Przetarg na budowę przeprawy tymczasowej ogłoszony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg na budowę przeprawy tymczasowej ogłoszony"

Transkrypt

1 IX Miejski Dzień Szkoły bez Przemocy Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce już po raz dziewiąty zorganizowała obchody Miejskiego Dnia Szkoły bez Przemocy. Impreza odbyła w hali im. Arkadiusza Gołasia. Mottem tegorocznego happenigu było hasło Otwórz serce na innych i był on poświęcony pobudzaniu empatii, kształtowaniu właściwych postaw, zachowań wobec osób dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnością. Podczas trwającej ponad cztery godziny imprezy można było obejrzeć występy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na licznych stoiskach, przygotowanych między innymi przez Szkołę Promocji Zdrowia i Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA, można było sprawdzić poziom cukru we krwi, zbadać ciśnienie tętnicze i porozmawiać o zdrowym stylu życia. Prezentowano też piramidę zdrowej żywności. Dla licznie odwiedzających halę dzieci i młodzieży szereg atrakcji i zabaw przygotowali wolontariusze Radosnego Świetlicobusu. Były gry i konkursy, quizy i zabawy ruchowe. Na stoisku policji dzieci miały także możliwość w sposób bezpieczny spróbować swoich sił na jednośladzie, dzięki symulatorowi jazdy na motorowerze. Nie zabrakło twórców ludowych, obecne były wystawy prac Warsztatów terapii Zajęciowej i Domów Dziennego Pobytu. Odwiedzający halę mogli zapoznać się z działalnością Związku Niewidomych, Państwowej Straży Pożarnej, WORD, MZK, WOPROS-u, Ostrołęckiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwości ARKADIA i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2 Przetarg na budowę przeprawy tymczasowej ogłoszony

3 Miasto ogłosiło przetarg na budowę tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty euro. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy tymczasowego objazdu drogowego dojazd od strony ul Warszawskiej (ronda Księcia Siemowita) oraz dojazd od strony ul. Szpitalnej przez ul. Spacerową wraz z montażem fundamentów i izbic dla filarów w postaci pali z rur stalowych pod tymczasową przeprawę mostową, na czas rozbudowy istniejącego mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 wraz z dojazdami, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka. Ze względu na zły stan techniczny istniejącego mostu stałego w ciągu drogi krajowej nr 61 (ul. Mostowa) zostanie on rozebrany, a następnie odbudowany w miejscu istniejącego. Na czas rozbudowy istniejącego mostu niezbędnym jest wybudowanie drogi objazdowej dla wyłączonego z ruchu obiektu. W ramach inwestycji zaplanowano budowę tymczasowego obiektu mostowego złożonego z dwóch obiektów (po jednym dla każdego z kierunków ruchu) o konstrukcji DMS 65. Zaprojektowano drogi dojazdowe do przeprawy tymczasowej o nawierzchni asfaltowej, szerokości jezdni min. 6,5m wraz z poboczami o szer. 1,25 2,3m. Długość łączna dróg dojazdowych do przeprawy wynosi ok. 570m. Zakres robót branży drogowej: budowa włączenia drogi objazdowej z ul. Mostowej wraz z dowiązaniem wysokościowym nawierzchni jezdni do nawierzchni jezdni ul Mostowej włączenie od strony ronda Księcia Siemowita, budowa drogi objazdowej szerokości min. 6,50m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami z kruszywa o szer. 1,25m-2,30m o długości łącznej ok. 570m w rejonie mostu tymczasowego przekrój drogi dwujezdniowy o szer. jezdni 4,20m dostosowanej do szerokości jezdni na obiekcie mostowym, budowa włączenia drogi objazdowej z ul. Spacerowej wraz z dowiązaniem wysokościowym nawierzchni jezdni do nawierzchni jezdni ul. Spacerowej włączenie od strony Starego Miasta, umocnienie skarp nasypów drogowych płytami żelbetowymi drogowymi o wym. 100x300x15cm, do poziomu stanu alarmowego wód rzeki Narew tj. 93,24 m n.p.m. wykonanie fundamentów w postaci pali z rur stalowych. Zakres robót branży mostowej: wykonanie fundamentów palowych wraz z głowicami pali oraz ciosami podłożyskowymi, wykonanie izbic, budowa rampy montażowej do nasuwania konstrukcji przęsłowych, budowa przyczółków, mocowanie głowic pali do oczepów, wykonanie nawierzchni jezdni na płytach jezdnych mostu składanego. Montaż konstrukcji stalowej podpór typu sps-69b oraz przęseł mostu składanego nie stanowi przedmiotu zamówienia. Roboty montażowe konstrukcji stalowej mostu składanego przez wojskową ekipę montażową odbywać będzie się od strony ulicy Spacerowej w terminie od r. do r. Szczegółowy opis zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki Fot.

4

5

6 Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Prezydent Miasta Ostrołęki zarządzeniem Nr 118/217 z dnia ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 446 z póżn.zm. ) oraz art. 90 ust 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016, poz z późn.zm.) art.13 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U poz z późn. zm.) oraz uchwały Nr 166/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 4635) zarządza się, co następuje: Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie Zapewnienie dzieciom 3 i 4 letnim zamieszkałym na terenie miasta Ostrołęki, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr 271/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka. 2.Regulamin konkursu określa załącznik do uchwały Nr 166/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. 2. W celu oceny ofert w konkursie powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie: 1) Mirosław Rosak Przewodniczący Komisji, 2) Monika Orłowska- Z-ca Przewodniczącego Komisji, 3) Beata Żebrowska- członek Komisji. 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie: 1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęka, 2) w Biuletynie Informacji Publicznej, 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrołęka. 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty w Ostrołęce. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Poniżej dokumenty do pobrania: Ogłoszenie

7 Formularz oferty

8 OTBS świętowało dwudziestolecie Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ukończyło 20 lat. Z tej okazji miejska spółka zaprosiła na swój jubileusz samorządowców, byłych i obecnych pracowników, współpracujące z nią firmy oraz mieszkańców, dla których zorganizowała na swoim osiedlu między innymi koncerty i pokaz ogni sztucznych. W sali Ostrołęckiego Centrum Kultury odbyła się oficjalna część obchodów. Była to okazja do przypomnienia historii spółki oraz pokazania jej dorobku na przestrzeni 20 lat. Warto tu powiedzieć, że w tym czasie jej zasoby mieszkaniowe zwiększyły się kilka razy, a w budynkach administrowanych przez OTBS mieszka około 1000 ostrołęczan. Firma prowadzi też działalność jako inwestor zastępczy, a wartość inwestycji przez nią nadzorowanych przekroczyła 90 mln złotych. Wśród nich możemy wymienić np. Stację Segregacji Odpadów Komunalnych oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. W czasie uroczystości obecni prezesi spółki Artur Ciecierski i Grzegorz Makowiecki podziękowali swoim poprzednikom, współpracownikom oraz samorządowi miasta z prezydentem Januszem Kotowskim za dotychczasową pracę i wspieranie firmy w jej działaniach. Prezydent wspominał początki firmy gratulując wszystkim zarządom osiągnięć. Zasłużone dla OTBS osoby otrzymały pamiątkowe statuetki. Oficjalną część spotkania zakończył występ solistów Opery i Filharmonii Podlaskiej w repertuarze musicalowym Edyty Krzemień i Damiana Aleksandra z zespołem. Wieczorem na boisko osiedlowym OTBS mieszkańcy Ostrołęki bawili się przy rytmach discopolo. Jubileusz zakończył pokaz sztucznych ogni. Fotorelacja

9

10

11

12 Finalistka Eurowizji w Ostrołęce Kasia Moś spędziła piątkowe popołudnie w Ostrołęce. Drabina Rozwoju do Multimedialnego Centrum Natura. Piosenkarka przyjechała na zaproszenie Fundacji Wizyta była okazją do rozmów z fanami, których kilkudziesięciu przybyło na spotkanie, by wysłuchać artystki, zdobyć autograf lub zrobić pamiątkowe zdjęcie. Kasia Moś zaśpiewała dwie piosenki Flashlight i Pryzmat. Z pierwszą reprezentowała nas w finale Eurowizji, druga promuje jej płytę, która wkrótce się ukaże. I trzeba przyznać, że głos naszej wokalistki brzmi wspaniale. Może już warto pomyśleć o jej koncercie w naszym mieście choćby w przyszłoroczne Dni Ostrołęki. Po krótkim koncercie Kasia Moś opowiedziała o swojej artystycznej drodze, trudnych wyborach, które zahamowały rozwój jej kariery po udziale w jednym z talentshow oraz o planach na najbliższą przyszłość. Sympatyczna wokalistka nie stroniła od rozmów z fanami, podpisywanie zdjęć i wspólnych fotografii. Spotkanie poprowadziła Dorota Drozdowska Szymborska z MCN, a organizację wizyty gwiazdy wsparło miasto Ostrołęka. Kasia Moś p ochodzi z artystycznej rodziny. Córka dyrygenta, skrzypka i kameralisty, dyr. artystycznego orkiestry kameralnej AUKSO Marka Mosia oraz Joanny Moś - altowiolistki, malarki, hobbystycznie zajmującej się projektowaniem ubioru. Siostra Mateusza Mosia - skrzypka, kompozytora oraz producenta jej debiutanckiej płyty. Ukończyła szkołę muzyczną im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, w klasie wiolonczeli i fortepianu. W 2009 r. ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Współpracowała z orkiestrą AUKSO przy nagraniu płyty Pawła Mykietyna Pasja Świętego Marka. Zagrała jedną z głównych partii w światowej prapremierze musicalu Król Lear Pawła Mykietyna, która odbyła się na Festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie. Występowała w zespole The Pussycat Dolls Burlesque Review. Finalistka III edycji programu Must Be The Music. Brała udział w kompozycji Wojciecha Kilara do filmu Krzysztofa Zanussiego Obce ciało. Wystąpiła podczas takich festiwali jak: SPRING BREAK, Carpathie Festiwal, Festiwal TOP TRENDY, Festiwal WOODSTOCK, 52 KFPP w Opolu. W 2015r. ukazał się jej debiutancki album INSPINATION, na płycie znajduje się 13 utworów to wspólne kompozycje rodzeństwa Moś, połączenie elektroniki i soulu z elementami popu, zaś do współpracy został zaproszony młody producent Essex. Trzykrotnie brała udział w konkursie polskich preselekcji z utworami 2006r. I wanna know, 2016 r. Addiction i 2017r. Flashlight. Obecnie Kasia pracuje nad nowym albumem.

13

14 Za mundurem...dzieci sznurem Tak można żartobliwie jednym zdaniem podsumować dzisiejsze świętowanie Dnia Dziecka w Ostrołęce. Gospodarzem imprezy była policja, a w organizacji atrakcji dla najmłodszych pomagały jej pozostałe służby mundurowe: wojsko, straż pożarna, służba więzienna, straż miejska i leśnicy. Na dziedzińcu komendy policji znalazły się też stanowiska Radosnego Świetlicobusu, gdzie można było pokolorować buzię, fotobudka do robienia zdjęć, stoisko z bronią przygotowane przez Klub Strzelectwa Sportowego,,Obrońca z Troszyna (które bardzo podobało się zwłaszcza chłopcom, bez względu na wiek), tor przeszkód dla rowerzystów zorganizowany przez WORD oraz rozmaite pojazdy wszystkich służb. Były zatem radiowozy, wóz strażacki i samochód do przewozu więźniów. Nie zabrakło motocyklistów i ich ryczących maszyn. Były ciosy karate w wykonaniu młodych adeptów sztuk walk. Promowano też zdrowy i bezpieczny tryb życia. Największą atrakcją były pokazy zorganizowane przez funkcjonariuszy więziennictwa próba odbicia aresztanta z konwoju, strażaków ratowanie osoby uwięzionej w rozbitym aucie i policjantów rozprawa z niebezpiecznym, uzbrojonym przestępcą przy pomocy wyszkolonego specjalnie psa. Poza tym mnóstwo gier i zabaw, a na koniec loteria z fantastycznymi nagrodami, wręczanymi przez sponsorów i organizatorów Miejskiego Dnia Dziecka. A co najważniejsze, to obecność kilkuset maluchów i nieco starszych ostrołęczan. Brawo dla policji za świetny pomysł i dla reszty wspierających za zaangażowanie i pomoc. A najmłodszym życzymy, by każdego dnia był Dzień Dziecka! Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Kotowski Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Jerzy Grabowski Komendant Miejski Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wilga Dyrektor Zakładu karnego w Przytułach Starych płk Tomasz Dąbrowski Komendant Wojskowej Uzupełnień w Ostrołęce ppłk Krzysztof Gemza Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka Zdzisław Gadomski Komendant Straży miejskiej w Ostrołęce Piotr Liżewski Organizatorzy: - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce - Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce - Zakład Karny w Przytułach Starych - Nadleśnictwo Ostrołęka - Straż Miejska w Ostrołęce Partnerzy: - Fundacja Strefa Przetrwania, Prezes Zarządu Michał Napiórkowski - Ostrołęckie Centrum Kultury - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo - Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce - Szkoła Promocji Zdrowia w Ostrołęce

15 - Ubezpieczenia Sikorscy, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia - Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce - Grupa Ratownicza,,Nadzieja z Łomży - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce - Klub Strzelectwa Sportowego,, Obrońca - Studio Borkowski - Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Ostrołęce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrołęce - Oscar Sp. z o.o. -MKKK Shinkyokushin Ostrołęka - Wydział Oświaty UM w Ostrołęce - Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu w Ostrołęce

16

17

18

19 Miejski Zakład Komunikacji wyróżniony Ostrołęcka spółka miejska otrzymała zaszczytny tytuł Wybitna Firma 2017 w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości To kolejny sukces miejskiego przewoźnika. W 2013 roku Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce został wyróżniony certyfikatem Rzetelni w Biznesie. Nagrodę wręczono podczas Wielkiej Gali Polska Przedsiębiorczość w Warszawie. W imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce statuetkę oraz tytuł Wybitnej Firmy 2017 odebrała Edyta Korytkowska Prokurent Dyrektor ds. Kadrowo-Administracyjnych. W tym wyjątkowym i uroczystym wydarzeniu towarzyszyli jej także: Monika Święcka Główny Księgowy oraz Włodzimierz Roman Dyrektor ds. Przewozów. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług. Podczas tegorocznej edycji Rada Programowa nagrodziła podmioty, które w jej ocenie są wzorowo zarządzane, rozwijają się w dynamiczny sposób, dlatego śmiało można o nich powiedzieć, że są wizytówką polskiej gospodarki. Projekty i same nagrody od lat promują najlepszych z najlepszych w swoich branżach. Jak powiedział prezes spółki Ryszard Chrostowski -To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, znaleźć się pośród prestiżowych polskich firm -. Charakterystykę MZK sp. z o. o. w Ostrołęce jako Laureata opublikowano w pamiątkowym albumie Almanach Polska Przedsiębiorczość 2017 Monografia Laureatów. Zarządowi i załodze firmy, która od czasu przekształcenia w spółkę zdecydowanie zmienia swój wizerunek inwestując w nowoczesne rozwiązania serdecznie gratulujemy!

20 Przygoda z Radiem Polskie Radio zaprasza do wzięcia udziału w wakacyjnych półkoloniach dla "Radio-aktywnych". Warsztaty przeznaczone są dla uczniów w wieku lat. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia S.A. zaprasza uczniów szkół w wieku lat do udziału w wakacyjnych półkoloniach "Przygoda z Radiem". Warsztaty organizowane będą w okresie od 3 lipca do 25 sierpnia : 1. turnus r. 2. turnus r. 3. turnus r. 4. turnus r. 5. turnus r. 6. turnus r. 7. turnus r. W czasie warsztatów uczestnicy nauczą się m.in. konstruować audycję radiową, realizować materiał reporterski, przygotowywać wydanie wiadomości, czy występować przed publicznością na antenie radiowej. Osoby zainteresowane udziałem w tygodniowych półkoloniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie wraz z opiekunem prawnym: formularza zgłoszeniowego karty kwalifikacyjnej uczestnika a następnie nadesłanie skanów uzupełnionych dokumentów na adres: Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są poniżej. Koszt uczestnictwa w tygodniowych warsztatach wynosi 1100 zł brutto. Formularz zgłoszenia na półkolonie.pdf KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU.pdf Program Warsztatów.pdf

21 Regulamin uczestnictwa

22 Radosny Świetlicobus powraca na ulice miasta Od pierwszego czerwca już po raz szósty wyjedzie na ostrołęckie osiedla świetlica objazdowa Radosny Świetlicobus. Zajęcia w ramach świetlicy będą odbywać się od 1 czerwca do 31 sierpnia. Szczegółowy program pracy Radosnego Świetlicobusu będzie można znaleźć na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Katarzyną Tańską i Piotrem Majkiem w siedzibie MOPR przy ulicy Hallera 10 lub pod numerami telefonów: i Zapraszamy do wspólnej zabawy! Jeździsz na rowerze? Weź udział w konkursie! I edycja konkursu dla mieszkańców województwa Mazowieckiego Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie mazowieckim Drodzy Mieszkańcy! Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółe Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia. Forma pracy: mapa + opis tekst do dwóch stron A4, w formacie.doc lub.pdf zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

23 Zasady: 1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. mazowieckiego w wieku od 15 do 115 lat J 2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa mazowieckiego. 3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa J 4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim. SUMA NAGRÓD 2000 zł I miejsce: 1000zł II miejsce: 600zł III miejsce: 400zł Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu lub w celu promo trasy w Polsce i za granicą. Czekamy na Twoją pracę konkursową do 10 lipca 2017 r. Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-mazowieckie

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/7467,razem-bezpieczniej-dzien-dziecka-na-pl-bankowym.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 października 2017, 19:28 01.06.2011 Razem Bezpieczniej:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. Zarządzenie Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 ORGANIZATORZY: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 Festiwal

Bardziej szczegółowo

Już w najbliższą niedzielę - 18 marca poznamy tegorocznych laureatów konkursu na Podlaską Markę Roku.

Już w najbliższą niedzielę - 18 marca poznamy tegorocznych laureatów konkursu na Podlaską Markę Roku. Podlaska Marka Roku 2006 - Gala Już w najbliższą niedzielę - 18 marca poznamy tegorocznych laureatów konkursu na Podlaską Markę Roku. Znamy już nominowanych, a podczas Gali poznamy laureatów tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Święto nauczycieli na Mazowszu

Święto nauczycieli na Mazowszu Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/34686,swieto-nauczycieli-na-mazowszu.html Wygenerowano: Niedziela, 19 listopada 2017, 13:01 16.10.2017 Święto nauczycieli na Mazowszu Wojewodowie

Bardziej szczegółowo

Program imprez 1 maja

Program imprez 1 maja KRAPKOWICE Program imprez 1 maja XXXII Krapkowicki Bieg Uliczny 9:00 bieg dzieci i młodzieży 10:00 nordic walking 9:00 14:00 11:00 START biegu głównego na 10 km 11.10 wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

BIURO KONTROLI I SKARG

BIURO KONTROLI I SKARG Opiniuje pozytywnie:... URZĄD MIEJSKI W OSTROŁĘCE BIURO KONTROLI I SKARG ******************************************************************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 250/XXXVII/2016 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 250/XXXVII/2016 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 250/XXXVII/2016 RADY MIASTA OSTROŁĘKI w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! 1 Zespół Szkół ul. Szkolna 4 77-130 Lipnica tel/fax: 059-821-84-91 www.zslipnica.info DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w V KASZUBSKIM FESTIWALU POLSKICH I ŚWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 15 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 42/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 15 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie organizacji konkursu fotograficznego a w nim oraz powołania Komisji Konkursowej. pod nazwą: Słubice miasto moje, Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 art. 30 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI FESTIWALU PIOSENKI AKTORSKIEJ, FILMOWEJ I MUSICALOWEJ PIOSENKA W MELONIKU. Rzeszów, 16 lutego 2016 r.

REGULAMIN VI FESTIWALU PIOSENKI AKTORSKIEJ, FILMOWEJ I MUSICALOWEJ PIOSENKA W MELONIKU. Rzeszów, 16 lutego 2016 r. Drodzy wykonawcy, instruktorzy, pedagodzy! Zapraszamy Was do udziału w VI Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej Piosenka w Meloniku, który odbędzie się w Rzeszowie w dniu 16 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

EVENT DZIEŃ NAUKI W PWSW W PRZEMYŚLU

EVENT DZIEŃ NAUKI W PWSW W PRZEMYŚLU IPA POLSKA Źródło: http://www.ipapolska.pl/ipa/aktualnosci/1497,event-dzien-nauki-w-pwsw-w-przemyslu.html Wygenerowano: Piątek, 20 października 2017, 13:57 EVENT DZIEŃ NAUKI W PWSW W PRZEMYŚLU W czwartek

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Finał Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10180,final-konkursu-losy-zolnierza-i-dzieje-oreza -polskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 26 września 2017, 16:35 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

pt. П Е С Н Я В Ш Л Я П Е

pt. П Е С Н Я В Ш Л Я П Е XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku Zaprasza do udziału w: WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PIOSENKI ROSYJSKIEJ w roku szkolnym 2011/2012 Pod honorowym patronatem: Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

Wśród zgłoszonych prac przeważały wiersze rymowane, ale znalazły się także prace konkursowe w formie życzeń i podziękowań dla Policji za pracę.

Wśród zgłoszonych prac przeważały wiersze rymowane, ale znalazły się także prace konkursowe w formie życzeń i podziękowań dla Policji za pracę. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/143979,dzien-dziecka-w-kprm.html Wygenerowano: Poniedziałek, 13 listopada 2017, 13:12 Strona znajduje się w archiwum. DZIEŃ DZIECKA W KPRM "Bardzo

Bardziej szczegółowo

Z NAMI BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE-FESTYN W KIELCACH

Z NAMI BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE-FESTYN W KIELCACH IPA POLSKA Źródło: http://www.ipapolska.pl/ipa/aktualnosci/1521,z-nami-bezpiecznie-i-ekologicznie-festyn-w-kielcach.html Wygenerowano: Wtorek, 10 października 2017, 17:54 Z NAMI BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE-FESTYN

Bardziej szczegółowo

Region. Sylwester pod chmurką

Region. Sylwester pod chmurką Region. Sylwester pod chmurką Godziny dzielą nas od ostatniej nocy 2017 r. Białostoczanie tradycyjnie przywitają Nowy Rok na Rynku Kościuszki. W Suwałkach sylwester pod gwiazdami odbędzie się na Placu

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XXIX/225/17 RADY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Pabianice, dn

Pabianice, dn Pabianice, dn. 08.09.2017 Dyrekcja oraz Kierownicy sekcji fortepianu Szkół Muzycznych I i II stopnia Informujemy uprzejmie o zmianach, jakie zaszły w Regulaminie VI Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR Burmistrza Miasta Wisła z dnia 01 grudnia 2016r.

Zarządzenie Nr OR Burmistrza Miasta Wisła z dnia 01 grudnia 2016r. Zarządzenie Nr OR.0050.171.2016 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła na rok 2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

26.11.2014 MDK 1 - BYDGOSZCZ

26.11.2014 MDK 1 - BYDGOSZCZ ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 w Bydgoszczy, ul. Baczyńskiego 3 WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU 2009 PATRONAT MEDIALNY: EXPRESS BYDGOSKI 26.11.2014 MDK

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL. im. Karola Nicze VI OGÓLNOPOLSKI PIANISTYCZNY. Pabianice, 18 listopada 2017 roku

FESTIWAL. im. Karola Nicze VI OGÓLNOPOLSKI PIANISTYCZNY. Pabianice, 18 listopada 2017 roku PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II stopnia 95-200 PABIANICE, ul. Grobelna 6 VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIANISTYCZNY im. Karola Nicze Pabianice, 18 listopada 2017 roku PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014 Regulamin Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014 1 Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014, zwanego dalej KONKURSEM. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie!!!

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie!!! Szanowni Państwo! Chcielibyśmy wziąć udział w II edycji konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów pt. Ambasador Szkolnej Wynalazczości W konkursie mogą brać udział dzieci do 13 roku życia. Jury konkursu

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2269,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 października 2017,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie na rowerze

Bezpiecznie na rowerze Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/8486,bezpiecznie-na-rowerze.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 18:22 Strona znajduje się w archiwum. Środa, 26 maja 2010 Bezpiecznie na rowerze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Tydzień Wolontariatu

Tydzień Wolontariatu Tydzień Wolontariatu Targi wolontariatu Fascynuje Cię flamenco? Marzysz o zostaniu dziennikarzem? Lubisz jeździć na bmxach? Chcesz spędzić rok za granicą i twórczo wykorzystać swój talent? A może masz

Bardziej szczegółowo

Regulamin 3 edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong

Regulamin 3 edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong Regulamin 3 edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong 1 Organizator Festiwalu 1. Organizatorem Festiwalu Piosenki Europejskiej EuroSong zwanego dalej Festiwalem jest Województwo Śląskie Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Straży Granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej Śląski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/22530,xxvi-rocznica-powstania-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 października 2017, 06:31 XXVI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO INSPEKTORAT WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa w obiektywie WARSZAWA 2013 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 1. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Etap wojewódzki: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (nazywana

Bardziej szczegółowo

KONKURS AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014 REGULAMIN WSPÓŁPRACA:

KONKURS AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014 REGULAMIN WSPÓŁPRACA: KONKURS AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014 REGULAMIN WSPÓŁPRACA: Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014, zwanego dalej KONKURSEM. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Wystawa Modułowych Makiet Kolejowych Kolej w miniaturze - Łapy 2017

V Ogólnopolska Wystawa Modułowych Makiet Kolejowych Kolej w miniaturze - Łapy 2017 V Ogólnopolska Wystawa Modułowych Makiet Kolejowych Kolej w miniaturze - Łapy 2017 Już w przyszłym tygodniu po raz piąty, w piątek 26 maja, w Łapach wystartuje trzydniowa impreza kultywująca kolejarskie

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

MDK 1 - BYDGOSZCZ

MDK 1 - BYDGOSZCZ ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 w Bydgoszczy, ul. Baczyńskiego 3 WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU 2009 PATRONAT MEDIALNY: EXPRESS BYDGOSKI 26-27.11.2014 MDK

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 1. Hasło konkursu:,, Każdy papieros niszczy Twoje Zdrowie 2. Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie 3.Patronat : Tadeusz Kopeć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia Regulaminu Pracy Na podstawie art. 38a ust. 1, 5, 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

II EDYCJA PRZEGLĄDU CHÓRÓW PRZEDSZKOLYCH ROZŚPIEWANY BIAŁYSTOK r.

II EDYCJA PRZEGLĄDU CHÓRÓW PRZEDSZKOLYCH ROZŚPIEWANY BIAŁYSTOK r. II EDYCJA PRZEGLĄDU CHÓRÓW PRZEDSZKOLYCH ROZŚPIEWANY BIAŁYSTOK 29.03.2017r. W dniu 29 kwietnia 2017r. w Przedszkolu Samorządowym nr 82 na ul. Zbigniewa Herberta 63 odbyła się II edycja Przeglądu Chórów

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014

Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014 Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014 CELE GŁÓWNE: 1. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym. 2. Promowanie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Kameralne Lato w Radomiu

Kameralne Lato w Radomiu Kameralne Lato w Radomiu Specjalną nagrodę otrzymał insp. Marek Świszcz Uroczystą galą finałową zakończyła się siódma edycja ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato Radom 2014", które kolejny raz

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski Konkurs Młodych Gitarzystów im. Kazimierza Sosińskiego Łódź, 16 17 kwietnia 2016 r. REGULAMIN

III Ogólnopolski Konkurs Młodych Gitarzystów im. Kazimierza Sosińskiego Łódź, 16 17 kwietnia 2016 r. REGULAMIN III Ogólnopolski Konkurs Młodych Gitarzystów im. Kazimierza Sosińskiego Łódź, 16 17 kwietnia 2016 r. REGULAMIN CELE KONKURSU I Prezentacja umiejętności uczniów szkół muzycznych I stopnia w zakresie gry

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

jedenasta edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: WSPÓŁORGANIZATORZY: Urzędu Miasta Bydgoszczy

jedenasta edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: WSPÓŁORGANIZATORZY: Urzędu Miasta Bydgoszczy jedenasta edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: VII Liceum Ogólnokształcące im Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

MDK 1 - BYDGOSZCZ

MDK 1 - BYDGOSZCZ ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 w Bydgoszczy, ul. Baczyńskiego 3 WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY WYDZIAŁ EDUKACJI PATRONAT MEDIALNY: 29-30.11.2017 MDK 1 - BYDGOSZCZ SZANOWNI UCZESTNICY,

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Poradnia z Pomysłem Specjaliści Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ostrołęce przeprowadzili grupowe zajęcia psychoedukacyjne pod hasłem

Przyjazna Poradnia z Pomysłem Specjaliści Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ostrołęce przeprowadzili grupowe zajęcia psychoedukacyjne pod hasłem DPS ma ogród terapeutyczny Dziś oficjalnie oddano do użytku mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rolnej ogródek terapeutyczny. To druga odebrana od wykonawcy inwestycja wykonana w ramach budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa r.

Warszawa r. VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia pod artystycznym patronatem Grupy MoCarta Warszawa 1-3.06.2016r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wakacje w mieście - bawimy się wesoło i bezpiecznie. Termin realizacji: I turnus 26. 06. 07. 07. 2017 r. II turnus 10. 07. 21.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014 Regulamin konkursu Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014 1 Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2014, zwanego dalej KONKURSEM.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015

Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015 Regulamin konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015 1 Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2015, zwanego dalej KONKURSEM. 2 Organizatorzy i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka

Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-ARTYSTYCZNY Magiczny świat zabawek: wyruszamy w podróż z ulubionymi zabawkami organizowany przez Szkołę Podstawową w Rudnie pod patronatem honorowym: Marka Michalaka Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania

Regulamin przyznawania Regulamin przyznawania Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa Bezpieczna Szkoła" nadawanego łódzkim szkołom za wysoki poziom bezpieczeństwa oraz jakość inicjatyw profilaktycznych. I edycja pn. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA GNIEZNO 2013

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA GNIEZNO 2013 REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA GNIEZNO 2013 Organizator. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych RAZEM oraz Centrum Kultury Scena

Bardziej szczegółowo

54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU NA PIOSENKĘ PREMIEROWĄ KONCERTU PREMIERY 2017

54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU NA PIOSENKĘ PREMIEROWĄ KONCERTU PREMIERY 2017 54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU NA PIOSENKĘ PREMIEROWĄ KONCERTU PREMIERY 2017 1. Organizatorem konkursu jest Telewizja Polska S.A., wyłączny producent

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Konkursu Piosenki Była kiedyś piosenka Edycja 2016 Piosenki Jacka Cygana. Honorowy Patronat Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu

Regulamin III Konkursu Piosenki Była kiedyś piosenka Edycja 2016 Piosenki Jacka Cygana. Honorowy Patronat Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu Regulamin III Konkursu Piosenki Była kiedyś piosenka Edycja 2016 Piosenki Jacka Cygana Honorowy Patronat Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie Fundacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/XX/2016 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 141/XX/2016 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 141/XX/2016 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrołęka dla kandydatów zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK. Regulamin

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK. Regulamin Akceptuję BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 2015/2016 Regulamin uczestnictwa w programie profilaktycznym. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa cele, zasady, warunki i tryb przyznania Honorowego Tytułu Bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Festiwale muzyczne w Polsce

Festiwale muzyczne w Polsce Festiwale muzyczne w Polsce Opracowały: Aleksandra Olszar Magdalena Stec Katarzyna Kapusta 2015 1. Mapa myśli. Wypisz wyrazy, które kojarzą się z podanym słowem. - MUZYKA - 2. Zapoznaj się z tabelką. Informacje

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88804,obchody-swieta-dolnoslaskiej-policji.html Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 09:07 Strona znajduje się w archiwum. OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ "ENGLISH SONG CONTEST" organizowanym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6

KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ ENGLISH SONG CONTEST organizowanym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV- VI do wzięcia udziału w KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ "ENGLISH SONG CONTEST" organizowanym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3 ROK SZKOLNY 2014/2015 Część 3 W roku 2014 przypada 300 rocznica urodzin Christopha Willibalda Glucka. Tę okazję uświetniliśmy koncertem podczas którego zabrzmiały kompozycje instrumentalne i wokalne tego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 5107/2014 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA Z DNIA 30 czerwca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży miasta Radomia Na podstawie 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... w sprawie Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zasad jego udzielania, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pomnażamy kapitał społeczny. Podsumowanie działań 2016

Pomnażamy kapitał społeczny. Podsumowanie działań 2016 Pomnażamy kapitał społeczny Podsumowanie działań 2016 POMNAŻAMY KAPITAŁ SPOŁECZNY Pomnażamy kapitał społeczny to misja Fundacji Banku Millennium, która realizuje programy społeczne już od 1990 roku. Celem

Bardziej szczegółowo