Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce Kielce, ul. Zakładowa 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1"

Transkrypt

1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel , fax Nr projektu Data Faza Egz. Nr 1 marzec 2009 projekt wykonawczy 1 PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ CZĘŚĆ B URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI Targi Kielce Kielce, ul. Zakładowa 1 Inwestor: Projektant: TARGI KIELCE Sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, Kielce TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka Kielce Zespół projektowy: Imię i nazwisko data podpis Główny Projektant Projektował Sprawdził Waldemar Janur Stanisław Janur Krzysztof Szymkiewicz

2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTOR PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA 2 2. OPIS TECHNICZNY STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 5 3. URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI WARSTWA RDZENIA WARSTWA DYSTRYBUCJI I WARSTWA DOSTĘPOWA OPIS FUNKCJONALNY SWITCH`y 5500G: OPIS FUNKCJONALNY SWITCH`y PWR: OPIS SWITCH`a BEZPRZEWODOWEGO WX OPIS PUNKTU DOSTĘPOWEGO AP 3150: OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TIPPING POINT IPS ROUTER UTM X UWAGI! 21

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 INWESTOR TARGI KIELCE Sp. z o.o. ul. Zakładowa Kielce 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą formalno-prawna niniejszego opracowania jest umową zawartą w dniu 24 lutego 2009r, pomiędzy Targami Kielce Sp. z o.o., a firmą TK_SYSTEM z siedzibą w Kielcach, ul. Władysława Łokietka 8, oraz wytyczne Inwestora. konsultacje z administratorem. wizja lokalna. 1.3 ZAKRES OPRACOWANIA Przedstawiony projekt techniczny przedstawia koncepcję implementacji nowej infrastruktury sieciowej dla Targów Kielce Sp. z o.o. Przedstawiona koncepcja została oparta o urządzenia sieciowe firmy 3COM - znanego producenta sprzętu sieciowego, dostarczającego wszystkie wymagane w tym projekcie urządzenia aktywne. Producent ten jest proponowany ze względu na bardzo dobre dotychczasowe doświadczenia z uŝytkowanym sprzętem oraz dobry stosunek ceny do oferowanych funkcjonalności. Przedstawiona architektura została stworzona w oparciu o obowiązujące zasady projektowania tego rodzaju sieci z podziałem na trzy warstwy, dostępową, dystrybucyjną oraz rdzeniową. Taki projekt zapewnia wysoki poziom odporności na awarię, dzięki czemu jest zapewnione nieprzerwane działanie wszystkich waŝnych elementów sieciowych. Dodatkowo w celu zabezpieczenia krytycznych zasobów sieciowych przed atakami, zaproponowano wysoko wydajne urządzenia klasy Intrusion Prevention Systems jak równieŝ urządzenia Unified Threat Management chroniące sieć firmową przed zagroŝeniami z Internetu. 2

4 2. OPIS TECHNICZNY 1Gb/s Farma Serwerów 1Gb/s WX 1200 Jeden swich 3300 jako zapas w razie awarii Internet UTM X Mb/s 100Mb/s 10Gb/s 7906E Switch & Router 7906E Switch & Router IPS 1Gb/s links 3 x AP portów PoE Budynek administracyjny 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 3 x 5500G 48 Ports PWR Stack IPS 2 x 5500G 24 Ports Stack 2 x 5500G 24 Ports Stack 2 x 5500G 24 Ports Stack 2 x 5500G 24 Ports Stack 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 1Gb/s 2 x 5500G 24 Ports Stack 2 x 5500G 24 Ports Stack 1Gb/s links 1Gb/s links 1Gb/s links 1Gb/s links 1Gb/s links 1Gb/s links 2 x Ports 1 x Ports 128 portów 2 x Ports 1 x Ports 128 portów 2 x Ports 1 x Ports 128 portów 2 x Ports 1 x Ports 128 portów 2 x Ports 104 porty 1 x Ports 2 x Ports 100 portów HALA A HALA B HALA C HALA D HALA E HALA F Proponowany schemat sieci dla Targów Kielce przedstawia urządzenia sieciowe realizujące zakładane w projekcie funkcje z podziałem na hale wystawowe i część biurową wraz z dostępem bezprzewodowym. Rdzeń sieci stanowią przełączniki modularne 3COM 7906E mogące pomieścić 2 karty przełączające pakiety oraz 6 kart liniowych. W warstwie dystrybucyjnej zaproponowano przełączniki 3COM 5500G, po dwa przełączniki na kaŝdą z hal oraz 3 przełączniki na budynek administracyjny. W kaŝdej z lokalizacji przełączniki 5500G będą skonfigurowane jako stos z wykorzystaniem technologii XRN (expandable Resilient Networking), umoŝliwiającej połączenie do 8 przełączników stackowalnych w jeden logiczny przełącznik. Technologia ta umoŝliwia traktowanie takiego stosu jako jednego urządzenia w warstwie 2 i 3 modelu ISO/OSI. Dzięki takiej konfiguracji uzyskujemy pełną redundancję w warstwie dystrybucyjnej oraz rdzeniowej. Awaria któregokolwiek z przełączników w warstwie dystrybucyjnej lub rdzeniowej nie spowoduje problemu w korzystaniu uŝytkowników z zasobów sieciowych. W warstwie dostępowej zaproponowano wykorzystanie posiadanych przez Targi Kielce przełączników serii 3300 oraz doposaŝenie hal w 3

5 przełączniki 3COM W przypadku awarii przełącznika dostępowego dostęp do zasobów sieciowych utracą uŝytkownicy jedynie tego jednego przełącznika. Na poziomie warstwy dostępowej dopuszcza się pojedynczy punkt awarii ze względu na utratę tylko niewielkiej ilości uŝytkowników całej sieci, jak równieŝ specyfikę stacji roboczych i ich podłączenia do sieci Ethernet. Dostępność serwerów sieciowych jest krytyczna dla działania firmy, w związku z tym kaŝdy serwer będzie podłączony dwoma interfejsami do dwóch przełączników rdzeniowych, w ten sposób awaria jednego z połączeń nie spowoduje niedostępności do zasobów. Serwery dodatkowo będą zabezpieczone równieŝ przez wysoko wydane systemy ochrony przed atakami Intrusion Prevention Systems w postaci urządzeń firmy 3COM Tipping Point 1200E. W budynku administracyjnym zainstalowany zostanie równieŝ system dostępu bezprzewodowego oparty o punkty dostępowe firmy 3COM model 3150 oraz kontroler bezprzewodowy centralnie sterujący pracą punktów dostępowych 3COM WX UmoŜliwiający konfigurowanie i monitorowanie centralne całej infrastruktury sieci bezprzewodowej. Dostęp do Internetu zostanie zabezpieczony urządzeniem Unified Threat Management firmy 3Com X.506, zapewniającym kompleksową ochronę sieci firmowej od strony Internetu. Dodatkowo urządzenie to będzie równieŝ monitorowało i chroniło wydzieloną logicznie sieć w halach wystawowych przeznaczoną dla klientów firmy Targi Kielce Sp. z o.o. 2.1 STAN ISTNIEJĄCY W serwerowni znajdują się dwie szafy 19 w których umieszczone są tablice przyłączeniowe okablowania strukturalnego, światłowodowego oraz następujące urządzenia aktywne: 1 x Router Cisco x Switch Cisco x Switch 3COM 3C16988A 1 x Switch 3COM 3C16987A 1 x Switch 3COM 3C16986A 1 x Switch 3COM 3C16985B 1 x Switch 3COM 3C x Switch HP Procurve x Converter MC102XL 4

6 W budynku administracyjnym na parterze w szafce wiszącej 19 znajdują się tablice przyłączeniowe okablowania strukturalnego, światłowodowego oraz urządzenia aktywne: 1 x Switch 3COM 3C x Switch 3COM 3C x Converter EM4000 W halach wystawowych poza elementami okablowania strukturalnego i światłowodowego znajdują się następujące urządzenia aktywne: Hala C Hala D Hala F Hala G 1 x Switch 3COM 3C x Switch HP Procurve x Converter MC102XL 1 x Switch HP Procurve x Switch HP Procurve x Switch HP Procurve x Converter EM x Switch 3COM 3C16987A 1 x Switch 3COM 3C x Switch 3COM 3C16475BS 2.2 STAN PROJEKTOWANY Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przyszłego uŝytkownika została zaprojektowana sieć mogąca zapewnić szybkość transmisji danych zgodnych ze standardem 1000 Base-T. Infrastruktura urządzeń aktywnych została oparta o urządzenia firmy 3 COM. Ta część opracowania obejmuje serwerownie zlokalizowaną w budynku administracyjnym, określoną jak Główny Punkt Dystrybucji (GPD), składający się z dwóch szaf 19 o wysokości 42U. W kaŝdej szafie 19 na najniŝszym poziomie (ze względu na cięŝar) ulokowany będzie jeden switch 7906 i pozostałe urządzenia zgodnie z rys. 1. 5

7 W projektowanej szafie 19, 42U (PD1) na parterze budynku administracyjnego zainstalowany będzie jeden 26 portowy switch 4210 PWR, obsługujący sale konferencyjne i centrum prasowe oraz 3 punkty dostępowe (2 w salach konferencyjnych i 1 w centrum prasowym). Współpraca między GPD i PD1, będzie realizowana przez istniejący kabel światłowodowy (linki od switchy 7906 z GPD do switcha 4210 w PD1). W szafie w PD1 będą wyprowadzone na tablicy światłowodowej wyposaŝonej w adaptery typu SC - kable światłowodowe z hal wystawowych. Istniejący kabel światłowodowy zapewniać będzie równieŝ redundantne linki od switch`y 7906 w GPD do urządzeń aktywnych zlokalizowanych na terenie hal wystawowych, poprzez połączenia (na tablicach światłowodowych) w szafie w PD1. 3. URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI Urządzenia aktywne muszą zapewnić szerokopasmową transmisję danych w zakresie obsługi budynku administracyjnego jak i hal wystawowych jako dwie niezaleŝne sieci, ze wspólnym dostępem do szerokopasmowego -20Mb/s Internetu, wspólnie administrowane. Urządzenia powinny być zainstalowane w klimatyzowanych szafach 19 w serwerowni budynku administracyjnego. Ze względu na wydajność i funkcjonalność sieciowych urządzeń aktywnych dzielimy je na trzy podstawowe grupy: 1. Przełączniki pracujące w warstwie rdzeniowej, 2. Przełączniki pracujące w warstwie dystrybucji, 3. Przełączniki pracujące w warstwie dostępowe. W koncepcji załoŝono implementację wszystkich trzech warstw. Rozwiązanie, które zostało zaprojektowane oparte będzie na nowej sieci okablowania strukturalnego z wykorzystaniem aktualnie posiadanych struktur kablowych między budynkiem administracyjnym a halami wystawowymi jako (szkieletowe), wykonane w technologii światłowodowej. W obrębie hal wystawowych proponuje się zastosowanie dostępu radiowego (Access Point) oraz wymianę istniejących urządzeń aktywnych. Konsekwentnie w punktach dystrybucyjnych ulokowanych w obrębie budynku administracyjnego i halach wystawowych projekt przewiduje konfiguracje sieciową w oparciu o sprzęt aktywny firmy 3COM, dzięki czemu uproszczone i bardziej efektywne będzie zarządzanie całą siecią. 6

8 3.1 WARSTWA RDZENIA W warstwie rdzeniowej zostały zastosowane dwa modularne przełączniki 7906E firmy 3 COM, w układzie redundantnym (kaŝdy wyposaŝony w 6 slotów na moduły), połączone z siecią WAN / INTERNET, które pozwolą na: - rozbudowę do minimum 16 portów 10GE lub 288 portów GE; - maksymalną niezawodność, w tym moŝliwość instalacji redundantnych zasilaczy oraz matryc przełączających. - backplane o wydajności minimum 1,6Tb/s - w trakcie pracy urządzenia wyposaŝone w dwie matryce obydwie aktywne, zapewnią load sharing - prędkość matrycy przełączającej nie mniejszą niŝ 384 Gbps oraz 768 Gbps dla dwóch matryc dzielących obciąŝenie. - obsługę sieci VLAN IEEE 802.1Q i protocol-based VLAN IEEE 802.1v do 4096 sieci VLAN. - moŝliwość dynamicznego przypisania uŝytkownika do sieci VLAN zgodnie z informacją zwracaną przez serwer uwierzytelniający po jego uwierzytelnieniu. - obsługę protokołu GVRP. - tworzenie połączeń link aggregation, w tym połączeń link aggregation accross modules zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad (min. 128 grup po 8 portów). - kontrolę sztormów broadcast. - obsługę protokołów RSTP (802.1w) i MSTP (802.1s). - BPDU Protection. - obsługę ramek jumbo do 9kB - Super VLAN aggregation (RFC 3069). - Q-in-Q Tagging (VLAN VPN). - obsługę Resilient Ring Protection Protocol (RRPP). - obsługę następujących protokołów routingu RIP v1 i v2, OSPF v1 i v2, 8 ścieŝek ECMP. - obsługę protokołu VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). - obsługę protokołów IGMP v1, v2 i v3, PIM-DM, PIM-SM, oraz MSDP (Multicast Source Discovery Protocol). - QoS 8 kolejek sprzętowych dla kaŝdego portu, moŝliwość wykorzystanie mechanizmów kolejkowania typu Strict Priority (SP), Weighted Round Robin (WRR), SP+WRR. - zarządzanie pasmem Traffic Shaping. - wsparcie dla list kontroli dostępu (ACL). - obsługę standardu IEEE 802.1x. 7

9 - wykorzystanie lokalnej bazy uŝytkowników, jak i serwerów RADIUS. - uwierzytelnianie TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System Plus). - zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2 i 3, Telnet, SSH v.2, z moŝliwością zdalnego zarządzania poprzez modem dial-up. - obsługę 4 grup RMON. - funkcję mirroringu portów: 1 to 1, n:1, n:4. - Syslog. - NTP. - moŝliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku. - moŝliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, - moŝliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Implementowana konfiguracja rdzenia sieci pozwala na stworzenie struktury redundantnej, mało wraŝliwej na uszkodzenia hardware'owe. 3.2 WARSTWA DYSTRYBUCJI I WARSTWA DOSTĘPOWA W warstwie dystrybucji i w warstwie dostępowej, jak juŝ wcześniej wspomniano, konsekwentnie zastosowano przełączniki firmy 3COM, klasy 5500G 24 i 48 portowe z funkcją PoE, umoŝliwiając zasilanie poprzez sieć innych urządzeń, oraz przełączniki 4210 równieŝ wyposaŝone w funkcję PoE. Proponuje się jednolite skalowalne rozwiązanie dla podłączenia hal wystawowych z urządzeniami rdzenia. Graficznie zostało ono przedstawione na rysunku nr 1. 8

10 3.3 OPIS FUNKCJONALNY SWITCH`Y 5500G: - 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT, 4 porty Gigabit Ethernet SFP porty SFP są portami współdzielonymi z portami 10/100/1000BaseT, - mają moŝliwość rozbudowy przełącznika o dodatkowe min. 8 portów Gigabit Ethernet SFP lub 2-porty 10Gigabit Ethernet (w zaleŝności od potrzeb), - mają moŝliwość zasilania zarówno prądem zmiennym 230V, jak i prądem stałym 48V (z wykorzystaniem dostępnych na rynku systemów zasilania prądem stałym). Przy wykorzystaniu obydwu źródeł zasilania zasilacze powinny pracować w trybie redundantnym, - posiadają wymienny zasilacz, - mają moŝliwość rozbudowy w celu obsługi standardu IEEE 802.3af Power over Ethernet na portach miedzianych 10/100/1000BaseT, - dostępne wersje 24 i 48 portowe z portami miedzianymi 10/100/1000BaseT ( zwykłymi, jak i Power over Ethernet), które moŝna zestakować w stosy o wysokości min. 8 jednostek - zapewniają moŝliwość pracy z pełną szybkością wszystkich portów (równieŝ po instalacji modułu uplink), - posiadają przepustowość magistrali stakującej min. 96Gb/s, - moŝliwość przełączania w warstwie 2 i 3 modelu OSI, - tablice adresów MAC o wielkości min pozycji, - obsługę rozproszonych połączeń link aggregation w ramach stosu (min. 32 grupy, do 8 portów GE lub 4 portów 10GE w ramach pojedynczego grupy) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, obsługa protokołu LACP, - obsługę ramek Jumbo, - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (New V3.3.0p01), - obsługę sieci IEEE 802.1Q VLAN min sieci VLAN, - IEEE 802.1v protocol-based VLAN, - obsługę tagowania sieci VLAN Q-in-Q podwójne tagowanie sieci VLAN, - funkcję protected ports porty chronione w ramach sieci VLAN nie mogą komunikować się z innymi portami chronionymi w ramach tego samego VLAN u, a tylko z portami publicznymi, 9

11 - elastyczność w konfiguracji sieci VLAN kaŝdy port powinien posiadać moŝliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych, - moŝliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN ie, - IGMP Snooping v. 1/2/3, - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, - funkcję Root Guard umoŝliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które moŝe przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree, - BPDU Guard funkcja umoŝliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu zapobieŝenia pętlom, - Loopback detection, - Routing IP statyczny i dynamiczny (RIP 1/2, OSPF, BGP-4); min. 64 interfejsy IP, - obsługę redundancji routingu VRRP, - wszystkie przełączniki w ramach stosu współdzielą tablicę routingu oraz aktywnie uczestniczą w procesie trasowania, tak jakby stanowiły jedno urządzenie, - Redundancje routingu dla urządzeń pracujących w stosie bez konieczności konfiguracji dodatkowych protokołów, - DHCP Relay, - DHCP Server, - DHCP Tracker oraz DHCP Snooping, - ARP Inspection, Source IP Guard, - Routing mulicastów: PIM-DM i PIM-SM, - obsługę list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI min. 100 reguł ACL na kaŝdym porcie. Listy ACL są obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia, - posiadają moŝliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu), - obsługę standardu 802.1p min. 8 kolejek na porcie, obsługę kolejek zgodnie z następującymi algorytmami: Strict Priority; Weighted Round Robin; Weighted Fair Queuing; WRR + SP, WFQ+SP, - mają moŝliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz moŝliwość ograniczenia pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 kb/s, 10

12 - mają moŝliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p, - mają funkcję mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring, VLAN mirroring, zdalny mirroring (RSPAN), - mają funkcje logowania do sieci ( Network Login ) zgodna ze standardem IEEE 802.1x: o moŝliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x o moŝliwość ustawienia QoS dla stacji podczas logowania IEEE 802.1x o moŝliwość uwierzytelniania wielu uŝytkowników na jednym porcie o moŝliwość obsługi wielu domen, z których kaŝda moŝe być przypisana do własnego serwera RADIUS - moŝliwość centralnej autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x: moŝliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC moŝliwość ustawienia QoS dla stacji po autoryzacji MAC moŝliwość stworzenia lokalnej bazy uŝytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC - Network Login TACACS+ RFC 1492 / HWTACACS (New V3.3.0p01) - RADIUS Accounting, - MoŜliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS, - 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika, moŝliwość zmiany przypisania komendy do określonego poziomu uprawnień, - zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, przeglądarkę internetową, - Syslog, - NTP, - moŝliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku - moŝliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, moŝliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. 11

13 3.4 OPIS FUNKCJONALNY SWITCH`Y PWR: - Typ i liczba portów: portów PoE min. 8 portów 10/100, min. 1 port Gigabit Ethernet 1000Base-T combo z SFP, min. 4 porty 10/100 muszą być portami PoE z moŝliwością dostarczenia pełnej mocy 15,4W na kaŝdym z portów, portów PoE min. 16 portów 10/100, min. 2 porty Gigabit Ethernet 1000Base-T combo z SFP, min. 8 portów 10/100 muszą być portami PoE z moŝliwością dostarczenia pełnej mocy 15,4W na kaŝdym z portów, portów PoE min. 24 porty PoE 10/100 z moŝliwością dostarczenia pełnej mocy 15,4W na kaŝdym z portów, min. 2 porty Gigabit Ethernet 1000Base-T combo z SFP, - porty SFP umoŝliwiają instalację modułów Gigabit Ethernet (min. 1000Base-SX, 1000Base-LX i 1000Base-LH), jak równieŝ FastEthernet (min. 100Base-FX, 100Base-LX10 i 100Base-BX10-D/U), - zasilacz wbudowany (230V), - przełączniki mają moŝliwość łączenia w klastry celem umoŝliwienia zarządzania grupą urządzeń poprzez jeden adres IP. Dodatkowo jeśli w sieci są inne urządzenia 3Com serii 4200G, 4500, 4500G, 5500, 5500G, - min. 30 urządzeń w ramach grupy zarządzanej przez jeden IP, - przełączniki mają moŝliwość pracy z pełną szybkością wszystkich portów, - posiadają moŝliwość przełączania w warstwie 2 modelu OSI, - tablicę adresów MAC o wielkości min pozycji - zapewniają obsługę połączeń link aggregation (do 8 portów FE lub 2 portów GE w ramach pojedynczego trunku) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, obsługa protokołu LACP: a. 2 trunki dla modeli 9 i 18-portowych b. 3 trunki dla modeli 26-portowych - zapewniają obsługę sieci IEEE 802.1Q VLAN min. 250 sieci VLAN - mają funkcję protected ports porty chronione w ramach sieci VLAN nie mogą komunikować się z innymi portami chronionymi w ramach tego samego VLAN u, a tylko z portami publicznymi, - zapewniają elastyczność w konfiguracji sieci VLAN kaŝdy port ma moŝliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych, - IGMP Snooping v. 1/2/3, - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, 12

14 - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, - mają funkcję Root Guard umoŝliwiającą ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które moŝe przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree, - BPDU Guard funkcja umoŝliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu zapobieŝenia pętlom, - Loopback detection, - zapewniają obsługę standardu 802.1p min. 4 kolejki na porcie, obsługę kolejek zgodnie z następującymi algorytmami: Weighted Round Robin (WRR); High Priority + WRR, - mają moŝliwość ograniczania pasma na porcie (na wejściu i wyjściu) z dokładnością do 64 kb/s. - mają funkcję mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring, - zapewniają obsługę funkcji logowania do sieci ( Network Login ) zgodnie ze standardem IEEE 802.1x: - moŝliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x, - moŝliwość uwierzytelniania wielu uŝytkowników na jednym porcie, - moŝliwość obsługi wielu domen, z których kaŝda moŝe być przypisana do własnego serwera RADIUS, - mają moŝliwość centralnej autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x: - moŝliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC, - moŝliwość uwierzytelniania wielu stacji na jednym porcie - mają funkcjonalność Guest VLAN, - RADIUS Accounting, - mają moŝliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS. - mają 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika, moŝliwość zmiany przypisania komendy do określonego poziomu uprawnień, - pozwalają na zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH, przeglądarkę internetową, - mają moŝliwość przypisania do przełącznika adresu IPv6 (IPv6 Management) - Syslog, - NTP, 13

15 - mają moŝliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, moŝliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. 3.5 OPIS SWITCH`A BEZPRZEWODOWEGO WX moŝliwość skonfigurowania 48 punktów dostępowych oraz obsługa min. 12 aktywnych punktów dostępowych, które mogą być podłączane zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio (punkty wyniesione). Punkty wyniesione muszą pracować zarówno, gdy będą umieszczone w tej samej podsieci IP co przełącznik, jak i w innej. - Min. 6 portów 10/100BaseT Power over Ethernet umoŝliwiające bezpośrednie podłączenie punktów dostępowych. - min. 2 porty 10/100BaseT umoŝliwiające dołączenie przełącznika do sieci LAN. - całkowita wydajność min. 200Mb/s. - moŝliwość roamingu uŝytkowników pomiędzy punktami dostępowymi - obsługę standardów IEEE 802.1Q, 802.1D Spanning Tree, 802.3ad Link Aggregation. - zarządzanie poprzez Telnet, SSH v2, SNMP. - Syslog. - moŝliwość utworzenia i jednoczesnej obsługi sieci SSID z róŝnymi poziomami zabezpieczeń. - moŝliwość uwierzytelniania uŝytkowników poprzez 802.1X - wsparcie dla WPA, WPA2 (AES-128), WEP, SSL i TSL z kluczem RSA 2048 bitów - zgodność ze standardem IEEE i. - obsługę następujących standardów RFC: RFC Transport Layer Security (TLS) RFC EAP RFC PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5 RFC Microsoft RADIUS VSAs RFC PPP EAP-TLS Authentication Protocol RFC Microsoft PPP CHAP Extensions, Version 2 RFC RADIUS Authentication RFC RADIUS Accounting RFC RADIUS Extensions RFC PKCS #10: Certification Request Syntax Specification Version 1.7 RFC IEEE 802.1X RADIUS Guidelines - moŝliwość obsługi punktów dostępowych umoŝliwiających tworzenie konfiguracji typu bridge i mesh. 14

16 - w ramach architektury mesh wsparcie dla 3 linków i 6 punktów dostępowych - w ramach architektury bridge wsparcie dla 2 linków - ilość wykorzystanych punktów dostępowych przy uŝyciu funkcjonalności Multihop 1 - moŝliwość obsługi punktów dostępowych umoŝliwiających przełączanie lokalne na punkcie dostępowym bez konieczności tunelowania ruchu do przełącznika - ilość moŝliwych do połączenia kontrolerów w domenie sieciowej ilość moŝliwych do połączenia kontrolerów w domenie mobilnej 64 - Vlans Roaming per kontroler 128 skonfigurowanych Vlan ów - Instancji Spanning Trees 64 (STP/PVST+) - ilość wpisów w listach dostępu ACL dla całego przełącznika ilość wpisów w pojedynczej liście dostępu ACL aktywnych sesji uwierzytelnienia, autoryzacji i accountingu AAA ilość uŝytkowników skonfigurowanych lokalnie na kontrolerze bez zewnętrznego systemu AAA 250 uŝytkowników 3.6 OPIS PUNKTU DOSTĘPOWEGO AP 3150: - punkt dostępowy musi współpracować z Wireless LAN Contoler - posiada dwie wewnętrzne dwusystemowe anteny dookólne o zysku 2dBi - bezprzewodowy punkt dostępowy pracujący zgodnie ze standardamiieee b, IEEE g, IEEE a - zasięg nadawania i odbioru dla IEEE a do 50m - zasięg nadawania i odbioru dla IEEE b/g do 100m - punkt dostępowy nie moŝe posiadać konfiguracji zawierającej informacje uwierzytelniające uŝytkowników, cała logika powinna być realizowana na Wirelss LAN Controlerze - posiada moŝliwość instalacji anteny zewnętrznej - 1x Port Ethernet 10/100BASE-TX do sieci lokalnej - zasilanie koncentratora bezprzewodowego poprzez skrętkę zgodne ze standardem PoE IEEE 802.3af - urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy szyfrowania i uwierzytelnienia klientów bezprzewodowych: o WEP 40-/64- i 104-/128-bit o TKIP WPA i WPA2 (IEEE i/RSN) 64- and 128-bit AES encryption 15

17 - punkt dostępowy we współpracy z Wireless LAN Controlerem musi zapewniać wsparcie dla zewnętrznego systemu uwierzytelnienia i accountingu RADIUS 3.7 OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE Oprogramowanie zarządzające 3COM NETWORK DIRECTOR musi wspierać istniejącą infrastrukturę opartą na urządzeniach 3COM oraz: - umoŝliwiać grupowe zarządzania kopią zapasową i przywracaniem tej kopii oraz konfiguracją urządzeń sieciowych, - dawać moŝliwość centralnego zarządzania uaktualnieniami oprogramowania dla urządzeń 3COM, - umoŝliwiać centralne zarządzanie kontrolą dostępu do sieci w oparciu o Radius Authenticated Device Access (RADA) i 802.1x, - umoŝliwiać wyszukiwanie i usuwanie ze środowiska sieciowego maszyn na podstawie MAC adresu, adresu IP lub identyfikatora uŝytkownika 802.1x, - dawać moŝliwość automatycznego usuwania wykrytych zainfekowanych stacji roboczych po zidentyfikowaniu ich przez urządzenie klasy IPS, - pozwalać na monitorowanie wydajności sieci. UmoŜliwiając diagnozowanie i monitorowanie środowiska sieciowego, - pozwalać na wykrywanie i tworzenie mapy topologii sieci, - umoŝliwiać tworzenie raportów dotyczących spisu urządzeń, problemów w konfiguracji, sugestie optymalizacji oraz historii urządzeń. 3.8 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TIPPING POINT IPS - system IPS pracuje w trybie in-line (wszystkie pakiety, które mają być poddane inspekcji muszą przechodzić przez system), - system IPS jest całkowicie przezroczysty dla transmitowanych ramek i protokołów. Niedopuszczalne jest stosowanie mechanizmów wymagających uczenia się MAC adresów lub adresów IP, które mają zapewnić prawidłową transmisję danych (np. ARP proxy), - system IPS musi zapewniać obsługę łączy z włączonym tagowaniem ramek IEEE 802.1Q, - system pozwala na obsługę 2 segmentów Gigabit Ethernet - dla 200 Mb/s, - ma moŝliwość wyboru standardu obsługiwanego na poszczególnych 16

18 segmentach 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH, poprzez wymianę interfejsów fizycznych w standardzie SFP (system 200 Mb/s obsługuje tylko standard 10/100/1000BASE-T), - system zapewnia przepustowość do 200 Mb/s, - system nie wprowadza opóźnień w transmisji pakietów większych niŝ 150 µs, - system jest w stanie obsłuŝyć 2 mln. Zestawionych sesji, - system jest w stanie obsłuŝyć 250 tys. sesji zestawianych na sekundę dla 200 Mb/s, - system podejmuje decyzję w czasie rzeczywistym bez buforowania transmitowanych ramek dotyczy to w szczególności pakietów fragmentowanych, - system posiada system wewnętrznej kontroli pracy urządzenia zapewniający wyłączenie IPS w przypadku wewnętrznej awarii. Sposób wyłączenia, blokowanie wszystkich pakietów lub przepuszczanie wszystkich pakietów musi być definiowany przez administratora dla kaŝdego segmentu oddzielnie, - system posiada wbudowaną redundancję zasilania min. 2 zasilacze wewnątrz obudowy systemu IPS z moŝliwością ich wymiany w czasie pracy, - istnieje moŝliwość zbudowania systemu odpornego na awarie poprzez zastosowanie dwóch urządzeń mogących pracować w trybie active-active (obydwa urządzenia biorą udział w przeglądaniu pakietów) lub activestandby, - System IPS nie przekracza wysokości 2U, - System IPS jest zarządzany w trybie out-of-band poprzez dedykowany port Ethernet 10/100BASE-T, - system posiada wbudowany wyświetlacz pokazujący aktualny stan działania urządzenia, który pozwoli skontrolować działanie systemu IPS bez konieczności korzystania z komputera, - System IPS zapewnia ochronę przed następującymi zagroŝeniami: Worm, Virus, Trojan, P2P, Phising, Walk-in-worm, Backdoor, Spyware, DoS i DDoS itp., - system zapewnia informowanie o zagroŝeniach poprzez wysłanie a, trap SNMP, przesłanie informacji do serwera Syslog, uruchomienie skryptu uŝytkownika, - System IPS ma moŝliwość automatycznej konfiguracji pobierania zestawu sygnatur na najnowsze zagroŝenia. 17

19 W przypadku wykrycia zagroŝenia istnieje moŝliwość: zablokowania pakietów (Block), przepuszczenia pakietów (Permit), zapisania pakietu wyzwalającego filtr (Copy), skierowania ruchu do dedykowanej kolejki z moŝliwością ograniczenia przepustowości (Rate Limit), wysłania informacji do logu, wysłania a, zablokowania całego ruchu od adresu IP będącego źródłem ataku (Quarantine). Zestawy sygnatur są tworzone przez producenta systemu IPS najrzadziej raz w tygodniu i uwzględniają najnowsze wykryte zagroŝenia. Zestawy sygnatur są pobierane z serwera w sposób uniemoŝliwiający ich modyfikację przez osoby postronne oraz przeprowadzenie ataku DoS/DDoS na serwer udostępniający dane zastosowanie rozproszonego systemu dystrybucji np. poprzez sieć serwerów Akamai. Aktualizacja sygnatur nie wpływa na działanie systemu IPS niedopuszczalne jest przerwanie przetwarzania pakietów przez system. Sygnatury identyfikujące bezsporne zagroŝenia muszą być włączone w tryb blokowania pakietów. Istnieje moŝliwość definiowania wyjątków dla sygnatur z określeniem adresów IP źródła i przeznaczenia. Jest równieŝ moŝliwość definiowania zakresów adresów IP źródła i przeznaczenia, dla których system ma przeprowadzać wyszukiwanie zagroŝeń - pakiety z niezdefiniowanej puli adresów nie będą przez system przeglądane. System IPS posiada moŝliwość zachowania aktualnej konfiguracji w pamięci urządzenia i późniejszego jej odtworzenia. Istnieć moŝliwość przesłania zachowanej konfiguracji poza systemem IPS. System IPS moŝe być zarządzany poprzez lokalną konsolę (RS-232), przeglądarkę www (HTTPs), Telnet oraz SSH. System IPS jest zarządzany przez dedykowaną platformę zarządzania. 3.9 SYSTEM ZARZĄDZANIA SONDAMI IPS System zarządzania sondami IPS ma moŝliwość zarządzania wieloma systemami IPS, ma wbudowaną redundancję zasilania. Posiada teŝ moŝliwość uruchomienia systemu zarządzania w trybie zapewniającym pełną odporność na awarię. System zarządzania pozwala na monitorowanie stanu pracy wszystkich zainstalowanych sond IPS oraz gromadzenie logów ze wszystkich obsługiwanych sond IPS. Zaawansowany system przeszukiwania logów pozwala na przeprowadzanie analizy i daje moŝliwość tworzenia raportów i umieszczania ich na stronie www, przesyłania em w róŝnych formach 18

20 (plik pdf, plik html, embedded html), umieszczania na serwerach pracujących pod kontrolą systemu współdzielenia plików SMB lub NFS. System zarządzania daje moŝliwość automatycznej generacji raportów za wybrany okres (np. godzina, dzień, tydzień itp.)co pozwala na tworzenie wielu polityk bezpieczeństwa zawierających róŝne zestawy sygnatur i przydzielania ich do segmentów zdefiniowanych na róŝnych urządzeniach ROUTER UTM X.506 Zintegrowany system zabezpieczeń obejmujący min. firewall, bramę VPN, system IPS, Router oraz system filtracji treści (Content Filtering). - liczba i typ portów min.6 portów Fast Ethernet 10/100 - port konsoli - Routing IP statyczny i dynamiczny (min. RIP 1/2 oraz OSPFv2) - Multicast routing (min. PIM-DM) - IGMP v1 i v2 - liczba obsługiwanych sesji o min przepustowość o min. 60Mb/s (IPS), 100Mb/s (Firewall), 90 Mb/s (VPN, 3DES) - wymagania odnośnie systemu IPS: o rekomendowane ustawienia dla filtrów o automatyczna aktualizacja baz sygnatur (nie rzadziej niŝ raz w tygodniu) o filtry zero-day o moŝliwość kwarantanny dla uŝytkowników naruszających ustalone polityki bezpieczeństwa o min filtrów o moŝliwość blokowania aplikacji p2p, IM, streaming media o moŝliwość ograniczania pasma dla aplikacji p2p, IM, streaming media (L4-L7 rate limiting) o zestawy sygnatur muszą być pobierane z serwera w sposób uniemoŝliwiający ich modyfikację przez osoby postronne oraz przeprowadzenie ataku DoS/DDoS na serwer udostępniający dane zastosowanie rozproszonego systemu dystrybucji np. poprzez sieć serwerów Akamai - wymagania odnośnie modułu firewall o Firewall Stateful Packet Inspection, SIP/H323 Aplication Layer Gateway 19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Przełącznik typu A(producenta, model):..

Przełącznik typu A(producenta, model):.. Załącznik nr 7 Przełącznik typu A(producenta, model):.. Element składowy Spełnia 1.1. Specyfikacja fizyczna 1.1.1. Min. 44 x RJ-45 10/100/1000Base-T 1.1.2. 1 RJ-45 port zarządzający 1.2. Wydajność 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 20/2009

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 20/2009 Poznań, dnia 03.03.2009. EZ/../ 2009 Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem nieograniczonym nr 20/2009 Dotyczy: Dostawa, montaŝ i serwis sprzętu komputerowego i sieciowego Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C I. CECHY PRZEŁĄCZNIKA SZKIELETOWEGO TYPU C. I.1. Parametry podstawowe Urządzenie musi spełniać poniższe wymagania lub realizować opisane funkcje: I.1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt.

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt. Wymagania wspólne 1. Przełączniki typu A, B oraz C muszą być tego samego producenta oraz wspierać funkcję tworzenia stosów wykorzystując różne modele dostarczanych przełączników. 2. Wykonawca musi posiadać

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

802.11g: do 54Mbps (dynamic) b: do 11Mbps (dynamic)

802.11g: do 54Mbps (dynamic) b: do 11Mbps (dynamic) TOTOLINK N302R+ 300MBPS WIRELESS N BROADBAND AP/ROUTER 72,90 PLN brutto 59,27 PLN netto Producent: TOTOLINK N302R Plus to router bezprzewodowy zgodny ze standardem 802.11n mogący przesyłać dane z prędkością

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFRASTRUKTURY TRANSMISJI DANYCH DLA ZADANIA NR 1 PRZEŁĄCZNIK RDZENIOWY (KONFIGURACJA 1, 23 SZT.) (wewnętrzna infrastruktura transmisji danych) (w tym równoważne ze wskazanymi

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

Nowe rautery Planet Technology. pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09

Nowe rautery Planet Technology. pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09 Nowe rautery Planet Technology pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09 Firma Planet Technology zaprezentowała swoje dwa nowe produkty. PLANET WNRT-632 - Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n - oraz PLANET

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP Rozwiązanie klasy telecom dla sieci szkieletowych w przedsiębiorstwach oraz centrów danych PLANET WGSW-50040 jest montowalnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Urządzenia sieciowe, moduły i pozostałe komponenty - wymagania wstępne: Cały oferowany sprzęt musi: a) być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 ZAŁACZNIK NR 9 GRUPA PRODUKTÓW 9 WiFi Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 I. Parametry techniczne punktu dostępowego: 1. obsługa standardów

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 PLANET XGS3-42000R to przełącznik zaprojektowany dla dużych sieci w przedsiębiorstwach, kampusach, centrach danych, i nadaje się wszędzie tam gdzie

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1052 / EE 1054 Przełączniki Ethernet z serii Metro Access Rodzina przełączników Edge-corE EE 1052 / EE 1054 Metro Access jest zoptymalizowana w celu dostarczania providerom usług takiego sprzętu, który

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

DESIGNED FOR ALL-WIRELESS WORLD

DESIGNED FOR ALL-WIRELESS WORLD DESIGNED FOR ALL-WIRELESS WORLD 04/03/2013 Łukasz Naumowicz, Technical Support Manager 1. Jak powinna wyglądać i działać bezpieczna i wydajna sieć w szkole 2. Kilka słów o technologii VLANy Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Zapora ogniowa Router-Firewall z kontrolerem sieci bezprzewodowej WiFi wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego urządzenia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1051 Przełącznik L2/L4 Metro Access Przełącznik EE 1051 firmy Edge-Core wyposażony jest w obudowę 1U składającą się z 24 portów 100Base- BX (wbudowane porty światłowodowe WDM, jednowłoknowe), 2 porty

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne.

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne. TOTOLINK IPUPPY 5 150MBPS 3G/4G BEZPRZEWODOWY ROUTER N 69,90 PLN brutto 56,83 PLN netto Producent: TOTOLINK ipuppy 5 to kompaktowy bezprzewodowy Access Point sieci 3G. Pozwala użytkownikom na dzielenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych

Zestawienie parametrów technicznych ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 1 Zestawienie parametrów technicznych Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/ZP/2010 p.n. Dostawa urządzeń aktywnych sieci do modernizacji

Bardziej szczegółowo

Linia 2004/04. Info HIRSCHMANN

Linia 2004/04. Info HIRSCHMANN Witam, oto InfoLinia, dotycząca produktów Hirschmanna. InfoLinia ma za zadanie dostarczać najbardziej aktualnych informacji o produktach Hirschmann Electronics GmbH, Oddziału Automatyka i Systemy Sieciowe.

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

CERBERUS P 6351 router ADSL2+ WiFi N300 (2.4GHz) 2T2R 4x10/100 LAN 1xRJ11 Annex A

CERBERUS P 6351 router ADSL2+ WiFi N300 (2.4GHz) 2T2R 4x10/100 LAN 1xRJ11 Annex A CERBERUS P 6351 router ADSL2+ WiFi N300 (2.4GHz) 2T2R 4x10/100 LAN 1xRJ11 Annex A KOD PRODUCENT GWARANCJA KMPENADSL24 Pentagram 24 miesięcy gwarancja normalna Opis Router Pentagram Cerberus WiFi 802.11n

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo