Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i

2 Stosowane skróty ASCII CSV DDE ERP HMI IED KPI LAN / WAN MIS ODBC OLE OPC (UA) PLC RTU SCADA SCL, SCD, ICD, CID SOE VBA VPN VSTA WPF WYSIWYG XAML XML American Standard Code for Information Interchange Character Separated Values Dynamic Data Exchange Enterprise Resource Planning Human Machine Interface Intelligent Electronic Device Key Performance Indicator Local Area Network / Wide Area Network Manufacturing Information System Open Database Connectivity Open Linking and Embedding OLE for Process Control (Unified Architecture) Programmable Logic Control Remote Terminal Unit Supervisory Control and Data Acquisition Different file formats of IEC configuration files based on Substation Configuration Language Sequence of Events Visual Basic for Applications Virtual Private Network Visual Studio Tools for Applications Windows Presentation Foundation What-You-See-Is-What-You-Get Extensible Application Markup Language Extensible Markup Language ii

3 Spis treści Stosowane skróty Spis treści ii iii 1. Ogólne informacje i wymagania względem oprogramowania Systemy operacyjne Redundancja systemu Nadzór i sterowanie obiektami zdecentralizowanymi Administracja użytkownika Multitouch Wsparcie dla Utrzymania Ruchu Wbudowany kalendarz 9 2. Funkcjonalności system deweloperskiego Tworzenie aplikacji Obsługa punktów danych Multi-User Wersjonowanie i zmiany Zautomatyzowana inżynieria Funkcjonalności Runtime Alarmy Statystyki alarmów Wykresy trendów Sekwencja listy zdarzeń (SOE- Sequence of Event list) Symulacja System zarządzania energią Komunikacja IEC IEC DNP Modbus SNMP IEC IEC Annex C Inne Komunikacja (udostępnianie danych dla innych systemów) 20 iii

4 6. Rozszerzalność i dopasowywanie Zastosowanie w sieci Process Control Skrypty Soft PLC Rejestracja danych i archiwizacja Zarządzanie archiwum Agregacja danych historycznych Redundancja i spójność danych Funkcje związane z energetyką Kolorowanie topologiczne Sprawdzanie topologii Przetwarzanie komend Sekwencja poleceń Bezpieczeństwo obsługi Zdalny dostęp do systemu Terminal server Web serwer Wyświetlanie statusu na urządzeniu mobilnym Bezpieczeństwo Narzędzie developerskie System Runtime Sieć Dodatkowe Usługi Pięcioletni kontrakt aktualizacji oprogramowania wraz z wsparciem technicznym Szkolenie 28 iv

5 1. Ogólne informacje i wymagania względem oprogramowania Laboratorium smart grid znajdujące się w nowo wybudowanym Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie ma zostać wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie dedykowane pracom związanym z zarządzaniem energią, a w szczególności pozwalać na zarządzanie sieciami typu smart grid. Planuje się zakup systemu wyposażonego w jedną licencję główną serwerową i trzy licencje aplikacji mogących pracować jako klienckie po połączeniu z serwerem aplikacji głównej i posiadające opcję pracy lokalnej (bez łączenia z serwerem głównym tylko bezpośrednio z urządzeniami) oraz jednej licencji umożliwiającej dostęp przez przeglądarkę www do aplikacji w tym samym czasie pięciu Użytkownikom posiadającym możliwość podglądu i sterowania aplikacją. Główna licencja serwerowa powinna posiadać możliwość tworzenia nowych projektów i edycję stworzonych projektów w zakresie nieograniczonej ilości zmiennych, powinna także umożliwić uruchomienie stworzonych aplikacji bez ograniczeń zmiennych i wykonywanie podprojektów rozproszonych. Licencja główna serwerowa oraz trzy licencje klienckie powinny umożliwić bezpośrednią komunikację przez dedykowane drivery obsługujące następujące protokoły i standardy: IEC ; IEC ; IEC ; IEC 61850; IEC Annex C; IEC ; DNP3; BACnet; Modbus; M-Bus; OPC UA; Otis; IEEE C Synchrofazor z TCP i UDP komunikacją. Licencja główna serwerowa powinna umożliwiać udostępnianie danych w następujących protokołach i standardach komunikacyjnych: IEC Server i GOOSE wraz z edytorem IED plików SCL; IEC Slave (101/104); DNP3 Slave; Modbus Slave; ICCP/TASE.2/IEC ; SNMP Server; OPC/OPC UA Server; oraz zapis do Microsoft Azure Service Bus queue, ponadto trzy licencje klienckie powinny umożliwiać udostępnianie danych w następujących protokołach i standardach komunikacyjnych: IEC Server i GOOSE wraz z edytorem IED plików SCL; IEC /104 Slave. Trzy niezależne licencje mogące pracować jako Klienckie z Serwerem bądź lokalnie niezależnie od Serwera, powinny posiadać licencję na co najmniej 700 zmiennych zewnętrznych. Szczegółowe wymagania względem oprogramowania zostały opisane w kolejnych punktach Systemy operacyjne Wspierane systemy operacyjne dla runtime oraz jednostki developerskiej (edytora): x86 (32 bitowe) i x64 (64 bitowe) oraz możliwość uruchomienia runtime oraz jednostki developerskiej w wersjach x86 i x64 (na systemie x64). System SCADA powinien móc wspierać następujące środowiska: - Windows 8 i 8.1 (Standard, Professional, Enterprise version, x86 and x64 versions) - Windows 7 (Professional, Enterprise and Ultimate version, x86 and x64 versions) - Windows Embedded Standard 7 - Windows Embedded 8 Standard - Windows Server 2008 R2 - Windows Server 2012 i 2012 R2 - Windows CE Windows Embedded Compact 7 5

6 Główne elementy systemu SCADA będą mogły działać jako natywna aplikacja 64-bitowa w celu optymalizacji wydajności obsługi w odpowiednim wariancie systemu operacyjnego. System powinien wspierać DirectX w wersji 11.1 w runtime i jednostce developerskiej Redundancja systemu W przypadku awarii serwera, serwer redundantny będzie niezwłocznie aktywny i zastąpi komponenty systemu, które zawiodły. Funkcjonowanie systemu będzie niezmiennie kontynuowane. Będzie to obejmować kontynuację zadań logowania danych i archiwizacji, sterowania, monitorowania oraz komunikacji. W istocie, system zapasowy będzie więc stanowić kopię systemu głównego w każdym momencie. Konfiguracja systemu redundantnego będzie odbywać się selektywnie poprzez zdefiniowanie stacji serwera który musi mieć kopię zapasową. Realizacja redundantnej topologii systemu będzie możliwa bez wymogu specjalnych umiejętności programistycznych lub sieciowych. Wysiłek wymagany do realizacji systemu redundantnego będzie utrzymany na minimalnym poziomie. Najlepiej, jeżeli parametryzacja lokacji (adres stacji) serwera-rezerwowego oraz definicja ogólnych parametrów działania byłaby wystarczająca. System będzie zdolny do wyświetlenia obydwu, programowej (software) i sprzętowej (hardware) redundancji. Redundancja programowa zakłada płynne zastąpienie komponentu systemu SCADA (serwera). Redundancja sprzętowa zakłada spójne zarządzanie konfiguracją redundancji dla kolejnych urządzeń sterujących (np. powielanie sprzętu PLC) na wypadek awarii komponentu. Serwer zapasowy będzie automatycznie wykrywał awarię serwera i stanie się natychmiast serwerem. Ponadto wszyscy podłączeni klienci, będą wykrywać awarię serwera i przełączać się do nowego serwera. W trakcie czasu awarii oraz jego wykrycia nie będzie występować utrata danych. System będzie zdolny do ustalenia struktury redundancji kołowej (circular redundancy), gdzie komputer A jest serwerem projektu A oraz serwerem zastępczym projektu B. Komputer B jest serwerem dla projektu B oraz serwerem zastępczym dla projektu C. Komputer C jest serwerem dla projektu C oraz serwerem zastępczym dla projektu A. To zamyka krąg. Jeżeli jeden komputer zawiedzie, pozostające stacje będą zdolne do stałego utrzymania działania systemu. Taki model będzie rozszerzalny o dowolną ilość wzajemnie połączonych stacji. Ponadto, aktywacja serwera będzie bazować na definiowanych przez użytkownika ustawieniach. Będzie to pozwalało na nominację optymalnego serwera w zależności od określonych warunków granicznych (np. jakości połączenia, rezerw obliczeniowych i pojemności pamięci itd.), włączając elastyczne przełączenie serwera. Zachowanie redundancji dominującej i niedominującej będzie dostępne w odniesieniu do aktywacji serwera Nadzór i sterowanie obiektami zdecentralizowanymi System będzie zapewniał środki, do utworzenia wzajemnego połączenia decentralizowanego klienta (wizualizacji) i serwera (serwer aplikacji). Środki decentralizacji będą pozwalać na podzielenie i zarządzanie dużą infrastrukturą poprzez racjonalnie dobrane projekty częściowe. Co więcej, będzie możliwe połączenie projektów częściowych w celu ułatwienia centralnej stacji sterowania, która jest w stanie uzyskać dostęp do informacji z wszystkich projektów podrzędnych. W związku z tym, możliwość hierarchicznego układu projektu będzie dostarczona. Dane z projektów niższego poziomu (ekrany, alarmy, zdarzenia) będą bezpośrednio dostępne poprzez projekt integracyjny (projekt nadrzędny). 6

7 Komputer centralny będzie w stanie jednocześnie uruchomić wiele samodzielnych projektów w całym środowisku. Ekran Alarmów w projekcie integracyjnym będzie wyświetlał również wszystkie alarmy z projektów niższego poziomu. Będzie możliwe pokazanie wszystkich wymaganych punktów danych z projektu niższego poziomu, w reprezentacji procesu projektu integracyjnego. Powinno to zapewnić, że operator zobaczy wszystkie istotne informacje ze wszystkich podrzędnych stacji w jednym miejscu. Aby zagwarantować odpowiednią elastyczność, definicja wielu klientów i serwerów, które są wzajemnie połączone będzie wspierana. Logiczna struktura i integracja projektów zgodnie z obowiązującymi zadaniami nadzoru i sterowania powinna docelowo sprzyjać wydajności inżynierii. Możliwości decentralizacji systemu będą pozwalać na zastosowanie komponentów projektu (serwery, klienci) dla wybranej lokalizacji w sieci (wyznaczonej stacji hosta). Docelowo, będzie to umożliwiało na tworzenie wymaganego schematu topologicznego. Będzie możliwe, aby wybiórczo uruchomić lub wstrzymać pojedynczy projekt (działania w trybie wykonawczym) niezależnie od statusu pracy innych stacji. Tak długo, jak nie są wdrożone logiczne zależności poprzez zaprojektowaną funkcjonalność aplikacji, tworzone projekty nie będą wpływały na siebie wzajemnie. W instalacji infrastruktury zdecentralizowanej, będzie możliwe, aby dostarczyć informacje w dobrze zdefiniowany, jednorodny sposób, niezależnie od granic geograficznych lub działów (tj. przejrzystość pozioma ). W zależności od dostępności wystarczającej infrastruktury IT i sieciowej (LAN, WAN) każdy komputer będzie w stanie uzyskać dostęp do systemu runtime (HMI) z sąsiadujących komputerów. Tak więc, będzie zagwarantowane, że cały obiekt może być monitorowany i obsługiwany z każdego poszczególnego komputera, który jest zintegrowany z całościowym projektem aplikacji Administracja użytkownika System wspierał będzie administrację użytkownika zarówno w trybie Runtime (stacja operatorska) jak i również na etapie rozwoju systemu (środowisko inżynieryjne). W obu przypadkach system gwarantować będzie ochronę przed niekompetentnym dostępem oraz niepożądaną manipulacją. W związku z tym, bazując na dostarczonych mechanizmach możliwe będzie przyznawanie oraz odbieranie zarejestrowanym użytkownikom, dostępu do określonych obszarów. Selektywnie, zarządzane będą prawa użytkownika do podglądu oraz edycji danych (czy zezwolenie lub odmówienie interwencji w trybie Runtime). System będzie miał możliwość zarządzania maksymalnie 256 użytkownikami oraz możliwość ustawienia do 128 poziomów autoryzacji. Dla każdego elementu sterującego na ekranie wizualizacyjnym, powinna być możliwość nieprzypisania lub przypisania jednego czy kliku poziomów autoryzacji. Takie same reguły stosowane będą do komend z blokadą poleceń. Użytkownik będzie miał prawo dostępu lub kontroli, jeżeli poziom hasła użytkownika oraz element kontrolny są zgodne. W związku z tym, konieczne jest również przypisanie (zero, jeden lub kilka) poziomu autoryzacji dla każdego zarejestrowanego użytkownika. Każdy użytkownik powinien mieć możliwość wyboru własnego hasła oraz jego zmiany online. Brak aktywności użytkownika przez określony czas prowadzić będzie do automatycznego wylogowania. 7

8 Ponadto, system powinien umożliwiać konfigurację niewidocznych przycisków (np. przełączającego ekran, wywołujące określone funkcje, itp.) w zależności od zalogowanego użytkownika. System spełniał będzie również następujące wymagania: - Dawał możliwość praw administratorskich tylko jednemu lub niektórym użytkownikom, co oznacza że tylko oni są uprawnieni do tworzenia nowych użytkowników, blokowania czy aktywacji lub dezaktywacji innych użytkowników. - Będzie istniała możliwość dezaktywacji użytkownika oraz aktywacji go w późniejszym czasie. Wyłączony użytkownik nie będzie miał możliwości zalogowania się. Jednak, wszystkie działania przeprowadzone przez użytkownika w przeszłości będą zidentyfikowane. - Jeżeli trzykrotnie wprowadzone zostanie błędne hasło, użytkownik zostanie automatycznie zablokowany. Odblokować użytkownika może jedynie administrator. - Jeżeli trzykrotnie wprowadzona zostanie błędna nazwa użytkownika, cały system zostanie zablokowany. Administrator powinien odblokować system, aby użytkownicy mogli logować się ponownie. - Będzie istniała możliwość ustawienia wymaganej, minimalnej długości hasła. - Hasła wygasać będą po upływie określonego czasu (konfigurowalne wygaśnięcie hasła w dniach). Przy następnym logowaniu, użytkownik musi zmienić hasło. - Administrator będzie miał prawo do tworzenia użytkowników oraz nadawania im poziomów autoryzacji niższych lub równych swojemu. - Administrator nie będzie w stanie uzyskać informacji na temat hasła innych użytkowników. Dlatego w przypadku nowych kont z hasłem nadanym przez administratora (lub gdy użytkownik zapomni hasła), wymagana jest zmiana hasła przy kolejnym logowaniu. - Koncepcja autoryzacji zintegrowana będzie w każdym elemencie, który umożliwia wprowadzanie danych. W przypadku wymogu autoryzacji, nawet dla zalogowanych użytkowników egzekwowane będzie ponowne wprowadzenie nazwy oraz hasła użytkownika. Takie działanie umieszczone będzie w dzienniku operacyjnym wraz z tekstem zdefiniowanym przez użytkownika (opisem aktywności). - Jeżeli użytkownik nie podejmuje żadnych działań przez określony czas (który może być ustalony), zostanie on automatycznie wylogowany. Alternatywnie, możliwe będzie również wykorzystanie systemu Windows do definicji administracji użytkownika. Grupy autoryzacji użytkownika dla systemu kontroli będą regulowane w Microsoft Active Directory. Administracja użytkownika określona będzie na poziomie systemu operacyjnego. W systemie kontroli jedynie użytkownik Windows powinien być zarejestrowany z nazwą oraz hasłem. Cała aktywność logowania użytkownika odbywać się będzie, w taki sam sposób jak ze zintegrowanym użytkownikiem Multitouch System powinien wspierać technologię Multitouch i umożliwiać konfigurację aplikacji z wykorzystaniem wbudowanych funkcji multitouch (bez programowania), takich jak: - podwójne kliknięcie, - przesuwanie pionowe i poziome, 8

9 - przybliżanie i oddalanie, - kliknięcie i przytrzymanie, - przytrzymanie Wsparcie dla Utrzymania Ruchu System powinien zawierać rozwiązania umożliwiające wsparcie dla kadry Utrzymania Ruchu w postaci ułatwionego zarządzania danymi na temat konserwacji oraz utrzymania maszyn, urządzeń. Funkcjonalność pozwalająca na swobodne zaplanowanie konserwacji urządzeń. W jednym momencie można określić, które z urządzeń czy maszyn wymaga natychmiastowej konserwacji, a które z nich w przyszłym tygodniu czy miesiącu. Dodatkowo moduł ten powinien umożliwiać rejestrację prac konserwacyjnych przeprowadzonych w przeszłości, a dane zapisywać w zewnętrznej bazie danych SQL obsługującej protokół ODBC. Moduł powinien umożliwiać orientację we wszystkich zakończonych i zaplanowanych pracach konserwacyjnych Wbudowany kalendarz System będzie zawierał wbudowany kalendarz z funkcjonalnością Świąt lokalnych umożliwiający zautomatyzowanie powtarzających się zadań. Kalendarz, powinien umożliwiać sterowanie pracą urządzeń i procesami technologicznymi według dat, terminów, zdarzeń i statusów. Kalendarz powinien wykonywać zdefiniowane działania cyklicznie lub jednorazowo. Może na przykład wywołać funkcję lub ustawić wartości docelowe. Działania te są wykonywane w dowolnie wyznaczonym momencie. Względne czasy takie jak start/koniec produkcji, przerwy lub start/koniec zmiany są połączone z modelami czasowymi (na przykład z 40-godzinnym tygodniem pracy). Harmonogramy pomocnicze zawierają czasy harmonogramu głównego i można je rozszerzać za pomocą ich własnego modelu czasu. 2. Funkcjonalności systemu deweloperskiego Rozwój i utrzymanie projektu stanowią istotną część inwestycji w wykorzystanie systemów HMI/SCADA w automatyce energetycznej. Jest to związane z jednej strony z wstępną konfiguracją projektu oraz zadań uruchomieniowych. Z drugiej strony, utrzymanie i modyfikacje lub rozszerzenia obiektu również muszą być brane pod uwagę. Te zadania, mogą być wykonywane przez różnych inżynierów, operatorów lub personel obsługi maintenance. Tak więc, system będzie oferował przejrzyście uporządkowane metody dla rozwoju projektu i spójne środki w celu określenia, utrzymania i rozszerzenia funkcjonalności, jak opisano poniżej Tworzenie aplikacji System będzie składał się z systemu developerskiego i środowiska wykonawczego (runtime) które będą współpracować za pomocą połączenia online. To połączenie będzie nawiązywane zarówno lokalnie jak i zdalnie, co oznacza, że stacja inżynierska będzie zdolna podłączyć się do każdej dostępnej stacji runtime poprzez sieć. Development aplikacji przez wielu użytkowników jednocześnie będzie wspierany odpowiednimi metodami. System będzie gwarantował spójny stan pomiędzy projektem development ( definicja funkcjonalności ) i projektem środowiska wykonawczego. Będzie możliwe zarządzanie różnymi sekcjami i funkcjonalnościami projektu w sposób modułowy i tym samym generowanie oddzielnych podprojektów w ramach jednego tworzonego projektu (tj. przestrzeń robocza development ). Będzie możliwe udostępnienie zasobów, takich jak zmienne, definicja komunikatów alarmowych lub symboli graficznych 9

10 pomiędzy podprojektami. Będzie możliwość zarządzania różnymi stanami projektu developerskiego (wersjonowanie projektu itd.) i śledzenia zmian w rozwijanym projekcie. W każdej chwili będzie możliwe pozyskanie swego rodzaju dokumentacji projektu lub podsumowania projektu. Np. w formacie plików HTML. Wszystkie komponenty funkcjonalne będą zorganizowane w zorientowany obiektowo sposób. W związku z tym, wszystkie odpowiednie atrybuty będą zorganizowane w sensowne kategorie. Konfiguracja będzie prowadzona z wykorzystaniem wizardów, przy standardowych funkcjonalnościach podczas tworzenia projektu. Paradygmat dziedziczenia będzie stosowany. Będą dostępne środki umożliwiające wybiórcze odłączenie lub ponowne przyłączenie dziedziczonej wartości pomiędzy nadrzędnymi i podrzędnymi instancjami obiektu. Wizualizacja oraz tworzenie układu ekranu będzie wspierane przez Edytor-WYSIWYG (What- You-See-Is-What-You-Get), który będzie pozwalał na łatwą aranżacje, konfigurację oraz połączenie wizualizowanych elementów. Powszechne funkcje jak drag-and-drop lub dostosowywanie elementów będzie wspierane. Jest to niezwykle ważne, aby standardowe funkcjonalności HMI/SCADA oraz raportowania mogły być wykorzystywane i obsługiwane przez nie-programistów. Tak więc, system będzie dostarczał konfigurowalne moduły dla standardowych zadań, które będą mogły zostać skonfigurowane, stosując jedynie konfigurację odpowiednich atrybutów modułów. Standardowe zadania, takie jak obsługa alarmów lub zarządzanie recepturami, będzie więc wspierane poprzez predefiniowane rozmieszczenie modułów obsługujących dane (zarządzających zdarzeniami, listami itd.) i odpowiadającą wizualizację. Rozwiązania te będą dostarczane użytkownikowi w postaci szablonów w zestawie ze środowiskiem deweloperskim. Jeżeli będzie to wymagane, odpowiednia implementacja komponentów rozwiązania (ekrany wizualizacji, procedury przetwarzania danych, procedury komunikacyjne itd.) będą konfigurowane i umieszczone automatycznie. Deweloper będzie następnie w stanie dostosować funkcjonalność przy użyciu poszczególnych parametrów lub całkowicie dostosować daną funkcjonalność np. poprzez dostęp do ich interfejsów. System będzie oferował środki do utworzenia i zarządzania graficznymi symbolami oraz utrzymania odpowiednich bibliotek symboli. To będzie pozwalać na utworzenie ilustracji i animacji z konkretnego procesu. System będzie oferował podstawowe mechanizmy do zmiany wyglądu i układu elementów graficznych oraz grupowanie pojedynczych symboli w większe systemy. System będzie ściśle kompatybilny wstecz. Oznacza to, że projekty, które będą rozwijane w wersji którą Zamawiający dostarczy, będą mogły być otwarte i utrzymywane w wersjach po aktualizacji narzędzia deweloperskiego. W najnowszej wersji narzędzia deweloperskiego będzie możliwość wygenerowania plików runtime w wersji starszej np. poprzedniej. Ponadto, pliki runtime będą generalnie obsługiwane w nowszych wersjach oprogramowania runtime. System będzie oferował funkcję tworzenia kopii zapasowych projektu w celu agregacji wszystkich powiązanych definicji i zasobów w pojedynczym pliku zip. W zależności od używanych plików multimedialnych (obrazki, pliki dźwiękowe, wideo itd.) plik kopi zapasowej będzie w zasadzie ograniczony rozmiarem, aby być przesłanym przez Obsługa punktów danych Tworzenie punktów danych dla komunikacji Będzie możliwe utworzenie zmiennych zarówno na podstawie pojedynczego prostego typu danych jak i struktury. Tworzenie tablic będzie możliwe. Tworzenie tablic będzie dotyczyć 10

11 prostych punktów danych jak i struktur punktów danych lub poszczególnych elementów struktury typów danych. Wszystkie punkty danych będą bazować na zdefiniowanych typach danych od których przyjmą wszystkie właściwości. Proste punkty danych bazują na prostych typach danych; struktury punktów danych bazują na strukturach typów danych które składają się z wielu prostych typów danych i/lub innych struktur typów danych. Koncepcja dziedziczenia będzie wspierana dla punktów danych. Stąd, będzie możliwe dziedziczenie wszystkich właściwości z nadrzędnego typu danych. Zmiany w definicji nadrzędnego typu danych będą odpowiednio przekazywane do wszystkich podrzędnych (pochodnych) punktów danych. Ponadto, będzie możliwość rozłączenia i ponownego połączenia relacji dziedziczenia dla każdej właściwości osobno. Właściwości które zostały wyłączone z relacji dziedziczenia nie będą przejmowane przez podrzędne punkty danych. Tworzenie punktów danych i ich poszczególne relacje dziedziczenia nie będą ograniczone. Oprócz wykorzystania narzędzia inżynierskiego, tworzenie punktów danych będzie wspierane przez odpowiednie mechanizmy exportu/importu. Stąd, będzie możliwy import definicji punktów danych (list) z zewnętrznych urządzeń sterujących. W szczególności, będzie możliwy import punktów danych z IED opartych o IEC 61850, IEC 60870, DNP3 lub TIA Portal wersja 13. W środowisku inżynierskim, widok listy punktów danych będzie oferował wystarczające opcje dla filtracji (zwłaszcza po nazwie, typie danych, użytych funkcji, powiązanych alarmów, źródle danych) w celu wsparcia dewelopera. Poszczególne punkty danych będą rozróżnialne przez unikalną nazwę. Informacje na temat definicji punktów danych będą stale przechowywane w systemie. Tak więc, jeśli punkt danych zostanie usunięty i ponownie utworzony pod tą samą nazwą w późniejszym czasie, wszystkie połączenia będą przywrócone. Dodatkowo, będzie możliwe określenie atrybutu opisu tekstowego dla każdego punktu danych. Informacje na temat wyświetlania i zachowania (np. informacje poprzez kolor) aplikacji jak i informacje do dalszego przetworzenia (np. alarmy, drukowanie) będą bazować na statusie/wartości poszczególnych punktów danych. Punkty danych będą działać jako główne punkty definicji zachowania aplikacji. Odpowiednio, przełączanie koloru, operacje na wartości (np. skalowanie) lub wyzwalanie funkcji i alarmów (np. w zależności od wartości) będą konfigurowane domyślnie przy użyciu właściwości dotyczących punktów danych. Oprócz podstawowych operacji arytmetycznych i logicznych, bardziej skomplikowane obliczenia, jak funkcje trygonometryczne, obliczenia statystyczne i związane z redukcją danych będą wspierane. Będzie możliwe dalsze przetwarzanie obliczonych i pochodnych informacji Wyświetlanie punktów danych Będzie możliwe wyświetlenie punktów danych z różnorodnych źródeł danych (stacji kontrolnych, PLC) na jednym ekranie. Jakość (tryb online lub wadliwa) każdego punktu danych będzie natychmiast rozpoznawana. Jeżeli punkt danych będzie wadliwy (np. z powodu braku połączenia online), system umożliwi ustawienie określonej, wartości zapasowej. 11

12 Każdy punkt danych będzie dostarczał do systemu informacje odnośnie statusu do analizy i do odpowiedniej reakcji. Będzie możliwa aktywacja i dezaktywacja pojedynczego punktu danych lub grupy punktów danych w trybie online. W celu redukcji całkowitego obciążenia sieciowego, do wartości analogowych będą przypisane wartości progowe, które definiują jaki poziom zmiany różnicowej jest przekazywany do systemu sterowania procesem. Liniowe i nieliniowe dostosowanie wartości będzie stosowane do każdej wartości analogowej. Ochrona procesu będzie miała zastosowanie do punktów danych. Tak więc, będzie możliwe selektywne zdefiniowanie czy punkt danych może być dostępny tylko do odczytu czy zarówno do odczytu jak i zapisu Komunikacja punktów danych System sterowania procesem będzie zdolny do działania jako serwer DDE (Dynamic Data Exchange) lub jako serwer OPC (OLE for Process Control, Open Linking and Embedding) w celu umożliwienia transferu punktów danych do klientów DDE lub klientów OPC. Dodatkowo, system będzie oferował możliwość działania jako Modbus RTU slave (Remote Terminal Unit) (serial of TCP/IP), tak że mastery Modbus będą mogły zarówno odczytywać jak i zapisywać dane które są przechowywane w systemie wykonawczym. System sterowania będzie oferował możliwość archiwizacji wybranych danych procesowych w bazie danych SQL oraz w Microsoft Azure Service Bus. System sterowania procesem będzie zdolny do działania jako DNP3 (IEEE 1815) Outstation. System sterowania procesem będzie zdolny do działania jako IEC Slave i IEC Slave/Server. System sterowania procesem będzie zdolny do działania jako IEC Server i GOOSE wraz z edytorem IED plików SCL. System sterowania procesem będzie zdolny do działania jako ICCP/IEC /TASE.2 Server oraz SNMP Server, a także serwer danych dla urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi np. Android, Windows Phone 8 i 8.1, ios Dostęp środowiska programistycznego IEC do punktów danych Będzie istniało tylko jedno centralne i spójne (logicznie) źródło danych. Wymagane środowisko programistyczne IEC będzie miało również dostęp do tych punktów danych. Zmiany w punktach danych będą wyświetlane w środowisku programistycznym IEC jak również w środowisku deweloperskim systemu sterowania. Jeżeli zmiana będzie wykonana w jednej części systemu, inna część będzie powiadomiona w celu utrzymania spójnej zgodności systemów. Tak więc, obydwa systemy będą wyposażone w dwu-kierunkowy mechanizm wymiany danych wyzwalany zdarzeniem do komunikacji z bazą danych Multi-User Narzędzie inżynierskie wpierać będzie scenariusze technologii Multi-User, w celu umożliwienia pracy nad projektem kilku osobom równocześnie. System będzie oferował 12

13 narzędzia pozwalające uniknąć sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba pracuje na tej samej części projektu w tym samym czasie i tym samym stworzenia niespójnego stanu projektu. Dlatego też, edycja zmodyfikowanych części (modułów) projektu, musi być niedostępna (zablokowana) dla innych użytkowników. Zmiany w projekcie, które są wprowadzane przez użytkownika, nie będą bezpośrednio wpływały na projekt główny. System wspierał będzie testy wstępne na niezależnej kopii projektu (np. lokalnej kopii roboczej). Analogicznie, możliwe będzie dla użytkowników adoptowanie krok po kroku do projektu głównego, zmian które zostały przetestowane. Ponadto, system zapewniał będzie środki do selektywnej ochrony pojedynczych modułów projektu, w taki sposób iż tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp oraz mogą modyfikować określone moduły Wersjonowanie i zmiany System zapewniał będzie środki umożliwiające zastosowanie wersji do projektów podrzędnych modułów. Możliwe będzie rejestrowanie wszystkich zmian projektu, w celu zapewnienia możliwości prześledzenia oraz ewentualnego powrotu do poprzedniej wersji. Historia zmian składała się będzie z informacji takich jak zmieniony obiekt, użytkownik, data i czas, wartość przed oraz po zmianie. Co więcej, znajdowała się tam będzie opcja umożliwiająca porównanie dwóch różnych wersji projektu Zautomatyzowana inżynieria W celu zachowania specyficznej wiedzy na temat aplikacji i uniknięcia kilku implementacji dla jednego (ale powtarzalnego) zadania, system obsługiwał będzie ponowne wykorzystanie kodu oraz automatykę. W związku z tym, możliwy będzie przynajmniej dla bardziej zaawansowanych użytkowników eksport komponentów rozwiązania, które będą mogły zostać wykorzystane wielokrotnie. W ten sposób inni użytkownicy będą mieli możliwość wykorzystania takich szablonów. Zautomatyzowana inżynierii będzie umożliwiała realizację prostych zadań przetwarzających dane do bibliotek programistycznych, poprzez przygotowanie konkretnych ekranów wizualizacyjnych (jednorodny projekt wizualizacji) w celu utworzenia kompleksowych kreatorów do tworzenia projektów. Kreatory tworzenia projektu będą wspierały krok po kroku włącznie (lub wyłączenie) i parametryzowały specyficzne funkcje i ekrany (np. obsługujące alarmy, rejestrujące zdarzenia, zarządzające użytkowaniem, itp.) z przygotowanego szablonu rozwiązania. 3. Funkcjonalności Runtime 3.1. Alarmy Alarmy będą wynikiem określonych zmian danych punktów. Dlatego wywoływane alarmy skonfigurowane będą w ramach poszczególnych ustawień danych punktów. Alarmy są wywoływane poprzez naruszenie wartości progowych. Możliwe będzie niezależne od siebie klasyfikowanie oraz grupowanie alarmów. Indywidualna klasyfikacja alarmów możliwa będzie, aby wyświetlić priorytet (ważność) alarmu. Ponadto, niezależnie od klasyfikacji alarmu, definiowane są logiczne grupy alarmów. Grupy te, mogą na przykład reprezentować pogrupowanie elementów systemu połączonych ze sobą (np. system chłodzenia). Ponadto, niezależnie od wymienionych cech, alarmy grupowane będą w segmenty oparte na lokalizacji, tak jak komórki, hale, zakłady lub region. Taki typ 13

14 grupowania będzie ułatwiał szczególnie jednolite i skalowalne wyświetlanie informacji o alarmach w połączeniu z systemami opisanymi w punkcie 4.2 Dla każdej grupy alarmu, klasy czy obszaru przypisane będzie określona nazwa, numer (ID), kolor, funkcja, status zmiennej i grafika. Możliwe będzie selektywne wyłączenie grup alarmów np. w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych czy ich kontroli. Dla każdego z alarmów definiowany będzie obowiązek jego potwierdzenia lub usunięcia. Ponadto możliwe będzie podkreślenie (np. poprzez miganie) danego punktu, gdzie występuje alarm. Niezależnie, możliwe będzie potwierdzenie podkreślonego statusu. Linia zgłoszenia alarmu umieszczona będzie na ekranie wizualizacji. Wyświetlać będzie najstarszy i najnowszy niepotwierdzony alarm. Alarmy będą widoczne na liście alarmów. Ponadto, aktywować będą linię powiadomienia o alarmie na ekranie procesu (alarm przełącza wyświetlanie na wierzch). Opcjonalnie, będą one widoczne i umieszczane w ekranie procesu (np. podkreślając zagrożony element) z obowiązkowym potwierdzeniem. Potwierdzenie alarmów możliwe będzie na liście dedykowanych widoków (ekranów). Potwierdzenie alarmów na listach możliwe będzie pojedynczo lub w widoku strony. Opcja filtrowania dostarczona będzie na ekranie. Wszystkie atrybuty alarmu, użyteczne będą do ich filtrowania. Dla każdego alarmu, (minimalnie) następujące cechy widoczne będę w widoku listy: - stan alarmu - czas aktywowania - czas zdarzenia, potwierdzenie i usunięcie - połączony punkt danych - tekst alarmu - komentarz operatora - inne informacje, takie jak użytkownik, nazwa komputera, nazwy grupy alarmu i klas wraz z odpowiednią grupą, obszar alarmu. Wyświetlenie informacji o czasie możliwe będzie opcjonalnie w milisekundach. Możliwe będzie skomentowanie każdego alarmu. Wszystkie informacje związane z jednym alarmem będą mieściły się w jednej linii na ekranie. Tytuły kolumn na liście będą swobodnie definiowane oraz możliwa będzie zmiana języka. Możliwe będzie utrzymanie zbiorczego wyświetlania alarmów po reaktywacji. Oznacza to, że powtarzające się, występujące w tym samym czasie alarmy nie będą wyświetlane wielokrotnie. Zamiast tego, wyświetlony zostanie na liście ostatni wpis wraz czasem wystąpienia alarmu. Kolor tekstu oraz tła wpisu będzie opcjonalnie pochodzić z koloru ustawionego dla klasy alarmów. 14

15 Ponadto, możliwe będzie filtrowanie alarmów poprzez dowolne definiowanie kryteriów (np. co godzinę, raz w tygodniu, dzienny, itp.) okresy, priorytety, grupy i teksty w dowolnej kombinacji. Filtrowanie alarmów które nie są aktywowane lub nie zostały potwierdzone możliwe będzie tak samo jak alarmów historycznych. Poszczególne filtry będę odpowiednio regulowane zarówno podczas budowy systemu jak i w trybie runtime poprzez HMI. Możliwy będzie ręczny wybór przefiltrowanej zawartości listy alarmów, która będzie drukowana. Alarmy które zostały potwierdzone lub usunięte nie będę usuwane z rejestru alarmów ale zostaną zarchiwizowane i przechowywane w sposób dostępny do ich późniejszych analiz. Ponadto, dla zarchiwizowanych alarmów możliwe będzie filtrowanie według czasu w celu skutecznego badania alarmów. Potwierdzenie alarmów resetowało będzie wszystkie punkty danych powiązanego alarmu, w tym punkty danych powiązanych modułów sterujących Statystyki alarmów System zapewniał będzie środki do przeprowadzania bardzo kompleksowych analiz historii alarmów z obiektu. Informacje o alarmie przechowywane będą w kompatybilnej bazie danych ODBC (Open Database Connectivity). W zależności od wybranej topologii system odpowiednie wpisy danych będą gromadzone z różnych stacji (serwerów) i zintegrowane w pojedynczy wpis o alarmie. Oprogramowanie do analizy alarmów może być zintegrowane bezpośrednio w systemie wykonawczym (runtime) lub opcjonalnie dostępne jako odrębne narzędzie programistyczne. Analizy powinny pokazywać przynajmniej najczęstsze, najkrótsze oraz najdłuższe alarmy. Liczba wyświetlanych alarmów (wyniki filtrowania) będzie dowolnie definiowana. Możliwe będą analizy całkowitego trwania alarmu na obiekcie oraz jego elementach. Co więcej, mechanizm analizy alarmów będzie umożliwiał określenie czasu netto trwania awarii elementu procesu. Dlatego będzie on w stanie odróżnić planowany postój (np. konserwację) od niezaplanowanego czasu postoju. Aby to osiągnąć system powinien zawierać odpowiedni moduł, który dostarczał będzie informacji. Oprogramowanie do analiz dostarczać będzie dowolnie regulowane filtry. Możliwe będzie wyświetlanie wyników zarówno w formie tabeli jak również graficznej (np. poprzez wykres słupkowy lub kołowy) Wykresy trendów System będzie zapewniał szeroką możliwość analizy wykresów trendów z możliwością wyświetlania ponad 10 pisaków na jednym ekranie jednocześnie oraz: wyświetlanie wykresu Ganta prezentującego informacje o statusie poszczególnych komponentów, jak np. zaworów, napędów, czujników lub stanów maszyn, linii powiązanych w czasie z wykresem trendu, możliwość zastosowania wbudowanej skali logarytmicznej, możliwości tworzenia trendów w osi XY, możliwość włączenia drugiej osi czasu wszystkie funkcjonalności powinny być łatwe do implementacji bez potrzeby programowania. 15

16 3.4. Sekwencja listy zdarzeń Sekwencja na liście zdarzeń, jest niezbędna do chronologicznego wyświetlania statusów wszystkich wartości, określonych zdarzeń w systemie oraz interakcji człowiek maszyna. Informacja o zmianie wydarzenia będzie obejmowała datę, czas, opis status oraz zmienną. Wszystkie działania operatora (np. wprowadzanie zadanej wartości) będę identyfikowane. Ponadto, rejestrowana będzie również aktywność logowanie oraz wylosowywanie użytkownika. Jako opcja, możliwe będzie konfigurowanie systemu do protokołu zmian wszystkich receptur, sterowanie odwołaniem wszystkich receptur oraz archiwizacji wszystkich zmian. Filtr do wybiórczego wyświetlania zdarzeń stosowany będzie online (runtime). Możliwy będzie zapis oraz wywołanie ustawień określonego filtru w celu wsparcia operatora. Dla każdego zdarzenia możliwe będzie wprowadzenie komentarza zawierającego co najmniej 80 znaków. Możliwe będzie wyeksportowanie określonych (przefiltrowanych) wpisów listy zdarzeń do zewnętrznych formatów plików lub wygenerowanie raportu z możliwością wydrukowania. Zdarzenia, które zostaną usunięte z dziennika działań poprzez filtrowanie czy anulowanie, przechowywane będę w archiwum chronologicznej listy zdarzeń w celu ich późniejszej analizy Symulacja System będzie wspierał zintegrowaną symulację zachowania procesu. Na ogół, opcje symulacji procesu oraz projektów będą wystarczające aby ułatwić: - Badania rozwojowe, w celu sprawdzenia funkcjonalności dowolnego komponentu projektu (rozwój aplikacji oraz debugowania) - Częściową symulację (wirtualizacja) elementów procesu w przypadku częściowych scenariuszy (częściowy dostęp do obiektu, wirtualne przyspieszenie) - Rejestracja zachowania procesu oraz ponowne wykorzystanie w symulacji bazujące na testach - Pełna symulacja środowiska systemu, np. do celów szkoleniowych lub prezentacji funkcjonalności System będzie spełniał te wymagania poprzez zapewnienie funkcji symulacyjnych na różnych poziomach, np.: - Modelowanie zachowania pojedynczej zmiennej, poprzez proste, powiązane parametry symulacyjne - Selektywne dołączanie oraz odłączanie zmiennych ze stacji zewnętrznych - Wykorzystanie funkcji soft PLC oraz IEC do symulacji bardzo złożonych interakcji oraz zachowania systemu. Jednak, wszystkie definicje (parametryzacji, programowania, itp.), które są wymagane do symulacji muszą być rozmieszczone w sposób modułowy i nie mogą wpływać na oryginalną koncepcję rozwoju projektu. Stąd na przykład, dodatkowe prace rozwojowe (np. utworzenie 16

17 oraz przegląd dodatkowych interfejsów) nie będą konieczne do utworzenia selektywnego przekierowania z infrastruktury fizycznej do kontekstu symulacji. Generalnie, wszystkie mechanizmy rozwoju będę stosowane do tworzenia oraz utrzymania komponentów symulacji (strukturyzacja projektu, ponowne wykorzystanie zdefiniowanych elementów, budowa szablonu, itp.) System zarządzania energią System będzie oferował zarządzanie wykorzystaniem energii elektrycznej oraz gazu ziemnego jako źródła energii. Potencjalnie oszczędności dokonywane będę, gdy zostanie uniknięty pobór energii, w czasie gdy jest ona najdroższa. Zostanie to osiągnięte poprzez zastosowanie selektywnego wyłączania urządzeń o najwyższym obciążeniu oraz zastosowanie własnych generatorów. System będzie przewidywał średni pobór mocy podczas pomiaru (prognoza). Tak więc, naruszanie ustalonego limitu, może być szybko rozpoznane oraz możliwe jest przeprowadzenie odpowiedniej interwencji. System będzie miał możliwość pracy w warunkach zamkniętej (automatycznie) oraz otwartej pętli. 17

18 4. Komunikacja System będzie wspierać połączenie z wieloma, różnymi systemami PLC, RTU, sterownikami polowymi, jednostkami monitorującymi, zabezpieczeniami, magistralami. Możliwe będzie działanie wielu połączeń równocześnie i będzie możliwa elastyczna aktualizacja w późniejszym czasie. Połączenie będzie ułatwione, poprzez bezpośredni driver dla protokołu lub poprzez najlepszy dostępny standard komunikacyjny. Możliwe będzie wybiórcze przerwanie i ponowne nawiązanie każdego połączenia w czasie pracy w każdym momencie, ponadto, przełączenie odpowiednich punktów pomiarowych w tryb symulacji. Komunikacja pomiędzy driverem i sterownikiem będzie przetwarzana zgodnie z odpowiednim protokołem spontanicznie (spontaneous) np. dla drivera DNP3 lub w wyniku odpytywania (polling). Przy działaniu spontanicznym (spontaneous), sterownik transmituje dane do systemu sterowania tylko wtedy kiedy ich wartość ulegnie zmianie. Poprzez to, obciążenie magistrali będzie zmniejszone. Przy operacji odpytywania (polling) będzie możliwe przypisanie zakresu histerezy do każdej wartości, w celu uniknięcia stałego transferu szybkozmieniających się (w małym zakresie) wartości analogowych do systemu sterowania. Time Stamp będzie zarządzany jako real time stamp w sterowaniu. Alternatywnie, może to zostać określone poprzez driver dla protokołu w systemie runtime. System będzie zdolny do stałego rozprowadzania real time stamp do każdej lokacji systemu sieciowego. Każda (komunikacja) informacja runtime drivera będzie w pełni zintegrowana z przepływem danych w systemie. W związku z tym, będzie możliwe monitorowanie wydajności komunikacji, ocena stanu połączenia oraz przeprowadzenie oceny jakości połączenia (statystyka). System będzie zdolny do komunikacji poprzez następujące standardy komunikacyjne: 4.1. IEC System będzie działać w komunikacji jako Client - Bezpośrednie działanie i wybierz przed rozpoczęciem działania, wraz i bez wzmocnionego zabezpieczenia będzie wspierane i zintegrowane z przetwarzaniem komend - RTU time stamping i RTU quality będzie stosowane w całym systemie - Online browsing zmiennych procesowych w środowisku inżynierskim - Offline browsing (pliki SCL) - dynamiczne zestawy danych (Dynamic datasets) będzie wspierane - uwierzytelnienie ACSE (IEC ) - wsparcie transportu plików - orcat - indywidualne opcje triggera dla raportów (dla urządzeń które wymagają ich od klienta) - IEC Service Tracking (Wyd. 2) 18

19 4.2. IEC System będzie zdolny do komunikacji poprzez , and System będzie działał w komunikacji jako Master - RTU time stamping będzie wspierane - Bezpośrednie wykonanie i Wybierz i wykonaj - COT (Cause of transmission handling) - Online browsing dla zmiennych procesowych 4.3. DNP3 - System będzie działał jako master - Komunikacja Serial lub TCP/IP - Cyclical class poll - Wspiera Real Time Stamping - Wspiera unsolicited mode - komunikacja spontaniczna 4.4. Modbus - System będzie zdolny obsłużyć następujące Modbus-FCs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 43 - System będzie zdolny odczytywać Sequence of Events z następujących IED: AREVA MiCOM P125/P126/P127, GE Multilin F650 and UR-series, IEC NPI800, ICE NPID 800 i Schneider MODICON TSX (Premium, M340,Quantum) i Schneider Sepam Protection Relais 4.5. SNMP System będzie zdolny do otrzymywania trap SNMP v1 i v2 i v IEC System będzie zapewniał możliwość podłączenia urządzeń poprzez protokół IEC IEC Annex C System będzie zapewniał możliwość podłączenia urządzeń poprzez protokół IEC Annex C 4.8. Inne System będzie otwarty i będzie zapewniał możliwość podłączenia różnorodnych urządzeń takich producentów jak np.: Siemens, Allen-Bradley, B&R, Otis, Beckhoff, Matsushita, Panasonic, Saia, Festo, Trend, itd. poprzez dedykowane drivery komunikacyjne. 19

20 5. Komunikacja (udostępnianie danych dla innych systemów) System będzie wykorzystywany do przekazywania danych z systemów podrzędnych do systemów nadrzędnych i odwrotnie (funkcjonalność gateway). Dlatego też, system będzie zdolny do nawiązania połączenia komunikacyjnego i udostępniania danych innym systemom używając następujących standardów komunikacyjnych: - IEC Server - IEC Slave - DNP 3 Slave - OPC UA Server - MODBUS Slave - ICCP / TASE.2 / IEC SNMP agent - oraz zapis do Microsoft Azure Service Bus queue 6. Rozszerzalność i dopasowywanie System będzie dostarczał możliwości rozszerzenia istniejącego zestawu standardów komunikacyjnych. W przypadku braku interfejsu komunikacyjnego, system będzie dostarczał koncept dla kolejnej modułowej implementacji. Wszystkie mechanizmy dotyczące przepływu danych oraz zarządzania zmiennymi będą identycznie wspierane dla nowo zaimplementowanych interfejsów komunikacyjnych. Dobrze zdefiniowany interfejs oprogramowania, taki jak Microsoft Component Object Model (COM), będzie dostępny dla modułowej integracji dodatkowych driverów komunikacyjnych. W przypadku scenariuszy mniejszej wymiany danych lub elementarnego połączenia z bazą danych, interfejsy programowania do programowania wysokiego poziomu wraz z poszczególnymi bibliotekami funkcjonalnymi, takie jak VBA/VSTA, będą dostarczone. 7. Zastosowanie w sieci System będzie umożliwiał jego zastosowanie w sieci. Dowolna ilość klientów będzie miała możliwość połączenia się z odpowiednią aplikacją na serwerze. Dla podłączonych klientów będzie istniała możliwość dostępu do działań oraz funkcjonalności. Jednak kontrola dostępu dokładnie określona zostanie poprzez administrację użytkownika (patrz punkt 1.4) Czas renderowania ekranu nie będzie zależny od liczby klientów. Możliwe będzie dołączenie dodatkowych klientów bez żadnych prac rozwojowych. Dla konfiguracji klient/serwer system będzie dostarczał środki w celu zagwarantowania, że wszystkie połączone stacje są dostarczone z taką samą definicją projektu w celu zapewnienia spójności (automatyczna synchronizacja). W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, zmiany adoptowane są dla każdego z klientów. Tak więc, system zapewniał będzie środki do przeprowadzania selektywnej i spójnej aktualizacji oprogramowania. Będzie to również możliwe podczas pracy Runtime bez zatrzymywania klientów. 20

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland SYSTEM SCADA DO OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http

Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http W artykule przedstawiamy pierwszy z możliwych sposobów uinternetowienia systemu podlewania ogrodowego wykonanego

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO!

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Przy okazji prezentacji sieciowych możliwości LOGO! 8 (co robimy od EP9/2016) przedstawimy drobną sztuczkę, dzięki której będzie można korzystać z możliwości panelu

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Słowniczek ikon oprogramowania

Słowniczek ikon oprogramowania Słowniczek ikon oprogramowania Słowniczek ikon oprogramowania Aliro to pełna lista wszystkich ikon używanych w oprogramowaniu. Stworzono go po to, aby użytkownik mógł łatwo zidentyfikować ikony i zorientować

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

Wonderware InTouch Machine Edition

Wonderware InTouch Machine Edition Wonderware InTouch Machine Edition Wonderware InTouch Machine Edition jest elastycznym i skalowalnym interfejsem SCADA/HMI, zaprojektowanym z myślą o dostarczaniu prostych wizualizacji oraz aplikacji do

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

Portal zarządzania Version 7.5

Portal zarządzania Version 7.5 Portal zarządzania Version 7.5 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA Wersja: 29.8.2017 Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu...3 2 Informacje o portalu zarządzania...3 2.1 Konta i jednostki... 3

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Poznaj Simatic WinCC

Poznaj Simatic WinCC Poznaj Simatic WinCC od strony praktycznej Część 1 WinCC jest systemem SCADA, czyli nadrzędnego sterowania i zbierania danych, który może pracować w środowisku Microsoft Windows. Pozwala on na akwizycję

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU

1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU Spis treści 1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU... 3 2 Wizualizacja centrali Roger... 6 3 Integracja Roger... 9 4 Konfiguracja połączenia z systemem kontroli dostępu ROGER... 9 5 Tworzenie integracji

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Luxriot VMS. Dawid Adamczyk

Luxriot VMS. Dawid Adamczyk Luxriot VMS Dawid Adamczyk Wprowadzenie LuxRiot to oprogramowanie NVR dla komputerów PC z Windows mogące równieŝ współpracować z kartami przechwytującymi z wejściami BNC Główne funkcje LuxRiot to: 1. Podgląd

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi.

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi. ArtPlayer Instrukcja obsługi Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V1.1.0.2 1 ArtPlayer Modus to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich kontrolę poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU 3 2 Wizualizacja centrali Integra firmy Satel 7 3 Konfiguracja centrali Siemens SPC do połączenia z

1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU 3 2 Wizualizacja centrali Integra firmy Satel 7 3 Konfiguracja centrali Siemens SPC do połączenia z 1 1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU 3 2 Wizualizacja centrali Integra firmy Satel 7 3 Konfiguracja centrali Siemens SPC do połączenia z oprogramowaniem IFTER EQU 10 3.1 Konfiguracja centrali 10

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 WSTĘP Celem niniejszego dokumentu jest opis systemu SAURON. System SAURON jest dyspozytorskim systemem wizualizacji powstałym w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time

Materiały dodatkowe. Simulink Real-Time Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Simulink Real-Time Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Listopad, 2016 r. Wstęp Simulink Real-Time jest środowiskiem pozwalającym na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo