TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 8 TABELE ZGODNOŚCI Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2 Nr sektora Ilość kart radiowych/sektorów radiowych Rodzaj anten Oferowana przepływność netto dla ruchu IP Download / Upload [Mbit/s] Zastosowane urządzenia (typ, model) Stacja bazowa BSU1 (pasmo 3,5 GHz) Stacja bazowa BSU2 (pasmo 5,9 GHz i 6 GHz) Razem 10 Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2 Tabela nr 2 Tabela oceny zgodności parametrów zaoferowanych urządzeń radiowych L.p. Parametr Wymaganie. 1 System WiMAX, stacja bazowa BSU1 Ze względu na niesymetryczność ruchu w sieci zastosowanie urządzeń WiMAX powinny spełniać standard IEEE d i pracować w domenie radiowej z podziałem czasowym (TDD). Przy czym ze względu na charakter budowanej sieci oraz dostępne kanały radiowe zastosowane urządzenia posiadać minimum następujące funkcjonalności: 1. Obsługa pełnego zakresu częstotliwości MHz. (w tym planów aranżacji kanałów 3,5A3,5) Ze względu na możliwość dalszej rozbudowy - obsługa pełnego zakresu częstotliwości MHz. 2. Programowej zmiany trybu pracy pomiędzy wersjami d lub e (bez wymiany lub zakupu dodatkowych urządzeń) w zakresie częstotliwości MHz, w trybie dupleksu TDD. Dopuszcza się rozszerzenia standardu komunikacyjnego , wprowadzające dodatkowe funkcjonalności. 3. Moduły radiowe powinny być zgodne ze standardem SDR (Software Defined Radio), który zapewnia możliwość przyszłej implementacji nowych technologii i funkcjonalności dla systemów WiMAX. 4. Wsparcie dla technologii MIMO co najmniej typu Matrix A (tryb pracy i sposób konfiguracji anten w sektorze dobrany dla spełnienie wymaganych minimalnych przepływności) 5. Minimalne parametry techniczne części radiowej stacji bazowych: a. obsługa kanałów o szerokościach: 3,5 MHz, 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, b. częstotliwość środkowa kanału ustawiana z krokiem 0,125 MHz lub mniejszym, c. typowe złącze antenowe N-Type, 50 ohm, d. możliwość ustawiania maksymalnej mocy wyjściowej na porcie antenowym co najmniej w zakresie od 7 do 32dBm (+/- 1dB) z krokiem 1 dbm e. obsługa modulacji uplink/downlink: BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, f. kodowanie i korekcja błędów (FEC) min. : 1/2, 2/3, 3/4, g. w stacji wielosektorowej możliwość zastosowania anten o kątach: 360, 120, 90, 60 stopni 6. Minimalne parametry konstrukcyjne stacji bazowych: Oferowane parametry/opis sposobu spełnienia wymagań Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

3 a. typowa budowa stacji bazowych oparta o architekturę typu split (IDU/ODU) oraz budowę modularną umożliwiającą wymianę modułów obsługujących poszczególne sektory radiowe, b. półka wielosektorowa umożliwiająca instalacje min. 12 modułów obsługujących sektory radiowe c. zapewniona separacja galwaniczna połączenia sygnałowego modułów IDU-ODU poprzez zastosowanie typowego standardu komunikacji światłowodowej Open Base Station Architecture Initiative (OBSAI RP3-01) lub podobnego i standardowych wkładek SFP, d. urządzenia ODU powinny być przystosowane do pracy w panujących warunkach klimatycznych i pracować w zakresie temperatur co najmniej od -33 do + 55 C lub większym. e. zasilanie IDU oraz ODU - standard telekomunikacyjny -48V. f. ze względu na wymóg budowy stacji wielosektorowych niedopuszczalne jest stosowanie jednosektorowych stacji bazowych lub stacji typu pico z ograniczonym zakresem mocy i ograniczonymi funkcjonalnościami 7. Minimalne parametry sieciowe stacji bazowych: a. przyłącze do sieci (Ethernet Port) 1x100BaseT (lub szybszy) dla każdego sektora lub łącze zagregowane 1x1000BaseT dla wszystkich sektorów, b. wsparcie dla IEEE 802.1Q, QinQ, c. obsługa klasyfikacji ruchu: IEEE 802.1p, DSCP, adres mac, adres IP, numer portu, ethertype, d. możliwość tagowania ruchu na poziomie klasyfikatora sieci, e. obsługa minimum 7 poziomów priorytetów ruchu, f. zaawansowane wsparcie dla obsługi połączeń VOIP dla wszystkich typów urządzeń końcowych wykorzystujących standard SIP, g. każdy sektor stacji bazowej powinien mieć możliwość obsługi 1000 terminali abonenckich i minimum 2000 tzw. service flow, h. rozmiar tablicy MAC stacji bazowej adresów, i. liczba obsługiwanych VLAN: 4000, j. wsparcie dla DHCP opcja 82 k. wsparcie dla IPv4 oraz IPv6 8. W celu wyeliminowania wzajemnego zakłócania pracy stacje bazowe muszą być synchronizowane standardowym sygnałem (np. 10 MHz z GPS). Zainstalowane powinny być urządzenia do odbioru Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

4 sygnału GPS. 9. Obsługa wstępnej konfiguracji poprzez WWW, SSH oraz port konsoli. Dodatkowo możliwość zarządzania poprzez protokół SNMP w wersji co najmniej 2c. 10. Stacje bazowe powinny posiadać funkcję przełączania punktu klienckiego pomiędzy sektorami bez ingerencji administratora sieci WiMAX.. 2 Terminale abonenckie WiMAX (współpracujące ze stacją BSU1) 1. Obsługa zakresów częstotliwości: MHz (w tym plan aranżacji kanałów 3,5A3,5) Dostępność terminali abonenckich dla zakresu częstotliwości MHz (w tym plan aranżacji kanałów 3,7A3,5). 2. Minimalne parametry techniczne części radiowej terminali: a. obsługa kanałów o szerokościach: 3,5 MHz, 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz b. częstotliwość środkowa ustawiana z krokiem 0,125 MHz lub mniejszym, c. wbudowana antena zewnętrzna o zysku min. 16dBi oraz dostępna wersja z możliwością przyłączenia anteny zewnętrznej typu N-type 50 ohm d. dynamiczna kontrola maksymalnej mocy wyjściowej na porcie antenowym w zakresie do +24 dbm (pasmo 3,5 GHz) e. obsługa modulacji uplink/downlink: BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, f. kodowanie i korekcja błędów (FEC): 1/2, 2/3, 3/4, 3. Minimalne parametry konstrukcyjne terminali: a. komunikacja IDU-ODU z wykorzystaniem kabla Ethernet kategorii 5 na odcinku do 100 metrów, b. obsługa szerokiego zakresu zasilania ODU od 10 do 52 Volt, c. zasilanie IDU: AC 230V z możliwością zastosowania zasilania DC 48V, 4. Minimalne parametry sieciowe stacji terminali: a. porty przyłączenia do sieci: 1 port Ethernet 100/10 BaseT z opcją rozbudowy do 4x100/10BaseT, b. wsparcie dla IEEE 802.1Q, QinQ, c. obsługa klasyfikacji ruchu: IEEE 802.1p, DSCP, adres mac, adres IP, numer portu, ethertype, d. obsługa minimum 7 poziomów priorytetów ruchu, Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

5 e. zaawansowane wsparcie dla obsługi połączeń VOIP dla wszystkich typów urządzeń końcowych wykorzystujących standard SIP, f. liczba obsługiwanych adresów MAC nie mniejsza niż 128 z możliwością ograniczenia maksymalnej liczby obsługiwanych adresów MAC, g. możliwość pracy z ruchem tagowanym oraz nietagowanym, h. wparcie dla DHCP opcja wstępna konfiguracji poprzez WWW, telnet oraz port konsoli. Dodatkowo możliwość zarządzania poprzez protokół SNMP w wersji co najmniej 2c.. 3 System radiowy, stacja bazowa BSU2 Ze względu na niesymetryczność ruchu w sieci zastosowanie urządzeń radiowe powinny pracować w domenie radiowej z podziałem czasowym (TDD). Przy czym ze względu na charakter budowanej sieci oraz dostępne kanały radiowe zastosowane urządzenia posiadać minimum następujące funkcjonalności: 1. Obsługa pełnego zakresu częstotliwości MHz 2. Tryb pracy dupleks TDD w zakresie częstotliwości MHz. Dopuszcza się zastąpienie standardu komunikacyjnego , wprowadzając dodatkowe funkcjonalności. 3. Minimalne parametry techniczne części radiowej stacji bazowych: a. zwielokrotnienie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); b. wykorzystanie technik MIMO 2x2/Diversity/Single; c. pojemność pojedynczego sektora stacji bazowej min. 200 Mbit/s netto (ruch zagregowany upload + download, możliwość dowolnego podziału pasma upload / download z zakresu co najmniej 30/70 50/50 70/30); d. obsługa kanałów o szerokościach: 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz i 40 MHz e. możliwość podłączenia min. 32 stacji klienckich w jednym sektorze; f. możliwość podłączenia stacji klienckich o przepływności 50Mb/s; g. możliwość ustawiania maksymalnej mocy wyjściowej na porcie antenowym co najmniej w zakresie do 25dBm z krokiem 1 dbm Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

6 h. obsługa modulacji uplink/downlink: BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, i. kodowanie i korekcja błędów (FEC) min. : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 j. adaptacyjna modulacja i kodowanie; k. efektywność spektralna 5 bit/hz; l. automatyczny wybór kanałów ACS (Automatic Channel Selection); m. automatyczne żądanie retransmisji ARQ (Automatic Repeat Request); n. symetryczny i asymetryczny przydział pasma dla każdej stacji klienckiej (co najmniej 90% uplink); o. maksymalne opóźnienia w transmisji pakietów End-to-End 4-10ms; p. możliwość podłączenia anten przez typowe złącze antenowe N-Type, 50 ohm; q. zastosowanie anten dwupolaryzacyjnych (H i V) o kątach: 90, 60 stopni; r. wbudowany analizator widma; 4. Minimalne parametry konstrukcyjne stacji bazowych: a. typowa budowa stacji bazowych oparta o architekturę typu outdoor. Dostępny opcjonalny moduł IDU obsługujący min. 6 modułów ODU sektorów radiowych (agregacja ruchu i zasilanie do ODU), b. urządzenia ODU powinny być przystosowane do pracy w panujących warunkach klimatycznych i pracować w zakresie temperatur co najmniej od -33 do + 55 C lub większym. c. klasa szczelności urządzeń radiowych ODU IP67, d. zasilanie IDU - standard telekomunikacyjny -48V, zasilanie modułów ODU stacji bazowej poprzez PoE (Power over Ethernet). e. pobór mocy urządzeń radiowych jednego sektora <25W; 7. Minimalne parametry sieciowe stacji bazowych: a. interfejs Ethernet 1000BaseT, SFP (standard MSA) dla każdego sektora lub łącze zagregowane 1x1000BaseT dla wszystkich sektorów, b. maksymalna szerokość ramki 2048 bajtów; c. szyfrowanie AES 128; d. obsługa Multicast; e. możliwość konfigurowania MIR (Maximum Information Rate); f. obsługa QoS (4 poziomy) zgodnie z 802.1p i Diffserv; g. obsługa VLAN 802.1Q, 802.1P, QinQ; Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

7 8. W celu wyeliminowania wzajemnego zakłócania pracy wszystkie sektory stacji bazowej muszą być synchronizowane standardowym sygnałem GPS (Global Positioning System) lub z zegara wewnętrznego. 9. Minimalne parametry systemu nadzoru i zarządzania: a. możliwość lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania; b. zarządzanie za pomocą dedykowanego oprogramowania, przeglądarki internetowej oraz przy pomocy protokołów SNMP i Telnet;. 4 Terminale abonenckie radiowe (współpracujące ze stacją BSU2) 1. Obsługa pełnego zakresu częstotliwości MHz (jak dla stacji bazowej) 2. Minimalne parametry techniczne części radiowej terminali: a. zwielokrotnienie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); b. wykorzystanie technik MIMO 2x2/Diversity/Single; c. dostępne terminale o przepływnościach min. 20 Mbit/s netto i min. 50 Mbit/s netto (ruch zagregowany upload + download); d. obsługa kanałów o szerokościach: 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz i 40 MHz e. możliwość ustawiania maksymalnej mocy wyjściowej na porcie antenowym co najmniej w zakresie do 25dBm z krokiem 1 dbm f. obsługa modulacji uplink/downlink: BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, g. kodowanie i korekcja błędów (FEC) min. : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 h. adaptacyjna modulacja i kodowanie; i. efektywność spektralna 5 bit/hz; j. asymetryczny i asymetryczny przydział ruchu dla każdego terminala (co najmniej 90% uplink); k. wbudowany analizator widma; l. praca w trybach nlos i NLOS 3. Minimalne parametry konstrukcyjne terminali: a. budowa terminala oparta o architekturę typu outdoor ; b. przystosowane do pracy w panujących warunkach klimatycznych i w zakresie temperatur co najmniej od -33 do + 55 C lub większym. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

8 c. klasa szczelności urządzeń radiowych ODU IP67, d. zasilanie poprzez PoE (Power over Ethernet). e. pobór mocy jednego terminala <20W; 4. Minimalne parametry sieciowe stacji terminali: a. interfejs Ethernet 100BaseT; b. możliwość konfigurowania MIR (Maximum Information Rate); c. obsługa QoS (4 poziomy priorytetów) zgodnie z 802.1p i Diffserv; d. obsługa VLAN 802.1Q, 802.1P, QinQ; Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

9 Tabela nr 3 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji radiolinii łączącej stacje bazowe BSU1 i BSU2 Nr linku Relacja Rodzaj anten (wymagania minimalne) Oferowana przepływność netto dla ruchu IP [Mbit/s] Zastosowane urządzenia (typ, model) 1 BSU1 BSU2. cm (BSU1),. cm (BSU2) Tabela nr 4 Tabela oceny zgodności parametrów zaoferowanych radiolinii L.p. Parametr Wymaganie 1. Typ transmisji Urządzenia radioliniowe punkt-punkt z transmisją Native Ethernet (niedopuszczalne stosowanie urządzeń z dodatkowa konwersją i transmisją typu IP/Ethernet over TDM). 2. Pasmo Pracy w licencjonowanym paśmie GHz, na częstotliwości pozyskanej z UKE na etapie realizacji, z zachowaniem dopuszczalnego poziomu mocy emitowanej. 3. Typ Typ modulacji do 256QAM włącznie. modulacji 4. Zmiana modulacji Automatyczna adaptacja modulacji z zakresu 256QAM do QPSK 5. Interfejs Transmisja w standardzie Ethernet, interfejs Gigabit Ethernet. (w przypadku zakończenia radiolinii na stacji bazowej BSU1 należy zapewnić separację galwaniczną połączenia sygnałowego do ODU poprzez zastosowanie typowego standardu komunikacji światłowodowej Open Base Station Architecture Initiative (OBSAI RP3-01) lub podobnego i standardowych wkładek SFP), 6. Przenoszeni e ruchu 7. Kontrola ruchu 8. Wielkość ramek Pełna przezroczystość w warstwie 2 Zaawansowana obsługa QoS, w tym kolejkowanie oparte na 802.1P/Q, MPLS Przenoszenie dużych ramek Jumbo Frames Oferowane parametry/opis sposobu spełnienia wymagań Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

10 9. Przepływno ść 10. Budowa, sposób instalacji Możliwość programowanej zmiany przepływności linku ze skokiem 10 Mbit/s do min. 190 Mbit/s (przy pracy z kanałem 28 MHz), możliwość programowej zmiany przepływności do min. 380 Mbit/s w zaoferowanym sprzęcie, bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji Budowa kompaktowa i instalacja całkowicie zewnętrzna zintegrowany modem radiowy i antena, brak dodatkowych elementów typu IDU 11. Zasilanie Zasilanie po linii sygnałowej typu PoE (Power Over Ethernet), dedykowany zasilacza PoE z redundantnym wejściem -48VDC oraz ochroną przeciwprzepięciową linii sygnałowej i zasilającej. 12. Pobór mocy Maksymalny pobór mocy do 40W. 13. Warunki pracy Urządzenia przystosowane do pracy zewnętrznej, zakres temperatur pracy od -40 C do +50 C, wilgotność do 100% Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

11 Tabela nr 5 Tabela oceny zgodności parametrów zaoferowanego systemu transmisji światłowodowej L.p. Parametr Wymaganie 1. Jednostka System w technologii GEPON, powinien zapewnić centralna PON OLT dostarczenie usług abonentom na odcinku do 10 kilometrów od węzła centralnego OLT. Jednostka centralna OLT powinna być jednostką modularną zbudowaną w architekturze non-blocking. Półka wyposażona powinna być w: - dwie niezależne karty zasilaczy ~230VAC (powinny być również dostępne zasilacze -48VDC) pracujące w trybie redundantnym; oba zasilacze muszą posiada zabezpieczenie bezpiecznikiem z opóźnieniem czasowym, - kartę przełączającą i zarządzającą (Switching Fabric Unit), - dwa niezależne wentylatory, - filtr przeciw kurzowy, - dostępne 12 gniazd na karty z interfejsami sieciowymi GEPON lub uplink. Wszystkie elementy po za Switching Fabric Unit (SFU)mogą być wyjmowane na gorąco hot-pluggable w tym wentylatory, zasilacze oraz kart z interfejsami sieciowymi. Wszystkie interfejsy oraz gniazda w tym zasilania dostępne są od frontu. Jednostkę centralną należy wyposażyć w minimum następujące karty sieciowe i uplink: - 2 karty sieciowe z 2 niezależnymi interfejsami GE- PON każda (razem min. 4 interfejsy GEPON), karty zgodne ze standardem 802.3ah GE- PON. Każda karta powinna być wyposażona w dwa porty SC/PC oraz mieć zainstalowane dwa niezależne chipsety oraz dwa niezależne przetworniki SFF 1000Base-PX20. Karta posiada diodę sygnalizującą zasilanie karty oraz diody sygnalizujące pracę interfejsów GE-PON. - 2 karty typu uplink z 2 niezależnymi portami wyposażonymi w Gigabitowe moduły 1000Base-X SFP. Karty muszą posiadać diodę do sygnalizacji Oferowane parametry/opis sposobu spełnienia wymagań Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

12 zasilania karty oraz dwie diody do sygnalizujące pracę interfejsu sieciowego. Jednostka centralna OLT powinna umożliwić łatwą rozbudowę o kolejne interfejsy GEPON i uplink poprzed dodanie kolejnych kart interfejsów. Wolne gniazda na kart sieciowe i uplink powinny być wyposażone w zaślepki. Jednostkę centralną należy wyposażyć w dedykowany system zarządzania EMS. Ponadto system PON powinien spełniać warunki jak poniżej: - Przepustowość przełączania: 48Gbps - Wydajność przełączania: 35.7Mpps - 40MB pamięci Flash SDRAM - 16 tysięcy adresów MAC - 1K wpisów multicast w L2-8K wpisów multicastowych w L3-12K wpisów routing - Zarządzanie powinno się odbywać na dwa sposoby przez dedykowany port RJ45 (telnet lub SSH) odseparowany od ruch przełączanego oraz przez port RJ45 (RS232) - Urządzenie w pełnym obsadzeniu powinno wspierać przynajmniej 704 jednostki abonenckie ONU przy podziale per port 1:32 a przy podziale 1: jednostek abonenckich - Urządzenie powinno zdalne zarządzać i autoryzować jednostki abonenckie ONU w tym ich konfiguracje portów, vlanów, QoS, prędkości nadawania i odbierania, wielkości kolejki - Jednostka SFU powinna być wyposażona w dwa porty alarmowe RJ45, jeden wejściowy a drugi wyjściowy oraz w wizualne indykatory sygnalizujące odpowiednie poziomy alarmowe - Obsługa standardów sieciowych: Protokoły routingu: BGPv4, OSPFv2, RIP v1 oraz v2, IS-IS Protokoły routingu multicastu: PIM-SM, PIM-SSM IEEE 802.1Q w tym obsługa 4094 aktywnych VLAN-ów oraz Vlan stacking QoS oraz obsługa trzech typów kolejek: SP, WRR, DRR Wsparcie dla IGMP Snooping v1, v2, v3 IGMP Proxy, Filtering, Throttling and Static Join Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

13 IGMP Snooping Immediate Leave oraz Explicit Host Tracking Wsparcie dla SNMP v1, v2, v3, RMON oraz Syslog Wsparcie dla STP, RSTP oraz MSTP Wsparcie dla Link Aggregation. Maksymalnie 8 portów w grupie z możliwością utworzenia do 12 grup RADIUS oraz TACAS+ Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Operation, Administration and Maintenance (OAM) Filtrowanie pakietów NetBIOS Filtrowanie pakietów DHCP oraz wsparcie dla opcji DHCP Option 82 Ethernet Ring Protection Jumbo Frames 9K Virtual Router Redundancy Protocol Multicast Vlan Reigstration Możliwość tworzenia reguł dla QoS w zależności od: portu (ingress oraz egress); identyfikatora vlan; wartości dscp, tos, cos, ip precedens; długości pakietu; adresu mac; adresu ip; protokołu i portu tcp, udp, icmp Obsługa algorytmów Plato i Internal DBA dla łącza GE- PON Obsługa szyfrowania AES-128 na łączu sieci GE-PON Signal Check dla sieci GE-PON Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania na podpiętych ONU Możliwość zdalnego blokowania ONU Możliwość określenia trybu pracy łącza GE-PON: hybryd, Real, mixed - Maksymalne zużycie prądu nie powinno przekraczać 160W przy pełnym obsadzeniu modułów - Urządzenie OLT nie powinno być większych rozmiarów niż 5U i być zainstalowane w szafie 19 w pomieszczeniu serwerowni. - Temperatura pracy OLT od 0 do 50 stopni Celsiusa. 2. Jednostka kliencka ONT Jednostka ONT powinna umożliwić przyłączenie obiektowej infrastruktury teleinformatycznej bez Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

14 stosowania dodatkowych urządzeń. Powinna spełniać następujące wymagania: Jednostka kliencka powinna umożliwiać montaż naścienny i zapewniać ochronę mechaniczną przyłącza optycznego. - Interfejs optyczny zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3ah - 4 porty 10/100 lub Base-T lub 10/100/1000 Base- T - 1 port 1000Base-PX10 SC/PC - Obsługa IGMP Snooping - Obsługa IEEE 802.1Q, maksymalnie 16 aktywnych VLAN-ów z przedziału Flow Control - STP - QoS z możliwością przypisywania priorytetów 802.1p - Możliwość wyłączenia dowolnego portu - Filtrowanie i monitorowanie IGMP - Limitowanie liczby podłączonych hostów - Daying-Gasp - Loop-Detection - Signal-Check - Ranging wraz z wyświetlaniem przybliżonej odległości od OLT - Możliwość wyłączenia IGMP Snoopingu - Dwie kości Flash na dwie różne wersje Firmwaru - Praca w temperaturze 0 C do + 50 C - Zasilanie poprzez zasilacz ~230V 3. Oprogramow anie zarządzające EMS Należy dostarczyć dedykowany system zarządzania EMS. System nadzoru powinien umożliwiać zarządzanie zarówno elementami sieci, jednostkami klienckimi ONT jak i pełnić rolę menadżera usług dla abonentów. Ponadto system powinien spełnić również role narzędzia diagnostycznego sieci oraz systemu zarządzającego alarmami i zdarzeniami w sieci. 4. Sprzęgacze optyczne Splitery z odpowiednim podziałem (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, oraz 1:32) należy zainstalować wyłącznie przy OLT. Splitery powinny być instalowane w obudowach w standardzie Mikrokanaliza cja Mikrokanalizację teletechniczną należy zaprojektować i wykonać w oparciu o następujące elementy: Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

15 - doziemne rury prefabrykowane dwupłaszczowe wyposażone w 7 mikrorurek o średnicy 10/8mm (zewnętrznej/wewnętrznej) instalowane w ciągach magistralnych, - doziemne mikrorurki wzmacniane o średnicy 7/3,5mm (zewnętrznej/wewnętrznej) co najmniej 2 mikrorurki instalowane na odejściach do obiektów podłączanych do sieci (1 do wdmuchnięcia mikrokabla przyłączeniowego do budynku, pozostałe rezerwowe) - mikrorurki uniepalnione instalowane wewnątrz obiektów podłączonych do sieci, jako wewnątrzobiektowe przedłużenie mikrokanalizacji; - akcesoria połączeniowe i zakończeniowe mikrorurek; - akcesoria połączeniowe rur prefabrykowanych; - uszczelnienia rur mikrokanalizacji, mikrorurek z kablem, przejść przez ściany, itd. - zasobniki kablowe i studnie kablowe. Wymagania ogólne dla systemu mikrokanalizacji: - możliwość wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych na odcinkach do 2 km; - możliwość wykonywania odgałęzień mikrokanalizacji w studniach kablowych, zasobnikach kablowych, szafach ulicznych, pomieszczeniach technicznych lub bezpośrednio w ziemi; - wodoszczelność na poziomie mikrorurek i mułoszczelność na poziomie rur z mikrorurkami, tzn. zabezpieczenie mikrokanalizacji przed przenikaniem wody do wnętrza mikrorurek i wnikaniem mułu i zanieczyszczeń stałych do wnętrza prefabrykowanych rur mikrokanalizacji niezależnie czy są one puste czy wypełnione mikrorurkami; - szczelność i wytrzymałość pneumatyczną mikrokanalizacji min. 12 bar w każdym punkcie; - rozróżnialność mikrorur na całej trasie poprzez przyjęcie systemu kodowania barwnego mikrorurek. Wymagania szczegółowe dla systemu mikrokanalizacji: - mikrorurki, w których przewiduje się wykorzystanie mikrokabli o średnicach poniżej 3mm powinny posiadać stałą wewnętrzną powłokę antyelektrostatyczną; - współczynnik tarcia powłoki wewnętrznej a mikrokablem powinien być nie większy niż 0.1; - klasa odporności na ściskanie mikrorurki powinna zapewniać wytrzymałość minimum 180N przy zachowaniu współczynnika zniekształcenia kształtu mniejszym niż 5% przekroju mikrorurki; Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

16 - mikrorurki powinny mieć zewnętrzną powierzchnię gładką i wolną od nieregularności; - mikrorurki i złączki mikrorurek powinny zapewniać wytrzymałość pneumatyczną minimum 12 bar stale jak i podczas całego cyklu wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych; - mikrorurki powinny posiadać powłokę jednolicie zabarwioną na całym obwodzie (kodowanie kolorystyczne) celem jednoznacznego określenia traktu kablowego na całej trasie; - promień gięcia mikrorurek nie powinien być mniejszy od 15 średnic zewnętrznych, dokładne dane należy stosować za danymi określanymi w kartach katalogowych producenta; - końce mikrorurek dostarczanych fabrycznie lub powstałe w skutek przecięcia przez instalatora powinny być wygładzone i prostopadłe do osi rur, do obcinania zaleca się używania specjalnych nożyków i gilotynek przeznaczonych do systemu mikrokanalizacji; - wszystkie końce niewykorzystanych mikrorurek powinny zostać zabezpieczone przed wnikaniem wody i zamulaniem dedykowanymi zatyczkami, zabezpieczenie to powinno również być stosowane w studniach w trakcie prac montażowych. - końce mikrorurek zawierające mikrokable światłowodowe powinny być uszczelniane przy pomocy zatyczek dwudzielnych dobranych do średnicy mikrokabla. - wszystkie złączki i zatyczki mikrorurek powinny być zabezpieczone klipsami przed przypadkowym zwolnieniem mechanizmu blokującego; - do bezpośredniego układania pojedynczych mikrorurek w kanalizacji pierwotnej lub bezpośrednio w ziemi należy stosować mikrorurki o zwiększonej grubości ścianek i klasie odporności na ściskanie wyższej niż 1000N; - średnice zewnętrzne i wewnętrzne mikrorurek wzmacnianych powinny zapewniać zgodność z typoszeregiem mikrorurek standardowych oraz powinny umożliwiać wykorzystanie typowych złączek redukcyjnych mikrorurek; - mikrokanalizację światłowodową należy prowadzić również w budynku aż do budynkowych szaf dystrybucyjnych, puszek abonenckich lub innych punktów rozgałęzień sieci światłowodowej; wymagane jednak jest zastosowanie mikrorurek w wersji uniepalnionej oraz wykonanie uszczelnionych przejść kanalizacji ziemnej do budynkowej; - mikrokanalizacja przeznaczona do budowy bezpośrednio Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

17 w ziemi powinna być wykonywana w postaci rury prefabrykowanej doziemnej z podwójną, wzmocnioną powłoką zewnętrzną i o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 2100N i jako taka może być projektowana jako rura osłonowa, zbliżeniowa i skrzyżowaniowa; - doziemne rury prefabrykowane powinny posiadać dwa płaszcze z PE wykonane w różnych kolorach dla łatwego rozróżnienia warstw (sugerowany kolor powłoki wewnętrznej: czarny); płaszcz wewnętrzny nie może sklejać się z zewnętrznym, aby była zagwarantowana możliwość ściągnięcia warstwy zewnętrznej z rury podczas prac instalacyjnych w studniach i obiektach; - wykonanie fabryczne doziemnych rur prefabrykowanych powinno gwarantować brak efektu PI tj. zapewniać możliwość przesuwania się mikrorurek względem płaszcza wewnętrznego podczas układania rury na zakrętach i na bębnach z rurami; - dla optymalizacji ilości ścinków instalacyjnych doziemne rury prefabrykowane powinny być dostarczane na bębnach zawierających nie mniej niż 2000m; - dla odróżnienia od rurociągów kablowych niezawierających mikrokanalizacji płaszcz zewnętrzny doziemnych rur prefabrykowanych doziemnych oraz doziemnych mikrorurek wzmacnianych powinien być koloru pomarańczowego z paskami kolorowymi lub oznaczeniami napisowymi dla jednoznacznej identyfikacji poszczególnych rur mikrokanalizacji w wiązce rurociągu kablowego. 6. Mikrokable światłowodo we do instalacji w mikrokanaliza cji Do instalacji w mikrorkanalizacji teletechnicznej w ciągach magistralnych należy zastosować mikrokable światłowodowe wdmuchiwane do mikrorurek. Wymagania ogólne dla mikrokabli: - średnica kabla pozwala na instalację w mikrorurce o średnicy wewnętrznej 8 mm; - płaszcz pojedynczy, niewzmacniany; - konstrukcja wielotubowa z elementem centralnym; - kable przeznaczone do wdmuchiwania przy pomocy specjalnych wdmuchiwarek; - kable posiadają specjalna powłokę poprawiająca poślizg miedzy kablem a tuba; Wymagania szczegółowe dla mikrokabli: - centralny element wzmacniający CMS - pręt z klejonego Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

18 włókna szklanego z powłoką z tworzywa sztucznego; - tuby światłowodowe: materiał termoplastyczny, zawierają 12 włókien jednomodowych; - wypełnione ośrodkiem pochłaniającym wodę; - wypełniacze: zamiast tub, w razie potrzeby; - rozmieszczenie: tuby wraz z wypełniaczami rozłożone wokół CSM; - zabezpieczenie przeciw penetracji wzdłużnej wody: ośrodek suchy z włóknami pęczniejącymi; - nitka do rozrywania powłoki; -powłoka zewnętrzna: HDPE z specjalna warstwa poślizgowa; - symbol wg DIN: A-DQ2Y. 6. Zasobniki kablowe Wymagania ogólne dla zasobników: - wykonany z poliestru - zbudowane z korpusu oraz pokrywy - pozwalają na ułożenie do 50 metrów zapasu kabla światłowodowego o średnicy do 15 mm - płaskie narożniki dające możliwość wprowadzenia do korpusu zasobnika rur lub kabli o średnicy 32 i 40 mm. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

19 Tabela nr 6 Tabela oceny zgodności parametrów zaoferowanych urządzeń WiFi zastosowanych do budowy Hot-Spot L.p. Parametr Wymaganie 1. Urządzenia WLAN obsługujące Hot-Spot - modułowa budowa punktów dostępowych typu płyta bazowa moduł/moduły radiowy/e antena/anteny z możliwością przyszłej rozbudowy o nowe moduły, bez montażu nowych węzłów - urządzenie powinno działać zgodnie ze standardami IEEE b/g oraz protokołem CSMA/CA. - powinien być dostępny system nadzoru, oparty na GUI, zapewniający nadzór i konfigurację wszystkich parametrów urządzeń radiowych. - urządzenia wchodzące w skład punktu dostępowego muszą posiadać wbudowaną funkcję HotSpot-a. - urządzenie powinno być zasilane w technologii PoE, lub lokalnie napięciem bezpiecznym. - cały system dostępu musi być dostosowany do pracy w warunkach klimatycznych spotykanych w miejscu instalacji, zakres temperatur pracy nie mniejszy niż do -30 o C do +50 o C. - zdolność obsługi ruchu min pps - min. 3 gniazda mpci dostosowane do obsługi modułów radiowych pracujących w standardzie b/g, zainstalowane min. 3 moduły radiowe i 3 anteny sektorowe - min. 3 interfejsy Fast Ethernet, w tym min. jeden udostępniający funkcję PoE - wydajność prądowa płyty głównej wystarczająca do jednoczesnej pracy wszystkich modułów radiowych z maksymalną mocą dopuszczalną na terenie Polski w danym paśmie. - obsługiwane funkcjonalności sieciowe: HotSpot, Wireless Access Point, Wireless Client, DHCP serwer i klient,, Klient PPPoE, zaawansowany firewall, filtrowanie i markowanie pakietów, filtrowanie ruchu peer-to-peer, mechanizmy QoS, kolejkowanie wg algorytmów (min. SFQ, RED, FIFO i PCQ), obsługa tunelowania PPTP i VoIP, routing statyczny i dynamiczny, bridge, - współpraca z Radius 2. Karty radiowe użyte do budowy Hot- Spot _ standardowy interfejs mpci - wyjścia antenowe typu ufl lub MMCX o impedancji falowej 50 ohm, współpracujące poprzez pigtaile ze złączami mikrofalowymi typu N - możliwość pracy w standardzie b/g. Możliwość Oferowane parametry/opis sposobu spełnienia wymagań Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

20 obsługi pasma 5,6 GHz (standard a) - moc wyjściowa nie przekraczająca poziomów dopuszczalnych w Polsce, z uwzględnieniem anten. - czułość toru radiowego nie mniejsza niż 95 dbm ( b), -90 ( g) - obsługa szyfrowania WEP (do 152 bit), AES i TKIP, Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID:

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID: Access Point Sufitowy Dwuzakresowy AC1200 Gigabit PoE 300 Mb/s N (2.4 GHz) + 867 Mb/s AC (5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 26 dbm Part No.: 525688 Features: Punkt dostępowy oraz WDS do zastosowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/ Specyfikacja infrastruktury systemu

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/ Specyfikacja infrastruktury systemu Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2017 - Specyfikacja infrastruktury systemu SEWER TYP 1 Element konfiguracji Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Załącznik I do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/8/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 333020) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6. oznaczenie sprawy: ZA Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ

Strona 1/6. oznaczenie sprawy: ZA Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ oznaczenie sprawy: ZA.271.46.2017 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice- cz. 3 Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC Mb/s Wireless N (2.4 GHz) Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No.

Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC Mb/s Wireless N (2.4 GHz) Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No. Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC750 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 433 Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No.: 525541 Features: Stwórz dwuzakresową sieć bezprzewodową w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej dla Ministerstwa Zdrowia w terminie trzech tygodni od dnia podpisania umowy ale nie później

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne.

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne. TOTOLINK IPUPPY 5 150MBPS 3G/4G BEZPRZEWODOWY ROUTER N 69,90 PLN brutto 56,83 PLN netto Producent: TOTOLINK ipuppy 5 to kompaktowy bezprzewodowy Access Point sieci 3G. Pozwala użytkownikom na dzielenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest: I.)Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zestawu macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE Wysokowydajny przełącznik Power over Ethernet Gigabit Ethernet Oszczędność, elastyczność i wysoka przepustowość

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo