Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje Copyright (c) 2009, Asmax International. All Rights Reserved.

2 Ta instrukcja jest przeznaczona dla użycia z urządzeniem Asmax USB 715N Wireless. Informacje zawarte w tym dokumencie zostały sprawdzone dla danego urządzenia; jednakże nie ma żadnej gwarancji na jej poprawną zawartość. Producent nie daje żadnej gwarancji i nie przyjmuje zażaleń dotyczących dokładności, kompletności tego dokumentu i nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę albo szkodę. Ten produkt jest chroniony prawami autorskimi. Treść niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiejkolwiek części lub w całości, przechowywana, zapisana w systemie wyszukiwania informacji, tłumaczona na jakikolwiek język lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, mechaniczne, magnetyczne, elektroniczne, optycznie, ksero, instrukcja obsługi lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Marka i nazwa produktu są znakami fabrycznymi poszczególnych przedsiębiorstw. Są one używane do celów identyfikacji. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 2

3 Zawartość Stanowisko FCC dotyczące promieniowania radiowego... 4 Deklaracja zgodności CE... 5 Zawartość opakowania... 5 Wprowadzenie... 5 Główne funkcje... 6 Status diody LED... 6 Instalacja urządzenia... 7 Instalacja oprogramowania i sterowników... 7 Konfiguracja w systemie Windows XP Deinstalacja oprogramowania Usuwanie programu narzędziowego Zakładka Current Status Zakładka Profile Management Dodawanie lub modyfikacja profilu konfiguracyjnego Usuwanie profilu Przełączanie profilu Eksport profilu Import profilu Skanowanie dostępnych sieci Zarządzanie automatycznym wyborem profilu Diagnostyka Konfiguracja w systemie Windows Vista Konfiguracja WPS Metoda PBC (Push Button Configuration konfiguracja jednoprzyciskowa) Metoda z użyciem kodu PIN Specyfikacja Usuwanie podstawowych problemów Słowniczek Informacje kontaktowe Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

4 Świadectwo zgodności FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów Federalnej Komisji Komunikacji (FCC klasa B, część 15). UWAGA: Wszelkie przeróbki tego urządzenia, na które nie uzyskano wyraźnej zgody instytucji odpowiedzialnej za przestrzeganie zgodności z normami, mogą skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia. To urządzenie przeszło pomyślnie testy na zgodność z normą dla urządzeń cyfrowych klasy B w rozumieniu części 15 przepisów FCC. Normy te mają zapewnić należytą ochronę przed szkodliwą interferencją z innymi urządzeniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, używa i może emitować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w konkretnej konfiguracji interferencja nie będzie miała miejsca. Jeśli urządzenie stwarza interferencję zakłócającą pracę odbiorników radiowych i telewizyjnych, co da się stwierdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, można zastosować poniższe zabiegi, by zmniejszyć intensywność zakłóceń: Zmienić ukierunkowanie anteny odbiorczej lub przenieść ją w inne miejsce. Zwiększyć dystans między odbiornikiem a miejscem eksploatacji urządzenia. Podłączyć urządzenie do gniazda należącego do odrębnego obwodu niż ten, do którego przyłączony jest odbiornik. Zasięgnąć porady sprzedawcy. Stanowisko FCC dotyczące promieniowania radiowego Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z ograniczeniami i limitami ustalonymi przez FCC, dotyczącymi stopnia emisji fal radiowych w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie oraz jego antena nie powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie innej działającej anteny, bądź nadajnika/odbiornika. By spełniać wymagania FCC dotyczące emisji fal radiowych, antena używana wraz z niniejszym urządzeniem musi być zainstalowana z zachowaniem przynajmniej dwudziestocentymetrowego odstępu od ludzi oraz nie może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie innej działającej anteny, bądź nadajnika/odbiornika. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 20cm od pracującego urządzenia. 4

5 Deklaracja zgodności CE Deklaracja zgodności CE stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymogi ustalone w Dyrektywie Rady dotyczącej zgodności obowiązujących w poszczególnych stanach przepisów związanych ze Zgodnością Elektromagnetyczną (89/336/EEC), Dyrektywą Niskich Napięć (73/23/EEC) i Nowelizacją Dyrektywy (93/68/EEC), oraz procedurami zawartymi w Dyrektywie Rady Europy 99/5/EC oraz 89/3360EEC. Europejskie standardy określają maksymalną moc nadawczą na poziomie 100mW EIRP oraz zakres częstotliwości GHz; We Francji zakres ten wynosi GHz, w związku z czym urządzenie musi zostać dostosowane do użytku domowego. Zawartość opakowania W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy: Jeden adapter bezprzewodowy Asmax USB 715N Wireless Przewodnik do szybkiej instalacji Dysk CD zawierający instrukcję obsługi oraz oprogramowanie do zarządzania urządzeniem W przypadku braku któregokolwiek z elementów proszę o kontakt ze sprzedawcą. Instrukcje obsługi oraz sterowniki można pobrać bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje. Wprowadzenie Asmax USB 715N Wireless jest zgodny ze standardem IEEE n oraz IEEE b/g. Umożliwia bezprzewodowe połączenie komputera do sieci lokalnej. Wykorzystuje bezprzewodową technologię RF (Radio Frequency) do wysyłania i odbioru danych. Z tym urządzeniem możesz łatwo rozbudować swoją bezprzewodową sieć komputerową. Połącz się z punktem dostępowym i uzyskaj dostęp do szybkiego łącza w standardzie IEEE n, kiedy udostępniasz bądź pobierasz zdjęcia, pliki, muzykę, wideo, drukarki czy gdy korzystasz z dysków sieciowych i zgromadzonych na nich danych. Dzięki szybkiemu połączeniu z siecią bezprzewodową możesz cieszyć się także płynnymi rozmowami telefonicznymi, grami sieciowymi, czy transmisją wideo. Dzięki technologii IEEE n, zwiększonej przepustowości, wykorzystującej technologię MIMO (multiple input, multiple output antennas anteny wielokrotnego wejścia i wyjścia), zdolność do automatycznej regulacji transferu pozwala na zwiększenie prędkości przesyłania pakietów danych do maksymalnej wartości 150Mbps. Karta 5

6 posiada również funkcję przeciwdziałającą przeciążeniu łącza oraz jest w pełni kompatybilna z innymi urządzeniami wcześniejszych standardów IEEE b/g. Szyfrowanie WEP, WPA oraz WPA2 zapobiega atakom zewnętrznym i chroni Twoje dane. Urządzenie umożliwia transmisje peer-to-peer pomiędzy kompatybilnymi użytkownikami, przy wykorzystaniu takiej metody połączenia punkt dostępowy nie będzie potrzebny. Urządzenie oferuje łatwą instalację w systemie operacyjnym poprzez prostą procedurę instalacji krok po kroku oraz dołączone oprogramowanie do zarządzania kartą bezprzewodową oraz uzyskanie wydajnego połączenia z siecią bezprzewodową w korporacji, biurze, mieszkaniu dla użytkowników. Dzięki bezkonkurencyjnie sprawnemu połączeniu bezprzewodowemu, znakomitemu odbiorowi oraz wysokiemu poziomowi zabezpieczeń, Asmax USB 715N jest najlepszym wyborem do przystosowania Twojego komputera do pracy w sieci bezprzewodowej lub do rozbudowy i usprawnienia funkcjonalności już istniejącej sieci. Główne funkcje Kompatybilność ze standardem IEEE n, IEEE b/g oraz urządzeniami pracującymi w tych standardach, maksymalny transfer danych to 150Mbps Dynamiczna prędkość transmisji: 150, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 i 6Mbps dla IEEE n Wsparcie dla szyfrowanej transmisji danych w standardzie WEP Wsparcie dla szyfrowanej transmisji danych w standardzie WPA, WPA2 Wsparcie dla dwóch głównych istniejących topologii sieci bezprzewodowych: Infrastructure (Access Point) i Ad-Hoc (Peer-to-Peer) Wspiera ochronę transmitowanych danych automatycznie zwiększając wydajność Urządzenie wyposażone jest w interfejs USB Wsparcie dla trybu oszczędzania energii Profile użytkownika oraz przegląd dostępnych sieci bezprzewodowych z poziomy aplikacji zarządzającej Wsparcie dla systemów Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Możliwy roaming pomiędzy punktami dostępowymi po skonfigurowaniu w trybie Infrastructure Łatwość konfiguracji oraz bieżący monitoring. Interfejs USB 2.0 Prosta instalacja krok po kroku dzięki aplikacji ze sterownikami znajdującymi się na dołączonej do urządzenia płycie CD Status diody LED Dioda LED w górnej części tej karty wskazuje status urządzenia. Migające zielone światło oznacza wysyłanie i odbieranie danych z sieci bezprzewodowej. 6

7 Instalacja urządzenia 1. Podłącz urządzenie Asmax USB 715N Wireless do wolnego portu USB (możesz wykorzystać dołączony do urządzenia przedłużacz USB). 2. Urządzenie nie posiada zewnętrznego zasilania. Po podłączeniu (jeśli komputer jest włączony) dioda urządzenia powinna się zapalić na zielono. Instalacja oprogramowania i sterowników Aby sterowniki i oprogramowanie do urządzenia bezprzewodowego zostało poprawnie załadowane i skonfigurowane należy uzyskać od administratora sieci bezprzewodowej, do której chcesz się podłączyć, następujące dane potrzebne do uzyskania połączenia bezprzewodowego: Nazwę klienta sieci bezprzewodowej SSID sieci bezprzewodowej Unikalną nazwę komputera klienckiego i grupy roboczej Konto sieciowe, nazwę użytkownika i hasło Adres IP, adres bramy i maski podsieci, jeśli nie używasz serwera DHCP Każdy komputer w sieci jest identyfikowany poprzez unikalny adres sieciowy. Są dwie metody przydzielania adresów sieciowych komputerom w sieciach TCP/IP: Statycznie, poprzez ręczne wpisanie każdemu komputerowi klienckiemu odpowiednich wartości Dynamicznie, poprzez automatyczne uzyskanie potrzebnych wartości z serwera DHCP W sieciach ze statycznym przyznawaniem adresu IP administrator sieci komputerowej ręcznie przydziela adres IP każdemu komputerowi. Komputer używa tego samego adresu IP podczas logowania się do sieci. Możemy ręcznie zmienić adres IP w ramce dialogowej Właściwości Sieci. Sieci używające statycznie nadawanych adresów IP nie potrzebują dodatkowego oprogramowania do zarządzania siecią. W sieci z dynamicznie przyznawanymi adresami IP, serwer DHCP umieszczony w sieci dynamicznie przydziela adresy IP wszystkim klienckim komputerom zawsze podczas logowania się do sieci. Sieci używające dynamiczne przydzielanych adresów IP wymagają skonfigurowania do współpracy z serwerem DHCP. Kreator krok po kroku poprowadzi Cię przez proces instalacji narzędzi do obsługi urządzenia i sterowników dla Windows 2000, XP i Visty. Przed zainstalowaniem oprogramowania należy podłączyć adapter do komputera. Po tym, pojawi się monit Kreator znajdowania nowego sprzętu, kliknij przycisk Anuluj i uruchom program Setup.exe zamieszczony na dołączonej do urządzenia płycie CD. Instalacja w systemach operacyjnych Windows 2000, XP i Vista są bardzo podobne, więc jako przykład instalacji podamy instalację urządzenia w systemie operacyjnym Windows XP. 7

8 Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM, kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. W oknie, które się pojawi, wpisz X:\ ASMAX USB 715N\ Setup.exe (gdzie X to litera Twojego napędu CD-ROM; USB 715N to katalog z oprogramowaniem instalacyjnym umieszczony na płycie CD). Powinien pojawić się ekran jak na rysunku poniżej. Po chwili pojawi się okno jak na rysunku poniżej. Kliknij Next, by kontynuować. 8

9 Następnie należy wybrać typ instalacji. Zalecamy wybranie opcji Install Client Utilities and Driver (instalacja programu obsługowego urządzenia oraz sterowników). Wybierz Install Driver Only, by zainstalować sam sterownik. Wybierz Make Driver Installation Diskette(s), by utworzyć dysk instalacyjny. Kliknij Next, by kontynuować. Kliknij Browse, by zmienić folder docelowy instalacji oprogramowania, następnie, w oknie widocznym poniżej kliknij Next. 9

10 Następnie wskaż folder instalacyjny. Możesz utworzyć nowy lub wybrać z listy Existing Folders jeden z istniejących. Zalecane jest zachowanie ustawienia domyślnego. Kliknij Next, by kontynuować instalację. Wybierz program konfiguracyjny. Jeżeli masz wątpliwości, pozostaw ustawienie domyślne. Następnie kliknij Next, by kontynuować. 10

11 Proszę teraz zaczekać na dokończenie instalacji. Uwaga: W systemie Windows XP, Kreator Instalacji udzieli Ci wszystkich niezbędnych w trakcie procesu instalacji wskazówek. Nasze sterowniki zostały dokładnie przetestowane i będą działać z Twoim systemem operacyjnym. Kliknij Kontynuuj mimo wszystko, by przejść do kolejnego etapu instalacji. 11

12 Po przejściu wszystkich opisanych powyżej kroków pojawi się ekran jak poniżej. Kliknij Finish, by zakończyć instalację i uruchomić system ponownie. 12

13 Konfiguracja w systemie Windows XP Urządzenie Asmax USB 715N Wireless może być skonfigurowane przez narzędzie dla systemu Windows 2000, XP i Vista. Ten rozdział omawia sposób konfiguracji urządzenia w systemie Windows XP do bezprzewodowego połączenia z siecią WLAN oraz funkcje szyfrowania danych. Czynności konfiguracyjne w Windows 2000, XP i Vista są podobne. W konfiguracji w systemie Windows XP lub Vista za pomocą wbudowanego w te systemy operacyjne oprogramowania narzędziowego, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w tych systemach operacyjnych. Po pomyślnym zainstalowaniu programu obsługowego oraz sterownika, w zasobniku systemowym pojawi się ikona, lub. Znajduje się ona w dolnej części ekranu i za pomocą koloru pokazuje siłę sygnału i wskaźnik mocy odbieranego sygnału (RSSI). Szara ikona oznacza brak połączenia. Czerwona ikona oznacza słabą siłę sygnału i RSSI na poziomie niższym niż 5dB. Żółta ikona oznacza słabą siłę sygnału i RSSI na poziomie pomiędzy 5dB, a 10dB. Zielona ikona oznacza dobrą siłę sygnału i RSSI na poziomie pomiędzy 10dB, a 20dB. W całości zielona ikona oznacza doskonałą siłę sygnału i RSSI większe niż 20dB. Kliknij dwukrotnie ikonę, by uruchomić oprogramowanie. Program można uruchomić również klikając kolejno: Start Programy ASMAX USB 715N. Oprogramowanie posiada wbudowane narzędzia umożliwiające: Wyświetlanie informacji o aktualnym statusie Dodawanie i edycję profili konfiguracyjnych Wyświetlanie aktualnych informacji diagnostycznych Uwaga: Jeżeli używasz systemu Windows XP lub Vista, możesz do konfiguracji sieci bezprzewodowej użyć narzędzi systemowych (by użyć tej funkcji musisz uaktualnić swój system operacyjny o dodatek najnowszy dla danego systemu operacyjnego Service Pack). Jeżeli chcesz skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą narzędzi systemowych, wyjdź z programu obsługowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie wyświetlone opcje, z których należy wybrać Select Client Software Windows., zostaną 13

14 Deinstalacja oprogramowania W pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, przesuń kursor na Ustawienia, a następnie kliknij Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę System. Następnie, w oknie System, kliknij zakładkę Sprzęt. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń, dwukrotnie kliknij Karty sieciowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na USB Wireless Adapter. Kliknij Odinstaluj.... System odinstaluje sterowniki adaptera z Twojego komputera. Usuwanie programu narzędziowego 1. W pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, przesuń kursor na Ustawienia, a następnie kliknij Panel sterowania. 2. Kliknij dwukrotnie Dodaj/Usuń programy, odszukaj na liście zainstalowanych programów Wireless Utility, a następnie kliknij Usuń. 3. Postępowanie zgodnie z instrukcjami. Kreator instalacji odinstaluje program z komputera. 14

15 Zakładka Current Status Zakładka Current Status zawiera ogólne informacje dotyczące programu i jego działania. Zakładka Current Status nie wymaga żadnych ustawień. Poniższa lista opisuje poszczególne informacje zawarte w zakładce Current Status. Profile Name nazwa aktualnie wybranego profilu konfiguracyjnego. Konfiguracja nazwy profilu zostanie opisana w zakładce General ekranu Profile Management. Link Status pokazuje, czy urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej. Wireless Mode Pokazuje tryb bezprzewodowy. Network Type Typ sieci i aktualnie podłączonego komputera. Opcje zawierają: Infrastructure (punkt dostępowy) Ad Hoc 15

16 Uwaga: Opcje trybu bezprzewodowego można konfigurować w zakładce Advanced zakładki Profile Management. IP Address Wyświetla adres IP komputera. Current Channel Pokazuje aktualnie podłączony kanał. Data Encryption Wyświetla typ szyfrowania danych wykorzystywany przez sterownik. Skonfiguruj typ szyfrowania danych w zakładce Security zakładki Profile Management. Server Based Authentication Pokazuje użycie uwierzytelniania opartego na serwerze. Signal Strength Pokazuje siłę sygnału. Kliknij Advanced, by zobaczyć zaawansowane informacje dotyczące programu i jego działania. Zakładka Profile Management Kliknij zakładkę Profile Management w oprogramowaniu narzędziowym, pojawi się ekran, jak poniżej. Zakładka Profile Management pozwala na: Dodawanie nowego profilu Modyfikowanie profilu Usuwanie profilu Aktywację profilu Import profilu Eksport profilu Skanowanie dostępnych sieci Zamawianie profili 16

17 Dodawanie lub modyfikacja profilu konfiguracyjnego By dodać nowy profil konfiguracyjny, kliknij New w zakładce Profile Management. By zmodyfikować profil konfiguracyjny, wybierz profil z listy i kliknij Modify. Pojawi się okno dialogowe Profile Management. Edycja zakładki General Profile Name Wpisz nazwę profilu konfiguracyjnego. Nazwa ta powinna być unikalna. Nazwy profili nie rozróżniają wielkich i małych liter. Client Name Wpisz nazwę profilu określającą urządzenie klienckie. Network Names (SSIDs) Wpisz nazwę sieci bezprzewodowej IEEE Maksymalna ilość znaków w tym polu to 32. Edycja zakładki Security [Uwierzytelnianie sieciowe] -- Open System: Żadne uwierzytelnienie nie jest potrzebne pomiędzy urządzeniami w sieci bezprzewodowej. -- Shared Key: Urządzenia używają współdzielonego klucza (WEP Key) do uzyskania połączenia ze sobą. Wprowadź taki sam klucz sieciowy, jak na punkcie dostępowym do którego chcesz się podłączyć. 17

18 -- WPA-PSK: Jest to specjalny system uwierzytelnienia dla użytkowników domowych bez używania zewnętrznego serwera uwierzytelniającego, dostarcza tej samej silnej ochrony użytkownikowi. -- WPA2-PSK: Ta możliwość będzie możliwa do wyboru tylko, jeśli bezprzewodowa karta sieciowa i sterownik wspiera WPA2 -- WPA 802.1X: Uwierzytelnianie 802.1x jest wymagane w WPA. W jest standardem, w 802.1x było opcjonalne. -- WPA X: WPA2 jest następną generacją standardu bezpieczeństwa w Wi-Fi, łączącą najpotężniejszą autentykacje i techniki szyfrowania, by ochronić sieci bezprzewodowe od nieautoryzowanego dostępu. Oparty na nowym standardzie IEEE i, WPA2 dodaje nową metodę szyfrowania Advanced Standard Encryption (AES) do oryginalnej specyfikacji WPA, by dostarczyć bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST) zaleca używanie protokołu AES do zabezpieczenia danych w sieciach rządowych. [Szyfrowanie danych] -- Disabled: Wyłączone szyfrowanie WEP. -- WEP: Włączone szyfrowanie WEP. Jeśli wybrałeś tą metodę szyfrowania danych musisz podać wartość klucza i jego długość 64 bit lub 128 bit. -- TKIP: Włączone szyfrowanie TKIP. Jeśli wybrałeś szyfrowanie TKIP, musisz podać klucz sieciowy, następnie ponownie wpisać go w celu potwierdzenia. -- Klucze są używane do szyfrowania transmitowanych przez sieć bezprzewodową danych. Wypełnij pole Static WEP korzystając z przykładów poniżej. 64-bit: Wprowadź 10 wartości Hex (w zakresie A-F, a-f, i 0-9 ) jako klucze szyfrowania. Np.: aef 128-bit: Wprowadź 26 wartości Hex (w zakresie A-F, a-f, i 0-9 ) jako klucze szyfrowania. Np.: abcdef -- WEP Key Size: Możliwość wyboru długości klucza szyfrującego dane w sieci bezprzewodowej 64-bit lub 128-bit. Większa długość klucza podniesie poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej, ale przepustowość będzie mniejsza. --Transmit Key: Możliwość podania czterech kluczy szyfrujących. [Konfiguracja 802.1X] -- EAP TYPE (Extensible Authentication Protocol Authentication Types): Ponieważ bezpieczeństwo WLAN jest niezbędne i autentykacja EAP dostarcza lepszych środków zabezpieczeń połączenia WLAN, punkty dostępowe rozwijają się i producenci dodają do urządzeń typ autentykacji EAP. Kilka z najbardziej powszechnych typów autentykacji EAP zawiera MD5,GTC,TLS,EAP,TTSL i PEAP. 18

19 Na ekranie, jak powyżej wybierz zakładkę Security, a następnie edytuj ją, by skonfigurować profil. By zdefiniować tryb zabezpieczeń, zaznacz okienko obok pożądanego trybu zabezpieczeń. WPA/WPA2: Wi-Fi Protected Access - Zabezpieczony dostęp Wi-Fi WPA/WPA2 Passphrase: Wi-Fi Protected Access Passphrase hasło zabezpieczonego dostępu Wi-Fi 802.1x: Włącza zabezpieczenie 802.1x Pre-Shared Key (Static WEP): Umożliwia użycie współdzielonych kluczy zdefiniowanych w punkcie dostępowym i w komputerze. By zdefiniować współdzielone klucze szyfrujące, zaznacz okienko Shared Key i kliknij Configure, by uzupełnić okno Define Shared Keys None: Brak zabezpieczenia (niezalecane) Uwaga: W trybie IEEE n funkcja zabezpieczeń WEP jest nieaktywna. Gdy punkt dostępowy, do którego podłącza się kartę bezprzewodową ma włączoną opcję WEP, a klient ma uruchomione szyfrowanie WEP, upewnij się, że w zakładce Security zaznaczono Allow Association to Mixed Cells, by umożliwić połączenie. By zakończyć konfigurację szyfrowania WEP, w zakładce Advanced zakładki Profile Management wybierz tryb uwierzytelniania IEEE Aby skonfigurować klucze szyfrujące (Encryption Keys) w trybie zabezpieczeń Pre-Shared keys (Static WEP): 19

20 Uwaga: Wybierając inny wariant Security Options sposób konfiguracji jest inny. Wybierz odpowiedni sposób zabezpieczenia i skonfiguruj odpowiedni klucz według potrzeb. Edycja zakładki Advanced Okno, jak na ekranie poniżej umożliwia wprowadzenie zaawansowanych zmian konfiguracyjnych do profilu. Power Save Mode - z rozwijanej listy wybierz pożądany tryb oszczędzania energii. Maximum Wybierz opcję Maximum, by umożliwić punktowi dostępowemu buforowanie nadchodzących informacji dla bezprzewodowej karty sieciowej. Karta okresowo wykryje punkt dostępowy, by sprawdzić, czy jakiekolwiek wiadomości oczekują. Normal opcja Normal używa trybu Maximum podczas odbierania dużej ilości pakietów, a następnie przełącza się z powrotem w tryb oszczędzania energii. 20

21 Off wyłącza oszczędzanie energii poprzez ciągłe zasilanie karty w trybie krótkiego czasu odpowiedzi wiadomości. Network Type (typ sieci): Istnieją dwa typy łączności sieciowej: Infrastructure Wszystkie klienckie urządzenia bezprzewodowe łączą się poprzez punkt dostępowy lub router bezprzewodowy. Ad-Hoc bezpośrednie połączenie z innym komputerem w trybie komunikacji peer-topeer, za pomocą bezprzewodowych kart sieciowych w poszczególnych komputerach (na przykład dwóch lub więcej bezprzewodowych kart sieciowych). Uwaga: Sieć typu Infrastructure posiada punkt dostępowy lub router bezprzewodowy. Wszystkie klienckie urządzenia bezprzewodowe łączą się z punktem dostępowym lub routerem bezprzewodowym. Sieć typu Ad-Hoc składa się jedynie z klientów, na przykład notebooków wyposażonych w bezprzewodowe karty sieciowe. By umożliwić komunikację, wszystkie bezprzewodowe karty sieciowe muszą pracować w trybie Ad-Hoc. Wireless Mode - Tryb bezprzewodowy: Obsługuje transmisję 2.4GHz z prędkością 150Mbps oraz 2.4GHz z prędkością 11 Mbps w sieciach z punktem dostępu. Tryb pracy bezprzewodowej karty sieciowej musi odpowiadać trybowi pracy bezprzewodowego punktu dostępowego, z którym karta się łączy. Wireless Mode when Starting an Ad Hoc Network - Tryb bezprzewodowy podczas uruchamiania sieci Ad Hoc: Określa transmisję 2.4 GHz 150/54/11 Mbps podczas uruchamiania sieci Ad Hoc, jeżeli podczas skanowania wszystkich dostępnych trybów nie znaleziono żadnej sieci. W tym trybie można również wybrać kanał używany przez bezprzewodową kartę sieciową. Dostępne kanały są zależne od standardu narodowego. Jeżeli karta nie wykryje żadnych innych kart Ad Hoc, kanał do uruchomienia sieci Ad Hoc zostanie przydzielony automatycznie. Tryb pracy bezprzewodowej karty sieciowej musi odpowiadać trybowi pracy oraz kanałom klientów, z którymi się łączy Authentication Mode - Tryb uwierzytelniania : Wybierz tryb, którego karta bezprzewodowa będzie używać do uwierzytelnienia podczas podłączania do punktu dostępowego. W trybie Automatic karta będzie próbowała uwierzytelnić połączenie używając współdzielonego klucza, jednak w przypadku niepowodzenia przełączy się w tryb uwierzytelniania niezabezpieczonego. Open System zezwala karcie na próbę uwierzytelnienia niezależnie od ustawień WEP. Połączenie z punktem dostępowym nastąpi tylko wtedy, gdy klucze WEP bezprzewodowej karty sieciowej i punktu dostępowego są identyczne. Shared-key pozwala karcie na połączenie tylko z punktem dostępu posiadającym identyczny klucz WEP. 21

22 Dla sieci typu Infrastructure (punkt dostępu), kliknij Preferred AP, by ustalić maksymalnie cztery punkty dostępu dla karty-klienta, z którymi będzie ona mogła się połączyć. Wskazane punkty dostępowe mają różny priorytet najwyższy ma nr 1. Usuwanie profilu 1. Przejdź do zakładki Profile Management. 2. Wybierz z listy profili nazwę tego, który chcesz usunąć. 3. Kliknij Remove. Uwaga: Aktualnie używanego profilu nie można usunąć. Przełączanie profilu 1. Przejdź do ekranu Profile Management. 2. Wybierz z listy profili nazwę tego, który chcesz włączyć. 3. Kliknij Activate. Eksport profilu 1. Wyświetl zakładkę Profile Management, podświetl profil, który chcesz wyeksportować. 2. Kliknij Export, poniżej pojawi się okno Export Profile. 3. Odszukaj lokalizację, w której chcesz zapisać eksportowany profil. 4. Kliknij Save. Profil powinien zostać wyeksportowany do wskazanej lokalizacji. 22

23 Import profilu 1. W zakładce Profile Management kliknij Import... Poniżej pojawi się okno Import Profile. 2. Odszukaj lokalizację zawierającą poszukiwany profil. 3. Podświetl nazwę profilu 4. Kliknij Open. Zaimportowany profil pojawi się na liście profili. Skanowanie dostępnych sieci 1. Kliknij Scan w zakładce Profile Management, pojawi się okno Available Infrastructure and Ad Hoc Networks - dostępne sieci Infrastructure oraz Ad Hoc. 2. Kliknij Refresh, by odświeżyć listę w dowolnym momencie. 23

24 3. Podświetl nazwę sieci i kliknij Activate, by podłączyć się do dostępnej sieci. Jeżeli dla wybranej sieci nie istnieje żaden profil konfiguracyjny, pojawi się zakładka General okna Profile Management. Wpisz nazwę profilu i kliknij OK, by utworzyć profil konfiguracyjny dla wybranej sieci. Zarządzanie automatycznym wyborem profilu Funkcja automatycznego wyboru pozwala bezprzewodowej karcie sieciowej na automatyczne wybranie profilu z listy i użycie go do podłączenia się do sieci. By dodać nowy profil do listy Auto Selected Profiles, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1. W zakładce Profile Management kliknij Order Profiles Pojawi się okno Auto Profile Selection Management z listą wszystkich utworzonych profili w sekcji Available Profiles. 24

25 3. Podświetl profile, które chcesz dodać do listy automatycznego wyboru i kliknij Add. Profil pojawi się w oknie Auto Selected Profiles. 4. Podświetl profil w oknie Auto Selected Profiles. 5. Kliknij Move Up albo Move Down (Przesuń w górę, Przesuń w dół), według uznania. Uwaga: Pierwszy profil w oknie Auto Selected Profiles ma najwyższy priorytet, ostatni profil ma najniższy priorytet. 6. Kliknij OK. 7. Zaznacz opcję Auto Select Profiles w zakładce Profile Management Uwaga: Gdy opcja automatycznego wyboru profilu jest aktywna (po zaznaczeniu Auto Select Profiles w zakładce Profile Management), karta rozpocznie skanowanie dostępnych sieci. Do podłączenia do sieci zostanie użyty profil o najwyższym priorytecie i takim samym SSID, jak jedna ze znalezionych sieci. Gdy podłączenie się nie powiedzie, karta będzie próbowała używać kolejnych profili o najwyższym priorytecie, aż dostępna sieć zostanie odnaleziona. Diagnostyka Zakładka Diagnostics programu narzędziowego zawiera przyciski używane do uzyskiwania statystyk wysyłania i odbioru. Zakładka Diagnostics nie wymaga żadnej konfiguracji. Zakładka Diagnostics zawiera następujące dane diagnostyczne dotyczące ramek odebranych i wysłanych przez bezprzewodową kartę sieciową: Ramki odebrane i wysłane w trybie Multicast. Ramki odebrane i wysłane w trybie Broadcast. Ramki odebrane i wysłane w trybie Unicast. Suma bajtów wysłanych i odebranych. 25

26 Informacje związane ze sterownikiem Widoczne powyżej okno Adapter Information zawiera podstawowe informacje dotyczące bezprzewodowej karty sieciowej oraz interfejsu sterowników sieciowych NDIS. Informacje o karcie dostępne są poprzez zakładkę Diagnostics. Card Name nazwa bezprzewodowej karty sieciowej. MAC Address Adres MAC bezprzewodowej karty sieciowej. Driver Nazwa oraz ścieżka dostępu sterownika bezprzewodowej karty sieciowej. Driver Version Wersja sterownika bezprzewodowej karty sieciowej. Driver Date Data utworzenia sterownika bezprzewodowej karty sieciowej. Client Name Nazwa komputera klienta. Informacje statystyczne dotyczące odbioru i wysyłania Okno Advanced Statistics zawiera dane statystyczne dotyczące wysyłania i odbierania dla następujących parametrów danych wysyłanych i odbieranych przez bezprzewodową kartę sieciową: 26

27 Konfiguracja w systemie Windows Vista Po zainstalowaniu sterownika karty bezprzewodowej, system Windows Vista wyświetli następujący komunikat dotyczący łączności bezprzewodowej w zasobniku systemowym: Ikona oznacza, że połączenie zostało ustanowione. Ikona oznacza brak połączenia. Jeżeli ikona nie pojawia się w ogóle, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Jeżeli ikona ciągle się nie pojawia, sterownik może być zainstalowany niepoprawnie, bądź karta nie jest podłączona do komputera. Spróbuj jeszcze raz zainstalować sterowniki urządzenia. Krok 1: Wybierz Start Wszystkie programy Panel Sterowania. 27

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu USB-N66 Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu PL7253 Druga Edycja Marsz 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych Dariusz Chaładyniak Podstawy działania sieci bezprzewodowych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Podstawy działania

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo