IV ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI PODAJMY DŁOŃ RODZINIE maja 2006 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI PODAJMY DŁOŃ RODZINIE 14 21 maja 2006 r."

Transkrypt

1 IV ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI PODAJMY DŁOŃ RODZINIE maja 2006 r. Motto: Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest dobrem prawdziwym Jan Paweł II PATRONAT: Wojewoda Świętokrzyski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Biskup Kielecki Prezydent Miasta Kielce Rektor Akademii Świętokrzyskiej ORGANIZATORZY: Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Wojewodzie Świętokrzyskim Zakład Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej Akademii Świętokrzyskiej Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia UM w Kielcach oraz: Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego MOPR Caritas Diecezji Kieleckiej Intergrupa Świętokrzyska Anonimowych Alkoholików Komenda Miejska Policji w Kielcach 1

2 Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia WSZON Grunwaldzka Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia SP ZOZ Kielce Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Kielcach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu Prokuratura Okręgowa w Kielcach Prokuratura Rejonowa w Kielcach Teatr Lalki i Aktora Kubuś Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej Wszechnica Świętokrzyska Wyższa Szkoła Umiejętności Sąd Okręgowy w Kielcach Sąd Okręgowy w Kielcach - kuratorzy zawodowi rodzinni Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe Gejtawy ZHP Komenda Hufca Kielce-Miasto Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dobra Chata 2

3 KIELCE OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA JAN PAWEŁ II STRÓŻEM LUDZKIEJ RODZINY 15 maja, godz ; 16 maja, godz URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH, AL.IX WIEKÓW KIELC 3 15 maja 2005 poniedziałek DYŻURY ORAZ SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ KURATORÓW SĄDOWYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ CODZIENNIE W CZASIE TRWANIA DNI PROFILAKTYKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘ- TOKRZYSKIEGO Sprawczynie przemocy specyfika pracy z grupą wykład mgr J.Broniś, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, : WOTUW, ul. Jagiellońska : Wojewódzka Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kielcach tel. 041/ maja 2005 wtorek Projekcja filmów: Życie w rodzinie alkoholowej, Pułapka współuzależnienia, Uwalnianie się od pułapki współuzależnienia Wszechnica Świętokrzyska 10.00: Wszechnica Świętokrzyska, ul. E.Orzeszkowej 15 Dyżur specjalistów i prokuratora przemoc w rodzinie Prokuratura Rejonowa, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach , Prokuratura Rejonowa, Kielce, ul. Sandomierska 106 Dyżur prawnika w sprawach rodzinnych Środowiskowy Dom Samopomocy MOPR, : Środowiskowy Dom Samopomocy MOPR, Kielce, ul. Okrzei 8 Metody pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie prezentacja Środowiskowy Dom Samopomocy MOPR, : Środowiskowy Dom Samopomocy MOPR, Kielce, ul. Okrzei 8 Projekcja filmów z zakresu profilaktyki uzależnień Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach : WSSE, Kielce, ul. Jagiellońska 68 (sala konferencyjna) 17 maja 2005 środa Konferencja: NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE partnerzy w tworzeniu bezpiecznej szkoły Kuratorium Oświaty w Kielcach, gimnazja z terenu województwa, 3

4 10.00: Wojewódzki Dom Kultury Prezentacja prac z konkursu plastycznego: Jan Paweł II orędownikiem polskich rodzin Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Prewencji KM Policji w Kielcach nadkom. Jakubem Kosinem: Jak postępować aby nie zostać ofiarą przestępstwa? Penitencjarne Koło Naukowe Wszechnicy Świętokrzyskiej , Wszechnica Świętokrzyska, ul. E.Orzeszkowej 15 Dyżur terapeutów rodzinnych Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji : ŚCPiE, Kielce, ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 65 Dyżur specjalistów i prokuratora przemoc w rodzinie Prokuratura Rejonowa, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach , Prokuratura Rejonowa, Kielce, ul. Sandomierska 106 Dyżur prawnika w sprawach rodzinnych Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego MOPR, : MOPR, Kielce, ul. 1-go Maja 196, p.36, : Wojewódzka Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kielcach tel. 041/ Metody pracy zespołu Profilaktyki Domowej Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego MOPR, : MOPR, Kielce, ul. 1-go Maja 196, p.36, Dzień Otwartych Drzwi placówek MOPR: Klub Seniora : Kielce, ul. Stanisława Kostki 4a Dzień Otwartych Drzwi placówek MOPR: Klub Seniora : Kielce, ul. J.Nowaka Jeziorańskiego 75 Dzień Otwartych Drzwi placówek MOPR: Środowiskowy Dom Samopomocy : Kielce, ul. Okrzei 8 Dzień Otwartych Drzwi placówek MOPR: Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży : Kielce, ul. Słoneczna 9 Dzień Otwartych Drzwi placówek MOPR: Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży Azyl : Kielce, ul. Kołłątaja 4 Dzień Otwartych Drzwi placówek MOPR: Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat : Kielce, ul. Paderewskiego 20, II piętro Dzień Otwarty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach porady pracownika socjalnego i pedagoga : PCPR, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Miting Informacyjny Intergrupy Świętokrzyskiej Ruchu Anonimowych Alkoholików : Urząd Wojewódzki, Al. IX wieków Kielc, Okrąglak 18 maja 2005 czwartek Konferencja: OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY OD KRYZYSU DO NADZIEI Akademia Świętokrzyska Wydział Nauk o Zdrowiu, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie 10.00: Akademia Świętokrzyska, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 19 4

5 Dzień Otwartej Szkoły Gimnazja spotkania z rodzicami, kuratorami sądowymi, policjantami pracownikami zajmującymi się pracą i pomocą socjalną, prezentacja dorobku szkoły w zakresie profilaktyki Szkoły gimnazjalne z terenu Kielc i województwa, Dyżur terapeutów rodzinnych Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji : ŚCPiE, Kielce, ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego : Wojewódzka Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kielcach tel. 041/ Terapia i edukacja dziecka z autyzmem wykład mgr Ilona Nowak Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem : ŚCPiE, Kielce, ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 65 Prezentacja programu C.Sutton Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci - mgr Bogusława Supierz-Nowińska Polskie Towarzystwo Psychologiczne : ŚCPiE, Kielce, ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 65 Punkt informacyjny dla Honorowych Dawców Krwi Akademia Świętokrzyska Wydział Nauk o Zdrowiu : Akademia Świętokrzyska Wydział Nauk o Zdrowiu, Al.IX Wieków Kielc 19, hall Punkt konsultacyjny interwencja kryzysowa Akademia Świętokrzyska Wydział Nauk o Zdrowiu : Akademia Świętokrzyska Wydział Nauk o Zdrowiu, Al.IX Wieków Kielc 19, sala 111 Pedagogika zabawy w profilaktyce szkoły - warsztat studenci z wolontariatu studenckiego Wszechnicy Świętokrzyskiej : Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 Profilaktyka raka piersi, profilaktyka zaburzeń gospodarki tłuszczowej mgr M.Michalska, mgr J.Krawczyńska: Akademia Świętokrzyska Wydział Nauk o Zdrowiu : Akademia Świętokrzyska Wydział Nauk o Zdrowiu, Al.IX Wieków Kielc 19, sala 14 Metody pracy zespołu Profilaktyki Domowej Klub Integracji Społecznej MOPR : MOPR, Kielce, ul. 1-go Maja 196, p.34, Aktywne formy pracy z osobami podlegającymi wykluczeniu społecznemu idea klubu integracji społecznej, Kontrakt socjalny Klub Integracji Społecznej MOPR : MOPR, Kielce, ul. 1-go Maja 196, p.34, Dystrybucja ulotek na temat przemocy wobec dziecka na ul. Sienkiewicza w Kielcach Koło Naukowe Medyk Akademii Świętokrzyskiej 19 maja 2005 piątek DZIEŃ ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY Akcja profilaktyczno-edukacyjna dotycząca odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych Urząd Miasta Kielce, sala konferencyjna, godz

6 Organizatorzy: Koalicja Partnerów Odpowiedzialnej Sprzedaży, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach Konferencja: PRACA Z OFIARĄ PRZEMOCY DZIECKO W KRĘGU RZEMOCY DOMOWEJ Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas, Stow. Nadzieja Rodzinie, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej 10.00: Kielce, ul. Karczówkowska 36 (I piętro) Wczesna interwencja wobec osób nadużywających alkoholu wykład mgr O.Nowakowska, SP ZOZ OTUiW Kielce : ŚCPiE, Kielce, ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 65 Dyżur terapeutów rodzinnych Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji : ŚCPiE, Kielce, ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach tel. 041/ Specyfika leczenia kobiet uzależnionych od alkoholu wykład mgr E.Staroń, WOTUW, : WOTUW, Kielce, ul. Jagiellońska 72 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD wykład mgr A.Kania, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Kielcach : MZPPP, Kielce, Al.1000-lecia Państwa Polskiego 20 Dzień Otwartych Drzwi: Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia SP ZOZ Kielce : ŚCPiE, Kielce, ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 65 Rzuć palenie porady w zakresie pomocy w rzucaniu palenia, pomiary stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach, : WSSE, Kielce, ul. Jagiellońska 68 Projekcja filmów z zakresu profilaktyki uzależnień Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach : WSSE, Kielce, ul. Jagiellońska 68 (sala konferencyjna) 20 maja 2005 sobota Koncert Gejtawy Dzieciom Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe Gejtawy : Duża Scena Kieleckiego Centrum Kultury Dzień Otwartych Drzwi placówek Caritas: Centrum Interwencji Kryzysowej, Centrum Integracji Społecznej 10.00: Placówki Caritas: CIK, Kielce, ul. Urzędnicza 7B; CIS, Kielce, ul. Wesoła 54 Dzień Otwartych Drzwi placówek Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie : Zakład Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ Nadzieja Rodzinie, Karczówkowska 36 Kluby młodzieżowe Wolna Strefa na terenie Kielc Dzień Otwartych Drzwi Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia WSZON : WSZON, ul. Grunwaldzka 47 6

7 21 maja 2005 niedziela Festyn Rodzinny w Parku Miejskim w Kielcach Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. Obrońców Westerplatte, Prezentacja placówek pomocowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych dyżury specjalistów w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy, Dobra muzyka i dobra zabawa dla dzieci i młodzieży, : Park Miejski w Kielcach Ankieta uliczna nt. rodziny w Kielcach studenci Wyższej Szkoły Umiejętności Festyn Rodzinny nad Zalewem Kieleckim Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe Gejtawy Dobra zabawa z piosenką żeglarską, : Zalew Kielecki środa WARSZTATY SZKOLENIOWE Udział w warsztatach jest bezpłatny. Konieczne jednak jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne I. Jak konstruować szkolny program profilaktyki mgr Monika Wodnicka, mgr Anna Karlińska(ŚCPiE) dla osób zajmujących się profilaktyką w szkole, czas trwania: , miejsce: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , II. Samobójstwa diagnoza, przyczyny, uwarunkowania zjawiska mgr Dariusz Łuczak (ŚCPiE) dla pedagogów szkolnych i wychowawców oraz nauczycieli czas trwania: miejsce: ŚCPiE, ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 65 zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , III. Współpraca z rodziną naturalną wychowanków ZPOW DOBRA CHATA mgr Izabela Mularczyk, mgr Anna Pochopień ( Dobra Chata Kielce) dla wychowawców i pracowników socjalnych z placówek opiekuńczowychowawczych czas trwania: , miejsce: ZPOW Dobra Chata, Kielce, ul. Sandomierska 126, zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: tel. 041/ IV. Mechanizmy agresji i sposoby zapobiegania mgr Anna Osowska, mgr Dorota Czarnecka ( Dobra Chata Kielce) dla wychowawców, nauczycieli i studentów 7

8 czas trwania: , miejsce: ZPOW Dobra Chata, Kielce, ul. Sandomierska 126, zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: tel. 041/ V. Jak żyć szczęśliwie? mgr Anna Kwiatkowska (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Piekoszowie) warsztat pracy nad wartościami pomocny w budowaniu dobrych relacji z ludźmi dla osób zajmujących się profilaktyką w szkole i nauczycieli czas trwania: , miejsce: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , VI. Zasady i etapy pomagania osobom doznającym przemocy w rodzinie mgr Małgorzata Skup, mgr Elżbieta Michalak (MOPR) dla osób zajmujących się pracą z ofiarami przemocy, czas trwania: 17, 18, 19 maja (warsztat 3-dniowy), godz , miejsce: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , czwartek VII. Rodzina z problemem alkoholowym mgr Katarzyna Kaleta, mgr Marcin Giemza (ŚCPiE) dla pedagogów szkolnych i wychowawców oraz nauczycieli czas trwania: miejsce: ŚCPiE, ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 65 zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , VIII. Sposób na agresję mgr Barbara Jamróz (MZPPP Kielce) dla pedagogów szkolnych i wychowawców, czas trwania: , miejsce: MZPPP, Al lecia Państwa Polskiego 20 (świetlica) zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , IX. Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo mgr Agnieszka Kania (MZPPP Kielce) dla pedagogów szkolnych i wychowawców oraz nauczycieli czas trwania: , miejsce: MZPPP, Al lecia Państwa Polskiego 20 (świetlica) zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , X. Pomoc dziecku molestowanemu seksualnie mgr Anna Osowska (MZPPP Kielce) dla pedagogów szkolnych i wychowawców oraz nauczycieli czas trwania: , miejsce: MZPPP, Al lecia Państwa Polskiego 20 (świetlica) zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , XI. Problem agresji w szkole mgr Anna Pawłowska (MZPPP Kielce) dla uczniów gimnazjum czas trwania: , miejsce: MZPPP, Al lecia Państwa Polskiego 20 (świetlica) 8

9 zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , XII. XIII. Praca z dziećmi z zachowaniami agresywnymi mgr Krystyna Tomasik (MZPPP Kielce) dla pedagogów szkolnych i wychowawców oraz nauczycieli czas trwania: , miejsce: MZPPP, Al lecia Państwa Polskiego 20 (świetlica) zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD mgr Agnieszka Kania (MZPPP Kielce) dla rodziców czas trwania: , miejsce: MZPPP, Al lecia Państwa Polskiego 20 (świetlica) zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , piątek XIV. XV. Program profilaktyczno terapeutyczny PARPUSIAKI mgr Justyna Majchrzak, mgr Ilona Kucharska (SCPiE) dla pedagogów szkolnych i wychowawców oraz nauczycieli czas trwania: maja, 18 godz. lekcyjnych, miejsce: ŚCPiE, ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 65 zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , Asertywność sposoby komunikacji mgr Elżbieta Majtyka Borek, mgr Katarzyna Kozieł (ŚCPiE) dla pedagogów szkolnych i wychowawców oraz nauczycieli czas trwania: miejsce: ŚCPiE, ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 65 zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie: 041/ , BUSKO-ZDRÓJ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU DYŻURY SPECJALISTÓW: Dyżur kuratora sądowego, policjanta oraz pogadanki odbędą się w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych, w Chmielniku, w Stopnicy oraz w Samorządowym Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju i w Zbludowicach w dniach maja 2006 r maja: dyżur psychologa PCPR, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju : PCPR OIK, Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 27, t.041/ maja: dyżur sędziego Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego: PCPR, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju : PCPR OIK, Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 27, t.041/

10 17 maja: dyżur kuratora sądowego PCPR, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju : PCPR OIK, Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 27, t.041/ maja: dyżury specjalistów Oddział Terenowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku Zdroju : Busko-Zdrój, ul. Kościuszki maja: dyżur kuratora sądowego PCPR, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju : PCPR OIK, Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 27, t.041/ KONKURS WIEDZY PROFILAKTYCZNEJ 17 maja, godz , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku-Zdroju konkurs dot. wiedzy o alkoholu i jego szkodliwości przeprowadzony przez pedagoga szkolnego POKAZ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 18 maja, godz , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku-Zdroju prezentacja wykonana przez młodzież klas I-ych pod kierunkiem nauczyciela przysposobienia obronnego JĘDRZEJÓW POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JĘDRZEJOWIE, POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W JĘDRZEJOWIE Spotkanie w domu dziecka w Nagłowicach 19 maja odbędzie się spotkanie w Domu Dziecka w Nagłowicach poświęcone zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży. W spotkaniu będą uczestniczyli: pracownik PSSE, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz wychowawcy DD w Nagłowicach. Zaproszeni goście to kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz policjanci a KP Policji w Jędrzejowie. kontakt: PCPR w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, tel. 041/ Dyżury telefoniczne 16 maja i 19 maja, godz , Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna porady w zakresie profilaktyki AIDS/HIV oraz uzależnień, tel. 041/ KOŃSKIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŃSKICH, POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KOŃSKICH 10

11 17 maja 2005 środa Dni otwartych drzwi we wszystkich placówkach pomocowych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Osrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, gminne ośrodki pomocy społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich, Zespół Kuratorów przy Sądzie Rejonowym, Powiatowa Komenda Policji, kluby abstynenta godz , kontakt: PCPR, Końskie, ul. Staszica 2, tel. 041/ Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów główna tematyka to przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy godz , kontakt: PCPR, Końskie, ul. Staszica 2, tel. 041/ : PSSE Końskie tel. 041/ Zawody sportowe : II Liceum ogólnokształcące w Końskich Zła reputacja Teatr ATMA z Łodzi przedstawienie o mechanizmach uzależnienia alkoholowego godz , kontakt: PCPR, Końskie, ul. Staszica 2, tel. 041/ maja 2005 czwartek Programy profilaktyczne w szkołach programy realizowane w szkołach ( Debata, Noe, Veto itp.) , szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne Otwarte mitingi AA 17.00: Gowarczów, Stąporków, Końskie Kino Profilaktycze projekcja filmów o charakterze profilaktycznym : Kino Profilaktyczne przy Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich : PSSE Końskie tel. 041/ maja 2005 piątek Alkohol nieletnim wstęp wzbroniony akcja profilaktyczna w wybranych miejscowościach prowadzona przez policję, ZHP, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych dotycząca respektowania przepisów prawnych w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim 11

12 Festyn Profilaktyczny: 3 x Nie festyn w Końskich, w czasie którego nie tylko można będzie się pobawić ale i dowiedzieć o niebezpieczeństwach związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i stosowaniem przemocy, występ Marka Tercza, pokaz ratownictwa medycznego, znakowanie rowerów, prezentacja działalności instytucji pomocowych : Końskie MORAWICA URZĄD GMINY W MORAWICY, WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Festyn profilaktyczny dobra zabawa ale i dobra profilaktyka dla mieszkańców gminy Morawica i wszystkich chętnych 14 maja, godz : Morawica (muszla) Dzień Otwarty Oddziałów Odwykowych WOTUW dyżury pełnią specjaliści: lekarze, psycholodzy i terapeuci uzależnień 14 maja, godz : oddziały szpitala w Morawicy XI, XII, XIII, XIV OPATÓW POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPATOWIE, POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPATOWIE Dyżur pracownika promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej porady w zakresie zapobiegania AIDS/HIV, nikotynizmu, chorom zakźnym 15 i 16 maja, godz : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, Opatów, ul. Sienkiewicza 17, tel. 015/ Tajemnicze znaki spektakl profilaktyczny dla dzieci Teatr Lalki i Aktora Kubuś : Dom Kultury w Opatowie OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI KUNÓW POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Festyn profilaktyczny Sobą być, zdrowo żyć w Kunowie festyn zorganizowany przez UG w Kunowie dla dzieci i młodzieży (rozgrywki sportowe, konkurs wiedzy i sprawności fizycznej, konkurs tańca i rowerowy tor przeszkód, konkur plastyczny Pocztówka Profilaktyczna, psychozabawy, dobra muzyka) 12 maja 2006 r. godz : Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 22 12

13 SANDOMIERZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SANDOMIERZU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SANDOMIERZU 16 i 17 maja, godz : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu tel. 015/ SKARŻYSKO-KAMIENNA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI CENTRUM SOCJALIZACJI I RESOCJALIZACJI POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ Dzień Otwarty porady specjalistów porady, pedagoga, policjanta, kuratora społecznego, lekarza, psychologa, pracownika społecznego 17 maja, godz : Centrum Socjalizacji i Resocjalizacji, świetlica środowiskowa Pomocna Dłoń, Skarżysko-Kamienna, ul. Szkolna i 19 maja, godz : Obwód Lecznictwa Kolejowego, ul. Moniuszki 11 Porady dla dzieci i ich rodzin pedagog i pracownik socjalny Oddział Miejski TPD, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 19 maja, godz , Skarżysko-Kamienna, MOPR, ul. Sikorskiego maja, godz : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej tel. 041/ STARACHOWICE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W STARACHOWICACH TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ TERENOWY W STARACHOWICACH Festyn profilaktyczny w Mircu stoisko profilaktyczne zorganizowane przez PSSE dot. AIDS/HIV, chorób zakaźnych, profilaktyki antyalkoholowej 3 maja, godz : Mirzec 13

14 Wystawa plastyczna uczniów szkół gimnazjalnych temat konkursu: Tytoń albo zdrowie wybór należy do ciebie, Poza kontrolą dziękuję, nie piję maja: Powiatowa Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Starachowicach, ul. Złota maja, godz : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach tel. 041/ Dzień Otwarty dla dzieci i ich rodziców porady pedagoga, policjanta, kuratora społecznego, lekarza, pracownika socjalnego 17 maja, godz : Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD, Starachowice, ul. Majówka 31A, tel. 041/ STASZÓW POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W STASZOWIE Konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej maja: przeprowadzony zostanie w szkołach ponadgimnazjalnych konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej maja, godz : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie tel. 041/ WŁOSZCZOWA POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE Dyżury telefoniczne: profilaktyka AIDS/HIV maja, godz , PSSE we Włoszczowe, tel. 041/ W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w IV Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki 14

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim L.p. Nr rejestru Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne Dane jednostki prowadzącej poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program Osłonowy dla rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy - zaproszenie.

Program Osłonowy dla rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy - zaproszenie. Od września 2013 r. rusza II edycja Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego na mocy porozumienia pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów leczenia uzależnień, zwłaszcza uzależnień od substancji psychoaktywnych, wg. powiatów województwa świętokrzyskiego na rok 2012

Wykaz podmiotów leczenia uzależnień, zwłaszcza uzależnień od substancji psychoaktywnych, wg. powiatów województwa świętokrzyskiego na rok 2012 Wykaz podmiotów leczenia, zwłaszcza od, wg. powiatów województwa świętokrzyskiego na rok 2012 Poradnia Zdrowia Psychicznego I Leczenia Uzależnień W Busku-Zdroju Powiat buski Busko-Zdrój Sądowa 9 28100

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Aktualizacja - PODMIOTY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE:

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim L.p. Nr rejestru Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne Dane jednostki prowadzącej poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2005 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2005 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2005 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program VIII Koneckich Dni Profilaktyki w 2013 roku oficjalnie od 25 IV do 8 VI Data Działanie Gdzie / dla kogo Godzina Ilość osób

Program VIII Koneckich Dni Profilaktyki w 2013 roku oficjalnie od 25 IV do 8 VI Data Działanie Gdzie / dla kogo Godzina Ilość osób Program VIII Koneckich Dni Profilaktyki w 2013 roku oficjalnie od 25 IV do 8 VI Data Działanie Gdzie / dla kogo Godzina Ilość osób 16 IV Dlaczego NIE mówimy - program profilaktyki uzależnień spotkanie

Bardziej szczegółowo

Program VIII Koneckich Dni Profilaktyki w 2013 roku

Program VIII Koneckich Dni Profilaktyki w 2013 roku Program VIII Koneckich Dni Profilaktyki w 2013 roku Data Działanie Gdzie / dla kogo Godzina Ilość osób 16 IV Dlaczego NIE mówimy - program profilaktyki uzależnień spotkanie z Piotrem Naglem, org. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/ Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca r. Wykaz ofert-wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Problemy związane z przemocą w rodzinie miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy związane z przemocą w rodzinie miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy związane z przemocą w rodzinie miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku www.mopspl.pl/oik.php Siedziba: Płock,

Bardziej szczegółowo

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./ Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna /stan na dzień 31.12.2011 r./ Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2605

Kielce, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2605 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2605 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii

Działanie Termin Instytucja, opis działania 23.11.2012 godz. 11:00. Uroczyste rozpoczęcie kampanii III Suwalska Kampania Białej wstążki Wyjdź z cienia przemocy 25 listopada 10 grudnia 2012 roku Pod patronatem: Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego Działanie Termin Instytucja, opis działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Lp. Wyszczególnienie Placówka INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Domy pomocy społecznej Powiatowy Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 847/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr 847/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr 847/08 w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(dz..u. Nr 96, poz. 873 z późn.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IX KONECKICH DNI PROFILAKTYKI

HARMONOGRAM IX KONECKICH DNI PROFILAKTYKI HARMONOGRAM IX KONECKICH DNI PROFILAKTYKI Data Działanie Gdzie / dla kogo Godzina Ilość osób 15.04.2014 Spotkanie z terapeutą uzależnień mgr II LO Aleksandra Nyćman, org Klub Radość, GKRPA w 24.04.2014

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24 JESTEŚMY DLA CIEBIE! Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub inną wskazaną

Bardziej szczegółowo

Kwota przyznanej dotacji Nazwa oferenta Zadanie do realizacji Kwota wnioskowan a przez organizację Udział własny organizacji 2016

Kwota przyznanej dotacji Nazwa oferenta Zadanie do realizacji Kwota wnioskowan a przez organizację Udział własny organizacji 2016 Załącznik Nr 4 Podział środków finansowych na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku. Dział: 851, Rozdział: 85154, 2820 Nazwa oferenta Zadanie do realizacji

Bardziej szczegółowo

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Załącznik Nr2douchwały Nr XLIV/114./09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 października r. w sprawie Zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Instytucje mogące przyczynić się do rozwiązania problemów w rodzinach

Instytucje mogące przyczynić się do rozwiązania problemów w rodzinach Instytucje mogące przyczynić się do rozwiązania problemów w rodzinach Lp. Instytucje pomocowe dla rodziny Adres Dyrektor Telefon e-mail 1 Policja ul. Piłsudskiego 2 P. Marek Szczepański 997 18 33-10-007

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym?

Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym? Gdzie szukać pomocy w problemie alkoholowym? Bezpłatną pomoc oferują : I. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie z/s w Urzędzie Gminy w Radzanowie ul. Płocka 32, tel. 24 261 34

Bardziej szczegółowo

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE Nr 1788/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 2013-06-18 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie BABA TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Stowarzyszenie BABA TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM Stowarzyszenie BABA TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM Poradnictwo prawne: organizatorzy Stowarzyszenie BABA oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych Stowarzyszenie Baba, Stary Rynek 17 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 23-28 LUTEGO 2015 ROKU

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 23-28 LUTEGO 2015 ROKU POZNAŃ Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem* przy Fundacji Dziecko w Centrum, ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu Telefon: (61) 663 40 90, 786 160 100 Poniedziałek-Piątek w godz. 8:00-18:00 I Sobota

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania.

Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania. Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania. Karl Hesselbacher Standardowa pula zajęć pedagoga szkolnego obejmuje m.in. następujące działania: Współpraca z dyrekcją szkoły i nauczycielami w

Bardziej szczegółowo

Kampania "Biała Wstążka" w Kielcach - od 25 listopada do 10 grudnia 2013 roku

Kampania Biała Wstążka w Kielcach - od 25 listopada do 10 grudnia 2013 roku Kampania "Biała Wstążka" jest organizowana w naszym mieście już po raz siódmy. Realizatorami Kampanii są władze samorządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012 RADY MIASTA KIELCE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Akcje podejmowane w ramach kampanii Biała Wstążka w Częstochowie

Akcje podejmowane w ramach kampanii Biała Wstążka w Częstochowie Akcje podejmowane w ramach kampanii Biała Wstążka w Częstochowie - w częstochowskich szkołach: Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/292/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 grudnia 2005r.

UCHWAŁA NR XXXIII/292/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 grudnia 2005r. UCHWAŁA NR XXXIII/292/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna poradnictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ Przychodnia Rodzinna Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ Przychodnia Rodzinna Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Wykaz Zakładów Opieki Zdrowotnej, które przystąpiły do Świętokrzyskiego Programu Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom w województwie świętokrzyskim Placówki prowadzone przez Samorząd Województwa:

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne.

Bardziej szczegółowo

IV Suwalska Kampania Białej Wstążki 25 XI 10 XII 2013r.

IV Suwalska Kampania Białej Wstążki 25 XI 10 XII 2013r. IV Suwalska Kampania Białej Wstążki 25 XI 10 XII 2013r. Patronat Kampanii Prezydent Miasta Suwałk Starosta Suwalski Koordynacja Kampanii Komenda Miejska Policji w Suwałkach Przy wsparciu Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za 2013 rok Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1593/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1593/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1593/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 17.06.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH SOCJOTERAPIA metoda leczenia zaburzeń zachowania i niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych pośrednia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM X KONECKICH DNI PROFILAKTYKI 2015

HARMONOGRAM X KONECKICH DNI PROFILAKTYKI 2015 HARMONOGRAM X KONECKICH DNI PROFILAKTYKI 2015 Data Działanie Gdzie / dla kogo Godzina Ilość osób 14.04.2015 Aleksandra Nyćman, org Klub Radość, II LO w GKRPA w ZSP nr 3 w ul. Piłsudskiego 8:45 PCPR, OIK

Bardziej szczegółowo

Działanie 2.2Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Działanie 2.2Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B 1 Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce e - Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I 21 835

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2016/2017

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2016/2017 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2016/2017 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/353/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2013r.

UCHWAŁA Nr XXIV/353/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2013r. UCHWAŁA Nr XXIV/353/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu)

Pomoc uzależnionym [1] Pomoc uzależnionym. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/miasto/opieka-medyczna-i-spoleczna/pomocspoleczna/pomoc-uzaleznionym Pomoc uzależnionym Image not found https://www.gliwice.eu/sites/default/files/imce/ppk_baner_gora_2.jpg

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV 189/2013 Rady Gminy Urzędów z dnia 25 stycznia 2013 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny przyjęć Uwagi

Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny przyjęć Uwagi Tabela 1 BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Powiat Gmina Nazwa jednostki, dane teladresowe Rodzaj pomocy, godziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Katarzyna Przybysz Starszy Pracownik Socjalny Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

~~-et2cq_ Zofia Zawłocka. z dnia 29 grudnia 2014 r.

~~-et2cq_ Zofia Zawłocka. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWALA NR 111/12/14 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Szkolny program profilaktyki 2012-09-18 Podstawy prawne programu profilaktyki 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2008 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych 1 Wstęp. 1. Celem strategicznym Programu jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo - jakie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA. w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. w roku szkolnym 2010/2011

PLAN PRACY PEDAGOGA. w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie. w roku szkolnym 2010/2011 PLAN PRACY PEDAGOGA w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie w roku szkolnym 2010/2011 Lp. Działy programowe Zadania Sposoby i formy realizacji Termin Uwagi I Działalność diagnostyczna Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury ul. Tarnowska 3 Nowy Korczyn

Gminny Ośrodek Kultury ul. Tarnowska 3 Nowy Korczyn Punkty bezpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa świętokrzyskiego PUNKT SIEDZIBA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MIASTO KIELCE BUSKI Punkt Nr 1 Punkt Nr 2 Punkt Nr 3 Punkt Nr 4 Punkt Nr 5 Punkt

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Poniżej znajduje się wykaz instytucji i podmiotów pomocowych z terenu powiatu żagańskiego wraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo