SNMP PODSTAWOWE KOMPONENTY. Relacje między trzema głównymi komponentami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SNMP PODSTAWOWE KOMPONENTY. Relacje między trzema głównymi komponentami"

Transkrypt

1 SNMP - WPROWADZENIE Simple Network Management Protocol (SNMP) jest protokołem warstwy aplikacji, który ułatwia wymianę informacji zarządzania miedzy urządzeniami sieciowymi. Został stworzony dla sieci TCP/IP (później przystosowany także do protokołów IPX/SPX, DECNet i AppleTalk). Umożliwia administratorom sieci zarządzanie wydajnością sieci, znajdowanie i rozwiązywanie problemów związanych z siecią oraz planowanie rozwoju sieci. Sieć zarządzana SNMP składa się z 3 głównych części: urządzeń zarządzanych, czyli węzłów sieci, które zawierają agentów SNMP; urządzenia te zbierają i przechowują informacje zarządzania i udostępniają je NMSs wykorzystującym SNMP agentów, czyli modułów oprogramowania zarządzaną siecią; znają lokalne informacje zarządzania i zamieniają te informacje na formę zrozumiałą dla SNMP systemów zarządzania siecią (NMSs), które wykonują aplikacje dotyczące monitorowania i kontrolowania zarządzanych urządzeń; w całej sieci musi się znajdować przynajmniej jeden moduł zarządcy.

2 SNMP PODSTAWOWE KOMPONENTY Relacje między trzema głównymi komponentami

3 SNMP PODSTAWOWE POLECENIA Zarządzane urządzenia są monitorowane i kontrolowane przy użyciu czterech rodzajów poleceń SNMP Read jest używane przez NMS do monitorowania zarządzanych urządzeń. NMS sprawdza różne zmienne określające urządzenia Write jest używane przez NMS do kontrolowania zarządzanych urządzeń. NMS zmienia wartości zmiennych przechowywanych w bazie danych MIB Trap jest używane przez zarządzane urządzenia do asynchronicznego raportowania wydarzeń NMS-owi Traversal operations (operacje przeglądania) są używane przez NMS do określenia, które zmienne (dot. zarządzanego urządzenia) należy utrzymywać i sekwencyjnie zbierać informacje o nich w tablicy zmiennych (np. tablicy routingu).

4 SNMP MANAGEMENT INFORMATION BASE MIB jest zbiorem informacji, które są zorganizowane hierarchicznie. MIBs są dostępne przy użyciu protokołu zarządzania siecią. Składają się z zarządzanych obiektów i są identyfikowane przez identyfikatory obiektów. Każda własność albo cecha systemu podlegająca zarządzaniu jest odzwierciedlana w postaci jakiejś informacji zawartej w tej bazie, zmiany zaś informacji w MIB przekładają się bezpośrednio na zmianę stanu urządzenia, konfiguracji czy wykonanie jakiejś akcji. Zarządzany obiekt (obiekt MIB) to jedna z wielu specyficznych cech zarządzanego urządzenia Istnieją dwa typy zarządzanych obiektów: Obiekty skalarne, które definiują pojedyncze wystąpienie obiektu Obiekty tabularne, które definiują wiele powiązanych ze sobą wystąpień obiektów Unikalny identyfikator obiektu wskazuje zarządzany obiekt w hierarchii MIB

5 HIERARCHIA W MIB Hierarchia MIB może być przedstawiona jako drzewo z wyróżnionym korzeniem, a poziomy tego drzewa są przydzielone różnym organizacjom

6 PROTOKÓŁ SNMP v1 Bazowa implementacja protokołu SNMP Działa na protokołach: User Datagram Protocol (UDP) Internet Protocol (IP) OSI Connectionless Network Service (CLNS) AppleTalk Datagram Delivery Protocol (DDP) Novell Internet Packet Exchange (IPX) Wykorzystuje notację ASN.1 (ang. Abstract Syntax Notation One) Zabezpieczenia - brak mechanizmów uwierzytelnienia

7 OPERACJE SNMP v1 Protokół działa na zasadzie żądanie-odpowiedź NMS wysyła żądanie, a urządzenie zarządzane odsyła odpowiedź W protokole dostępne są 4 operacje: Get jest używany przez NMS w celu uzyskania wartości jednego lub większej ilości wystąpień obiektów od agenta GetNext jest używany przez NMS w celu uzyskania wartości następnego wystąpienia obiektu w tabeli/liście agenta Set jest używany przez NMS w celu ustawienia wartości wystąpienia obiektu agenta Trap jest używane przez agentów do asynchronicznego informowania NMS-a o ważnych wydarzeniach

8 FORMAT WIADOMOŚCI SMNP v1 Wiadomości składają się z dwóch części: Nagłówka wiadomości, który składa się z dwóch części: Numeru wersji Nazwy ośrodka (definiuje dostęp środowiska dla grup NMS; służy jako słaba forma autentykacji, ponieważ urządzenia, które nie znają właściwej nazwy ośrodka są wyłączone z operacji SNMP) Protocol Data Unit (PDU) Zawiera specyficzne polecenia (Get, Set, itd.) i operandy, które wskazują wystąpienie obiektu Pola PDU mają zmienną długość, jak nakazuje ASN.1

9 PROTOCOL DATA UNIT w SMNP v1 PDU type (Typ PDU) - specyfikuje typ transmitowanej jednostki PDU Request ID (ID żądania) kojarzy żądanie SNMP z odpowiedzią Error status wskazuje numer i typ błędu; dotyczy tylko operacji response, inne operacje ustawiają wartość tego pola na 0 Error index kojarzy błąd ze szczególnym wystąpieniem obiektu; dotyczy tylko operacji response, inne operacje ustawiają wartość tego pola na 0 Variable bindings służy jako pole danych dla PDU; każda lamówka kojarzy szczególne wystąpienie obiektu z jego obecną wartością (z wyjątkiem operacji Get i GetNext, dla których ta wartość jest ignorowana)

10 FORMAT PUŁAPKI SNMP Enterprise identyfikuje typ zarządzanego urządzenia, który wygenerował pułapkę Agent address zapewnia adres zarządzanego urządzenia, który wygenerował pułapkę Generic trap type wskazuje typ pułapki Specific trap code wskazuje specyficzny kod pułapki Time stamp podaje ilość czasu, który upłynął między ostatnia reinicjalizacją sieci a wygenerowaniem pułapki Variable bindings - służy jako pole danych dla pułapki PDU; każda lamówka kojarzy szczególne wystąpienie obiektu z jego obecną wartością

11 WADY SMNPv1 komunikaty o błędach powiadamianie wydajność protokół transportowy brak zabezpieczeń Atakujący może śledzić informacje wymieniane przez menedżera i agenta i w ten sposób poznać wartość zarządzanych obiektów oraz uzyskać informacje o wydarzeniach spoofing podszycie się pod menadżera modyfikacja treści komunikatu, aby doprowadzić do wykonania niedozwolonej operacji zarządzania modyfikacja kolejności i czasu komunikatów lub powtarzanie komunikatów, aby doprowadzić do wykonania niedozwolonych operacji

12 BEZPIECZEŃSTWO W SNMP v2 Model oparty o społeczności SNMPv2C (community) Model oparty o użytkowników (user) SNMPv2U UWIERZYTELNIANIE partyauthprotocol określa protokół uwierzytelniania stosowany do potwierdzania pochodzenia i nienaruszalności wysyłanych komunikatów, noauth wskazuje, że komunikaty wysyłane przez stronę nie podlegają uwirzytelnianiu partyauthclock określa aktualny czas lokalny danej strony partyauthprivate tajna wiadomość wymagana przez protokół uwierzytelniania. Może to być wartość hash z komunikatów, klucz szyfru symetrycznego lub asymetrycznego partyauthpublic dowolna, jawna wartość potrzebna w protokole uwierzytelniania partyauthlifetime narzucona administracyjnie górna granica akceptowanego opóźnienia dostarczania komunikatów generowanych przez daną stronę

13 BEZPIECZEŃSTWO W SNMP v2 - CD Prywatność w SNMPv2 wprowadza szyfrowanie z użyciem DES i wymaga, aby obie strony dzieliły wspólny klucz szyfrujący partyprivprotocol określa protokół prywatności i mechanizm ochrony komunikatów otrzymywanych przez daną stronę. Wartość nopriv oznacza, że komunikaty otrzymywane przez stronę nie są chronione przed ujawnieniem partyprivprivate tajna wartość, której wymaga protokół prywatności partyprivpublic dowolna wartość jawna potrzebna w protokole prywatności. PROTOKOŁY TRANSPORTOWE SNMPv1 UDP SNMPv2 TCP, UDP, IPX,...

14 ZMIANY W KOMUNIKATACH - GET Podobny do SNMPv1 za wyjątkiem wyjątków - - exceptions, możliwe wyjątki: nosuchobject nosuchinstance Wyjątki nie są błędem.

15 ZMIANY W KOMUNIKATACH - GET - NEXT Podobny do SNMPv1 za wyjątkiem wyjątków, możliwe wyjątki: endofmibview

16 ZMIANY W KOMUNIKATACH - GET - BULK nowy w SNMPv2 pozwala odczytać wiele wartości zwiększa wydajność

17 ZMIANY W KOMUNIKATACH - SET Podobny do SNMPv1 Faza 1: dokonanie wielu sprawdzeń Faza 2: dokonanie zmiany Dodano nowe kody błędów.

18 ZMIANY W KOMUNIKATACH SET - cd

19 ZMIANY W KOMUNIKATACH - TRAP MIB może wysyłać powiadomienia w postaci makra Używa tego samego formatu co inne PDU

20 ZMIANY W KOMUNIKATACH - INFORM powiadomienie z potwierdzeniem używany przede wszystkim do informowania menadżera wyższego poziomu.

21 ZMIANY W KOMUNIKATACH - REPORT nowy komunikat służący do przekazywania błędów/wyjątków protokołu brak końcowej definicji w SNMPv2

22 BEZPIECZEŃSTWO W SNMP v3 security model zastosowany model bezpieczeństwa: party na społecznościach (SNMPv2) oparty na użytkownikach security name nazwa osoby, organizacji itp. wykonującej czynności zarządzania, security Level - wymagany poziom bezpieczeństwa bez autentykacji i poufności (NoAuthNoPriv) z autentykacją ale bez poufnością (authnopriv) z autentykacją i poufnością (authpriv)

23 MODEL BEZPIECZEŃSTWA W SNMP v3 Opisywany przez liczbę czterobajtową Możliwość spamiętywania parametrów bezpieczeństwa (jeśli inne niż wynegocjowane) Co daje: Sprawdza czy komunikat nie został naruszony Sprawdza autentyczność jednostki, która wygenerowała komunikat Wykrywa, czy komunikat nie jest zbyt przestarzały Odszyfrowuje komunikat jeśli był zaszyfrowany Określa czy wskazana przez SecurityName osoba ma dostęp, do wykonywania określonej operacji na wskazanym obiekcie Ma operację zapytania, czy dostęp jest dozwolony (isaccessallowed)

24 BEZPIECZEŃSTWO OPARTE NA UŻYTKOWNIKU USM Podział na moduły: Moduł uwierzytelnienia (uwierzytelnienie pochodzenia i integralność danych) Moduł czasowy (150 sekund) (ochrona przed powtórzeniami i opóźnieniami) Moduł ochrony prywatności (poufność danych) Zapewniane usługi : Integralność usług Uwierzytelnienie pochodzenia danych Poufność danych Ograniczona ochrona przed powtórzeniami

25 FORMAT PAKIETU SMNPv3

26 FORMAT PAKIETU SMNPv3 - cd W podsystemie przetwarzania wiadomości analizowane są następujące pola nagłówka SNMPv3 : msgversion - wersja protokołu (3) msgid - unikatowy identyfikator używany pomiędzy dwoma wejściami SNMP do koordynacji wymiany komunikatów typu pytanie i odpowiedź; przyjmuje wartości w zakresie od 0 do 231 msgmaxsize - maksymalna wielkość komunikatu obsługiwana przez nadawcę (od 484 do 231) msgflags - zawiera trzy flagi. Jeżeli flaga reportableflag jest ustawiona na TRUE, oznacza to, że odpowiedź jest wymagana. Ustawiona flaga privflag oznacza włączone szyfrowanie. Flaga authflag odpowiada za włączanie trybu uwierzytelniania msgsecuritymodel - identyfikator z zakresu od 0 do 231 oznaczający użyty model bezpieczeństwa. Zarezerwowane wartości 1, 2 i 3 oznaczają po prostu kolejne wersje protokołu SNMP

27 ZARZĄDCA SNMPv3

28 AGENT SNMPv3

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy.

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 13 1 System operacyjny Windows XP Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu Jądro Egzekutor Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Protokół HTTPS Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Wstęp, czyli małe co nieco, o HTTP HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem typu klient serwer poziomu warstwy aplikacji, służącym do przesyłania

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com)

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Pomiary wydajności aplikacji dla WebSphere Process Server z użyciem narzędzia Request Metrics Narzędzie Request Metrics (Metryki żądań), wprowadzone

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STADIUM: MIEJSCOWOŚĆ: OBIEKT: TEMAT: Dokumentacja techniczna systemu łączności dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Kosakowo Port Lotniczy Gdynia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo