PLATON U4 Us uga powszechnej archiwizacji. ukasz Kuczy ski Dagmara Bubel Lidia Szczyg owska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLATON U4 Us uga powszechnej archiwizacji. ukasz Kuczy ski Dagmara Bubel Lidia Szczyg owska"

Transkrypt

1 PLATON U4 Usuga powszechnej archiwizacji ukasz Kuczyski Dagmara Bubel Lidia Szczygowska

2 Celem usugi PLATON U4 Usugi Powszechnej Archiwizacji jest pomoc uytkownikom i instytucjom w zabezpieczaniu ich danych Usuga skierowana jest do: - Uczelni, pracowników uczelni, naukowców - Instytutów PAN i ich pracowników - Centrów KDM, Operatorów Sieci MAN i krajowych (PIONIER) - Szpitali klinicznych - Wirtualnych laboratoriów i bibliotek cyfrowych

3 Docelowe zastosowanie: Dugoterminowa archiwizacja danych Kopie zapasowe Przechowywanie 2-go poziomu!! (ang. Secondary Storage) (przy zaoeniu e uytkownicy maj lokalne systemy przechowywania)

4 Usuga PLATON U4 oparta jest na oprogramowaniu Krajowego Magazynu Danych. (KMD) oferuje dwie usugi wydajnego, wiarygodnego i bezpiecznego przechowywania danych: usug wirtualnego systemu plików aplikacj klienta kopii zapasowych i archiwizacji

5 Podstawowe funkcje systemu Replikacja danych (min. 2 repliki) Wysoka trwao danych Wysoka dostpno Rozproszenie systemu Skalowalno Unikanie centralnego punktu awarii Unikanie wskich garde Wiele punktów dostpu do danych

6 Schemat infrastruktury Usugi Powszechnej Archiwizacji

7 Wysoka dostpno dziki replikacji Replikacja danych

8 Replikacja danych Replikacja synchroniczna Duszy czas odpowiedzi systemu Pewno dot. stanu/ spójnoci wszystkich replik Replikacja asynchroniczna Krótszy czas odpowiedzi systemu Pewno dot. stanu / spójnoci tylko dla 1. repliki =? W architekturze KMD/PLATON-U4 obsugiwane s obydwa tryby replikacji!

9

10

11

12 Dostp do danych Standardowe protokoy dostpu do danych i meta-danych Po stronie uytkownika typowe oprogramowanie klienckie: SSH/SFTP (WinSCP, SSHFS) HTTP/WebDAV (przegldarka internetowa, klient WebDav, mapowanie dysków w Windows) GridFTP Po stronie systemu emulowane systemy plików z danymi i meta-danymi

13 Narzędzia klienta Dostęp przez stronę www: Interfejs www użytkownika Certyfikaty użytkownika i połączenie szyfrowane Dostęp przez dysk sieciowy WebDAV: Bezpośredni dostęp do danych Możliwość podłączenia jako dysk Dostęp przez protokół SSH: Wykorzystanie narzędzia WinSCP Wykorzystanie narzędzia SSHFS i SFTP

14 Dostęp do danych przez interfejs www Standardowa przeglądarka Firefox

15 Interfejs www Bez zbędnego przepychu Prosty Intuicyjny

16 Interfejs www pogląd plików Pliki Metadane

17 Interfejs www metadane Dokąd trafiają repliki

18 Interfejs www metadane Uwagi dodatkowy opis pliku

19 Interfejs www wykorzystanie zasobów

20 Interfejs www profil użytkownika

21 Interfejs www profil użytkownika Kim jestem Ile razy replikowane są moje dane Adres do zasobów WebDAV

22 Bezpieczeństwo Wszystkie połączenia z KMD są szyfrowane Autoryzacja użytkownika następuje na podstawie jego certyfikatu wystawionego przez CA Nie trzeba pamiętać loginu i hasła Nie trzeba przyklejać informacji o dostępie do konta na monitorze Możliwość wprowadzenia kart lub kluczy USB z certyfikatem

23 Instalacja certyfikatu użytkownika w przeglądarce (1) Edycja Preferencje lub Narzędzia Opcje

24 Instalacja certyfikatu w przeglądarce (2, 3) 1. Zaawansowane 2. Szyfrowanie 3. Wywietl certyfikaty 1. Twoje certyfikaty 2. Importuj

25 Instalacja certyfikatu w przeglądarce (4, 5) Jeeli certyfikat zabezpieczony jest hasem, to naley je poda 1. Wybieramy plik z certyfikatem 2. Otwórz

26 Instalacja certyfikatu w przeglądarce (6)

27 Instalacja certyfikatu w przeglądarce (7, 8) Aby uatwi dostp zaznacz Wybierz certyfikat automatycznie

28 Instalacja certyfikatu w systemie Windows Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy

29 Edycja certyfikatów w systemie Windows 1. Panel sterowania 2. Opcje Internetowe 3. Zawartość 4. Certyfikaty

30 Dostęp do zasobów przez WebDAV WebDAV jest rozszerzeniem protokołu http Autoryzacja tak jak dla dostępu przez www Dostęp przez: Przeglądarkę www (tryb tylko do odczytu) Klienta WebDAV (zapis i odczyt) Dysk sieciowy (moje miejsce sieciowe) Emulacja dysku lokalnego (dysk F: )

31 Dysk sieciowy WebDAV

32 WebDAV (1)

33 WebDAV (2)

34 WebDAV (3)

35 Adres do zasobów WebDAV

36 WebDAV jako zasób sieciowy Widoczny tylko w okienku Brak bezpośredniego dostępu z poziomu aplikacji Mało praktyczny Trudności w konfigurowaniu

37 WebDAV jako dysk lokalny Bezpośredni dostęp do danych Niepotrzebne wsparcie dla WebDAV w aplikacjach Bardzo praktyczny Nie tylko WebDAV

38 WebDAV jako dysk - WebDrive WebDrive FTP Client Łatwe zarządzanie Optymalizacja zasobów Niezawodność większa niż Miejsca sieciowego Windows produkt komercyjny około 200zł za licencje/rok

39 WebDrive FTP Client Obsługa certyfikatów Możliwość korzystania z kilku zasobów w jednym czasie

40 Podsumowanie dostępu przez http Klient www Przeglądarka www Obsługa konta Podgląd i edycja metadanych Klient webdav Dysk sieciowy Operacje na plikach Dostęp przez certyfikaty użytkownika

41 Dostęp przez protokó SSH Dostęp po protokole SSH możliwy tylko z użyciem klucza prywatnego Windows: WinSCP Darmowa aplikacja Interfejs typu Total Commander Windows: WebDrive Komercyjna aplikacja, ta sama co dla WebDAV Linux: SFTP (nie SCP) Kopiowanie interaktywne i wsadowe Linux: SSHFS Montowanie zdalnego systemu plików

42 Dostęp przez protokó SSH - WinSCP Definiowanie połączenia i wskazanie pliku z kluczem prywatnym

43 Dostęp przez protokó SSH - WinSCP Klucz prywatny chroniony hasłem:

44 Dostęp przez protokó SSH - WinSCP

45 Dostęp przez protokó SSH - WinSCP

46 Dostęp przez protokó SSH - SFTP Standardowy klient w systemach Linux Moliwo pracy interaktywnej (FTP) jak i wsadowej (skrypty) Moliwo uycia agenta SSH (ssh-agent) dla nieinteraktywnego logowania Zalogowanie do zdalnego systemu i wysanie pliku do archiwum: sftp -b skrypt.txt skrypt.txt: put archiwum1.tar.gz data Uploading archiwum1.tar.gz to data/archiwum1.tar.gz

47 Dostęp przez protokó SSH - SSHFS Darmowy klient pod systemy Linux Umoliwia zamontowanie lokalnie zdalnego katalogu Moliwo uycia agenta SSH (ssh-agent) dla nieinteraktywnego logowania Zamontowanie zdalnego katalogu w lokalnym katalogu platon i skopiowanie tam pliku : sshfs platon cp archiwum1.tar.gz platon/data

48 Dostęp przez protokół GridFTP Dostp z poziomu systemów gridowych dziaajcych w oparciu o system Globus Toolkit Uwierzytelnianie dziki certyfikatom Wygenerowanie tymczasowego certyfikatu dostpowego oraz skopiowanie pliku: grid-proxy-init -cert amupoz01.p12 globus-url-copy file:///archiwum1.tar.gz gsiftp://kmd-pilot2/~/data/

49 Gdzie zamówi usug? Białystok - Politechnika Białostocka, Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Częstochowa - Politechnika Częstochowska, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, PCz Gdańsk - Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK Kielce Politechnika Świętokrzyska

50 Gdzie zamówi usug? Kraków Akademia Górniczo- Hutnicza, Kraków Akademia Górniczo- Hutnicza, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH Lublin - Uniwersytet Marii Curie- Skodowskiej w Lublinie, Lublin - Uniwersytet Marii Curie- Skodowskiej w Lublinie, Lub MAN UMCS Lub MAN UMCS ód - Politechnika ódzka, ód - Politechnika ódzka, Centrum Komputerowe P, Miejska Sie Komputerowa LOD Centrum Komputerowe P, Miejska Sie Komputerowa LOD

51 Kroki rejestracyjne Wysanie zgoszenia na adres jednego z orodków biorcych udzia w projekcie Wypenienie otrzymanego w odpowiedzi formularza rejestracji usugi i odesanie go na adres kontaktowy Po poprawnym zweryfikowaniu formularza otrzymujemy informacj z prob o dostarczenie swojego certyfikatu X509 lub odebranie certyfikatu wygenerowanego przez CA usugi archiwizacji Po zakoczeniu wszystkich powyszych kroków otrzymujemy informacj potwierdzajc proces zakoczenia rejestracji i aktywacj usugi.

52 Dane rejestracyjne Dane identyfikujce instytucj z jakiej pochodzi uytkownik: dane teleadresowe Dane identyfikujce uytkownika kocowego: dane teleadresowe, certyfikat uytkownika, certyfikat CA uytkownika Dane okrelajce profil zamawianej usugi: wielko zasobów, liczba replik, dostpno danych itp.

53 Certyfikaty uytkowników Uytkownicy korzystajcy z usugi musz posiada certyfikat X509 Certyfikat uytkownika moe zosta wygenerowany i podpisany przez CA usugi archiwizacji w trakcie procedury rejestracyjnej Uytkownik moe dostarczy swój certyfikat podpisany przez inne CA w trakcie procedury rejestracyjnej (ale wtedy konieczne jest dostarczenie bd wskazanie miejsca skd mona pobra certyfikat CA podpisujcego certyfikat uytkownika)

54 Podsumowanie Oprogramowanie KMD i Usuga Powszechnej Archiwizacji daj uytkownikom dostp do skalowalnej i rozproszonej infrastruktury opartej na nowoczesnej technologii nieosigalnej dla wikszoci instytucji System zosta zaprojektowany tak, aby speni wymagania uytkowników w zakresie: Bezpieczestwa danych Wysokiej trwaoci danych Niezawodnoci Prostoty uytkowania System jest innowacyjny wzgldem istniejcych rozwiza

55 Podsumowanie Usuga dostarcza uytkownikom rozmaite interfejsy dostpu do danych skadowanych w wirtualnym systemie plików oraz moliwo automatyzacji i optymalizacji procesu wykonywania kopii zapasowych i archiwalnych poprzez wykorzystanie aplikacji klienta opracowanego w projekcie KMD. Wykorzystanie usug systemu zwalnia uytkowników z koniecznoci desygnowania znacznych zasobów na potrzeby zabezpieczenia i archiwizacji danych. Interfejsy i funkcjonalno systemu pozwala na efektywne wykorzystanie usugi na potrzeby zabezpieczenia i archiwizacji danych bibliotek naukowych.

56 Dzikujemy za uwag!

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i wysyłania plików Klient-Serwer-Stanowisko wykonywania zleceń.

System zarządzania i wysyłania plików Klient-Serwer-Stanowisko wykonywania zleceń. System zarządzania i wysyłania plików Klient-Serwer-Stanowisko wykonywania zleceń. I. Wprowadzenie. System e-foto Zlecenia przez Internet ma być systemem przetwarzania informacji multimedialnej. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie

Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie W Y Ł Ą C Z N Y D Y S T R Y B U T O R Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizo

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tłumaczenie: Piotr Cieślak Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-6519-8 Copyright 2011 by Gawker Media.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

PAKIET DLA ADMINISTR ACJI INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET

PAKIET DLA ADMINISTR ACJI INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET PAKIET DLA ADMINISTR ACJI epodatki INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Opis funkcjonalny... 3 Wykorzystanie usługi przez podatnika... 3 PayByNet... 4 Wykorzystanie usługi w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH PRZEWODNIK PO PRODUKTACH 1 WHAT STORAGE DOES NEXT. LENOVOEMC LTD. TO spółka założona przez Lenovo i EMC, która prowadzi sprzedaż sieciowych pamięci masowych iomega. Firmy Lenovo i EMC jedno z najszybciej

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Informator IT dla pracowników czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM

Informator IT dla pracowników czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM Dział Informatyki Oficyna Wydawnicza 178 Informator IT dla pracowników czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM Wydanie I Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 2010 Witamy

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo