Laboratorium 3. SNMP wersja 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium 3. SNMP wersja 1"

Transkrypt

1 Laboratorium 3. SNMP wersja 1 Celem laboratorium jest zapoznanie studenta z protokołem SNMP w wersji pierwszej oraz z narzędziami wykorzystującymi ten protokół. 1. Protokół SNMP Wiele informacji dotyczących protokołu SNMP zostało przedstawione na poprzednich laboratoriach, dlatego nie będziemy do nich wracać. Możliwe operacje wykonywane na wartościach skalarnych: Get pobranie wartości obiektu poprzez żądanie stacji zarządzającej; Set ustawienie wartości obiektu poprzez żądanie stacji zarządzającej; Trap wysłanie wartości obiektu do stacji zarządzającej przez agenta. Dostępne obiekty, którymi można zarządzać są wartościami skalarnymi. Uwierzytelnianie w protokole jest bardzo proste i sprowadza się do podania nazwy społeczności (eng. community name), nazwa ta nie jest szyfrowana, więc nie zapewnia ona dużego bezpieczeństwa. Z tego względu wielu producentów urządzeń sieciowych oferuje jedynie usługi monitorowania (operacje Get i Trap), blokując możliwość zmieniania wartości (operacją Set). Przy dostępie do obiektów ważna jest znajomość porządku leksykograficznego obiektów. W uproszczeniu jest to porządek, który zachowujemy, jeśli poruszamy się po drzewie baz MIB w następujący sposób, zaczynając od lewej strony drzewa schodzimy, aż do osiągnięcia liścia. Następnie możemy wejść z powrotem do tego poziomu, który posiada ścieżkę, którą nie szliśmy i znowu idziemy aż do liścia. W ten sposób z czasem dojdziemy do końca drzewa. Poniżej przedstawiam rysunek drzewa z zaznaczonym porządkiem leksykograficznym obiektów Rys. 1. Drzewo bazy MIB z zaznaczoną kolejnością przeszukiwania obiektów Przykładowa kolejność obiektów: 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 2, 2.1, 2.1.1, , , 3, 3.1, 3.2, można rozrysować to drzewo, aby sprawdzić poprawność powyższej kolejności. Pełną specyfikację protokołu i towarzyszących mu komunikatów można znaleźć w książce Stallings'a oraz w źródłach internetowych, najdokładniejsze w RFC1157. Komunikat zawiera jednostkę danych protokołu (PDU protocol data unit).

2 Proces wysyłania komunikatu można podzielić na następujące części: tworzenie poprawnego PDU, etap uwierzytelniania (często pomijany), tworzenie komunikatu (numer wersji protokołu, nazwa społeczności, PDU po uwierzytelnieniu), kodowanie powstałego komunikatu przy użyciu BER i przekazanie go do usługi transportowej. Proces odbioru komunikatu: wstępne sprawdzenie poprawności składniowej, weryfikacja numeru wersji, uwierzytelnienie (nazwa społeczności, adresy źródłowe i docelowe), sprawdzenie poprawności PDU i przetworzenie jej. 2. Żądania Komunikaty mogą zawierać więcej niż jedno żądanie, zostało to umożliwione w celu zmniejszenia liczby komunikatów. Taki komunikat może tworzyć ciąg żądań różnego typu, na przykład operacja Get i Set. Żądania typu Get i Set muszą zawierać odwołanie do poprawnego obiektu w drzewie baz MIB, jeśli zawierają niepoprawny obiekt (w tym także niedostępny lub, dla operacji Set, obiekt tylko do odczytu) zwrócona zostanie odpowiedź z kodem błędu równym nosuchname. Jeśli w jednym komunikacie umieściliśmy kilka żądań, a jedno z nich było niepoprawne, to również otrzymamy odpowiedź, nie zawierającą żadnej odpowiedzi, z kodem błędu nosuchname. Operacja GetNext nie musi zawierać odwołania do poprawnego obiektu, gdyż jej zadaniem jest zwrócić następny (zgodnie z porządkiem leksykograficznym) poprawny(dostępny do odczytu) obiekt. Jeśli nie znamy odwołania na kolejny obiekt, możemy wykorzystać operację GetNext. Operacja ta bardzo często wykorzystywana jest przy odczytywaniu wartości zapisanych w tablicach. Operacja Set na tablicach może zachowywać się różnie, w zależności od intencji. Jeśli chcemy dodać nowy wiersz agent może: odrzucić operację status błędu równy nosuchname ; stworzy nowy wiersz, ale ze względu na błąd składniowy jednego z obiektów odrzuci żądanie status błędu badvalue ; utworzyć nowy wiersz i zatwierdzić operację. Jeśli chcemy zaktualizować pola niebędące indeksem, agent powinien przyjąć żądanie, natomiast w przypadku próby aktualizacji pola będącego indeksem zachowanie agenta nie jest określone. Istnieje również możliwość usunięcia wiersza z tablicy, jednak w tym celu muszą być spełnione dodatkowe warunki, takie jak, tablica już na etapie projektowym przewidywała taką możliwość i zostało to zapisane w jej strukturze. Poniższa tablica prezentuje takie tabele z bazy MIB-II: tablica obiekt wartość interfaces.iftable ifadminstatus down(2) ip.iproutetable iproutetype invalid(2) ip.ipnettomediatable ipnettomediatype invalid(2) tcp.tcpconntable tcpconnstate delete(12)

3 tablica obiekt wartość egp.egpneightable egpneigheventtrigger stop(2) Tabela 1.Tabele z bazy MIB-2, które umożliwiają usuwanie wierszy 3. Pułapka (eng. Trap) Pułapka jest wysyłana przez agenta do stacji zarządzającej, służy ona do informowania stacji zarządzającej o zmianie wartości jakiegoś obiektu. Struktura przesyłanego komunikatu jest trochę inna niż pozostałych komunikatów, ważnymi polami są: generic-trap określa jeden z predefiniowanych typów, specific-trap określa dokładny typ pułapki, wykorzystywany jest tylko w specyficznym przypadku, który omówiony jest troszkę niżej. Możliwe wartości pola generic-trap: coldstart(0) ponowny start po niespodziewanym zatrzymaniu, może oznaczać zmianę konfiguracji agenta; warmstart(1) normalne ponowne uruchomienie urządzenia i agenta; linkdown(2) informuje o uszkodzeniu jednego z łączy, zaznacza które łącze zostało uszkodzone (obiekt IfIndex); linkup(3) informuje o uruchomieniu łącza, również określa które łącze (obiekt IfIndex); authenticationfailure(4) otrzymano komunikat, który nie przeszedł testu uwierzytelnienia; egpneighborloss(5) informuje, że sąsiad EGP został wyłączony i nie istnieje z nią żadne powiązanie; enterprisespecific(6) określa, że wystąpiło niestandardowe zdarzenie, określone lokalnie, dokładny typ pułapki określony jest w polu specific-trap; Specyfikacja bazy mib-2 znajduje się w dodatku. 4. Przebieg laboratorium Należy uruchomić komputer z systemem operacyjnym Linux. Po uruchomieniu systemu należy uruchomić usługę snmpd. Dokonaj analizy następujących przykładów. I. Przykłady Zapoznajcie się z aplikacjami (przejrzyjcie ich składnię i pomoc man): snmpget snmpgetnext snmpset Przykłady poleceń:

4 snmpget -v 1 -c public snmpget -v 1 -c public sysdescr.0 snmpgetnext -v 1 -c public snmpset -v 1 -c private sysdescr.0 s Linux niestety polecenie to wygeneruje błąd; snmpset -v 1 -c private iproutemetric i 2 Przejrzyjcie również informacje o aplikacji: snmpwalk i uruchomcie ją w systemie (lokalnie). II. Zadanie Wykorzystując zdobytą wiedzę, wykonaj następujące polecenia (tym razem agentem jest ruter cisco, którego adres poda prowadzący): pobierz informacje o systemie (description), pobierz tablice tras (jednym poleceniem cały wiersz), pobierz tablice aktywnych połączeń (jednym poleceniem cały wiersz), ustaw jakąś wartość dowolnie wybranego obiektu (komenda powinna zwrócić poprawną wartość) wykorzystać komendę snmpwalk i przejrzeć wynik jej działania Wyniki wszystkich zadań (oprócz ostatniego) należy przesłać prowadzącemu na skrzynkę poczty elektronicznej. 5. Literatura William Stallings, Protokoły SNMP i ROM. Vademecum profesjonalisty, dokumentacja programów snmp*. Struktura mib-2 dla wersji SNMPv1 system (mib- 2 1) sysdescr ( 1) sysobjectid (2) sysuptime (3) syscontact (4) sysname (5) syslocation (6) sysservices(7) interfaces (mib-2 2) ifnumber (1) iftable(2) - NA ifentry (1) - NA ifindex (1) <- ifdescr (2) iftype (3) ifmtu (4) ifspeed (5) ifphysaddress (6) ifadminstatus (7) - RW ifoperstatus (8) iflastchange (9) ifinoctets (10) ifinucastpkts (11)

5 ifinnucastpkts (12) ifindiscards (13) ifinerrors (14) ifinunknownprotos (15) ifoutoctets (16) ifoutucastpkts (17) ifoutnucastpkts (18) ifoutdiscards (19) ifouterrors (20) ifoutqlen (21) ifspecific (22) at (mib- 2 3) grupa translacji adresów attable (1) atentry (1) atifindex (1) RW <- atphysaddress (2) RW atnetaddress (3) RW <- ip (mib-2 4) ipforwardung (1) ipdefaultttl (2) ipinreceives (3) ipinhdrerrors (4) ipinaddrerrors (5) ipforwdatagrams (6) ipinunknownprotos (7) ipindiscards (8) ipindelivers (9) ipoutrequests (10) ipoutdiscards (11) ipoutnoroutes (12) ipreasmtimeout (13) ipreasmreqds (14) ipreasmoks (15) ipreasmfails (16) ipfragoks (17) ipfragfails (18) ipfragcreates (19) ipaddrtable (20) - NA ipaddrentry (1) - NA ipadentaddr (1) ipadentifindex (2) <- ipadentnetmask (3) ipadentbcastaddr (4) ipadentreasmmaxsize (5) iproutetable (21) - NA iprouteentry (1) NA iproutedest (1) RW <- iprouteifindex (2) RW iproutemetric1 (3) RW iproutemetric2 (4) RW iproutemetric3 (5) RW iproutemetric4 (6) RW iproutenexthop (7) RW iproutetype (8) RW iprouteproto (9) RW iprouteage (10) RW iproutemask (11) RW iproutemetric5 (12) RW iprouteinfo (13) ipnettomediatable (22) NA ipnettomediaentry (1) NA ipnettomediaifindex (1) RW <- ipnettomediaphysaddress(2) RW ipnettomedianetaddress (3) RW <-

6 ipnettomediatype (4) RW iproutingdiscards (23) ipforward (24) ipforwardnumber (1) ipforwardtable (2) NA ipforwardentry (1) NA ipforwarddest (1) <- ipforwardmask (2) ipforwardpolicy (3) <- ipforwardnexthop (4) <- ipforwardifindex (5) ipforwardtype (6) ipforwardproto (7) <- ipforwardage (8) ipforwardinfo (9) ipforwardnexthopas(10) ipforwardmetric1 (11) ipforwardmetric2 (12) ipforwardmetric3 (13) ipforwardmetric4 (14) ipforwardmetric5 (15) icmp (mib-2 5) icmpinmsgs (1) icmpinerrors (2) icmpindestunreachs (3) icmpintimeexcds (4) icmpinparmprobs (5) icmpinsrcquenchs (6) icmpinredirects (7) icmpinechos (8) icmpinechorers (9) icmpintimestamps (10) icmpintimestampreps (11) icmpinaddrmasks (12) icmpinaddrmaskreps (13) icmpoutmsgs (14) icmpouterrors (15) icmpoutdestunreachs (16) icmpouttimeexcds (17) icmpoutparmprobs (18) icmpoutsrcquenchs (19) icmpoutredirects (20) icmpoutechos (21) icmpoutechorers (22) icmpouttimestamps (23) icmpouttimestampreps (24) icmpoutaddrmasks (25) icmpoutaddrmaskreps (26) tcp (mib-2 6) tcprtoalgorithm (1) tcpttomin (2) tcprtomax (3) tcpmaxconn (4) tcp ActiveOpens (5) tcppassiveopens (6) tcpattemptfails (7) tcpestabresets (8) tcpcurrestab (9) tcpinsegs (10) tcpoutsegs (11) tcpretranssegs (12) tcpconntable (13) NA tcpconnentry (1) NA tcpconnstate (1) RW

7 tcpconnlocaladdress (2) <- tcpconnlocalport (3) <- tcpconnremaddress (4) <- tcpconnremport (5) <- tcpinerrors (14) rcpoutrsts (15) udp (mib-2 7) udpindatagrams (1) udpnoports (2) udpinerrors (3) udpoutdatagrams (4) udptable (5) NA udpentry (1) NA udplocaladdress (1) <- udplocalport (2) <- egp (mib-2 8) egpinmsgs (1) egpinerrors (2) egpoutmsgs (3) egpouterrors (4) egpneightable (1) NA egpneighrntry (1) NA egpneighstate (1) egpneighaddr (2) <- egpneighas (3) egpneighinmsgs (4) egpneighinerrs (5) egpneighoutmsgs (6) egpneighouterrs (7) egpneighinerrmsgs (8) egpneighouterrmsgs (9) egpneighstateups (10) egpneighstatedowns (11) egpneighintervalhello (12) egpneighintervalpoll (13) egpneighmode (14) egpneigheventtrigger (15) egpas (6)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com)

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Pomiary wydajności aplikacji dla WebSphere Process Server z użyciem narzędzia Request Metrics Narzędzie Request Metrics (Metryki żądań), wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo