OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne) Ilość Jm. I. PUNKT DOSTĘPOWY Z ANTENAMI WEWNĘTRZNYMI 35 szt. 1. Pasma robocze Punkty dostępowe obsługujące równolegle dwa pasma częstotliwości ac/a/n (5 GHz) i b/g/n (2.4 GHz). 2. Interfejsy fizyczne 1) Port 10/100/1000 Base-T RJ-45 z technologią autosensing. 2) Dedykowany port konsoli zarządzającej typu RJ Standardy sieciowe 1) Zgodność z DFS2 (Dynamic Frequency Selection) by dopuścić dodatkowe kanały w paśmie 5 GHz. 2) Punkty dostępowe obsługujące IP QoS w środowisku przewodowym i bezprzewodowym. Rozróżnianie pakietów realizowane dla przychodzących i wychodzących pakietów z sieci bezprzewodowej, w oparciu o DiffServ, IP ToS oraz IP Precedence. 3) Obsługa protokołu e, w tym WMM oraz U-APSD. 4) Szybki i bezpieczny roaming oraz handover (wstępne uwierzytelnienie, OKC). 5) Obsługa do 16 SSID (8 na częstotliwość radiową). 6) Obsługa minimum 254 użytkowników jednocześnie. 7) RADIUS Authentication & Accounting. 8) Płynny roaming pomiędzy podsieciami IP. 9) Płynny roaming pomiędzy wieloma kontrolerami. 10) Wsparcie dla protokołu IEEE 802.1p prioritization. 11) Możliwość wykonania minimum 12 jednoczesnych połączeń VoIP w ramach protokołu IEEE a/b/g/n. 12) Wsparcie dla protokołu: IEEE 802.1X z wykorzystaniem minimum metod: EAP-SIM, EAPFAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, and PEAP. 13) Wsparcie dla protokołu: MAC address authentication przy wykorzystaniu lokalnych access-list jak i przesyłanych z serwera RADIUS. 14) Mechanizmy: RADIUS AAA, przy wykorzystaniu EAP-MD5, PAP, CHAP oraz MS- CHAPv2. 15) RADIUS Client. 16) Mechanizm izolacji klientów na poziomie L2. 17) Mechanizmy IEEE i, WPA2 oraz WPA, przy zastosowaniu algorytmów szyfracji: Advanced Encryption Standard (AES) oraz Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Str. 1/13

2 18) Obsługa technologii ac pracując w konfiguracji 2x2 MIMO. 19) Punkt dostępowy posiadający certyfikat ac WiFi gwarantujący kompatybilność w sieciach WLAN. 20) Możliwość zapewnienia równego czasu antenowego (Airtime) dla wszystkich klientów w środowiskach, w których wspólnie występują technologie a/b/g, n oraz ac. 4. Anteny Min. 4 anteny wewnętrzne 5. Tryby pracy 1) Tryb działania radio WLAN: Client access, Local mesh, Packet capture, WDS. 2) Obsługa technologii ac i praca w technice transmisji wieloantenowej MIMO 2x2 przy zasilaniu przez jedno źródło zgodne ze standardem IEEE 802.3af, bez wpływu na działanie kluczowych funkcji i wydajność. 3) Instalacja typu plug & play. 4) Jednoczesna obsługa ruchu tunelowanego i mostowanego. 5) W przypadku awarii punktu dostępowego, sąsiednie punkty dostępowe rozszerzają swój zasięg by wyeliminować niepokryte obszary, nawet w sytuacji, gdy punkt dostępowy nie może uzyskać dostępu do kontrolera. Wybór optymalnego kanału rekonfigurowany dynamicznie i bez interwencji użytkownika. 6. Funkcje zarządzania 1) Punkt dostępowy zapewniający rozproszone zarządzanie łącznością radiową RF (Radio Frequency) Management niezależne od kontrolera - poza tylko wstępną konfiguracją. Po utracie połączenia z kontrolerem, punkt dostępowy zdolny do zapewnienia ciągłości operacji związanych z szyfrowaniem, tworzeniem czarnych list, filtrowaniem, QoS oraz zarządzaniem łącznością radiową, zarówno dla swoich potrzeb, jak i lokalnie mostowanego ruchu. 2) Możliwość konfiguracji zapewniającej równoważenie obciążenia i sterowanie pasmem w celu pozwolenia punktom dostępowym na równoważenie/sterowanie ruchem klientów pomiędzy obiema częstotliwościami na jednym punkcie dostępowym jak i pomiędzy wieloma punktami dostępowymi w ramach domeny łączności radiowej. 3) Punkty dostępowe z możliwością wdrożenia w konfiguracji kratowej, tworzącej bezprzewodowe, wzajemne połączenia pomiędzy poszczególnymi punktami dostępowymi. 4) Możliwość stworzenia i jednoczesnego uruchomienia minimum 16 profili sieci bezprzewodowych WLAN. 5) Każdy profil wirtualny sieci bezprzewodowej posiada możliwość przypisania do sieci VLAN. 7. Bezpieczeństwo 1) Połączenie pomiędzy AP, a kontrolerem szyfrowane przy pomocy technologii AES minimum 128 bit. 2) Punkty dostępowe obsługują suplikanta 802.1x, by chronić swoje połączenia przewodowe przed nieautoryzowanym dostępem innych urządzeń. Str. 2/13

3 3) Obsługa standardów uwierzytelniania i szyfrowania, w tym co najmniej: WEP, WPA (TKIP), WPA2 (AES), i, 802.1x. 4) Punkt dostępowy wspiera szyfrowanie, tworzenie czarnych list, filtrowanie oraz QoS, niezależnie od kontrolera. 5) Możliwość pracy w architekturze bezpieczeństwa opartej na rolach, zapewniając ciągłe zarządzanie tożsamością wraz z opartymi na rolach funkcjami uwierzytelniania, autoryzacji, QoS i ograniczania pasma, aplikowane względem użytkownika i aplikacji. 6) Funkcje egzekwowania przypisanych ról i ograniczania przepustowości są osiągalne na poziomie punktu dostępowego. 7) Przypisywanie ról klientom odbywa się bez konieczności segmentacji przez dedykowane SSID. 8. Dodatkowe Oprogramowanie działające na punktach dostępowych umożliwiające oddzielną specyfikację częstotliwości dla każdego z modułów radia. II. KONTROLER SIECI WLAN 1 szt. 1. Parametry 1) Kontroler sieci bezprzewodowej w momencie dostawy musi obsługiwać minimum 35 punktów dostępowych. Kontroler musi umożliwiać rozbudowę do minimum 250 punktów dostępowych. 2) Kontroler musi być dostarczony w formie maszyny wirtualnej instalowanej na posiadanym przez Zamawiającego środowisku witalizacyjnym VMware ESX. 2. Mechanizmy przekazywana danych 1) Kontroler obsługujący jednocześnie różne mechanizmy przekazywania danych, w tym routing, tunelowanie ruchu z punktu dostępowego do kontrolera i zamykanie ruchu lokalnie w punkcie dostępowym. 2) Różne mechanizmy przekazywania danych są dostępne do skonfigurowania w podziale na wirtualne grupy sieciowe. 3. Captive portal 1) Posiadający zintegrowany (w kontrolerze), logicznie wydzielony portal dostępowy, dowolnie konfigurowany przez administratora, z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi edycyjnych, wykorzystujących mechanizmy HTML i PHP. 2) Dostęp gościnny poprzez portal gościnny umożliwia logowanie do sieci WLAN z wykorzystaniem autentykacji 802.1x. 3) Dostęp gościnny poprzez portal gościnny umożliwia logowanie do sieci WLAN poprzez otrzymanie zezwolenia od uprawnionych użytkowników jak i administratora. 4) Administrator jak i uprawiony użytkownik przydzielając dostęp do Sieci Gości posiada wybór przydzielenia dostępu w interwałach czasowych. 4. QoS 1) Zapewnia możliwość zmiany parametrów QoS (802.1p, ToS/DSCP i rate-limit) i zmianę list ACL dla dowolnego użytkownika bez zrywania istniejących sesji. 2) Obsługuje przypisywanie indywidualnych parametrów obsługi ruchu poszczególnym użytkownikom (QoS, ACL), bez konieczności segmentacji przez dedykowane SSID. 3) Obsługuje IP QoS w środowisku przewodowym i bezprzewodowym. Rozróżnianie Str. 3/13

4 pakietów realizowane jest dla przychodzących i wychodzących pakietów z sieci bezprzewodowej, w oparciu o DiffServ, IP ToS oraz IP Precedence. 5. Bezpieczeństwo 1) Obsługuje szyfrowanie połączeń do punktów dostępowych sieci WLAN (AP) na poziomie minimum AES 128bit. 2) System obsługujący przypisywanie polityk klientom, bez konieczności segmentacji przez dedykowane SSID. 3) System obsługujący ujednoliconą, opartą na rolach kontrolę dostępu do sieci przewodowej i bezprzewodowej. 4) System posiadający funkcjonalność Wireless IDS i IPS dla wszystkich punktów dostępowych. 6. Zarządzanie 1) Umożliwia zarządzanie poprzez telnet, ssh, https, snmpv3 oraz dedykowaną aplikację do zarządzania. 2) System obsługujący wiele typów kontrolerów (wirtualnych i sprzętowych) dla różnych typów wdrożeń sieci. 3) Wymagane jest scentralizowane raportowanie i konfiguracja WIPS/WIDS. 4) W przypadku awarii punktu dostępowego, sąsiednie punkty dostępowe rozszerzają swój zasięg by wyeliminować niepokryte obszary, nawet w sytuacji, gdy punkt dostępowy nie może uzyskać dostępu do kontrolera. Wybór optymalnego kanału jest także rekonfigurowany dynamicznie, bez interwencji użytkownika. 5) System zarządzania łącznością radiową RF Management dostosowuje się do nowych kanałów w oparciu o wartości stosunku sygnału do szumu (SNR) i zajętości kanału, które są ustalane przez użytkownika. 6) Posiada możliwość zapewnienia równego czasu antenowego (Airtime) dla wszystkich klientów w środowiskach, w których wspólnie występują technologie a/b/g oraz n. 7) System zarządzania łącznością radiową RF Management wspiera funkcje automatycznego wyboru kanału i automatycznej kontroli mocy emitowanego sygnału TPC (Transmit Power Control). 8) Kontroler zapewniający zarządzanie oparte o graficzny interfejs użytkownika. 9) Pozwala nietechnicznym pracownikom na tworzenie tymczasowych kont gości i dystrybuowanie zezwoleń poprzez łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika. 7. Integracja W pełni współpracujący z punktami AP, systemem zarządzania oraz rozwiązaniem kontroli dostępu do sieci. III. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ ORAZ UWIERZYTELNIANIA UŻYTKOWNIKÓW 1 szt. 1. Funkcjonalność 1) Zapewnia narzędzie do zarządzania na poziomie systemowym - umożliwiające implementacje dowolnej funkcjonalności wynikającej z karty katalogowej zarządzanego urządzenia. 2) Umożliwia centralne wykonywanie operacji systemowych, takich jak wykrywanie urządzeń, zarządzanie zdarzeniami, rejestrowanie zdarzeń i utrzymanie aplikacji. Str. 4/13

5 3) Zapewnia narzędzie umożliwiające szybkie i łatwe określenie fizycznej lokalizacji systemów i użytkowników końcowych oraz miejsca ich podłączenia do sieci. 4) Zapewnia możliwości monitorowania całego systemu i wdrażania w nim konfiguracji VLAN. 5) Zapewnia kompleksowe wsparcie zdalnego zarządzania dla wszystkich proponowanych urządzeń sieciowych, jak również wszystkich urządzeń zarządzanych przez SNMP MIB-I oraz MIB-II. 6) Do obsługi zdalnej nie wymaga stosowania żadnych klientów użytkowników końcowych jak i oprogramowania typu agent. 7) Umożliwia śledzenie atrybutów urządzeń zainstalowanych w sieci, takich jak numer seryjny, etykieta zasobu, wersja oprogramowania firmware, typ CPU i pamięć. 2. Architektura 1) Zapewnia scentralizowane zarządzanie wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład proponowanego systemu oraz daje możliwość zarządzania urządzeniami sieci przewodowej w przyszłości. 2) Zawiera zintegrowane aplikacje typu plug-in, separujące poszczególne komponenty uzupełniające możliwości systemu zarządzania. 3) Obsługujący możliwość automatycznego egzekwowania oraz zdefiniowanych polityk na urządzeniach sieci przewodowej i bezprzewodowej. 4) Rozwiązanie integruje się ze środowiskiem wirtualnym VMware ESX i ESXi. 5) Rozwiązanie musi zostać dostarczone w formie maszyn wirtualnych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem wirtualizacyjnym VMware ESX. Wymagane jest rozdzielenie funkcjonalności zarządzania proponowanym systemem od maszyn uwierzytelniających użytkowników, oraz zapewnienie redundancji maszyn uwierzytelniających. 3. Raportowanie 1) Zapewnia możliwości modyfikacji, filtrowania i tworzenia własnych, elastycznych widoków sieci. 2) Umożliwia prezentowanie danych w formie wykresów jak i tabelarycznej i pozwala użytkownikowi na wybór wielu unikatowych identyfikatorów obiektów (OID). 3) Zapewnia dane dla potrzeb audytu (dziennik zdarzeń). 4) Posiada możliwość generowania szczegółowego wykazu produktów zainstalowanych w sieci, zorganizowany według typu urządzenia. 5) Rejestruje dane historyczne o atrybutach urządzenia i raportuje jakiekolwiek zmiany w urządzeniu. 6) Zapewnia dane historyczne o zmianach w konfiguracji i oprogramowaniu firmware urządzenia. 7) Posiada centralną bazę, zawierającą historyczne dane związane z operacjami zarządzania, spisem urządzeń. 8) Umożliwia generowanie szczegółowych raportów dla potrzeb związanych z planowaniem spisu urządzeń sieciowych. Str. 5/13

6 9) Zapewnia możliwości analiz na poziomie portu. 10) Oferuje możliwość tworzenia własnych, dostosowanych do potrzeb raportów przez tworzenie indywidualnych szablonów. 4. Narzędzia administracyjne 1) Pozwala użytkownikowi na generowanie w tle zaplanowanych zdarzeń i zadań oraz planowanie terminu ich wykonania. 2) Zapewnia narzędzie do podglądu i wyboru obiektów MIB (Management Information Base) z reprezentacji opartej na drzewie, oraz zawiera kompilator dla nowych jak i pochodzących od innych dostawców MIB. 3) Pozwala administratorom IT na desygnowanie wybranego personelu do aktywowania/dezaktywowania wcześniej skonfigurowanych polityk w razie potrzeby. 4) Umożliwia prezentowanie szczegółowych informacji konfiguracyjnych, w tym datę i godzinę zapisów konfiguracji, wersję oprogramowania firmware i wielkość pliku konfiguracyjnego. 5) Posiada możliwość pobierania oprogramowania firmware do jednego urządzenia jak i do wielu urządzeń jednocześnie. 6) Posiada możliwość pobierania obrazów boot PROM do jednego urządzenia jak i do wielu urządzeń jednocześnie. 7) Posiada zdolność do przeprowadzania zaplanowanych, rutynowych kopii zapasowych konfiguracji urządzeń. 8) Posiada możliwość pobierania szablonów konfiguracyjnych w formacie tekstowym (ASCII) do jednego jak i większej liczby urządzeń. 9) Zapewnia interfejs sieci Web zawierający narzędzia do raportowania, monitorowania, rozwiązywania problemów i panele zarządzania. 10) Zapewnia oparte o sieć Web elastyczne widoki, widoki urządzeń oraz dzienniki zdarzeń dla całej infrastruktury. 11) Umożliwia diagnozowanie problemów sieciowych i wydajności poprzez analizy danych NetFlow w czasie rzeczywistym. 5. Bezpieczeństwo 1) Obsługuje uwierzytelnianie RADIUS i LDAP dla użytkowników aplikacji. 2) System pełni funkcję RADIUS Proxy i posiada możliwość korzystania zarówno z lokalnej bazy użytkowników jak i innych repozytoriów, tj. Active Directory i serwery LDAP jak i RADIUS. 3) Posiada możliwość definiowania polityk: a) ograniczających poziom pasma, b) ograniczających liczbę nowych połączeń sieciowych, c) ustalających pierwszeństwo ruchu w oparciu o mechanizmy QoS warstw 2 i 3, d) nadających tagi pakietom, poddających kwarantannie poszczególne porty/sieci VLAN/uruchamiających wcześniej zdefiniowane działania. 4) Posiada możliwość wdrażania polityk w całej sieci za pomocą jednej aplikacji, poprzez wykonanie jednej czynności, dzięki której polityki zostaną rozesłane do Str. 6/13

7 wszystkich urządzeń. 5) Polityki są przydzielane użytkownikom na podstawie spełnianych kryteriów, tj. przynależność do grupy użytkowników, rodzaj wykorzystywanego urządzenia, system operacyjny, lokalizacja, pora dnia. 6) Funkcjonuje automatycznie gwarantując, że odpowiednie usługi są dostępne dla każdego użytkownika. Niezależnie od miejsca jego logowania do sieci. 7) Współpracuje z istniejącymi w danej sieci metodami uwierzytelniania, w szczególności obsługuje uwierzytelnianie oparte o 802.1X, Radius, MAC oraz LDAP. 8) Posiada możliwość natychmiastowego blokowania jak i dopuszczania różnych aktywności sieciowych, w tym dostępu do sieci Web, poczty elektronicznej jak i wymiany plików p2p. 9) Zapewnia dynamiczne, konfigurowalne rozwiązanie powstrzymywania zagrożeń z szeroką gamą opcji reagowania, rejestrowania i audytowania. 10) Natychmiastowo identyfikuje fizyczną lokalizację i profil użytkownika źródła ataku. 11) Posiada możliwość podejmowania działań w oparciu o wcześniej określone polityki bezpieczeństwa, włączając w to zdolność do powiadamiania systemu IDS o podjętych działaniach poprzez komunikat SNMPv3 Trap (Inform). 12) Umożliwia automatyczne odłączanie/izolowanie źródła nielegalnego jak i nieodpowiedniego ruchu zidentyfikowanego przez system IDS. 6. Kontrola 1) Zapewnia szczegółową kontrolę (każdego użytkownika i aplikacji) nad podejrzanymi działaniami i nieuprawnionym zachowaniem sieci. 2) Posiada możliwość przypisania roli kwarantanny użytkownikowi podłączonemu do portu. 3) Umożliwia izolowanie jak i poddawanie kwarantannie atakującego, bez zakłócania pracy innych użytkowników, aplikacji jak i systemów krytycznych dla danej organizacji. 4) Dynamicznie odmawia/ogranicza/zmienia parametry dostępu użytkownika do sieci. Możliwość przypisywania sieci VLAN, reguł filtrowania warstw L2-L4 oraz QoS na warstwach L2-L4 (DSCP i 802.1p) dla każdej maszyny wirtualnej opartej na przełączniku wirtualnym i wirtualnej grupie portów. Reguły filtrowania na warstwach L3-L4 i reguły QoS obsługują zarówno IPv4, jak i IPv6. 7. Skalowalność 1) System w momencie dostawy musi obsługiwać wszystkie urządzenia wchodzące w skład dostarczanego systemu obsługi sieci bezprzewodowej. 2) Aplikacja musi umożliwiać przyszłą rozbudowę do minimum 100 urządzeń sieciowych oraz minimum 500 punktów dostępowych. 3) Wymagana jest możliwość uwierzytelniania co najmniej 1000 urządzeń końcowych dziennie, z opcją późniejszej rozbudowy do co najmniej urządzeń końcowych. IV. PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE POE 2 szt. 1. Wymagania podstawowe 1) Przełącznik posiadający min. 24 porty 10/100/1000BASE-T z obsługą technologii Str. 7/13

8 PoE+ zgodnie ze standardem IEEE 802.3at oraz min. 4 dodatkowe porty Gigabit Ethernet SFP. 2) Przełącznik wyposażony w zasilacz z budżetem mocy min. 370W dla portów PoE. 3) Wysokość urządzenia 1U. 4) Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 56 Gb/s. 5) Szybkość przełączania min. 41 Milionów pakietów na sekundę. 6) Tablica MAC adresów min. 16k. 7) Pamięć operacyjna: min. 256GB pamięci DRAM. 8) Pamięć flash: min. 256GB pamięci Flash. 9) Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q min ) Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v. 11) Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci. 12) Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min bajtów). 13) Obsługa Quality of Service. 14) Standard IEEE 802.1p. 15) Standard DiffServ. 16) Obsługa 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym. 17) Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB. 18) Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED). 19) Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. 20) Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania firmware. 21) Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash. 22) Możliwość monitorowania zajętości CPU. 23) Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring). 24) Wbudowany dodatkowy port Fast Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. 25) Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping. 2. Bezpieczeństwo 1) Obsługa Network Login a) IEEE 802.1x - RFC 3580, b) Web-based Network Login, c) MAC based Network Login. 2) Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants). 3) Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP. 4) Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login. 5) Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x. 6) Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS. Str. 8/13

9 7) Obsługa TACACS+ (RFC 1492). 8) Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138). 9) Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139). 10) RADIUS and TACACS+ per-command Authentication. 11) Bezpieczeństwo MAC adresów: a) ograniczenie liczby MAC adresów na porcie, b) zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie, c) możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan. 12) Możliwość wyłączenia MAC learning. 13) Obsługa SNMPv1/v2/v3. 14) Klient SSH2. 15) Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika. 16) Możliwość zliczania pakietów jak i bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog jak i wykonanie komend CLI. 17) Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP. 18) Obsługa DHCP Option ) Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server. 20) Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych. 3. Bezpieczeństwo sieciowe 1) Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego. 2) Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D. 3) Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w. 4) Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s. 5) Obsługa PVST+. 6) Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP. 4. Zarządzanie 1) Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol). 2) Obsługa synchronizacji czasu NTP. 3) Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3. 4) Zarządzanie przez przeglądarkę WWW protokół http i https. 5) Możliwość zarządzania poprzez protokół XML. 6) Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6. 7) Ping dla IPv4 / IPv6. 8) Traceroute dla IPv4 / IPv6. 9) Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów. 10) Sprzętowa obsługa sflow. 11) Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757). V. OKABLOWANIE SKRĘTKOWE DLA ACCESS POINTÓW Str. 9/13

10 1. Opis instalacji 1) Należy wykonać okablowanie skrętkowe dla 33 access pointów: 15 w budynku biurowo-laboratoryjnym nr 87, 18 w budynku sztabu nr 1. Kable skrętkowe muszą być prowadzone w istniejących oraz dedykowanych korytach kablowych stalowych i plastikowych, wykonanych przez Wykonawcę. Instalacje tylko wewnątrz budynków. 2) Od strony access pointa kabel musi być zakończony gniazdem RJ45, a od strony punktu dystrybucyjnego na module umieszczonym w panelu krosowym. 3) Zamawiający nie przewiduję budowy nowych punktów dystrybucyjnych. 4) Okablowanie skrętkowe dla access pointów ma być zakończone na patch panelach krosowych w istniejących punktach dystrybucyjnych. 5) Należy dostarczyć odpowiednią ilość paneli krosowych w zależności od wybranych tras kablowych. 6) Okablowanie musi spełniać parametry kategorii min. 5e wg TIA/EIA-568B lub klasy D wg ISO/IEC ) Gniazdka na obu końcach kabla (punkt abonencki i węzeł dystrybucyjny) muszą być oznakowane w sposób trwały i czytelny. 8) Prace należy zakończyć dokumentacją powykonawczą. 2. Moduł RJ45 1) Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o AWG 22 - AWG 26. 2) Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B. 3) Umocowanie żył w kontaktach odbywa się beznarzędziowo poprzez wciśnięcie prowadnicy kapsułki i zatrzaśnięcie obudowy modułu. 4) Temperatura pracy: od -40 C do 80 C. 3. Patchpanel 1) 19" Panel krosujący modularny na 24 x RJ45, ekranowany. 2) Uniwersalny, modularny panel 19 o wysokości 1U do zabudowy keystonowej. 3) Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek. 4) Możliwość umieszczenia do 24 modułów Key-Stone RJ45 ekranowanych. Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia do 24 modułów Key-Stone RJ45 nieekranowanych. 5) Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów. 6) Przewód uziemienia. 4. Kabel 1) U/UTP. 2) Konstrukcja: J.2YH 4 x 2 x ) Przewód drut miedziany miękki Ø 0,51mm (AWG24). 4) Izolacja Polietylen, Ø 0,9mm. 5) Skręcanie 2 żyły izolowane skręcone parami. 6) Budowa 4 pary żył skręcane. 7) Powłoka LSHF, szara RAL ) Duplex powłoka: dwa kable połączone ze sobą równolegle. 9) Budowa ósemkowa. Str. 10/13

11 10) Zgodność z: EN ; EN ; ISO/IEC 11801; IEC ; TIA/EIA- 568-B Wymaganie techniczne 1) Wszystkie elementy toru transmisyjnego zgodne z wymaganiami obowiązujących norm elementów, na Kategorię 5e: Skrętka teleinformatyczna posiadająca certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (np. GHMT, 3P, DELTA, IŁ) w zgodności z normami {ISO/IEC ED.2.2(( )), EN (( )), ANSI/TIA- 568-C.2 (( ))} dla potwierdzenia spełniania parametrów. 2) Moduł RJ45 Keystone JACK posiadający certyfikat niezależnych instytutów badawczych (np. GHMT, 3P, DELTA, IŁ) w zgodności z normami {ISO/IEC ED.2.2(( )), EN (( )), ANSI/TIA-568-C.2 (( ))} dla potwierdzenia spełniania parametrów. 3) Wydajność systemu okablowania (Permanent Link) potwierdzona certyfikatami niezależnego akredytowanego laboratorium (np. GHMT, DELTA, IŁ); certyfikaty obejmujące wszystkie aktualne normy okablowania {ISO/IEC ED.2.2(( )), EN (( )), ANSI/TIA-568-C.2 (( ))}. 4) System okablowania musi być produkowany zgodnie z EN ISO 9001: Pomiary powykonawcze 1) Po instalacji należy wykonać pomiary 100% połączeń miedzianych zgodnie z odpowiednimi normami dla danej klasy okablowania. Do tego celu należy wykorzystać mierniki o odpowiednim poziomie dokładności pomiarów określnymi w normie PN-EN 50346:2004/A1:2009. Urządzenie/a którym będą wykonywane pomiary muszą być skalibrowane i posiadać ważny certyfikat. Wyniki pomiarów wszystkich torów (optycznych i miedzianych) muszą zostać umieszczone w dokumentacji powykonawczej. Wykonawcę obowiązuje w tym zakresie norma PN- EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.. 2) Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać minimum: a) Wire Map - mapa połączeń, b) Length - długość poszczególnych par, c) Resistance - rezystancja pary d) Capacitance - pojemność pary e) Impedance - impedancja charakterystyczna f) Propagation Delay - czas propagacji, g) Delay Skew - opóźnienie skrośne, h) Attenuation - tłumienność, i) NEXT - przesłuch, j) ACR - stosunek tłumienia do przesłuchu, k) Return Loss - tłumienność odbicia, l) ELFEXT - ujednolicony przesłuch zdalny, Str. 11/13

12 m) PS NEXT - suma przesłuchów poszczególnych par, n) PS ACR - suma tłumienności poszczególnych par, o) PS ELFEXT - suma przesłuchów zdalnych, 3) Pomiary dla okablowania poziomego kategorii 5e należy wykonać wg normy EN lub ISO11801 zgodnie z klasą D dla Permanent Link PL2. 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych na następujących warunkach: 2.1 Wykonawca zapewni w umowie świadczenie przez wykwalifikowany personel usług gwarancyjnych względem przedmiotu zamówienia, polegających na usuwaniu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w czasie trwania gwarancji oraz innych czynności serwisowych przewidzianych do wykonania w instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia. Świadczenie usług gwarancyjnych nastąpi z uwzględnieniem następujących postanowień: a) termin (okres) udzielonej gwarancji w zakresie poz. I, II, III i IV w pkt 1. Tabela nr 1 Załącznika nr 7 do SIWZ - zgodnie z ofertą, z tym że termin udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 3 lat i nie dłuższy niż 5 lat, b) termin (okres) udzielonej gwarancji w zakresie poz. V w pkt 1. Tabela nr 1 Załącznika nr 7 do SIWZ - zgodnie z ofertą, z tym że termin udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 25 lat i nie dłuższy niż 27 lat, c) Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 24 godzin (od poniedziałku do piątku) licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, d) Wykonawca zapewni dostęp do nowych funkcjonalności, zdalną sesję, wsparcie techniczne poprzez a oraz telefoniczne. 2.2 Świadczenie usług gwarancyjnych będzie odbywało się w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli u użytkownika okaże się niemożliwa. W przypadku wykonywania napraw poza miejscem dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z transportem rzeczy podlegających naprawie do miejsca wykonania napraw gwarancyjnych oraz transportem powrotnym. 2.3 Naprawy gwarancyjne przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w najkrótszym możliwym czasie zaakceptowanym przez Strony. 2.4 Koszty świadczenia usług gwarancyjnych, w tym transportu oraz wymienianych części przez cały okres gwarancji ponosi Wykonawca. 2.5 Bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zamówienia. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie będzie wliczany czas wykonywania napraw gwarancyjnych. Na czas wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji ulega zawieszeniu. 2.6 Sposób i forma zgłaszania przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia: telefonicznie, faksem lub za pomocą a na dane wskazane przez Wykonawcę tj. numer telefonu, numer faksu, adres poczty , imię oraz nazwisko osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktów. 3. Warunki realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia: a) dostarczył przedmiot zamówienia do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, Warszawa i przeprowadził rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b) dokonał instalacji i wykonał testy uruchomieniowe przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i w terminie ustalonym z Zamawiającym, ale nie przekraczającym terminu realizacji zamówienia, c) dostarczył wraz z przedmiotem zamówienia: dokument gwarancyjny w języku polskim dla każdego urządzenia osobno, Str. 12/13

13 dokumentację techniczną oraz instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z przedmiotu zamówienia w języku polskim dla każdego urządzenia osobno, oryginalne nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem, dokumentację powykonawczą. d) dostarczył wraz z punktem dostępowym, o którym mowa w 1. Tabela nr 1 Załącznika nr 7 do SIWZ, poz. I, pochodzący od tego samego producenta co dostarczane urządzenia, uchwyt umożliwiający montaż punktu dostępowego pod sufitem, e) dokonał instalacji okablowania skrętkowego dla Access Pointów zgodnie z opisem zawartym w pkt 1. Tabela nr 1 Załącznika nr 7 do SIWZ, poz. V., pkt 1, f) dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Str. 13/13

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STADIUM: MIEJSCOWOŚĆ: OBIEKT: TEMAT: Dokumentacja techniczna systemu łączności dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Kosakowo Port Lotniczy Gdynia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo