I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ"

Transkrypt

1 I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ JEDNODNIOWY 10 lutego 2011 lub 22 lutego 2011 lub 25 marca ,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowca: Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej w zakresie podstawowych wymagań, głównie z zakresu zarządzania ryzykiem. przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej krótka informacja w formie wykładowej 3. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w formie wykładowo-moderacyjnej teoria ryzyka DWUDNIOWY 23 i 24 lutego 2011 lub 22 i 23 marca ,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowcy: Strona 1 z 5

2 Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej w zakresie wymagań jej dotyczących. Wzorce dot. wypełniania kilku wybranych dokumentów, w tym głównie w zakresie dokumentowania zarządzania ryzykiem. przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej w formie wykładowej lub warsztatowej 3. Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w formie wykładu audyt 4. Samoocena omówienie w formie wykładu 5. Kontrola i audyt rodzaje i funkcje kontroli i audytu model osobowościowy kontrolera i audytora standardy w kontroli współpraca stron w kontroli konflikty w kontroli 6. Sprawozdawczość w kontroli 7. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w formie wykładowo-moderacyjnej teoria ryzyka TRZYDNIOWY 23 i 24 lutego oraz 1 marca 2011 lub 22, 23 i 24 marca ,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowcy: Strona 2 z 5

3 Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej w zakresie wymagań jej dotyczących. Wzorce dot. wypełniania wybranych dokumentów, w tym głównie w zakresie dokumentowania zarządzania ryzykiem. przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej w formie wykładowej lub warsztatowej case study dot. wypełniania wybranych dokumentów 3. Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w formie wykładu audyt 4. Samoocena omówienie w formie wykładu 5. Kontrola i audyt rodzaje i funkcje kontroli i audytu model osobowościowy kontrolera i audytora standardy w kontroli współpraca stron w kontroli konflikty w kontroli 6. Sprawozdawczość w kontroli 7. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w formie wykładowo-moderacyjnej: teoria ryzyka. II. AUDYT ZEROWY (Termin do indywidualnego uzgodnienia. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z sekretariatem Izby) Cel wykonania usługi: Wstępna weryfikacja procedur i dokumentacji funkcjonującej w organizacji w zakresie spełnienia wymagań dot. kontroli zarządczej ,00 PLN zł + VAT za jeden dzień audytu możliwość przedłużenia audytu zerowego w razie potrzeby o jeden dzień z dopłatą 3 000,00zł + VAT + pokrycie kosztów dojazdu audytora + pokrycie kosztów noclegu/ów audytora (przy odległości dalszej jak 100 km od Gliwic). Audytorzy:. Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC. Strona 3 z 5

4 Wynik końcowy prac dotyczących niniejszej oferty: Raport pisemny z audytu zerowego ze wskazaniem zaleceń. III. GRUPOWY WARSZTAT WDROŻENIOWY (28 lutego 2011; 7 marca 2011; 14 marca 2011; 21 marca 2011) praktyczna pomoc we wdrożeniu wymagań wynikających z kontroli zarządczej w oparciu o przekazane, nie wypełnione dokumenty wzorcowe; skorzystanie z wiedzy, doświadczenia i umiejętności innych podobnych jednostek/organizacji i wypracowanie w grupie podstawowej bazy danych, potrzebnej do wdrożenia kontroli zarządczej; praktyczne wypełnianie przykładów w dokumentacji wzorcowej; obniżenie kosztów konsultacji wdrożeniowej dzięki podzieleniu kosztów jednego wdrożenia proporcjonalnie na ilość uczestniczących w tym przedsięwzięciu jednostek/organizacji. 3000,00 PLN + VAT/jednostkę przy minimalnej ilości 8-10 uczestniczących jednostek/organizacji, dla mniejszej ilości chętnych cena wzrasta proporcjonalnie, cena zawiera: 4 spotkania po 6 godzin każde (siedziba RIPH w Gliwicach); przekazanie nie wypełnionej dokumentacji wzorcowej; konsultacje telefoniczne na uzgodnionych zasadach w okresie trwania warsztatu wdrożeniowego; materiały szkoleniowe; poczęstunek. Z jednej jednostki mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. Konsultanci: Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC Wynik końcowy prac dotyczących niniejszej oferty: praktyczne zapoznanie się pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej z wymaganiami jej dotyczącymi; posiadanie podstawowej dokumentacji wzorcowej; umiejętność wypełnienia dokumentacji wzorcowej w oparciu o przykłady wypracowane podczas warsztatów; podstawowa baza danych wypracowana przez całą grupę w obszarach wspólnych dla grupy; skorzystanie z doradztwa konsultantów podczas 4 spotkań grupowych oraz telefonicznie; Dla zainteresowanych istnieje możliwość dokupienia oddzielnie przez każdą jednostkę/organizację audytu powykonawczego wykonywanego w siedzibie jednostki/organizacji, w okresie 3 miesięcy od zakończenia warsztatu wdrożeniowego. Cena audytu powykonawczego to 3 000,00 PLN + VAT za jeden dzień lub 5 000,00 + VAT zł za dwa dni + pokrycie kosztów dojazdu audytora + pokrycie kosztów noclegu/ów audytora (przy odległości dalszej jak 100 km od Gliwic). W przypadku skorzystania z audytu powykonawczego wynikiem końcowym będzie również raport z audytu powykonawczego. Harmonogram wdrożenia grupowego: Łączna ilość spotkań: 4 spotkania. Na tydzień przed pierwszym spotkaniem otrzymują Państwo drogą mailową listę materiałów, które powinni przygotować na to spotkanie. Po każdym spotkaniu otrzymują Państwo dokumenty do wypełnienia, tak aby na następnym spotkaniu można było je skonsultować. SPOTKANIE PIERWSZE - 28 lutego 2011 przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Podsumowanie tego co organizacje posiadają i tego co powinny dodatkowo wdrożyć, aby dostosować się do obowiązujących przepisów 3. Omówienie przepisów prawnych i wymagań specyficznych dla branży w oparciu o doświadczenie zawodowe uczestników wdrożenia i przygotowane wcześniej zestawienie przepisów. 4. Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej omówienie Strona 4 z 5

5 audyt Zadanie do wykonania samodzielnego na następne spotkanie: opracowanie dokumentacji samooceny w oparciu o przekazane i omówione wzory oraz przykładów wartościowania stanowisk pracy. SPOTKANIE DRUGIE - 7 marca Sprawdzenie i korekta zadania do wykonania z pierwszego spotkania 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej przekazanie niewypełnionych wzorów dokumentów do wypełnienia omówienie sposobu wypełnienia wybranych dokumentów Zadanie do wykonania samodzielnego na następne spotkanie: wypełnienie części wzorów ww. dokumentacji SPOTKANIE TRZECIE - 14 marca Sprawdzenie i korekta zadania do wykonania z drugiego spotkania 2. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem - omówienie teoria ryzyka. 3. Warsztat wprowadzający dokumentację dot. procesu zarządzania ryzykiem i przykłady jej wypełnienia, stworzenie bazy danych do wykorzystania w dokumentacji procesu zarządzania ryzykiem. Zadanie do wykonania samodzielnego na następne spotkanie: wypełnienie reszty wzorów dokumentacji ze spotkania drugiego oraz samodzielnych dodatkowych przykładów dla dokumentacji zarządzania ryzykiem w zakresie wspólnie ustalonym w trzecim dniu spotkania. SPOTKANIE CZWARTE - 21 marca Sprawdzenie i korekta zadania do wykonania z trzeciego spotkania. 2. Wspólne wypełnienie dokumentacji brakującej. 3. Podsumowanie prac wykonanych w trakcie 4 spotkań i w całym cyklu wdrożeniowym oraz wykaz koniecznych działań do wykonania w siedzibie każdej z organizacji. 4. Pytania, odpowiedzi, indywidualne konsultacje. Zastrzega się możliwość zmiany kolejności działań oraz zmiany cyklu lub przesunięcia dnia spotkania z przyczyn nieprzewidzianych lub niezależnych od konsultantów! IV. DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE WDROŻENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ (Terminy do indywidualnego uzgodnienia. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z sekretariatem Izby) Indywidualne wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce/organizacji zależy od stopnia zaawansowania jednostki/organizacji w procedurach jakie posiada, jej rodzaju, posiadanego budżetu oraz potrzeb. Cena za 1 godzinę pracy dla konsultanta (osobo-godzina): 260,00 PLN + VAT oraz pokrycie kosztów dojazdu i ew. noclegów Strona 5 z 5

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU!

INFORMATYKU - pomyśl o swoim PŁATNIKU! W związku z wdrożeniem dla jednostek PUP Nowej wersji programu PŁATNIK 10.01.001 - serdecznie zapraszamy Informatyków/Administratorów na wyjątkowe spotkanie szkoleniowe szczegółowo przedstawiające pełen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Administracyjna Nr 4 IIA Global - 2011

Dyrektywa Administracyjna Nr 4 IIA Global - 2011 Dyrektywa administracyjna Nr 4/2011 Wymagania dotyczące stałego rozwoju zawodowego (CPE) dla programów certyfikacyjnych IIA Dokument ten zawiera obowiązkowe wymagania dotyczące CPE dla osób posiadających

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo