KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI"

Transkrypt

1 Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r. Egzemplarz nadzorowany Sporządził: : Tomasz Tarczoń Zatwierdził: Właściciel: Dariusz Wylub

2 Strona 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PREZENTACJA FIRMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Ustanowienie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością Zakres Systemu Zarządzania Jakością Spełnienie wymagań Klienta Przedstawiciel kierownictwa Polityka Jakości Ogólne cele jakości Schemat organizacyjny Uprawnienia i odpowiedzialność kierownictwa SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zidentyfikowane procesy i ich wzajemne powiązania Mapa procesów Planowanie jakości Komunikacja wewnętrzna Infrastruktura i środowisko pracy Zarządzanie zasobami Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością OPISY PROCESÓW Działalność marketingowa Postępowanie z zamówieniem klienta Produkcja Zakupy Zarządzanie personelem Nadzór nad wyrobem niezgodnym Nadzór nad dokumentacją Nadzór nad zapisami Audity wewnętrzne Działania korygujące Działania zapobiegawcze Kierowniczy Przegląd Systemu Zarządzania WYDAWANIE I AKTUALIZACJA KSIĘGI JAKOŚCI Wydawanie i aktualizacja Obowiązki użytkownika Prawo wydawcy...41

3 Strona 3 1. PREZENTACJA FIRMY Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Gastronomiczne SWISS POL powstało w 1992 roku. Początkowo zakład zajmował się wyłącznie produkcją i dystrybucją hamburgerów. Stopniowo zdobywając doświadczenie, edukując pracowników, wypracowując coraz lepsze techniki produkcyjne i receptury wyrobu rozszerzało bazę klientów, a hamburgery zyskiwały wiernych odbiorców. W roku 1998 zakład został przeniesiony do nabytego w Dąbrowie Tarnowskiej obiektu (byłej masarni PSS Społem). Cały czas pracując nad modernizacją starego zakładu wprowadzano jednocześnie nowe asortymenty wyrobów. Pierwszą nową linią produkcyjną była linia do produkcji uszek, niedługo po tym zakupiono linię do produkcji pierogów. W roku 2000 rozpoczęto prace związane z dostosowaniem zakładu do wymogów Unii Europejskiej. Okazało się, że wymaga to gruntownej modernizacji istniejących i budowy nowych obiektów (m.in. magazynu wyrobów gotowych). Zwieńczeniem tego procesu było w 2003 roku wdrożenie Systemu i uzyskanie uprawnień eksportowych do krajów WNP i Ukrainy a w 2004 roku uzyskanie uprawnień eksportowych Unii Europejskiej. W marcu 2005 funkcjonujący w zakładzie system uzyskał certyfikat TÜV a w maju tegoż roku zostały wręczone pierwsze dyplomy programu Poznaj Dobrą Żywność. Mając na uwadze dobro klientów oraz dbając o jakość produkowanych wyrobów podjęto decyzję o wdrożeniu systemu ISO i systemu IFS.

4 Strona 4 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 2.1. Ustanowienie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością. W dniu 1 września 2005 r. zarządzeniem właściciela P.P.H.G. SWISS POL rozpoczęto prace wdrożeniowe Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000. Prace te miały na celu wprowadzenie nowoczesnego narzędzia zarządzania jakością produktów, obsługi klienta i spełnianiu jego wymogów. Zarządzenie to zostało zakomunikowane wszystkim pracownikom P.P.H.G. SWISS POL. Podpisano umowę z firmą konsultingową (Krakowski Instytut Jakości), która prowadziła szkolenia oraz konsultacje w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością i spełnienia wymogów normy ISO 9001:2000 i przez Przedsiębiorstwo SWISS POL. System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu było opracowanie i wdrożenie dokumentacji umożliwiającej skuteczne zarządzanie, identyfikację wymagań Klientów oraz realizację przyjętej Polityki Jakości. Identyfikacja i opis poszczególnych procesów wiązały się z przypisaniem do nich Właścicieli Procesów, odpowiedzialnych za analizę funkcjonowania oraz skutki jego działań. System Zarządzania Jakością został wdrożony w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2000 i obowiązuje od dnia 1 września 2005 r. System ten jest przestrzegany przez wszystkich pracowników firmy, czego dowodem są przeprowadzane audity wewnętrzne. Podstawowym celem wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest zagwarantowanie spełnienia wymagań i oczekiwań Klientów oraz ciągłe doskonalenie możliwości zaspokojenia jego potrzeb.

5 Strona Zakres Systemu Zarządzania Jakością. Zakres systemu: Produkcja i dystrybucja głęboko mrożonych hamburgerów, uszek, pierogów, pyz oraz potraw gotowych a także przetworów mięsnych i bezmięsnych. Wyłączenia: Projektowanie i rozwój Przedsiębiorstwo SWISS POL nie prowadzi działalności projektowej, a swoje produkty wytwarza w oparciu o opisaną w literaturze przedmiotowej technologii oraz bazuje na własnym wieloletnim doświadczeniu praktycznym Własność Klienta P.P.H.G. SWISS POL nie sprawuje pieczy nad własnością Klienta, ponieważ produkuje tylko z surowców przez siebie zakupionych Spełnienie wymagań Klienta. Wymagania Klienta dotyczą: 1. Spełnienia zadeklarowanej jakości wyrobu. 2. Utrzymania możliwie najniższej ceny przy zachowaniu standardów jakości. 3. Zgodnych z umową terminowych dostaw wyrobów. 4. Prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych wyrobów wzmacniających świadomość marki. 5. Zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów P.P.H.G. SWISS POL poprzez wdrożenie i utrzymanie systemu. Ocena satysfakcji, spełnienia wymagań Klienta, dokonywana jest cyklicznie poprzez przeprowadzane ankiety, zbieranie informacji zwrotnej od klientów przez przedstawicieli handlowych, a także poprzez utrzymywanie stałego kontaktu Dyrekcji ze strategicznymi klientami.

6 Strona 6 Otrzymane od klientów informacje są wnikliwie analizowane i służą podejmowaniu decyzji usprawniających działalność firmy. Ocena satysfakcji prowadzona jest również w oparciu o wyniki analizy składanych reklamacji Przedstawiciel kierownictwa. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad ustanowieniem, wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 i, jest. Właściciel firmy SWISS POL w dniu 1 września 2005 r. powołał a, który odpowiedzialny jest za nadzorowanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. Wyznaczono właścicieli procesów, którzy prowadzą monitorowanie skuteczności i efektywności procesów i przekazują informacje o wynikach ich funkcjonowania. ds. Systemu Jakości i został przeszkolony przez Krakowski Instytut Jakości. ds. Systemu Jakości i jest uprawniony do kontaktów z klientami, oraz zewnętrznymi jednostkami certyfikującymi nadzorującymi System Zarządzania Jakością.

7 Strona Polityka Jakości. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Gastronomiczne SWISS POL powstało w 1992 roku i specjalizuje się w produkcji przetworów mięsnych i bezmięsnych mrożonych. Rozumiejąc potrzebę realizacji polityki jakości oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności wdrożono program samokontroli oparty na prewencyjnym i profilaktycznym systemie stanowiącym podstawowy element produkcji bezpiecznej żywności (SAFETY FOOD) z uwzględnieniem spełnienia tzw. warunków wstępnych wyrażonych realizacją programów GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna). Nadrzędnym celem działalności P.P.H.G. SWISS POL jest ciągłe zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów. Wdrażając system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli () deklarujemy, że troska o zdrowie i satysfakcję klientów jest naczelną zasadą kierującą poczynaniami firmy. Politykę jakości - oprócz wdrażania systemu - realizować będziemy poprzez: utrwalenie w świadomości klienta logo firmy SWISS POL jako symbolu bezpiecznej żywności, pozyskiwanie najwyższej jakości surowców, wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcji, wykluczenie stosowania surowców modyfikowanych genetycznie, wyprzedzenie oczekiwań klientów, podnoszenie kwalifikacji i wiedzy naszych pracowników, nieustanne doskonalenie metod zarządzania firmą, działanie skuteczniejsze od naszych konkurentów, budowanie sukcesu firmy na satysfakcji naszych klientów. We wszystkich sferach działalności P.P.H.G. SWISS POL spełniamy wymagania zawarte w normie ISO 9001:2000, stale doskonaląc System Zarządzania Jakością i kierując się w naszej pracy zdrowiem i satysfakcją naszych klientów. Poprzez cykl szkoleń, System Zarządzania Jakością obliguje zarówno pracowników jak i kadrę zarządzającą do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji. Dlatego też P.P.H.G. SWISS POL bazując na wysoce

8 Strona 8 wykwalifikowanym zespole pracowników może oferować swoim klientom wyroby najwyższej jakości Ogólne cele jakości. CEL JAKOŚCI WSKAŹNIK JAKOŚCI MIERNIK JAKOŚCI Rozszerzenie sieci dystrybucji (handlowcy) usprawnienie komunikacji z klientem, większa dostępność produktów dla klienta Wdrożenie i doskonalenie systemów ISO, Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników Uzyskanie standardu jakościowego, który skutkuje brakiem reklamacji ze strony klienta Zabezpieczenie jakości produkcji poprzez wprowadzenie detektora metalu jako elementu procesu technologicznego Poszerzenie rynków zbytu poprzez wprowadzenie do produkcji uregulowań IFS OSOBA ODPOW. ZA REALIZACJĘ Dynamika sprzedaży Wzrost sprzedaży o 2% Handlowiec Ocena skuteczności systemu Stopień realizacji potrzeb rekrutacyjnych i szkoleniowych zgodnie z wyodrębnionymi procesami Liczba reklamacji Ilość podjętych działań korygujących i zapobiegawczych do ilości zgłoszonych potrzeb doskonalenia systemu 100% Wskaźnik realizacji planu szkoleń 100% Stopień fluktuacji w ramach przedsiębiorstwa < 25% Ilość reklamacji w roku 0% ds. Jakości i Dyrektor Zakładu ds. Jakości i Zakup detektora Termin do końca 2006 r. Właściciel Wdrożenie Systemu IFS Termin do końca 2006 r. Właściciel Wskaźniki jakości podane powyżej służą do określenia, w jakim stopniu realizowana jest Polityka Jakości dla całej firmy. Ponadto, każdy proces ma własne, operacyjne wskaźniki jakości, które monitorują Właściciele Procesów. Monitoring powyższych celów prowadzony jest przed każdym Przeglądem Zarządzania przez Kierownictwo.

9 Strona Schemat organizacyjny STRUKTURA ORGANIZACYJNA P.P.H.G. SWISS POL WŁAŚCICIEL GŁÓWNA KSIĘGOWA 1 os. KSIĘGOWA 1 os. DYREKTOR ZAKŁADU ds. Jakości i SEKCJA PRODUKCYJNA Brygadzista 1 os. członek zespołu Masarz 1 os. Pracownicy prod. 10 os. DZIAŁ SPRZEDAŻY 3 os. Specjalista ds. Marketingu Handlowiec 2 os. Asystentka a 1 os. Magazynier 1 os. członek Zespołu TRANSPORT 1 os. Kierowca DOZORCA 1 os.

10 Strona Uprawnienia i odpowiedzialność kierownictwa. Poszczególni członkowie Kierownictwa P.P.H.G. SWISS POL posiadają następujące uprawnienia i odpowiedzialności w zakresie Systemu Zarządzania Jakością: WŁAŚCICIEL opracowanie polityki jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności, wyznaczenie celów odnośnie jakości, zabezpieczenie zasobów infrastrukturalnych osobowych niezbędnych do realizacji celów zakładu, wyznaczanie uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników, ustanowienie prawidłowej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, reprezentowanie zakładu wobec klienta, rozstrzyganie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem zakładu, zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań finansowych, podejmowanie decyzji o współpracy, prowadzenie polityki personalnej. PEŁNOMOCNIK DS. JAKOŚCI I, DYREKTOR ZAKŁADU planowanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu jakości zgodnego z Księgą Jakości, inicjowanie, planowanie, nadzorowanie i ocena auditów wewnętrznych; proponowanie metod poprawy jakości, inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych, przeprowadzania szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Jakością, wdrożenie wymagań Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 i, pełne i systematyczne przeprowadzanie analiz dotyczących funkcjonowania Systemu Jakości, sporządzanie sprawozdań z funkcjonowania Systemu na Przegląd Zarządzania,

11 Strona 11 nadzór nad przygotowaniem i zatwierdzaniem celów i zadań, nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych, zachowanie integralności systemu w trakcie wprowadzania zmian, nadzorowanie zapisów jakości. przygotowywanie i wysyłanie zapytań ofertowych, przechowywanie i analiza ofert zakupów, przyjmowanie zapotrzebowania na zakup, składanie zamówień do dostawców, przygotowywanie i sporządzanie analiz odnośnie zakupów, sporządzanie w razie potrzeby planu zakupów i ewentualnych inwestycji oraz przedstawianie go do zatwierdzenia Włascicielowi i Głównej księgowej, ocena dostawców i sporządzenie listy kwalifikowanych dostawców, rozliczanie gotówkowych faktur zakupu, wypłacanie i rozliczanie zaliczek gotówkowych, wypłata wynagrodzeń, zaliczek na poczet wynagrodzeń wg. list płac, wypłata umów zlecenie, WŁAŚCICIEL PROCESU przyjęcie celów do realizacji w procesie, nadzorowanie realizacji celów, analizy wskaźników procesowych, sporządzanie raportów o realizacji celów i wartościach wskaźników procesowych, dokonywanie usprawnień przebiegu realizacji procesu i jego działalności. realizację celów w procesie, analizę wskaźników i przebiegu realizacji procesu pod kątem podwyższania skuteczności i ciągłego doskonalenia procesu. BRYGADZISTA nadzór nad podległymi pracownikami utrzymania ruchu i produkcji, terminową i ilościową realizację planu produkcji,

12 Strona 12 niezwłoczne przekazywanie informacji Dyrektorowi odnośnie problemów związanych z produkcją, niezwłoczne przekazywanie informacji Dyrektorowi zakładu odnośnie potrzeb zakupu surowców, opakowań, nadzór nad magazynem surowców i opakowań, zapewnienie wymaganych przepisami prawa warunków środowiska pracy, nadzór nad stosowaniem wdrożonych procedur odnośnie i ISO odnośnie produkcji, tworzenie skutecznych efektywnych procesów technologicznych, wdrażanie nowych produktów. nadzór i ocena podległych pracowników, podejmowanie decyzji o zakupach odnośnie surowców i opakowań, wstrzymanie produkcji w wypadku wystąpienia zagrożeń odnośnie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa higienicznego produktu, kontrola infrastruktury i wykonywanie drobnych napraw wynikających z bieżących potrzeb, utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury zakładu, planowanie i przeprowadzanie remontów bieżących maszyn i urządzeń, SPECJALISTA DS. MARKETINGU, HANDLOWIEC nadzór i ocena podległych pracowników, przygotowywanie i sporządzanie analiz odnośnie sprzedaży, przygotowywanie ofert sprzedaży, rozliczenie handlowców z wykonanych działań marketingowych i poniesionych kosztów, wystawianie zleceń produkcyjnych, dostarczenie zgodnie z umową towaru do klientów i rozliczenie kierowców, wypełnianie warunków wynikających z umów z klientami, planowanie i prowadzenie akcji marketingowych i promocyjnych, wydawanie dyspozycji transportowych kierowcom i rozliczanie kierowców, przetwarzanie danych w zakresie zakupów i sprzedaży, dochowanie tajemnicy handlowej,

13 Strona SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 3.1. Zidentyfikowane procesy i ich wzajemne powiązania. System Zarządzania Jakością zbudowano w oparciu o zidentyfikowane procesy zgodnie z procesowym modelem systemu zarządzania jakością. W odniesieniu do wszystkich procesów stosowana jest metoda PDCA zaplanuj wykonaj sprawdź działaj. Zapewniono pełny przepływ informacji w obrębie procesów i między procesami, gdyż jest to niezbędny element podniesienia skuteczności działania systemu oraz zwiększenia zadowolenia Klienta. Dokonano analizy zagrożeń poszczególnych procesów pod kątem wskaźników mierzących skuteczność realizacji zaplanowanych celów. W działalności P.P.H.G. SWISS POL wyróżniono następujące procesy: 1. Działalnośc marketingowa 2. Postępowanie z zamówieniami klienta 3. Produkcja 4. Zakupy 5. Zarządzanie personelem 6. Nadzór nad wyrobem niezgodnym 7. Nadzór nad dokumentacją 8. Nadzór nad zapisami 9. Audity wewnętrzne 10. Działania korygujące 11. Działania zapobiegawcze 12. Kierowniczy Przegląd Systemu Zarządzania Jakością i Systemu

14 Strona Mapa procesów

15 Strona Planowanie jakości. Planowanie jakości w odbywa się na drodze: planowania systemowego: dokumenty systemowe, cele jakości ogólne i cele jakości dla poszczególnych procesów, planowania operacyjnego: każdy proces jest planowany i oceniany poprzez wskaźniki jakości, 3.4 Komunikacja wewnętrzna. Celem komunikowania się wewnątrz firmy jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi komórkami w systemie organizacyjnym. Komunikacja wewnętrzna realizowana jest poprzez codzienne ustne przekazywanie informacji dotyczące bieżącej działalności organizacji przez Dyrektora Zakładu podległym pracownikom. 3.5 Infrastruktura i środowisko pracy Spełnienie wymagań Klienta jest możliwe poprzez zapewnienie zaplecza biurowego administracji, zaplecza technicznego i utrzymanie infrastruktury. Dyrekcja dokonuje przeglądów zaplecza biurowo technicznego, oraz istniejącej infrastruktury pod kątem zapewnienia dostępu, bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz estetyki. Wyniki przeglądu są podstawą do planowania działań doskonalących. Regularnie przeprowadzane są kontrole i pomiary związane ze spełnianiem wymagań pod względem bhp i środowiska pracy. Ponadto, P.P.H.G. SWISS POL stosuje w praktyce Zakładowy Kodeks GMP/GHP, i działa wg wdrożonego i doskonalonego prewencyjnego systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Opracowany i wdrożony program GMP/GHP monitorowany i nadzorowany jest w ramach zakładowego systemu kontroli wewnętrznej. 3.6 Zarządzanie zasobami. W celu realizacji Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością zapewniane są odpowiednie środki niezbędne do wdrożenia, funkcjonowania i podnoszenia skuteczności systemu oraz osiągania zaplanowanych celów w stosunku do Klienta i organizacji.

16 Strona 16 Pracownicy P.P.H.G. SWISS POL posiadają kompetencje wynikające z doświadczenia, wykształcenia, szkoleń oraz indywidualnych umiejętności. Pracownicy odbywają regularne szkolenia podnoszące ich kwalifikacje. 3.7 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością składa się z trzech elementów: KJ i PJ DOKUMENTACJA ZAPISY 1/ Księga Jakości (KJ): dokument ten opisuje przebieg zarządzania jakością w trakcie realizowania usług dla klientów i sposób spełnienia wymagań normy ISO 9001:2000 i. Księga jest zbiorem procesów zachodzących w ramach Systemu Zarządzania Jakością. Księga jest zbiorem procesów zachodzących w firmie wraz ze wskaźnikami jakości tych procesów. Każdy proces składa się z procedur, które wskazują na działania, jakie są podejmowane w określonych sytuacjach, normują zasady odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników. Jako załączniki procesy posiadają instrukcje oraz wzory formularzy używanych w ramach Systemu Jakości. Polityka Jakości (PJ): udokumentowana deklaracja polityki jakości i celów dotyczących jakości, przeglądana pod kątem ciągłej przydatności 2/ Dokumentacja zawiera nastepujące elementy : księgę kodeks GMP/GHP procedury instrukcje stanowiskowe harmonogramy wyniki badań laboratoryjnych ewidencję szkoleń

17 Strona 17 ewidencję towarów wycofanych dokumentacja dotycząca higieny pracowników listy kontroli stanu higieny protokoły zwalczania szkodników zeszyt mycia i dezynfekcji wyniki badań wody upoważnienia protokoły auditów protokoły przeglądu urządzeń ewidencja przyjęć surowców rejestry temperatur raporty działań korygujących atesty dokumenty handlowe plan techniczno-technologiczny taśmy rejestracji temp. dokumenty archiwalne rejestr norm, aktów prawnych i receptur 3/ Zapisy: każdy zapis ma określoną formę, w jakiej powinien być sporządzany oraz miejsce i czas jego archiwizacji. Informacje te, znajdują się w dokumentacji procesu. Czas i sposób archiwizacji określony jest w Procesie Doskonalenia Systemu. Każdy zapis jest wykonywany przez określoną osobę odpowiedzialną za jego sporządzenie i archiwizowanie. Czas przechowywania zależy od rodzaju zapisów, wymagań prawnych, wymagań klienta, bądź wewnętrznych przepisów.

18 Strona OPISY PROCESÓW 4.1 Działalność marketingowa KARTA PROCESU Nazwa procesu: Właściciel: DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA Handlowiec PARAMETRY: L.p. Cel Wskaźnik Wartość oczekiwana 1 Zwiększenie sprzedaży 2 Pozyskanie nowych klientów 3 WEJŚCIA: Znalezienie firm zlecających produkcję wyrobów pod marką własną (private labels) Zwiększenie sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego Zwiększenie liczby klientów w stosunku do roku ubiegłego Wzrost min 2% Wzrost min.5% Liczba firm Min. 3 WYJŚCIA: harmonogram targów polskich i zagranicznych zaproszenia do udziału w targach materiały reklamowe Internet baza klientów współpraca z prasą stoisko firmowe na targach opracowane materiały reklamowe, ulotki informacje o potencjalnych klientach wysłane oferty ogłoszenia zamieszczone w prasie ZAPISY: L.p. 1 Dokument Bazy danych potencjalnych klientów Osoba odpowiedzialna 2 Karta klienta Handlowiec Miejsce przechowywania Czas zachowania Metoda sporządzenia Handlowiec Internet/serwer 3 lata Internet Handlowca 2 lata Własna

19 Strona 19 3 Materiały reklamowe Handlowiec Handlowca 2 lata Własna 4 Oferty asortymentowo cenowe 5 Zamówienia 6 Kontrakt handlowy (umowa) Handlowiec Specjalista ds. Marketingu Specjalista ds. Marketingu Specjalista ds. Marketingu Handlowca Działu Sprzedaży Działu Sprzedaży Działu Sprzedaży 2 lata Własna 3 lata Własna 3 lata Własna PROCEDURA POSTĘPOWANIA : 1. Handlowiec poszukuje potencjalnych partnerów handlowych i odbiorców wykorzystując w tym celu: bazy danych potencjalnych klientów funkcjonujące w Internecie ogólnodostępne i komercyjne, ogłoszenia, kontakty z targów, pozyskiwane od kolegów z pokrewnych branż etc., oferty zamieszczone w serwisach zajmujących się match-makingiem oraz bazach ofert (Internet), serwis www SWISS POL (w kilku wersjach językowych) z formularzem kontaktowym, współpraca z podmiotami zajmującymi się pośrednictwem handlowym na poszczególnych terenach, uczestnictwo w targach branżowych, międzynarodowych targach odbywających się w Polsce jak i poza krajem (np. Anuga), przygotowane foldery reklamowe w kilku wersjach językowych, (prezentacja firmy i głównych produktów), 2. Handlowiec nawiązuje pierwsze kontakty z potencjalnymi klientami oraz dba o rozwój współpracy i utrzymywanie kontaktów z klientami, zakładając firmę klienta przy użyciu programu CRM. 3. Handlowiec przygotowuje oferty asortymentowo cenowe,

20 Strona Jeżeli klient tego oczekuje, Handlowiec organizuje spotkanie w celu zaprezentowania szerszej oferty i dostarczenia próbek asortymentu. Podczas spotkania z klientem Handlowiec diagnozuje potrzeby klienta oraz może negocjować warunki handlowe z Klientem. 5. Prezentowanie asortymentu P.P.H.G. SWISS POL odbywa się poprzez reklamy w czasopismach branżowych tj. COOLBIZNES, FORUM ŻYWNOŚCI MROŻONEJ. 6. Materiały reklamowe i promocyjne oraz strona internetowa P.P.H.G. SWISS POL opracowywane są przez firmę zewnętrzną. Nad realizacją zamówionych materiałów i zapewnieniem zapotrzebowania na nie czuwa Handlowiec. 7. Handlowiec zgłasza P.P.H.G. SWISS POL do udziału w targach branżowych w kraju i w targach zagranicznych. Udział w targach biorą Handlowcy. W przypadku targów zagranicznych w zespole reprezentującym P.P.H.G. SWISS POL jest również Właściciel. 8. Specjalista ds. Marketingu gromadzi zamówienia i opracowuje kontrakt handlowy. Wszyskie opracowywane przez Handlowca dokumenty są przedstawiane do zatwierdzenia Dyrektorowi Zakładu. 9. Handlowiec dba o bieżącą współpracę handlową z partnerami zagranicznymi dotyczącą przygotowania zamówień, dokumentów eksportowych, nadzoruje wysyłkę towarów oraz rozliczenia.

21 Strona Postępowanie z zamówieniem klienta KARTA PROCESU Nazwa procesu: Właściciel: POSTĘPOWANIE Z ZAMÓWIENIEM KLIENTA Specjalista ds. marketingu PARAMETRY: L.p. Cel Wskaźnik Wartość oczekiwana 1 Dotrzymywanie ustalonych terminów realizacji Liczba dni opóźnień w roku 10 2 Osiąganie wysokiego poziomu zadowolenia Klienta Liczba niezgodności w dostawach do klientów Max. 5% WEJŚCIA: zapytania ofertowe zamówienie zlecenie wewnętrzne stan wyrobów gotowych WYJŚCIA: zrealizowane zamówienie protokoły odbiorów faktury ZAPISY: L.p. Dokument 1 Karta zamówienia 2 Rejestr zamówień Osoba odpowiedzialna Specjalista ds. Marketingu Specjalista ds. Marketingu Miejsce przechowywania Działu Sprzedaży Działu Sprzedaży Czas zachowania Metoda sporządzenia 3 lata Własna 3 lata Własna PROCEDURA POSTĘPOWANIA: 1. Specjalista ds. Marketingu przyjmuje zamówienia klientów telefonicznie, za pośrednictwem fax-u lub owo. W czasie nieobecności Specjalisty ds. Marketingu zamówienia przyjmuje Handlowiec lub inna upoważniona osoba.

22 Strona Zamówienie wpisywane jest do karty zamówienia i umieszczane z innymi zamówieniami w wyodrębnionym pojemniku. Karta zamówienia zawiera informacje o odbiorcy, osobie składającej zamówienie, ilości i rodzaju zamówionego asortymentu. 3. Specjalista ds. Marketingu sporządza rejestr zamówień na każdy miesiąc. 4. Codziennie zamówienia są segregowane i rozdzielane przez Specjalistę ds. Marketingu. Specjalista ds. Marketingu ustala kolejność realizacji zamówień pod kątem lokalizacji klienta. Zamówienia są przygotowywane każdorazowo w sposób zbiorczy do kilku klientów (o zbliżonej lokalizacji) i dostarczane tym samym środkiem transportu. 5. Specjalista ds. Marketingu sporządza na podstawie kart zamówienia faktury VAT lub dokumenty WZ. 6. Kierowca dostarczający zamówienie do klientów otrzymuje faktury lub dokumenty WZ i na podstawie adresów dostaw ustala harmonogram przejazdu. 7. Magazynier przechowuje kopie faktur i dokumentów WZ dotyczących każdego zamówienia i prowadzi aktualizację stanu wyrobów w magazynie. 8. W przypadku dostarczenia do klienta dostawy zawierającej braki ilościowe Specjalista ds. Marketingu jest odpowiedzialny za wyrównanie zamówienia. 9. Opis postępowania związanego z wydawaniem z magazynu określają zapisy ujęte w Zakładowym Kodeksie GMP/GHP.

23 Strona Produkcja KARTA PROCESU Nazwa procesu: Właściciel: PRODUKCJA Dyrektor Zakładu PARAMETRY: L.p. Cel Wskaźnik Wartość oczekiwana WEJŚCIA: Terminowa realizacja przyjętego zamówienia Odpowiednie planowanie zużycia materiałów Wyprodukowanie wyrobów wysokiej jakości stwierdzone zapotrzebowanie na dany wyrób stan wyrobów w magazynie analiza rynku wyspecyfikowane wymagania klienta opis produktu receptura specyfikacja procesów produkcji % zamówień zrealizowanych nieterminowo stosunek ilości materiałów zużytych do ilości materiałów zakupionych % wyrobów niespełniających wymaganych parametrów WYJŚCIA: 0 80% 5% wystawiona Karta zamówienia plan produkcji (zaplanowane zużycie materiałów) terminowo zrealizowane zamówienie uzupełniony rejestr zamówień przeprowadzona kontrola jakości wyprodukowanych wyrobów ZAPISY: L.p. 1 Dokument Tygodniowy plan produkcji Osoba odpowiedzialna Dyrektor Zakładu Miejsce przechowywania Dyrektora Zakładu Czas zachowania Metoda sporządzenia 3 lata Własna

24 Strona Bieżący zapis zmniejszenia i zwiększenia stanu surowców w magazynie surowców Zapis w kartotece dot. przekazania wyrobów do magazynu wyrobów gotowych Instrukcje postępowania Magazynier Magazyn 3 lata Własna Magazynier Magazyn 3 lata Formularz Dyrektor Zakładu Dyrektora Zakładu 3 lata Własna PROCEDURA POSTĘPOWANIA : Procedura produkcji rozpoczyna się od opracowania tygodniowego planu produkcji, który może być w razie potrzeby na bieżąco modyfikowany. Surowiec potrzebny do produkcji pobierany jest z magazynu w miarę bieżących potrzeb. Podczas produkcji przeprowadzana jest kontrola międzyoperacyjna i końcowa. Produkt gotowy przekazywany jest do magazynu wyrobów gotowych. Proces technologiczny poszczególnych wyrobów opisany jest w Księdze w rozdziale 8.

25 Strona Zakupy KARTA PROCESU Nazwa procesu: Właściciel: ZAKUPY Dyrektor Zakładu PARAMETRY: L.p. Cel Wskaźnik Wartość oczekiwana WEJŚCIA: Zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań Firmy Współpraca wyłącznie z dostawcami gwarantującymi wysoką jakość wyrobów i usług Zagwarantowanie, że zakupiony wyrób spełnia wymogi jakościowe plan zakupów zapotrzebowanie na zakup związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy zapotrzebowanie na zakup związane z realizacją zamówienia % realizacji zatwierdzonych zakupów % dostawców posiadających wdrożony system % przeprowadzonych walidacji WYJŚCIA: 100% 80% 100% zakupiony towar lub usługa lista kwalifikowanych dostawców ocena dostawców ZAPISY: L.p. 1 Dokument Lista kwalifikowanych dostawców 2 Zapytanie ofertowe 3 Zamówienie 4 Dokument PZ lub faktura VAT Osoba odpowiedzialna Dyrektor Zakładu Dyrektor Zakładu Dyrektor Zakładu Miejsce przechowywania Dyrektora Zakładu Dyrektora Zakładu Dyrektora Zakładu Czas zachowania Metoda sporządzenia 3 lata Własna 1 rok Własna 3 lata Własna Księgowa Księgowość 5 lat Formularze

26 Strona 26 6 Formularz oceny dostawców Dyrektor Zakładu Dyrektora Zakładu 2 lata Własna PROCEDURA POSTĘPOWANIA: Procedura zakupów polega na planowaniu, składaniu zapotrzebowania na zakup, analizie i wyborze ofert spełniających określone wymagania dot. m.in typu, jakości, ceny itp. Struktura zakładu umożliwia bieżący kontakt osób odpowiedzialnych za przygotowanie produkcji i surowców z Dyrektorem Zakładu właścielem procesu zakupów - dzięki czemu nie stosuje się dokumentów w rodzaju zapotrzebowania wewnętrzego (wystarczają bieżące ustalenia ustne i własne notatki). Nie jest też sporządzany plan zakupów. Procedura zakupów opiewa również zgłaszanie reklamacji na wyrób niezgodny oraz ocenę dostawcy i stworzenie listy kwalifikowanych dostawców. Szczegółowy opis procedury związanej z zakupami zamieszczony został w dokumentacji : Zakładowy Kodeks GMP/GHP : Procedura przyjęcia, magazynowania surowców mięsnych, niemięsnych, niechłodzonych, chłodzonych, mrożonych.

27 Strona Zarządzanie personelem KARTA PROCESU Nazwa procesu: Właściciel: ZARZĄDZANIE PERSONELEM Dyrektor Zakładu PARAMETRY: L.p. Cel Wskaźnik Wartość oczekiwana 1 2 WEJŚCIA: Zatrudnienie i utrzymanie stabilnej i wysoko wykwalifikowanej kadry Dbałość o rozwój kadry poprzez planowe szkolenia. zapotrzebowanie na pracownika otoczenie prawne struktura organizacyjna karta stanowiskowa zawierająca wymagania dla stanowiska, uprawnienia i odpowiedzialności zasoby ludzkie Stopień fluktuacji w ramach przedsiębiorstwa ilość zrealizowanych szkoleń/ ilość zaplanowanych szkoleń x 100% WYJŚCIA: < 25% 100% zatrudniony pracownik uzupełniona baza danych kandydatów do pracy roczny plan rozwoju zawodowego plan szkoleń ocena dostawcy szkoleń sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego ZAPISY: L.p. 1 Dokument Baza danych kandydatów Osoba odpowiedzialna Dyrektor Zakładu Miejsce przechowywania Dyrektora Zakładu Czas zachowania 2 Umowa o pracę Księgowa Księgowość 50 lat Metoda sporządzenia 3 lata Segregator Teczka osobowa 3 Akta osobowe Księgowa Księgowość 50 lat Teczka pracownika 4 Plan szkoleń na dany rok Dyrektor Zakładu Dyrektora Zakładu 2 lata Metoda własna

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r. Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Przeznaczenie, cel 2. Zakres obowiązywania 3. Terminologia 4. Uprawnienia i obowiązki 5. Opis 5.1. Planowanie audytów 5.2. Przygotowanie audytów 5.3. Wykonanie audytów 5.3.1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/NN. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/NN. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Sprawdził / Zatwierdził : Data obowiązywania: Wydanie: Radosław Zawiliński Tomasz Piekoszewski 2014-04-01 A 1. CEL Celem procesu opisanego w niniejszej procedurze jest zapewnienie, że materiały

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : C OPRACOWAŁ Paweł Bęben ZATWIERDZIŁ

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Zapewnienie nadzoru i dostępu do dokumentów systemowych stosowanych w firmie

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis 1/6 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo