Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi TP-LINK TL-WR542 G Podręcznik użytkownika TP-LINK TL-WR542 G Instrukcje obsługi TP-LINK TL-WR542 G Instrukcje użytkowania TP-LINK TL-WR542 G Instrukcja użytkowania TP-LINK TL-WR542 G Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

2 Skrót instrukcji:, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeone. STANOWISKO FCC Niniejszy sprzt zostal przetestowany i spelnia wymogi stawiane urzdzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z punktem 15. Regul FCC. Obostrzenia te zostaly ustanowione, by zapewni racjonaln ochron podczas wystpowania szkodliwych zaklóce w instalacji domowej. Urzdzenie generuje, wykorzystuje oraz moe emitowa fale radiowe, co w przypadku nieprzestrzegania zalece niniejszej instrukcji, zwizanych z instalacj i uytkowaniem, moe powodowa zaklócenia komunikacji radiowej. Mog one wystpi równie w przypadku prawidlowej instalacji i obslugi. Jeeli urzdzenie jest przyczyna zaklóce w odbiorze sygnalu radiowego lub telewizyjnego, co mona stwierdzi poprzez wylczenie i ponowne wlczenie urzdzenia, uytkownik moe spróbowa zminimalizowa zaklócenia w nastpujce sposoby: Przestawi lub skierowa w innym kierunku anten odbiorcz. Odgrodzi urzdzenie od odbiornika, w którym wystpuj zaklócenia. Podlczy urzdzenie do innego gniazdka elektrycznego ni odbiornik, w którym wystpuj zaklócenia. Zasign porady sprzedawcy lub dowiadczonego technika RTV. Niniejsze urzdzenie spelnia wymogi zawarte w 15. punkcie Regul FCC. Dzialanie uwzgldnia nastpujce dwa warunki: (1) Urzdzenie nie jest ródlem szkodliwych zaklóce. (2) Urzdzenie odbiera wszelkie zaklócenia, w tym równie te, mogce powodowa niepodane dzialanie. Zmiany bd modyfikacje wykraczajce poza obszar odpowiedzialnoci w zakresie zgodnoci, mog naruszy uprawnienia uytkownika do uywania urzdzenia. Stanowisko FCC dotyczce promieniowania radiowego: Niniejsze urzdzenie pozostaje w zgodnoci z ograniczeniami i limitami ustalonymi przez FCC, dotyczcymi stopnia emisji fal radiowych w rodowisku niekontrolowanym. Urzdzenie oraz jego antena nie powinny by umieszczane w bezporednim ssiedztwie innej dzialajcej anteny, bd nadajnika/odbiornika. "By spelnia wymagania FCC dotyczce emisji fal radiowych, antena uywana wraz z niniejszym urzdzeniem musi by zainstalowana z zachowaniem przynajmniej dwudziestocentymetrowego odstpu od ludzi oraz nie moe znajdowa si w bezporednim ssiedztwie innej dzialajcej anteny, bd nadajnika/odbiornika". Deklaracja zgodnoci CE Dla urzdzenia TL-WR542G, znak: stanowi potwierdzenie, e spelnia ono wymogi ustalone w Dyrektywie Rady dotyczcej zgodnoci obowizujcych w poszczególnych stanach przepisów zwizanych ze Zgodnoci Elektromagnetyczn (89/336/EEC), Dyrektyw Niskich Napi (73/23/EEC) i Nowelizacj Dyrektywy (93/68/EEC), oraz procedurami zawartymi w Dyrektywie Rady Europy 99/5/EC oraz 89/3360EEC. Urzdzenie zostalo dopuszczone do uytku. Test zostal przeprowadzony zgodnie z nastpujcymi europejskimi standardami: EN V (2003) EN V (2002) / EN V (2002) EN : 2001 Europejskie standardy okrelaj maksymaln moc nadawcz na poziomie 100mW EIRP oraz zakres czstotliwoci GHz; We Francji zakres ten wynosi GHz, w zwizku z czym urzdzenie musi zosta dostosowane do uytku domowego. Zawarto opakowania. 1 Rozdzial 1: Wiadomoci dotyczce niniejszej instrukcji Cele...

3 Terminologia Przegld zawartoci instrukcji Rozdzial 2: Wprowadzenie Przegld funkcji routera Charakterystyka...

4 Wygld paneli Panel przedni Panel tylny Rozdzial 3: Podlczanie routera.

5 Wymagania systemowe rodowiskowe wymagania instalacji Podlczanie routera Rozdzial 4: Przewodnik szybkiej instalacji Konfiguracja TCP/IP

6 9 4.2 Kreator szybkiej instalacji Rozdzial 5: Konfiguracja routera Logowanie Strona Status.

7 Strona Quick Setup Strona Network Strona LAN Strona WAN Strona MAC Clone

8 Strona Wireless Wireless Settings Ustawienia lcznoci bezprzewodowej Strona MAC Filtering Strona Wireless Statistics - Statystyki ruchu bezprzewodowego DHCP DHCP Settings Ustawienia DHCP..

9 DHCP Clients List Lista klientów DHCP Address Reservation rezerwacja adresów Forwarding - Przekazywanie Virtual Servers Serwery wirtualne Funkcja Port Triggering Funkcja DMZ...

10 UPnP Security - Bezpieczestwo Firewall IP Address Filtering filtrowanie adresów IP Funkcja Domain Filtering..

11 Funkcja MAC Filtering Strona Remote Management Strona Advanced Security Funkcja Static Routing Funkcja DDNS

12 Dyndns.org DDNS Oray. net DDNS Comexe.cn DDNS System Tools Narzdzia systemowe Time - Czas...

13 Firmware Factory Defaults fabryczne wartoci domylne Kopia zapasowa i przywracanie ustawie Reboot ponowne uruchomienie Password - haslo Log - rejestrowanie

14 Strona Statistics Dodatek A: FAQ NAJCZCIEJ ZADAWANE PYTANIA Dodatek B: Konfiguracja komputerów Dodatek C: Specyfikacja.. 75 Dodatek D: Slownik...

15 .. 76 Dodatek E: Informacje kontaktowe TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Zawarto opakowania W opakowaniu powinny znajdowa si nastpujce elementy: Jeden router bezprzewodowy TL-WR542G Jeden zasilacz routera bezprzewodowego TL-WR542G Kreator szybkiej instalacji Jedna plyta CD z dokumentacj dotyczc routera bezprzewodowego TL-WR542G, zawierajca: Niniejsz instrukcj Inne przydatne informacje Uwaga: Jeeli któregokolwiek z elementów wyposaenia brakuje, lub jest uszkodzony, skontaktuj si ze sprzedawc, u którego nabyle router. -1- TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rozdzial 1: Wiadomoci dotyczce niniejszej instrukcji Dzikujemy za zakup routera bezprzewodowego TL-WR542G. Stanowi on dedykowane rozwizanie dla niewielkich sieci domowych, bd biurowych (segment SOHO). Po podlczeniu routera do swojej sieci, moesz dzieli lcze internetowe, wymienia midzy kilkoma komputerami pliki i dane, posiadajc tylko jedno konto u swojego dostawcy internetowego. Dziki technologii transmisji 2x to 3x extended RangeTM WLAN, maksymalna odleglo przesylu wzrasta dwu-trzykrotnie w porównaniu ze standardem g/b, osigajc w testach dystans m (testowane w Chinach). Zasig sieci wzrasta 4-9 krotnie. Instalacja oraz zarzdzanie routerem jest proste, oparte na rozwizaniach sieci Web. Nawet jeeli nie jeste do koca,,na ty" ze swoim routerem, niniejszy przewodnik zapewni jego latw i bezproblemow konfiguracj. Przed rozpoczciem instalowania routera, przejrzyj niniejsz instrukcj, by zapozna si ze wszystkimi jego funkcjami. 1.1 Cele Czytajc niniejsza instrukcj dowiesz si, jak uytkowa bezprzewodowy router TL-WR542G. 1.2 Terminologia W niniejszej instrukcji, slowo,,router" oznacza bezprzewodowy router TL-WR542G 1.3 Przegld zawartoci instrukcji Rozdzial 1: Wiadomoci dotyczce niniejszej instrukcji Rozdzial 2: Wprowadzenie Rozdzial 3: Podlczanie routera Rozdzial 4: Przewodnik szybkiej instalacji Rozdzial 5: Konfiguracja routera Dodatek A: FAQ NAJCfrowania WEP oraz bezprzewodowej funkcji kontroli dostpu LAN ACL (Access Control List). Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

16 Obsluga statystyk ruchu przechodzcego przez router. Obsluga filtrowania ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD. Ignorowanie pakietów Ping z portów WAN lub LAN. Moliwo aktualizacji firmware 2. 3 Wygld paneli Panel przedni Przedni panel routera TL-WR542G zawiera diody LED informujce o aktualnych polczeniach. Widok od lewej do prawej: Tabela 2-1 opisuje poszczególne diody LED na przednim panelu routera. -4- TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 2-1 Wygld przedniego panelu Nazwa PWR Status Nie wieci wieci cigle wieci cigle Blyskanie Nie wieci Brak zasilania Zasilanie wlczone Router si uruchamia Router dziala poprawnie Opis SYS Urzdzenie jest uszkodzone (bld sprztowy). Do urzdzenia nie jest podlczone adne urzdzenie bezprzewodowe. Funkcja lcznoci bezprzewodowej jest aktywna. Do danego portu nie jest podlczone adne urzdzenie Do danego portu jest podlczone urzdzenie, lecz nie jest ono aktywne. Do danego portu jest podlczone aktywne urzdzenie. Tabela 2-1 Opis diod LED WLAN Nie wieci Blyskanie Nie wieci wieci cigle Blyskanie WAN, Panel tylny Na tylnym panelu znajduj si (widok od prawej do lewej): -5- TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Gniazdo zasilania Uywaj wylcznie zasilacza dostarczonego wraz z routerem bezprzewodowym TL-WR542G 54Mbps. Uycie innego zasilacza moe uszkodzi urzdzenie. Cztery porty LAN 10/100Mbps RJ-45 do podlczenia routera do komputerów sieci lokalnej. Port WAN RJ-45 do podlczenie routera do kabla sieciowego, modemu DSL, lub sieci Ethernet. Przycisk powrotu do domylnych ustawie fabrycznych Zresetowa router do ustawie fabrycznych mona na dwa sposoby: 1) 2) Uywajc funkcji Factory Defaults dostpnej pod odnonikiem Factory Defaults na stronie System Tools programu obslugowego routera. Uywajc przycisku powrotu do domylnych ustawie fabrycznych: W pierwszej kolejnoci odlcz zasilanie routera. Nastpnie wcinij przycisk powrotu do ustawie domylnych, wlcz z powrotem zasilanie routera i trzymaj przycisk wcinity, a zapali si dioda SYS (okolo trzech sekund). Na kocu zwolnij przycisk reset i zaczekaj na ponowne uruchomienie routera. Uwaga: Upewnij si, e router podczas restartu jest przez caly czas zasilany. Antena bezprzewodowa Rysunek 2-2 Wygld tylnego panelu -6- TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rozdzial 3: Podlczanie routera 3.1 Wymagania systemowe Usluga szerokopasmowego dostpu do sieci internet (DSL/Cable/Ethernet). Jeden modem DSL/Cable posiadajcy gniazdo RJ-45 (nie jest potrzebny, gdy podlczasz router bezporednio do sieci Ethernet) Kady z komputerów w sieci LAN musi by wyposaony w dzialajc kart sieciow oraz przewód podlczeniowy z kocówkami RJ-45. Na kadym z komputerów musi by zainstalowany protokól TCP/IP Przegldarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowsza, Netscape Navigator 6.0 lub nowsza 3.2 rodowiskowe wymagania instalacji Unika bezporedniego dzialania promieni slonecznych, nie ustawia routera w pobliu grzejników Nie przykrywa, nie zaslania routera. Z kadej strony naley zostawi przynajmniej 5cm wolnej przestrzeni. Naley zapewni dobr wentylacj (szczególnie, gdy router znajduje si w zamkniciu) Temperatura pracy 0~40 (32~104) Dopuszczalna wilgotno: 10%~90%RH, bez kondensacji 3.3 Podlczanie routera Przed instalacj routera naley podlczy komputer do internetu (usluga szerokopasmowa). W przypadku problemów, skontaktuj si ze swoim uslugodawc internetowym. Nastpnie zainstaluj router zgodnie z poniszymi wskazówkami. Pamitaj aby wyj z gniazdka wtyczk przewodu zasilajcego oraz by mie suche rce Wylcz komputer (-y), modem kablowy/dsl oraz router. Znajd odpowiedni lokalizacj dla routera. Najlepszym miejscem jest zwykle okolica centrum obszaru sieci bezprzewodowej. Miejsce musi spelnia rodowiskowe wymogi instalacji. Ustaw anten w odpowiednim kierunku. Zwykle, odpowiednim ustawieniem jest ustawienie pionowe. Podlcz komputer (-y) oraz Switche/Huby sieci LAN do portów LAN w routerze, jak na rysunku 3-1 (jeeli posiadasz bezprzewodowe karty sieciowe i chcesz uy funkcji bezprzewodowej, moesz pomin ten krok). Podlcz modem kablowy/dsl do portu WAN routera, jak na rysunku 3-1. Podlcz przewód zasilacza do gniazdka zasilania w routerze, a zasilacz do gniazdka sieci elektrycznej. Router uruchomi si automatycznie. Wlcz komputer oraz modem kablowy/dsl TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 3-1 Podlczanie routera bezprzewodowegotl-wr542g 54Mbps -8- TL- WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rozdzial 4: Przewodnik szybkiej instalacji Po podlczeniu routera TL-WR542G do sieci, naley go skonfigurowa. Czytajc niniejszy rozdzial dowiesz si, jak skonfigurowa podstawowe funkcje routera bezprzewodowego TL-WR542G. Zajmie to jedynie kilka minut. Korzystanie z internetu poprzez router moesz rozpocz bezporednio po skonfigurowaniu routera. 4.1 Konfiguracja TCP/IP Domylnym adresem IP routera bezprzewodowego TL-WR542G jest , a domyln mask podsieci Wartoci te s widoczne poprzez siec LAN i mog by wedlug uznania zmienione. W przykladach zawartych w niniejszej instrukcji bd uywane wartoci domylne. Podlcz komputery sieci lokalnej do portów LAN routera. Skonfigurowa adresy IP komputerów mona na dwa sposoby: Rczna konfiguracja adresu IP. 1) Uruchom dla swojego komputera (-ów) protokól TCP/IP. Jeeli potrzebujesz instrukcji, znajdziesz je w czci Dodatek 2: "Konfiguracja komputera (-ów)".. 2) Skonfiguruj parametry sieci. Adres IP to xxx (gdzie,,xxx" to liczba z przedzialu od 2 do 254); Maska podsieci: ; Brama domylna: (taka, jak domylny adres IP routera). Uzyskiwanie adresu IP automatycznie. 1) Uruchom dla wszystkich komputerów w sieci protokól TCP/IP dla trybu,,uzyskaj adres IP automatycznie". Jeeli potrzebujesz instrukcji, znajdziesz je w czci Dodatek B: "Konfiguracja komputera (-ów)".. Wylcz router oraz komputer (-y). Uruchom ponownie router oraz komputer (-y). Wbudowany serwer DHCP przydzieli adres (-y) IP do komputera (-ów). 2) Aby sprawdzi polczenie sieciowe pomidzy routerem, a komputerem (komputerami), moesz uy komendy Ping poprzez wiersz polece. Poniszy przyklad opisano dla systemu Windows Otwórz wiersz polece, a nastpnie wpisz ping , po czym wcinij Enter. Jeeli uzyskany rezultat bdzie podobny do tego na rysunku 4-1, polczenie pomidzy routerem, a komputerem zostalo ustanowione. -9- TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 4-1 Pozytywny wynik badania komend Ping Jeeli uzyskany rezultat bdzie podobny do tego na rysunku 4-2, polczenie pomidzy routerem, a komputerem nie zostalo ustanowione. Rysunek 4-2 Negatywny wynik badania komend Ping Postpuj wedlug poniszych kroków: 1. Czy router jest poprawnie polczony z komputerem? Uwaga: Diody 1/2/3/4 portów LAN routera oraz diody na karcie sieciowej komputera powinny wieci cigle. Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

17 2. Czy protokól TCP/IP w komputerze zostal poprawnie skonfigurowany? Uwaga: Jeeli adres routera to , adres IP komputera musi zawiera si w przedziale pomidzy a Brama domylna musi mie warto TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M 4.2 Kreator szybkiej instalacji Dziki interfejsowi dostpu poprzez WWW (Internet Explorer lub Netscape Navigator), router bezprzewodowytl-wr542g jest latwy w konfiguracji i obsludze. Narzdzie dostpu przez WWW moe by uywane w kadym systemie Windows, Macintosh, czy UNIX OS razem z przegldark internetow. Polcz si z routerem wpisujc w polu adresu przegldarki internetowej. Rysunek 4-3 Logowanie do routera Po chwili pojawi si okno logowania, podobne do tego z rysunku 4-4. W pola User Name i Password wpisz slowo admin (w obu przypadkach malymi literami). Nastpnie kliknij przycisk OK, lub nacinij klawisz Enter. Rysunek 4-4 Okno logowania Uwaga: Jeeli nie pojawia si ekran jak powyej, oznacza to, e Twoja przegldarka internetowa zostala ustawiona w tryb Proxy. W oknie, które si pojawi, wejd w menu Tools -> Internet Options -> Connections -> LAN Settings, odznacz pozycj Proxy i kliknij OK aby zakoczy. Jeeli nazwa uytkownika oraz haslo s poprawne, moesz do konfiguracji routera uywa przegldarki internetowej. Kliknij odnonik Quick Setup po lewej stronie glównego menu. Pojawi si ekran Quick Setup TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 4-5 Quick Setup Kliknij Next; Pojawi si strona Choose WAN Connection Type, jak na rysunku 4-6. Rysunek 4-6 Strona Choose WAN Connection Type Router moe lczy si z internetem na trzy popularne sposoby. Wybierz typ polczenia zgodny z parametrami Twojego uslugodawcy internetowego. Kliknij Next, aby wpisa niezbdne parametry sieciowe. W przypadku wybrania,,pppoe", pojawi si ekran jak na rysunku 4-7. Rysunek 4-7 Strona Quick Setup - PPPoE W pola User Name oraz Password wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika oraz haslo. W tych polach ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Jeeli napotkasz trudnoci na tym etapie, skontaktuj si ze swoim uslugodawc internetowym. W przypadku wybrania opcji,,dynamic IP", router automatycznie otrzyma parametry IP od Twojego uslugodawcy internetowego, bez potrzeby wprowadzania jakichkolwiek wartoci. W przypadku wybrania opcji,,static IP", pojawi si strona konfiguracyjna Static IP, jak na rysunku TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 4-8 Strona Quick Setup Static IP Uwaga - Parametry dotyczce adresu IP musz by zgodne z tymi, otrzymanymi od uslugodawcy internetowego. IP Address - w takiej postaci uytkownicy internetu oraz Twój uslugodawca internetowy bd widzie Twój adres WAN IP. Wpisz w tym polu adres IP. Subnet Mask Maska podsieci jest jednym z parametrów adresu WAN IP. Zwykle ma ona warto Default Gateway Wpisz w pole warto bramy domylnej (jeeli jest wymagana). Primary DNS Wpisz w pola adresy IP serwerów DNS (jeeli s wymagane). Secondary DNS Jeeli Twój uslugodawca internetowy posiada inny serwer DNS, wpisz tu jego adres. Kliknij Next. Pojawi si strona Wireless, jak na rysunku 4-9. Rysunek 4-9 Quick Setup ustawienia trybu bezprzewodowego (,,Wireless") Na tej stronie moesz skonfigurowa nastpujce parametry: Wireless Radio pokazuje stan funkcji Access Point routera (Enabled wlczona, Disabled wylczona). Gdy funkcja ta jest wylczona, dioda WLAN na panelu przednim nie bdzie sie wieci, a inne urzdzenia bezprzewodowe nie bd mogly polczy si z routerem. Gdy funkcja ta jest wlczona, dioda WLAN na panelu przednim wieci, a inne urzdzenia bezprzewodowe mog polczy si z routerem. SSID Wpisz nazw sieci (do 32 znaków). Wszystkie urzdzenia bezprzewodowe Twojej sieci musz mie wprowadzon t sama nazw SSID. Domyln nazw TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M SSID jest TP-LINK. W tym polu ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Przykladowo, TP-LINK to nie to samo co tp-link. Region Wybierz swój region z rozwijanej listy. W tym polu okrela si region, w którym funkcja lcznoci bezprzewodowej moe by uywana. W regionach innych, ni te, wymienione na licie, uywanie funkcji lcznoci bezprzewodowej moe by niedozwolone. Channel Pokazuje aktualnie uywany kanal. To pole okrela uywan czstotliwo. Mode okrela aktualny tryb: 54Mbps (802.11g) lub 11Mbps (802.11b) Jeeli wybierzesz tryb 54Mbps (802.11g), jest on kompatybilny z 11Mbps (802.11b). Powysze parametry s jedynie podstawowymi parametrami lcznoci bezprzewodowej. Bardziej szczególowe ustawienia znajdziesz w punkcie 5.5: "Wireless - lczno bezprzewodowa". Uwaga: Zmiana ustawie lcznoci bezprzewodowej zacznie dziala dopiero po ponownym uruchomieniu routera. Mona zrobi to rcznie. Jeeli potrzebujesz instrukcji, znajdziesz je w rozdziale : "Ponowne uruchamianie routera". Po klikniciu przycisku Next, pojawi si strona kocowa - Finish: Rysunek 4-10 Strona Quick Setup - Finish Po ukoczeniu konfigurowania wszystkich podstawowych parametrów sieciowych, kliknij przycisk Finish, by wyj z programu Quick Setup TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rozdzial 5: Konfiguracja routera Poniszy rozdzial konfiguracyjnego. opisuje podstawowe funkcje kadej ze stron programu 5. 1 Logowanie Po udanym zalogowaniu, moesz konfigurowa i zarzdza routerem. Po lewej stronie programu do obslugi routera w trybie WWW widnieje dziesi glównych menu. Podmenu bd dostpne po klikniciu jednego z menu glównych. Dziesi podstawowych menu to: Status, Quick Setup, Network, Wireless, DHCP, Forwarding, Security, Static Routing, DDNS oraz System Tools. Po prawej stronie programu do obslugi routera w trybie WWW znajdziesz szczególowe informacje oraz instrukcje dotyczce poszczególnych stron. Aby zachowa wszelkie zmiany wprowadzone na stronie, kliknij przycisk Save. Szczególowe objanienie kadej z funkcji programu obslugowego routera znajdziesz poniej. 5.2 Strona Status Strona Status zawiera informacje o aktualnym statusie routera i jego konfiguracji. Wszystkie informacje s tylko do odczytu. 1. LAN To pole zawiera aktualne informacje o ustawieniach sieci LAN, takich jak MAC address, IP address oraz Subnet Mask (adres MAC, adres IP oraz maska podsieci). Wireless: Lczno bezprzewodowa W tym polu znajduj si podstawowe parametry zwizane z funkcj lcznoci bezprzewodowej, takie jak Wireless Radio, SSID, Channel, Mode, Wireless MAC address oraz IP address. 3. WAN Te parametry odnosz si do ustawie portu WAN routera, takich jak MAC address, IP address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS server oraz WAN connection type (adres MAC, adres IP, maska podsieci, brama domylna, serwer DNS, typ polczenia WAN). Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

18 Gdy jako typ polczenia WAN wybierze si PPPoE, przycisk Disconnect bdzie widoczny podczas polczenia z sieci internet. Przerwa polczenie mona równie poprzez kliknicie tego przycisku. Jeeli polczenie z sieci internet nie jest aktywne, kliknij Connect, aby je ustanowi. Traffic Statistics W tym polu widoczne s statystyki ruchu w sieci. 4. System Up Time Czas pracy routera, od ostatniego uruchomienia TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-1 Okno Router Status 5.3 Strona Quick Setup Informacje znajdziesz w rozdziale 4.2: "Kreator szybkiej instalacji" TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M 5.4 Strona Network Rysunek 5-2 Menu Network W menu Network znajduj si trzy podmenu (widoczne na rysunku 5-2): LAN, WAN oraz MAC Clone. Po klikniciu kadego z nich uzyskasz dostp do konfiguracji danej funkcji. Szczególowe informacje dotyczce kadego z podmenu zostaly opisane poniej Strona LAN Na tej stronie moesz skonfigurowa parametry IP dla sieci LAN. Rysunek 5-3 Strona LAN MAC Address Fizyczny adres routera. Taki, jaki jest widoczny w sieci LAN. Tej wartoci nie mona zmienia. IP Address wpisz adres IP swojego routera wedlug kropkowo-dziesitnego (domylna warto fabryczna: ). schematu Subnet Mask Kod adresowy okrelajcy rozmiar sieci. Zazwyczaj wartoci maski podsieci jest Uwaga: a. Jeeli zmienisz adres LAN IP, do logowania do routera musisz uywa nowego adresu. b. W przypadku, gdy ustawiony przez uytkownika adres LAN IP znajduje si w innej podsieci, pula adresów IP na serwerze DHCP nie bdzie dziala, dopóki nie zostan wprowadzone zmiany. c. Jeeli nowo ustawiony adres LAN IP naley do innej podsieci, Virtual Server oraz host DMZ mog w zwizku z tym si zmieni Strona WAN Na tej stronie moesz skonfigurowa parametry portu WAN. Pierwsz czynnoci jest wybór typu polczenia WAN (Dynamic IP/Static IP/PPPoE/802.1X + Dynamic IP/802.1X + Static IP/BigPond Cable/L2TP/PPTP) z sieci internet. Domylnym ustawieniem jest Dynamic IP. Jeeli nie posiadasz adnych TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M danych dotyczcych logowania (staly adres IP, nazwa uytkownika itp.), wybierz Dynamic IP. Jeeli posiadasz staly adres IP (static IP), wybierz Static IP. Jeeli posiadasz nazw uytkownika oraz haslo, wybierz typ swojego uslugodawcy internetowego (PPPoE/BigPond/L2TP/PPTP). Jeeli nie jeste pewien jakiego typu polczenia aktualnie uywasz, skontaktuj si ze swoim uslugodawc internetowym, by uzyska potrzebne informacje. 1. W przypadku wybrania opcji Dynamic IP, router automatycznie otrzyma parametry IP od Twojego uslugodawcy internetowego. Pojawi si strona jak na rysunku poniej (Rysunek 5-4): Rysunek 5-4 WAN - Dynamic IP Na tej stronie widoczne s parametry WAN IP przypisane dynamicznie przez Twojego uslugodawc internetowego. Obejmuj one informacje o adresie IP, masce podsieci, bramie domylnej itp. Kliknij przycisk Renew, aby odwiey pochodzce od Twojego uslugodawcy internetowego dane dotyczce adresu IP. Kliknij przycisk Release, aby opublikowa swoje parametry IP. MTU Size - Typow wartoci MTU (Maksymalny rozmiar jednostki transmisji) dla wikszoci sieci Ethernet jest 1500 bajtów. Niektórzy uslugodawcy internetowi wymagaj obnienia tej wartoci. Niemniej jest to rzadko spotykane i nie naley zmienia MTU bez absolutnej pewnoci, e Twój uslugodawca internetowy wymaga tego do ustanowienia polczenia. Jeeli Twój uslugodawca internetowy dostarczyl Ci jeden lub dwa adresy DNS, wybierz Use These DNS Servers i wpisz podstawowy (primary) oraz pomocniczy TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M (secondary) adres DNS w odpowiednie pola. W przeciwnym wypadku, serwery DNS zostan przypisane dynamicznie przez Twojego uslugodawc internetowego. Uwaga: Jeeli przy próbie polczenia si z sieci Web zostanie wywietlony komunikat,,address not found", prawdopodobn przyczyn jest nieodpowiednie ustawienie adresów serwerów DNS. Skontaktuj si ze swoim uslugodawc internetowym, by uzyska adresy serwerów DNS. Get IP with Unicast DHCP - Serwery DHCP niektórych uslugodawców internetowych nie obsluguj aplikacji propagacji IP. Jeeli nie moesz uzyska adresu IP w trybie normalnym, moesz zaznaczy t opcj. (w wikszoci przypadków nie naley tego robi). Jeeli wybierzesz Static IP, musisz posiada staly adres IP, dostarczony przez Twojego uslugodawc internetowego. Pojawi si strona konfiguracyjna Static IP, jak na rysunku 5-5: Rysunek 5-5 Strona WAN - Static IP W odpowiednie pola wpisz nastpujce parametry: IP Address wpisz adres IP, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego): Subnet Mask wpisz mask podsieci, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego, zazwyczaj jest to: ). Default Gateway: (Opcjonalne) Wpisz adres IP bramy domylnej, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego). MTU Size - Typow wartoci MTU (Maksymalny rozmiar jednostki transmisji) dla wikszoci sieci Ethernet jest 1500 bajtów. Niektórzy uslugodawcy internetowi wymagaj zmodyfikowania tej wartoci. Niemniej jest to rzadko TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M spotykane i nie naley zmienia MTU bez absolutnej pewnoci, e Twój uslugodawca internetowy wymaga tego do ustanowienia polczenia. Primary DNS (Opcjonalne) Wpisz adres DNS, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego). Secondary DNS (Opcjonalne) Wpisz zapasowy adres DNS, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (jeeli parametr zostal dostarczony przez Twojego uslugodawc internetowego). 2. W przypadku wybrania PPPoE, naley wpisa nastpujce parametry (rysunek 5-6): Rysunek 5-6 Strona WAN - PPPoE User Name/Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika oraz haslo. W tych polach ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Connect on Demand Moesz tak skonfigurowa router, eby rozlczal polczenie z internetem po okrelonym czasie bezczynnoci (Max Idle Time). Jeeli z powodu bezczynnoci polczenie internetowe zostalo rozlczone, funkcja Connect On Demand pozwala routerowi na automatyczne ponownie ustanowienie polczenia, na danie uytkownika. Jeeli chcesz wlczy funkcj Connect On Demand, zaznacz t opcj. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W przeciwnym wypadku, wpisz ilo minut bezczynnoci, zanim Twoje polczenie internetowe zostanie rozlczone. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania TL- WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

19 Connect Automatically Polcz automatycznie po tym, jak router zostal rozlczony. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Time-based Connecting Moesz skonfigurowa router tak, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w okrelonym czasie. Wpisz godzin pocztkow, w formacie GG:MM, dla polczenia oraz godzin kocow, w formacie GG:MM, dla rozlczenia, w polach Period of Time. Uwaga: Funkcja Time-based connecting bdzie dziala tylko wtedy, gdy zostanie ustawiony czas systemowy (Narzdzia systemowe -> Zegar). Connect Manually Moesz skonfigurowa router, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w sposób rczny. Po okrelonym czasie (Max Idle Time), router rozlczy polczenie internetowe i nie bdzie mógl ustanowi go automatycznie ponownie, dopóki uytkownik na to nie zezwoli. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W innym przypadku, wpisz liczb minut, w cigu których polczenie internetowe ma pozosta aktywne, bez potrzeby ponownego lczenia. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Kliknij przycisk Connect, aby bezzwlocznie polczy, kliknij przycisk Disconnect, aby natychmiast rozlczy. Kliknij przycisk Advanced Settings, aby ustawi opcje zaawansowane. Pojawi si strona jak na rysunku 5-7: Rysunek 5-7 Strona PPPoE Advanced Settings Packet MTU Domyln wartoci MTU jest 1492 bajty, co zazwyczaj nie wymaga TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M korekty. W przypadku niektórych uslugodawców internetowych, naley zmodyfikowa warto MTU. Nie naley jednak tego robi bez pewnoci, e uslugodawca internetowy tego wymaga. Service Name/AC Name Nazwa uslugi oraz koncentratora dostpowego (AC). Nie naley zmienia tych danych bez upewnienia si, e Twój uslugodawca internetowy tego wymaga. ISP Specified IP Address Jeeli wiesz, e Twój uslugodawca internetowy podczas logowania nie przesyla automatycznie do routera adresu IP, zaznacz okienko "Use the IP Address specified by ISP" oraz wpisz uzyskany od swojego uslugodawcy internetowego adres IP (w formacie kropkowo-dziesitnym). Detect Online Interval domyln wartoci jest 0. Wprowadzi mona wartoci od 0 do 120. Router bdzie wykrywal koncentrator dostpowy (AC) co okrelon liczb sekund. Warto 0 oznacza,,nie wykrywaj". DNS IP Address Jeeli wiesz, e Twój uslugodawca internetowy podczas logowania nie przesyla automatycznie do routera adresów DNS, zaznacz okienko "Use the following DNS servers" oraz wpisz uzyskany od swojego uslugodawcy internetowego podstawowy adres DNS (w formacie kropkowo-dziesitnym). Jeeli posiadasz równie zapasowy adres DNS, wpisz go take. Kliknij przycisk Save, aby zachowa swoje ustawienia. 3. Jeeli wybierzesz 802.1X + Dynamic IP, wpisz nastpujce parametry (rysunek 5-8): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-8 Ustawienia 802.1X + Dynamic IP User Name - wpisz otrzyman od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika dla uwierzytelniania x. Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego haslo dla uwierzytelniania 802.1x. Kliknij przycisk Login, aby rozpocz uwierzytelnienie 802.1x. Kliknij przycisk Logout, aby zakoczy uwierzytelnienie 802.1x. Host Name (nazwa hosta) - wypelnienie tego pola jest w przypadku niektórych uslugodawców internetowych konieczne. 4. Jeeli wybierzesz X + Static IP, wpisz nastpujce parametry (rysunek 5-9): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-9 Ustawienia 802.1X + Static IP User Name - wpisz otrzyman od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika dla uwierzytelniania 802.1x. Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego haslo dla uwierzytelniania 802.1x. Kliknij przycisk Login, aby rozpocz uwierzytelnienie 802.1x. Kliknij przycisk Logout, aby zakoczy uwierzytelnienie 802.1x. IP Address wpisz adres IP, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego) Subnet Mask - wpisz mask podsieci, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego) Default Gateway - (Opcjonalne) Wpisz adres IP bramy domylnej, wedlug schematu kropkowo-dziesitnego (parametr dostarczany przez uslugodawc internetowego). 5. W przypadku wybrania BigPond Cable, naley wpisa nastpujce parametry (rysunek 5-10): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-10 Ustawienia BigPond User Name/Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika oraz haslo. W tych polach ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Auth Server Wpisz adres IP serwera uwierzytelniajcego, lub nazw hosta. Auth Domain Wpisz nazw serwera suffixów domeny, w zalenoci od swojej lokalizacji, przykladowo, NSW / ACT - nsw. bigpond.net.au VIC / TAS / WA / SA / NT - vic.bigpond.net. au QLD - qld.bigpond.net.au Connect on Demand Moesz tak skonfigurowa router, eby rozlczal polczenie z internetem po okrelonym czasie bezczynnoci (Max Idle Time). Jeeli z powodu bezczynnoci polczenie internetowe zostalo rozlczone, funkcja Connect On Demand pozwala routerowi na automatyczne ponownie ustanowienie polczenia, na danie uytkownika. Jeeli chcesz wlczy funkcj Connect On Demand, zaznacz t opcj. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W przeciwnym wypadku, wpisz ilo minut bezczynnoci, zanim Twoje polczenie internetowe zostanie rozlczone. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Connect Automatically Polcz automatycznie po tym, jak router zostal rozlczony. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Time-based Connecting Moesz skonfigurowa router tak, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w okrelonym czasie. Wpisz godzin pocztkow, w formacie GG:MM, dla polczenia oraz godzin kocow, w formacie GG:MM, dla rozlczenia, w polach Period of Time. Uwaga: Funkcja Time-based connecting bdzie dziala tylko wtedy, gdy zostanie ustawiony czas systemowy (Narzdzia systemowe -> Zegar). Connect Manually Moesz skonfigurowa router, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w sposób rczny. Po okrelonym czasie (Max Idle Time), router rozlczy polczenie internetowe i nie bdzie mógl ustanowi go automatycznie ponownie, dopóki uytkownik na to nie zezwoli. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

20 W innym przypadku, wpisz liczb minut, w cigu których polczenie internetowe ma pozosta aktywne, bez potrzeby ponownego lczenia. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Kliknij przycisk Connect, aby bezzwlocznie polczy, kliknij przycisk Disconnect, aby natychmiast rozlczy 6. W przypadku wybrania L2TP, naley wprowadzi nastpujce parametry (rysunek 5-11): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-11 Ustawienia L2TP User Name/Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika oraz haslo. W tych polach ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Dynamic IP/ Static IP Wybierz w zalenoci od uslugodawcy internetowego. Kliknij przycisk Connect, aby natychmiast polczy, Kliknij przycisk Disconnect, aby natychmiast rozlczy. Connect on Demand Moesz tak skonfigurowa router, eby rozlczal polczenie z internetem po okrelonym czasie bezczynnoci (Max Idle Time). Jeeli z powodu bezczynnoci polczenie internetowe zostalo rozlczone, funkcja Connect On Demand pozwala routerowi na automatyczne ponownie ustanowienie polczenia, na danie uytkownika. Jeeli chcesz wlczy funkcj Connect On Demand, zaznacz t opcj. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W przeciwnym wypadku, wpisz ilo minut bezczynnoci, zanim Twoje polczenie internetowe zostanie rozlczone. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania TL- WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Connect Automatically Polcz automatycznie po tym, jak router zostal rozlczony. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Connect Manually Moesz skonfigurowa router, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w sposób rczny. Po okrelonym czasie (Max Idle Time), router rozlczy polczenie internetowe i nie bdzie mógl ustanowi go automatycznie ponownie, dopóki uytkownik na to nie zezwoli. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W innym przypadku, wpisz liczb minut, w cigu których polczenie internetowe ma pozosta aktywne, bez potrzeby ponownego lczenia. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie 7. W przypadku wybrania PPTP, naley wprowadzi nastpujce parametry (rysunek 5-12): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-12 Ustawienia PPTP User Name/Password - wpisz otrzymane od swojego uslugodawcy internetowego nazw uytkownika oraz haslo. W tych polach ma znaczenie, czy uywasz malych, czy DUYCH liter. Dynamic IP/ Static IP Wybierz w zalenoci od uslugodawcy internetowego. Kliknij przycisk Connect, aby natychmiast polczy, Kliknij przycisk Disconnect, aby natychmiast rozlczy. Connect on Demand Moesz tak skonfigurowa router, eby rozlczal polczenie z internetem po okrelonym czasie bezczynnoci (Max Idle Time). Jeeli z powodu bezczynnoci polczenie internetowe zostalo rozlczone, funkcja Connect On Demand pozwala routerowi na automatyczne ponownie ustanowienie polczenia, na danie uytkownika. Jeeli chcesz wlczy funkcj Connect On Demand, zaznacz t opcj. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W przeciwnym wypadku, wpisz ilo minut bezczynnoci, zanim Twoje polczenie internetowe zostanie rozlczone. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie. Connect Automatically Polcz automatycznie po tym, jak router zostal rozlczony. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Connect Manually Moesz skonfigurowa router, by lczenie oraz rozlczanie odbywalo sie w sposób rczny. Po okrelonym czasie (Max Idle Time), router rozlczy polczenie internetowe i nie bdzie mógl ustanowi go automatycznie ponownie, dopóki uytkownik na to nie zezwoli. By uy tej opcji, zaznacz okienko wyboru. Jeeli chcesz, aby Twoje polczenie internetowe pozostawalo aktywne przez caly czas, w pole Max Idle Time wpisz 0. W innym przypadku, wpisz liczb minut, w cigu których polczenie internetowe ma pozosta aktywne, bez potrzeby ponownego lczenia. Uwaga: Czasami polczenie nie moe zosta rozlczone, mimo sprecyzowania wartoci Max Idle Time. Dzieje si tak dlatego, e niektóre aplikacje dzialajce w tle mog w niewidoczny sposób podtrzymywa polczenie Strona MAC Clone Na tej stronie moesz konfigurowa adres MAC portu WAN (rysunek 5-13): Rysunek 5-13 Strona MAC Address Clone TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Niektórzy uslugodawcy internetowi wymagaj rejestracji adresu MAC karty sieciowej podlczonej podczas instalacji do Twojego modemu kablowego, DSL, czy sieci Ethernet. Zazwyczaj to pole nie wymaga jakichkolwiek zmian. WAN MAC Address W tym polu widoczny jest aktualny adres MAC portu WAN, który jest przez niego uywany. Jeeli Twój uslugodawca internetowy wymaga rejestracji adresu MAC, wpisz prawidlowy adres w tym miejscu. Format adresu MAC to XX-XX-XX-XX-XX-XX (X jest dowoln cyfr systemu szesnastkowego). Your PC's MAC Address W tym polu widoczny jest adres MAC komputera, który zarzdza routerem. Jeeli adres MAC jest wymagany, kliknij przycisk Clone MAC Address, aby skopiowa ten adres do pola WAN MAC Address. Kliknij przycisk Restore Factory MAC, aby przywróci adres MAC portu WAN do domylnej wartoci fabrycznej. Kliknij przycisk Save, aby zachowa swoje ustawienia. Uwaga: 1) Tylko komputery nalece do Twojej sieci LAN mog uywa funkcji MAC address clone. 2) Po klikniciu przycisku Save, router wywietli komunikat ponownego uruchomienia. 5.5 Strona Wireless Rysunek 5-14 Menu Wireless W menu Wireless znajduj si trzy podmenu (widoczne na rysunku 5-14): Wireless Settings, MAC Filtering oraz Wireless Statistics. Po klikniciu kadego z nich uzyskasz dostp do konfiguracji danej funkcji. Szczególowe informacje dotyczce kadego z podmenu zostaly opisane poniej Wireless Settings Ustawienia lcznoci bezprzewodowej Na tej stronie moesz skonfigurowa podstawowe parametry lcznoci bezprzewodowej (rysunek 5-15): TL-WR542G Podrcznik uytkownika routera bezprzewodowego 54M Rysunek 5-15 Wireless Settings Ustawienia lcznoci bezprzewodowej SSID Wpisz nazw (maksymalnie 32 znaki). Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Artykuł sponsorowany przez

Artykuł sponsorowany przez Od poprawnego skonfigurowania routera będzie zależeć praca naszej sieci, a co za tym idzie dostępu do Internetu. Na wstępie warto jednak zacząć od wyjaśnienia funkcji, jaką router ma do spełnienia i co

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NETGEAR DG834V3

Twoja instrukcja użytkownika NETGEAR DG834V3 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Bezprzewodowy Router DSL C150BRS4/C300BRS4A/C300GBRS4 Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 3-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SOHO; 4+1xWAN / 8+1xWAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SOHO; 4+1xWAN / 8+1xWAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SOHO; 4+1xWAN / 8+1xWAN TP-LINK TL-R460 TL-R860 #05871 #05872 wersja 1.1 Wstęp Router szerokopasmowy DSL TL-460/TL-480 firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań domowych

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T http://pl.yourpdfguides.com/dref/2425486

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DSL-524T http://pl.yourpdfguides.com/dref/2425486 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DSL-524T. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DSL-524T (informacje,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503411 Instrukcja szybkiej instalacji TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. TL-WA5210G Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK

Bardziej szczegółowo

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Przód urządzenia Status Wył. Znaczenie Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LAN1x t/m 4x Wł. Komputer lub inne urządzenie sieciowe jest podłączone

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-784 Dwupasmowy ruter bezprzewodowy 11a/11g 108 Mb/s 1.

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H 1. Tryby pracy 2. Logowanie do routera 3. Konfiguracja LAN 4. Konfiguracja WLAN 5. Przekierowania portów i UPnP 6. Zmiana hasła 7. Zapisywanie ustawień w pamięci routera

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo