Fedora 7 Installation Guide

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fedora 7 Installation Guide"

Transkrypt

1 Fedora 7 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields

2 Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis Autor Paul Frields Copyright 2006 Red Hat, Inc. and Others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://fedoraproject.org/wiki/ Legal:Trademark_guidelines. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates. XFS is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

3 Preface vii 1. Konwencje dokumentu... vii 1.1. Konwencje typograficzne... vii 1.2. Konwencje dla cytatów... viii 1.3. Uwagi i ostrzeżenia... ix 2. Opinie są mile widziane... x 1. Wstęp Tło Informacje o Fedorze Dodatkowa pomoc Informacje o tym dokumencie Cele Grupa docelowa Opinie Szybkie uruchomienie dla ekspertów Przegląd Pobieranie plików Przygotowanie do instalacji Instalacja Fedory Przeprowadzenie kroków poinstalacyjnych Nowi użytkownicy Jak pobrać pliki instalacyjne? Z serwera lustrzanego Z BitTorrenta Jaką architekturę ma mój komputer? Które pliki należy pobrać? Jak utworzyć nośnik Fedory? Co, jeśli nie mogę pobrać Fedory? Jak uruchomić program instalacyjny? Rozpoczynanie instalacji Menu uruchamiania Instalowanie z innego źródła Sprawdzanie nośników Sprawdzanie Live CD Sprawdzanie DVD Uruchamianie z sieci używając PXE Graficzny i tekstowy interfejs Ustawienia regionalne Wybór języka Konfiguracja klawiatury Metody instalacji Alternatywne metody instalacji Instalacja z dysku twardego Konfiguracja TCP/IP instalacji Ustawienia instalacji z NFS Ustawienia instalacji z FTP Ustawienia nieanonimowego FTP Ustawienia instalacji przez HTTP iii

4 Installation Guide 7. Okno dialogowe powitania Inicjowanie dysku twardego RAID lub inne niestandardowe konfiguracje Aktualizowanie istniejącego systemu Sprawdzanie możliwości aktualizacji Aktualizowanie konfiguracji programu startowego Partycjonowanie dysku RAID i inne urządzenia dyskowe RAID sprzętowy Programowy RAID Dyski FireWire i USB Ogólne informacje o partycjach Typy partycji Minimalne rozmiary partycji Zrozumieć LVM Porada o partycjach Disk Druid Program startowy Zatrzymanie istniejących ustawień programu startowego Uruchamiane dodatkowych systemów operacyjnych Ustawianie hasła programu startowego Zapomniane hasła GRUB-a Zaawansowane opcje programu startowego Konfiguracja sieci Urządzenia sieciowe Konfigurowanie obsługi IPv4 i IPv Konfigurowanie IPv Konfigurowanie IPv Nazwa komputera Różne ustawienia Wybór strefy czasowej Wybieranie strefy czasowej Uniwersalny czas koordynowany (UTC) Ustawianie hasła roota Wybór oprogramowania Instalowanie z dodatkowych repozytoriów Dostosowywanie wyboru oprogramowania Zmienianie swoich decyzji Obsługa dodatkowych języków Podstawowe usługi sieciowe Zaraz zacznie się instalacja Instalowanie pakietów Pierwsze uruchomienie Umowa licencyjna Zapora sieciowa SELinux Data i czas iv

5 17.5. Użytkownik systemowy Karta dźwiękowa Następne kroki Aktualizowanie systemu Subskrybowanie ogłoszeń i wiadomości Fedory Dokumentacja i wsparcie Dołącz do społeczności Fedory A. Opcje uruchamiania 61 A.1. Konfigurowanie systemu instalacyjnego menu uruchamiania A.1.1. Określanie języka A.1.2. Konfigurowanie interfejsu A.1.3. Określanie metody instalacji A.1.4. Ręczne konfigurowanie ustawień sieciowych A.2. Włączanie zdalnego dostępu do systemu instalacyjnego A.2.1. Włączanie zdalnego dostępu za pomocą VNC A.2.2. Łączenie systemu instalacyjnego z nasłuchującym VNC A.2.3. Włączanie zdalnego dostępu za pomocą Telnetu A.3. Zapisywanie dziennika na zdalnym systemie podczas instalacji A.3.1. Konfigurowanie serwera dziennika A.4. Automatyzowanie instalacji za pomocą kickstart A.5. Ulepszanie obsługi sprzętu A.5.1. Dodawanie obsługi sprzętu za pomocą dysków ze sterownikami A.5.2. Zastępowanie automatycznego wykrywania sprzętu A.6. Używanie trybów uruchamiania zarządzania A.6.1. Wczytywanie trybu testowania pamięci (RAM) A.6.2. Uruchamianie komputera w trybie ratunkowym B. Ustawianie serwera PXE 71 C. Inna dokumentacja techniczna 73 Indeks 75 v

6 vi

7 Preface 1. Konwencje dokumentu Ten podręcznik używa kilku konwencji, aby wyróżnić niektóre słowa i frazy, a także zwrócić uwagę na określone części informacji. W wydaniach PDF i papierowych ten podręcznik używa czcionek z zestawu Liberation 1. Czcionki Liberation są używane także w wydaniach HTML, jeśli zestaw jest zainstalowany w systemie. Jeśli nie, wyświetlone zostaną alternatywne, ale odpowiadające im czcionki. Uwaga: system Red Hat Enterprise Linux 5 i późniejsze domyślnie zawierają zestaw czcionek Liberation Konwencje typograficzne Aby zwracać uwagę na określone słowa i frazy używane są cztery następujące konwencje typograficzne. Pogrubiona czcionka o stałej szerokości Używana do wyróżniania wejścia systemu, w tym poleceń powłoki, nazw plików i ścieżek. Używana także do wyróżniania klawiszy i ich kombinacji. Na przykład: Aby zobaczyć zawartość pliku mój_nowy_bestseller w bieżącym katalogu roboczym, należy wpisać polecenie cat mój_nowy_bestseller po znaku zachęty powłoki i nacisnąć klawisz Enter, aby wykonać polecenie. Powyższy tekst zawiera nazwę pliku, polecenie powłoki i klawisz, wszystkie przedstawione za pomocą pogrubionej czcionki o stałej szerokości, a rozróżnialne dzięki kontekstowi. Kombinacje klawiszy mogą być rozróżniane od pojedynczych klawiszy przez myślnik łączący każdą część kombinacji klawiszy. Na przykład: Proszę nacisnąć klawisz Enter, aby wykonać polecenie. Naciśnięcie Ctrl+Alt+F1 przełączy na pierwszy terminal wirtualny. Naciśnięcie Ctrl+Alt+F7 powróci do sesji X Window. W pierwszym paragrafie wyróżniono pojedynczy klawisz do naciśnięcia. W drugim wyróżniono dwa zestawy trzech klawiszy, każde do wciśnięcia jednocześnie. Jeśli omawiany jest kod źródłowy, to nazwy klas, metody, funkcje, nazwy zmiennych oraz wartości zwrócone wspomniane w paragrafie zostaną przedstawione tak jak powyżej, pogrubioną czcionką o stałej szerokości. Na przykład: Klasy związane z plikami to filesystem dla systemów plików, file dla plików, a dir dla katalogów. Każda klasa posiada swój własny zestaw uprawnień. Pogrubiona czcionka o zmiennej szerokości Ta czcionka oznacza słowa lub frazy spotykane w systemie, w tym nazwy aplikacji, teksty okien dialogowych, przyciski z etykietami, etykiety pól wyboru, tytuły w menu i podmenu. Na przykład: 1 https://fedorahosted.org/liberation-fonts/ vii

8 Preface Proszę wybrać System Preferencje Mysz z głównego menu panelu, aby uruchomić Preferencje myszy. W karcie Przyciski należy nacisnąć pole wyboru Dla leworęcznych i nacisnąć przycisk Zamknij, aby przełączyć główny przycisk myszy z lewego na prawy (umożliwiając używanie myszy lewą ręką). Aby umieścić specjalny znak w pliku programu gedit, należy wybrać Programy Akcesoria Mapa znaków z głównego menu panelu. Następnie należy wybrać Znajdź Znajdź z paska menu Mapy znaków, podać nazwę znaku w polu Znajdź i nacisnąć przycisk Dalej. Wyszukiwany znak zostanie wyróżniony w Tablicy znaków. Podwójne naciśnięcie wyróżnionego znaku umieści go w polu Tekst do skopiowania. Następnie należy nacisnąć przycisk Skopiuj. Teraz należy przełączyć się z powrotem na dokument i wybrać Edycja Wklej z paska menu programu gedit. Powyższy tekst zawiera nazwy aplikacji, nazwy menu systemowych i ich elementów, nazwy menu aplikacji oraz przyciski i tekst z graficznego interfejsu użytkownika, wszystkie przedstawione za pomocą pogrubionej czcionki o zmiennej szerokości, a rozróżnialne dzięki kontekstowi. Pogrubiona i pochylona czcionka o stałej szerokości lub Pogrubiona i pochylona czcionka o zmiennej szerokości Kiedy używana jest pogrubiona czcionka i stałej lub zmiennej szerokości, dodanie pochylenia wskazuje tekst do zastąpienia lub zmienne. Pochylenie oznacza tekst, którego nie trzeba wpisywać dosłownie lub który zmienia się w zależności od okoliczności. Na przykład: Aby połączyć się ze zdalnym komputerem używając SSH, należy podać polecenie ssh po znaku zachęty powłoki. Jeśli zdalny komputer to przykład.pl, a nazwa użytkownika na tym komputerze to jan, należy podać ssh Polecenie mount -o remount system-plików ponownie montuje podany system plików. Na przykład, aby ponownie zamontować system plików /home, polecenie to mount -o remount /home. Aby zobaczyć wersję obecnie zainstalowanego pakietu, należy użyć polecenia rpm - q pakiet. Zwrócony zostanie następujący wynik: pakiet-wersja-wydanie. Proszę zauważyć powyżej pogrubione i pochylone słowa nazwa_użytkownika, nazwa.domeny, system-plików, pakiet, wersja i wydanie. Każde słowo zostanie zastąpione przez tekst podany przez użytkownika podczas wpisywania polecenia lub przez tekst wyświetlany przez system. Poza standardowym użyciem do przestawienia tytułu pracy, pochylenie oznacza pierwsze użycie nowego i ważnego terminu. Na przykład: Publican jest systemem publikowania opartym na formacie DocBook Konwencje dla cytatów Wyjście terminala i kod źródłowy są wizualnie oddzielone od otaczającego tekstu. Wyjście wysłane do terminala jest wyświetlane za pomocą czcionki antykwowej o stałej szerokości i przez to przedstawia się tak: viii

9 Uwagi i ostrzeżenia books Desktop documentation drafts mss photos stuff svn books_tests Desktop1 downloads images notes scripts svgs Kod źródłowy jest także wyświetlany za pomocą czcionki antykwowej o stałej szerokości, ale wygląda i wyróżniony jest następująco: package org.jboss.book.jca.ex1; import javax.naming.initialcontext; public class ExClient { public static void main(string args[]) throws Exception { InitialContext inictx = new InitialContext(); Object ref = inictx.lookup("echobean"); EchoHome home = (EchoHome) ref; Echo echo = home.create(); System.out.println("Created Echo"); } } System.out.println("Echo.echo('Hello') = " + echo.echo("hello")); 1.3. Uwagi i ostrzeżenia Używane są trzy style wizualne, aby zwrócić uwagę na informacje, które inaczej mogłyby zostać przeoczone. Uwaga Uwaga jest wskazówką, skrótem lub innym podejściem do omawianego zadania. Zignorowanie uwagi nie powinno mieć żadnych negatywnych konsekwencji, ale można pominąć ułatwiającą życie sztuczkę. Ważne Important boxes detail things that are easily missed: configuration changes that only apply to the current session, or services that need restarting before an update will apply. Ignoring a box labeled 'Important' won't cause data loss but may cause irritation and frustration. Ostrzeżenie Ostrzeżenia nie powinny być ignorowane. Zignorowanie ostrzeżeń najprawdopodobniej spowoduje utratę danych. ix

10 Preface 2. Opinie są mile widziane Jeśli użytkownik odnalazł błąd typograficzny w tym podręczniku lub ma pomysł, jak go ulepszyć, powinien się z nami skontaktować. Prosimy wysłać raport w Bugzilli: bugzilla/ w produkcie Fedora Documentation. Wysyłając raport błędu proszę upewnić się, że wspomniano identyfikator podręcznika: install-guide Jeśli użytkownik ma sugestie, jak ulepszyć dokumentację, prosimy aby postarał się być jak najbardziej szczegółowy opisując swój pomysł. Jeśli odnaleziono błąd, prosimy dołączyć numer sekcji i pobliską cześć tekstu, aby można było go łatwo odnaleźć. x

11 Wstęp Ten podręcznik dotyczy instalacji Fedory, dystrybucji Linuksa zbudowanej na wolnym oprogramowaniu i oprogramowaniu open source. Ten podręcznik pomoże ci zainstalować Fedorę na komputerach biurkowych, laptopach lub serwerach. System instalacyjny jest wystarczająco elastyczny, aby móc używać go nawet wtedy, gdy nie posiadasz żadnej wiedzy o Linuksie lub sieciach komputerowych. Jeśli wybierzesz domyślne opcje, Fedora zainstaluje się jako kompletny system operacyjny, zawierający aplikacje biurowe, narzędzia internetowe i inne. Ten dokument nie opisuje wszystkich funkcji systemu instalacji Tło Informacje o Fedorze To find out more about Fedora, refer to To read other documentation on Fedora related topics, refer to Dodatkowa pomoc For information on additional help resources for Fedora, visit Communicate Informacje o tym dokumencie Cele Ten przewodnik pomoże czytelnikowi: 1. Zrozumieć, jak znaleźć w sieci dystrybucję Fedora 2. Utworzyć dane konfiguracyjne, które pozwolą komputerowi na uruchomienie Fedory 3. Zrozumieć program instalacyjny Fedory 4. Zakończyć podstawową konfigurację systemu Fedora po instalacji Inna źródła dokumentacji This guide does not cover use of Fedora. To learn how to use an installed Fedora system, refer to for other documentation Grupa docelowa This guide is intended for new and intermediate Fedora users. Advanced Fedora users with questions about detailed operation of expert installation features should consult the Anaconda development mailing list at 1

12 Rozdział 1. Wstęp 1.3. Opinie Projekt dokumentacji Fedory (FDP) jest grupą wolontariuszy: pisarzy, redaktorów, tłumaczy i innych, którzy tworzą dokumentację dla wolnego oprogramowania i oprogramowania open source. FDP opiekuje się tym dokumentem i jest zawsze zainteresowany opiniami czytelników. To send feedback regarding this document, send to 1, or visit https:// bugzilla.redhat.com/ to file a bug in Bugzilla. To file a bug, fill in "install-guide" as the Product, choose the name of this document from the Component list, and choose "devel" as the version. FDP volunteers receive your feedback, and may contact you for additional information, if necessary. 1 2

13 Szybkie uruchomienie dla ekspertów Ta sekcja oferuje bardzo pobieżny przegląd zadań instalacyjnych dla doświadczonych czytelników, którzy chcą zacząć. Zauważ, że w tym rozdziale przewodnika występuje wiele uwag wyjaśniających i pomocnych wskazówek. Jeśli podczas procesu instalacji wystąpi problem, przeczytaj odpowiedni rozdział w pełnym przewodniku, aby uzyskać pomoc. Tylko dla ekspertów This section is intended only for experts. Other readers may not be familiar with some of the terms in this section, and should move on to Rozdział 3, Nowi użytkownicy instead Przegląd Procedura instalacji jest dość prosta, składa się tylko z kilku kroków: 1. Pobrania plików do utworzenia nośnika lub innej konfiguracji uruchamialnej. 2. Przygotowania systemu do instalacji. 3. Włączenia komputera i uruchomienia procesu instalacji. 4. Ponownego uruchomienia komputera i przeprowadzenia konfiguracji po instalacji Pobieranie plików Wykonaj jedno z poniższych: 1. Pobierz obraz ISO Live CD. Utwórz nośnik CD z pliku ISO używając preferowanej aplikacji. Aby zainstalować dystrybucję na dysku twardym, użyj skrótu na pulpicie po zalogowaniu. 2. Pobierz obrazy ISO pełnej dystrybucji na CD lub DVD. Utwórz nośniki CD lub DVD z plików ISO używając preferowanej aplikacji, lub umieść obrazy na partycji FAT32 Windows lub linuksowej ext2/ext3. 3. Pobierz obraz boot.iso minimalnej uruchamialnej CD lub plik bootdisk.img minimalnego uruchamialnego dysku USB. Zapisz obraz na odpowiednim fizycznym nośniku, aby utworzyć minimalny nośnik. 4. Pobierz obraz rescuecd.iso uruchamialnej CD o zmniejszonym rozmiarze. Zapisz obraz na odpowiednim fizycznym nośniku, aby utworzyć nośnik uruchamialny. 5. Download the vmlinuz kernel file and the initrd.img ramdisk image from the distribution's isolinux/ directory. Configure your operating system to boot the kernel and load the ramdisk image Przygotowanie do instalacji Wykonaj kopię zapasową danych użytkowników, które chcesz zachować, i jeśli to potrzebne, zmień rozmiar istniejących partycji, aby zrobić miejsce dla Fedory. Aby zmienić rozmiar partycji NTFS za pomocą instalatora Fedory, użyj poleceń ntfsresize i fdisk. 3

14 Rozdział 2. Szybkie uruchomienie dla ekspertów Use Ctrl+Alt+F2 to switch to a virtual terminal from the installation program if you are not using a Live CD. Perform any resize operations before proceeding to the installer's partitioning options Instalacja Fedory Boot from the desired media, with any options appropriate for your hardware and installation mode. Refer to Dodatek A, Opcje uruchamiania for more information about boot options. If you boot from the Live CD, select the "Install to Hard Disk" option from the menu to run the installation program. If you boot from minimal media or a downloaded kernel, select a network or hard disk resource from which to install. Przejdź przez wszystkie kroki programu instalacyjnego. Program instalacyjny nie zmieni systemu, dopóki finalnie nie potwierdzisz, że chcesz kontynuować. Kiedy instalacja zostanie zakończona, uruchom ponownie system Przeprowadzenie kroków poinstalacyjnych Po ponownym uruchomieniu systemu wyświetlą się dodatkowe opcje konfiguracji. Wykonaj odpowiednie zmiany w systemie i przejdź do ekranu logowania. 4

15 Nowi użytkownicy Ten rozdział wyjaśnia, jak zdobyć pliki potrzebne do zainstalowania i uruchomienia Fedory na komputerze. Niektóre pojęcia w tym rozdziale mogą być dla ciebie nowe, jeśli nigdy nie pobierałeś kompletnego, wolnego systemu operacyjnego. Dodatkowa pomoc If you have trouble with this chapter, you may be able to find help by visiting the Fedora Forums at Jak pobrać pliki instalacyjne? Projekt Fedora rozprowadza Fedorę na wiele sposobów, z których większość jest darmowa i do pobrania przez Internet. Najpowszechniejszą metodą są nośniki CD i DVD. Dostępnych jest kilka typów nośników CD i DVD, w tym: Pełny zestaw oprogramowania na nośniku DVD do zainstalowania Obraz Live, którego można użyć, aby wypróbować Fedorę i zainstalować ją, jeśli chcesz Minimalne obrazy uruchomieniowe CD i USB, które umożliwiają zainstalowanie przez Internet Zredukowany obraz ratunkowy CD, który umożliwia zainstalowanie przez Internet i naprawienie problemów z nieprawidłowo działającymi systemami Fedora Kod źródłowy na nośnikach DVD Większość użytkowników potrzebuje obrazu Live lub pełnego zestawu oprogramowania na DVD do zainstalowania. Minimalny obraz uruchomieniowy CD przeznaczony jest dla użytkowników, który posiadają szybkie połączenie z Internetem i chcą zainstalować Fedorę tylko na jednym komputerze. Płyty z kodem źródłowym nie są używane do instalowania Fedory, ale są przydatne dla zaawansowanych użytkowników i programistów. Pobieranie nośników Użytkownicy z szerokopasmowym dostępem do Internetu mogą pobrać obrazy ISO nośników CD i DVD lub obrazy dla dysków USB. Obraz ISO jest kopią całego dysku w formacie odpowiednim do nagrania bezpośrednio na CD lub DVD. Obraz dysku USB jest kopią całego dysku w formacie odpowiednim do nagrania bezpośrednio na dysk USB. For more information on burning CDs and DVDs, refer to Sekcja 3.4, Jak utworzyć nośnik Fedory?. Oprogramowanie Fedory jest dostępne do pobrania za darmo na różne sposoby Z serwera lustrzanego To find the freely downloadable distributions of Fedora, look for a mirror. A mirror is a computer server that is open to the public for free downloads of software, including Fedora and often other free and open source software. To locate a mirror, visit using a Web 5

16 Rozdział 3. Nowi użytkownicy browser, and choose a server from the list. The web page lists mirrors by geographic location. You may want to choose a mirror that is geographically close to you for faster speed. Mirrors publish Fedora software under a well-organized hierarchy of folders. For example, the Fedora 8 distribution normally appears in the directory fedora/linux/releases/8/. This directory contains a folder for each architecture supported by that release of Fedora. CD and DVD media files appear inside that folder, in a folder called iso/. For example, you can find the file for the DVD distribution of Fedora 8 for x86_64 at fedora/linux/releases/8/x86_64/iso/f-8-x86_64- DVD.iso Z BitTorrenta BitTorrent jest sposobem na pobieranie informacji we współpracy z innymi komputerami. Każdy komputer współpracujący z grupą pobiera fragmenty informacji danego torrenta od innych użytkowników w grupie. Komputery, które ukończyły pobieranie wszystkich danych dalej udostępniają, czyli wysyłają dane innym użytkownikom. Jeśli pobierasz używając BitTorrenta, powinieneś z uprzejmości udostępniać torrent przynajmniej dopóki nie wyślesz tyle samo danych, ile pobrałeś. If your computer does not have software installed for BitTorrent, visit the BitTorrent home page at to download it. BitTorrent client software is available for Windows, Mac OS, Linux, and many other operating systems. You do not need to find a special mirror for BitTorrent files. The BitTorrent protocol ensures that your computer participates in a nearby group. To download and use the Fedora BitTorrent files, visit torrent.fedoraproject.org/. Minimalne obrazy uruchomieniowe Minimalne obrazy uruchomieniowe CD i USB nie są dostępne przez BitTorrent Jaką architekturę ma mój komputer? Releases are separated by architecture, or type of computer processor. Use the following table to determine the architecture of your computer according to the type of processor. Consult your manufacturer's documentation for details on the processor if necessary. Typy procesorów i architektur Producent i model procesora Intel (poza Core 2 Duo, Centrino Core 2 Duo i Xeon), AMD (poza 64 i dwurdzeniowymi X2), VIA C4, Apple MacBook Pro Intel Core 2 Duo, Centrino Core 2 Duo i Xeon; AMD Athlon64/X2, Sempron64/X2, Duron64 Apple Macintosh G3, G4, G5, PowerBook i inne modele nie używające procesorów Intela Typ architektury dla Fedory i386 x86_64 ppc 6

17 Które pliki należy pobrać? i386 Działa dla większości komputerów zgodnych z Windows Jeśli nie jesteś pewny typu procesora swojego komputera i nie używasz Apple Macintosha, wybierz i Które pliki należy pobrać? Jest kilka sposobów na pobranie Fedory. Przeczytaj o nich poniżej, aby zdecydować, który będzie dla ciebie najlepszy. The architecture type appears in the name of the downloadable files for each Fedora distribution. For example, the file for the DVD distribution of Fedora 8 for x86_64 is named F-8-x86_64-DVD.iso. Refer to Sekcja 3.2, Jaką architekturę ma mój komputer? if you are unsure of your computer's architecture. 1. Pełna dystrybucja na DVD Jeśli masz dużo czasu i szybkie połączenie z Internetem, a chcesz mieć możliwość zainstalowania więcej oprogramowania, pobierz pełną wersję DVD. Oba typy nośników są uruchamialne i zawierają zarówno program instalacyjny, jak i tryb do przeprowadzania operacji ratunkowych systemów Fedora w razie awarii. Możesz pobrać wersję DVD bezpośrednio z serwera lustrzanego lub przez BitTorrenta. 2. Obraz Live If you want to try Fedora before you install it on your computer, download the Live image version. If your computer supports booting from CD, you can boot the operating system without making any changes to your hard disk. The Live image also provides an "Install to Hard Disk" menu option. If you decide you like what you see, and want to install it, simply activate the selection to copy Fedora to your hard disk. You can download the Live image directly from a mirror, or using BitTorrent. Nie ma obrazów Live dla PPC Fedora nie udostępnia obrazów Live dla architektury PPC z powodu ograniczonych zasobów. 3. Minimalny nośnik uruchomieniowy Jeśli masz szybkie połączenie z Internetem, a nie chcesz pobierać całej dystrybucji, możesz pobrać mały obraz uruchamialny. Fedora udostępnia obrazy minimalnego środowiska uruchamialnego na CD lub dysk USB oraz obraz ratunkowy CD o zmniejszonym rozmiarze. Kiedy uruchomisz system za pomocą minimalnego nośnika, możesz zainstalować Fedorę bezpośrednio przez Internet. Mimo, ze ta metoda wciąż wymusza pobieranie dużej ilości danych przez Internet, ma prawie zawsze mniejszy rozmiar od nośników pełnej dystrybucji. Kiedy zakończysz instalację, możesz dodawać lub usuwać oprogramowanie w systemie według uznania. Rozmiar pobieranych plików Instalowanie domyślnego oprogramowania Fedory przez Internet wymaga więcej czasu niż z obrazu Live, ale mniej niż całej dystrybucji DVD. Właściwy wynik zależy od wyboru oprogramowania i warunków ruchu sieciowego. 7

18 Rozdział 3. Nowi użytkownicy Poniższa tabela wyjaśnia, gdzie znaleźć wymagane pliki na stronie serwerów lustrzanych. Ustalanie położenia plików Typ nośnika Pełna dystrybucja na DVD Obraz Live Minimalny uruchomieniowy nośnik CD Minimalny uruchomieniowy nośnik USB Ratunkowy uruchomieniowy nośnik CD Położenie plików fedora/linux/releases/8/live/arch/iso/f-8-arch- DVD.iso fedora/linux/releases/8/live/arch/iso/f-8-arch- Live.iso, fedora/linux/releases/8/live/arch/iso/ F-8-KDE-arch-Live.iso fedora/linux/releases/8/fedora/arch/os/images/ boot.iso fedora/linux/releases/8/fedora/arch/os/images/ diskboot.img fedora/linux/releases/8/fedora/arch/iso/ F-8-arch-rescuecd.iso 3.4. Jak utworzyć nośnik Fedory? Aby utworzyć nośnik, wybierz jedną z poniższych opcji: Tworzenie nośników CD i DVD To learn how to turn ISO images into CD or DVD media, refer to readme-burning-isos/. Tworzenie minimalnego nośnika uruchomieniowego USB Minimalny obraz dysku USB diskboot.img wymaga pustego dysku USB. Zapisywanie minimalnego obrazu uruchamialnego USB na dysk USB usunie wszystkie dane na urządzeniu. W systemie Linux jako root użyj następujących poleceń, aby zapisać obraz na dysk: dd if=diskboot.img of=/dev/sdx Zapisz do właściwego urządzenia Upewnij się, że zapisujesz na właściwy dysk. Zobacz dziennik /var/log/messages lub użyj polecenia dmesg. Jeśli system obsługuje dynamiczne tworzenie urządzeń, uruchom polecenie ls -l /dev/disk/by-id/, aby ustalić położenie urządzenia. A comparable dd program for Windows systems is available at forensics/. The website gives examples of how to use this Windows program to copy an image to a physical disk device. Zrzeczenie się odpowiedzialności Ta strona WWW nie jest częścią Projektu Fedora, który nie jest odpowiedzialny za jej zawartość. 8

19 Co, jeśli nie mogę pobrać Fedory? 3.5. Co, jeśli nie mogę pobrać Fedory? If you do not have a fast Internet connection, or if you have a problem creating boot media, downloading may not be an option. Fedora DVD and CD distribution media is available from a number of online sources around the world at a minimal cost. Use your favorite Web search engine to locate a vendor, or refer to Jak uruchomić program instalacyjny? Aby uruchomić program instalacyjny z minimalnego nośnika uruchamialnego, ratunkowej CD lub dystrybucji DVD postępuj zgodnie z tą procedurą: 1. Wyłącz komputer. 2. Disconnect any external FireWire or USB disks that you do not need for installation. Refer to Sekcja 9.1.3, Dyski FireWire i USB for more information. 3. Umieść nośnik w komputerze i włącz go. You may need to hit a specific key or combination of keys to boot from the media, or configure your system's Basic Input/Output System, or BIOS, to boot from the media. On most computers you must select the boot or BIOS option promptly after turning on the computer. Most Windows-compatible computer systems use a special key such as F1, F2, F12, or Del to start the BIOS configuration menu. On Apple computers, the C key boots the system from the DVD drive. Konfigurowanie BIOS-u Jeśli nie jesteś pewny, jakie z tych możliwości posiada komputer lub nie wiesz jak skonfigurować BIOS, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta. Szczegółowe informacje o konfiguracji wykraczają poza ramy tego dokumentu. 9

20 10

21 Rozpoczynanie instalacji Przerywanie instalacji Aby przerwać proces instalacji w dowolnym momencie przed ekranem Instalowanie pakietów, naciśnij Ctrl+Alt+Del lub wyłącz komputer wyłącznikiem zasilania. Fedora nie wprowadzi żadnych zmian do komputera przed rozpoczęciem instalacji pakietów Menu uruchamiania Nośnik uruchomieniowy wyświetli graficzne menu uruchamiania z kilkoma opcjami. Jeśli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty w ciągu 60 sekund, uruchomią się domyślne opcje uruchamiania. Aby wybrać domyślne poczekaj lub naciśnij Enter na klawiaturze. Aby wybrać inne opcje niż domyślne, użyj klawiszy strzałek na klawiaturze i naciśnij Enter, kiedy podświetlona zostanie odpowiednia opcja. Jeśli chcesz dostosować opcje uruchamiania, naciśnij klawisz Tab. Używanie opcji uruchamiania For a listing and explanation of common boot options, refer to Dodatek A, Opcje uruchamiania. Jeśli uruchamiasz Live CD, te opcje to: Uruchom z obrazu Ta opcja jest domyślna. Jeśli wybierzesz tę opcję, tylko jądro i programy startowe zostaną wczytane do pamięci. Ta opcja zajmuje mniej czasu na uruchomienie. Programy są wczytywane z płyty w razie używania ich, co zajmuje więcej czasu. Ten tryb może być używany na komputerach z mniejszą ilością pamięci. Uruchom z RAM-u Jeśli wybierzesz tę opcję, środowisko Live CD zostanie wczytane do pamięci w całości. Ta opcja zajmuje więcej czasu na uruchomienie, ponieważ cała CD jest wczytywana za jednym razem. Programy są wczytywane bezpośrednio z pamięci w razie używania ich, co powoduje bardziej wydajne środowisko. Ten tryb może być używany tylko na komputerach z przynajmniej 1 GB RAMu. Sprawdź i uruchom z obrazu This option lets you verify the disc before you run the Live CD environment. Refer to Sekcja 4.3, Sprawdzanie nośników for more information on the verification process. Jeśli uruchomiłeś DVD, ratunkową CD lub minimalny nośnik uruchamialny, opcje menu uruchamiania to: Zainstaluj lub zaktualizuj istniejący system Ta opcja jest domyślna. Wybierz tę opcję, aby zainstalować Fedorę na komputerze używając graficznego programu instalacyjnego. 11

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager 12 Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Hard Disk Manager 12... 5 Składniki produktu... 6 Omówienie funkcji... 6 Funkcje... 7 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który

Bardziej szczegółowo

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager 2 / 68 Quick User's Manual Spis treści 1 Paragon Hard Disk Manager 6.0...6 1.1.1 Wersja Personal... 7 1.1.2 Wersja Professional i

Bardziej szczegółowo

Slackware Linux Essentials

Slackware Linux Essentials 1 z 135 Slackware Linux Essentials Alan Hicks Chris Lumens David Cantrell Logan Johnson Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. Slackware Linux is a registered trademark

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

Wersje Systemu Windows Server 2003

Wersje Systemu Windows Server 2003 Wersje Systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003, Standard Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium i AMD64) Windows Server 2003, Enterprise Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium

Bardziej szczegółowo

Disk Wiper 15 Professional

Disk Wiper 15 Professional Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Disk Wiper 15 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika Rev. 17 2014/09/10 UMOWA LICENCYJNA DLA CYBERPOWER POWER PANEL BUSINESS EDITION INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: TO JEST UMOWA. POPRZEZ INSTALACJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik użytkownika Działanie przycisku wielofunkcyjnego: Przytrzymanie, dopóki nie zaświeci się dioda LED: Włączenie zasilania. Wciśnięcie przy włączonym zasilaniu: Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji

Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Joomla! 1.5 Instrukcja Instalacji Autor: Andy Wallace Tłumaczenie: Tomasz Dobrzyński Joomla! User Documentation Team Wersja 0.5 30 Październik 2007 Podziękowania i Licencja Podziękowania Chciałbym złożyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo