1. DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH MSI SR_TR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH MSI SR_TR."

Transkrypt

1 1. DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH MSI SR_TR. Nowe wersje systemu ewidencji środków trwałych MSI SR-TR dystrybuowane są w postaci kilku zbiorów które zawierają odpowiednio: - INSTAL.EXE : program instalacyjny - INSTALL.INI : zbiór konfiguracyjny dla programu instalacji - _I_SR_EX.EXE : programowe archiwum samorozpakowujące zawierające niezbędne pliki wykonywalne SR_TR.EXE SR_TRE.EXE oraz pozostałe pliki systemowe, - _I_SR_rr.EXE : archiwum samorozpakowujące z pustymi struk - turami danych na wskazany w nazwie (rr) rok, - CZYTSRTR.PDF : zbiór z opisem instalacji systemu wraz z wykazem wprowadzonych, w kolejnych wersjach systemu, zmian w formacie PDF (ACROBAT REA - DER), - SRTRnnnn.PDF : zbiór z opisem poprawek dla bieżącej wersji w formacie PDF (ACROBAT READER), - TDEL.EXE, XCOPY.EXE : pliki pomocnicze instalatora. POBRANIA AKTUALNYCH WERSJI SYSTEMU MOŻNA DOKONAĆ BEZPOŚREDNIO ZE STRONY INTERNETOWEJ O ADRESIE: Wszelkie informacje,uwagi oraz zbiory, po uprzednim uzgodnieniu, można kierować na adres: OPIS SPOSOBU INSTALACJ SYSTEMU ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE 99 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 2. ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 1.46(1) (9)-S SYSTEMU MSI SR_TR. a) 1.46(9) UWAGA!!! WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2017 I PRACY W ROKU WERSJA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA WERSJĘ 1.46(8) SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2017 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCHCZAS EKSPLOATOWANĄ JAK RÓWNIEŻ NOWĄ. Zamkniecie roku wg. dotychczasowych zasad (ROZDZIAŁ 94 niniejszej instrukcji - CZYTSRTR.TO, CZYTSRTR.PDF). UWAGA! Po zamknięciu roku, a przed zamknięciem bilansu otwarcia 2018 proszę o wykonanie i ZACHOWANIE archiwum z BILANSEM OTWARCIA na Proszę pamiętać iż wszelkie zmiany kont najlepiej i najszybciej wyko - nuje się w BILANSIE OTWARCIA - gdyż wtedy można wykorzystać do tego funkcje techniczne (KONSERWACJA/Zmiana kont) systemu. ą) 1.46(8) UWAGA!!! WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2016 I PRACY W ROKU WERSJA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA WERSJĘ 1.46(7) SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2016 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCHCZAS EKSPLOATOWANĄ JAK RÓWNIEŻ NOWĄ. Zamkniecie roku wg. dotychczasowych zasad (ROZDZIAŁ 94 niniejszej instrukcji - CZYTSRTR.TO, CZYTSRTR.PDF). UWAGA! Po zamknięciu roku, a przed zamknięciem bilansu otwarcia 2017 proszę o wykonanie i ZACHOWANIE archiwum z BILANSEM OTWARCIA na 2017.

2 Proszę pamiętać iż wszelkie zmiany kont najlepiej i najszybciej wyko - nuje się w BILANSIE OTWARCIA - gdyż wtedy można wykorzystać do tego funkcje techniczne (KONSERWACJA/Zmiana kont) systemu. b) 1.46(7) UWAGA!!! WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2015 I PRACY W ROKU WERSJA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA WERSJĘ 1.46(6) SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2015 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCHCZAS EKSPLOATOWANĄ JAK RÓWNIEŻ NOWĄ. Zamkniecie roku wg. dotychczasowych zasad (ROZDZIAŁ 94 niniejszej instrukcji - CZYTSRTR.TO, CZYTSRTR.PDF). UWAGA! Po zamknięciu roku, a przed zamknięciem bilansu otwarcia 2016 proszę o wykonanie i ZACHOWANIE archiwum z BILANSEM OTWARCIA na Proszę pamiętać iż wszelkie zmiany kont najlepiej i najszybciej wyko - nuje się w BILANSIE OTWARCIA - gdyż wtedy można wykorzystać do tego funkcje techniczne (KONSERWACJA/Zmiana kont) systemu. c) 1.46(6) UWAGA!!! WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2014 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.46(5) 1.46(5) SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2014 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCH - CZAS EKSPLOATOWANĄ JAK RÓWNIEŻ NOWĄ. Zamkniecie roku wg. dotychczasowych zasad (ROZDZIAŁ 94 niniejszej instrukcji - CZYTSRTR.TO, CZYTSRTR.PDF). UWAGA! Po zamknięciu roku, a przed zamknięciem bilansu otwarcia 2015 proszę o wykonanie i ZACHOWANIE archiwum z BILANSEM OTWARCIA na Proszę pamiętać iż wszelkie zmiany kont najlepiej i najszybciej wyko - nuje się w BILANSIE OTWARCIA - gdyż wtedy można wykorzystać do tego funkcje techniczne (KONSERWACJA/Zmiana kont) systemu. ć) 1.46(5) UWAGA!!! WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2013 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.46(3) 1.46(4) SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2013 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCH - CZAS EKSPLOATOWANĄ JAK RÓWNIEŻ NOWĄ. Zamkniecie roku wg. dotychczasowych zasad (ROZDZIAŁ 94 niniejszej instrukcji - CZYTSRTR.TO, CZYTSRTR.PDF). UWAGA! Po zamknięciu roku, a przed zamknięciem bilansu otwarcia 2014 proszę o wykonanie i ZACHOWANIE archiwum z BILANSEM OTWARCIA na Proszę pamiętać iż wszelkie zmiany kont najlepiej i najszybciej wyko - nuje się w BILANSIE OTWARCIA - gdyż wtedy można wykorzystać do tego funkcje techniczne (KONSERWACJA/Zmiana kont) systemu. d) 1.46(4) UWAGA!!! WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2012 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.46(2) 1.46(3) SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2012 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCH - CZAS EKSPLOATOWANĄ JAK RÓWNIEŻ NOWĄ. Zamkniecie roku wg. dotychczasowych zasad (ROZDZIAŁ 94 niniejszej instrukcji - CZYTSRTR.TO, CZYTSRTR.PDF). UWAGA! Po zamknięciu roku, a przed zamknięciem bilansu otwarcia 2013 proszę o wykonanie i ZACHOWANIE archiwum z BILANSEM OTWARCIA na Proszę pamiętać iż wszelkie zmiany kont najlepiej i najszybciej wyko - nuje się w BILANSIE OTWARCIA - gdyż wtedy można wykorzystać do tego funkcje techniczne (KONSERWACJA/Zmiana kont) systemu. e) 1.46(4) usunięte zostały zadania archiwowania i odtwarzania danych za wszystkie lata: KONSRWACJA/Odtwarzanie ZAKOŃCZENIE/Archiwowanie Aktualnie zadania archiwowanie i odtwarzanie dotyczą bieżącego okresu księgowego. ę) 1.46(3) wprowadzono kilka korekt przy rejestracji i kontroli kartotek: - przy korzystaniu ze słownika JIM wyświetlana jest dodatkowa kolumna

3 JM zawierającą jednostkę miary wg. JIM dla danego środka trwałego, - w zadaniu kontroli kart zmieniona została zasada kontroli wartości początkowej środka trwałego - kontrolowana jest bieżąca wartość po - czątkowa, - z kontroli kart wyłączone zostały karty zlikwidowane, - wprowadzona została kontrola unikalność numeru seryjnego,w przypadku podwójnego numeru seryjnego (przy takim samym numerze indeksu materiałowego - sygnalizowane jest ostrzeżenie o kodzie 1200 REJESTRACJA/Kartoteka f) 1.46(3) wprowadzono kilka drobnych korekt w wydrukach: - zmodyfikowany został wydruk WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH - (ST-322N), po - przez rozszerzenie pól numer seryjny i nazwa użytkownika, - dodany został dodatkowy parametr NOWY WARIANT WYDRUKU dla ww.wydruku umożliwiający jego realizację w dotychczasowej formie - parametr należy w takim przypadku ustawić na N, - dodana zostałą możliwość wydruku rozdzielnika dla takich wydruków jak: DEKRET ZBIORCZY(ST-311), POLECENIE KSIĘGOWANIA, KARTOTEKA ŚROD- KA (ST-340). Możliwość wydruku rozdzielnika dla ww. i innych wydru - ków tabelarycznych aktywowana jest poprzez wypełnienie (dowolną za - wartością) pozycji POUFNE w DANYCH STAŁYCH systemu (nie musi to być koniecznie klauzula tajności). Zwartość samego rozdzielnika może być drukowana na podstawie ustawień z DANYCH STAŁYCH systemu lub przed samym wydrukiem na podstawie wprowadzonych ustawień funkcją (ALT-F4) WYDRUKI/... g) 1.46(3) dokonano kilku modyfikacji w zakresie kontroli indeksu JIM: - z zadań kontroli i zmiany indeksu JIM można wyłączyć karty zlikwidowane, poprzez ustawienie nowego parametru KARTY ZLIKWIDOWANE na N, - zmodyfikowany został drukowany raport z kontroli INDEKSU JIM poprzez rozszerzenie informacji związanych z JIM (nazwa środka trwałego, jednostka miary, klasyfikator). Dla wykonania takiego wydruku należy dokonać kontroli indeksu JIM, następnie należy wyświetlić raport z kontroli (SHIFT-F9) i dokonać wydruku raportu (F9). KONSERWACJA/Zmiana JIM h) 1.46(3) poprawiony został eksport i import danych w zakresie ukomple - towań środków trwałych: KONSERWACJA/Łączenie zbiorów i) 1.46(2) wersję można nałożyć na jedną z wersji 1.45(1),1.45(2),1.46(1) jedyną zmianą w porównaniu z wersją 1.46(1) jest modyfikacja kontroli kont uwzględniająca nowe konta 071n. j) 1.46(1) UWAGA!!! WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2011 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.45(1) 1.45(2) SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2011 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCH - CZAS EKSPLOATOWANĄ JAK RÓWNIEŻ NOWĄ. Zamkniecie roku wg. dotychczasowych zasad (ROZDZIAŁ 94 niniejszej instrukcji - CZYTSRTR.TO, CZYTSRTR.PDF). UWAGA! Po zamknięciu roku, a przed zamknięciem bilansu otwarcia 2012 proszę o wykonanie i ZACHOWANIE archiwum z BILANSEM OTWARCIA na Proszę pamiętać iż wszelkie zmiany kont najlepiej i najszybciej wyko - nuje się w BILANSIE OTWARCIA - gdyż wtedy można wykorzystać do tego funkcje techniczne (KONSERWACJA/Zmiana kont) systemu. k) 1.46(1) UWAGA! W związku z istotnymi zmianami wprowadzonymi w bieżącej wersji, po jej instalacji PRZY PIERWSZYM URUCHONIENIU PROGRAMU, WYKONA SIĘ AUTO - MATYCZNA KONWERSJA DANYCH (OPIS ROZDZIAŁ 99b ). PROSZĘ O ZACHOWANIE

4 SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I WYKONANIE ORAZ ZACHOWANIE ARCHIWUM BEZPIE - CZEŃSTWA DOTYCHCZASOWĄ WERSJĄ PROGRAMU A TAKŻE ZACHOWANIE KOPII CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO SYSTEMU ZARÓWNO KATALOGU PROGRAMOWEGO JAK I KATALOGÓW Z DANYMI (najlepiej wykopiować całość do innej lokalizacji). l) 1.46(1) wprowadzony została nowa cecha środka trwałego - KLASYFIKATOR HIERARCHICZNY. Pole to ma charakter informacyjny i jest automatycznie wypełniane przy wyborze indeksu ze słownika JIM. Pole to jest pomocne przy wyszukiwaniu konkretnego środka trwałego w słowniku JIM i karto - tece. Wg. tego pola można przełączać uporządkowanie kartoteki co poz - wala na wybór takiego grupowania przy większości wydruków. Automaty - czne uzupełnienie klasyfikatora można wykonać poprzez zadanie: - zmiany w rejestracji środka trwałego - dodana kolumna KLASYFIKATOR, REJESTRACJA/Kartoteka - zmiany w zadaniu KONSERWACJA/ZMIANA JIM - dodany parametr (AKTUALI - ZACJA KLASYFIKATORA) umożliwiający automatyczną aktualizację (wy - pełnienie) tego pola: KONSERWACJA/ZMIANA JIM - zmiany w zadaniu słownik JIM - dodana kolumna KLASYFIKATOR REJESTRACJA/Słownik JIM ł) 1.46(1) wprowadzono kilka drobnych korekt - zgłaszanych na szkoleniu - w różnych zadaniach: - rozszerzono możliwości wyszukiwania w słownikach użytkowników i jednostek organizacyjnych (wydłużony do 30 zn. został klucz wyszukiwa - nia oraz dodano możliwość przełączenia uporządkowania F8 w przypadku posługiwania się tymi słownikami w innych zadaniach), - dokonano korekty wydruku wykazu środków ukompletowanych przez doda - nie możliwości wydruku tylko środków ukompletowanych (ustawienie parametru WYKAZ TYLKO UKOMPLETOWANYCH na T) WYDRUKI/Wykaz z ukompletowaniem - zwiększono do 3000 maksymalną liczbę użytych jednorazowo znaczników (klawisz INS) w różnych zadaniach. 3. ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 1.45(1)-1.45(2)-S SYSTEMU MSI SR_TR. a) 1.45(2) przywrócona została możliwość selektywnego wyboru jednostek organizacyjnych i użytkowników (przy pomocy klawisza INS) w zadaniach realizujących wydruki: WYDRUKI/... b) 1.45(2) zaktualizowany został zestaw systemowych sterowników drukarek umożliwiających wydruk w trybie WINDOWS (drukarki USB i sieciowe): WYDRUKI/... c) 1.45(2) słownik rodzaju zapasu, pod kątem nowego systemu SAP, posze - rzony został o pozycje: - " 0" : użytek bieżący, - " 1" : zapas wojenny, - : K" : zapas konsygnacyjny. Przy nowowprowadzanych środkach trwałych proszę korzystać tylko z tych pozycji. W środkach już wprowadzonych można stopniowo (bez pośpiechu) dokonywać zmiany: REJESTRACJA/Kartoteka d) 1.45(2) dokonano korekty sposobu wypełniania DATY DOKUMENTU przy dokumentach grupowych, za datę dokumentu przyjmowana będzie w takim przy - padku data dokumentu wprowadzona przy macierzystej pozycji dokumentu

5 grupowego, a nie jak dotychczas data bieżąca: REJESTRACJA/Zmiany wartości e) 1.45(1) UWAGA! dla poprawnej pracy wersji 1.45(1) niezbędne jest uprzednie wykonanie instalacji bazy JEDNOLITEGO INDEKSU MATERIAŁOWEGO - JIM. Instalację tą należy pobrać z jednej z poniższych stron www: Plik instalacyjny (archiwum samorozpakowujące) nazywa się JIMmmrr.EXE (gdzie mm, rr-miesiąc i rok z którego pochodzi dystrybuowana baza JIM) Instalacja sprowadza się do uruchomienia pliku JIMmmrr.EXE i zaakce - ptowania lokalizacji plików indeksu JIM (domyślnie C:\JIM). Domyślna lokalizacji może być zmieniona przez operatora na inną będzie to w takim przypadku związane jednak z koniecznością zdefiniowania tej lo - kalizacji także w systemach materiałowych (MSI SR-TR, MSI EW-PB) które domyślnie korzystają z lokalizacji C:\JIM. Z tak zaintalowanego sło - wnika JIM mogą korzystać wszystkie instalacje SR-TR i EW-PB eksploatowane na danym komputerze (oczywiście programy muszą być w wersjach obsługujących JIM). Należy pamiętać o okresowej aktualizacji posiadanej bazy JIM. f) 1.45(1) UWAGA! W przypadku braku zainstalowanej bazy JIM NIE NALEŻY wykonywać insta - lacji nowej wersji systemu MSI SR-TR UWAGA! W związku z istotnymi zmianami wprowadzonymi w bieżącej wersji, po jej instalacji PRZY PIERWSZYM URUCHONIENIU PROGRAMU, WYKONA SIĘ AUTO - MATYCZNA KONWERSJA DANYCH (OPIS ROZDZIAŁ 99b ). PROSZĘ O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I WYKONANIE ORAZ ZACHOWANIE ARCHIWUM BEZPIE - CZEŃSTWA DOTYCHCZASOWĄ WERSJĄ PROGRAMU A TAKŻE ZACHOWANIE KOPII CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO SYSTEMU ZARÓWNO KATALOGU PROGRAMOWEGO JAK I KATALOGÓW Z DANYMI (najlepiej wykopiować całość do innej lokalizacji). g) 1.45(1) zmienione zostały pewne elementy obsługi operatorskiej wpro - wadzania danych: - zmieniony został sposób prezentacji aktywnych klawiszy funkcyjnych w w dolnej linii ekranu. Przyjęta została zasada, iż prezentowane są wszystkie aktywne w danym zadaniu klwisze. W przypadku gdy ich opisy nie mieszczą się w jednej linii pojawia się czerwona etykieta F12, sygnalizująca zaistniałą sytuację, użycie w tym momencie klawisza funkcyjnego F12 spowoduje przesunięcie opisów. - wprowadzony został nowy sposób wyszukiwania danych w systemie. Wy - szukiwanie możliwe jest teraz dla dowolnej wyświetlanej kolumny na kilka sposobów aktywowanych klawiszem F3 i jego kombinacjami: F3 - wyszukiwanie standardowe (dotychczasowe) odbywa się zawsze od POCZĄTKU zbioru w opraciu o zbiór indeksowy (o ile istnieje) lub sposobem sekwencyjnym (wolniejszym). Wyszukiwanie odbywa się w w oparciu o dowolny początkowy ciąg znaków danej kolumny. ALT-F3 - wyszukiwanie od BIEŻĄCEGO miejsca odbywa się sposobem sek - wencyjnym w oparciu o dowolny początkowy ciąg znaków danej kolu - mny. CTRL-F3 - wyszukiwanie od POCZĄTKU odbywa się sposobem sekwencyjnym w oparciu o dowolny (NIEKONIECZNIE POCZĄTKOWY) ciąg znaków danej kolumny. Możliwość takiego wyszukiwania sygnalizowana jest opisem klawiszy w postaci F3, A-F3, C-F3. Wyszukiwanie tego typu dostępne jest także dla większych słowników. h) 1.45(1) dodana została możliwość wykorzystania słownika indeksów JIM, do zmiany indeksów materałowych w zadaniu REJESTRACJA/KARTOTEKA. Wywołanie słownika następuje kombinacją klawiszy SHIFT-F1 przy aktualiza -

6 cji kolumny IND.MATERIAŁOWY lub nowododanej kolumny NUMER JIM. Zmiana indeksów możliwa jest na dwa sposoby w zależności od sytuacji poprzez: - bezpośrednią korektę dotychczas wykorzystywanego indeksu głównego, kolumna IND.MATERIAŁOWY - indeks dotychczasowy nie jest zapamiętywany (zalecane w przypadku gdy większość indeksów jest już zmieniona). - wprowadzenie indeksu JIM w dodanej kolumnie NUMER JIM. Wprowadzanie tym sposobem umożliwia zachowanie dotychczasowgo indeksu. Ostateczną zamianę indeksów w tym przypadku przeprowadza się nowym zadaniem KONSERWACJA/ZMIANA JIM (patrz opis w następnym pkt.). W przypadku rejestracji nowych środków trwałych które nie posiadają jeszcze nadanego indeksu JIM należy wprowadzić indeks SPOZA JIM (nie wolno zastępowć brakującego indeksu JIM innym indeksem ze słownika JIM) i trzeba pamiętać o jego późniejszej zmianie. REJESTRACJA/Kartoteka i) 1.45(1) dodane zostało nowe zadanie : KONSERWACJA/ZMIANA JIM Zadanie to realizuje dwie podstawowe funkcje: - przeprowadzenie kontroli zgodności z indeksem JIM indeksów występu - jących w systemie. Zakres kontroli określony jest przez 3 parametry: KONTROLA INDEKSU GŁÓWNEGO - określa czy ma być kontrolowany indeks główny systemu (kolumna.ind MATERIAŁOWY) -dopuszczalne wartości to T-tak i N-nie KONTROLA INDEKSU JIM - określa czy ma być kontrolowany indeks JIM systemu (kolumna NUMER JIM)-dopuszczalne wartości to T-tak i N-nie KONTROLA INDEKSU UKOMPLETOWAŃ -określa czy mają być kontrolowane indeksy zawarte w ukompletowaniach - dopuszczalne wartości to T-tak i N-nie Zakres przeprowadzanej kontroli musi być określony znacznikami. Operacja inicjowana jest klawiszem F5-kon. Z przeprowadzonej kontroli system sporządza raport którego przeglądanie inicjowane jest przez SHIFT-F9-rap. - dokonanie automatycznej zmiany indeksów systemowych poprzez wprowa - dzony w systemie NUMER JIM. Sposób zamiany określają parametry: ZMIANA INDEKSU GŁÓWNEGO - określa czy indeks główny systemu ma być zastępowany indeksem z kolumny NUMER JIM (o ile istnieje i jest poprawnym indeksem JIM) - dopuszczalne wartości to T-tak i N-nie, ZMIANA NAZWY ŚRODKA TRWAŁEGO - określa czy ma być aktualizowana nazwa środka trwałego (nowa nazwa pochodzi ze słownika JIM),warunkiem przeprowadzenia zmiany nazwy jest poprawny (zgodny z JIM) indeks główny systemu - dopuszczalne wartości to T-tak i N-nie, PRZETWARZANIE UKOMPLETOWAŃ - określa czy zmiana indeksu i nazwy środka trwałego ma dotyczyć zapisów w ukompletowaniu - dopuszczalne wartości to T-tak i N-nie, SYMULACJA ZMIANY -określa czy ma być wykonana rzeczywista zmiana indeksów (parametr N-nie) czy też ma być sporządzony jedynie raport z przeprowadzonej operacji (parametr T-tak). Zakres przeprowadzanej zamiany musi być określony znacznikami. Operacja inicjowana jest klawiszem CTRL-F5-zmn. Z przeprowadzonej za - miany system sporządza raport którego przeglądanie inicjowane jest przez CTRL-F9-rap. j) 1.45(1) dokonano modyfikacji zadania: KONSERWACJA/Zmiany inne poprzez umożliwienie wykorzystania słownika JIM w przypadku grupowej zmiany indeksu materiałowego - przy określaniu parametru: INDEKS MA -

7 TERIAŁOWY. Operacja ta może być wykorzystywana do zmiany dotychczas występującyc indeksów na indeksy zgodne z JIM. W parametrze: INDEKS MATERIAŁOWY w pierwszej pozycji wpisujemy aktualny indeks do zamiany, a w drugiej pozycji indeks zgodny z JIM którym ma być podmieniony indeks dotychczasowy. W obu pozycjach możemy posiłkowć się słownikiem JIM wywoływanym klawiszem SHIFT-F1. Zakres tej operacji musi być ok - reślony przez znaczniki. Proszę pamiętać o właściwym ustawieniu pa - rametru SYMULACJA PRZETWARZANIA - opis w poprzednim punkcie. Z prze - prowadzonej operacji sporządzany jest raport który można przeglądać klawiszem SHIFT-F9. k) 1.45(1) dodane zostało zadanie: REJESTRACJA/Słownik JIM zadanie to umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i wydruk słownika JIM. l) 1.45(1) zmodyfikowane zostały zapisy księgowe przy operacjach na środkach trwałych (ZMIANY WARTOŚCI) w celu wyeliminowania konta pokrycia amortyzacji. W tym celu w zadaniu REJESTRACJA/Dane stałe w pozycji PO- KRYCIE AM. należy wprowadzić zerowe konto pokrycia amortyzacji REJESTRACJA/Dane stałe REJESTRACJA/Zmiany wartości ł) 1.45(1) w celu ułatwienia przekazywania majątku między OG a WOG zmodyfikowane zostały zadania eksportu i importu danych. Opis takiej operacji znajduje się w rozdziale 93 niniejszej instrukcji. m) 1.35(1) dodana została możliwość kierowania wydruków z systemu SR-TR na DOMYŚLNĄ drukarkę systemu WINDOWS. Umożliwia to między innymi wyd - ruk na drukarkce USB czy też innej dowolnej drukarce dla której brak jest aktualnie sterowników w sytemie MSI SR-TR. Aby skorzystać z tej możliwości należy: - w konfiguracji systemu, zadanie: KONSERWACJA/Konfiguracja w menu konfiguracji DRUKARKA 1 lub DRUKARKA 2: -- z podmenu PORT wybierz wartość WINDOWS, -- z podmenu TYP wybierz rodzaj drukarki WIN (ostatnia pozycja) -- z podmenu POLSKIE ZNAKI wybierz LATIN II - przed rozpoczęciem drukowania z menu wydruku z podmenu DRUKARKA wy - bierz ustawioną w konfiguracji drukarkę WINDOWS - DRUK.1 lub DRUK.2 oraz ustaw pozostałe wymagane parametry wydruku, WYDRUKI/.../F9-wyd. - zainicjuj wydruk POCZĄTEK WYDRUKU, wydruk będzie realizowany do spoolera WINDOWS. Monitor przełączy się w tryb graficzny i w oknie graficznym PRINT PREVIEW wyświetlony zostanie podgląd aktualnej postaci wydruku. W tym momencie wydruk na drukarkę nie jest jeszcze realizowany, - w oknie PRINT PREVIEW z lini paska zadań można dokonać zmiany dru - karki oraz ustwić niektóre parametry drukarki OPTIONS (np. można włączyć duplex). Wydruk na drukarkę inicjowany jest z paska zadań przyciskiem DRUKUJ. W razie konieczności anulowania wydruku należy wykorzystać przycisk QUIT lub nacisnąć klawisz ESCAPE. - po zakończeniu lub anulowaniu wydruku okno PRINT PREVIEW zostanie zamknięte i nastąpi powrót do systemu MSI SR-TR. n) 1.45(1) dodana została możliwość wykonywania archiwów w dowolnym miejscu wewnętrznego dysku twardego, dyskach zewnętrznych czy kartach pa - mięci. W menu archiwowania/odtwarzania dodana została pozycja KATALOG

8 po wybraniu której należy wprowadzić ścieżkę dostępu do miejsca w którym ma nastąpić archiwowanie (wskazany katalog musi istnieć) np: F:\SR _TR\ARCH2011. Archiwum bieżące środków trwałych ma nazwę KOPIAST.1, a archiwum za wszystkie lata ma nazwę KOPIASTH.1. Proszę pamiętać iż każde kolejne archiwum zapisane w tym samym miejscu kasuje archiwum po - przednie. ZAKOŃCZENIE/Archiwiwanie KONSERWACJA/Odtwarzanie 4. ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 1.43(1)-1.43(9)-S SYSTEMU MSI SR_TR. a) 1.43(9) WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.43 SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2010 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCHCZAS EKSPLOATOWANĄ. Zamkniecie roku wg. dotychczasowych zasad (ROZDZIAŁ 94 niniejszej instrukcji - CZYTSRTR.TO, CZYTSRTR.PDF). UWAGA! Po zamknięciu roku, a przed zamknieciem bilansu otwarcia 2011 proszę o wykonanie i ZACHOWANIE archiwum z BILANSEM OTWARCIA na Proszę pamiętać iż wszelkie zmiany kont najlepiej i najszybciej wyko - nuje się w BILANSIE OTWARCIA - gdyż wtedy można wykorzystać do tego funkcje techniczne (KONSERWACJA/Zmiana kont) systemu. ą) 1.43(8) W wydrukach dokumentów grupowych (PTG,LTG,ZMG,ING) oraz nie - których wykazach poszerzona została pozycja NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO (w dokumentach grupowych drukowana jest 60 zn., a w wykazach 45 zn.), b) 1.43(8) zmodyfikowane zostały nagłówki i stopki wykazów inewntaryza - cyjnych, c) 1.43(7) WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2009 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.43 SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2009 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCHCZAS EKSPLOATOWANĄ. Zamkniecie roku wg. dotychczasowych zasad (ROZDZIAŁ 94 niniejszej instrukcji - CZYTSRTR.TO). ć) 1.43(6) WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2008 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.43 SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2008 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCHCZA - S EKSPLOATOWANĄ. d) 1.43(6) zmioniony został sposób kontroli konta amortyzacji w celu uniknięcia ostrzeżenia o błednym koncie amortyzacji dla kont 40nn. REJESTRACJA/Kartoteka e) 1.43(5) WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2007 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.43 SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2007 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCHCZA - SOWĄ. f) 1.43(4)WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2006 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.43 SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2006 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCHCZA - SOWĄ. g) 1.43(4) OPERACJĘ ZAMKNIĘCIA ROKU 2006 PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z OPISEM ZAWARTYM W ROZDZIALE 94 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. h) 1.43(3) korekta operacji importu i eksportu danych w zakresie tworze - na dokumentów OT:

9 KONSERWACJA/Łączenie zbiorów/import danych i) 1.43(2) Korekta operacji importu w zakresie podwajania wartości początkowej i umorzenia: KONSERWACJA/Łączenie zbiorów/import danych j) 1.43(1) WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2005 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.42 SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2005 MOŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCHCZA - SOWĄ. k) 1.43(1) OPERACJĘ ZAMKNIĘCIA ROKU 2005 PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z OPISEM ZAWARTYM W ROZDZIALE 94 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. l) 1.43(1) przy wydruku wykazu z ukompletowaniem dodany został nowy parametr WYKAZ TYLKO UKOMPLETOWANYCH. Jego ustawienie na "T" powoduje, iż na wykazie będą umieszczane jedynie środki trwałe z ukompletowaniem: WYDRUKI/Wykaz z ukompletowaniem m) 1.43(1) ze względu na operację przekazywania danych z oddziałów gospodarczych do RZI rozbudowane zostały zadania importu i eksportu danych z systemu. Realizujące to dotychczas zadanie łączenia zbiorów: KONSERWACJA/Łączenie zbiorów zastąpione zostało dwoma zadaniami: KONSERWACJA/Łączenie zbiorów/eksport danych które umożliwia wytworzenie danych do przekazania oraz KONSERWACJA/Łączenie zbiorów/import danych które umożliwia dołączenie danych do funkcjonująch systemów środków trwałych. Zalecany sposób postępowania w takiej sytuacji opisany zos - tał w ROZDZIALE 93 niniejszej instrukcji. UWAGA!!! PRZEKAZ DANYCH WAK DO RZI NALEŻY WYKONAĆ PO ZAMKNIĘCIU ROKU 2005 w okresie obrachunkowym STYCZEŃ PRZEKAZ DANYCH NASTĘPUJE NA OGÓLNYCH ZASADACH CZYLI PRZEKAZUJĄCY DOKONUJE LIKWIDACJI PRZEKAZYWA - NYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH - likwidacja poprzez przekazanie do innego og - Z WYTWORZENIM CAŁEJ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ. PRZEKAZANIE DANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ JEST TYLKO ELEMENTEM POMO- CNICZYM DLA PRZYJMUJĄCEGO gdyż uwalnia go od konieczności ponownej rejestracji przyjmowanych środków trwałych. Sposób postępowania przy przekazywaniu elektronicznym opisany został w ROZDZIALE ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 1.42(5)-1.42(8)-S SYSTEMU MSI SR_TR. a) 1.42(8) w wydrukach inwentaryzacyjnych wprowadzona została pozycja OSOBA ODPOWIEDZIALNA: WYDRUKI/Wykaz inwentaryzacyjny b) 1.42(8) dokonano korekt przy wydruku tablicy amortyacji: WYDRUKI/Tablica amortyzacyjna c) 1.42(7) dokonana została korekta wydruków rozliczeniowych inwentaryzacji poprzez wprowadzenie danych wartościowych o środku trwałym (war - tość początkowa i umorzenie). W razie potrzeby wyłączenia tych infor -

10 macji należy zmienić ustawienie parametru WYKAZ ZE STANAMI WARTOŚCIO - WYMI na "N": PRZETWARZANIE/Inwentaryzacja/Obsługa inwantaryzacji d) 1.42(6) dokonano korekty edycji danych w kartotece - eliminacja komu - nikatu o istniejącym środku trwałym. REJESTRACJA/Kartoteka e) 1.42(5) WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2004 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.42 SYSTEMU (1.42(2), 1.42(3), 1.42(4)). ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2004 MO - ŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCHCZASOWĄ. f) 1.42(5) OPERACJĘ ZAMKNIĘCIA ROKU 2004 PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z OPISEM ZAWARTYM W ROZDZIALE 94 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. g) 1.42(5) dokonano korekty operacji kontroli danych ksiegowych: REJESTRACJA/Kartoteka/F5-kon. h) 1.42(5) dokonano korekty kilku wydruków systemowych: WYDRUKI/ ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 1.42(3)-1.42(4) SYSTEMU MSI SR_TR. a) 1.42(4) poprawiony został błąd występujący przy funkcji wyszukiwania F3-szk. w słowniku uzytkowników. b) 1.42(3) WERSJA PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2003 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.42 SYSTEMU (1.42, 1.42(1) lub 1.42(2)). ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2003 MO - ŻNA WYKONAĆ WERSJĄ DOTYCHCZASOWĄ. c) 1.42(3) OPERACJĘ ZAMKNIĘCIA ROKU 2003 PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z OPISEM ZAWARTYM W ROZDZIALE 94 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. d) 1.42(3) dodana została możliwość zmiany uporządkowania F8-sor. w słowniku użytkowników i słowniku jednostek organizacyjnych we wszystkich zadaniach wykorzystujących te słowniki. e) 1.42(3) dodana została możliwość księgowania dokumentów niezaksięgowanych w poprzednich okresach księgowych - bez konieczności ich kasowa - nia i ponownego wprowadzania: REJESTRACJA/Zmiany wartości Kolejność postępowania w tego rodzaju sytuacji wygląda następująco: - dokonujemy korekty DATY OPERACJI (kolumna DATA OP.) nieksiegowanego dokumentu na datę zgodną z bieżącym okresem księgowym, - dokonujemy próbnego księgowania tak poprawionego dokumentu F5-ksi. w przypadku otrzymania komunikatu o poprawnym zaksięgowaniu opera - cję uznajemy za zakończoną, - w przypadku komunikatu o błędzie ksiegowania, przegladamy raport z SHIFT-F9. Gdy w raporcie sygnalizowany jest błąd: NIEAKTUALNE DANE KSIĘGOWE OPERACJI - dokonujemy aktualizacji danych księgowych nową funkcją inicjowaną klawiszami CTRL-F5. - po dokonaniu aktualizacji danych księgowych dokonujemy ponownego księgowania dokumentu (F5-ksi.). Operacja powinna zakończyć się po - myślnie. f) 1.42(3) rozbudowane zostały elementy DANYCH ZMIENNYCH FORMULARZA akty-

11 wowanych klawiszami ALT-F4 w celu umorzliwienia operatorowi pełniej - szej kontroli nad tworzonymi wydrukami. g) 1.42(3) dokonano korekty szeregu wydruków zgodnie z uwagami zgłasza - nymi przez użytkowników systemu: 7. ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI (1) SYSTEMU MSI SR_TR. a) 1.42(1) Usunięty został błąd występujący przy realizacji wydruku da - nych inwentaryzacyjnych: PRZETWARZANIE/.../zbiór inwentaryzacyjny/aktualizacja I WYDRUKI b) 1.42 WERSJA 1.42 PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2002 I PRACY W ROKU WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA WERSJĘ 1.40 LUB 1.41 SYSTEMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2002 POWINNO BYĆ WYKONANE WERSJĄ 1.40 LUB 1.41 SYSTEMU. c) 1.42(3) OPERACJĘ ZAMKNIĘCIA ROKU 2002 PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z OPISEM ZAWARTYM W ROZDZIALE 94 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. d) 1.42 dokonano korekty algorytmu kontroli kart w zakresie kont magazy - nowych i powiazanych z nimi kont umorzenia: REJESTRACJA/Kartoteka/F5-kont. e) 1.42 dokonano korekty generowania zbioru eksportowego do MSI KRAB co powinno wyeliminować błąd przepełnienia pamięci występujacy na niektórych zestawach komputerowych: PRZETWARZANIE/Zbiory eksportowe/msi KRAB f) 1.42 przy tworzeniu wykazów inwentaryzacyjnych dodana została możli - wość wydruku czystego arkusza inwentaryzacyjnego po ustawieniu parametru: PUSTY WYKAZ na "T". WYDRUKI/Wykaz inwentaryzacyjny g) 1.42 dodany został wykaz inwentaryacyjny tworzony na poszczególnych użytkowników (każdy użytkownik na osobnym arkuszu): WYDRUKI/Wykaz inwentaryzacyjny/wykaz wg.użytkownikow h) 1.42 dodana została możliwość wydruku rozliczenia inwentaryzacji na poszczególnych użytkowników: PRZETWARZANIE/Inwentaryzacja/Obsługa inwentaryzacji przy parametrze RODZAJ WYKAZU: "E" - wykaz pełny z użytkownikami, "U" - wykaz różnic z użytkownikami i) dokonane zostały korekty techniczne realizacji niektórych zadań. 8. ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI (1) SYSTEMU MSI SR_TR. UWAGA! 1.41 WERSJA TA PRZY PIERWSZYM URUCHONIENIU PROGRAMU DOKONUJE AUTOMATY - CZNEJ KONWERSJI DANYCH (OPIS ROZDZIAŁ 99b). PROSZĘ O ZACHOWANIE SZCZEGÓL- NEJ OSTROŻNOŚCI I WYKONANIE ORAZ ZACHOWANIE ARCHIWUM BEZPIECZEŃSTWA DO - TYCHCZASOWĄ WERSJĄ PROGRAMU.Konwersja ta NIE powinna być operacją długo - trwałą gdyż dotyczy jedynie danych stałych.

12 a) 1.41(1) usunięty został błąd występujący przy powielaniu kartotek w przypadku występowania umorzenia poczatkowego w kartotece powielanej: REJESTRACJA/Kartoteka b) 1.41 zmodyfikowane zostało zadanie kontroli kartotek poprzez uzależ - nienie wysokości granicznej wysokości wartości początkowej środków trwałych podlegających ewidencji bilansowej od daty pozyskania tych środków: zł dla środków pozyskanych przed i zł dla środków nabytych po Powinno to znacząco ograniczyć liczbę sygnalizowanych błedów z tego tytułu. REJESTRACJA/Kartoteka c) 1.41 dokonano korekty wydruków dotyczących ukompletowań środków trwa - łych (zlikwidowano występujące przesunięcia tekstów): UKOMPLETOWANIA/Rejestracja d) 1.41 dokonano korekty wydruków dokumentów zmian wartości poprzez dodanie tekstu EGZ.:... umożliwiającego wprowadzenie numeru egzemplarza dokumentu: REJESTRACJA/Zmiany wartości e) 1.41 data dokumentu DATA DK w zadaniu zmiany wartości ustawiana będzie wg. wskazania operatora, a nie jak dotychczas wg. daty bieżącej: REJESTRACJA/Zmiany wartości f) 1.41 zmienione zostały zasady kasowania niezaksięgowanych operacji, w miejsce dotychczasowego kasowania jedynie bieżącej operacji, wprowa - dzona została - dla dokumentów grupowych - możliwość wyboru sposobu kasowania bądź pojedynczego zapisu (opcja P-POJEDYNCZA OPERACJA) bądź całego dokumentu (opcja G-OPERACJA GRUPOWA) REJESTRACJA/Zmiany wartości g) 1.41 przy generowaniu zbioru eksportowego do MSI KRAB, przyjęte zostało, iż za DATĘ KSIĘGOWANIA przyjmowana będzie DATA PACZKI (przy usta - wionym na T wskaźniku DATA PACZKI DATĄ KSIĘGOWANIA) definiowana w pa - rametrach generowania zbioru: PRZETWARZANIE/Zbiory eksportowe/msi KRAB h) 1.41 w poleceniach księgowania wprowadzone zostały księgowania dla konta występującego w zakładach budżetowych: WYDRUKI/Polecenie księgowania i) 1.41 przy wydrukach w PARAMETRACH WYDRUKU w polu masce INDEKS MATERIA- ŁOWY dopuszczone zostały także inne znaki niż cyfry: WYDRUKI/... j) 1.41 przy wydrukach inwentaryzacyjnych w PARAMETRACH WYDRUKU dodany został parametr WYKAZ ZE STANAMI WARTOŚCIOWYMI. Ustawienie tego para - metru na "T" powoduje umieszczenie na wykazie inwentaryzacyjnym aktu - alnej wartości początkowej poszczególnych środków trwałych: WYDRUKI/Wykaz inwentaryzacyjny 9. ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI (2) SYSTEMU MSI SR_TR.

13 a) 1.40(2) - dodane zostało zadanie generowania automatycznego PK do MSI KRAB. Realizuje to zadanie: PRZETWARZANIE/Zbiory eksportowe/msi KRAB Obsługa tego zadania oraz parametry pozostały identyczne jak w dotychczas realizowanym zadaniu eksportu do modułu R1. Dodatkowo generowany zbiór może być zapisany automatycznie na dyskietkę. b) 1.40(2) - dodane zostało zadanie umożliwiające grupową zmianę indeksów materiałowych, grup GUS, użytkowników i jednostek organizacyjnych: KONSERWACJA/Zmiany inne Zasady wykonywania tego zadania są identyczne jak dla zadania: KONSERWACJA/Zmiana kont W parametrach po lewej stronie podajemy dotychczasową wartość danej, a po prawej wartość na którą chcemy dokonać zmiany.dodatkowo znacznikami należy określić zakres operacji (aby operacja objęła wszystkie środki trwałe należy zaznaczyć znacznikiem PIERWSZY i OSTATNI środek trwały). UWAGA na parametr SYMULACJA PRZETWARZANIA który decyduje o tym czy operacja będzie wykonywana (ustawienie-"n") czy też zostanie przepro - wadzona jedynie symulacja zmiany bez zapisu (ustawienie-"t" domyślne). Parametr ten pozwala przeanalizować poprawność operacji bez konieczności jej fizycznego wykonywania. Wyniki operacji (zarówno dla symulacji jak i faktycznego jej przeprowadzenia) można obejrzeć w raporcie wywoływanym kombinacją klawiszy SHIFT-F9). Przy ustawieniu wskaźnika symulacji na "T" operacja może być wykonywana wielokrotnie. c) 1.40(2) dokonano korekty (dostosowano do nowej struktury konta) zada - nia importu danych z MSI MAG-MAT: PRZETWARZANIE/Import z MSI MAG-MAT d) 1.40(2) dokonano korekty (dostosowano do nowej struktury konta) zada - nia łączenia zbiorów: e) 1.40(2) dokonano korekty zadania: KONSERWACJA/Łączenie zbiorów KONSERWACJA/Konserwacja baz f) 1.40(2) dopuszczone zostało jako amortyzacji środków trwałych DLA ZA - KŁADÓW BUDŻETOWYCH oraz GOSPODARSTW POMOCNICZYCH konto REJESTRACJA/Kartoteka g) 1.40(1) - poprawione zostało generowanie dokumentow grupowych (obcinane konta) oraz dekret na dokumencie OT: REJESTRACJA/Zmiany wartości h) 1.40(1) - poprawiona została operacja powielania kartoteki: REJESTRACJA/Kartoteka i) 1.40(1) - usuniety został błąd powstający przy generowaniu zestawienia zbiorczego: WYDRUKI/Zestawienie zbiorcze

14 UWAGA!!! W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYMI ZMIANAMI W PLANIE KONT NA 2002 ROK W ZAKRESIE MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ ZMIANIE ZASAD JEGO KSIĘGOWANIA - NASTĄPIŁY ISTOTNE ZMIANY W SYSTEMIE MSI SR-TR. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ O DOKŁADNE WYKONANIE OPISANEJ PONIŻEJ PROCE- DURY PRZETWARZANIA SYSTEMU NA PRZEŁOMIE ROKU 2001 I WERSJA 1.40 PROGRAMU PRZEZNACZONA JEST DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2001 I PRACY W ROKU 2002 JEST ONA DOSTOSOWANA DO NOWEGO PLANU KONT OBOWIĄZUJĄCEGO OD WERSJA TA POWINNA ZOSTAĆ NAŁOŻONA NA JEDNĄ Z WERSJI 1.39 PRO- GRAMU. ZAMKNIĘCIE GRUDNIA 2001 MUSI BYĆ WYKONANE JEDNĄ Z WERSJI 1.39 PROGRAMU. j) 1.40 Kolejność czynnośći przy przetwarzaniu programu MSI SR-TR w okresie GRUDZIEŃ STYCZEŃ 2002: CZYNNOŚCI REALIZOWANE DOTYCHCZASOWYMI WERSJAMI PROGRAMU (3): - zamknięcie miesiąca GRUDNIA 2001 r. starą wersją (3) pro - gramu. Realizuje to zadanie: PRZETWARZANIE/Zamknięcie miesiąca - sporządzenie wydruków dokumentujących stan kont majątku trwałego na koniec roku. Realizuje to np. zadanie: WYDRUKI/Stan środków trwałych CZYNNOŚCI REALIZOWANE NOWĄ WERSJĄ PROGRAMU instalacja nowej wersji 1.40 programu MSI SR-TR. Instalacja zgodnie z ROZDZIAŁEM 99a i 99b niniejszego opisu - WERSJA 1.40 PRZY PIERWSZYM URUCHONIENIU PROGRAMU DOKONUJE AUTOMATY - CZNEJ KONWERSJI DANYCH (OPIS ROZDZIAŁ 99b). PROSZĘ O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I WYKONANIE ORAZ ZACHOWANIE ARCHIWUM BEZPIE- CZEŃSTWA DOTYCHCZASOWĄ WERSJĄ PROGRAMU. W trakcie konwersji następuje między innymi zmiana długości stosowanych w systemie symboli kont z dotychczasowych 12- do 21-znakowych (jest to tylko techniczna operacja z zachowaniem dotychczasowej symboliki kont). KONWERSJA MOŻE BYĆ OPERACJĄ DŁUGOTRWAŁĄ sporządzenie wydruków porównawczych stanu kont majątku trwałego na koniec roku. Realizuje to np. zadanie: WYDRUKI/Stan środków trwałych wykonanie zamknięcia roku 2001 nową wersją programu. Realizuje to zadanie: PRZETWARZANIE/Zamknięcie roku jest to operacja automatyczna wymagająca jedynie potwierdzenia przez operatora kilku ostrzeżeń. Po zakończeniu operacji należy zakończyć pracę w systemie i uruchomić go ponownie. Po ponownym uruchomieniu systemu, system powinien zgłosić się w trybie BILANSU OTWARCIA w trakcie zamknięcia roku następuje przystosowanie kont do długości 21 znaków przy zachowaniu dotychczasowej symboliki. Sposób poszerzenia symbolu konta stosowany w programie został przedstawiony poniżej:

15 Konto stare Konto nowe SKP A1 A2 A3 SKP A1 A2 A3 VVVV-XX-YY-ZZZZ -> VVVV-0XX-00000YY-000ZZZZ dokonujemy konwersji kont dostosowującej do nowego planu kont. Dokonujemy tego zadaniem: KONSERWACJA/Zmiana kont 2002 OPERACJA KONWERSJI KONT POWINNA BYĆ WYKONANA JAKO PIERWSZA W BILAN - SIE OTWARCIA. Szczegółowy opis tego zadania poniżej: W związku z koniecznością przejścia od na nowy obowiązu - wiązujący dla budżetu plan kont konieczne jest dokonanie przekształcenia dotychczas funckjonujących kont w zakresie majątku trwałego. Zmiany te dotyczą przekształcenia kont wartości początkowej, umorzenia i amortyzacji wg poniższych zasad: konto war.początkowej konto umorzenia konto amortyzacji 011x-00 > x 071x-00 > x 8000-nn > nn 012x-00 > x-00 > x 4xxx-nn > nn 013x-00 > x 072x-00 > x 4xxx-nn > nn 014x-00 > x 0yyx-00 > 0yy0-00x xxxx-nn > xxxx-0nn 015x-00 > x 0yyx-00 > 0yy0-00x xxxx-nn > xxxx-0nn 016x-00 > x 0yyx-00 > 0yy0-00x xxxx-nn > xxxx-0nn >3500 > x 073x-00 > x 8000-nn > nn 017x-00 <=3500 > x 074x-00 > x 4xxx-nn > nn > > nn > nn > > xxx-nn > nn Jest to operacja automatyczna której inicjalizacja ( po ustawieniu właściwych PARAMETRÓW PRZETWARZANIA - klawisz F4-par.) odbywa się klawiszem F5-zmn. Ustawienie parametrów przedstawiono poniżej: Czy przetwarzać kartotekę środków: T Czy przetwarzać zbiór operacji: N Czy przetwarzać słownik kont: T Czy symulacja przetwarzania: T Ostatni parametr decyduje o tym czy operacja będzie wykonywana (usta wienie-"n") czy też zostanie przeprowadzona jedynie symulacja zmiany bez zapisu (ustawienie - T domyślne). Parametr ten pozwala przeana - lizować poprawność operacji bez konieczności jej fizycznego wykony - wania. Wyniki operacji (zarówno dla symulacji jak i faktycznego jej przeprowadzenia) można obejrzeć w raporcie wywoływanym klawiszami SHIFT-F9) Operacja ta może być realizowana (przy ustawieniu wskaźnika symula - cji na "N") w trybie BILANSU OTWARCIA 2002 tylko JEDNOKROTNIE. Cof - nięcie skutków tej operacji w takim przypadku można wykonać jedynie poprzez odtworzenie danych z uprzednio wykonanego archiwum. Przy ustawieniu wskaźnika symulacji na "T" operacja może być wykonywana wielokrotnie dokonujemy kontroli kartoteki celem zweryfikowania poprawności dokonanej konwersji i wychwycenia ewentualnych błędów w prowadzonej ewidencji. Zadanie: REJESTRACJA/Kartoteka/F5-kon. wyniki kontroli umieszczane są w raporcie który możemy wywołać kom - bi nacją klawiszy SHIFT-F9. Ewentualne stwierdzone błędy korygujemy zgodnie z następnym punktem.

16 wprowadzamy ewentualne inne niezbędne nam zmiany w zasadach ewidencji które powinny zostać uwzględnione w BILANSI OTWARCIA (np. zmiany masowe jednostek organizacyjnych, użytkowników, danych księ - gowych). Szczególnie proszę zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kont amortyzacji - teraz będą to zawsze właściwe konta kosztowe lub Nie może tu już wystąpić konto funduszowe JEST TO NAJLEPSZY MOMENT NA PRZEPROWADZENIE TEGO TYPU ZMIAN. Pomo - cnym może tu być zadanie: KONSERWACJA/Zmiany kont (dla grupowych zmian jednostek organizacyjnych, użytkowników, kont - dla innych zmian niż zmiany wynikające z nowego planu kont.) oraz REJESTRACJA/Zmiany wartości REJESTRACJA/Kartoteka (zmian na pojedynczych kontach oraz w wartościach początkowych i umorzeniach dla pojedynczych środków trwałych). Operacje te są moż - liwe tylko w trybie BILANSU OTWARCIA dokonujemy niezbędnych wydruków porównawczych dla uzgodnienia stanów na kontach. W tym celu wykonujemy wydruki POLECENIE KSIĘGOWA- NIA i DEKRET ZBIORCZY (z parametrem RODZAJ POZYCJI- BILANS OTWARCIA) zadanie: WYDRUKI/Polecenia księgowania oraz wydruki WYKAZ ŚRODKÓW oraz STAN NA KONTACH z parametrem zadanie: OKRES OD DO WYDRUKI/Stan środków trwałych po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych zmian i po uzgodnieniu stanów na kontach środków trwałych dokonujemy zamknięcia BILANSU OT- WARCIA zadaniem: PRZETWARZANIE/Zamknięcie BO w wyniku realizacji tej operacji system przejdzie do okresu księgo - wego STYCZEŃ 2002 i staje się możliwa bieżąca praca w systemie. k) 1.40 w związku ze zmianą zasad księgowania majątku trwałego wprowadzone zostały dwa stałe konta zdefiniowane w danych stałych systemu: nnnnnnn-mmmmmmm - konto funduszu przeznaczone do rozliczeń operacji na środkach trwałych, konto pokrycia amortyzacji, konta te są stałe dla całego majątku trwałego danej wjb. Ich ustawie - nie następuje zadaniem: REJESTRACJA/Dane stałe Przykładowe księgowania niektórych operacji na środkach przerstawiono poniżej: trwałych OPERACJA KONTO WINIEN MA zopatrzenie w naturze

17 umorzenie miesięczne 4011-nnn-mmmmmmm-ttttttt umorzenie jednorazowe 4000-nnn-mmmmmmm-ttttttt korekta 4011-nnn-mmmmmmm-ttttttt amortyzacji Y korekta umorzenia Y OD WERSJI 1.40 SYSTEMU KONTO WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (JEGO ANALITYKA A2 i A3) NIE SĄ ZWIĄZANE Z JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ I FUNKCJONUJĄ NIEZALE- ŻNIE OD SIEBIE. l) 1.40 dokonane zostały zmiany na ekranie rejestracji karoteki środka trwałego (związane głównie ze zmianą długości symbolu konta), zadanie: REJESTRACJA/Kartoteka aktualna postać tego ekranu przedstawiona została poniżej. MSI SR_TR w.1.40-s (25 lic.) REJESTRACJA Styczeń 2002 Kartoteka ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż łnr.inwentarzowy IND. MATERIAŁOWY NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO ORG. UŻY. GUS Pł łäääääääääääääääâääääääääääääääääâäääääääääääääääääääääääâääääâääääâäääääâäł ł000001/0027/452ł łcos 1 ł 27ł 127ł452 ł ł ł000005/0027/452ł łcos 5 ł 27ł 20ł452 ł ł ł000006/0013/743ł łcos 4 ł 13ł 57ł743 ł ł ł000007/0013/5 ł łcos 6 ł 13ł 57ł5 ł ł ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄ łj.org. SŁUŻBA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Użytk. SZEF ŁĄCZNOŚCIł łnazwa środka COS 1ł ł ł łd.po Dow. fak.234/78 Konto zakupu ł łd.na W.p ,00 Konto w.pocz ł łrd./bl.amor.l/u U.p. 0,00 Konto umorz ł łstopa am. 20,00 Data eksp Konto amor ł łwartość środka: BO 4.000,00 0,00 St ,00ł łum.:bo 133,34 166, ,00 St ,01ł łd.l... Mc Uw.aaaaaaaaaaaa Pz ,99ł łkat./jm 4/020 Iden.jw Rodz.zapasu 142 Identyf.SI EWł ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ Nowym elementem tego ekranu jest: Inny układ wiersza UM.:BO kolejne wartości w tym wierszu oznaczają odpowiednio: - BO :stan umorzenia na dzień BILANSU OTWARCIA, - :zmiany amortyzacji zaliczonej w koszty od daty BO do bieżącego okresu księgowego, - :zmiany umorzenia niezaliczonego w koszty od daty BO do bieżącego okresu księgowego, - ST.:BIEŻĄCY stan umorzenia środka trwałego. ł) 1.40 wprowadzone zostały zmiany przy wprowadzaniu operacji zmian war - tości środków trwałych, zadanie: REJESTRACJA/Zmiany wartości dodana została operacja Y2 - korekta umorzenia; dokonująca korekty um-

18 orzenia które nie stanowi kosztu. Dotychczasowa operacja Y1 umożliwia teraz korektę amortyzacji (części umorzenia zaliczonej w koszty). Ze względu na zmianę długości symbolu konta dostosowany został odpo - wiednio ekran rejestracji operacji m) 1.40 do nowych symboli kont dostosowane zostały pozostałe ekrany oraz wszystkie wydruki systemu, n) 1.40 zmiany zostały wprowadzone również w zadaniu: REJESTRACJA/Amortyzacja zmiany te wynikają ze odmiennego sposobu prezentacji dokonywanej przez system amortyzacji środków trwałych. UWAGA!!! W wersji 1.40 niedostępne jest zadanie umożliwiające automatyczne wygenerowanie elektronicznego zbioru dla systemu MSI ŚREDNIA-K(RAB). Zadanie to zostanie udostępnione w kolejnej wersji systemu. PRZETWARZANIE/Zbiory eksportowe/msi KRAB 10. ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 1.39(1)-1.39(3) SYSTEMU MSI SR_TR. UWAGA!!! ZAMKNIĘCIE ROKU 2001 POWINNO NASTĄPIĆ WERSJĄ 1.40 PROGRAMU. PROGRAM W TEJ WERSJI POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY W KOŃCU GRUDNIA OD OBOWIĄ - ZUJE NOWY PLAN KONT (SĄ DUŻE ZMIANY W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH). PROSZE NIE WYKONYWAĆ ODTWARZANIA DANYCH W WERSJI 1.39(1) PROGRAMU ZE WZGLĘDU NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO (PO ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ OPERATORA) WYKO - NANIA ZBYTECZNEJ PROCEDURY KONWERSJI. a) 1.39(3) dodane zostało zadanie kontroli i korekty umorzeń, zwłaszcza w zakresie pojawiających się przypadków podwójnych umorzeń automatycz - nych w danym miesiącu (np.na skutek powtórnego zamknięcia miesiąca lub wykonania odtwarzania danych wersją 1.39(1)): KONSERWACJA/Korekta umorzeń zadanie to jest wykonywane automatycznie zgodnie z zadanymi parametrami przetwarzania: USUNIĘCIE PODWÓJNYCH UMORZEŃ: wskaźnik czy mają być usuwane podwójne zapisy umorzeń [N-nie, T-tak], domyślnym ustawieniem jest N-nie. Przy tym ustawieniu zapisy będą tylko kontrolowane, KONTROLA ZGODNOŚCI UMORZENIA: wskaźnik kontroli zgodności wartości umorzenia z kartoteki z wartością umorzenia wynikającą z dokumentów [N-nie, T-tak], domyślnym ustawieniem jest T-tak. Przy tym ustawieniu zgodność będzie kontrolowana, POPRAWA WARTOŚCI UMORZENIA: wskaźnik określający czy ma być dokonywana korekta umorzenia w kartotece wynikająca z niezgodności umorzenia z kartoteki i z dokumentów. Dopuszczalne wartości to [N-nie, T-tak],, domyślnym ustawieniem jest N-nie. Przy takim ustawieniu korekta nie jest wykonywana. W przeciwnym wypadku KOREKTA UMORZENIA DOKONYWANA JEST ZAWSZE W KARTOTECE NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCYCH I ZAKSIĘGOWANYCH DOKUMENTÓW. Zmiana ustawień tych parametrów następuje klawiszem F4-par. po podaniu hasła dostępu uzyskanego od autora (analogicznie jak dla wytrycha w

19 przypadku korekt technicznych zawartości kartoteki) Po ustawieniu parametrów przetwarzanie inicjowane jest klawiszem F5-kor. Wyniki przetwarzania są raportowane. Przeglądanie raportu wy - nikowego inicjowane jest kombinacją klawiszy SHIFT-F9. b) 1.39(3) zmodyfikowany został ekran zmian wartości w zakresie danych szczegółowych o operacjach: REJESTRACJA/Zmiany wartości Przy przeglądaniu poszczególnych operacji w dolnej prawej części ekranu wyświetlane są wartości: WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ -W.P., UMORZENIA -UM, KODU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ - POP.J.ORG, KODU UŻYTKOWNIKA - POP.UZYT STAWKI AMORTYZACYJNEJ - POP.ST.AMO, WSKAŹNIK ZAKSIĘGOWANIA - WSK.ZAKS. przed wykonaniem operacji. Wygląd zmienionej części ekranu prezentowany jest poniżej: ÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄ łkw.z ,50 Ws.zm. 2,50ł łdok.uma 1/01/01 Dt.dk ł łkn.rz Uw.AUTO.- UM ł łkn.wp > ł łkn.um > ł łkn.am > ł łkn.nb > ł łw.p ,00 Pop.j.org. 36ł łum ,00 Pop.użyt. 8ł łpop.st.amo. 2,50 Wsk.zaksięg. Tł ÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ c) 1.39(3) wprowadzona została możliwość skasowania dowolnej operacji, (również zaksięgowanej) realizuje się to poprzez zadanie: REJESTRACJA/Zmiany wartości/tab Operacja kasowania wskazanej operacji inicjowana jest kombinacją kla - wiszy CTRL-F8 a następnie należy podać hasło dostępu uzyskane od autora (analogicznie jak dla wytrycha w przypadku korekt technicznych za - wartości kartoteki). OPERACJĘ TĘ NALEŻY STOSOWAĆ W BARDZO WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH PO UZGODNIENIU I UZYSKANIU HASŁA. d) 1.39(3) wprowadzone zostało wymuszone indeksowanie zbiorów danych w przypadku niepoprawnego zakończenia pracy systemu. Proszę pamiętać iż jednynym poprawnym sposobem zakończenia pracy systemu jest wykonanie zadania: ZAKOŃCZENIE/Koniec pracy e) 1.39(2) poprawione zostało odtwarzanie danych poprzez wyłączenie zbę - dnej procedury konwersji. Przepraszam za zamieszanie: KONSERWACJA/Odtwarzanie f) 1.39(2) umożliwione zostało ponowne wprowadzenie środka trwałego z danym numerem seryjnym w bieżącym roku księgowym pod warunkiem że środek wcześniejniej wprowadzony został zlikwidowany: REJESTRACJA/Kartoteka g) 1.39(1) dodana została możliwość wprowad zenia ukompletowania dla każdego środka trwałego. Potrzebę i zakres wprowadzanego ukompletowania należy określić uwzględniając specyfikę danej wjb. Wprowadzanie reali-

1. DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH MSI SR_TR.

1. DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH MSI SR_TR. 1. DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH MSI SR_TR. Nowe wersje systemu ewidencji środków trwałych MSI SR-TR dystrybuowane są w postaci kilku zbiorów które zawierają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków

Księgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-50? Sprawozdanie Rb-50 sporządza się oddzielnie dla dotacji i wydatków. W sprawozdaniu tym wykazuje się: dla dotacji wynikające z planu finansowego kwoty dochodów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Konfiguracja i kartoteki dla ST 2 Kartoteki 2 Kartoteka ST 4 Nowy środek trwały 4 Generowanie (lub usuwanie) amortyzacji 5 Operacje

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

MAG_MAT wersja 3.46 Katowice 2013.04.12

MAG_MAT wersja 3.46 Katowice 2013.04.12 Spis treści 1. Instalacja wersji 3.46... 1 2. Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.46... 3 3. Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.45a... 5 4. Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.45... 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

AMi-BOOK wersja 14.6

AMi-BOOK wersja 14.6 AMi-BOOK wersja 14.6 UWAGA! Aktualizację proszę przeprowadzać jedynie z wersji 14.5! 1. Zaktualizowane deklaracje: - PIT-11 (22) - PIT-8AR (5) 2. Profile drukarek Wprowadzono możliwość definiowania profili

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra

Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra 2007 1 1.Wstęp Po uruchomieniu programu widoczne będą cztery zakładki: Podatnik, Operacje, Raporty, Koniec. Zakładki zostały stworzone by ułatwić

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-27S? Aby przygotować zestawienie Rb-27S, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Zestawienia wybierz pozycję Budżetowe. 2. W oknie Zestawienie budżetowe na

Bardziej szczegółowo

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna.

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna. Tabela przestawna-zmiany... 1 Wiele wartości w wierszu... 1 Raport w formacie Excel... 1 Nazwy skrótowe... 2 Zachowywanie ustawień okna... 2 Nadgrupa, liczność grupy... 3 Inne zmiany... 3 Poprawki... 3

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania...

Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania... SUPLEMENT Win BOSS Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania... 7 Przejście z SM-BOSS do Win Boss...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 DEFINIOWANIE OPISÓW NA GWARANCJACH... 3 PARAMETRY GWARANCJI W REJESTRZE TOWARÓW... 8

SPIS TREŚCI... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 DEFINIOWANIE OPISÓW NA GWARANCJACH... 3 PARAMETRY GWARANCJI W REJESTRZE TOWARÓW... 8 strona 1/13 Gwarancje Spis treści SPIS TREŚCI... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 DEFINIOWANIE OPISÓW NA GWARANCJACH... 3 PARAMETRY GWARANCJI W REJESTRZE TOWARÓW... 8 USTAWIENIE PARAMETRÓW WYDRUKÓW GWARANCJI...

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Instrukcja użytkownika Instalacja KS - EDE w systemie KS ZSA I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzeniem Jednolitych Plików Kontrolnych w ramach systemu KS ZSA dodano możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Zobacz poradę: Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów?

Zobacz poradę: Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów

CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2008.00.2.2

Aktualizacja 2008.00.2.2 Aktualizacja 2008.00.2.2 środa, 22 lipca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy Informujemy również o ukazaniu się kolejnego numeru bezpłatnego periodyku

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo