Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje Copyright (c) 2009, Asmax International. All Rights Reserved.

2 Ta instrukcja jest przeznaczona dla użycia z urządzeniem Asmax USB 715N Wireless. Informacje zawarte w tym dokumencie zostały sprawdzone dla danego urządzenia; jednakże nie ma żadnej gwarancji na jej poprawną zawartość. Producent nie daje żadnej gwarancji i nie przyjmuje zażaleń dotyczących dokładności, kompletności tego dokumentu i nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę albo szkodę. Ten produkt jest chroniony prawami autorskimi. Treść niniejszej publikacji nie może być powielana w jakiejkolwiek części lub w całości, przechowywana, zapisana w systemie wyszukiwania informacji, tłumaczona na jakikolwiek język lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, mechaniczne, magnetyczne, elektroniczne, optycznie, ksero, instrukcja obsługi lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Marka i nazwa produktu są znakami fabrycznymi poszczególnych przedsiębiorstw. Są one używane do celów identyfikacji. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 2

3 Zawartość Stanowisko FCC dotyczące promieniowania radiowego... 4 Deklaracja zgodności CE... 5 Zawartość opakowania... 5 Wprowadzenie... 5 Główne funkcje... 6 Status diody LED... 6 Instalacja urządzenia... 7 Instalacja oprogramowania i sterowników... 7 Konfiguracja w systemie Windows XP Deinstalacja oprogramowania Usuwanie programu narzędziowego Zakładka Current Status Zakładka Profile Management Dodawanie lub modyfikacja profilu konfiguracyjnego Usuwanie profilu Przełączanie profilu Eksport profilu Import profilu Skanowanie dostępnych sieci Zarządzanie automatycznym wyborem profilu Diagnostyka Konfiguracja w systemie Windows Vista Konfiguracja WPS Metoda PBC (Push Button Configuration konfiguracja jednoprzyciskowa) Metoda z użyciem kodu PIN Specyfikacja Usuwanie podstawowych problemów Słowniczek Informacje kontaktowe Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

4 Świadectwo zgodności FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów Federalnej Komisji Komunikacji (FCC klasa B, część 15). UWAGA: Wszelkie przeróbki tego urządzenia, na które nie uzyskano wyraźnej zgody instytucji odpowiedzialnej za przestrzeganie zgodności z normami, mogą skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia. To urządzenie przeszło pomyślnie testy na zgodność z normą dla urządzeń cyfrowych klasy B w rozumieniu części 15 przepisów FCC. Normy te mają zapewnić należytą ochronę przed szkodliwą interferencją z innymi urządzeniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, używa i może emitować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w konkretnej konfiguracji interferencja nie będzie miała miejsca. Jeśli urządzenie stwarza interferencję zakłócającą pracę odbiorników radiowych i telewizyjnych, co da się stwierdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, można zastosować poniższe zabiegi, by zmniejszyć intensywność zakłóceń: Zmienić ukierunkowanie anteny odbiorczej lub przenieść ją w inne miejsce. Zwiększyć dystans między odbiornikiem a miejscem eksploatacji urządzenia. Podłączyć urządzenie do gniazda należącego do odrębnego obwodu niż ten, do którego przyłączony jest odbiornik. Zasięgnąć porady sprzedawcy. Stanowisko FCC dotyczące promieniowania radiowego Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z ograniczeniami i limitami ustalonymi przez FCC, dotyczącymi stopnia emisji fal radiowych w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie oraz jego antena nie powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie innej działającej anteny, bądź nadajnika/odbiornika. By spełniać wymagania FCC dotyczące emisji fal radiowych, antena używana wraz z niniejszym urządzeniem musi być zainstalowana z zachowaniem przynajmniej dwudziestocentymetrowego odstępu od ludzi oraz nie może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie innej działającej anteny, bądź nadajnika/odbiornika. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 20cm od pracującego urządzenia. 4

5 Deklaracja zgodności CE Deklaracja zgodności CE stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymogi ustalone w Dyrektywie Rady dotyczącej zgodności obowiązujących w poszczególnych stanach przepisów związanych ze Zgodnością Elektromagnetyczną (89/336/EEC), Dyrektywą Niskich Napięć (73/23/EEC) i Nowelizacją Dyrektywy (93/68/EEC), oraz procedurami zawartymi w Dyrektywie Rady Europy 99/5/EC oraz 89/3360EEC. Europejskie standardy określają maksymalną moc nadawczą na poziomie 100mW EIRP oraz zakres częstotliwości GHz; We Francji zakres ten wynosi GHz, w związku z czym urządzenie musi zostać dostosowane do użytku domowego. Zawartość opakowania W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy: Jeden adapter bezprzewodowy Asmax USB 715N Wireless Przewodnik do szybkiej instalacji Dysk CD zawierający instrukcję obsługi oraz oprogramowanie do zarządzania urządzeniem W przypadku braku któregokolwiek z elementów proszę o kontakt ze sprzedawcą. Instrukcje obsługi oraz sterowniki można pobrać bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje. Wprowadzenie Asmax USB 715N Wireless jest zgodny ze standardem IEEE n oraz IEEE b/g. Umożliwia bezprzewodowe połączenie komputera do sieci lokalnej. Wykorzystuje bezprzewodową technologię RF (Radio Frequency) do wysyłania i odbioru danych. Z tym urządzeniem możesz łatwo rozbudować swoją bezprzewodową sieć komputerową. Połącz się z punktem dostępowym i uzyskaj dostęp do szybkiego łącza w standardzie IEEE n, kiedy udostępniasz bądź pobierasz zdjęcia, pliki, muzykę, wideo, drukarki czy gdy korzystasz z dysków sieciowych i zgromadzonych na nich danych. Dzięki szybkiemu połączeniu z siecią bezprzewodową możesz cieszyć się także płynnymi rozmowami telefonicznymi, grami sieciowymi, czy transmisją wideo. Dzięki technologii IEEE n, zwiększonej przepustowości, wykorzystującej technologię MIMO (multiple input, multiple output antennas anteny wielokrotnego wejścia i wyjścia), zdolność do automatycznej regulacji transferu pozwala na zwiększenie prędkości przesyłania pakietów danych do maksymalnej wartości 150Mbps. Karta 5

6 posiada również funkcję przeciwdziałającą przeciążeniu łącza oraz jest w pełni kompatybilna z innymi urządzeniami wcześniejszych standardów IEEE b/g. Szyfrowanie WEP, WPA oraz WPA2 zapobiega atakom zewnętrznym i chroni Twoje dane. Urządzenie umożliwia transmisje peer-to-peer pomiędzy kompatybilnymi użytkownikami, przy wykorzystaniu takiej metody połączenia punkt dostępowy nie będzie potrzebny. Urządzenie oferuje łatwą instalację w systemie operacyjnym poprzez prostą procedurę instalacji krok po kroku oraz dołączone oprogramowanie do zarządzania kartą bezprzewodową oraz uzyskanie wydajnego połączenia z siecią bezprzewodową w korporacji, biurze, mieszkaniu dla użytkowników. Dzięki bezkonkurencyjnie sprawnemu połączeniu bezprzewodowemu, znakomitemu odbiorowi oraz wysokiemu poziomowi zabezpieczeń, Asmax USB 715N jest najlepszym wyborem do przystosowania Twojego komputera do pracy w sieci bezprzewodowej lub do rozbudowy i usprawnienia funkcjonalności już istniejącej sieci. Główne funkcje Kompatybilność ze standardem IEEE n, IEEE b/g oraz urządzeniami pracującymi w tych standardach, maksymalny transfer danych to 150Mbps Dynamiczna prędkość transmisji: 150, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 i 6Mbps dla IEEE n Wsparcie dla szyfrowanej transmisji danych w standardzie WEP Wsparcie dla szyfrowanej transmisji danych w standardzie WPA, WPA2 Wsparcie dla dwóch głównych istniejących topologii sieci bezprzewodowych: Infrastructure (Access Point) i Ad-Hoc (Peer-to-Peer) Wspiera ochronę transmitowanych danych automatycznie zwiększając wydajność Urządzenie wyposażone jest w interfejs USB Wsparcie dla trybu oszczędzania energii Profile użytkownika oraz przegląd dostępnych sieci bezprzewodowych z poziomy aplikacji zarządzającej Wsparcie dla systemów Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Możliwy roaming pomiędzy punktami dostępowymi po skonfigurowaniu w trybie Infrastructure Łatwość konfiguracji oraz bieżący monitoring. Interfejs USB 2.0 Prosta instalacja krok po kroku dzięki aplikacji ze sterownikami znajdującymi się na dołączonej do urządzenia płycie CD Status diody LED Dioda LED w górnej części tej karty wskazuje status urządzenia. Migające zielone światło oznacza wysyłanie i odbieranie danych z sieci bezprzewodowej. 6

7 Instalacja urządzenia 1. Podłącz urządzenie Asmax USB 715N Wireless do wolnego portu USB (możesz wykorzystać dołączony do urządzenia przedłużacz USB). 2. Urządzenie nie posiada zewnętrznego zasilania. Po podłączeniu (jeśli komputer jest włączony) dioda urządzenia powinna się zapalić na zielono. Instalacja oprogramowania i sterowników Aby sterowniki i oprogramowanie do urządzenia bezprzewodowego zostało poprawnie załadowane i skonfigurowane należy uzyskać od administratora sieci bezprzewodowej, do której chcesz się podłączyć, następujące dane potrzebne do uzyskania połączenia bezprzewodowego: Nazwę klienta sieci bezprzewodowej SSID sieci bezprzewodowej Unikalną nazwę komputera klienckiego i grupy roboczej Konto sieciowe, nazwę użytkownika i hasło Adres IP, adres bramy i maski podsieci, jeśli nie używasz serwera DHCP Każdy komputer w sieci jest identyfikowany poprzez unikalny adres sieciowy. Są dwie metody przydzielania adresów sieciowych komputerom w sieciach TCP/IP: Statycznie, poprzez ręczne wpisanie każdemu komputerowi klienckiemu odpowiednich wartości Dynamicznie, poprzez automatyczne uzyskanie potrzebnych wartości z serwera DHCP W sieciach ze statycznym przyznawaniem adresu IP administrator sieci komputerowej ręcznie przydziela adres IP każdemu komputerowi. Komputer używa tego samego adresu IP podczas logowania się do sieci. Możemy ręcznie zmienić adres IP w ramce dialogowej Właściwości Sieci. Sieci używające statycznie nadawanych adresów IP nie potrzebują dodatkowego oprogramowania do zarządzania siecią. W sieci z dynamicznie przyznawanymi adresami IP, serwer DHCP umieszczony w sieci dynamicznie przydziela adresy IP wszystkim klienckim komputerom zawsze podczas logowania się do sieci. Sieci używające dynamiczne przydzielanych adresów IP wymagają skonfigurowania do współpracy z serwerem DHCP. Kreator krok po kroku poprowadzi Cię przez proces instalacji narzędzi do obsługi urządzenia i sterowników dla Windows 2000, XP i Visty. Przed zainstalowaniem oprogramowania należy podłączyć adapter do komputera. Po tym, pojawi się monit Kreator znajdowania nowego sprzętu, kliknij przycisk Anuluj i uruchom program Setup.exe zamieszczony na dołączonej do urządzenia płycie CD. Instalacja w systemach operacyjnych Windows 2000, XP i Vista są bardzo podobne, więc jako przykład instalacji podamy instalację urządzenia w systemie operacyjnym Windows XP. 7

8 Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM, kliknij przycisk Start i wybierz Uruchom. W oknie, które się pojawi, wpisz X:\ ASMAX USB 715N\ Setup.exe (gdzie X to litera Twojego napędu CD-ROM; USB 715N to katalog z oprogramowaniem instalacyjnym umieszczony na płycie CD). Powinien pojawić się ekran jak na rysunku poniżej. Po chwili pojawi się okno jak na rysunku poniżej. Kliknij Next, by kontynuować. 8

9 Następnie należy wybrać typ instalacji. Zalecamy wybranie opcji Install Client Utilities and Driver (instalacja programu obsługowego urządzenia oraz sterowników). Wybierz Install Driver Only, by zainstalować sam sterownik. Wybierz Make Driver Installation Diskette(s), by utworzyć dysk instalacyjny. Kliknij Next, by kontynuować. Kliknij Browse, by zmienić folder docelowy instalacji oprogramowania, następnie, w oknie widocznym poniżej kliknij Next. 9

10 Następnie wskaż folder instalacyjny. Możesz utworzyć nowy lub wybrać z listy Existing Folders jeden z istniejących. Zalecane jest zachowanie ustawienia domyślnego. Kliknij Next, by kontynuować instalację. Wybierz program konfiguracyjny. Jeżeli masz wątpliwości, pozostaw ustawienie domyślne. Następnie kliknij Next, by kontynuować. 10

11 Proszę teraz zaczekać na dokończenie instalacji. Uwaga: W systemie Windows XP, Kreator Instalacji udzieli Ci wszystkich niezbędnych w trakcie procesu instalacji wskazówek. Nasze sterowniki zostały dokładnie przetestowane i będą działać z Twoim systemem operacyjnym. Kliknij Kontynuuj mimo wszystko, by przejść do kolejnego etapu instalacji. 11

12 Po przejściu wszystkich opisanych powyżej kroków pojawi się ekran jak poniżej. Kliknij Finish, by zakończyć instalację i uruchomić system ponownie. 12

13 Konfiguracja w systemie Windows XP Urządzenie Asmax USB 715N Wireless może być skonfigurowane przez narzędzie dla systemu Windows 2000, XP i Vista. Ten rozdział omawia sposób konfiguracji urządzenia w systemie Windows XP do bezprzewodowego połączenia z siecią WLAN oraz funkcje szyfrowania danych. Czynności konfiguracyjne w Windows 2000, XP i Vista są podobne. W konfiguracji w systemie Windows XP lub Vista za pomocą wbudowanego w te systemy operacyjne oprogramowania narzędziowego, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w tych systemach operacyjnych. Po pomyślnym zainstalowaniu programu obsługowego oraz sterownika, w zasobniku systemowym pojawi się ikona, lub. Znajduje się ona w dolnej części ekranu i za pomocą koloru pokazuje siłę sygnału i wskaźnik mocy odbieranego sygnału (RSSI). Szara ikona oznacza brak połączenia. Czerwona ikona oznacza słabą siłę sygnału i RSSI na poziomie niższym niż 5dB. Żółta ikona oznacza słabą siłę sygnału i RSSI na poziomie pomiędzy 5dB, a 10dB. Zielona ikona oznacza dobrą siłę sygnału i RSSI na poziomie pomiędzy 10dB, a 20dB. W całości zielona ikona oznacza doskonałą siłę sygnału i RSSI większe niż 20dB. Kliknij dwukrotnie ikonę, by uruchomić oprogramowanie. Program można uruchomić również klikając kolejno: Start Programy ASMAX USB 715N. Oprogramowanie posiada wbudowane narzędzia umożliwiające: Wyświetlanie informacji o aktualnym statusie Dodawanie i edycję profili konfiguracyjnych Wyświetlanie aktualnych informacji diagnostycznych Uwaga: Jeżeli używasz systemu Windows XP lub Vista, możesz do konfiguracji sieci bezprzewodowej użyć narzędzi systemowych (by użyć tej funkcji musisz uaktualnić swój system operacyjny o dodatek najnowszy dla danego systemu operacyjnego Service Pack). Jeżeli chcesz skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą narzędzi systemowych, wyjdź z programu obsługowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie wyświetlone opcje, z których należy wybrać Select Client Software Windows., zostaną 13

14 Deinstalacja oprogramowania W pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, przesuń kursor na Ustawienia, a następnie kliknij Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę System. Następnie, w oknie System, kliknij zakładkę Sprzęt. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń, dwukrotnie kliknij Karty sieciowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na USB Wireless Adapter. Kliknij Odinstaluj.... System odinstaluje sterowniki adaptera z Twojego komputera. Usuwanie programu narzędziowego 1. W pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, przesuń kursor na Ustawienia, a następnie kliknij Panel sterowania. 2. Kliknij dwukrotnie Dodaj/Usuń programy, odszukaj na liście zainstalowanych programów Wireless Utility, a następnie kliknij Usuń. 3. Postępowanie zgodnie z instrukcjami. Kreator instalacji odinstaluje program z komputera. 14

15 Zakładka Current Status Zakładka Current Status zawiera ogólne informacje dotyczące programu i jego działania. Zakładka Current Status nie wymaga żadnych ustawień. Poniższa lista opisuje poszczególne informacje zawarte w zakładce Current Status. Profile Name nazwa aktualnie wybranego profilu konfiguracyjnego. Konfiguracja nazwy profilu zostanie opisana w zakładce General ekranu Profile Management. Link Status pokazuje, czy urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej. Wireless Mode Pokazuje tryb bezprzewodowy. Network Type Typ sieci i aktualnie podłączonego komputera. Opcje zawierają: Infrastructure (punkt dostępowy) Ad Hoc 15

16 Uwaga: Opcje trybu bezprzewodowego można konfigurować w zakładce Advanced zakładki Profile Management. IP Address Wyświetla adres IP komputera. Current Channel Pokazuje aktualnie podłączony kanał. Data Encryption Wyświetla typ szyfrowania danych wykorzystywany przez sterownik. Skonfiguruj typ szyfrowania danych w zakładce Security zakładki Profile Management. Server Based Authentication Pokazuje użycie uwierzytelniania opartego na serwerze. Signal Strength Pokazuje siłę sygnału. Kliknij Advanced, by zobaczyć zaawansowane informacje dotyczące programu i jego działania. Zakładka Profile Management Kliknij zakładkę Profile Management w oprogramowaniu narzędziowym, pojawi się ekran, jak poniżej. Zakładka Profile Management pozwala na: Dodawanie nowego profilu Modyfikowanie profilu Usuwanie profilu Aktywację profilu Import profilu Eksport profilu Skanowanie dostępnych sieci Zamawianie profili 16

17 Dodawanie lub modyfikacja profilu konfiguracyjnego By dodać nowy profil konfiguracyjny, kliknij New w zakładce Profile Management. By zmodyfikować profil konfiguracyjny, wybierz profil z listy i kliknij Modify. Pojawi się okno dialogowe Profile Management. Edycja zakładki General Profile Name Wpisz nazwę profilu konfiguracyjnego. Nazwa ta powinna być unikalna. Nazwy profili nie rozróżniają wielkich i małych liter. Client Name Wpisz nazwę profilu określającą urządzenie klienckie. Network Names (SSIDs) Wpisz nazwę sieci bezprzewodowej IEEE Maksymalna ilość znaków w tym polu to 32. Edycja zakładki Security [Uwierzytelnianie sieciowe] -- Open System: Żadne uwierzytelnienie nie jest potrzebne pomiędzy urządzeniami w sieci bezprzewodowej. -- Shared Key: Urządzenia używają współdzielonego klucza (WEP Key) do uzyskania połączenia ze sobą. Wprowadź taki sam klucz sieciowy, jak na punkcie dostępowym do którego chcesz się podłączyć. 17

18 -- WPA-PSK: Jest to specjalny system uwierzytelnienia dla użytkowników domowych bez używania zewnętrznego serwera uwierzytelniającego, dostarcza tej samej silnej ochrony użytkownikowi. -- WPA2-PSK: Ta możliwość będzie możliwa do wyboru tylko, jeśli bezprzewodowa karta sieciowa i sterownik wspiera WPA2 -- WPA 802.1X: Uwierzytelnianie 802.1x jest wymagane w WPA. W jest standardem, w 802.1x było opcjonalne. -- WPA X: WPA2 jest następną generacją standardu bezpieczeństwa w Wi-Fi, łączącą najpotężniejszą autentykacje i techniki szyfrowania, by ochronić sieci bezprzewodowe od nieautoryzowanego dostępu. Oparty na nowym standardzie IEEE i, WPA2 dodaje nową metodę szyfrowania Advanced Standard Encryption (AES) do oryginalnej specyfikacji WPA, by dostarczyć bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST) zaleca używanie protokołu AES do zabezpieczenia danych w sieciach rządowych. [Szyfrowanie danych] -- Disabled: Wyłączone szyfrowanie WEP. -- WEP: Włączone szyfrowanie WEP. Jeśli wybrałeś tą metodę szyfrowania danych musisz podać wartość klucza i jego długość 64 bit lub 128 bit. -- TKIP: Włączone szyfrowanie TKIP. Jeśli wybrałeś szyfrowanie TKIP, musisz podać klucz sieciowy, następnie ponownie wpisać go w celu potwierdzenia. -- Klucze są używane do szyfrowania transmitowanych przez sieć bezprzewodową danych. Wypełnij pole Static WEP korzystając z przykładów poniżej. 64-bit: Wprowadź 10 wartości Hex (w zakresie A-F, a-f, i 0-9 ) jako klucze szyfrowania. Np.: aef 128-bit: Wprowadź 26 wartości Hex (w zakresie A-F, a-f, i 0-9 ) jako klucze szyfrowania. Np.: abcdef -- WEP Key Size: Możliwość wyboru długości klucza szyfrującego dane w sieci bezprzewodowej 64-bit lub 128-bit. Większa długość klucza podniesie poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej, ale przepustowość będzie mniejsza. --Transmit Key: Możliwość podania czterech kluczy szyfrujących. [Konfiguracja 802.1X] -- EAP TYPE (Extensible Authentication Protocol Authentication Types): Ponieważ bezpieczeństwo WLAN jest niezbędne i autentykacja EAP dostarcza lepszych środków zabezpieczeń połączenia WLAN, punkty dostępowe rozwijają się i producenci dodają do urządzeń typ autentykacji EAP. Kilka z najbardziej powszechnych typów autentykacji EAP zawiera MD5,GTC,TLS,EAP,TTSL i PEAP. 18

19 Na ekranie, jak powyżej wybierz zakładkę Security, a następnie edytuj ją, by skonfigurować profil. By zdefiniować tryb zabezpieczeń, zaznacz okienko obok pożądanego trybu zabezpieczeń. WPA/WPA2: Wi-Fi Protected Access - Zabezpieczony dostęp Wi-Fi WPA/WPA2 Passphrase: Wi-Fi Protected Access Passphrase hasło zabezpieczonego dostępu Wi-Fi 802.1x: Włącza zabezpieczenie 802.1x Pre-Shared Key (Static WEP): Umożliwia użycie współdzielonych kluczy zdefiniowanych w punkcie dostępowym i w komputerze. By zdefiniować współdzielone klucze szyfrujące, zaznacz okienko Shared Key i kliknij Configure, by uzupełnić okno Define Shared Keys None: Brak zabezpieczenia (niezalecane) Uwaga: W trybie IEEE n funkcja zabezpieczeń WEP jest nieaktywna. Gdy punkt dostępowy, do którego podłącza się kartę bezprzewodową ma włączoną opcję WEP, a klient ma uruchomione szyfrowanie WEP, upewnij się, że w zakładce Security zaznaczono Allow Association to Mixed Cells, by umożliwić połączenie. By zakończyć konfigurację szyfrowania WEP, w zakładce Advanced zakładki Profile Management wybierz tryb uwierzytelniania IEEE Aby skonfigurować klucze szyfrujące (Encryption Keys) w trybie zabezpieczeń Pre-Shared keys (Static WEP): 19

20 Uwaga: Wybierając inny wariant Security Options sposób konfiguracji jest inny. Wybierz odpowiedni sposób zabezpieczenia i skonfiguruj odpowiedni klucz według potrzeb. Edycja zakładki Advanced Okno, jak na ekranie poniżej umożliwia wprowadzenie zaawansowanych zmian konfiguracyjnych do profilu. Power Save Mode - z rozwijanej listy wybierz pożądany tryb oszczędzania energii. Maximum Wybierz opcję Maximum, by umożliwić punktowi dostępowemu buforowanie nadchodzących informacji dla bezprzewodowej karty sieciowej. Karta okresowo wykryje punkt dostępowy, by sprawdzić, czy jakiekolwiek wiadomości oczekują. Normal opcja Normal używa trybu Maximum podczas odbierania dużej ilości pakietów, a następnie przełącza się z powrotem w tryb oszczędzania energii. 20

21 Off wyłącza oszczędzanie energii poprzez ciągłe zasilanie karty w trybie krótkiego czasu odpowiedzi wiadomości. Network Type (typ sieci): Istnieją dwa typy łączności sieciowej: Infrastructure Wszystkie klienckie urządzenia bezprzewodowe łączą się poprzez punkt dostępowy lub router bezprzewodowy. Ad-Hoc bezpośrednie połączenie z innym komputerem w trybie komunikacji peer-topeer, za pomocą bezprzewodowych kart sieciowych w poszczególnych komputerach (na przykład dwóch lub więcej bezprzewodowych kart sieciowych). Uwaga: Sieć typu Infrastructure posiada punkt dostępowy lub router bezprzewodowy. Wszystkie klienckie urządzenia bezprzewodowe łączą się z punktem dostępowym lub routerem bezprzewodowym. Sieć typu Ad-Hoc składa się jedynie z klientów, na przykład notebooków wyposażonych w bezprzewodowe karty sieciowe. By umożliwić komunikację, wszystkie bezprzewodowe karty sieciowe muszą pracować w trybie Ad-Hoc. Wireless Mode - Tryb bezprzewodowy: Obsługuje transmisję 2.4GHz z prędkością 150Mbps oraz 2.4GHz z prędkością 11 Mbps w sieciach z punktem dostępu. Tryb pracy bezprzewodowej karty sieciowej musi odpowiadać trybowi pracy bezprzewodowego punktu dostępowego, z którym karta się łączy. Wireless Mode when Starting an Ad Hoc Network - Tryb bezprzewodowy podczas uruchamiania sieci Ad Hoc: Określa transmisję 2.4 GHz 150/54/11 Mbps podczas uruchamiania sieci Ad Hoc, jeżeli podczas skanowania wszystkich dostępnych trybów nie znaleziono żadnej sieci. W tym trybie można również wybrać kanał używany przez bezprzewodową kartę sieciową. Dostępne kanały są zależne od standardu narodowego. Jeżeli karta nie wykryje żadnych innych kart Ad Hoc, kanał do uruchomienia sieci Ad Hoc zostanie przydzielony automatycznie. Tryb pracy bezprzewodowej karty sieciowej musi odpowiadać trybowi pracy oraz kanałom klientów, z którymi się łączy Authentication Mode - Tryb uwierzytelniania : Wybierz tryb, którego karta bezprzewodowa będzie używać do uwierzytelnienia podczas podłączania do punktu dostępowego. W trybie Automatic karta będzie próbowała uwierzytelnić połączenie używając współdzielonego klucza, jednak w przypadku niepowodzenia przełączy się w tryb uwierzytelniania niezabezpieczonego. Open System zezwala karcie na próbę uwierzytelnienia niezależnie od ustawień WEP. Połączenie z punktem dostępowym nastąpi tylko wtedy, gdy klucze WEP bezprzewodowej karty sieciowej i punktu dostępowego są identyczne. Shared-key pozwala karcie na połączenie tylko z punktem dostępu posiadającym identyczny klucz WEP. 21

22 Dla sieci typu Infrastructure (punkt dostępu), kliknij Preferred AP, by ustalić maksymalnie cztery punkty dostępu dla karty-klienta, z którymi będzie ona mogła się połączyć. Wskazane punkty dostępowe mają różny priorytet najwyższy ma nr 1. Usuwanie profilu 1. Przejdź do zakładki Profile Management. 2. Wybierz z listy profili nazwę tego, który chcesz usunąć. 3. Kliknij Remove. Uwaga: Aktualnie używanego profilu nie można usunąć. Przełączanie profilu 1. Przejdź do ekranu Profile Management. 2. Wybierz z listy profili nazwę tego, który chcesz włączyć. 3. Kliknij Activate. Eksport profilu 1. Wyświetl zakładkę Profile Management, podświetl profil, który chcesz wyeksportować. 2. Kliknij Export, poniżej pojawi się okno Export Profile. 3. Odszukaj lokalizację, w której chcesz zapisać eksportowany profil. 4. Kliknij Save. Profil powinien zostać wyeksportowany do wskazanej lokalizacji. 22

23 Import profilu 1. W zakładce Profile Management kliknij Import... Poniżej pojawi się okno Import Profile. 2. Odszukaj lokalizację zawierającą poszukiwany profil. 3. Podświetl nazwę profilu 4. Kliknij Open. Zaimportowany profil pojawi się na liście profili. Skanowanie dostępnych sieci 1. Kliknij Scan w zakładce Profile Management, pojawi się okno Available Infrastructure and Ad Hoc Networks - dostępne sieci Infrastructure oraz Ad Hoc. 2. Kliknij Refresh, by odświeżyć listę w dowolnym momencie. 23

24 3. Podświetl nazwę sieci i kliknij Activate, by podłączyć się do dostępnej sieci. Jeżeli dla wybranej sieci nie istnieje żaden profil konfiguracyjny, pojawi się zakładka General okna Profile Management. Wpisz nazwę profilu i kliknij OK, by utworzyć profil konfiguracyjny dla wybranej sieci. Zarządzanie automatycznym wyborem profilu Funkcja automatycznego wyboru pozwala bezprzewodowej karcie sieciowej na automatyczne wybranie profilu z listy i użycie go do podłączenia się do sieci. By dodać nowy profil do listy Auto Selected Profiles, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1. W zakładce Profile Management kliknij Order Profiles Pojawi się okno Auto Profile Selection Management z listą wszystkich utworzonych profili w sekcji Available Profiles. 24

25 3. Podświetl profile, które chcesz dodać do listy automatycznego wyboru i kliknij Add. Profil pojawi się w oknie Auto Selected Profiles. 4. Podświetl profil w oknie Auto Selected Profiles. 5. Kliknij Move Up albo Move Down (Przesuń w górę, Przesuń w dół), według uznania. Uwaga: Pierwszy profil w oknie Auto Selected Profiles ma najwyższy priorytet, ostatni profil ma najniższy priorytet. 6. Kliknij OK. 7. Zaznacz opcję Auto Select Profiles w zakładce Profile Management Uwaga: Gdy opcja automatycznego wyboru profilu jest aktywna (po zaznaczeniu Auto Select Profiles w zakładce Profile Management), karta rozpocznie skanowanie dostępnych sieci. Do podłączenia do sieci zostanie użyty profil o najwyższym priorytecie i takim samym SSID, jak jedna ze znalezionych sieci. Gdy podłączenie się nie powiedzie, karta będzie próbowała używać kolejnych profili o najwyższym priorytecie, aż dostępna sieć zostanie odnaleziona. Diagnostyka Zakładka Diagnostics programu narzędziowego zawiera przyciski używane do uzyskiwania statystyk wysyłania i odbioru. Zakładka Diagnostics nie wymaga żadnej konfiguracji. Zakładka Diagnostics zawiera następujące dane diagnostyczne dotyczące ramek odebranych i wysłanych przez bezprzewodową kartę sieciową: Ramki odebrane i wysłane w trybie Multicast. Ramki odebrane i wysłane w trybie Broadcast. Ramki odebrane i wysłane w trybie Unicast. Suma bajtów wysłanych i odebranych. 25

26 Informacje związane ze sterownikiem Widoczne powyżej okno Adapter Information zawiera podstawowe informacje dotyczące bezprzewodowej karty sieciowej oraz interfejsu sterowników sieciowych NDIS. Informacje o karcie dostępne są poprzez zakładkę Diagnostics. Card Name nazwa bezprzewodowej karty sieciowej. MAC Address Adres MAC bezprzewodowej karty sieciowej. Driver Nazwa oraz ścieżka dostępu sterownika bezprzewodowej karty sieciowej. Driver Version Wersja sterownika bezprzewodowej karty sieciowej. Driver Date Data utworzenia sterownika bezprzewodowej karty sieciowej. Client Name Nazwa komputera klienta. Informacje statystyczne dotyczące odbioru i wysyłania Okno Advanced Statistics zawiera dane statystyczne dotyczące wysyłania i odbierania dla następujących parametrów danych wysyłanych i odbieranych przez bezprzewodową kartę sieciową: 26

27 Konfiguracja w systemie Windows Vista Po zainstalowaniu sterownika karty bezprzewodowej, system Windows Vista wyświetli następujący komunikat dotyczący łączności bezprzewodowej w zasobniku systemowym: Ikona oznacza, że połączenie zostało ustanowione. Ikona oznacza brak połączenia. Jeżeli ikona nie pojawia się w ogóle, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Jeżeli ikona ciągle się nie pojawia, sterownik może być zainstalowany niepoprawnie, bądź karta nie jest podłączona do komputera. Spróbuj jeszcze raz zainstalować sterowniki urządzenia. Krok 1: Wybierz Start Wszystkie programy Panel Sterowania. 27

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Wireless USB Adapter

Wireless USB Adapter Wireless USB Adapter Welcome... 2 Package Contents... 2 Wireless USB Adapter Overview... 3 Interface... 3 LED Description... 3 WPS Button... 4 Wireless USB Adapter Installation... 4 Windows Vista... 4

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika)

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem Opakowanie karty powinno zawierać następujące pozycje: DWL-G650 Karta sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi. model: AW8

WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi. model: AW8 WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi model: AW8 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Dziękujemy za zakup wzmacniacza zasięgu sygnału. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

TL-WN821N Bezprzewodowa karta sieciowa Wireless N USB. Podręcznik użytkownika

TL-WN821N Bezprzewodowa karta sieciowa Wireless N USB. Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika TL-WN821N Bezprzewodowa karta sieciowa Wireless N USB PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WPCI-150A Karta bezprzewodowa PCI Lite N / 150Mbps V1.1_20110309 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wysyłania powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją)

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G520 Karta PCI sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus Xtreme G Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji Instalacja sterownika karty GW-7100U w systemie Windows 98, ME, 2000 oraz XP

Skrócona instrukcja instalacji Instalacja sterownika karty GW-7100U w systemie Windows 98, ME, 2000 oraz XP 71 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi cię przez proces instalacji karty GW-7100U oraz oprogramowania. W celu ustalenia połączenia do sieci bezprzewodowej, konieczne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B!

1.0 Bezpieczeństwo Gratulujemy zakupu urządzenia LogiLink WL0084B! Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy chronić środowisko

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

USB Adapter. Szybki Start. Zawartość zestawu. Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom

USB Adapter. Szybki Start. Zawartość zestawu. Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom Zawartość zestawu Karta sieciowa USB Wireless-G Przedłużacz USB CD-Rom instalacyjny Instrukcja użytkownika na CD-Rom USB Adapter Szybki Start Model: WUSB54GC 1 Rozpoczęcie instalacji WAŻNE: Nie instaluj

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista LW311 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 300 Mbps Sweex Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Seria Instant Wireless Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Jak zainstalować urządzenie WPC54G Zawartość zestawu: Karta sieciowa PCMCIA WPC54G (1) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. (2) Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WUSB-150/WUSB-150A Karta bezprzewodowa USB Lite N / 150Mbps V1.1_20110309 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wysyłania powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną

EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną 2 POLSKI EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Procedura instalacyjna...

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące pozycje: Karta USB sieci bezprzewodowej DWL-G122

Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące pozycje: Karta USB sieci bezprzewodowej DWL-G122 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE Przed rozpoczęciem Do korzystania z karty niezbędne są następujące elementy: DWL-G122 AirPlus G TM Karta USB

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Instalacji i Obsługi

CONCEPTRONIC. Instrukcja Instalacji i Obsługi CONCEPTRONIC Bezprzewodowa karta sieciowa USB C150RU/C150NANO/C150UAN/C150UAND/C300RU Instrukcja Instalacji i Obsługi Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8310

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8310 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8310 Zdobywca nagród Chip Listopad 2004 WL-8310 10.2005 WL-8310 1 Szanowni Państwo! Gratulujemy Państwa wyboru i zakupu bezprzewodowej karty sieciowej PLANET WL-8310. Mamy

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WUSB-300 V3 Bezprzewodowa Karata Sieciowa USB 300Mbps V 2.2_20130128 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wysyłania powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione.

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Uwaga! Chronić Sweex Wireless 300N Adapter USB przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi.

Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowa karta sieciowa WL-8315 802.11g. Skrócona instrukcja obsługi. Gratulujemy Państwu wyboru i zakupu bezprzewodowej karty sieciowej PLANET WL-8315. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dynamode ::Adapter Micro Bluetooth USB 2.0 EDR (zaokrąglony)

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dynamode ::Adapter Micro Bluetooth USB 2.0 EDR (zaokrąglony) INSTRUKCJA OBSŁUGI Dynamode ::Adapter Micro Bluetooth USB 2.0 EDR (zaokrąglony) Wstęp Adapter Bluetooth v2.0 USB umożliwia komunikacje z innymi urządzeniami Bluetooth w obrębie 150 metrów w wolnej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo