Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej koncepcji budowy infrastruktury ICT obejmującej: przewodową sieć LAN, styk z siecią Internet, bezprzewodową sieć WLAN, system monitoringu i zarządzenia siecią komputerową. Spis treści 1. Podstawowe założenia i wymagania Przewodowa sieć LAN Styk z Internetem Bezprzewodowe sieć WLAN System monitoringu i zarządzenia siecią komputerową Wymagania dotyczące realizacji Schemat planowanej infrastruktury sieciowej Specyfikacja techniczna urządzeń i oprogramowania zamawianej infrastruktury ICT Szczegółowa specyfikacja techniczna - wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i funkcje realizowane przez zamawiane urządzenia sieci komputerowej i oprogramowanie dla tych urządzeń str. 1

2 1. Podstawowe założenia i wymagania. Podstawą realizowanej infrastruktury informatycznej będzie infrastruktura wewnętrznej sieci komputerowej LAN. Sieć LAN posłuży jako podstawowe medium komunikacyjne dla wszystkich usług innych ICT planowanych do uruchomienia. Przewiduje się, że budowana sieci LAN będzie zgodna z najnowszymi trendami i zasadami budowy wydajnych i bezpiecznych sieci kampusowych. Wykorzystane zostaną nowoczesne, ale już sprawdzone w wielu innych wdrożeniach mechanizmy. Podstawowymi wymaganiami projektowymi będą: zgodność ze światowymi standardami transmisji danych, możliwość implementacji sieci wirtualnych i wirtualizację zasobów sprzętowych, gwarantowane duże pasmo przenoszenia (pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi a dostępowymi pracować będą łącza 10Gb/s), możliwość implementacji zaawansowanych mechanizmów zapewnienia jakości transmisji (QoS) a tym samym umożliwienie integracji w sieci danych także aplikacji i usług multimedialnych (voice, video, monitoring), możliwość implementacji najnowszych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w sieci takich jak 802.1x, NAC (Network Access Control), BYOD (Bring Your Own Device), zapewnienie wysokiej niezawodności i ciągłości działania sieci (odporność na awarie), zapewnienie ciągłości zasilania, wszystkie urządzenia infrastruktury informatycznej będą podtrzymywane przez zasilacze bezprzerwowe UPS, łatwość zwiększenia pasma w kierunku węzła centralnego (możliwość tworzenia łączy agregowanych) zapewnienie możliwości korzystania z bezprzewodowego dostępu do sieci w całym budynku CEUE zapewnienie integracji sieci LAN CEUE z istniejącą infrastrukturą sieci komputerowej UEP skalowalność i łatwe dostosowanie do zmieniających się w przyszłości potrzeb UEP. 2. Przewodowa sieć LAN Zgodnie z najlepszymi praktykami projektowania, topologia sieci LAN będzie hierarchiczna. W takiej architekturze wyróżnia się warstwy realizujące specyficzne funkcje, są to: dostępowa, dystrybucyjna, szkieletowa, serwerowa (centrum danych). Warstwa szkieletowa ma za zadanie zapewnić bardzo wydajne połączenia dla ruchu przesyłanego między poszczególnymi węzłami sieci. Warstwa dystrybucyjna ma za zadanie zapewnienie wydajnych połączeń pomiędzy przełącznikami w ramach jednego węzła sieci. Warstwa dostępowa ma za zadanie zapewnić przyłącza dla użytkowników końcowych sieci korzystających z różnych stacji roboczych, desktopów, notebooków, terminali, itp. Warstwa serwerowa (centrum przetwarzania danych) ma za zadanie zapewnić szybkie i niezawodne przyłącza dla farmy serwerów aplikacyjnych i bazodanowych. Wszystkie urządzenia klienckie zostaną przyłączone do sieci przez urządzenia warstwy dostępowej - przełączniki sieciowe standardu 1Gb/10Gb. Przewiduje się zastosowanie przełączników warstwy L3 posiadających 24 interfejsy 10/100/1000 (RJ-45) Ethernet PoE+, jeden port 10 Gigabit Ethernet zrealizowany w technologii światłowodowej (ze względu na oferowane przez taki port małe opóźnienia w serializacji pakietów) oraz dających możliwość wyposażenia w drugi porty 10 Gigabit Ethernet zrealizowany w technologii światłowodowej. Przepustowość magistral wewnętrznych przełącznika musi wynosić co najmniej tyle co suma przepustowość wszystkich portów pracujących str. 2

3 z pełną przepustowością full duplex. Tak więc przełącznik taki powinien przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością 65Mpps (88 Gbps). Wymagane jest funkcja łączenia przełączników w stos oferując przepustowość 160 Gbps. Funkcjonalność stosu dla danych gwarantuje redundancję urządzeń fizycznych oraz redundancję połączeń logicznych sieci. Wymagana jest również redundancja zasilania dla poszczególnych urządzeń w stosie dzięki możliwości zastosowania dwóch zasilaczy dla jednego urządzenia. Zakłada się, że przełącznik sieciowy będzie wspierał następujące mechanizmy związane z bezpieczeństwem: autoryzacja użytkowników/portów przez 802.1x z możliwością przypisania atrybutów takich, jak podsieć VLAN, lista dostępowa ACL, specjalny VLAN gościnny dla użytkowników nie mogących korzystać z 802.1x, funkcja CoA (change of authorization), możliwość filtrowania pakietów na poziomie warstw od drugiej do czwartej, obsługa funkcjonalności port security, obsługa funkcjonalności DHCP snooping, obsługa funkcjonalności IP source guard, obsługa funkcjonalności Dynamic ARP Inspection, obsługa funkcjonalności Spanning Tree Root Guard oraz Bridge protocol data unit (BPDU) guard. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług pracy w sieci: obsługa co najmniej czterech kolejek dla różnego rodzaju ruchu, możliwość ograniczenia pasma dostępnego na port (rate limiting) z użyciem mechanizmu CIR z granulacją do 1 Mbps, wsparcie dla IEEE 802.1p CoS i pola DSCP, wsparcie dla algorytmu SRR, możliwość tworzenia 64 reguł fitrowania (policerów) na każdym porcie typu Gigabit Ethernet. Istotne jest, aby porty dostępowe 10/100/1000 Ethernet wspierały zasilanie urządzeń końcowych poprzez okablowanie strukturalne (Power over Ethernet) wg standardu IEEE 802.1at (30W per port). Funkcja to umożliwi łatwe zasilanie urządzeń AP (punktów bezprzewodowego dostępu), telefonów IP, kamer IP, itp. Dla połączenia farmy serwerów do sieci zostanie przygotowana dedykowana warstwa urządzeń sieciowych przełączniki przeznaczone o obsługi centrów przetwarzania danych. Przewiduje się zastosowanie przełączników warstwy L3 posiadających interfejsy 1/10G przetwarzające dane z bardzo wysoką wydajnością 1,44 Tbps oraz wprowadzające małe opóźnienie w serializacji pakietów wynoszące jedną mikrosekundę. Planuje się uruchomienie jednego centrum przetwarzania danych w dwóch niezależnych lokalizacjach w celu maksymalizacji niezawodności realizowanych usług. Dla zapewnienie maksymalnej dostępności i bezpieczeństwa tych usług istotne będzie zaimplementowanie adekwatnych mechanizmów. W celu umożliwienia wzajemnej komunikacji sieci LAN CEUE z istniejącą infrastrukturą sieci komputerowej UEP, przy wykorzystaniu łącz o przepustowości 10Gb/s, planuje się doposażenie głównego węzła sieci w budynku A w przełączniki sieciowe. Zakłada się, że projektowane połączenie posłuży do osiągnięcia dodatkowych funkcjonalności dostępnych dla nowego obiektu: a) bezpośredni dostęp użytkowników CEUE do zasobów sieciowych zlokalizowanych w istniejącej infrastrukturze UEP, b) zapewnienie w budynku CEUE niezawodnej łączności internetowej, c) zapewnienie w budynku CEUE niezawodnych usług realizowanych przez zdywersyfikowane centrum przetwarzania danych. Na bazie sieci LAN CEUE zostaną uruchomione kolejne usługi sieciowe: dostęp bezprzewodowy WiFi oparty na najnowszej technologii WLAN ac oferującej wysokie przepustowości (ponad 1Gbps), system komunikacji głosowej IP, system monitoringu i zarządzenia siecią komputerową, str. 3

4 system monitoringu wizyjnego (telewizja dozorowa), system wideokonferencji. System komunikacji głosowej IP, system monitoringu wizyjnego (telewizja dozorowa) oraz system wideokonferencji jest elementem odrębnego opracowania. 3. Styk z Internetem W celu umożliwienia wzajemnej komunikacji sieci LAN CEUE z Internetem zostanie zbudowany dedykowany blok funkcjonalny. Podstawowymi wymaganiami projektowymi dla tego bloku będą: do połączeń z siecią Internet zostanie wykorzystana miejska sieć POZMAN, zapewnienie wysokiej niezawodności i ciągłości działania sieci (odporność na awarie), wykorzystanie zbudowanego w budynku CEUE przyłącza światłowodowego do sieci POZMAN jako łącza podstawowego, wykorzystanie istniejącego w budynku A przyłącza światłowodowego do sieci POZMAN jako łącza zapasowego, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom sieci uczelnianej przy korzystaniu z zasobów sieci Internet, ochrona sieci uczelnianej przed penetracją i atakami z sieci Internet, połączenie z siecią Internet zostanie zrealizowane z wykorzystaniem dwóch łącz zbudowanych w dwóch różnych lokalizacjach (uruchomiony zostanie protokół BGP w oparciu o prywatny numer AS) blok funkcjonalny realizujący styk z Internetem będzie zapewniać: o zaporę sieciową zrealizowaną w zapewnieniem odporności na awarię (redundancja), o system IDS/IPS z zapewnieniem odporności na awarię (redundancja), rozwiązanie umożliwi bezpieczny szyfrowany dostęp z sieci Internet do wybranych zasobów sieci LAN. 4. Bezprzewodowe sieć WLAN System sieci bezprzewodowej będzie spełniać następujące założenia: zapewnienie bezprzewodowego dostępu zgodnie ze standardami IEEE ac, urządzenia systemu muszą posiadać certyfikat zgodności WiFi Alliance, system musi uwzględniać wymagania klientów środowiska akademickiego dla sieci wysokiej gęstości High Density Network system musi pracować w architekturze gwarantującej centralne zarządzanie infrastrukturą bezprzewodową; system musi zapewniać bezpieczną transmisję radiową zgodnie ze ogólnie obowiązującymi standardami (IEEE i, WPA2, IEEE 802.1x, AES-CCMP) system musi zapewniać realizację kontroli dostępu do medium bezprzewodowego (uwierzytelnianie, autoryzacja, rozliczenie użytkowników) przy wykorzystaniu zewnętrznych baz użytkowników typu RADIUS i Windows AD, system musi zapewnić integrację z system uwierzytelnia EDUROAM, system musi zapewniać równoczesną obsługę zróżnicowanych zasad dostępu do medium bezprzewodowego system będzie wyposażony w mechanizmy przeciwdziałające zakłóceniom radiowym oraz przeciwdziałające zakłóceniom wywoływanym przez inne urządzenia WLAN (zaawansowane funkcje WIPS), str. 4

5 system musi zapewniać wysokiej niezawodności i ciągłości działania sieci, zostaną zaimplementowane mechanizmy wysokiej dostępności, przewiduje się zapewnienie zasięgu bezprzewodowego w całym budynku CEUE (we wszystkich pomieszczenia, korytarzach i ciągach komunikacyjnych). 5. System monitoringu i zarządzenia siecią komputerową Dopełnieniem infrastruktury sieci komputerowej będzie system zarządzania infrastrukturą sieci. System zarządzania i monitorowania to istotny element każdej sieci kampusowej. System taki ma za zadanie udostępnić administratorom wydajną i skalowalną platformę umożliwiającą specjalizowane zarządzanie urządzeniami sieciowymi. System zarządzania zapewni kontrolę nad wszystkimi zasobami systemu ICT we wszystkich fazach cyklu życia infrastruktury sieciowej: konfiguracja monitorowanie rozwiązywanie problemów raportowanie System będzie zrealizowany w architekturze klient serwer. Pozwoli to na realizację wszystkich wymaganych zadań z jednej konsoli zarządzającej (klient programowy). Wymagane jest, aby oprogramowanie klienta mogło być uruchamiane na komputerach z system operacyjnym MS Windows. Aby zapewnić ciągłość pracy sieci, system będzie oferował narzędzia do monitorowania i zarządzania siecią umożliwiające: tworzenie mapy sieci z wizualizacją w czasie rzeczywistym stanu sieci. zbieranie danych z urządzeń, takich jak: o stan interfejsów, obciążenie wybranych interfejsów, poziom błędów CRC i innych dla wybranych interfejsów o wykorzystanie pasma oraz opóźnienie transmisji o zbieranie logów z systemu (zdarzenia, alarmy, pułapek (traps)) korelację zdarzeń gromadzenie statystyk tworzenie rozbudowanych raportów System zarządzania będzie umożliwiać również: inwentaryzację urządzeń aktywnych oraz ich zmian, archiwizowanie plików konfiguracyjnych, instalację nowych wersji oprogramowania systemowego na urządzeniach, pomoc w śledzeniu podstawowych połączeń w sieci oraz w planowaniu rozbudowy sieci koniecznej w przypadku wzrostu obciążenia najbardziej krytycznych węzłów graficzną prezentację urządzeń aktywnych Celowym będzie uruchomienie sytemu do monitorowania i reagowania na incydenty. Jego zadaniami będzie: wykrywanie zdarzeń niepożądanych: o ataki sieciowe (zewnętrzne i wewnętrzne) o działalność złośliwego kodu (wirusy, robaki itp.) o awarie i problemy konfiguracyjne o zdarzenia niezgodne z polityką bezpieczeństwa (zamierzone i przypadkowe) szczegółowa analiza wykrytego problemu str. 5

6 o ustalenie wektora i sposobu przeprowadzenia ataku (lub innych powodów zdarzenia) w celu uniknięcia ich w przyszłości o zebranie danych o zdarzeniu dla zarządu lub organów ścigania zapobieganie skutkom lub ich zmniejszenie 6. Wymagania dotyczące realizacji Przewiduje się wykonanie szczegółowego projektu wykonawczego budowy infrastruktury sieciowej. W szczególności dokument będzie zawierał: opis funkcjonowania wysokiej dostępności usług sieci, listę testów akceptacyjnych systemu w szczególności weryfikujących poprawność działania mechanizmów realizujących wysoką dostępność usług sieci, propozycję nazewnictwa urządzeń, systemów, obiektów, listę funkcjonalności i technologii planowanych do wdrożenia opis sposobu współdziałania poszczególnych komponentów systemu, opis sposobu współdziałania dostarczonych elementów sieci komputerowej z systemami sieci komputerowej, już istniejącymi w UEP, wytyczne dla realizacji przyjętej polityki bezpieczeństwa, wytyczne dla konfiguracji firewall i, szczegółowe parametry konfiguracyjne dla poszczególnych komponentów systemu, szczegółowe parametry rekonfiguracyjne dla systemów istniejących na UEP, szczegółowy harmonogram wdrożenia, lista zadań do wykonania przez Wykonawcę i Zamawiającego Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych gotowego systemu. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w formie elektronicznej (format zgodny z MS Word) i drukowanej w jednym egzemplarzu. str. 6

7 7. Schemat planowanej infrastruktury sieciowej Schemat planowanej infrastruktury sieciowej przedstawiono na rysunku: 8. Specyfikacja techniczna urządzeń i oprogramowania zamawianej infrastruktury ICT W zakres zadań wchodzi dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja następujących urządzeń i oprogramowania: Lp. Nazwa elementu Opis Liczba 1 Przełącznik Centrum Danych swdc-48x Przełącznik sieciowy L2/L3 dedykowany do obsługi Centrum Danych 48x10G SFP+, 6x40G QSFP+ 2 2 Moduł wyniesiony Centrum Danych sw-ext-24tp Moduł wyniesiony (24x100/1000-T+2x 10G) do przełącznika sw-dc-48x 2 3 Przełącznik agregujący sw-dist- 40x Przełącznik sieciowy L2/L3 dedykowany do obsługi warstwy agregacyjnej i do obsługi rdzenia sieci 40x10G 2 4 Przełącznik agregujący sw-dist- 24x Przełącznik sieciowy L2/L3 dedykowany do obsługi warstwy agregacyjnej i do obsługi rdzenia sieci 24x10G 2 5 Przełącznik dostępowy sw-acc-24tp Przełącznik sieciowy L2/L3 dedykowany do obsługi warstwy dostępowej sieci 24x 10/100/1000-T+1x1000Base-LX 4 6 Przełącznik zabezpieczający sw-sec-dc Przełącznik zabezpieczający L2/L3 dedykowany do obsługi Centrum Danych 16x 10/100/1000-T, 2x 10G, 2x 1G 2 7 Przełącznik dostępowy sw-cnvg-24tp-poe-lrm Przełącznik sieciowy L2/L3 dedykowany do obsługi warstwy dostępowej z obsługą AP, 24x 10/100/1000-T PoE+, 1x10GBase-LRM 31 8 Przełącznik dostępowy sw-cnvg-24tp-lrm Przełącznik sieciowy L2/L3 dedykowany do obsługi warstwy dostępowej, 24x 10/100/1000-T, 1x10GBase-LRM 13 9 Przełącznik dostępowy sw-cnvg-24tp-lr Przełącznik sieciowy L2/L3 dedykowany do obsługi warstwy dostępowej, 24x 10/100/1000-T, 1x10GBase-LR 2 10 Router dostępowy rtr-5g Router sieciowy dostępowy 4xGE 1 W zakres zadań wchodzi dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja następujących urządzeń i oprogramowania dla realizacji sieci bezprzewodowej: str. 7

8 Lp. Nazwa elementu Opis Liczba Kontroler sieci WLAN wlanc-100ap-lrm Kontroler sieci bezprzewodowej, 100 AP, 6x10GBase-LRM 1 Kontroler sieci WLAN Kontroler sieci bezprzewodowej, 100 AP, 6x10GBase-LRM, gorąca rezerwa wlanc-100ap-lrm-ha dla wysokiej dostępności 1 Punkt dostępowy WLAN cap-acdir Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, ac 4x4:3, antena kierunkowa 2,4/5 GHz 10 Punkt dostępowy WLAN cap-acomni Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, ac 4x4:3, antena dookólna 2,4/5 GHz 60 W zakres zadań wchodzi dostawa, uruchomienie i konfiguracja oprogramowania dla realizacji systemu do zarządzania urządzeniami sieciowymi i zabezpieczającymi: Lp. Nazwa elementu Opis Liczba 1 Oprogramowanie network-mngr 2 Oprogramowanie security-mngr System (oprogramowanie) zarządzania siecią przewodową i bezprzewodową; serwer aplikacji wraz system operacyjnym 1 Systemem (oprogramowanie) zarządzania bezpieczeństwem Centrum Danych; serwer aplikacji wraz system operacyjnym 1 W zakres zadań wchodzi dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja następujących urządzeń i oprogramowania dla realizacji systemu zabezpieczeń na styku z Internetem: Lp. Nazwa elementu Opis Liczba Oprogramowanie gw-ngfwedge dwóch modułów inspekcyjnych Oprogramowanie dla bramy zabezpieczającej styk z Internetem, klaster Serwer server-rack2u Serwer dla realizacji bramy zabezpieczającej styk z Internetem 2 3. Oprogramowanie event-rprtr Centralny system (oprogramowanie) raportowania zdarzeń z systemu zabezpieczeń na styku z Internetem; serwer aplikacji wraz system operacyjnym Serwer systemu raportowania zostanie uruchomiony jako (nowa) maszyna wirtualna w środowisku VMware będącego w posiadaniu Zamawiającego. Powyższe produkty będą stanowiły rozbudowę istniejącego systemu zabezpieczeń. Aktualnie Zamawiający korzysta z następujących produktów zabezpieczeń sieci komputerowej: Produkt CPEP-C1-1TO100-LICENSE CPSB-EP-VPN-P-LICENSE Opis Check Point Endpoint Container for 1 to 100 Endpoints Check Point Endpoint VPN blade 1 CPSG-P405 CPSG-P405-HA CPSM-PU007 CPVP-VSR-100-NG Check Point Security Gateway pre-defined system including container for 4 cores (for unlimited users) and 5 Security blades (FW, VPN, ADN, ACCL, IPS) Secondary Check Point Security Gateway pre-defined system including container for 4 cores (for unlimited users) and 5 Security blades (FW, VPN, ADN, ACCL, IPS) Security Management pre-defined system including container with 7 Management blades (NPM, EPM, LOGS, MNTR, EVIN, PRVS, UDIR) 100 remote users for VPN-1 SecuRemote W zakres zadań wchodzi dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja następujących zasilaczy bezprzerwowych UPS: Lp. Nazwa elementu Opis Liczba 1. Zasilacz ups-5000va-rm Zasilacz bezprzerwowy UPS 4500W czas podtrzymania 20 min 8 Materiały, osprzęt pomocniczy: - wieszak kabli krosowych 1U 60 szt. - listwy zasilające urządzenia, montowane do stojaków 19 wg potrzeb str. 8

9 - kabel krosowy UTP kat. 6 RJ-45 dla podłączenia AP 70 szt. - kabel krosowy FO SM wg potrzeb 9. Szczegółowa specyfikacja techniczna - wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i funkcje realizowane przez zamawiane urządzenia sieci komputerowej i oprogramowanie dla tych urządzeń. W poniższej specyfikacji wyszczególniono wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne zamawianych elementów infrastruktury ICT. Podano również przykładowe produkty spełniające te wymagania, poprzez wskazanie pochodzenia (marka, znak towarowy, producent). Wykonawca może oferować w każdym takim przypadku produkty równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych eksploatacyjnych, użytkowych, nie gorszych od parametrów opisanych w niniejszym punkcie. Od wykonawcy wymaga się także weryfikacji i traktowania wszystkich produktów jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy system informatyczny. Wykonawca zobowiązany jest również do zweryfikowania wszystkich aspektów polegających na wzajemnych powiązaniach systemu informatycznego z wszystkimi innymi systemami (np. weryfikacja warunków środowiskowych pracy urządzeń). Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i załączyć do oferty szczegółową specyfikacje oferowanych produktów. W specyfikacji tej zawarte zostanie porównanie parametrów i funkcji oferowanych z parametrami i funkcjami wymaganymi. Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (załącznik nr 6 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego. Nazwa elementu: Przełącznik Centrum Danych sw-dc-48x, Moduł wyniesiony Centrum Danych sw-ext-24tp Opis: Przełącznik sieciowy L2/L3 dedykowany do obsługi Centrum Danych 48x10G SFP+, 6x40G QSFP+ wraz z modułem wyniesionym (24x100/1000-T+2x 10G) Ilość: 2 szt. Wymagane parametry urządzenia: Parametr Ilość portów Charakterystyka (wymagania minimalne) Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej 48 portów 1/10Gbps definiowanych za pomocą wkładek SFP+ i 6 portów 40G definiowanych za pomocą wkładek QSFP. Dla portów 10G wymagana jest obsługa wkładek interfejsowych typu 1G (w tym 1000Base-T) 10GE-SR, LR i ER, twinax oraz AOC (Active Optical Cable). Dla portów 40G wymagana jest obsługa wkładek interfejsowych QSFP 40G-SR4, 40G-LR4, CR4 twinax, AOC oraz praca zamiennie w trybie 40Gbps jak i MUX (4x10G). Moduły wyniesione przełącznik musi mieć możliwość (oferowana przez producenta w dacie złożenia oferty) dołączania do 24 zewnętrznych, wyniesionych modułów posiadających do wyboru: 24 x portów 100/1000BaseT dołączanych pasmem 10-20G, 48 x portów 100/1000BaseT dołączanych pasmem 10-40G, 32 portów 1/10G dołączanych pasmem 10-80G, 48 portów 1/10G dołączanych pasmem G. str. 9

10 Wirtualne moduły wyniesione Parametry wydajnościowe Moduły 1/10G muszą być definiowane za pomocą wymiennych wkładek/modułów. Moduły te muszą obsługiwać standardy 1G, 10GE oraz FcoE na portach 10G Zarządzanie modułami musi odbywać się wyłącznie z jednostki centralnej. Dołączenie modułów nie może być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (Spanning Tree). Dołączenie musi stanowić rozszerzenie w domenie warstwy L1; Przełącznik i moduły wyniesione muszą wspierać integrację z kartami sieciowymi 10G w zakresie wirtualizacji portó w oparciu o technologie Adapter-FEX lub odpowiadającą funkcjonalnie. Przełącznik musi wspierać integrację z vmware 5.x, KVM oraz Hyper-v 3.0 w oparciu o technologie VM-FEX/VN-TAG lub odpowiadająca funkcjonalnie (np VEPA) Wymagane jest opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 1 µs przy 10 Gbps (L2/L3); Wymagana jest prędkość przełączania L2/L3 wirespeed dla każdego portu 10GE/40GE; Wymagany jest rozmiar tabeli adresów MAC min ; Wymiar 19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 RU Funkcjonalności portów 1/10/40GE Urządzenie musi umożliwiać uruchomienie na wszystkich portach 10G/40GE przełącznika implementacji FCoE zg z ANSI T11 (FC-BB- 5), w szczególności FCoE Initialization Protocol (FIP) oraz FCoE Slow Drain; Jeżeli funkcjonalność wymaga dostarczenia licencji z urządzeniem na tym etapie projektu nie jest wymagane jej dostarczenie Urządzenie musi wspierać fizycznie na co najmniej 8 portach obsługę protokołów FC w standardzie optyki 1/2/4/8Gbps. Implementacja zaleceń IEEE - Data Center Bridging Funkcjonalności warstwy L2 IEEE 802.1Qbb PFC (per-priority pause frame support); IEEE 802.1AB DCBX Protocol; IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection; Jeżeli powyższe funkcjonalności wymagają licencji na tym etapie projektu nie jest wymagane jej dostarczenie Trunking IEEE 802.1Q VLAN; Wsparcie dla 4000 sieci VLAN; Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) (IEEE 802.1w); Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): 64 instancje; Spanning Tree PortFast; Spanning Tree Root Guard; Spanning Tree Bridge Assurance; Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 2, 3; Grupowanie EtherChannel (do 16 portów per wiązka EtherChannel); Grupowanie virtual PortChannel (vpc) polegające na terminowaniu pojedynczej wiązki EtherChannel na 2 niezależnych przełącznikach; Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad; Ramki Jumbo dla wszystkich portów (do 9216 bajtów); Ramki Pause (IEEE 802.3x); Prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control), dla ruchu unicast, multicast, broadcast; Implementacja mechanizmu Private VLAN lub równoważnego; Implementacja mechanizmu FabricPath lub równoważnego (TRILL) pozwalającego na budowę sieci bez wykorzystania mechanizmów str. 10

11 Spanning Tree Funkcjonalności warstwy L3 Funkcje QoS Funkcje bezpieczeństwa Przełączanie pakietów w warstwie L3; Obsługa interfejsów warstwy 3 - portów routowalnych, svi, subinterfejsów portchannel minimum 4000 Minimum prefixów hosta w tablicy routingu Wsparcie dla 8000 tras multicastowych Wsparcie dla 4000 VRF Wybór do 16-tu jednoczesnych ścieżek o równej metryce (ECMP) 2000 wejściowych oraz 1000 wyjściowych wpisów dla ACL - access control list Obsługa protokołów routing dla IPv4: Routing Statyczny, Routing Information Protocol Version2 (RIPv2), Open Shortest Path First Version 2 (OSPFv2) oraz Border Gateway Protocol (BGP) Obsługa protokołów routing dla IPv6: Routing Statyczny, Open Shortest Path First Version 3 (OSPFv3) oraz Border Gateway Protocol (BGP) Obsługa Hot-Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP, takze VRRPv3) lub mechanizmów odpowiadających im funkcjonalnie Obsługa protokołów Mutlicastowych: Protocol Independent Multicast Version 2 (PIMv2) sparse mode, Source Specific Multicast (SSM), Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), and Internet Group Management Protocol V2, 3 (IGMP v2, v3) Wsparcie dla mechanizmów Virtual Route Forwarding (VRF): VRFlite (IP VPN); VRF-aware unicast; BGP-, OSPF-, RIP-, oraz VRF-aware multicast Mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (urfp) lub odpowiadający Obsługa ramek Jumbo do 9216 byte-ów BGP Add-path, Fast Failover Anycast HSRP lub analogiczny Layer 2 IEEE 802.1p (CoS); 8 sprzętowych kolejek per port; Dedykowana konfiguracja QoS dla każdego portu; Przypisanie CoS na każdym porcie; Klasyfikacja QoS w oparciu o listy (ACL (Access control list) w warstwach 2, 3, 4; Virtual output queuing dla każdego portu; Kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS; Bezwzględne (strict-priority) kolejkowanie na wyjściu; Kolejkowanie WRR (Weighted Round-Robin) na wyjściu Wejściowe ACL (standardowe oraz rozszerzone); Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC adresy, typ protokołu; Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstw 3 oraz 4 w oparciu o: IPv4 i v6, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP); str. 11

12 Zarządzanie, zabezpieczenia Zasilanie Zamawiane wkładki SFP i moduły wyniesione ACL oparte o VLAN-y (VACL); ACL oparte o porty (PACL); Logowanie i statystyka dla ACL; Port zarządzający 10/100/1000 Mbps; Port konsoli CLI; Zarządzanie In-band switch; SSHv2; Telnet; Authentication, authorization, and accounting (AAA); RADIUS; TACACS+; Syslog; SNMP v1, v2, v3; Wsparcie dla mechanizmów Enhanced SNMP MIB ; Remote monitoring (RMON); Advanced Encryption Standard (AES) dla ruchu zarządzającego; Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS- CHAP); Role-Based Access Control RBAC; Kopiowanie ruchu za pośrednictwem mechanizmu Switched Port Analyzer (SPAN/ERSPAN) dla fizycznych portów Ethernet, wiązek PortChannel, sieci VLAN Kopiowanie ruchu za pośrednictwem mechanizmu Switched Port Analyzer (SPAN/ERSPAN) dla pakietów przekraczających okreslone opóźnienie w przełączaniu Kopiowanie ruchu za pośrednictwem mechanizmu Switched Port Analyzer (SPAN/ERSPAN) dla pakietów odrzucanych przez switch (SPAN on drop) Liczniki pakietów wchodzących/wychodzących per każdy port; Network Time Protocol (NTP); Diagnostyka procesu BOOT; Wsparcie dla OpenFlow Oferowane przełączniki muszą być wyposażone w 2 zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej; Chłodzenie musi być realizowane przód - tył, przy czym wylot ciepłego powietrza musi być skierowany w kierunku portów GE służących do dołączania serwerów przełączników oraz modułów wyniesionych. Należy dostarczyć wkładki: SFP+ 10Gb SR 27szt., wkładki SFP 1000BaseT 6 szt., wkładki SFP+ 10Gb LR dla podłączenia modułu wyniesionego 2 szt., kable optyczne 10GBASE-AOC SFP+ 7 metrów 2 szt. moduł wyniesiony posiadający 24 porty 100/1000BaseT dołączany do przełącznika dwoma portami 10GBase-LR Przykładowe urządzenia spełniające powyższe wymagania: Lp. Nazwa elementu Opis Liczba 1.0 N5K-C5672UP Nexus 5672UP 1RU 32x10G SFP+ 16pxUP SFP+ 6x40G QSFP+ 2 str. 12

13 1.1 N5672-SBUN-P1 Nexus5672 SBUN-Promo;L3DCNM-LAN/SAN72 Ports10G StorageEL N56-VMFEX9 Nexus 5600 VM-FEX license N P-SSK9 Nexus 5672 Chassis Storage License N5672-EL2-SSK9 Nexus 5672 Enhanced Layer 2 License DCNM-LAN-N5K-K9 DCNM for LAN Advanced Edt. for Nexus DCNM-SAN-N5K-K9 DCNM for SAN License for Nexus N56-BAS1K9 Nexus 5600 Series LAN Base License N56-FNPV-SSK9 Nexus 5600 FNPV License N56-LAN1K9 Nexus 5600 Series LAN Enterprise License SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP Module SFP-10G-AOC7M 10GBASE Active Optical SFP+ Cable 7M SFP-GE-T 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD) N6KUK9-702N1.1 Nexus 5600/6000 Base OS Software Rel 7.0(2)N1(1) CAB-9K10A-EU Power Cord 250VAC 10A CEE 7/7 Plug EU N5672-ACC-KIT Nexus 5672 Chassis Accessory Kit N1K-VLCPU-96-ESSTL Nexus 1000V Essential Edition Paper Delivery License Qty N6K-C6001-FAN-F Nexus 6001 Fan for Port Side exhaust (Front to Back) airflow NXA-PAC-1100W Nexus 1100W Platinum PS Port side Exhaust airflow N2K-C2224TP N2K-C2224TP-1GE (24x100/1000-T+2x10GE) airflow/power option SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module CAB-9K10A-EU Power Cord 250VAC 10A CEE 7/7 Plug EU N2224TP-FA-BUN Standard airflow pack: N2K-C2224TP-1GE 2AC PS 1Fan 2 Nazwa elementu: Opis: Ilość: 2 Przełącznik agregujący sw-dist-40x Przełącznik sieciowy L2/L3 dedykowany do obsługi warstwy agregacyjnej i do obsługi rdzenia sieci 40x10G Wymagane parametry urządzenia: 1. Przełącznik wolnostojący posiadający minimum 40 portów 1/10GBase-X SFP+. Wszystkie porty (w tym również zlokalizowane na dodatkowych modułach) muszą być dostępne od przodu urządzenia. 2. Urządzenie musi być wyposażone w: a. 4 moduły 1000BASE-T SFP b. 3 moduły 10GBASE-LR SFP c. 2 moduły 10GBASE-SR SFP d. 28 modułów 10GBASE-LRM SFP e. 2 kable miedziane 10GBASE-CU SFP+ 3 metry f. Kabel konsolowy 3. Przełącznik musi być wyposażony w: a. Redundantne i wymienne moduły wentylatorów b. Redundantne i wymienne zasilacze prądu zmiennego AC 4. Urządzenie musi mieć możliwość (oferowana przez producenta w dacie złożenia oferty) wyposażenia w zasilacze prądu stałego DC 5. Urządzenie musi zapewniać przepustowość nie mniejszą niż 800Gb/s. Szybkość przełączania/routingu minimum 250Mp/s dla IPv4 i 125Mp/s dla IPv6 6. Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J-Flow lub podobny mechanizm, przy czym wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż Urządzenie musi zapewniać obsługę: str. 13

14 a. min sieci VLAN, interfejsów SVI, instancji Spanning Tree b. min adresów MAC c. sprzętową dla QoS i ACL - minimum wpisów sprzętowych 8. Urządzenie musi posiadać min. 4GB pamięci DRAM 9. Urządzenie musi umożliwiać przełączanie w warstwie 2 i 3. Wymagane jest wsparcie dla min. routingu statycznego i protokołu redundancji bramy VRRP/HSRP/GLBP lub innego równoważnego. 10. Urządzenie musi obsługiwać zaawansowane protokoły routingu warstwy 3 dla ruchu IPv4 i IPv6 (min. BGP, OSPFv2/v3, IS-IS, routing mulicast ów, PBR). 11. Tablica routingu musi posiadać minimum: a wpisów dla IPv4 b wpisów dla IPv6 c wpisów dla ruchu multicast 12. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (do min bajtów) 13. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizm związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a w Rapid Spanning Tree b s Multi-Instance Spanning Tree c. Wsparcie dla HSRP/VRRP/GLBP lub mechanizmu równoważnego 14. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Obsługa 8 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu b. obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority c. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP d. Możliwość re-kolorowania pakietów przez urządzenie pakiet przychodzący do urządzenia przed przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. e. Kontrola sztormów dla ruchu boradcast i multicast f. Mechanizm AutoQoS lub równoważny 15. Obsługa protokołu LLDP i LLD-MED 16. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 17. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Min. 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL c. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X d. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC e. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X f. Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie g. Urządzenie musi umożliwiać wymuszenie ponownego uwierzytelniania portu dostępowego oraz zdalnego restartu portu (zgodnie z RFC 5176) h. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 a. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla IPv4 i IPv6; mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad b. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ c. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym str. 14

15 18. Przełącznik musi umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (mechanizmy SPAN i RSPAN) wymagana jest obsługa min. 8 sesji SPAN/RSPAN na przełączniku 19. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 20. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 10 plików konfiguracyjnych i 3 wersji oprogramowania 21. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie 22. Urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów 23. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą monitorowanie parametrów usług dla ruchu IP (IP SLA), w tym również dla usług wideo (urządzenie musi posiadać wbudowany symulator ruchu wideo). Wymagana jest możliwość monitorowania parametrów takich jak opóźnienie, jitter, utrata pakietów 24. Urządzenie musi umożliwiać stworzenie wirtualnego systemu złożonego z min. 2 urządzeń będącego przedmiotem opisu, zarządzanego jako całość. Urządzenia pracujące w takiej konfiguracji muszą umożliwiać połączenie w system z wykorzystaniem standardowych portów 10GE oraz modułów optycznych, a dla innych urządzeń taki system wirtualny musi być widoczny jako pojedynczy węzeł sieciowy. W ramach systemu wirtualnego musi istnieć możliwość tworzenia połączeń link aggregation terminowanych na dwóch fizycznych przełącznikach (tzw. multi-chassis link aggregation) zgodnych z IEEE 802.3ad. 25. Obudowa przystosowana do montażu w szafie 19. Wysokość nie większa niż 1RU Przykładowe urządzenia spełniające powyższe wymagania: Lp. Nazwa elementu Opis Liczba 3.0 WS-C4500X-40X-ES Catalyst 4500-X 40 Port 10G Ent. Services Frt-to-Bk No P/S C4KX-NM-8SFP+ Catalyst 4500X 8 Port 10G Network Module CAB-CONSOLE-RJ45 Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F GLC-T 1000BASE-T SFP SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module SFP-10G-LRM 10GBASE-LRM SFP Module SFP-H10GB-CU3M 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP Module C4KX-PWR-750AC-R Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply C4KX-PWR-750AC-R/2 Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2 nd PWR supply CAB-CEE77-C15-EU CEE 7/7 to IEC-C15 8ft Europe S45XUK E CAT4500-X Universal Crypto Image C4500X-IP-ES IP Base to Ent. Services license for 32 Port Catalyst 4500-X 2 Nazwa elementu: Opis: Ilość: 2 Przełącznik agregujący sw-dist-24x Przełącznik sieciowy L2/L3 dedykowany do obsługi warstwy agregacyjnej i do obsługi rdzenia sieci 24x10G Wymagane parametry urządzenia: 1. Przełącznik wolnostojący posiadający minimum 24 porty 1/10GBase-X SFP+. Wszystkie porty (w tym również zlokalizowane na dodatkowych modułach) muszą być dostępne od przodu urządzenia. str. 15

16 2. Urządzenie musi być wyposażone w: a. 8 modułów 1000BASE-T SFP b. 2 moduły 10GBASE-LR SFP c. 2 kable miedziane 10GBASE-CU SFP+ 3 metry d. Kabel konsolowy 3. Przełącznik musi być wyposażony w: a. Redundantne i wymienne moduły wentylatorów b. Redundantne i wymienne zasilacze prądu zmiennego AC 4. Urządzenie musi mieć możliwość (oferowana przez producenta w dacie złożenia oferty) wyposażenia w zasilacze prądu stałego DC 5. Urządzenie musi zapewniać przepustowość nie mniejszą niż 800Gb/s. Szybkość przełączania/routingu minimum 250Mp/s dla IPv4 i 125Mp/s dla IPv6 6. Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J-Flow lub podobny mechanizm, przy czym wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż Urządzenie musi zapewniać obsługę: a. min sieci VLAN, interfejsów SVI, instancji Spanning Tree b. min adresów MAC c. sprzętową dla QoS i ACL - minimum wpisów sprzętowych 8. Urządzenie musi posiadać min. 4GB pamięci DRAM 9. Urządzenie musi umożliwiać przełączanie w warstwie 2 i 3. Wymagane jest wsparcie dla min. routingu statycznego i protokołu redundancji bramy VRRP/HSRP/GLBP lub innego równoważnego. 10. Urządzenie musi obsługiwać zaawansowane protokoły routingu warstwy 3 dla ruchu IPv4 i IPv6 (min. BGP, OSPFv2/v3, IS-IS, routing mulicast ów, PBR). 11. Tablica routingu musi posiadać minimum: a wpisów dla IPv4 b wpisów dla IPv6 c wpisów dla ruchu multicast 12. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (do min bajtów) 13. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizm związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a w Rapid Spanning Tree b s Multi-Instance Spanning Tree c. Wsparcie dla HSRP/VRRP/GLBP lub mechanizmu równoważnego 14. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Obsługa 8 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu b. obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority c. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP d. Możliwość re-kolorowania pakietów przez urządzenie pakiet przychodzący do urządzenia przed przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. e. Kontrola sztormów dla ruchu boradcast i multicast f. Mechanizm AutoQoS lub równoważny 15. Obsługa protokołu LLDP i LLD-MED 16. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 17. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Min. 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL c. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X str. 16

17 d. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC e. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X f. Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie g. Urządzenie musi umożliwiać wymuszenie ponownego uwierzytelniania portu dostępowego oraz zdalnego restartu portu (zgodnie z RFC 5176) h. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 i. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla IPv4 i IPv6; mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad j. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ k. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym 18. Przełącznik musi umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (mechanizmy SPAN i RSPAN) wymagana jest obsługa min. 8 sesji SPAN/RSPAN na przełączniku 19. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 20. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 10 plików konfiguracyjnych i 3 wersji oprogramowania 21. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie 22. Urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów 23. Urządzenie musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą monitorowanie parametrów usług dla ruchu IP (IP SLA), w tym również dla usług wideo (urządzenie musi posiadać wbudowany symulator ruchu wideo). Wymagana jest możliwość monitorowania parametrów takich jak opóźnienie, jitter, utrata pakietów 24. Urządzenie musi umożliwiać stworzenie wirtualnego systemu złożonego z min. 2 urządzeń będącego przedmiotem opisu, zarządzanego jako całość. Urządzenia pracujące w takiej konfiguracji muszą umożliwiać połączenie w system z wykorzystaniem standardowych portów 10GE oraz modułów optycznych, a dla innych urządzeń taki system wirtualny musi być widoczny jako pojedynczy węzeł sieciowy. W ramach systemu wirtualnego musi istnieć możliwość tworzenia połączeń link aggregation terminowanych na dwóch fizycznych przełącznikach (tzw. multi-chassis link aggregation) zgodnych z IEEE 802.3ad. 25. Obudowa przystosowana do montażu w szafie 19. Wysokość nie większa niż 1RU Przykładowe urządzenia spełniające powyższe wymagania: Lp. Nazwa elementu Opis Liczba 4.0 WS-C4500X-24X-ES Catalyst 4500-X 24 Port 10G Ent. Services Frt-to-Bk No P/S C4KX-PWR-750AC-R Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply C4KX-PWR-750AC-R/2 Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR supply CAB-CONSOLE-RJ45 Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F GLC-T 1000BASE-T SFP SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP Module SFP-H10GB-CU3M 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter CAB-CEE77-C15-EU CEE 7/7 to IEC-C15 8ft Europe S45XUK E CAT4500-X Universal Crypto Image C4500X-16P-IP-ES IP Base to Ent. Services license for 16 Port Catalyst 4500-X 2 str. 17

18 4.10 C4KX-NM-8SFP+ Catalyst 4500X 8 Port 10G Network Module 2 Nazwa elementu: Przełącznik dostępowy sw-acc-24tp Opis: Przełącznik sieciowy L2/L3 dedykowany do obsługi warstwy dostępowej sieci 24x 10/100/1000- T+1x1000Base-LX Ilość: 4 Wymagane parametry urządzenia: 1) Urządzenie o wysokości 1 RU; 2) Urządzenie musi posiadać tzw. SwitchingFabric o wydajności co najmniej 160 Gbps oraz przepustowość co najmniej 65 Mpps; 3) Obsługa na poziomie minimum 1000 aktywnych sieci wirtualnych (VLAN); 4) Urządzenie musi być przystosowane do instalacji w szafie telekomunikacyjnej rack 19 ; 5) Urządzenie musi być wyposażone w następujące interfejsy: 24 porty Ethernet 10/100/1000Base T 1 port Gigabit Ethernet 1000Base-LX 6) Przełącznik musi być wyposażony w: a) Redundantne i wymienne moduły wentylatorów b) Redundantne i wymienne zasilacze prądu zmiennego AC 7) Urządzenie musi posiadać możliwość łączenia w stos logiczny przełączników (do 9 przełączników w jednym stosie) umożliwiając komunikację z wydajnością min. 64 Gbps pomiędzy nimi. Stos przełączników musi mieć możliwość zarządzania jednym adresem IP; 8) Urządzenie musi posiadać możliwość łączenia w stos zasilający przełączników (do 4 przełączników w jednym stosie). Urządzenia połączone w stos zasilający powinny w przypadku awarii jednego z zasilaczy umożliwiać dostarczenie zasilania z innego urządzenia ze stosu; 9) Urządzenie musi mieć możliwość instalacji modułów posiadających 2 porty 10GbE (SFP+), 2 porty 10GB-T (RJ45) lub 4 porty 1GbE (SFP lub GBIC); 10) Urządzenie musi posiadać sprzętowe wsparcie dla protokołu 802.1AE; 11) Obsługa ramek jumbo (9216Bytes); 12) Funkcjonalność DHCP snooping; 13) Mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a) IEEE 802.1s RapidSpanningTree, b) IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree; 14) Obsługa protokołów routingu: statyczny, RIP v2; 15) Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP); 16) Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS), b) implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, c) obsługa jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority), d) możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, e) możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kb/s (policing, ratelimiting), str. 18

19 f) zarządzanie kolejkami za pomocą tail drop lub podobny; 17) Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) min. 5 konfigurowalnych poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę, b) autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu, c) dostęp do urządzenia przez: i. HTTPS, ii. SNMPv3 (ang. Simple Network Management Protocol version 3), iii. SSHv2, d) możliwość rozszerzenia oprogramowania do wsparcia funkcjonalności prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym, e) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP lub równoważnym, f) możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu oraz VLANu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP, g) możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP; 18) Możliwość tworzenia zestawów konfiguracyjnych dla portów (grupy poleceń umożliwiające konfigurację wielu funkcjonalności za pomocą jednego polecenia); 19) Możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez określony VLAN; 20) Zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę), HTTP, SNMP; 21) Musi umożliwiać identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS; Przykładowe urządzenia spełniające powyższe wymagania: Lp. Nazwa elementu Opis Liczba 5.0 WS-C3750X-24T-S Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base CAB-CONSOLE-RJ45 Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F CAB-SPWR-30CM Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM C3KX-PWR-350WAC Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply CAB-3KX-AC-EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) C3KX-PWR-350WAC/2 Catalyst 3K-X 350W AC Secondary Power Supply S375XVK9T-15202E CAT 3750X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASE DEV MGR CAB-STACK-50CM Cisco StackWise 50CM Stacking Cable C3KX-NM-1G Catalyst 3K-X 1G Network Module GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM 4 Nazwa elementu: Opis: Ilość: 2 Przełącznik zabezpieczający sw-sec-dc, Oprogramowanie security mngr Przełącznik zabezpieczający L2/L3 dedykowany do obsługi Centrum Danych 16x 10/100/1000-T, 2x 10G, 2x 1G wraz z systemem (oprogramowania) zarządzania bezpieczeństwem Centrum Danych, serwer aplikacji wraz system operacyjnym str. 19

20 Wymagane parametry urządzenia: 1. Urządzenie o konstrukcji modularnej zapewniające: o Wydajność teoretyczną przy pracy jako firewall nie mniejszą niż 10Gb/s (IPv4 i IPv6) o Wydajność minimum 5Gb/s przy pracy jako firewall dla ruchu multi-protocol (odnosi się do profilu ruchu składającego się głównie z protokołów i aplikacji, takich jak HTTP, SMTP, FTP, IMAPv4, BitTorrent i DNS) o Obsługę co najmniej jednoczesnych połączeń o Możliwość zestawiania co najmniej połączeń na sekundę o Wydajność nie mniejszą niż pakietów na sekundę dla pakietów 64-bajtowych o Wydajność modułu IPS co najmniej 3Gbps 2. Urządzenie musi zapewniać co najmniej 2Gb/s dla szyfrowania VPN algorytmami 3DES/AES. 3. Urządzenie musi pozwalać na obsługę jednocześnie tuneli IPSec/ SSL VPN. 4. Urządzenie musi umożliwiać klastrowanie z innymi urządzeniami tego samego typu w celu zwiększenia oferowanej wydajności. 5. Urządzenie musi posiadać co najmniej 16 interfejsów Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T oraz co najmniej 2 interfejsy 10 Gigabit Ethernet o styku fizycznym definiowanym przez wkładki SFP+, obsadzone dwoma wkładkami 10GBASE-SR oraz co najmniej 2 interfejsy GE o styku fizycznym definiowanym przez wkładki SFP obsadzone wkładkami 1000Base-LX/LH. 6. Praca urządzania w temperaturze 0 C 40 C przy wilgotności względnej 10% 90%. 7. Urządzenie musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). 8. Urządzenie musi obsługiwać minimum 1000 VLANów. 9. Urządzenie musi mieć możliwość (oferowana przez producenta w dacie złożenia oferty) rozbudowy o wirtualizację konfiguracji poprzez wirtualne firewalle/konteksty do co najmniej Urządzenie musi umożliwiać grupowanie VLANów w trybie pracy jako transparent firewall (Firewall warstwy 2) minimum 4 grup po 4 VLANy (funkcjonalność możliwa do uruchomienia dla IPv4 i IPv6). 11. Urządzenie musi posiadać co najmniej 12GB pamięci RAM i 2 GB pamięci Flash 12. Urządzenie musi umożliwiać dostęp administracyjny do interfejsu zarządzania w oparciu o role (RBAC). 13. Urządzenie musi posiadać dedykowany interfejs zarządzający GigabitEthernet 10/100/1000 (Out-of-Band management). 14. Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 porty USB z możliwością obsługi systemu plików na kluczach USB. 15. Urządzenie musi posiadać port konsoli. 16. Urządzenie musi pozwalać na realizację modelu wdrożenia w wysokiej dostępności dla IPv4 i IPv6 w trybach o Active-Standby klaster niezawodnościowy dwóch takich urządzeń, w którym w razie awarii jednego urządzenia, następuje automatyczne przejęcie jego funkcji przez drugie urządzenie; o Active-Active klaster niezawodnościowy wraz z funkcją współdzielenia obciążenia na dwóch takich urządzeniach. 17. Urządzenie musi być zasilane prądem zmiennym 230V i być wyposażone w redundantne zasilacze. 18. Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie Rack 19. Wysokość urządzenie nie może być większa niż 2RU. 19. Urządzenie nie może posiadać ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej. str. 20

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 DOSTAWA 2 SZTUK PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH WARSTWY SERWEROWEJ PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA DWÓCH SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia

Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 8 do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik typu A(producenta, model):..

Przełącznik typu A(producenta, model):.. Załącznik nr 7 Przełącznik typu A(producenta, model):.. Element składowy Spełnia 1.1. Specyfikacja fizyczna 1.1.1. Min. 44 x RJ-45 10/100/1000Base-T 1.1.2. 1 RJ-45 port zarządzający 1.2. Wydajność 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik typ 1 2szt 1 Urządzenie o zamkniętej konfiguracji i wysokości 1 RU. 2 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Sztuk 14 Konfiguracja Parametry wymagane Parametry oferowane Urządzenie musi posiadać wysokość 1U Powinno mieć możliwość montażu

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-408-4330/2014 Poznań, 14 listopad 2014 r.

VI/KA/292-408-4330/2014 Poznań, 14 listopad 2014 r. VI/KA/292-408-4330/2014 Poznań, 14 listopad 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/090/14 na: Sieć komputerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt.

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt. Wymagania wspólne 1. Przełączniki typu A, B oraz C muszą być tego samego producenta oraz wspierać funkcję tworzenia stosów wykorzystując różne modele dostarczanych przełączników. 2. Wykonawca musi posiadać

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.V.ZP.2510.4.2016.KS Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia, jest dostawa przełączników sieciowych wraz z usługami wsparcia technicznego i systemem

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 5 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury sieciowej w zakresie głównych przełączników sieciowych Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C I. CECHY PRZEŁĄCZNIKA SZKIELETOWEGO TYPU C. I.1. Parametry podstawowe Urządzenie musi spełniać poniższe wymagania lub realizować opisane funkcje: I.1.1.

Bardziej szczegółowo