DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT"

Transkrypt

1 DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

2 Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości. Zapewnienie jakości z QUIPSY CAQ jest dla każdego użytkownika kamieniem milowym i pierwszym krokiem do opłacalnej produkcji na wysokim poziomie. Od lat rosną wymagania względem polityki zapewnienia jakości, a stosowanie standardowych systemów norm jest oczywistością. QUIPSY CAQ jest optymalnym zbiorem narzędzi pozwalających na spełnienie wymagań kontroli jakości działów produkcji i zarządu w jasnej i jednolitej formie. Setki fi rm dziennie korzystają z skrojonych na ich potrzeby systemów do samokontroli. Tysiące dostaw towarów przechodzi dziennie procedury kontroli w systemie QUIPSY CAQ. Czy będą to tzw. analizy Drill-Down, czy powiadomienia sytuacyjne, czy profesjonalne raporty lub dokumenty dla zarządu - wszystkie te przypadki całkowicie obejmuje system QUIPSY CAQ. Oprogramowanie QUIPSY jest zintegrowane z Państwa systemem ERP i eliminuje ryzyko redundancji danych. Zlecenia kontrolne są wykonywane automatycznie we właściwym czasie i odpowiednim zakresie. Informacje zwrotne o awariach są przekazywane do systemu ERP. QUIPSY CAQ jest najważniejszym komponentem profesjonalnej i zorientowanej na przyszłość polityki jakości.

3 Spis treści QUIPSY - Firma 4 QUIPSY i grupa MES-Solutions 6 QUIPSY Mobile 7 QUIPSY CAQ Przegląd modułów 8 QUIPSY Business Tools 10 Wstępne planowanie jakości» QUIPSY APQP (Zaawansowane planowanie jakości produktu) 12» QUIPSY CPL (Plan kontroli) 13» QUIPSY FMEA (Analiza przyczyn i skutków niezgodności) 14» QUIPSY PAPL (Plan przebiegu procesu) 15 Zapewnienie jakości» QUIPSY EMPB/PPAP (Raporty z kontroli próbek) 18» QUIPSY infra-convert (Import danych CAD) 19» QUIPSY CAQ z następującymi funkcjami: 20 Zarządzanie danymi podstawowymi / Zarządzanie systemem 21 Planowanie kontroli 22 WE / LBW (Przyjęcie towaru i ocena dostawców) 23 SPC (Statystyczna Kontrola Procesu) 24 WA (Kontrola towaru przed wydaniem) 25 Raportowanie / Edytor Raportu 26 Oceny 27 Q-FOCUS (Monitor jakości) 28 Gromadzenie danych pomiarowych» QUIPSY MSP (Stanowiska pomiarowe) 29» QUIPSY AUTOMESS (Automatyzacja pomiarów) 30» QUIPSY VMESS (Pomiary wielopunktowe) 31 Systemy zarządzania błędami» QUIPSY RB (Zarządzanie reklamacjami) 32» QUIPSY MMGT (Zarządzanie środkami kontroli) 33 Sprzęt testowy» QUIPSY PMV (Zarządzanie sprzętem testowym) 34» QUIPSY PMÜ / MSA (Nadzór nad sprzętem testowym i badanie możliwości sprzętu testowego) 35 Strategiczne zarządzanie jakością» QUIPSY AUDIT (Dokumentacja audytowa i ocena audytu) 36 Moduły integracyjne» QUIPSY PIT (PPS/ERP Interface-Toolbox), QUIPSY MES, QUIPSY BDE 38 Business Tools» QUIPSY CHIEF (Server Monitoring System) 40 Consulting 44 Zarządzanie projektem 45 Konserwacja i serwis 46

4 4 FIRMA QUIPSY FIRMA Ponad 25-letnia historia sukcesu QUIPSY QUALITY należy do wiodących firm branży CAQ. Ponad klientów z różnych gałęzi gospodarki polega na naszym oprogramowaniu i naszym know-how założenie fi rmy pod nazwą CDE GmbH w Pforzheim zmiana nazwy na QUIPSY QUALITY, ze względu na bardzo dużą popularność jednego z produktów - QUIPSY-CAQ. Ulokowanie fi rmy w Pforzheim nie było przypadkowe. Region ten obfi tuje w znaczące zaawansowane technologiczne fi r- my z branży motoryzacyjnej wyznaczające standardy we współczesnym przemyśle. Uczelnie wyższe w Karlsruhe, Pforzheim i Stuttgart znajdują się w niedalekiej odległości. W tym środowisku fi rma QUIPSY QUALITY GmbH & Co. KG może intensywnie rozwijać swoje produkty i pozyskiwać utalentowanych programistów. Dotychczas zdobyliśmy ponad klientów, u których nasze systemy zainstalowaliśmy na ponad maszyn. Mamy ogromne doświadczenie, z którego codziennie korzystają nasi klienci. W październiku 2007 przedsiębiorstwo zyskało nowego właściciela o ponad 20-letnim doświadczeniu w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, metalu i motoryzacji. Strategią fi rmy jest ciągły konsekwentny rozwój oprogramowania QUIPSY CAQ z ukierunkowaniem na poszczególne branże i światowe rynki zbytu. Stawiamy sobie wysokie wymagania Pakiety oprogramowania w środowisku MES i CAQ wymagają dużych inżynierskich zdolności oraz technicznego know -how. Nasze rozwiązania tworzą praktycy dla praktyków. Na pierwszym planie stawiamy łatwość obsługi i funkcjonalność, a skomplikowane procesy pozostawiamy w tle. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, terminowość i serwis poinstalacyjny. QUIPSY QUALITY dostarczy Państwu zaawansowane technicznie rozwiązania i usługi na bardzo korzystnych warunkach.

5 FIRMA 5 Perspektywy Od ponad 25 lat należymy do wiodących fi rm branży CAQ. Podstawą naszego sukcesu była i wciąż jest konsekwentna polityka fi rmy, dzięki której we właściwym momencie wchodzimy w godne zaufania rozwiązania. Wszelkie zmiany norm i nowinki techniczne są przez nas na bieżąco obserwowane. Dopiero gdy uznamy, że stają się one standardem, wprowadzamy je do oprogramowania. Nasi doradcy i menedżerowie projektu udzielają praktycznego wsparcia przy wprowadzaniu wewnętrznych i zewnętrznych procesów CAQ i infrastruktury CAQ. Razem z klientem realizujemy techniczne projekty z instalacją oprogramowania od momentu planowania do momentu wdrożenia oraz towarzyszymy przy certyfi kacji i audycie.

6 6 QUIPSY I GRUPA MES - SOLUTIONS QUIPSY i grupa MES - Solutions Trzy firmy: QUIPSY, ProSeS i OS Datensysteme prowadzą ścisłą współpracę w zakresie zarządzania jakością, produkcją i danymi czasowymi w całym systemie. Wprowadzenie MES (Manufacturing-Execution-System) stało się kamieniem milowym na drodze do zagwarantowania optymalnej produkcji. Firma QUIPSY QU- ALITY dostrzegła, że zapewnianie jakości i odpowiednie nią zarządzanie musi być połączone z innymi zakładowymi systemami kontroli i sterowania. Dlatego w roku 2002 postanowiono o utworzeniu grupy MES - Solutions. Wspólnie z przedsiębiorstwami ProSeS BDE (rejestracja danych eksploatacyjnych) i OS Datensysteme (zarządzanie danymi czasowymi) rozpoczęto opracowywanie rozwiązania typu MES. Jako partner grupy MES- Solutions fi rma QUIPSY obejmuje wszystkie obszary nowoczesnego zarządzania jakością (CAQ) i współpracuje z współczesnymi systemami zarządzania produkcją (BDE/MDE = rejestracja danych eksploatacyjnych / rejestracja parametrów maszyn), systemami zarządzania danymi czasowymi oraz większością dostawców systemów ERP / PPS, takimi jak SAP, Navision, Axapta, Infor i wiele innych. Efektem jest uzyskanie przejrzystości, bezpieczeństwa i elastyczności w całym procesie produkcji oraz utworzenie prewencyjnego systemu sterowania przedsiębiorstwem. W biurach fi rmy w Pforzheim i Ettlingen zatrudnionych jest ponad 80 pracowników, którzy projektują nowe rozwiązania i dążą do zaspokojenia wszystkich potrzeb Klientów z zakresu CAQ. Wśród klientów grupy MES - Solutions znajdują się wiodące przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, metalowej i drzewnej; w większości reprezentujące sektor motoryzacyjny, medyczny, lotniczy oraz elektrotechniczny. Partnerzy grupy MES QUIPSY GmbH & Co. KG Pforzheim ProSeS BDE GmbH Pforzheim OS Datensysteme GmbH Ettlingen

7 QUIPSY MOBILE 7 QUIPSY Mobile Przewaga konkurencyjna dzięki mobilnym rozwiązaniom QUIPSY Urządzenia mobilne stają się nieodzowne w naszym codziennym życiu. Bazując na najnowszych wynikach badań można zauważyć, że na poziomie stanowisk kierowniczych znacznie ponad 90% wszystkich decydentów fi rm widzi możliwość wzrostu produktywności swoich pracowników poprzez zastosowanie mobilnych technologii. Mobilne rozwiązania są z powodzeniem stosowane przy realizowaniu usług dla klientów lub przy zapewnianiu bezpośredniej łączności z pracownikami zatrudnionymi w terenie. Dzisiejszy rynek wymaga od przedsiębiorstw coraz wyższego tempa pracy, przy równocześnie wygórowanych wyma- ganiach ilościowych i jakościowych. Aby sprostać tym wymaganiom fi rma QUIPSY opracowała specjalne rozwiązania mobilne. Efektywność i zwiększona automatyzacja procesów to najistotniejsze cechy QUIPSY MOBILE. Szybka i łatwa rejestracja danych pomiarowych. Ciągłe nadzorowanie procesów jakościowych. Bezpośredni dostęp do wszystkich informacji istotnych dla jakości - w każdym miejscu czy to u klienta, czy u dostawcy. To tylko niektóre korzyści płynące z QUIPSY MOBILE. QUIPSY MOBILE oferuje rozwiązania dla wszystkich dostępnych systemów operacyjnych - Android, Windows Mobile czy ios. Jest dostępny jako darmowa aplikacja na iphone a lub ipad a, w itunes Store i jako system gromadzenia danych dla rozmaitych systemów mobilnych. Korzyści i funkcje» Zawsze i wszędzie zapewniony dostęp do danych jakościowych» Szybka rejestracja danych pomiarowych» Lepszy czas reakcji» Zwiększona automatyzacja procesów w zakresie zapewniania jakości

8 8 PRZEGLĄD MODUŁÓW QUIPSY CAQ Przegląd modułów QUIPSY APQP Zarządzanie zespołem i zadaniami Karty kontrolne i monitoring zdarzeń QUIPSY CPL Tworzenie/zarządzanie planami kontroli dla prototypu, serii wstępnej oraz pełnej serii produkcyjnej. Link do pliku na poziomie planu kontroli i etapu procesu. Planowanie testów, kontroli i inspekcji dla całego łańcucha wartości dodanej. Formularze planu kontroli zgodne z normami (QS-9000). Zautomatyzowane zarządzanie informacjami i zmianami. QUIPSY FMEA FMEA procesu, FMEA konstrukcji FMEA produktu / Matrix, FMEA-narzędzia Raporty zgodne z normami QUIPSY PAPL Plan przebiegu procesu Dokumentacja produktu QUIPSY EMPB/PPAP & infra-convert Automatyczne stemplowanie plików rysunku 2D. Wysoki stopień integralności danych z CAD, tabele tolerancji, formularze QS-9000, Formularze VDA, rejestrowanie i ocena danych z poszczególnych narzędzi pomiarowych. QUIPSY CAQ z funkcjami Zarządzanie danymi podstawowymi i systemowymi Planowanie testów i inspekcji Kontrola przyjęcia / wydania towaru Ocena dostawców Rejestrowanie danych pomiarowych Zintegrowane przetwarzanie obrazu SPC, qs-stat - analiza statystyczna Q-FOCUS stałe monitorowanie danych jakościowych Obszerne raporty ocen Badania zdolności procesowych Badania zdolności maszyn QUIPSY MSP Zmienna i atrybutywna rejestracja danych pomiarowych, konfi gurowalny układ strony. Powiadamianie o kontroli zdarzeń za pomocą komunikatów i SMS. QUIPSY VMESS Pomiar wielopunktowy. Powiadamianie o kontroli zdarzeń za pomocą komunikatów i SMS. QUIPSY AUTOMESS Pomiary z pliku. Powiadamianie o kontroli zdarzeń za pomocą komunikatów i SMS.

9 PRZEGLĄD MODUŁÓW 9 QUIPSY RB Rejestracja reklamacji (także w oparciu o sieć WEB) Reklamacje wewnętrzne Reklamacje klientów i dostawców Zarządzanie reklamacjami Analizy błędów i słabych punktów Raportowanie (raport 8D) Oceny PPM QUIPSY PMV Listy upomnień, oceny, raporty QUIPSY PMÜ / MSA Zarządzanie sprzętem testowym Plany kalibracji Nadzorowanie terminów Dokumentacja kalibracji urządzeń testowych Wszystkie bieżące procedury (ARM, ANOVA) QUIPSY AUDYT Zarządzanie audytami wewnętrznymi, zewnętrznymi i audytami dostawców oraz ich przeprowadzanie. Wspiera metodykę Żółwia. Kwestionariusze zgodne z normami ISO 14001, ISO 9001:2000, TS 16949, TS , QS-9000, VDA 6.1, QS TE9000 QUIPSY MMGT Status PDCA Plan eskalacji wspiera działania korygujące w organizacji Monitorowanie działań QUIPSY PIT (PPS/ERP Interfejs) Standardowy interfejs z systemami PPS/ERP: Sage bäurer, SAP, Infor, ABAS, Baan, Navision, XPPS, Fauser, Avista, AP, Sage KHK, Wekasoft, PSI Penta, Trend, ProAlpha i innymi. Integracja QUIPSY BDE Rozszerzona integracja z systemami rejestracji danych eksploatacyjnych z ProSeS BDE (rejestracja danych eksploatacyjnych/rejestracja parametrów maszyn), Schwer + Koppka i OS Datensysteme (zarządzanie czasem). Standardowe rozwiązania komunikacyjne dla różnych systemów MES.

10 10

11 PRZEGLĄD MODUŁÓW 11 QUIPSY BUSINESS TOOLS Oprogramowanie do planowania i optymalizacji procesów QUIPSY CHIEF Monitorowanie całego oprogramowania, systemów komputerowych i zarządzania procesami biznesowymi. Analiza wszystkich stanów systemu i generowanie komunikatów alarmowych.» Automatyczne nadzorowanie systemów IT w przedsiębiorstwie bez konieczności stosowania dodatkowych programów» Niezależność od wersji stosowanego oprogramowania» Generowanie alarmów do dedykowanych zespołów za pomocą komunikatów SMS, oraz wiadomości głosowych» Działanie ad-hoc, raportowanie, szybkie wykrywanie sytuacji krytycznych» Funkcje zabezpieczeń dla kontynuowania zarządzania w przypadku wystąpienia zakłóceń.» NOWOŚĆ! Interfejs OPC do nadzorowania instalacji produkcyjnych, układów sterowania i infrastruktury przemysłowej NOWOŚĆ!

12 12 WSTĘPNE PLANOWANIE JAKOŚCI QUIPSY APQP Zaawansowane zarządzanie projektem dla produktu i planowania jakości we wszystkich fazach procesu APQP obejmuje plany i listy kontrolne i integruje uruchomienie projektu. QUIPSY APQP wspiera przede wszystkim następujące fazy:» Ustalenie zakresu zastosowania» Planowanie i specyfi kacja projektu» Projektowanie i rozwój produktów» Projektowanie i rozwój procesu» Walidacja produktu i procesu» Komunikat zwrotny, ocena i działania korygujące» Metodyka opracowywania planów kontroli QUIPSY APQP jest stosowany wszędzie tam, gdzie projekty klientów muszą być zarządzane i kontrolowane na optymalnym poziomie. Dla liderów jakości i rozwoju QUIPSY-APQP jest niezbędnym narzędziem. Integracja QUIPSY FMEA i QUIPSY-CAQ jest kolejnym rozwiązaniem, które ułatwia użycie całego systemu w sposób produktywny. QUIPSY APQP jest optymalnym wyborem, gdy zarządzane muszą być poszczególne etapy projektu i gdzie klienci lub partnerzy muszą mieć dostęp do danych w czasie rzeczywistym. FMEA, PAPL i CPL można powiązać z modułem APQP. Właściwości i zalety» Wykazy czynności kontrolnych checklists» Sterowanie projektami klientów» Planowanie projektów» Wsparcie w różnych fazach planowania» Linki z QUIPSY-FMEA, QUIPSY-PAPL, QUIPSY-CPL

13 WSTĘPNE PLANOWANIE JAKOŚCI 13 QUIPSY CPL Plan kontroli Od prototypów aż po produkcję seryjną doskonała dokumentacja dla Państwa produktów Podczas wytwarzania produktu jego poszczególne części składowe (materiały, podzespoły) przechodzą szereg etapów transportu i obróbki. Większość z tych etapów ma wpływ na jakość produktu końcowego i musi być poddawana kontroli. Dlatego wymaganiem norm, takich jak QS 9000 i TS 16949, jest centralne sterowanie całym procesem a nie tylko poszczególnymi procesami wytwarzania konkretnych podzespołów. Jednak poza zgodną z normami funkcją czysto dokumentacyjną moduł QUIPSY CPL oferuje dodatkowo znaczące ułatwienie pracy. Dlatego jego zastosowanie jest uzasadnione nawet wówczas, gdy nie jest (jeszcze) wymagane tworzenie planów kierowania produkcją. Dzięki QUIPSY-CPL eliminowane jest wielokrotne wprowadzanie danych dzięki temu, że moduł QUIPSY CPL tworzy i administruje dane podstawowe artykułów i za jednym kliknięciem myszką przygotowuje plany kontroli dla wszystkich poszczególnych części wbudowanych w produkt końcowy oraz porównuje zmiany w planie kontroli. Prowadzi to do znacznej poprawy ogólnej przejrzystości i do zmniejszenia ilości operacji roboczych w stosunku do ręcznego przetwarzania danych podstawowych i planów kontroli. Opcja Import CAD przyspiesza planowanie inspekcji. Dzięki niej za pomocą jednego kliknięcia myszką importowane są wszystkie właściwości danej części, wraz z jej rysunkami, wymiarami i tolerancjami. W taki sam sposób odbywa się stemplowanie istotnych dla jakości właściwości na rysunku. Dzięki temu droga od rysunku do gotowych planów kontroli zostaje skrócona i tym samym pozwala uniknąć błędów wynikających z ręcznego porównania danych. Dopełnieniem modułu jest swobodne korzystanie z pól informacyjnych oraz symboli produkcyjnych. Właściwości i zalety» Wspiera realizację wymogów norm QS 9000 i TS 16949» Przegląd wszystkich planów kontroli zespołu» Podział za pomocą struktury drzewa» Szczegółowe rysunki dla wszystkich właściwości, wraz z rysunkiem całościowym» Dopasowywanie danych podstawowych i planów kontroli» Dostęp do danych całego systemu QUIPSY(R)» Opcjonalny import plików CAD bezpośrednio do planowania testów» Symbol dla procesu produkcyjnego» Elastyczne pola informacyjne

14 14 WSTĘPNE PLANOWANIE JAKOŚCI QUIPSY FMEA Analiza przyczyn i skutków niezgodności Elastyczne narzędzie do planowania analiz FMEA dla konstrukcji i procesów QUIPSY FMEA jest opartą na wiedzy analizą przyczyn i skutków niezgodności z użyciem najnowocześniejszej technologii. Wyświetlany na ekranie obraz ma logiczną budowę opartą na strukturze drzewa. Wszystkie zależności z bazy danych są na nim natychmiast widoczne. Dla obszarów takich jak wykrywanie błędów można zażądać wyświetlenia listy propozycji, która na zasadzie podobieństwa jest zestawiana w tle dla procesu objętego badaniem. QUIPSY FMEA umożliwia monitorowanie środków kontroli i sporządzanie analiz Pareto oraz analiz ryzyka. Stopień szczegółowości dokumentów ustala użytkownik. i wysoką wydajnością. Spełnia wymagania norm VDA, QS-9000 oraz ISO/TS QUIPSY FMEA służy do zapewniania jakości produktów i procesów jeszcze przed uruchomieniem produkcji seryjnej. Ułatwia unikanie błędów, dzięki temu zmniejsza ryzyko i poprawia jakość Państwa produkcji. QUIPSY FMEA towarzyszy zespołowi FMEA na wszystkich etapach procesu aż do wprowadzenia i realizacji działań naprawczych. QUIPSY FMEA odznacza się łatwą obsługą Właściwości i zalety» Top Ten zminimalizowanego ryzyka (RPN-Pareto)» Przejrzysta struktura drzewa» Raportowanie zgodne z VDA i QS-9000 wraz ze swobodnie tworzonymi szablonami» Matryca procesów pokazuje, który proces odgrywa ważną rolę w artykule» Propozycje z samouczącej się bazy danych» Zintegrowane śledzenie działań

15 WSTĘPNE PLANOWANIE JAKOŚCI 15 QUIPSY PAPL Plan przebiegu procesu Jakość produktu udokumentowana przejrzyście i zgodnie z normami, od przyjęcia towaru aż po jego wydanie Na jakość produkcji wpływa wiele czynników wewnątrz i poza procesem wytwarzania. Podczas drogi pokonywanej w zakładzie artykuł przechodzi wiele operacji roboczych, które oddziałują na jego jakość. Nie zawsze muszą one mieć bezpośredni związek z przetwarzaniem materiału. Często są także uzależnione od transportu i magazynowania. Dlatego konieczne jest, aby wstępne planowanie jakości zajmowało się całą drogą pokonywaną przez daną część. Plan przebiegu procesu QUIPSY PAPL pozwala na uporządkowanie wszystkich operacji roboczych (transport, magazynowanie, obróbka itd.) w udokumentowanej kolejności. Umożliwia tym samym zabez- pieczanie jakości w trybie End-To-End (od końca do końca). Do dyspozycji są tutaj zarówno znormalizowane, jak i samodzielnie defi niowalne procesy z odpowiednimi symbolami. Zgodna z normami dokumentacja przebiegu procesu staje się bardzo łatwa dzięki szablonom, które mogą być w każdej chwili zmieniane. Jeszcze bardziej komfortowo pracuje się dzięki integracji z matrycą procesu QUIP- SY FMEA: Plan przebiegu procesu można utworzyć za jednym kliknięciem myszką. Jest to możliwe, gdy istniejące procesy są już zapisane w QUIPSY FMEA. Oczywiście w celu obsługi modułów QUIPSY PAPL nie ma konieczności używania funkcji FMEA, niemniej jednak stanowią one skuteczną kombinację. Przy pomocy planu przebiegu procesu QUIPSY czynniki wpływające na jakość produktu w całym przedsiębiorstwie są dokumentowane przejrzyście i zgodnie z normami. Właściwości i zalety» Dokumentowanie drogi pokonywanej przez produkt w przedsiębiorstwie» Przegląd wszystkich przebiegów procesu» Integracja z QUIPSY FMEA dostępna w ramach opcji umożliwia komfortowe wstępne planowanie jakości» Łatwa obsługa przyjazna dla użytkownika» Przejrzyste przedstawianie tabel z symbolami» Raportowanie ze swobodnie tworzonymi szablonami

16 16

17 17

18 18 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI QUIPSY EMPB/PPAP Raporty z kontroli próbek Wspomaganie przy planowaniu, przeprowadzaniu i dokumentowaniu raportów z kontroli próbek QUIPSY EMPB/PPAP wspomaga przy planowaniu, przeprowadzaniu i ostatecznym dokumentowaniu raportów z kontroli próbek. QUIPSY EMPB/PPAP dostarcza zarówno standardowe raporty z kontroli próbek, jak również indywidualne formularze, które można tworzyć samodzielnie z pomocą edytora raportów QUIPSY Report-Editor. Dane artykułu pochodzące z QUIPSY EMPB/PPAP mogą być dla późniejszego dokumentowania jakości przetwarzane także w innych modułach QUIPSY. W tym celu przekazywane są różnorodne dane, jak np. tolerancje. Poprzez dostępny jako opcja import CAD moduł QUIPSY EMPB/PPAP gwarantuje wysoki stopień integracji danych. Dzięki temu szybko i w łatwy sposób można przejmować do badań pierwszych próbek setki właściwości i stemplować je cyfrowo. Właściwości i zalety» Formularze VDA» Formularze QS-9000 (zawierające edycję PPAP)» Podgląd na klienta i dostawcę» Indywidualne formularze klient/dostawca» Przejmowanie danych CAD z Infra-CON- VERT» Automatyczne kształtowanie planu inspekcji» Podłączanie urządzeń pomiarowych do przejmowania wartości pomiarowych» Rejestracja i ocena danych w stosunku do gniazda» Przekazywanie cech artykułu np. dla przyjmowania i wydawania towaru lub kontroli SPC

19 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 19 QUIPSY INFRA-CONVERT Import danych CAD Automatyczne stemplowanie danych z rysunków i przekazywanie informacji do QUIPSY EMPB/PPAP Moduł Infra-CONVERT jest logicznym rozszerzeniem dla QUIPSY EMPB/PPAP. Przy pomocy tego oprogramowania możliwe jest automatyczne stemplowanie wszystkich rysunków, które są udostępniane w formatach DXF, DWG lub IGES oraz przekazywanie tych danych do QUIPSY EMPB/ PPAP. Tam dane dotyczące właściwości są dostępne do dalszego przetwarzania, np. w planach kontroli. Infra-CONVERT jest uruchamiany z poziomu QUIPSY i oferuje wiele właściwości, które później niezwykle ułatwiają stemplowanie i lokowanie danych dotyczących cech przy raportach z kontroli próbek. Właściwości i zalety» Stemplowanie rysunków i tekstu w formatach DXF, DWG i IGES» Uzupełniające stemplowanie rysunków już ostemplowanych» Transfer ostemplowanych cech do QUIPSY EMPB/PPAP» Indywidualne kształtowanie szablonów rysunków do stemplowania» Ostemplowane właściwości są zapisywane w pamięci» Ostemplowany cały rysunek jest automatycznie przydzielony ISIR» Tabele właściwości dla charakterystyk nietolerowanych» Stemplowanie tekstów» Przekazywanie dodatkowych właściwości, które nie są przedstawione na rysunku» Swobodne kształtowanie kolejności stemplowania

20 20 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI QUIPSY CAQ Komputerowe wspomaganie jakości Obszerny zbiór modułów do rejestrowania i oceny danych pomiarowych dotyczących jakości» Pakiet CAQ zawiera następujące funkcje:» Zarządzanie danymi podstawowymi» Planowanie kontroli» Przyjęcie towaru / ocena dostawców» SPC (Statystyczna Kontrola Procesu)» Kontrola towaru przed wydaniem» Raportowanie / Edytor Raportu» Oceny» Q-Focus (Monitor jakości) Dokumentowanie jakości i przedstawianie jej w przejrzysty sposób. Rozpoznawanie trendów umożliwiające podejmowanie prawidłowych decyzji. Ciągłe udoskonalanie własnych procesów. Redukcja kosztów i wsparcie przy audytowaniu. Oto wymagania, którym obecnie musi sprostać nowoczesny system zarządzania jakością. Rzeczywistość wygląda często zgoła inaczej. Stary system zarządzania jakością to wielką sterta pojedynczych dokumentów, które trudno zidentyfikować i ocenić. Zdecentralizowane struktury, brak uniwersalności oraz ogromna ilość wiedzy i potencjału rozwoju znikająca bezpowrotnie w niezliczonych segregatorach, biurkach i szafach. Rozpoznać ten potencjał, zarządzać nim i stosować z korzyściami oto zadanie, któ- re stawia sobie QUIPSY CAQ. Moduł QUIPSY CAQ ze swoim szerokim zakresem funkcji stanowi perfekcyjne rozwiązanie dla wdrożenia komputerowej kontroli jakości. Moduł ten dokładnie pokrywa wszystkie ważne obszary rejestracji danych jakościowych. Od planowania kontroli przez kontrolowanie danych jakościowych aż po szczegółową ocenę. Żadne dane nie znikają już w segregatorach na dokumenty i w każdej chwili są dostępne wraz z konkretnymi opiniami. QUIPSY CAQ to kompletny pakiet, który towarzyszy zarządzaniu jakością we wszystkich istotnych obszarach kontroli. Zarówno kontrole dostaw towarów, kontrole produkcji seryjnej, jak i kontrole towarów wychodzących mogą być przeprowadzane przy pomocy QUIPSY CAQ. Jeden system spełnia wszystkie wymagania. Oceny dostaw- ców, analizy procesów, protokoły kontrolne, itd. są sporządzane wręcz po jednym kliknięciu. W razie potrzeby QUIPSY CAQ tworzy również szereg raportów dla audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz raportów dotyczących relacji z klientami lub dostawcami. Raporty i oceny mogą być dopasowywane do konkretnych wymagań za pomocą edytora raportów. Dzięki QUIP- SY CAQ bezpapierowe zarządzanie jakością staje się faktem. Łączenie ze sobą różnych procesów pozwalające na ich bardziej efektywne kształtowanie to również atut QUIPSY CAQ. Sprzężenie z systemami BDE/MDE lub całkowita integracja z procesem reklamacji umożliwia niezakłócony przepływ danych i gwarantuje wysoką jakość produkcji. Poszczególne funkcje pakietu QUIPSY CAQ» Planowanie kontroli» Przyjęcia towaru (WE)» Kontrole w trakcie procesu (SPC)» Wydanie towaru (WA)» Gromadzenie danych jakościowych i pomiarowych» qs-stat inside» Raportowanie ow / Edytor Raportu» Zarządzanie danymi podstawowymi i danymi systemowymi» Pełna integracja i połączenie z całym systemem QUIPSY

21 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 21 QUIPSY CAQ Dane podstawowe i systemowe Tworzenie oraz zarządzanie danymi podstawowymi i systemowymi jako podstawa efektywnej pracy z QUIPSY CAQ» Pakiet CAQ zawiera następujące funkcje:» Zarządzanie danymi podstawowymi» Planowanie kontroli» Przyjęcie towaru / ocena dostawców» SPC (Statystyczna Kontrola Procesu)» Kontrola towaru przed wydaniem» Raportowanie / Edytor Raportu» Oceny» Q-Focus (Monitor jakości) Codzienna praca z QUIPSY wymaga solidnej bazy danych. Uzyskiwanie właściwych wyników jest możliwe tylko przy odpowiednim administrowaniu danymi podstawowymi. Zarządzanie danymi podstawowymi w QUIPSY jest przejrzyście pogrupowane i ułatwia administrację całego systemu QUIPSY. Przy pomocy programu importującego (QUIPSY PIT) można przejmować istniejące już dane podstawowe z systemów zewnętrznych. Gwarantuje to szybką gotowość do zastosowania i eliminuje niepotrzebne administrowanie zdublowanymi danymi. Właściwości i zalety» Obszerny system autoryzacji na bazie osób i pełnionych funkcji» Możliwość połączenia z systemami ERP/ PPS (konieczny moduł QUIPSY PIT)» Centralna defi nicja katalogów» Zarządzanie artykułami» Przejrzyste przedstawianie kart zapisu» Zintegrowany edytor grafi ki» Zarządzanie dokumentami QUIPSY» Zmiana nazw pół specyfi czna dla branży

22 22 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI» Pakiet CAQ zawiera następujące funkcje:» Zarządzanie danymi podstawowymi» Planowanie kontroli» Przyjęcie towaru / ocena dostawców» SPC (Statystyczna Kontrola Procesu)» Kontrola towaru przed wydaniem» Raportowanie / Edytor Raportu» Oceny» Q-Focus (Monitor jakości) QUIPSY CAQ Planowanie kontroli Tworzenie planów kontroli dotyczących całych rodzin i pojedynczych części dla przyjęć towaru, statystycznej kontroli procesu (SPC) i wydań towaru Tworzenie planów kontroli jakości i ich elastyczne kształtowanie jest często trudnym przedsięwzięciem. Wprawdzie możliwe jest planowanie przebiegów kontroli, ale nie zawsze udaje się je utrzymać w zadanej kolejności. Utrudnia to proces planowania kontroli i czyni go często bardzo czasochłonnym. W takich sytuacjach pomocne jest planowanie kontroli zintegrowane z QUIPSY CAQ. Stwarza ono wiele możliwości planowania kontroli i tworzenia elastycznych przebiegów procesów kontrolnych. Poprzez wizualizację poszczególnych przebiegów kontroli oraz prostą zmianę kolejności zawsze można szybko utworzyć pasujący plan kontroli. Ponadto planowanie kontroli może być tak kształtowane, aby plany kontroli nie musiały być tworzone oddzielnie dla każdego artykułu podlegającego kontroli, ale by mogły być grupowane w rodziny. Jak to działa? Podobne artykuły są grupowane w jedną rodzinę. Dla tej rodziny artykułów tworzony jest jeden plan kontroli, który szybko jest dostępny dla wyznaczonej kontroli jakości. Setki lub tysiące artykułów można zestawić w jedną grupę z jednym pojedynczym planem kontroli. Nakłady na planowanie kontroli zostają zredukowane do minimum. Moduł planowania kontroli QUIPSY CAQ znajduje zastosowanie w takim samym stopniu w przyjęciach towaru, statystycznej kontroli jakości (SPC), jak i wydaniach towaru. Właściwości i zalety» Plany kontroli dla całych rodzin artykułów» Plany kontroli odnoszące się do artykułów» Automatyczne generowanie zleceń na kontrole z systemu ERP/PPS (QUIPSY PIT)» Dziedziczenie planów kontroli» Grafi czne sterowanie kompleksowymi przebiegami kontroli» Zintegrowany edytor grafi ki

23 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 23 QUIPSY CAQ Przyjęcie towaru i ocena dostawców Skuteczna kontrola przyjęcia towaru ze zintegrowaną oceną dostawców zgodną z obowiązującymi normami i metodami» Pakiet CAQ zawiera następujące funkcje:» Zarządzanie danymi podstawowymi» Planowanie kontroli» Przyjęcie towaru / ocena dostawców» SPC (Statystyczna Kontrola Procesu)» Kontrola towaru przed wydaniem» Raportowanie / Edytor Raportu» Oceny» Q-Focus (Monitor jakości) Bardzo dobra jakość produktu jest uzależniona od wielu czynników. Dobra jakość może być uzyskiwana wyłącznie wówczas, gdy wszystkie części składowe towaru odpowiadają ustalonym założeniom. Proces ten rozpoczyna się już w momencie przyjęcia towaru. Tyko przedsiębiorstwo, które otrzymuje dostawę o najwyższej jakości, może później zapewnić doskonałą jakość wytwarzanego artykułu. Dlatego niezwykle ważne jest poddawanie wszystkich dostarczanych produktów znormalizowanej kontroli przyjęcia towaru. QUIPSY CAQ na etapie przyjmowania towaru rozpoznaje i dokładnie dokumentuje wahania jakości w produktach. Reklamacje wno- szone u dostawców w oparciu o QUIPSY RB lub istniejący system ERP/PPS pomagają w szybkim wykrywaniu i eliminowaniu pojawiających się problemów z jakością. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu poświęcanego na kontrole i redukcja kosztów kontroli, a także ograniczenie pracochłonnego opracowywania reklamacji. Plany kontroli losowej oraz procesy dynamizacji wspomagają kontrolę przyjęcia towaru w codziennej pracy. System rozpoznaje automatycznie, jakie stopnie intensywności kontroli są wybierane dla określonych dostaw i może je zredukować aż do kontroli wyrywkowej (skip lot). W połączeniu z systemem ERP/PPS towary podlegające obowiązkowi kontroli są w sys- temie QUIPSY przy dostawie automatycznie przygotowywane do sprawdzenia i po pozytywnym komunikacie zwrotnym w systemie ERP/PPS są dopuszczane do dalszego przetwarzania. Ocena dostawców odbywa się zgodnie z powszechnie stosowaną metodą VDA lub może być także dokonywana z uwzględnieniem wielu różnych czynników, takich jak między innymi dochowanie terminu dostawy, dochowanie ilości przedmiotów dostawy, certyfikacja dostawców, wskaźniki dostawy lub kontroli zakładowej oraz różne swobodnie definiowalne czynniki. W ten sposób uzyskiwana jest kompletna ocena dostawców umożliwiająca tworzenie trwałych powiązań z dostawcami. Właściwości i zalety» Całkowicie automatyczne sterowanie stopniem intensywności kontroli» Możliwość automatycznej reklamacji (QUIPSY RB)» Automatyczne generowanie z systemu ERP/PPS (QUIPSY PIT) zleceń na przeprowadzenie kontroli» Powiadamianie za pomocą poczty i w przypadku odrzucenia dostawy» Rejestrowanie informacji dotyczących partii i narzędzi» Uzupełniająca ocena partii próbnej w przypadku usterek odkrytych w późniejszym czasie» Analizy Pareto dostawców i części, analizy ABC dostawców» Ocena PPM, histogramy, sieci prawdopodobieństwa, itp.» Porównywanie dostawców w odniesieniu do artykułu

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo