Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i

2 Stosowane skróty ASCII CSV DDE ERP HMI IED KPI LAN / WAN MIS ODBC OLE OPC (UA) PLC RTU SCADA SCL, SCD, ICD, CID SOE VBA VPN VSTA WPF WYSIWYG XAML XML American Standard Code for Information Interchange Character Separated Values Dynamic Data Exchange Enterprise Resource Planning Human Machine Interface Intelligent Electronic Device Key Performance Indicator Local Area Network / Wide Area Network Manufacturing Information System Open Database Connectivity Open Linking and Embedding OLE for Process Control (Unified Architecture) Programmable Logic Control Remote Terminal Unit Supervisory Control and Data Acquisition Different file formats of IEC configuration files based on Substation Configuration Language Sequence of Events Visual Basic for Applications Virtual Private Network Visual Studio Tools for Applications Windows Presentation Foundation What-You-See-Is-What-You-Get Extensible Application Markup Language Extensible Markup Language ii

3 Spis treści Stosowane skróty Spis treści ii iii 1. Ogólne informacje i wymagania względem oprogramowania Systemy operacyjne Redundancja systemu Nadzór i sterowanie obiektami zdecentralizowanymi Administracja użytkownika Multitouch Wsparcie dla Utrzymania Ruchu Wbudowany kalendarz 9 2. Funkcjonalności system deweloperskiego Tworzenie aplikacji Obsługa punktów danych Multi-User Wersjonowanie i zmiany Zautomatyzowana inżynieria Funkcjonalności Runtime Alarmy Statystyki alarmów Wykresy trendów Sekwencja listy zdarzeń (SOE- Sequence of Event list) Symulacja System zarządzania energią Komunikacja IEC IEC DNP Modbus SNMP IEC IEC Annex C Inne Komunikacja (udostępnianie danych dla innych systemów) 20 iii

4 6. Rozszerzalność i dopasowywanie Zastosowanie w sieci Process Control Skrypty Soft PLC Rejestracja danych i archiwizacja Zarządzanie archiwum Agregacja danych historycznych Redundancja i spójność danych Funkcje związane z energetyką Kolorowanie topologiczne Sprawdzanie topologii Przetwarzanie komend Sekwencja poleceń Bezpieczeństwo obsługi Zdalny dostęp do systemu Terminal server Web serwer Wyświetlanie statusu na urządzeniu mobilnym Bezpieczeństwo Narzędzie developerskie System Runtime Sieć Dodatkowe Usługi Pięcioletni kontrakt aktualizacji oprogramowania wraz z wsparciem technicznym Szkolenie 28 iv

5 1. Ogólne informacje i wymagania względem oprogramowania Laboratorium smart grid znajdujące się w nowo wybudowanym Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie ma zostać wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie dedykowane pracom związanym z zarządzaniem energią, a w szczególności pozwalać na zarządzanie sieciami typu smart grid. Planuje się zakup systemu wyposażonego w jedną licencję główną serwerową i trzy licencje aplikacji mogących pracować jako klienckie po połączeniu z serwerem aplikacji głównej i posiadające opcję pracy lokalnej (bez łączenia z serwerem głównym tylko bezpośrednio z urządzeniami) oraz jednej licencji umożliwiającej dostęp przez przeglądarkę www do aplikacji w tym samym czasie pięciu Użytkownikom posiadającym możliwość podglądu i sterowania aplikacją. Główna licencja serwerowa powinna posiadać możliwość tworzenia nowych projektów i edycję stworzonych projektów w zakresie nieograniczonej ilości zmiennych, powinna także umożliwić uruchomienie stworzonych aplikacji bez ograniczeń zmiennych i wykonywanie podprojektów rozproszonych. Licencja główna serwerowa oraz trzy licencje klienckie powinny umożliwić bezpośrednią komunikację przez dedykowane drivery obsługujące następujące protokoły i standardy: IEC ; IEC ; IEC ; IEC 61850; IEC Annex C; IEC ; DNP3; BACnet; Modbus; M-Bus; OPC UA; Otis; IEEE C Synchrofazor z TCP i UDP komunikacją. Licencja główna serwerowa powinna umożliwiać udostępnianie danych w następujących protokołach i standardach komunikacyjnych: IEC Server i GOOSE wraz z edytorem IED plików SCL; IEC Slave (101/104); DNP3 Slave; Modbus Slave; ICCP/TASE.2/IEC ; SNMP Server; OPC/OPC UA Server; oraz zapis do Microsoft Azure Service Bus queue, ponadto trzy licencje klienckie powinny umożliwiać udostępnianie danych w następujących protokołach i standardach komunikacyjnych: IEC Server i GOOSE wraz z edytorem IED plików SCL; IEC /104 Slave. Trzy niezależne licencje mogące pracować jako Klienckie z Serwerem bądź lokalnie niezależnie od Serwera, powinny posiadać licencję na co najmniej 700 zmiennych zewnętrznych. Szczegółowe wymagania względem oprogramowania zostały opisane w kolejnych punktach Systemy operacyjne Wspierane systemy operacyjne dla runtime oraz jednostki developerskiej (edytora): x86 (32 bitowe) i x64 (64 bitowe) oraz możliwość uruchomienia runtime oraz jednostki developerskiej w wersjach x86 i x64 (na systemie x64). System SCADA powinien móc wspierać następujące środowiska: - Windows 8 i 8.1 (Standard, Professional, Enterprise version, x86 and x64 versions) - Windows 7 (Professional, Enterprise and Ultimate version, x86 and x64 versions) - Windows Embedded Standard 7 - Windows Embedded 8 Standard - Windows Server 2008 R2 - Windows Server 2012 i 2012 R2 - Windows CE Windows Embedded Compact 7 5

6 Główne elementy systemu SCADA będą mogły działać jako natywna aplikacja 64-bitowa w celu optymalizacji wydajności obsługi w odpowiednim wariancie systemu operacyjnego. System powinien wspierać DirectX w wersji 11.1 w runtime i jednostce developerskiej Redundancja systemu W przypadku awarii serwera, serwer redundantny będzie niezwłocznie aktywny i zastąpi komponenty systemu, które zawiodły. Funkcjonowanie systemu będzie niezmiennie kontynuowane. Będzie to obejmować kontynuację zadań logowania danych i archiwizacji, sterowania, monitorowania oraz komunikacji. W istocie, system zapasowy będzie więc stanowić kopię systemu głównego w każdym momencie. Konfiguracja systemu redundantnego będzie odbywać się selektywnie poprzez zdefiniowanie stacji serwera który musi mieć kopię zapasową. Realizacja redundantnej topologii systemu będzie możliwa bez wymogu specjalnych umiejętności programistycznych lub sieciowych. Wysiłek wymagany do realizacji systemu redundantnego będzie utrzymany na minimalnym poziomie. Najlepiej, jeżeli parametryzacja lokacji (adres stacji) serwera-rezerwowego oraz definicja ogólnych parametrów działania byłaby wystarczająca. System będzie zdolny do wyświetlenia obydwu, programowej (software) i sprzętowej (hardware) redundancji. Redundancja programowa zakłada płynne zastąpienie komponentu systemu SCADA (serwera). Redundancja sprzętowa zakłada spójne zarządzanie konfiguracją redundancji dla kolejnych urządzeń sterujących (np. powielanie sprzętu PLC) na wypadek awarii komponentu. Serwer zapasowy będzie automatycznie wykrywał awarię serwera i stanie się natychmiast serwerem. Ponadto wszyscy podłączeni klienci, będą wykrywać awarię serwera i przełączać się do nowego serwera. W trakcie czasu awarii oraz jego wykrycia nie będzie występować utrata danych. System będzie zdolny do ustalenia struktury redundancji kołowej (circular redundancy), gdzie komputer A jest serwerem projektu A oraz serwerem zastępczym projektu B. Komputer B jest serwerem dla projektu B oraz serwerem zastępczym dla projektu C. Komputer C jest serwerem dla projektu C oraz serwerem zastępczym dla projektu A. To zamyka krąg. Jeżeli jeden komputer zawiedzie, pozostające stacje będą zdolne do stałego utrzymania działania systemu. Taki model będzie rozszerzalny o dowolną ilość wzajemnie połączonych stacji. Ponadto, aktywacja serwera będzie bazować na definiowanych przez użytkownika ustawieniach. Będzie to pozwalało na nominację optymalnego serwera w zależności od określonych warunków granicznych (np. jakości połączenia, rezerw obliczeniowych i pojemności pamięci itd.), włączając elastyczne przełączenie serwera. Zachowanie redundancji dominującej i niedominującej będzie dostępne w odniesieniu do aktywacji serwera Nadzór i sterowanie obiektami zdecentralizowanymi System będzie zapewniał środki, do utworzenia wzajemnego połączenia decentralizowanego klienta (wizualizacji) i serwera (serwer aplikacji). Środki decentralizacji będą pozwalać na podzielenie i zarządzanie dużą infrastrukturą poprzez racjonalnie dobrane projekty częściowe. Co więcej, będzie możliwe połączenie projektów częściowych w celu ułatwienia centralnej stacji sterowania, która jest w stanie uzyskać dostęp do informacji z wszystkich projektów podrzędnych. W związku z tym, możliwość hierarchicznego układu projektu będzie dostarczona. Dane z projektów niższego poziomu (ekrany, alarmy, zdarzenia) będą bezpośrednio dostępne poprzez projekt integracyjny (projekt nadrzędny). 6

7 Komputer centralny będzie w stanie jednocześnie uruchomić wiele samodzielnych projektów w całym środowisku. Ekran Alarmów w projekcie integracyjnym będzie wyświetlał również wszystkie alarmy z projektów niższego poziomu. Będzie możliwe pokazanie wszystkich wymaganych punktów danych z projektu niższego poziomu, w reprezentacji procesu projektu integracyjnego. Powinno to zapewnić, że operator zobaczy wszystkie istotne informacje ze wszystkich podrzędnych stacji w jednym miejscu. Aby zagwarantować odpowiednią elastyczność, definicja wielu klientów i serwerów, które są wzajemnie połączone będzie wspierana. Logiczna struktura i integracja projektów zgodnie z obowiązującymi zadaniami nadzoru i sterowania powinna docelowo sprzyjać wydajności inżynierii. Możliwości decentralizacji systemu będą pozwalać na zastosowanie komponentów projektu (serwery, klienci) dla wybranej lokalizacji w sieci (wyznaczonej stacji hosta). Docelowo, będzie to umożliwiało na tworzenie wymaganego schematu topologicznego. Będzie możliwe, aby wybiórczo uruchomić lub wstrzymać pojedynczy projekt (działania w trybie wykonawczym) niezależnie od statusu pracy innych stacji. Tak długo, jak nie są wdrożone logiczne zależności poprzez zaprojektowaną funkcjonalność aplikacji, tworzone projekty nie będą wpływały na siebie wzajemnie. W instalacji infrastruktury zdecentralizowanej, będzie możliwe, aby dostarczyć informacje w dobrze zdefiniowany, jednorodny sposób, niezależnie od granic geograficznych lub działów (tj. przejrzystość pozioma ). W zależności od dostępności wystarczającej infrastruktury IT i sieciowej (LAN, WAN) każdy komputer będzie w stanie uzyskać dostęp do systemu runtime (HMI) z sąsiadujących komputerów. Tak więc, będzie zagwarantowane, że cały obiekt może być monitorowany i obsługiwany z każdego poszczególnego komputera, który jest zintegrowany z całościowym projektem aplikacji Administracja użytkownika System wspierał będzie administrację użytkownika zarówno w trybie Runtime (stacja operatorska) jak i również na etapie rozwoju systemu (środowisko inżynieryjne). W obu przypadkach system gwarantować będzie ochronę przed niekompetentnym dostępem oraz niepożądaną manipulacją. W związku z tym, bazując na dostarczonych mechanizmach możliwe będzie przyznawanie oraz odbieranie zarejestrowanym użytkownikom, dostępu do określonych obszarów. Selektywnie, zarządzane będą prawa użytkownika do podglądu oraz edycji danych (czy zezwolenie lub odmówienie interwencji w trybie Runtime). System będzie miał możliwość zarządzania maksymalnie 256 użytkownikami oraz możliwość ustawienia do 128 poziomów autoryzacji. Dla każdego elementu sterującego na ekranie wizualizacyjnym, powinna być możliwość nieprzypisania lub przypisania jednego czy kliku poziomów autoryzacji. Takie same reguły stosowane będą do komend z blokadą poleceń. Użytkownik będzie miał prawo dostępu lub kontroli, jeżeli poziom hasła użytkownika oraz element kontrolny są zgodne. W związku z tym, konieczne jest również przypisanie (zero, jeden lub kilka) poziomu autoryzacji dla każdego zarejestrowanego użytkownika. Każdy użytkownik powinien mieć możliwość wyboru własnego hasła oraz jego zmiany online. Brak aktywności użytkownika przez określony czas prowadzić będzie do automatycznego wylogowania. 7

8 Ponadto, system powinien umożliwiać konfigurację niewidocznych przycisków (np. przełączającego ekran, wywołujące określone funkcje, itp.) w zależności od zalogowanego użytkownika. System spełniał będzie również następujące wymagania: - Dawał możliwość praw administratorskich tylko jednemu lub niektórym użytkownikom, co oznacza że tylko oni są uprawnieni do tworzenia nowych użytkowników, blokowania czy aktywacji lub dezaktywacji innych użytkowników. - Będzie istniała możliwość dezaktywacji użytkownika oraz aktywacji go w późniejszym czasie. Wyłączony użytkownik nie będzie miał możliwości zalogowania się. Jednak, wszystkie działania przeprowadzone przez użytkownika w przeszłości będą zidentyfikowane. - Jeżeli trzykrotnie wprowadzone zostanie błędne hasło, użytkownik zostanie automatycznie zablokowany. Odblokować użytkownika może jedynie administrator. - Jeżeli trzykrotnie wprowadzona zostanie błędna nazwa użytkownika, cały system zostanie zablokowany. Administrator powinien odblokować system, aby użytkownicy mogli logować się ponownie. - Będzie istniała możliwość ustawienia wymaganej, minimalnej długości hasła. - Hasła wygasać będą po upływie określonego czasu (konfigurowalne wygaśnięcie hasła w dniach). Przy następnym logowaniu, użytkownik musi zmienić hasło. - Administrator będzie miał prawo do tworzenia użytkowników oraz nadawania im poziomów autoryzacji niższych lub równych swojemu. - Administrator nie będzie w stanie uzyskać informacji na temat hasła innych użytkowników. Dlatego w przypadku nowych kont z hasłem nadanym przez administratora (lub gdy użytkownik zapomni hasła), wymagana jest zmiana hasła przy kolejnym logowaniu. - Koncepcja autoryzacji zintegrowana będzie w każdym elemencie, który umożliwia wprowadzanie danych. W przypadku wymogu autoryzacji, nawet dla zalogowanych użytkowników egzekwowane będzie ponowne wprowadzenie nazwy oraz hasła użytkownika. Takie działanie umieszczone będzie w dzienniku operacyjnym wraz z tekstem zdefiniowanym przez użytkownika (opisem aktywności). - Jeżeli użytkownik nie podejmuje żadnych działań przez określony czas (który może być ustalony), zostanie on automatycznie wylogowany. Alternatywnie, możliwe będzie również wykorzystanie systemu Windows do definicji administracji użytkownika. Grupy autoryzacji użytkownika dla systemu kontroli będą regulowane w Microsoft Active Directory. Administracja użytkownika określona będzie na poziomie systemu operacyjnego. W systemie kontroli jedynie użytkownik Windows powinien być zarejestrowany z nazwą oraz hasłem. Cała aktywność logowania użytkownika odbywać się będzie, w taki sam sposób jak ze zintegrowanym użytkownikiem Multitouch System powinien wspierać technologię Multitouch i umożliwiać konfigurację aplikacji z wykorzystaniem wbudowanych funkcji multitouch (bez programowania), takich jak: - podwójne kliknięcie, - przesuwanie pionowe i poziome, 8

9 - przybliżanie i oddalanie, - kliknięcie i przytrzymanie, - przytrzymanie Wsparcie dla Utrzymania Ruchu System powinien zawierać rozwiązania umożliwiające wsparcie dla kadry Utrzymania Ruchu w postaci ułatwionego zarządzania danymi na temat konserwacji oraz utrzymania maszyn, urządzeń. Funkcjonalność pozwalająca na swobodne zaplanowanie konserwacji urządzeń. W jednym momencie można określić, które z urządzeń czy maszyn wymaga natychmiastowej konserwacji, a które z nich w przyszłym tygodniu czy miesiącu. Dodatkowo moduł ten powinien umożliwiać rejestrację prac konserwacyjnych przeprowadzonych w przeszłości, a dane zapisywać w zewnętrznej bazie danych SQL obsługującej protokół ODBC. Moduł powinien umożliwiać orientację we wszystkich zakończonych i zaplanowanych pracach konserwacyjnych Wbudowany kalendarz System będzie zawierał wbudowany kalendarz z funkcjonalnością Świąt lokalnych umożliwiający zautomatyzowanie powtarzających się zadań. Kalendarz, powinien umożliwiać sterowanie pracą urządzeń i procesami technologicznymi według dat, terminów, zdarzeń i statusów. Kalendarz powinien wykonywać zdefiniowane działania cyklicznie lub jednorazowo. Może na przykład wywołać funkcję lub ustawić wartości docelowe. Działania te są wykonywane w dowolnie wyznaczonym momencie. Względne czasy takie jak start/koniec produkcji, przerwy lub start/koniec zmiany są połączone z modelami czasowymi (na przykład z 40-godzinnym tygodniem pracy). Harmonogramy pomocnicze zawierają czasy harmonogramu głównego i można je rozszerzać za pomocą ich własnego modelu czasu. 2. Funkcjonalności systemu deweloperskiego Rozwój i utrzymanie projektu stanowią istotną część inwestycji w wykorzystanie systemów HMI/SCADA w automatyce energetycznej. Jest to związane z jednej strony z wstępną konfiguracją projektu oraz zadań uruchomieniowych. Z drugiej strony, utrzymanie i modyfikacje lub rozszerzenia obiektu również muszą być brane pod uwagę. Te zadania, mogą być wykonywane przez różnych inżynierów, operatorów lub personel obsługi maintenance. Tak więc, system będzie oferował przejrzyście uporządkowane metody dla rozwoju projektu i spójne środki w celu określenia, utrzymania i rozszerzenia funkcjonalności, jak opisano poniżej Tworzenie aplikacji System będzie składał się z systemu developerskiego i środowiska wykonawczego (runtime) które będą współpracować za pomocą połączenia online. To połączenie będzie nawiązywane zarówno lokalnie jak i zdalnie, co oznacza, że stacja inżynierska będzie zdolna podłączyć się do każdej dostępnej stacji runtime poprzez sieć. Development aplikacji przez wielu użytkowników jednocześnie będzie wspierany odpowiednimi metodami. System będzie gwarantował spójny stan pomiędzy projektem development ( definicja funkcjonalności ) i projektem środowiska wykonawczego. Będzie możliwe zarządzanie różnymi sekcjami i funkcjonalnościami projektu w sposób modułowy i tym samym generowanie oddzielnych podprojektów w ramach jednego tworzonego projektu (tj. przestrzeń robocza development ). Będzie możliwe udostępnienie zasobów, takich jak zmienne, definicja komunikatów alarmowych lub symboli graficznych 9

10 pomiędzy podprojektami. Będzie możliwość zarządzania różnymi stanami projektu developerskiego (wersjonowanie projektu itd.) i śledzenia zmian w rozwijanym projekcie. W każdej chwili będzie możliwe pozyskanie swego rodzaju dokumentacji projektu lub podsumowania projektu. Np. w formacie plików HTML. Wszystkie komponenty funkcjonalne będą zorganizowane w zorientowany obiektowo sposób. W związku z tym, wszystkie odpowiednie atrybuty będą zorganizowane w sensowne kategorie. Konfiguracja będzie prowadzona z wykorzystaniem wizardów, przy standardowych funkcjonalnościach podczas tworzenia projektu. Paradygmat dziedziczenia będzie stosowany. Będą dostępne środki umożliwiające wybiórcze odłączenie lub ponowne przyłączenie dziedziczonej wartości pomiędzy nadrzędnymi i podrzędnymi instancjami obiektu. Wizualizacja oraz tworzenie układu ekranu będzie wspierane przez Edytor-WYSIWYG (What- You-See-Is-What-You-Get), który będzie pozwalał na łatwą aranżacje, konfigurację oraz połączenie wizualizowanych elementów. Powszechne funkcje jak drag-and-drop lub dostosowywanie elementów będzie wspierane. Jest to niezwykle ważne, aby standardowe funkcjonalności HMI/SCADA oraz raportowania mogły być wykorzystywane i obsługiwane przez nie-programistów. Tak więc, system będzie dostarczał konfigurowalne moduły dla standardowych zadań, które będą mogły zostać skonfigurowane, stosując jedynie konfigurację odpowiednich atrybutów modułów. Standardowe zadania, takie jak obsługa alarmów lub zarządzanie recepturami, będzie więc wspierane poprzez predefiniowane rozmieszczenie modułów obsługujących dane (zarządzających zdarzeniami, listami itd.) i odpowiadającą wizualizację. Rozwiązania te będą dostarczane użytkownikowi w postaci szablonów w zestawie ze środowiskiem deweloperskim. Jeżeli będzie to wymagane, odpowiednia implementacja komponentów rozwiązania (ekrany wizualizacji, procedury przetwarzania danych, procedury komunikacyjne itd.) będą konfigurowane i umieszczone automatycznie. Deweloper będzie następnie w stanie dostosować funkcjonalność przy użyciu poszczególnych parametrów lub całkowicie dostosować daną funkcjonalność np. poprzez dostęp do ich interfejsów. System będzie oferował środki do utworzenia i zarządzania graficznymi symbolami oraz utrzymania odpowiednich bibliotek symboli. To będzie pozwalać na utworzenie ilustracji i animacji z konkretnego procesu. System będzie oferował podstawowe mechanizmy do zmiany wyglądu i układu elementów graficznych oraz grupowanie pojedynczych symboli w większe systemy. System będzie ściśle kompatybilny wstecz. Oznacza to, że projekty, które będą rozwijane w wersji którą Zamawiający dostarczy, będą mogły być otwarte i utrzymywane w wersjach po aktualizacji narzędzia deweloperskiego. W najnowszej wersji narzędzia deweloperskiego będzie możliwość wygenerowania plików runtime w wersji starszej np. poprzedniej. Ponadto, pliki runtime będą generalnie obsługiwane w nowszych wersjach oprogramowania runtime. System będzie oferował funkcję tworzenia kopii zapasowych projektu w celu agregacji wszystkich powiązanych definicji i zasobów w pojedynczym pliku zip. W zależności od używanych plików multimedialnych (obrazki, pliki dźwiękowe, wideo itd.) plik kopi zapasowej będzie w zasadzie ograniczony rozmiarem, aby być przesłanym przez Obsługa punktów danych Tworzenie punktów danych dla komunikacji Będzie możliwe utworzenie zmiennych zarówno na podstawie pojedynczego prostego typu danych jak i struktury. Tworzenie tablic będzie możliwe. Tworzenie tablic będzie dotyczyć 10

11 prostych punktów danych jak i struktur punktów danych lub poszczególnych elementów struktury typów danych. Wszystkie punkty danych będą bazować na zdefiniowanych typach danych od których przyjmą wszystkie właściwości. Proste punkty danych bazują na prostych typach danych; struktury punktów danych bazują na strukturach typów danych które składają się z wielu prostych typów danych i/lub innych struktur typów danych. Koncepcja dziedziczenia będzie wspierana dla punktów danych. Stąd, będzie możliwe dziedziczenie wszystkich właściwości z nadrzędnego typu danych. Zmiany w definicji nadrzędnego typu danych będą odpowiednio przekazywane do wszystkich podrzędnych (pochodnych) punktów danych. Ponadto, będzie możliwość rozłączenia i ponownego połączenia relacji dziedziczenia dla każdej właściwości osobno. Właściwości które zostały wyłączone z relacji dziedziczenia nie będą przejmowane przez podrzędne punkty danych. Tworzenie punktów danych i ich poszczególne relacje dziedziczenia nie będą ograniczone. Oprócz wykorzystania narzędzia inżynierskiego, tworzenie punktów danych będzie wspierane przez odpowiednie mechanizmy exportu/importu. Stąd, będzie możliwy import definicji punktów danych (list) z zewnętrznych urządzeń sterujących. W szczególności, będzie możliwy import punktów danych z IED opartych o IEC 61850, IEC 60870, DNP3 lub TIA Portal wersja 13. W środowisku inżynierskim, widok listy punktów danych będzie oferował wystarczające opcje dla filtracji (zwłaszcza po nazwie, typie danych, użytych funkcji, powiązanych alarmów, źródle danych) w celu wsparcia dewelopera. Poszczególne punkty danych będą rozróżnialne przez unikalną nazwę. Informacje na temat definicji punktów danych będą stale przechowywane w systemie. Tak więc, jeśli punkt danych zostanie usunięty i ponownie utworzony pod tą samą nazwą w późniejszym czasie, wszystkie połączenia będą przywrócone. Dodatkowo, będzie możliwe określenie atrybutu opisu tekstowego dla każdego punktu danych. Informacje na temat wyświetlania i zachowania (np. informacje poprzez kolor) aplikacji jak i informacje do dalszego przetworzenia (np. alarmy, drukowanie) będą bazować na statusie/wartości poszczególnych punktów danych. Punkty danych będą działać jako główne punkty definicji zachowania aplikacji. Odpowiednio, przełączanie koloru, operacje na wartości (np. skalowanie) lub wyzwalanie funkcji i alarmów (np. w zależności od wartości) będą konfigurowane domyślnie przy użyciu właściwości dotyczących punktów danych. Oprócz podstawowych operacji arytmetycznych i logicznych, bardziej skomplikowane obliczenia, jak funkcje trygonometryczne, obliczenia statystyczne i związane z redukcją danych będą wspierane. Będzie możliwe dalsze przetwarzanie obliczonych i pochodnych informacji Wyświetlanie punktów danych Będzie możliwe wyświetlenie punktów danych z różnorodnych źródeł danych (stacji kontrolnych, PLC) na jednym ekranie. Jakość (tryb online lub wadliwa) każdego punktu danych będzie natychmiast rozpoznawana. Jeżeli punkt danych będzie wadliwy (np. z powodu braku połączenia online), system umożliwi ustawienie określonej, wartości zapasowej. 11

12 Każdy punkt danych będzie dostarczał do systemu informacje odnośnie statusu do analizy i do odpowiedniej reakcji. Będzie możliwa aktywacja i dezaktywacja pojedynczego punktu danych lub grupy punktów danych w trybie online. W celu redukcji całkowitego obciążenia sieciowego, do wartości analogowych będą przypisane wartości progowe, które definiują jaki poziom zmiany różnicowej jest przekazywany do systemu sterowania procesem. Liniowe i nieliniowe dostosowanie wartości będzie stosowane do każdej wartości analogowej. Ochrona procesu będzie miała zastosowanie do punktów danych. Tak więc, będzie możliwe selektywne zdefiniowanie czy punkt danych może być dostępny tylko do odczytu czy zarówno do odczytu jak i zapisu Komunikacja punktów danych System sterowania procesem będzie zdolny do działania jako serwer DDE (Dynamic Data Exchange) lub jako serwer OPC (OLE for Process Control, Open Linking and Embedding) w celu umożliwienia transferu punktów danych do klientów DDE lub klientów OPC. Dodatkowo, system będzie oferował możliwość działania jako Modbus RTU slave (Remote Terminal Unit) (serial of TCP/IP), tak że mastery Modbus będą mogły zarówno odczytywać jak i zapisywać dane które są przechowywane w systemie wykonawczym. System sterowania będzie oferował możliwość archiwizacji wybranych danych procesowych w bazie danych SQL oraz w Microsoft Azure Service Bus. System sterowania procesem będzie zdolny do działania jako DNP3 (IEEE 1815) Outstation. System sterowania procesem będzie zdolny do działania jako IEC Slave i IEC Slave/Server. System sterowania procesem będzie zdolny do działania jako IEC Server i GOOSE wraz z edytorem IED plików SCL. System sterowania procesem będzie zdolny do działania jako ICCP/IEC /TASE.2 Server oraz SNMP Server, a także serwer danych dla urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi np. Android, Windows Phone 8 i 8.1, ios Dostęp środowiska programistycznego IEC do punktów danych Będzie istniało tylko jedno centralne i spójne (logicznie) źródło danych. Wymagane środowisko programistyczne IEC będzie miało również dostęp do tych punktów danych. Zmiany w punktach danych będą wyświetlane w środowisku programistycznym IEC jak również w środowisku deweloperskim systemu sterowania. Jeżeli zmiana będzie wykonana w jednej części systemu, inna część będzie powiadomiona w celu utrzymania spójnej zgodności systemów. Tak więc, obydwa systemy będą wyposażone w dwu-kierunkowy mechanizm wymiany danych wyzwalany zdarzeniem do komunikacji z bazą danych Multi-User Narzędzie inżynierskie wpierać będzie scenariusze technologii Multi-User, w celu umożliwienia pracy nad projektem kilku osobom równocześnie. System będzie oferował 12

13 narzędzia pozwalające uniknąć sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba pracuje na tej samej części projektu w tym samym czasie i tym samym stworzenia niespójnego stanu projektu. Dlatego też, edycja zmodyfikowanych części (modułów) projektu, musi być niedostępna (zablokowana) dla innych użytkowników. Zmiany w projekcie, które są wprowadzane przez użytkownika, nie będą bezpośrednio wpływały na projekt główny. System wspierał będzie testy wstępne na niezależnej kopii projektu (np. lokalnej kopii roboczej). Analogicznie, możliwe będzie dla użytkowników adoptowanie krok po kroku do projektu głównego, zmian które zostały przetestowane. Ponadto, system zapewniał będzie środki do selektywnej ochrony pojedynczych modułów projektu, w taki sposób iż tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp oraz mogą modyfikować określone moduły Wersjonowanie i zmiany System zapewniał będzie środki umożliwiające zastosowanie wersji do projektów podrzędnych modułów. Możliwe będzie rejestrowanie wszystkich zmian projektu, w celu zapewnienia możliwości prześledzenia oraz ewentualnego powrotu do poprzedniej wersji. Historia zmian składała się będzie z informacji takich jak zmieniony obiekt, użytkownik, data i czas, wartość przed oraz po zmianie. Co więcej, znajdowała się tam będzie opcja umożliwiająca porównanie dwóch różnych wersji projektu Zautomatyzowana inżynieria W celu zachowania specyficznej wiedzy na temat aplikacji i uniknięcia kilku implementacji dla jednego (ale powtarzalnego) zadania, system obsługiwał będzie ponowne wykorzystanie kodu oraz automatykę. W związku z tym, możliwy będzie przynajmniej dla bardziej zaawansowanych użytkowników eksport komponentów rozwiązania, które będą mogły zostać wykorzystane wielokrotnie. W ten sposób inni użytkownicy będą mieli możliwość wykorzystania takich szablonów. Zautomatyzowana inżynierii będzie umożliwiała realizację prostych zadań przetwarzających dane do bibliotek programistycznych, poprzez przygotowanie konkretnych ekranów wizualizacyjnych (jednorodny projekt wizualizacji) w celu utworzenia kompleksowych kreatorów do tworzenia projektów. Kreatory tworzenia projektu będą wspierały krok po kroku włącznie (lub wyłączenie) i parametryzowały specyficzne funkcje i ekrany (np. obsługujące alarmy, rejestrujące zdarzenia, zarządzające użytkowaniem, itp.) z przygotowanego szablonu rozwiązania. 3. Funkcjonalności Runtime 3.1. Alarmy Alarmy będą wynikiem określonych zmian danych punktów. Dlatego wywoływane alarmy skonfigurowane będą w ramach poszczególnych ustawień danych punktów. Alarmy są wywoływane poprzez naruszenie wartości progowych. Możliwe będzie niezależne od siebie klasyfikowanie oraz grupowanie alarmów. Indywidualna klasyfikacja alarmów możliwa będzie, aby wyświetlić priorytet (ważność) alarmu. Ponadto, niezależnie od klasyfikacji alarmu, definiowane są logiczne grupy alarmów. Grupy te, mogą na przykład reprezentować pogrupowanie elementów systemu połączonych ze sobą (np. system chłodzenia). Ponadto, niezależnie od wymienionych cech, alarmy grupowane będą w segmenty oparte na lokalizacji, tak jak komórki, hale, zakłady lub region. Taki typ 13

14 grupowania będzie ułatwiał szczególnie jednolite i skalowalne wyświetlanie informacji o alarmach w połączeniu z systemami opisanymi w punkcie 4.2 Dla każdej grupy alarmu, klasy czy obszaru przypisane będzie określona nazwa, numer (ID), kolor, funkcja, status zmiennej i grafika. Możliwe będzie selektywne wyłączenie grup alarmów np. w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych czy ich kontroli. Dla każdego z alarmów definiowany będzie obowiązek jego potwierdzenia lub usunięcia. Ponadto możliwe będzie podkreślenie (np. poprzez miganie) danego punktu, gdzie występuje alarm. Niezależnie, możliwe będzie potwierdzenie podkreślonego statusu. Linia zgłoszenia alarmu umieszczona będzie na ekranie wizualizacji. Wyświetlać będzie najstarszy i najnowszy niepotwierdzony alarm. Alarmy będą widoczne na liście alarmów. Ponadto, aktywować będą linię powiadomienia o alarmie na ekranie procesu (alarm przełącza wyświetlanie na wierzch). Opcjonalnie, będą one widoczne i umieszczane w ekranie procesu (np. podkreślając zagrożony element) z obowiązkowym potwierdzeniem. Potwierdzenie alarmów możliwe będzie na liście dedykowanych widoków (ekranów). Potwierdzenie alarmów na listach możliwe będzie pojedynczo lub w widoku strony. Opcja filtrowania dostarczona będzie na ekranie. Wszystkie atrybuty alarmu, użyteczne będą do ich filtrowania. Dla każdego alarmu, (minimalnie) następujące cechy widoczne będę w widoku listy: - stan alarmu - czas aktywowania - czas zdarzenia, potwierdzenie i usunięcie - połączony punkt danych - tekst alarmu - komentarz operatora - inne informacje, takie jak użytkownik, nazwa komputera, nazwy grupy alarmu i klas wraz z odpowiednią grupą, obszar alarmu. Wyświetlenie informacji o czasie możliwe będzie opcjonalnie w milisekundach. Możliwe będzie skomentowanie każdego alarmu. Wszystkie informacje związane z jednym alarmem będą mieściły się w jednej linii na ekranie. Tytuły kolumn na liście będą swobodnie definiowane oraz możliwa będzie zmiana języka. Możliwe będzie utrzymanie zbiorczego wyświetlania alarmów po reaktywacji. Oznacza to, że powtarzające się, występujące w tym samym czasie alarmy nie będą wyświetlane wielokrotnie. Zamiast tego, wyświetlony zostanie na liście ostatni wpis wraz czasem wystąpienia alarmu. Kolor tekstu oraz tła wpisu będzie opcjonalnie pochodzić z koloru ustawionego dla klasy alarmów. 14

15 Ponadto, możliwe będzie filtrowanie alarmów poprzez dowolne definiowanie kryteriów (np. co godzinę, raz w tygodniu, dzienny, itp.) okresy, priorytety, grupy i teksty w dowolnej kombinacji. Filtrowanie alarmów które nie są aktywowane lub nie zostały potwierdzone możliwe będzie tak samo jak alarmów historycznych. Poszczególne filtry będę odpowiednio regulowane zarówno podczas budowy systemu jak i w trybie runtime poprzez HMI. Możliwy będzie ręczny wybór przefiltrowanej zawartości listy alarmów, która będzie drukowana. Alarmy które zostały potwierdzone lub usunięte nie będę usuwane z rejestru alarmów ale zostaną zarchiwizowane i przechowywane w sposób dostępny do ich późniejszych analiz. Ponadto, dla zarchiwizowanych alarmów możliwe będzie filtrowanie według czasu w celu skutecznego badania alarmów. Potwierdzenie alarmów resetowało będzie wszystkie punkty danych powiązanego alarmu, w tym punkty danych powiązanych modułów sterujących Statystyki alarmów System zapewniał będzie środki do przeprowadzania bardzo kompleksowych analiz historii alarmów z obiektu. Informacje o alarmie przechowywane będą w kompatybilnej bazie danych ODBC (Open Database Connectivity). W zależności od wybranej topologii system odpowiednie wpisy danych będą gromadzone z różnych stacji (serwerów) i zintegrowane w pojedynczy wpis o alarmie. Oprogramowanie do analizy alarmów może być zintegrowane bezpośrednio w systemie wykonawczym (runtime) lub opcjonalnie dostępne jako odrębne narzędzie programistyczne. Analizy powinny pokazywać przynajmniej najczęstsze, najkrótsze oraz najdłuższe alarmy. Liczba wyświetlanych alarmów (wyniki filtrowania) będzie dowolnie definiowana. Możliwe będą analizy całkowitego trwania alarmu na obiekcie oraz jego elementach. Co więcej, mechanizm analizy alarmów będzie umożliwiał określenie czasu netto trwania awarii elementu procesu. Dlatego będzie on w stanie odróżnić planowany postój (np. konserwację) od niezaplanowanego czasu postoju. Aby to osiągnąć system powinien zawierać odpowiedni moduł, który dostarczał będzie informacji. Oprogramowanie do analiz dostarczać będzie dowolnie regulowane filtry. Możliwe będzie wyświetlanie wyników zarówno w formie tabeli jak również graficznej (np. poprzez wykres słupkowy lub kołowy) Wykresy trendów System będzie zapewniał szeroką możliwość analizy wykresów trendów z możliwością wyświetlania ponad 10 pisaków na jednym ekranie jednocześnie oraz: wyświetlanie wykresu Ganta prezentującego informacje o statusie poszczególnych komponentów, jak np. zaworów, napędów, czujników lub stanów maszyn, linii powiązanych w czasie z wykresem trendu, możliwość zastosowania wbudowanej skali logarytmicznej, możliwości tworzenia trendów w osi XY, możliwość włączenia drugiej osi czasu wszystkie funkcjonalności powinny być łatwe do implementacji bez potrzeby programowania. 15

16 3.4. Sekwencja listy zdarzeń Sekwencja na liście zdarzeń, jest niezbędna do chronologicznego wyświetlania statusów wszystkich wartości, określonych zdarzeń w systemie oraz interakcji człowiek maszyna. Informacja o zmianie wydarzenia będzie obejmowała datę, czas, opis status oraz zmienną. Wszystkie działania operatora (np. wprowadzanie zadanej wartości) będę identyfikowane. Ponadto, rejestrowana będzie również aktywność logowanie oraz wylosowywanie użytkownika. Jako opcja, możliwe będzie konfigurowanie systemu do protokołu zmian wszystkich receptur, sterowanie odwołaniem wszystkich receptur oraz archiwizacji wszystkich zmian. Filtr do wybiórczego wyświetlania zdarzeń stosowany będzie online (runtime). Możliwy będzie zapis oraz wywołanie ustawień określonego filtru w celu wsparcia operatora. Dla każdego zdarzenia możliwe będzie wprowadzenie komentarza zawierającego co najmniej 80 znaków. Możliwe będzie wyeksportowanie określonych (przefiltrowanych) wpisów listy zdarzeń do zewnętrznych formatów plików lub wygenerowanie raportu z możliwością wydrukowania. Zdarzenia, które zostaną usunięte z dziennika działań poprzez filtrowanie czy anulowanie, przechowywane będę w archiwum chronologicznej listy zdarzeń w celu ich późniejszej analizy Symulacja System będzie wspierał zintegrowaną symulację zachowania procesu. Na ogół, opcje symulacji procesu oraz projektów będą wystarczające aby ułatwić: - Badania rozwojowe, w celu sprawdzenia funkcjonalności dowolnego komponentu projektu (rozwój aplikacji oraz debugowania) - Częściową symulację (wirtualizacja) elementów procesu w przypadku częściowych scenariuszy (częściowy dostęp do obiektu, wirtualne przyspieszenie) - Rejestracja zachowania procesu oraz ponowne wykorzystanie w symulacji bazujące na testach - Pełna symulacja środowiska systemu, np. do celów szkoleniowych lub prezentacji funkcjonalności System będzie spełniał te wymagania poprzez zapewnienie funkcji symulacyjnych na różnych poziomach, np.: - Modelowanie zachowania pojedynczej zmiennej, poprzez proste, powiązane parametry symulacyjne - Selektywne dołączanie oraz odłączanie zmiennych ze stacji zewnętrznych - Wykorzystanie funkcji soft PLC oraz IEC do symulacji bardzo złożonych interakcji oraz zachowania systemu. Jednak, wszystkie definicje (parametryzacji, programowania, itp.), które są wymagane do symulacji muszą być rozmieszczone w sposób modułowy i nie mogą wpływać na oryginalną koncepcję rozwoju projektu. Stąd na przykład, dodatkowe prace rozwojowe (np. utworzenie 16

17 oraz przegląd dodatkowych interfejsów) nie będą konieczne do utworzenia selektywnego przekierowania z infrastruktury fizycznej do kontekstu symulacji. Generalnie, wszystkie mechanizmy rozwoju będę stosowane do tworzenia oraz utrzymania komponentów symulacji (strukturyzacja projektu, ponowne wykorzystanie zdefiniowanych elementów, budowa szablonu, itp.) System zarządzania energią System będzie oferował zarządzanie wykorzystaniem energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jako źródła energii. Potencjalnie oszczędności dokonywane będę, gdy zostanie uniknięty pobór energii, w czasie gdy jest ona najdroższa. Zostanie to osiągnięte poprzez zastosowanie selektywnego wyłączania urządzeń o najwyższym obciążeniu oraz zastosowanie własnych generatorów. System będzie przewidywał średni pobór mocy podczas pomiaru (prognoza). Tak więc, naruszanie ustalonego limitu, może być szybko rozpoznane oraz możliwe jest przeprowadzenie odpowiedniej interwencji. System będzie miał możliwość pracy w warunkach zamkniętej (automatycznie) oraz otwartej pętli. 17

18 4. Komunikacja System będzie wspierać połączenie z wieloma, różnymi systemami PLC, RTU, sterownikami polowymi, jednostkami monitorującymi, zabezpieczeniami, magistralami. Możliwe będzie działanie wielu połączeń równocześnie i będzie możliwa elastyczna aktualizacja w późniejszym czasie. Połączenie będzie ułatwione, poprzez bezpośredni driver dla protokołu lub poprzez najlepszy dostępny standard komunikacyjny. Możliwe będzie wybiórcze przerwanie i ponowne nawiązanie każdego połączenia w czasie pracy w każdym momencie, ponadto, przełączenie odpowiednich punktów pomiarowych w tryb symulacji. Komunikacja pomiędzy driverem i sterownikiem będzie przetwarzana zgodnie z odpowiednim protokołem spontanicznie (spontaneous) np. dla drivera DNP3 lub w wyniku odpytywania (polling). Przy działaniu spontanicznym (spontaneous), sterownik transmituje dane do systemu sterowania tylko wtedy kiedy ich wartość ulegnie zmianie. Poprzez to, obciążenie magistrali będzie zmniejszone. Przy operacji odpytywania (polling) będzie możliwe przypisanie zakresu histerezy do każdej wartości, w celu uniknięcia stałego transferu szybkozmieniających się (w małym zakresie) wartości analogowych do systemu sterowania. Time Stamp będzie zarządzany jako real time stamp w sterowaniu. Alternatywnie, może to zostać określone poprzez driver dla protokołu w systemie runtime. System będzie zdolny do stałego rozprowadzania real time stamp do każdej lokacji systemu sieciowego. Każda (komunikacja) informacja runtime drivera będzie w pełni zintegrowana z przepływem danych w systemie. W związku z tym, będzie możliwe monitorowanie wydajności komunikacji, ocena stanu połączenia oraz przeprowadzenie oceny jakości połączenia (statystyka). System będzie zdolny do komunikacji poprzez następujące standardy komunikacyjne: 4.1. IEC System będzie działać w komunikacji jako Client - Bezpośrednie działanie i wybierz przed rozpoczęciem działania, wraz i bez wzmocnionego zabezpieczenia będzie wspierane i zintegrowane z przetwarzaniem komend - RTU time stamping i RTU quality będzie stosowane w całym systemie - Online browsing zmiennych procesowych w środowisku inżynierskim - Offline browsing (pliki SCL) - dynamiczne zestawy danych (Dynamic datasets) będzie wspierane - uwierzytelnienie ACSE (IEC ) - wsparcie transportu plików - orcat - indywidualne opcje triggera dla raportów (dla urządzeń które wymagają ich od klienta) - IEC Service Tracking (Wyd. 2) 18

19 4.2. IEC System będzie zdolny do komunikacji poprzez , and System będzie działał w komunikacji jako Master - RTU time stamping będzie wspierane - Bezpośrednie wykonanie i Wybierz i wykonaj - COT (Cause of transmission handling) - Online browsing dla zmiennych procesowych 4.3. DNP3 - System będzie działał jako master - Komunikacja Serial lub TCP/IP - Cyclical class poll - Wspiera Real Time Stamping - Wspiera unsolicited mode - komunikacja spontaniczna 4.4. Modbus - System będzie zdolny obsłużyć następujące Modbus-FCs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 43 - System będzie zdolny odczytywać Sequence of Events z następujących IED: AREVA MiCOM P125/P126/P127, GE Multilin F650 and UR-series, IEC NPI800, ICE NPID 800 i Schneider MODICON TSX (Premium, M340,Quantum) i Schneider Sepam Protection Relais 4.5. SNMP System będzie zdolny do otrzymywania trap SNMP v1 i v2 i v IEC System będzie zapewniał możliwość podłączenia urządzeń poprzez protokół IEC IEC Annex C System będzie zapewniał możliwość podłączenia urządzeń poprzez protokół IEC Annex C 4.8. Inne System będzie otwarty i będzie zapewniał możliwość podłączenia różnorodnych urządzeń takich producentów jak np.: Siemens, Allen-Bradley, B&R, Otis, Beckhoff, Matsushita, Panasonic, Saia, Festo, Trend, itd. poprzez dedykowane drivery komunikacyjne. 19

20 5. Komunikacja (udostępnianie danych dla innych systemów) System będzie wykorzystywany do przekazywania danych z systemów podrzędnych do systemów nadrzędnych i odwrotnie (funkcjonalność gateway). Dlatego też, system będzie zdolny do nawiązania połączenia komunikacyjnego i udostępniania danych innym systemom używając następujących standardów komunikacyjnych: - IEC Server - IEC Slave - DNP 3 Slave - OPC UA Server - MODBUS Slave - ICCP / TASE.2 / IEC SNMP agent - oraz zapis do Microsoft Azure Service Bus queue 6. Rozszerzalność i dopasowywanie System będzie dostarczał możliwości rozszerzenia istniejącego zestawu standardów komunikacyjnych. W przypadku braku interfejsu komunikacyjnego, system będzie dostarczał koncept dla kolejnej modułowej implementacji. Wszystkie mechanizmy dotyczące przepływu danych oraz zarządzania zmiennymi będą identycznie wspierane dla nowo zaimplementowanych interfejsów komunikacyjnych. Dobrze zdefiniowany interfejs oprogramowania, taki jak Microsoft Component Object Model (COM), będzie dostępny dla modułowej integracji dodatkowych driverów komunikacyjnych. W przypadku scenariuszy mniejszej wymiany danych lub elementarnego połączenia z bazą danych, interfejsy programowania do programowania wysokiego poziomu wraz z poszczególnymi bibliotekami funkcjonalnymi, takie jak VBA/VSTA, będą dostarczone. 7. Zastosowanie w sieci System będzie umożliwiał jego zastosowanie w sieci. Dowolna ilość klientów będzie miała możliwość połączenia się z odpowiednią aplikacją na serwerze. Dla podłączonych klientów będzie istniała możliwość dostępu do działań oraz funkcjonalności. Jednak kontrola dostępu dokładnie określona zostanie poprzez administrację użytkownika (patrz punkt 1.4) Czas renderowania ekranu nie będzie zależny od liczby klientów. Możliwe będzie dołączenie dodatkowych klientów bez żadnych prac rozwojowych. Dla konfiguracji klient/serwer system będzie dostarczał środki w celu zagwarantowania, że wszystkie połączone stacje są dostarczone z taką samą definicją projektu w celu zapewnienia spójności (automatyczna synchronizacja). W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, zmiany adoptowane są dla każdego z klientów. Tak więc, system zapewniał będzie środki do przeprowadzania selektywnej i spójnej aktualizacji oprogramowania. Będzie to również możliwe podczas pracy Runtime bez zatrzymywania klientów. 20

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

GENESIS64 Informacje o produkcie Luty 2011

GENESIS64 Informacje o produkcie Luty 2011 GENESIS64 Informacje o produkcie Największy udział w kosztach każdego projektu automatyki stanowi wynagrodzenie za pracę inżynierską. Dla przeciętnego projektu, może to być ponad 60% całkowitych wydatków.

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo