Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią z zastrzeżeniem minimum 5 letniej gwarancji producenta przełączników dostępowych. A) Przełącznik rdzeniowy 1szt. Wymagania ogólne: Przełącznik posiadający możliwość instalacji przynajmniej 11 modułów kart liniowych oraz być wyposażony w dwie karty zarządzające w celu redundancji. Przełącznik (obudowa) mający możliwość instalacji redundantych zasilaczy, przełącznik musi być wyposażony w maksymalną ilość zasilaczy, tak, aby nie było konieczności rozbudowy zasilaczy w przyszłości. Konfiguracja zasilaczy przełącznika umożliwiająca instalację kart liniowych zapewniających minimum 24 porty 10/100/1000Base-T/TX z zasilaniem 802.3af (Power over Ethernet) każda, we wszystkich slotach przełącznika bez konieczności rozbudowy zasilaczy w przyszłości. Przełącznik musi być wyposażony w: o karty liniowe zapewniające przynajmniej 16 portów 10G definiowalnych wkładkami X2/XFP lub równoważnymi, przy czym ze względów bezpieczeństwa, do wyżej wymienionej wymaganej ilości portów nie wlicza się ewentualnych portów znajdujących się na modułach zarządzających, o 6 kart liniowych zapewniające przynajmniej 24 porty 10/100/1000 BaseT/TX zakończonych fizycznym stykiem RJ-45, z obsługą standardu 802.3af (Power over Ethernet) każda, na wszystkich portach. Przełącznik posiadający moduł nadzorujący o minimalnych parametrach: o sprzętowe wsparcie przełączania min. 400 Mpps dla IPv4, o przepustowość min. 720Gbps, o min. 256 MB pamięci RAM, o min. 32 MB pamięci Flash, o obsługa min. 200 aktywnych sieci VLAN, o obsługa min adresów MAC, o sprzętowe wsparcie dla obsługi list dostępu L1-L4. Przełącznik zapewniający obsługę następujących funkcjonalności/protokołów związanych z warstwą drugą: o enkapsulacja 802.1Q, o Spanning-tree PortFast oraz ochrona guard PortFast, o 802.3ad, IGMP snooping, o Q-in-Q pass-through, o Obsługa VLAN Classification: MAC, protocol, IP subnet, o IEEE 802.1ad VLAN Stacking (QinQ), o IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) ze wsparciem dla wielu instancji, o IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) ze wsparciem dla wielu instancji, o IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol,

2 o BPDU Watch Guard, Root Guard, o PVST+. Przełącznik zapewniający obsługę następujących funkcjonalności/protokołów związanych z warstwą trzecią: o routing statyczny IP, o RIP(v1, 2), o OSPF (v2, 3), o Tunelowanie GRE, o IGMP (v1, 2, 3), o PIM SM/DM, o SSM, o DVMRP, o IPv6, o HSRP lub VRRP (v2, 3). Przełącznik zapewniający wsparcie dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): o wsparcie dla czterech kolejek sprzętowych, o wsparcie dla obsługi pola DSCP, o klasyfikacja na bazie informacji zawartych w nagłówku IP (ToS) lub polu DSCP, o definiowanie reguł w oparciu o informację z nagłówków warstwy 3 i 4 (dla ruch IP), o kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki, o definiowanie QoS per port oraz per VLAN. Przełącznik zapewniający wsparcie dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: o wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, o standardowe i rozszerzone listy dostępu (ACL) na wszystkich portach, o obsługa list dostępu typu router ACL (RACL), VLAN ACL, o autentykacja w oparciu o 802.1x z przypisaniem portu VLAN, o wsparcie dla pracy w architekturze NAC, o wsparcie dla prywatnego VLANu, o DHCP snooping, DHCP Option 82, o Port security, SSH (v1, 2), o filtracja adresów MAC, o Inspekcja tablicy ARP, o ochrona adresu IP (źródłowego), Przełącznik zapewniający wsparcie dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: o dedykowany port konsoli, o pojedynczy adres IP dedykowany do zarządzania pełną funkcjonalnością, o możliwość zarządzania za pomocą oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem producenta (Web-based) oraz przez dedykowaną aplikację producenta urządzenia, o wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), o kopiowanie ruchu z określonego portu i przesyłanie tego ruchu na odległość, o HTTPS. Przełącznik umożliwiający instalację kart liniowych z interfejsami PoE zgodnie z 802.3af. Urządzenie musi mieć możliwość instalacji w standardowej szafie teletechnicznej 19.

3 Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny musi być przechowywany w pamięci nieulotnej (FLASH). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. Przełącznik umożliwiający przechowywanie przynajmniej dwóch obrazów systemu operacyjnego. Przełącznik musi być dostarczony z 8 modułami światłowodowymi XFP 10 Gb/s SR (światłowód wielomodowy) oraz 4 modułami światłowodowymi XFP 10 Gb/s LR (światłowód jednomodowy) pochodzącymi od producenta przełącznika lub certyfikowanymi przez niego. B) Przełączniki dostępowe 14 szt. Wymagania ogólne: urządzenie o stałej konfiguracji fizycznej min. 48 portów dostępowych 10/100/1000 RJ- 45 oraz minimum 4 porty dla wkładek SFP, przy czym dopuszcza się, aby porty SFP były realizowane przy pomocy portów podwójnego zastosowania wchodzących w skład 48 portów dostępowych. Urządzenie musi posiadać: minimum 44 portów PoE 802.af, 2 porty X2/XFP 10G porty dla wkładek SFP muszą umożliwiać instalację transmiterów SFP w standardzie 1000Base-X, o długości fali 1310nm, styk LC dla jednodomowych włókien światłowodowych 9/125 µm urządzenie musi umożliwiać łączenie min. 8 urządzeń w stos poprzez porty o przepustowości min. 10Gbps full-duplex urządzenie musi zostać dostarczone z nadmiarowym zewnętrznym zasilaczem min. 128MB pamięci DRAM oraz min. 16MB pamięci Flash obsługa min adresów MAC wydajność przełączania co najmniej 100 Mpps automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector) obsługa co najmniej 255 sieci VLAN i 4094 VLAN ID obsługa mechanizmów dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami funkcjonalność port-fast lub równoważna obsługa protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: o IEEE 802.1x o IEEE 802.1s o IEEE 802.1w o IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX o IEEE 802.3ad o IEEE 802.1D o IEEE 802.1p o IEEE 802.1Q o IEEE BASE-T o IEEE 802.3u 100BASE-TX o IEEE 802.3z 1000BASE-X o IEEE 802.3ab 100BASE-T

4 zaawansowane przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły IPv4: o IP: RIPv1v2, OSPF, IS-IS oraz routing statyczny o Multicast: IGMP v1, v2, v3 snooping, PIM-SM/DM, DVMRP o VRRP v2 wsparcie protokołu IPv6: o RIPng, OSPFv3, routing statyczny o Multicast: PIM-SM/DM, o VRRP v3 dopuszcza się stosowanie dodatkowych licencji w celu uruchomienia funkcjonalności zaawansowanego routingu dynamicznego, lecz urządzenie musi zostać z nimi dostarczone mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: o obsługa co najmniej czterech kolejek, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu o mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VIP o flow-based QoS z wejściową i wyjściową zmianą parametrów (tzw. remarking) o zarządzanie kolejkowaniem: Random Early Detect (RED), Stricte Priority (SPQ), Weighted Round Robin (WRR), Deficit Round Robin (DRR) o możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: o dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3, HTTPS/SSL o uwierzytelnianie funkcją skrótu dla protokołów RIPv2, OSPFv2, SNMPv3 o wsparcie dla standardu 802.1x port-based, multiple-client, MAC authentication o obsługa mechanizmów Guest VLAN, MAC address lockdown, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection o możliwość aplikowania list kontroli dostępu (ACL) per port, MAC SA/DA, IP SA/DA, TCP/UDP port, o funkcjonalność STP Root Guard, STP BPDU guard o możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ o możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN Edge o monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping), DHCP Option 82, DHCP IP Spoof protection o możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu z innego przełącznika (tzw. SPAN, RSPAN lub równoważne) o ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe o obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia o min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) o współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC lub NAP lub podobne obsługa ruchu multicast z wykorzystaniem IGMP snooping v1, v2 oraz v3 obsługa NTP obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP 802.3ad plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym

5 urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian przechowywanie co najmniej 2 obrazów systemu operacyjnego możliwość zarządzania przy pomocy aplikacji graficznej zainstalowanej na urządzeniu, dostarczanej przez producenta możliwość zarządzania przy pomocy osobnej, dedykowanej aplikacji do zarządzania infrastrukturą sieciową producenta urządzenia możliwość montażu w szafie 19 wysokość 1U obudowa wykonana z metalu minimum 5 letni okres gwarancji, minimum 2 letni okres rękojmi. Wszystkie przełączniki muszą pochodzić od jednego producenta. Wraz z przełącznikami dostępowymi należy dostarczyć: 8 szt. modułów światłowodowych XFP 10 Gb/s SR (światłowód wielomodowy), 4 szt. modułów światłowodowych XFP 10 Gb/s LR (światłowód jednomodowy) pochodzących od producenta przełącznika lub certyfikowanymi przez niego 6 szt. kabli stackujących o dł. minimum 30 cm patchcordy światłowodowe w ilości i konfiguracji niezbędnej do podłączenia wszystkich urządzeń sieciowych. organizery kabli ethernet 1U w ilości 40 szt oraz 4 organizery 2U do kabli światłowodowych 500 sztuk patchcordów miedzianych o długości 0,5 m w 10 kolorach cat sztuk patchcordów miedzianych o długości 3 m w 10 kolorach cat sztuk patchcordów miedzianych o długości 2 m w 10 kolorach cat sztuk patchcordów miedzianych o długości 5 m w 10 kolorach cat 6 C) Punkty dostępowe wewnętrzne 30 szt. - Punkt dostępowy współpracujący z kontrolerem będącym przedmiotem przetargu pochodzący od tego samego producenta - Minimum dwa moduły radiowe - Praca w standardzie a/n oraz b/g/n, zintegrowana antena 3x3 MIMO dualband (dla standardu n) - Współpraca z zasilaniem 802.3af PoE oraz 802.3at PoE+ oraz możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania 5V DC - Co najmniej dwa interfejsy 10/100/1000 RJ-45 (Dual homing) z funkcjonalnością auto MDI/MDX - Dedykowany port konsoli - Możliwość pracy w trybie punktu dostępowego, monitora RF (monitorowania fal radiowych) lub obu tych trybach jednocześnie - Automatyczne zarządzanie mocą nadawania oraz pokrycia zasięgiem (ARM) - Wsparcie minimum 32 SSID

6 - VLAN load balancing - Call Admission Control - Wsparcie dla wireless multimedia QoS (WMM) - Filtrowanie ruchu multicast - Klasyfikacja ruchu, rezerwacja pasma (T-SPEC/TCLAS) - Zabezpieczenie fizyczne punktu mocowania - Możliwość regulacji mocy sygnału przez system zarządzania Wraz z punktami dostępowymi należy dostarczyć: - Karty sieciowe Wi-Fi do doposażenia komputerów stacjonarnych ze złączem PCI w standardzie n, z dołączaną anteną zewnętrzną - 20 szt. Gwarancja 2 lata. D) Punkty dostępowe zewnętrzne 2 szt. - Punkt dostępowy współpracujący z kontrolerem będącym przedmiotem przetargu pochodzący od tego samego producenta - Urządzenie o przeznaczeniu do stosowania na zewnątrz, wyposażone w specjalną obudowę zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych, umożliwiającą pracę urządzenia w zakresie temperatur od -30C do 55C oraz wilgotności od 0 do 95%, - Minimum dwa moduły radiowe - Praca w standardzie a oraz b/g - Minimum cztery gniazda antenowe 4 x N-Type (funkcjonalnośc diversity) - Interfejs 10/100 RJ-45 z funkcjonalnością auto MDI/MDX - Współpraca z zasilaniem 802.3af PoE oraz możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania 12V DC - Dedykowany port konsoli - Fizyczny interfejs uziemienia - Możliwość pracy w trybie punktu dostępowego, monitora RF (monitorowania fal radiowych) lub obu tych trybach jednocześnie - Automatyczne zarządzanie mocą nadawania oraz pokrycia zasięgiem (ARM) - Wsparcie minimum 16 SSID - Wsparcie dla klientów głosowych: Cisco Skinny, NOE, SIP, Vocera - QoS per sesja, Wsparcie dla wireless multimedia QoS (WMM) - Call Admission Control - Filtrowanie ruchu multicast - Klasyfikacja ruchu, rezerwacja pasma (T-SPEC/TCLAS) - Zabezpieczenie fizyczne punktu mocowania - Możliwość regulacji mocy sygnału przez system zarządzania E) Kontroler bezprzewodowy 2 szt. w klastrze HA Wymagania odnośnie kontrolera bezprzewodowego: - Kontroler musi łączyć w jednym fizycznym urządzeniu funkcjonalności: kontrolera sieci bezprzewodowej, urządzenia statefull firewall, możliwość pracy jako VPN gateway (możliwość rozbudowy o funkcję VPN IPsec)

7 - Obsługa minimum 32 punktów dostępowych z możliwością rozszerzenia do minimum 128 punktów dostępowych na pojedynczym kontrolerze - Możliwość obsługi do 2048 użytkowników obsługiwanych przez pojedynczy kontroler przy wykorzystaniu odpowiednich licencji - Licencja na 32 punkty dostępowe oferująca tzw. intrusion protection, wykrywanie i blokowanie obcego badania sieci, ochrona przed atakami DoS, nieautoryzowanym dostępem do sieci. - Licencja na 1024 jednoczesne sesje dla profili firewalla (Zależność reguł od użytkownika a nie tylko adresu IP, ról itp.) z możliwością dodania minimum 1024 kolejnych licencji - Licencja na 1024 jednoczesne sesje uwierzytelnienia w architekturze klient-serwer L2 VPN xsec point-to-point AES - Minimum 4 porty Dual personality (10/100/1000Base-TX i slot GBIC/SFP) - Urządzenie musi być przystosowane do montażu w standardowej szafie sieciowej 19- calowej. Wysokość urządzenia 1RU - Obsługa VLAN - Minimum 128 interfejsów VLAN IP - Obsługa translacji adresów NAT. - Wydajność po stronie przewodowej minimum 4Gb/s dla ruchu nieszyfrowanego i szyfrowanego (3DES, AESCBS256) - Obsługa minimum aktywnych sesji Firewall - Roaming użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi. - Możliwość rozbudowy o obsługę wyniesionych punktów dostępowych (oddzielonych od kontrolera siecią WAN). Wstępnie skonfigurowany wyniesiony punkt dostępowy powinien zestawiać tunel VPN do kontrolera. Obsługa minimum 250 wyniesionych punktów dostępowych. - Kontroler powinien obsługiwać punkty dostępowe pracujące w standardzie n - Funkcja dynamicznego zarządzania RF (dynamic RF management) - Funkcja fizycznej lokalizacji użytkowników bezprzewodowych oraz obcych punktów dostępowych - Tryb pracy monitora RF dla wszystkich podłączonych punktów dostępowych (jeżeli konieczna jest licencja, powinna zostać dostarczona licencja dla minimum 32 punktów dostępowych). Funkcje monitora RF muszą obejmować: wykrywanie, klasyfikację oraz eliminację wskazanych zagrożeń sieci bezprzewodowej takich jak (minimum): obce punkty dostępowe, ataki DoS, ataki na sieci bezprzewodowe oraz podszywanie się. - Obsługa następujących metod szyfrowania i kontroli połączeń: WEP, dynamic WEP, TKIP WPA, WPA2, AES-CCMP, EAP, PEAP, TLS, TTLS, LEAP, EAP-FAST. - Obsługa szyfrowania AES-CCM, TKIP i WEP centralnie na kontrolerze - Obsługa szyfrowania SSL i TLS, RC4 128-bit oraz RSA 1024 i 2048 bit - Możliwość autoryzacji dostępu użytkowników: Autoryzacja użytkowników sieci przewodowej jak i mobilnej (tj. z kartami WiFi abgn) Typy autentykacji: IEEE 802.1X (EAP,LEAP,PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS, EAP- FAST), RFC 2548, RFC 2716 PPP EAP-TLS, RFC 2865 Radius Authentication, RFC 3576 dynamic Auth Ext for Radius, RFC 3579 Radius support for EAP, RFC 3580, 3748.

8 Autentykacja możliwa w oparciu o przeglądarkę WWW (Portal WWW), 802.1X i adres MAC Możliwość autoryzacji z wykorzystaniem nazwy użytkownika, adresu IP, adresu MAC i klucza szyfrującego. Wsparcie dla autoryzacji typu: Microsoft NAP, Symantec SSE Możliwość utworzenia, co najmniej do 8 SSID na każdym punkcie dostępowym (AP) Możliwość stosowania różnego typu szyfrowania na różnych SSID Możliwość wyboru serwera RADIUS w zależności od SSID Możliwość przypisywania różnych VLANów i Portali WWW dla różnych SSID. Możliwość konfiguracji mieszanego szyfrowania dla każdego SSID ( np. WPA/TKIP+WPA2/AES) Autoryzacja użytkowników możliwa w oparciu o lokalna bazę użytkowników Obsługa zewnętrznych serwerów autoryzacji AAA Obsługa: LDAP, MS Active Directory, Novell edirectory, Sun One Identity Server Możliwość automatycznego przełączenia się z zewnętrznego serwera AAA na wewnętrzną bazę autoryzującą użytkowników w przypadku awarii zewnętrznego serwera (lub zespołu serwerów) AAA. Możliwość autoryzacji każdego pakietu ( per packet indentity verification ) Możliwość definiowania ról i w oparciu o nie realizowanie różnych polityk autoryzacji i weryfikacji. Obsługa XML API dla integracji z zewnętrznym Portalem WWW - Integracja różnych typów transmisji w jednej sieci (VLAN, SSID): Integracja transmisji danych i głosu - Obsługa QoS z użyciem Voice Flow Classification - Obsługa SIP, Spectralink SVP, CISCO SCCP, Vocera ALGs - Kolejkowanie w powietrzu z użyciem QoS (strict priority queing for over-the-air QoS) - Obsługa Diffserv marking i 802.1p dla QoS - Szybki roaming dla obsługi bezprzewodowych połączeń VoIP - Per-user and per-role rate limits bandwidth controls - Kontrola punktów dostępowych (Adaptive Radio Managment -ARM): o Automatyczne ustalanie kanału i mocy promieniowania kontrolowanych punktów dostępowych (AP) o Stałe monitorowanie pasm radiowych i serwisów Użytkowników o Self-healing coverage based on dynamic RF conditions o Dense deployment options for capacity optimalization o AP load-balancing w oparciu o liczbę Użytkowników o AP load-balancing w oparciu o wysycenie łącza o Optymalizowanie pokrycia terenu sygnałem i zapobieganie interferencjom pomiędzy punktami dostępowymi o Obsługa h o Automatyczna lokalizacja i detekcja active RFID tags o Wbudowane XML based localization API dla RFID aplikacji o Detekcja Obcych (Rogue) AP i wbudowane oprogramowanie do wizualizacji lokalizacji. o Automatyczne klasyfikacja Obcych, interferujących i poprawnych AP o Over-the-air and over-the-wire AP containment o Wykrywanie i neutralizacja sieci Ad-hoc o Detekcja Windows client bridging i wireless bridge

9 o Ochrona przed atakami DoS (Deny Of Service) na AP i stacje końcowe o Detekcja stacji źle skonfigurowanych (misconfigured standlone stations and contaiment) o Możliwość w pewnym stopniu monitorowania 3rd party AP z punktu widzenia wydajności i konfliktów (performance monitoring and troubleshooting) o Możliwość tworzenia sygnatur nowych ataków (flexible attacks signature creation for a New WLAN attacks) o EAP handshake and sequence number analysis o VALID AP impersonation detection o Detekcja takich ataków jak: frame flood, fake AP, Airjack o ASLEAP, death broadcast, null probe response detection o Netstumbler-based network probe detection - Statefull Firewall o możliwościach i cechach: o Obsługa trybu transparent o Inspekcja pakietów powiązana z identyfikacja użytkowników lub portów (stateful packet inspection tied to user indentity or ports) o Reguły zależne od lokalizacji lub czasu (localization and time-of-day aware Policy definition) o IEEE awarness for WLAN firewalling o Over-the-air Policy enforcement and stadion blacklisting o Session mirroring and per-packet logs for forensic analysis o Możliwość szczegółowego logowania (detailed firewall logs for usage auditing) o Zgodność z ICSA corporate firewall 4.1 o Application Layer Gateway (ALG) support for FTP, TFTP o Opcjonalny suport Application Layer Gateway (ALG) for SIP, SCCP, RTSP, Vocera, PPTP po zakupie w przyszłości odpowiedniej licencji o Source and destination NAT o Dedicated flow processing hardware for high processing o Detekcja i obrona przed atakami DoS TCP, ICMP o Policy-based forwarding into GRE tunnels for guest traffic o Zewnętrzny interfejs do integracji z rozwiązaniami bezpieczeństwa firm trzecich (np. inline anti-virus, anti-spam, content filtering) - Opcjonalna obsługa sieci VPN możliwa w przyszłości po zakupie odpowiedniej licencji: o Site-to-site VPN support o VPN Server emulation for easy integration into WLAN o Terminacja klientów L2TP/IPSEC VPN o Obsługa tokenów RSA dla mobilnych klientów o XUATH/IPSEC termination for 3rd party clients o PPTP VPN Termination o Obsługa serwerów RADIUS i LDAP dla autentykacji VPN o Obsługa autentykacji typu: PAP CHAP, MS-CHAP i MS-CHAP2 o Szyfrowanie typu DES, 3DES, AES i MPPE realizowane poprzez dedykowane układy scalone (hardware encryption). - Obsługa szyfrowania point-to-point xsec dla L2 VPN (licencja jak wyżej na 1024 sesje xsec) - Przełączanie w warstwie L2 i L3 modelu OSI over-the-air over-the-wire - Proxy mobile IP i Proxy DHCPS for L3 roaming - Wbudowany serwer DHCP oraz DHCP relay - Obsługa VRRP - Mechanizm redundancji kontrolerów

10 - Obsługa 802.1D, 802.1q - Obsługa SNMPv2 i SNMPv3 dla zarządzania kontrolerami - Zarządzanie kontrolerami poprzez HTTP, HTTPs, CLI poprzez SSH, Telnet i port konsoli - Zgodność plików (wymienność) z analizatorami typu Ethereal, Airopeek i AirMagnet - Centralne zarządzanie AP wraz z tworzeniem i zarządzaniem obrazów konfiguracji, oprogramowania - System składający sie z kontrolerów i punktów dostępowych musi mieć możliwość rozbudowy o dodatkowy dedykowany sprzętowy system zarządzania rozszerzający możliwości zarządzania wbudowane w kontrolery. System ten musi produktem tej samej firmy, co pozostałe elementy (tj. kontrolery i punkty dostępowe) - Po zainstalowaniu AP muszą zostać dostrojone w celu zapewnienia optymalnego zasięgu i eliminacji interferencji. F) Licencja na zapewnienie usług głosowych 1szt. Zapewnienie funkcjonalności dla 128 punktów dostępowych: o Wsparcie dla Call Admission Control o Priorytetyzacja ruchu głosowego o Voice-aware 802.1x G) Oprogramowanie do zarządzanie siecią bezprzewodową Wymagania ogólne dla systemu zarządzania rozwiązaniem sieci bezprzewodowej: - Aplikacja umożliwiająca centralne zarządzanie rozwiązaniem sieci bezprzewodowej składającej się z minimum 50 urządzeń (punktów dostępowych, kontrolerów) - Monitorowanie w czasie rzeczywistym użytkowników, sesji i urządzeń z zaznaczeniem wysycenia pasma, siły sygnału radiowego, QoS - Przechowywanie logów z 2 lat - Wykrywanie wrogich punktów dostępowych w sieci bezprzewodowej oraz przewodowej oraz wskazanie prawdopodobnego miejsca wykrycia m.in. poprzez triangulację sygnału. - Automatyzacja i dystrybucja wymiany wersji oprogramowania urządzeń - Wizualizacja mapy pokrycia/zasięgu sygnału sieci bezprzewodowej - Wizualizacja alertów i błędów wraz z możliwością dostosowywania parametrów progów i parametrów wyzwalających - Wsparcie dla sprzętu bezprzewodowego wielu producentów: Aruba, Avaya, Alcatel- Lucent, Cisco, Enterasys, Foundry, HP, Juniper, Lancom, Proxim. - API programistyczne XML umożliwiające integrację z aplikacjami trzecimi - Możliwość zapewnienia funkcjonalności failover one-to-many przy zastosowaniu dodatkowych licencji - Wykrywanie urządzeń przy pomocy protokołów: SNMP, HTTP, CDP. - Czasowe sprawdzanie konfiguracji punktów dostępowych względem poprawności zdefiniowanej polityki - Umożliwia integrację z HP OpenView Network Node Manager

11 H) Oprogramowanie do zarządzanie siecią 1 szt. Wymagania ogólne dla systemu zarządzania siecią przewodową: Dedykowana aplikacja producenta do zarządzania infrastrukturą transmisji danych umożliwiająca podłączenie zdalnych administratorów Wykrywanie urządzeń sieciowych przy wykorzystaniu protokołu SNMP Wizualizacja mapy topologii sieci z uwzględnionymi połączeniami Wizualizacja domen protokołu spanning-tree Automatyzacja zarządzaniem sieciami VLAN na przestrzeni wielu przełączników Lokator występowania błędów przy pomocy kryteriów systemu operacyjnego, ustawień portu, lokalizacji, adresów IP/MAC oraz DNS Automatyzacja backupowania i przywracania konfiguracji urządzeń Automatyzacja wymiany na wielu urządzeniach wersji systemu operacyjnego Aplikacja powinna umożliwiać rozszerzenie w przyszłości do dodatkowe funkcjonalności przy pomocy licencji lub pakietów funkcjonalnych I) Oprogramowanie RADIUS do autentykacji użytkowników 1 szt. Aplikacja dla uwierzytelniania użytkowników VLAN na przełącznikach producenta w oparciu o protokół RADIUS Aplikacja powinna umożliwiać instalacje na serwerze wyposażonym w system Microsoft Windows Server lub SLES Zarządzanie aplikacja musi odbywać się poprzez interfejs Web Aplikacja powinna zostać dostarczona na fizycznym nośniku wraz z niezbędnymi licencjami lub kluczami aktywacyjnymi wsparcie producenta na okres 4 lat Aplikacja powinna wspierać protokoły: o EAP-TTLS/PEAP/TLS/FAST/LEAP/POTP/MD5 o PAP/CHAP o MS-CHAP/v2 Pozwalać na stworzenie domyślnego profile dla użytkownika logującego się do sieci z konkretnego klienta RADIUS Umożliwiać wgląd w historię próśb uwierzytelniania i odpowiedzi Umożliwiać śledzenie długości połączeń użytkowników Wgląd w statystyki połączeń J) Serwer przeznaczony dla oprogramowania zarządzającego 1 szt. W ramach dostawy należy dostarczyć serwer przeznaczony do instalacji oprogramowania zarządzającego siecią przewodową, siecią bezprzewodową oraz serwera Radius. Serwer musi być zgodny z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą Blade SUN 6000 i być dostarczony w postaci karty blade do w/w serwera. Minimalna konfiguracja serwera: 1 Procesory Klasy x86 z technologią czterordzeniową - Quad Core Intel Xeon E5450 lub równoważny

12 2 Liczba procesorów w serwerze 2 4 Pamięć RAM 5 Sterownik dysków wewnętrznych 6 Dyski twarde 7 Interfejsy sieciowe (LAN) 2 Interfejsy sieciowe 1Gb 8 Wspierane systemy operacyjne 9 System operacyjny Możliwość instalacji pamięci w co najmniej 16 slotach DIMM pozwalające na rozbudowę do minimum 64GB. Zainstalowane co najmniej 16GB RAM PC2-5300, FBD DDR2-667 z korekcją błędów ECC lub szybsze Sterownik SAS obsługujący RAID 0, 1, 5 wyposażony w 256 MB pamięci cache Możliwość instalacji co najmniej 3 dysków twardych. Zainstalowane 2 dyski SAS minimum 72GB, 10k, typu Hot-plug - Microsoft Windows Standard i Enterprise Edition 2003 dla architektury procesora x86 i x64, - Microsoft Windows 2008 Server Standard i Enterprise Edition dla architektury procesora x86 i x64 - Solaris 10 - Red Hat Enterprise Linux 4 lub 5, - SUSE Linux Enterprise Server 9 lub 10 - Vmware ESX 3.5 Wraz z serwerem należy dostarczyć system operacyjny zgodny z oferowanym oprogramowaniem zarządzającym do sieci przewodowej, bezprzewodowej oraz serwerem Radius K) Serwer komunikacyjny - 1 szt. Serwer komunikacyjny do komunikacji głosowej opartej o protokół IP o następujących minimalnych parametrach: Obudowa pozwalająca na zainstalowanie w typowej w szafie 19 wraz z kompletnym patch panelem RJ45 dla strony stacyjnej (wszystkie elementy sprzętowe) Terminale IP muszą komunikować bezpośrednio z CPU (Nie dopuszcza się użycia systemów hybrydowych - połączenie centrali TDM z kartą / routerem do komunikacji VoIP). Serwer (CPU) powinien pracować w pełnej redundancji sprzętowej z dodatkowym serwerem jako pełna duplikacja sprzętowa i programowa (tzw. gorąca rezerwa, która gwarantuje bezprzerwową łączność przy uszkodzeniu CPU głównego). Serwer powinien być oparty o typowy serwer sprzętowy instalowany w szafie 19 (tzw. appliance serwer). Należy podać typ serwera bazowego. Początkowa funkcjonalność i pojemność systemu: łącze PRA DSS1 do sieci publicznej 1 szt łącze E1 ABCF2 do sieci prywatnej 1 szt łącze ISDN BRA do sieci publicznej 4 szt analogowe linie wewnętrzne 4 szt terminale IP z licencją i niezbędnym wyposażeniem do pracy:

13 terminal zaawansowany o następujących minimalnych parametrach: duży (min 240x320 pixeli) kolorowy wyświetlacz graficzny, możliwość wywoływania aplikacji XML, głośnomówiący- full duplex, min 40 klawiszy (fizycznych lub dynamicznie dostępnych z poziomu wyświetlacza) programowalnych ze wskaźnikiem optycznym ( ew. przystawka), minimum 8 klawiszy dowolnie programowalnych fizycznych, dostęp do systemowej książki telefonicznej wybieranie abonenta po nazwie, switch 10/100/1000 do podłączenia PC, wsparcie dla VLAN q, 802.1p i x, kompatybilność ze standardem zasilania 802.3af - maksymalny pobór mocy 7W, bezprzewodowa słuchawka nagłowna ( odbieranie rozmowy za pomocą klawisza słuchawki) - 5 szt terminal średni o następujących minimalnych parametrach: duży wyświetlacz graficzny, możliwość wywoływania aplikacji XML, głośnomówiący- full duplex, min 4 klawisze programowalne ze wskaźnikiem optycznym ( ew. przystawka), dostęp do systemowej książki telefonicznej wybieranie abonenta po nazwie, switch 10/100/1000 do podłączenia PC, wsparcie dla VLAN q i x, kompatybilność ze standardem zasilania 802.3af, gniazdo słuchawki nagłownej z automatyczną detekcją - 5 szt soft phone ( emulacja telefonu na ekranie PC) możliwość wykorzystania jako multimedialny PC, dostęp do systemowej książki telefonicznej (wybieranie po nazwie przy połączeniu wychodzącym i identyfikacja nazwy/numeru przy połączeniu przychodzącym ) za pomocą klawiatury PC, min 40 klawiszy programowalnych ( nadzór stanu linii innych abonentów ), dostęp do poczty głosowej, wirtualny MAC adres - 10 szt terminal VoWLAN o następujących minimalnych parametrach podświetlany ekran graficzny, głośnomówiący, dostęp do systemowej książki telefonicznej ( wybieranie po nazwie przy połączeniu wychodzącym i identyfikacja nazwy/numeru przy połączeniu przychodzącym ) zgodność ze standardem częstotliwości a,b,g, wsparcie dla szyfrowania WEB/WPA/WPA2, ładowarka i pokrowiec, możliwość podłączenia słuchawki nagłownej 10 szt Stanowisko do administracji i taryfikacji z PC. Realizacja na bazie dedykowanej aplikacji do zarządzania i taryfikacji wyprodukowanej przez producenta rozwiązania telekomunikacyjnego. Aplikacja musi być jednorodna, zintegrowana z systemem, modularna, oraz oferować obsługę w języku polskim ( przynajmniej podstawowe elementy) Łączenie między centralą, a systemem zarządzania i taryfikacji oraz musi być realizowane za pomocą szyfrowanego połączenia IP Niezbędna jest możliwość śledzenia/audytu zmian realizowanych przez poszczególnych administratorów systemu zarządzania i taryfikacji Administrowanie wszystkimi elementami systemu w czasie rzeczywistym, podczas jednej sesji. Administracja wszystkimi abonentami (kreowanie, usuwanie, wyświetlanie danych, modyfikacja uprawnień i danych itp.) Wykorzystywanie gotowych lub tworzenie własnych wzorów raportów taryfikacji. Możliwość automatycznego wysyłania raportów poprzez do odpowiednich działów kosztowych. aplikacja do graficznego nadzoru systemu w czasie rzeczywistym, sygnalizacja graficzna anomalii w danym obiekcie np linii wewnętrznych, modułów, linków

14 połączeniowych, terminali Możliwość ręcznego lub automatycznego importu/eksportu danych o zarządzanych obiektach (np. wiązki miejskie, użytkownicy, kategorie uprawnień) do pliku zewnętrznego, kompatybilnego z aplikacją Microsoft Excel Należy przewidzieć szkolenie min 2 dni dla 2 osób. Wymagana minimalna funkcjonalność systemu zawarta w cenie oferty: 1. Książka telefoniczna umożliwiająca wybieranie po nazwie lub inicjałach abonentów wewnętrznych i zewnętrznych Pojemność min abonentów. Przy połączeniach przychodzących zamiana numeru na nazwę. Należy opisać sposób używania. 2. Połączenia zwrotne ( rezerwacja połączenia) 3. Zestawy sekretarsko dyrektorskie 4. Intruzowanie ( wejście na trzeciego), ochrona przed intruzowaniem danego połączenia 5.Możliwość rozbudowy systemu do min 4000 abonentów IP, bez wymiany serwera sterującego, aplikacji głównej i żadnego elementu systemu. 7. Możliwość rozbudowy o terminale bezprzewodowe DECT i radiobazy DECT tego samego producenta, co system główny. 8. Możliwość inteligentnego kierowania ruchem wychodzącym w zależności od wybieranego numeru ( oprogramowanie ARS/ LCR) 9. Poczta głosowa ( tego samego producenta, co serwer komunikacyjny), 8 portów jednoczesnego dostępu, dostęp dla wszystkich użytkowników, nagranie bieżącej rozmowy przez wszystkich abonentów terminali IP, VoWLAN, soft phone 10. Możliwość implementacji protokołu / sygnalizacji SIP, H323, QSIG1 11.System musi być wyposażony w elementy zdalnego dostępu pozwalające na zmianę dowolnego parametru oraz zdalną diagnostykę. 12. Opcjonalnie - możliwość pełnej integracji terminali Palmtop (Windows Mobile), Blackberry na poziomie terminala VoIP (dostęp do książki telefonicznej itp.). L) Wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych płatne w każdym roku Oferent musi zapewnić wsparcie techniczne, aktualizację oprogramowania i dostęp do bazy wiedzy technicznej producenta na okres 3 lat dla wszystkich oferowanych urządzeń sieciowych i oprogramowania. Czas usunięcia awarii urządzeń sieciowych wynosi do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Wymagania funkcjonalne i formalne Wszystkie urządzenia sieciowe muszą pochodzić od jednego producenta. Wszystkie moduły światłowodowe muszą pochodzić od producenta urządzeń sieciowych lub być przez niego certyfikowane. W przypadku zaoferowania modułów światłowodowych innych producentów należy przedstawić certyfikację producenta urządzeń sieciowych o zgodności oferowanych urządzeń sieciowych i modułów światłowodowych. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być objęte serwisem w standardzie 8x5xNBD, w ramach serwisu należy zapewnić czas reakcji 4 godziny (przy czym jako czas reakcji

15 rozumiane jest zgłoszenie się inżyniera systemowego w siedzibie zamawiającego). Usunięcie usterki musi nastąpić na następny dzień roboczy.

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Aparatura monitorująca - 1 zestaw ZAŁĄCZNIK 4 A LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA I. Monitor pacjenta/nadajnik, ilość sztuk 8, o poniżej

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik typ 1 2szt 1 Urządzenie o zamkniętej konfiguracji i wysokości 1 RU. 2 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej PLANET WNAP-7205 to zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający łatwe zwiększenie zasięgu i polepszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C I. CECHY PRZEŁĄCZNIKA SZKIELETOWEGO TYPU C. I.1. Parametry podstawowe Urządzenie musi spełniać poniższe wymagania lub realizować opisane funkcje: I.1.1.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 ZAŁACZNIK NR 9 GRUPA PRODUKTÓW 9 WiFi Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Punkty dostępowe 25 2 Kontroler sieci bezprzewodowej 1 I. Parametry techniczne punktu dostępowego: 1. obsługa standardów

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 40816-2014 z dnia 2014-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków 1. Dostawę i uruchomienie macierzy dyskowej, 2. Dostawę i uruchomienie przełączników, 3. Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Sztuk 14 Konfiguracja Parametry wymagane Parametry oferowane Urządzenie musi posiadać wysokość 1U Powinno mieć możliwość montażu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne.

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne. TOTOLINK IPUPPY 5 150MBPS 3G/4G BEZPRZEWODOWY ROUTER N 69,90 PLN brutto 56,83 PLN netto Producent: TOTOLINK ipuppy 5 to kompaktowy bezprzewodowy Access Point sieci 3G. Pozwala użytkownikom na dzielenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem A. Montaż i uruchomienie zewnętrznych punktów dostępu do Internetu WiFi Wykonawca zamontuje i uruchomi

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFRASTRUKTURY TRANSMISJI DANYCH DLA ZADANIA NR 1 PRZEŁĄCZNIK RDZENIOWY (KONFIGURACJA 1, 23 SZT.) (wewnętrzna infrastruktura transmisji danych) (w tym równoważne ze wskazanymi

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8.2 do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje wstępne Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Drugim Komisariacie Policji w Koszalinie tj. dostawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:......

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Sprawa Nr RAP.27290.2012 Załącznik Nr 1c do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do rozbudowy i obsługi uczelnianych

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Przełącznik typu A(producenta, model):..

Przełącznik typu A(producenta, model):.. Załącznik nr 7 Przełącznik typu A(producenta, model):.. Element składowy Spełnia 1.1. Specyfikacja fizyczna 1.1.1. Min. 44 x RJ-45 10/100/1000Base-T 1.1.2. 1 RJ-45 port zarządzający 1.2. Wydajność 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-300G pozwala na stworzenie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1051 Przełącznik L2/L4 Metro Access Przełącznik EE 1051 firmy Edge-Core wyposażony jest w obudowę 1U składającą się z 24 portów 100Base- BX (wbudowane porty światłowodowe WDM, jednowłoknowe), 2 porty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 02 do OPZ - Zapora ogniowa typu A

Załącznik nr 02 do OPZ - Zapora ogniowa typu A Załącznik nr 02 do OPZ - Zapora ogniowa typu A I. CECHY ZAPORY OGNIOWEJ TYPU A I.1. Podstawowe wymagania dla urządzenia. I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit Jednoczesna łączność bezprzewodowa na dwóch pasmach 2.4 i 5 GHz Ze względu na duże zagęszczenie urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie, kanały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE. Parametry graniczne i wymagalne dla sprzętu dostarczonego przez oferenta.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE. Parametry graniczne i wymagalne dla sprzętu dostarczonego przez oferenta. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze urządzenia zabezpieczania sieci UTM o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

Nowe rautery Planet Technology. pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09

Nowe rautery Planet Technology. pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09 Nowe rautery Planet Technology pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09 Firma Planet Technology zaprezentowała swoje dwa nowe produkty. PLANET WNRT-632 - Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n - oraz PLANET

Bardziej szczegółowo