyczące określonego modelu Ta sekcja określa sposób, w jaki określić można region, do którego urządzenie należy. Z tyłu urządzenia znajduje się etykieta, umieszczona w miejscu przedstawionym poniżej. Etykieta zawiera informacje, które identyfikują region, do którego należy urządzenie. Przeczytaj etykietę. CTT110 Poniższa informacja jest specyficzna dla regionu. Przeczytaj informacje pod symbolem wskazującym na region danego urządzenia. (głównie Europa i Azja) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu A: KOD XXXX V (głównie Ameryka Północna) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu B: KOD XXXX V W niniejszej instrukcji wymiary podawane są w dwóch systemach miar: metrycznym i angielskim (cale). Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu A, oznacza to jednostki metryczne. Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu B, oznacza to jednostki calowe. 6

9 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Informacje dla użytkownika na temat sprzętu elektrycznego i elektronicznego Użytkownicy w krajach, gdzie ten symbol jest przedstawiony w tej sekcji został określony w prawie krajowym na zbieranie i przetwarzanie e-odpadów Nasze produkty są wykonane z wysokiej jakości komponentów, które nadają się do powtórnego przetworzenia. Poniższy symbol znajduje się na naszych produktach lub ich opakowaniach. Symbol ten oznacza, że produkt nie może zostać wyrzucony razem z odpadami komunalnymi. Należy zutylizować go osobno przez odpowiednie dostępne systemy zwrotu i segregacji odpadów. Postępowanie zgodne z instrukcjami zapewni, że produkt będzie odpowiednio utylizowany i pomoże w zmiejszeniu potencjalnych złych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które w innym przypadku mogłyby ucierpieć na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem. Recykling produktów chroni naturalne zasoby i środowisko. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w miejscu jego zakupu, u lokalnego dealera, przedstawiciela handlowego lub w serwisie. Inni użytkownicy W przypadku pozbywania się produktu należy skontaktować się z lokalnymi władzami, sklepem, w którym produkt został zakupiony, lokalnym dealerem, przedstawicielem handlowym lub serwisem. 7

10 Środowiska porady dla użytkowników Użytkownicy z terenu Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii Wydajność materiałów Informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika albo w opakowaniu materiałów eksploatacyjnych. Papier ekologiczny W urządzeniach można stosować papier, który jest produkowany zgodnie z normą europejską EN 12281:2002 lub DIN Dla produktów, z wykorzystaniem technologii druku PE, urządzenie może drukować na papierze 64 g/m 2, który zawiera mniej surowców i stanowi znaczne zmniejszenie zasobów. Drukowanie dwustronne (jeśli dotyczy) Drukowania dwustronnego pozwala na używanie obu stron arkusza. Ta funkcja oszczędza papier i zmniejsza rozmiar drukowanych dokumentów, aby używać mniej arkuszy. Zalecamy, aby ta funkcja była włączona przy każdym wydruku. Pojemniki od tonera i tuszu podlegają zwrotowi Toner i atrament do recyklingu będą przyjmowane bezpłatnie od użytkowników zgodnie z lokalnymi przepisami Szczegółowe informacje na temat programu zwrotu, należy sprawdzić na poniższej stronie internetowej lub skontaktować się z pracownikiem serwisu. https://www.ricoh-return.com/ Wydajność energetyczna Ilość energii elektrycznej jaką urządzenia zużywa zależy od właściwości i w jaki sposób się go używa. Urządzenie to pozwala na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez przełączanie do trybu gotowości po wydruku ostatniej strony. W razie potrzeby można natychmiast wydrukować ponownie z tego trybu. Jeśli nie są wymagane dodatkowe wydruki i mija określony okres czasu, urządzenie przełącza się w tryb oszczędzania energii. W tych trybach urządzenie zużywa mniej energii (W). Jeżeli urządzenie ma ponownie drukować, potrzebuje trochę więcej czasu, aby powrócić z trybu oszczędzania energii, niż z trybu gotowości. Dla maksymalnej oszczędności energii, zaleca się ustawienie domyślne dla zarządzania energią. Produkty, które są zgodne z wymaganiami Energy Star zawsze są energooszczędne. 8

11 Informacja dotycząca symbolu baterii i/lub akumulatora (Tylko dla krajów UE) Zgodnie z Dyrektywą w sprawie baterii 2006/66/WE Artykuł 20 Informacje dla użytkowników końcowych Dodatek II, powyższy symbol widnieje na bateriach i akumulatorach. Oznacza on, że na terenie Unii Europejskiej zużyte baterie i akumulatory podlegają utylizacji osobno od śmieci domowych. W UE istnieją osobne systemy gromadzenia nie tylko zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale również baterii i akumulatorów. Należy pozbywać się ich w odpowiedni sposób w lokalnym centrum gromadzenia/utylizacji odpadów. 9

12 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Uwagi dla użytkowników w stanie Kalifornia Materiał Perchlorate - może być zastosowana specjalna obsługa. Patrz: hazardouswaste/perchlorate 10

13 1. Przewodnik po urządzeniu Przewodnik po elementach składowych W niniejszej sekcji przedstawiono nazwy różnych części znajdujących się z przodu i z tyłu urządzenia wraz z opisem ich funkcji. Elementy zewnętrzne CTT Przycisk [Job Reset] Wciśnij ten przycisk, aby anulować trwający wydruk. 2. Przycisk [Start] Przycisk ten należy nacisnąć, aby wznowić drukowanie po jego wcześniejszym zatrzymaniu na skutek wyczerpania się papieru lub błędu ustawień papieru. Tego przycisku można użyć również w celu wydrukowania strony testowej. (Można wydrukować listę ustawień sieciowych naciskając przycisk przez dwie sekundy.) Możesz też użyć tego przycisku w celu drukowania na spodniej stronie arkusza podczas drukowania dwustronnego i do wymuszenia drukowania. 3. Wskaźnik zasilania Wskaźnik ten zapala się na niebiesko po włączeniu urządzenia. Wskaźnik miga po otrzymaniu zadania drukowania i w trakcie wykonywania wydruków. 11

14 1. Przewodnik po urządzeniu 4. Wskaźnik błędu Wskaźnik ten zapala się na czerwono, jeżeli w urządzeniu zabrakło papieru lub innych materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ustawienia papieru nie zgadzają się z ustawieniami określonymi przez sterownik lub jeśli wystąpiły inne błędy. 5. Prowadnice zatrzymujące Ogranicznik ten należy unieść, aby zapobiec wypadnięciu papieru. 6. Pokrywa przednia Pokrywę tę należy unieść w celu wymiany elementów eksploatacyjnych lub usunięcia zablokowanego papieru. 7. Taca ręczna Na tej tacy może leżeć jeden arkusz zwykłego papieru. 8. Kaseta 1 Ta kaseta mieści do 150 arkuszy zwykłego papieru. 9. Przełącznik zasilania Przełącznik ten służy do włączania i wyłączania zasilania urządzenia. 10. Kabel zasilający Podłącz kabel zasilający do urządzenia we wskazanym miejscu. Drugi koniec kabla włóż bezpośrednio do położonego w pobliżu ściennego gniazda elektrycznego. 11. Tylna pokrywa Należy otworzyć tę pokrywę, aby podać arkusze stroną zadrukowaną do góry lub by usunąć zablokowany papier. 12. Port USB Portu tego należy użyć, aby podłączyć urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB. 13. Port Ethernet Należy użyć tego portu, by podłączyć urządzenie do sieci za pomocą kabla Ethernet. 14. Pokrywa tacy Dołącz tą pokrywę, gdy wydłużasz tacę. 12

15 Przewodnik po elementach składowych Wnętrze 1 CTT Moduł drukujący Wymienny materiał eksploatacyjny wymagany do wykonywania wydruków na papierze. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymiany modułu drukującego, patrz str.57 "Wymiana modułu drukującego". 13

16 1. Przewodnik po urządzeniu Co to jest Smart Organizing Monitor? Przed użyciem narzędzie to należy zainstalować na komputerze z załączonej płyty CD-ROM. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalowania programu Smart Organizing Monitor, patrz Podręcznik instalacji oprogramowania. Smart Organizing Monitor umożliwia następujące funkcje: Wyświetlanie statusu urządzenia Wyświetlanie komunikatów dotyczących zacięcia papieru oraz innych komunikatów o błędach. Ustawienia rozmiaru i typu papieru Wyświetlanie ustawień rozmiarów i typów papieru dostępnych na urządzeniu. Drukowanie stron testowych i konfiguracyjnych Wydruk listy/raportu w celu sprawdzenia listy ustawień urządzenia oraz innych informacji. Zmień adres IPv4 Służy do określenia adresu IPv4 Modyfikacja ustawień systemu Funkcji tej należy użyć, aby zmienić ustawienia niestandardowego rozmiaru papieru oraz inne ustawienia na urządzeniu. Modyfikacja ustawień drukarki Funkcji tej należy użyć, aby zmienić ustawienia drukowania niniejszego urządzenia, takie jak [Pomiń błąd:] i [Limit czasu wej/wyj:]. W wypadku modeli typu 2 należy określić ustawienie [Autom.kontynuacja:] zamiast ustawienia [Pomiń błąd:]. Zmień ustawienia sieci bezprzewodowej LAN Ręcznie skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej LAN. Aby uzyskać informacje na temat podstawowych instrukcji dotyczących obsługi programu Smart Organizing Monitor, patrz część str.39 "Konfiguracja urządzenia przy użyciu narzędzi". 14

17 Konfiguracja ustawień sieciowych Konfiguracja ustawień sieciowych W tym rozdziale opisano konfigurację ustawień sieciowych. Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN i sieci Ethernet nie mogą być włączone jednocześnie. Za pomocą dołączonego dysku CD-ROM można zainstalować sterowniki i skonfigurować ustawienia sieci. Więcej informacji znajduje się w Podręczniku instalacji oprogramowania. Zmiana typu sieci LAN za pomocą programu Web Image Monitor Można wybrać[ethernet] lub [Siec bezprzewodową LAN]. Ustawienie to trzeba określić tylko w wypadku modelu typu Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź "http://(adres IP urządzenia)/". 3. Kliknij [Zaloguj się]. 4. Wprowadź hasło administratora, a następnie kliknij [Zaloguj się]. Logując się po raz pierwszy, wprowadź hasło admin Kliknij opcję [Ustawienia interfejsu]. 6. Ustaw opcję [Typ LAN] na [Ethernet] lub [Sieć bezprzewodowa]. 7. Kliknij przycisk [OK]. Po zmianie ustawienia następuje automatycznie ponowne uruchomienie urządzenia. Konfiguracja adresu IP za pomocą programu Web Image Monitor Procedura konfiguracji ustawień sieciowych jest różna w zależności od tego, czy informacje adresu IP są przydzielane ręcznie, czy automatycznie przez sieć (DHCP). W wypadku typu 2 należy wybrać opcję [Bezprzewodowa sieć LAN] w ustawieniu [Typ LAN], aby nawiązać połączenie za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, lub wybrać opcję [Ethernet] w ustawieniu [Typ LAN], aby nawiązać połączenie za pomocą sieci kablowej. Szczegóły dotyczące konfigurowania adresu IPv4 znajdują się w Podręczniku instalacji oprogramowania. 15

18 1. Przewodnik po urządzeniu Ustawienie urządzenia w celu automatycznego otrzymania adresu IPv6 Aby urządzenie mogło automatycznie otrzymać adres IPv6, konieczny jest w sieci serwer DHCP. Upewnić się, że [IPv6] oraz [DHCPv6] ustawiono na [Włączone] w opcji [IPv6] programu Web Image Monitor. Jeśli [DHCPv6] ustawiono na [Włączone], urządzenie automatycznie uzyska adres IP. Ręczne przydzielanie adresu IPv6 urządzenia Adres IPv6 przydzielony do urządzenia nie może być używany przez żadne inne urządzenie w tej samej sieci. 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź "http://(adres IP urządzenia)/". 3. Kliknij [Zaloguj się]. 4. Wprowadź hasło administratora, a następnie kliknij [Zaloguj się]. Logując się po raz pierwszy, wprowadź hasło admin Kliknij [IPv6]. 6. Ustaw [IPv6] na [Włączone]. 7. Ustaw [DHCPv6] na [Wyłączone]. 8. Określ adres IP w [Ręcznej konfiguracji adresu]. 9. Wprowadź długość prefiksu w polu po ukośnej kresce znajdującej się z prawej stronie obszaru [Ręczna konfiguracja adresu]. 10. Określ pozostałe niezbędne ustawienia. 11. Kliknij przycisk [OK]. Określanie ustawień bezprzewodowej sieci LAN Sprawdź, czy opcja [Typ LAN] jest ustawiona na [Bezprzewodowa sieć LAN] w obszarze [Ustawienia interfejsu] programu Web Image Monitor. Przed konfiguracją ustawień sieci bezprzewodowej LAN wydrukuj listę ustawień sieciowych, aby uzyskać informacje wymagane do konfiguracji. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Poradnik ustawień Wi-Fi. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. 16

19 Konfiguracja ustawień sieciowych Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybu infrastruktury, patrz Poradnik ustawień Wi-Fi. Ustawianie trybu ad hoc za pomocą programu Smart Organizing Monitor W sieciach Ad-Hoc, jeżeli nie ma serwera DHCP, każde urządzenie musi mieć ręcznie przypisany adres IP protokołu TCP/IP. Jeśli [Tryb komunikacji:] jest ustawiony [Tryb Ad-hoc], [WPA2 - PSK -AES] i [WPA/WPA2 Różny tryb] w [Metoda ochrony:] nie może być wybrana. 1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. 2. W menu [Start], kliknij [Wszystkie programy]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 4. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 5. Jeśli urządzenie którego używasz nie jest wybrane, kliknij [Wybierz urządzenie... ], a następnie wybierz model urządzenia. 6. Kliknij przycisk [OK]. 7. Na karcie [Narzędzia użytkownika] kliknij [Konfiguracja drukarki]. 8. Na karcie [Wi-Fi] ustaw opcję [Tryb komunikacji:] na [Tryb Ad-hoc]. 9. W obszarze [SSID:] wprowadź identyfikator SSID. Można użyć znaków ASCII 0x20-0x7e (32 znaki). 10. Wybierz opcję [Metoda ochrony:]. 11. W polu [Numer kanału:] wprowadź numer kanału. 12. Określ odpowiednie ustawienia w obszarze [Ustawienia WEP / WPA / WPA2]. Maksymalna liczba znaków, które można wprowadzić w obszarze [Klucz WEP / Hasło (PSK):], zależy od ustawień [Długość klucza:] i [Format klucza:]. Określ ustawienia zgodnie z następującą tabelą: Metoda ochrony Długość klucza Format klucza Klucz WEP (Maksimum znaków) Otwórz system-brak *

20 1. Przewodnik po urządzeniu Metoda ochrony Długość klucza Format klucza Klucz WEP (Maksimum znaków) Otwórz system - WEP 64 bity ASCII 5 znaków Szesnastkowy 10 znaków 128 bitów ASCII 13 znaków Szesnastkowy 26 znaków Współdz.klucz - WEP 64 bity ASCII 5 znaków Szesnastkowy 10 znaków 128 bitów ASCII 13 znaków Szesnastkowy 26 znaków *1 Nie można skonfigurować długości i formatu klucza ani klucza WEP. 13. Wprowadź opcję [Klucz WEP / Hasło (PSK):]. 14. Jeśli konieczne jest skonfigurowanie adresu IPv4, kliknij opcję [Konfiguracja IPv4]. Adres IPv6 można skonfigurować tylko za pomocą programu Web Image Monitor. 15. Kliknij przycisk [OK]. Po zmianie ustawienia następuje automatycznie ponowne uruchomienie urządzenia. 16. Korzystając z raportu stanu WiFi, możesz sprawdzić czy połączenie udało się czy nie. Jeśli opcja [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu ustawiania sieci bezprzewodowej LAN drukowany jest raport potwierdzający. Jeśli "OK" pojawi się dla "Połączenie", połączenie powiodło się. Jeśli "Nie powiodło się" pojawi się dla "Połączenie", spróbuj ustawienia skonfigurować jeszcze raz. Łączenie w trybie ad hoc za pomocą panelu operacyjnego 1. Upewnij się, że kabel Ethernet nie jest podłączony do urządzenia. 2. Uruchom urządzenie. Przejdź do następnego kroku po tym jak wskaźnik zasilania mignął trzy razy. 3. Przytrzymaj przycisk [Reset zadania]. Przytrzymanie przycisku przez dwie sekundy lub dłużej powoduje miganie wskaźnika zasilania. 18

21 Konfiguracja ustawień sieciowych 4. Aby wybrać tryb ad-hoc, naciśnij przycisk [Reset zadania]. Jeśli urządzenie zostało ustawione trybie infrastruktury, to ponownie uruchomi się po kroku 4 i przełączy na tryb Ad-hoc. Jeśli opcja [Raport stanu sieci bezprzewodowej:] jest ustawiona na [Wł.], po zakończeniu ustawiania sieci bezprzewodowej LAN drukowany jest raport potwierdzający. Jeśli "OK" pojawi się dla "Połączenie", połączenie powiodło się. Jeśli "Nie powiodło się" pojawi się dla "Połączenie", spróbuj ustawienia skonfigurować jeszcze raz. Podczas konfigurowania [Otwórz system - WEP], połączenie pojawi się, nawet jeśli wpiszesz zły klucz WEP i połączenie nie powiodło się. W tym przypadku, wpisz prawidłowy klucz WEP. 19

22 20 1. Przewodnik po urządzeniu

23 2. Ładowanie papieru Obsługiwany papier Rozmiar papieru A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Niestandardowy rozmiar papieru Poniższe rozmiary papieru obsługiwane są jako niestandardowe rozmiary papieru: Szerokość Kaseta1: Około mm (3,9-8,5 cala) Taca ręczna: Około mm (3,6-8,5 cala) Długość Około mm (5,8-14 cali) Typ papieru Papier zwykły (65-99 g/m 2 (17-26 funtów)) Papier ekologiczny (75-90 g/m 2 (20-24 funtów)) Papier cienki (52-64 g/m 2 (14-17 funtów)) Papier gruby ( g/m 2 (26,6-34 funty)) Pojemność papieru Kaseta1 150 arkuszy (70 g/m 2, 19 funtów) 21

24 2. Ładowanie papieru Taca ręczna 1 arkusz (70 g/m 2, 19 funtów) 22

25 Niezalecane typy papieru Niezalecane typy papieru Nie używaj poniższych typów papieru: Papier do drukarek atramentowych Papier specjalny GelJet Papier zagięty, złożony lub zmięty Papier zwinięty lub wypaczony Papier pomarszczony Papier wilgotny Brudny lub zniszczony papier Papier zbyt suchy, wytwarzający ładunki elektrostatyczne Papier uprzednio zadrukowany, z wyjątkiem firmowego papieru z nagłówkiem. Wadliwe działanie drukarki jest szczególnie prawdopodobne w przypadku korzystania z papieru używanego w innych drukarkach (np. kopiarkach czarno-białych i kolorowych, drukarkach atramentowych itd.) Papier specjalny, np. papier termoczuły, folia aluminiowa, kalka i papier przewodzący Papier cięższy lub lżejszy niż podane ograniczenia Papier z okienkami, otworami, perforacjami, wycięciami lub tłoczeniami Samoprzylepny papier etykietowy, z odsłoniętą warstwą kleju lub papieru podkładowego Papier ze spinaczami lub zszywkami Ładując papier nie dotykaj jego powierzchni. Nawet jeśli papier jest odpowiedni dla urządzenia, jego niewłaściwe przechowywanie może spowodować zacięcia papieru, obniżenie jakości oraz awarie. 23

26 2. Ładowanie papieru Obszar wydruku Na wykresie poniżej pokazano obszar arkuszu papieru, gdzie urządzenie może drukować. Ze sterownika drukarki CHZ Obszar drukowania 2. Kierunek podawania papieru 3. Ok. 4,2 mm (0,2 cala) 4. Ok. 4,2 mm (0,2 cala) Obszar wydruku może się różnić w zależności od rozmiaru papieru i ustawień sterownika drukarki. By dostosować pozycję wydruku określ opcję [Kaseta1: Rejestracja] lub [Taca ręczna: Rejestracja] na karcie [System] w Smart Organizing Monitor. 24

27 Ładowanie papieru Ładowanie papieru Załaduj stos papieru do kasety w celu drukowania. Podczas ładowania papieru upewnij się że skonfigurowałeś rozmiar papieru i typ papieru dla tacy ręcznej i kasety 1. Podczas drukowania dokumentu określ rozmiar papieru i typ papieru oraz wybierz kasetę z papierem w sterowniku drukarki w taki sposób, by ustawienia skonfigurowane podczas załadunku papieru mogły być wykorzystane do drukowania. Jeśli drukujesz stronę testową, gdy taca ręczna jest załadowana, to z niej najpierw pobrany zostanie papier. Nie wkładaj papieru do tacy ręcznej w czasie, gdy urządzenie się rozgrzewa. Nie wkładaj papieru do tacy ręcznej w czasie, gdy włączony jest tryb oszczędzania energii. Pogięty papier może spowodować zacięcie. Przed załadowaniem papieru należy wyprostować zagięcia. Ładowanie papieru do kasety 1 1. Powoli wysuń kasetę 1, a następnie wyjmij ją trzymając oburącz. CTT062 Umieść kasetę na płaskiej powierzchni. 25

28 2. Ładowanie papieru 2. Chwyć zaciski na bocznych prowadnicach papieru i przesuń je do rozmiaru standardowego. 3. Uchwyć końcową prowadnicę papieru i przesuń ją do środka do wymiaru standardowego. CTT073 CTT Przekartkuj papier przed załadowaniem go do kasety. 5. Załaduj nowy stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Upewnij się, że papier nie jest ułożony w stos przekraczający swoją wysokością górny znak limitu wewnątrz kasety. CTT075 26

29 Ładowanie papieru 6. Wsuń delikatnie kasetę 1 do urządzenia. CTT029 Aby uniknąć zacięcia się papieru, sprawdź czy kaseta jest dobrze włożona. By załadować arkusze wydrukiem do góry, otwórz tylną osłonę. CTT094 Wysuwanie kasety 1, by załadować papier 1. Powoli wysuń kasetę 1, a następnie wyjmij ją trzymając oburącz. 2. Zwolnić blokady przedłużenia po obu stronach kasety, a następnie wyciągnąć przedłużenie. CTT077 Upewnij się, że wewnętrzna powierzchnia przedłużenia jest zgodna ze skalą. 27

30 2. Ładowanie papieru Możesz wyregulować długość przedłużenia w trzech krokach. Korzystając z papieru A4 albo listowego wyregulować długość do miejsca wskazanego oznaczeniem " " w kasecie. 3. Wyciągnąć przedłużenie i zablokować. CTT Powtórz kroki 2 do 6 w "Ładowanie papieru do kasety 1". 5. Załóż pokrywę kasety. CTT095 Papier w formacie Legal lub o niestandardowym rozmiarze dłuższym niż A4 należy załadować bez zakładania osłony kasety. 28

31 Ładowanie papieru Ładowanie papieru do tacy ręcznej 1. Otwórz tacę ręczną. CTT Wysuń prowadnice boczne na zewnątrz, załaduj papier stroną wydruku skierowaną w górę, a następnie wsuń go, dopóki nie zatrzyma się w urządzeniu. CTT Dopasuj prowadnice boczne do szerokości papieru. CTT033 By załadować arkusze wydrukiem do góry, otwórz tylną osłonę. 29

32 2. Ładowanie papieru CTT094 Określanie typu i rozmiaru papieru przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Procedura opisana w niniejszej sekcji to procedura przykładowa wykorzystująca Windows 7. Właściwa procedura może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Określanie typu i rozmiaru papieru 1. W menu [Start], kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Jeśli urządzenie którego używasz nie jest wybrane, kliknij [Wybierz urządzenie... ], a następnie wybierz model urządzenia. 5. Kliknij przycisk [OK]. 6. Na karcie [Stan] kliknij opcję [Zmień...]. 7. Wybierz typ i rozmiar papieru, a następnie kliknij [OK]. 8. Kliknij przycisk [Zamknij]. Zmiana niestandardowego rozmiaru papieru 1. W menu [Start], kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Jeśli urządzenie którego używasz nie jest wybrane, kliknij [Wybierz urządzenie... ], a następnie wybierz model urządzenia. 5. Kliknij przycisk [OK]. 30

33 Ładowanie papieru 6. Na karcie [Narzędzia użytkownika] kliknij [Konfiguracja drukarki]. 7. Na karcie [System] z listy [Jednostka miary:] wybierz [mm] lub [cal]. 8. W polu [Poziomo: (od 100 do 216 mm)] wprowadź szerokość. 9. W polu [Pionowo: (od 148 do 356 mm)] wprowadź długość. 10. Kliknij przycisk [OK]. 11. Kliknij przycisk [Zamknij]. Nie można określić ustawień papieru w tacy ręcznej za pośrednictwem Smart Organizing Monitor. 31

34 32 2. Ładowanie papieru

35 3. Drukowanie dokumentów Podstawowe operacje Aby wydrukować dokument z komputera należy użyć sterownika drukarki. 1. Po utworzeniu dokumentu otwórz okno dialogowe [Preferencje drukowania] w aplikacji, w której otwarto dokument. 2. W razie potrzeby zmień ustawienia drukowania. Przy użyciu sterownika drukarki można określić następujące ustawienia drukowania: Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu Podział pojedynczej strony i jej wydruk na wielu arkuszach Drukowanie na obu stronach arkusza Brak wydruku pustych stron Sortowanie wydruków Zapisywanie ustawień sterownika drukarki w pliku Wywoływanie i usuwanie zapisanych ustawień właściwości drukarki Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym Drukowanie dokumentu znajdującego się na papierze dużego rozmiaru na papier mniejszego rozmiaru Powiększanie i zmniejszanie rozmiaru dokumentu Zmiana rozdzielczości wydruku Oszczędność tonera podczas drukowania Zmiana wzoru symulowania kolorów Stemplowanie tekstu na wydrukach 33

36 3. Drukowanie dokumentów Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej pozycji ustawień, kliknij [Pomoc]. 3. Po zakończeniu wprowadzania zmian, kliknij [OK]. 4. Drukuj dokument za pomocą funkcji drukowania aplikacji, w której go utworzono. Jeśli papier się zablokuje, drukowanie zatrzyma się w połowie. Otwórz przednią osłonę, usuń toner, a następnie usuń zablokowany papier. Jeśli papieru nie da się usunąć w taki sposób, usuń go otwierając pokrywę zespołu utrwalania. Drukowanie zostanie automatycznie wznowione po zamknięciu pokrywy. Jeśli urządzenie jest zbyt gorące, przestaje działać. Drukowanie jest automatycznie wznawiane, gdy temperatura urządzenia spadnie. Drukowanie na obu stronach arkuszy Ta funkcja nie jest dostępna z tacą ręczną. 1. Po utworzeniu dokumentu otwórz okno dialogowe [Preferencje drukowania] w aplikacji, w której otwarto dokument. 2. Na karcie [Konfiguracja], w polu listy [Dupleks:] wybierz sposób otwarcia powiązanego dokumentu wyjściowego. 3. Po wprowadzeniu wszelkich innych ustawień kliknij [OK]. 4. Rozpocznij drukowanie. Urządzenie zadrukowywuje najpierw tylko jedną stronę papieru, po czym wyświetla na ekranie programu Smart Organizing Monitor komunikat o konieczności ponownego załadowania wydruków odwróconych w drugą stronę. 5. Wyjmij wszystkie wydruki z tacy wyjściowej i umieść je w tacy ręcznej. Aby drukować na drugiej stronie wydruków, należy odwróć je na drugą stronę, w taki sposób by pusta strona skierowana była do dołu, po czym umieścić je w kasecie 1. 34

37 Podstawowe operacje Pionowo CTT009 Poziomo CTT Naciśnij przycisk [Start]. Jeśli tylna osłona jest otwarta, papier jest pobierany wydrukiem do góry, od tyłu. Przesortuj wydrukowane arkusze w odpowiedniej kolejności. Anulowanie zadania drukowania Zadanie drukowania można anulować przy użyciu komputera lub panela operacyjnego urządzenia, w zależności od statusu zadania. Anulowanie zadania drukowania przed rozpoczęciem drukowania 1. Na pasku zadań komputera dwukrotnie kliknij ikonę drukarki. 2. Wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować, po czym kliknij menu [Dokument], a następnie przycisk [Anuluj]. 35

38 3. Drukowanie dokumentów W przypadku anulowania zadania drukowania, które już zostało przetworzone, kilka stron może zostać wydrukowanych, zanim zadanie zostanie anulowane. Anulowanie zadania drukowania dużych rozmiarów może zająć dłuższą chwilę. Anulowanie zadania drukowania podczas drukowania 1. Naciśnij przycisk [Reset zadania]. 36

39 Jeśli wystąpi niezgodność papieru Jeśli wystąpi niezgodność papieru Jeżeli rozmiar lub typ papieru nie zgadzają się z ustawieniami zadania drukowania, urządzenie powiadomi o błędzie. Istnieją dwa sposoby likwidacji błędu: Kontynuuj drukowanie przy użyciu niezgodnego papieru Użyj funkcji wysuw strony aby zignorować błąd i drukuj przy użyciu niezgodnego papieru. Zresetuj zadanie drukowania. Anuluj drukowanie. Kontynuacja drukowania przy użyciu niezgodnego papieru Jeżeli papier jest za mały w stosunku do zadania drukowania, wydrukowany obraz zostanie przycięty. 1. Jeżeli w programie Smart Organizing Monitor wyświetli się komunikat o błędzie, naciśnij przycisk [Start]. Resetowanie zadania drukowania 1. Jeżeli w programie Smart Organizing Monitor wyświetli się komunikat o błędzie, naciśnij przycisk [Zeruj zdanie]. 37

40 38 3. Drukowanie dokumentów

41 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu narzędzi Używanie programu Web Image Monitor Dostępne funkcje Wymienione poniżej operacje można wykonywać zdalnie z komputera, używając programu Web Image Monitor: Wyświetlenie statusu urządzenia Konfigurowanie ustawień sieciowych Ustawianie hasła administratora Przywracanie konfiguracji urządzenia do fabrycznych ustawień domyślnych Obsługiwane przeglądarki internetowe Internet Explorer 6 lub nowszy Firefox 3,0 lub nowszy Wyświetlanie strony głównej Po uzyskaniu dostępu do urządzenia przy użyciu programu Web Image Monitor, w oknie przeglądarki pojawia się strona główna. 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. Wpisz "http://(adres IP urządzenia)/" w pasku adresu przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do urządzenia. Korzystając z serwera DNS oraz przy ustawieniu nazwy hosta urządzenia, zamiast adresu IP można wprowadzić nazwę hosta. Zostanie wyświetlona strona główna programu Web Image Monitor. Strona główna Każda strona programu Web Image Monitor jest podzielona na następujące obszary: 39

42 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu narzędzi PL CTT Pole menu Po wybraniu pozycji menu wyświetlona zostanie jej zawartość. 2. Nagłówek Wyświetlane jest pole dialogowe, służące do przełączania pomiędzy trybem użytkownika i trybem administratora oraz menu aktualnie wybranego trybu. Aby zaktualizować informacje o urządzeniu, w prawym górnym rogu obszaru wyświetlania kliknij przycisk [Odśwież]. Kliknij przycisk [Odśwież] na przeglądarce internetowej, aby odświeżyć cały ekran przeglądarki. 3. Obszar Podstawowe informacje Służy do wyświetlania podstawowych informacji dotyczących urządzenia. Jeżeli używana jest starsza wersja obsługiwanej przeglądarki internetowej lub w używanej przeglądarce wyłączono obsługę języka JavaScript i plików cookie, mogą wystąpić problemy z wykonywaniem operacji. Jeśli używany jest serwer proxy, ustawienia przeglądarki internetowej należy zmienić zgodnie z wymaganiami. Poprzednia strona może się nie otworzyć, nawet jeśli w przeglądarce internetowej kliknięty został przycisk Wstecz. W takiej sytuacji w przeglądarce internetowej należy kliknąć przycisk Refresh. Zmiana języka interfejsu Wybierz język wyświetlania, którego chcesz używać i kliknij [Przełącz]. Menu Ten rozdział zawiera opis elementów w menu przeglądarki internetowej. 40

43 Używanie programu Web Image Monitor Tryb gościa W trybie gościa można przeglądać status urządzenia, ustawienia i status zadań drukowania, ale ustawienia urządzenia nie mogą być zmieniane. 1. Ustawienia interfejsu Pojawi się ekran ustawień interfejsu. 2. IPv4 Pojawi się ekran konfiguracji IPv4. 3. IPv6 Pojawi się ekran konfiguracji IPv6. 4. Informacje o urządzeniu Pojawi się ekran z informacjami o urządzeniu. Tryb administratora W trybie administratora można konfigurować różne ustawienia urządzenia. 41

44 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu narzędzi 1. Ustawienia interfejsu Można zmienić ustawienia interfejsu. 2. IPv4 Można zmienić IPv4. 3. IPv6 Można zmienić IPv6. 4. SNMP Można zmienić SNMP. 5. Ustaw. administratora Możesz zmienić hasło administratora. 6. Ustawienia domyślne Można zresetować hasło administratora i inne ustawienia sieciowe. 7. Informacje o urządzeniu Pojawi się ekran z informacjami o urządzeniu. Zmiana ustawień urządzenia Aby zmienić ustawienia urządzenia zaloguj się jako administrator. 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź "http://(adres IP urządzenia)/". 3. Kliknij [Zaloguj się]. 42

45 Używanie programu Web Image Monitor 4. Wprowadź hasło administratora, a następnie kliknij [Zaloguj się]. Logując się po raz pierwszy, wprowadź hasło admin W obszarze menu wybierz ustawienie, które chcesz określić. 6. Wprowadź ustawienia urządzenia. 7. Kliknij przycisk [OK]. Wybrane ustawienia zostają przesłane do urządzenia. Lista ustawień W tej części wyjaśniono ustawienia programu Web Image Monitor. Sprawdzanie informacji o systemie Na stronie głównej możesz sprawdzić aktualne informacje systemowe takie jak informacje o urządzeniach, status kaset na papier, status tonera i licznik ogólny. Pozycja Opis Stan Toner Licznik ogólny Służy do wyświetlenia ikony wskazującej status urządzenia. Służy do wyświetlania poziomu tonera. Służy do wyświetlenia licznika ogólnego. Papier Służy do wyświetlenia rozmiaru i typu papieru załadowanego do kasety 1 i tacy ręcznej. Konfiguracja ustawień interfejsu Kliknij [Ustawienia interfejsu], aby wyświetlić stronę konfiguracyjną ustawień interfejsu. 43

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...6 Wprowadzenie... 6 Zakaz prawny... 6 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: 50241 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Kabel zasilający Drukarka Instrukcja Zasilacz Oprogramowanie Kabel USB 2. Główne akcesoria i funkcje

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ "Zasady bezpieczeñstwa". Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika SPIS TREŚCI 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika...3 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ "Zasady bezpieczeñstwa". Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika SPIS TREŚCI 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika...3 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przewodnik po urządzeniu Ładowanie papieru Drukowanie dokumentów Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Konserwacja urządzenia Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

TomTom ecoplus Reference Guide

TomTom ecoplus Reference Guide TomTom ecoplus Reference Guide Contents Przed instalacją 3 Witamy... 3 Elementy... 3 Wymagania... 3 Instalacja ecoplus 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth w WEBFLEET... 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo