Encyklopedia Nowych Technologii 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Encyklopedia Nowych Technologii 1"

Transkrypt

1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje podobnymi moliwociami oraz moe inicjowa połczenia. Nie ma wic ustalonej hierarchii ani centralnego serwera. Ten sam komputer moe równoczenie pełni rol serwera i klienta - pobiera dane z innych maszyn i udostpnia wszystkim pozostałym komputerom swoje zasoby dyskowe. Zalety, wady Korzyci wynikajce ze stosowania sieci typu kady-z-kadym: łatwo wdroenia i obsługi; niskie koszty eksploatacji; dua odporno na błdy wynikajca z niskiej złoonoci sieci; moliwo pracy pod kontrol stosunkowo prostych systemów operacyjnych (np. Windows 95/98, Windows NT); Ograniczenia: mniejsza wydajno sieci, w porównaniu z sieciami opartymi na wydajnej, centralnej maszynie; wydajno kadego komputera zmniejsza si, gdy zdalni uytkownicy współdziel jego zasoby; podatno na awarie składników sieci; midzy dwoma komputerami istnieje tylko jedna cieka przepływu informacji, wskutek czego awaria urzdzenia w dowolnym punkcie sieci moe doprowadzi do podzielenia sieci. konieczno samodzielnego wyszukiwania informacji przez uytkowników spowodowana brakiem centralnego składu dostpnych zasobów; uytkownik kadego komputera moe by uwaany jednoczenie za jego administratora; w przypadku niskiego poziomu wiedzy moe to by przyczyn wielu problemów; reguła najsłabszego ogniwa sie P2P jest tak bezpieczna, jak najgorzej zabezpieczony komputer; trudnoci ze skalowalnoci sieci; wraz ze zwikszaniem liczby komputerów ronie podatno sieci na błdy; Powysze cechy sieci peer-to-peer czyni j dobrym rozwizaniem tylko w przypadku sieci o niewielkim znaczeniu lub w jednostkach o ograniczonych budetach. Systemy wymiany plików jako przykład sieci peer-to-peer Ogromna popularno programu Napster rozpoczła dała pocztek wielu podobnym systemom wymiany plików midzy uytkownikami Internetu. Podczas gdy Napster opierał si w duym stopniu na serwerach poredniczcych (ang. centralized peer-to-peer), programy

2 2 Encyklopedia Nowych Technologii takie jak Gnutella mona ju nazwa zdecentralizowanymi sieciami peer-to-peer (ang. decentralized peer-to-peer). Ich uytkownicy łcz si bezporednio ze sob, po czym mog wymienia wszelkie rodzaje plików (nie tylko, jak si sdzi, popularne pliki MP3). Poniewa w takich systemach przywizuje si du uwag do zapewnienia anonimowoci uytkownikom, oparcie ich na połczeniach typu kady-z-kadym było oczywistym rozwizaniem. W architekturze klient-serwerledzenie i przechwytywanie danych przesyłanych midzy komunikujcymi si stronami jest stosunkowo proste. W przypadku uytkowników połczonych ze sob bezporednio w systemie peer-to-peer takie działania s nieporównywalnie trudniejsze. Inne przykłady wykorzystania technologii P2P w popularnych projektach to: Freenet ( ) system wymiany danych opierajcy si na udostpnianiu miejsca na prywatnych twardych dyskach innym członkom sieci Freenet; Jabber () serwis łczcy wiele rónych programów typu "instant messenger" (np. ICQ, AOL IM, Gadu-Gadu) za pomoc technologii XML; () - system korzystajcy z zainstalowanych u uytkowników wygaszaczy ekranu w celu przeliczania danych naukowych; Mojo Nation () system współdzielenia zasobów, przenoszcy zasady buddyjskiej karmy w wiat Internetu. zobacz równie: Freenet, Gnutella, Kazaa, klient-serwer, Napster, sie komputerowa, - A Network of Peers. Fragment ksiki Peer-to-Peer: Harnessing the Power of Disruptive Technologies (O'Reilly) P3P (Platform for Privacy Preferences Project) Standard opisujcy zasady ochrony prywatnoci jednostki w Internecie opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C). Podstawowym zadaniem P3P jest zwikszenie poziomu zaufania uytkowników w stosunku do serwisów WWW. Załoeniem P3P jest ustalenie procedur, które pozwoliłyby uytkownikom kontrolowa ilo prywatnych informacji przekazywanych serwisom WWW. Technologia P3P mogłaby, przykładowo, ostrzega internaut przed polityk zbierania informacji wyznawan przez odwiedzan witryn. Standard P3P pozwala zbiera dane o wszelkich aspektach polityki prywatnoci witryny według pewnego, ustalonego schematu. Witryny zgodne z P3P przygotowuj takie informacje w formie czytelnej dla programów. Przegldarka WWW automatycznie pobiera te informacje i porównuje je z preferencjami uytkownika, które s w jej posiadaniu. Dziki P3P internauta nie musi zapoznawa si z polityk prywatnoci kadego serwisu WWW. Zamiast tego, kluczowe informacje o danych, które zbierane s przez witryn przedstawiane s automatycznie uytkownikowi. Wszelkie rozbienoci w midzy polityk witryny a osobistymi preferencjami zostaj przedstawione uytkownikowi w czytelnej formie. Na ich podstawie moe on podj decyzj o skorzystaniu bd nie z tego, co oferuje dana witryna. zobacz równie: polityka prywatnoci, prywatno, W3C - P3P (W3C) -P3P and Privacy on the Web FAQ (W3C) - specyfikacja P3P (W3C) - P3P Privacy Tools. Informacje i dokumentacja standardu P3P przygotowane przez AT&T.

3 Encyklopedia Nowych Technologii 3 page view zob. odsłona strony WWW. Paint Shop Pro Program graficzny amerykaskiej firmy Jasc Software. Jedno z najczciej stosowanych narzdzi do projektowania wizualnej oprawy stron WWW. Zdobywca wielu prestiowych nagród, w tym Shareware Industry Award. Dostpny jako shareware, przy znaczco mniejszej cenie wieloma moliwociami dorównuje komercyjnemu programowi Adobe Photoshop. Program pozwala na tworzenie własnych rysunków jak równie retuszowanie skanowanych zdj i obrazków. Sympati uytkowników zyskał przede wszystkim dziki łatwemu w obsłudze interfejsowi, duej funkcjonalnoci i przystpnej cenie (rejestracja 109 USD, uaktualnienie 49 USD). Wersj shareware aplikacji mona znale niemal na kadym serwerze z oprogramowaniem. Moliwoci Paint Shop Pro słuy do tworzenia, obróbki i konwersji pomidzy rónymi formatami rastrowych plików graficznych. Udostpnia szereg narzdzi malarskich - pdzle, ołówki, kredki, spraye, itp. Obrazy lub ich fragmenty mona modyfikowa na wiele sposobów: obraca o zadany kt, zmienia wielko, tworzy lustrzane odbicia, obcina, nakłada tekstury oraz modyfikowa korzystajc z wielu wbudowanych efektów i filtrów. Ju w wersji 5.0 programu zaimplementowano obsług wielu warstw rysunku. Aplikacja słuy moe take jako narzdzie do wykonywania zrzutów ekranu - całego bd tylko jego fragmentów: aktywnego elementu (np. okna dialogowego), prostoktnego obszaru zdefiniowanego przez uytkownika lub konkretnego obiektu (np. przycisku). Najnowsze wersje programu wyposaone s w takie funkcje jak: automatyczna optymalizacja kontrastu i nasycenia obrabianych fotografii; suwanie efektu czerwonych oczu na zdjciach; poszerzone moliwoci narzdzi słucych do rysowania obiektów wektorowych; tworzenie i zapisywanie nowych styli dla obiektów zestawy nowych filtrów i efektów wsparcie dla grafiki tworzonej na potrzeby WWW (obsługa map obrazkowych, efektu rollover, dodatkowe narzdzia optymalizacji); zaawansowane moliwoci dostosowania wygldu interfejsu do potrzeb uytkownika; Animation Shop Ju w wersji 5.0 pojawił si komponent Animation Shop - aplikacja, która słuy do tworzenia animowanych obrazków GIF. Obecnie jest to jedno z najczciej wykorzystywanych narzdzi do wykonywania ruchomych bannerów reklamowych. Moduł ten zawiera funkcj Optimization Wizard, pozwalajc redukowa rozmiar wynikowego pliku bez pogorszenia (lub tylko niewielkim) jego jakoci. Wymagania PC Pentium (lub równowany), 32 MB RAM, Windows 9x/NT 4.0/2000, 75 MB na dysku.

4 4 Encyklopedia Nowych Technologii zobacz równie: GIMP, Photoshop - Jasc Software Pajczek Pracujcy w trybie graficznym edytor HTML autorstwa Rafała Płatka, obecnie rozprowadzany przez firm Cream Software. Przeznaczony zarówno dla pocztkujcych twórców WWW jak i zawodowych projektantów serwisów internetowych. Zdobywca szeregu nagród, w tym tytułu Produktu Roku PCKuriera (1997) oraz nominacji do tytułu Produktu Dekady przyznanego przez to pismo na pocztku 2000 roku. Na program Pajczek składa si ponad 60 rónych narzdzi wspomagajcych tworzenie stron WWW, w tym funkcje ułatwiajce edycj dokumentów HTML oraz narzdzia umoliwiajce przenoszenie plików na serwer internetowy. Z pomoc aplikacji mona łatwo utworzy witryny złoone z ramek, zawierajce mapy odsyłaczy i rozbudowane tabele, a nawet obiekty Macromedia Flash. W Pajczku mona pisa skrypty w jzykach PERL, PHP, ASP, JavaScript, VBScript. Dodatkowo Pajczek wspiera tworzenie dokumentów WML (serwisy WAP) na potrzeby urzdze przenonych (przede wszystkim telefonów komórkowych). Wybrane właciwoci Pajczka: Pełna 32-bitowo. Kolorowanie znaczników HTML. Schematy kolorowania dla plików rónych typów plików (np. dla dokumentów HTML, skryptów, arkuszy stylów) z moliwoci wyszczególniania kolorami skryptów rónych jzyków w jednym dokumencie. Całkowita zgodno z HTML 4.0. Znaczniki spoza specyfikacji oznaczane s w specjalny sposób. wsparcie dla WML, czyli jzyka tworzenia dokumentów WAP dla urzdze przenonych (np. telefony komórkowe). Obsługa ISO, CP i Unicode dla kodowania polskich znaków, konwersja polskich znaków w locie podczas odczytu i zapisu. Narzdzia automatyzujce pisanie kodu HTML (m.in. Dynamiczne atrybuty, Uzupełnianie kodu, Podpowiedzi do HTML, Autopoprawki). Wikszo elementów (np. tabele, formularze, mapy odsyłaczy, ramki) wstawia si z udziałem okienek dialogowych, co znacznie pomaga w ich precyzyjnym definiowaniu. Dodatkowo dostpna jest kontekstowa pomoc dla znacznika w obrbie kursora. Weryfikator lokalnych i zdalnych plików składowych oraz odnoników w treci strony WWW. Kreator informacji META. Sprawdzanie poprawnoci pisowni wykorzystujce dowolny słownik zainstalowany w systemie (np. z pakietu MS Office) oraz automatyczne poprawianie błdnie napisanych wyrazów. Wyszukiwanie i zamiana w wielu plikach jednoczenie obsługujce wyraenia regularne oraz uproszczone maski (tzw. wildcards), Podgld stron przy pomocy przegldarki wbudowanej w program lub dowolnej przegldarki WWW zainstalowanej w systemie

5 Encyklopedia Nowych Technologii 5 Moliwo tworzenia projektów (zestawów powizanych ze sob stron). Wbudowany klient FTP. Wsparcie dla serwera WWW Apache. Wsparcie dla SSI+. Wspomaganie pisania lub wstawiania gotowych skryptów. Zautomatyzowana współpraca z programem Skryba. Moliwo dołczania formantów ActiveX i apletów Java. Edytor stylów CSS. Liczne generatory przyspieszajce tworzenie stron WWW. Zintegrowana z programem wersja kursu HTML autorstwa Pawła Wimmera oraz podrczny kurs HTML znajdujcy si w pomocy. Wersj demonstracyjn programu (z wieloma ograniczeniami) pobra mona z serwisu internetowego firmy Cream Software. Pajczka znale mona take w wielu archiwach shareware (nie tylko polskich) oraz na płytach CD dołczanych do czasopism komputerowych. zobacz równie: Dreamweaver, edytor HTML, FrontPage, GoLive - strona domowa Pajczka - pobierz Pajczka - Cream Software pajk spider Take: robot, bot, robak (ang. worm), pełzacz (ang. crawler). Niewielki program wprowadzany do Internetu w celu zbierania informacji o jego zasobach. Przy pomocy pajków tworzone s bazy danych wyszukiwarek. Kady system wyszukiwawczy posiada własnego specjalizowanego pajka, który 24 godziny na dob przemierza WWW pozwalajc utrzyma aktualno baz danych. Pajk porusza si po stronach dziki napotykanym na nich odsyłaczom, ledzc nowo powstałe dokumenty oraz sprawdzajc aktualno tych, które ju wczeniej zostały wprowadzone do ewidencji. Kady z nich działa według indywidualnej strategii - dla jednych najistotniejsze s słowa kluczowe, dla innych - opis strony, jeszcze inne skupiaj si głównie na zawartoci dokumentu. Zebrane przez pajka informacje przetwarzane s nastpnie przez program katalogujcy, który uzupełnia wewntrzna baz danych wyszukiwarki o indeksy nowych dokumentów. Co pewien czas (od kilku dni do kilku miesicy) roboty powracaj na kad ze stron, by uaktualni dane. Co ciekawe, niektóre z pajków posiadaj nawet własne imiona, jak chociaby Scooter, który pracujc dla AltaVisty indeksuje nawet kilka milionów stron dziennie. Robot nie jest jednak w stanie pobra strony, jeli ta chroniona jest hasłem lub znajduje si za cian ogniow ( firewallem). Webmasterzy mog take kierowa zachowaniem robotów odwiedzajcych ich strony poprzez umieszczenie w nagłówku dokumentu HTML odpowiedniego znacznika META. Składnia znacznika META w tym przypadku wyglda nastpujco:!!"#!!$ Warto polecenie moe kierowa poczynaniami robota:

6 6 Encyklopedia Nowych Technologii % - indeksowanie - indeksowanie wszystkich dokumentów - indeksowanie dokumentów, do których prowadz odnoniki % - bez indeksowania - bez przechodzenia za odnonikami na stronie Zatem w celu zindeksowania wszystkich dokumentów witryny, wystarczy umieci w nagłówku jej strony głównej wpis: &&"# &%'&$ Natomiast: &&"# &%'&$ powstrzyma robota przed indeksowaniem danej strony oraz podstron. zobacz równie: bot, META, robot, Robot Exclusion Standard, wyszukiwarka info.webcrawler.com/mak/projects/robots/robots.html - The Web Robots Pages - The Web Robots FAQ Pajczyna Web Okrelenie sieci WWW nawizujce do obrazu kuli ziemskiej oplecionej gst sieci połcze midzy komputerami. zobacz równie: Internet, WWW pakiet packet Take: datagram. Podstawowa porcja danych przesyłanych w sieci. W modelu OSI: jednostka transmisyjna warstwy sieci składajca si z informacji binarnych obejmujcych dane oraz nagłówek (na który składaj si: numer identyfikacyjny, adresy: ródłowy i docelowy, dane słuce kontroli błdów). Na ich podstawie adresu docelowego zawartego w nagłówku routery kieruj pojedyncze pakiety najkrótszymi trasami do miejsca przeznaczenia. Za poprawny przebieg transmisji odpowiedzialne s protokoły TCP/IP. zobacz równie: OSI, przełczenie pakietów, router, TCP/IP, traceroute, warstwa sieci paleta kolorów color palette 1. Zestaw kolorów, jakie moe wywietli karta graficzna w okrelonym trybie pracy. Liczba barw oferowanych przez te urzdzenia waha si od 16 do 16 mln. Tym samym dawno ju przekroczyła zdolnoci rozróniania kolorów przez oko ludzkie, bdce w stanie wyodrbni około 400 tys. kolorów. Jeli karta graficzna pracuje w jednym z niszych trybów i na palet składa si jedynie 256 kolorów, oznacza to, e w jednym obrazie nie jest moliwe wywietlenie wikszej liczby barw. Istnieje jednak moliwo zestawienia nowej palety dla kadego obrazu. Wikszo programów graficznych pozwala uytkownikowi na definiowanie własnych palet kolorów. Dla webmastera istotnym faktem jest, i dwa popularne systemu operacyjne Windows i MacOS nieco inaczej interpretuj palet 8- bitow (256 odcieni). Wspólne dla tych systemów jest tylko 216 barw, std złoon z nich palet nazywa si czsto bezpieczn palet kolorów (bezpieczn, poniewa jej uycie

7 Encyklopedia Nowych Technologii 7 zapewnia jednakowy wygld stron WWW w przegldarkach pracujcych pod kontrol zarówno Windows jak i MacOS). 2. W trybach z tzw. kolorem indeksowanym (programy graficzne, rysunki w postaci cyfrowej): liczba zdefiniowanych odcieni, które mog by jednoczenie wywietlane na ekranie. zobacz równie: bezpieczna paleta kolorów, głbia kolorów, skala szaroci, grafika komputerowa - A Standard Default color Space for the Internet (W3C) - General Tutorials - Color part III. Opis zasad stosowania i ogranicze narzucanych przez palety kolorów w edytorach grafiki. palmtop Komputer przenony o wadze kilkuset gramów. Palmtopy czsto wyposaone s we własny (napisany wyłcznie na ich potrzeby) system operacyjny, a ze zwykłymi komputerami mog si komunikowa za porednictwem specjalnego złcza. Palmtop, mimo niepozornego wygldu, posiada moliwoci zblione do zwykłego przenonego komputera. Oto kilka najwaniejszych funkcji współczesnych palmtopów: kalendarz z rozkładem dnia tygodnia i miesica; notes telefoniczny; kalkulator organizer z funkcjami przypominanie o czynnociach do wykonania; notatnik słucy do wprowadzania nawet długich tekstów; rozpoznawanie pisma rcznego (moliwo pisania po ekranie przy pomocy specjalnego rysika); menu na dodatkowe programy; Zaawansowane modele posiadaj take: zaimplementowany protokół TCP/IP pozwalajcy na korzystanie z Internetu; graficzn przegldark WWW i WAP; program pocztowy; moliwo wymiany danych z telefonem komórkowym wyposaonym w port IR;

8 8 Encyklopedia Nowych Technologii Palmtop Wicej ni kalkulator, mniej ni notebook zobacz równie: notebook - PalmGear - CNET's PDA Resource Center. Newsy, opisy urzdze, porady, dział download. icm.pda.tucows.com/palmsoft.html- TUCOWS (Palmsoft) pami podrczna cache memory; cache Wydzielony fragment pamici RAM lub dysku twardego przechowujcy najczciej uywane dane. Istnienie pamici podrcznej znacznie skraca dostp do informacji. W szczególnoci, mona spotka si z nastpujcymi rodzajami pamici podrcznej: 1. Specjalny katalog na dysku oraz cz pamici RAM, w którym przegldarka WWW gromadzi dokumenty cigane w trakcie przegldania zasobów Sieci. Kolejne odwołania do tej samej strony realizowane s poprzez wczytanie tekstu i grafiki z cache, a nie z Internetu, co znacznie przyspiesza proces ładowania całej strony i oszczdza czas. Jeeli witryna posiada stałe elementy pojawiajce si na kadej ze stron (np. logo), s one pobierane z serwera tylko jeden raz - nietrudno wówczas zauway,e na kolejnych stronach witryny elementy te wywietlane s ju bez opónie. Cho zazwyczaj mechanizm ten powoduje przypieszenie ładowania dokumentów, niekiedy jego działanie nie jest podane. Jest tak w przypadku tych serwisów Web, które oferuj dostp do czsto zmieniajcych si informacji - np. notowa cigłych spółek giełdowych. Midzy innymi z tego powodu przegldarki posiadaj funkcj wymuszajc odwieanie strony poprzez powtórne pobranie jej z serwera (z ominiciem pamici podrcznej). W programach Netscape Navigator oraz Internet Explorer nosi ona nazw Reload (Odwie).

9 Encyklopedia Nowych Technologii 9 Zawarto cache dyskowego moe by równie przegldana ju po wyjciu z Sieci (w trybie offline) za pomoc odpowiednich funkcji przegldarki. W dwóch najpopularniejszych przegldarkach pami podrczna jest w pełni konfigurowalna: mona dowolnie ustali jej rozmiar, a take usun znajdujce si w niej pliki, co zwykle przypiesza prac programu. Jakkolwiek pami podrczna jest dobrym ródłem pobranych w Sieci informacji, to nie sprawdza si w roli archiwum gromadzcego najciekawsze strony znalezione w Internecie. Jej dynamiczny charakter (w cache ma miejsce stała wymiana starszych plików na nowe) sprawia, e nigdy nie mona mie pewnoci,e dany plik wci w niej istnieje. Z tego powodu dla pobieranych z Internetu informacji zaleca si załoenie oddzielnego katalogu na dysku twardym. 2. Wydzielone zasoby lokalnego serwera (np. w sieci intranet) przechowujce zawarto najczciej pobieranych dokumentów z sieci zewntrznych (Internetu). 3. Fragment pamici RAM przechowujcy tymczasowo dane pobierane z dysku twardego (bufor dyskowy). 4. Pami wewntrzna procesora o bardzo krótkim czasie dostpu. Przetwarzajc informacje, procesor sprawdza najpierw, czy potrzebne dane znajduj si w jego pamici podrcznej, a dopiero póniej siga do wolniejszej pamici RAM lub jeszcze wolniejszego dysku twardego. zobacz równie: przegldarka WWW, serwer proxy, W3cache parkowanie domeny domain parking Usługa oferowana przez providerów (dostawców usług internetowych) polegajca na zarezerwowaniu upatrzonej przez klienta domeny w celu póniejszego skorzystania z niej. Provider rejestruje domen, a nastpnie parkuje j na serwerze do czasu, gdy jej właciciel zechce j uaktywni. W ten sposób domena chroniona jest przed zarejestrowaniem jej przez inn osob lub konkurencj firm. zobacz równie: domena, dostawca usług internetowych, rejestracja domeny parser analizator składni; analizator syntaktyczny Cz translatora, której zadaniem jest analiza składniowa (rozbiór gramatyczny) programu. Parsery umoliwiaj sprawdzenie jedynie poprawnoci składniowej dokumentu; ewentualne rozbienoci z wykładni zawart w oficjalnej specyfikacji jzyka nie s brane pod uwag. Do tego celu słu walidatory. zobacz równie: kompilator, translator, walidator validator.w3.org - W3C HTML Validation Service Passport zob..net Passport. pasywny FTP passive FTP Serwer FTP, którego funkcja ograniczona jest tylko do cigania plików. zobacz równie: anonimowy FTP, FTP, TFTP ftp.cyf-kr.edu.pl/pub/mirror/rfc/rfc1123.txt - RFC Guide to FTP

10 10 Encyklopedia Nowych Technologii paszport internetowy zob. I-Pass. patch zob. łata. pay-per-click System opłat za reklam internetow, w której reklamodawca płaci okrelon sum za kade kliknicie w banner (lub odnonik). zobacz równie: banner, reklama, pay-per-sale, pay-per-view pay-per-sale System opłat za reklam internetow, w której reklamodawca płaci włacicielowi witryny okrelon sum (prowizj) za kady zakup dokonany przez uytkownika zachconego przez witryn do przejcia do sklepu reklamodawcy. Pay-per-sale jest popularnym sposobem rozlicze w przypadku systemów typu affiliate. zobacz równie: banner, reklama, pay-per-click, pay-per-view pay-per-view System opłat za reklam internetow, w której reklamodawca płaci okrelon sum za kade wywietlenie bannera. Pay-per-view jest obecnie najczciej stosowanym systemem rozlicze midzy reklamodawc a włacicielem powierzchni reklamowej (witryny WWW). zobacz równie: banner, reklama, pay-per-click, pay-per-sale PCM (Pulse Code Modulation) Sposób modulacji impulsowo-kodowej słucej konwersji analogowego sygnału mowy do postaci cyfrowej. Standardowo, PCM koduje głos, tak aby mógł on zosta przesłany liniami telefonicznymi o przepustowoci 64 kb/s (próbkowanie co 125 ms, próbki 8-bitowe). PCX Jeden z najbardziej rozpowszechnionych rastrowych formatów graficznych. Format PCX jest rozpoznawany przez wikszo programów graficznych, a take przez edytor MS Word. Z tego wzgldu moe uchodzi za uniwersalny standard uywany do przenoszenia obrazów graficznych midzy rónymi programami. zobacz równie: BMP, GIF, grafika komputerowa, grafika rastrowa, JPEG, PNG, TIFF PDF (Portable Document Format) Uniwersalny format danych opracowany przez firm Adobe Systems oparty na standardzie PostScript. Dziki niezalenoci od platformy PDF zyskał ogromn popularno stajc si de facto standardem dla dokumentów rozpowszechnianych w Internecie oraz na nonikach elektronicznych. Dokumenty PDF mog zawiera formatowany tekst, grafik, skomplikowany układ stron a take elementy multimedialne oraz interaktywne ( hiperłcza, formularze, przyciski nawigacyjne, etc.). W nowych wersjach formatu mona równie dołcza struktur logiczn dokumentu (konspekt oparty na tytułach i podtytułach rozdziałów). Do odczytywania plików PDF konieczne jest posiadanie udostpnianego bezpłatnie programu

11 Encyklopedia Nowych Technologii 11 Acrobat Reader (dostpnego dla wikszoci systemów operacyjnych). Płatne s natomiast narzdzia do przygotowywania dokumentów PDF - Adobe Acrobat lub Adobe Distiller. zobacz równie: Acrobat Reader, Adobe Systems, Ghostscript, PostScript - PDF w pigułce - PDF (Adobe) PDFstore repozytorium komercyjnego i bezpłatnego oprogramowania zwizanego z formatem PDF PDFzone - PDF Research - PDF Planet xpdf, przegldarka plików PDF dla Linuksa comp.text.pdf - grupa dyskusyjna (Usenet) peer-to-peer zob. P2P. pełny dupleks full duplex Jednoczesna komunikacja w obu kierunkach. Przykładem pełnego dupleksu jest przesyłanie głosu w ramach sieciowych telekonferencji umoliwiajce równoczesne mówienie i słuchanie. zobacz równie: półdupleks PEM (Privacy Enhanced Mail) System poufnej poczty elektronicznej zapewniajcy moliwo szyfrowania oraz sprawdzania autentycznoci przesyłek. Wykorzystuje technik szyfrowania z kluczem publicznym. Pomimo formalnego usankcjonowania jako standard internetowy ma marginalne znaczenie w porównaniu z podobnym systemem PGP. zobacz równie: kryptografia asymetryczna, PGP, poczta elektroniczna ftp.cyf-kr.edu.pl/pub/mirror/rfc/rfc1421.txt - RFC Specyfikacja Privacy Enhanced Mail (cz. I) ftp.cyf-kr.edu.pl/pub/mirror/rfc/rfc1113.txt - RFC 1113 Specyfikacja Privacy Enhanced Mail (cz. II) Perl (Practical Extraction and Reporting Language) Skryptowy jzyk programowania zaprojektowany i rozwijany przez Larrego Walla. Stosowany czsto do tworzenia programów działajcych po stronie serwerów internetowych, np. skryptów CGI (Server-Side Scripting). Pocztkowo Perl rozwijany był pod ktem szybkiego i łatwego przeszukiwania duych zbiorów tekstowych. Std włanie pochodzi szeroka gama rozbudowanych funkcji słucych do przetwarzania tekstu. Obecnie jest on coraz czciej wykorzystywany do tworzenia interaktywnych stron WWW - np. ksiek goci czy sklepów internetowych. Do wad jzyka zaliczy naley zawił składni polece, np. skomplikowane funkcje przetwarzania łacuchów tekstowych. Wersj instalacyjn Perla mona pobra bezpłatnie ze strony. Pakiet Perla wraz z serwerem Apache s standardowymi elementami kadej dystrybucji Linuksa. Dostpne s take wersje dla systemów Windows. zobacz równie: Apache, CGI, jzyk skryptowy, PHP, Python, Tcl pl.comp.lang.perl - grupa dyskusyjna (Usenet) - PERL Institute

12 12 Encyklopedia Nowych Technologii Perl.com (O'Reilly) CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) perl.oreilly.com - Perl (O Reilly) - ksika online Web Client Programming with Perl (O'Reilly) comp.lang.perl.* - grupy dyskusyjne (Usenet) personalizacja personalization Dopasowanie wywietlanych treci lub oferowanych usług (np. witryny lub portalu) do potrzeb konkretnej osoby przy wykorzystaniu stale uaktualnianego profilu uytkownika. Pierwszym etapem personalizacji jest okrelenie zainteresowa uytkownika w oparciu o jego zachowania lub wyraone wprost preferencje. Nastpnie, przy zastosowaniu specjalnych technologii, do takich zachowa i preferencji dobierane s odpowiednie treci wyłonione sporód całoci zasobów. Etap ostatni to ich prezentacja uytkownikowi w sposób zintegrowany i spójny. Dobrze przygotowana personalizacja serwisu WWW powinna umoliwi optymalne dostosowanie jego zawartoci do potrzeb odwiedzajcego, jednoczenie chronic internaut przed zagubieniem w natłoku danych. zobacz równie: portal, profil uytkownika, prywatno Personalization Consortium Konsorcjum ustalajce standardy etyczne dla technologii internetowych wykorzystywanych przy personalizacji zasobów. W skład Personalization Consortium wchodzi kilkadziesit firm reprezentujcych róne brane, w tym DoubleClick, linie American Airlines, KPMG Consulting, PricewaterhouseCoopers. Głównym celem konsorcjum jest promowanie odpowiedzialnego wykorzystywania nowych technologii personalizacji (umoliwiajcych prezentacj okrelonych zasobów zgodnie z potrzebami poszczególnych uytkowników) biorcego pod uwag kwestie prywatnoci konsumentów. Przykładowo, przygotowane przez organizacj wytyczne zapewniaj konsumentom wgld do ich danych osobowych oraz okrelaj kryteria ich modyfikacji i usuwania. zobacz równie: personalizacja, prywatno Personal Web Server zob. PWS. ptla loop W programowaniu: sekwencja instrukcji, które powtarzane s tak długo, jak długo nie zostanie spełniony pewien warunek. ptla lokalna zob. ostatnia mila. PGP (Pretty Good Privacy) Dosł. Całkiem niezła prywatno. Stworzony w 1991 roku przez Phila Zimmermana program do szyfrowania wiadomoci oraz sygnowania ich technik cyfrowych podpisów. Wykorzystuje zarówno algorytmy szyfrowania z kluczem symetrycznym ( DES, IDEA) jak i kluczem asymetrycznym ( RSA). PGP naley obecnie do firmy Network Associates, która w 2002 r powziła decyzj o zaprzestaniu rozwijania programu.

13 Encyklopedia Nowych Technologii 13 PGP Program oferuje silny system kryptograficzny w połczeniu z wygodnym i łatwym w obsłudze interfejsem uytkownika. PGP jak to działa? PGP znajduje take zastosowanie jako narzdzie do szyfrowania plików na dysku twardym oraz metoda tworzenia wirtualnych sieci prywatnych ( VPN Virtual Private Network) bazujcych na szyfrowanym połczeniu IP. Poniewa szyfrowanie z kluczem publicznym jest czynnoci czasochłonn, PGP do kodowania wiadomoci wykorzystuje wydajniejsze szyfrowanie tradycyjne - z pojedynczym kluczem. Klucz ten nastpnie szyfrowany jest za pomoc klucza prywatnego nadawcy i wraz z zakodowan depesz przesyłany sieci. Posiadacz klucza publicznego nadawcy odtwarza przy jego pomocy klucz pojedynczy i deszyfruje tre wiadomoci. Przykładowo, wiadomo o treci: "()( *+ po zaszyfrowaniu w PGP przyjmie nastpujc posta:,,,,,-./0.011.,,,,, , 366 $ 8/4AC4<4 D?4 E..CD/. 8%H7===I4=2=""0A"6:CDJ0=?9%K- %?GG5C48/8<890C BJ7/GHHK6;GGL 4<<?M"9.F2 D"7A/4D#;EFD8C8=5EG94MB8J/BG#E N%"F1G9EN9BB GN%>M/768 #-8,,,,,;0.011.,,,,,

14 14 Encyklopedia Nowych Technologii Potyczki z prawem W Stanach Zjednoczonych wykorzystywanie algorytmów kryptograficznych (uwaanych za technologie o znaczeniu militarnym) podlega wielu restrykcjom. Zabroniony jest m.in. eksport silnych systemów kryptograficznych poza granice USA. Phill Zimmerman dowiadczył skutków takiej polityki na własnej osobie. Po udostpnieniu w 1991 roku programu PGP 2.3a w Internecie, wszczto przeciwko niemuledztwo, które toczyło si niemal trzy lata. PGP zostało jednak udostpnione na całym wiecie w pełnej, "nieocenzurowanej" wersji. Jak to moliwe? Stało si tak dziki wykorzystaniu niewielkiej luki w przepisach eksportowych. Stanowi one, i restrykcj podlega posta elektroniczna technologii, za prawo nie wspomina ani słowem o formie drukowanej. Autor programu skwapliwie skorzystał z okazji kody ródłowe PGP zostały wydrukowane i w tej postaci przewiezione do Europy. Tam kilkudziesiciu ochotników zeskanowało 6000 kartek papieru, po czym cało za pomoc programu rozpoznajcego drukowane pismo zamieniono na kod ródłowy w postaci elektronicznej. Po skompilowaniu kodu, aplikacj w wersji 5.0i udostpniono w Internecie tym razem ju całkowicie legalnie. W roku 2001 rzd Stanów Zjednoczonych rozlunił swoj polityk eksportow dotyczc produktów kryptograficznych i firma Network Associates otrzymała licencj na eksport oprogramowania PGP. Moe ona teraz dystrybuowa oprogramowanie PGP w pełnej wersji (wykorzystujcej najsilniejszy klucz szyfrujcy) do wikszoci pastw wiata (z wyjtkiem kilku pastw, w tym Iraku i Kuby). Dostpno PGP dostpny jest dla najwaniejszych systemów: DOS, Windows, rónych odmian Uniksa, Amigi, OS/2, etc. Istniej dwie zasadnicze, rónice si typem licencji wersje: komercyjna (dla firm) oraz darmowa (do uytku prywatnego). Dostpne s take nakładki na popularne programy pocztowe (MS Outlook, Eudora, etc.). zobacz równie: DES, klucz publiczny, klucz prywatny, kryptografia, RSA - Opis PGP po polsku - Network Associates - International PGP Page - pobierz program PGP - The com.security.pgp FAQ - PGP Timeline - The PGP Attack FAQ comp.security.php.*, alt.security.pgp- grupy dyskusyjne (Usenet) Photoshop Program graficzny amerykaskiej firmy Adobe Systems. Jedna z najpopularniejszych aplikacji tego rodzaju, czsto wykorzystywana do projektowania wizualnej oprawy stron WWW. Photoshop - moliwoci Program umoliwia tworzenie własnych rysunków jak równie retuszowanie skanowanych zdj i obrazków. Ogromna liczba wbudowanych funkcji, efektów specjalnych i filtrów graficznych pozwala na szybkie wykonywanie takich zada jak kompozycja obrazu, korekcja barw, retuszowanie, itp.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS. Marek Zawadzki <mzawadzk@man.poznan.pl>

Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS. Marek Zawadzki <mzawadzk@man.poznan.pl> Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS Marek Zawadzki Plan prezentacji: klastry krótkie wprowadzenie klaster PCSS budowa jak otrzyma konto na klastrze sposób dostpu

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Czym jest kryptografia?

Czym jest kryptografia? Szyfrowanie danych Czym jest kryptografia? Kryptografia to nauka zajmująca się układaniem szyfrów. Nazwa pochodzi z greckiego słowa: kryptos - "ukryty", gráphein "pisać. Wyróżniane są dwa główne nurty

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo):

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Andrzej Bk 1.1; 1.2; 1.3*; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4*; 2.4.5*; 2.4.6; 2.4.7*; 2.4.8*; 2.4.9; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3;

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego.

Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. Informacje wstępne. Etap I V Gminnego Konkursu Informatycznego. 1. Do każdego pytania w teście podane są 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest odpowiedzią prawidłową. 2. Na starcie każdy uczestnik otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią

System Zarządzania Treścią System Zarządzania Treścią Dawno, dawno temu, w latach 90-tych XX wieku publikowanie w Internecie nie było proste. Wymagało znajomości HTMLa do stworzenia strony, FTP do wysłania zawartości na serwer i

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie specjalistyczne

Oprogramowanie specjalistyczne Oprogramowanie specjalistyczne Syntezatory mowy 1. Loquendo programowy syntezator mowy. interfejs komunikacyjny SAPI 5. system operacyjny MS Windows XP, Windows Vista i Windows 7. obsługuje 32- i 64-bitowe

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

katalog Usługi internetowe SERWERY WIRTUALNE www.informer.com.pl

katalog Usługi internetowe SERWERY WIRTUALNE www.informer.com.pl Spis treści SERWERY WIRTUALNE KONTA POCZTOWE REJESTRACJA DOMEN BUDOWA APLIKACJI I SERWISÓW WWW SERWERY WIRTUALNE Pakiet InfoWeb Start Pakiet InfoWEB przeznaczony jest dla tych użytkowników, którzy pragną

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego

Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego Witryny i aplikacje internetowe - rozkład godzin dla technikum informatycznego w oparciu o Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012. Minimalna ilość

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Reprezentacje danych multimedialnych - grafika. 1. Terminologia 2. Obrazy czarno-białe 3. Obrazy kolorowe 4. Paleta 5.

Reprezentacje danych multimedialnych - grafika. 1. Terminologia 2. Obrazy czarno-białe 3. Obrazy kolorowe 4. Paleta 5. Reprezentacje danych multimedialnych - grafika 1. Terminologia 2. Obrazy czarno-białe 3. Obrazy kolorowe. Paleta 5. Formaty graficzne Grafika - terminologia Wywietlanie monitor rastrowy Piksel najmniejszy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 Globalna sieć Internet Koncepcja sieci globalnej Usługi w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu 1 Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer Przegld wybranych funkcji programu 2 Podstawy obsáugi programu opis funkcji jakie speániaj poszczególne paski okna przegldarki Pasek Menu 3DVHNQDU]G]L Przyciski

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych

Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Wolne oprogramowanie w zakresie tworzenia i publikacji metadanych Piotr Pachół WODGiK Katowice Metadane standardy (historia) 2003.02.26 opublikowanie standardu ISO 15836:2003 Information and documentation

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Technik Informatyk

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Technik Informatyk 4.1 Projektowanie witryn internetowych klasa II 4.2 Tworzenie witryn internetowych klasa II 4.3 Tworzenie aplikacji internetowych klasa III/ IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 I Uytkownicy i grupy 1. Proces logowania Rozpoczynajc prac z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy poda w oknie logowania identyfikator uytkownika

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Wirtualne drukarki konwertujące pliki aplikacji do formatu *.pdf i formatów graficznych

Wirtualne drukarki konwertujące pliki aplikacji do formatu *.pdf i formatów graficznych Wirtualne drukarki konwertujące pliki aplikacji do formatu *.pdf i formatów graficznych Wirtualna drukarka to program komputerowy, który jest w istocie sterownikiem urządzenia kierującego efekt drukowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Poszczególne punkty napisali (* oznacza współautorstwo):

Poszczególne punkty napisali (* oznacza współautorstwo): Poszczególne punkty napisali (* oznacza współautorstwo): Andrzej Bk 1.1; 1.2; 1.3*; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3*; 2.4.4; 2.4.5; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3*; 2.5.4*; 2.5.5; 2.6.1;

Bardziej szczegółowo

Serwer Bankomat. Baza danych

Serwer Bankomat. Baza danych ul. Zakopiaska 6 03-934 Warszawa tel. (22) 511 19 99 fax: (22) 511 19 95 www.polixel.com.pl System M3S-ATM System M3S-ATM jest nowoczesnym, specjalizowanym rozwizaniem w dziedzinie monitorowania przebiegu

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treści 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUŻY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature

1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature 1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature 2. Internet: a. składa się z wielu połączonych, samodzielnie administrowanych sieci komputerowych b. kilku potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I II liceum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow aktywno

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo