WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU"

Transkrypt

1 1 Załącznik nr 4 do SIWZ DZP /2010 WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I. SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH UTM (UNIFIED THREAT MANAGEMENT) Minimalne wymagane parametry Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) a) Realizacja zadania firewall, wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji, b) Zarządzanie pasmem sieci (QoS), c) Zestawianie zabezpieczonych kryptograficznych tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. 2. a) Możliwość uruchomienia modułu wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS). b) Aktualizacja bazy sygnatur ataków (IPS) na żądanie, bądź automatycznie a) Uruchomienie modułu kontroli antywirusowej kontrolującego pocztę elektronicznej (SMTP, 3. POP3, IMAP), FTP oraz HTTP. b) Włączenie kontroli antywirusowej nie wymagające dodatkowego serwera a) Uruchomienie modułu kontroli antyspamowej 4. działającego w oparciu o mechanizm blacklist. b) Włączenie kontroli antyspamowej nie wymagające dodatkowego serwera a) Uruchomienie modułu filtrowania stron WWW w 5. zależności od kategorii treści stron. b) Włączenie filtrowania stron WWW nie wymagające dodatkowego serwera a) System zabezpieczeń musi być dostarczany jako dedykowane urządzenie sieciowe b) Całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczana i supportowana przez jednego producenta. Bez ograniczeń na liczbę chronionych komputerów w sieci wewnętrznej a) System zabezpieczeń firewall musi prowadzić kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). b) Polityki definiowane są pomiędzy dowolnymi strefami bezpieczeństwa. c) Obsługa nie mniej niż 60 stref bezpieczeństwa. a) sterowany przez opracowany przez producenta zabezpieczeń dedykowany system operacyjny,

2 2 b) Zamawiający nie dopuszcza zmodyfikowanego systemu operacyjnego ogólnego przeznaczenia jak Linux, czy FreeBSD a) Przepływność nie mniej niż 1 Gb/s dla firewall dla ruchu IMIX, b) Przepływność nie mniejszą niż 500 Mb/s dla 10. VPN (3DES), c) Obsługa nie mniej niż jednoczesnych połączeń a) Wyposażony w co najmniej cztery porty Gigabit Ethernet 10/100/1000MB/s oraz musi posiadać co najmniej 6 slotów na dodatkowe moduły interfejsów. 11. b) Możliwość uruchomienia interfejsów sieciowych: E1, Serial, ISDN BRI, ADSL, jak również nie mniej niż 20 dodatkowych portów Gigabit Ethernet miedzianych lub optycznych 12. Minimum 1 GB pamięci operacyjnej (DRAM) System zabezpieczeń musi: a) działać w trybie routera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI) oraz w trybie transparentnym (tzn. w warstwie 2 modelu OSI), b) funkcjonując w trybie transparentnym urządzenie nie posiada skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych. c) Tryb pracy zabezpieczeń musi być ustalany w konfiguracji. a) Sieci VPN tworzone przez system zabezpieczeń muszą działać poprawnie w środowiskach sieciowych, gdzie na drodze VPN wykonywana jest translacja adresów NAT. b) System zabezpieczeń musi posiadać zaimplementowany mechanizm IPSec NAT Traversal dla konfiguracji VPN client-to-site oraz site-to-site. System zabezpieczeń musi posiadać zaimplementowane mechanizmy monitorowania stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności (tzn. po wykryciu nieaktywności tunelu automatycznie następuje negocjacja IKE). Konfiguracja VPN w oparciu o reguły polityki bezpieczeństwa (Policy-based VPN) oraz ustawienia rutingu (Routing-based VPN). Urządzenie musi a) obsługiwać protokoły dostępowych warstwy 2 OSI: co najmniej: Frame Relay, Ethernet (z obsługą co najmniej 150 sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z IEEE 802.1q) oraz Point-to- Point Protocol/High Level Data Link Control (PPP/ HDLC).

3 b) obsługiwać nie mniej niż 8 wirtualnych ruterów posiadających odrębne tabele rutingu, umożliwiające podłączenie do urządzenia sieci o tej samej adresacji IP. c) obsługiwać protokoły w rutingu RIP, OSPF i BGP. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać: a) strefy bezpieczeństwa, b) adresy IP klientów i serwerów, c) protokoły i usługi sieciowe, d) użytkowników aplikacji, e) reakcje zabezpieczeń, f) rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie, g) zarządzanie pasma sieci (m.in. pasma gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). Mechanizmy wykrywania i blokowania technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan), blokowania URL i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX/zip/exe), ochrony sieci VPN przed atakami powtórzeniowymi (Replay Attack) oraz limitowania maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. a) Zarządzanie funkcjami zabezpieczeń w pełnym zakresie z linii poleceń (CLI), graficznej konsoli GUI, oraz scentralizowanego systemu zarządzania. b) Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). c) System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach. d) Uwierzytelnianie administratorów za pomocą haseł statycznych oraz haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID). a) Mechanizmy uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą haseł statycznych i dynamicznych. b) Użytkownicy definiowani są w bazie lokalnej (tzn. bazie utrzymywanej na urządzeniu) oraz na zewnętrznych serwerach LDAP, RADIUS lub SecurID (ACE/Server). a) Współpraca z wiodącymi urzędami certyfikacji (m.in. Verisign, Entrust, Microsoft), b) Wspieranie standardów PKI (PKCS 7, PKCS 10) oraz protokołów SCEP i OCSP. a) System zabezpieczeń musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. b) Udostępnianie w Internecie usług wielu serwerów

4 4 24. musi odbywać się z użyciem tylko jednego publicznego adresu IP. a) System zabezpieczeń musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie. b) Moduł ochrony przed awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. c) Urządzenia zabezpieczeń w klastrze muszą funkcjonować w trybie Active-Active. CZĘŚĆ II. PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY porty GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT z czego 8 portów PoE zgodnych z IEEE 802.3af z zasilaniem po 15,4W; 2. Moduł zasilacza minimum 320W 3. a) Moduł uplinkowy z obsługą dwóch portów 10GbitEthernet na wkładki typu SFP+ lub czterech portów 1GbitEthernet typu SFP b) Porty 10GE powinny umożliwiać instalację co najmniej interfejsów o typach: 10GE-SR 10GE-LR 10GE-LRM 10GE-ER 10GE-ZR c) Porty 1GE powinny umożliwiać instalację co najmniej interfejsów o typach: 100BASE-FX 100BASE-LX 100BASE-BX 10/100/1000BASE-T 1000BASE-SX 1000BASE-LX MB pamięci DRAM oraz 1GB pamięci flash a) Matryca przełączającą o wydajności min. 88 Gb/s, b) Wydajność przełączania przynajmniej 65 Mpps, Obsługa VLAN- ów typu: port-based VLAN, MACbased VLAN,802.1q, voice VLAN Obsługa STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan, RSTP, MSTP) 8. Obsługa ramek Rumbo 9216 bajtów 9. Obsługa GVRP 10. Agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa)

5 5 11. Przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF Możliwość rozszerzenia oprogramowania do obsługi 12. protokołu routingu dynamicznego BGP-4. Zapewnienie podstawowej obsługi ruchu IP Multicast, 13. w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping; Możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem 14. protokołu PIM Sparse Mode możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing) Możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server,DHCP klient, DHCP Proxy Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: 17. źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP a) Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla 18. obsługi ruchu o różnej klasie obsługi b) Implementacja algorytmu Round Robin dla obsługi tych kolejek Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych 19. kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych 20. Obsługa IP Precedence i DSCP Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez 21. konsolę; Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE x oraz EAP; Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez 23. SNMPv3 i SSHv2; Zarządzanie za pomocą: 24. a) CLI b) WWW Obudowa do montażu w szafie sieciowej o wysokości 25. nie większej niż 1U z wbudowanym panelem LCD Porty do zarządzania poza pasmem (out of band): 26. a) 10/100/1000BASE-T Ethernet b) Szeregowy Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) 27. na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL). 28. Obsługa DHCP snooping 29. Obsługa dynamicznej inspekcji ARP

6 6 30. Co najmniej wpisów ARP Co najmniej ścieżek rutingu unicastowego Ipv4 31. w hardware Funkcjonalność Circuit Cross Connect dla technologii 32. MPLS Możliwość umieszczenia w hardware min wpisów dla ACL (per system) Możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą 34. protokołu NTP a) Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line. b) Możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. c) Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej 35. musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania co najmniej pięciu plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. Aktywowanie zmian konfiguracji w dowolnym 36. momencie 37. Przywracanie dowolnej zapisanej wersji konfiguracji Możliwość kopiowania ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror) Redundancja portów fizycznych : mechanizm Redundant Trunk Group 40. Opcjonalny zewnętrzny zasilacz Mechanizm restartu pojedynczych protokołów OSPD, BGP Podłączanie i odłączanie modułów uplinkowych w czasie pracy 43. Czujnik temperatury CZEŚĆ III. SYSTEMU MONITOROWANIA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH Serwisy (demony) systemu monitorowania muszą pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, a dostęp użytkownika do danych systemu musi być możliwy przez przeglądarkę internetową System monitorowania musi umieć monitorować urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem obsługi przez te urządzenia protokołów IP oraz SNMP Komunikowanie się z monitorowanymi urządzeniami za pomocą protokołu SNMP w jednej z dostępnych wersji: SNMPv1, SNMPv2c lub SNMPv3.

7 7 a) Komunikowanie się z monitorowanymi urządzeniami we wskazanej przez administratora wersji protokołu SNMP, b) System musi używać do komunikacji wskazanej 4. wersji i konfiguracji protokołu SNMP zależnie od wyspecyfikowanego zakresu adresów IP (różne urządzenia mogą bowiem obsługiwać różne wersje protokołu SNMP). Skanowanie odkrytych a następnie wskazanych sieci 5. IP w celu poszukiwania nowych urządzeń do dodania do procesu monitorowania. Administrator systemu musi mieć możliwość wskazania zakresu adresów IP, które nie podlegają 6. procesowi skanowania, nawet jeżeli wchodzą w skład zaznaczonej do skanowania sieci IP Sieci niezaznaczone jako sieci do skanowania nie 7. mogą być automatycznie skanowane. Administrator musi mieć możliwość wskazania adresu 8. IP, który na jego żądanie ma zostać przeskanowany. Skanowanie sieci zaznaczonych do skanowania jak i odkrytych urządzeń ma się odbywać cyklicznie i 9. automatycznie tzn. bez konieczności interwencji administratora systemu. Administrator w dowolnym momencie pracy systemu 10. musi mieć możliwość wskazania sieci lub urządzenia, które ma zostać ponownie przeskanowane Liczba monitorowanych przez system urządzeń i ich 11. elementów (np. ilości monitorowanych interfejsów sieciowych) bez ograniczeń a) W wyniku cyklicznego skanowania urządzeń system monitorowania musi automatycznie aktualizować swoje dane na temat skanowanego urządzenia z aktualnie odnalezionymi tam elementami, które mogą podlegać monitorowaniu. b) Nowe elementy muszą być automatycznie dodawane do systemu monitorowania, a takie, które nie zostały ponownie odnalezione, mają być zaznaczane jako usunięte, ale nie mogą być automatycznie usuwane z systemu. Tylko użytkownik może zdecydować o usunięciu konkretnego elementu lub urządzenia, które było monitorowane a) Administrator musi mieć możliwość zaznaczania elementu lub urządzenia monitorowanego jako nie podlegającego aktualnie monitorowaniu bez konieczności usuwania go z systemu. b) Musi być także dostępna opcja odwrotna, czyli administrator musi mieć możliwość ponownego włączenia monitorowania elementu, który został wcześniej wyłączony z procesu monitorowania. a) System musi mieć możliwość automatycznego przypisywania stanów monitorowanym elementom.

8 8 b) Stanów tych powinno być kilka począwszy od stanu całkowicie poprawnego (poprawny) aż do stanu całkowicie niepoprawnego (krytyczny). c) Powrót ze stanu gorszej jakości powinien być sygnalizowany specjalnym stanem (np.: był krytyczny), aby użytkownik miał możliwość zorientowania się, że w danym czasie zaszła negatywna zmiana, choć stan aktualny może już być poprawny a) System monitorowania musi mieć możliwość okresowego, asynchronicznego wysyłania pakietów typu ping (ICMP ECHO) do monitorowanych urządzeń i dowolnych 15. wskazanych adresów IP, b) oraz asynchronicznego odbioru pakietów zwrotnych. Te obiekty typu ping muszą być grupowane, tzn. każdy obiekt typu ping musi należeć do pewnej grupy pingów Administrator musi mieć możliwość ustawienia dla każdej grupy pingów następujących właściwości: a) interwał pomiędzy seriami pakietów (sekundy), b) ilość pakietów w serii, c) rozmiar pakietu w bajtach, 16. d) interwał pomiędzy pakietami w serii (milisekundy), e) wielkość timeout-u dla pakietu (milisekundy), f) limitów dla minimalnego, średniego i maksymalnego czasu odpowiedzi (milisekundy) po przekroczeniu których operator może być informowany. System monitorowania musi umożliwiać wysyłanie wewnętrznych komunikatów SNMP-Trap w 17. przypadku zmiany stanu (UP/DOWN) pingowanego adresu IP tak samo jak przekroczenia któregoś z limitów czasu jego odpowiedzi. System monitorowania musi monitorować interfejsu sieciowe z monitorowanych urządzeń i zbierać z nich dane takie jak: a) nazwa, b) opis, 18. c) typ, d) prędkość, e) stan administracyjny i operacyjny, f) czas ostatniej zmiany stanu operacyjnego, g) adresy IP. System monitorowania musi kolekcjonować dane na temat ilości ruchu (pakiety i bajty) jaki przesyłany jest 19. przez interfejsu sieciowe monitorowanych urządzeń i udostępniać te dane użytkownikowi jako wykresy dostępne przez przeglądarkę internetową. System monitorowania musi monitorować czas pracy 20. urządzeń (uptime) i informować o ich restartach a) System musi dawać możliwość szybkiego 21. rozszerzenia jego funkcjonalności o monitorowanie tych cech i elementów urządzeń,

9 9 które dostępne są poprzez protokół SNMP, ale jeszcze nie zostały zaimplementowane w systemie. b) Włączenie tych nowych elementów do monitorowania powinno być możliwe w przeciągu kilku dni i musi być kompatybilne z zresztą elementów systemu monitorowania (np.: w zakresie sterowania alarmami, o których informowani są użytkownicy). Tak zaimplementowane nowe elementy podlegające monitorowaniu muszą udostępniać na życzenie administratora: kolekcjonowanie monitorowanych danych i przedstawiania ich jako wykresy, monitorowanie elementów w celu wykrycia zmian pewnych ich zmiennych, ich rejestracji i przedstawiania tych zmian w formie raportów. JEŚLI obecne w sieci urządzenia udostępniają poprzez SNMP poprawne dane dotyczące swojej konfiguracji i warunków pracy, to system monitorowania musi umieć monitorować i ewentualnie przedstawiać zebrane dane jako wykresy dla następujących elementów: a) protokoły: BGP, IS-IS, OSPF, STP, ICMP, 22. b) błędy warstwy fizycznej interfejsów sieciowych, c) błędy na interfejsach ethernetowych, d) obciążenie procesorów i kart sieciowych urządzeń, e) informacje na temat zasilaczy, wiatraków i czujników temperatury zawartych w urządzeniach. a) System monitorowania musi umożliwiać generowanie alarmów dźwiękowych oraz musi dawać możliwość ich czasowego lub stałego zablokowania. b) System musi dawać możliwość wyciszenia alarmów dla wskazanych monitorowanych 23. elementów: do podanego momentu w przyszłości, do czasu powrotu stanu wskazanego elementu do stanu poprawnego (potem system sam automatycznie aktywuje ponownie alarm dla tego elementu), na zawsze. 24. System monitorowania musi umożliwiać ustawianie stanu pasywnego dla wskazanego monitorowanego elementu dzięki czemu jego stan nie będzie się zmieniał nawet pomimo zmiany jego stanu na stan krytyczny.

10 a) System monitorowania musi dostarczać możliwość etykietowania monitorowanych urządzeń i ich elementów za pomocą tekstu z funkcjonalnością zastępowania etykiet, dodawania oraz wycinania ich części na poziomie monitorowanych elementów urządzenia. b) Etykieta urządzenia może być dziedziczona przez jego elementy podlegające monitorowaniu, ale musi też być możliwość blokowania tego dziedziczenia System musi dać się tak skonfigurować, aby podejmować różne akcje jako odpowiedzi na zaistniałe zdarzenia, zależnie od zawartości tekstowej etykiety występującej na danym urządzeniu tak samo jak na monitorowanym elemencie tego urządzenia. System musi umieć powiadomić różnych użytkowników w przypadku wykrytego zdarzenia lub awarii zależnie od wartości etykiety dla danego urządzenia lub jego elementu System monitorowania musi odbierać komunikaty SNMP-Trap nadsyłane do stacji monitorowania przez urządzenia sieciowe System musi umożliwiać formatowanie otrzymanych komunikatów SNMP-Trap do dowolnej postaci tekstowej, której formę może zmieniać administrator System musi dostarczać możliwość zróżnicowanej reakcji na otrzymywane komunikaty SNMP-Trap zależnie od urządzenia będącego nadawcą komunikatu, rodzaju komunikatu oraz godziny otrzymania wiadomości System musi umożliwiać zapis otrzymywanych komunikatów SNMP-Trap System monitorowania musi umieć agregować identyczne ze względu na rodzaj i urządzenie źródłowe komunikaty SNMP-Trap w celu informowania użytkownika w określonych momentach i periodycznych odstępach czasowych a nie za każdym razem otrzymania takiego komunikatu. a) System monitorowania musi umieć połączyć otrzymane komunikaty SNMP-Trap dotyczące tej samej sprawy mimo, że komunikaty są różnych typów. b) Zasady łączenia komunikatów muszą być konfigurowalne.

11 11 a) System monitorowania musi dostarczać mechanizmów automatycznego monitorowania toczących się spraw (awarii) powstałych na podstawie otrzymanych komunikatów SNMP- Trap. b) Musi on bez ingerencji użytkownika sam je utworzyć, monitorować i zamknąć jeśli awaria się skończyła. 34. c) Monitorowanie musi się odbywać poprzez konfigurowalne skrypty, których treść może modyfikować administrator. d) Użytkownicy muszą mieć możliwość otrzymywania powiadomień o wybranych, toczących się sprawach, oraz muszą mieć możliwość administracyjnego zamykania spraw jak również wstrzymania nadsyłania powiadomień dla wybranej sprawy. System monitorowania musi mieć możliwość 35. monitorowania routerów logicznych firmy Juniper Networks Inc. 36. a) Dostęp do danych gromadzonych przez system monitorowania, wykresów i raportów, musi być możliwy przez przeglądarkę internetową (webową). b) Przeglądarka internetowa obsługująca język HTML oraz Javascript musi być wystarczająca do dostępu do wszystkich gromadzonych danych udostępnianych przeglądarkom internetowym. a) System monitorowania powinien mieć możliwość tworzenia swoich własnych użytkowników i ich 37. grup i administrowania nimi. b) Każdy użytkownik musi mieć możliwość przynależności do dowolnej liczby grup. a) Każdy zdefiniowany użytkownik systemu monitorowania musi mieć określony poziom uprawnień. b) Powinien być wyróżniony poziom uprawnień, który oznacza poziom administratora systemu 38. oraz kolejne poziomy o coraz mniejszych możliwościach dostępu do danych zbieranych przez system monitorowania. c) Powinno być przynajmniej 10 różnych poziomów uprawnień użytkowników.

12 12 Poszczególne dane gromadzone przez system monitorowania, odkryte urządzenia wraz z ich elementami, muszą mieć możliwość zdefiniowania ich właściciela oraz grupy oraz następujących praw dostępu: a) prawa do zapisu dla właściciela, b) prawa do odczytu dla właściciela, c) prawa do wykonania dla właściciela, 39. d) prawa do zapisu dla grupy, e) prawa do odczytu dla grupy, f) prawa do wykonania dla grupy, g) prawa do zapisu dla pozostałych użytkowników, h) prawa do odczytu dla pozostałych użytkowników, i) prawa do wykonania dla pozostałych użytkowników, j) minimalnego poziomu użytkownika, który może dokonać modyfikacji Dane gromadzone przez system monitorowania, poza użytkownikiem i grupą główną, muszą mieć 40. możliwość określenia dowolnej ilości grup dodatkowych. Dane gromadzone przez system monitorowania 41. muszą być przechowywane w relacyjnej bazie SQL a) System monitorowania musi zapewniać okresowe archiwizowanie i usuwanie starych danych gromadzonych podczas swojej pracy w bazie SQL. b) Dane te muszą być archiwizowane w postaci 42. zrzutów starych danych do plików tekstowych, które następnie administrator, powiadomiony przez system o dostępności nowego archiwum, może nagrać na płytę DVD lub inny nośnik danych System monitorowania musi umożliwiać określenie wieku danych, które system ma uważać za stare i podlegające archiwizowaniu System monitorowaniu musi umożliwiać rozbudowę w przyszłości o funkcjonalność pozwalającą rozproszyć bazę danych na wiele serwerów bazodanowych, gdy z powodu dużej ilości danych wydajność pojedynczego serwera nie będzie satysfakcjonująca. Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model, wersja ; I. System zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) II. Przełącznik sieciowy I.... II.... III. Systemu monitorowania urządzeń sieciowych III....

13 13 Ilość /szt.: I. System zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) II. Przełącznik sieciowy III. Systemu monitorowania urządzeń sieciowych Cena brutto: I. System zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) II. Przełącznik sieciowy I. - szt. 1. II. - szt. 1. III. - szt. 1 I.... II.... III. Systemu monitorowania urządzeń sieciowych III....

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń sieciowych dla Pracowni Bezpieczeństwa Sieciowego WFAiIS UJ w Krakowie.

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń sieciowych dla Pracowni Bezpieczeństwa Sieciowego WFAiIS UJ w Krakowie. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 17 października

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA URZĄDZEŃ DO SERWEROWNI KOD CPV: 30200000-1 1. System zabezpieczeń sieciowych (Firewall) UTM - 1 szt. 1 Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/5 Załącznik nr 4b do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 02 do OPZ - Zapora ogniowa typu A

Załącznik nr 02 do OPZ - Zapora ogniowa typu A Załącznik nr 02 do OPZ - Zapora ogniowa typu A I. CECHY ZAPORY OGNIOWEJ TYPU A I.1. Podstawowe wymagania dla urządzenia. I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia typu firewall. Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Opis oferowanego parametru

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia typu firewall. Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Opis oferowanego parametru Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia typu firewall Producent:.. Model:.. Kraj pochodzenia:.. Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Opis oferowanego parametru

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego routera do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej nr 2 (Urządzenia firewall) Część II zamówienia

Formularz Oferty Technicznej nr 2 (Urządzenia firewall) Część II zamówienia ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 8a do SIWZ (Załącznik nr 2 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej nr 2 (Urządzenia firewall) Część

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III Załącznik nr 1c Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr III Dostawa urządzenia brzegowego 1szt. 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk następujących urządzeń zabezpieczeń sieciowych: Przedmiot zamówienia Palo Alto Networks PA-3020 z aktywnym (w okresie

Bardziej szczegółowo

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia Parametr 11: podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. Parametr 12: definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE. Parametry graniczne i wymagalne dla sprzętu dostarczonego przez oferenta.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE. Parametry graniczne i wymagalne dla sprzętu dostarczonego przez oferenta. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze urządzenia zabezpieczania sieci UTM o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Załącznik Nr 1 Pak Nr 1 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia sieciowego UTM (1 szt.) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Wyznaczony

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dla systemu:

Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Postępowanie nr BZP.2420.18.201AB Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Edge-Core Networks Przełączniki WebSmart: Podręcznik Administratora

Edge-Core Networks Przełączniki WebSmart: Podręcznik Administratora ROZWIĄZANIA DLA SIECI WiFi, ISP, DC, Systemów zabezpieczeń Edge-Core Networks Przełączniki WebSmart: Podręcznik Administratora Historia wersji Wersja Data Utworzył Uwagi 1.0 2015-01-08 Adam Kozłowski Wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik typ 1 2szt 1 Urządzenie o zamkniętej konfiguracji i wysokości 1 RU. 2 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 5 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OP-IV ELB. 1. Przełącznik Typ II 6 sztuk. Ilość Numer produktu, producent, model/typ oferowanego sprzętu * Nazwa sprzętu OP-IV.

OP-IV ELB. 1. Przełącznik Typ II 6 sztuk. Ilość Numer produktu, producent, model/typ oferowanego sprzętu * Nazwa sprzętu OP-IV. OP-IV.27 Załącznik nr 6 do SIWZ * - pozostawić właściwe (niepotrzebne skreślić) 1. Przełącznik Typ II 6 sztuk Nazwa sprzętu Ilość Numer produktu, producent, model/typ oferowanego sprzętu * Wbudowane funkcje

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

7. Konfiguracja zapory (firewall)

7. Konfiguracja zapory (firewall) 7. Konfiguracja zapory (firewall) Konfiguracja firewalla w rozwiązaniach NETASQ podzielona jest na dwie części. Pierwszą z nich są reguły domyślne a drugą polityki konfigurowane przez administratora. W

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Opis oferowanego asortymentu Producent:.Model..Rok produkcji (wypełnia Wykonawca) PARAMETRY/FUNKCJE PARAMETRY/FUNKCJE GRANICZNE OFEROWANE wypełnia Wykonawca (TAK/NIE)

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA nr sprawy: SZP.3701.11.2012 Katowice, dn. 24.09.2012r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych i oprogramowania w 2017 r. wg dwóch części dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 28 kwiecień 2017

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 28 kwiecień 2017 TV PRZEMYSŁOWA > monitoring IP > routery > Model : - Producent : TP-LINK Możliwość utworzenia do 50 tuneli IPsec VPN jednocześnie, przepustowość IPsec VPN do 50Mb/s IPsec, PPTP, L2TP, L2TP over

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji SofaWare S-box SofaWare S-box to niewielkiego rozmiaru, ciche w działaniu, łatwe w instalacji i zarządzaniu urządzenia Firewall

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo