ISO dane o całym cyklu życia obiektów przemysłowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISO 15926 dane o całym cyklu życia obiektów przemysłowych"

Transkrypt

1 ISO dane o całym cyklu życia obiektów przemysłowych White paper firmy Bentley Ken Adamson Styczeń, 2008

2 Wstęp Od samego początku komputeryzacji systemów CAD i modelowania 3D istniała potrzeba wymiany informacji geometrycznych 2D i 3D między różnymi systemami CAD. W celu uzyskania wspólnego formatu plików do wspomnianej wymiany informacji geometrycznych rozpoczęto opracowywanie standardów. Przemysł wymaga standardu, który może przechowywać zmiany obiektu przemysłowego w całym jego cyklu życia bazy danych, która mogłaby zawierać następujące informacje : Wymagania związane z obiektem przemysłowym oraz zmiany takich wymagań. Projekt obiektu przemysłowego i zmiany w takim projekcie. Obiekty fizyczne znajdujące się wewnątrz obiektu i zmiany takich obiektów. W wyniku tego zaproponowano standard ISO dane o całym cyklu życia obiektów przemysłowych. Inicjatywa ISO staje się coraz bardziej dojrzała a wraz ze wzrostem dojrzałości wzrasta jej akceptacja w branży projektowania obiektów przemysłowych. Mówiąc w skrócie, ISO jest szybko przyjmowanym standardem w interoperacyjności i pracy zespołowej między skomplikowanymi modelami danych wszystkich typów, włącznie z modelami danych 2D i 3D. Przy szerokiej akceptacji branżowej tego standardu przedsiębiorstwa oczekują teraz od firm komputerowych obsługi tego standardu przez ich produkty, tak by branża mogła rozpocząć tworzenie danych w otwartym standardzie. Dokument niniejszy opisuje korzyści wynikające z adaptacji tego standardu przez branżę, sposób w jaki firma Bentley odpowiada na to wyzwanie i obszary szczególnego zainteresowania branży. Tło Inicjatywa ISO powstała na bazie innych inicjatyw ISO definiujących wybrane obszary modeli danych w branży związanej z projektowaniem obiektów przemysłowych. We wczesnych latach 90-tych mieliśmy definicję ISO (STEP) wraz z rozdziałem 221 opisującym środowisko schematów 2D, rozdziałem 227 o modelach 3D oraz rozdziałem 231 o zawartości danych w inżynierii procesowej. Norma ISO rozdział 227 została z powodzeniem zastosowana jako model danych obiektów przemysłowych XMpLant i jest stosowana jako podstawa przy konwersji z jednego projektu obiektu przemysłowego do drugiego od kilku lat. ISO w rozdziale 221 przyjęła bardziej fundamentalne podejście w definicji modelu i była podstawą inicjatyw modelowania danych w przemyśle wydobywczym ropy i gazu koordynowanych przez organizację POSC Caesar (www.posccaesar. com/). W celu unifikacji różnych modeli danych powstał standard ISO opisu obiektów przemysłowych i stanowi swego rodzaju słownik i opis wspomagający wymianę między różnymi systemami w trakcie całego cyklu życia obiektu. Na dzień dzisiejszy, POSC Caesar oraz Det Norsk Veritas znana pod nazwą DNV (www.dnv.com) odgrywają czołową rolę w tworzeniu i rozwijaniu standardu ISO 2

3 Ostatnio do tych dwóch firm dołączyło konsorcjum FIATECH (www.fiatech. org) w celu przyspieszenia adaptacji standardu w branży oraz wykorzystaniu wielu zalet opisanych w dokumencie FIATECH Capital Projects Technology Roadmap (www.fiatech.org/projects/roadmap/cptri.htm). Stosowanie i korzyści Otwarta wymiana danych wzmacnia konkurencję pomiędzy dostawcami oprogramowania co skutkuje programami lepszej jakości, gdyż firmy uciekają od stosowania własnych, zamkniętych formatów i konkurują w ulepszeniach zwiększających wydajność. Oto niektóre z korzyści biznesowych możliwe do osiągnięcia dzięki adaptacji standardu ISO 15926: Dobór najlepszego oprogramowania dla każdego z przedsiębiorstw. Różne firmy mają różne potrzeby odnośnie oprogramowania i możliwość wyboru programów i systemów oferujących najwięcej korzyści dla procesów i praktyk danej firmy bez ograniczeń związanych z konkretnym formatem czy dostawcą oznacza, że firma może skoncentrować się na najlepszych narzędziach dla siebie. Unika się w ten sposób niepotrzebnych wydatków na zakup oprogramowania, obsługę infrastruktury i co najważniejsze we współczesnej ekonomii skraca się czas dostawy produktów i usług. Udział zarówno dużych jak i małych firm na tym samym poziomie prac projektowych. Nie ma potrzeby wdrażania dużych systemów firmowych, które nie spełniają potrzeb mniejszych organizacji, nie mogą rozwijać się wraz z firmą lub dokonywania wyboru systemu pod kątem najmniejszych wymagań zapewniających interoperacyjność. W konsekwencji, prowadzi to do większej konkurencji i współpracy na rynku dzięki łatwym w skalowaniu systemom bez potrzeby ich wymiany wraz z otaczającą infrastrukturą. Większa elastyczność zespołów projektowych. Możliwość doboru oprogramowania w danym projekcie oznacza większą ilość zasobów projektowych i pracowników niepotrzebujących nauki nowego oprogramowania czy przekazania wiedzy. Prowadzi to do realizacji projektów w krótszym czasie i obniża ryzyko projektowe wraz ze wszelkimi zależnościami. Wybór narzędzi przy modernizacji i rozbudowie obiektów przemysłowych. Możliwość transferu posiadanych informacji o obiekcie i ich natychmiastowego wykorzystania przy modernizacji lub rozbudowie bez potrzeby kosztownego i czasochłonnego zbierania informacji z różnych źródeł może znacząco skrócić realizację projektu. Takie posiadane już informacje mogą być przekazane w ramach projektu wykonawcom, co może spowodować wykorzystanie oprogramowania przez nich posiadanego. Zabezpieczenie dostępu do danych w całym cyklu życia. Przemysł komputerowy ciągle się zmienia, a dostawcy pojawiają się i znikają dzięki przejęciom, zmianom możliwości rynkowych, zmianom w obszarze zainteresowania firm czy też wycofaniu się z branży. To z kolei rodzi niepewność co do przyszłego dostępu do informacji o obiekcie zapisanej we własnych formatach za 20, 30 lub 40 lat. Adaptacja otwartego standardu jest lekarstwem na taką niepewność. Większa konkurencja. Otwarta wymiana danych wzmacnia konkurencję pomiędzy dostawcami oprogramowania co skutkuje programami lepszej jakości gdyż firmy uciekają od stosowania własnych, zamkniętych formatów i konkurują 3

4 Jednym ze wspólnych narzędzi jest edytor klas, który nie tylko wspiera definicję modelu ISO 15926, ale pozwala także na definiowanie i odwzorowanie własnych modeli danych w modelu ISO. w ulepszeniach zwiększających wydajność. Uwalniając dostęp do danych i do ich wymiany czynią także usługi bardziej konkurencyjne gdyż nie występuje już zależność od konkretnego dostawcy przy wyborze usługodawcy. Efektywne wykorzystanie większej ilości danych w cyklu życia. Otwarty standard ISO pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie danych w całym cyklu życia obiektu przemysłowego, przy dostępności odpowiednich danych w odpowiednim czasie dla odpowiednich osób w firmie. Przykładowo, eksploatacja może silnie zależeć od arkuszy danych na temat P&ID i oprzyrządowania, a konserwator może potrzebować przejrzeć model 3D w celu określenia dostępu do urządzeń podczas planowego wyłączenia. To w konsekwencji tworzy bezpieczniejszy obiekt przy dostępie odpowiednich osób, w odpowiednim czasie do odpowiednich informacji. Pielęgnacja innowacyjności. Ostatecznie, przy oszczędności czasu i energii związanej z rozwiązaniem problemów transferu danych, różnej lokalizacji i wymiany, można skoncentrować się na innowacyjności wynikającej z dostępu do danych o obiekcie, a to prowadzi do lepszych procesów projektowania, budowania i eksploatacji obiektów przemysłowych Co robi firma Bentley? Firma Bentley aktywnie wspiera, wspomaga i adoptuje standard ISO oferując wiedzę intelektualną oraz oprogramowanie mając na celu rozwój i utrzymanie modelu ISO gotowego do praktycznych zastosowań teraz i w przyszłości. Konkretne inicjatywy realizowane aktualnie przez firmę Bentley obejmują : Dostawę wspólnego edytora klas w celu rozwoju i utrzymania Biblioteki Danych Referencyjnych ISO Firma Bentley udostępniła ten edytor grupom roboczym zorganizowanym w różne konsorcja, jak również pojedynczym firmom komputerowym rozwijającym model danych ISO Firma Bentley kontynuuje pracę nad edytorem klas, aby obsługiwał on nowe rozszerzenia modelu ISO Opracowanie wspólnego zestawu narzędzi i funkcji pozwalających na konwersję z formatu starszych aplikacji do formatu ISO Jednym z tych wspólnych narzędzi jest edytor klas wspomniany wyżej, który nie tylko obsługuje definicję modelu ISO 15926, ale pozwala także na definiowanie i odwzorowanie własnych modeli danych do modelu ISO. Pomaga to istniejącym systemom adoptować otwarte standardy bez potrzeby czekania na pojawienie się nowych programów. Dodatkowo, w stosunku do oferty wymiany danych ze starszymi systemami firma Bentley opracowuje funkcje wymiany między bazami danych SQL i formatem ISO na ogólnym poziomie. Poprawę współpracy z programem ProjectWise Navigator. Możliwość przeglądania i pracy zespołowej z wykorzystaniem naturalnego formatu plików ISO, również z wieloma innymi własnymi formatami, umożliwia każdemu z członków zespołu projektowego dostęp do tych samych informacji. Możliwość łatwego i szybkiego dodania informacji katalogowych różnych wytwórców. W przeszłości oznaczało to konieczność opracowania przez 4

5 Pro 3D modely vyvíjí firma Bentley systém pro správu modelů založený na ISO 15926, který uživatelům umožní provádět modelově centrický návrh potrubní technologie v distribuovaném prostředí pomocí různých 3D modelovacích systémů wytwórcę katalogu komponentów w wielu, różnych formatach 3D, tak by projektant czy właściciel mógł zastosować infrormacje katalogowe we własnych systemach 3D. Firma Bentley opracowała format standardowego katalogu opartego na ISO 15926, co pozwala wszystkim wytwórcom na opracowanie swoich informacji we wspólnym, otwartym formacie wraz z możliwością wymiany danych między tym formatem a formatami stosowanymi przez istniejące systemy 3D. Konwersja taka będzie możliwa w najbliższej przyszłości obejmując formaty katalogów AutoPLANT, PlantSpace i PDS. Wzmocnienie aplikacji do analiz inżynierskich dzięki wykorzystaniu wymiany neutralnego modelu. Firma Bentley zaprezentowała korzyści z połączonej analizy rurociągów i konstrukcji stalowych w jednym, wspólnym środowisku, takie jak dokładniejszą analizę obejmującą dodatkowo kolizje między rurociągami i konstrukcją. Możliwość szybkiej analizy dowolnego modelu 3D bazującego na formacie ISO oznacza znacznie łatwiejszą integrację innych branż z działem projektowym, co prowadzi do powstawania lepszych projektów. Wykorzystanie wspólnego formatu modeli 3D do generowania rysunków izometrycznych z dowolnego modelu 3D. Stosowanie pakietów Isogen firmy Alias oraz Bentley Plantspace Isometrics oferuje szerszy wybór przy generowaniu i zarządzaniu rysunkami izometrycznymi. Patrząc w przyszłość Na dzień dzisiejszy firma Bentley opracowała i wdrożyła istotne możliwości ISO do funkcjonalności dzisiejszych narzędzi. Ale by w pełni zrealizować i wykorzystać zalety wspólnego modelu ISO musi on stać się fundamentalną częścią aplikacji. To jest właśnie miejsce w którym pozycjonujemy naszą rodzinę oprogramowania OpenPlant. Firma Bentley rozpoczęła pełne wdrożenie ISO w schematach P&ID, które stanowią kluczową dokumentację niezbędną zarówno projektantom jak i operatorom obiektów na całym świecie i wkrótce pojawią się w OpenPlant. Co oznacza posiadanie aplikacji P&ID opartej na ISO? Oznacza to, że konfiguracja takiej aplikacji wynika z definicji obiektów przechowywanych w modelu danych. Przykładowo, każdy nowy typ pompy dodawany do modelu ISO będzie automatycznie dostępny w aplikacji P&ID. W programie OpenPlant PowerPID dane przechowywane są z wykorzystaniem naturalnego formatu ISO i dlatego każda aplikacja obsługująca modele ISO może takie dane wykorzystać. Firma Bentley opracuje wsparcie dla formatu przechowywania danych zarówno w plikach DGN i DWG korzystając z funkcjonalności każdego z tych formatów, aby dodać rozszerzone informacje o elementach. Otwarcie OpenPlant PowerPID w naturalnym środowisku CAD da dostęp do tych samych danych, co te zapisane przez samą aplikację P&ID. Zapewniona zostanie także obsługa innych formatów lub repozytoriów włącznie z XML, AutoPLANT Data Manager, czy bazami danych ProjectWise oraz ProjectWise Lifecycle Server. Dla modeli 3D firma Bentley opracowuje system zarządzania modeli oparty na ISO 15926, co pozwoli użytkownikom realizować projekty oparte na modelu w rozproszonym środowisku z wykorzystaniem różnych systemów modelowania 3D. 5

6 Te produkty z rodziny OpenPlant będą obsługiwać wybieranie na poziomie komponentu, pobieranie i zwracanie, definiowanie zabezpieczeń oraz posiadać funkcje do zarządzania modelem wykraczające poza 3D i obejmujące zarządzanie modelami 1D lub 2D w tym samym środowisku. Firma Bentley opracuje także nowe narzędzia i produkty w rodzinie OpenPlant. Stosowanie neutralnego formatu jako podstawy w opracowywaniu aplikacji otwiera drogę do innych, nowych rozwiązań. Przykładowo : Możliwość dodania rozszerzeń specyficznych dla danej firmy do aplikacji podstawowego poziomu bez konieczności kłopotliwej obsługi środowiska typowego dla firmy. Użytkownicy mogą się skoncentrować na dodatkowej funkcjonalności która zwiększa wartość biznesową lub buduje przewagę nad konkurencją bez wpływu na inne aplikacje korzystające z tych danych i bez ograniczenia wymiany informacji między pracownikami. Możliwość zarządzania pracą bez względu na fizyczne położenie i bez względu na stosowane narzędzia tak długo jak obsługują one model ISO. Łatwo sobie wyobrazić schemat P&ID edytowany przez kilka osób stosujących różne narzędzia z pełnym wymaganym bezpieczeństwem i procesem uwspólniania pracy bez obawy o formaty, standardy lub stosowane oprogramowanie. Użytkownicy będą posiadać możliwość zwiększenia swojej wiedzy i wydajności, konfiguracji systemu zgodnie z potrzebą, dodania własnych funkcji bez utraty efektywności i konieczności poznawania i stosowanie nieznanego oprogramowania. Ekstrapolujmy wyżej wymienione czynniki do poziomu przedsiębiorstwa i uwzględnijmy korzyści wynikające z możliwości selektywnego zlecania prac na zewnątrz bez zwracania uwagi na narzędzia stosowane przez zleceniobiorców. 6

7 Pójdźmy krok dalej i wyobraźmy sobie świat, w którym ekspert może znajdować się w dowolnym miejscu z dostępną infrastrukturą obsługującą pracę podmiotów zewnętrznych. Praca zespołowa może wówczas przybrać nową formę i oznaczać współpracę w kontekście aplikacji, rezerwując lub blokując pojedyncze obiekty lub nawet właściwości w celu wskazania aktualnie wykonywanych działań. Po ich zakończeniu zmiany można zatwierdzić wraz z powiadomieniem o nich innych członków zespołu. Poza oprogramowaniem Ale strategia adaptacji oprogramowania w Państwa firmie nie dotyczy tylko i wyłącznie technologii. Obejmuje także umożliwienie pojedynczym pracownikom wykonywania swoich zadań w wydajny i efektywny sposób i z tego punktu widzenia dostawca oprogramowania musi być w stanie dostarczyć tym pracownikom treści i szkolenia, które pozwolą łatwo wdrożyć, użytkować i poszerzać funkcjonalność programów. Dla firmy Bentley oznacza to : Forum dyskusyjne społeczności BE, gdzie użytkownicy mogą dyskutować i współpracować w szerszym gronie Strona internetowa firmy Bentley (www.bentley.com), gdzie użytkownicy mogą pobrać oprogramowanie, uczestniczyć w zdalnych szkoleniach i brać udział w seminariach on-line. Elastyczne modele licencjonowania wraz z pierwszą tego typu polityką wymiany licencji pozwalającą zamienić nieużywane licencje na licencje innych programów, 30 dniowy okres testowy i elastyczne formy stosowania licencji na poziomie całego przedsiębiorstwa. Wnioski Wraz z adaptacją ISO tradycjne komendy i sterowanie oprogramowaniem zostaje zastąpione elastycznym i dostosowywanym do potrzeb oprogramowaniem do pracy zespołowej. Przemysł ma szansę powtórnie przeanalizować procesy pod kątem adaptacji wspólnych protokołów do uwspólniania danych i modeli. W świecie MySpace, Face-book i Linked-In jest tylko kwestią czasu, gdy nowe modele biznesowe w inżynierii zostaną z entuzjazmem przyjęte i wykorzystają protokół otwartych danych Bentley Systems, Incorporated., Bentley, logo B, AutoPLANT, OpenPlant, PlantSpace, ProjectWise Navigator oraz ProjectWise Lifecycle Server są zarejstrowanymi bądź niezarejestrowanymi znakami handlowymi lub nazwami usług firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednego z bezpośrednio czy też pośrednio posiadanego oddziału. Inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. DAA /

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos COMOS Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Przyszłość zarządzania zakładami przemysłowymi Kompleksowe wymagania dynamicznej gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo

Solid Edge Insight. www.siemens.com/solidedge

Solid Edge Insight. www.siemens.com/solidedge Solid Edge Insight Siemens PLM Software www.siemens.com/solidedge Oprogramowanie Solid Edge Insight umożliwia pełną integrację narzędzi CAD, zasad zarządzania dokumentacją projektową, jak również narzędzi

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

PLM i ERP: Role systemów w nowoczesnym przedsiębiorstwie

PLM i ERP: Role systemów w nowoczesnym przedsiębiorstwie White Paper PLM i ERP: Role systemów w nowoczesnym przedsiębiorstwie Wstęp Najnowsza historia oprogramowania wspierającego przedsiębiorstwa produkcyjne może być postrzegana jako dwie nakładające się na

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management jest samodzielnym modułem Aplikacji Oracle służącym do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15

Czas na Profe al. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8. Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 4 2/2012 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Jak zarządzać projektem inżynieryjnym? _8 Współpraca systemu Profesal z centralami telefonicznymi _15 Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo