Szczegółowy zakres umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres umowy"

Transkrypt

1 Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących Punktów Dystrybucyjnych (PPD) we wskazanych przez Kupującego pomieszczeniach. Sieć dostępową Kupującego stanowią dwa przełączniki L3 (warstwy trzeciej modelu OSI) firmy Extreme Networks. Poniższe zestawienie przedstawia modele oraz numery seryjne posiadanych urządzeń: 1) PPD 1 model: C5K125-48, sn: K; 2) PPD 2 model: C5k , sn: K; 3) PPD 3 model: C5K125-48P2, sn: C; 4) PPD 4 model: C5K125-24, sn: B i C5K125-24, sn: G; 5) PPD 5 model: C5K125-24, sn: A i C5K125-24, sn: G. Sprzedawca zapewni zwiększenie liczby portów dostępowych aktualnie posiadanych urządzeń sieci dostępowej, stanowiących poszczególne PPD poprzez dostarczenie pięciu przełączników sieciowych, które stanowić będą uzupełnienie pięciu PPD o dodatkowe 48 interfejsy dostępowe. Wraz z przełącznikami Sprzedawca dostarczy odpowiednie okablowanie do połączenia urządzeń w stos w ramach poszczególnych PPD. Urządzenia w ramach pojedynczego stosu muszą być zarządzane z pojedynczego adresu IP oraz stanowić pojedyncze urządzenie sieciowe z punktu widzenia pozostałych elementów infrastruktury sieci. Kupujący nie dopuszcza dostarczenia urządzeń, które stanowić będą odrębny punkt dostępu w ramach pojedynczego PPD. Lp. Oferowany typ, model Opis wymagań minimalnych Możliwość łączenia w stos do 8 urządzeń, zapewniając 1. możliwość rozbudowy liczby portów w poszczególnych punktach dystrybucyjnych Połączenie urządzeń w stos/wieżę zapewnia redundancję - 2. połączenie przełączników w pętlę zwrotną. 3. Zarządzanie stosem przez pojedynczy adres IP Dołączone dwa przewody umożliwiające połączenie w stos o 4. długości nie mniejszej niż 30 cm Producent Parametry techniczne oferowanego sprzętu 1

2 Interfejsy: 1) minimum 48 interfejsy 10/100/1000 BASE-T RJ45 PoE (zgodnych ze standardami af oraz at); 2) minimum 2 porty uplink 10GBase-X SFP+; 3) minimum 2 dedykowane porty do łączenia w stos nie ograniczające liczby portów dostępowych; 4) minimum 1 port konsolowy do zarządzania przełącznikiem. Parametry wydajnościowe: 1) przełącznik musi zapewniać przełączanie z pełną prędkością łącza w obie strony; 2) minimalna przepustowość przełączania: 136 Gbps; 3) minimalna wydajność połączenia w stosie: 80 Gbps; 4) minimalna liczba adresów MAC: ; 5) obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q min z zakresu VLAN. Obsługa metod zarządzania: 1) SNMP v1/v2c/v3; 2) standardowy interfejs wiersza poleceń CLI; 3) Secure Shell (SSHv2); 4) Telnet; 5) Syslog; 6) Simple Network Time Protocol (SNTP) lub NTP; 7) RMON wsparcie dla 6 różnych grup; 8) port mirroring (jeden do jednego, wiele do jednego), 9) obsługa minimum dwóch obrazów oprogramowania z funkcją odtwarzania; 10) obsługa minimum dwóch plików konfiguracyjnych; 11) plik konfiguracyjny w formie tekstowej; 12) redundantne zarządzanie stosem. Obsługa mechanizmów routingu: 1) routing statyczny; 2) routing dynamiczny ze wsparciem dla protokołu RIPv1/v2; 3) obsługa IGMP v1/v2/v3; 4) obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping. Wsparcie dla mechanizmów autentykacji na każdym z portów dostępowych: 1) obsługa autentykacji oparciu o protokół IEEE 802.1x, fizyczny adres MAC urządzenia, formularz www; 2) jednoczesne obsługa min. 4 klientów na jednym porcie; 3) jednoczesna obsługa wielu metod autentykacji na jednym porcie; 4) obsługa Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580). Wsparcie mechanizmów QOS: 1) obsługa priorytetów zgodna z IEEE 802.1p; 2) sprzętowo realizowana obsługa minimum kolejek priorytetów na każdym porcie dostępowym przełączników pracujących w stosie; 3) implementacja algorytmu Weighted Round Robin lub równoważnego; 4) obsługa kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). Możliwość montażu w szafie RACK 19, wysokość nie większa niż 1U. Jeżeli w oferowanym urządzeniu funkcjonalność realizowana jest za pośrednictwem licencji czasowych, Kupujący wymaga dostarczenia licencji na okres nie krótszy niż 5 lat 2

3 Minimum 5-letnia gwarancja producenta liczona od momentu dostarczenia sprzętu. Kontrakt gwarancyjny obejmujący wysyłkę nowego urządzenia na następny dzień roboczy od dnia zgłoszenia awarii, nieodpłatną aktualizację oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta przez telefon, oraz zdalną sesję Dostarczone przełączniki, a co za tym idzie całe PPD, muszą umożliwiać zarządzanie za pomocą posiadanego przez Kupującego systemu zarządzania siecią firmy Extreme Networks (numer katalogowy NMS-ADV-250), minimum w zakresie: 1) zmiany i wdrażania konfiguracji lokalnych sieci VLAN; 2) śledzenia atrybutów urządzeń (numer seryjny, etykieta zasobu, wersja oprogramowania firmware); 3) podglądu i modyfikacji parametrów portów w zakresie konfiguracji przepustowości, sieci VLAN, metody autentykacji i parametrów protokołu Spanning Tree; 4) automatycznego wykrywania i lokalizowania urządzeń sieciowych z przechowywaniem ich atrybutów i raportowaniem ich stanu z wykorzystaniem protokołu SNMPv1/v2/v3; 5) zbierania informacji o alarmach i zdarzeniach w oparciu o mechanizmy SNMP Trap oraz Syslog; 6) administracji urządzeniami na poziomie plików konfiguracyjnych, planowania aktualizacji oprogramowania firmware, archiwizacji danych konfiguracyjnych, śledzenia wprowadzanych zmian w konfiguracji oraz przywracania konfiguracji; 7) możliwości zarządzania z wykorzystaniem przekierowania protokołów Telnet i SSH. Dostarczone przełączniki, a co za tym idzie całe PPD, muszą umożliwiać integrację z posiadanym przez Kupującego systemem kontroli dostępu (NAC) firmy Extreme Networks, minimum w zakresie: 1) informowania systemu kontroli dostępu o fakcie podłączenia urządzeń końcowych do przełącznika; 2) monitorowania stanu połączenia systemu końcowego w oparciu o mechanizm RADIUS Accounting; 3) egzekwowania zdefiniowanych reguł bezpieczeństwa w oparciu o: a) dynamiczne przydzielanie konfiguracji VLAN zgodnie z RFC 3580, b) dynamiczne przydzielanie list kontroli dostępu (ACL), 802.1p, Rate Limit, ToS, CoS, c) możliwości konfiguracji minimum dwóch bram dostępowych. W przypadku dostarczenia urządzeń, które nie umożliwiają połączenia w stos z aktualnie posiadanymi przez Kupującego przełącznikami, Kupujący dopuszcza dostarczenie pełnego wyposażenia pięciu PPD (całego stosu przełączników) spełniających powyższe wymagania. Przez wyposażenie PPD, Kupujący rozumie minimum 96 interfejsy dostępowe 10/100/1000BASE-T połączone z GPD (Główny Punkt Dystrybucyjny) dwoma portami uplink 10GBase-X SFP+. 3

4 2. Macierz dyskowa 2 szt.: Lp. Oferowany typ, model Opis wymagań minimalnych 1. Możliwość zainstalowania w standardowej szafie Brak pojedynczego punktu awarii 3. Możliwość zarządzania poprzez sieć LAN Architektura wewnętrzna macierzy wykorzystuje standard SAS Minimum 4 porty iscsi 1Gb/s oraz 8 portów FC 8 Gb/s Możliwość doposażenia kontrolerów w następujące interfejsy opcjonalne (dla całej macierzy): 6. a) 8 portów iscsi 1 Gb/s, b) 8 portów SAS 6 Gb/s, c) 4 porty iscsi 10 Gb/s. 7. Możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu 8. Obsługa dysków 2,5 i 3,5 Obsługa dysków SAS o pojemnościach 146GB, 300GB, 600GB, GB, 1,2TB, dysków NL-SAS 1TB, 2TB, 3TB, 4TB oraz dysków SSD 200GB, 400GB i 800 GB Obsługa dysków SAS, NL-SAS, SSD i możliwość mieszania ich 10. w ramach jednej półki dyskowej Wyposażenie w dyski typu SAS 6Gb/s 2,5 900 GB (10000 rpm) 24 szt. 11. Uszkodzone dyski twarde w czasie obowiązywania gwarancji pozostają u Kupującego Wyposażenie w karty sieciowe 8Gb FC 4 Port Host Interface 12. Card 2 szt. 13. Obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10 Możliwość rozbudowy on-line do co najmniej 240 dysków przy 14. pomocy dysków 2,5 bez konieczności wymiany kontrolerów oraz zakupu dodatkowych licencji 15. Minimum 8 GB pamięci cache 16. Możliwość rozbudowy pamięci cache do 16 GB 17. Pamięć cache przeznaczona dla procesu zapisu jest zabezpieczona przed skutkami awarii jednego z kontrolerów 18. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej 19. Możliwość bezpośredniego monitoringu kluczowych parametrów wydajnościowych, a także aktualnego stanu urządzenia 20. Funkcjonalność Cache dla procesu odczytu 21. Funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu 22. Minimum 2000 wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej 23. Obsługa LUN Masking i LUN Mapping Obsługa funkcjonalności dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej większej niż jest dostępna fizycznie oraz możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych woluminów Możliwość wykonania kopii danych typu snapshot (PiT) wolumenów. Zasoby źródłowe kopii PiT oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS) Obsługa minimum 64 kopii migawkowych oraz możliwość rozbudowy o funkcjonalność obsługi do 2040 kopii migawkowych Producent Parametry techniczne oferowanego sprzętu 4

5 Kopie danych typu snapshot wykonywane przez macierz jako pojedyncza operacja w co najmniej trzech możliwych trybach: 27. 1) kopia pełna; 2) kopia wskaźnikowa; 3) przyrostowa kopia pełna. Możliwość odtworzenia zawartości woluminu logicznego z kopii 28. typu snapshot bez konieczności kopiowania danych za pośrednictwem serwera 29. Obsługa grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji Możliwość rozbudowy o dodatkową funkcjonalność wykonywania zdalnej replikacji synchronicznej i asynchronicznej 30. wolumenów logicznych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, NL-SAS) Możliwość rozbudowy o dodatkową funkcjonalność analizującą obciążenie wolumenów logicznych na poziomie ich elementów 31. (extent), a następnie automatyczne przenoszenie najbardziej aktywnych elementów pomiędzy dyskami o różnych wydajnościach Możliwość rozbudowy o dodatkową funkcjonalność 32. odblokowania ograniczeń sprzętowych, zwiększając wydajność macierzy Możliwość wykonywania migracji wolumenów w ramach 33. zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających. Możliwość migracji danych z zewnętrznych zasobów dyskowych 34. Możliwość zmiany typu wolumenów w ramach zasobów dyskowych bez zatrzymywania aplikacji z nich korzystających Możliwość konfigurowania woluminu dyskowego posiadającego dwie kopie fizyczne na różnych grupach dyskowych i różnego typu (mirroring). W przypadku zapisu macierz zapisuje do obu kopii synchronicznie. W przypadku odczytu czyta tylko z jednej 35. kopii. Kiedy jedna kopia jest niedostępna macierz automatycznie korzysta tylko z dostępnej kopii a po naprawie brakującej kopii automatycznie synchronizuje dane. Wolumin mirrorowany może być przekształcony w zwykły wolumin albo poprzez usunięcie jednej kopii albo poprzez wyodrębnienie jednej kopii w osobny wolumin 36. Interfejs zarządzający GUI, CLI nie wymagający instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji zarządzającej 37. Możliwość zmiany mikro-kodu bez przerywania dostępu do danych 38. Możliwość monitorowania stanu pracy za pośrednictwem protokołu SNMP Możliwość automatyzacji procesu informacji o stanie urządzenia, 39. w tym informacji o awariach za pomocą wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną 40. Dołączony kabel Fiber Cable (LC) o długości 5 m. 8 szt. 3 letni serwis producenta z czasem naprawy 24h od zgłoszenia. 41. Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 5

6 3. Serwer 2 szt.: Lp. Oferowany typ, model Opis wymagań minimalnych Obudowa: Serwer typu RACK o wysokości do 4U. Obudowa 1. dedykowana do zamocowania w szafie RACK 19 cali, dostawa serwera razem z zestawem szyn do mocowania w szafie Procesor: Serwer wyposażony w cztery dwunastordzeniowe procesory Intel Xeon E v2 lub równoważne. W przypadku procesorów równoważnych oferowany model serwera z procesorami równoważnymi musi osiągać w teście 2. SPECint_rate2006 base wynik 1530 pkt w konfiguracji 4- procesorowej. Wyniki testu zastosowanych procesorów muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie 3. Płyta główna: czteroprocesorowa Producent Parametry techniczne oferowanego sprzętu Pamięć RAM: Wsparcie pamięci typu RDIMM oraz LRDIMM z zabezpieczeniem ECC oraz technologią Chipkill, memory mirroring, memory rank sparing. Serwer powinien mieć zainstalowane minimum 256 GB DDR3 z technologią ECC. Po zainstalowaniu wymaganej pamięci, musi istnieć możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 1,5 TB z wykorzystaniem zainstalowanych już pamięci Sloty rozszerzeń I/O: Serwer musi być wyposażony w minimum 3 sloty PCIe pełnej wysokości i 1 slot PCIe dedykowany dla karty Ethernet. Serwer musi posiadać możliwość rozbudowy sumarycznie do 12 slotów PCIe w tym jeden slot dedykowany pod kartę Ethernet Karty I/O Ethernet: Serwer musi być wyposażony w minimum 4 porty Gigabit Ethernet Karty I/O FC: Serwer musi być wyposażony w minimum 2 karty jedno portowe FC HBA 8Gb. Dyski i Kontroler RAID: Serwer musi posiadać możliwość zainstalowania dysków HDD 2,5 oraz dysków 1,8 SSD. Maksymalna liczba dysków możliwych do zainstalowania w serwerze nie może być mniejsza niż 16 Serwer musi być wyposażony w kontroler 12Gb SAS/SATA RAID z obsługą 0, 1, 10 RAID. Musi istnieć możliwość dokupienia dodatkowych elementów tego kontrolera, które umożliwią np.: - tworzenie RAID 5,50, 6,60 - dołożenie pamięci CACHE 1GB, 2 GB lub 4GB Serwer musi posiadać możliwość instalacji pamięci typu Flash w slotach na pamięci RAM. Musi istnieć możliwość instalacji modułów o pojemności 200 GB i 400 GB Zewnętrzne porty we/wy: Min. 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. Min. 8 portów USB (3 porty USB z przodu w tym 2 porty USB 3.0, 4 porty USB z tyłu, 1 port USB wewnątrz serwera) 6

7 Karty zdalnego zarządzania: Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). Serwer musi umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Dostęp do karty zdalnego zarządzania przez dedykowany port Ethernet. Funkcjonalność przewidywania awarii poprzez monitoring odchyleń od normy działania komponentów takich jak: procesory, pamięć, dyski, zasilacze i wentylatory Serwer musi posiadać funkcjonalność pozwalającą uruchomić serwer z uszkodzoną: jedną z pamięci lub procesorem Rozbudowa serwera: Serwer musi posiadać funkcjonalność pozwalającą łączyć dwa serwery w jeden system (po zastosowaniu dedykowanych procesorów) widziany przez oprogramowanie np. ESX 5.0 jako jeden serwer posiadający łączną ilość procesorów i pamięci Do serwera należy dostarczyć Klucz UDM z VMware ESXI w wersji min 5.1 Chłodzenie: Serwer musi być wyposażony w redundantny system chłodzenia N+1 z możliwością odłączania i podłączania wentylatorów w trakcie pracy serwera Zasilanie: 4 zasilacze maksymalnie 1400 W. Serwer musi być wyposażony w redundantny system zasilania z możliwością odłączania i podłączania zasilacza w trakcie pracy serwera Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna. 2 porty VGA (z przodu i z tyłu). Rozdzielczość min 1600 x Hz z 16M color. Możliwość zainstalowania minimum dwóch kart graficznych Oprogramowanie: 1) zainstalowany Windows Server Datacenter 2012 R2 (WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL MVL 2Proc 2 licencje w ramach programu Select Plus lub oprogramowanie równoważne; 2) zainstalowany VMware vsphere 6 Enterprise lub oprogramowanie równoważne licencja dla oferowanego serwera wraz z trzyletnim dostępem do wsparcia technicznego i aktualizacji (Basic Support/Subscription VMware vsphere 6 Enterprise). Należy dostarczyć dokument potwierdzający prawo do korzystania przez Kupującego z usługi wsparcia technicznego. Gwarancja: 36 miesięcy gwarancji producenta z gwarantowanym czasem naprawy w 24 godziny W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie Karty zdalnego zarządzania (tj. procesor, pamięć, dyski, zasilacze, wentylatory) wymagane jest rozszerzenie poziomu gwarancji do 36 miesięcy 7/24 fix 4h lub dostawa dwóch identycznych w konfiguracji serwerów oraz zainstalowania dodatkowego dla każdej lokalizacji systemu monitoringu (na dedykowanym serwerze o parametrach rekomendowanych przez producenta oprogramowania monitorującego) Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 6 and 7, SUSE Linux Enterprise Server 11, 12 i VMware vsphere ESXi 5.1 i

8 4. Zasilacz awaryjny UPS 1 szt.: Lp. Oferowany typ, model Opis wymagań minimalnych 1. Moc wyjściowa Nie mniej niż 2700W / 3000 VA 2. Napięcie wyjściowe 230 V 3. Zniekształcenia napięcia wyjściowego Poniżej 5 % 4. Częstotliwość na wyjściu 50/60 Hz, nie więcej niż +/-3 Hz 5. Topologia Line Interactive 6. Typ przebiegu Sinusoida 7. Nominalne napięcie wejściowe 208V, 230V 8. Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz, nie mniej niż +/-3 Hz 9. Gniazda wyjściowe nie mniej niż 2 gniazda IEC Jumpers, nie mniej niż 8 gniazd IEC 320 C13, nie mniej niż 2 gniazda IEC 320 C Typ gniazda wejściowego IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A 11. Zakres napięcia wejściowego w trybie Nie mniej niż V podstawowym 12. Czas przełączenia zasilania 2-4 ms 13. Akumulator Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu, szczelny 14. Montaż W szafie przemysłowej/rack Wysokość UPS w szafie przemysłowej Nie więcej niż 4U 16. Wysokość modułu bateryjnego w szafie Nie więcej niż 4U przemysłowej 17. Porty komunikacyjne Port szeregowy, gniazdo na karty rozszerzeń, port USB Wyświetlacz statusu LED ze Wielofunkcyjna konsola wskaźnikiem pracy online: 18. sterownicza i informacyjna Zasilanie akumulatorowe: LCD Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie 19. Alarm przy zasilaniu akumulatora: Sygnalizacja akustyczna alarm przy bardzo niskim poziomie alarmów naładowania akumulatora: 20. Znamionowa energia przepięcia Nie mniej niż 645 dżuli 21. Złącze awaryjnego wyłącznika zasilania Tak 22. Poziom hałasu w odległości 1 m od Nie więcej niż 55,00 dba powierzchni urządzenia 23. Gwarancja naprawy lub wymiany (bez akumulatora) Nie mniej niż 3 lata Producent Parametry techniczne oferowanego sprzętu 8

9 24. Gwarancja na akumulator Nie mniej niż 2 lata 25. Certyfikaty i zgodność z normami 26. Wymagania dodatkowe Znak C, CE, CSA, EN , EN , EN 60950, FCC Part 15 klasa A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE. Zgodność z RoHS W przypadku zaniku napięcia zasilacz UPS musi wysłać sygnał do serwerów, który spowoduje bezpieczne wyłączenie wszystkich wirtualnych maszyn jak również wyłączenie samego hosta 9

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo