Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

2 Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich funkcji kamery analogowej kamera internetowa oferuje także kompresowanie i szyfrowanie sygnału filmowego i dźwiękowego oraz przesyłanie go do zdalnych terminali za pośrednictwem wbudowanego procesora i serwera sieci Web. Korzystając z adresu IP kamery oraz przeglądarki IE komputera, możesz uzyskać dostęp do kamery, prowadzić monitorowanie w czasie rzeczywistym, przechowywać filmy oraz zdjęcia i zarządzać nimi. Przez sieć dostępna jest także funkcja kontroli rodzicielskiej. Nowa kamera internetowa oferuje wszystkie funkcje robocze kamery analogowej, takie jak automatyczny balans bieli, automatyczna szybkość migawki, automatyczna regulacja wzmocnienia, automatyczne przeciwoświetlenie itp, a ponadto zdalny dostęp przez Internet oraz dostęp wielu użytkowników. Niektóre kamery internetowe obsługują zarówno sygnał analogowy, jak i cyfrowy. Sercem kamery internetowej z serii F jest 32 bitowy procesor RSIC. Kamera wykorzystuje standardowy format kompresji MJPEG. Kamera jest wyposażona w czujnik CMOS, obsługujący automatyczny balans bieli oraz przeciwoświetlenie. Urządzenie ponadto obsługuje przeglądarkę IE, przeglądarki telefonów komórkowych i centralne zarządzanie monitoringiem. Aby sprostać wymogom różnych użytkowników, oferujemy setki produktów o funkcjonalności audio simpleks i dupleks, IR, urządzenia przewodowe i bezprzewodowe czy urządzenia lokalnego przechowywania. Zawartość opakowania: Kamera internetowa szt. Uchwyt(opcjonalny) szt. Antena Wi-Fi (opcjonalna) szt. Zasilacz szt. Karta gwarancyjna szt. Płyta CD szt. Przed zainstalowaniem kamery internetowej upewnij się, że zestaw jest kompletny. Wszelkie uszkodzenia lub brakujące elementy należy niezwłocznie zgłosić dystrybutorowi.

3 Funkcje: *- 32 bitowy procesor RSIC *- czujnik CMOS *- Algorytm kompresji filmów MJPEG, umożliwiający przesyłanie obrazu HD przy małej przepustowości; *- Możliwość równoczesnego dostępu przez maks. 5 użytkowników. W przypadku korzystania z serwera przekazującego nie ma ograniczenia; *- Wbudowany serwer sieci Web umożliwia monitorowanie i zarządzanie kamerą internetową za pośrednictwem zwykłej przeglądarki; *- Zdalne aktualizacje systemu; *- Obsługa analizy DDNS, LAN i Internet (ADSL, modem kablowy) *- Obsługa różnych protokołów sieciowych: TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, Dynamic DNS, DNS Client, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, SNMP, WIFI/ b/g *- Niektóre modele obsługują jedno /dwukierunkową komunikację; *- Obsługa funkcji alarmu wykrywania ruchu (możliwość ustawienia obszaru i czułości alarmu); *- Obsługa migawki alarmu, e maili alarmowych, wysyłania obrazów alarmów przez FTP i innych metod wysyłania alarmów. *- Obsługa automatycznego odzyskiwania w razie awarii sieci. *- Obsługa alarmu dynamicznego. Możliwość ustawienia godziny i czasu trwania alarmu. *- Dostęp przez smartfona z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie.

4 Parametry Format kompresji obrazu Czujnik Rozdzielczość obrazu Interfejs sieciowy Protokół sieciowy Maks. szybkość transmisji obrazu Sterowanie alarmami Wykrywanie ruchu Aktualizacja oprogramowani a Tryb monitorowania Tryb odtwarzania Bezpieczeństwo Minimalne oświetlenie Automatyczny balans bieli Warunki robocze Standard M-JPEG CMOS, 300 tys. pikseli VGA (640x480) / QVGA (320x240) RJ-45/ Base T, b/g TCP/IP, FTP, SMTP, HTTP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, UPNP, DNS, PPPOE 30 klatek na sekundę (QVGA), 15 klatek na sekundę (VGA) Wyjście: 1 router (5 V DC, 0,1 A); wejście: 1 router (wyłączenie spowoduje wywołanie alarmu) Obsługuje Aktualizacja automatyczna przez użytkownika Przeglądarka IE lub specjalny program Microsoft Media Player Wielopoziomowe zarządzanie uprawnieniami przez użytkownika 2,0 lx przy 550 nm Obsługuje -10 C 50 C, 20% 80% PH

5 Zastosowanie Produkty z tej serii są łatwe w instalacji i obsłudze i nadają się do eksploatacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, sklepach sieciowych, zakładach produkcyjnych, magazynach, biurach, domach itp., w których instalowane są zdalne sieciowe systemy transmisji i sterowania obrazem wideo. Wymagania systemowe Minimalna konfiguracja sprzętowa Procesor: Pentium 1,6 GHz Pamięć: 256 MB Karta dźwiękowa: niezbędna do monitorowania akustycznego i komunikacji dwukierunkowej Dysk twardy: jeśli potrzebny do nagrywania obrazu wideo; nie mniej niż 40 GB System operacyjny: 32 bitowy Windows 2000 (chiński uproszczony/angielski), Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, 64 bitowy Windows 2003 (chiński uproszczony/angielski), Windows XP, Windows Vista itd. Wymagane oprogramowanie Przeglądarka IE 5.0 lub nowsza Biblioteka DirectX8.0 lub nowsza Protokół sieciowy TCP/IP

6 Zdjęcia produktu Widok od przodu Obiektyw Dioda LED Antena Głośnik Mikrofon Tylny panel ZASILANIE WEJŚCIE DC

7 Wskaźnik zasilania: świeci się, jeśli urządzenie jest zasilane. LAN: wskaźnik sieciowy. Miga, jeśli zasilanie jest włączone. Interfejs Ethernet RJ-45: podłączanie kamery internetowej do Internetu za pośrednictwem kabla sieciowego. Interfejs I/O: umożliwia dodawanie zewnętrznych alarmów. Wejścia 3, 4 sygnału zewnętrznych alarmów; wyjścia 1, 2 sygnału zewnętrznych alarmów. Wejście DC: Zasilanie 5 V DC. PRZYCISK ZEROWANIA Przycisk zerowania: wciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 7 10 sekund. Zwolnij przycisk zasilania, aby przywrócić domyślne parametry kamery internetowej. Uwaga: podłączaj kamerę zasilaczem dołączonym w zestawie. Niezatwierdzone zasilacze mogą uszkodzić kamerę internetową. Zdjęcie okablowania: Zapasowy Interfejs alarmowy GPIO Kabel zerowania Interfejs Ethernet RJ-45 Zasilanie Zapasowy

8 Zasilanie: 12 V DC. Interfejs alarmowy GPIO: umożliwia dodawanie zewnętrznego wyposażenia alarmowego (na przykład: magnesy drzwi, urządzenia IR) Kabel zerowania: zwarcie dwóch przewodów zerowania spowoduje przywrócenie ustawień domyślnych. Interfejs Ethernet RJ-45: umożliwia podłączanie kamery internetowej do Internetu za pośrednictwem kabla sieciowego. Kabel zapasowy: interfejs rozszerzania systemu o dodatkowe produkty. Ilustracja interfejsu alarmowego GPIO (gniazdo S): 1# +12 V DC 2# RS485(A) 3# Uziemienie(GND) 4# IO2 (WYJŚCIE) 5# RS485 (B) 6# IO1 (WEJŚCIE) GND: uziemienie, uziemienie wejścia alarmowego, uziemienie RS485 RS485: interfejs sterowania RS485, lewy RS485 ujemny, prawy RS485 dodatni. Umożliwia podłączanie dekodera P/T i obsługuje różne protokoły PTZ.

9 Instalacja Istnieją 3 metody podłączania kamery internetowej do Internetu. *Instalacja w sieci LAN. Jest to najpopularniejsza i najprostsza metoda uzyskania dostępu do Internetu. Jak pokazano poniżej, wystarczy podłączyć kamerę internetową bezpośrednio do routera za pomocą kabla sieciowego. * Instalacja PPPoE Aby zainstalować przez PPPoE, musisz podać nazwę użytkownika i hasło ustalone przez dostawcę Internetu. Telefon komórkowy Palmtop Modem ADSL Kabel telefoniczny Kamera internetowa

10 * Bezpośrednie połączenie kamery internetowej z komputerem Bezpośrednie połączenie kamery internetowej z komputerem za pośrednictwem kabla sieciowego. Kamera internetowa Bezpośrednie połączenie Ta metoda nie ma szerokiego zastosowania. Stosuje się ją zwykle w przypadku braku routera. Podłącz

11 Dostęp do kamery internetowej Istnieją cztery metody dostępu do kamery internetowej: 1. Przez przeglądarkę internetową 2. Przez centralne oprogramowanie zarządzające 3. Przez oprogramowanie zarządzania platformą 4. Przez smartfona 1. Przez przeglądarkę internetową Podłącz kamerę internetową do sieci LAN przez router, aby obsługiwać ją za pośrednictwem komputera. Narzędzie wyszukiwania Włóż płytę CD do napędu CD komputera, kliknij dwukrotnie plik, następnie kliknij dwukrotnie plik. Znajdź ikonę paska wyszukiwania i kliknij ją dwukrotnie. Pojawi się poniższy interfejs:

12 Jeśli kabel sieciowy i źródło zasilania zostały prawidłowo podłączone, na liście urządzeń pojawią się: typ urządzenia, nazwa i adres IP (w przeciwnym razie upewnij się, że kabel zasilania i kabel sieciowy są sprawne). Dane konfiguracji bieżącego komputera znajdują się z lewej strony powyższego interfejsu. Dane konfiguracji sieciowej wybranej kamery znajdziesz z prawej strony. Domyślny adres IP kamery internetowej to , a port HTTP to 80. Uwaga: 1. Dane urządzenia to dane kamery internetowej. 2. Jeśli komputer używa statycznego adresu IP (nie DHCP IP) i jest to pierwsze uruchomienie kamery internetowej, możesz wybrać automatyczne ustawianie w celu zsynchronizowania danych lokalnych z kamerą internetową. 3. Jeśli chcesz ręcznie zmienić nazwę kamery, port HTTP, adres IP, maskę podsieci, bramę, główny serwer DNS, rezerwowy serwer DNS itp., kliknij apply (zastosuj) po wprowadzeniu zmian, wpisz nazwę użytkownika i hasło do kamery, a następnie kliknij confirm (potwierdź). 4. Wewnętrzny adres dostępu to adres dostępu LAN; zewnętrzny adres dostępu to adres dostępu WAN. 5. Jeśli kamera internetowa łączy się z Internetem za pośrednictwem pierwszej metody (przez sieć LAN), zanim możliwy będzie dostęp do kamery z zewnątrz, musisz ustawić przekierowywanie portów w głównym routerze ustaw serwer analogowy, np. adres IP jednego urządzenia w sieci LAN: , port 80. Należy zatem otworzyć IP: , port 80 (TCP) w routerze. Ponadto różne kamery w jednej sieci LAN powinny mieć różne porty, aby nie dochodziło do zakłóceń. 6. Zob. drugi rozdział w części o przekierowywaniu portów w routerze. Logowanie i instalacja Active X Zanim skorzystasz z monitoringu przez IE, musisz zainstalować wtyczkę wideo. Dostępne są dwie metody instalacji: 1. Z płyty CD: Włóż płytę, otwórz, otwórz plik, kliknij dwukrotnie poniżej: i przeprowadź instalację, jak pokazano

13 a. Kliknij kolejny krok, aby kontynuować b. Kliknij finish (zakończ) 2. Instalacja przez przeglądarkę sieci Web: Otwórz kamerę przez wewnętrzny lub zewnętrzny adres dostępu podany w narzędziu wyszukiwania (jak poniżej) lub wpisz wewnętrzny lub zewnętrzny adres dostępu bezpośrednio, np. http: // (LAN), http: //aodn.ipcam.so (WAN), w pasku wyszukiwania przeglądarki.

14 Jeśli połączenie z Internetem jest aktywne, pojawi się interfejs logowania: wybierz język, wpisz nazwę użytkownika, hasło i zaloguj się. Pojawi się pytanie o instalację Active-X pobierz i zainstaluj program. Po zakończeniu instalacji możesz korzystać z kamery. Jeśli dostęp jest zablokowany i wymaga instalacji wtyczki dla programu antywirusowego, usuń blokadę. Uwaga: domyślny login: admin, domyślne hasło: brak hasła. Przyciski obsługi Po zainstalowaniu Active-X z lewej strony oprogramowania dla przeglądarek pojawi się monitorowany obraz, a z prawej strony panel sterowania, umożliwiający wykonywanie

15 podstawowych operacji. Kliknij zaloguj. Pojawi się wyskakujące okno : Kamera wykona rotację P/T dookoła i wróci do pozycji centralnej : Krążenie P/T w lewo i w prawo : Krążenie P/T w górę i w dół : Odwrócenie obrazu w górę i w dół : Obraz z lewej i z prawej strony : Przełącznik wyjścia alarmowego---włącz : Przełącznik wyjścia alarmowego---wyłącz : Widok jedno, cztero, dziewięcioekranowy. Mode (tryb): ustaw zgodnie z częstotliwością oświetlenia fluorescencyjnego. W przeciwnym razie pojawią się poprzeczne pasy. Frame rate: maksymalna liczba klatek na sekundę obrazu wideo. Jeśli przepustowość sieci jest niska, możesz ustawić mniejszą liczbę klatek na sekundę. Lightness, contrast ratio: jasność i współczynnik kontrastu ekranu. Preset position call: kliknij, aby zobaczyć listę pozycji wstępnych ustawień. Kliknięcie danego

16 numeru spowoduje przywołanie pozycji wstępnego ustawienia. Preset position setting (ustawienie pozycji wstępnego ustawienia): obróć kamerę internetową do ustalonej pozycji, kliknij przywołanie, a następnie kliknij numer i zwolnij bieżącą pozycję. : Monitorowanie; umożliwia nasłuchiwanie za pośrednictwem kamery internetowej. : Komunikacja dźwięk odbierany przez kamerę będzie nagrywany i odtwarzany w komputerze. : Zapis obrazu wideo na lokalnym dysku twardym. Zob. ścieżka dostępu przechowywania. : Zdjęcia. Kliknij, aby otworzyć nowe okno przeglądarki z przechwyconym obrazem. : Przejście do interfejsu zarządzania urządzenia. Ustawienia kamery internetowej Kliknij ikonę zarządzania urządzeniem urządzenia., następnie otwórz interfejs Dane urządzenia Dane urządzenia obejmują jego numer seryjny (MAC), wersję systemowego oprogramowania firmowego oraz wersję aplikacji firmowej urządzenia. Uwaga: po zmodyfikowaniu podstawowego ustawienia kliknij je. Powinno pojawić się poniższe okno podpowiedzi:

17 1) Modyfikacja zakończona pomyślnie, kliknij OK i odśwież. 2) Modyfikacja zakończona pomyślnie. Uruchom ponownie, aby wprowadzić zmiany. Kliknij OK. 3) Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie, kliknij tak (Y) i ponownie otwórz przeglądarkę. Ustawienia nazwy urządzenia Nazwa kamery internetowej służy do wyświetlania w narzędziu wyszukiwania, w tytule strony www oraz podczas oglądania obrazu z więcej niż jednej kamery..

18 Ustawienia czasu urządzenia Czas ustawiony w kamerze internetowej. Jeśli zsynchronizujesz czas z serwerem NTP, upewnij się, że parametry bramy i serwera DNS kamery internetowej są poprawne. Ustawienia użytkownika urządzenia Ustaw konto i hasło dostępu do kamery internetowej. Dodaj dane maksymalnie ośmiu użytkowników. System jest dostępny dla administratora, operatora i gościa. Ich uprawnienia znajdują się na liście. Podstawowe ustawienia sieciowe Ustaw adres IP, maskę podsieci, bramę, serwer DNS i port HTTP kamery internetowej.

19 Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN Dostępnych jest 5 trybów zabezpieczeń sieci bezprzewodowej: Brak, WEP, WPA Personal (TKIP, WPA Personal (AES), WPA2 Personal (AES) i WAP2 (TKIP+AES). Uwaga: w przypadku bezprzewodowego dostępu do Internetu numer SSID kamery musi być taki sam, jak numer bezprzewodowego punktu dostępowego, np. bezprzewodowego routera. Jeśli korzystasz z routera bezprzewodowego, w pierwszej kolejności podłącz kabel sieciowy do kamery IP i otwórz stronę kamery w komputerze, następnie przejdź do interfejsu bezprzewodowej sieci LAN urządzenia i kliknij przycisk search (szukaj), aby kamera wyszukała sygnał radiowy. Po zakończeniu wybierz bezprzewodowy router, który ma zostać podłączony. Jeśli ustawiono weryfikację uprawnień, wpisz hasło i kliknij przycisk submit (wyślij), aby zapisać ustawienia. Spowoduje to ponowne uruchomienie kamery. Odłącz kabel sieciowy. Po ponownym uruchomieniu możesz uzyskać dostęp do kamery za pośrednictwem odpowiedniego urządzenia bezprzewodowego. Ustawienia ADSL Jeśli kamera musi być bezpośrednio podłączona do linii ADSL, zaznacz pole ADSL, następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło ADSL udostępnione przez dostawcę Internetu. Ustawienia UPnP UPnP oznacza standard Universal Plug and Play, zwany również Plug and Play. Po uruchomieniu UPnP kamera internetowa automatycznie konfiguruje przekierowywanie portów w routerze, aby umożliwić dostęp do kamery. Funkcja ta musi być obsługiwana przez router. Wystarczy uruchomić router i zaznaczyć powyższe pole.

20 Ustawienia DDNS Funkcja umożliwia dostęp do kamery, która nie ma statycznego zewnętrznego adresu IP, np. przez połączenie wdzwaniane. Aby w łatwy sposób uzyskać zdalny dostęp do kamery, użyj jej własnego systemu DDNS. Kamera internetowa oferuje dwa systemy DDNS: jeden domyślny i jeden innego producenta, np. DynDns. Każda kamera, która opuszcza zakład produkcyjny, ma przydzielany jeden system DDNS, umożliwiający korzystanie z kamery bez konfigurowania czy instalowania aplikacji. Możesz również korzystać z systemów DDNS innych producentów. Wybierz w tym celu odpowiednią usługę i wpisz dane konta. Ustawienia usługi pocztowej Serwer pocztowy służy głównie do przesyłania powiadomień o alarmach. Możesz ustawić funkcję wysyłania e maili w razie alarmu. Sender: adres e mail nadawcy Receiver 1, 2, 3, 4: adres e mail odbiorcy

21 SMTP server: wpisz serwer SMTP nadawcy e maili. Program automatycznie podpowiada adres serwera na podstawie adresu e mail. SMTP port: port serwera nadawcy. Zwykle 25. Need Authentication: ustal, czy wysłanie e maili wymaga weryfikacji uprawnień. Zwykłe wiadomości wymagają weryfikacji. Musisz podać login i hasło do konta pocztowego. Test: po kliknięciu test kamera internetowa sprawdzi wysłany e mail. Uwaga: Musisz prawidłowo skonfigurować bramę i serwer DNS w basic network settings (podstawowe ustawienia sieciowe). Ustawienia usługi FTP Serwer FTP służy głównie do wysyłania obrazów na żywo w razie alarmu. FTP server: adresy serwerów FTP. FTP port: port serwera FTP. Zwykle 21. FTP user, password: nazwa konta i hasło do FTP. FTP upload folder: zdjęcia są zapisywane w podkatalogu serwera FTP. FTP mode: wybierz tryb obsługiwany przez serwer FTP. Jeśli kamera jest podłączona bezpośrednio do routera, wybierz tryb pasywny.

22 Ustawienia usługi alarmowej Konfiguracja funkcji alarmowania. Kamera internetowa obsługuje wykrywanie ruchu i jest wyposażona w zewnętrzne wejście alarmowe. Wykrywanie ruchu oznacza, że kamera wykrywa obraz na żywo. Wykrycie ruchu spowoduje uruchomienie alarmu. Możesz ustawić 10 różnych poziomów czułości. Im niższy poziom, tym wyższa czułość. Wśród funkcji alarmowych dostępne są: ustawienie wstępne, sygnał z wyjścia alarmowego, powiadomienie pocztowe i wysyłanie zdjęć do FTP. Możesz ustawić przedział czasowy, w którym będą uruchamiane alarmy. Możesz ustawiać dni tygodnia lub konkretne godziny dnia. Zaznaczenie pola godziny oznacza zezwolenie na alarmowanie. Konserwacja Aktualizacja oprogramowania firmowego kamery. Obejmuje systemowe oprogramowanie firmowe oraz aplikacje firmowe urządzenia. Nie dokonuj aktualizacji bez potrzeby. Jeśli zapomnisz hasła do kamery, możesz przywrócić jej ustawienia domyślne.

23 PTZ settings (regulacja szybkości przesunięcia/nachylenia) Ustaw PTZ, lampkę sygnału itd. Lampka sygnału się zaświeci, a zielona dioda LED na głowicy kamery zacznie migać. Po uruchomieniu kamera automatycznie przechodzi do położenia centralnego. Za każdym razem, kiedy kamera zostanie ponownie uruchomiona, automatycznie wróci do centralnego położenia w poziomie i w pionie. Centrowanie służy głównie do ustalania pozycji kamery. Jeśli nie uruchomisz tego urządzenia, funkcja wstępnego ustawienia będzie nieprecyzyjna. Szybkość PTZ: szybkość rotacji kamery podczas krążenia w poziomie i w pionie. Upward speed, downward speed, leftward speed i rightward speed: szybkość ruchu w górę, w dół, w lewo i w prawo przy ręcznym sterowaniu kamerą. Rejestr

24 Nagrywanie rejestru operacji kamery internetowej Oprogramowanie do centralnego zarządzania (CMS) Oprogramowanie Super Client kamery internetowej Klient centralnego zarządzania kamerą internetową jest oprogramowaniem służącym do prowadzenia monitoringu za pośrednictwem więcej niż jednej kamery internetowej, sterowania funkcją PTZ, nagrywania, alarmów i zarządzania uprawnieniami dostępu. Oprogramowanie charakteryzuje się łatwą obsługą oraz wysoką kompatybilnością i stanowi dodatek do kamery internetowej, która sama w sobie jest łatwa w obsłudze. Funkcje: Obsługa do 64 obrazów monitoringu na jednym ekranie i 5120 kamer. Obsługa listy urządzeń o strukturze drzewa. Obsługa kontynuowania, harmonogramu nagrywania i nagrywania alarmów. Automatyczne powtarzanie nagrania. Obsługa wykrywania ruchu, wywoływania alarmu urządzenia i wywoływania zewnętrznego alarmu. Obsługa dźwięku, SMS ów, modemu SMS, wybierania numerów, e maili, FTP i zewnętrznego alarmu. Obsługa zapytań i przeglądania nagrań, nagrań alarmów i rejestrów operacji. Obsługa zarządzania uprawnieniami dostępu, wielostopniowego dostępu i uprawnień roboczych. Obsługa publikacji nagrań i nagrań alarmów w sieci w celu zdalnego sprawdzania. Zintegrowany program alarmowy skutecznie zapobiega awariom urządzenia.

25 Narzędzie automatycznego i ręcznego wykonywania kopii zapasowych. Oprogramowanie Super Client kamery internetowej Dodawanie urządzeń Po zainstalowaniu oprogramowania Super Client, z dołączonej płyty CD wpisz odpowiednie dane rejestracyjne. Teraz możesz dodawać do oprogramowania nowe urządzenia lub grupy. Program obsługuje wielopoziomową strukturę zarządzania urządzeniami. Kliknij Search & Add camera (szukaj i dodaj kamerę). Pojawi się poniższe okno:

26 Wybierz kamerę, którą chcesz dodać, następnie kliknij OK. Możesz też dodać kamerę za pomocą ikony. Poniżej zamieszczono przykłady dodawania urządzeń z serii F do CMS:

27 Name: niepowtarzalna nazwa urządzenia wyświetlana na liście. General: podstawowe informacje służące do podłączania kamery, takie jak metoda podłączania, nazwa użytkownika, hasło, protokół PTZ itp. Camera options: ustaw rozmiar obrazu i liczbę klatek na sekundę. Nie wszystkie serie urządzeń oferują tę opcję. Alarming: ustawienia alarmów Record: nagranie. Ustawienia Schedule on Action: umożliwia wstępne ustawianie działań, które będą wykonywane przez program zgodnie z planem. Others: dodatkowe dane urządzenia, np. dane użytkownika. Ogólne informacje Access address: adres dostępowy kamery internetowej. Może to być adres IP kamery z nr. portu, np. Adresem dostępowym może być także adres DDNS kamery internetowej, np. Username/Password: nazwa użytkownika i hasło dostępu do kamery. Flip image: odwrócenie wyświetlanego obrazu. Support PTZ: dla kamer z funkcją PTZ. Camera options

28 Ta funkcja umożliwia szybkie ustawianie parametrów kamery. Aby pozyskać bieżące dane ustawień, kliknij Get (pobierz). Aby zapisać zmienione ustawienia, kliknij Apply (zastosuj).. Alarm: Zob. część poświęcona alarmom. Nagranie: Zob. część poświęcona nagraniom.

29 Oprogramowanie Super Client kamery internetowej Wstępne informacje na temat głównego okna Lista urządzeń Sterowanie PTZ Główne menu Lista urządzeń: lista wszystkich urządzeń. Obsługuje strukturę wielopoziomową. Możesz podłączać i odłączać urządzenia, klikając prawym przyciskiem kamerę. Kamerę można także podłączyć dwukrotnym kliknięciem. W obszarze wyświetlania zostanie pokazany monitorowany obraz. Zarządzanie obrazem: możesz wybrać wyświetlanie 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64 obrazów, a także wyświetlanie na pełnym ekranie. Jeśli liczba kamer jest większa niż 64, możesz przewijać stronę w dół, aby przeglądać pozostałe kamery. Możesz także ustawić funkcję automatycznego przewijania stron w dół. Częstotliwość wyświetlania obrazów możesz ustawić w opcjach. Sterowanie funkcją PTZ: umożliwia sterowanie funkcją przesunięcia/nachylenia, słuchania, rozmawiania, pozycji wstępnego ustawienia, automatycznego krążenia itp. Główne menu: Podłączanie/odłączanie wszystkich urządzeń, zarządzanie historią nagrań, zarządzanie nagraniami alarmowymi, ustawienia systemowe i inne.

30 Oprogramowanie Super Client kamery internetowej Sterowanie funkcją PTZ Funkcja dostępna wyłącznie dla kamer PTZ. : Przesunięcie/nachylenie podczas krążenia w poziomie : Przesunięcie/nachylenie podczas krążenia w pionie : Ustawienie szybkości rotacji : Krążenie do pozycji wstępnego ustawienia : Włączanie/wyłączanie funkcji dźwięku : Włączanie/wyłączanie funkcji rozmowy : Obróć do pozycji wstępnego ustawienia : Konfiguracja pozycji wstępnego ustawienia Oprogramowanie Super Client kamery internetowej Nagranie filmowe Możesz wybrać jeden z trzech trybów nagrywania: nieprzerwane, planowe i wywoływane alarmem. W przypadku nagrywania planowego możesz ustalać daty i godziny nagrywania. Nagrania mogą być zapisywane na jednym dysku twardym lub na różnych dyskach twardych. W przypadku zapełnienia dysku najstarsze pliki będą automatycznie zastępowane. Możesz także ustawić okres przechowywania nagrań. W przypadku filmów w formacie MJPEG, oprogramowanie może kompresować dane do formatu MPEG4, aby zaoszczędzić przestrzeń dyskową.

31 Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij urządzenie prawym przyciskiem i wybierz opcję. Enable recording: wybierz tę opcję, aby rozpocząć nagrywanie. Continuous recording: nagrywanie przez cały czas. Scheduled recording: nagrywanie tyko w ustalonym okresie. Alarming record: tę funkcję możesz ustawić w opcjach alarmów. Nagrywanie jest włączane w chwili wystąpienia alarmu.

32 Alarm Oprogramowanie Super Client kamery internetowej Oprogramowanie Super Client obsługuje różne tryby wywoływania alarmów oraz rozmaite działania. Oprogramowanie umożliwia też ustawianie harmonogramu alarmów. Wybierz kamerę w obszarze wyświetlania lub na liście urządzeń, następnie kliknij prawym przyciskiem i wybierz opcję Alarming (alarmowanie). Enable alarm: włącza alarmowanie. Alarm group: możesz nadać nazwę grupie alarmów. Grupa alarmów oznacza grupę kamer, dla których ustawiono tę samą funkcję alarmową. Wywołanie alarmu u jednej jednostki spowoduje równoczesne przejście w tryb alarmowy pozostałych jednostek. Alarm duration: czas alarmowania. Deployment time: umożliwia konfigurację harmonogramu wykrywania alarmów, modelu wywoływania alarmów oraz działań alarmowych.

33 Days: umożliwia ustawianie alarmów dla poszczególnych dni tygodnia. Time: umożliwia ustawienie czasu trwania alarmu w ciągu dnia. Trigger: dotyczy dozwolonego modelu wywoływania alarmów. Obsługuje wywoływanie przez wykrycie ruchu i przez wejście alarmowe. Action: obsługuje takie działania alarmowe, jak film, migawka, syrena, e mail, wysyłanie do FTP, zewnętrzny alarm USB, SMS, połączenie telefoniczne, modem SMS, uruchomienie programu i adres URL. Poniżej znajdują się szczegółowe wyjaśnienia poszczególnych działań alarmowych. Sound: w chwili wywołania alarmu program odtworzy dźwięk przez głośniki komputera, aby odstraszyć intruzów. Dźwięk można spersonalizować. Program zawiera kilka plików dźwiękowych do wyboru. Możesz także wybrać plik dźwiękowy z komputera lub samodzielnie nagrać dźwięk. Możesz również wpisać tekst alarmu i ustawić odczytywanie tekstu w programie. W tym celu kliknij Speech (mowa) i wpisz treść do odczytania.

34 Oprócz odczytywania tekstu wpisanego przez użytkownika, oprogramowanie zawiera też alarmy wstępnie ustawione. Wstępnie ustawiona treść alarmu zwykle zaczyna się i kończy ciągiem $$. Poniżej podano przykłady gotowych treści alarmów: $$DevName$$: oznacza nazwę alarmującego urządzenia. $$AlarmTime$$: oznacza czas wywołania alarmu; $$Trigger$$: oznacza tryb wywołanego alarmu; Jeśli chcesz, aby oprogramowanie odtwarzało tylko tekst alarmu bez dźwięku, wybierz sound (dźwięk), ale nie określaj pliku dźwiękowego. Następnie kliknij Speech (mowa). Record: w chwili wywołania alarmu oprogramowanie może automatycznie wykonać migawkę lub nagrać film. Możesz wybrać zapisywanie obrazów JPEG i filmów w chwili wywołania alarmu. Jeśli wybierzesz migawkę, program będzie zapisywał obraz JPEG co 0,5 sekundy od momentu wywołania alarmu do jego zakończenia. Jeśli wybierzesz zapisywanie filmów, program będzie je nagrywał od momentu wywołania alarmu do jego zakończenia. Wszystkie nagrania zostaną zapisane w domyślnym folderze. Przeglądanie i zarządzanie jest możliwe z poziomu opcji zarządzania historią nagrań.

35 E mail: w chwili wywołania alarmu program automatycznie wyśle na ustalony adres e mail wiadomość z powiadomieniem oraz załączonym filmem lub obrazem. Attachment: możesz wybrać wysyłanie e maili z załącznikami lub bez nich. Receiver: adres e mail odbiorcy powiadomienia o alarmie. Mail cc: możesz wysyłać e maile alarmowe na więcej niż jeden adres poczty. Oddzielaj adresy znakiem (;). Test: kliknij przycisk testu, aby program wysłał e mail weryfikacyjny w celu sprawdzenia funkcji. Możesz wybrać m.in. systemowy serwer poczty. SMTP setting (ustawienie SMTP poczty): ustawienie jest takie samo, jak w programach Outlook czy Foxmail. Zob. plik pomocy poczty sieci Web. SMTP server: serwer wysyłania e maili, czyli serwer SMTP Sina o adresie smtp.sina.com. Port: port usługi SMTP oferowanej przez dostawcę usługi poczty elektronicznej. Zwykle jest to port 25. Verification: weryfikacja konta użytkownika Account: konto pocztowe (nadawcy) Password: hasło do konta pocztowego; address: adres e mail nadawcy.

36 FTP Upload: program może wysłać migawkę do serwera FTP w chwili wywołania alarmu. Uploading file type (typ wysyłanego pliku): obraz/film/oba. FTP host address: adres hosta FTP; FTP port: zwykle port 21; User name: nazwa konta FTP użytkownika; Password: hasło konta FTP; Katalog wysyłania: ścieżka zapisu wysyłanych plików. Program utworzy folder o nazwie pochodzącej od czasu wystąpienia alarmu. Telephone calls: w przypadku wywołania alarmu, program wybierze wstępnie ustawiony numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Ta funkcja wymaga komputera z modemem oraz podłączoną linią telefoniczną. Dialing device: wybierz typ modemu z listy. Dialing number (wybierany numer): może to być numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Test: Test ustawienia.

37 SMS modem: w chwili wystąpienia alarmu program wyśle na ustalony numer telefonu SMS za pośrednictwem modemu. Ta funkcja wymaga, aby w komputerze był zainstalowany modem SMS. GSM modem port: numer portu modemu SMS. Destination number: numer telefonu, na który zostanie wysłany SMS alarmowy. Odstęp między dwoma SMS ami (w minutach): ustaw odstęp między dwoma SMS ami. Możesz w ten sposób zapobiec nieprzerwanemu wysyłaniu wiadomości w trakcie alarmowania. Test: program wyśle testowy SMS na ustalony numer telefonu. Skype: w chwili wywołania alarmu program Skype może wysłać wiadomość alarmową z treścią alarmu oraz wykonać połączenie telefoniczne. Aby korzystać z tej funkcji, musisz w pierwszej kolejności zainstalować i uruchomić w komputerze program Skype. Następnie ustaw w programie Skype automatyczne logowanie. W chwili wywołania alarmu program automatycznie włączy interfejs Skype i wyśle SMS a, przeprowadzi test lub wykona inne funkcje programu Skype. Jeśli program Skype nie jest włączony, niniejsze oprogramowanie automatycznie go uruchomi. Program Skype możesz pobrać pod adresem: * Wyślij wiadomość przez Skype: wyślij wiadomość alarmową (musisz wcześniej edytować wiadomość) na wybrany numer Skype. * Wyślij SMS: wyślij SMS alarmowy (musisz wcześniej edytować wiadomość) na wybrany numer Skype. Pamiętaj, że ta funkcja wymaga posiadania środków na koncie Skype. Aby dowiedzieć się, jak używać programu Skype do wysyłania SMS ów, zasilać konto itp., odwiedź oficjalną stronę Skype. * Połączenie telefoniczne: zadzwoń pod wybrany numer Skype. Zadzwoń pod wybrany numer telefonu. Wybierz określony numer telefonu. Wymaga posiadania środków na koncie Skype. Aby dowiedzieć się, jak używać programu Skype do wykonywania połączeń telefonicznych, odwiedź oficjalną stronę Skype.

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo