Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi"

Transkrypt

1 Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

2 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus. Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato. Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na dysku CD. Este manual está disponible en español en el CD-ROM adjunto. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИЛАГАЕТСЯ НА ДИСКЕ (CD).

3 Spis treści Informacje wstępne Funkcje urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej Dokumentacja dodatkowa Wyposażenie Kontrola przy odbiorze Zgodny z InfraStruXure Montaż zarządzanej listwy zasilającej do montażu w szafie 19-calowej Wskazania montażowe Montaż uchwytu podtrzymującego przewody Montaż przewodów do uchwytu Montaż w szafie lub obudowie Montaż przy użyciu gumowych nóżek (dostarczone) Szybka konfiguracja Informacje ogólne Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Program konfiguracyjny Management Card Wizard APC Konfiguracja BOOTP i DHCP Lokalny dostęp do konsoli Zdalny dostęp do konsoli Konsola Dostęp do zarządzanej listwy zasilającej do montażu w szafie 19-calowej po skonfigurowaniu Informacje ogólne Interfejs HTTP Telnet Protokół SNMP FTP Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej i

4 Procedura w przypadku utraty hasła Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) Gwarancja i serwis Ograniczona gwarancja Ograniczenia dotyczące gwarancji Uzyskiwanie pomocy technicznej Informacje dotyczące systemów podtrzymywania życia Zasady ogólne Przykładowe urządzenia podtrzymujące życie ii Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej

5 Informacje wstępne Funkcje urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej (PDU) firmy American Power Conversion jest samodzielnym, zarządzalnym w sieci urządzeniem, umożliwiającym programowane sterowanie 8, 16 lub 24 gniazdami zasilania przez interfejsy sieciowe sieci Web, SNMP lub konsolę. Stosując urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej można: Nastawianie następujących wartości oddzielnie dla poszczególnych gniazd wyjściowych: Opóźnienie włączania Opóźnienie wyłączania Czas trwania restartu Nastawianie sekwencyjnego załączania dla uniknięcia prądu rozruchu przy uruchamianiu systemu. Zarządzanie dostępem do gniazd wyjściowych za pomocą następujących trzech typów kont użytkownika: Administrator systemu Administrator rządzenia Użytkownik gniazda Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej bez zmiany stanu gniazd. Przygotowanie maksymalnie dwudziestu czterech kont użytkowników gniazd. Importowanie logów wydarzeń do arkusza kalkulacyjnego. Korzystanie ze zdalnego logowania do urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej zabezpieczanego hasłem i uwierzytelnianego przez MD5. Monitorowanie ogólnego obciążenia urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej, co pomaga unikać przeciążenia obwodów. Uwaga Urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej nie zapewnia zabezpieczenia przed zanikiem. W związku z tym firma APC nie zaleca podłączania urządzenia do żadnego nie zabezpieczonego źródła zasilania, na przykład do zwykłego gniazda ściennego. Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej 1

6 Informacje wstępne Ostrzeżenie Warning Urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej zawiera niewymienialny akumulator litowy. Nie wolno podejmować prób wymiany akumulatora. Dokumentacja dodatkowa Wyposażenie Podręcznik użytkownika urządzenia (Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej User s Guide) oraz dodatek (Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej Addendum) są dostępne na dostarczonym dysku CD lub na stronie internetowej firmy APC pod adresem: Podręcznik użytkownika w formie elektronicznej User s Guide (.\doc\eng\usrguide.pdf) zawiera dodatkowe informacje na następujące tematy związane z urządzeniem Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej: Interfejsy zarządzania Konta użytkowników Dostosowywanie ustawień Bezpieczeństwo Dodatek Addendum (.\doc\eng\addendum.pdf) zawiera dodatkowe dane dotyczące następujących tematów: Program konfiguracyjny Management Card Wizard Programy narzędziowe do konfiguracji Transfer plików Urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej jest dostarczane razem z następującym wyposażeniem: Ilość Element 1 Kabel konfiguracyjny ( ) 1 Uchwyt przytrzymujący przewody (z 4 śrubami z płaskim łbem) 1 Dysk CD APC Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej Utility CD 2 Klamry do montażu w szafie (z 8 śrubami z płaskim łbem) 4 Gumowe nóżki 1 Karta rejestracyjna gwarancji 2 Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej

7 Informacje wstępne Kontrola przy odbiorze Należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie zostały uszkodzone w trakcie transportu oraz czy dostarczony produkt jest zgodny ze specyfikacją. O wszelkich uszkodzeniach należy niezwłocznie zawiadomić firmę przewozową, zaś firmie APC lub sprzedawcy przedłożyć wykaz brakujących elementów, uszkodzeń lub opis związanych z tym problemów. Przerób wtórny Opakowanie nadaje się do przerobu wtórnego. Prosimy zachować je do późniejszego wykorzystania lub zutylizować w odpowiedni sposób. Zgodny z InfraStruXure Ten produkt jest przeznaczony do pracy z systemami InfraStruXure firmy APC. Instrukcje podstawowej konfiguracji zawarte w niniejszym dokumencie nie odnoszą się do systemów z zainstalowanym InfraStruXure Manager. Odpowiednie informacje należy znaleźć w dokumentacji InfraStruXure Manager. Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej 3

8 Montaż zarządzanej listwy zasilającej do montażu w szafie 19-calowej Wskazania montażowe Montaż uchwytu podtrzymującego przewody Jeżeli listwa zasilająca PDU jest montowana w zamkniętej szafie komunikacyjnej, zalecana maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekroczyć 45 C. Listwę zasilającą PDU należy zamontować tak, aby możliwy był przepływ powietrza od przodu do tyłu listwy. Listwę zasilającą PDU należy również zamontować tak, aby nie spowodować nierównomiernych obciążeń mechanicznych. Podczas podłączania urządzenia do obwodu zasilania należy przestrzegać specyfikacji wymienionych na tabliczce znamionowej. Należy wziąć pod uwagę wpływ, jaki może mieć przeciążenie obwodów na ogólne zabezpieczenie obwodów oraz okablowanie zasilania. Należy zapewnić należyte przyłączenie listwy zasilającej PDU do uziomu ochronnego. Szczególną uwagę należy poświęcić łączom zasilania, które nie są bezpośrednio połączone do linii zasilającej. Listwa zasilająca PDU nie zapewnia zabezpieczenia przed przetężeniem. Listwę zasilającą PDU należy podłączyć do odpowiedniego znamionowego obwodu zasilającego. Listwę zasilającą PDU należy montować, tak aby wtyczka zasilania mogła być odłączona w przypadku przeprowadzania prac serwisowych. Uchwyt podtrzymujący przewody należy przymocować do urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej przy użyciu czterech (dostarczonych) śrub z płaskim łbem. Montaż przewodów do uchwytu W celu przymocowania przewodu należy zawinąć go w pętlę i przypiąć do uchwytu za pomocą opaski. 4 Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej

9 Montaż zarządzanej listwy zasilającej do montażu w szafie 19-calowej Uwaga Przewód powinien być przymocowany do uchwytu w taki sposób, aby dla wyciągnięcia wtyczki z listwy zasilającej PDU nie trzeba było usuwać opaski. Montaż w szafie lub obudowie Urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej można zamontować w 19-calowej obudowie lub szafie NetShelter lub w innej 19-calowej szafie zgodnej ze standardem EIA-310-D. Aby zamontować listwę zasilającą PDU w obudowie NetShelter: 1. Wybierz pozycję montażową listwy zasilającej PDU, tak aby wyświetlacz lub tył listwy znajdował się z przodu obudowy. 2. Przy użyciu śrub z płaskim łbem (dostarczone) przymocuj klamry montażowe do listwy zasilającej PDU. 3. Wybierz lokalizację urządzenia: Uwaga Urządzenie zajmuje jedną wnękę. Karbowany otwór na pionowej szynie obudowy wskazuje środek wnęki. Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej 5

10 Montaż zarządzanej listwy zasilającej do montażu w szafie 19-calowej 21 Jeden 20 One U 19 a. Umieść nakrętki koszyczkowe (dostarczone z obudową) powyżej i poniżej karbowanego otworu na każdej pionowej szynie montażowej w wybranej lokalizacji. b. Wyrównaj otwory montażowe klamer z montowanymi nakrętkami koszyczkowymi. Włóż i przykręć śruby. Montaż przy użyciu gumowych nóżek (dostarczone) 1. Przymocuj gumowe nóżki do spodu urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej, umieszczając jedną w każdym rogu. 2. Umieść listwę zasilającą PDU na równej powierzchni, gdzie będzie dostępna do przeprowadzenia procedur podłączania. 6 Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej

11 Szybka konfiguracja Ostrzeżenie Warning Jeżeli w systemie zainstalowany jest program InfraStruXure Manager firmy APC, należy pominąć poniższe procedury. Odpowiednie informacje należy znaleźć w dokumentacji programu InfraStruXure Manager. Informacje ogólne Aby umożliwić zarządzanie urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej w sieci, należy przeprowadzić konfigurację następujących ustawień protokołu TCP/IP: Adres IP urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej Maska podsieci Adres domyślnej bramki Uwaga Jeżeli domyślna bramka nie jest dostępna, należy zastosować adres IP komputera, znajdującego się w tej samej podsieci, co urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej, i który jest zwykle uruchomiony. Urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej korzysta z domyślnej bramki do testowania sieci, kiedy ruch w sieci jest bardzo mały. Patrz Watchdog Features ( Funkcje programu alarmowego ) w części Introduction ( Wstęp ) podręcznika użytkownika, gdzie znajduje się więcej informacji na temat roli układu alarmowego domyślnej bramki. Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Do określenia ustawień protokołu TCP/IP należy użyć jednej z następujących metod: Program konfiguracyjny Management Card Wizard APC (Patrz: Program konfiguracyjny Management Card Wizard APC na stronie 8.) Serwer BOOTP lub DHCP (Patrz: Konfiguracja BOOTP i DHCP na stronie 8.) Komputer komunikacja lokalna (Patrz: Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11.) Komputer komunikacja sieciowa (Patrz: Zdalny dostęp do konsoli na stronie 11.) Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej 7

12 Szybka konfiguracja Program konfiguracyjny Management Card Wizard APC Program konfiguracyjny Management Card Wizard APC może być wykorzystany do wykonania konfiguracji listwy zasilającej PDU dla komputerów, pracujących w systemach Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP. 1. Włóż Dysk CD APC Switched Rack PDU Utility do komputera. 2. Po wyświetleniu monitu należy uruchomić program konfiguracyjny, lub jeżeli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, po wykonaniu tego polecenia należy uruchomić program konfiguracyjny za pomocą menu Start. 3. Należy poczekać, aż program konfiguracyjny wykryje nie skonfigurowaną listwę zasilającą PDU, a następnie wykonać instrukcje, wyświetlane na ekranie. Uwaga Jeżeli opcja Start a Web browser when finished (Po zakończeniu uruchom przeglądarkę) zostanie włączona, należy użyć apc jako nazwy użytkownika oraz hasła, aby uzyskać dostęp do urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej przez przeglądarkę. Konfiguracja BOOTP i DHCP Ustawienie Boot Mode (Przypisanie adresu IP), opcja TCP/IP w menu Network (Sieć) urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej określa definicję ustawień protokołu TCP/IP. Można wybrać opcję Manual (Stały), DHCP only (Tylko DHCP), BOOTP only (Tylko BOOTP) lub ustawienie domyślne DHCP & BOOTP (DHCP i BOOTP). Uwaga Ustawienie DHCP & BOOTP (DHCP & BOOTP) zakłada, że odpowiednio skonfigurowany serwer DHCP lub BOOTP jest dostępny dla uzyskania ustawień protokołu TCP/IP dla produktu Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej firmy APC. Jeżeli taki serwer nie jest dostępny, patrz: Program konfiguracyjny Management Card Wizard APC na stronie 8, Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11, lub Zdalny dostęp do konsoli na stronie 11, aby skonfigurować ustawienia TCP/IP. Jeżeli w ustawieniu Boot Mode (Przypisanie adresu IP) jest wybrana opcja DHCP & BOOTP (DHCP & BOOTP), urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej przystąpi do wykrywania odpowiednio skonfigurowanego serwera. Najpierw podejmie próbę wykrycia serwera BOOTP, a następnie serwera DHCP. Ta procedura będzie powtarzana aż do wykrycia serwera BOOTP lub DHCP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji BOOTP na stronie 9 lub DHCP na stronie Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej

13 Szybka konfiguracja BOOTP. Do przeprowadzenia konfiguracji ustawień protokołu TCP/IP dla urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej można skorzystać z serwera BOOTP zgodnego ze standardem RFC951. Jeżeli serwer BOOTP jest odpowiednio skonfigurowany, ustawienie domyślne urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej (DHCP & BOOTP) w trybie BOOT Mode sprawi, że wykryje ono serwer BOOTP. Jeżeli serwer BOOTP jest niedostępny, zajrzyj do sekcji Program konfiguracyjny Management Card Wizard APC na stronie 8, Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11 lub Zdalny dostęp do konsoli na stronie 11, aby skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP. 1. Wpisz adresy MAC i IP urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej, wprowadź ustawienia maski podsieci i domyślnej bramki oraz wpisz opcjonalną nazwę pliku Bootup w polu pliku BOOTPTAB serwera BOOTP. Uwaga Adres MAC można znaleźć na dolnej części urządzenia PDU lub w wydruku testu jakości (Quality Assurance), znajdującego się w opakowaniu. 2. Podczas restartowania urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej serwer BOOTP przekazuje ustawienia protokołu TCP/IP. Jeżeli została określona nazwa pliku bootup, urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej prześle ten plik z serwera BOOTP przy użyciu protokołu TFTP lub FTP. Urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej zakłada, że w pliku bootup są określone wszystkie ustawienia. Jeżeli nazwa pliku bootup nie została określona, można wykonać zdalną konfigurację urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej za pomocą interfejsu sieciowego: domyślnym ustawieniem nazwy użytkownika oraz hasła jest apc. Instrukcje dotyczące konfiguracji znajdują się w sekcji Zdalny dostęp do konsoli na stronie 11. See Patrz also także U Do utworzenia pliku bootup potrzebny jest program konfiguracyjny Management Card Wizard APC. Aby utworzyć plik bootup, zajrzyj do sekcji BOOTP w dodatku Addendum. Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej 9

14 Szybka konfiguracja DHCP. Do przeprowadzenia konfiguracji ustawień protokołu TCP/IP dla urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej można skorzystać z serwera DHCP zgodnego ze standardem RFC2131/RFC2132. See Patrz also także U W tej sekcji znajduje się krótkie podsumowanie na temat komunikacji urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej z serwerem DHCP. Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z serwera DHCP do konfigurowania ustawień sieciowych dla urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej, znajdują się w sekcji DHCP Configuration ( Konfiguracja DHCP ) w podręczniku użytkownika. 1. Urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej wysyła zgłoszenie DHCP, identyfikując się następującymi danymi: Identyfikator dostawcy sprzętu Vendor Class Identifier (domyślnie: APC) Identyfikator klienta Client Identifier (domyślnie: wartość adresu MAC urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej) Identyfikator klasy użytkownika User Class Identifier (domyślnie: identyfikacja oprogramowania sprzętowego firmware Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej). 2. Odpowiednio skonfigurowany serwer DHCP wysyła pakiet odpowiedzi DHCP, zawierającą wszystkie ustawienia, które urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej potrzebuje do komunikacji sieciowej. Pakiet DHCP zawiera również opcję Vendor Specific Information specyficzne dane dostawcy (opcja 43 DHCP). Domyślnie urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej ignoruje pakiet DHCP, który nie zawiera znacznika APC w opcji specyficznych danych dostawcy w formacie szesnastkowym: Opcja 43 = gdzie Pierwszy bajt (01) oznacza kod Drugi bajt (04) oznacza długość Pozostałe bajty ( ) tworzą znacznik APC. 10 Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej

15 Szybka konfiguracja See Patrz also także U Zajrzyj do dokumentacji serwera DHCP, aby dodać kod do opcji Vendor Specific Information specyficzne dane dostawcy. Aby wyłączyć żądanie znacznika APC, zajrzyj do sekcji Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11. Aby zmienić ustawienie DHCP Cookie Is (Znacznik DHCP) konsoli w opcji Advanced (Zaawansowane) menu TCP/IP, patrz: Zdalny dostęp do konsoli na stronie 11. Lokalny dostęp do konsoli Możliwe jest zastosowanie lokalnego komputera dla uzyskania dostępu do konsoli operatora urządzenia PDU. 1. W lokalnym komputerze wybierz port szeregowy i wyłącz wszystkie usługi, korzystające z tego portu. 2. Za pomocą kabla konfiguracyjnego ( ) podłącz wybrany port do portu szeregowego na panelu przednim urządzenia PDU. 3. Uruchom program terminalowy (na przykład HyperTerminal) i skonfiguruj wybrany port na 9600 bitów na sekundę, 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu, bez sterowania przypływem danych, i zachowaj zmiany. 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić monit User Name (Nazwa użytkownika). 5. Wpisz apc jako nazwę użytkownika oraz hasło. 6. Zakończ konfigurację zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Konsola na stronie 13. Zdalny dostęp do konsoli Z każdego komputera podłączonego do tej samej podsieci, w której znajduje się urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej, można skorzystać z protokołu ARP i narzędzia Ping, aby przypisać adres IP do urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej, a następnie za pomocą usługi Telnet uzyskać dostęp do konsoli urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej i skonfigurować potrzebne ustawienia protokołu TCP/IP. Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej 11

16 Szybka konfiguracja Uwaga Po skonfigurowaniu adresu IP urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej można korzystać z usługi Telnet do dostępu do urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej bez konieczności uprzedniego zastosowania usługi ARP i narzędzia Ping. 1. Stosując ARP do zdefiniowania adresu IP dla urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej należy użyć adresu MAC urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej w poleceniu ARP. Na przykład, aby zdefiniować adres IP dla urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej posiadającego adres MAC 00 c0 b7 63 9f 67, użyj następujących poleceń: Format polecenia Windows: arp -s c0-b7-63-9f-67 Format polecenia LINUX: arp -s :c0:b7:63:9f:67 Uwaga Adres MAC można znaleźć na dolnej części urządzenia PDU lub w wydruku testu jakości (Quality Assurance), zawartego w opakowaniu. 2. Użyj narzędzia Ping o długości 113 bajtów do przypisania adresu IP, zdefiniowanego w poleceniu ARP. Na przykład: Format polecenia Windows: ping l 113 Format polecenia LINUX: ping s Użyj usługi Telnet, aby uzyskać dostęp do urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej i jego nowego adresu IP. Na przykład: telnet Wpisz opcję apc jako User Name (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło). 5. Zakończ konfigurację zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Konsola na tej stronie. 12 Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej

17 Szybka konfiguracja Konsola Po zalogowaniu się do konsoli zgodnie z instrukcjami w sekcji Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11 lub Zdalny dostęp do konsoli na stronie 11 wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz opcję Network (Sieć) z menu Control Console (Konsola). 2. Wybierz opcję TCP/IP z menu Network (Sieć). 3. Jeżeli nie korzystasz z serwera BOOTP lub DHCP do konfigurowania ustawień TCP/IP, wybierz menu Boot Mode (Przypisanie adresu IP). Wybierz opcję Manual boot mode (Stałe przypisanie adresu IP), a następnie naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do menu TCP/IP. (Zmiany zostaną wprowadzone po wylogowaniu się.) 4. Zdefiniuj adresy IP, Subnet Mask (Maska podsieci) oraz Default Gateway (Adres domyślnej bramki) w menu System. 5. Naciśnij klawisze CTRL-C, aby zamknąć menu Control Console (Konsola). 6. Wyloguj się (opcja 4 w menu Control Console). Uwaga Jeżeli podczas procedury opisanej w sekcji Lokalny dostęp do konsoli na stronie 11 odłączyłeś kabel, podłącz go z powrotem i ponownie uruchom odpowiednie usługi. Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej 13

18 Dostęp do zarządzanej listwy zasilającej do montażu w szafie 19-calowej po skonfigurowaniu Informacje ogólne Po uruchomieniu urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej w sieci można uzyskać dostęp do tego urządzenia za pomocą opisanych poniżej interfejsów. Uwaga Korzystanie z opisanych tutaj interfejsów jest opisane w podręczniku użytkownika (User s Guide) oraz Dodatku ( Addendum). Interfejs HTTP Telnet Protokół SNMP Skorzystaj z programu Microsoft Internet Explorer 5.0 (lub nowszej wersji) lub Netscape (lub nowszej wersji) do skonfigurowania opcji urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej lub przeglądania logu zdarzeń. 1. Uzyskaj dostęp do urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej przez jego adres IP lub nazwę DNS (jeśli jest skonfigurowana). 2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło (domyślnie: apc i apc dla konta Administrator, lub device (urządzenie) i apc dla konta Device Manager). Z usługi Telnet można korzystać dla uzyskania dostępu do konsoli urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej z dowolnego komputera podłączonego do tej samej podsieci. 1. Z poziomu listy poleceń wpisz poniższy wiersz polecenia i naciśnij klawisz ENTER: telnet <adres> Jako <adres> wpisz adres IP lub nazwę DNS urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej (jeżeli jest nastawiona). 2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło (domyślnie: apc i apc dla konta Administrator, lub device (urządzenie) i apc dla konta Device Manager). Po dodaniu PowerNet MIB do standardowej przeglądarki SNMP MIB można korzystać z niej do dostępu do urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowejpoprzez protokół SNMP. Domyślna nazwa grupy do odczytu (read community) to public; domyślna nazwa grupy do odczytu/zapisu (read/write community) to private. 14 Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej

19 Dostęp do zarządzanej listwy zasilającej do montażu w szafie 19-calowej po skonfigurowaniu FTP Można wykorzystać protokołu FTP (domyślnie dostępny) do transferu plików nowego oprogramowania sprzętowego (firmware) do urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej, lub do pobrania logów zdarzeń urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej. 1. Z poziomu listy poleceń wpisz poniższy wiersz polecenia i naciśnij klawisz ENTER: ftp <adres> Jako <adres> wpisz adres IP urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej. 2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło (domyślnie: apc i apc dla konta Administrator, lub device (urządzenie) i apc dla konta Device Manager). Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej 15

20 Procedura w przypadku utraty hasła Możliwe jest skorzystanie z lokalnego komputera, który jest podłączony do urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej przez port szeregowy na froncie urządzenia. 1. W lokalnym komputerze wybierz port szeregowy i wyłącz wszystkie usługi, korzystające z tego portu. 2. Za pomocą kabla konfiguracyjnego ( ) podłącz wybrany port do portu szeregowego na panelu przednim urządzenia PDU. 3. Uruchom program terminalowy (na przykład HyperTerminal) i skonfiguruj wybrany port na 9600 bitów na sekundę, 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu, bez sterowania przypływem danych, i zachowaj zmiany. 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić monit User Name (Nazwa użytkownika). 5. Naciśnij przycisk oznaczony Reset na urządzeniu Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej, co spowoduje restart urządzenia, który potrwa około 15 sekund. 6. Naciskaj klawisz ENTER aż do ponownego wyświetlenia monitu User Name (Nazwa użytkownika), a następnie wpisz apc jako nazwę użytkownika i hasło. (Po upływie 30 sekund od wyświetlenia monitu User Name będzie konieczne ponowne rozpoczęcie procedury logowania się, począwszy od kroku 4.) 7. W menu Control Console (Konsola) wybierz System, a następnie User Manager (Menedżer użytkownika). 8. Wybierz użytkownika Administrator, a następnie zdefiniuj ustawienia User Name (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło), które zostały przywrócone do domyślnej wartości apc. 9. Naciśnij skrót klawiaturowy CTRL-C i wyloguj się. Uwaga Podłącz kable, które zostały odłączone (punkt 2) i ponownie uruchom wyłączone usługi (punkt 1). 16 Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej

21 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) See Patrz also także U Pełen opis sposobów aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej znajduje się w Addendum (Dodatku) na dostarczonym dysku Dysk CD APC Switched Rack PDU Utility. Możliwe jest skorzystanie z lokalnego komputera, który jest podłączony do urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej przez port szeregowy na froncie urządzenia. 1. W lokalnym komputerze wybierz port szeregowy i wyłącz wszystkie usługi, korzystające z tego portu. 2. Za pomocą kabla konfiguracyjnego ( ) podłącz wybrany port do portu szeregowego RJ-12 na panelu przednim urządzenia Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej. 3. Uruchom program terminalowy (na przykład HyperTerminal) i skonfiguruj wybrany port na 9600 bitów na sekundę, 8 bitów danych, bez parzystości, 1 bit stopu, bez sterowania przypływem danych. Zapisz zmiany. 4. Naciśnij dwukrotnie klawisz ENTER, aby wyświetlić monit User Name (Nazwa użytkownika). 5. Wpisz nazwę użytkownika i hasło (domyślnie: apc, tylko dla administratorów) i naciśnij klawisz ENTER. 6. W menu Control Console (Konsola) wybierz System, a następnie Tools (Narzędzia) oraz XMODEM. 7. Zostanie wyświetlony monit Perform transfer with XMODEM -CRC? (Wykonać transfer za pomocą XMODEM CRC?) Wpisz Yes (Tak) i naciśnij klawisz ENTER. 8. System wyświetli monit o wybranie a prędkości przesyłania i zmianę ustawień terminala, aby odpowiadał prędkości przesyłania. Naciśnij klawisz ENTER, aby nastawić urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej do przyjęcia pobieranych danych. 9. W programie terminalowym wyślij plik za pomocą protokołu XMODEM. Po zakończeniu przesyłania na konsoli zostanie wyświetlony monit o przywrócenie normalnej wartości prędkości przesyłania. Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej 17

22 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) Caution Ostrożnie Nie należy przerywać pobierania. Po zakończeniu pobierania urządzenie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie 19-calowej będzie restartowane. Uwaga Aktualizacja oprogramowania nie zakłóca działania gniazd wyjściowych. 18 Instr. montażu i Skr. instr. obsługi zarządzanej listwy zasil. do montażu w szafie 19-calowej

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika Rev. 17 2014/09/10 UMOWA LICENCYJNA DLA CYBERPOWER POWER PANEL BUSINESS EDITION INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: TO JEST UMOWA. POPRZEZ INSTALACJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

ScanFront 300/300P/330

ScanFront 300/300P/330 ScanFront 300/300P/330 INSTRUKCJA Przed użyciem skanera należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

magicolor 2210 Podręcznik instalacji

magicolor 2210 Podręcznik instalacji magicolor 2210 Podręcznik instalacji 1800668-009A# Dziękujemy za zakupienie drukarki magicolor 2210. Twoja decyzja była słuszna. Drukarka magicolor 2210 jest przystosowana do optymalnego działania na platformie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW Suunto Oy tel. +358 9 875870 faks. +358 9 87587301 Suunto USA tel. 1 (800) 543-9124 Suunto Canada tel. 1 (800) 776-7770 Centrum europejskie tel. +358 2

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Cisco IP Manager Assistant Podręcznik użytkownika

Cisco IP Manager Assistant Podręcznik użytkownika Podręcznik obsługi telefonu Cisco IP Manager Assistant Podręcznik użytkownika ZAWIERA LICENCJĘ I GWARANCJĘ Siedziba firmy Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Bardziej szczegółowo