Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol"

Transkrypt

1 Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Zagadnienia Protokół DHCP DHCP w systemie Windows System Windows: Konfiguracja klienta DHCP Fazy konfigurowania klienta DHCP Usługa APIPA Narzędzia: ipconfig (Win2000), winipcfg (Win98) DHCP Relay Agent Instalacja i konfiguracja serwera DHCP Narzędzie: ping DHCP w systemie Linux Struktura komunikatu DHCP Protokół BOOTP Struktura komunikatu BOOTP 2

3 Protokół DHCP Protokół DHCP, (ang.) Dynamic Host Configuration Protocol. Protokół opracowany przez Dynamic Host Configuration Working Group działający przy Internet Engineering Task Force (IETF). Aktualne standardy: RFC 2131, R. Droms, Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2132, S. Alexander, R. Droms, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions, RFC 3315, DHCP v6, DHCP dla IPv6, RFC 3456, konfiguracja IPsec w trybie tunelowym z DHCP, RFC 3634, konfiguracja kerberosa i DHCP, RFC 4014, Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) i DHCP, RFC 6225, Lokalizacja klienta przez serwer DHCP na podstawie współrzędnych geograficznych,

4 Protokół DHCP Protokół DHCP wykorzystywany jest przez usługę DHCP, (ang.) DHCP service której zadaniem jest dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej. Usługa DHCP jest zbudowana w architekturze klient-serwer. Serwer DHCP dostarcza danych, które słuŝą klientowi DHCP do konfiguracji parametrów TCP/IP hosta: adres IP, maska sieci, IP domyślnej bramy, adresy IP serwerów DNS czas dzierŝawy inne. DHCP jest ulepszoną wersją protokołu BOOTP, (ang.) bootstrap protocol, RFC 951, Protokół BOOTP uŝywany podczas logowania się hosta do sieci. Protokół BOOTP umoŝliwia hostowi przy uruchamianiu systemu operacyjnego automatyczną konfigurację parametrów TCP/IP (adres IP, maskę podsieci, adres IP domyślnej bramy, adres IP serwera DNS, adres IP serwera WINS). 4

5 DHCP Relay Agent Routery przykazują datagramy z wiadomościami DHCP, tzn. klient DHCP moŝe uzyskiwać parametry TCP/IP hosta z serwera DHCP znajdującego się w innej sieci. Relay Agent jest programem który przekazuje wiadomości DHCP/BOOTP wysyłane między klientem a serwerem znajdującym się w roŝnych podsieciach. DHCP Relay Agent jest komponentem systemu Windows Jest to BOOTP Relay Agent który przekazuje wiadomości DHCP między klientem a serwerem DHCP znajdującym się w roŝnych podsieciach. W kaŝdym segmencie sieci w którym są klienci DHCP musi być zainstalowany serwer DHCP lub DHCP Relay Agent. W systemie Windows DHCP Relay Agent jest usługą o nazwie Routing and Remote Access. 5

6 Usługi serwera DHCP Usługi DHCP, tryby dzierŝawy adresów IP: dhcp scope - zakres adresów moŝliwych do przydzielenia przez serwer DHCP, dhcp reservation - zarezerwowanie adresu IP dla konkretnego adresu MAC. 6

7 DHCP w systemie Windows DHCP korzysta w warstwie transportowej z protokołu UDP, wykorzystując porty: 67 serwer, 68 klient. RFC 2131 host2 Host bez klienta DHCP Adres IP hosta3 host3 Klient DHCP Zadanie adresu IP host1 Klient DHCP Adres IP hosta1 Zadanie adresu IP Wyslanie adresow do klientow DHCP serwer DHCP Baza adresow IP: IP hosta1 IP hosta3 Zadanie klienta DHCP adresu IP hosta od serwera DHCP 7

8 Fazy konfigurowania TCP/IP hosta 1. IP lease discover (lokalizacja serwera DHCP) Klient DHCP wysyła broadcast em zapytanie aby zlokalizować serwery DHCP i uzyskać informacje o adresie IP hosta (na podstawie adresu MAC). 2. IP lease offer (oferta dzierŝawy adresu IP i oferta usługi DHCP) Wszystkie serwery DHCP posiadające informacje o adresie IP dla danego adresu MAC odpowiadają klientowi (oferta usługi DHCP, serwery wysyłają: adres IP, maskę, adres IP domyślnej bramy). 3. IP lease request (Ŝądanie dzierŝawy adresu IP) Klient DHCP wybiera serwer DHCP (pierwszy który odpowiedział na zapytanie), wysyła na adres broadcast owyŝądanie rezerwacji i wysłania adresu IP. 4. IP lease acknowledgment (potwierdzenie dzierŝawy adresu IP) Serwer DHCP który został wybrany odpowiada na zadanie wysyłając informacje o konfiguracji TCP/IP hosta (te same dane które były w ofercie). Inne serwery DHCP anulują ofertę usługi DHCP i usuwają ze swojej bazy adres MAC hosta (przy kolejnym zadaniu adresu IP te serwery nie przysyła oferty). Klient DHCP 1: DHCP Discover 3: DHCP Request 2: DHCP Offer 4: DHCP Acknowledge serwery DHCP serwery DHCP Wymiana wiadomosci DHCP 8

9 Faza I: IP Lease Discover Faza I: IP Lease Discover. Podczas uruchamiania systemu operacyjnego klient DHCP wysyła na adres broadcastowy wiadomość 'DHCPDiscover' szukając serwerów DHCP. PoniewaŜ host nie ma adresu IP i nie zna adresu serwera DHCP w polu 'adres IP klienta' wiadomości 'DHCPDISCOVER', wpisuje adres IP i adres (broadcast) jako adres docelowy. Wiadomość DHCPDISCOVER zawiera: adres MAC karty sieciowej hosta nazwę hosta. Wysłanie informacji o adresie IP hosta przez serwer DHCP następuje gdy: konfiguracja TCP/IP hosta odbywa się po raz pierwszy (np. przy uruchamianiu systemu operacyjnego) klient zaŝądał przydzielania konkretnego adresu IP klient Ŝąda wysłania nowego adresu IP po zwolnieniu (ang. release) wcześniej przyznanego adresu. Zwolnienie adresu następuje po wysłaniu wiadomości DHCPRELEASE. 9

10 Faza I: IP Lease Discover Sytuacja: brak serwera DHCP Gdy w sieci brak jest serwera DHCP klient po wysłaniu zapytania o serwer DHCP czeka 1 sekundę na ofertę, gdy oferta nie nadejdzie wysyła trzykrotnie zapytanie co 9, 13, 16 sekund. JeŜeli oferta nie nadejdzie klient rozsyła zapytanie o serwer DHCP co 5 min. System operacyjny Windows 2000 ma wbudowana usługę APIPA, (ang.) Automatic Private IP Addressing słuŝącą do automatycznej konfiguracji TCP/IP gdy nie jest dostępny serwer DHCP. Gdy klient nie moŝe zlokalizować serwera DHCP automatycznie konfiguruje TCP/IP. Poprzez usługę APIPA przydziela sobie adres IP z klasy zarezerwowanej przez Microsoft (klasa B, ) przydziela maskę Przed przydzieleniem adresu IP klient DHCP testuje czy adres nie został juŝ przydzielony innemu hostowi w sieci. JeŜeli adres jest juŝ w uŝyciu klient wybiera inny adres IP i ponownie testuje sieć. Czynność ta powtarzana jest max 10 razy. JeŜeli adres IP jest juŝ przydzielony i nie ma konfliktów w sieci klient konfiguruje parametry TCP/IP hosta. Mimo autokonfiguracji klient rozsyła co 5 min. zapytanie o serwer DHCP. JeŜeli znajdzie serwer DHCP zwalnia swoją konfigurację TCP/IP i pobiera adres z serwera DHCP. 10

11 Faza II: IP Lease Offer Faza II: IP Lease Offer. Wszystkie serwery DHCP które posiadają waŝny adres IP dla danej karty MAC wysyłają broadcast em ofertę, wiadomość DHCPOFFER, zawierającą: adres MAC karty sieciowej klienta ofertę adresu IP maskę podsieci czas na jaki adres jest przydzielony, (ang.) length of the lease adres IP serwera DHCP, (ang.) server identifier inne. Serwer DHCP nie musi rezerwować zaoferowanego adresu IP klientowi (RFC 2131) ale musi sprawdzić czy zaoferowany adres nie został juŝ przydzielony (testuje sieć za pomocą wiadomości ICMP Echo Request). Klient DHCP wybiera adres IP z oferty serwerów DHCP (wybiera pierwszy serwer który przysłał ofertę). 11

12 Faza III: IP Lease Request Faza III: IP Lease Request. Klient wybiera serwer DHCP i wysyła boradcastem do wszystkich serwerów DHCP informację jaki serwer DHCP został wybrany. Informacja jest wysłana w wiadomości DHCPREQUEST. Pole Options zawiera informacje o adresie IP wybranego serwera DHCP. 12

13 Faza IV: IP Lease Acknowledgment Faza IV: IP Lease Acknowledgment (Successful). Serwer DHCP który został wybrany wysyła broadcastem potwierdzenie przydzielonego adresu IP w wiadomość DHCPACK message. Wiadomość DHCPACK zawiera: przydzielony klientowi adres IP i inne informacje potrzebne klientowi do konfiguracji TCP/IP.. Po uzyskaniu potwierdzenia klient konfiguruje TCP/IP. Następnie sprawdza czy adres IP nie został juŝ przydzielony innemu hostowi (uŝywając protokołu ARP). JeŜeli tak, to klient wysyła wiadomość DHCPDECLINE i rozpoczyna proces dzierŝawy od początku. Faza IV: IP Lease Acknowledgment (Unsuccessful). Wiadomość DHCPNACK zostaje wysłana przez serwer DHCP gdy klient próbuje wydzierŝawić swój adres IP (adres przydzielony poprzednio) a który juŝ nie jest dostępny. klient zmienił maskę podsieci, tzn. został przeniesiony do innej podsieci. Gdy klient otrzyma wiadomość DHCPNACK od początku rozpoczyna proces dzierŝawy adresu IP. 13

14 Wiadomości DHCP DHCPDISCOVER - Klient wysyła wiadomość broadcastem w celu zlokalizowania serwerów DHCP. DHCPOFFER hosta. - Serwery DHCP wysyłają klientowi ofertę z parametrami niezbędnymi do konfiguracji DHCPREQUEST - Klient wysyła do serwera DHCP wiadomość o tym, Ŝe (a) requesting offered parameters from one server and implicitly declining offers from all others, (b) confirming correctness of previously allocated address after, e.g., system reboot, or (c) extending the lease on a particular network address. DHCPACK - Serwer wysyła do klienta potwierdzenie zaoferowanych parametrów (przed wysłaniem wiadomości serwer sprawdza czy zaoferowany adres IP nie jest juŝ przydzielony). DHCPNAK - Serwer wysyła do klienta wiadomość nie potwierdzającą oferty z powodu np. zmiany maski przez klienta, wygaśnięcia czasu dzierŝawy. DHCPDECLINE - Klient wysyła do serwera DHCP wiadomość o tym, Ŝe zaoferowany adres IP jest juŝ przydzielony. DHCPRELEASE - Klient wysyła wiadomość do Serwera DHCP w celu zwolnienia dzierŝawy adresu IP. DHCPINFORM - Klient wysyła wiadomość do Serwera DHCP z pytaniem o parametry konfiguracyjne TCP/IP hosta (host ma juŝ przydzielony adres IP). 14

15 Parametry konfiguracyjne TCP/IP IP-layer_parameters,_per_host:_ Be a router on/off Non-local source routing on/off Policy filters for non-local source routing (list) Maximum reassembly size integer Default TTL integer PMTU aging timeout integer MTU plateau table (list) IP-layer_parameters,_per_interface:_ IP address (address) Subnet mask (address mask) MTU integer All-subnets-MTU on/off Broadcast address flavor 0x /0xffffffff Perform mask discovery on/off Be a mask supplier on/off Perform router discovery on/off Router solicitation address (address) Default routers, list of: router address (address) preference level integer Static routes, list of: destination (host/subnet/net) destination mask (address mask) type-of-service integer first-hop router (address) ignore redirects on/off PMTU integer perform PMTU discovery on/off Link-layer_parameters,_per_interface:_ Trailers on/off ARP cache timeout integer Ethernet encapsulation (RFC 894, 1042) TCP_parameters,_per_host:_ TTL integer Keep-alive interval integer Keep-alive data size 0/1 Skróty: PMTU = Path MTU (RFC 1191) 15

16 Struktura wiadomości DHCP Bity Operacja (op) Typ sprzetu Dl. adresu M AC Skoki (hops) 2 Id transakcji (xid) 3 Czas (secs) Znaczniki (flags) Adres IP klienta (ciaddr) Adres IP klienta (yiaddr) Adres IP serwera (siaddr) 7 Adres IP agenta (giaddr) 8 Adres M AC klienta (chaddr, 16 bajtow) 9 Nazwa hosta serwera (sname, 64 bajty) 10 Nazwa pliku (file, 128 bajtow) 11 Opcje (options) Struktura wiadomosci DHCP 16

17 Struktura wiadomości DHCP Pole: Typ wiadomości, (op). Wielkość: 8 bitów Pole określa typ wiadomości pytanie = 1, odpowiedz =2. Pole: Typ sprzętu, (htype). Wielkość: 8 bitów. Pole określa typ interfejsu sieciowego (typ karty sieciowej). Np. dla karty typu ethernet (10Mb) pole htype=1. Pole: Dl. adresu MAC, (hlen). Wielkość: 8 bitów. Pole określa długość adresu fizycznego karty sieciowej. Np. dla karty typu ethernet (10Mb) hlen = 6. Pole: Etapy, (hops). Wielkość: 8 bitów. Klient ustawia wartość pola hops=0. Pole słuŝy 'relay agents' do określania liczby przeskoków. Pole: Id transakcji, (xid). Wielkość: 32 bity. Losowa liczba generowana przez klienta DHCP. SłuŜy do identyfikacji wymienianych wiadomości miedzy klientem a serwerem DHCP. Pole: Czas, (secs). Wielkość: 16 bitów. Czas jaki upłynął od rozpoczęcia uzyskiwania adresu IP. Wartość parametru jest ustawiana przez klienta DHCP. 17

18 Struktura wiadomości DHCP Pole: Znaczniki, (flags). Wielkość: 16 bitów. Flagi: B - BROADCAST. Wartość flagi 1 oznacza, ze klient DHCP moŝe odebrać wiadomość wysłaną tylko w trybie broadcastowym. MBZ - MUST BE ZERO (flaga zarezerwowana). Specyfikacja flag znajduje się w RCF Pole: Adres IP klienta, (ciaddr). Wielkość: 32 bity. Pole zawiera adres IP klienta DHCP. Pole jest wypełnianie tylko gdy klient jest w stanie BOUND, RENEW, REBINDING. Pole: Adres IP klienta, (yiaddr). Wielkość: 32 bity. Pole zawiera adres IP proponowany przez serwer DHCP klientowi. yiaddr, ozn. 'your IP address. Pole: Adres IP serwera, (siaddr). Wielkość: 32 bity. Adres IP serwera DHCP. Zwracany w wiadomościach DHCPOFFER, DHCPACK wysyłanych przez serwer. Pole: Adres IP agenta, (giaddr). Wielkość: 32 bity. Pole zawiera adres IP relay agenta. 18

19 Struktura wiadomości DHCP Pole: Adres MAC klienta, (chaddr). Wielkość: 16 bajtów. Pole zawiera adres MAC klienta DHCP. chaddr, ozn. client hardware address. Pole: Nazwa hosta serwera, (sname). Wielkość: 64 bajty. Pole zawiera nazwę serwera DHCP. Pole: Nazwa pliku startowego, (file). Wielkość: 128 bajtów. Pole zawiera ścieŝkę i nazwę pliku (boot file name) w DHCPOFFER. Pole: Opcje, (options). Wielkość: zmienna. Pole zawiera opcjonalne parametry. Np. - klient moŝe regulować wielkość wiadomości, opcja: 'maximum DHCP message size' - klient moŝe wpisać swój identyfikator ('client identifier'), np. nazwę dns ową. - serwer moŝe wpisać swój identyfikator ( server identifier'), np. nazwę dns ową. 19

20 Przykład: wiadomość DHCP Discover # Naglowek Ethernetowy ETYPE = 0x0800 : Protocol = IP: DOD Internet Protocol Destination address : FFFFFFFFFFFF...1 = Group address...1. = Locally administered address Source address : D = No routing information present...0. = Universally administered address Frame Length : 342 (0x0156) Ethernet Type : 0x0800 (IP: DOD Internet Protocol) Ethernet Data: Number of data bytes remaining = 328 (0x0148) # Naglowek IP ID = 0x120; Proto = UDP; Len: 328 Version = 4 (0x4) Header Length = 20 (0x14) Precedence = Routine Type of Service = Normal Service Total Length = 328 (0x148) Identification = 288 (0x120) Flags Summary = 0 (0x0)...0 = Last fragment in datagram...0. = May fragment datagram if necessary Fragment Offset = 0 (0x0) bytes Fragment Offset = 0 (0x0) bytes Time to Live = 128 (0x80) Protocol = UDP - User Datagram Checksum = 0x3886 Source Address = Destination Address = Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134) # Naglowek UDP IP Multicast: Src Port: BOOTP Client, (68); Dst Port: BOOTP Server (67); Length = 308 (0x134) Source Port = BOOTP Client Destination Port = BOOTP Server Total length = 308 (0x134) bytes UDP Checksum = 0xDC08 Data: Number of data bytes remaining = 300 (0x012C) # Naglowek DHCP

21 Przykład: wiadomość DHCP Discover # Naglowek DHCP Discover (xid= ) Op Code (op) = 1 (0x1) Hardware Type (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6) Hops (hops) = 0 (0x0) Transaction ID (xid) = (0x ) Seconds (secs) = 0 (0x0) Flags (flags) = 0 (0x0) 0... = No Broadcast Client IP Address (ciaddr) = Your IP Address (yiaddr) = Server IP Address (siaddr) = Relay IP Address (giaddr) = Client Ethernet Address (chaddr) = D303 Server Host Name (sname) = <Blank> Boot File Name (file) = <Blank> Magic Cookie = Option Field (options) DHCP Message Type = DHCP Discover AutoConfigure = YES Client-identifier = (Type: 1) d3 03 Requested Address = Host Name = KAPOHO10 Client Class information = (Length: 8) 4d e 30 Parameter Request List = (Length: 10) 01 0f c 2e 2f 1f 21 2b End of this option field 21

22 Przykład: wiadomość DHCP Offer # Naglowek DHCP Offer (xid= ) Op Code (op) = 2 (0x2) Hardware Type (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6) Hops (hops) = 0 (0x0) Transaction ID (xid) = (0x ) Seconds (secs) = 0 (0x0) Flags (flags) = 0 (0x0) 0... = No Broadcast Client IP Address (ciaddr) = Your IP Address (yiaddr) = Server IP Address (siaddr) = Relay IP Address (giaddr) = Client Ethernet Address (chaddr) = D303 Server Host Name (sname) = <Blank> Boot File Name (file) = <Blank> Magic Cookie = Option Field (options) DHCP Message Type = DHCP Offer Subnet Mask = Renewal Time Value (T1) = 4 Days, 0:00:00 Rebinding Time Value (T2) = 7 Days, 0:00:00 IP Address Lease Time = 8 Days, 0:00:00 Server Identifier = Domain Name = kapoho.com Router = Domain Name Server = NetBIOS Name Service = End of this option field 22

23 Protokół BOOTP Protokół Bootp, (ang.) bootstrap protocol. RFC 951, 1084 Protokół bootp słuŝy do uzyskiwania z serwera Bootp adres IP i inne parametry niezbędne do konfiguracji z TCP/IP hostowi logującemu się do sieci. Program komunikujący się z serwerem Bootp, klient bootp, jest zainstalowany w pamięci PROM karty sieciowej. Klient bootp wysyła broadcastem wiadomość 'Bootp request' zawierającym adres MAC hosta z zapytaniem o swój adres IP. Protokół Bootp uŝywa w warstwie transportowej protokołu UDP. BOOTP client' uŝywa portu 68, 'BOOTP server' portu 67. Proces uruchamiania systemu składa się z dwóch faz. Faza pierwsza: wyznaczenie adresu IP hosta i wybór pliku konfiguracyjnego (bootfile). Faza druga: pobranie pliku konfiguracyjnego. W pierwszej fazie wykorzystywany jest protokół UDP. W drugiej fazie do transfer pliku moŝe być wykorzystywany protokół TFTP lub FTP (protokół TCP w warstwie Transportowej). Serwer bootp odpowiada podając informacje o: adresie IP klienta, adres maski, adres IP domyślnej bramy adres IP i nazwę hosta serwera bootp adres IP serwera na którym znajduje się obraz systemu operacyjnego który klient będzie ładował (boot server). WinNT z Service Pack 3 i następny posiada obsługę klienta bootp. 23

24 Struktura wiadomości BOOTP B ity O peracja (op) Typ sprzetu D l. adresu M AC Skoki (hops) 2 Id transakcji (xid) 3 C zas (secs) P ole nieuzywane Adres IP klienta (ciaddr) Adres IP klienta (yiaddr) Adres IP serwera (siaddr) 7 Adres IP agenta (giaddr) 8 Adres M AC klienta (chaddr, 16 bajtow) 9 N azwa hosta serwera (sname, 64 bajty) 10 N azwa pliku (file, 128 bajtow) 11 O pcje (options) S truktura wiadomosci B ootp 24

25 Narzędzie ipconfig Aplikacja ipconfig słuŝy do sprawdzania konfiguracji TCP/IP na danym hoscie. Opcje: /all Produces a detailed configuration report for all interfaces /flushdns Removes all entries from the DNS name cache /registerdns DNS domain name for client resolutions /displaydns Displays the contents of the DNS resolver cache /release <adapter> Releases the IP address for a specified interface /renew <adapter> Renews the IP address for a specified interface /showclassid <adapter> Displays all the DHCP class IDs allowed for the adapter specified /setclassid <adapter> <classid to set> Changes the DHCP class ID for the adapter specified /? Help 25

26 Cwiczenia. Diagram sieci z danymi dla DHCP scope. 26

27 Cwiczenia. Diagram sieci z danymi dla DHCP reservation. 27

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Labolatorium Numer 3

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Labolatorium Numer 3 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Labolatorium Numer 3 DHCP jak sama nazwa wskazuje zajmuje się dynamicznym przydzielaniem adresów IP. DHCP jest protokołem komunikacyjnym umoŝliwiającym komputerom

Bardziej szczegółowo

DHCP w Windows Server 2000/2003

DHCP w Windows Server 2000/2003 Domain Host Configuration Protocol - jak tego używać? DHCP w Windows Server 2000/2003 Arkadiusz Iskra arek@it-faq.pl Od dzieciństwa pasjonował się komputerami, choć wiele wody upłynęło w Wiśle zanim w

Bardziej szczegółowo

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse.

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. 2015 Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. PIOTR KANIA Spis treści Wstęp.... 2 Instalacja serwera DHCP w OpenSuse.... 2 Porty komunikacyjne.... 2 Uruchomienie, restart, zatrzymanie serwera DHCP... 2 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Skalowanie adresów IP

Skalowanie adresów IP Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skalowanie adresów IP Network Address Translation NAP, PAT Sieci komputerowe 3 Sieci komputerowe 4 RFC 1918 Adresy prywatne Nierutowalne czyli do uŝycia w sieci

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Protokół DHCP. Patryk Czarnik. Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Protokół DHCP Patryk Czarnik Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Patryk Czarnik (MIMUW) 10 DHCP BSK 2009/10 1 / 18 DHCP ogólnie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Podstawowe metody testowania wybranych mediów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

Przewodowe sieci dostępu do. Dr inż. Małgorzata Langer

Przewodowe sieci dostępu do. Dr inż. Małgorzata Langer Przewodowe sieci dostępu do Internetu - model OSI Dr inż. Małgorzata Langer ISO 7498-1 (1994 rok) OSI - Open System Interconnection Cele OSI: Logiczny rozkład złożonej sieci na mniejsze części (WARSTWY)

Bardziej szczegółowo

DHCP + udostępnienie Internetu

DHCP + udostępnienie Internetu Str. 1 Ćwiczenie 5 DHCP + udostępnienie Internetu Cel ćwiczenia: sieci LAN. Zapoznanie się z instalacją i konfiguracją serwera DHCP. Udostępnienie Internetu Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Protokół ARP Address Resolution Protocol. Protokół RARP Reverse Address Resolution Protocol

Sieci Komputerowe. Protokół ARP Address Resolution Protocol. Protokół RARP Reverse Address Resolution Protocol Sieci Komputerowe Protokół ARP Address Resolution Protocol Protokół RARP Reverse Address Resolution Protocol dr Zbigniew Lipiński zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Opis protokołu ARP Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DHCP Copyright : JaRo

DHCP Copyright : JaRo DHCP Copyright : JaRo 1. Działanie DHCP Sieci podlegają stałym przemianom przybywa nowych komputerów, mobilni użytkownicy logują się i wylogowują. Ręczna konfiguracja sieci wymagałaby nieprawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2

Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Laboratorium Sieci Komputerowych - 2 Analiza prostych protokołów sieciowych Górniak Jakub Kosiński Maciej 4 maja 2010 1 Wstęp Zadanie polegało na przechwyceniu i analizie komunikacji zachodzącej przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Adresy IP v.6 IP version 4 IP version 6 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3

Adresy IP v.6 IP version 4 IP version 6 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 Historia - 1/2 Historia - 2/2 1984.1 RFC 932 - propozycja subnettingu 1985.8 RFC 95 - subnetting 199.1 ostrzeżenia o wyczerpywaniu się przestrzeni adresowej 1991.12 RFC 1287 - kierunki działań 1992.5 RFC

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: wtorki 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa aplikacji

Sieci komputerowe Warstwa aplikacji Sieci komputerowe Warstwa aplikacji 2012-05-24 Sieci komputerowe Warstwa aplikacji dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Typowa procedura diagnostyczna sieci komputerowej

Typowa procedura diagnostyczna sieci komputerowej Typowa procedura diagnostyczna sieci komputerowej /opracował mgr Robert Kraj - Akademia Sieci CISCO certyfikat zawodowy Cisco Certified Network Associate (CCNA) /numer licencji CSCO12049271// W przypadku

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Rodzina protokołów TCP/IP. Aplikacja: ipconfig.

Rodzina protokołów TCP/IP. Aplikacja: ipconfig. Rodzina protokołów TCP/IP. Aplikacja: ipconfig. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Specyfikacja struktury FIXED_INFO Nazwa struktury:

Bardziej szczegółowo

Architektura INTERNET

Architektura INTERNET Internet, /IP Architektura INTERNET OST INTERNET OST OST BRAMA (ang. gateway) RUTER (ang. router) - lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network) Bramy (ang. gateway) wg ISO ruter (ang. router) separuje

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Protokoły komunikacyjne

Protokoły komunikacyjne Protokoły komunikacyjne Analiza i charakterystyka Zbigniew Bojkiw gr. 11 Zawartość Wprowadzenie... 3 Charakterystyka wybranych protokołów komunikacyjnych... 3 Protokół ARP... 3 Warstwa TPC/IP... 3 Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW.

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii Prestige

Bardziej szczegółowo

Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna

Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna Technologie WAN transmisja synchroniczna i asynchroniczna transmisja asynchroniczna dane OIIIOI OOOO IOIOO OIOII OIIIOI OOOO IOIOO OIOII transmisja synchroniczna dane OIIIOI OOOO IOIOO OIOII OIIIOI OOOO

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4

Stos TCP/IP Warstwa Internetu. Sieci komputerowe Wykład 4 Stos TCP/IP Warstwa Internetu Sieci komputerowe Wykład 4 Historia Internetu (1 etap) Wojsko USA zleca firmie Rand Corp. wyk. projektu sieci odpornej na atak nuklearny. Uruchomienie sieci ARPANet (1 IX

Bardziej szczegółowo

Projekt LAN. Temat: Skaner bezpieczeństwa LAN w warstwie 2. Prowadzący: dr inż. Krzysztof Szczypiorski Studenci: Kończyński Marcin Szaga Paweł

Projekt LAN. Temat: Skaner bezpieczeństwa LAN w warstwie 2. Prowadzący: dr inż. Krzysztof Szczypiorski Studenci: Kończyński Marcin Szaga Paweł Projekt LAN Temat: Skaner bezpieczeństwa LAN w warstwie 2 Prowadzący: dr inż. Krzysztof Szczypiorski Studenci: Kończyński Marcin Szaga Paweł 1 Spis treści Strona tytułowa 1 Spis treści 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Adresowanie węzłów w sieci Aby dwie aplikacje, zainstalowane

Bardziej szczegółowo

Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny

Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny Marcin Daczkowski Bartosz M iłosierny Idea i zastosowanie ProtokółBO O TP ProtokółD H CP M ożliw ościd H CP Konfiguracja serwera DHCP A takiz w ykorzystaniem protokołu D H CP DHCP a IPv6 Sieci, w których

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA, MONITOROWANIE SIECI

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA, MONITOROWANIE SIECI ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Marek Kopczyk, Paweł Kowalik Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu SERWER DHCP, IP STATYCZNE I DYNAMICZNE, BRAMA DOSTĘPOWA,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Wykład II dr inż. Robert Banasiak

Sieciowe systemy operacyjne Wykład II dr inż. Robert Banasiak Sieciowe systemy operacyjne Wykład II dr inż. Robert Banasiak Model referencyjny ISO/OSI Model sieciowy TCP/IP Czym jest model referencyjny OSI? 7 6 5 4 3 2 1 Aplikacji Prezentacji Sesji Transportu Sieciowa

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączeń sieciowych

Konfiguracja połączeń sieciowych Konfiguracja połączeń sieciowych PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Informacje techniczne Pomocy technicznej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Sieci Komputerowe. Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Adresowanie w róŝnych warstwach modelu OSI

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25

Sieci komputerowe. Wykład 3: Protokół IP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 Sieci komputerowe Wykład 3: Protokół IP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 3 1 / 25 W poprzednim odcinku Podstawy warstwy pierwszej (fizycznej)

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów.

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów. Co to jest interfejs sieciowy? Najogólniej interfejsem sieciowym w systemach linux nazywamy urządzenia logiczne pozwalające na nawiązywanie połączeń różnego typu. Należy jednak pamiętać iż mówiąc interfejs

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów.

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów. Co to jest interfejs sieciowy? Najogólniej interfejsem sieciowym w systemach linux nazywamy urządzenia logiczne pozwalające na nawiązywanie połączeń różnego typu. Należy jednak pamiętać iż mówiąc interfejs

Bardziej szczegółowo

Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia:

Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia: Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia: Vigor1: publiczny, stały adres IP: 81.15.19.90, podsieć

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci Protokół DHCP

Praca w sieci Protokół DHCP IBM i Praca w sieci Protokół DHCP 7.1 IBM i Praca w sieci Protokół DHCP 7.1 Uwaga Przed skorzystaniem z tych informacji oraz z produktu, którego dotyczą, należy przeczytać informacje zawarte w sekcji

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - adresacja internetowa

Sieci komputerowe - adresacja internetowa Sieci komputerowe - adresacja internetowa mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH 1 Wprowadzenie Co to jest adresacja? Przedmioty adresacji Sposoby adresacji Układ domenowy, a układ numeryczny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Część I Warstwa interfejsu sieciowego

Część I Warstwa interfejsu sieciowego Spis treści Podziękowania... xix Wprowadzenie... xx Kto powinien przeczytać tę ksiąŝkę?... xx Co naleŝy wiedzieć przed przeczytaniem tej ksiąŝki?... xxi Organizacja tej ksiąŝki... xxi Ślady programu Network

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe lab 1 Jacek Wiślicki, jacenty@kis.p.lodz.pl

Sieci komputerowe lab 1 Jacek Wiślicki, jacenty@kis.p.lodz.pl Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi narzędziami służącymi do kontroli, diagnostyki i zarządzania siecią w systemie MS Windows 2000. Opis i przykłady narzędzi znajdują się poniżej. Należy

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6. dr Zbigniew Lipiński

Sieci Komputerowe. Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6. dr Zbigniew Lipiński Sieci Komputerowe Protokół IPv4 - Internet Protocol ver.4 Protokół IP ver.6 dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół IPv4.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Omówienie TCP/IP. Historia

Omówienie TCP/IP. Historia PORADNIKI TCP/IP Omówienie TCP/IP TCP/IP oznacza Transmision Control Protocol / Internet Protocol, jest nazwą dwóch protokołów, ale również wspólną nazwą dla rodziny setek protokołów transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP

Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Charakterystyka grupy protokołów TCP/IP Janusz Kleban Architektura TCP/IP - protokoły SMTP FTP Telnet HTTP NFS RTP/RTCP SNMP TCP UDP IP ICMP Protokoły routingu ARP RARP Bazowa technologia sieciowa J. Kleban

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Automatyczna konfiguracja interfejsu sieciowego czyli protokół DHCP w praktyce

Automatyczna konfiguracja interfejsu sieciowego czyli protokół DHCP w praktyce Informatyka w Edukacji, Toruń, 5-7 lipca 2013 Automatyczna konfiguracja interfejsu sieciowego czyli protokół DHCP w praktyce Mariusz Piwiński Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 -

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - Imię Nazwisko ZADANIE.07 VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - 212.191.89.192/28 ISP LDZ dmz security-level 50 ISP BACKBONE 79.96.21.160/28 outside security-level 0 subinterfaces,

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Datagram w Intersieci (IP) Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. ARP i DNS translacja adresów Laboratorium Podstaw sieci komputerowych

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. ARP i DNS translacja adresów Laboratorium Podstaw sieci komputerowych Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska ARP i DNS translacja adresów Laboratorium Podstaw sieci komputerowych Cel ćwiczenia ARP i DNS translacja adresów Celem dwiczenia jest zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Podstawy działania wybranych usług sieciowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl

Podstawy działania wybranych usług sieciowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl Podstawy działania wybranych usług sieciowych Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl < 206 > Informatyka + Wszechnica Popołudniowa > Podstawy działania wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Sieci lokalne Adresowanie IP Usługi sieciowe. Sieci. Jacek Izdebski. ektanet.pl. 27 stycznia 2011

Sieci lokalne Adresowanie IP Usługi sieciowe. Sieci. Jacek Izdebski. ektanet.pl. 27 stycznia 2011 lokalne ektanet.pl 27 stycznia 2011 lokalne Sieć domowa Udostępnianie łącza internetowego Wprowadzenie pojęcia sieci lokalnej (LAN) LAN Local Area Network czyli sieć lokalna, tak określa się sieci zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client).

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). . ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). Niniejszy dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

IPv6 Protokół następnej generacji

IPv6 Protokół następnej generacji IPv6 Protokół następnej generacji Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,13maja2008 Wstęp Protokół IPv6 często nazywany również IPNG(Internet Protocol Next Generation)

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS

Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS Konfigurowanie rutera oraz dostępu VPN za pomocą konsoli RRAS 1 Typ zadania: Konfigurowanie rutera Zadanie 1: Opisz funkcje i działanie rutera, jakie typy ruterów moŝna wyróŝnić i jakie są typy interfejsów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Polecenie ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5.

Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5. Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5. Schemat Internetu R R R R R R R 2 Model Internetu 3 Protokoły komunikacyjne stosowane w sieci Internet Protokoły warstwy

Bardziej szczegółowo