CENTRO DE RECURSOS SEKCJE DWUJĘZYCZNE Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W POLSCE. Biuro Radcy ds. Edukacji ul. Fabryczna 16/22, lokal Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRO DE RECURSOS SEKCJE DWUJĘZYCZNE Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W POLSCE. Biuro Radcy ds. Edukacji ul. Fabryczna 16/22, lokal Warszawa"

Transkrypt

1 CENTRO DE RECURSOS Centrum Materiałów Dydaktycznych jest działem edukacyjno-informacyjnym Biura Edukacji w Polsce. Udziela informacji, doradza i wspiera szkoły, w których nauczany jest język hiszpański, nauczycieli oraz wszystkich innych zainteresowanych językiem i kulturą Hiszpanii w tym kraju. Katalog Centrum Materiałów Dydaktycznych posiada ponad 5000 woluminów (w tym także materiałów audiowizualnych), skatalogowanych wg autorów lub tytułów, z którego można korzystać w czytelni Biura Radcy lub wysyłkowo. Więcej informacji na stronie: El Centro de Recursos es un servicio de la Consejería de Educación en Polonia destinado a la difusión de la lengua y cultura españolas. En él se informa, asesora y apoya a los centros de enseñanza en los que se imparte español, al profesorado y, en general, a todos aquellas personas interesadas en la lengua y cultura españolas en este país. El Centro de Recursos dispone de un catálogo compuesto por más de registros en el que aparecen por autores o títulos las obras bibliográficas y medios audiovisuales disponibles para ser consultados en la sala de lectura de la Consejería de Educación o bien mediante un servicio de préstamos. Para más información: Biuro Radcy ds. Edukacji ul. Fabryczna 16/22, lokal Warszawa Tlf: SEKCJE DWUJĘZYCZNE Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W POLSCE

2 SEKCJE DWUJĘZYCZNE Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W POLSCE Program sekcji dwujęzycznych z językiem hiszpańskim jest skierowany do wybranych uczniów z publicznych gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Pierwszy etap nauki to intensywne poznawanie języka hiszpańskiego. Następnie uczniowie tych klas mają przez kolejne 3 lata liceum niektóre przedmioty po hiszpańsku, co pozwala im na otrzymanie zarówno polskiej jak i hiszpańskiej matury. Podstawę prawną do działania w/w sekcji stanowi ustawodawstwo polskie dotyczące oddziałów dwujęzycznych oraz właściwe porozumienia dwustronne polskohiszpańskie. Program ma dwa warianty równoważne pod względem liczby godzin nauczanych w języku hiszpańskim. Zgodnie z Wariantem I, wprowadzonym wyłącznie w liceach, uczniowie rozpoczynają naukę rokiem 0 (+ 3 lata liceum). Wariant II wprowadza się w gimnazjach i liceach, co umożliwia rozpoczęcie nauki dwujęzycznej już na poziomie gimnazjum. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, uczniowie z gimnazjum mogą kontynuować naukę w liceum dwujęzycznym. Otwarcie pierwszej sekcji dwujęzycznej w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Miguela de Cervantesa w Warszawie miało miejsce w 1991 roku. W tej chwili jest ich 13 z siedzibą w 11 miastach: Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Gdańsku (2), Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Warszawie (2) i Wrocławiu. We wrześniu 2007 roku przewidziana jest inauguracja kolejnej sekcji w Białymstoku. Uzyskane w przeciągu tych lat wyniki są bardzo satysfakcjonujące. Uczniowie osiągają znakomitą znajomość języka i kultury Hiszpanii, do czego przyczyniają się w wielkiej mierze nauczyciele polscy pełni entuzjazmu i oddania, a także zdecydowane poparcie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i lokalnych Biur Edukacji. Wkład strony hiszpańskiej w dobry rozwój programu to delegowanie nauczycieli hiszpańskich, przekazywanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do nauczania języka hiszpańskiego oraz organizowanie kursów metodycznych i stypendiów w Hiszpanii dla nauczycieli. Ponadto, są przyznawane stypendia naukowe dla najlepszych uczniów oraz stypendia na odbycie studiów na uniwersytetach hiszpańskich. Dodatkowe atrakcje uzupełniające program umożliwiają wyjazdy do Hiszpanii, uczestnictwo w festiwalach teatralnych, w konkursach szkolnych czy też w letnim obozie językowym organizowanym w Polsce. Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z hiszpańskim Ministerstwem Edukacji i Nauki i patronatem UNESCO organizują każdego lata obóz językowy z językiem hiszpańskim który, od kilku już lat, ma miejsce w miesiącu lipcu we Wrocławiu. W obozie uczestniczy 20 monitorów hiszpańskich: 10 nauczycieli i 10 uczniów ostatniej klasy maturalnej..program ODZYSKANIA I WYKORZYSTANIA EDUKACYJNEGO OPUSZCZONYCH MIEJSCOWOŚCI Każdego roku hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i Nauki organizuje program odzyskania i wykorzystania wychowawczego opuszczonych miejscowości skierowany do uczniów pełnoletnich (przed 25 rokiem życia) będących w szkole średniej lub wyższej z dobrą znajomością języka hiszpańskiego. Obóz ten trwa trzy tygodnie w okresie letnim w miejscowościach Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) i Umbralejo (Guadalajara). Program jest bezpłatny, poza kosztami podróży. OBÓZ JĘZYKOWY El Ministerio de Educación Nacional polaco y el Ministerio de Educación y Ciencia español con el patrocinio de la UNESCO organizan cada verano un Campo Lingüístico de español que tiene lugar, desde hace unos años en el mes de julio en Wrocław. En el campo participan 20 monitores españoles: 10 profesores y 10 alumnos del último curso de bachillerato. El Ministerio de Educación y Ciencia convoca anualmente la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados. Este programa está destinado a alumnos mayores de 18 años (pero sin superar los 25 años ) de enseñanza secundaria o de enseñanza superior con buen nivel de español y se desarrolla durante tres semanas en verano en los pueblos de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara). El programa es gratuito excepto los gastos de viaje.. PODRÓŻ SZLAKIEM QUETZALA Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy przyznało Polsce stypendium, dzięki któremu każdego roku jeden polski uczeń z sekcji dwujęzycznej może uczestniczyć w tym programie. Młodzi ludzie z ponad 50 państw w wieku między 16 a 17 lat odbywają w czerwcu i lipcu podróż po różnych krajch świata, podróż pełną przygód i zdobywania wiedzy. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español asigna cada año a Polonia una beca que permite a un alumno de las Secciones Bilingües participar en este programa. En él, jóvenes procedentes de más de 50 países de años realizan un viaje de estudios y aventura de 40 días de duración por España e Hispanoamérica entre los meses de junio y julio. Página 2 Página 19

3 STYPENDIA NAUKOWE DLA UCZNIÓW NA POZIOMIE NIE UNIWERSYTECKIM Stypendia naukowe przeznaczone są dla uczniów sekcji dwujęzycznych będących w liceum lub w II albo III klasie gimnazjum, i którzy w roku szkolnym poprzedzającym byli już uczniami sekcji. Estas ayudas económicas están destinadas a aquellos alumnos de las Secciones Bilingües que cursen cualquier curso de Liceo ó 2º y 3º cursos de Gimnasio y que cursaron el año anterior el programa de Secciones Bilingües. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Każdego roku hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i Nauki dostarcza materiały dydaktyczne do nauki języka i literatury, geografii i historii oraz kultury Hiszpanii. Anualmente el Ministerio de Educación y Ciencia español proporciona materiales didácticos que contribuyen a la enseñanza de lengua, literatura y cultura españolas. WYJAZD EDUKACYJNY DO HISZPANII I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Plac Wolności 9, Bydgoszcz Tel: Wyjazd ten odywa się raz do roku i trwa 10 dni. Skierowany jest do uczniów sekcji dwujęzycznych z bardzo dobrymi wynikami w nauce znajdujących się na roku "zerowym" lub w trzeciej klasie gimnazjum. Tiene carácter anual y una duración de 10 días. Se destina a los alumnos sobresalientes de las Secciones Bilingües que estén cursando el año "cero" o tercer curso de Gimnasio y su objetivo es lograr el perfeccionamiento del idioma español y el contacto directo con la cultura española. KONKURS TEATRÓW SZKOLNYCH W JĘZYKU HISZPAŃSKIM I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest kontynuacją szkoły polskiej założonej przez zakon jezuitów w XVII wieku. Mieści się w obiekcie historycznym, w którym lekcje wykładane są już od 1878 roku. Aktualnie jest to największa szkoła licealna w woj. kujawsko-pomorskim, przez której sale przeszła cała rzesza uczniów, niektórzy z nich stali się sławni. Sekcja dwujęzyczna z hiszpańskim powstała w tej szkole dnia 1 września 2005 roku zgodnie z wariantem I, czyli z rokiem 0 intensywnej nauki języka hiszpańskiego (18 godzin tygodniowo). W kolejnych 3 latach nauki licealiści przeznaczą 10 lekcji tygodniowo na przedmioty: język, literatura i kultura Hiszpanii. Biuro Radcy ds. Edukacji organizuje raz do roku konkurs teatrów w języku hiszpańskim dla uczniów sekcji dwujęzycznych. Konkurs ma na celu wzmożenie zainteresowania ze strony uczniów teatrem, poprawienie ich znajomości hiszpańskiej tradycji teatralnej oraz doskonalenie języka. La Consejería de Educación organiza anualmente un concurso de teatro en español dedicado a los alumnos de las Secciones Bilingües. El concurso tiene como objetivo fomentar el gusto de los alumnos por el teatro, mejorar su conocimiento de la tradición teatral española e incidir en su aprendizaje del español. El Centro continúa la tradición de una escuela polaca fundada por los Jesuitas en el siglo XVII, impartiéndose desde 1878 las clases en el edificio histórico que ocupa en la actualidad. Es el Liceo más grande de todos los de la voivodía Kujawsko-Pomorskie y por sus aulas han pasado multitud de estudiantes algunos de los cuales han alcanzado posteriormente notoriedad. La Sección Bilingüe con español se creó en este Liceo el 1 de septiembre de 2005 siguiendo la Modalidad I, con un Año 0 de inmersión en español a razón de 18 horas semanales y los tres años restantes cursando las asignaturas de Lengua, Literatura y Cultura españolas a razón de 10 horas semanales cada curso. Página 18 Página 3

4 PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało szereg programów, które mają na celu wzbogacenie i urozmaicenie nauki w sekcjach dwujęzycznych. Dzięki nim, i w zależności od osiągniętych wyników w nauce, uczniowie tych klas mogą starać się o stypendia naukowe czy też wyjazd do Hiszpanii wraz z uczniami innych sekcji dwujęzycznych z Europy, mogą także uczestniczyć w różnych konkursach organizowanych przez Biuro Radcy ds. Edukacji. Obecnie Biuro Radcy ds. Edukacji realizuje następujące programy uzupełniające: Stypendia naukowe Materiały dydaktyczne Konkurs prac szkolnych zredagowanych w języku hiszpańskim Wyjazd edukacyjny do Hiszpanii Konkurs teatrów szkolnych w języku hiszpańskim Obóz językowy Program odzyskania i wykorzystania wychowawczego opuszczonych miejscowości Podróż Szlakiem Quetzala Program kształcenia nauczycieli Stypendia letnie na uniwersytetach hiszpańskich dla nauczycieli III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztof Kamil Baczyński ul. Pałacowa 2/1 Białystok Tel: PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS El Ministerio de Educación y Ciencia español ofrece una serie de programas educativos destinados a complementar la enseñanza en las Secciones Bilingües. Gracias a estos programas los alumnos de las Secciones Bilingües pueden recibir ayudas al estudio, participar en viajes educativos a España en compañía de alumnos de otras Secciones Bilingües de Europa, participar en concursos organizados por la Consejería de Educación, etc. Los programas que la Consejería de Educación lleva a cabo son los siguientes: Początki III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przypadają na koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku. 8 stycznia 1949 została powołana do życia świecka szkoła podstawowa, a dziesięć dni później rozszerzono profil szkoły o klasy licealne z 10 nauczycielami i 240 uczniami. W dniu dzisiejszym do szkoły uczęszcza 896 uczniów, a kadra pedagogiczna liczy 75 nauczycieli. Wśród absolwentów szkoły znajdziemy wiele znanych nazwisk, jak np. aktualna Minister Edukacji Pani Barbara Kudrycka, aktorka Pani Justyna Sieńczyło oraz śpiewaczka operowa Pani Jadwiga Rappe. Los orígenes del Liceo Nº III KK Baczyński se remontan a los años cuarenta del siglo XX. El 8 de enero de 1949 se crea la escuela primaria secular y diez días después la escuela secundaria con 10 profesores y 240 alumnos. Hoy en día la escuela tiene 896 alumnos y 75 profesores y entre los graduados que han sido alumnos del centro hay muchas personas conocidas como la actual Ministra de Educación Barbara Kudrycka, la actriz Justyna Sieńczyło y la cantante de ópera Jadwiga Rappe. Ayudas para el estudio Material didáctico Concurso Giner de los Ríos Viaje Educativo a España Concurso de teatro escolar en español Campus lingüístico Ruta Quetzal Programas de Formación del Profesorado Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados Becas para profesores de español Becas para cursar estudios en universidades españolas Página 4 Página 17

5 VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Wąska 7, Kraków Tel: IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Piotra Skargi 28/31, Wrocław Tel: , / Szkoła powstała 1 września 1949 roku, a pierwsze klasy licealne utworzono w roku szkolnym 1954/55.16 kwietnia 1959 r. Ministerstwo Oświaty nadało szkole imię Juliusza Słowackiego. Jest to szkoła o długiej tradycji, która przyciąga kandydatów z całego regionu. Wśród uczniów, którzy ją ukończyli znajdują się wybitne postaci polskiego świata polityki i kultury. Inauguracja sekcji dwujęzycznej miała miejsce we wrześniu 2003 roku w ramach wariantu II. Uczniowie przez trzy lata gimnazjum mają minimum 6 lekcji hiszpańskiego tygodniowo, następnie kontynuują naukę w liceum realizując przedmioty język, literatura i kultura Hiszpanii. El Liceo se inauguró en 1954 con el nombre de Juliusz Słowacki. Es un Centro con larga tradición que atrae a candidatos de toda la región. Entre los más de alumnos que han pasado por sus aulas se encuentran distinguidas personalidades del mundo sociocultural polaco. La inauguración de la Sección Bilingüe tuvo lugar en septiembre de 2003 y el Liceo sigue la Modalidad II, con alumnos que realizan sus tres años de Gimnasio cursando un mínimo de 6 horas de español y después pasan al Liceo donde prosiguen estudios de Lengua, Literatura española y Cultura. VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie powstało w 1902 roku jako filia Państwowego Gimnazjum św. Jacka. Liceum czterokrotnie zmieniało siedzibę, ale wszystkie lokalizacje znajdowały się na terenie tej samej historycznej dzielnicy Krakowa -Kazimierza, zwanej przed II wojną światową dzielnicą żydowską. W 1919 szkoła przestała być filią Gimnazjum św. Jacka i nadano jej imię Adama Mickiewicza. VI Liceum jest szkołą specjalizującą się w nauce języków obcych. Młodzież uczy się w nim: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Sekcja dwujęzyczna z językiem hiszpańskim rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku w ramach wariantu I. Klasy dwujęzyczne rozpoczynają naukę rokiem 0 z 18 godzinami języka hiszpańskiego tygodniowo, a od 1 klasy liceum mają lekcje z historii, geografii Hiszpanii, literatury i języka hiszpańskiego. El Liceo VI Adam Mickiewicz de Cracovia se creó en 1902 como filial del II Gimnasio Nacional de San Jacinto. Este Liceo ha cambiado en cuatro ocasiones de emplazamiento pero todas sus sedes han estado situadas en el histórico barrio de Kazimierz, conocido como 'el barrio judío' antes de la segunda guerra mundial. Es en 1919 cuando el Liceo se independiza del Gimnasio Nacional de San Jacinto y toma el nombre de Adam Mickiewicz, uno de los poetas polacos más célebres. El Liceo VI se caracteriza por su especial dedicación a la enseñanza de idiomas. Los alumnos estudian allí distintas lenguas: inglés, español, francés, alemán, italiano y latín. La Sección Bilingüe de español se inauguró en 1997 y sigue la Modalidad I. Los grupos bilingües estudian lengua española en el Año 0 (18 horas semanales) y a partir de 1º de Liceo tienen clases de Historia y Geografía de España, Literatura y Lengua española. Página 16 Página 5

6 Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II ul.chałubińskiego 13, Gdańsk Tel: Jest jedną z największych szkół publicznych województwa pomorskiego. Szkoła zapewnia bogatą ofertę edukacyjną: realizuje autorskie programy nauczania, ścieżki międzyprzedmiotowe, programy profilaktyki uzależnień oraz zajęcia pozalekcyjne. Sekcja dwujęzyczna rozpoczęła działalność we wrześniu 2004 roku w ramach wariantu II. Uczniowie rozpoczynają naukę minimum 6 godzinami hiszpańskiego tygodniowo przez 3 lata gimnazjum, a następnie kontynuują naukę w XV Liceum z klasami dwujęzycznymi Es uno de los centros públicos más grandes de la región de Pomerania. La escuela ofrece un gran abanico de actividades desarrollando programas educativos propios e impartiendo enseñanzas complementarias por materias y programas de carácter innovador, además de numerosas actividades extraescolares La Sección Bilingüe se fundó en septiembre de 2004 y se adscribe a la Modalidad II en la que los alumnos reciben a lo largo de los tres cursos un mínimo de 6 horas semanales de español pasando después al Liceo XV donde continúan sus estudios de español. XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy ul. Pilotów 7, Gdańsk Tel: ww.klasahiszpanska.ownlog.com Szkoła powstała w 1991 roku i posiada wspaniałą bazę sportową, czytelnię, bibliotekę i salę informatyczną. Sekcja dwujęzyczna powstała we wrześniu 2004 roku w ramach wariantu II. Pierwsze trzy lata nauki realizowane są w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, a następne 3 kolejne lata w tym liceum, podczas których uczniowie przeznaczają około 10 godzin lekcyjnych tygodniowo na przedmioty: język, literatura i kultura Hiszpanii. El Centro funciona desde 1991 como Liceo. Este Liceo dispone de excelentes instalaciones deportivas, sala de lectura, biblioteca y salas de informática. La Sección Bilingüe se fundó en septiembre de 2004 y está encuadrada dentro de la Modalidad II, impartiéndose los tres primeros cursos en el Gimnasio 3 Juan Pablo II y los tres años restantes en este Liceo donde los alumnos estudian Lengua, Literatura y Cultura españolas a razón de 10 horas semanales cada curso. XXII Liceum Ogólnokształcące im. José Martí ul. Leopolda Staffa 111, Warszawa , W roku szkolnym szkoła obchodziła swoje 60-lecie istnienia. Liceum im. José Martí może poszczycić się prawie 30-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka hiszpańskiego. Ponadto w szkole nauczane są cztery inne języki: angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. W ofercie szkoły znajduje się również szeroka gama zajęć pozalekcyjnych. Inauguracja sekcji dwujęzycznej miała miejsce we wrześniu 2004 roku w ramach wariantu I. 18 godzin tygodniowo w roku 0 daje możliwość dobrego poznania języka, co z kolei umożliwia późniejsze uczestnictwo w lekcjach geografii, historii i literatury Hiszpanii wykładanych w tym języku. El curso la escuela celebró el 60 aniversario de su creación. El Liceo cuenta con una tradición de alrededor de 30 años de experiencia en la enseñanza del español. Además, en el Centro se estudian otros 4 idiomas: inglés, francés, alemán y ruso. A los alumnos se les ofrece también un amplio abanico de actividades extraescolares que completan sus estudios. La Sección Bilingüe de español se inauguró en septiembre de 2004 y se adscribe a la Modalidad I. Las 18 horas de español por semana en el Año 0 ofrecen a los alumnos la posibilidad de dominar la lengua a un alto nivel de forma que, en los años posteriores, pueden participar en las clases de Geografía, Historia y Literatura de España impartidas en el mismo idioma Página 6 Página 15

7 III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte ul. Topolowa 7; Gdańsk Tel.: XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa ul. Zakrzewska 24, Warszawa Szkołę powołano do życia 28 września 1945 roku, ale dopiero w 1954 roku przenosi się do budynku przy ul. Zakrzewskiej kwietnia 1991 roku powstają klasy dwujęzyczne z językiem hiszpańskim i szkoła otrzymuje imię Miguela de Cervantesa. Tak powstaje pierwsza w Polsce sekcja dwujęzyczna z językiem hiszpańskim, która daje możliwość otrzymania matury dwujęzycznej. Cervantes odwiedzany był na przestrzeni lat przez przedstawicieli rządu hiszpańskiego oraz przez Ich Wysokości Króla i Królową Hiszpanii. Sekcja realizuje program czteroletni, tj. wariant I z rokiem 0 intensywnej nauki języka i trzema latami liceum z przedmiotami język, literatura i kultura Hiszpanii. El Centro se fundó el 28 de septiembre de 1945 aunque no sería hasta 1954 cuando se instalara definitivamente en la calle Zakrzewska. En abril de 1991 se creó la Sección Bilingüe de español siendo bautizado el Centro con el nombre de Miguel de Cervantes. A partir de ese momento el Liceo ofreció clases de lengua española y los alumnos tuvieron la posibilidad de realizar el bachillerato bilingüe. Se trata pues, de la primera Sección Bilingüe con español de Polonia. El Liceo Cervantes ha sido visitado, a lo largo de su historia, por representantes del Gobierno español así como por Sus Majestades los Reyes de España. Los estudios cursados en la Sección Bilingüe se adscriben a la Modalidad I desarrollándose a lo largo de cuatro años, con un Año 0 de exposición intensiva a la lengua española y tres años de estudios de las asignaturas de Lengua, Literatura y Cultura españolas. Página 14 III Liceum Ogólnokształcące, zwane Topolówką, to jedna z najbardziej prestiżowych szkół średnich województwa pomorskiego. W 2004 roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu liceów opracowanym przez czasopismo Newsweek, jak również otrzymała certyfikat Gazety Wyborczej szkoła z klasą. W 2001 roku wprowadziła Program matury międzynarodowej International Baccalaureate. W szkole nauczane są następujące języki: angielski, francuski, niemiecki, szwedzki, rosyjski i hiszpański. Sekcja dwujęzyczna z językiem hiszpańskim powstała we wrześniu 2006 roku w ramach wariantu I. El Liceo III, también conocido como Topolówka, es uno de los centros de más prestigio de la región de Pomerania. En 2004 alcanzó el primer lugar en el ranking de Liceos preparado por la revista Newsweek y recibió el certificado szkoła z klasa de Gazeta Wyborcza. En 2001 introdujo el programa de diploma de Bachillerato Internacional. En este centro se imparten los idiomas: inglés, francés, alemán, sueco, ruso y español. La Sección Bilingüe con español fue fundada en septiembre de 2006 y se adscribe a la Modalidad I. Página 7

8 II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej ul.głowackiego 6, Katowice Fax: II Liceum Ogólnokształcące powstało w 1948 w ramach rozszerzenia istniejącej już Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej. Szkoła skupia część swojej działalności na nauce języków obcych, jak również na ekologii. Od 1994 roku liceum należy do grona szkół stowarzyszonych z UNESCO. II LO jest pionierem w dziedzinie międzynarodowych projektów ekologicznych, a nauczyciele i uczniowie od dawna współpracują z międzynarodowym czasopismem ekologicznym BSP, do którego piszą artykuły w języku angielskim. Szkoła zajmuje się również organizacją konkursów międzyszkolnych, kongresów naukowych, turniejów sportowych, etc. Sekcja dwujęzyczna rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2005 roku w ramach wariantu I, z rokiem intensywnej nauki języka hiszpańskiego i trzema klasami liceum z nauczanymi po hiszpańsku przedmiotami język i literatura oraz geografia, historia i historia sztuki Hiszpanii. Gimnazjum nr 32, XIV Liceum Ogólnokształcące ul. Kopernika 16, Szczecin Tel: Fax: XIV Liceum Ogólnokształcące powstało w 1991 roku i mieści się w zabytkowym budynku z początków ubiegłego wieku. Gimnazjum nr 32 rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2006 wraz z uruchomieniem sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. Nauczanie dwujęzyczne odbywa się w według wariantu II. Uczniowie przez trzy lata gimnazjum mają minimum 6 lekcji hiszpańskiego tygodniowo, następnie kontynuują naukę w liceum realizując przedmioty język, literatura i kultura Hiszpanii. El Liceo II se creó en 1948 como extensión de la Escuela Primaria nº 2 Maria Konopnicka. El Centro dedica parte de su atención a la enseñanza de idiomas así como a la ecología. Desde 1994 el Liceo pertenece al grupo de las Escuelas Asociadas a la UNESCO. El Liceo es pionero en proyectos ecologistas internacionales y sus profesores y alumnos colaboran desde hace tiempo escribiendo artículos en inglés para la revista ecologista internacional BSP. El Centro organiza también concursos interescolares, congresos científicos, torneos de deporte, etc. La Sección Bilingüe se creó en septiembre de 2005 y sus estudios se adscriben a la Modalidad I con un año de dedicación intensiva al español y otros tres cursos en los que se imparten las asignaturas de Lengua y Literatura españolas así como Geografía, Historia e Historia del Arte. El Liceo XIV se creó en 1991 aunque el edificio donde está ubicado es de principios del siglo pasado. El Gimnasio nº 32 comienza a funcionar en septiembre de 2006 para albergar la Sección Bilingüe española creada en esa misma fecha. Las enseñanzas de este Centro se incluyen dentro de la Modalidad II cursando sus alumnos tres años en el Gimnasio con un mínimo de seis horas semanales de español y continuando posteriormente sus estudios en el Liceo con las asignaturas de Lengua, Literatura y Cultura españolas. Página 8 Página 13

9 IV Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego ul. Mariacka 25, Radom Tel: XXXII Liceum im. Haliny Poświatowskiej ul. Czajkowskiego 14, Łódź IV Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą szkołą średnią Radomia. Ufundowana w 1905 roku z inicjatywy znanego pedagoga P. Jarzyńskiego. W 1925 uzyskuje status placówki państwowej, której trzy lata później zostaje nadane imię doktora Tytusa Chałubińskiego, wybitnego lekarza i przyrodnika. Szkoła jest członkiem klubu przodujących szkół Polski, klubu najstarszych szkół w Polsce, a także jest stowarzyszona z UNESCO. Uczniowie tej szkoły mogą realizować program intensywnej nauki języka angielskiego (z niemieckim i hiszpańskim) i języka niemieckiego (z angielskim i hiszpańskim). Sekcja dwujęzyczna z językiem hiszpańskim rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2004 roku w ramach wariantu I. XXII Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia w 1989 roku. Szkoła może poszczycić się wspaniałą bazą i działalnością sportową, za którą została wyróżniona licznymi nagrodami. Inauguracja sekcji dwujęzycznej miała miejsce we wrześniu 2002 roku w ramach wariantu I z intensywnym rokiem 0 nauki języka hiszpańskiego (18 godzin tygodniowo), który umożliwia późniejsze uczestnictwo w lekcjach języka i literatury Hiszpanii oraz tzw. kultury Hiszpanii, czyli geografii, historii i historii sztuki wykładanych w tym języku. W trzyletnim cyklu nauczania przeznacza się łącznie na te przedmioty około 1100 godzin lekcyjnych. El Liceo IV es la Escuela Secundaria más antigua de Radom. Fue fundada en 1905 por iniciativa del célebre pedagogo P. Jarzyński. En 1925 se convirtió en centro estatal y tres años más tarde recibió el nombre de Tytus Chałubiński, eminente médico y naturalista. El Centro es miembro del Club de las escuelas más antiguas de Polonia y también forma parte de la red de centros asociados a la UNESCO. Sus alumnos pueden seguir un programa intensivo de inglés (con alemán y español complementarios) y otro de alemán (con inglés y español complementarios). La Sección Bilingüe de español se inauguró en septiembre de 2004 y sigue la Modalidad I. Este Liceo fue fundado en Cuenta con unas excelentes instalaciones deportivas habiendo obtenido un gran número de galardones por estas actividades desde su fundación. La Sección Bilingüe del Liceo se inauguró en septiembre de 2002 y se adapta a la Modalidad I con un Año 0 de enseñanzas intensivas de Lengua española a la que se dedican, al menos, 18 horas lectivas por semana y un programa específico, impartido en español, de Lengua y Literatura española y de Cultura española: Historia, Geografía e Historia del Arte al que se dedican aproximadamente horas lectivas en el conjunto de los tres cursos de bachillerato Página 12 Página 9

10 Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza ul. Szkolna 8, Lublin Tel: Szkoła powstała we wrześniu 1999 i przyjęła imię poety, który żył w Lublinie i tam też zginął tragicznie w czasie II Wojny Światowej. Sekcja dwujęzyczna z językiem hiszpańskim powstała we wrześniu 2003 roku w ramach wariantu II. Uczniowie gimnazjum mogą kontynuować naukę dwujęzyczną w IX Liceum Ogólnokształcącym. El Centro se inaugura en septiembre de 1999 con el nombre de un poeta polaco que vivió en Lublin y murió trágicamente en la ciudad durante la II Guerra Mundial. La Sección Bilingüe se inauguró en septiembre de 2003 siguiendo la modalidad II. Los alumnos cursan seis horas de español semanales durante cada uno de los tres años de Gimnasio y continúan sus estudios de español en el Liceo IX. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Struga 6, 20/710 Lublin Tel: / Fax: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ks. Prof. Jósefa Tischnera Os. Czecha 59, Poznań Tel: W 1992 roku zespół szkół poszerza swoją ofertę edukacyjną uruchamiając szkołę średnią. Placówka stawia przede wszystkim na rozwój osobisty i intelektualny uczniów, jak również na naukę języków obcych poprzez utrzymywanie wymian uczniowskich z Hiszpanią, Niemcami i Irlandią Sekcja dwujęzyczna z językiem hiszpańskim powstaje we wrześniu 2003 roku w ramach wariantu II, co oznacza, że uczniowie rozpoczynają naukę w gimnazjum z minimum 6 godzinami hiszpańskiego tygodniowo, a następnie przechodzą do etapu licealnego, gdzie oprócz języka uczą się literatury i kultury Hiszpanii. IX Liceum Ogólnokształcące otworzyło swoje podwoje 1 września 1972 roku. Zaledwie trzy miesiące później zostało ochrzczone imieniem Mikołaja Kopernika. Sekcja dwujęzyczna powstała w 2006 roku i jest kontynuacją nauki rozpoczętej w sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim w Gimnazjum nr 19. El Liceo IX abrió sus puertas en 1972 y fue bautizado con el nombre de Nicolás Copérnico, ilustre astrónomo polaco del siglo XVI. Forma parte del programa de Secciones Bilingües de español desde septiembre de 2006 siguiendo la Modalidad I y en él continúan sus estudios los alumnos del Gimnasio 19. En 1992 se amplían los estudios del Centro y se abre la etapa de Secundaria. El Centro lleva a cabo una decidida apuesta por el desarrollo personal e intelectual de los alumnos y el aprendizaje de idiomas manteniendo intercambios con otros centros de España, Alemania e Irlanda. La Sección Bilingüe se fundó en septiembre de 2003 y sigue la Modalidad II, es decir que los alumnos realizan tres años con una carga horaria semanal de al menos 6 horas de español y pasan después a la etapa de Liceo en la que, además reciben clase de Literatura y Cultura españolas. Página 10 Página 11

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secciones Bilingües de español en Polonia y sus programas complementarios

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secciones Bilingües de español en Polonia y sus programas complementarios Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Secciones Bilingües de español en Polonia y sus programas complementarios MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CULTURA Y DEPORTE Subdirección General de Cooperación Internacional

Bardziej szczegółowo

Ministerio de Educación. Cultura y Deporte Subdirección General de Cooperación Internacional Consejería de Educación Embajada de España en Polonia

Ministerio de Educación. Cultura y Deporte Subdirección General de Cooperación Internacional Consejería de Educación Embajada de España en Polonia Ministerio de Educación. Cultura y Deporte Subdirección General de Cooperación Internacional Consejería de Educación Embajada de España en Polonia EDITA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General

Bardziej szczegółowo

EDITA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Documentación y Publicaciones

EDITA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Documentación y Publicaciones MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección General de Relaciones Internacionales Subdirección General de Cooperación Internacional Consejería de Educación, Embajada de España en Polonia EDITA SECRETARÍA GENERAL

Bardziej szczegółowo

Gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim w Polsce

Gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim w Polsce Gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim w Polsce Secciones Bilingües de español en los gimnazjum de Polonia Ministerio de Educación, Cultura y Deporte MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA

Bardziej szczegółowo

Gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim w Polsce

Gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim w Polsce Gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim w Polsce Secciones Bilingües de español en los gimnazjum de Polonia Ministerio de Educación, Cultura y Deporte MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA

Bardziej szczegółowo

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce www.educacion.es/exterior/pl/

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce www.educacion.es/exterior/pl/ Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce www.educacion.es/exterior/pl/ Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce Warszawa, 2010 Serdeczne pozdrowienia z Biura Radcy ds. Edukacji

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI INTERNATIONAL SCHOOL OF BYDGOSZCZ WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+

ZAGRANICZNE WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI INTERNATIONAL SCHOOL OF BYDGOSZCZ WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+ ZAGRANICZNE WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI INTERNATIONAL SCHOOL OF BYDGOSZCZ WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+ CURSO DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy nabór do ośmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy, że w

Bardziej szczegółowo

r o k s z k o l n y /

r o k s z k o l n y / R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 7 / 2 0 1 8 W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y /

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y / R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

PISTA 3. - Cześć. Jestem Paula. - Jak masz na imię? - Jestem Beatriz. - Skąd jesteś?

PISTA 3. - Cześć. Jestem Paula. - Jak masz na imię? - Jestem Beatriz. - Skąd jesteś? MINI LEKCJA Kurs hiszpańskiego mini lekcja 1 Conocer a las personas. Escucha los diálogos y responde a las preguntas. PISTA Posłuchaj dialogów i odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami. - Hola! Me llamo

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 W roku szkolnym 2012/2013 prowadzimy nabór do siedmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY UNIDAD DECIMOQUINTA

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY UNIDAD DECIMOQUINTA ROZDZIAŁ PIĘTNASTY UNIDAD DECIMOQUINTA Z której firmy pan jest? Z której gazety? Preguntas acerca de la universidad, facultad, departamento, empresa etc. y sus respuestas. Las preguntas Skąd jesteś?, Skąd

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Klasa 1 C POLITECHNICZNA Grupa 2 dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, zainteresowanych nowoczesną TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I PROGRAMOWANIEM

Bardziej szczegółowo

El primer concierto de la Filarmónica para nosotros [Fotos] 06/09/ :31:43 pm

El primer concierto de la Filarmónica para nosotros [Fotos] 06/09/ :31:43 pm Szczecin El primer concierto de la Filarmónica para nosotros [Fotos] 6/9/214 3:31:43 pm El viernes por la noche, la primera vez que jugó en la nueva sede de la Filarmónica de Szczecin. Más sobre servo

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Kurs hiszpańskiego. 4 mini lekcja. dependiente/a sprzedawca. economista, contable ekonomista, księgowy/a. camarero/a kelner

Kurs hiszpańskiego. 4 mini lekcja. dependiente/a sprzedawca. economista, contable ekonomista, księgowy/a. camarero/a kelner MINI LEKCJA 4 1 Relaciona los dibujos de los diferentes lugares de trabajo con la profesión: Połącz obrazki z miejscem pracy z odpowiednim zawodem. Lugar de trabajo Dónde trabaja? Qué hace? A qué se dedica?

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Kurs hiszpańskiego. 1 Qué es esto? Esto es un mapa de Europa. Co to jest? To jest mapa Europy. 2 mini lekcja

Kurs hiszpańskiego. 1 Qué es esto? Esto es un mapa de Europa. Co to jest? To jest mapa Europy. 2 mini lekcja MINI LEKCJA 2 PISTA 2 1 Qué es esto? Esto es un mapa de Europa. Co to jest? To jest mapa Europy. Pamiętaj! Pytając o przedmiot pytamy Qué es esto? - co to jest? Odpowiadając mówimy Esto es To jest i dodajemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

System edukacyjny w Hiszpanii

System edukacyjny w Hiszpanii System edukacyjny w Hiszpanii Hiszpania położona jest w południowo-zachodniej części Europy. To czwarty kraj pod względem terytorialnym, liczący około 46 mln ludności. Stolicą państwa jest Madryt, najbardziej

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przystanek EDU www.przystanekedu.pl

Przystanek EDU www.przystanekedu.pl Przystanek EDU www.przystanekedu.pl Przystanek EDU Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, kopiowanie w całości lub części bez zgody Przystanek EDU zabronione. Przystanek EDU MINI LEKCJA 2 PISTA

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO LICEUM

REKRUTACJA DO LICEUM REKRUTACJA DO LICEUM RADA PEDAGOGICZNA DOSKONALE WYKSZTAŁCONA KADRA TRZECH NAUCZYCIELI POSIADA TYTUŁ NAUKOWY DOKTORA 30 NAUCZYCIELI DYPLOMOWANYCH, 22 NAUCZYCIELI MIANOWANYCH 18 NAUCZYCIELI POSIADA UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie w roku szkolnym 2016/17 planuje utworzenie 10 oddziałów klas

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie w roku szkolnym 2016/17 planuje utworzenie 10 oddziałów klas VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie w roku szkolnym 2016/17 planuje utworzenie 10 oddziałów klas PLANOWANE ODDZIAŁY KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I A1 dwujęzyczna z

Bardziej szczegółowo

Szkoła języka hiszpańskiego

Szkoła języka hiszpańskiego DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie pragnie zaprosić gimnazjalistów oraz licealistów do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul.

O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. O SZKOLE WCZORAJ I DZIŚ Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 telefon/fax : +48 85 8691811 lub +48 85 8691812

Bardziej szczegółowo

Szkoła języka hiszpańskiego

Szkoła języka hiszpańskiego DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie pragnie zaprosić młodzież Państwa szkoły do wzięcia

Bardziej szczegółowo

STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Załącznik do Uchwały Nr VIII/135/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2007 r. STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie Gimnazjum Dwujęzyczne I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

Wyniki matur. Tarnów r.

Wyniki matur. Tarnów r. Wyniki matur Tarnów 2015 r. Wyniki matur 2015 r. komentarz Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2015 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu maturalnego Wyniki egzaminu maturalnego Rok szkolny 2009/ 2010 Liceum Akademickie w Toruniu Liczba maturzystów: 45 Profile kształcenia: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, ogólny z rozszerzonym nauczaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010 IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a tel. 085 742-23-18 www.4lo.bialystok.pl Zasady rekrutacji do IV LO w Białymstoku są też dostępne

Bardziej szczegółowo

Kurs hiszpańskiego. 1 Mira los dibujos de la miniclase n o 9 con atención y responde a las preguntas con frases completas.

Kurs hiszpańskiego. 1 Mira los dibujos de la miniclase n o 9 con atención y responde a las preguntas con frases completas. MINI LEKCJA 10 Przypatrz się obrazkom z mini lekcji 9 i odpowiedz na pytania. 1 Mira los dibujos de la miniclase n o 9 con atención y responde a las preguntas con frases completas. 1. De qué color es el

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

Hiszpański w Warszawie Oferta 2013/14. Kursy. już od 793 zł. patrz strona 16. www.varsovia.cervantes.es www.cervantes.pl

Hiszpański w Warszawie Oferta 2013/14. Kursy. już od 793 zł. patrz strona 16. www.varsovia.cervantes.es www.cervantes.pl Hiszpański w Warszawie Oferta 2013/14 Kursy już od 793 zł patrz strona 16 V a r s o v i a www.varsovia.cervantes.es www.cervantes.pl Instytut Cervantesa w Warszawie ul. Nowogrodzka 22 00-511, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018 UWAGA!!! NABÓR DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ POZA SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie Regulamin IB MYP dla klas certyfikowanych oraz niecertyfikowanych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Lublinie I. Zasady ogólne 1. Regulamin programu IB MYP, zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja Życiorys / CV

Rekrutacja Życiorys / CV - Dane osobiste Imię Imię kandydata Nazwisko Nazwisko kandydata Data urodzenia Data i rok, w którym kandydat się urodził Miejsce urodzenia Miejsce, w którym kandydat się urodził Obywatelstwo Kraj, którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawą prawną do opracowania poniższego regulaminu jest: Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP DO.110.2.8.2015 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Regulamin Rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie Regulamin Rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie na rok szkolny 2013/2014 1 Podstawa prawna Rekrutacja do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza prowadzona

Bardziej szczegółowo

Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos

Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos Volumen 3 Cultura y traducción NR 3427 Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos Volumen 3 Cultura y traducción Joanna Wilk-Racięska,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej

Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej Aktualizacja oferty na portalu edukacyjnym z uwzględnieniem zmian w strukturze szkolnictwa oraz nowej podstawy programowej Nowa struktura szkolnictwa Obecna struktura szkolnictwa, składająca się z 6-letniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO JUNIOR ENGLISH COMBAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN VII REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO JUNIOR ENGLISH COMBAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN VII REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO JUNIOR ENGLISH COMBAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW Organizatorem Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego Junior English Combat dla uczniów gimnazjów jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Kaliszu z oddziałami dwujęzycznymi Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Gimnazjum nr 2 w Kaliszu z oddziałami dwujęzycznymi Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 07.06.2016 Wbrew powszechnie powtarzanej błędnej opinii dwujęzyczność w szkole to nie dwa nauczane języki obce, np. język angielski czy język niemiecki. Nauczanie bilingwalne czy dwujęzyczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013 Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Szlak 5 na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018 UWAGA!!! prowadzimy nabór do: 2 KLAS MEDYCZNO FARMACEUTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia; Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018 UWAGA!!! prowadzimy nabór do: 2 KLAS MEDYCZNO FARMACEUTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

CAE C CAE B CAE A CPE C CPE B CPE A. angielskiego, maksymalna liczba pkt. Studia filologiczne ukończony I rok Zwolnienie z egzaminu i

CAE C CAE B CAE A CPE C CPE B CPE A. angielskiego, maksymalna liczba pkt. Studia filologiczne ukończony I rok Zwolnienie z egzaminu i Załącznik nr 1 do Zasad rekrutacji na wyjazdy na staże w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku w roku 2017 (realizowane w ramach umowy KA10-2016) Tabela nr 1 - Ocena kompetencji językowych

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika KLASA IA sportowa Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum język polski, matematyka, biologia, geografia BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Zanie. zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy.

Zakochaj się w Zanie.  zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy. Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 2 Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 3 Zan is fun zdjęcia albumy 4 Zan is fun zdjęcia albumy 5 Zan is fun zdjęcia albumy 6 Zan is fun zdjęcia albumy 7 oferta 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Wymagane dokumenty 1. Podanie (wydruk formularza z programu rekrutacji elektronicznej podpisany

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010 W POLSCE

MATURA 2010 W POLSCE MATURA 2010 W POLSCE Przystąpiło do matury: 366,6 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 96% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. dolnośląskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017.

Regulamin rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017. Regulamin rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017. O przyjęciu absolwenta gimnazjum do szkoły decydują kryteria oraz terminy zawarte w: Ustawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła języka hiszpańskiego

Szkoła języka hiszpańskiego DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie pragnie zaprosić gimnazjalistów oraz licealistów do

Bardziej szczegółowo

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Emilii Plater Sosnowiec, ul. Parkowa 1. Telefon: (32) Strona internetowa:

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Emilii Plater Sosnowiec, ul. Parkowa 1. Telefon: (32) Strona internetowa: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Emilii Plater 41-200 Sosnowiec, ul. Parkowa 1 Telefon: (32) 266-45-35 Strona internetowa: http://www.plater.edu.pl E-mail: loplater@wp.pl 1. Proponowane: typy szkół / zawody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 3136 UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY UNIDAD OCTAVA

ROZDZIAŁ ÓSMY UNIDAD OCTAVA ROZDZIAŁ ÓSMY UNIDAD OCTAVA Jaki jest twój chłopak? Jaka ona jest? Mój chłopak jest przystojny. Ona jest wysportowana. Cómo formular preguntas sobre el aspecto y las cualidades de las personas y cómo responder

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2016/2017 1 Rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA JAKOŚCI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Adama Mickiewicza w Stargardzie, ul. Staszica 2 tel. 91-578-35-75 tel./fax 91-578-46-56 e-mail: liceum_szkola@poczta.onet.pl strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROFILOWA

DEKLARACJA PROFILOWA A1 DEKLARACJA PROFILOWA Imię i nazwisko kandydata... Preferowane kierunki przyszłych studiów...... Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do pierwszego i jedynego w województwie świętokrzyskim

Rekrutacja do pierwszego i jedynego w województwie świętokrzyskim Rekrutacja do pierwszego i jedynego w województwie świętokrzyskim Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2017/2018 Karta zgłoszeniowa do Dwujęzycznego

Bardziej szczegółowo

4.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

4.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Piastowie na rok szkolny 2017/2018 1 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W RZESZOWIE UL. SZOPENA RZESZÓW

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W RZESZOWIE UL. SZOPENA RZESZÓW III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W RZESZOWIE UL. SZOPENA 11 35-055 RZESZÓW DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO III Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo