DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT"

Transkrypt

1 DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

2 Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości. Zapewnienie jakości z QUIPSY CAQ jest dla każdego użytkownika kamieniem milowym i pierwszym krokiem do opłacalnej produkcji na wysokim poziomie. Od lat rosną wymagania względem polityki zapewnienia jakości, a stosowanie standardowych systemów norm jest oczywistością. QUIPSY CAQ jest optymalnym zbiorem narzędzi pozwalających na spełnienie wymagań kontroli jakości działów produkcji i zarządu w jasnej i jednolitej formie. Setki fi rm dziennie korzystają z skrojonych na ich potrzeby systemów do samokontroli. Tysiące dostaw towarów przechodzi dziennie procedury kontroli w systemie QUIPSY CAQ. Czy będą to tzw. analizy Drill-Down, czy powiadomienia sytuacyjne, czy profesjonalne raporty lub dokumenty dla zarządu - wszystkie te przypadki całkowicie obejmuje system QUIPSY CAQ. Oprogramowanie QUIPSY jest zintegrowane z Państwa systemem ERP i eliminuje ryzyko redundancji danych. Zlecenia kontrolne są wykonywane automatycznie we właściwym czasie i odpowiednim zakresie. Informacje zwrotne o awariach są przekazywane do systemu ERP. QUIPSY CAQ jest najważniejszym komponentem profesjonalnej i zorientowanej na przyszłość polityki jakości.

3 Spis treści QUIPSY - Firma 4 QUIPSY i grupa MES-Solutions 6 QUIPSY Mobile 7 QUIPSY CAQ Przegląd modułów 8 QUIPSY Business Tools 10 Wstępne planowanie jakości» QUIPSY APQP (Zaawansowane planowanie jakości produktu) 12» QUIPSY CPL (Plan kontroli) 13» QUIPSY FMEA (Analiza przyczyn i skutków niezgodności) 14» QUIPSY PAPL (Plan przebiegu procesu) 15 Zapewnienie jakości» QUIPSY EMPB/PPAP (Raporty z kontroli próbek) 18» QUIPSY infra-convert (Import danych CAD) 19» QUIPSY CAQ z następującymi funkcjami: 20 Zarządzanie danymi podstawowymi / Zarządzanie systemem 21 Planowanie kontroli 22 WE / LBW (Przyjęcie towaru i ocena dostawców) 23 SPC (Statystyczna Kontrola Procesu) 24 WA (Kontrola towaru przed wydaniem) 25 Raportowanie / Edytor Raportu 26 Oceny 27 Q-FOCUS (Monitor jakości) 28 Gromadzenie danych pomiarowych» QUIPSY MSP (Stanowiska pomiarowe) 29» QUIPSY AUTOMESS (Automatyzacja pomiarów) 30» QUIPSY VMESS (Pomiary wielopunktowe) 31 Systemy zarządzania błędami» QUIPSY RB (Zarządzanie reklamacjami) 32» QUIPSY MMGT (Zarządzanie środkami kontroli) 33 Sprzęt testowy» QUIPSY PMV (Zarządzanie sprzętem testowym) 34» QUIPSY PMÜ / MSA (Nadzór nad sprzętem testowym i badanie możliwości sprzętu testowego) 35 Strategiczne zarządzanie jakością» QUIPSY AUDIT (Dokumentacja audytowa i ocena audytu) 36 Moduły integracyjne» QUIPSY PIT (PPS/ERP Interface-Toolbox), QUIPSY MES, QUIPSY BDE 38 Business Tools» QUIPSY CHIEF (Server Monitoring System) 40 Consulting 44 Zarządzanie projektem 45 Konserwacja i serwis 46

4 4 FIRMA QUIPSY FIRMA Ponad 25-letnia historia sukcesu QUIPSY QUALITY należy do wiodących firm branży CAQ. Ponad klientów z różnych gałęzi gospodarki polega na naszym oprogramowaniu i naszym know-how założenie fi rmy pod nazwą CDE GmbH w Pforzheim zmiana nazwy na QUIPSY QUALITY, ze względu na bardzo dużą popularność jednego z produktów - QUIPSY-CAQ. Ulokowanie fi rmy w Pforzheim nie było przypadkowe. Region ten obfi tuje w znaczące zaawansowane technologiczne fi r- my z branży motoryzacyjnej wyznaczające standardy we współczesnym przemyśle. Uczelnie wyższe w Karlsruhe, Pforzheim i Stuttgart znajdują się w niedalekiej odległości. W tym środowisku fi rma QUIPSY QUALITY GmbH & Co. KG może intensywnie rozwijać swoje produkty i pozyskiwać utalentowanych programistów. Dotychczas zdobyliśmy ponad klientów, u których nasze systemy zainstalowaliśmy na ponad maszyn. Mamy ogromne doświadczenie, z którego codziennie korzystają nasi klienci. W październiku 2007 przedsiębiorstwo zyskało nowego właściciela o ponad 20-letnim doświadczeniu w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, metalu i motoryzacji. Strategią fi rmy jest ciągły konsekwentny rozwój oprogramowania QUIPSY CAQ z ukierunkowaniem na poszczególne branże i światowe rynki zbytu. Stawiamy sobie wysokie wymagania Pakiety oprogramowania w środowisku MES i CAQ wymagają dużych inżynierskich zdolności oraz technicznego know -how. Nasze rozwiązania tworzą praktycy dla praktyków. Na pierwszym planie stawiamy łatwość obsługi i funkcjonalność, a skomplikowane procesy pozostawiamy w tle. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, terminowość i serwis poinstalacyjny. QUIPSY QUALITY dostarczy Państwu zaawansowane technicznie rozwiązania i usługi na bardzo korzystnych warunkach.

5 FIRMA 5 Perspektywy Od ponad 25 lat należymy do wiodących fi rm branży CAQ. Podstawą naszego sukcesu była i wciąż jest konsekwentna polityka fi rmy, dzięki której we właściwym momencie wchodzimy w godne zaufania rozwiązania. Wszelkie zmiany norm i nowinki techniczne są przez nas na bieżąco obserwowane. Dopiero gdy uznamy, że stają się one standardem, wprowadzamy je do oprogramowania. Nasi doradcy i menedżerowie projektu udzielają praktycznego wsparcia przy wprowadzaniu wewnętrznych i zewnętrznych procesów CAQ i infrastruktury CAQ. Razem z klientem realizujemy techniczne projekty z instalacją oprogramowania od momentu planowania do momentu wdrożenia oraz towarzyszymy przy certyfi kacji i audycie.

6 6 QUIPSY I GRUPA MES - SOLUTIONS QUIPSY i grupa MES - Solutions Trzy firmy: QUIPSY, ProSeS i OS Datensysteme prowadzą ścisłą współpracę w zakresie zarządzania jakością, produkcją i danymi czasowymi w całym systemie. Wprowadzenie MES (Manufacturing-Execution-System) stało się kamieniem milowym na drodze do zagwarantowania optymalnej produkcji. Firma QUIPSY QU- ALITY dostrzegła, że zapewnianie jakości i odpowiednie nią zarządzanie musi być połączone z innymi zakładowymi systemami kontroli i sterowania. Dlatego w roku 2002 postanowiono o utworzeniu grupy MES - Solutions. Wspólnie z przedsiębiorstwami ProSeS BDE (rejestracja danych eksploatacyjnych) i OS Datensysteme (zarządzanie danymi czasowymi) rozpoczęto opracowywanie rozwiązania typu MES. Jako partner grupy MES- Solutions fi rma QUIPSY obejmuje wszystkie obszary nowoczesnego zarządzania jakością (CAQ) i współpracuje z współczesnymi systemami zarządzania produkcją (BDE/MDE = rejestracja danych eksploatacyjnych / rejestracja parametrów maszyn), systemami zarządzania danymi czasowymi oraz większością dostawców systemów ERP / PPS, takimi jak SAP, Navision, Axapta, Infor i wiele innych. Efektem jest uzyskanie przejrzystości, bezpieczeństwa i elastyczności w całym procesie produkcji oraz utworzenie prewencyjnego systemu sterowania przedsiębiorstwem. W biurach fi rmy w Pforzheim i Ettlingen zatrudnionych jest ponad 80 pracowników, którzy projektują nowe rozwiązania i dążą do zaspokojenia wszystkich potrzeb Klientów z zakresu CAQ. Wśród klientów grupy MES - Solutions znajdują się wiodące przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, metalowej i drzewnej; w większości reprezentujące sektor motoryzacyjny, medyczny, lotniczy oraz elektrotechniczny. Partnerzy grupy MES QUIPSY GmbH & Co. KG Pforzheim ProSeS BDE GmbH Pforzheim OS Datensysteme GmbH Ettlingen

7 QUIPSY MOBILE 7 QUIPSY Mobile Przewaga konkurencyjna dzięki mobilnym rozwiązaniom QUIPSY Urządzenia mobilne stają się nieodzowne w naszym codziennym życiu. Bazując na najnowszych wynikach badań można zauważyć, że na poziomie stanowisk kierowniczych znacznie ponad 90% wszystkich decydentów fi rm widzi możliwość wzrostu produktywności swoich pracowników poprzez zastosowanie mobilnych technologii. Mobilne rozwiązania są z powodzeniem stosowane przy realizowaniu usług dla klientów lub przy zapewnianiu bezpośredniej łączności z pracownikami zatrudnionymi w terenie. Dzisiejszy rynek wymaga od przedsiębiorstw coraz wyższego tempa pracy, przy równocześnie wygórowanych wyma- ganiach ilościowych i jakościowych. Aby sprostać tym wymaganiom fi rma QUIPSY opracowała specjalne rozwiązania mobilne. Efektywność i zwiększona automatyzacja procesów to najistotniejsze cechy QUIPSY MOBILE. Szybka i łatwa rejestracja danych pomiarowych. Ciągłe nadzorowanie procesów jakościowych. Bezpośredni dostęp do wszystkich informacji istotnych dla jakości - w każdym miejscu czy to u klienta, czy u dostawcy. To tylko niektóre korzyści płynące z QUIPSY MOBILE. QUIPSY MOBILE oferuje rozwiązania dla wszystkich dostępnych systemów operacyjnych - Android, Windows Mobile czy ios. Jest dostępny jako darmowa aplikacja na iphone a lub ipad a, w itunes Store i jako system gromadzenia danych dla rozmaitych systemów mobilnych. Korzyści i funkcje» Zawsze i wszędzie zapewniony dostęp do danych jakościowych» Szybka rejestracja danych pomiarowych» Lepszy czas reakcji» Zwiększona automatyzacja procesów w zakresie zapewniania jakości

8 8 PRZEGLĄD MODUŁÓW QUIPSY CAQ Przegląd modułów QUIPSY APQP Zarządzanie zespołem i zadaniami Karty kontrolne i monitoring zdarzeń QUIPSY CPL Tworzenie/zarządzanie planami kontroli dla prototypu, serii wstępnej oraz pełnej serii produkcyjnej. Link do pliku na poziomie planu kontroli i etapu procesu. Planowanie testów, kontroli i inspekcji dla całego łańcucha wartości dodanej. Formularze planu kontroli zgodne z normami (QS-9000). Zautomatyzowane zarządzanie informacjami i zmianami. QUIPSY FMEA FMEA procesu, FMEA konstrukcji FMEA produktu / Matrix, FMEA-narzędzia Raporty zgodne z normami QUIPSY PAPL Plan przebiegu procesu Dokumentacja produktu QUIPSY EMPB/PPAP & infra-convert Automatyczne stemplowanie plików rysunku 2D. Wysoki stopień integralności danych z CAD, tabele tolerancji, formularze QS-9000, Formularze VDA, rejestrowanie i ocena danych z poszczególnych narzędzi pomiarowych. QUIPSY CAQ z funkcjami Zarządzanie danymi podstawowymi i systemowymi Planowanie testów i inspekcji Kontrola przyjęcia / wydania towaru Ocena dostawców Rejestrowanie danych pomiarowych Zintegrowane przetwarzanie obrazu SPC, qs-stat - analiza statystyczna Q-FOCUS stałe monitorowanie danych jakościowych Obszerne raporty ocen Badania zdolności procesowych Badania zdolności maszyn QUIPSY MSP Zmienna i atrybutywna rejestracja danych pomiarowych, konfi gurowalny układ strony. Powiadamianie o kontroli zdarzeń za pomocą komunikatów i SMS. QUIPSY VMESS Pomiar wielopunktowy. Powiadamianie o kontroli zdarzeń za pomocą komunikatów i SMS. QUIPSY AUTOMESS Pomiary z pliku. Powiadamianie o kontroli zdarzeń za pomocą komunikatów i SMS.

9 PRZEGLĄD MODUŁÓW 9 QUIPSY RB Rejestracja reklamacji (także w oparciu o sieć WEB) Reklamacje wewnętrzne Reklamacje klientów i dostawców Zarządzanie reklamacjami Analizy błędów i słabych punktów Raportowanie (raport 8D) Oceny PPM QUIPSY PMV Listy upomnień, oceny, raporty QUIPSY PMÜ / MSA Zarządzanie sprzętem testowym Plany kalibracji Nadzorowanie terminów Dokumentacja kalibracji urządzeń testowych Wszystkie bieżące procedury (ARM, ANOVA) QUIPSY AUDYT Zarządzanie audytami wewnętrznymi, zewnętrznymi i audytami dostawców oraz ich przeprowadzanie. Wspiera metodykę Żółwia. Kwestionariusze zgodne z normami ISO 14001, ISO 9001:2000, TS 16949, TS , QS-9000, VDA 6.1, QS TE9000 QUIPSY MMGT Status PDCA Plan eskalacji wspiera działania korygujące w organizacji Monitorowanie działań QUIPSY PIT (PPS/ERP Interfejs) Standardowy interfejs z systemami PPS/ERP: Sage bäurer, SAP, Infor, ABAS, Baan, Navision, XPPS, Fauser, Avista, AP, Sage KHK, Wekasoft, PSI Penta, Trend, ProAlpha i innymi. Integracja QUIPSY BDE Rozszerzona integracja z systemami rejestracji danych eksploatacyjnych z ProSeS BDE (rejestracja danych eksploatacyjnych/rejestracja parametrów maszyn), Schwer + Koppka i OS Datensysteme (zarządzanie czasem). Standardowe rozwiązania komunikacyjne dla różnych systemów MES.

10 10

11 PRZEGLĄD MODUŁÓW 11 QUIPSY BUSINESS TOOLS Oprogramowanie do planowania i optymalizacji procesów QUIPSY CHIEF Monitorowanie całego oprogramowania, systemów komputerowych i zarządzania procesami biznesowymi. Analiza wszystkich stanów systemu i generowanie komunikatów alarmowych.» Automatyczne nadzorowanie systemów IT w przedsiębiorstwie bez konieczności stosowania dodatkowych programów» Niezależność od wersji stosowanego oprogramowania» Generowanie alarmów do dedykowanych zespołów za pomocą komunikatów SMS, oraz wiadomości głosowych» Działanie ad-hoc, raportowanie, szybkie wykrywanie sytuacji krytycznych» Funkcje zabezpieczeń dla kontynuowania zarządzania w przypadku wystąpienia zakłóceń.» NOWOŚĆ! Interfejs OPC do nadzorowania instalacji produkcyjnych, układów sterowania i infrastruktury przemysłowej NOWOŚĆ!

12 12 WSTĘPNE PLANOWANIE JAKOŚCI QUIPSY APQP Zaawansowane zarządzanie projektem dla produktu i planowania jakości we wszystkich fazach procesu APQP obejmuje plany i listy kontrolne i integruje uruchomienie projektu. QUIPSY APQP wspiera przede wszystkim następujące fazy:» Ustalenie zakresu zastosowania» Planowanie i specyfi kacja projektu» Projektowanie i rozwój produktów» Projektowanie i rozwój procesu» Walidacja produktu i procesu» Komunikat zwrotny, ocena i działania korygujące» Metodyka opracowywania planów kontroli QUIPSY APQP jest stosowany wszędzie tam, gdzie projekty klientów muszą być zarządzane i kontrolowane na optymalnym poziomie. Dla liderów jakości i rozwoju QUIPSY-APQP jest niezbędnym narzędziem. Integracja QUIPSY FMEA i QUIPSY-CAQ jest kolejnym rozwiązaniem, które ułatwia użycie całego systemu w sposób produktywny. QUIPSY APQP jest optymalnym wyborem, gdy zarządzane muszą być poszczególne etapy projektu i gdzie klienci lub partnerzy muszą mieć dostęp do danych w czasie rzeczywistym. FMEA, PAPL i CPL można powiązać z modułem APQP. Właściwości i zalety» Wykazy czynności kontrolnych checklists» Sterowanie projektami klientów» Planowanie projektów» Wsparcie w różnych fazach planowania» Linki z QUIPSY-FMEA, QUIPSY-PAPL, QUIPSY-CPL

13 WSTĘPNE PLANOWANIE JAKOŚCI 13 QUIPSY CPL Plan kontroli Od prototypów aż po produkcję seryjną doskonała dokumentacja dla Państwa produktów Podczas wytwarzania produktu jego poszczególne części składowe (materiały, podzespoły) przechodzą szereg etapów transportu i obróbki. Większość z tych etapów ma wpływ na jakość produktu końcowego i musi być poddawana kontroli. Dlatego wymaganiem norm, takich jak QS 9000 i TS 16949, jest centralne sterowanie całym procesem a nie tylko poszczególnymi procesami wytwarzania konkretnych podzespołów. Jednak poza zgodną z normami funkcją czysto dokumentacyjną moduł QUIPSY CPL oferuje dodatkowo znaczące ułatwienie pracy. Dlatego jego zastosowanie jest uzasadnione nawet wówczas, gdy nie jest (jeszcze) wymagane tworzenie planów kierowania produkcją. Dzięki QUIPSY-CPL eliminowane jest wielokrotne wprowadzanie danych dzięki temu, że moduł QUIPSY CPL tworzy i administruje dane podstawowe artykułów i za jednym kliknięciem myszką przygotowuje plany kontroli dla wszystkich poszczególnych części wbudowanych w produkt końcowy oraz porównuje zmiany w planie kontroli. Prowadzi to do znacznej poprawy ogólnej przejrzystości i do zmniejszenia ilości operacji roboczych w stosunku do ręcznego przetwarzania danych podstawowych i planów kontroli. Opcja Import CAD przyspiesza planowanie inspekcji. Dzięki niej za pomocą jednego kliknięcia myszką importowane są wszystkie właściwości danej części, wraz z jej rysunkami, wymiarami i tolerancjami. W taki sam sposób odbywa się stemplowanie istotnych dla jakości właściwości na rysunku. Dzięki temu droga od rysunku do gotowych planów kontroli zostaje skrócona i tym samym pozwala uniknąć błędów wynikających z ręcznego porównania danych. Dopełnieniem modułu jest swobodne korzystanie z pól informacyjnych oraz symboli produkcyjnych. Właściwości i zalety» Wspiera realizację wymogów norm QS 9000 i TS 16949» Przegląd wszystkich planów kontroli zespołu» Podział za pomocą struktury drzewa» Szczegółowe rysunki dla wszystkich właściwości, wraz z rysunkiem całościowym» Dopasowywanie danych podstawowych i planów kontroli» Dostęp do danych całego systemu QUIPSY(R)» Opcjonalny import plików CAD bezpośrednio do planowania testów» Symbol dla procesu produkcyjnego» Elastyczne pola informacyjne

14 14 WSTĘPNE PLANOWANIE JAKOŚCI QUIPSY FMEA Analiza przyczyn i skutków niezgodności Elastyczne narzędzie do planowania analiz FMEA dla konstrukcji i procesów QUIPSY FMEA jest opartą na wiedzy analizą przyczyn i skutków niezgodności z użyciem najnowocześniejszej technologii. Wyświetlany na ekranie obraz ma logiczną budowę opartą na strukturze drzewa. Wszystkie zależności z bazy danych są na nim natychmiast widoczne. Dla obszarów takich jak wykrywanie błędów można zażądać wyświetlenia listy propozycji, która na zasadzie podobieństwa jest zestawiana w tle dla procesu objętego badaniem. QUIPSY FMEA umożliwia monitorowanie środków kontroli i sporządzanie analiz Pareto oraz analiz ryzyka. Stopień szczegółowości dokumentów ustala użytkownik. i wysoką wydajnością. Spełnia wymagania norm VDA, QS-9000 oraz ISO/TS QUIPSY FMEA służy do zapewniania jakości produktów i procesów jeszcze przed uruchomieniem produkcji seryjnej. Ułatwia unikanie błędów, dzięki temu zmniejsza ryzyko i poprawia jakość Państwa produkcji. QUIPSY FMEA towarzyszy zespołowi FMEA na wszystkich etapach procesu aż do wprowadzenia i realizacji działań naprawczych. QUIPSY FMEA odznacza się łatwą obsługą Właściwości i zalety» Top Ten zminimalizowanego ryzyka (RPN-Pareto)» Przejrzysta struktura drzewa» Raportowanie zgodne z VDA i QS-9000 wraz ze swobodnie tworzonymi szablonami» Matryca procesów pokazuje, który proces odgrywa ważną rolę w artykule» Propozycje z samouczącej się bazy danych» Zintegrowane śledzenie działań

15 WSTĘPNE PLANOWANIE JAKOŚCI 15 QUIPSY PAPL Plan przebiegu procesu Jakość produktu udokumentowana przejrzyście i zgodnie z normami, od przyjęcia towaru aż po jego wydanie Na jakość produkcji wpływa wiele czynników wewnątrz i poza procesem wytwarzania. Podczas drogi pokonywanej w zakładzie artykuł przechodzi wiele operacji roboczych, które oddziałują na jego jakość. Nie zawsze muszą one mieć bezpośredni związek z przetwarzaniem materiału. Często są także uzależnione od transportu i magazynowania. Dlatego konieczne jest, aby wstępne planowanie jakości zajmowało się całą drogą pokonywaną przez daną część. Plan przebiegu procesu QUIPSY PAPL pozwala na uporządkowanie wszystkich operacji roboczych (transport, magazynowanie, obróbka itd.) w udokumentowanej kolejności. Umożliwia tym samym zabez- pieczanie jakości w trybie End-To-End (od końca do końca). Do dyspozycji są tutaj zarówno znormalizowane, jak i samodzielnie defi niowalne procesy z odpowiednimi symbolami. Zgodna z normami dokumentacja przebiegu procesu staje się bardzo łatwa dzięki szablonom, które mogą być w każdej chwili zmieniane. Jeszcze bardziej komfortowo pracuje się dzięki integracji z matrycą procesu QUIP- SY FMEA: Plan przebiegu procesu można utworzyć za jednym kliknięciem myszką. Jest to możliwe, gdy istniejące procesy są już zapisane w QUIPSY FMEA. Oczywiście w celu obsługi modułów QUIPSY PAPL nie ma konieczności używania funkcji FMEA, niemniej jednak stanowią one skuteczną kombinację. Przy pomocy planu przebiegu procesu QUIPSY czynniki wpływające na jakość produktu w całym przedsiębiorstwie są dokumentowane przejrzyście i zgodnie z normami. Właściwości i zalety» Dokumentowanie drogi pokonywanej przez produkt w przedsiębiorstwie» Przegląd wszystkich przebiegów procesu» Integracja z QUIPSY FMEA dostępna w ramach opcji umożliwia komfortowe wstępne planowanie jakości» Łatwa obsługa przyjazna dla użytkownika» Przejrzyste przedstawianie tabel z symbolami» Raportowanie ze swobodnie tworzonymi szablonami

16 16

17 17

18 18 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI QUIPSY EMPB/PPAP Raporty z kontroli próbek Wspomaganie przy planowaniu, przeprowadzaniu i dokumentowaniu raportów z kontroli próbek QUIPSY EMPB/PPAP wspomaga przy planowaniu, przeprowadzaniu i ostatecznym dokumentowaniu raportów z kontroli próbek. QUIPSY EMPB/PPAP dostarcza zarówno standardowe raporty z kontroli próbek, jak również indywidualne formularze, które można tworzyć samodzielnie z pomocą edytora raportów QUIPSY Report-Editor. Dane artykułu pochodzące z QUIPSY EMPB/PPAP mogą być dla późniejszego dokumentowania jakości przetwarzane także w innych modułach QUIPSY. W tym celu przekazywane są różnorodne dane, jak np. tolerancje. Poprzez dostępny jako opcja import CAD moduł QUIPSY EMPB/PPAP gwarantuje wysoki stopień integracji danych. Dzięki temu szybko i w łatwy sposób można przejmować do badań pierwszych próbek setki właściwości i stemplować je cyfrowo. Właściwości i zalety» Formularze VDA» Formularze QS-9000 (zawierające edycję PPAP)» Podgląd na klienta i dostawcę» Indywidualne formularze klient/dostawca» Przejmowanie danych CAD z Infra-CON- VERT» Automatyczne kształtowanie planu inspekcji» Podłączanie urządzeń pomiarowych do przejmowania wartości pomiarowych» Rejestracja i ocena danych w stosunku do gniazda» Przekazywanie cech artykułu np. dla przyjmowania i wydawania towaru lub kontroli SPC

19 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 19 QUIPSY INFRA-CONVERT Import danych CAD Automatyczne stemplowanie danych z rysunków i przekazywanie informacji do QUIPSY EMPB/PPAP Moduł Infra-CONVERT jest logicznym rozszerzeniem dla QUIPSY EMPB/PPAP. Przy pomocy tego oprogramowania możliwe jest automatyczne stemplowanie wszystkich rysunków, które są udostępniane w formatach DXF, DWG lub IGES oraz przekazywanie tych danych do QUIPSY EMPB/ PPAP. Tam dane dotyczące właściwości są dostępne do dalszego przetwarzania, np. w planach kontroli. Infra-CONVERT jest uruchamiany z poziomu QUIPSY i oferuje wiele właściwości, które później niezwykle ułatwiają stemplowanie i lokowanie danych dotyczących cech przy raportach z kontroli próbek. Właściwości i zalety» Stemplowanie rysunków i tekstu w formatach DXF, DWG i IGES» Uzupełniające stemplowanie rysunków już ostemplowanych» Transfer ostemplowanych cech do QUIPSY EMPB/PPAP» Indywidualne kształtowanie szablonów rysunków do stemplowania» Ostemplowane właściwości są zapisywane w pamięci» Ostemplowany cały rysunek jest automatycznie przydzielony ISIR» Tabele właściwości dla charakterystyk nietolerowanych» Stemplowanie tekstów» Przekazywanie dodatkowych właściwości, które nie są przedstawione na rysunku» Swobodne kształtowanie kolejności stemplowania

20 20 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI QUIPSY CAQ Komputerowe wspomaganie jakości Obszerny zbiór modułów do rejestrowania i oceny danych pomiarowych dotyczących jakości» Pakiet CAQ zawiera następujące funkcje:» Zarządzanie danymi podstawowymi» Planowanie kontroli» Przyjęcie towaru / ocena dostawców» SPC (Statystyczna Kontrola Procesu)» Kontrola towaru przed wydaniem» Raportowanie / Edytor Raportu» Oceny» Q-Focus (Monitor jakości) Dokumentowanie jakości i przedstawianie jej w przejrzysty sposób. Rozpoznawanie trendów umożliwiające podejmowanie prawidłowych decyzji. Ciągłe udoskonalanie własnych procesów. Redukcja kosztów i wsparcie przy audytowaniu. Oto wymagania, którym obecnie musi sprostać nowoczesny system zarządzania jakością. Rzeczywistość wygląda często zgoła inaczej. Stary system zarządzania jakością to wielką sterta pojedynczych dokumentów, które trudno zidentyfikować i ocenić. Zdecentralizowane struktury, brak uniwersalności oraz ogromna ilość wiedzy i potencjału rozwoju znikająca bezpowrotnie w niezliczonych segregatorach, biurkach i szafach. Rozpoznać ten potencjał, zarządzać nim i stosować z korzyściami oto zadanie, któ- re stawia sobie QUIPSY CAQ. Moduł QUIPSY CAQ ze swoim szerokim zakresem funkcji stanowi perfekcyjne rozwiązanie dla wdrożenia komputerowej kontroli jakości. Moduł ten dokładnie pokrywa wszystkie ważne obszary rejestracji danych jakościowych. Od planowania kontroli przez kontrolowanie danych jakościowych aż po szczegółową ocenę. Żadne dane nie znikają już w segregatorach na dokumenty i w każdej chwili są dostępne wraz z konkretnymi opiniami. QUIPSY CAQ to kompletny pakiet, który towarzyszy zarządzaniu jakością we wszystkich istotnych obszarach kontroli. Zarówno kontrole dostaw towarów, kontrole produkcji seryjnej, jak i kontrole towarów wychodzących mogą być przeprowadzane przy pomocy QUIPSY CAQ. Jeden system spełnia wszystkie wymagania. Oceny dostaw- ców, analizy procesów, protokoły kontrolne, itd. są sporządzane wręcz po jednym kliknięciu. W razie potrzeby QUIPSY CAQ tworzy również szereg raportów dla audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz raportów dotyczących relacji z klientami lub dostawcami. Raporty i oceny mogą być dopasowywane do konkretnych wymagań za pomocą edytora raportów. Dzięki QUIP- SY CAQ bezpapierowe zarządzanie jakością staje się faktem. Łączenie ze sobą różnych procesów pozwalające na ich bardziej efektywne kształtowanie to również atut QUIPSY CAQ. Sprzężenie z systemami BDE/MDE lub całkowita integracja z procesem reklamacji umożliwia niezakłócony przepływ danych i gwarantuje wysoką jakość produkcji. Poszczególne funkcje pakietu QUIPSY CAQ» Planowanie kontroli» Przyjęcia towaru (WE)» Kontrole w trakcie procesu (SPC)» Wydanie towaru (WA)» Gromadzenie danych jakościowych i pomiarowych» qs-stat inside» Raportowanie ow / Edytor Raportu» Zarządzanie danymi podstawowymi i danymi systemowymi» Pełna integracja i połączenie z całym systemem QUIPSY

21 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 21 QUIPSY CAQ Dane podstawowe i systemowe Tworzenie oraz zarządzanie danymi podstawowymi i systemowymi jako podstawa efektywnej pracy z QUIPSY CAQ» Pakiet CAQ zawiera następujące funkcje:» Zarządzanie danymi podstawowymi» Planowanie kontroli» Przyjęcie towaru / ocena dostawców» SPC (Statystyczna Kontrola Procesu)» Kontrola towaru przed wydaniem» Raportowanie / Edytor Raportu» Oceny» Q-Focus (Monitor jakości) Codzienna praca z QUIPSY wymaga solidnej bazy danych. Uzyskiwanie właściwych wyników jest możliwe tylko przy odpowiednim administrowaniu danymi podstawowymi. Zarządzanie danymi podstawowymi w QUIPSY jest przejrzyście pogrupowane i ułatwia administrację całego systemu QUIPSY. Przy pomocy programu importującego (QUIPSY PIT) można przejmować istniejące już dane podstawowe z systemów zewnętrznych. Gwarantuje to szybką gotowość do zastosowania i eliminuje niepotrzebne administrowanie zdublowanymi danymi. Właściwości i zalety» Obszerny system autoryzacji na bazie osób i pełnionych funkcji» Możliwość połączenia z systemami ERP/ PPS (konieczny moduł QUIPSY PIT)» Centralna defi nicja katalogów» Zarządzanie artykułami» Przejrzyste przedstawianie kart zapisu» Zintegrowany edytor grafi ki» Zarządzanie dokumentami QUIPSY» Zmiana nazw pół specyfi czna dla branży

22 22 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI» Pakiet CAQ zawiera następujące funkcje:» Zarządzanie danymi podstawowymi» Planowanie kontroli» Przyjęcie towaru / ocena dostawców» SPC (Statystyczna Kontrola Procesu)» Kontrola towaru przed wydaniem» Raportowanie / Edytor Raportu» Oceny» Q-Focus (Monitor jakości) QUIPSY CAQ Planowanie kontroli Tworzenie planów kontroli dotyczących całych rodzin i pojedynczych części dla przyjęć towaru, statystycznej kontroli procesu (SPC) i wydań towaru Tworzenie planów kontroli jakości i ich elastyczne kształtowanie jest często trudnym przedsięwzięciem. Wprawdzie możliwe jest planowanie przebiegów kontroli, ale nie zawsze udaje się je utrzymać w zadanej kolejności. Utrudnia to proces planowania kontroli i czyni go często bardzo czasochłonnym. W takich sytuacjach pomocne jest planowanie kontroli zintegrowane z QUIPSY CAQ. Stwarza ono wiele możliwości planowania kontroli i tworzenia elastycznych przebiegów procesów kontrolnych. Poprzez wizualizację poszczególnych przebiegów kontroli oraz prostą zmianę kolejności zawsze można szybko utworzyć pasujący plan kontroli. Ponadto planowanie kontroli może być tak kształtowane, aby plany kontroli nie musiały być tworzone oddzielnie dla każdego artykułu podlegającego kontroli, ale by mogły być grupowane w rodziny. Jak to działa? Podobne artykuły są grupowane w jedną rodzinę. Dla tej rodziny artykułów tworzony jest jeden plan kontroli, który szybko jest dostępny dla wyznaczonej kontroli jakości. Setki lub tysiące artykułów można zestawić w jedną grupę z jednym pojedynczym planem kontroli. Nakłady na planowanie kontroli zostają zredukowane do minimum. Moduł planowania kontroli QUIPSY CAQ znajduje zastosowanie w takim samym stopniu w przyjęciach towaru, statystycznej kontroli jakości (SPC), jak i wydaniach towaru. Właściwości i zalety» Plany kontroli dla całych rodzin artykułów» Plany kontroli odnoszące się do artykułów» Automatyczne generowanie zleceń na kontrole z systemu ERP/PPS (QUIPSY PIT)» Dziedziczenie planów kontroli» Grafi czne sterowanie kompleksowymi przebiegami kontroli» Zintegrowany edytor grafi ki

23 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 23 QUIPSY CAQ Przyjęcie towaru i ocena dostawców Skuteczna kontrola przyjęcia towaru ze zintegrowaną oceną dostawców zgodną z obowiązującymi normami i metodami» Pakiet CAQ zawiera następujące funkcje:» Zarządzanie danymi podstawowymi» Planowanie kontroli» Przyjęcie towaru / ocena dostawców» SPC (Statystyczna Kontrola Procesu)» Kontrola towaru przed wydaniem» Raportowanie / Edytor Raportu» Oceny» Q-Focus (Monitor jakości) Bardzo dobra jakość produktu jest uzależniona od wielu czynników. Dobra jakość może być uzyskiwana wyłącznie wówczas, gdy wszystkie części składowe towaru odpowiadają ustalonym założeniom. Proces ten rozpoczyna się już w momencie przyjęcia towaru. Tyko przedsiębiorstwo, które otrzymuje dostawę o najwyższej jakości, może później zapewnić doskonałą jakość wytwarzanego artykułu. Dlatego niezwykle ważne jest poddawanie wszystkich dostarczanych produktów znormalizowanej kontroli przyjęcia towaru. QUIPSY CAQ na etapie przyjmowania towaru rozpoznaje i dokładnie dokumentuje wahania jakości w produktach. Reklamacje wno- szone u dostawców w oparciu o QUIPSY RB lub istniejący system ERP/PPS pomagają w szybkim wykrywaniu i eliminowaniu pojawiających się problemów z jakością. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu poświęcanego na kontrole i redukcja kosztów kontroli, a także ograniczenie pracochłonnego opracowywania reklamacji. Plany kontroli losowej oraz procesy dynamizacji wspomagają kontrolę przyjęcia towaru w codziennej pracy. System rozpoznaje automatycznie, jakie stopnie intensywności kontroli są wybierane dla określonych dostaw i może je zredukować aż do kontroli wyrywkowej (skip lot). W połączeniu z systemem ERP/PPS towary podlegające obowiązkowi kontroli są w sys- temie QUIPSY przy dostawie automatycznie przygotowywane do sprawdzenia i po pozytywnym komunikacie zwrotnym w systemie ERP/PPS są dopuszczane do dalszego przetwarzania. Ocena dostawców odbywa się zgodnie z powszechnie stosowaną metodą VDA lub może być także dokonywana z uwzględnieniem wielu różnych czynników, takich jak między innymi dochowanie terminu dostawy, dochowanie ilości przedmiotów dostawy, certyfikacja dostawców, wskaźniki dostawy lub kontroli zakładowej oraz różne swobodnie definiowalne czynniki. W ten sposób uzyskiwana jest kompletna ocena dostawców umożliwiająca tworzenie trwałych powiązań z dostawcami. Właściwości i zalety» Całkowicie automatyczne sterowanie stopniem intensywności kontroli» Możliwość automatycznej reklamacji (QUIPSY RB)» Automatyczne generowanie z systemu ERP/PPS (QUIPSY PIT) zleceń na przeprowadzenie kontroli» Powiadamianie za pomocą poczty i w przypadku odrzucenia dostawy» Rejestrowanie informacji dotyczących partii i narzędzi» Uzupełniająca ocena partii próbnej w przypadku usterek odkrytych w późniejszym czasie» Analizy Pareto dostawców i części, analizy ABC dostawców» Ocena PPM, histogramy, sieci prawdopodobieństwa, itp.» Porównywanie dostawców w odniesieniu do artykułu

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Drzewo wad (2) Dodatkowo możliwe jest przypisanie maszyny/ urządzania/źródła dla każdej z faz procesu

Drzewo wad (2) Dodatkowo możliwe jest przypisanie maszyny/ urządzania/źródła dla każdej z faz procesu PQ-FMEA Program umożliwia łatwe prowadzenie i dokumentowanie analizy FMEA (zarówno PFMEA jak i DFMEA), diagramów przepływów procesów oraz tworzenie planów kontroli Drzewo wad (1) Punktem wyjścia do dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym

Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym Modułowe monitory pacjenta Goldway G60, G70 i G80 Maksymalny zwrot z inwestycji w sprzęt medyczny

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE "Nie ma nic lepszego. Wcześniej zdarzało się, że klient wymagał danych na temat tego, kto spawał co i kiedy. Teraz oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Monitor przyłóżkowy Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Walka Choroby z Elektroniką Większa elastyczność większa funkcjonalność oraz... łatwość użytkowania Różnorodne zastosowania medyczne wymagają,

Bardziej szczegółowo

Sage - BI Warszawa, 18.V.2016

Sage - BI Warszawa, 18.V.2016 Sage - BI Warszawa, 18.V.2016 Jak wykorzystać dostęp do informacji w podejmowaniu dobrych decyzji biznesowych? Aneta Jarczyńska 18.05.2016 5/23/2016 3 BIBIBI 5/23/2016 4 Czy moja firma jest gotowa na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

opis funkcjonalności LogoMate

opis funkcjonalności LogoMate opis funkcjonalności dokładne, automatyczne prognozowanie zapotrzebowania i zbytów 3 Równoległe prognozowanie na bazie danych dziennych, oblicza prognozy na bazie nawet do 60 procedur statystycznych dla

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

system kontroli dostępu

system kontroli dostępu system kontroli dostępu Nowa, rozbudowana funkcjonalność Zalety urządzeń systemu kontroli dostępu ACCO czynią go atrakcyjnym produktem dla firm i instytucji zainteresowanych nadzorem nad przemieszczaniem

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Interfejs do potwierdzania produkcji w SAP ze skanerem ELZAB

Interfejs do potwierdzania produkcji w SAP ze skanerem ELZAB Interfejs do potwierdzania produkcji w SAP ze skanerem ELZAB Główne zalety rozwiązania Potwierdzenia wykonywane przez pracowników produkcji (lub kontroli jakości) bez konieczności logowania do SAP za pomocą

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania wiedzą w wytwarzaniu produktów leczniczych

Zintegrowany system zarządzania wiedzą w wytwarzaniu produktów leczniczych Zintegrowany system zarządzania wiedzą w wytwarzaniu produktów leczniczych Model Zarządzania Jakością wg ICH Q10 Cykl Życia Produktu System Monitorowania Działania Procesu i Jakości Produktu System Działań

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Napędza nas automatyzacja

Napędza nas automatyzacja Springer Presswerk- und Rohbau-Automation Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr Germany Zarząd: Uwe Springer Stefan Matiszick Guido Schmal Office +49 421 24 702-0 Fax +49 421 24 702-199 info@springer.group

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Efektywne planowanie i monitorowanie inwestycji przez zarząd z każdego miejsca na świecie Eliminacja opóźnień i pominięć dostaw przez zdalne tworzenie

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością i system informacji w laboratorium

Zarządzanie jakością i system informacji w laboratorium Zarządzanie ą i system informacji w laboratorium Audyty, certyfikaty i walidacja przy pomocy jednego Systemu Zaprogramowany dla Państwa sukcesu PL Audyty, certyfikaty i walidacja przy pomocy jednego Systemu

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

RailServiceOnline (RSO): Wasz Portal Logistyki Kolejowej

RailServiceOnline (RSO): Wasz Portal Logistyki Kolejowej RailServiceOnline (RSO): Wasz Portal Logistyki Kolejowej Portal internetowy DB Schenker Rail Witamy w Waszym indywidualnym obszarze roboczym Portal internetowy RailServiceOnline (RSO) umożliwia wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

TOP DMS SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW

TOP DMS SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW TOP DMS SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW TOP DMS System Zarządzania Obiegiem Dokumentów TOP DMS jest odpowiedzią System Zarządzania Obiegiem Dokumentów TOP DMS jest odpowiedzią na rosnące potrzeby

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POMIESZCZENIA. produkcyjnych do konkretnych potrzeb, a w konsekwencji stosowania czystych środowisk roboczych i krótszych cykli produkcyjnych.

CZYSTE POMIESZCZENIA. produkcyjnych do konkretnych potrzeb, a w konsekwencji stosowania czystych środowisk roboczych i krótszych cykli produkcyjnych. SYSTEMY CZYSTE POMIESZCZENIA Czynnikami koniecznymi do odniesienia sukcesu w badaniach nad zaawansowanymi technologiami i w produkcji opartej na takich technologiach są jakość i odtwarzalność produktu,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I - WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem Program doboru produktów Xylem 1 Suite PROFESSIONAL Narzędzie wyboru produktów Xylem DESKTOP Narzędzie wyboru produktów Xylem Professional Wersja sieciowa z pełnym zestawem funkcji Desktop Wersja autonomiczna

Bardziej szczegółowo