User Manual. Page 2 of 133

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "User Manual. Page 2 of 133"

Transkrypt

1

2 Page 2 of 133

3 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny Rozpoczęcie pracy...11 Planowanie sieci Eliminowanie konfliktów Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i oprogramowanie zabezpieczające Konfiguracja ustawień protokołu TCP/IP Konfiguracja właściwości internetowych Usuwanie tymczasowych plików internetowych Instalacja sprzętu Łączenie z Internetem Łączenie przy użyciu interfejsu sieciowego Łączenie przy użyciu kreatora Podłączanie urządzeń bezprzewodowych...24 Informacje o interfejsie sieciowym...26 Dostęp do programu Web Manager...26 Elementy...26 Przyciski Polecenia Menu Menu Setup (Konfiguracja) Page 3 of 133

4 Menu Basic (Podstawowe) Home (Strona domowa)...37 Dane połączenia Informacje o routerze Dane sieci lokalnej Dane sieci bezprzewodowej Quick Start (Szybki start)...37 LAN Configuration (Konfiguracja LAN) Diagnostics (Diagnostyka) Test ping Pełny test modemu Menu Advanced (Zaawansowane) WAN...42 Nowe połączenie Modulacja ADSL Skanowanie połączenia LAN...51 Konfiguracja LAN Konfiguracja grupy LAN Przypisywanie ISP DNS, SNTP Klienci LAN Application (Stosowanie) Protokół Universal Plug and Play Protokół SNTP (Simple Network Timing Protocol) Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) IGMP Proxy Dostęp TR-068 WAN TR Usługi translacji NAT DNS Proxy Klient dynamicznego systemu DNS Konfiguracja funkcji Easy Connect Port Triggering Port Forwarding Filtry mostu Kontrola dostępu do sieci Kontrola dostępu SSH Page 4 of 133

5 QoS (Jakość usług) Egress Ingress Konfiguracja kształtowania ruchu QoS Konfiguracja routingu rozszerzonego (policy routing) Routing Routing statyczny Routing dynamiczny Tabela routingu System Password (Hasło systemowe) Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) Restore to Default (Przywróć domyślne) Menu Wireless (Bezprzewodowe) Setup (Ustawienia) Configuration (Konfiguracja) Multiple SSID (Więcej SSID) Wireless Security (Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej) WEP x WPA Wireless Management (Zarządzanie siecią bezprzewodową) Lista dostępu Powiązane stacje WDS (Wireless Distribution System) Menu Security (Bezpieczeństwo) IP Filters (Filtry adresów IP) LAN Isolation (Odosobnienie sieci LAN) URL Filters (Filtry adresów URL) Menu Status (Stan) Connection Status (Stan połączenia) System Log (Rejestr systemu) Page 5 of 133

6 Remote Log (Rejestr zdalny) Network Statistics (Statystyka sieci) DDNS Update Status (Stan aktualizacji DDNS) DHCP Clients (Klienci DHCP) QoS Status (Stan QoS) Modem Status (Stan modemu) Product Information (Informacje o produkcie) WDS Report (Raport WDS) Menu Help (Pomoc) Page 6 of 133

7 Informacje o Instrukcji Obsługi Niniejsza instrukcja zawiera omówienie elementów, zasad podstawowej obsługi oraz zaawansowanych opcji konfiguracji routera. Zakres i cel Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące procedur instalacji oraz opis elementów routera i interfejsu sieciowego. Docelowi odbiorcy Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy przeprowadzają instalację routera oraz czynności konserwacyjne. Zakłada się, że użytkownik czytający tę instrukcję posiada podstawową wiedzę i doświadczenie z zakresu konfigurowania routerów, sieci komputerowych i systemów komputerowych. Struktura dokumentu Niniejsza instrukcja jest podzielona na następujące rozdziały: Rozdział Temat 2 Informacje o routerze 3 Rozpoczęcie pracy 4 Informacje o interfejsie sieciowym 5 Menu Setup (Konfiguracja) 6 Menu Basic (Podstawowe) 7 Menu Advanced (Zaawansowane) 9 Wireless Menu (Bezprzewodowe) 10 Menu Security (Bezpieczeństwo) 11 Menu Status (Stan) 12 Menu Help (Pomoc) Page 7 of 133

8 Informacje o routerze Gratulujemy zakupu routera. Oferuje on zaawansowane funkcje, które umożliwiają połączenie telefonu, Internetu i różnych urządzeń w jednej sieci opartej na połączeniu przewodowym bądź bezprzewodowym. Wymagania Komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania. Oprogramowanie System operacyjny: Używany może być dowolny system operacyjny. Przeglądarka: Internet Explorer 4.0 Netscape Navigator 3.02 Sprzęt Procesor 233 MHz Napęd CD-ROM Karta sieciowa Ethernet Page 8 of 133

9 Wygląd urządzenia Panel przedni Diody LED znajdujące się na przednim panelu informują o stanie zasilania i połączenia. Nazwa Stan Opis PWR Wyłączona Do urządzenia nie jest doprowadzane zasilanie Stałe światło Urządzenie jest podłączone do źródła zasilania ETHERNET Wyłączona Brak połączenia Ethernet Stałe światło Migające światło Urządzenie jest podłączone do gniazda Ethernet Wysyłanie/odbieranie danych WiFi Wyłączona Punkt dostępowy jest nieaktywny Stałe światło Punkt dostępowy jest aktywny Page 9 of 133

10 Migające światło Wysyłanie/odbieranie danych DSL Wyłączona Brak sygnału DSL Migające światło Stałe światło Trwa uzyskiwanie sygnału DSL Sygnał DSL aktywny INTERNET Wyłączona Brak połączenia internetowego Stałe zielone światło Migające zielone światło Czerwona Połączono z Internetem Wysyłanie/odbieranie danych Próba połączenia nie powiodła się Panel tylny Na panelu tylnym znajdują się gniazda służące do podłączania zasilania oraz do podłączania routera do sieci. Panel tylny Nazwa Przeznaczenie DSL ETHERNET 1 4 RESET 9V DC ON/OFF Antena Podłączanie przewodu telefonicznego Podłączanie do komputera/urządzeń za pośrednictwem przewodu Ethernet Resetowanie urządzenia. Aby zresetować, należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund. Podłączanie 9-woltowego zasilacza sieciowego Włączanie (ON)/wyłączanie (OFF) urządzenia Wysyłanie/odbieranie sygnałów bezprzewodowych Page 10 of 133

11 Rozpoczęcie pracy Instalacja urządzenia jest bardzo prosta. Poniższy schemat działań przedstawia kolejne kroki konieczne do przeprowadzenia instalacji. Przy każdym kroku znajduje się krótki opis z wyjaśnieniem. Szczegółowe instrukcje znajdują się na kolejnych stronach. Zaplanuj swoją sieć Narysuj prosty plan uwzględniający sposób podłączenia komputerów i/lub urządzeń. Wyeliminuj konflikty Sprawdź ustawienia protokołu TCP/IP i właściwości internetowych. Przed instalacją może być konieczne wyłączenie niektórych aplikacji i usunięcie tymczasowych plików internetowych. Zainstaluj sprzęt Podłącz przewód telefoniczny, przewody sieciowe i 9-woltowy zasilacz sieciowy. Połącz się z Internetem Przy użyciu interfejsu sieciowego lub kreatora nawiąż połączenie z Internetem. Menu konfiguracji w interfejsie sieciowym Kreator z płyty CD Instalacja zakończona Page 11 of 133

12 Planowanie sieci Przed rozpoczęciem konfigurowania sieci warto naszkicować schemat sieci z uwzględnieniem poszczególnych urządzeń, ponieważ może on być pomocny w określeniu sposobu połączenia wszystkich elementów. Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy schemat sieci. Przykładowy schemat sieci Wireless PDA = Bezprzewodowy komputer kieszonkowy Wireless Computer = Komputer bezprzewodowy Tworzenie schematu sieci: W przypadku połączeń bezprzewodowych należy określić urządzenia bezprzewodowe, które mają znaleźć się w sieci. W przypadku połączeń przewodowych należy przyporządkować poszczególne gniazda routera do konkretnych urządzeń. Page 12 of 133

13 Eliminowanie konfliktów Aby instalacja routera przebiegła bez problemów, konieczne jest wyeliminowanie wszelkich konfliktów, które mogłyby w niej przeszkodzić. Konflikty takie mogą dotyczyć: aplikacji internetowych do współdzielenia danych oprogramowania serwerów proxy oprogramowania zabezpieczającego ustawień protokołu TCP/IP właściwości połączenia internetowego tymczasowych plików internetowych Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i oprogramowanie zabezpieczające Aplikacje internetowe do współdzielenia danych, oprogramowanie serwerów proxy i programy zabezpieczające mogą zakłócać instalację routera. Takie aplikacje należy usunąć bądź wyłączyć przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji routera. Jeśli w komputerze zainstalowane są któreś z poniższych aplikacji, lub aplikacje do nich podobne, należy je usunąć lub wyłączyć zgodnie z zaleceniami producenta. Aplikacje internetowe do współdzielenia danych Oprogramowanie serwerów proxy Oprogramowanie zabezpieczające Microsoft Internet Sharing WinGate Symantec WinProxy Zone Alarm Page 13 of 133

14 Konfiguracja ustawień protokołu TCP/IP Należy używać domyślnych ustawień protokołu TCP/IP w celu umożliwienia routerowi przekazania adresu sieciowego do komputera. Ustawianie właściwości protokołu TCP/IP: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz control ncpa.cpl, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Połączenia sieciowe. 3. Kliknij prawym przyciskiem ikonę połączenia LAN, a następnie wybierz opcję Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości połączenia lokalnego. 4. Wybierz pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Protokół internetowy (TCP/IP). 5. Wybierz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Protokół internetowy (TCP/IP). 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości połączenia lokalnego. Konfiguracja właściwości internetowych Ustawianie właściwości internetowych: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz control inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości internetowych. 3. Kliknij kartę Połączenia. 4. W obszarze Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej wybierz opcję Nigdy nie wybieraj połączenia. 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości internetowych. Page 14 of 133

15 Usuwanie tymczasowych plików internetowych Tymczasowe pliki internetowe to pliki z witryn internetowych przechowywane w komputerze. Pliki te należy usunąć, aby wyczyścić podręczną pamięć internetową i usunąć ślady pozostawione przez witryny odwiedzane przez użytkownika komputera. Usuwanie tymczasowych plików internetowych: 1. Wybierz menu Start > Uruchom. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchamianie. 2. Wpisz control, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno Panel sterowania. 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Opcje internetowe. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje internetowe. 4. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij opcję Usuń pliki cookie. 5. Kliknij opcję Usuń pliki. 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości internetowych. Page 15 of 133

16 Instalacja sprzętu Zazwyczaj router instaluje się w tym samym pomieszczeniu co główny komputer i gniazdo telefoniczne. Ważne również, aby w pomieszczeniu tym dostępna była odpowiednia liczba gniazd ściennych, w zależności od potrzeb. Electric outlet = Gniazdo ścienne Computer = Komputer POTS Splitter = Rozgałęźnik POTS Phone Jack = Gniazdo telefoniczne Additional Ethernet Device = Dodatkowe urządzenie Ethernet Telephone = Telefon Instalowanie sprzętu: 1. Podłącz jeden koniec przewodu Ethernet do gniazda ETHERNET routera, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda Ethernet w komputerze. Page 16 of 133

17 2. Jeśli do routera ma zostać podłączone również inne urządzenie za pośrednictwem przewodu, należy użyć osobnego przewodu Ethernet. Podłącz jeden koniec przewodu Ethernet do gniazda Ethernet komputera, a następnie podłącz drugi koniec do wolnego gniazda Ethernet. 3. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do gniazda ADSL rozgałęźnika POTS, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda DSL routera. Rozgałęźnik POTS Linia telefoniczna może obsługiwać rozmowy telefoniczne i sygnały internetowe. Aktywacja połączenia internetowego za pośrednictwem linii telefonicznej powoduje emitowanie wysokich tonów przez aparat telefoniczny. Użycie rozgałęźnika telefonicznego POTS (Plain Old Telephone Service) umożliwia rozdzielenie tych dwóch sygnałów i eliminuje hałas. Instalacja rozgałęźnika telefonicznego POTS: a. Znajdź gniazdo telefoniczne w domu. b. Podłącz rozgałęźnik POTS do gniazda. c. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do gniazda TEL rozgałęźnika POTS, a następnie podłącz drugi koniec do telefonu. 4. Podłącz przewód zasilający do gniazda 9V DC routera i do gniazda ściennego. Page 17 of 133

18 Łączenie z Internetem Istnieją dwa sposoby nawiązania połączenia z Internetem. Można użyć albo interfejsu sieciowego, albo kreatora. Łączenie przy użyciu interfejsu sieciowego Łączenie z Internetem przy użyciu interfejsu sieciowego: 1. Otwórz przeglądarkę internetową. 2. Wpisz numer w polu adresowym, a następnie naciśnij przycisk Enter. Otwarta zostanie strona Setup (Konfiguracja) interfejsu sieciowego. Strona Setup (Konfiguracja) Page 18 of 133

19 3. Kliknij opcję Step 1: Internet Login Account Setting (Krok 1: Ustawianie konta internetowego). Zostanie otwarta strona Internet Login Account Setting (Ustawianie konta internetowego). Strona Internet Login Account Setting (Ustawianie konta internetowego) 4. Wypełnij pola User ID (Identyfikator użytkownika), Password (Hasło), Protocol (Protokół), VP1 i VCI. W polach tych należy wpisać dane uzyskane od dostawcy usług. 5. Kliknij opcję Next (Dalej). Zostanie otwarta strona Wireless LAN Configuration (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN). Page 19 of 133

20 Strona Wireless LAN Configuration (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) 6. Wypełnij pola SSID, Country Standard (Standard krajowy) i Wireless Channel (Kanał bezprzewodowy). 7. W opcji Hide your wireless network name (Ukryj nazwę mojej sieci bezprzewodowej) wybierz odpowiedź Yes (Tak) lub No (Nie). 8. Kliknij opcję Next (Dalej). Zostanie otwarta strona Wireless LAN Security (Zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN). Strona Wireless LAN Security (Zabezpieczenia bezprzewodowej sieci LAN) Page 20 of 133

21 9. Wybierz opcję Enable Wireless Security (Włącz zabezpieczenia sieci bezprzewodowej). 10. Wpisz odpowiedni klucz szyfrowania w polu Encryption Key (Kucz szyfrowania) lub kliknij opcję Generate (Wygeneruj), aby pozwolić routerowi na utworzenie alfanumerycznego klucza szyfrowania. Klucz szyfrowania będzie używany do nawiązywania połączeń bezprzewodowych dla poszczególnych urządzeń bezprzewodowych. Page 21 of 133

22 11. Kliknij opcję Next (Dalej). Zostanie otwarta strona System Password (Hasło systemowe). Strona System Password (Hasło systemowe) 12. Wybierz opcję Enable Authentication (Włącz uwierzytelnianie). 13. Wypełnij pola User Name (Nazwa użytkownika), Password (Hasło) i Confirm Password (Potwierdź hasło). 14. W polu Idle Timeout (Limit czasu bezczynności) wpisz liczbę minut. 15. Kliknij opcję Next (Dalej). Zostanie otwarte okno Summary (Podsumowanie). 16. Kliknij polecenie Finish (Zakończ). Page 22 of 133

23 17. Zostanie otwarte okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zapisać ustawienia i ponownie uruchomić router. Kliknij przycisk OK. Zapisanie ustawień i nawiązanie połączenia z dostawcą usług internetowych zajmie routerowi około dwóch minut. Następnie wyświetlona zostanie strona Basic Home (Strona podstawowa), zawierająca podsumowanie ustawień konta. Łączenie przy użyciu kreatora Strona Basic Home (Strona podstawowa) Do skonfigurowania routera można również użyć kreatora konfiguracji. Działa on jednak tylko w systemach operacyjnych Windows. Uwagi : W systemie Microsoft Windows 2000 może zostać wyświetlona prośba o potwierdzenie instalacji. Aby potwierdzić, kliknij opcję Tak. W systemie Microsoft Windows XP może zostać wyświetlona prośba o potwierdzenie instalacji. Aby potwierdzić, kliknij opcję Mimo to kontynuuj. Używanie kreatora konfiguracji: 1. Włóż płytę CD z materiałami do napędu CD-ROM. 2. Jeśli program narzędziowy nie uruchomi się automatycznie, wybierz menu Start > Uruchom i wpisz D:\Setup.exe (gdzie D: oznacza napęd CD-ROM), a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte narzędzie konfiguracji. 3. Wybierz model routera, a następnie postępuj zgodnie z procedurą instalacji. Page 23 of 133

24 4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zaświeci się kontrolka INTERNET na przednim panelu routera. Podłączanie urządzeń bezprzewodowych Po skonfigurowaniu ustawień urządzenia z głównego komputera można podłączyć inne urządzenia bezprzewodowe. Urządzenia bezprzewodowe umożliwiają łączenie się z Internetem za pośrednictwem routera bez konieczności rozkładania przewodów. Wireless Computer = Komputer bezprzewodowy Wireless PDA = Bezprzewodowy komputer kieszonkowy Ten router umożliwia podłączenie kilku urządzeń bezprzewodowych Łączenie z urządzeniami bezprzewodowymi: 1. Włącz urządzenie bezprzewodowe. 2. Uruchom oprogramowanie do wykrywania połączeń bezprzewodowych. Zostanie otwarte okno z prośbą o podanie ustawień połączenia. Page 24 of 133

25 3. Wprowadź ustawienia połączenia. Ustawienia te są definiowane w routerze podczas jego konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń bezprzewodowych, zapoznaj się z rozdziałem Menu Wireless (Bezprzewodowe). Page 25 of 133

26 Informacje o interfejsie sieciowym Interfejs sieciowy jest używany do konfigurowania ustawień routera. Dostęp do programu Web Manager Uzyskiwanie dostępu do programu Web Manager: 1. Otwórz przeglądarkę internetową. 2. Wpisz adres IP routera. Domyślny adres IP to Usługa uwierzytelniania spowoduje wyświetlenie strony logowania. Na stronie logowania wpisz nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password). Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin. Elementy Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce składa się z przycisków, poleceń i menu. Przyciski Apply (Zastosuj) Przycisk ten pozwala zastosować zmiany wprowadzone w konfiguracji. Zmiany wprowadzone poprzez kliknięcie przycisku Apply (Zastosuj) przestaną być stosowane, gdy router zostanie zresetowany. Cancel (Anuluj) Przycisk ten pozwala powrócić do ostatniej zapisanej konfiguracji. Page 26 of 133

27 Polecenia Menu Save Setting (Zapisz ustawienia) Przycisk ten pozwala na stałe zastosować zmiany wprowadzone w konfiguracji. Restart Router (Uruchom ponownie router) Przycisk ten powoduje ponowne uruchomienie routera. Restart Access Point (Uruchom ponownie punkt dostępowy) Przycisk ten powoduje ponowne uruchomienie połączenia bezprzewodowego. W interfejsie sieciowym dostępne są następujące menu: Menu Setup (Konfiguracja) Menu Basic (Podstawowe) Menu Advanced (Zaawansowane) Menu Wireless (Bezprzewodowe) Menu Security (Bezpieczeństwo) Menu Status (Stan) Menu Help (Pomoc) Page 27 of 133

28 Menu Setup (Konfiguracja) Menu Setup (Konfiguracja) służy do przeprowadzania początkowej konfiguracji urządzenia. Menu Setup (Konfiguracja) Page 28 of 133

29 Menu Basic (Podstawowe) W menu Basic (Podstawowe) dostępne są opcje Home (Strona domowa), Quick Start (Szybki start), LAN Configuration (Konfiguracja LAN) i Diagnostics (Diagnostyka). Menu Basic (Podstawowe) Page 29 of 133

30 Menu Advanced (Zaawansowane) W menu Advanced (Zaawansowane) dostępne są zaawansowane ustawienia konfiguracji dla istniejących połączeń. Aby możliwe było zastosowanie zaawansowanych funkcji sieci WAN, musi być skonfigurowane co najmniej jedno połączenie WAN. Aby możliwe było zastosowanie zaawansowanych funkcji sieci LAN, musi być skonfigurowana co najmniej jedna grupa LAN. Menu Advanced (Zaawansowane) Page 30 of 133

31 Menu Wireless (Bezprzewodowe) Menu Wireless (Bezprzewodowe) umożliwia skonfigurowanie ustawień połączeń bezprzewodowych. Menu Wireless (Bezprzewodowe) Page 31 of 133

32 Menu Security (Bezpieczeństwo) Menu Security (Bezpieczeństwo) umożliwia skonfigurowanie narzędzi zabezpieczeń, takich jak IP Filters (Filtry adresów IP) i LAN Isolation (Odosobnienie sieci LAN). Menu Security (Bezpieczeństwo) Page 32 of 133

33 Menu Status (Stan) Menu Status (Stan) zawiera dane dotyczące stanu różnych połączeń i interfejsów. Menu Status (Stan) Page 33 of 133

34 Menu Help (Pomoc) W menu Help (Pomoc) dostępne są materiały dotyczące różnych funkcji routera. Menu Help (Pomoc) Page 34 of 133

35 Menu Setup (Konfiguracja) W menu Setup (Konfiguracja) znajdują się dokładne instrukcje konfiguracji ustawień routera. Patrz rozdział Łączenie przy użyciu interfejsu sieciowego. Menu Setup (Konfiguracja) Page 35 of 133

36 Menu Basic (Podstawowe) W menu Basic (Podstawowe) dostępne są następujące opcje: Home (Strona domowa) Quick Start (Szybki start) LAN Configuration (Konfiguracja LAN) Diagnostics (Diagnostyka) Menu Basic (Podstawowe) Page 36 of 133

37 Home (Strona domowa) Łącze Home (Strona domowa) prowadzi do jednostronicowego podsumowania zawierającego dane połączenia, informacje o routerze oraz ustawienia sieci bezprzewodowej. Dane połączenia W obszarze Connection Information (Dane połączenia) znajdują się ogólne informacje na temat stanu połączenia internetowego. W tym obszarze znajduje się przycisk Connect/Disconnect (Połącz/Rozłącz). Po kliknięciu tego przycisku router podejmuje próbę nawiązania połączenia z Internetem przy użyciu parametrów zapisanych w routerze. Informacje o routerze W tym obszarze znajdują się wszystkie informacje niezbędne do określenia modelu, wersji oprogramowania sprzętowego, konstrukcji, adresu Ethernet MAC, adresu MAC dla połączenia bezprzewodowego, stanu translacji NAT i stanu zapory Firewall. Dane sieci lokalnej W tym obszarze wyświetlany jest aktualny adres IP routera. Znajdują się tam również informacje o stanie protokołu DHCP, zakresie DHCP oraz stanie połączenia Ethernet. Dane sieci bezprzewodowej W tym obszarze wyświetlane są bieżące ustawienia konfiguracji punktu dostępowego routera. Quick Start (Szybki start) Łącze Quick Start (Szybki start) umożliwia natychmiastowe połączenie z Internetem. Page 37 of 133

38 LAN Configuration (Konfiguracja LAN) Obszar LAN Group Configuration (Konfiguracja grupy LAN) umożliwia skonfigurowanie ustawień dla każdej grupy LAN. Można również przeglądać stan zaawansowanych usług dostępnych dla grupy LAN. Zielony kolor oznacza, że usługa jest włączona, a czerwony że jest wyłączona. Konfiguracja grupy LAN Page 38 of 133

39 Diagnostics (Diagnostyka) Test diagnostyczny umożliwia sprawdzenie, czy router jest prawidłowo połączony z siecią WAN. Test ten może potrwać kilka sekund. Aby przeprowadzić test, należy wybrać połączenie z listy i nacisnąć przycisk Test. Przed uruchomieniem testu należy się upewnić, że posiada się prawidłowe łącze DSL. Uruchamianie testu diagnostycznego: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). Zostanie otwarte okno Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij przycisk Test. Po zakończeniu testu diagnostycznego wyświetlony zostanie aktualny stan. Jeśli test się nie powiedzie, kliknij opcję Help (Pomoc), aby znaleźć rozwiązanie problemu. Test ping Po skonfigurowaniu routera dobrze jest sprawdzić, czy możliwe jest wysyłanie polecenia ping do sieci. Jeśli można wykonać test ping używając adresu IP po stronie sieci WAN, oznacza to, że nie powinno być problemów z korzystaniem z Internetu. Przeprowadzanie testu ping: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij opcję Ping Test (Test ping). Zostanie otwarta strona Ping Test (Test ping). Page 39 of 133

40 3. Zmień lub pozostaw ustawienia domyślne w następujących polach: Enter the IP address to ping (Wpisz adres IP dla testu ping) Packet size (Rozmiar pakietu) Number of echo request (Liczba poleceń echo request) 4. Kliknij przycisk Test. Wyniki testu ping zostaną wyświetlane na stronie. Jeśli test ping zakończył się powodzeniem, oznacza to, że protokół TCP/IP działa prawidłowo. Jeśli test ping się nie powiódł, należy ponownie uruchomić router. Pełny test modemu Test ten pozwala sprawdzić, czy modem jest prawidłowo podłączony do sieci. Przeprowadzanie pełnego testu modemu: 1. Wybierz menu Basic (Podstawowe), a następnie kliknij opcję Diagnostics (Diagnostyka). 2. Kliknij opcję Full Modem Test (Pełny test modemu). Zostanie otwarta strona Modem Test (Test modemu). Wybierz połączenie i kliknij przycisk Test. Page 40 of 133

41 Menu Advanced (Zaawansowane) W tym rozdziale omówiono zaawansowane funkcje konfiguracji routera. Menu Advanced (Zaawansowane) Page 41 of 133

42 WAN W menu WAN (Wide Area Network) dostępne są opcje konfiguracji potrzebne do ustawienia połączenia z Internetem. Istnieje kilka rodzajów połączeń WAN, które wymagają innych ustawień. Nowe połączenie Router umożliwia tworzenie nowych połączeń. W przypadku korzystania z kilku połączeń wirtualnych prawidłowe przekazywanie danych może wymagać używania właściwości routingu statycznego. Dostępne są następujące rodzaje połączeń WAN: Połączenie PPPoE Połączenie PPPoA Połączenie statyczne Połączenie DHCP Połączenie mostkowe Połączenie CLIP Page 42 of 133

43 Połączenie PPPoE Protokół PPP (ang. point-to-point protocol) jest metodą nawiązywania połączenia/sesji internetowej pomiędzy hostami sieci. Protokół PPPoE to protokół, który wbudowuje ramki PPP w ramki Ethernet, opisany w zbiorze RFC pod numerem Protokół PPPoE umożliwia połączenie z siecią hostów za pośrednictwem prostego urządzenia dostępu mostkowego do zdalnego koncentratora dostępowego. W tym modelu każdy router wykorzystuje własny stos PPP. Dostęp do funkcji sterowania, zliczania i rodzajów usług jest możliwy dla danego użytkownika, a nie dla danego miejsca sieciowego. Konfiguracja nowego połączenia PPPoE Page 43 of 133

44 Połączenie PPPoA Protokół PPPoA jest znany również pod nazwą RFC Umożliwia on wbudowywanie pakietów PPP w komórki ATM, przekazywane za pośrednictwem linii DSL. Protokół PPP (ang. point-to-point protocol) jest metodą nawiązywania połączenia/sesji internetowej pomiędzy hostami sieci. Z reguły zapewnia on mechanizm uwierzytelniania użytkowników. Logiczne sterowanie połączeniem (LLC, Logical Link Control) oraz obwód wirtualny (VC, Virtual Circuit) stanowią dwie różne metody wbudowywania pakietów PPP. Aby dowiedzieć się, która metoda wbudowywania jest stosowana przy danym połączeniu internetowym, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych. Konfiguracja nowego połączenia PPPoA Page 44 of 133

45 Połączenie statyczne Połączenie statyczne jest używane zawsze wtedy, gdy znany statyczny adres IP jest przypisany do routera. Konieczne jest również określenie dodatkowych danych adresowych, takich jak maska podsieci i brama domyślna. Można określić do trzech adresów serwerów DNS (Domain Name Server). Serwery te konwertują nazwy komputerów na przypisane do nich adresy IP, umożliwiając w ten sposób uzyskiwanie dostępu do innych serwerów sieciowych poprzez wprowadzanie ich symbolicznych nazw (nazw hostów). Konfiguracja nowego połączenia statycznego Page 45 of 133

46 Połączenie DHCP Protokół DHCP umożliwia routerowi automatyczne uzyskiwanie adresu IP z serwera. Opcja ta jest powszechnie stosowana, gdy adres IP jest przypisywany w sposób dynamiczny i nie jest znany przed przypisaniem. Konfiguracja nowego połączenia DHCP Page 46 of 133

47 Połączenie mostkowe Połączenie mostkowe nie przypisuje adresu IP do interfejsu WAN. Translacja NAT i zapora firewall nie są aktywne. Ta metoda łączenia powoduje, że router stanowi pomost do przekazywania pakietów pomiędzy interfejsem WAN a interfejsem LAN. Konfiguracja nowego połączenia mostkowego Page 47 of 133

48 Połączenie CLIP Strona konfiguracji połączenia CLIP (Classical IP over ATM) umożliwia przesyłanie pakietów IP za pośrednictwem sieci ATM. System CLIP wbudowuje datagramy IP w ramkę AAL5 PDU przy użyciu RFC 2225 i stosuje wersję protokołu rozwiązywania adresów w sieci ATM (ATMARP) wykrywającą technologię ATM (ATM-aware). Konfiguracja połączenia CLIP Page 48 of 133

49 Modulacja ADSL Modulacja ADSL umożliwia wybór kombinacji trybów DSL. W przypadku niepewności lub nieuzyskania tych informacji od dostawcy usług należy pozostawić wartości domyślne. W większości przypadków ekran ten nie powinien być modyfikowany. Modulacja ADSL Page 49 of 133

50 Skanowanie połączenia Funkcja ta pomaga użytkownikowi w wykryciu ustawień PVC wprowadzonych przez dostawcę usług. Zanim router będzie mógł rozpocząć skanowanie połączenia, konieczne jest podłączenie linii telefonicznej do routera. Skanowanie połączenia Przeprowadzanie skanowania połączenia: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje WAN > Connection Scan (Skanowanie połączenia). 3. Kliknij opcję Scan (Skanuj). Page 50 of 133

51 LAN Router jest skonfigurowany tak, aby automatycznie przekazywał adresy IP do wszystkich komputerów w sieci lokalnej LAN. Router daje również możliwość tworzenia i konfigurowania grup LAN. Konfiguracja LAN Adres IP i maska podsieci routera to, odpowiednio, i Ta maska podsieci umożliwia routerowi obsługę 254 użytkowników. Aby obsługiwać większą liczbę użytkowników, należy zmienić maskę podsieci, pamiętając jednak, że serwer DHCP jest domyślnie ustawiony na przekazywanie tyko 255 adresów IP. Jeśli ma zostać zmieniony adres IP bramy i włączony jest serwer DHCP, konfiguracja serwera DHCP musi zawierać się w tej samej podsieci. Brama domyślna to urządzenie routujące używane do przekazywania przepływu danych, które nie są przeznaczone dla stacji w ramach lokalnej podsieci. Adres bramy domyślnej należy uzyskać od dostawcy usług internetowych. Konfiguracja LAN Page 51 of 133

52 Konfigurowanie grup LAN: 1. Wybierz menu Advanced (Zaawansowane). 2. Wybierz opcje LAN > LAN Configuration (Konfiguracja LAN). 3. Wybierz opcję ETHERNET w obszarze LAN group 1 (Grupa 1 LAN), a następnie kliknij przycisk < Remove (Usuń). Do interfejsu ETHERNET nie będą przesyłane żadne pakiety, ponieważ nie należy on do żadnej grupy LAN. 4. Wybierz opcję ETHERNET z listy interfejsów, a następnie kliknij przycisk Add > (Dodaj) w obszarze LAN group 2 (Grupa 2 LAN). Tak jak w przypadku grupy 1 LAN, również w obszarze LAN group 2 (Grupa 2 LAN) pojawi się polecenie Configure (Konfiguruj), umożliwiające zdefiniowanie dodatkowych ustawień. 5. Aby tymczasowo aktywować ustawienia, kliknij opcję Apply (Zastosuj). 6. Aby wprowadzić zmiany na stałe, kliknij opcję Save Settings (Zapisz ustawienia). Page 52 of 133

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog)

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Każdy router Prestige domyślnie ma włączoną usługę DHCP aby automatycznie

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-784 Dwupasmowy ruter bezprzewodowy 11a/11g 108 Mb/s 1.

Bardziej szczegółowo

CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex

CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie tego bezprzewodowego modemu routera ADSL firmy Sweex. Przede wszystkim zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo