Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP"

Transkrypt

1 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

2 AT, IBM są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation. NetWare jest zarejestrowanym znakiem handlowym Novell, Incorporated. DOS, Windows 95, 98, Me, Windows NT, 2000, XP, 2003 są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Inne użyte znaki handlowe są własnością odpowiadających im podmiotów. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI FEDERALNEJ KOMISJI TELEKOMUNIKACYJNEJ (FCC) Urządzenie pozytywnie przeszło testy zgodności według limitów urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Limity te określają dostateczną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne w środowisku komercyjnym. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI EUROPEJSKIMI (CE) Urządzenie pozytywnie przeszło testy zgodności według limitów określonych w europejskich normach: EN 55022:1998 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Urządzenia informatyczne. Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru Urządzenie spełnia normy urządzenia kategorii B. EN 55024:1998 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Urządzenia informatyczne. Charakterystyki odporności. Metody pomiaru i poziomy dopuszczalne: Część 1" INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA Serwis urządzenia powinien być dokonywany przez wykwalifikowany personel. Przed wkładaniem lub wyjmowaniem karty zarządzającej z/do zasilacza UPS upewnij się, że jest on wyłączony. Podłączanie "na gorąco" przy obecnym zasilaniu może trwale uszkodzić kartę lub zasilacz. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

3 SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ... 2 ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI FEDERALNEJ KOMISJI TELEKOMUNIKACYJNEJ (FCC)... 2 ZGODNOŚĆ Z NORMAMI EUROPEJSKIMI (CE)... 2 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA... 2 SPIS TREŚCI... 3 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. WPROWADZENIE... 4 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 4 ZALETY... 5 ROZDZIAŁ 2 PODŁĄCZENIE KARTY DO SIECI LOKALNEJ... 6 INSTALACJA KARTY W ZASILACZU... 6 KONFIGURACJA KARTY POPRZEZ PORT SZEREGOWY (COM)... 7 KONFIGURACJA KARTY PO PROTOKOLE TELNET KONFIGURACJA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ ROZDZIAŁ 3 ZARZĄDZANIE KARTĄ I ZASILACZEM UPS Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI INFORMACJE (UPS MONITORING) ZARZĄDZANIE ZASILACZEM UPS (UPS MANAGEMENT) USTAWIENIA KARTY (WEBPOWER MANAGEMENT) PAMIĘĆ ZDARZEŃ I POMIARÓW (UPS HISTORY) WYBÓR JĘZYKA (LANGUAGE SELECTION) DODATKOWE FUNKCJE PRZEGLĄDANIA DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH ROZDZIAŁ 4 MONITORING Z UŻYCIEM MONITORA JAVA MONITOR JAVA APPLET HISTORII ZDARZEŃ I POMIARÓW ROZDZIAŁ 5 ZARZĄDZANIE Z POZIOMU SNMP USTAWIENIA DOSTĘPU SNMP USTAWIENIE ADRESATÓW NOTYFIKACJI SNMP KONFIGURACJA PROGRAMU ZARZĄDZAJĄCEGO SNMP ROZDZIAŁ 6 PROGRAMY ZAMYKAJĄCE INSTALACJA PROGRAMU ZAMYKAJĄCEGO SYSTEM WINDOWS 9X/NT/ 2000/XP/ INSTALACJA PROGRAMU ZAMYKAJĄCEGO SYSTEM SCO OpenServer UNIX (AGENT uguard).. 53 INSTALACJA PROGRAMU ZAMYKAJĄCEGO SYSTEM LINUX 2.0. (AGENT uguard) Instalacja programu zamykającego system Novell Netware INSTALACJA PROGRAMU ZAMYKAJĄCEGO SYSTEM SOLARIS (AGENT uguard) DODATEK A SPECYFIKACJA TECHNICZNA DODATEK B GRAF ALGORYTMU LOGOWANIA /08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

4 INFORMACJE OGÓLNE WPROWADZENIE Karta zarządzająca SNMP WebPower stanowi interfejs pomiędzy zasilaczem awaryjnym a siecią komputerową, uzyskuje od zasilacza awaryjnego takie informacje jak stan zasilania lub tryb pracy i może wydawać zasilaczowi odpowiednie komendy. Użytkownik, poprzez agentów SNMP lub przeglądarkę stron internetowych (HTTP), może zarządzać zasilaczem po komputerowej sieci lokalnej Ethernet. WebPower dostarcza także programów awaryjnego zamknięcia systemu dla różnych systemów operacyjnych. Zamknięcie systemu może nastąpić w przypadku wystąpienia takich zdarzeń jak zanik sieciowy, krytycznie niski poziom baterii, przeciążenie lub przegrzanie zasilacza na zaplanowany harmonogram wyłączeń. Wszystkie procedury zamknięcia systemu mogą być dowolnie skonfigurowane przez użytkownika. Programy awaryjnego zamknięcia systemu dokonują kontrolowanego zamknięcia systemu na terminalach i/lub serwerach sieciowych. Rysunek 1: Karta WebPower ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1. Karta zarządzająca WebPower z obręczą mocującą 2. Kabel-przejściówka RJ-45 na DB9 (żeński) do połączenia interfejsem szeregowym 3. Płyta CD-ROM z programami zamykającymi system, plikiem MIB do zdalnego zarządzania SNMP, instrukcją obsługi oraz instrukcją instalacyjną 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

5 ZALETY Połączenie z siecią lokalną złączem RJ-45 Pozwala na bezpośrednie podłączenie zasilacza UPS bezpośrednio do sieci lokalnej bez zajmowania portów szeregowych i bez konieczności używania osobnych programów zarządzających do każdego zasilacza. Zarządzanie sieciowe Pozwala na zdalne zarządzanie zasilaczem UPS poprzez sieć lokalną, wewnętrzną Intranet lub zdalnie poprzez Internet. Zdalny monitoring Pozwala na obserwację i archiwizację zdarzeń poprzez agentów SNMP, interfejs strony HTTP lub aplety JAVA Możliwość rozproszonego zarządzania i konfiguracji Możliwe ustawianie parametrów i funkcji zasilacza UPS oraz karty zarządzającej z dowolnej stacji zarządzającej po podaniu ustalonego hasła Graficzny monitor parametrów Applet JAVA dostarcza przejrzystego wyświetlenia kluczowych parametrów Zapis historii zdarzeń na pamięci flash Opcje automatycznego zamykania systemu Zamykanie równoczesne wielu serwerów i stacji roboczych Rozkaz zamknięcia systemu operacyjnego (lub wielu różnych systemów operacyjnych) poprzez kanał rozgłoszeniowy protokołu IP a także Przesył informacji do administratora sieci poprzez notyfikacje SNMP Zegar czasu rzeczywistego Możliwość konfiguracji poprzez transmisję Telnet Obsługa dynamicznego przypisywania adresów IP (Boostrap protocol, DHCP) Obsługa zasilacza UPS poprzez standardową bazę obiektów MIB (wg RFC1628) Opcja "budzenia" stacji roboczych (funkcja Wake-on-LAN) Możliwość podłączenia układu monitoringu parametrów środowiskowych (EMD) z pomiarem temperatury i wilgotności. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

6 PC RS232 UPS WebPower Stacja NMS lub przeglądarka Zasilanie Ethernet Program zamykający Program zamykający Program zamykający System operacyjny 1 System operacyjny 2 System operacyjny N. Rysunek 2:System z zasilaczem UPS i kartą zarządzającą PODŁĄCZENIE KARTY DO SIECI LOKALNEJ INSTALACJA KARTY W ZASILACZU 1. Umieść kartę w odpowiednim slocie jak na rysunku 2-1 (szczegóły dotyczące slotu i sposobu montażu powinny znajdować się w instrukcji UPS-a) 2. Dokręć śrubki mocujące obręcz karty do obudowy zasilacza Rysunek 3: Podłączenie karty do zasilacza UPS UWAGA! 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

7 Konfiguracji ustawień karty można dwojako: poprzez port komunikacji szeregowej COM (następny podpunkt) lub poprzez sieć lokalną i przeglądarkę internetową (ostatni podpunkt tego rozdziału) KONFIGURACJA KARTY POPRZEZ PORT SZEREGOWY (COM) Przygotowanie sprzętu 1. Przygotuj komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2. Użyj kabla-przejściówki RJ-45 na DB9 dostarczonej wraz z kartą do połączenia karty z portem szeregowym komputera (Rysunek 4) 3. Ustaw oba przełączniki (typu DIP-switch) na karcie w pozycję OFF. Rysunek 4: Połączenie kablem do portu szeregowego Konfiguracja karty 1. Dla systemów operacyjnych Microsoft Windows (95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Vista, ) uruchom program HyperTerminal dostępny w menu Start pod zakładkami Akcesoria -> Komunikacja (Rysunek 5). 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

8 Rysunek 5: Wybór programu HyperTerminal z menu Start 2. Wpisz nazwę i wybierz ikonę dla połączenia. (Rysunek 6) Rysunek 6: Wybór nazwy i ikony połączenia 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

9 3. Połącz używając odpowiedniego portu szeregowego (Rysunek 7). Rysunek 7 Ustawienie połączenia portem szeregowym COM. 4. Wprowadź następujące parametry portu: 9600 bitów na sekundę, 8 bitów danych, brak parzystości 1 bit stopu, brak sterowania (Rysunek 8). Rysunek 8 Ustawienie parametrów portu szeregowego COM 5. Włącz zasilacz UPS i poczekaj na start karty zarządzającej. Wyświetlony zostanie komunikat powitalny (Rysunek 9) z żądaniem wprowadzenia hasła (hasło domyślne: admin). +============================================================================+ [ WebPower Configuration Utility Main menu ] +============================================================================+ Enter Password: Rysunek 9: Komunikat powitalny. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

10 6. Wybierz "1".(WebPower Configuration), aby przejść do menu konfiguracji (Rysunek 10). +============================================================================+ [ WebPower Configuration Utility Main menu ] +============================================================================+ 1. WebPower Configuration 2. UPS Parameters 3. Access Control Table 4. Domain User Table 5. Trap Receiver Table 6. SNMPv3 USM Table 7. Reset Configuration To Default 8. Restart WebPower 9. UPS Pass-Through 0. Exit Please Enter Your Choice => 1 +============================================================================+ [ WebPower Configuration Menu ] +============================================================================+ 1. System Group 2. Control Group 3. Parameter Group 4. Group 5. Web Authentication Group 6. Ping Group 0. Return to previous menu Please Enter Your Choice => Rysunek 10: Główne menu konfiguracji. Ustawienie parametrów sieciowych i czasu Aby przejść do konfiguracji parametrów sieciowych i czasu, spod menu konfiguracji wybierz "1" (System Group), wyświetlone zostanie podmenu ustawień sieci i czasu (Rysunek 11). Podmenu ustawień daty i czasu wywoływane jest przez "4". Definicje poszczególnych parametrów zostały zebrane w tabelce +============================================================================+ [ System Group Configuration Menu ] +============================================================================+ SNMP Agent Version : WebPower v300 (SN ) Ethernet Address : 00 E0 D8 0C 09 5F 1. IP Address : Gateway Address : Network Mask : Date and Time 0. Return to previous menu Please Enter Your Choice => 4 +============================================================================+ [ Date and Time Menu ] +============================================================================+ 1. System Date (dd/mm/yyyy) : 07/06/ System Time (hh:mm:ss) : 17:16:00 3. NTP server : NTP Time Zone : +08:00 5. Daylight Saving Time Control : Enabled 6. NTP Control : Enabled 0. Return to previous menu Please Enter Your Choice => Rysunek 11: Podmenu konfiguracji sieci i daty/czasu 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

11 Nr Opis Znaczenie Przykład 1. IP Address Adres IP karty Gateway Address Adres bramy domyślnej Network Mask Maska podsieci Date and Time Przejście do podmenu ustawienia daty i czasu Nr Opis Znaczenie Przykład 1. System Date Data systemowa karty (dd/mm/rrrr) 06/07/ System Time Czas systemowy karty (gg:mm:ss) 17:16:00 3. NTP Server Ustawienie adresu serwera synchronizacji NTP NTP Time Zone Ustawienie strefy czasowej +01:00 5. Daylight Saving Time Control Włączenie (enabled)/wyłączenie (disabled) automatycznej zmiany czasu letniego i zimowego Enabled 6. NTP Control Synchronizacja czasu do serwera NTP Enabled Po wpisaniu wszystkich ustawień, 0 przywraca główne menu konfiguracji. Ustawienie haseł i protokołów Spod poziomu menu konfiguracji wybierz 2 (Control Group), aby wejść w podmenu ustawienia haseł i wyboru aktywnych protokołów sieciowych (Rysunek 12). Zobacz także: DODATEK B GRAF ALGORYTMU LOGOWANIA. +============================================================================+ [ Control Group Configuration Menu ] +============================================================================+ 1. HTTP Login Username : WebPower 2. Community Read-Only : public 3. Community Read/Write : * 4. BOOTP/DHCP Control : Enabled 5. TFTP/HTTP Upgrade Control : Enabled 6. PING Echo Control : Enabled 7. Telnet Control 8. HTTP Control 9. SNMP Control A. SMTP Port : 25 B. SSH Control 0. Return to previous menu Please Enter Your Choice => Rysunek 12 Podmenu ustawiania haseł i protokołów sieciowych Nr Opis Znaczenie Przykład 1. HTTP Login Username Nazwa użytkownika dla interfejsu HTTP WebPower 2. Community Read-Only Hasło użytkownika tylko do odczytu public 3. Community Read/Write Hasło administratora (odczyt/zapis) admin 4. BOOTP/DHCP Control Włączenie/wyłączenie opcji dynamicznego przypisywania adresu sieciowego (Bootstrap protocol, DHCP) Enabled 5. TFTP/HTTP Upgrade Control Włączenie/wyłączenie protokołu TFTP do aktualizacji po sieci Enabled 6. PING Echo Control Odpowiedź na zapytanie ping Enabled 7. Telnet Control Włączenie/wyłączenie protokołu TELNET, zmiana portu TCP Disabled protokołu 8. HTTP Control Włączenie/wyłączenie protokołu HTTP, zmiana portu TCP protokołu Enabled 9. SNMP Control Włączenie/wyłączenie protokołu TELNET, zmiana portu UDP Enabled protokołu A SMTP Port Zmiana portu TCP protokołu SNMP 25 B SSH Control Włączenie/wyłączenie protokołu SSH Enabled Po wpisaniu wszystkich ustawień, 0 przywraca główne menu konfiguracji. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

12 Parametry identyfikacji SNMP Spod poziomu menu konfiguracji wybierz 3 (Parameter Group) aby wejść w podmenu ustawień autoryzacji SNMP. (Rysunek 13) +============================================================================+ [ Parameter Group Configuration Menu ] +============================================================================+ 1. syscontact : Serwis 2. sysname : Agent 3. System Location : Serwerownia 4. EMD Configuration : Disabled 5. Temperature Unit : Celsius 6. Default Language : Auto 0. Return to previous menu Please Enter Your Choice => Rysunek 13: Ustawienia dostępu SNMP. Nr Opis Znaczenie Przykład 1. SysContact Nazwa własna Serwis 2. SysName Nazwa własna Agent 3. SystemLocation Nazwa własna Serwerownia 4. EMD Configuration Włącz/wyłącz monitoring parametrów środowiskowych Disable 5. Temperature Unit Jednostka temperatury ºC/ºF Celsius 6. Default Language Domyślny język interfejsu strony HTTP Auto Po wpisaniu wszystkich ustawień, 0 przywraca główne menu konfiguracji. Ustawienia poczty Spod poziomu menu konfiguracji wybierz 4 ( Group) aby dokonać ustawień parametrów poczty (Rysunek 14) +============================================================================+ [ Group Configuration Menu ] +============================================================================+ 1. Mail Server : yahoo.com 2. User Account : AAA 3. User Password : ******* 4. Sender s Address : 5. DNS IP Address : Daily Status Report : 12:00 7. Mail Receivers 8. Test Configuration 0. Return to previous menu Please Enter Your Choice => Rysunek 14 Setting the information Nr Opis Znaczenie Przykład 1. Mail Server Serwer poczty wychodzącej yahoo.com 2. User Account Nazwa użytkownika AAA 3. User Password Hasło do serwera ******** 4. Sender s Address Adres nadawcy 5. DNS IP Address Adres serwera DNS Daily Status Report Godzina wysyłania dziennych raportów 12:00 7. Mail Receivers Lista odbiorców oraz ustawienia zdarzeń, o których ma być informowany dany odbiorca 8. Test Configuration Wysłanie wiadomości testowej (próba poprawnej konfiguracji) Po wpisaniu wszystkich ustawień, 0 przywraca główne menu konfiguracji. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

13 Ustawienie informacji o zasilaczu UPS Z poziomu menu głównego wybierz "2" (UPS parameters) a następnie "1" (UPS Information Group) aby przejść do menu informacji o zasilaczu. (Rysunek 2-13) +============================================================================+ [UPS Information Group] +============================================================================+ 1. UPS Manufacture : Ever 2. UPS Model Name : PowerLine UPS Identification : zasilacz awaryjny 0. Return to previous menu Please Enter Your Choice => Rysunek 15 Menu informacji o zasilaczu UPS Nr Opis Znaczenie Przykład 1. UPS Manufacture Producent zasilacza UPS (parametr modyfikowalny przez użytkownika) Ever 2. UPS Model Name Model zasilacza UPS (parametr modyfikowalny przez użytkownika) PowerLine UPS Identification Name Nazwa własna zasilacz awaryjny Po wpisaniu wszystkich ustawień, 0 przywraca główne menu konfiguracji. Ustawienia specyfikacji zasilacza UPS Z menu parametrów zasilacza (UPS Parameters) a dalej podmenu ustawień zasilacza (UPS configuration) wybierz 2 (UPS Rating Group) aby przejść do ustawień specyfikacji technicznej zasilacza. (Rysunek 2-14) +============================================================================+ [ UPS Rating Group ] +============================================================================+ 1. Rating Voltage : Rating Current : Battery Voltage : Battery Low Voltage (AC failed) : Battery Full Voltage (AC failed) : Battery Low Voltage (AC normal) : Battery Full Voltage (AC normal) : Return to previous menu Please Enter Your Choice => Rysunek 2-14 UPS Rating Group Nr Opis Znaczenie Przykład 1. Rating Voltage Specyfikowane nominalne napięcie wyjściowe [V] Rating Current Specyfikacja prądu wyjściowego [A] Battery Voltage Nominalne napięcie baterii [V] Battery Low Voltage (AC failed) Próg niskiej baterii w pracy bateryjnej [V] Battery Full Voltage (AC failed) Próg pełnej baterii w pracy bateryjnej [V] Battery Low Voltage (AC normal) Próg niskiej baterii w pracy sieciowej [V] Battery Full Voltage (AC normal) Próg pełnej baterii w pracy sieciowej [V] 425 Po wpisaniu wszystkich ustawień, 0 przywraca główne menu konfiguracji. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

14 Ustawienia dostępu Aby wydzielić adresy sieciowe, z których dostępne będą usługi HTTP i SNMP lub ograniczyć dostęp do tych usług, spod menu głównego wybierz "3" (Access Control Table). W wyświetlonej tabeli można wpisać odpowiednie numery IP w sieci lokalnej oraz odpowiadający im poziom dostępu do usług. (Rysunek 2-15). UWAGA! Ta konfiguracja tyczy się tylko dostępu do usług HTTP/SNMP, komunikacja po protokole TELNET lub szeregowa RS-232 są zabezpieczone hasłem. +============================================================================+ IP Address Community String Access +============================================================================+ [1] * NotAccess [2] * NotAccess [3] * NotAccess [4] * NotAccess [5] * NotAccess [6] * NotAccess [7] * NotAccess [8] * NotAccess COMMANDS - 1. Modify - Modify an entry of table 2. Reset - Reset an entry to default from table 0. Return to previous menu Please Enter Your Choice => Rysunek 2-15 Tabela dostępu Wprowadzenie 1 edytuje wpis na danej pozycji, 2 usuwa cały wpis pozycji. Uwaga 2: Hasło dostępu do transmisji RS-232/TELNET jest widoczne tylko w trybie komunikacji szeregowej RS-232, w komunikacji TELNET wyświetlane jest ono jako ciąg gwiazdek "*". Uwaga 3: Jeśli dla danego adresu IP ustawione zostanie zablokowanie dostępu (NotAccess), stacja o tym numerze nie będzie mogła otrzymywać żadnych informacji od karty. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

15 Ustawienie notyfikacji SNMP (usługa "trap") Jeśli stacja dana robocza ma posiadać funkcję menadżera SNMP i otrzymywać notyfikacje odnośnie pracy systemu zasilacza UPS z kartą, jej adres IP powinien zostać dodany do listy adresatów notyfikacji SNMP Wprowadzenie 1 edytuje wpis na danej pozycji, 2 usuwa cały wpis pozycji. (Rysunek 2-16) +============================================================================+ IP Address Community String NMS-Type NMS-Severity Desc +============================================================================+ [1] public RFC1628 Informational [2] public RFC1628 Informational [3] public RFC1628 Informational [4] public None Informational [5] public None Informational [6] public None Informational [7] public None Informational [8] public None Informational 1. Modify - Modify an entry of table 2. Reset - Reset an entry to default from table 0. Return to previous menu Please Enter Your Choice => Rysunek 2-16 Ustawienie odbiorców notyfikacji SNMP. Zakończenie konfiguracji Po zakończeniu konfiguracji wprowadzenie "0" (Exit) spod poziomu menu głównego kończy pracę konsoli. Wprowadzenie "8" (Restart WebPower) spod poziomu menu głównego zapisuje wszelkie dokonane zmiany i uruchamia konsolę od nowa. Wybranie "7" (Reset Configuration To Default ) spod poziomu menu głównego przywraca wszystkie domyślne ustawienia fabryczne karty. KONFIGURACJA KARTY PO PROTOKOLE TELNET 1. Upewnij się, że zarówno karta jak i komputer są fizycznie podłączone do sieci lokalnej Ethernet 10/100 Mbit/s (skrętką komputerową ze złączem RJ-45, bezpośrednio lub poprzez hub/switch/router) 2. Uruchom wiersz polecenia (emulacja MS-DOS). 3. Jeśli w sieci obowiązuje automatyczne przypisywanie adresów oparte na DHCP, wpisz w wierszu poleceń Telnet <adres IP karty przyznany przez DHCP> i naciśnij enter. Przejdź do kroku Jeśli adresy w sieci lokalnej są przyznawane statycznie (brak DHCP), upewnij się, że adres IP stacji roboczej i karty zarządzającej znajdują się w tej samej puli adresów. Wpisz w wierszu poleceń Telnet <adres IP > i naciśnij enter. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

16 5. Połączeniu protokołem telnet, menu oraz konfiguracja są identyczne jak w przypadku połączenia szeregowego RS-232. UWAGA 1 Domyślny adres IP karty SNMP ma format XXX.ZZZ, gdzie XXX i ZZZ oznaczają kolejno przedostatnią i ostatnią parę bajtów adresu MAC karty (stałego, ustalanego fabrycznie) zapisaną w formacie dziesiętnym. Na przykład dla karty o adresie MAC: 00 E0 D8 04 4A 15 domyślny adres IP będzie (0A heksadecymalnie odpowiada 4*16+A*1=74 dziesiętnie, 15 heksadecymalnie odpowiada 1*16+5*1=21 dziesiętnie) UWAGA 2 Ustawienie adresu IP komputera z tej samej puli co adres karty oznacza takie ustawienie adresu IP oraz maski podsieci, aby oba te adresy różniły się tylko na tych pozycjach, na których maska wynosi 0. Na przykład ustawienie adresu oraz maski sprawia, że wszystkie adresy zaczynające się od są w tej samej puli adresowej. W razie potrzeby skontaktuj się z administratorem sieci. KONFIGURACJA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ Upewnij się, że zarówno karta jak i komputer są fizycznie podłączone do sieci lokalnej Ethernet 10/100 Mbit/s (skrętką komputerową ze złączem RJ-45, bezpośrednio lub poprzez hub/switch/router) Rysunek 2-17 Podłączenie karty do sieci lokalnej Jeśli adresy w sieci lokalnej są przyznawane statycznie (brak DHCP), upewnij się, że adres IP stacji roboczej i karty zarządzającej znajdują się w tej samej puli adresów. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

17 UWAGA 1 Domyślny adres IP karty SNMP ma format XXX.ZZZ, gdzie XXX i ZZZ oznaczają kolejno przedostatnią i ostatnią parę bajtów adresu MAC karty (stałego, ustalanego fabrycznie) zapisaną w formacie dziesiętnym. Na przykład dla karty o adresie MAC: 00 E0 D8 04 4A 15 domyślny adres IP będzie (0A heksadecymalnie odpowiada 4*16+A*1=74 dziesiętnie, 15 heksadecymalnie odpowiada 1*16+5*1=21 dziesiętnie) UWAGA 2 Ustawienie adresu IP komputera z tej samej puli co adres karty oznacza takie ustawienie adresu IP oraz maski podsieci, aby oba te adresy różniły się tylko na tych pozycjach, na których maska wynosi 0. Na przykład ustawienie adresu oraz maski sprawia, że wszystkie adresy zaczynające się od są w tej samej puli adresowej. W razie potrzeby skontaktuj się z administratorem sieci. Uruchom przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari,...) i w pasku adresu wpisz gdzie XXX i ZZZ są dwoma ostatnimi parami adresu MAC jak opisano w uwadze 1 powyżej. Wyświetlona zostanie strona startowa WebPower (Rysunek 2-18). 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

18 Rysunek 2-18 Strona startowa WebPower Ustawienia wstępne 1. Wybierz WebPower Configuration spod zakładki WebPower Management w menu głównym aby dokonać konfiguracji parametrów sieciowych (Rysunek 2-19). 2. Kliknij na przycisk Become Administrator pod wyświetloną tabelą aby uzyskać uprawnienia administratora, wpisz nazwę użytkownika i hasło (domyślnie: "WebPower" / "admin") 3. W polu WebPower IP address wpisz żądany adres IP karty. 4. W polu WebPower Gateway Address wpisz adres IP bramy domyślnej. 5. W polu WebPower Subnet Mask wpisz maskę podsieci. 6. Kliknij przycisk Set Values aby zapisać wpisane parametry (Uwaga: karta będzie teraz dostępna pod nowowprowadzonym adresem IP) 7. Z listy po lewej stronie wybierz Select Date and Time spod WebPower Management aby wprowadzić odpowiednie ustawienia daty i czasu. 8. Kliknij przycisk Set Values aby zapisać wpisane parametry daty i czasu 9. Z listy po lewej stronie wybierz WebPower Control aby uaktywnić lub dezaktywować dostępne protokoły sieciowe (Rysunek 2-20). 10. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

19 Rysunek 2-19 Strona ustawień wstępnych karty WebPower. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

20 Rysunek 2-20 Strona udostępniania protokołów. ROZDZIAŁ 3 ZARZĄDZANIE KARTĄ I ZASILACZEM UPS Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI Uwaga: Jeśli adres IP komputera nie zostanie dodany do listy SNMP/HTTP Access Control, możliwy będzie jedynie odczyt informacji o zasilaczu. Dodawanie komputerów do listy opisane zostanie w dalszych rozdziałach. UWAGA! Jeśli adres IP komputera nie zostanie dodany do listy SNMP/HTTP Access Control, możliwy będzie jedynie odczyt informacji o zasilaczu. Dodawanie komputerów do listy opisane zostanie w dalszych rozdziałach INFORMACJE (UPS MONITORING) W tym menu znajdują się wszystkie informacje dotyczące pomiarów i stanu zasilacza, dane te są typu tylko-do-odczytu i spełniają funkcje informacyjne. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

21 Podsumowanie- strona "Comprehensive view" Ta strona zawiera skondensowane kluczowe informacje i parametry dotyczące pracy zasilacza, takie jak napięcia wejścia/wyjścia, częstotliwość wyjściowa, pojemność baterii itp. (patrz Rysunek 3-1). Strona odświeżana automatycznie. Rysunek 3-1 Podsumowanie- strona informacyjna. Podstawowe informacje o UPS- strona "UPS Identification" Wybierz UPS Identification z zakładki UPS Monitoring. Wyświetlone zostaną podstawowe informacje na temat zasilacza UPS, takie jak producent, model i typ zasilacza (line-interactive, online,...) oraz informacje na temat wersji karty zarządzającej (Rysunek 3-2). 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

22 Rysunek 3-2 Strona informacyjna "UPS Identification" Informacje o akumulatorach (Battery Parameters) Wybierz Battery Parameters spod zakładki UPS Monitoring aby sprawdzić parametry akumulatorów takie jak całkowite napięcie stringu, średnie napięcie na pojedynczy akumulator, czy dostępna pojemność (Rysunek 3-3). Rysunek 3-3 Strona informacyjna o stanie akumulatorów. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

23 Parametry wejścia (Input Parameters) Wybierz Input Parameters spod zakładki UPS Monitoring. Wyświetlone zostaną parametry wejścia takie jak aktualne napięcie linii, częstotliwość czy ekstrema napięcia w czasie ostatniej minuty (Rysunek 3-4). Rysunek 3-4 Strona informująca o parametrach wejściowych Parametry wyjściowe (Output Parameters) Wybierz Output Parameters z zakładki UPS Monitoring. Wyświetlone zostaną parametry wyjścia takie jak źródło napięcia wyjściowego, napięcie czy poziom obciążenia (Rysunek 3-5). 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

24 Rysunek 3-5 Strona informacyjna: parametry wyjściowe Informacje alarmowe (Alarm Table) Wybierz Alarm Table spod zakładki UPS Monitoring aby przejrzeć aktywowane alarmy (bieżące i przeszłe), (Rysunek 3-6). Rysunek 3-6 Strona informacji alarmowych 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

25 Statystyka podłączeń klientów (Client Table) Wybierz Client Table spod zakładki UPS Monitoring aby wyświetlić statystykę aktualnie podłączonych klientów usługi (Rysunek 3-7) Rysunek 3-7 Informacja o podłączonych klientach ZARZĄDZANIE ZASILACZEM UPS (UPS MANAGEMENT) Grupa zakładek "UPS Management" zawiera parametry związane z pracą zasilacza oraz listę komend, jakie można wysłać do zasilacza. Prawo do zapisywania zmian w tej grupie ma użytkownik o uprawnieniach administratora, zwykły użytkownik może jedynie odczytywać dane. Część wrażliwych opcji zarządzania i sterowania zasilaczem jest kompletnie ukryta przed użytkownikiem bez praw administratora i z tego też względu nie jest pokazana na zrzutach ekranowych w niniejszej instrukcji. Pod każdą tabelą znajduje się pole logowania z prawami administratora Become Administrator. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

26 Ustawienia parametrów nominalnych (UPS Configuration) W zakładce UPS Configuration spod menu UPS Management można odczytać nominalne parametry wejściowo-wyjściowe zasilacza, takie jak napięcia i częstotliwości wejścia/wyjścia czy poziomy przetwarzanych mocy i progi przeciążenia mocowego a także górną granicę temperatury zasilacza (Rysunek 3-8) Rysunek 3-8 Zakładka parametrów nominalnych UPS Configuration Zakładka wysyłania komend do zasilacza (UPS Control) W tej zakładce dostępne są komendy ręcznego wyłączenia lub "uśpienia" zasilacza po ustalonym, definiowanym czasie. Opcje te są ukryte przed użytkownikiem bez praw administratora, może od jedynie odczytać ustawione czasy przejść. (Rysunek 3-9) 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

27 Rysunek 3-9 Zakładka komend wysyłanych do zasilacza widziana przez nie-administratora Test akumulatorów (UPS Battery Test) Zakładka ta pozwala na wykonanie testu akumulatorów (jeśli tylko zasilacz posiada taką możliwość), jak i odczytanie parametrów ostatniego przeprowadzonego testu (Rysunek 3-10). Część opcji jest ukryta przed użytkownikiem bez praw administratora. Rysunek 3-10 Zakładka testu akumulatorów 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

28 Harmonogram testów akumulatorów (UPS Battery Test Schedule) W tej zakładce możliwe jest zaprogramowanie cyklicznych testów akumulatorów co określony czas (Test Day) lub w określonym konkretnym terminie (Special Day). W kolumnie Test Actions dostępne są następujące opcje wykonania testu: None - brak testu, nieaktywny Quick Test - szybki test 10-sekundowy Test Until Battery Low - długi test aż do wyczerpania akumulatorów Timed Test - test o z góry określonym czasie trwania (Rysunek 3-11). Część opcji jest ukryta przed użytkownikiem bez praw administratora. Rysunek 3-11 Zakładka harmonogramu testów akumulatorów Opcje wyłączania (UPS Shutdown) W tym menu dostępne są parametry wyłączania zasilacza UPS lub stacji roboczych przy wystąpieniu określonych zdarzeń (Rysunek 3-12). Zdarzenia, przy wystąpieniu których można wykonać akcje wyłączenia zasilacza lub klienta (z pierwszej kolumny tabeli- Shutdown Events) wypisano poniżej: 1. AC Failed : zanik zasilania 2. Battery Low : rozładowane akumulatory 3. UPS Overload : przeciążenie mocowe 4. UPS Over Temperature : przegrzanie 5. Weekly Schedule : harmonogram tygodniowy 6. Special Day : konkretny, zdefiniowany dzień 7. EMD Temperature over Threshold : temperatura otoczenia poza dopuszczalnym zakresem (informacja z czujnika parametrów środowiskowych) 8. EMD Alarm-1 : pierwszy alarm z czujnika parametrów środowiskowych EMD Alarm-2 : drugi alarm z czujnika parametrów środowiskowych 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

29 Rysunek 3-12 Zakładka opcji wyłączania Przy wykryciu danego zdarzenia podejmowane jest określone działanie zdefiniowane w drugiej kolumnie tabeli - Shutdown Actions. Dostępnymi działaniami jakie mogą zostać podjęte są: Disabled: Brak Warning: Wysłanie ostrzeżenia do wszystkich klientów systemu Client Shutdown: Wysłanie ostrzeżenia i zamknięcie klienckich stacji roboczych UPS Turn Off: Wysłanie ostrzeżenia i wyłączenie zasilacza UPS po czasie określonym w polu UPS Shutdown Delay pod tabelą Kolumny 1st Warning oraz Warning Interval określają kolejno po jakim czasie zostanie wysłane pierwsze ostrzeżenie i co jaki czas będzie ono powtarzane. Tygodniowy harmonogram wyłączeń i włączeń (Weekly Schedule) W tej zakładce można ustawić tygodniowy harmonogram automatycznych włączeń i wyłączeń zasilacza (Rysunek 3-13). 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

30 Rysunek 3-13 Tygodniowy harmonogram włączeń i wyłączeń Świąteczny harmonogram wyłączeń i włączeń (Special Date Schedule) W tej zakładce można zdefiniować akcje wyłączenia i ponownego włączenia zasilacza w określone dni w roku (Rysunek 3-14). Rysunek 3-14 Świąteczny harmonogram wyłączeń i włączeń 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

31 Konfiguracja układu pomiaru parametrów środowiskowych (EMD Configuration) W tej zakładce można ustawić parametry układu pomiaru parametrów środowiskowych (jeśli zasilacz jest w niego wyposażony). Układ taki może mierzyć tylko temperaturę otoczenia (EMD-T) lub temperaturę i wilgotność (EMD-HT). (Rysunek 3-15). Rysunek 3-15 Konfiguracja układu pomiaru parametrów środowiskowych USTAWIENIA KARTY (WEBPOWER MANAGEMENT) W tej grupie zakładek ustawiane są parametry związane z pracą karty zarządzającej WebPower. Prawo do zapisywania zmian w tej grupie ma użytkownik o uprawnieniach administratora, zwykły użytkownik może jedynie odczytywać dane. Czas systemowy (Date and Time) W tej zakładce ustawiany jest wewnętrzny zegar i kalendarz karty. Parametry można ustawić ręcznie, zsynchronizować z czasem komputera lub z serwerem czasu NTP (Rysunek 3-16). 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

32 Rysunek 3-16 Czas systemowy Ustawienia użytkowników (Multi-User) W tej zakładce administrator może stworzyć konta użytkowników i określić ich poziom dostępu do usług. Ustawienia dokonywane są osobno dla użytkowników lokalnych oraz użytkowników uwierzytelnionych usługą serwera RADIUS (Rysunek 3-17). Ustawienia użytkowników lokalnych (Local User Table) Name: Nazwa użytkownika Password: Hasło Privilege level: Poziom dostępu do usług. Możliwe są trzy różne prawa dostępu: dostęp tylko do odczytu (Read only), dostęp z dostępem do konfiguracji sieci (Network control) oraz dostęp z dostępem do konfiguracji zasilacza (UPS control). 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

33 Rysunek 3-17 Ustawienia użytkowników Ustawienia użytkowników uwierzytelnionych usługą serwera RADIUS (RADIUS User Table) Name: nazwa konta RADIUS Privilege level: Poziom dostępu do usług. Możliwe są trzy różne prawa dostępu: dostęp tylko do odczytu (Read only), dostęp z dostępem do konfiguracji sieci (Network control) oraz dostęp z dostępem do konfiguracji zasilacza (UPS control). Konfiguracja sieciowa karty (WebPower Configuration) W tej zakładce administrator może wprowadzić parametry sieciowe karty takie jak adres IP oraz podstawowe parametry protokołu SNMP(Rysunek 3-18) 1. WebPower IP Address: Adres IP karty (np ). Po zmianie IP karta będzie dostępna pod nowym adresem 2. WebPower Gateway Address: Adres bramy (np ). 3. WebPower Subnet Mask: Maska podsieci (np ). 4. System Contact: Nazwa własna. 5. System Name: Nazwa własna. 6. System Location: Nazwa własna. 7. Battery Last Replaces Date: Data ostatniej wymiany baterii 8. History Log Interval: Okres zapisu parametrów zasilacza w historii. Maksymalna wartość to sekund (8 godzin). 9. Extended History Log Interval: Okres zapisu statystyk zasilacza. Co określony 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

34 czas zapisywane są parametry pracy zasilacza w tym okresie z maksimami i minimami każdego parametru. Zakres wynosi od 3 do 9000 minut. 10. WebPower Polling Rate (sec): Częstość odświeżania wyświetlanych parametrów. 11. WebPower Baud Rate (bps): Szybkość wymiany danych między kartą a zasilaczem w bitach na sekundę. 12. Default Language: Język domyślny usługi HTTP (dostępny jest angielski, chiński tradycyjny i chiński uproszczony) 13. Temperature Unit: Jednostka temperatury (ºC, ºF). Rysunek 3-18 Konfiguracja sieciowa karty Ustawienia protokołów (WebPower Control) W tej zakładce administrator może włączyć lub wyłączyć użycie dostępnych protokołów i usług sieciowych. Dostępna jest też opcja zmiany domyślnych portów TCP/UDP protokołów. W tej samej zakładce istnieje też możliwość przywrócenia wszystkich domyślnych parametrów karty. Część opcji jest ukryta przed użytkownikiem bez praw administratora. (Rysunek 3-19) 1. BOOTP/DCHP Status: Włączenie lub wyłączenie obsługi protokołów dynamicznego przyznawania adresów sieciowych: Bootstrap Protocol (BOOTP) lub Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

35 2. Ping Echo: Włączenie lub wyłączenie odpowiedzi na usługę ping. 3. Network Upgrade: Włączenie lub wyłączenie protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP) służącego do aktualizacji oprogramowania po sieci lokalnej. 4. Telnet Connection: Włączenie lub wyłączenie protokołu. 5. HTTP Support: Włączenie lub wyłączenie protokołu HTTP 6. SNMP Support: Włączenie lub wyłączenie protokołu SNMP. 7. Reset Agent to Default: Przywrócenie wszystkich parametrów domyślnych 8. Restart Agent: Restart systemu karty. Rysunek 3-19 Ustawienia protokołów Aktualizacja oprogramowania (WebPower Upgrade) W tej zakładce administrator ma możliwość uaktualnienie oprogramowania na podstawie pliku uaktualnienia ładowanego z dysku(upgrade.exe). (Rysunek3-20). 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

36 Rysunek 3-20 Aktualizacja oprogramowania Ustawienia logowania serwera RADIUS (Authentication Configuration) W tej zakładce administrator może ustawić parametry logowania usługą serwera RADIUS (Rysunek 3-21). Rysunek 3-21 Ustawienia logowania serwera RADIUS 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

37 1. RADIUS UDP Port Definiuje port UDP usługi 2. Primary RADIUS Server Adres IP lub nazwa domenowa preferowanego serwera RADIUS 3. Secondary RADIUS Server Adres IP lub nazwa domenowa alternatywnego serwera RADIUS 4. Share Secret of Primary Server Klucz dzielony do preferowanego serwera RADIUS 5. Share Secret of Secondary Server Klucz dzielony do alternatywnego serwera RADIUS 6. Packet Timeout Interval (sec) Czas wygaśnięcia pakietów (timeout) 7. Packet Retry Times Czas ponownego wysyłania pakietów po utracie pakietu. Ustawienia logowania do usług HTTP i SNMP (SNMP/HTTP Access Control) W tej zakładce ustawiane są uprawnienia stacji zarządzających do odczytu i zapisu parametrów (Rysunek 3-22). Zobacz także DODATEK B GRAF ALGORYTMU LOGOWANIA 1. Index: Numer porządkowy 2. NMS IP Address: Adres IP stacji zarządzającej. Ciąg czterech zer oznacza brak konfiguracji w tym polu, ciąg czterech 255 oznacza, iż ustawienie będzie tyczyć się wszystkich stacji w sieci. Możliwe jest także ustawienie wszystkich stacji w danej podsieci poprzez wpisanie 255 (kanału rozgłoszeniowego) w miejsce zakresu zmienności adresów, np. wpisanie oznacza, iż konfiguracja będzie tyczyć się wszystkich stacji z puli adresów xxx. 3. Community: Hasło niskiego poziomu związane z wpisem (maks. 16 znaków) 4. Access Type: Poziom dostępu do zapisu i/lub odczytu. Dostępne są poziomy: Brak dostępu (NotAccess), tylko do odczytu (Read) i odczyt/zapis (Read/Write). 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

38 Rysunek 3-22 Ustawienia logowania do usług HTTP i SNMP Ustawienie adresatów notyfikacji SNMP (SNMP Trap Receivers) W tej zakładce wpisywane są adresy sieciowych stacji zarządzających (Network Management Stations, NMS), które mają otrzymywać notyfikacje SNMP od karty (Rysunek 3-23) 1. Index: Numer porządkowy 2. NMS IP Address: Adres IP stacji zarządzającej. 3. Community String: Hasło niskiego poziomu związane z wpisem (maks. 16 znaków) 4. Trap Type: Typ wysyłanych notyfikacji 5. None: brak 6. RFC-1628 Trap: oparte o standardową bazę MIB zgodną z RFC WebPower Trap: oparte o własną bazę WebPower MIB 8. Severity: Waga wysyłanych notyfikacji: 9. Information: Wysyłanie wszystkich notyfikacji 10. Warning: Wysyłanie tylko ostrzeżeń 11. Severe: Wysyłanie tylko krytycznych powiadomień 12. Description: Uwagi własne 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

39 Rysunek 3-23 Ustawienie adresatów notyfikacji SNMP Lista budzonych stacji (WakeOnLAN Targets) Korzystając z funkcji Wake-on-LAN można obudzić dany komputer ze stanu wyłączenia w oparciu o adres MAC jego karty sieciowej. Można wpisać maksymalnie 32 adresy MAC stacji, które mają być obudzone wraz z uruchomieniem zasilacza i karty. Aby obudzenie było możliwe komputer musi akceptować funkcję, co zwykle ustawia się w BIOS-ie. (Rysunek 3-24). Rysunek 3-24 Lista budzonych stacji 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

40 Częstość odświeżania stron informacyjnych (Homepage Refresh Rate) W tej zakładce ustawiane są okresy automatycznego odświeżania informacji widocznych na stronach. (Rysunek 3-25). Rysunek 3-25 Częstość odświeżania stron informacyjnych Zawiadomienia owe ( Notification) W tej zakładce wprowadzane są parametry konfiguracji poczty elektronicznej i lista adresatów zawiadomień (Rysunek 3-26) Rysunek 3-26 Zawiadomienia owe 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

41 1. Mail Server Serwer poczty wychodzącej 2. User Account Nazwa użytkownika serwera poczty wychodzącej 3. User Password Hasło użytkownika serwera poczty wychodzącej 4. Sender s Address: Nazwa nadawcy widoczna w polu "Od:". Przy braku wpisu w tym polu nadawca będzie widoczny w formie 5. Mail Subject Prefix: Prefiks tematu wiadomości pomocniczy w zorientowaniu się, że to karta WebPower wysłała wiadomość 6. DNS Address Adres serwera DNS, z którego należy korzystać przy lokalizowaniu serwera poczty wychodzącej. Jeśli np. serwer poczty wychodzącej znajduje się w sieci lokalnej, ten wpis może nie być potrzebny (domyślnie: ) 7. Mailing Daily Status Report At (hh:mm) Godzina wysyłania raportów dziennych 8. Mail Account Lista adresatów: Description Uwagi własne Mail Type Typ wysyłanych wiadomości, możliwe są opcje wysyłania do danych adresatów tylko wiadomości typu: None: niewysyłanie żadnych wiadomości Events: wiadomości związane z ważnym zdarzeniem Daily Status: raporty dzienne Events/Status: oba powyższe Event Level Dalsze zróżnicowanie typu wysyłanych wiadomości o zdarzeniach na informacyjne, ostrzeżenia i krytyczne powiadomienia tak, jak to miało miejsce w typach wysyłanych notyfikacji SNMP. Własne linki zewnętrzne (External Links) W tym miejscu można wpisać kilka linków, które uzna się za przydatne użytkownikowi (np. skrót do strony producenta zasilacza UPS). Będą one widoczne w menu rozwijanym po lewej stronie ekranu (Rysunek 3-27) 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

42 Rysunek 3-27 Własne linki zewnętrzne PAMIĘĆ ZDARZEŃ I POMIARÓW (UPS HISTORY) W zakładce UPS History znajdują się wszystkie rodzaje informacji wysłanych zarówno z zasilacza jak i przez samą kartę zarządzającą, ułożone w porządku chronologicznym. Zapisy te mogą być pomocne w diagnozowaniu problemów z systemem zasilania. Wpisy pamięci pomiarów (UPS History Log) W tej zakładce znajdują się wpisy z cyklicznych pomiarów. Informacje zawarte w pamięci pomiarów składają się z: 1. Log Date: data wpisu pamięci 2. Log Time: czas w którym wszystkie poniższe pomiary zostały dokonane 3. Input Voltage: napięcie wejściowe 4. Output Voltage: napięcie wyjściowe 5. Output Load: obciążenie [w %] 6. Battery Capacity: pojemność baterii [w %] 7. Input Frequency: częstotliwość wejściowe 8. UPS Temperature: temperatura wewnętrzna zasilacza 9. EMD Temperature: temperatura otoczenia 10. EMD Humidity: wilgotność otoczenia 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

43 Wpisy statystyki pomiarów (UPS Extended Log) Ta zakładka pokazuje dane statystyczne (maksimum, minimum, średnia) pomiarów zebranych w danym czasie. Administrator może zmienić okres zbierania danych statystycznych wchodząc w zakładkę Extended Log Interval. Parametry, których dotyczą statystyki są identyczne z tymi wymienionymi w poprzednim podpunkcie: 1. Log Date: data wpisu pamięci 2. Log Time: czas w którym wszystkie poniższe pomiary zostały dokonane 3. Input Voltage: napięcie wejściowe 4. Output Voltage: napięcie wyjściowe 5. Output Load: obciążenie [w %] 6. Battery Capacity: pojemność baterii [w %] 7. Input Frequency: częstotliwość wejściowe 8. UPS Temperature: temperatura wewnętrzna zasilacza 9. EMD Temperature: temperatura otoczenia 10. EMD Humidity: wilgotność otoczenia Pamięć zdarzeń związanych z zasilaczem (UPS Event Log) Tabela zdarzeń zawiera wszystkie zdarzenia od wymazania pamięci lub zawiera maksymalną liczbę zdarzeń, gdzie najstarsze zdarzenia zostały nadpisane najnowszymi. Wpis składa się z tylko 3 rubryk: 1. Date: data 2. Time: czas 3. Event Description: typ zdarzenia Pamięć zdarzeń związanych z kartą (WebPower Events Log) Tabela zdarzeń zawiera wszystkie zdarzenia od wymazania pamięci lub zawiera maksymalną liczbę zdarzeń, gdzie najstarsze zdarzenia zostały nadpisane najnowszymi. Wpis składa się z tylko 3 rubryk: 1. Date: data 2. Time: czas 3. Event Description: typ zdarzenia Czyszczenie i zapis (Clear & Save Log Data) W tej zakładce administrator może usunąć wpisy lub wyeksportować je do pliku arkusza kalkulacyjnego ( *.csv) WYBÓR JĘZYKA (LANGUAGE SELECTION) 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

44 W zakładce wyboru języka można ustawić domyślny język interfejsu HTTP. (Rysunek 3-28) Rysunek 3-28 Wybór języka DODATKOWE FUNKCJE PRZEGLĄDANIA DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

45 Interfejs HTTP WebPower posiada także funkcję przeglądania uproszczonej strony, kompatybilnej z palmtopami oraz telefonami komórkowymi obsługującymi WAP. Strona przystosowana do przeglądania z poziomu palmtopa znajduje się pod adresem <HTTP://adres_karty/PDA> lub < karty/p> (Rysunek 3-29). UPS Status: UPS Status: On Mains Voltage In (VAC): Voltage Out (VAC): Output Load (%): 0 Frequency (Hertz): 50.0 System Up Time: 0day 12:02:14 Menu WebPower Menu Status Identification Battery Input Output Clients Identification: UPS Name: UPS UPS Model: UPS 650 Output VA: 690 UPS Type: Offline UPS Firmware: 4.01 WebPower Firmware: Location: Admin: WebPower Pro v3.00. Office MIS System Up Time: 0day 12:43:12 Menu Battery: Battery Status: Time since on Battery Power (Sec): 0 Battery Capacity (VDC): 100 Battery Voltage (VDC): 13.3 Battery Temperature (Celsius) 30.0 Menu Battery Ok Input: Voltage In (VAC): Frequency (Hertz): 50.0 Menu Clients: 1: Menu Output: Voltage Out (VAC): Output Load (%): 0 Menu Rysunek 3-29 Dodatkowe funkcje przeglądania dla palmtopów WAP W telefonie obsługującym WAP należy wpisać <HTTP://adres_karty/WAP> lub < karty/w>. Wyświetlone zostanie uproszczone menu karty zarządzającej (Rysunek 3-30) 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

46 Rysunek 3-30 Dodatkowe funkcje przeglądania dla telefonów z WAP ROZDZIAŁ 4 MONITORING Z UŻYCIEM MONITORA JAVA Interfejs karty został wzbogacony o dwa dodatkowe applety JAVA, pozwalające na graficzne i przejrzyste przedstawienie trybów pracy i parametrów systemu, szczególnie przydatne przy monitoringu zdalnym po sieci LAN przez Internet. Wyświetla kluczowe parametry w formie graficznej. lub Graficzne przedstawienie historii zdarzeń i pomiarów MONITOR JAVA Klikając przycisk w prawym górnym rogu ekranu otwieramy graficzny monitor parametrów, takich jak napięcie wejściowe i wyjściowe, obciążenie, pojemność akumulatorów czy temperatura. Dodatkowo monitor posiada wskaźniki aktualnego statusu urządzenia oraz okno informacji. Przyciski funkcyjne Wskaźniki statusu Okno informacji 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

47 Rysunek 4-1 Monitor Java Rysunek 4-2 Monitor Java 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

48 Przycisk przełączenia widoku parametru- pozwala na zmianę widoku wskaźnika wskazówkowego parametru na wykres czasowy i na odwrót Przycisk odświeżenia- pozwala na ustawienie częstości automatycznego odświeżania parametrów (domyślnie: 5 sekund) Przycisk informacji- włącza lub wyłącza wyświetlanie informacji i ostrzeżeń Wyjście Wskaźniki statusu Rysunek 4-3 Wskaźniki statusu Wskaźniki statusu w kompaktowej formie wyświetlają aktualny tryb pracy urządzenia. Zielone podświetlenie wskaźnika oznacza w szerokim sensie normalną sytuację czy normalny tryb. W razie wystąpienia zdarzenia zmieniającego ten stan rzeczy podświetlenie zmieni się na czerwone, np. przy zaniku napięcia na wejściu zasilacza, zielono podświetlony wskaźnik AC OK zmieni się na czerwono podświetlony AC FAIL. Okno informacji W tym oknie wyświetlane są informacje, ostrzeżenia i alarmy związane z pracą zasilacza lub karty. APPLET HISTORII ZDARZEŃ I POMIARÓW 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

49 Klikając przycisk lub w prawym górnym rogu ekranu otwieramy graficzne zobrazowanie historii zdarzeń i pomiarów. Dokonane pomiary są wyświetlane na wykresie jako funkcja czasu, domyślnie wszystkie parametry wyświetlane są na jednym wykresie, można jednak wybrać, które parametry mają być wyświetlane za pomocą pól wyboru po lewej stronie od wykresu. a snap-shot of all the fundamental UPS parameters.a snap-shot of all the fundamental UPS parameters.gives a snap-shot of all the fundamental UPS parametersiiiii Rysunek 4-4 Applet historii zdarzeń i pomiarów Refresh: Odświeżenie widoku Reload: Uaktualnienie danych i zresetowanie zera skali czasu (monitoring "od nowa") Exit: Wyjście ROZDZIAŁ 5 ZARZĄDZANIE Z POZIOMU SNMP 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

50 USTAWIENIA DOSTĘPU SNMP Stacja zarządzająca (NMS) może komunikować się z kartą za pośrednictwem protokołu SNMP jeśli jej adres IP został uprzednio dodany do listy dostępu. Dodawanie stacji do listy i nadawanie jej praw do dostępu SNMP zostało opisane w rozdziale 3 w podpunkcie Ustawienia logowania do usług HTTP i SNMP. W przeciwnym razie stacja będzie mogła jedynie odczytywać informacje z karty. USTAWIENIE ADRESATÓW NOTYFIKACJI SNMP Patrz rozdział 3. KONFIGURACJA PROGRAMU ZARZĄDZAJĄCEGO SNMP Dodaj bazę obiektów MIB WebPower znajdującą się na płycie CD-ROM do zasobów MIB programu zarządzającego. Aby uzyskać dostęp do agenta SNMP karty WebPower należy podać adres IP karty, hasło odczytu GET community string (domyślne: public) i hasło zapisu SET community string (domyślne: admin) ROZDZIAŁ 6 PROGRAMY ZAMYKAJĄCE 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

51 INSTALACJA PROGRAMU ZAMYKAJĄCEGO SYSTEM WINDOWS 9X/NT/ 2000/XP/ Włóż płytę WebPower CD-ROM do napędu. 2. Uruchom program WebPower Service.exe. 3. Na ekranie pojawi się okno konfiguracji, wpisz docelowy adres IP karty WebPower, nazwę własną klienta oraz parametr opóźnienia wyłączenia systemu operacyjnego (Shutdown Delay) (Rysunek 6-1). Kliknij przycisk Def. jeśli aby potwierdzić wpisaną nazwę klienta. Poniżej w polu Shutdown Events należy wybrać, które zdarzenia mają powodować uruchomienie procedury zamknięcia systemu. Rysunek 6-1 Okno konfiguracji 4. Kliknij OK. 5. Program zamykający (klient usługi) automatycznie połączy się z kartą zarządzającą w zasilaczu (serwerem usługi). 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

52 UWAGA! Lokalnie ustawiony parametr czasu do zamknięcia systemu Shutdown Delay nie powinien być większy od parametru UPS Shutdown Delay ustawionego w karcie zarządzającej Podgląd podłączonego klienta poprzez interfejs HTTP 1. Uruchom przeglądarkę i wejdź w interfejs HTTP karty (patrz: Rozdział 3). 2. Wybierz UPS Monitoring -> Client Table aby zobaczyć listę podłączonych klientów lub sprawdzić, czy nowo zainstalowany program zamykający został poprawnie połączony (Rysunek 6-2). Rysunek 6-2 Podgląd podłączonego klienta poprzez interfejs HTTP Proces zamykania systemu Windows 9x/ NT / 2000 / XP /2003 W momencie wystąpienia zdarzenia, które zostało skonfigurowane aby zamykać system, karta wysyła komendę zamknięcia do wszystkich klientów. Na komputerze z zainstalowanym klientem (programem zamykającym) pojawi się okno ostrzegające o zaistniałym zdarzeniu w sieci i o przygotowaniu do procedury zamykania systemu 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

53 (Rysunek 6-3). Równocześnie rozpocznie się odliczanie ustawionego wcześniej czasu opóźnienia wyłączenia systemu operacyjnego. Użytkownik może ręcznie wybrać natychmiastowe zamknięcie klikając przycisk "Shutdown Now" lub anulować proces wybierając "Cancel". Rysunek 6-3 Okno ostrzegające o zamnięciu systemu Ikona programu (widoczna np. w pasku zadań) wskazuje na aktualny status połączenia: 1. Aktywne połączenie z zasilaczem UPS. 2. Próba połączenia z zasilaczem UPS. 3. Zamykanie komputera. 4. Usługa zawieszona. 5. Zasilacz UPS został wyłączony. INSTALACJA PROGRAMU ZAMYKAJĄCEGO SYSTEM SCO OpenServer UNIX (AGENT uguard) 1. Zaloguj się jako administrator do stacji z systemem SCO OpenServer 2. Włóż płytę WebPower CD-ROM do napędu. 3. Jeśli napęd jest już zainstalowany, przejdź do punktu 5 4. Wpisz "mount /dev/cd0 /mnt" 5. Wybierz "Filesystems" -> "Filesystem Manager" -> "Mount" -> "Add Mount Configuration" -> "Local" 6. Wybierz "Device File" i wpisz nazwę "Mount Point" (np: /mnt). Wybierz "OK" 7. Skopiuj pliki programu zamykającego do folderu i wypakuj do folderu "./uguard" # mkdir uguard # cp /mnt/client/sco/sd_sco_4_20_webpower.tar /uguard/uguard.tar # cd /uguard # tar xvf uguard.tar 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

54 8. Wpisz./install.sh aby rozpocząć instalację. #./install.sh 9. Powłoka uruchomi 'vi uguard.conf', należy uzupełnić wpisy adresu serwera usługi (RemoteHostIP), nazwy klienta (ClientName) i parametr opóźnienia wyłączenia systemu operacyjnego (ShutdownDelay) (Rysunek 6-4). ;Sample configuration file of uguard ;RemoteHostIP: The IP address of remote UPS. ;Set the address to default IP ( ) if no WebPower Service is connected. RemoteHostIP = ;ClientName:The name of the this machine[optional]. ; Free form for this parameter. ; Maximum 28 bytes long. ClientName = Mainserver ;WarningBeep status: WarningBeep = 0 ;1 = TRUE; 0 = FALSE(default) ;ShutdownDelay: The local delay time before shutdown. ; Range from 0 to seconds. ShutdownDelay = 120 ;Special shutdown script ShutdownScript = /usr/foo ;ForceShutdownDelay: The delay time for executing shutdown program ; Range from 0 to seconds. ForceShutdownDelay = 120 ;Check AC Fail event ;1 = TRUE; 0 = FALSE(default) AcFail = 0 ;Check Battery Low event ;1 = TRUE; 0 = FALSE(default) BatteryLow = 0 ;Check UPS Overload event ;1 = TRUE; 0 = FALSE(default) UPSOverload = 0 ;Check UPS Over Temperature event ;1 = TRUE; 0 = FALSE(default) OverTemp = 0 ;Special Weekly and Special Day Schedule shutdown ;1 = TRUE; 0 = FALSE(default) 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

55 WeekDaySched = 0 Rysunek 6-4 Uzupełnienie parametrów w "uguard.conf" 10. Należy też wybrać, które zdarzenia mają powodować uruchomienie procedury zamknięcia systemu poprzez przypisanie tym zdarzeniom wartości 1=TRUE, np. wpisanie parametru BatteryLow=1 spowoduje zamknięcie systemu wywołane niskim poziomem baterii. Jeśli dane zdarzenie zamknięcia ma przypisaną wartość 0 to nie będzie ono powodowało zamknięcia systemu, lecz tylko wyświetlenie ostrzeżenia. 11. Zapisanie pliku kończy instalację Konfiguracja programu zamykającego (agenta) uguard Aby uruchomić konfigurację agenta uguard wpisz komendy: # cd /uguard # uguard -h uguard WebPower Service, Formal Release 4.20 Copyright 2005 Ingrasys Computer Technology Inc. All rights reserved Usage: uguard [-h][-v][-ss][-uu][-d][-r][-p][-l][-e][-gn] -h: This manual page. -v: Show revision information -s: Start the daemon now -S: Start the daemon at next boot up time -u: Unload this daemon -U: Unload this daemon, don't restart at next boot time -d: Suspend program -r: Resume this daemon -p: Probe the daemon status -l: List daemon configuration -e: Modify daemon configuration -b: Enable Beep. -o: Disable Beep, default. -i : Ignore shutdown request. -t : Enable shutdown request, default. -gn: Log level (logfile is /var/adm/uguard.log) n = 0, No log activities n = 1, Log start/ stop/ warning activities Rysunek 6-5 Konfiguracja programu zamykającego uguard (parametr -h) Program uguard można wpisywać z następującymi parametrami: -h: Konfiguracja programu (jak powyżej) -v: informacje o wersji -s: uruchomienie agenta -S: uruchomienie agenta przy następnym uruchomieniu 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

56 -u: wyłączenie agenta -U: trwałe wyłączenie agenta -d: zawieszenie działania programu -r: włączenie agenta -p: pobranie statusu agenta -l: pobranie konfiguracji agenta -e: zmiana konfiguracji agenta -b: buzzer włączony -o: buzzer wyłączony (domyślnie) -i : nie wykonuj zamykania systemu -t : wykonuj zamykanie systemu (domyślnie) -gn: zapis zdarzeń (w pliku /var/adm/uguard.log) n = 0, brak zapisu n = 1, zapis uruchomień, zamknięć i ostrzeżeń Usuwanie programu uguard 1. Wyłącz uguard #cd /etc #uguard -U 2. Usuń utworzone pliki #cd /etc #rm uguard #rm uguard.conf #cd /etc/rc.d/init.d #rm ug_usha.sh #rm /usr/adm/uguard.log INSTALACJA PROGRAMU ZAMYKAJĄCEGO SYSTEM LINUX 2.0. (AGENT uguard) 1. Zaloguj się jako administrator do stacji z systemem Linux kernel 2.0.x (lub nowszy) 2. Włóż płytę WebPower CD-ROM do napędu. 3. Jeśli napęd jest już zainstalowany, przejdź do punktu 7 4. Wpisz mount /dev/cdrom 5. Zmień katalog na "Mount Point" (np: /mnt/cdrom/client/linux). 6. Skopiuj pliki programu zamykającego do folderu i wypakuj do folderu "./uguard" # cd /mnt/cdrom/client/linux # mkdir /uguard 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

57 # cp./sd_linux_4_20_webpower.tar /uguard/uguard.tar # cd /uguard # tar xvf uguard.tar 7. Wpisz./install.sh aby rozpocząć instalację. #./install.sh 8. Powłoka uruchomi 'vi uguard.conf', wpisywanie parametrów i obsługa programu są identyczne z tymi dla systemu SCO OpenServer UNIX Instalacja programu zamykającego system Novell Netware 1. Włóż płytę WebPower CD-ROM do napędu i skopiuj do C:\. pliki NOVSHUT.NLM oraz readme.txt i wypakuj archiwum ZIP 2. Zmień folder na NWSERVER. 3. Wpisz server na C:\NWSERVER\ 4. Wpisz load install 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

58 5. Wybierz NCF files options <create/edit server startup files> z tabeli Installation Options. 6. Wybierz Edit AUTOEXEC.NCF file z menu Available NCF Files Options. 7. Wpisz load c:\novshut.nlm. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

59 8. Wciśnij przycisk F10 aby zapisać plik AUTOEXEC.NCF. 9. Wpisz kolejno komendy down oraz exit 10.Agent zamykania systemu wystartuje przy ponownym uruchomieniu systemu. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

60 11. Skonfiguruj parametry adresu IP karty, nazwy serwera i klienta usługi i czasu opóźnienia wyłączenia systemu operacyjnego 12. Wciśnij ALT + F10 aby zatwierdzić zmiany parametrów. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

61 INSTALACJA PROGRAMU ZAMYKAJĄCEGO SYSTEM SOLARIS (AGENT uguard) 1. Zaloguj się jako administrator do stacji z systemem Linux kernel 2.0.x 2. Włóż płytę WebPower CD-ROM do napędu 3. Stwórz nowy folder "/uguard" (mkdir uguard) 4. Skopiuj pliki programu zamykającego do folderu i wypakuj do folderu "./uguard" 5. Wpisz./install.sh aby rozpocząć instalację. 6. Powłoka uruchomi 'vi uguard.conf', wpisywanie parametrów i obsługa programu są identyczne z tymi dla systemu SCO OpenServer UNIX. 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

62 Parametry karty Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP DODATEK A SPECYFIKACJA TECHNICZNA Procesor 16 bit CPU - 50MHz Pamięć 512K x 16 Static RAM 512K x 16 Flash ROM Komunikacja szeregowa 2 porty asynchronicznej komunikacji szeregowej Kontroler LAN 10/100 Mbits Ethernet controller Zegar czasu rzeczywistego RTC z podtrzymaniem bateryjnym Protokoły komunikacji z Phoenixtec UPS communication protocol v3.3 zasilaczem Santak UPS communication protocol SEC UPS communication protocol V2.6 Delta UPS communication protocol V1.43 Protokoły sieciowe SNMP over UDP/IP HTTP over TCP/IP ARP, TFTP, SSH, SSL, ICMP Bazy obiektów MIB UPS MIB (RFC1628) WebPower MIB (własna) Temperatura pracy 0 ~ 40 C Wilgotność względna 10 ~ 80 % Zasilanie 8-15V DC Pobór mocy <3.0 W Wymiary 130mm x 60mm x 18.2mm Masa 90g Normy zgodności FCC class B CE class B Układ płytki drukowanej i opis pinów brzegowych Płytka 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

63 Opis pinów Strona spodnia Strona komponentów Pin 1 GND Pin 2 DC (8-15V) Pin 3 Txd UPS Pin 4 Rxd UPS Pin 5 NC Pin 6 NC Pin 7 NC Pin 8 zwarty do pin 10 Pin 9 GND Pin 10 zwarty do pin 8 Pin 11~25 NC Pin 12~26 NC Układ przełączników DIP-switch COM NETWORK ON 2 1 Reset Status Power Tryb pracy względem ustawienia DIP-switchy Nr SW1 SW2 Tryb pracy 1 ON ON Tryb diagnostyczny producenta 2 ON OFF Tryb aktualizacji szeregowej 3 OFF ON Zarezerwowany 4 OFF OFF Tryb normalny Wskaźniki LED Nr Port dioda zielona dioda czerwona status 1 mruga co 1s zgaszona Ethernet 100 Mbit/s 2 LAN zgaszona mruga co 1s Ethernet 10 Mbit/s 3 zgaszona zgaszona Brak połączenia 4 świeci mruga co 1-3s Port RS-232 aktywny 5 COM zgaszona mruga co 1s Uaktualnienie 6 (RS-232) Mrugają na przemian Tryb diagnostyczny 7 świeci świeci Błąd 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

64 DODATEK B GRAF ALGORYTMU LOGOWANIA 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.:

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej NMC

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej NMC 2012/04/23 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 USTAWIANIE PARAMETRÓW KARTY PRZEZ PORT SZEREGOWY (COM)... 6 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Podstawowa konfiguracja i monitorowanie ConSentry LANShield Controller oraz ConSentry InSight Command Center Dostęp konsolowy do urządzenia Dostęp administracyjny do

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem MeternetPRO]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem MeternetPRO] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi Moduł Ethernetowy EL-ETH Instrukcja obsługi Spis treści 1. Dane techniczne... 3 2. Opis złącz... 3 3. Elementy interfejsu... 3 4. Przykładowy schemat podłączenia modułu do sterownika PLC... 3 5. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP 2011/05/30 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 CHARAKTERYSTYKA... 3 INSTALACJA I URUCHOMIENIE... 4 WYMAGANIA... 4 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE... 4 MONTAŻ... 5 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ługi. Rejstratora RCW-800 WiFi

Instrukcja obs ługi. Rejstratora RCW-800 WiFi Instrukcja obs ługi Rejstratora RCW-800 WiFi Rejestrator temperatury i wilgotności z wyświetlaniem bieżących wartości. Posiada wbudowany czujnik temperatury i wilgotności. Znajduje szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Zawartość opakowania... 3 2. Opis urządzenia... 3 2.1. Wyświetlacz licznika... 4 2.2. Kasowanie wyniku... 4 2.3. Wygaszanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Kamera sieciowa Mini

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH

COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH 2017.03.07 COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH Monitor CDV-70UX występuje w dwóch wersjach sprzętowych: Wersja 1: - numery seryjne 2015.06S1506., 2015.07S1507., - dioda informacyjna LED

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Edge-Core Networks Przełączniki WebSmart: Podręcznik Administratora

Edge-Core Networks Przełączniki WebSmart: Podręcznik Administratora ROZWIĄZANIA DLA SIECI WiFi, ISP, DC, Systemów zabezpieczeń Edge-Core Networks Przełączniki WebSmart: Podręcznik Administratora Historia wersji Wersja Data Utworzył Uwagi 1.0 2015-01-08 Adam Kozłowski Wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

2006 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. GeoVision, Inc.

2006 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. GeoVision, Inc. 2006 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik jest chroniony prawami autorskimi i nie może być kopiowany, również częściowo, bez pisemnej zgody firmy GeoVision. Firma Geovision dołożyła starań,

Bardziej szczegółowo