Inwentarz zbioru spuścizn prywatnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwentarz zbioru spuścizn prywatnych"

Transkrypt

1 MHAR/B/1/65 hm. Danuta Stanisława BOBEK (z d. Pelc), ur materiały biograficzne ; Dokumenty wytworzone przez autorkę: życiorys oraz życiorys harcerski , oba z lat 2005 oraz ich wersje poszerzone z roku 2007; spis odznaczeń, list autorki do Kasi z , wspomnienia autorki "Moja droga do... i na <<Nieprzetartym Szlaku>>" z MHAR/B/2/20 hm. Józef BAGIŃSKI, ; Dyplom nr 256 nadania Stanisławowi Thunowi Honorowego Krzyża Harcerzy z czasów walk o niepodległość ; życiorys pisany odręcznie oraz dwa drukowane, życiorys harcerski; artykuł Bagińskiego pt. Tajny skauting lat wydrukowany w czasopiśmie Więź nr 6/1972; klepsydra wydrukowana w Ognisku harcerskim nr 1, 1974 w Londynie MHAR/B/3/96 hm. Halina Maria BRETSZNAJDER, ; , legitymacja, dowód pracy, dowód osobisty, dowód tożsamości, mianowanie na funkcje, dyplom, koperta, list, świadectwo egzaminu, świadectwo szkolne, świadectwo pracy, ausweis Dokumenty oryginalne: dowód tożsamości osoby nr uprawniający do przejazdów kolejami w klasie 3 dla H. Bretsznajder z , dowód tożsamości osoby nr 47382/(?) dla Bretsznajder Haliny Marii wydany , dowód osobisty nr 23744/2157 Bretsznajder Haliny Marii Seria B. nr z 5/9 1925, dowód osobisty (Personal-Ausweis) nr 3691 dla Bretsznajder Haliny Marii z , dowód pracy (Beschäftigungsnachweis) dla Bretsznajder Haliny Marii, List Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych odnośnie mianowania kancelistką 1 klasy, dyplom nadający brązowy medal kancelistce 1 klasy, koperta z Prezydium Rady Ministrów, list od Prezydium Rady Ministrów w związku z nadaniem Brązowego Krzyża Zasługi, Świadectwo ukończenia kursu Sędziów Strzelecko-Łuczniczych, świadectwo roczne 1925/1926, Życiorysy: dwa opracowane przez Annę Piotrowską w 1967, cztery kolejne wersje życiorysu, dokument Moje lata okupacyjne spisany przez Irenę Hoffman-Marszałkową, phm. (Chor. Kielecka) Noty o: awansowaniu do stopnia starszego strzelca, pomniku na miejscu straceń, otwarciu wystawy poświęconej zbrodniom niemieckim, mszy za zamordowaną, dwa nekrologi MHAR/B/4/140 Zofia CIESIELSKA-ZALEWSKA, ur dokumenty harcerskie ; dokumenty oryginalne: książeczka służbowa ZHP w Niemczech A nr 500, dla Zofii Ciesielskiej-Zalewskiej z roku 1945, legitymacja służbowa nr 58 dla Ciesielskiej Zofii wydana , kopia zaświadczenia o zatrudnieniu w PCK, trzy dowody przekazania powyższych dokumentów MHAR/B/5/512 Konrad MAŃKA, życiorys ; Zamieszczony w Trybunie Robotniczej z życiorys Konrada Mańki MHAR/B/6/508 lek. Juliusz MAJKOWSKI, dokumenty osobiste, korespondencja, artykuł 1919, 1936, 1977, 2003, artykuł, zaświadczenie, legitymacja harcerska, pismo Dokumenty oryginalne: zaświadczenie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół dla Juliusza Majkowskiego z , harcerska legitymacja obozowa L. 21//36-37 Juliusza Majkowskiego z , 2 listy z ZHP do Juliusza Majkowskiego, nadbitka artykułu W służbie sanitarnej Warszawy pod okupacją z Przeglądu Lekarskiego nr System muzealny MONA, strona 1 z 259

2 1/ , list Kręgu Z Tumskiego Wzgórza do dyr. Muzeum Harcerstwa w Warszawie; kopie dokumentów: 2 egzemplarze życiorysu oraz spis prac zawodowych i społecznych wytworzone przez autora. MHAR/B/7/190 hm. Helena DUCHNIAK (z d. Stankiewicz), ; , pocztówka, list, karta urlopowa, legitymacja studencka Dokumenty oryginalne: karta urlopowa męża Heleny Duchniak Władysława Duchniaka nr z oraz jego legitymacja studencka nr na rok akademicki 1931/1931, karty z archiwum Ireny Lepialczyk: karty od Heleny i Doroty Duchnak, 12 listów Zofii Florczak do druhen, list H. Boguniewicz do Doroty Duchniak po śmierci mamy Heleny Duchniak; listy i karty do Heleny Duchniak: 12 listów i 37 kart pocztowych od Marii Daszkiewicz-Skorupskiej, 40 kart pocztowych od Ireny Lepalczyk 4 karnety pocztowe od Niuki Tworkowskiej-Szymańskiej; zaświadczenie Heleny Duchniak o zatrudnieniu; list z PCK; wykaz służby w Chorągwi Warszawskiej, spisany przez autorkę; 9 klepsydr Heleny Stankiewicz-Duchniakowej; artykuły z czasopisma Czuwaj i Węzełek o Helenie Duchniak; życiorys Heleny Duchniak opracowany przez Irenę Bieńkowską oraz drugi opracowany na podstawie literatury; 2 listy pożegnalne. MHAR/B/8/471/1 hm. Irena LEPALCZYK, życiorysy oraz materiały do historii 14 Warszawskiej Drużyny Harcerek "Białej" ; wersje życiorysu, 2 nekrologi, pismo dokumentujące ustanowienie nagrodę naukową im. prof. Ireny Lepalczyk oraz regulamin nagrody, spis harcerek, których życiorysy zostały wysłane do I. Lepalczyk wersje historii 14 WŻDH "Białej" oraz inne dokumenty dotyczące tej drużyny: lista członków, dyspozycje do wspomnień harcerskich, sprostowania do materiałów do historii, dokumenty dot. 40-lecia drużyny; ponadto spis dokumentów wydzielonych z kolekcji Ireny Lepalczyk do innych zbiorów archiwum MH. MHAR/B/9/254/1 Michał GRAŻYNSKI, artykuły i wystąpienia r. [ ?], gawęda, rozkaz, przemówienie Stare karty inwentarzowe; Wystąpienie Przewodniczącego ZHP, Michała Grażyńskiego na Walnym Zjeździe okręgu Śląskiego ZHP w Katowicach r. (odpis); Wyjątki z przemówienia wygłoszonego na poświęceniu stanicy Harcerskiej na Buczu r. (odpis); Wystąpienie na ognisku Chorągwi Krakowskiej na Błoniach Za Olzą i Za Odrą r. (odpis); Gawęda Michała Grażyńskiego pt. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać r. (odpis); Fragment przemówienia wygłoszonego podczas poświęcenia jachtu Grażyna w ośrodku harcerskim w Jastarni, 1934r. (odpis, fragmenty); Gawęda Michała Grażyńskiego pt. Idziemy na Wieś 1934r. (odpis); Przemówienie na XV Walnym Zjeździe ZHP Gdynia (odpis, fragmenty). W przemówieniu poruszane są sprawy uporządkowania kwestii prawnych i nowego statutu związku, rozwoju organizacji ale i niedomaganiach w należytym rozwoju harcerzy, zakup majątku Górki Wielkie, oraz problem niezależności finansowej ZHP.; Artykuł M. Grażyńskiego pt. Harcerstwo a Bezrobocie, wydrukowany w kwartalniku Harcerstwo nr (odpis); Michał Grażyński Dokąd zdążamy część 1 (odpis); Wystąpienie Przewodniczącego ZHP, Michała Grażyńskiego na Walnym Zjeździe okręgu Śląskiego ZHP w Katowicach r. (odpis); Wyjątki z przemówienia wygłoszonego na poświęceniu stanicy Harcerskiej na Buczu r. (odpis); Wystąpienie na ognisku Chorągwi Krakowskiej na Błoniach Za Olzą i Za Odrą r. (odpis); Gawęda Michała Grażyńskiego pt. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać r. (odpis); Fragment przemówienia wygłoszonego podczas poświęcenia jachtu Grażyna w ośrodku harcerskim w Jastarni, 1934r. (odpis, fragmenty); Gawęda Michała Grażyńskiego pt. Idziemy na Wieś 1934r. (odpis); Przemówienie na XV Walnym Zjeździe ZHP Gdynia (odpis, fragmenty). W przemówieniu poruszane są sprawy uporządkowania kwestii prawnych i nowego statutu związku, rozwoju organizacji, ale i niedomaganiach w należytym rozwoju harcerzy, zakup majątku Górki Wielkie, oraz problem niezależności finansowej ZHP.; System muzealny MONA, strona 2 z 259

3 Artykuł M. Grażyńskiego pt. Harcerstwo a Bezrobocie, wydrukowany w kwartalniku Harcerstwo nr (odpis); Michał Grażyński, Dokąd zdążamy część 1 (odpis); Rozkaz specjalny Naczelnictwa ZHP i apel M. Grażyńskiego do harcerek i harcerzy w związku ze śmiercią marszałka Józefa Piłsudskiego (odpis); Rozkaz M. Grażyńskiego Przewodniczącego ZHP z dnia , w związku z zaliczeniem ZHP w poczet stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej; Przemówienie M. Grażyńskiego na XVI Walnym Zjeździe ZHP r. (fragm.). Przemówienie w znacznej części dotyczy nowo zatwierdzonego Statutu ZHP, oraz wyzwaniach, jakie czekają organizację w najbliższych latach.; Przemówienie M. Grażyńskiego, z okazji 25-lecia Harcerstwa na Lubelszczyźnie; MHAR/B/10/471/2 hm. Irena LEPALCZYK, korespondencja ; Korespondencja od Wandy Jarczyk-Czekalskiej, Joanny Pyziak-Chyła, rodziny Juhasów, Barbary Kozaczek, Katarzyny i Piotra Chyła, Urszuli Kurkowskiej, Tośki Kamińskiej-Dąbrowskiej, Joanny Pyziak-Chyła, Doroty i Heleny Duchniak. MHAR/B/11/471/3 hm. Irena LEPALCZYK, korespondencja ; , korespondencja Korespondencja od dh. hm. Ireny Lepalczyk od Emilii Węglarz z lat , Anny Hummel, Marii Jańczak, Izy Dziewońskiej, Jagi Pałaciowej, Danuty (Duśki) Bytnar, pojedyncze listy od: Teresy Tłomeckiej (?) z , Reni z , T. z , Lilki Ogonowskiej z , Pojedyncze pocztówki akwarela przedstawiająca zimę pędzla Stryjewskiego z 1993 roku. MHAR/B/12/471/4 hm. Irena LEPALCZYK, korespondencja ; , korespondencja Korespondencja od dh. hm. Jany Bogdany Bieleckiej, Ireny Łukjanow Pierchałała Kostaneckiej (22 WŻDH Grzybów), Hanki Zawadzkiej, Zofii Zakrzewskiej, Jadwigi Gronostajskiej, Marii Brejdygant, Wandy Ołtarzewskiej, Anny Stępkowskiej-Turczynowicz, Lilki Ogonowskiej, Bożeny Jańczak-Radzikowskiej, Zofii Walter (14 Białe Świstaki), Dżeny Połtorzyckiej, Barbary Wyszyńskiej, Janiny Kowalskiej, adres I. Dzianott, artykuł Z PRL-u do PRL-u z czasopisma Słowo nr 250 z MHAR/B/13/278/1 hm. Antonina GURYCKA, życiorys, sprawy osobiste ; , życiorys Trzy wersje życiorysu spisanego przez autorkę oraz życiorys spisany częściowo w języku angielskim wraz z listą publikacji; wizytówka Guryckiej; kopia nadania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego; wycinki z gazet wzmiankujące listę nowo mianowanych profesorów; podobizna Gureckiej; nekrologi (27 szt.); dwa adresy kwatery cmentarnej oraz trzy wspomnienia o A. Guryckiej. Korespondencja z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową dot. przyjęcia w poczet członków i przekazania wkładu mieszkaniowego. Dokumentacja związana z ZUS Warszawa-Żoliborz: książeczka wpłat, dokumenty poświadczające wysokość emerytury, nadanie numeru konta, zaświadczenie o stażu pracy w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach, decyzja w sprawie nadania numeru NIP, wspomnienie działalności Guryckiej pt. służba dziecku spisane przez hm. Katarzynę Kujawską oraz spis uczestniczek. MHAR/B/14/353/1 hm. Aleksander KAMIŃSKI, dokumenty osobiste, wojskowe, harcerskie, wykształcenie , legitymacja, dyplom, książeczka wojskowa, zaświadczenie, świadectwo urodzenia, świadectwo ślubu, akt zgonu, kenkartę, znaczek opłaty, fotografia portret W teczce znajdują się dokumenty osobiste, wojskowe, harcerskie, dotyczące wykształcenie: 1. Świadectwo urodzenia i chrztu świętego z 1 marca 1951 roku wydany przez Parafię Rzymsko-Katolicką "Żbików" w Pruszkowie System muzealny MONA, strona 3 z 259

4 2. Odpis (maszynopis) z Parafii Kościoła w Żbikowie k/pruszkowa, dział archiwum dokonany przez Janinę Kamińską 24 września 1979 roku, dotyczący urodzenia Aleksandra Kamińskiego. 3.Rękopis dokonany przez Janinę Kamińską 24 września 1979 roku, dotyczący urodzenia Aleksandra Kamińskiego. 4. Świadectwo zawarcia związku małżeńskiego przez Aleksandra Kamińskiego z dnia 10 lipca 1991 roku wydane przez Rzymsko-Katolicką Parafię Wszystkich Świętych w Warszawie. 5. Odpis skrócony aktu małżeństwa z 11 stycznia 1938 roku wydany przez Rzymsko-Katolicką Parafię Wszystkich Świętych w Warszawie. 6. Odpis (kserokopia) skrócony aktu małżeństwa Aleksandra Kamińskiego z marca 1978 roku wydany przez Urząd Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście. 7. Odpis skrócony aktu zgonu Aleksandra Kamińskiego z 16 marca 1978 roku wydany przez Urząd Stanu Cywilnego Warszawa Praga-Południe. 8. Odpis (maszynopis) z Zarządu Ewidencji Ludności miasta stołecznego Warszawy dokonany przez Janinę Kamińską 28 września 1979 roku, dotyczący zawarcia związku małżeńskiego przez Aleksandra Kamińskiego z Janiną Agnieszką Sokołowską. 9. Odpis (maszynopis kopia) z Zarządu Ewidencji Ludności miasta stołecznego Warszawy dokonany przez Janinę Kamińską 28 września 1979 roku, dotyczący zawarcia związku małżeńskiego przez Aleksandra Kamińskiego z Janiną Agnieszką Sokołowską. 10. Legitymacja Nr 83 na nazwisko Aleksandra Kamińskiego, jako Komisarza spisowego na Okręg 82 wydana przy okazji Pierwszego Powszechnego Jednodniowego Spisu Ludności w Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zaświadczenie wydane przez Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 1946 roku informujące o powołaniu Kamińskiego Aleksandra do składu Tymczasowej Naczelnej Rady Harcerskiej. 12. Maszynopis (kopia) z informacjami o przebiegu służby harcerskiej Aleksandra Kamińskiego. 13. Pismo z dnia 3 grudnia 1992 roku dotyczące legitymacji do Odznaki Pamiątkowej żołnierza Batalionu AK "Zośka" Aleksandra Kamińskiego. 14. Pismo przewodnie z dnia 5 marca 1934 roku wydane przez Urząd Wojewódzki Śląski (Wydział Oświecenia Publicznego) skierowane do Aleksandra Kamińskiego dotyczące zmiany norm wynagradzania funkcjonariuszy kontraktowych. 15. Zezwolenie na nauczanie z dnia 22 czerwca 1928 roku wydane przez Kuratorium Oświaty Okręgu Szkolnego Warszawskiego w Warszawie na nazwisko Aleksandra Kamińskiego. 16. Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z dnia 13 grudnia 1928 roku skierowane do Aleksandra Kamińskiego w sprawie praktyki przedegzaminowej. 17. Zaświadczenie wydane przez Średnią Szkołę Polską w Humaniu o skierowaniu Aleksandra Kamińskiego na wyższy kurs rolniczo-rzemieślniczy do Nowogrodu Wołyńskiego z 12 lutego 1921 roku. 18. Zaświadczenie wydane przez Średnią Szkołę Polską w Humaniu o pobycie i postępach Aleksandra Kamińskiego w 7 klasie tej szkoły z dnia 14 lutego 1921 roku. 19. Kopia świadectwa dojrzałości Aleksandra Kamińskiego wydane przez Ośmioklasowe Gimnazjum Męskie im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie z dnia 1 czerwca 1922 roku. 20. Kopia świadectwa uczestnictwa Aleksandra Kamińskiego w Seminarium dotyczącym historii polskiej średniowiecznej z dnia 10 października 1923 roku wydana przez Uniwersytet Warszawski. 21. Zaświadczenie tymczasowe wydane przez Uniwersytet Łódzki w dniu 30 marca 1947 roku na nazwisko Aleksander Kamiński dotyczące uzyskania tytułu Doktora Filozofii. 22. Oryginał dyplomu magistra filozofii z dnia 24 stycznia 1928 roku Aleksandra Kamińskiego 23. Odpis informacji Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 1960 roku dotyczącej nadania Aleksandrowi Kamińskiemu stopnia naukowego docenta. 24. Informacja z dnia 15 marca 1969 roku o nadaniu Aleksandrowi Kamińskiemu tytułu profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych przez Przewodniczącego Rady Państwa. 25. Poświadczenie z dnia 2 grudnia 1942 roku na nazwisko Kędzierski Aleksander o zarejestrowaniu, jako osoba, zobowiązana do posiadania karty pracy i ją posiadająca. 26. Karta Rozpoznawcza (KENNKARTE) na nazwisko Kędzierski Aleksander z dnia 5 grudnia 1943 roku. 27. Legitymacja profesora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20 grudnia 1969 roku wydana na nazwisko Kamiński Aleksander. 28. Legitymacja rencisty z dnia 26 listopada 1973 roku wydana na nazwisko Kamiński Aleksander. 29. Legitymacja ubezpieczeniowa z dnia 15 czerwca 1971 roku wydana na nazwisko Kamiński Aleksander. 30. Karta wstępu do czytelni ogólnej Biblioteki Narodowej z dnia 31 grudnia 1953 roku wydana na nazwisko Kamiński Aleksander. 31. Karta biblioteczna do Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi z dnia 3 grudnia 1959 roku wydana na nazwisko Kamiński Aleksander. 32. Karta biblioteczna do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z dnia 27 lipca 1960 roku wydana na nazwisko Kamiński Aleksander. 33. Karta Legitymacyjna Średniej Szkoły Polskiej w Humaniu wydana na nazwisko Aleksandra Kamińskiego na rok szkolny 1919/ Książeczka Wojskowa na nazwisko Kamiński Aleksander z lat System muzealny MONA, strona 4 z 259

5 35. Zaświadczenie Wojskowo-Rejestracyjne z 14 marca 1950 roku wystawione przez Ministerstwo Obrony Narodowej Rejonową Komendę Uzupełnień Łódź-Miasto II na nazwisko Kamiński Aleksander (zdjęcie wyrwane). 36. Zaświadczenie Wojskowe o zwolnieniu od obowiązkowej służby wojskowej z 16 lutego 1954 roku wystawione przez Ministerstwo Obrony Narodowej Rejonową Komendę Uzupełnień Łódź-Miasto II na nazwisko Kamiński Aleksander. 37. Legitymacja ZBOWiD wystawiona na nazwisko Kamiński Aleksander z 1975 roku. 38. Potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej ZBOWiD wystawione na nazwisko Kamiński Aleksander (24 znaczki opłaty ZBOWiD - fioletowe; 12 znaczków opłaty ZBOWID - czerwone). MHAR/B/15/278/3 hm. Antonina GURYCKA, dokumenty osobiste głównie dot. odszkodowań ; List Guryckiej, w którym opisuje, co dzieje się u niej i jej najbliższych: Anny L.-K., Anny B. i Joli, akwarela przedstawiająca psa podpisana ukochany pies Bambi ; kopia recenzji dla Tadeusza Tomaszewskiego podręcznika psychologii mgr A. Guryckiej z ; list do księdza dot. problemów z wiarą; list do PZPR z prośbą o wykreślenie z listy członków z ; Korespondencja z Fundacją Polsko Niemieckie-Pojednanie : poświadczenie przyznania dodatkowej pomocy finansowej za pracę niewolniczą z , ulotka informacyjna z , potwierdzenie złożenia wniosku o świadczenie niemieckie z , potwierdzenie wpłaty Guryckiej zaliczki przez Fundację z ; Korespondencja ze Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę: oświadczenie w sprawie braku dokumentów dot. zatrudnienia z okresu pracy przymusowej w obozie pracy w Burgweide z , list dot. przekazania dokumentów do FPNP z , list o fundacji z prośbą o uzupełnienie ewidencji członkowskiej i dostarczenie dokumentów, zeznanie Urszuli Krystyny Gorzkowskiej dot. okresu okupacji, list z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z o braku świadczeń pieniężnych za pracę przymusową, informacja o wysłaniu wniosku o przyznanie świadczeń do Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, kopia zaświadczenia nr uprawniającego do ulg i świadczeń na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; spis faktów dotyczących prześladowań najbliższej rodziny Guryckiej; Korespondencja z Żydowskim Instytutem Historycznym: podziękowanie za przekazanie publikacji części 2 Historii Żydów autorstwa Schipper N. wydanej we Lwowie w 1930, dwie wersje zaświadczenie z potwierdzającego, że Gurycka jest ofiarą holocaustu; karta z wielokrotnie wypisanym nazwiskiem oraz adresem i innymi danymi Guryckiej; Korespondencja z PCK: dwa potwierdzenia informacji o A. Guryckiej z czasów wojny i tuż po, prośba o podanie danych zaginionego brata Guryckiej Wacława Mariana, dwie kolejne odpowiedzi o braku informacji o zaginionym, koperta z adresem PCK i Guryckiej; odpowiedź od Yad Vashem o zamiarze dodania nazwisk przesłanych przez Gurycką do Hall of Names; koperta z adresem Yad Vashem i Guryckiej; informacja o braku materiałów dot. Wacława Mariana Guryckiego w zasobach Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i wszczęciu poszukiwań w archiwach państw byłego ZSRR z ; kopia zdjęcia portretu rodziny z małym dzieckiem; życiorys Wacława Guryckiego ur ; życiorys ks. Tadeusza Kozłowskiego; telegram z wyrazami uznania od Jarymowiczów; 11 kartek i listów z życzeniami i gratulacjami; pocztówka na Dzień Myśli Braterskiej; zaproszenie na promocję książki Instruktorzy w służbie Ojczyźnie, Warszawie, Dziecku ; zaproszenie na zebranie Katedry Psychologii Wychowawczej z ; exlibrisy Guryckiej; informacje o Księdze Jaszczurki. MHAR/B/16/278/2 hm. Antonina GURYCKA, dokumenty osobiste m. in. harcerskie ; , legitymacja, zaświadczenie, dyplom, książeczka harcerska, książeczka członkowska, wyciąg metrykalny, nagroda, odznaczenie, paszport, dowód osobisty, fotografia, książeczka służbowa Dokumenty wystawione na Antoninę Gurycką: Dowód Osobisty AB wydany przez Naczelnika Dzielnicy Warszawa Żoliborz; Paszport seria BB nr ; Paszport PRL seria PI nr ; Legitymacja członkowska Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich nr ; Legitymacja członkowska Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich nr ; Zaświadczenie nadania stopnia instruktorskiego harcmistrzyni w 1947 r. nr 300/22 z ; Książeczka Służbowa Instruktorska, seria A L 0706 z ; Legitymacja odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi nr D z ; Legitymacja naczelnej Rady ZHP nr 32 z ; System muzealny MONA, strona 5 z 259

6 Legitymacja naczelnej Rady ZHP nr 17 z ; Dyplom Harcmistrza Polski Ludowej nr 6/67 z ; Książeczka członkowska Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr z ; Legitymacja członkowska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 82 z ; Legitymacja członkowska Związku Bojowników o Wolność i Demokrację nr W z ; Medal KEN: legitymacja nr 9447 z ; Legitymacja odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nr z ; Legitymacja odznaczenia Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP nr 556 z ; Odznaka Pamiątkowa 70 lat Harcerstwa Polskiego nr 140 z ; Legitymacja wyróżnienia tytułem honorowym Zasłużony Nauczyciel PRL nr z ; Legitymacja członkowska Związku Bojowników o Wolność i Demokrację nr z ; Dyplomy: Magistra Filozofii nr L. 327/8057/50, ; nadania stopnia naukowego doktora z ; Potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego z ; Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z: , , , ; Nadania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych z ; Nadanie tytuły honorowego Zasłużonego Nauczyciela PRL z ; Nagroda Ministra Edukacji Narodowej z ; Nadania tytułu naukowego profesora zwyczajnego nauk humanistycznych z ; Zaświadczenia: o zdaniu egzaminu ostatecznego z psychologii wychowawczej i pedagogiki eksperymentalnej z ; wypisy z aktu urodzenia z , , ; 3 zaświadczenia o przynależności do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację na podstawie legitymacji nr 7139/45, z ; Dokumenty dotyczące innych osób: wyciągi z aktu urodzenia Guryckiego Damiana Kazimierza ur z ; Odpis aktu małżeństwa Guryckiego Daniela Kazimierza i Goldberg Zofii Jadwigi zawartego , z ; odpis aktu zgonu Guryckiego Daniela Kazimierza zm MHAR/B/17/254/2 Michał GRAŻYŃSKI, artykuły i wystąpienia r. [ ?], gawęda, rozkaz, przemówienie Artykuł przypisywany M. Grażyńskiemu, naświetlający najważniejsze zmiany wprowadzone w statucie ZHP z 1936 r. Materiał drukiem ukazał się w czasopiśmie Na tropie, nr 8, z 1936 r.; Przepisane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r, o uznaniu stowarzyszenia Związek Harcerstwa Polskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.; Niedatowany maszynopis referatu naświetlającego prace nad statutem ZHP oraz fragment o uznaniu ZHP stowarzyszeniem wyższej użyteczności, cytowany za W. Błażejewskim, "Z dziejów harcerstwa ", Warszawa 1985; Gawęda M. Grażyńskiego O Polskie skrzydła, 1936 r. W gawędzie dh Przewodniczący opowiada o potrzebie rozwijania i kształcenia w nowej specjalności lotniczej, wspomniana jest szkoła szybowcowa w Chełmie na Śląsku oraz harcerskie szybowcowe asy: Mynarski Piotr i Derengowski Tadeusz [?]; M. Grażyński, Harcerstwo wobec hasła obrony kraju, 1936 r.; Gawęda przewodniczącego M. Grażyńskiego pr. Na morskim Szlaku, 1935 r. o historii nabycia harcerskiego jachtu "Grażyna", a także patriotycznym wychowaniu młodzieży przez ZHP.; M. Grażyński, O pomocy zimowej, 1936 r. (odpis z "Na tropie" nr 18 z 1936r) Artykuł stanowi odezwę do harcerzy o potrzebie pomagania bezrobotnym w najcięższym - zimowym okresie, współpracy z organizacjami pomocy bezrobotnym, samopomocy harcerskiej, oraz organizacji kursów i warsztatów zarobkowych dla harcerek i harcerzy.; Artykuł M. Grażyńskiego Skauting a bezrobocie teks pochodzi z książki W. Błażejewskiego "Ingaro. Wyspa braterstwa", 1936 r.; Tekst przemówienia M. Grażyńskiego wygłoszonego na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Naczelnej ZHP r., pt. Wielka Gra o duszę młodego pokolenia. Przemówienie dotyczy międzyorganizacyjnego porozumienia o ideałach wychowawczych młodzieży (odpis); U podstaw harcerskiego światopoglądu" przemówienie wygłoszone przez M. Grażyńskiego w Górkach Wielkich dnia r. na Odprawie komendantów Chorągwi. M. Grażyński O obronności kraju ; M. Grażyński Idee i zadania Harcerstwa Polskiego 20/ r. XVII Zjazd Walny ZHP. Wystąpienie dotyczy: czwór porozumienia organizacji młodzieżowych ZHP, Związku Strzeleckiego, Organizacji Młodzieży Pracującej i Związku Młodzieży Wiejskiej Siew oraz niepowodzeniu tego przedsięwzięcia, System muzealny MONA, strona 6 z 259

7 zanikaniu starszyzny w harcerstwie, zmianach w obozownictwie, stabilizowanie finansów związku.; kopie artykułów i przemówień M. Grażyńskiego wydrukowanych w "Na Tropie" w latach r.; M. Grażyński "O co Walczymy, [w:] "Na tropie" nr. 4, 1940 r.; Artykuł opublikowany w czasopiśmie Sur la Piste, Revue du scoutisme polonais" z 1940 r.; M. Grażyński opisuje położenie geograficzno polityczne polski po 1939 r., pisze o potrzebie współdziałania małych krajów w podobnym położeniu: Białorusinów, Ukraińców by przeciwstawić się silniejszym mocarstwom. W tekście jest wiele historycznych nawiązań do ówczesnej sytuacji w Europie.; List M. Grażyńskiego d gen. R. Baden Powella 1933 r. (fr., kserokopia); Rozkaz Przewodniczącego ZHP -M. Grażyńskiego z r. Rozkaz wydano w związku ze śmiercią phm. Witolda Regera w akcji na Zaolziu; Spis pierwszego skoroszytu Wojna M. Grażyńskiego. Zawiera spis, numery stron i nazwy dokumentów/tytuły. (po 1987); stare karty inwentarzowe. MHAR/B/18/288/1 hm. Michał HAYKOWSKI, relacje z działalności w Szarych Szeregach korespondencja Karta ewidencyjna z archiwum Głównej Kwatery materiałów Kręgu Instruktorskiego im. Andrzeja Małkowskiego ; notatka o materiałach Kręgu Instruktorskiego im. Andrzeja Małkowskiego ; konspekt książki Harcerze z pod znaku Rodła ; kopia rozkazu naczelnika z 1939 r. o sprawie służby w Pogotowiu Harcerskim; praca dyplomowa Doskonalenie kierowania wychowaniem morskim młodzieży harcerskiej w latach autorstwa Stanisława Tołwińskiego; 3 strony odręcznych notatek; 4 strony wyjęte z dokumentu; historia rejsu wodnego na Jamboree Holandii; praca Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego Jerzego Majki; odręczne wspomnienie Szczepańskiego Karola; wspomnienie z września 1939 r. z Bydgoszczy; odręczne wspomnienie; wspomnienie Jerzego Szewsa o początkach harcerstwa na Pomorzu w latach ; wspomnienie Wojciecha Niederlińskiego z września 1939 r. z Katowic; relacja Józefa Dobskiego z przygotowania ZHP do wojny w 1939; relacja Józefa Dobskiego niewoli radzieckiej 1939; relacja ustna o wrześniu 1939 w Kozienicach; historia Czarnej Trzynastki Krakowskiej; relacja Jerzego Czerwińskiego komendanta Szarych Szeregów w Opatowie Kieleckim o wrześniu 1939; wykaz najważniejszych wydarzeń z życia harcerstwa przemyskiego; historia konspiracji w Radomiu; relacja Harcerstwo w konspiracji na terenie województwa rzeszowskiego ; wspomnienie Walka harcerzy Śląska i Zagłębia z faszyzmem ; relacja Harcerstwo Szubina w okresie okupacji ; relacja Janusza Pomiernego z udziału w Harcerskim Pogotowiu Wojennym w czasie obrony Warszawy w 1939 r.; relacja Działalność ZHP na terenie Wągrowca w okresie okupacji hitlerowskiej ; relacja Polskie Termopile 1939 ; relacja Historia Harcerstwa Pomorza i Kujaw ; spis relacji ustnej z działalności 9 MDH w Wołominie w 1939 r.; MHAR/B/19/278/4 hm. Antonina GURYCKA, działalność ; Teczka z dokumentami dotyczącymi działalności A. Guryckiej: życiorys harcerski i naukowy, dokumenty potwierdzający powołanie na funkcję członka Rady Muzeum Harcerstwa na lata od 2001 i oraz list dziękczynny po zakończeniu kadencji Rady z , dwa zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum Harcerstwa z , zaproszenie na inauguracyjne zebranie Rady Redakcyjnej Harcerskiego Słownika Biograficznego z , opracowanie na temat tożsamości Guryckiej, trzy zaproszenia na promocję książki Guryckiej pt. Tucha-opowieść o Wiktorii Dewitzowej z oraz dyskietka, historia Wiktorii Dewitzowej spisana przez Ryszarda Matuszewskiego oraz jego list do Guryckiej z , list od Heleny Brzozowskiej z , list do Guryckiej z kondolencjami po śmierci dh. Marii Zürn z , korespondencja z Muzeum harcerstwa dotycząca obecności na pogrzebie A. Guryckiej, trzy kopie wspomnienia o A. Guryckiej, dwie kopie projektu nekrologu Guryckiej, dwie krótkie notatki odręczne; Dokumenty sporządzone przez Gurycką: pocztówka na Dzień Myśli Braterskiej, list z okazji Dnia Braterstwa, dwie koperty nadane do Muzeum Harcerstwa, tekst o sobie, list do wydawnictwa, recenzja książki Anny Zawadzkiej pt. Dzieje harcerstwa żeńskiego w Polsce w latach /49 z , artykuły Wychowanie ideowe oraz Perypetie ze sprawiedliwością, ankieta osobowa członka konspiracji harcerskiej spisana dla Szarych szeregów; dokumentacja dotycząca delegacji w 1960 przez ZHP na Rencontre Internationale des Educateurs w Aix-en-Provence zorganizowane przez Francuską Ligę Wychowania: opis podróży i jej przebiegu, książeczka wydana dla członków zjazdu. MHAR/B/20/288/2 hm. Michał HAYKOWSKI, korespondencja z redakcją, materiały dotyczące działalności harcerskiej we wrześniu 1939 r ; System muzealny MONA, strona 7 z 259

8 , korespondencja Nekrologi Michała Haykowskiego (3 sztuki); miesięcznik Harcerstwo numery 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 z 1983 r.; Wydawnictwo Najtrudniejsza próba ; Gazeta Na przełaj z 1981 r.; Wydawnictwo Historia, Tradycja, Zasłużeni dla związku (2 sztuki); pismo do redakcji gazety Na przełaj ze sprostowaniem artykułu; list do Michała Haykowskiego w sprawie błędnej informacji w tekście; list do Michała Haykowskiego w sprawie artykułu o obronie wieży spadochronowej w Katowicach; zbiór 3 listów odręcznych do Michała Haykowskiego; pismo od Marii Żychowskiej ze sprostowaniami do artykułów; list ze zbiorem uwag do Materiałów historycznych od Stanisława Krakowskiego; rękopis listu; wiadomość od Marii Żychowskiej ze sprostowaniem danych osobowych; zbiór 15 listów (rękopis); odpowiedź w sprawie miejsca zamieszkania Jana Rudnika; pismo od Zenona Erdmanna w sprawie wydarzeń z września 1939; pismo w sprawie pomocy w szukaniu informacji o wrześniu 1939 r.; pismo w sprawie rozbudowy żeglarstwa morskiego w Koszalinie z opisem Harcerskiego Klubu Żeglarskiego w Koszalinie; pismo w sprawie Pogotowia Wojennego harcerzy w Poznaniu; list (rękopis); pismo Bronisława Zapartucha w sprawie utrzymania łączności z młodzieżą polską w Niemczech w latach ; pismo z Łodzi w sprawie działalności konspiracyjnej w Łodzi; 4 listy odręczne; karta pocztowa z życzeniami; pismo do Marii Pepkiewicz; karta pocztowa; pismo z Komendy Hufca Biłgoraj w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; pismo z Komendy Hufca Rypin w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; pismo z Komendy Hufca Tuchola w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; pismo od Józefa Grzesiaka w sprawie działalności Wileńskiej Chorągwi Harcerek; list odręczny; pismo ze ZBoWiD w sprawie pogotowia wojennego w 1939 r.; notatka odręczna; pismo w sprawie potwierdzenia zamieszkania; pismo z Komendy Hufca Hrubieszów w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; list odręczny; pismo od Jana Longina w sprawie Września 1939; pismo z Komendy Hufca Aleksandrów Kujawski w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; notatka odręczna; pismo z Komendy Hufca Golub Dobrzyń w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; pismo z Komendy Hufca Krasnystaw w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; pismo z Komendy Hufca Skarżysko Kamienna w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; informacja z Kurii Biskupiej Chełmińskiej; list odręczny; pismo z Komendy Hufca Dębica w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; pismo z Komendy Hufca Kraśnik w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; pismo z Ministerstwa Obrony Narodowej; pismo z Ośrodka Pracy Drużyn Starówka hufca ZHP Radom Miasto w sprawie informacji; rękopisy trzech listów; pismo z prezydium Miejskiej rady Narodowej w Lublinie; pismo z Komendy Hufca Chełm w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; odpis z oryginału opinii dla Karola Szczepańskiego; dwa listy odręczne; pismo z Komendy Hufca Bydgoszcz - Miasto w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; pismo z ZBoWiD w Pile w sprawie miejsca zamieszkania; list odręczny; pismo z Komendy Hufca Pińczów sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.; rękopisy dwóch listów; 3 karty pocztowe; pisma z Komendy Hufców w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.: Brodnica, Sandomierz, Wejherowo, Jarosław, Lubaczów; pismo z Bydgoskiego Zakładu Optyki w sprawie Szarych Szeregów na Pomorzu; pisma z Komendy Hufców w sprawie świadków zdarzeń z 1939 r.: Starachowice, Włoszczowa. MHAR/B/21/288/3 hm. Michał HAYKOWSKI, artykuły, wspomnienia, recenzja wydawnicza, indeks pseudonimów konspiracyjnych ; Zbiór wspomnień o Michale Haykowskim; miesięcznik Harcerstwo (2 sztuki); przedruk artykułu Michała Haykowskiego z tygodnika Na przełaj ; miesięcznik Harcerstwo numery 9 i 10 (2 sztuki); recenzja wydawnicza pracy Michała Haykowskiego Materiały do chronologii dziejów Harcerstwa cześć 2 autorstwa Mariana Miszczuka; indeks pseudonimów konspiracyjnych (125 stron); indeks geograficzny miejscowości (41 stron). MHAR/B/22/288/4 hm. Michał HAYKOWSKI, korespondencja w sprawie materiałów dotyczących kampanii wrześniowej Rękopiśmienne notatki; list z prośbą o wymianę materiałów; pismo do Zarządu ZBoWiD w Gdyni; listy z prośbą o przesłanie wspomnienia z Harcerskiego września 1939 (33 sztuki); listy (rps); pismo do autora książki Mławskie Mazowsze w walce ; pismo z pytaniami; pismo do ośrodka pracy drużyn ZHP Starówka w Radomiu; podziękowanie dla Edmund Maciejewskiego za przekazanie informacji; pismo do Kurii Biskupiej w sprawie adresu; pismo do wydziału oświaty PMRN w Lublinie; list do Janusza Monasterskiego; prośby do hufców w Polsce o informacje o kampanii wrześniowej (56); prośba o podanie adresu 2 sztuki; zbiór korespondencji; list z prośbą o wspomnienia z Harcerskiego września 1939 (5 sztuk); 16 listów - z informacjami; rękopis listu; listy z informacją o danych adresowych (28 szt.); listy do autorów książek o kampanii wrześniowej (7 sztuk); listy z prośbą o pomoc w szukaniu informacji (6 sztuk); MHAR/B/23/288/5 hm. Michał HAYKOWSKI, zbiór materiałów źródłowych do chronologii dziejów harcerstwa System muzealny MONA, strona 8 z 259

9 , korespondencja, notatki, relacja Pismo dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej Śląsk (oryginał [?]); Projekt okładki książki Materiały do chronologii dziejów harcerstwa ; projekt okładki książki Materiały do chronologii dziejów harcerstwa ; wydawnictwo Pokolenia : z 1965 nr 3, z 1966 nr 4, z 1967 nr 4, z 1970 nr 1, 2, 4, z 1971 nr 1, 3; errata do Materiałów do chronologii historii i tradycji ZHP; uwagi do zeszytu VII; list z uwagami do Materiałów ; notatki (rps.); 5 listów z uwagami; chronologia wydarzeń z 1939 w Łodzi; 3 listy z uzupełnieniami do Materiałów ; rękopis relacji ustnej; kopie zaświadczeń z 1939 r.; kopia upoważnienia z 1939 r.; pismo z do ZBoWiD Brodnica, od ZBoWiD Bydgoszcz; życiorys Romana Wiszniowskiego; opis lotu o kryptonimie Neon 7 ; notatki (rps.) z życiorysami; notatki (8 stron rps.); rękopisy dwóch listów; życiorys Stanisława Sieradzkiego (mps.); listy (2 szt., rps.); pismo z Komendy Hufca Katowice; uwagi do Chronologii Historii Harcerstwa ; pismo do redaktora naczelnego Harcerstwa Olgierda Fietkiewicza; list (rps.); pismo do redakcji miesięcznika Harcerstwo ; 10 stronnicowy list z uzupełnieniami do Materiałów (mps.); list (rps.); pismo z Komendy Hufca Katowice; list odręczy; list (rps.); sprostowanie; notatka; pismo z Komendy Hufca Dolnośląskiej Chorągwi ZHP; pismo do redakcji Harcerstwo ; kalendarium harcerstwa ostrzeszewskiego w walkach obronnych; wypis z gazety Ziemia Kaliska ; wykaz harcerzy Hufca w Ostrzeszowie, poległych w latach ; odpisy fragmentów książek; Udział społeczeństwa ziemi kaliskiej w Wojnie Obronnej 1939 r.; odpis z miesięcznika Komendy Wielkopolskiej Chorągwi Harcerskiej; pismo do Olgierda Fietkiewicza; notatka (rps.); Materiały do Chronologii Historii i Tradycji ZHP ; kalendarium z wydarzeniami na każdy dzień roku od 1911 do 1956; kopia propozycji stanowiska w sprawie "rodowodu i tradycji harcerstwa w Polsce"; indeks skrótów nazw MHAR/B/24/288/6 hm. Michał HAYKOWSKI, materiały do chronologii dziejów harcerstwa część II, tom I po 1973, opracowanie Oprawiona w okładkę kopia opracowania zbierającego wydarzenia z udziałem harcerzy z terenu całej Polski od do Tom I MHAR/B/25/288/7 hm. Michał HAYKOWSKI, materiały do chronologii dziejów harcerstwa część II, tom II po 1973 Oprawiona w okładkę kopia opracowania zbierającego wydarzenia z udziałem harcerzy z terenu całej Polski od do Tom II MHAR/B/26/1088 Wojciech OMYŁA, dokumenty osobiste , pamiętnik, notatki, książeczka harcerska, książka pracy, karta pracy Dwa pamiętniki i zeszyt z notatkami Wojciecha Omyły; Wpisy dla Wojtka Omyły; Książka pracy 68 Drużyny Harcerzy im. T. Kościuszki w Modlinie za rok 1937/38; Harcerska książeczka służbowa Wojciecha Omyły; Zeszyt z notatkami Wojciecha Omyły z obozu harcerskiego; Karta pracy Wojciecha Omyły. MHAR/B/27/353/2 hm. Aleksander KAMIŃSKI, dokumenty dotyczące pracy, renty, emerytury, odznaczeń , książeczka oszczędnościowa, legitymacja, fotografia portret, zaświadczenie, umowa o pracę, decyzja Dokumenty zawarte w teczce dotyczą pracy, renty, emerytury, odznaczeń Aleksandra Kamińskiego: 1. Książeczka Oszczędnościowa wydana przez Powszechną Kasę Oszczędności Oddział Łódź na nazwisko Kamiński Aleksander (nr ). 2. Książeczka Oszczędnościowa wydana przez Powszechną Kasę Oszczędności Oddział Warszawa na nazwisko Kamiński Aleksander (nr ). 3. Książeczka Oszczędnościowa wydana przez Powszechną Kasę Oszczędności Oddział Warszawa na nazwisko Kamiński Aleksander (nr ). 4. Legitymacja ubezpieczeniowa wystawiona na nazwisko Kamiński Aleksander w dniu 6 maja 1960 rok przez Uniwersytet w Łodzi. 5. Legitymacja tymczasowa wydana przez Ubezpieczalnię Społeczną w Łodzi dnia 8 września 1947 roku na nazwisko Kamiński Aleksander. 6. Karta Uprawniająca do świadczeń leczniczych wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na nazwisko Kamiński System muzealny MONA, strona 9 z 259

10 Aleksander. 7. Legitymacja nr 3873/49 wydana przez Centralną Poradnię Przeciwgruźliczą Miasta Łodzi na nazwisko Aleksander Kamiński. 8. Legitymacja z dnia 2 marca 1975 roku do Odznaki Honorowej Huraganu I stopnia Nr 9 nadanej przez Kapitułę Szczepu Huragan z Krakowa harcmistrzowi Aleksandrowi Kamińskiemu. 9. Legitymacja nr 3/77 z dnia 17 września 1977 roku do Odznaki Honorowej Szczepu Dąbie w stopniu złotym nadanej przez Kapitułę Szczepu Dąbie im. Hm Jana Bytnara w Krakowie harcmistrzowi Aleksandrowi Kamińskiemu. 10. Legitymacja Krzyża Armii Krajowej Nr wystawiona na nazwisko Kamiński Aleksander pseudonim Górecki Juliusz w Londynie 15 marca 1977 roku. 11. Legitymacja Nr X Odznaki Tysiąclecia wydana przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu Kamińskiemu Aleksandrowi. 12. Legitymacja Nr wydana 31 sierpnia 1969 roku przez Zarząd Środowiska b. żołnierzy baonu "Zośka" w Warszawie do odznaki Batalionu przyznana Kamińskiemu Aleksandrowi ps. Juliusz Górecki - Hubert". 13. Legitymacja odznaki honorowej za zasługi w ruchu przeciwalkoholowym Nr 115/75 wydana przez Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy w dniu rok na nazwisko Kamiński Aleksander. 14. Informacja z 24 stycznia 1975 roku o nadaniu nagrody Aleksandrowi Kamińskiemu przez Fundację Alfreda Jurzykowskiego. 15. Zaświadczenie o pracy w banku handlowym krajowym wystawione na nazwisko Kamińskiego Aleksandra z sierpnia 1915 roku. 16. Zaświadczenie o pracy w banku rosyjsko-azjatyckim wystawione na nazwisko Kamińskiego Aleksandra z 16 maja 1916 roku. 17. Zaświadczenie o pracy na Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Humaniu wystawione dla Kamińskiego Aleksandra w dniu 17 marca 1923 roku w Warszawie przez Agronoma Stanisława Rosnowskiego b. Kierownika Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Humaniu. 18. Dokument mianowania Kamińskiego Aleksandra na Kierownika bursy w Pruszkowie z dnia 28 marca 1924 roku wystawiony przez Radę Opiekuńczą miasta Pruszkowa. 19. Dokument mianowania Kamińskiego Aleksandra na wychowawcę do jednej z instytucji w Pruszkowie z dnia 6 lipca 1922 roku wystawiony przez Radę Opiekuńczą miasta Pruszkowa. 20. Umowa stosunku służbowego zawarta w Katowicach w dniu 3 października 1933 roku pomiędzy Kamińskim Aleksandrem a Wojewodą Śląskim - Michałem Grażyńskim. 21. Umowa dodatkowa do umowy o pracę z dnia 21 września 1934 roku zawarta pomiędzy Kamińskim Aleksandrem a Wojewodą Śląskim - Michałem Grażyńskim. 22. Mianowanie Aleksandra Kamińskiego na Starszego Asystenta w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Łódzkiego wydane 24 października 1946 roku przez Uniwersytet Łódzki. 23. Mianowanie Aleksandra Kamińskiego na Starszego Asystenta w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Łódzkiego wydane w październiku 1949 roku przez Uniwersytet Łódzki. 24. Informacja o zwolnieniu Kamińskiego Aleksandra z pracy w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Łódzkiego wydane 15 kwietnia 1950 roku przez Uniwersytet Łódzki. 25. Podanie Kamińskiego Aleksandra o przyznanie renty inwalidzkiej z dnia 26 lutego 1951 roku (Łódź). 26. Decyzja o przyznaniu renty inwalidzkiej Aleksandrowi Kamińskiemu z dnia 9 czerwca 1951 roku wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział Obwodowy w Łodzi. 27. Decyzja o wstrzymaniu dodatku wyrównawczego Aleksandrowi Kamińskiemu z 1958 roku. 28. Projekt odwołania od decyzji o wstrzymaniu dodatku wyrównawczego z dnia 28 marca 1958 roku (Łódź). 29. Informacja z dnia r. od ZUS Oddział w Łodzi skierowana do Kamińskiego Aleksandra z dotycząca powstaniu nadpłaty renty w kwocie 120 zł. 30. Decyzja Prezydium Rady Narodowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 1958 roku o przyznaniu i jednocześnie zawieszeniu renty inwalidzkiej Aleksandrowi Kamińskiemu. 31. Zgoda Kamińskiego Aleksandra na przyznanie i zawieszenie renty skierowana do Wydziału Rent w Łodzi z dnia 18 września 1958 roku. 32. Pismo z dnia 9 grudnia 1970 roku skierowane do Kamińskiego Aleksandra od dr Ireny Wojnar z prośbą o pilny kontakt w sprawie redakcji tekstu do pisma "PAIDEIA". 33. Prośba z dnia roku skierowana przez Aleksandra Kamińskiego do dr. Kazimierza Czajkowskiego o potwierdzenie pracy na Śląsku w latach Oświadczenie - zeznanie Jana Grzebiela z dnia 07 marca 1971 roku o pracy Aleksandra Kamińskiego w latach Prośba z dnia r. Aleksandra Kamińskiego skierowana do Zarządu Łódzkiego ZBOWiD o potwierdzenie służby w szeregach Armii Krajowej. 36. Decyzja ZUS o przyznaniu emerytury Aleksandrowi Kamińskiemu z dnia 1 lipca 1973 roku. 37. Decyzja ZUS z dnia roku o przyznaniu dodatku do emerytury Aleksandrowi Kamińskiemu za order. 38. Decyzja ZUS z dnia roku o wznowieniu wypłaty emerytury Aleksandrowi Kamińskiemu. 39. Decyzja ZUS z dnia roku o podwyższeniu emerytury Aleksandrowi Kamińskiemu w latach Spis odznaczeń Kamińskiego Aleksandra (odręczny) System muzealny MONA, strona 10 z 259

11 41. Wniosek o nadanie orderu, odznaczenia wypełniony na nazwisko Aleksandra Kamińskiego. W treści życiorys. MHAR/B/28/278/5 hm. Antonina GURYCKA, działalność harcerska, specjalności Sprawozdanie Służby Warmii i Mazurom prowadzonej przez hufce warszawskie za okres spisane przez Halszkę Urbanowicz z z załącznikami; dokumenty dotyczące akcji Warmii i Mazur z lat opracowane przez H. Walter: odzwierciedlenie spraw służby w pracy Komendy Chorągwi, służba wg relacji hufców, ogólne dane harcerskie, wzór i wypełnione ankiety losów instruktorek, niewypełnione pocztówki harcerskie oraz widokówki, pocztówki i listy kierowane do Guryckiej z lat zawierające również wycinki z gazet dot. m. in Jugosławii, opis działalności Służby Dziecku spisany przez hm. Katarzyną Kujawską; dokumenty sporządzone przez Gurycką: list do dh. naczelnika z , artykuł pt. Zakłady kształcenia nauczycieli-źródło kadry i przyjaciół harcerstwa z czasopisma Harcerstwo nr z 1965, opis Ośrodka Badań Psycho-Pedagogicznych ZHP z i spis biuletynów ośrodka. MHAR/B/29/278/6 hm. Antonina GURYCKA, działalność harcerska, specjalności ; Życiorys Guryckiej podkreślający jej związek z GKHek w latach ; kronika Drużyny Instruktorek Specjalności Warszawa, której członkinią była m.in. Antonina Gurycka: pierwszy wpis z dot wyjazdy Krystyny i Halszki do Olsztyna na odprawę terenową drużynowych Chorągwi Warmii i Mazur, dalej: informacje i refleksje na temat zbiórek, odpraw, imienin i urodzin i innych uroczystości, gier, obozów, wizyty w teatrze, ilustracja elementów życia obozowego. Kronikę, prowadzoną regularnie do uzupełniają zdjęcia i odręczne rysunki piórem lub kredkami. Kolejne wpisy dokumentują spotkanie po 38 latach ( ): przebieg, spis uczestniczek, wspomnienia o umarłych, piosenkę instruktorek, piosenkę Tęczy oraz informacje o kolejnych spotkaniach: , , jesień 1987, , , ; List Ali do Antki, w którym informuje o ponumerowaniu stron i nazywa kolejne wydarzenia; dane adresowe instruktorek; Kronika 1 Skrzydlatej świetliczanek z 1 kursu GKH opiekujących się świetlicą Warszawskiej Chorągwi Harcerek, prowadzona od dnia otwarcia placówki ( ) na ul. Wiejskiej 1 do Kronika zawiera: opis pierwszego dnia oraz opisy zbiórek, zabaw, spisy uczestników, uwagi prowadzących, dokumentację przebiegu dni, rachunki. MHAR/B/30/278/7 hm. Antonina GURYCKA, materiały dotyczące studentów Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach ; Dokumenty dot. Guryckiej: umowy o dzieło z UKSW i Wyższą Szkołą Suwalsko-Mazurską, program seminarium magisterskiego, umowa o pracę z WSSM z 1999, potwierdzenie rozwiązania umowy w 2002, świadectwo pracy z ; korespondencja Guryckiej oraz przedstawicieli wielu instytucji naukowych z lat dot. sytuacji studentów Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej niemogących uzyskać tytułu magistra mimo ukończonych studiów, dziennik urzędowy MEN , negatywna opinia dla rady Głównej Szkolnictwa Wyższego do wniosku o otworzenie na WSSMwS kierunku psychologia oraz odmowna decyzja w tej sprawie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, artykuły z gazet dot. sporu o bezprawnie prowadzone studia. MHAR/B/31/278/8 hm. Antonina GURYCKA, działalność harcerska, ośrodek psycho-pedagogiczny , Zapis działalności Ośrodka Badań Psycho-Pedagogicznych GK ZHP z oraz spis Biuletynów Ośrodka za lata ; dokumentacja organizacji Ośrodka, artykuł O skuteczności wychowania ; wytyczne akcji przedzjazdowej w zakresie tworzenia początków muzeum ZHP; list otwarty zachęcający do tworzenia historii ZHP; streszczenie odczytu harcerstwo na terenie szkoły ; dokumenty komisji badania skuteczności działalności wychowawczej i zapis rozważań o skuteczności wychowania; propozycje tematów prac magisterskich dla studentów instruktorów harcerskich; uwagi o pracy Ośrodka i odpowiedź Guryckiej z ; pisemna propozycja przeprowadzenia zebrania omawiającego metody wychowawcze w harcerstwie; notatki na temat pedagogiki organizacji dziecięcych i młodzieżowych; zależności bierności i System muzealny MONA, strona 11 z 259

12 aktywności od systemu uznawanych wartości, elementów koncepcji i projektu badania eksperymentalnego nad kształtowaniem postawy ideowo-zaangażowanej w drużynach młodszo-harcerskich; omówieni potrzeb organizacji w zakresie kształtowania kadry w związku z wychowaniem ideowym harcerzy z ; plan pracy naukowej Guryckiej w roku 1962/63; kilka kopii sprawozdania z jej pracy naukowej w 1966 cz. 1. i 2; informacja o pracy naukowej mgr Anieli Uziembło- pracowniczki Ośrodka; notatka Uziembło nt. przebiegu i wyników sondażu Harcerze po dwóch latach ; stenogram z konferencji ZHP Ośrodka Badań na temat wychowania człowieka zaangażowanego ideologicznie, cz.2. z dnia ; kilka kart odręcznych notatek różnych osób. MHAR/B/32/278/9 hm. Antonina GURYCKA, działalność naukowa i dydaktyczna na Uniwersytecie Warszawskim ; Dwa życiorys naukowe Guryckiej; powołanie na stanowisko docenta i na przewodniczącą Społecznej rady Programowej Centralnego Ośrodka Metodycznego Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Oświaty i Wychowania z ; ocena działalności naukowej doc. dr hab. Guryckiej z ; prośba o podanie wiadomości do słownika biograficznego; charakterystyka Guryckiej, jako kierownika proponowanej Katedry Psychologii Wychowawczej z ; prośba prof. o przyznanie jej nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy; dokumenty związane z nadaniem Guryckiej stopnia profesora zwyczajnego w 1989 roku: autoreferat prof. z 1988 w wersji spisanej ręcznie i maszynopisanej, spis publikacji i większych prac programowych do 1989, opinia prof. Tomasza Tomaszewskiego o działalności naukowej Guryckiej z 1987 roku, charakterystyka dorobku naukowego Guryckiej dokonana przez doc. A. Jurkowskiego, recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dokonana przez prof. Marię Tyszkową, ocena dorobku dokonana przez prof. Marię Przetacznik-Gierowską; dwa egzemplarze umowy o pracę z UW z i ; szacunkowy koszt wydawnictwa w Polskim Towarzystwie Psychologicznym z 1990; propozycja rozpoczęcia prac nad historią Wydziału Psychologii kierowana przez Gurycką do Rady; potwierdzenie przyznania jej kwoty na działalność statutową przez Komisję ds. Badań i Wydawnictw naukowych; potwierdzenie zwrotu i odmowa tłumaczenia książki z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych; korespondencja w języku francuskim z wydawnictwem, stowarzyszeniem i instytutem badań pedagogicznych; adresy osób mieszkających za granicą oraz Katedr Psychologii zagranicznych uniwersytetów; powiadomienie i gratulacje z powodu przyjęcia do Komitetu Psychologii PAN na kadencję , lista osób kadencji ; list pożegnalny skierowany do kolegów z Wydziału Psychologii z 1997; lista psychologów ze stopniem dr. hab. w zakresie psychologii członków PAN z MHAR/B/33/278/10 hm. Antonina GURYCKA, działalność wydawnicza ; Autoprezentacja Guryckiej: kopie zdjęć z prezentacji poezji; korespondencja; oceny i recenzje książki pt. O sztuce wychowania ; list do wydawnictwa informujący o chęci wprowadzenia w niej zmian; recenzja książki dokonana przez Marię Kalinowską i odpowiedź Guryckiej; list od Anny Szafrańskiej dot. refleksji nad książką; korespondencja o poezji i prof. Szumanie między Gurycką i Zofią [?]z 2004; informacje o przesłaniu autorskiego podręcznika do testów przez Elżbietę Zwierzyńską; recenzja zbioru prac Sytuacje aktywizujące społecznie. Analiza psychologiczna sytuacji wychowawczych. Próby i refleksje pod red. Guryckiej z pióra Tadeusza Tomaszewskiego; korespondencja od Bożeny Księżyk dot. pracy dydaktycznej i naukowej; list od Marii Dębowskiej oraz wstęp Guryckiej do jej Książki bardzo poważnej ; wspomnienia ze szkoły, umowa między Gurycką a Wydawnictwem o wydanie książki Guryckiej i Igo Feldbluma pt. A skąd pan właściwie jest? z ; prośba o opinię i wytyczne do artykułu w czasopiśmie Psychologia w szkole ; Teksty Guryckiej: Nauczyciel mistrzem wychowania, Nauczyciel mistrzem wychowania w dzisiejszej szkole, Psycholog-człowiek środka, Założenia pomocy psychopedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz ich wychowawcom w resorcie edukacji narodowej, Model wychowania szkolnego ; recenzja artykułu Wina i wstyd u dzieci w starszym wieku szkolnym Barbary Harwas-Napierały i Janusza Trempała z 1991; opinia w sprawie systemu upowszechniania nauki w Polsce. MHAR/B/34/278/11 hm. Antonina GURYCKA, działalność społeczna ; Karta z podziękowaniem za przekazanie maszyny do pisania Kołu Poznawaczy z Łaska prowadzonemu w Bierzwniku; informacje o gminie Bierzwnik; potwierdzenie przekazania czeku francuskiemu Europejskiemu Instytutowi Rozwoju Potencjalnych Możliwości Wszystkich Dzieci (IEDPE); potwierdzenie pokazania filmu o Kole Poznawczym na System muzealny MONA, strona 12 z 259

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji.

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Monika Markowska Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP Komenda Hufca Rodło ZHP 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 rodlo@zhp.pl, biuro.rodlo@gmail.com Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Szkoła w Milowicach.

Szkoła w Milowicach. HISTORIA SZKOŁY Szkoła w Milowicach. Z kroniki szkoły. Salomea Kipińska córka Kipińskich właścicieli budynku w którym znajdowała się szkoła. Rok 1919.05.13. Kierownik szkoły w Betonach Milczewski (w środku).

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto 1. Wyróżnienie LIŚĆ DĘBU mogą otrzymać instruktorzy, którzy:

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ODZNACZEŃ, WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD

SYSTEM ODZNACZEŃ, WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD SYSTEM ODZNACZEŃ, WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD Hufiec ZHP Katowice przyjęty został dnia 19 stycznia 2015r uchwałą Komendy Hufca nr 03/KH/2015 2015-1-19 Spis treści SYSTEM ODZNACZEŃ, WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD HUFCA ZHP

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR

Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR (ze zmianami zatwierdzonymi uchwałami Naczelnictwa ZHR z dnia 10 czerwca 2012 roku oraz 25 marca 2016 roku) I. Przepisy ogólne 1 Chorągiew harcerek jest jednostką organizacyjną ZHR, skupiającą wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW 1 Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia dokumentacji przebiegu studiów: 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2017

Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2017 Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. Rozkaz L.1/2017 Wyjątki z rozkazu L.24/2016 Komendanta Chorągwi Gdąńskiej ZHP z dnia 30 grudnia 2016 r. 3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP

Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 23 ust. 2 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP ustala formy, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia przewodów doktoranckich

Tryb przeprowadzenia przewodów doktoranckich Tryb przeprowadzenia przewodów doktoranckich Prosimy o złożenie pełnego kompletu dokumentów zgodnego z wykazem w terminie 12 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału. Czynności przewodu doktorskiego: Rozprawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR

Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR (Uchwała Naczelnictwa ZHR nr 80/5 z dnia 18 stycznia 1998 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Naczelnictwa nr 10/02 z dnia 9.03.2002) I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Chorągiew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

Odznaczenia i nagrody w ZHP

Odznaczenia i nagrody w ZHP Odznaczenia i nagrody w ZHP Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP I. Postanowienia ogólne 1.Na podstawie 23 ust. 2 Statutu ZHP Rada Naczelna

Bardziej szczegółowo

naukowych, artykuły naukowe oraz inne - dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki i

naukowych, artykuły naukowe oraz inne - dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Fizyki i Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka Krystyna Siedlecka z domu Cichocka Krystyna Cichocka Jedyna córka Marianny i Bolesława Cichockich, urodziła się 25 X 1933 r. w Warszawie. 5-letnia Krysia 3 4-letnia Krysia 4 Dzieciństwo Do września 1944

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. z o.o. NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 1) Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opiekunowie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN REGULAMIN HUFCA HARCERZY Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą

Bardziej szczegółowo

71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 71 ZARZĄDZENIE NR 678 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hufca Harcerek ZHR

Regulamin Hufca Harcerek ZHR Regulamin Hufca Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/6 z dnia 18.01.98 wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Naczelnictwa nr 9/02 z dnia

Bardziej szczegółowo

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust.

7) dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36 Rektora UZ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w roku akademickim 2016 /2017 I. Wykaz dokumentów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NASTUDIA DOKTORANCKIE, STACJONARNE NA WYDZIALE MALARSTWA I RYSUNKU UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9

KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9 KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9 Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 w Warszawie została utworzona dzięki inicjatywie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul.

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO 1893, 1898, 1901-1907; 1912-1913; 1916; 1921; 1923-1925; 1927-1930;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul.

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO 1893, 1898, 1901-1907; 1912-1913; 1916; 1921; 1923-1925; 1927-1930;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA WSPOMNIENIA O ZHP NA ŚLĄSKU I W ZAGŁĘBIU

REGULAMIN KONKURSU NA WSPOMNIENIA O ZHP NA ŚLĄSKU I W ZAGŁĘBIU I. Organizatorzy konkursu REGULAMIN KONKURSU NA WSPOMNIENIA O ZHP NA ŚLĄSKU I W ZAGŁĘBIU Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego Czuwaj Komenda Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego Biblioteka Śląska

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Warszawa, 1 grudnia 2011 hm. Rafał Bednarczyk hm. Dawid Pawłowski Wstęp Arkusz Analizy Hufca został w roku 2011 przeprowadzony po raz pierwszy w postaci ankiety

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. pierwotnie opublikowano Wiadomości Urzędowe nr 5/98 wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI

HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI HARCERSTWO W DZIEJACH POLSKI Przed II wojną światową: Jak każdemu wiadomo ZHP miało początek w roku 1910 kiedy to Andrzej Małkowski wpadł na genialny pomysł założenia organizacji bliźniaczej do skautingu

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L.1/2016. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rozkaz L.1/2016. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy Warszawa, dn. 29 stycznia 2016 r. Rozkaz L.1/2016 Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 .... pieczęć uczelni WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:......

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 26 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 412-417 2014 BIOGRAFIE WSPOMNIENIA REFLEKSJE Dr Ryszard Żmuda Łódź UM sylwetka

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA KURS TRENERA II KLASY W DYSCYPLINIE TRIATHLON

ZAPRASZAMY NA KURS TRENERA II KLASY W DYSCYPLINIE TRIATHLON ZAPRASZAMY NA KURS TRENERA II KLASY W DYSCYPLINIE TRIATHLON Miejsce realizacji kursu: Olsztyn Termin kursu: 22 września 2017 r. 4 luty 2018 r. Terminy zjazdów*: 22-24.09.2017 r. 29.09 1.10.2017 r. 6-8.10.2017

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

4. Cel studiów: intensywny rozwój warsztatu naukowego w zakresie teorii muzyki i wiedzy ogólnohumanistycznej.

4. Cel studiów: intensywny rozwój warsztatu naukowego w zakresie teorii muzyki i wiedzy ogólnohumanistycznej. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa Informacja o siódmej edycji dwuletnich Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki 1. Organizator:

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (72) Nr 12 GRUDZIEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r.

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r. Uchwała Nr 013/97/00/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy. Naczelna Rada Lekarska świadoma obowiązków,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013. Część C

UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013. Część C imię i nazwisko rok studiów UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013 Instrukcja do wypełniania wniosku 1. Niniejszy dokument proszę dołączyć do odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP

z dnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP Rada Naczelna ZHP Materiał komisji ds. społecznych Rady Naczelnej ZHP - do konsultacji Na czerwono zaznaczono propozycje zapisów do usunięcia z dotychczasowej uchwały, na żółto propozycje nowych zapisów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ. Hufiec ZHP Częstochowa

REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ. Hufiec ZHP Częstochowa REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ Hufiec ZHP Częstochowa I. Postanowienia ogólne. 1. Hufcowa Kapituła Odznaczeń (HKO) jest zespołem instruktorskim powołanym rozkazem przez Komendanta Hufca ZHP Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Harcerski Krąg Seniorów i Starszyzny im. Szarych Szeregów w Piastowie, ul. 11- listopada 8

Harcerski Krąg Seniorów i Starszyzny im. Szarych Szeregów w Piastowie, ul. 11- listopada 8 Harcerski Krąg Seniorów i Starszyzny im. Szarych Szeregów w Piastowie, ul. 11- listopada 8 W roku 1973-im rozpoczęła się w Piastowie działalność Klubu Seniorów Harcerzy i Pożarników, od 1983-go roku po

Bardziej szczegółowo

Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o

Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o Nr pozycji rejestru alfabetycznego (wpisać ołówkiem) S I Ł Y Z B R O J N E Rzeczypospolitej Polskiej Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o... Nazwisko... Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PODHARCMISTRZA

REGULAMIN STOPNIA PODHARCMISTRZA REGULAMIN STOPNIA PODHARCMISTRZA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2 z dnia 24 marca 1957 roku. Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7 z dnia 11 listopada 1990 roku. Komendant Chorągwi,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NA STUDIA III STOPNIA. Podstawowe dokumenty (dotyczy wszystkich wydziałów oraz wszystkich dyscyplin)

WYKAZ DOKUMENTÓW NA STUDIA III STOPNIA. Podstawowe dokumenty (dotyczy wszystkich wydziałów oraz wszystkich dyscyplin) WYKAZ DOKUMENTÓW NA STUDIA III STOPNIA Lp. Wydział Dyscyplina, forma studiów Podstawowe dokumenty (dotyczy wszystkich wydziałów oraz wszystkich dyscyplin) Dodatkowe dokumenty 1. WYDZIAŁ BIOLOGII 2. WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora "

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 3 U. ^, W.h R 1/1. Relacja k. 5 " ł 1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora " 111/1 - Materiały dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KOMENDY CHORĄGWI

INFORMATOR KOMENDY CHORĄGWI INFORMATOR KOMENDY CHORĄGWI NA MIESIĄC MARZEC 2003 R. Komentarz: Komentarz: Dziękujemy wszystkim Druhnom i Druhom, drużynom, hufcom za życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 1 Związek Harcerstwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 2 Regulamin Hufca Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10/48 Uzupełniony Rozkazem

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański, r. Komendant Hufca Starogard Gd. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.

Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański, r. Komendant Hufca Starogard Gd. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L. Związek Harcerstwa Polskiego Starogard Gdański, 31.01.2013 r. Rozkaz L.1/2013 Wyjątki z rozkazu Komendanta Gdańskiej Chorągwi ZHP L.22/2012 z dnia 19.12.2012 r. 1. ROZWIĄZANIA I POWOŁANIA SZTABÓW, KOMISJI,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane przez Sigillum PCCE

Dokumenty wymagane przez Sigillum PCCE Dokumenty wymagane przez Sigillum PCCE 1. Klient indywidualny (Subskrybent) a) wypełniony formularz zgłoszenia certyfikacyjnego przesyłany do Punktu Rejestracji pocztą elektroniczną. Wzór jest zamieszczony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/A/2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia r.

Zarządzenie nr 7/A/2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia r. Zarządzenie nr 7/A/2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18.06.2009 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

Zbiory Pracowni. A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe. spis ról teatralnych

Zbiory Pracowni. A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe. spis ról teatralnych Zbiory Pracowni A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe spis ról teatralnych dokumenty tyczące dyrekcji teatru w Toruniu dokumenty pracy w PWST korespondencja czynna i

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁZAWODNICTWA ROK 2017/2018

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁZAWODNICTWA ROK 2017/2018 ZESPÓŁ DS. WSPÓŁZAWODNICTWA ROK 2017/2018 I. CZŁONKOWIE ZESPOŁU FUNKCJA STOPIEŃ IMIĘ I NAZWISKO JEDNOSTKA FUNKCJA W HUFCU przewodnicząca pwd, HO Magdalena Stawowczyk 1 ŚDHS Wachlarz Szef Zespołu Programowego,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZIE AKT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZMIANY W JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZIE AKT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nie 033 Środki ewidencyjne kontroli obiegu dokumentów Uniwersytetu Ekonomicznego 0331 Dowody doręczeń opłat pocztowych K/KO B5 Bc Książki nadawcze, listy ekspedycyjne przesyłek pocztowych, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Rozkaz L 06 /14 Wyjątki z Rozkazu L. 2/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Naczelnika ZHP:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r.

Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r. Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r. w sprawie wprowadzenia procedury i opłaty za wydawanie duplikatów, odpisów świadectw, legitymacji szkolnych i innych dokumentów szkolnych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj!

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj! 1 Witaj! Komisja Stopni instruktorskich Hufca Kraków Nowa Huta postanowiła opracować wzór, przykład sprawozdania z próby na stopień instruktorski, aby ujednolicić sposób opisania realizacji zadań. Ułatwi

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 Dokumentacja przebiegu studiów. Dz.U.2016.1554 z dnia 2016.09.27 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 27 września 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 16 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

REGULAMIN. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie REGULAMIN dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Na podstawie art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254),

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), 237-240 2015 NOWOŚCI WYDAWNICZE WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Archiwum Zgrupowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

Małgorzaty Szymke Skrzat

Małgorzaty Szymke Skrzat Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzaty Szymke Skrzat nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu. Biorąc pod uwagę zmianę prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika Emerytura pomostowa dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego Zakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

Michał Bojarczuk

Michał Bojarczuk Michał Bojarczuk 1900-1986 EDUKACJA Urodził się 16 sierpnia 1900 roku w Białobrzegach. Zmarł 19 stycznia 1986 roku. W 1911 roku kończy nauczanie elementarne w Bortatyczach W październiku 1916 r. zostaje

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W GIMNAZJUM W MANOWIE. mgr Aneta Elżbieta Kurek

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W GIMNAZJUM W MANOWIE. mgr Aneta Elżbieta Kurek Zatwierdzam do realizacji od 01 września 2006 r. pieczęć i podpis dyrektora szkoły PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W GIMNAZJUM W MANOWIE mgr Aneta Elżbieta

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady pozyskiwania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych

1. Regulamin określa zasady pozyskiwania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych Załącznik do Uchwały ZHP ChK Nr 3/2008 z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN POZYSKIWANIA, PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z WPŁAT JEDNEGO PROCENTA PODATKU DOCHODOWEGO W ZHP CHORĄGWI

Bardziej szczegółowo

Komendant Hufca Wągrowiec

Komendant Hufca Wągrowiec Wągrowiec, 21.08.2017r. Rozkaz L.7/2017 13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej L.10/2017 z dnia 27.06.2017r. 13.6. Za zaangażowanie w kierowanie Sztabem

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/798/17 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 listopada 2017 r.

Olsztyn, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/798/17 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 29 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz. 021 UCHWAŁA NR XLII/798/17 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Uprawnieni: Wysokość kwoty dofinansowania w przypadku nauki zawodu: 4.587 zł 7.645 zł

Podstawa prawna: Uprawnieni: Wysokość kwoty dofinansowania w przypadku nauki zawodu: 4.587 zł 7.645 zł Podstawa prawna: - Art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) - Rozporządzenie Rady Mnistrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1.Wyciąg z Rozkazu Komendanta Chorągwi L1/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku. Wyciąg z Rozkazu Naczelnika Harcerzy L1/13 z dnia 22 stycznia 2013

I. 1.Wyciąg z Rozkazu Komendanta Chorągwi L1/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku. Wyciąg z Rozkazu Naczelnika Harcerzy L1/13 z dnia 22 stycznia 2013 R O Z K A Z L.1/13 z dnia 2-go lutego 2013 I. 1.Wyciąg z Rozkazu Komendanta Chorągwi L1/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku. Wyciąg z Rozkazu Naczelnika Harcerzy L1/13 z dnia 22 stycznia 2013 Bracia Polacy!

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów prawa kończących studia w roku akad. 2014/2015

Informacja dla studentów prawa kończących studia w roku akad. 2014/2015 Informacja dla studentów prawa kończących studia w roku akad. 2014/2015 A. Warunkiem ukończenia studiów jest: 1. Zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów; 2. Zaakceptowanie

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 10 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 10 listopada 2017 r. Uchwała Nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykaz ulg ustawowych. Tczew, 21 stycznia 2011 r. II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki. 3,60 zł 105,00 zł

OFERTA. Wykaz ulg ustawowych. Tczew, 21 stycznia 2011 r. II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki. 3,60 zł 105,00 zł Tczew, 21 stycznia 2011 r. OFERTA II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki miesięczny 3,60 zł 105,00 zł b) linia 50 (relacji Tczew Gdańsk) Pasażerowie za okazaniem biletu miesięcznego obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 107.1 /»` ' sf/ fa., H ` ` UŠĹŠYÜ` sāřâ 2,, Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tćl. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, C-rnail:ClOp@l{ul.pl

Bardziej szczegółowo