TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELE ZGODNOŚCI. Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 8 TABELE ZGODNOŚCI Tabela nr 1 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji urządzeń radiowych stacji bazowych BSU1 i BSU2 Nr sektora Ilość kart radiowych/sektorów radiowych Rodzaj anten Oferowana przepływność netto dla ruchu IP Download / Upload [Mbit/s] Zastosowane urządzenia (typ, model) Stacja bazowa BSU1 (pasmo 3,5 GHz) Stacja bazowa BSU2 (pasmo 5,9 GHz i 6 GHz) Razem 10 Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2 Tabela nr 2 Tabela oceny zgodności parametrów zaoferowanych urządzeń radiowych L.p. Parametr Wymaganie. 1 System WiMAX, stacja bazowa BSU1 Ze względu na niesymetryczność ruchu w sieci zastosowanie urządzeń WiMAX powinny spełniać standard IEEE d i pracować w domenie radiowej z podziałem czasowym (TDD). Przy czym ze względu na charakter budowanej sieci oraz dostępne kanały radiowe zastosowane urządzenia posiadać minimum następujące funkcjonalności: 1. Obsługa pełnego zakresu częstotliwości MHz. (w tym planów aranżacji kanałów 3,5A3,5) Ze względu na możliwość dalszej rozbudowy - obsługa pełnego zakresu częstotliwości MHz. 2. Programowej zmiany trybu pracy pomiędzy wersjami d lub e (bez wymiany lub zakupu dodatkowych urządzeń) w zakresie częstotliwości MHz, w trybie dupleksu TDD. Dopuszcza się rozszerzenia standardu komunikacyjnego , wprowadzające dodatkowe funkcjonalności. 3. Moduły radiowe powinny być zgodne ze standardem SDR (Software Defined Radio), który zapewnia możliwość przyszłej implementacji nowych technologii i funkcjonalności dla systemów WiMAX. 4. Wsparcie dla technologii MIMO co najmniej typu Matrix A (tryb pracy i sposób konfiguracji anten w sektorze dobrany dla spełnienie wymaganych minimalnych przepływności) 5. Minimalne parametry techniczne części radiowej stacji bazowych: a. obsługa kanałów o szerokościach: 3,5 MHz, 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, b. częstotliwość środkowa kanału ustawiana z krokiem 0,125 MHz lub mniejszym, c. typowe złącze antenowe N-Type, 50 ohm, d. możliwość ustawiania maksymalnej mocy wyjściowej na porcie antenowym co najmniej w zakresie od 7 do 32dBm (+/- 1dB) z krokiem 1 dbm e. obsługa modulacji uplink/downlink: BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, f. kodowanie i korekcja błędów (FEC) min. : 1/2, 2/3, 3/4, g. w stacji wielosektorowej możliwość zastosowania anten o kątach: 360, 120, 90, 60 stopni 6. Minimalne parametry konstrukcyjne stacji bazowych: Oferowane parametry/opis sposobu spełnienia wymagań Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

3 a. typowa budowa stacji bazowych oparta o architekturę typu split (IDU/ODU) oraz budowę modularną umożliwiającą wymianę modułów obsługujących poszczególne sektory radiowe, b. półka wielosektorowa umożliwiająca instalacje min. 12 modułów obsługujących sektory radiowe c. zapewniona separacja galwaniczna połączenia sygnałowego modułów IDU-ODU poprzez zastosowanie typowego standardu komunikacji światłowodowej Open Base Station Architecture Initiative (OBSAI RP3-01) lub podobnego i standardowych wkładek SFP, d. urządzenia ODU powinny być przystosowane do pracy w panujących warunkach klimatycznych i pracować w zakresie temperatur co najmniej od -33 do + 55 C lub większym. e. zasilanie IDU oraz ODU - standard telekomunikacyjny -48V. f. ze względu na wymóg budowy stacji wielosektorowych niedopuszczalne jest stosowanie jednosektorowych stacji bazowych lub stacji typu pico z ograniczonym zakresem mocy i ograniczonymi funkcjonalnościami 7. Minimalne parametry sieciowe stacji bazowych: a. przyłącze do sieci (Ethernet Port) 1x100BaseT (lub szybszy) dla każdego sektora lub łącze zagregowane 1x1000BaseT dla wszystkich sektorów, b. wsparcie dla IEEE 802.1Q, QinQ, c. obsługa klasyfikacji ruchu: IEEE 802.1p, DSCP, adres mac, adres IP, numer portu, ethertype, d. możliwość tagowania ruchu na poziomie klasyfikatora sieci, e. obsługa minimum 7 poziomów priorytetów ruchu, f. zaawansowane wsparcie dla obsługi połączeń VOIP dla wszystkich typów urządzeń końcowych wykorzystujących standard SIP, g. każdy sektor stacji bazowej powinien mieć możliwość obsługi 1000 terminali abonenckich i minimum 2000 tzw. service flow, h. rozmiar tablicy MAC stacji bazowej adresów, i. liczba obsługiwanych VLAN: 4000, j. wsparcie dla DHCP opcja 82 k. wsparcie dla IPv4 oraz IPv6 8. W celu wyeliminowania wzajemnego zakłócania pracy stacje bazowe muszą być synchronizowane standardowym sygnałem (np. 10 MHz z GPS). Zainstalowane powinny być urządzenia do odbioru Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

4 sygnału GPS. 9. Obsługa wstępnej konfiguracji poprzez WWW, SSH oraz port konsoli. Dodatkowo możliwość zarządzania poprzez protokół SNMP w wersji co najmniej 2c. 10. Stacje bazowe powinny posiadać funkcję przełączania punktu klienckiego pomiędzy sektorami bez ingerencji administratora sieci WiMAX.. 2 Terminale abonenckie WiMAX (współpracujące ze stacją BSU1) 1. Obsługa zakresów częstotliwości: MHz (w tym plan aranżacji kanałów 3,5A3,5) Dostępność terminali abonenckich dla zakresu częstotliwości MHz (w tym plan aranżacji kanałów 3,7A3,5). 2. Minimalne parametry techniczne części radiowej terminali: a. obsługa kanałów o szerokościach: 3,5 MHz, 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz b. częstotliwość środkowa ustawiana z krokiem 0,125 MHz lub mniejszym, c. wbudowana antena zewnętrzna o zysku min. 16dBi oraz dostępna wersja z możliwością przyłączenia anteny zewnętrznej typu N-type 50 ohm d. dynamiczna kontrola maksymalnej mocy wyjściowej na porcie antenowym w zakresie do +24 dbm (pasmo 3,5 GHz) e. obsługa modulacji uplink/downlink: BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, f. kodowanie i korekcja błędów (FEC): 1/2, 2/3, 3/4, 3. Minimalne parametry konstrukcyjne terminali: a. komunikacja IDU-ODU z wykorzystaniem kabla Ethernet kategorii 5 na odcinku do 100 metrów, b. obsługa szerokiego zakresu zasilania ODU od 10 do 52 Volt, c. zasilanie IDU: AC 230V z możliwością zastosowania zasilania DC 48V, 4. Minimalne parametry sieciowe stacji terminali: a. porty przyłączenia do sieci: 1 port Ethernet 100/10 BaseT z opcją rozbudowy do 4x100/10BaseT, b. wsparcie dla IEEE 802.1Q, QinQ, c. obsługa klasyfikacji ruchu: IEEE 802.1p, DSCP, adres mac, adres IP, numer portu, ethertype, d. obsługa minimum 7 poziomów priorytetów ruchu, Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

5 e. zaawansowane wsparcie dla obsługi połączeń VOIP dla wszystkich typów urządzeń końcowych wykorzystujących standard SIP, f. liczba obsługiwanych adresów MAC nie mniejsza niż 128 z możliwością ograniczenia maksymalnej liczby obsługiwanych adresów MAC, g. możliwość pracy z ruchem tagowanym oraz nietagowanym, h. wparcie dla DHCP opcja wstępna konfiguracji poprzez WWW, telnet oraz port konsoli. Dodatkowo możliwość zarządzania poprzez protokół SNMP w wersji co najmniej 2c.. 3 System radiowy, stacja bazowa BSU2 Ze względu na niesymetryczność ruchu w sieci zastosowanie urządzeń radiowe powinny pracować w domenie radiowej z podziałem czasowym (TDD). Przy czym ze względu na charakter budowanej sieci oraz dostępne kanały radiowe zastosowane urządzenia posiadać minimum następujące funkcjonalności: 1. Obsługa pełnego zakresu częstotliwości MHz 2. Tryb pracy dupleks TDD w zakresie częstotliwości MHz. Dopuszcza się zastąpienie standardu komunikacyjnego , wprowadzając dodatkowe funkcjonalności. 3. Minimalne parametry techniczne części radiowej stacji bazowych: a. zwielokrotnienie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); b. wykorzystanie technik MIMO 2x2/Diversity/Single; c. pojemność pojedynczego sektora stacji bazowej min. 200 Mbit/s netto (ruch zagregowany upload + download, możliwość dowolnego podziału pasma upload / download z zakresu co najmniej 30/70 50/50 70/30); d. obsługa kanałów o szerokościach: 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz i 40 MHz e. możliwość podłączenia min. 32 stacji klienckich w jednym sektorze; f. możliwość podłączenia stacji klienckich o przepływności 50Mb/s; g. możliwość ustawiania maksymalnej mocy wyjściowej na porcie antenowym co najmniej w zakresie do 25dBm z krokiem 1 dbm Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

6 h. obsługa modulacji uplink/downlink: BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, i. kodowanie i korekcja błędów (FEC) min. : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 j. adaptacyjna modulacja i kodowanie; k. efektywność spektralna 5 bit/hz; l. automatyczny wybór kanałów ACS (Automatic Channel Selection); m. automatyczne żądanie retransmisji ARQ (Automatic Repeat Request); n. symetryczny i asymetryczny przydział pasma dla każdej stacji klienckiej (co najmniej 90% uplink); o. maksymalne opóźnienia w transmisji pakietów End-to-End 4-10ms; p. możliwość podłączenia anten przez typowe złącze antenowe N-Type, 50 ohm; q. zastosowanie anten dwupolaryzacyjnych (H i V) o kątach: 90, 60 stopni; r. wbudowany analizator widma; 4. Minimalne parametry konstrukcyjne stacji bazowych: a. typowa budowa stacji bazowych oparta o architekturę typu outdoor. Dostępny opcjonalny moduł IDU obsługujący min. 6 modułów ODU sektorów radiowych (agregacja ruchu i zasilanie do ODU), b. urządzenia ODU powinny być przystosowane do pracy w panujących warunkach klimatycznych i pracować w zakresie temperatur co najmniej od -33 do + 55 C lub większym. c. klasa szczelności urządzeń radiowych ODU IP67, d. zasilanie IDU - standard telekomunikacyjny -48V, zasilanie modułów ODU stacji bazowej poprzez PoE (Power over Ethernet). e. pobór mocy urządzeń radiowych jednego sektora <25W; 7. Minimalne parametry sieciowe stacji bazowych: a. interfejs Ethernet 1000BaseT, SFP (standard MSA) dla każdego sektora lub łącze zagregowane 1x1000BaseT dla wszystkich sektorów, b. maksymalna szerokość ramki 2048 bajtów; c. szyfrowanie AES 128; d. obsługa Multicast; e. możliwość konfigurowania MIR (Maximum Information Rate); f. obsługa QoS (4 poziomy) zgodnie z 802.1p i Diffserv; g. obsługa VLAN 802.1Q, 802.1P, QinQ; Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

7 8. W celu wyeliminowania wzajemnego zakłócania pracy wszystkie sektory stacji bazowej muszą być synchronizowane standardowym sygnałem GPS (Global Positioning System) lub z zegara wewnętrznego. 9. Minimalne parametry systemu nadzoru i zarządzania: a. możliwość lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania; b. zarządzanie za pomocą dedykowanego oprogramowania, przeglądarki internetowej oraz przy pomocy protokołów SNMP i Telnet;. 4 Terminale abonenckie radiowe (współpracujące ze stacją BSU2) 1. Obsługa pełnego zakresu częstotliwości MHz (jak dla stacji bazowej) 2. Minimalne parametry techniczne części radiowej terminali: a. zwielokrotnienie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); b. wykorzystanie technik MIMO 2x2/Diversity/Single; c. dostępne terminale o przepływnościach min. 20 Mbit/s netto i min. 50 Mbit/s netto (ruch zagregowany upload + download); d. obsługa kanałów o szerokościach: 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz i 40 MHz e. możliwość ustawiania maksymalnej mocy wyjściowej na porcie antenowym co najmniej w zakresie do 25dBm z krokiem 1 dbm f. obsługa modulacji uplink/downlink: BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, g. kodowanie i korekcja błędów (FEC) min. : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 h. adaptacyjna modulacja i kodowanie; i. efektywność spektralna 5 bit/hz; j. asymetryczny i asymetryczny przydział ruchu dla każdego terminala (co najmniej 90% uplink); k. wbudowany analizator widma; l. praca w trybach nlos i NLOS 3. Minimalne parametry konstrukcyjne terminali: a. budowa terminala oparta o architekturę typu outdoor ; b. przystosowane do pracy w panujących warunkach klimatycznych i w zakresie temperatur co najmniej od -33 do + 55 C lub większym. Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

8 c. klasa szczelności urządzeń radiowych ODU IP67, d. zasilanie poprzez PoE (Power over Ethernet). e. pobór mocy jednego terminala <20W; 4. Minimalne parametry sieciowe stacji terminali: a. interfejs Ethernet 100BaseT; b. możliwość konfigurowania MIR (Maximum Information Rate); c. obsługa QoS (4 poziomy priorytetów) zgodnie z 802.1p i Diffserv; d. obsługa VLAN 802.1Q, 802.1P, QinQ; Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

9 Tabela nr 3 Tabela oceny zgodności zaoferowanej konfiguracji radiolinii łączącej stacje bazowe BSU1 i BSU2 Nr linku Relacja Rodzaj anten (wymagania minimalne) Oferowana przepływność netto dla ruchu IP [Mbit/s] Zastosowane urządzenia (typ, model) 1 BSU1 BSU2. cm (BSU1),. cm (BSU2) Tabela nr 4 Tabela oceny zgodności parametrów zaoferowanych radiolinii L.p. Parametr Wymaganie 1. Typ transmisji Urządzenia radioliniowe punkt-punkt z transmisją Native Ethernet (niedopuszczalne stosowanie urządzeń z dodatkowa konwersją i transmisją typu IP/Ethernet over TDM). 2. Pasmo Pracy w licencjonowanym paśmie GHz, na częstotliwości pozyskanej z UKE na etapie realizacji, z zachowaniem dopuszczalnego poziomu mocy emitowanej. 3. Typ Typ modulacji do 256QAM włącznie. modulacji 4. Zmiana modulacji Automatyczna adaptacja modulacji z zakresu 256QAM do QPSK 5. Interfejs Transmisja w standardzie Ethernet, interfejs Gigabit Ethernet. (w przypadku zakończenia radiolinii na stacji bazowej BSU1 należy zapewnić separację galwaniczną połączenia sygnałowego do ODU poprzez zastosowanie typowego standardu komunikacji światłowodowej Open Base Station Architecture Initiative (OBSAI RP3-01) lub podobnego i standardowych wkładek SFP), 6. Przenoszeni e ruchu 7. Kontrola ruchu 8. Wielkość ramek Pełna przezroczystość w warstwie 2 Zaawansowana obsługa QoS, w tym kolejkowanie oparte na 802.1P/Q, MPLS Przenoszenie dużych ramek Jumbo Frames Oferowane parametry/opis sposobu spełnienia wymagań Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

10 9. Przepływno ść 10. Budowa, sposób instalacji Możliwość programowanej zmiany przepływności linku ze skokiem 10 Mbit/s do min. 190 Mbit/s (przy pracy z kanałem 28 MHz), możliwość programowej zmiany przepływności do min. 380 Mbit/s w zaoferowanym sprzęcie, bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji Budowa kompaktowa i instalacja całkowicie zewnętrzna zintegrowany modem radiowy i antena, brak dodatkowych elementów typu IDU 11. Zasilanie Zasilanie po linii sygnałowej typu PoE (Power Over Ethernet), dedykowany zasilacza PoE z redundantnym wejściem -48VDC oraz ochroną przeciwprzepięciową linii sygnałowej i zasilającej. 12. Pobór mocy Maksymalny pobór mocy do 40W. 13. Warunki pracy Urządzenia przystosowane do pracy zewnętrznej, zakres temperatur pracy od -40 C do +50 C, wilgotność do 100% Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

11 Tabela nr 5 Tabela oceny zgodności parametrów zaoferowanego systemu transmisji światłowodowej L.p. Parametr Wymaganie 1. Jednostka System w technologii GEPON, powinien zapewnić centralna PON OLT dostarczenie usług abonentom na odcinku do 10 kilometrów od węzła centralnego OLT. Jednostka centralna OLT powinna być jednostką modularną zbudowaną w architekturze non-blocking. Półka wyposażona powinna być w: - dwie niezależne karty zasilaczy ~230VAC (powinny być również dostępne zasilacze -48VDC) pracujące w trybie redundantnym; oba zasilacze muszą posiada zabezpieczenie bezpiecznikiem z opóźnieniem czasowym, - kartę przełączającą i zarządzającą (Switching Fabric Unit), - dwa niezależne wentylatory, - filtr przeciw kurzowy, - dostępne 12 gniazd na karty z interfejsami sieciowymi GEPON lub uplink. Wszystkie elementy po za Switching Fabric Unit (SFU)mogą być wyjmowane na gorąco hot-pluggable w tym wentylatory, zasilacze oraz kart z interfejsami sieciowymi. Wszystkie interfejsy oraz gniazda w tym zasilania dostępne są od frontu. Jednostkę centralną należy wyposażyć w minimum następujące karty sieciowe i uplink: - 2 karty sieciowe z 2 niezależnymi interfejsami GE- PON każda (razem min. 4 interfejsy GEPON), karty zgodne ze standardem 802.3ah GE- PON. Każda karta powinna być wyposażona w dwa porty SC/PC oraz mieć zainstalowane dwa niezależne chipsety oraz dwa niezależne przetworniki SFF 1000Base-PX20. Karta posiada diodę sygnalizującą zasilanie karty oraz diody sygnalizujące pracę interfejsów GE-PON. - 2 karty typu uplink z 2 niezależnymi portami wyposażonymi w Gigabitowe moduły 1000Base-X SFP. Karty muszą posiadać diodę do sygnalizacji Oferowane parametry/opis sposobu spełnienia wymagań Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

12 zasilania karty oraz dwie diody do sygnalizujące pracę interfejsu sieciowego. Jednostka centralna OLT powinna umożliwić łatwą rozbudowę o kolejne interfejsy GEPON i uplink poprzed dodanie kolejnych kart interfejsów. Wolne gniazda na kart sieciowe i uplink powinny być wyposażone w zaślepki. Jednostkę centralną należy wyposażyć w dedykowany system zarządzania EMS. Ponadto system PON powinien spełniać warunki jak poniżej: - Przepustowość przełączania: 48Gbps - Wydajność przełączania: 35.7Mpps - 40MB pamięci Flash SDRAM - 16 tysięcy adresów MAC - 1K wpisów multicast w L2-8K wpisów multicastowych w L3-12K wpisów routing - Zarządzanie powinno się odbywać na dwa sposoby przez dedykowany port RJ45 (telnet lub SSH) odseparowany od ruch przełączanego oraz przez port RJ45 (RS232) - Urządzenie w pełnym obsadzeniu powinno wspierać przynajmniej 704 jednostki abonenckie ONU przy podziale per port 1:32 a przy podziale 1: jednostek abonenckich - Urządzenie powinno zdalne zarządzać i autoryzować jednostki abonenckie ONU w tym ich konfiguracje portów, vlanów, QoS, prędkości nadawania i odbierania, wielkości kolejki - Jednostka SFU powinna być wyposażona w dwa porty alarmowe RJ45, jeden wejściowy a drugi wyjściowy oraz w wizualne indykatory sygnalizujące odpowiednie poziomy alarmowe - Obsługa standardów sieciowych: Protokoły routingu: BGPv4, OSPFv2, RIP v1 oraz v2, IS-IS Protokoły routingu multicastu: PIM-SM, PIM-SSM IEEE 802.1Q w tym obsługa 4094 aktywnych VLAN-ów oraz Vlan stacking QoS oraz obsługa trzech typów kolejek: SP, WRR, DRR Wsparcie dla IGMP Snooping v1, v2, v3 IGMP Proxy, Filtering, Throttling and Static Join Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

13 IGMP Snooping Immediate Leave oraz Explicit Host Tracking Wsparcie dla SNMP v1, v2, v3, RMON oraz Syslog Wsparcie dla STP, RSTP oraz MSTP Wsparcie dla Link Aggregation. Maksymalnie 8 portów w grupie z możliwością utworzenia do 12 grup RADIUS oraz TACAS+ Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Operation, Administration and Maintenance (OAM) Filtrowanie pakietów NetBIOS Filtrowanie pakietów DHCP oraz wsparcie dla opcji DHCP Option 82 Ethernet Ring Protection Jumbo Frames 9K Virtual Router Redundancy Protocol Multicast Vlan Reigstration Możliwość tworzenia reguł dla QoS w zależności od: portu (ingress oraz egress); identyfikatora vlan; wartości dscp, tos, cos, ip precedens; długości pakietu; adresu mac; adresu ip; protokołu i portu tcp, udp, icmp Obsługa algorytmów Plato i Internal DBA dla łącza GE- PON Obsługa szyfrowania AES-128 na łączu sieci GE-PON Signal Check dla sieci GE-PON Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania na podpiętych ONU Możliwość zdalnego blokowania ONU Możliwość określenia trybu pracy łącza GE-PON: hybryd, Real, mixed - Maksymalne zużycie prądu nie powinno przekraczać 160W przy pełnym obsadzeniu modułów - Urządzenie OLT nie powinno być większych rozmiarów niż 5U i być zainstalowane w szafie 19 w pomieszczeniu serwerowni. - Temperatura pracy OLT od 0 do 50 stopni Celsiusa. 2. Jednostka kliencka ONT Jednostka ONT powinna umożliwić przyłączenie obiektowej infrastruktury teleinformatycznej bez Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

14 stosowania dodatkowych urządzeń. Powinna spełniać następujące wymagania: Jednostka kliencka powinna umożliwiać montaż naścienny i zapewniać ochronę mechaniczną przyłącza optycznego. - Interfejs optyczny zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3ah - 4 porty 10/100 lub Base-T lub 10/100/1000 Base- T - 1 port 1000Base-PX10 SC/PC - Obsługa IGMP Snooping - Obsługa IEEE 802.1Q, maksymalnie 16 aktywnych VLAN-ów z przedziału Flow Control - STP - QoS z możliwością przypisywania priorytetów 802.1p - Możliwość wyłączenia dowolnego portu - Filtrowanie i monitorowanie IGMP - Limitowanie liczby podłączonych hostów - Daying-Gasp - Loop-Detection - Signal-Check - Ranging wraz z wyświetlaniem przybliżonej odległości od OLT - Możliwość wyłączenia IGMP Snoopingu - Dwie kości Flash na dwie różne wersje Firmwaru - Praca w temperaturze 0 C do + 50 C - Zasilanie poprzez zasilacz ~230V 3. Oprogramow anie zarządzające EMS Należy dostarczyć dedykowany system zarządzania EMS. System nadzoru powinien umożliwiać zarządzanie zarówno elementami sieci, jednostkami klienckimi ONT jak i pełnić rolę menadżera usług dla abonentów. Ponadto system powinien spełnić również role narzędzia diagnostycznego sieci oraz systemu zarządzającego alarmami i zdarzeniami w sieci. 4. Sprzęgacze optyczne Splitery z odpowiednim podziałem (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, oraz 1:32) należy zainstalować wyłącznie przy OLT. Splitery powinny być instalowane w obudowach w standardzie Mikrokanaliza cja Mikrokanalizację teletechniczną należy zaprojektować i wykonać w oparciu o następujące elementy: Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

15 - doziemne rury prefabrykowane dwupłaszczowe wyposażone w 7 mikrorurek o średnicy 10/8mm (zewnętrznej/wewnętrznej) instalowane w ciągach magistralnych, - doziemne mikrorurki wzmacniane o średnicy 7/3,5mm (zewnętrznej/wewnętrznej) co najmniej 2 mikrorurki instalowane na odejściach do obiektów podłączanych do sieci (1 do wdmuchnięcia mikrokabla przyłączeniowego do budynku, pozostałe rezerwowe) - mikrorurki uniepalnione instalowane wewnątrz obiektów podłączonych do sieci, jako wewnątrzobiektowe przedłużenie mikrokanalizacji; - akcesoria połączeniowe i zakończeniowe mikrorurek; - akcesoria połączeniowe rur prefabrykowanych; - uszczelnienia rur mikrokanalizacji, mikrorurek z kablem, przejść przez ściany, itd. - zasobniki kablowe i studnie kablowe. Wymagania ogólne dla systemu mikrokanalizacji: - możliwość wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych na odcinkach do 2 km; - możliwość wykonywania odgałęzień mikrokanalizacji w studniach kablowych, zasobnikach kablowych, szafach ulicznych, pomieszczeniach technicznych lub bezpośrednio w ziemi; - wodoszczelność na poziomie mikrorurek i mułoszczelność na poziomie rur z mikrorurkami, tzn. zabezpieczenie mikrokanalizacji przed przenikaniem wody do wnętrza mikrorurek i wnikaniem mułu i zanieczyszczeń stałych do wnętrza prefabrykowanych rur mikrokanalizacji niezależnie czy są one puste czy wypełnione mikrorurkami; - szczelność i wytrzymałość pneumatyczną mikrokanalizacji min. 12 bar w każdym punkcie; - rozróżnialność mikrorur na całej trasie poprzez przyjęcie systemu kodowania barwnego mikrorurek. Wymagania szczegółowe dla systemu mikrokanalizacji: - mikrorurki, w których przewiduje się wykorzystanie mikrokabli o średnicach poniżej 3mm powinny posiadać stałą wewnętrzną powłokę antyelektrostatyczną; - współczynnik tarcia powłoki wewnętrznej a mikrokablem powinien być nie większy niż 0.1; - klasa odporności na ściskanie mikrorurki powinna zapewniać wytrzymałość minimum 180N przy zachowaniu współczynnika zniekształcenia kształtu mniejszym niż 5% przekroju mikrorurki; Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

16 - mikrorurki powinny mieć zewnętrzną powierzchnię gładką i wolną od nieregularności; - mikrorurki i złączki mikrorurek powinny zapewniać wytrzymałość pneumatyczną minimum 12 bar stale jak i podczas całego cyklu wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych; - mikrorurki powinny posiadać powłokę jednolicie zabarwioną na całym obwodzie (kodowanie kolorystyczne) celem jednoznacznego określenia traktu kablowego na całej trasie; - promień gięcia mikrorurek nie powinien być mniejszy od 15 średnic zewnętrznych, dokładne dane należy stosować za danymi określanymi w kartach katalogowych producenta; - końce mikrorurek dostarczanych fabrycznie lub powstałe w skutek przecięcia przez instalatora powinny być wygładzone i prostopadłe do osi rur, do obcinania zaleca się używania specjalnych nożyków i gilotynek przeznaczonych do systemu mikrokanalizacji; - wszystkie końce niewykorzystanych mikrorurek powinny zostać zabezpieczone przed wnikaniem wody i zamulaniem dedykowanymi zatyczkami, zabezpieczenie to powinno również być stosowane w studniach w trakcie prac montażowych. - końce mikrorurek zawierające mikrokable światłowodowe powinny być uszczelniane przy pomocy zatyczek dwudzielnych dobranych do średnicy mikrokabla. - wszystkie złączki i zatyczki mikrorurek powinny być zabezpieczone klipsami przed przypadkowym zwolnieniem mechanizmu blokującego; - do bezpośredniego układania pojedynczych mikrorurek w kanalizacji pierwotnej lub bezpośrednio w ziemi należy stosować mikrorurki o zwiększonej grubości ścianek i klasie odporności na ściskanie wyższej niż 1000N; - średnice zewnętrzne i wewnętrzne mikrorurek wzmacnianych powinny zapewniać zgodność z typoszeregiem mikrorurek standardowych oraz powinny umożliwiać wykorzystanie typowych złączek redukcyjnych mikrorurek; - mikrokanalizację światłowodową należy prowadzić również w budynku aż do budynkowych szaf dystrybucyjnych, puszek abonenckich lub innych punktów rozgałęzień sieci światłowodowej; wymagane jednak jest zastosowanie mikrorurek w wersji uniepalnionej oraz wykonanie uszczelnionych przejść kanalizacji ziemnej do budynkowej; - mikrokanalizacja przeznaczona do budowy bezpośrednio Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

17 w ziemi powinna być wykonywana w postaci rury prefabrykowanej doziemnej z podwójną, wzmocnioną powłoką zewnętrzną i o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 2100N i jako taka może być projektowana jako rura osłonowa, zbliżeniowa i skrzyżowaniowa; - doziemne rury prefabrykowane powinny posiadać dwa płaszcze z PE wykonane w różnych kolorach dla łatwego rozróżnienia warstw (sugerowany kolor powłoki wewnętrznej: czarny); płaszcz wewnętrzny nie może sklejać się z zewnętrznym, aby była zagwarantowana możliwość ściągnięcia warstwy zewnętrznej z rury podczas prac instalacyjnych w studniach i obiektach; - wykonanie fabryczne doziemnych rur prefabrykowanych powinno gwarantować brak efektu PI tj. zapewniać możliwość przesuwania się mikrorurek względem płaszcza wewnętrznego podczas układania rury na zakrętach i na bębnach z rurami; - dla optymalizacji ilości ścinków instalacyjnych doziemne rury prefabrykowane powinny być dostarczane na bębnach zawierających nie mniej niż 2000m; - dla odróżnienia od rurociągów kablowych niezawierających mikrokanalizacji płaszcz zewnętrzny doziemnych rur prefabrykowanych doziemnych oraz doziemnych mikrorurek wzmacnianych powinien być koloru pomarańczowego z paskami kolorowymi lub oznaczeniami napisowymi dla jednoznacznej identyfikacji poszczególnych rur mikrokanalizacji w wiązce rurociągu kablowego. 6. Mikrokable światłowodo we do instalacji w mikrokanaliza cji Do instalacji w mikrorkanalizacji teletechnicznej w ciągach magistralnych należy zastosować mikrokable światłowodowe wdmuchiwane do mikrorurek. Wymagania ogólne dla mikrokabli: - średnica kabla pozwala na instalację w mikrorurce o średnicy wewnętrznej 8 mm; - płaszcz pojedynczy, niewzmacniany; - konstrukcja wielotubowa z elementem centralnym; - kable przeznaczone do wdmuchiwania przy pomocy specjalnych wdmuchiwarek; - kable posiadają specjalna powłokę poprawiająca poślizg miedzy kablem a tuba; Wymagania szczegółowe dla mikrokabli: - centralny element wzmacniający CMS - pręt z klejonego Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko, realizowanego w ramach działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, priorytetu VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Zakres prac: wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN, w kategorii 6, wykorzystanie jako medium transmisyjnego, ekranowanej skrętki 4 parowej, zapewnienie transmisji

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo