SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 4. Klasyfikacja cukrzycy Definicja cukrzycy... 77

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 4. Klasyfikacja cukrzycy... 77 Definicja cukrzycy... 77"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. Diabetologia na miarę potrzeb Dane epidemiologiczne i skala obciążeń powodowanych przez cukrzycę. 20 Skuteczność prewencyjna oparta na dowodach Wizja nowej diabetologii Korzyści z diabetologii doskonalonej na miarę potrzeb Podsumowanie ROZDZIAŁ 2. Historia badań i leczenia cukrzycy, chronologia odkryć naukowych Chronologia odkryć naukowych w diabetologii Z historii diabetologii w Polsce Globalizacja diabetologii CZĘŚĆ II. EPIDEMIOLOGIA I KLASYFIKACJA CUKRZYCY ROZDZIAŁ 3. Epidemiologia cukrzycy: świat i Polska Opisowe wskaźniki epidemiologiczne Rozkład wartości glikemii w populacji Wpływ wewnętrznych cech populacji na wskaźniki epidemiologiczne.. 56 Wskaźnik chorobowości (Ch) Wskaźnik zapadalności (Z) Wskaźnik umieralności (U) Podsumowanie prognoza epidemiologiczna ROZDZIAŁ 4. Klasyfikacja cukrzycy Definicja cukrzycy

2 Klasyfikacja cukrzycy Wady aktualnej klasyfikacji cukrzycy Autorskie rekomendacje dotyczące ulepszenia klasyfikacji cukrzycy Podsumowanie CZĘŚĆ III. ETIOLOGIA I PATOGENEZA CUKRZYCY. PREDYSPOZYCJA GENETYCZNA DO CUKRZYCY ROZDZIAŁ 5. Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 1. Predyspozycja genetyczna do cukrzycy typu Historia naturalna cukrzycy typu Predyspozycja genetyczna Nieklasyczne postacie cukrzycy typu Problemy badawcze Diabetogenne czynniki środowiskowe Podsumowanie ROZDZIAŁ 6. Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 2. Predyspozycja genetyczna do cukrzycy typu Predyspozycja genetyczna Patogeneza diabetogennego wpływu otyłości Upośledzenie reakcji komórek na insulinę insulinooporność CZĘŚĆ IV. PATOFIZJOLOGIA I ZABURZENIA WYDZIELANIA I DZIAŁANIA INSULINY ROZDZIAŁ 7. Fizjologia biosyntezy i wydzielania insuliny Ultrastruktura wysp trzustki Cytofizjologia insuliny Regulacja wydzielania insuliny Czynniki farmakologiczne w regulacji wydzielania insuliny ROZDZIAŁ 8. Patofizjologia niedoboru insuliny: molekularne i komórkowe mechanizmy zaburzenia regulacji metabolizmu w cukrzycy Insulina jako sygnał stanu odżywienia Insulina we krwi Molekularne podstawy działania insuliny Ogólna charakterystyka działania insuliny na metabolizm Wpływ insuliny na metabolizm wątroby, mięśni szkieletowych, adypocytów i nerki Koordynacja działania insuliny Katabolizm insuliny

3 ROZDZIAŁ 9. Patogeneza i diagnostyka insulinooporności Definicja insulinooporności Patofizjologia insulinooporności Insulinooporność w praktyce klinicznej CZĘŚĆ V. DIAGNOSTYKA CUKRZYCY. KLINICZNE OPRACOWANIE PRZYPADKÓW CUKRZYCY. ORGANIZACJA OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ ROZDZIAŁ 10. Diagnostyka i metody patofizjologicznej klasyfikacji cukrzycy 178 Symptomatologia kliniczna cukrzycy Symptomatologia biochemiczna cukrzycy Kategorie hiperglikemii Dodatkowe uwagi interpretacyjne Oznaczanie stężenia glikowanej hemoglobiny (HbA 1c ) do celów diagnostycznych Diagnostyczna przydatność oznaczania stężenia niektórych hormonów. 190 Diagnostyczna przydatność wskaźników immunologicznych i genetycznych Rozpoznawanie cukrzycy ciężarnych Rozpoznawanie cukrzycy u dzieci Rozpoznawanie stanu przedcukrzycowego Rozpoznawanie zespołu metabolicznego Rozpoznawanie dyslipidemii u osób z zaburzeniami glikemii ROZDZIAŁ 11. Utajona autoimmunologiczna cukrzyca u osób dorosłych (LADA) Heterogenność LADA Różnicowanie między LADA i klasyczną cukrzycą typu ROZDZIAŁ 12. Nadwaga i otyłość jako czynniki patogenetyczne cukrzycy typu 2. Zasady prewencji i leczenia Patogenetyczny wpływ nadmiaru tkanki tłuszczowej na rozwój insulinooporności Prewencja cukrzycy typu 2 u osób z otyłością Zasady leczenia cukrzycy typu 2 skojarzonej z otyłością Podsumowanie ROZDZIAŁ 13. Zespół metaboliczny zintegrowane ujęcie metabolicznych czynników ryzyka miażdżycy powodowanych przez otyłość brzuszną i insulinooporność Spór o definicję zespołu metabolicznego Czy możliwe jest jednolite ujęcie etiologii zespołu metabolicznego? Szczególny charakter niektórych składników zespołu metabolicznego

4 Inne, nieujęte w definicjach składniki zespołu metabolicznego istotne dla programów prewencji i leczenia Jaką definicję zespołu metabolicznego wybrać? Zespół metaboliczny i ryzyko angiometaboliczne Algorytm rozpoznawania zespołu metabolicznego w praktyce Taktyka kompleksowej prewencji i leczenia zespołu metabolicznego Podsumowanie ROZDZIAŁ 14. Podtypy cukrzycy o znanej etiologii cukrzyca wtórna Cukrzyca spowodowana znanymi mutacjami genetycznymi Rzadkie typy cukrzycy wywołane procesem immunologicznym Choroby trzustki powodujące cukrzycę Choroby wątroby związane z cukrzycą Współwystępowanie niedokrwistości megaloblastycznej z cukrzycą Wtórna cukrzyca w przebiegu endokrynopatii Cukrzyca a inne choroby przemiany materii Cukrzyca indukowana przez leki lub związki chemiczne Cukrzyca występująca w następstwie zakażeń Cukrzyca rzekoma w przebiegu chorób katabolicznych ROZDZIAŁ 15. Odrębności cukrzycy zależne od wieku i płci chorych Cukrzyca u dzieci i młodzieży Cukrzyca u osób w starszym wieku Płeć a cukrzyca ROZDZIAŁ 16. Kliniczne opracowanie przypadków cukrzycy (dokumentacja, ciągłość obserwacji, ocena i monitoring jakości opieki diabetologicznej) Nowy pacjent Dalsze wizyty intensywne leczenie planowe i ciągłe Wizyty doraźne i nieplanowe kontakty pacjenta lub jego rodziny z lekarzem albo poradnią Trudny pacjent Propozycje dokumentacji medycznej dla chorych na cukrzycę Ocena jakości leczenia ROZDZIAŁ 17. Praktyka łączonej opieki diabetologicznej: planowe współdziałanie między opieką podstawową i specjalistyczną Kategorie świadczeń w łączonej opiece diabetologicznej Relacje między podstawową opieką zdrowotną i medycyną rodzinną a specjalistyczną opieką diabetologiczną CZĘŚĆ VI. PREWENCJA CUKRZYCY ROZDZIAŁ 18. Prewencyjnie ukierunkowane cele i kryteria metabolicznego wyrównania cukrzycy monitorowanie jakości leczenia w praktyce

5 Zapotrzebowanie na nowe, ostrzejsze kryteria diagnostyczne patologicznej hiperglikemii W jakim stopniu można w praktyce osiągnąć idealne cele leczenia cukrzycy i spełnić kryteria jej kontroli? Intensywne leczenie a koszty związane z cukrzycą Ocena jakości wyników leczenia cukrzycy w praktyce Podsumowanie ROZDZIAŁ 19. Autorskie ujęcie problematyki prewencji cukrzycy Prewencja pierwotna Prewencja wtórna Prewencja trzeciorzędowa Zagrożenie cukrzycą typu Zagrożenie cukrzycą typu Dowody skuteczności prewencji cukrzycy typu Taktyka skoordynowanej prewencji cukrzycy typu 2 i miażdżycy intensyfikacja i monitoring Badania przesiewowe Addendum CZĘŚĆ VII. EDUKACJA TERAPEUTYCZNA, SAMOKONTROLA GLIKEMII I PSYCHOLOGIA CUKRZYCY ROZDZIAŁ 20. Pedagogika kliniczna i jej podstawowa rola w poprawianiu jakości leczenia i życia osób z cukrzycą Cele edukacji terapeutycznej osób z cukrzycą Emancypacja i autonomia osoby z cukrzycą Warunki skuteczności edukacji terapeutycznej Racjonalizacja postaw wobec choroby Partnerska relacja między lekarzem a pacjentem Indywidualizacja programów Przygotowanie planów edukacyjnych Warunki uzyskiwania współpracy ze strony leczonych Formy edukacji terapeutycznej Edukacja w środkach masowego przekazu Podsumowanie ROZDZIAŁ 21. Samokontrola glikemii i innych mierników skuteczności leczenia hipoglikemizującego Kryteria oceny Domowe laboratorium Źródła błędów w oznaczeniach stężenia glukozy w moczu za pomocą suchych testów Ryzyko błędów w samokontroli glikemii Przydatność określania stężenia glukozy w moczu Badanie na obecność acetonu w moczu Stężenie HbA 1c jako wskaźnik skuteczności leczenia wykorzystywany w samokontroli

6 12 Oznaczanie stężenia fruktozaminy Dziennik samokontroli Ciągła kontrola glikemii Książeczka opieki diabetologicznej Doroczny bilans zdrowia strategia leczenia ROZDZIAŁ 22. Psychologia cukrzycy rola edukacji terapeutycznej we wzmacnianiu osobowości osób z cukrzycą Wzmocnienie osobowości osoby z cukrzycą Stres związany z chorowaniem na cukrzycę Depresja z powodu chorowania na cukrzycę CZĘŚĆ VIII. TERAPEUTYCZNY STYL ŻYCIA ROZDZIAŁ 23. Zasady i cele modyfikacji sposobu odżywiania osób z cukrzycą 380 Podstawowe zasady diety Składniki jakościowe diety Zapotrzebowanie na energię Masa ciała i BMI Normalizacja masy ciała Wybór produktów do diety cukrzycowej Stosowanie wymienników węglowodanowych Inne układy wymienników dietetycznych Wybór produktów do diety dla osób z cukrzycą na podstawie ich indeksu glikemicznego Jak harmonizować spożywanie posiłków ze stosowaniem leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi Ocena przestrzegania diety Plan diety Bogatobiałkowa, niskowęglowodanowa dieta warszawska stosowana w redukcji masy ciała u osób z zespołem metabolicznym ROZDZIAŁ 24. Trening mięśniowy i zwiększanie sprawności fizycznej jako metoda leczenia cukrzycy Patofizjologiczne podstawy stosowania treningu fizycznego w leczeniu cukrzycy Ograniczenia tolerancji dużych wysiłków fizycznych wynikające z cukrzycy Zasady organizowania treningu fizycznego Zasady prowadzenia treningu fizycznego na boisku lub w sali gimnastycznej Praktyczne przepisy treningowe Rodzaje ćwiczeń CZĘŚĆ IX. FARMAKOTERAPIA CUKRZYCY ROZDZIAŁ 25. Zasady insulinoterapii

7 Wskazania ogólne do insulinoterapii Psychoemocjonalne i organizacyjne opory przed podjęciem insulinoterapii Farmakodynamika preparatów insuliny i jej analogów Wybór sposobu insulinoterapii Ustalanie dawki insuliny Zasady insulinoterapii konwencjonalnej Zasady i metody intensywnej insulinoterapii Insulina wziewna ROZDZIAŁ 26. Techniki podawania insuliny Kategorie instrumentów do podawania insuliny Różnorodność terapeutycznych potrzeb pacjentów a dywersyfikacja instrumentów podających insulinę Intensywna insulinoterapia za pomocą pompy insulinowej w układzie otwartym Transplantacja komórek beta Sztuczna trzustka ROZDZIAŁ 27. Zastosowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii w płynie śródkomórkowym tkanki podskórnej Kliniczne znaczenie ciągłej rejestracji glikemii Oznaczanie stężenia glukozy za pomocą CGMS Indywidualne wykresy całodobowych profili glikemii ROZDZIAŁ 28. Leczenie cukrzycy doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. 482 Wieloczynnikowe leczenie cukrzycy Taktyka farmakoterapii Grupy leków przeciwcukrzycowych Algorytmy leczenia cukrzycy typu Podsumowanie CZĘŚĆ X. OSTRE POWIKŁANIA CUKRZYCY ROZDZIAŁ 29. Ostre metaboliczne powikłania cukrzycy kwasice i śpiączki cukrzycowe Kwasica i śpiączka ketonowa Śpiączka nieketonowa hipermolalna Kwasica mleczanowa Podsumowanie ROZDZIAŁ 30. Hipoglikemia polekowa Czynniki ryzyka polekowej hipoglikemii Hipoglikemia w badaniach samokontrolnych zasady dla pacjenta

8 Zapobieganie i leczenie hipoglikemii polekowej Trwałe następstwa stanów hipoglikemicznych Nieświadomość hipoglikemii Przykładowa instrukcja edukacyjna dla pacjenta CZĘŚĆ XI. ETIOLOGIA, PATOGENEZA I LECZENIE ZESPOŁÓW ANGIOPATII CUKRZYCOWEJ ROZDZIAŁ 31. Etiologia naczyniowych powikłań długotrwałej cukrzycy hipotezy dotyczące patogenezy angiopatii cukrzycowej Definicje mikroangiopatii i makroangiopatii Hipotezy etiologiczne i patogenetyczne dotyczące powstawania angiopatii cukrzycowej ROZDZIAŁ 32. Intensywne postępowanie diagnostyczne i lecznicze w nadciśnieniu tętniczym skojarzonym z cukrzycą Cele i ogólne zasady leczenia hipotensyjnego Leczenie niefarmakologiczne Leczenie farmakologiczne Podsumowanie ROZDZIAŁ 33. Dyslipidemia cukrzycowa: diagnostyka i leczenie Oksydacja lipoprotein oksylipoproteiny Glikacja lipoprotein glikolipoproteiny Podział hiperlipidemii Prewencja i leczenie dyslipidemii u osób z cukrzycą ROZDZIAŁ 34. Cukrzycowe zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy Zaburzenia czynności śródbłonka Aktywność płytek krwi w cukrzycy Wpływ hiperglikemii i dysinsulinemii na hemostazę Wpływ dyslipidemii na procesy krzepnięcia i fibrynolizy Stres oksydacyjny a układ krzepnięcia zwiększenie aktywności kinazy białkowej C Wpływ nadciśnienia tętniczego na śródbłonkowe i płytkowe mechanizmy hemostazy Wpływ niektórych innych paracukrzycowych zaburzeń metabolicznych na procesy hemostazy Zaburzenia reologiczne krwinek czerwonych dodatkowy czynnik prozakrzepowy Prewencja i leczenie nadkrzepliwości w cukrzycy ROZDZIAŁ 35. Choroby narządu wzroku powodowane przez cukrzycę Podział chorób narządu wzroku powodowanych przez cukrzycę

9 Retinopatia cukrzycowa Zaćma Jaskra Ślepota ROZDZIAŁ 36. Choroby nerek powodowane przez cukrzycę. Nefroprotekcja. 627 Nefropatia cukrzycowa Nefroprotekcja pierwotne i wtórne zapobieganie nefropatii cukrzycowej 651 Inne choroby i zaburzenia układu moczowego często skojarzone z nefropatią cukrzycową Podsumowanie ROZDZIAŁ 37. Intensyfikacja diagnostyki, prewencji i leczenia choroby niedokrwiennej serca u osób z cukrzycą Toksyczny wpływ hiperglikemii na serce, naczynia i unerwienie serca Postępowanie diagnostyczne w praktyce Bezobjawowe (nieme) niedokrwienie u osób z cukrzycą Farmakoterapia hiperglikemii u osób z cukrzycą i chorobą niedokrwienną serca ROZDZIAŁ 38. Zespół stopy cukrzycowej, zapobieganie amputacjom w obrębie kończyn dolnych Epidemiologia, koszty ludzkie i ekonomiczne Zaburzenia występujące w zespole stopy cukrzycowej Zespół stopy cukrzycowej niedokrwiennej Zespół stopy cukrzycowej neuropatycznej Zespół stopy cukrzycowej mieszanej Zespół stopy cukrzycowej u osób długotrwale dializowanych Choroby paznokci w zespole stopy cukrzycowej Diagnostyka różnicowa zespołu stopy cukrzycowej Leczenie Zapobieganie ROZDZIAŁ 39. Angiopatia tętnic szyjnych i mózgu i jej powikłania u osób z cukrzycą Udar mózgu u osób z cukrzycą Encefalopatia cukrzycowa Podsumowanie CZĘŚĆ XII. CUKRZYCOWE CHOROBY OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO ROZDZIAŁ 40. Neuropatia somatyczna obwodowego układu nerwowego Klasyfikacja neuropatii

10 Patogeneza Polineuropatia czuciowa Uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych mononeuropatie Mononeuropatie wieloogniskowe Leczenie neuropatii obwodowych Podsumowanie ROZDZIAŁ 41. Neuropatia autonomicznego układu nerwowego Czynniki patogenetyczne Informacje statystyczne Objawy kliniczne Rekomendacje diagnostyczne i lecznicze Podsumowanie CZĘŚĆ XIII. PREWENCJA ZESPOŁÓW ANGIOPATII I NEUROPATII CUKRZYCOWEJ ROZDZIAŁ 42. Rekomendacje dotyczące prewencji głównych powikłań długotrwałej cukrzycy Prewencja retinopatii cukrzycowej i ślepoty Prewencja nefropatii cukrzycowej i niewydolności nerek Prewencja choroby niedokrwiennej serca, zawału serca i niewydolności serca Szanse prewencji choroby niedokrwiennej mózgu i udaru mózgu Prewencja miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych prewencja amputacji Prewencja cukrzycowego nadciśnienia tętniczego Prewencja neuropatii cukrzycowej Rekomendacje potrzeba dalszych badań patogenetycznych i terapeutycznych CZĘŚĆ XIV. INNE NARZĄDOWE I UKŁADOWE POWIKŁANIA CUKRZYCY ROZDZIAŁ 43. Choroby układu pokarmowego powodowane przez cukrzycę. 774 Patogeneza Zaburzenia czynności przełyku Powikłania żołądkowe Zaburzenia czynności jelit Choroby wątroby Choroby dróg żółciowych Choroby trzustki ROZDZIAŁ 44. Choroby jamy ustnej i zębów występujące w przebiegu cukrzycy Ocena kliniczna stanu jamy ustnej i uzębienia

11 Infekcje ogniskowe w obrębie jamy ustnej Paradontopatia cukrzycowa Leczenie cukrzycy w okresie operacji stomatologicznej ROZDZIAŁ 45. Choroby skóry szczególnie często występujące u osób z cukrzycą Grzybice Ropne choroby skóry występujące w przebiegu cukrzycy Zmiany skórne o podłożu naczyniowym lub neurotroficznym Objawy skórne zaburzeń przemiany lipidów Świąd skóry Cukrzyca w chorobach przebiegających ze zmianami skórnymi ROZDZIAŁ 46. Infekcje u osób z cukrzycą Infekcja jako powikłanie cukrzycy Obserwacje kliniczno-epidemiologiczne Obserwacje immunologiczne Wpływ przewlekłych powikłań cukrzycy na odczyny odpornościowe Wpływ wieku chorych na zwiększenie podatności na infekcje Infekcje jako czynnik ryzyka angiopatii cukrzycowej Cukrzyca a rokowanie w infekcjach Infekcja a leczenie hipoglikemizujące cukrzycy Kliniczny podział niezakaźnych infekcji u osób z cukrzycą Niektóre infekcje swoiście związane z cukrzycą Szczepienia Podsumowanie ROZDZIAŁ 47. Rekomendacje dotyczące stosowania antybiotyków w leczeniu infekcji u osób z cukrzycą Rekomendacje ogólne Rekomendacje szczegółowe ROZDZIAŁ 48. Osteopatia cukrzycowa Osteopenia cukrzycowa Neuroartropatia cukrzycowa (staw Charcota) CZĘŚĆ XV. SZCZEGÓLNE PROBLEMY KLINICZNE DOTYCZĄCE ZDROWIA KOBIETY Z CUKRZYCĄ ROZDZIAŁ 49. Ciąża u chorej na cukrzycę: łączona opieka diabetologiczno- -położnicza Informacje statystyczne Klasyfikacja cukrzycy występującej w okresie ciąży

12 Patofizjologia ciąży Powikłania ciąży u kobiet z cukrzycą Wpływ ciąży na przebieg retinopatii cukrzycowej Wpływ ciąży na rozwój i przebieg nefropatii cukrzycowej Planowanie rodziny a cukrzyca Taktyka opieki diabetologiczno-położniczej nad ciężarną z cukrzycą Doradztwo genetyczne dla rodzin, w których występuje cukrzyca Cukrzyca ciężarnych Medyczne przeciwwskazania do zajścia w ciążę u kobiet chorujących na cukrzycę typu Antykoncepcja u kobiet chorych na cukrzycę ROZDZIAŁ 50. Wpływ menopauzy na przebieg cukrzycy Patogeneza menopauzy. Insulinooporność okołomenopauzalna Okołomenopauzalne czynniki diabetogenne Wzrost chorobowości z powodu cukrzycy typu 2 u kobiet w okresie okołomenopauzalnym Hormonalna terapia zastępcza w diabetologii CZĘŚĆ XVI. PLANOWA WSPÓŁPRACA DIABETOLOGA Z CHIRURGIEM I ANESTEZJOLOGIEM ROZDZIAŁ 51. Okołooperacyjna opieka diabetologiczna Przygotowanie do operacji Rodzaje postępowania z chorymi Żywienie przed operacją Farmakologiczne leczenie hipoglikemizujące Dzień operacji Postępowanie pooperacyjne Operacja u osób z cukrzycą powikłaną Współistniejące z cukrzycą zaburzenia obciążające rokowanie okołooperacyjne Postępowanie przy współistnieniu chorób serca Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym Postępowanie w chorobach płuc współistniejących z cukrzycą Postępowanie w chorobach nerek poza nefropatią cukrzycową Operacja doraźna CZĘŚĆ XVII. ATLAS DIABETOLOGICZNY Posłowie Skorowidz

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości Spis treści Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości Rozdział 1. Wprowadzenie: problematyka otyłości w ujęciu historycznym i współczesnym..................................... 15 Problematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Istota choroby... 23. Do Czytelników Pacjentów i Innych Użytkowników Poradnika... 17

Spis treści. Część I. Istota choroby... 23. Do Czytelników Pacjentów i Innych Użytkowników Poradnika... 17 Spis treści Do Czytelników Pacjentów i Innych Użytkowników Poradnika... 17 Część I Istota choroby... 23 Spotkanie 1. Przemiana materii i rola insuliny w jej regulacji... 25 Składniki organizmu i pożywienia...

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT.

EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT. EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT. Prowadząca edukację: piel. Anna Otremba CELE: -Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe w diabetologii: realne problemy pacjentów. problem z postrzeganiem cukrzycy typu 2 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW

Organizacje pozarządowe w diabetologii: realne problemy pacjentów. problem z postrzeganiem cukrzycy typu 2 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW Organizacje pozarządowe w diabetologii: realne problemy pacjentów problem z postrzeganiem cukrzycy typu 2 Małgorzata Marszałek POSTRZEGANIE CUKRZYCY TYPU 2 Łagodniejszy,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia

Bardziej szczegółowo

[2ZSP/KII] Diabetologia

[2ZSP/KII] Diabetologia 1. Ogólne informacje o module [2ZSP/KII] Diabetologia Nazwa modułu DIABETOLOGIA Kod modułu Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa kierunku studiów Forma studiów Profil kształcenia Semestr Status modułu

Bardziej szczegółowo

David Levy. P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA

David Levy. P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA David Levy P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA David Levy m d P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA Redakcja naukowa tłumaczenia prof. dr hab. n. med. W ALDEM AR KARNAFEL Z języka angielskiego tłumaczyła dr

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE 1. Ramowe treści kształcenia PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE L.p. DATA TEMAT ZAJĘĆ LICZBA GODZIN: FORMA ZALI- CZENIA PUNKTY ECTS 1. 2. 22.09.2012 23.09.2012 20.10.2012 21.10.2012 Żywienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 1. Adres jednostki: Adres: Szpital im. Fr. Raszei, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości

Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Leczenie cukrzycy typu 2- nowe możliwości Dr n. med. Iwona Jakubowska Oddział Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Woj,. Szpital Zespolony Im. J. Śniadeckiego w Białymstoku DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Molekularne i komórkowe podstawy treningu zdrowotnego u ludzi chorych na cukrzycę

Molekularne i komórkowe podstawy treningu zdrowotnego u ludzi chorych na cukrzycę Molekularne i komórkowe podstawy treningu zdrowotnego u ludzi chorych na cukrzycę Cukrzyca grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą

Bardziej szczegółowo

inwalidztwo rodzaj pracy

inwalidztwo rodzaj pracy Zdrowie jest najważniejsze Wykłady wraz z konsultacjami medycznymi realizowane przez Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bogufałów Źródło Baryczy w ramach wspierania realizacji zadania publicznego przez

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska

CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska CHARAKTERYSTYKA PACJENTA Wiek 82 lata Cukrzyca typu 2 leczona insuliną Choroba wieńcowa, stan

Bardziej szczegółowo

Kształcenie Podyplomowe Specjalizacja Program Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Diabetologicznego dla Pielęgniarek

Kształcenie Podyplomowe Specjalizacja Program Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Diabetologicznego dla Pielęgniarek ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2003 r. W SPRAWIE WYKAZU DZIEDZIN PIELĘGNIARSTWA ORAZ DZIEDZIN MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ PROWADZONA SPECJALIZACJA

Bardziej szczegółowo

LP Panel tarczycowy 1. TSH 2. Ft3 3. Ft4 4. Anty TPo 5. Anty Tg. W przypadku występowania alergii pokarmowych lub wziewnych

LP Panel tarczycowy 1. TSH 2. Ft3 3. Ft4 4. Anty TPo 5. Anty Tg. W przypadku występowania alergii pokarmowych lub wziewnych Proszę o wykonanie następujących badań laboratoryjnych (z krwi), na część z nich można uzyskać skierowanie od lekarza*: Dodatkowo: Badania podstawowe: W przypadku podejrzenia nieprawidłowej pracy tarczycy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH CUKRZYCA.? cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynika

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca. epidemia XXI wieku

Cukrzyca. epidemia XXI wieku Cukrzyca epidemia XXI wieku Typy cukrzycy Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 1 (Insulinozależna, Młodzieńcza) Cukrzyca ciążowa i przedciążowa Cukrzyca noworodków (wrodzona i przejściowa) Cukrzyca typu LADA

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji DIABETOLOGII

Program specjalizacji DIABETOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w DIABETOLOGII Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie 3 Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie Samokontrolne, przesiewowe rozpoznanie ryzyka stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy utajonej mogą wykonać pacjenci w swoich rodzinach. W praktyce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Chorób Serca. Cukrzyca. Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii

Śląskie Centrum Chorób Serca. Cukrzyca. Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii Śląskie Centrum Chorób Serca Cukrzyca Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii Warszawa 26.11.2014 Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia Neuropatia

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

typu 2 Kamil Dirani Praca dyplomowa Opiekun: mgr Ilias Dumas Fizjoterapia Fizjoterapii

typu 2 Kamil Dirani Praca dyplomowa Opiekun: mgr Ilias Dumas Fizjoterapia Fizjoterapii Fizjoterapia Kamil Dirani typu 2 Praca dyplomowa Opiekun: mgr Ilias Dumas Fizjoterapii Zatwierdzono w dniu... Podpis... ...3 Cel pracy...4 I. Charakterystyka jednostki chorobowej...5 1.1 Definicja i typy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Przyczyny nadciśnienia tętniczego Bogdan Wyrzykowski... 13

Spis treści. 1. Przyczyny nadciśnienia tętniczego Bogdan Wyrzykowski... 13 Spis treści 1. Przyczyny nadciśnienia tętniczego Bogdan Wyrzykowski........ 13 Genetyczne uwarunkowania pierwotnego nadciśnienia tętniczego..... 14 Nadciśnienie monogeniczne..................................

Bardziej szczegółowo

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY 10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY FAKT 1. Około 347 mln ludzi na świecie choruje na cukrzycę. Istnieje rosnąca globalna epidemia cukrzycy, u której podłoża leży szybki przyrost przypadków nadwagi i otyłości

Bardziej szczegółowo

I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa)

I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) Spis treści 1. Wprowadzenie 13 Wstęp do wydania II 16 I. Cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa) 2. Podstawowa charakterystyka struktury i czynności nerek 21 3. Czynniki wpływające na rozwój uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA III ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 2015/2016: Tematy wykładów: 1. Badania laboratoryjne w medycynie prewencyjnej. dr hab. Bogdan Solnica, prof. UJ 2. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania genetyczne. w cukrzycy

Uwarunkowania genetyczne. w cukrzycy Uwarunkowania genetyczne Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu w cukrzycy Lek. Sylwia Wenclewska Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klincznej Kliknij, aby edytować format tekstu

Bardziej szczegółowo

Ostre infekcje u osób z cukrzycą

Ostre infekcje u osób z cukrzycą Ostre infekcje u osób z cukrzycą Sezon przeziębień w pełni. Wokół mamy mnóstwo zakatarzonych i kaszlących osób. Chorować nikt nie lubi, jednak ludzie przewlekle chorzy, jak diabetycy, są szczególnie podatni

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy

IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy Czwartek 29.09.2016 "Postępy endokrynologii i diabetologii dziecięcej" 8.00-9.00 Rejestracja uczestników 9:00-11:00 Sesja 1 Co nowego w endokrynologii i diabetologii?

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Powikłania cukrzycy Retinopatia PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA CUKRZYCY Cukrzyca najczęściej z powodu wieloletniego przebiegu może prowadzić do powstania tak zwanych

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA ROK III SEMESTR ZIMOWY ROK AKADEMICKI 2016/2017 ŻYWIENIE KLINICZNE

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA ROK III SEMESTR ZIMOWY ROK AKADEMICKI 2016/2017 ŻYWIENIE KLINICZNE WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA ROK III SEMESTR ZIMOWY ROK AKADEMICKI 2016/2017 ŻYWIENIE KLINICZNE WYKŁADY: Sala wykładowa - Budynek WZP SUM w Bytomiu, ul. Piekarska

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nadciśnienie tętnicze od A do Z 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU. mgr Małgorzata RZESZUT

CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU. mgr Małgorzata RZESZUT CUKRZYCA EPIDEMIA XXI WIEKU mgr Małgorzata RZESZUT CUKRZYCA DEFINICJA To przewlekła choroba, której przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny. Niedobór insuliny prowadzi do zaburzeń w zakresie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY ORAZ POPRAWA JAKOŚCI LECZENIA CHORYCH

ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY ORAZ POPRAWA JAKOŚCI LECZENIA CHORYCH ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY ORAZ POPRAWA JAKOŚCI LECZENIA CHORYCH Sławomir Pynka PORADNIA DIABETOLOGICZNA I METABOLICZNA SPWSZ w SZCZECINIE Cukrzyca : Światowa Epidemia 1995

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA WIEDZA Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 68 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA Nazwa studiów: ŻYWIENIE KLINICZNE

Bardziej szczegółowo

Pokonać cukrzycę lek. med. Krzysztof Kubiak

Pokonać cukrzycę lek. med. Krzysztof Kubiak Pokonać cukrzycę lek. med. Krzysztof Kubiak Mielec, 12.04.2014 1. Cukry w ludzkim organizmie: niezbędny składnik diety cukry złożone trawione są do cukrów prostych i wchłaniane do krwi poziom głównego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PREWENCJI I LECZENIA CUKRZYCY W POLSCE

PROGRAM PREWENCJI I LECZENIA CUKRZYCY W POLSCE MINISTER ZDROWIA PROGRAM PREWENCJI I LECZENIA CUKRZYCY W POLSCE Zadania do realizacji w 2009 roku: Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych), Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku

Bardziej szczegółowo

KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI

KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI CELE KSZTAŁCENIA Patologia ogólna łączy wiedzę z zakresu podstawowych nauk lekarskich. Stanowi pomost pomiędzy kształceniem przed klinicznym i klinicznym. Ułatwia zrozumienie

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA NARASTAJĄCY PROBLEM SPOŁECZNY. Marlena Rożen

CUKRZYCA NARASTAJĄCY PROBLEM SPOŁECZNY. Marlena Rożen CUKRZYCA NARASTAJĄCY PROBLEM SPOŁECZNY Marlena Rożen CO TO JEST CUKRZYCA? Cukrzyca łacińska nazwa: Diabetes mellitus, ma związek z metabolizmem organizmu to choroba związana z odżywianiem, trawieniem i

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014 Grupa 1 1 63571 2.1 3.1 4.1 8.1 12.1 14.1 2 63572 2.2 3.2 4.2 8.2 12.2 14.2 3 63573 2.3 3.3 4.3 8.3 12.3 14.3 4 63574 2.4 3.4 4.4 8.4 12.4 14.4 5 63575 2.5 3.5 4.5 8.5 12.5 14.5 6 63576 2.6 3.6 5.1 9.1

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI

KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI CELE KSZTAŁCENIA Patologia ogólna łączy wiedzę z zakresu podstawowych nauk lekarskich. Stanowi pomost pomiędzy kształceniem przed klinicznym i klinicznym. Ułatwia zrozumienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 21 Przedmowa sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawiciela NRA w EuroPharm Forum................

Bardziej szczegółowo

Hemoglobina glikowana (HbA1c) a cukrzyca

Hemoglobina glikowana (HbA1c) a cukrzyca Hemoglobina glikowana (HbA1c) a cukrzyca Cukrzyca jest najpopularniejszą chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Dotyczy osób w różnym przedziale wiekowym. Niezależnie od typu cukrzycy, głównym objawem choroby

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE

DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE Sylwia Musioł STATYSTYKI NA ŚWIECIE ŻYJE BLISKO 3OO MILIONÓW LUDZI CHORYCH NA CUKRZYCĘ SZACUJE SIĘ, ŻE LICZBA TA W CIĄGU JEDNEGO POKOLENIA WZROŚNIE DO OKOŁO 500 MILIONÓW W POLSCE

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNACJA I LECZENIE STOPY CUKRZYCOWEJ W CODZIENNEJ PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ

PIELĘGNACJA I LECZENIE STOPY CUKRZYCOWEJ W CODZIENNEJ PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ PIELĘGNACJA I LECZENIE STOPY CUKRZYCOWEJ W CODZIENNEJ PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ Mirosława Młynarczuk Specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca jako wyzwanie zdrowia publicznego koszty źle leczonej cukrzycy. Jerzy Gryglewicz Warszawa 17 maja 2017 r.

Cukrzyca jako wyzwanie zdrowia publicznego koszty źle leczonej cukrzycy. Jerzy Gryglewicz Warszawa 17 maja 2017 r. Cukrzyca jako wyzwanie zdrowia publicznego koszty źle leczonej cukrzycy Jerzy Gryglewicz Warszawa 17 maja 2017 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 2 Jeśli otrzymałeś tę ulotkę, prawdopodobnie zmagasz się z problemem cukrzycy. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania: czy wiesz, jak żyć z cukrzycą? Jak postępować w wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Szkoła przyjazna dziecku z cukrzycą. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Szkoła przyjazna dziecku z cukrzycą. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Szkoła przyjazna dziecku z cukrzycą Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Dzieci chorują głównie na cukrzycę typu 1 Cukrzyca typu 1 - jest chorobą charakteryzującą

Bardziej szczegółowo

Niedożywienie i otyłość a choroby nerek

Niedożywienie i otyłość a choroby nerek Niedożywienie i otyłość a choroby nerek Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Częstość przewlekłej choroby nerek na świecie

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

DiabControl RAPORT KOŃCOWY

DiabControl RAPORT KOŃCOWY DiabControl OCENA WSPÓŁPRACY PACJENTA CHOREGO NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Z LEKARZEM PROWADZĄCYM W ZAKRESIE COMPLIANCE, OBSERWACJA ZJAWISKA DYSFAGII (TRUDNOŚCI W POŁYKANIU) RAPORT KOŃCOWY Październik 214 Autor

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Jak postępować przy wysokich poziomach cukru?

Hiperglikemia. Jak postępować przy wysokich poziomach cukru? Hiperglikemia Jak postępować przy wysokich poziomach cukru? POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSOKIEGO POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, CZYLI HIPERGLIKEMII Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy)

Bardziej szczegółowo

Rozpoznanie, objawy cukrzycy, wydzielanie insuliny, receptor dla insuliny, patomechanizm cukrzycy typu 1 i typu 2

Rozpoznanie, objawy cukrzycy, wydzielanie insuliny, receptor dla insuliny, patomechanizm cukrzycy typu 1 i typu 2 Farmakoterapia cukrzycy Leki stosowane w leczeniu cukrzycy Co oznacza termin cukrzyca Grupa schorzeń metabolicznych, których wspólną cechę stanowi hiperglikemia jako wynik absolutnego i/lub względnego

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA MAGISTERSKIE

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA MAGISTERSKIE ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA MAGISTERSKIE Maj 2016 1. Elementy marketingu mix, rola w działalności przedsiębiorstwa na rynku produktów spożywczych lub usług. 2. Elementy które należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca groźna choroba naszej cywilizacji

Cukrzyca groźna choroba naszej cywilizacji Cukrzyca groźna choroba naszej cywilizacji Cukrzyca jest przewlekłą chorobą, spowodowaną nieprawidłową produkcją insuliny w komórkach trzustki lub nieprawidłowym działaniem insuliny. Insulina to hormon

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka sercowo naczyniowego w praktyce Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Ocena ryzyka sercowo naczyniowego w praktyce Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu Ocena ryzyka sercowo naczyniowego w praktyce Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu 2018-03-15 Czym jest ryzyko sercowo naczyniowe? Ryzyko sercowo-naczyniowe to

Bardziej szczegółowo

VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Sophamet przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Sophamet przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Sophamet przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1. Omówienie rozpowszechnienia choroby Cukrzyca staje się współcześnie jedną z

Bardziej szczegółowo

Światowe dni walki z cukrzycą. Lidzbark Welski

Światowe dni walki z cukrzycą. Lidzbark Welski Nowoczesne metody zapobiegania i leczenia cukrzycy Światowe dni walki z cukrzycą Lidzbark Welski 19.11.2016 dr hab n.med Ewa Pańkowska prof. nadzw. diabetolog,pediatra Instytut Diabetologii Warszawa www.instytutdiabetologii.pl

Bardziej szczegółowo

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Biochemia kliniczna

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Biochemia kliniczna Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 S YLABUS MODUŁU (PRZDMIOTU) Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Biochemia

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w dziedzinie diabetologii dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii

Program specjalizacji w dziedzinie diabetologii dla lekarzy, którzy zrealizowali i zaliczyli moduł podstawowy w zakresie pediatrii Program specjalizacji opracował zespół ekspertów w składzie: 1. Prof. dr hab. Krzysztof Strojek konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii; 2. Prof. dr hab. Maciej Małecki przedstawiciel konsultanta

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany endokrynne, cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku Pielęgniarstwo

Zmiany endokrynne, cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Jak cukrzyca może wpłynąć na Twoje życie Hipoglikemia. Hiperglikemia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Jak cukrzyca może wpłynąć na Twoje życie Hipoglikemia. Hiperglikemia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Jak cukrzyca może wpłynąć na Twoje życie Hipoglikemia. Hiperglikemia CUKRZYCA ZAGROŻENIA W CHOROBIE Cukrzyca to poważna choroba. Ponieważ występuje dość często,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Choroby Wewnętrzne-Diabetologia 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Rozdzia³ 1

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Rozdzia³ 1 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 13 Rozdzia³ 1 NADCIŒNIENIE TÊTNICZE JAKO PROBLEM ZDROWOTNY prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski,

Bardziej szczegółowo

Koszty i wycena świadczeo zdrowotnych w opiece diabetologicznej

Koszty i wycena świadczeo zdrowotnych w opiece diabetologicznej Koszty i wycena świadczeo zdrowotnych w opiece diabetologicznej Motto wykładu Ja nie leczę, tylko wykonuję procedurę, która może się okazać nadwykonaniem... Dr Konstanty Radziwiłł Medical Tribune, 7 listopada

Bardziej szczegółowo

Leczenie ogólnoustrojowe u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej

Leczenie ogólnoustrojowe u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej Normalizacja wyrównania metabolicznego 63 8 Leczenie ogólnoustrojowe u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Waldemar Karnafel Powstanie zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak PATRONAT M ERYTO RYC ZNY K o m it e t R e h a b il it a c j i, K u l t u r y F iz y c z n e j i In t e g r a c j i S p o ł e c z n e j P A N Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiolosicznej Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Zespół stopy cukrzycowej

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Zespół stopy cukrzycowej AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Powikłania cukrzycy Zespół stopy cukrzycowej PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA CUKRZYCY Cukrzyca najczęściej z powodu wieloletniego przebiegu może prowadzić do powstania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI Charakterystyka problemu zdrowotnego Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób. Rozpowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Schemat postępowania w cukrzycy Wstęp Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (KAOS-CUKRZYCA) ZASADY REALIZACJI Charakterystyka problemu zdrowotnego Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących chorób. Rozpowszechnienie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2016/2017 Endokrynologia/nefrologia Plan zajęć

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2016/2017 Endokrynologia/nefrologia Plan zajęć ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2016/2017 Endokrynologia/nefrologia Plan zajęć Obowiązujące podręczniki: 1. Pediatria, Kawalec, Grenda, Ziółkowska. 2013, 2. Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

1.5. Zasady planowania diet leczniczych na podstawie dziennej racji pokarmowej człowieka zdrowego

1.5. Zasady planowania diet leczniczych na podstawie dziennej racji pokarmowej człowieka zdrowego DIETETYKA Dariusz Włodarek SPIS TREŚCI Rozdział I. Planowanie i organizacja żywienia dietetycznego 1.1. Zagadnienia sanitarno-higieniczne w żywieniu dietetycznym 1.2. Dobór surowców i technik przyrządzania

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Rola położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą z cukrzycą Leokadia Jędrzejewska Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Kraków 20 21 maja 2011r. Grażyna

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2018/ Endokrynologia/ Nefrologia

ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2018/ Endokrynologia/ Nefrologia ZAJĘCIA Z PEDIATRII ROK IV SEMESTR LETNI 2018/ 2019 Endokrynologia/ Nefrologia Obowiązujące podręczniki: 1. Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H. (red.), Pediatria, wyd. I, Warszawa, PZWL, 2013. 2. Pediatria

Bardziej szczegółowo

Co to jest cukrzyca?

Co to jest cukrzyca? Co to jest cukrzyca? Praktyczny przewodnik WSTĘP Cukrzyca to stan, w którym organizm nie może utrzymać na odpowiednim poziomie stężenia glukozy (cukru) we krwi. Glukoza jest głównym źródłem energii dla

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, II Katedra Pediatrii

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, II Katedra Pediatrii PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Postępy w terapii cukrzycy typu 1 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Kwasicę mleczanowa jest dość rzadkim powikłaniem cukrzycy i zazwyczaj dotyka osób w podeszłym wieku.

Kwasicę mleczanowa jest dość rzadkim powikłaniem cukrzycy i zazwyczaj dotyka osób w podeszłym wieku. Cukrzyca typu 1, typu 2 oraz ciążowa - powikłania mogą być naprawdę groźne! Cukrzyca nierozpoznawalna przez wiele lat może doprowadzić do powstania przewlekłych powikłań, o których w dużej części nie mamy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA POMOSTOWE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA POMOSTOWE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA POMOSTOWE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PYTANIA Z PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO 1. Wskaż metody oceny stanu zdrowia noworodka

Bardziej szczegółowo