OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne) Ilość Jm. I. PUNKT DOSTĘPOWY Z ANTENAMI WEWNĘTRZNYMI 35 szt. 1. Pasma robocze Punkty dostępowe obsługujące równolegle dwa pasma częstotliwości ac/a/n (5 GHz) i b/g/n (2.4 GHz). 2. Interfejsy fizyczne 1) Port 10/100/1000 Base-T RJ-45 z technologią autosensing. 2) Dedykowany port konsoli zarządzającej typu RJ Standardy sieciowe 1) Zgodność z DFS2 (Dynamic Frequency Selection) by dopuścić dodatkowe kanały w paśmie 5 GHz. 2) Punkty dostępowe obsługujące IP QoS w środowisku przewodowym i bezprzewodowym. Rozróżnianie pakietów realizowane dla przychodzących i wychodzących pakietów z sieci bezprzewodowej, w oparciu o DiffServ, IP ToS oraz IP Precedence. 3) Obsługa protokołu e, w tym WMM oraz U-APSD. 4) Szybki i bezpieczny roaming oraz handover (wstępne uwierzytelnienie, OKC). 5) Obsługa do 16 SSID (8 na częstotliwość radiową). 6) Obsługa minimum 254 użytkowników jednocześnie. 7) RADIUS Authentication & Accounting. 8) Płynny roaming pomiędzy podsieciami IP. 9) Płynny roaming pomiędzy wieloma kontrolerami. 10) Wsparcie dla protokołu IEEE 802.1p prioritization. 11) Możliwość wykonania minimum 12 jednoczesnych połączeń VoIP w ramach protokołu IEEE a/b/g/n. 12) Wsparcie dla protokołu: IEEE 802.1X z wykorzystaniem minimum metod: EAP-SIM, EAPFAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, and PEAP. 13) Wsparcie dla protokołu: MAC address authentication przy wykorzystaniu lokalnych access-list jak i przesyłanych z serwera RADIUS. 14) Mechanizmy: RADIUS AAA, przy wykorzystaniu EAP-MD5, PAP, CHAP oraz MS- CHAPv2. 15) RADIUS Client. 16) Mechanizm izolacji klientów na poziomie L2. 17) Mechanizmy IEEE i, WPA2 oraz WPA, przy zastosowaniu algorytmów szyfracji: Advanced Encryption Standard (AES) oraz Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Str. 1/13

2 18) Obsługa technologii ac pracując w konfiguracji 2x2 MIMO. 19) Punkt dostępowy posiadający certyfikat ac WiFi gwarantujący kompatybilność w sieciach WLAN. 20) Możliwość zapewnienia równego czasu antenowego (Airtime) dla wszystkich klientów w środowiskach, w których wspólnie występują technologie a/b/g, n oraz ac. 4. Anteny Min. 4 anteny wewnętrzne 5. Tryby pracy 1) Tryb działania radio WLAN: Client access, Local mesh, Packet capture, WDS. 2) Obsługa technologii ac i praca w technice transmisji wieloantenowej MIMO 2x2 przy zasilaniu przez jedno źródło zgodne ze standardem IEEE 802.3af, bez wpływu na działanie kluczowych funkcji i wydajność. 3) Instalacja typu plug & play. 4) Jednoczesna obsługa ruchu tunelowanego i mostowanego. 5) W przypadku awarii punktu dostępowego, sąsiednie punkty dostępowe rozszerzają swój zasięg by wyeliminować niepokryte obszary, nawet w sytuacji, gdy punkt dostępowy nie może uzyskać dostępu do kontrolera. Wybór optymalnego kanału rekonfigurowany dynamicznie i bez interwencji użytkownika. 6. Funkcje zarządzania 1) Punkt dostępowy zapewniający rozproszone zarządzanie łącznością radiową RF (Radio Frequency) Management niezależne od kontrolera - poza tylko wstępną konfiguracją. Po utracie połączenia z kontrolerem, punkt dostępowy zdolny do zapewnienia ciągłości operacji związanych z szyfrowaniem, tworzeniem czarnych list, filtrowaniem, QoS oraz zarządzaniem łącznością radiową, zarówno dla swoich potrzeb, jak i lokalnie mostowanego ruchu. 2) Możliwość konfiguracji zapewniającej równoważenie obciążenia i sterowanie pasmem w celu pozwolenia punktom dostępowym na równoważenie/sterowanie ruchem klientów pomiędzy obiema częstotliwościami na jednym punkcie dostępowym jak i pomiędzy wieloma punktami dostępowymi w ramach domeny łączności radiowej. 3) Punkty dostępowe z możliwością wdrożenia w konfiguracji kratowej, tworzącej bezprzewodowe, wzajemne połączenia pomiędzy poszczególnymi punktami dostępowymi. 4) Możliwość stworzenia i jednoczesnego uruchomienia minimum 16 profili sieci bezprzewodowych WLAN. 5) Każdy profil wirtualny sieci bezprzewodowej posiada możliwość przypisania do sieci VLAN. 7. Bezpieczeństwo 1) Połączenie pomiędzy AP, a kontrolerem szyfrowane przy pomocy technologii AES minimum 128 bit. 2) Punkty dostępowe obsługują suplikanta 802.1x, by chronić swoje połączenia przewodowe przed nieautoryzowanym dostępem innych urządzeń. Str. 2/13

3 3) Obsługa standardów uwierzytelniania i szyfrowania, w tym co najmniej: WEP, WPA (TKIP), WPA2 (AES), i, 802.1x. 4) Punkt dostępowy wspiera szyfrowanie, tworzenie czarnych list, filtrowanie oraz QoS, niezależnie od kontrolera. 5) Możliwość pracy w architekturze bezpieczeństwa opartej na rolach, zapewniając ciągłe zarządzanie tożsamością wraz z opartymi na rolach funkcjami uwierzytelniania, autoryzacji, QoS i ograniczania pasma, aplikowane względem użytkownika i aplikacji. 6) Funkcje egzekwowania przypisanych ról i ograniczania przepustowości są osiągalne na poziomie punktu dostępowego. 7) Przypisywanie ról klientom odbywa się bez konieczności segmentacji przez dedykowane SSID. 8. Dodatkowe Oprogramowanie działające na punktach dostępowych umożliwiające oddzielną specyfikację częstotliwości dla każdego z modułów radia. II. KONTROLER SIECI WLAN 1 szt. 1. Parametry 1) Kontroler sieci bezprzewodowej w momencie dostawy musi obsługiwać minimum 35 punktów dostępowych. Kontroler musi umożliwiać rozbudowę do minimum 250 punktów dostępowych. 2) Kontroler musi być dostarczony w formie maszyny wirtualnej instalowanej na posiadanym przez Zamawiającego środowisku witalizacyjnym VMware ESX. 2. Mechanizmy przekazywana danych 1) Kontroler obsługujący jednocześnie różne mechanizmy przekazywania danych, w tym routing, tunelowanie ruchu z punktu dostępowego do kontrolera i zamykanie ruchu lokalnie w punkcie dostępowym. 2) Różne mechanizmy przekazywania danych są dostępne do skonfigurowania w podziale na wirtualne grupy sieciowe. 3. Captive portal 1) Posiadający zintegrowany (w kontrolerze), logicznie wydzielony portal dostępowy, dowolnie konfigurowany przez administratora, z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi edycyjnych, wykorzystujących mechanizmy HTML i PHP. 2) Dostęp gościnny poprzez portal gościnny umożliwia logowanie do sieci WLAN z wykorzystaniem autentykacji 802.1x. 3) Dostęp gościnny poprzez portal gościnny umożliwia logowanie do sieci WLAN poprzez otrzymanie zezwolenia od uprawnionych użytkowników jak i administratora. 4) Administrator jak i uprawiony użytkownik przydzielając dostęp do Sieci Gości posiada wybór przydzielenia dostępu w interwałach czasowych. 4. QoS 1) Zapewnia możliwość zmiany parametrów QoS (802.1p, ToS/DSCP i rate-limit) i zmianę list ACL dla dowolnego użytkownika bez zrywania istniejących sesji. 2) Obsługuje przypisywanie indywidualnych parametrów obsługi ruchu poszczególnym użytkownikom (QoS, ACL), bez konieczności segmentacji przez dedykowane SSID. 3) Obsługuje IP QoS w środowisku przewodowym i bezprzewodowym. Rozróżnianie Str. 3/13

4 pakietów realizowane jest dla przychodzących i wychodzących pakietów z sieci bezprzewodowej, w oparciu o DiffServ, IP ToS oraz IP Precedence. 5. Bezpieczeństwo 1) Obsługuje szyfrowanie połączeń do punktów dostępowych sieci WLAN (AP) na poziomie minimum AES 128bit. 2) System obsługujący przypisywanie polityk klientom, bez konieczności segmentacji przez dedykowane SSID. 3) System obsługujący ujednoliconą, opartą na rolach kontrolę dostępu do sieci przewodowej i bezprzewodowej. 4) System posiadający funkcjonalność Wireless IDS i IPS dla wszystkich punktów dostępowych. 6. Zarządzanie 1) Umożliwia zarządzanie poprzez telnet, ssh, https, snmpv3 oraz dedykowaną aplikację do zarządzania. 2) System obsługujący wiele typów kontrolerów (wirtualnych i sprzętowych) dla różnych typów wdrożeń sieci. 3) Wymagane jest scentralizowane raportowanie i konfiguracja WIPS/WIDS. 4) W przypadku awarii punktu dostępowego, sąsiednie punkty dostępowe rozszerzają swój zasięg by wyeliminować niepokryte obszary, nawet w sytuacji, gdy punkt dostępowy nie może uzyskać dostępu do kontrolera. Wybór optymalnego kanału jest także rekonfigurowany dynamicznie, bez interwencji użytkownika. 5) System zarządzania łącznością radiową RF Management dostosowuje się do nowych kanałów w oparciu o wartości stosunku sygnału do szumu (SNR) i zajętości kanału, które są ustalane przez użytkownika. 6) Posiada możliwość zapewnienia równego czasu antenowego (Airtime) dla wszystkich klientów w środowiskach, w których wspólnie występują technologie a/b/g oraz n. 7) System zarządzania łącznością radiową RF Management wspiera funkcje automatycznego wyboru kanału i automatycznej kontroli mocy emitowanego sygnału TPC (Transmit Power Control). 8) Kontroler zapewniający zarządzanie oparte o graficzny interfejs użytkownika. 9) Pozwala nietechnicznym pracownikom na tworzenie tymczasowych kont gości i dystrybuowanie zezwoleń poprzez łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika. 7. Integracja W pełni współpracujący z punktami AP, systemem zarządzania oraz rozwiązaniem kontroli dostępu do sieci. III. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ ORAZ UWIERZYTELNIANIA UŻYTKOWNIKÓW 1 szt. 1. Funkcjonalność 1) Zapewnia narzędzie do zarządzania na poziomie systemowym - umożliwiające implementacje dowolnej funkcjonalności wynikającej z karty katalogowej zarządzanego urządzenia. 2) Umożliwia centralne wykonywanie operacji systemowych, takich jak wykrywanie urządzeń, zarządzanie zdarzeniami, rejestrowanie zdarzeń i utrzymanie aplikacji. Str. 4/13

5 3) Zapewnia narzędzie umożliwiające szybkie i łatwe określenie fizycznej lokalizacji systemów i użytkowników końcowych oraz miejsca ich podłączenia do sieci. 4) Zapewnia możliwości monitorowania całego systemu i wdrażania w nim konfiguracji VLAN. 5) Zapewnia kompleksowe wsparcie zdalnego zarządzania dla wszystkich proponowanych urządzeń sieciowych, jak również wszystkich urządzeń zarządzanych przez SNMP MIB-I oraz MIB-II. 6) Do obsługi zdalnej nie wymaga stosowania żadnych klientów użytkowników końcowych jak i oprogramowania typu agent. 7) Umożliwia śledzenie atrybutów urządzeń zainstalowanych w sieci, takich jak numer seryjny, etykieta zasobu, wersja oprogramowania firmware, typ CPU i pamięć. 2. Architektura 1) Zapewnia scentralizowane zarządzanie wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład proponowanego systemu oraz daje możliwość zarządzania urządzeniami sieci przewodowej w przyszłości. 2) Zawiera zintegrowane aplikacje typu plug-in, separujące poszczególne komponenty uzupełniające możliwości systemu zarządzania. 3) Obsługujący możliwość automatycznego egzekwowania oraz zdefiniowanych polityk na urządzeniach sieci przewodowej i bezprzewodowej. 4) Rozwiązanie integruje się ze środowiskiem wirtualnym VMware ESX i ESXi. 5) Rozwiązanie musi zostać dostarczone w formie maszyn wirtualnych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem wirtualizacyjnym VMware ESX. Wymagane jest rozdzielenie funkcjonalności zarządzania proponowanym systemem od maszyn uwierzytelniających użytkowników, oraz zapewnienie redundancji maszyn uwierzytelniających. 3. Raportowanie 1) Zapewnia możliwości modyfikacji, filtrowania i tworzenia własnych, elastycznych widoków sieci. 2) Umożliwia prezentowanie danych w formie wykresów jak i tabelarycznej i pozwala użytkownikowi na wybór wielu unikatowych identyfikatorów obiektów (OID). 3) Zapewnia dane dla potrzeb audytu (dziennik zdarzeń). 4) Posiada możliwość generowania szczegółowego wykazu produktów zainstalowanych w sieci, zorganizowany według typu urządzenia. 5) Rejestruje dane historyczne o atrybutach urządzenia i raportuje jakiekolwiek zmiany w urządzeniu. 6) Zapewnia dane historyczne o zmianach w konfiguracji i oprogramowaniu firmware urządzenia. 7) Posiada centralną bazę, zawierającą historyczne dane związane z operacjami zarządzania, spisem urządzeń. 8) Umożliwia generowanie szczegółowych raportów dla potrzeb związanych z planowaniem spisu urządzeń sieciowych. Str. 5/13

6 9) Zapewnia możliwości analiz na poziomie portu. 10) Oferuje możliwość tworzenia własnych, dostosowanych do potrzeb raportów przez tworzenie indywidualnych szablonów. 4. Narzędzia administracyjne 1) Pozwala użytkownikowi na generowanie w tle zaplanowanych zdarzeń i zadań oraz planowanie terminu ich wykonania. 2) Zapewnia narzędzie do podglądu i wyboru obiektów MIB (Management Information Base) z reprezentacji opartej na drzewie, oraz zawiera kompilator dla nowych jak i pochodzących od innych dostawców MIB. 3) Pozwala administratorom IT na desygnowanie wybranego personelu do aktywowania/dezaktywowania wcześniej skonfigurowanych polityk w razie potrzeby. 4) Umożliwia prezentowanie szczegółowych informacji konfiguracyjnych, w tym datę i godzinę zapisów konfiguracji, wersję oprogramowania firmware i wielkość pliku konfiguracyjnego. 5) Posiada możliwość pobierania oprogramowania firmware do jednego urządzenia jak i do wielu urządzeń jednocześnie. 6) Posiada możliwość pobierania obrazów boot PROM do jednego urządzenia jak i do wielu urządzeń jednocześnie. 7) Posiada zdolność do przeprowadzania zaplanowanych, rutynowych kopii zapasowych konfiguracji urządzeń. 8) Posiada możliwość pobierania szablonów konfiguracyjnych w formacie tekstowym (ASCII) do jednego jak i większej liczby urządzeń. 9) Zapewnia interfejs sieci Web zawierający narzędzia do raportowania, monitorowania, rozwiązywania problemów i panele zarządzania. 10) Zapewnia oparte o sieć Web elastyczne widoki, widoki urządzeń oraz dzienniki zdarzeń dla całej infrastruktury. 11) Umożliwia diagnozowanie problemów sieciowych i wydajności poprzez analizy danych NetFlow w czasie rzeczywistym. 5. Bezpieczeństwo 1) Obsługuje uwierzytelnianie RADIUS i LDAP dla użytkowników aplikacji. 2) System pełni funkcję RADIUS Proxy i posiada możliwość korzystania zarówno z lokalnej bazy użytkowników jak i innych repozytoriów, tj. Active Directory i serwery LDAP jak i RADIUS. 3) Posiada możliwość definiowania polityk: a) ograniczających poziom pasma, b) ograniczających liczbę nowych połączeń sieciowych, c) ustalających pierwszeństwo ruchu w oparciu o mechanizmy QoS warstw 2 i 3, d) nadających tagi pakietom, poddających kwarantannie poszczególne porty/sieci VLAN/uruchamiających wcześniej zdefiniowane działania. 4) Posiada możliwość wdrażania polityk w całej sieci za pomocą jednej aplikacji, poprzez wykonanie jednej czynności, dzięki której polityki zostaną rozesłane do Str. 6/13

7 wszystkich urządzeń. 5) Polityki są przydzielane użytkownikom na podstawie spełnianych kryteriów, tj. przynależność do grupy użytkowników, rodzaj wykorzystywanego urządzenia, system operacyjny, lokalizacja, pora dnia. 6) Funkcjonuje automatycznie gwarantując, że odpowiednie usługi są dostępne dla każdego użytkownika. Niezależnie od miejsca jego logowania do sieci. 7) Współpracuje z istniejącymi w danej sieci metodami uwierzytelniania, w szczególności obsługuje uwierzytelnianie oparte o 802.1X, Radius, MAC oraz LDAP. 8) Posiada możliwość natychmiastowego blokowania jak i dopuszczania różnych aktywności sieciowych, w tym dostępu do sieci Web, poczty elektronicznej jak i wymiany plików p2p. 9) Zapewnia dynamiczne, konfigurowalne rozwiązanie powstrzymywania zagrożeń z szeroką gamą opcji reagowania, rejestrowania i audytowania. 10) Natychmiastowo identyfikuje fizyczną lokalizację i profil użytkownika źródła ataku. 11) Posiada możliwość podejmowania działań w oparciu o wcześniej określone polityki bezpieczeństwa, włączając w to zdolność do powiadamiania systemu IDS o podjętych działaniach poprzez komunikat SNMPv3 Trap (Inform). 12) Umożliwia automatyczne odłączanie/izolowanie źródła nielegalnego jak i nieodpowiedniego ruchu zidentyfikowanego przez system IDS. 6. Kontrola 1) Zapewnia szczegółową kontrolę (każdego użytkownika i aplikacji) nad podejrzanymi działaniami i nieuprawnionym zachowaniem sieci. 2) Posiada możliwość przypisania roli kwarantanny użytkownikowi podłączonemu do portu. 3) Umożliwia izolowanie jak i poddawanie kwarantannie atakującego, bez zakłócania pracy innych użytkowników, aplikacji jak i systemów krytycznych dla danej organizacji. 4) Dynamicznie odmawia/ogranicza/zmienia parametry dostępu użytkownika do sieci. Możliwość przypisywania sieci VLAN, reguł filtrowania warstw L2-L4 oraz QoS na warstwach L2-L4 (DSCP i 802.1p) dla każdej maszyny wirtualnej opartej na przełączniku wirtualnym i wirtualnej grupie portów. Reguły filtrowania na warstwach L3-L4 i reguły QoS obsługują zarówno IPv4, jak i IPv6. 7. Skalowalność 1) System w momencie dostawy musi obsługiwać wszystkie urządzenia wchodzące w skład dostarczanego systemu obsługi sieci bezprzewodowej. 2) Aplikacja musi umożliwiać przyszłą rozbudowę do minimum 100 urządzeń sieciowych oraz minimum 500 punktów dostępowych. 3) Wymagana jest możliwość uwierzytelniania co najmniej 1000 urządzeń końcowych dziennie, z opcją późniejszej rozbudowy do co najmniej urządzeń końcowych. IV. PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE POE 2 szt. 1. Wymagania podstawowe 1) Przełącznik posiadający min. 24 porty 10/100/1000BASE-T z obsługą technologii Str. 7/13

8 PoE+ zgodnie ze standardem IEEE 802.3at oraz min. 4 dodatkowe porty Gigabit Ethernet SFP. 2) Przełącznik wyposażony w zasilacz z budżetem mocy min. 370W dla portów PoE. 3) Wysokość urządzenia 1U. 4) Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 56 Gb/s. 5) Szybkość przełączania min. 41 Milionów pakietów na sekundę. 6) Tablica MAC adresów min. 16k. 7) Pamięć operacyjna: min. 256GB pamięci DRAM. 8) Pamięć flash: min. 256GB pamięci Flash. 9) Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q min ) Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v. 11) Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci. 12) Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min bajtów). 13) Obsługa Quality of Service. 14) Standard IEEE 802.1p. 15) Standard DiffServ. 16) Obsługa 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym. 17) Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB. 18) Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED). 19) Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. 20) Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania firmware. 21) Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash. 22) Możliwość monitorowania zajętości CPU. 23) Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring). 24) Wbudowany dodatkowy port Fast Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. 25) Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping. 2. Bezpieczeństwo 1) Obsługa Network Login a) IEEE 802.1x - RFC 3580, b) Web-based Network Login, c) MAC based Network Login. 2) Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants). 3) Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP. 4) Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login. 5) Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x. 6) Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS. Str. 8/13

9 7) Obsługa TACACS+ (RFC 1492). 8) Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138). 9) Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139). 10) RADIUS and TACACS+ per-command Authentication. 11) Bezpieczeństwo MAC adresów: a) ograniczenie liczby MAC adresów na porcie, b) zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie, c) możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan. 12) Możliwość wyłączenia MAC learning. 13) Obsługa SNMPv1/v2/v3. 14) Klient SSH2. 15) Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika. 16) Możliwość zliczania pakietów jak i bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog jak i wykonanie komend CLI. 17) Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP. 18) Obsługa DHCP Option ) Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server. 20) Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych. 3. Bezpieczeństwo sieciowe 1) Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego. 2) Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D. 3) Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w. 4) Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s. 5) Obsługa PVST+. 6) Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP. 4. Zarządzanie 1) Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol). 2) Obsługa synchronizacji czasu NTP. 3) Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3. 4) Zarządzanie przez przeglądarkę WWW protokół http i https. 5) Możliwość zarządzania poprzez protokół XML. 6) Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6. 7) Ping dla IPv4 / IPv6. 8) Traceroute dla IPv4 / IPv6. 9) Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów. 10) Sprzętowa obsługa sflow. 11) Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757). V. OKABLOWANIE SKRĘTKOWE DLA ACCESS POINTÓW Str. 9/13

10 1. Opis instalacji 1) Należy wykonać okablowanie skrętkowe dla 33 access pointów: 15 w budynku biurowo-laboratoryjnym nr 87, 18 w budynku sztabu nr 1. Kable skrętkowe muszą być prowadzone w istniejących oraz dedykowanych korytach kablowych stalowych i plastikowych, wykonanych przez Wykonawcę. Instalacje tylko wewnątrz budynków. 2) Od strony access pointa kabel musi być zakończony gniazdem RJ45, a od strony punktu dystrybucyjnego na module umieszczonym w panelu krosowym. 3) Zamawiający nie przewiduję budowy nowych punktów dystrybucyjnych. 4) Okablowanie skrętkowe dla access pointów ma być zakończone na patch panelach krosowych w istniejących punktach dystrybucyjnych. 5) Należy dostarczyć odpowiednią ilość paneli krosowych w zależności od wybranych tras kablowych. 6) Okablowanie musi spełniać parametry kategorii min. 5e wg TIA/EIA-568B lub klasy D wg ISO/IEC ) Gniazdka na obu końcach kabla (punkt abonencki i węzeł dystrybucyjny) muszą być oznakowane w sposób trwały i czytelny. 8) Prace należy zakończyć dokumentacją powykonawczą. 2. Moduł RJ45 1) Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o AWG 22 - AWG 26. 2) Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B. 3) Umocowanie żył w kontaktach odbywa się beznarzędziowo poprzez wciśnięcie prowadnicy kapsułki i zatrzaśnięcie obudowy modułu. 4) Temperatura pracy: od -40 C do 80 C. 3. Patchpanel 1) 19" Panel krosujący modularny na 24 x RJ45, ekranowany. 2) Uniwersalny, modularny panel 19 o wysokości 1U do zabudowy keystonowej. 3) Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek. 4) Możliwość umieszczenia do 24 modułów Key-Stone RJ45 ekranowanych. Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia do 24 modułów Key-Stone RJ45 nieekranowanych. 5) Metalowa konstrukcja zapewniająca galwaniczne połączenie z ekranami modułów. 6) Przewód uziemienia. 4. Kabel 1) U/UTP. 2) Konstrukcja: J.2YH 4 x 2 x ) Przewód drut miedziany miękki Ø 0,51mm (AWG24). 4) Izolacja Polietylen, Ø 0,9mm. 5) Skręcanie 2 żyły izolowane skręcone parami. 6) Budowa 4 pary żył skręcane. 7) Powłoka LSHF, szara RAL ) Duplex powłoka: dwa kable połączone ze sobą równolegle. 9) Budowa ósemkowa. Str. 10/13

11 10) Zgodność z: EN ; EN ; ISO/IEC 11801; IEC ; TIA/EIA- 568-B Wymaganie techniczne 1) Wszystkie elementy toru transmisyjnego zgodne z wymaganiami obowiązujących norm elementów, na Kategorię 5e: Skrętka teleinformatyczna posiadająca certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (np. GHMT, 3P, DELTA, IŁ) w zgodności z normami {ISO/IEC ED.2.2(( )), EN (( )), ANSI/TIA- 568-C.2 (( ))} dla potwierdzenia spełniania parametrów. 2) Moduł RJ45 Keystone JACK posiadający certyfikat niezależnych instytutów badawczych (np. GHMT, 3P, DELTA, IŁ) w zgodności z normami {ISO/IEC ED.2.2(( )), EN (( )), ANSI/TIA-568-C.2 (( ))} dla potwierdzenia spełniania parametrów. 3) Wydajność systemu okablowania (Permanent Link) potwierdzona certyfikatami niezależnego akredytowanego laboratorium (np. GHMT, DELTA, IŁ); certyfikaty obejmujące wszystkie aktualne normy okablowania {ISO/IEC ED.2.2(( )), EN (( )), ANSI/TIA-568-C.2 (( ))}. 4) System okablowania musi być produkowany zgodnie z EN ISO 9001: Pomiary powykonawcze 1) Po instalacji należy wykonać pomiary 100% połączeń miedzianych zgodnie z odpowiednimi normami dla danej klasy okablowania. Do tego celu należy wykorzystać mierniki o odpowiednim poziomie dokładności pomiarów określnymi w normie PN-EN 50346:2004/A1:2009. Urządzenie/a którym będą wykonywane pomiary muszą być skalibrowane i posiadać ważny certyfikat. Wyniki pomiarów wszystkich torów (optycznych i miedzianych) muszą zostać umieszczone w dokumentacji powykonawczej. Wykonawcę obowiązuje w tym zakresie norma PN- EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.. 2) Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać minimum: a) Wire Map - mapa połączeń, b) Length - długość poszczególnych par, c) Resistance - rezystancja pary d) Capacitance - pojemność pary e) Impedance - impedancja charakterystyczna f) Propagation Delay - czas propagacji, g) Delay Skew - opóźnienie skrośne, h) Attenuation - tłumienność, i) NEXT - przesłuch, j) ACR - stosunek tłumienia do przesłuchu, k) Return Loss - tłumienność odbicia, l) ELFEXT - ujednolicony przesłuch zdalny, Str. 11/13

12 m) PS NEXT - suma przesłuchów poszczególnych par, n) PS ACR - suma tłumienności poszczególnych par, o) PS ELFEXT - suma przesłuchów zdalnych, 3) Pomiary dla okablowania poziomego kategorii 5e należy wykonać wg normy EN lub ISO11801 zgodnie z klasą D dla Permanent Link PL2. 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych na następujących warunkach: 2.1 Wykonawca zapewni w umowie świadczenie przez wykwalifikowany personel usług gwarancyjnych względem przedmiotu zamówienia, polegających na usuwaniu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w czasie trwania gwarancji oraz innych czynności serwisowych przewidzianych do wykonania w instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia. Świadczenie usług gwarancyjnych nastąpi z uwzględnieniem następujących postanowień: a) termin (okres) udzielonej gwarancji w zakresie poz. I, II, III i IV w pkt 1. Tabela nr 1 Załącznika nr 7 do SIWZ - zgodnie z ofertą, z tym że termin udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 3 lat i nie dłuższy niż 5 lat, b) termin (okres) udzielonej gwarancji w zakresie poz. V w pkt 1. Tabela nr 1 Załącznika nr 7 do SIWZ - zgodnie z ofertą, z tym że termin udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 25 lat i nie dłuższy niż 27 lat, c) Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 24 godzin (od poniedziałku do piątku) licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, d) Wykonawca zapewni dostęp do nowych funkcjonalności, zdalną sesję, wsparcie techniczne poprzez a oraz telefoniczne. 2.2 Świadczenie usług gwarancyjnych będzie odbywało się w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli u użytkownika okaże się niemożliwa. W przypadku wykonywania napraw poza miejscem dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z transportem rzeczy podlegających naprawie do miejsca wykonania napraw gwarancyjnych oraz transportem powrotnym. 2.3 Naprawy gwarancyjne przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w najkrótszym możliwym czasie zaakceptowanym przez Strony. 2.4 Koszty świadczenia usług gwarancyjnych, w tym transportu oraz wymienianych części przez cały okres gwarancji ponosi Wykonawca. 2.5 Bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zamówienia. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie będzie wliczany czas wykonywania napraw gwarancyjnych. Na czas wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji ulega zawieszeniu. 2.6 Sposób i forma zgłaszania przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia: telefonicznie, faksem lub za pomocą a na dane wskazane przez Wykonawcę tj. numer telefonu, numer faksu, adres poczty , imię oraz nazwisko osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktów. 3. Warunki realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia: a) dostarczył przedmiot zamówienia do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, Warszawa i przeprowadził rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b) dokonał instalacji i wykonał testy uruchomieniowe przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i w terminie ustalonym z Zamawiającym, ale nie przekraczającym terminu realizacji zamówienia, c) dostarczył wraz z przedmiotem zamówienia: dokument gwarancyjny w języku polskim dla każdego urządzenia osobno, Str. 12/13

13 dokumentację techniczną oraz instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z przedmiotu zamówienia w języku polskim dla każdego urządzenia osobno, oryginalne nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem, dokumentację powykonawczą. d) dostarczył wraz z punktem dostępowym, o którym mowa w 1. Tabela nr 1 Załącznika nr 7 do SIWZ, poz. I, pochodzący od tego samego producenta co dostarczane urządzenia, uchwyt umożliwiający montaż punktu dostępowego pod sufitem, e) dokonał instalacji okablowania skrętkowego dla Access Pointów zgodnie z opisem zawartym w pkt 1. Tabela nr 1 Załącznika nr 7 do SIWZ, poz. V., pkt 1, f) dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Str. 13/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Częśd 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Częśd 1 Załącznik nr 6b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Częśd 1 Dostawa sieci bezprzewodowej. Zadanie obejmuje dostawę I instalację urządzeo objetych przemiotem zamówienia, w tym doprowadzenie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów Centrala tel. 0 (prefix) 32 324 81 00 NIP: 635-15-75-953 Sekretariat fax 0 (prefix) 32 324 81 32 REGON: 276284779 Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 ZAŁACZNIK NR 9 GRUPA PRODUKTÓW 9 WiFi Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 I. Parametry techniczne punktu dostępowego: 1. obsługa standardów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID:

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID: Access Point Sufitowy Dwuzakresowy AC1200 Gigabit PoE 300 Mb/s N (2.4 GHz) + 867 Mb/s AC (5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 26 dbm Part No.: 525688 Features: Punkt dostępowy oraz WDS do zastosowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego: Część II Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi Część II obejmuje zaprojektowanie, instalację, konfiguracja oraz wdrożenie systemu WiFi w budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem A. Montaż i uruchomienie zewnętrznych punktów dostępu do Internetu WiFi Wykonawca zamontuje i uruchomi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFRASTRUKTURY TRANSMISJI DANYCH DLA ZADANIA NR 1 PRZEŁĄCZNIK RDZENIOWY (KONFIGURACJA 1, 23 SZT.) (wewnętrzna infrastruktura transmisji danych) (w tym równoważne ze wskazanymi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych: Oferty na każdą część 1, 2 i 3 (A, B, C) są niezależne. CZEŚĆ 1: Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Przełącznika 48 port wersja 1 sztuk 1 Przełącznika 48 port wersja 2 sztuk 1 Panelu światłowodowego wersja 1 sztuk 1

Przełącznika 48 port wersja 1 sztuk 1 Przełącznika 48 port wersja 2 sztuk 1 Panelu światłowodowego wersja 1 sztuk 1 Nr sprawy: EP-271-12/16 Załącznik nr 1a opis techniczny urządzeń Modernizacja instalacji sieci szkieletowej na oddziałach MNK. I. Zamówienie obejmuje instalację wraz z konfiguracją wewnątrz oddziałów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i uruchomienie systemu bezprzewodowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i uruchomienie systemu bezprzewodowego Załącznik Nr 1 1. Opis przedmiotu Zamówienia: 1.1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż oraz konfiguracja i uruchomienie systemu bezprzewodowego, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (IChO

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6 AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI Załącznik nr Z6 Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

802.11g: do 54Mbps (dynamic) b: do 11Mbps (dynamic)

802.11g: do 54Mbps (dynamic) b: do 11Mbps (dynamic) TOTOLINK N302R+ 300MBPS WIRELESS N BROADBAND AP/ROUTER 72,90 PLN brutto 59,27 PLN netto Producent: TOTOLINK N302R Plus to router bezprzewodowy zgodny ze standardem 802.11n mogący przesyłać dane z prędkością

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

Przełącznik typu A(producenta, model):..

Przełącznik typu A(producenta, model):.. Załącznik nr 7 Przełącznik typu A(producenta, model):.. Element składowy Spełnia 1.1. Specyfikacja fizyczna 1.1.1. Min. 44 x RJ-45 10/100/1000Base-T 1.1.2. 1 RJ-45 port zarządzający 1.2. Wydajność 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto

153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto TP-LINK ROUTER ARCHER C2 AC750 750MBPS WI-FI 2,4/5GHZ 153,36 PLN brutto 124,68 PLN netto Producent: TP-LINK Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy AC750 - Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1300 Dwupasmowy punkt dostępowy Enterprise EE 1300 jest dwupasmowym bezprzewodowym punktem dostępowym Enterprise EEE 802.11a i 802.11b/g. Jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm w celu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu Łukasz Naumowicz Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu radiowego Zwielokrotnienie przepływności

Bardziej szczegółowo

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt.

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt. Wymagania wspólne 1. Przełączniki typu A, B oraz C muszą być tego samego producenta oraz wspierać funkcję tworzenia stosów wykorzystując różne modele dostarczanych przełączników. 2. Wykonawca musi posiadać

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy załącznika nr 5 do SIWZ MODULARNA MACIERZ DYSKOWA Specyfikacja techniczna Sprzętu Liczba sztuk: 1 MODULARNA MACIERZ DYSKOWA Nazwa producenta i model

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 108/PNE/DOT/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System dostępu bezprzewodowego WiFi wraz z tabletami stanowią zintegrowany system obsługi pacjenta w każdym pomieszczeniu bloku łóżkowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom 10.09.2014 r.

CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom 10.09.2014 r. CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom 10.09.2014 r. CPD-ZP-264-14/2014/VBC/10 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot. postępowania przetargowego na zakup kontrolera sieci Wi Fi i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE Wysokowydajny przełącznik Power over Ethernet Gigabit Ethernet Oszczędność, elastyczność i wysoka przepustowość

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne.

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne. TOTOLINK IPUPPY 5 150MBPS 3G/4G BEZPRZEWODOWY ROUTER N 69,90 PLN brutto 56,83 PLN netto Producent: TOTOLINK ipuppy 5 to kompaktowy bezprzewodowy Access Point sieci 3G. Pozwala użytkownikom na dzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS. Instalacja Urządzeń i Sieci

Załącznik Nr 1 do SIWZ. URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS. Instalacja Urządzeń i Sieci Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA SYSTEMU SIECI BEZPRZEWODOWEJ Wi-Fi - OPIS Instalacja Urządzeń i Sieci 1) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Aparatura monitorująca - 1 zestaw ZAŁĄCZNIK 4 A LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA I. Monitor pacjenta/nadajnik, ilość sztuk 8, o poniżej

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej PLANET WNAP-7205 to zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający łatwe zwiększenie zasięgu i polepszenie

Bardziej szczegółowo