OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Typu OVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Typu OVR"

Transkrypt

1 OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Typu OVR FRSOX PL ABB Lightning Protection Group 1

2 Sposób oznaczania Max. prąd Max. prąd udarowy 8/20 udarowy 10/350 I max [ka]: 10 I imp [ka]: HL: oznaczenie Typu I (Klasa B) HL 3L z rezerwą bezpieczeństwa P: wkładka wymienna Brak symbolu: brak możliwości wymiany wkładki OVR 3L s P TS Sieć 1N: jedna faza (lewy) neutralny (prawy) 3N: trzy fazy (lewy) neutralny (prawy) N1: neutralny (lewy) jedna faza (prawy) N3: neutralny (lewy) trzy fazy (prawy) 2L: dwubiegunowy 3L: trzybiegunowy 4L: czterobiegunowy Brak symbolu: jednobiegunowy Max. dopuszczalne napięcie pracy U c [V]: sygnalizacja zadziałania 2 ABB Lightning Protection Group

3 Ochrona przeciwprzepięciowa Spis treści Ograniczniki przepięć Typu OVR...4 Przyczyny występowania przepięć Definicja parametrów... 6 Wybór produktów Przegląd produktów OVR - przewodnik prosty dobór TNS TN-C-S TNC.. 17 TN instalacja domowa TT.. 19 TT instalacja domowa Zasady instalacji Dane techniczne Produkty Typ 1+2 (Klasa B+C), 275 V Produkty Typ 2 (Klasa C), 275V Ograniczniki przepięć dla linii telefonicznych i linii transmisji danych OVR TC ABB Lightning Protection Group ABB Lightning Protection Group 3

4 Ograniczniki przepięć typu OVR Przepięcie jest to taka wartość napięcia, które w krótkim czasie (poniżej 1 ms) może osiągnąć nawet 20-krotnie większą amplitudę niż napięcie znamionowe. Przepięcia o znacznych wartościach mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub do jego całkowitego zniszczenia. 6 kv Ograniczniki przepięć typu OVR skutecznie ograniczają przepięcia w sieci i umożliwiają odprowadzenie prądu udarowego do ziemi, przez co zapewniają właściwą ochronę urządzeń odbiorczych. Ograniczniki przepięć zawierają, co najmniej jeden element nieliniowy: Jeżeli nie występuje przepięcie, warystor ogranicznika stanowi przerwę dla obwodu uziemiającego. Kiedy ogranicznik przepięć odprowadza prąd udarowy do ziemi, jego warystor zamyka obwód uziemiający. 4 ABB Lightning Protection Group

5 Przyczyny występowania przepięć Uderzenie pioruna Uderzenie pioruna może uszkodzić lub zakłócić pracę urządzeń elektrycznych znajdujących się nawet kilka kilometrów od miejsca wyładowania atmosferycznego. Podczas bezpośredniego wyładowania w linię napowietrzną, część prądu udarowego może popłynąć do instalacji. Zastosowanie takich środków ochrony jak pręt odgromowy, czy klatka Faradaya chroni przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w budynek (możliwość wystąpienia pożaru), ale zwiększa ryzyko uszkodzenia urządzeń elektrycznych przyłączonych do sieci zasilającej w pobliżu lub wewnątrz budynku. Bezpośrednie uderzenie pioruna w linię napowietrzną Pośrednie uderzenie pioruna W momencie, gdy instalacja odgromowa odprowadza prąd udarowy do ziemi wtedy przewody ochronne uzyskując wysoki potencjał przenoszą przepięcia do sieci wewnętrznej budynku. Prąd udarowy Przepięcie Uziemienie Uderzenie pioruna w instalację odgromową Procesy łączeniowe w sieciach elektroenergetycznych Załączanie i wyłączanie transformatorów, silników lub w ogólności obciążeń indukcyjnych oraz wyłączników doprowadza do przepięć sieci zasilającej. Przepięcia łączeniowe szczególnie dotyczą budynków znajdujących się w pobliżu elektrowni lub podstacji energetycznych. Sieć SN Transformator SN/NN Sieć NN Koniecznością staje się też uwzględnienie indukcyjności wzajemnej między siecią średniego napięcia i sekcjami napowietrznymi sieci niskiego napięcia, jak również możliwościami przypadkowego przerwania połączenia między liniami elektroenergetycznymi niskiego i średniego napięcia. Zakłócenia bierne Są one związane z różnymi amplitudami i częstotliwościami, które są wprowadzane do sieci zasilającej przez same urządzenia odbiorcze lub ich otoczenie. Zakłócenia mogą być spowodowane na przykład przez: piece łukowe sterowanie stycznikami urządzenia spawalnicze zadziałanie zabezpieczeń działanie tyrystorów rozruch silników Zakłócenia po strone SN przenoszą się na stronę NN Zakłócenie generowane przez urządzenia Zakłócenia te są źródłem niewielkiej energii, ale ich krótki czas trwania, strome zbocze oraz wartość szczytowa dochodzi nawet do kilkunastu kv. W rezultacie może to doprowadzić do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia urządzeń znajdujących się w pobliżu miejsca gdzie znajduje się źródło zakłóceń. ABB Lightning Protection Group 5

6 Definicja parametrów Cel ochrony Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej są stosowane, aby powstrzymać przepływ prądu udarowego do sieci przez sprowadzenie go do ziemi. Ograniczają one także przepięcia do wartości, którą są w stanie wytrzymać powszechnie stosowane urządzenia elektryczne. Parametry ochrony Parametry krytyczne ograniczników przepięć to zdolność odprowadzania prądów udarowych (Imax, Iimp) do ziemi (rozpraszanie dużej ilości energii) i ograniczanie przepięć do możliwie jak najniższego poziomu (U p ). Występowanie kształtów prądów udarowych 10/350 & 8/20 Zgodnie z normą przyjęto następujące kształty fal prądu udarowego: długi czas trwania (10/350 µs) odpowiada bezpośredniemu uderzeniu pioruna. krótki czas trwania (8/20 µs) przedstawia pośrednie uderzenie pioruna, albo bezpośrednie uderzenie w linię zasilającą w znacznej odległości od budynku. kształt fali 10/350 kształt fali 10/350 Prąd udarowy Przepięcie Uziemienie Bezpośrednie uderzenie pioruna w instalację odgromową Uderzenie pioruna w linię napowietrzną kszta³t fali 8/20 kszta³t fali 10/350 Odległe uderzenie pioruna w linię napowietrzną kształt fali 8/20 kszta³t fali 8/20 Pośrednie uderzenie pioruna Pośrednie uderzenie pioruna 6 ABB Lightning Protection Group

7 Graniczny prąd udarowy I max lub I imp To jest graniczny prąd udarowy, który może być odprowadzany do ziemi przez ogranicznik przepięć. - I max jest to maksymalna wartość prądu udarowego o kształcie 8/20. - I imp jest to maksymalna wartość prądu udarowego o kształcie 10/350. Kształt 8/20. Impuls prądowy z czasem trwania czoła 8 µs i czasem trwania do półszczytu 20 µs (odpowiada pośredniemu uderzeniu pioruna). Kształt 10/350. Impuls prądowy z czasem trwania czoła 10 µs i czasem trwania do półszczytu 350 µs (odpowiada bezpośredniemu uderzeniu pioruna). Kształt fali 8/20 Zgodnie z normą IEC : Ograniczniki Typu 1 (Klasa B) powinny wytrzymać 5 udarów wzrastających (0.1 I imp, 0.25 I imp, 0.5 I imp, 0.75 I imp, I imp ) o kształcie 10/350. Ograniczniki Typu 2 (Klasa C) powinny wytrzymać 5 udarów wzrastających (0.1 I max, 0.25 I max, 0.5 I max, 0.75 I max, I max ) o kształcie 8/20. Wartości I max lub I imp muszą odpowiadać oczekiwanym wartościom prądów udarowych. Poziom ochrony U p Jest to wartość napięcia występującego na ograniczniku przepięć podczas przepływu przez niego prądu udarowego. U p nie może przekraczać wartości napięcia udarowego wytrzymywanego krótkotrwale przez zabezpieczany sprzęt elektryczny. U (V) U (V) Znamionowy prąd udarowy I n Jest to wartość szczytowa prądu udarowego o kształcie 8/20 przepływająca przez urządzenie przeciwprzepięciowe. Produkty Typu 1 (Klasa B) i Typu 2 (Klasa C) powinny wytrzymać 15 udarów o wartości I n zgodnie z normą IEC Maksymalne ciągłe dopuszczalne napięcie pracy U c Wartość skuteczna napięcia przemiennego lub wartość napięcia stałego doprowadzana w sposób ciągły do urządzenia przeciwprzepięciowego. Chwilowe przepięcie sieci U T Jest to wartość przepięcia sieci (wartośc skuteczna dla AC lub wartośc DC), jakie powinno wytrzymać urządzenie przeciwprzepięciowe w określonym czasie trwania przepięcia. Po wystąpieniu przepięcia i w przypadku uszkodzenia urządzenia przeciwprzepięciowego nie może ono stanowić zagrożenia dla człowieka lub zainstalowanych urządzeń odbiorczych. ABB Lightning Protection Group 7

8 Wybór produktów Określenie wytrzymałości prądowej Analiza ryzyka jest przeprowadzana, aby określić podstawowe parametry ograniczników przepięć typu OVR. Analiza ta jest oparta na trzech grupach parametrów: Parametry środowiskowe: częstotliwość występowania burz odniesiona do liczby uderzeń piorunów w ciągu roku na km 2 (Ng). Instalacja i parametry urządzeń: istniejąca instalacja piorunochronna, rodzaj przyłącza (napowietrzne lub kablowe), miejsce urządzeń w instalacji. Koszty wymiany urządzeń ochronnych, przerwy w produkcji, zagrożenie dla środowiska lub życia ludzkiego. Ng: Liczba uderezń piorunów w ciągu roku na km 2 8 < Ng < < Ng < 8 < 30 ka 30 do 80 ka 80 do 100 ka 100 do 200 ka > 200 ka Częstotliwość uderzeń piorunów i ich amplitudy Przykład: Rozpływ prądu udarowego 100 ka dla bezpośredniego uderzenia pioruna (około 95% uderzeń jest mniejsze niż 100 ka: IEC Załącznik A, Podstawowe parametry prądu udarowego). Załącznik I.1.2 normy IEC mówi że, podczas bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w budynek z instalacją odgromową: - 50% prądu udarowego popłynie bezpośrednio do uziomu - 50% do instalacji obiektu (elektryczna, teletechniczna, gazowa, wodna...). Dla bezpiecznej kalkulacji bierzemy pod uwagę, że całość popłynie do instalacji elektrycznej. Prąd ten wynosi 12,5 ka dla każdego przewodu sieci (w przypadku TNS, TT). Ogranicznik przepięć typu 1 (Klasa B), 15kA, zapewnia ochronę przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w 95% przypadków Określenie poziomów ochrony (U p ) Ograniczniki przepięć muszą zapewniać poziom ochrony odpowiedni do wytrzymałości udarowej urządzeń. Wytrzymałość urządzenia zależy od jego typu i czułości. Urządzenie Urządzenia Czułe urządzenia Bardzo czułe elektrotechniczne elektroniczne elektroniczne urządzenia Wymagany poziom ochrony Wymagany poziom ochrony Wymagany poziom ochrony Wymagany poziom ochrony U p 1.8 do 2.5 kv U p 1.5 do 1.8 kv U p 1 do 1.5 kv U p 0.5 do 1 kv 8 ABB Lightning Protection Group

9 Potrzeba wielostopniowej ochrony Czasami nie ma możliwości zastosowania urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej, które zapewnia odpowiednie odprowadzenie prądu udarowego do ziemi jak i redukcję przepięć do wymaganego poziomu. W tym przypadku system ochrony przeciwprzepięciowej musi mieć co najmniej dwa poziomy zabezpieczeń. Pierwsze urządzenie ochronne należy umieścić w miejscach wprowadzeń instalacji elektrycznej do budynku (tak blisko jak to tylko możliwe). Jego rolą jest wyeliminować prądy udarowe dostające się do budynku poprzez sieć elektryczną lub instalację piorunochronną. Drugi ogranicznik przepięć ma zadanie maksymalnie ograniczyć przepięcia w obwodach do poziomu bezpiecznego dla innych urządzeń zainstalowanych w sieci w budynku. Odległość między ogranicznikiem przepięć i urządzeniem chronionym musi być mniejsza niż 10m. Jeśli nie jest to możliwe (tzn. urządzenie jest zbyt daleko od tablicy rozdzielczej) wtedy należy zainstalować drugi ogranicznik przepięć. Przykład wielostopniowej ochronny w sieci typu TN-C-S: Rozdział przewodu PEN w rozdzielnicy głównej ochrona Alarm Światło ochrona Typ 2 (klasa C) OVR 1N podrozdzielnica 3 ochrona podrozdzielnica 2 Komputer podrozdzielnica 1 Typ 2 (klasa C) OVR 2L P rozdzielnica główna Typ 2 (klasa C) OVR 4L P ochrona obrabiarka numeryczna gniazdko ochrona maszyna sterowana numerycznie ochrona Ogrzewanie Typ 1+2 (Klasa B+C) OVR HL 3L s P TS ochrona ABB Lightning Protection Group 9

10 Przegląd produktów Wyroby bez wymiennych wkładek / z wymiennymi wkładkami Wyroby bez wymiennych wkładek Zaletą wyrobów z wymiennymi wkładkami jest możliwość wymiany uszkodzonych wkładek. Dzięki temu, czas naprawy jest dużo krótszy w porównaniu z modułami bez wymiennych wkładek. Wyroby bez wymiennych wkładek trzeba wymieniać w całości (odkręcanie poszczególnych przewodów). Wkładki wymienne Wymiana uszkodzonej wkładki jest bardzo bezpieczna: 1) Elementy znajdujące się pod napięciem są niedostępne po wyjęciu wkładki. 2) Nie jest możliwa zamiana wkładki fazowej z wkładką neutralną dzięki odpowiedniemu mechanicznemu zabezpieczeniu. 10 ABB Lightning Protection Group

11 Sygnalizacja stanu pracy: TS, OVR SIGN lub wskaźniki Sygnalizacja TS Ograniczniki przepięć typu OVR P TS posiadają styk pomocniczy (3 zaciskowa łączówka) do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia wkładki. Kiedy jedna lub więcej wkładek wymaga wymiany to syk TS aktywuje zdalnie alarm w postaci sygnału dźwiękowego lub świetlnego (dostarczany oddzielnie). Min: 12 V DC, 10 ma Max: 250 V AC, 1A OVR SIGN (optyczny zestaw monitorowania) OVR SIGN jest dodatkowym elementem zarówno dla ograniczników przepięć bez i z wymiennymi wkładkami. Dzięki temu jest możliwość monitorowania poprawnej pracy maksymalnie do 10 modułów OVR. System OVR SIGN składa się z dwóch modułów: nadajnika E instalowanego z lewej strony urządzeń do monitorowania i odbiornika R instalowanego z prawej strony. Optyczne połączenie między nadajnikiem i odbiornikiem pozwala na zdalne załączenie alarmu, jednocześnie obrazując na lokalnym wskaźniku stan uszkodzenia ogranicznika OVR. Dane techniczne OVR lub OVR/P max 10 modułów OVR w stanie monitorowania OVR lub OVR/P OVR SIGN w przypadku uszkodzenia OVR Min: 5 V DC, 10 ma Max: 250 V AC, 5 A Opis OVR SIGN Numer katalogowy 2CTB R Napięcie znamionowe U n V 230 Maksymalne ciągłe napięcie pracy U c V 250 Częstotliwość Hz 50 Liczba modułów 1+1 (1 nadajnik i 1 odbiornik) Maks. liczba modułów do monitorowania 10 Prąd obciążenia (Nadajnik + odbiornik na 230 V) ma < 25 Styk sygnalizacyjny min napięcie (DC) V 5 min prąd ma 10 max napięcie (50 Hz) V 250 max prąd (50 Hz) A 5 Wizualizacja optycznego połączenia zielona dioda na nadajniku i odbiorniku Stan wskaźnika (wizualizacja uszkodzenia) czerwony wskaźnik na odbiorniku Stopień ochrony IP 203 Dobezpieczenie (wył. nadm.-prądowy lub wkł. topikowa) A 2 Przekrój przewodów przyłączeniowych mm Długość końcówki przewodu przyłączeniowego mm 7 Moment dociskowy śrub zaciskowych Nm 0.4 Temperatura pracy i składowania C Maksymalna wysokość montażu m npm Waga g 300 Rodzaj materiału PC szary RAL 7032 Ogniotrwałość zgodna z UL 94 V2 Wskaźnik, rezerwa bezpieczeństwa OVR...P alarm res on OVR...s P.. wskaźnik rezerwy bezpieczeństwa alarm OVR... P.. standardowy wskaźnik on = OK Działanie OVR OVR...C alarm res on = OVR na rezerwie: należy wkrótce wymienić alarm res on alarm on = OVR uszkodzony: do wymiany ABB Lightning Protection Group 11

12 Przegląd produktów Jednobiegunowy Jednobiegunowe ograniczniki przepięć są głównie stosowane w sieci TNS, TNC i IT. TNS TNC, IT TN jednofazowa Przepięcia w sieciach W sieciach TNC, TNS, TT, IT przepięcia mogą występować między przewodami fazowymi a przewodem uziemiającym (L- ) lub między przewodem neutralnym a przewodem uziemiającym (N- ). W sieci TT przepięcia mogą też występować między przewodami fazowymi (L-L) lub przewodami fazowymi a neutralnym (L-N). Uwaga: W sieci TNS przepięcia nie występują między przewodami fazowymi (L-L) oraz przewodami fazowymi a neutralnym (L-N), jeżeli długość przewodów PE i N jest podobna. W przypadku, gdy w sieci TNS długość przewodów PE i N jest różna należy stosować ograniczniki przepięć jak dla sieci TT. 12 ABB Lightning Protection Group

13 Wielobiegunowy Wielobiegunowe ograniczniki przepięć posiadają wewnętrzne połączenia, które dają możliwość przyłączenia ich do sieci jako jeden moduł zespolony (TNS, TNC, TT, IT). TNS TNC, IT TN jednofazowa TT lub (z wkładkami wymiennymi) (bez wkładek wymiennych) TT jednofazowa ABB Lightning Protection Group 13

14 OVR przewodnik, prosty dobór Przypadek 1 Budynki z zewnętrzną instalacją odgromową Przypadek 2 Budynki z linią napowietrzną i Ng > 2.5 (w pobliżu budynku z systemem odgromowym lub w pobliżu wysokiego obiektu) Odl. < 50 m Wys. > 20 m Odl. < 250 m Przypadek 3 Budynki wyższe niż 20 m Odl. < 50 m Inne przypadki Typ 1+2 (Klasa B+C) Typ 1+2 (Klasa B+C) 7 ka Typ 2 (Klasa C) 15 ka Typ 2 (Klasa C) 65 ka 10 ka - 15 ka lub 40 ka Mapa Ng (liczba uderzeń piorunów w ciągu roku na km 2 ) lub 1,7 1,9 1,5 1,5 1,7 1,7 1,9 2,1 2,1 1,9 Ng 2,1 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 Średnia liczba dni z burzą w roku 1, ,5 1,7 2,1 1,9 2,3 2,5 2,1 2,3 2,8 2,8 2,3 2,1 2,5 2,5 3,0 3,3 3,3 3,0 3,3 14 ABB Lightning Protection Group

15 TNS Jeśli długości przewodów PE i N znacznie rożnią się wtedy należy stosować odgromniki dla układu sieci TT (strony 19 i 20). Podrozdzielnica Ogranicznik Typu 2 (Klasy C) 10 ka, 15 ka lub 40 ka Konieczne jest stosowanie ograniczników w podrozdzielnicy, jeśli: odległość między ogranicznikiem w rozdzielnicy głównej i urządzeniem chronionym jest większa niż 10 m lub jeśli Up ogranicznika OVR w rozdzielnicy głównej jest zbyt wysokie w stosunku do urządzenia chronionego lub jeśli odległości D1+D2+D3 > 50 cm Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) OVR 3N kv MCB 32 A MCB 40 A P, P TS, D1+D2+D3 4 x OVR ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub s P, s P TS (2) < 50 cm P TS, OVR 4L P typu gg 16 A typu gg 40 A s P, s P TS (2) P, P TS, s, MCB 25 A MCB 50 A D1+D2+D3 4 x OVR s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub > 50 cm P TS, OVR 4L P s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A Lokalna szyna ochronna Długość przewodów między dwoma ogranicznikami OVR powinna być większa niż 5 m dla właściwej koordynacji. Rozdzielnica główna Główna szyna ochronna Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) 4 x OVR HL MCB 50 A MCB 63 A - Przyp. OVR 15 ka s P TS ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub 1 Typ 1+2 OVR HL 4L (Klasa B+C) s P TS typu gg 50 A typu gg 63 A 4 x OVR HL P, P TS, s, MCB 40 A MCB 63 A OVR 7 ka s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub Typ 1+2 OVR HL 4L P TS, s P, 0.9 kv (Klasa B+C) Przyp P s P TS (2) typu gg 40 A typu gg 63 A 2 OVR 65 ka 4x OVR P, P TS, s, MCB 40 A MCB 63 A s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub Typ kv (Klasa C) OVR 4L P TS, P s P, s P TS (2) typu gg 40 A typu gg 63 A 4 x OVR P, P TS, MCB 32 A MCB 40 A Ng s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub < OVR 4L P TS, OVR 2.5 Przyp P s P, s P TS (2) typu gg 16 A typu gg 40 A Typ x OVR P, P TS, s, MCB 25 A MCB 50 A Ng s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub (Klasa > C) 2.5 OVR 4L P TS, P s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A (1) Wyłączniki nadmiarowo - prądowe albo wkładki topikowe dodatkowe wymagane są tylko wtedy, gdy zabezpieczenie w instalacji przed ogranicznikami ma większą wartość od podawanej. (2) P = wkładka wymienna., s = rezerwa bezpieczeństwa., TS = styki pomocnicze sygnalizujące o uszkodzeniu ogranicznika przepięć. (3) MCB - wyłącznik nadmiarowo-prądowy ABB Lightning Protection Group 15

16 TN-C-S - Rozdział przewodu PEN (PEN PE+N) w rozdzielni głównej. Podrozdzielnica Ogranicznik Typu 2 (Klasy C) 10 ka, 15 ka lub 40 ka Konieczne jest stosowanie ograniczników w podrozdzielnicy, jeśli: odległość między ogranicznikiem w rozdzielnicy głównej i urządzeniem chronionym jest większa niż 10 m lub jeśli Up ogranicznika OVR w rozdzielnicy głównej jest zbyt wysokie w stosunku do urządzenia chronionego lub jeśli odległości D1+D2+D3 > 50 cm Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) OVR 3N kv MCB 32 A MCB 40 A P, P TS, D1+D2+D3 4 x OVR ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub s P, s P TS (2) < 50 cm P TS, OVR 4L P typu gg 16 A typu gg 40 A s P, s P TS (2) P, P TS, s, MCB 25 A MCB 50 A D1+D2+D3 4 x OVR s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub > 50 cm P TS, OVR 4L P s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A Lokalna szyna ochronna Długość przewodów między dwoma ogranicznikami OVR powinna być większa niż 5 m dla właściwej koordynacji. Rozdzielnica główna Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) OVR 3 x OVR HL MCB 50 A MCB 63 A - Przyp. Typ s P TS ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub 1 (Klasa B+C) OVR HL 3L - 15 ka s P TS typu gg 50 A typu gg 63 A OVR 3 x OVR HL P, P TS, s, MCB 40 A MCB 63 A Typ s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub (Klasa B+C) OVR HL 3L P TS, sp, 0.9 kv Przyp. 7 ka P s P TS (2) typu gg 40 A typu gg 63 A 2 OVR 3 x OVR P, P TS, s, MCB 40 A MCB 63 A Typ s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub 1.5 kv (Klasa C) OVR 3L P TS, 65 ka P s P, s P TS (2) typu gg 40 A typu gg 63 A Ng 3 x OVR P, P TS, MCB 32 A MCB 40 A s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub < OVR 3L P TS, OVR 2.5 Przyp P s P, s P TS (2) typu gg 16 A typu gg 40 A Typ x OVR P, P TS, s, MCB 25 A MCB 50 A Ng s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub (Klasa > C) 2.5 OVR 3L P TS, P s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A Główna szyna ochronna (1) Wyłączniki nadmiarowo - prądowe albo wkładki topikowe dodatkowe wymagane są tylko wtedy, gdy zabezpieczenie w instalacji przed ogranicznikami ma większą wartość od podawanej. (2) P = wkładka wymienna., s = rezerwa bezpieczeństwa., TS = styki pomocnicze sygnalizujące o uszkodzeniu ogranicznika przepięć. (3) MCB - wyłącznik nadmiarowo-prądowy 16 ABB Lightning Protection Group

17 TNC - Rozdział przewodu PEN (PEN PE+N) w podrozdzielnicy. Podrozdzielnica Ogranicznik Typu 2 (Klasy C) 15 ka lub 40 ka Konieczne jest stosowanie ograniczników w podrozdzielnicy, jeśli: odległość między ogranicznikiem w rozdzielnicy głównej i urządzeniem chronionym jest większa niż 10 m lub jeśli Up ogranicznika OVR w rozdzielnicy głównej jest zbyt wysokie w stosunku do urządzenia chronionego lub jeśli odległości D1+D2+D3 > 50 cm Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) P, P TS, MCB 32 A MCB 40 A D1+D2+D3 3 x OVR s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub < 50 cm P TS, OVR 3L P s P, s P TS (2) typu gg 16 A typu gg 40 A P, P TS, s, MCB 25 A MCB 50 A D1+D2+D3 3 x OVR s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub > 50 cm P TS, OVR 3L P s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A Lokalna szyna ochronna Długość przewodów między dwoma ogranicznikami OVR powinna być większa niż 5 m dla właściwej koordynacji. Rozdzielnica główna Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) OVR 3 x OVR HL MCB 50 A MCB 63 A - Przyp. Typ s P TS ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub 1 (Klasa B+C) OVR HL 3L - 15 ka s P TS typu gg 50 A typu gg 63 A OVR 3 x OVR HL P, P TS, s, MCB 40 A MCB 63 A Typ s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub (Klasa B+C) OVR HL 3L P TS, s P, 0.9 kv Przyp. 7 ka P s P TS (2) typu gg 40 A typu gg 63 A 2 OVR 3 x OVR P, P TS, s, MCB 40 A MCB 63 A Typ s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub 1.5 kv (Klasa C) OVR 3L P TS, 65 ka P s P, s P TS (2) typu gg 40 A typu gg 63 A Ng 3 x OVR P, P TS, MCB 32 A MCB 40 A s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub < OVR 3L P TS, OVR 2.5 Przyp P s P, s P TS (2) typu gg 16 A typu gg 40 A Typ x OVR P, P TS, s, MCB 25 A MCB 50 A Ng s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub (Klasa > C) 2.5 OVR 3L P TS, P s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A Główna szyna ochronna (1) Wyłączniki nadmiarowo - prądowe albo wkładki topikowe dodatkowe wymagane są tylko wtedy, gdy zabezpieczenie w instalacji przed ogranicznikami ma większą wartość od podawanej. (2) P = wkładka wymienna., s = rezerwa bezpieczeństwa., TS = styki pomocnicze sygnalizujące o uszkodzeniu ogranicznika przepięć. (3) MCB - wyłącznik nadmiarowo-prądowy ABB Lightning Protection Group 17

18 TN instalacja domowa Podrozdzielnica Ogranicznik Typu 2 (Klasy C) 10 ka, 15 ka lub 40 ka Konieczne jest stosowanie ograniczników w podrozdzielnicy, jeśli: odległość między ogranicznikiem w rozdzielnicy głównej i urządzeniem chronionym jest większa niż 10 m lub jeśli Up ogranicznika OVR w rozdzielnicy głównej jest zbyt wysokie w stosunku do urządzenia chronionego lub jeśli odległości D1+D2+D3 > 50 cm Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) OVR 1N kv MCB 32 A MCB 40 A P, P TS, D1+D2+D3 2 x OVR ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub s P, s P TS (2) < 50 cm P TS, OVR 2L P typu gg 16 A typu gg 40 A s P, s P TS (2) P, P TS, s, MCB 25 A MCB 50 A D1+D2+D3 2 x OVR s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub > 50 cm P TS, OVR 2L P s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A Lokalna szyna ochronna Długość przewodów między dwoma ogranicznikami OVR powinna być większa niż 5 m dla właściwej koordynacji. Rozdzielnica główna Główna szyna ochronna Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) OVR 3 x OVR HL MCB 50 A MCB 63 A - Przyp. Typ s P TS ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub 1 (Klasa B+C) OVR HL 3L - 15 ka s P TS typu gg 50 A typu gg 63 A OVR 3 x OVR HL P, P TS, s, MCB 40 A MCB 63 A Typ s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub (Klasa B+C) OVR HL P TS, s P, 0.9 kv Przyp. 7 ka 3L P s P TS (2) typu gg 40 A typu gg 63 A 2 OVR 3 x OVR P, P TS, s, MCB 40 A MCB 63 A Typ s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub 1.5 kv (Klasa C) OVR 3L P TS, 65 ka P s P, s P TS (2) typu gg 40 A typu gg 63 A Ng 3 x OVR P, P TS, MCB 32 A MCB 40 A s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub < OVR 3L P TS, OVR 2.5 Przyp P s P, s P TS (2) typu gg 16 A typu gg 40 A Typ x OVR P, P TS, s, MCB 25 A MCB 50 A Ng s P, s P TS (2) ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub (Klasa > C) 2.5 OVR 3L P TS, P s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A (1) Wyłączniki nadmiarowo - prądowe albo wkładki topikowe dodatkowe wymagane są tylko wtedy, gdy zabezpieczenie w instalacji przed ogranicznikami ma większą wartość od podawanej. (2) P = wkładka wymienna., s = rezerwa bezpieczeństwa., TS = styki pomocnicze sygnalizujące o uszkodzeniu ogranicznika przepięć. (3) MCB - wyłącznik nadmiarowo-prądowy 18 ABB Lightning Protection Group

19 TT Podrozdzielnica Ogranicznik Typu 2 (Klasy C) 10 ka, 15 ka lub 40 ka (4) Konieczne jest stosowanie ograniczników w podrozdzielnicy, jeśli: odległość między ogranicznikiem w rozdzielnicy głównej i urządzeniem chronionym jest większa niż 10 m lub jeśli Up ogranicznika OVR w rozdzielnicy głównej jest zbyt wysokie w stosunku do urządzenia chronionego lub jeśli odległości D1+D2+D3 > 50 cm D1+D2+D3 < 50 cm Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) OVR 3N kv OVR 3N P, P TS, s P, s P TS (2) MCB 32 A ch-ka C (3), lub MCB 40 A ch-ka C (3), lub 16 A 40 A D1+D2+D3 > 50 cm OVR 3N P MCB 25 A MCB 50 A P TS, ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A Lokalna szyna ochronna Długość przewodów między dwoma ogranicznikami OVR powinna być większa niż 5 m dla właściwej koordynacji. Rozdzielnica główna Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) OVR 4 x OVR HL MCB 50 A MCB 63 A - Przyp. Typ s P TS ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub 1 (Klasa B+C) OVR HL 4L - 15 ka s P TS typu gg 50 A typu gg 63 A OVR MCB 40 A MCB 63 A Przyp. Typ 2 OVR 3N P TS, ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub kv (Klasa C) P s P, s P TS (2) 65 ka typu gg 40 A typu gg 63 A Przyp. 3 Ng < OVR 2.5 Typ 2 Ng (Klasa > C) 2.5 MCB 32 A MCB 40 A OVR 3N P, P TS, ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub s P, s P TS (2) typu gg 16 A typu gg 40 A MCB 25 A MCB 50 A OVR 3N P TS, ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub P s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A Główna szyna ochronna (1) Wyłączniki nadmiarowo - prądowe albo wkładki topikowe dodatkowe wymagane są tylko wtedy, gdy zabezpieczenie w instalacji przed ogranicznikami ma większą wartość od podawanej. (2) P = wkładka wymienna., s = rezerwa bezpieczeństwa., TS = styki pomocnicze sygnalizujące o uszkodzeniu ogranicznika przepięć. (3) MCB - wyłącznik nadmiarowo-prądowy (4) Zabezpieczenie pomiędzy L- (faza - uziemienie), L-N (faza - neutralny), N- (neutralny - uziemienie) ABB Lightning Protection Group 19

20 TT instalacja domowa Podrozdzielnica Ogranicznik Typu 2 (Klasy C) 10 ka, 15 ka lub 40 ka (4) Konieczne jest stosowanie ograniczników w podrozdzielnicy, jeśli: odległość między ogranicznikiem w rozdzielnicy głównej i urządzeniem chronionym jest większa niż 10 m lub jeśli Up ogranicznika OVR w rozdzielnicy głównej jest zbyt wysokie w stosunku do urządzenia chronionego lub jeśli odległości D1+D2+D3 > 50 cm D1+D2+D3 < 50 cm Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) OVR 1N kv OVR 1N P, P TS, s P, s P TS (2) MCB 32 A ch-ka C (3), lub wkł. topikowa typu gg 16 A MCB 40 A ch-ka C (3), lub wkł. topikowa typu gg 40 A D1+D2+D3 > 50 cm OVR 1N P MCB 25 A MCB 50 A P TS, ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A Lokalna szyna ochronna Długość przewodów między dwoma ogranicznikami OVR powinna być większa niż 5 m dla właściwej koordynacji. Rozdzielnica główna Typ Opcje U p Dobezpiecz. dla Dobezpiecz. dla 2 < I cs < 6 ka I cs 6 ka (dom mieszkalny) (1) (przemysł) (1) OVR 4 x OVR HL MCB 50 A MCB 63 A - Przyp. Typ s P TS ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub 1 (Klasa B+C) OVR HL 4L - 15 ka s P TS typu gg 50 A typu gg 63 A OVR MCB 40 A MCB 63 A Przyp. Typ 2 OVR 3N P TS, ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub kv (Klasa C) P s P, s P TS (2) 65 ka typu gg 40 A typu gg 63 A Przyp. 3 Ng < OVR 2.5 Typ 2 Ng 'Klasa > C) 2.5 MCB 32 A MCB 40 A OVR 3N P, P TS, ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub s P, s P TS (2) typu gg 16 A typu gg 40 A MCB 25 A MCB 50 A OVR 3N P TS, ch-ka C (3), lub ch-ka C (3), lub P s P, s P TS (2) typu gg 25 A typu gg 50 A Główna szyna ochronna (1) Wyłączniki nadmiarowo - prądowe albo wkładki topikowe dodatkowe wymagane są tylko wtedy, gdy zabezpieczenie w instalacji przed ogranicznikami ma większą wartość od podawanej. (2) P = wkładka wymienna., s = rezerwa bezpieczeństwa., TS = styki pomocnicze sygnalizujące o uszkodzeniu ogranicznika przepięć. (3) MCB - wyłącznik nadmiarowo-prądowy (4) Zabezpieczenie pomiędzy L- (faza - uziemienie), L-N (faza - neutralny), N- (neutralny - uziemienie) 20 ABB Lightning Protection Group

21 Zasady instalacji Elementy zabezpieczające Nawet, jeśli wszystkie ograniczniki przepięć są wyposażone w wyzwalacze termiczne to i tak muszą być dobezpieczone od zwarć. lub lub Przewody instalacji elektrycznej Przepięcia przejściowe wywołane uderzeniem pioruna generują prądy o dużych natężeniach (kilkadziesiąt ka), które występują w bardzo krótkim okresie czasu (kilka mikrosekund). Dla obwodu prądu przemiennego przewód widziany jest jako impedancja. Napięcie na 1m długości przewodu: U=L*di/dt=1200V (1 metr odpowiada 1µH i dla kształtu fali 8/20) Przewody łączące ograniczniki przepięć do sieci elektrycznej i do szyny wyrównawczej powinny być jak najkrótsze. Nadrzędność zapewnienia zasilania Kształt prądu 8/20 Nadrzędność zapewnienia zabezpieczenia Rekomendacja: D1 + D2 + D3 < 50 cm. Główna szyna ochronna OVR należy zainstalować jak najbliżej urządzeń odbiorczych. Jeżeli długość jest większa niż 10m, należy zainstalować drugi ogranicznik przepięć bliżej odbiornika. odbiornik zabezpieczany odbiornik zabezpieczany odbiornik zabezpieczany odbiornik zabezpieczany ABB Lightning Protection Group 21

22 Przekroje przewodów Przekroje przewodów łączących ograniczniki przepięć muszą być, co najmniej równe przekrojom poprzecznym pozostałych przewodów instalacji elektrycznej. L1 L2 L3 < 10 m N 2 Nm min.: 2.5 mm 2 max.: 25 mm 2 min.: 2.5 mm 2 max.: 16 mm mm 12.5 mm > 4 mm 2 > 10 mm 2 Drut Przewód giętki Koordynacja Lokalizacja poszczególnych ograniczników zwłaszcza w przypadku, kiedy maksymalny prąd udarowy przepłynie przez pierwszy poziom ochrony i kiedy prąd resztkowy przepływający przez pozostałe poziomy ochrony nie przekracza ich wytrzymałości. Rozdzielnica g³ówna Podrozdzielnica Linia telefoniczna Equipotencjalizacja Ekwipotencjalizacja Przewody uziemiające wszystkie ograniczniki przepięć i urządzenia, mocowane są razem do szyny wyrównawczej, aby uniknąć powstawania dużych różnic potencjałów między lokalnymi punktami uziemienia, co równoznaczne byłoby z nieskutecznością ochrony przeciwprzepięciowej. Ph N I OVR Ph N I OVR Eq 1 Eq 2 Eq 1 Eq 2 22 ABB Lightning Protection Group

23 Dane Techniczne Typ (Klasa B + C) OGRANICZNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE 7 ka 15 ka Klasa testu Dobezpieczenie (lub B+C) Napięcie znamionowe U n V 230 Maksymalne ciągłe napięcie pracy U c V Częstotliwość Hz 50 Prąd udarowy I imp (10/350µs) na biegun ka 7 15 Maksymalny prąd udarowy I max (8/20µs) na biegun ka Znamionowy prąd udarowy I n (8/20µs) na biegun ka 6 5 Czas reakcji ns < 25 Prąd zwarcia I cc ka 25 Poziom ochrony U p (przez I n ) kv Chwilowe przepięcie U T przez 200 ms V 1500 Chwilowe przepięcie U T przez 5 s w sieci TNC V 334 (między L- )(2) Chwilowe przepięcie U T przez 5 s w sieci TNS V 334 (między L-N, L- )(2) Chwilowe przepięcie U T przez 5 s w sieci TT V 334 (między L-N) & 400 (między L- )(2) Prąd następczy I f A brak Prąd obciążenia I c ma < 1 Dobezpieczenie Oczekiwany prąd zwarcia I cs 2 ka-6 ka wył. nadm.-prądowy charakt. C A wkł. topikowa charakteryst. gg A Oczekiwany prąd zwarcia I cs > 7 ka wył. nadm.-prądowy charakt. C A wkł. topikowa charakteryst. gg A Typ 2 (Klasa C) OGRANICZNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE 10 ka 15 ka 40 ka 65 ka Klasa testu 2 (lub C) Napięcie znamionowe U n V 230 Maksymalne ciągłe napięcie pracy U c V 275 Częstotliwość Hz 50 Maksymalny prąd udarowy I max (8/20µs) na biegun ka Znamionowy prąd udarowy I n (8/20µs) na biegun ka dla OVR z wkł. wymienną 20 lub 10 dla OVR bez wkł. wymiennej Czas reakcji ns < 25 Prąd zwarcia I cc ka Poziom ochrony U p (przez I n ) kv (1) 1.2 (1) 1.5 Chwilowe przepięcie U T przez 200 ms V 1500 Chwilowe przepięcie U T przez 5 s w sieci TNC V 334 (między L- )(2) Chwilowe przepięcie U T przez 5 s w sieci TNS V 334 (między L-N, L- )(2) Chwilowe przepięcie U T przez 5 s w sieci TT V 334 (między L-N) & 400 (między L- )(2) Prąd następczy I f A brak Prąd obciążenia I c ma < 1 Oczekiwany prąd zwarcia I cs 2 ka-6 ka wył. nadm.-prądowy charakt. C A wkł. topikowa charakteryst. gg A Oczekiwany prąd zwarcia I cs > 7 ka wył. nadm.-prądowy charakt. C A Pozostałe dane wkł. topikowa charakteryst. gg A Temperatura pracy i składowania C Maksymalna wysokość montażu m npm 2000 Rodzaj materiału PC szary RAL 7032 Stopień ochrony IP 203 Ogniotrwałość zgodna z UL 94 Norma IEC / EN (1) Dla ograniczników z wkładkami U p = pomiędzy L-, N- i L-N. Dla ograniczników bez wkładek U p = pomiędzy L-N i 1.8 kv pomiędzy L- i pomiędzy N-. (2) L- : faza - uzienienie, L-N: faza - neutralny, N- : neutralny-uziemienie. V2 ABB Lightning Protection Group 23

24 Produkty Typ 1+2 (Klasa B+C), 275V 7 ka Typ Ochr. przed Symbol Nr katalogowy Wkładka Rezerwa TS Waga Liczba Schemat Przegląd Sieci przepięciami wy- bez- (zdalna biegu- Wewnętrzny produktu pomiędzy (1) mienna piecz. kontrola) (g) nów TNC TNS 15 ka L- N- OVR HL CTB R Nie Nie Nie OVR HL s 2CTB R Nie Tak Nie OVR HL P 2CTB R Tak Nie Nie OVR HL s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR HL P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR HL s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR HL 3L P 2CTB R Tak Nie Nie OVR HL 3L s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR HL 3L P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR HL 3L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR HL 4L P 2CTB R Tak Nie Nie OVR HL 4L s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR HL 4L P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR HL 4L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR HL s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR HL 2L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak TNC TNS L- N- OVR HL 3L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR HL 4L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak (1) L- : faza - uziemienie, L-N: faza - tor neutralny, N- : tor neutralny - uziemienie. Wkładka zapasowa Typ 1+2 (Klasa B+C) I imp Symbol Numer katalogowy 7 ka OVR HL C 2CTB R OVR HL s C 2CTB R ka OVR HL s C 2CTB R ABB Lightning Protection Group

25 Produkty Typ 2 (Klasa C), 275V 10 ka Typ Ochr. przed Symbol Nr katalogowy Wkładka Rezerwa TS Waga Liczba Schemat Przegląd Sieci przepięciami wy- bez- (zdalna biegu- Wewnętrzny produktu pomiędzy (1) mienna piecz. kontrola) (g) nów OVR 1N CTB R Nie Nie Nie TT TNS L- N- L-N OVR 3N CTB R Nie Nie Nie ka TNC TNS L- N- OVR CTB R Nie Nie Nie 150 OVR P 2CTB R Tak Nie Nie OVR s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 2L P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 2L s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 2L P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 2L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 3L P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 3L s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 3L P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 3L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 4L P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 4L s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 4L P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 4L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 1N CTB R Nie Nie Nie OVR 1N P 2CTB R Tak Nie Nie TT TNS L- N- L-N OVR 1N s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 1N P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 1N s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 3N CTB R Nie Nie Nie OVR 3N P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 3N s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 3N P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 3N s P TS 2CTB R Tak Tak Tak (1) L- : faza - uziemienie, L-N: faza - tor neutralny, N- : tor neutralny - uziemienie. Wkładka zapasowa Typ 2 (Klasa C) I max Symbol Numer katalogowy 15 ka OVR C 2CTB R OVR s C 2CTB R ka OVR C 2CTB R OVR s C 2CTB R I max Symbol Numer katalogowy 65 ka OVR C 2CTB R OVR s C 2CTB R Neutral OVR 65 N C 2CTB R ABB Lightning Protection Group 25

26 Typ 2 (Klasa C) Produkty, 275V 40 ka Typ Ochr. przed Symbol Nr katalogowy Wkładka Rezerwa TS Waga Liczba Schemat Przegląd Sieci przepięciami wy- bez- (zdalna biegu- Wewnętrzny produktu pomiędzy (1) mienna piecz. kontrola) (g) nów TNC TNS TT TNS L- N- L- N- L-N OVR CTB R Nie Nie Nie OVR s 2CTB R Nie Tak Nie OVR P 2CTB R Tak Nie Nie OVR s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 2L P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 2L s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 2L P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 2L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 3L P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 3L s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 3L P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 3L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 4L P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 4L s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 4L P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 4L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 1N P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 1N s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 1N P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 1N s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 3N P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 3N s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 3N P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 3N s P TS 2CTB R Tak Tak Tak ka TNC TNS TT TNS L- N- L- N- L-N OVR CTB R Nie Nie Nie 150 OVR s 2CTB R Nie Tak Nie OVR P 2CTB R Tak Nie Nie OVR s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 3L P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 3L s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 3L P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 3L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 4L P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 4L s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 4L P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 4L s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 1N P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 1N s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 1N P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 1N s P TS 2CTB R Tak Tak Tak OVR 3N P 2CTB R Tak Nie Nie OVR 3N s P 2CTB R Tak Tak Nie OVR 3N P TS 2CTB R Tak Nie Tak OVR 3N s P TS 2CTB R Tak Tak Tak (1) L- : faza - uziemienie, L-N: faza - tor neutralny, N- : tor neutralny - uziemienie. 26 ABB Lightning Protection Group

27 Ograniczniki przepięć dla linii telefonicznych i linii transmisji danych OVR TC. Ograniczniki przepięć OVR TC zabezpieczają wyposażenie przyłączone do linii telefonicznych i linii transmisji danych. Podrozdzielnica 1 Podrozdzielnica 2 Rozdzielnica główna Dane techniczne Symbol OVR TC 06V OVR TC 12V OVR TC 24V OVR TC 48V OVR TC 200FR OVR TC 200V Numer katalogowy 2CTB R CTB R CTB R CTB R CTB R CTB R Klasa testu 2 (lub C) Prąd DC Ilość zabezpieczonych par przewodów 1 Napięcie znamionowe U n V Maksymalne ciągłe napięcie pracy U c V Typ ochrony Szeregowy Równoległy Prąd znamionowy (max 100 ma) ma 20 - Prąd wytrzymywany krótkotrwały 50 Hz (15 mn) A 10 Maks. prąd udarowy I max (8/20 µs) na biegun ka 10 Znam. prąd udarowy I n (8/20 µs ) na biegun ka 5 Czas reakcji ns < 25 Poziom ochrony U P (przez I n ) V Szerokość pasma MHz Chwilowe przepięcie U T przez 200 ms V 1500 Prąd następczy I f Stopień ochrony IP 203 Charakterystyka mechaniczna Przekrój przewodu mm Długość odcinka odizolowanego przewodu mm 7 Moment dociskowy śrub zaciskowych Nm 0.4 Zintegrowany wyzwalacz termiczny Tak Nie Wskaźnik stanu Tak Nie Dopasowanie do OVR SIGN Tak Nie Rezerwa bezpieczeństwa Nie TS zdalna kontrola Nie Pozostałe dane Temperatura praci i składowania C Maksymalna wysokość montażu m npm 2000 Waga g 150 Liczba modułów 1 Rodzaj materiału obudowa PC szary RAL 7032 Ogniotrwałość zgodna z UL 94 V2 Standard IEC / EN ABB Lightning Protection Group 27

28 Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych lub konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania. ABB Sp z o.o. ul. Żegańska Warszawa Telefon: (0-22) Fax: (0-22) FRSOX PL Wydanie Biura regionalne: Poznań ul. Marcelińska Poznań Tel.: (0-61) Fax:(0-61) Gdańsk ul. Wały Piastowskie Gdańsk Tel.: (0-58) Fax:(0-58) Lublin ul. Skłodowskiej 2/ Lublin Tel. (0-81) Fax:(0-81) Wrocław ul. Bacciarellego Wrocław Tel. (0-71) Fax:(0-71) Katowice ul. Modelarska Katowice Tel. (0-32) Fax:(0-32) ABB Lightning Protection Group

Ograniczniki przepięć OVR

Ograniczniki przepięć OVR Ograniczniki przepięć Spis treści Dane techniczne ograniczników przepięć... /2 Przegląd ograniczników przepięć... / ABB SACE /1 Dane techniczne Ograniczniki przepięć Typ 1 i Typ 1+2, Klasa B i Klasa B+C

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć Ex9UE

Ograniczniki przepięć Ex9UE Ograniczniki przepięć Ex9UE Ograniczniki przepięć Typ 1+2 (Klasa I+II, T1+T2, B+C) Typ 2 (Klasa II, T2, C) Wykonanie zgodne z E 61643-11 apięcie trwałej pracy od 275 V do 440 V AC Wersje podłączenia 1+0,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR

Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR 2 2CDC432009B0103 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Przykładowe zastosowanie: Ochrona przepięciowa w budynku przemysłowym

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton www.eaton.eu Przykłady zastosowań ochrony przeciwprzepięciowej Budynek bez instalacji odgromowej zasilany linią napowietrzną. alecany montaż ogranicznika przepięć

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Moeller

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Moeller www.moeller.pl Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Moeller Xpole to nowoczesna seria aparatury modułowej, która skutecznie zabezpiecza instalacje i urządzenia przed skutkami zwarć, przeciążeń a także przed

Bardziej szczegółowo

BETA ochrona. Ochrona przeciwprzepięciowa. n Przegląd. n Korzyści. n Dane do doboru i zamówienia. Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1)

BETA ochrona. Ochrona przeciwprzepięciowa. n Przegląd. n Korzyści. n Dane do doboru i zamówienia. Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) n Przegląd Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) chronią rozdzielnice niskiego napięcia przed przepięciami oraz wysokimi udarami prądowymi powodowanymi przez bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć - zespolone ETITEC-WENT (T1 + T2) (B + C)

Ograniczniki przepięć - zespolone ETITEC-WENT (T1 + T2) (B + C) Ograniczniki przepięć - zespolone -WENT (T1 + T2) (B + C) 3F Zastosowanie - Zespolone ograniczniki przepięć -WENT stosowane są do ograniczania przepięć i wyrównywania potencjałów w obiekcie lub zasilającej

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki ETITEC A ETI Polam do napowietrznych sieci nn

Ograniczniki ETITEC A ETI Polam do napowietrznych sieci nn Ograniczniki ETI Polam do napowietrznych sieci nn Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom zagadnień ochrony przeciwprzepięciowej realizowanej w warunkach napowietrznych sieci nn przez ograniczniki

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

1. Jako ochrona przed skutkami przepięć łączeniowych, powodowanych głównie załączeniami i wyłączeniami określonych odbiorników, mogą być stosowane:

1. Jako ochrona przed skutkami przepięć łączeniowych, powodowanych głównie załączeniami i wyłączeniami określonych odbiorników, mogą być stosowane: Temat: Środki i sposoby ochrony przed skutkami przepięć. Stosowane środki ochrony przeciwprzepięciowej mogą być przeznaczone do ochrony przed skutkami przepięć tylko określonego pochodzenia lub mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki różnicowoprądowe FRCmM

Wyłączniki różnicowoprądowe FRCmM Prąd znamionowy zwarciowy umowny 10 ka z dobezpieczeniem topikowym Szeroki wybór typów do zastosowań w przemyśle Szeroki zakres prądów znamionowych Akcesoria rozszerzające funkcjonalność Faktyczny wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik przepięć typu 3.

Ogranicznik przepięć typu 3. Dobór urządzeń ochrony przepięciowej Miejsce montażu: Zabudowa szeregowa, lub budynek umieszczony miedzy domami Miejsce montażu: Budynek pojedynczy wolnostojący Czy budynek posiada zewnętrzną ochronę odgromową?

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze są pięknym i ekscytującym zjawiskiem jednak często bywają niebezpieczne dla ludzi, a także dla budynków i prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm Wyłączniki silnikowe MS132 są nowymi termomagnetycznymi urządzeniami zabezpieczającymi

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ - NAPOWIETRZNE, MODUŁOWE

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ - NAPOWIETRZNE, MODUŁOWE 4 ETI -POLAM Sp. z o.o. ENERGIA POD KONTROLĄ OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ - NAPOWIETRZNE, MODUŁOWE 63 Ograniczniki przepięć - ETITEC Ograniczniki przepięć ETITEC przeznaczone są do zabezpieczania instalacji i

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa. Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu

Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa. Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu 1 Ograniczniki iskiernikowe typu T1 i T1 kombinowane 2 OCHRONA PRZED SKUTKAMI WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 10 ka

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 10 ka Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 0 ka Wyłączniki różnicowoprądowe zgodne z IEC / E 6008- Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy c 0 ka oraz 4-bieguny Znamionowy prąd 30, 00, 300 ma Prąd znamionowy do

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Agenda Wybierz najlepsze rozwiązanie ochrony przed przepięciami Zainstaluj urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej Dobierz najlepsze zabezpieczenie dla ochronników przeciwprzepięciowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przepięciowa - oferta DEHN DEHN POLSKA / protected by ISO Tytuł prezentacji edycja we wzorcu

Ochrona przepięciowa - oferta DEHN DEHN POLSKA / protected by ISO Tytuł prezentacji edycja we wzorcu Ochrona przepięciowa - oferta DEHN 1 Ograniczniki przepięć z wewnętrznym bezpiecznikiem 2 PEWNOŚĆ PRACY UKŁADU Kontrola bezpieczników pewność pracy ochrony Po każdej burzy nad obiektem!!!! Ograniczniki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE H ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE VL DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE PF DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE SRF DO ZABEZPIEZANIA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE H WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE Z WYBIJAKIEMH/P ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE VL DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE PF DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH WKŁADKI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYPU 2. DEHNguard modular CI Modułowy ogranicznik z bezpiecznikiem

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ TYPU 2. DEHNguard modular CI Modułowy ogranicznik z bezpiecznikiem kombinowane N-PE Typ 2 wg PN-EN 61643-11 Klasa II wg PN-IEC 61643-1 DEHNguard modular CI Modułowy ogranicznik z bezpiecznikiem Bezpiecznik zintegrowany w module ochronnym Kompletny, gotowy do podłączenia

Bardziej szczegółowo

ETITEC OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ-NAPOWIETRZNE, MODUŁOWE. Energia pod kontrolą ETITEC OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ KLASY A OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ KLASY B (I)

ETITEC OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ-NAPOWIETRZNE, MODUŁOWE. Energia pod kontrolą ETITEC OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ KLASY A OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ KLASY B (I) OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ KLASY A OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ KLASY B (I) OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ KLASY C (II) OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ KLASY D (III) OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ZESPOLONE B+C (I+II) 90 94 94 96 97 OGRANICZNIKI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE H WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE Z WYBIJAKIEMH/P ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE VL DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE PF DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH WKŁADKI

Bardziej szczegółowo

PKZ2/ZM-0, PKZM0-6,3 PKZM0-10 PKZM0-12 PKZM0-16 PKZM0-20 PKZM0-25 PKZM0-32 PKZM4-16 PKZM4-25 PKZM4-32 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-58 PKZM4-63

PKZ2/ZM-0, PKZM0-6,3 PKZM0-10 PKZM0-12 PKZM0-16 PKZM0-20 PKZM0-25 PKZM0-32 PKZM4-16 PKZM4-25 PKZM4-32 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-58 PKZM4-63 Moeller HPL0-007/00, PKZM, PKZ w układzie - i -biegunowym dla napięcia stałego i przemiennego PKZ, PKZM /7 I > I > I > I > I > I > Ochrona przewodów izolowanych PVC przed przeciążeniem termicznym przy

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć DC Ex9UEP dla PV

Ograniczniki przepięć DC Ex9UEP dla PV Ograniczniki przepięć DC Ex9EP dla PV Ograniczniki przepięć DC do systemów fotowoltaicznych PV T2 (Klasa II, 2, C) Wykona zgodne z 50539- Znamionowy prąd wyładowczy I n 20 ka (8/20 µs) na moduł Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami spowodowanymi udarami piorunowymi

Ochrona przed przepięciami spowodowanymi udarami piorunowymi Ochrona przed przepięciami spowodowanymi udarami piorunowymi Ochronniki przeciwprzepięciowe Katalog produktów i przewodnik doboru Ze Schneider Electric, ochrona przepięciowa jest łatwo instalowana w systemach

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Rozłącznik izolacyjny Ex9BI

Rozłącznik izolacyjny Ex9BI Rozłącznik izolacyjny Ex9BI Modułowy rozłącznik izolacyjny Prąd znamionowy do 6 A Napięcie znamionowe łączeniowe U e 0/00 V AC Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I cw = ka, s Zgodność z normą IEC

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice PV z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych

Rozdzielnice PV z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych Rozdzielnice PV z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych Instalacja fotowoltaiczna ze względu na swoją budowę i usytuowanie jest poważnie narażona na przepięcia powstałe w wyniku

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

POWERTEC ODGROMNIKI Z ISKIERNIKIEM GAZOWYM KLASY I

POWERTEC ODGROMNIKI Z ISKIERNIKIEM GAZOWYM KLASY I POWERTEC ODGROMNIKI Z ISKIERNIKIEM GAZOWYM KLASY I W POWERTEC ODGROMNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE 25/60 ka Z ISKIERNIKIEM GAZOWYM, KLASA I (B) 204 IS010111 / IS010112 / IS010113 / IS010114 W SCHRACK INFO POWERTEC

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE TOP TECHNIKA TOP ROZWIĄZANIE TOP ROZWIĄZANIE TOP SYSTEM. strona 114 WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE TOP TECHNIKA TOP ROZWIĄZANIE TOP ROZWIĄZANIE TOP SYSTEM. strona 114 WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI OCHRONNE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 114 WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI NADMIAROWOPRĄDOWE Z CZŁONEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA WYŁĄCZNIKI WYSOKOPRĄDOWE WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE

Bardziej szczegółowo

Redline. Wyłączniki nadprądowe. Wyposażenie dodatkowe. Aparaty modułowe pomocnicze. Szyny podłączeniowe. Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

Redline. Wyłączniki nadprądowe. Wyposażenie dodatkowe. Aparaty modułowe pomocnicze. Szyny podłączeniowe. Rozdzielnice i obudowy instalacyjne . Tabela doboru wyłączników różnicowoprądowych.4 Szczegółowe dane techniczne. Seria P/.8 Wyłączniki różnicowo i nadprądowe Seria M0.0.2 Wyłączniki różnicowo i nadprądowe Seria M00 loki różnicowoprądowe

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć PRF1 12.5r/PRF1 Master/ PRD1 25r/PRD1 Master

Ograniczniki przepięć PRF1 12.5r/PRF1 Master/ PRD1 25r/PRD1 Master Zabezpiecznie przeciprzepieciowe Seria ograniczników przepięć Typu 1 spełniająca wymagania normatywne w zakresie odporności na przepływ prądu udarowego o kształcie 10/350 ms (8/20 ms dla ograniczników

Bardziej szczegółowo

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne poczuj się .3.4..8.0 Tabela doboru wyłączników różnicowoprądowych Szczegółowe dane techniczne Seria P/ Układ do samoczynnego załączania wyłącznika różnicowoprądowego Tele R Wyłączniki różnicowo i nadprądowe

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć typ 2 z wewnętrznym bezpiecznikiem Krzysztof Wincencik DEHN Polska - Kraków

Ograniczniki przepięć typ 2 z wewnętrznym bezpiecznikiem Krzysztof Wincencik DEHN Polska - Kraków Ograniczniki przepięć typ 2 z wewnętrznym bezpiecznikiem Krzysztof Wincencik DEHN Polska - Kraków Ochrona przepięciowa w naszym nasyconym elektroniką życiu codziennym nabiera coraz większego znaczenia.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH PV I WIATROWYCH

BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH PV I WIATROWYCH WKŁADKI TOPIKOWE PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE I OSPRZĘT OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ETITEC PV ROZDZIELNICE PV 404 409 412 415 BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH PV I

Bardziej szczegółowo

Green protect BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH PV I WIATROWYCH. Energia pod kontrolą WKŁADKI TOPIKOWE

Green protect BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH PV I WIATROWYCH. Energia pod kontrolą WKŁADKI TOPIKOWE WKŁADKI TOPIKOWE PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE I OSPRZĘT OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ETITEC PV ROZDIELNICE PV 404 409 42 45 Green protect BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT ASTI Wyłączniki nadprądowe Wyłączniki nadprądowe ETIMAT Możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył." Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość

Bardziej szczegółowo

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej

Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej Skład dokumentacji technicznej Dokumentacja techniczna prototypów filtrów przeciwprzepięciowych typ FP obejmuje: informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym PKNM, 1+N-bieg.

Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym PKNM, 1+N-bieg. Wyłączniki nadprądowe Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym, 1+N-bieg. Prąd znamionowy zwarciowy umowny 10 ka Szeroki wybór prądów znamionowych do 40 A Charakterystyki B, C Optyczny wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Obwody instalacji elektrycznych niskiego napięcia mogą być wykonane w różnych układach sieciowych. Mogą się różnić one systemem ochrony przeciwporażeniowej, sposobem

Bardziej szczegółowo

ZASILANIE ODBIORCÓW UKŁADY SIECIOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZASILANIE ODBIORCÓW UKŁADY SIECIOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZASILANIE ODBIORCÓW UKŁADY SIECIOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Układ sieciowy = konfiguracja sieci elektroenergetycznej. Układ

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia ograniczające przepięcia badane zgodnie z procedurą próby klasy I Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Devices)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. BEZPOL Sp. z o.o Myszków, ul. Partyzantów 21 tel do 80 wew.34 fax

SPIS TREŚCI. BEZPOL Sp. z o.o Myszków, ul. Partyzantów 21 tel do 80 wew.34 fax SPIS TREŚCI 1. OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ nn KLASY A TYPU BOP-R...2 1.1. OSPRZĘT PRZYŁĄCZENIOWY GÓRNY (PRĄDOWY)...4 1.2. OSPRZĘT PRZYŁĄCZENIOWY DOLNY (UZIOMOWY)...5 2. OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ nn KLASY A DO LINII

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe

Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe Wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe Nowa seria modułowej aparatury zabezpieczającej Hager to połączenie tradycyjnej jakości i niezawodności z nowymi możliwościami łączeniowymi oraz jeszcze większym

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz napięciowy DA (wzrostowy) wyłączników nadprądowych ETIMAT 11

Wyzwalacz napięciowy DA (wzrostowy) wyłączników nadprądowych ETIMAT 11 Rys.1 Rys.2 Rys.3 Rys.4 Napięcie znamionowe U n 230V AC/110V DC y znamionowe I N 6A AC/1A DC Stopień ochrony (w zabudowie) IP20 (IP40) Temperatura otoczenia (pracy) max. 35 o C Temperatura składowania

Bardziej szczegółowo

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE (tabela konfiguracyjna) Charakterystyki wyzwalania

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki Przepięć

Ograniczniki Przepięć Ograniczniki Przepięć EBB POLSKA Sp. z o.o. Wykonano w EU Dostępny certyfikaty WPROWADZENIE SŁOWEŃSKA SPÓŁKA ELEKTROMEHANIKA & BB KONTYNUUJE TRADYCJE FIRMY ELEKTROMEHANIKA OBLAK, KTÓREJ HISTORIA SIĘGA

Bardziej szczegółowo

SPAI. PRO-SERW s.c. SOSNOWIEC OCHRONNIKI SIECIOWE TRÓJFAZOWE KLASY B TYPU OS3B3 SPÓŁDZIELNIA PRACY AUTOMATYKÓW I INFORMATYKÓW KATOWICE

SPAI. PRO-SERW s.c. SOSNOWIEC OCHRONNIKI SIECIOWE TRÓJFAZOWE KLASY B TYPU OS3B3 SPÓŁDZIELNIA PRACY AUTOMATYKÓW I INFORMATYKÓW KATOWICE SPAI KATOWICE PRO-SERW s.c. SOSNOWIEC SPÓŁDZIELNIA PRACY AUTOMATYKÓW I INFORMATYKÓW 40-696 KATOWICE, ul. Asnyka 32 tel/fax. 32 710 22 39, e-mail: spai@spai.com.pl ul. Lipowa 11, 41-200 SOSNOWIEC tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe EFI

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe EFI Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe EFI Opis: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe EFI produkowane są w wersji: dwubiegunowej - EFI-2 i czterobiegunowej EFI-4 jako bezzwłoczne typ wyzwalania i, krótkozwłoczne

Bardziej szczegółowo

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010.

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA UśYTKOWANIA UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/N UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/L Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. APLISENS

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Informacje dotyczące zamawiania. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczanie modelu. Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Informacje dotyczące zamawiania. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczanie modelu. Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 (3

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne ograniczniki przepięć dla energetyki i oświetlenia LED francuskiej firmy CITEL

Innowacyjne ograniczniki przepięć dla energetyki i oświetlenia LED francuskiej firmy CITEL ZBIGNIEW BŁAŻEJEWSKI Prezes Zarządu firmy JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy Innowacyjne ograniczniki przepięć dla energetyki i oświetlenia LED francuskiej firmy CITEL Streszczenie. Ten artykuł

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, - 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania Andrzej Sowa Układy ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, w których pracują urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe CLS6, CLS6-DC

Wyłączniki nadprądowe CLS6, CLS6-DC Wyłączniki nadprądowe CLS, CLS-DC Prąd znamionowy do 3 A Charakterystyki B, C, D Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa ka wg IEC/EN 0898 Optyczny wskaźnik stanu ustawienia zestyków (czerwony/zielony)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T SERIA Przekaźniki kolejowe 8-16 A SERIA Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ.52T -- 2 zestyki przełączne 8 A Typ.61T -- 1 zestyk przełączny 16 A Spełnia wymogi EN 45545-2:2013 (odporność na ogień),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ X SYMPOZJUM ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W CYKLU WSPÓŁCZESNE URZĄDZENIA ORAZ USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE, INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W

Bardziej szczegółowo

MK-06. Styczniki instalacyjne. Stycznik 3-fazowy 7.1.1

MK-06. Styczniki instalacyjne. Stycznik 3-fazowy 7.1.1 Stycznik -fazowy Styczniki instalacyjne MK-06 Styczniki instalacyjne stosowane są w automatycznym sterowaniu urządzeń pracujących w instalacjach elektrycznych w mieszkaniach, biurach, sklepach i szpitalach.

Bardziej szczegółowo

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd SERIA Przekaźniki kolejowe 7 A SERIA 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd.34t Spełnia wymogi EN 445-2:2013 (odporność na ogień), EN 61373 (odporność na wibracje i wstrząsy, kategoria 1, klasa B), EN

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Rozłączniki bezpiecznikowe FUSOMAT od 250 do 1250 A. Funkcje. Zgodność z normami. Ogólna charakterystyka. Funkcje

Rozłączniki bezpiecznikowe FUSOMAT od 250 do 1250 A. Funkcje. Zgodność z normami. Ogólna charakterystyka. Funkcje od 50 do 50 A Numery zamówieniowe fusom_06_a cat to rodzina rozłączników bezpiecznikowych z cewką wybijakową. Aparaty zapewniają bezpieczne wykonywanie czynności łączeniowych pod obciążeniem oraz chronią

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla ochrony oświetlenia typu LED

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla ochrony oświetlenia typu LED Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla ochrony oświetlenia typu Skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa ulicznego oświeltenia Skuteczna koncepcja ochrony przeciwprzepięciowej oświetlenia uwzględnia takie

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ODGROMNIKA KLASY B P-BM.

KARTA KATALOGOWA ODGROMNIKA KLASY B P-BM. 6.2. Ograniczniki przepięć niskiego napięcia wnętrzowe ZAWARTOŚĆ KATAOGU 6.2.1. KARTA KATAOGOWA ODGROMIKA KASY B P-BM. 6.2.2. KARTA KATAOGOWA EEMETU ODSPRZĘGAJĄCEGO. 6.2.. KARTA KATAOGOWA OGRAICZIKA PRZEPIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD) mgr inż. Julian Wiatr Elektro.info

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD) mgr inż. Julian Wiatr Elektro.info Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD) mgr inż. Julian Wiatr Elektro.info Wyładowanie piorunowe lub przepięcie pochodzące z sieci elektroenergetycznej może spowodować

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

ODGROMNIKI I OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

ODGROMNIKI I OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE TOP JAKOŚĆ TOP ROZWIĄZANIE 236 OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE DO OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH OCHRONNIKI KLASY I + II (B+C) TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE DATEC KLASY III (D) OCHRONNIKI

Bardziej szczegółowo

Katalog Kompleksowa Ochrona Przeciwprzepięciowa Aparatura modułowa

Katalog Kompleksowa Ochrona Przeciwprzepięciowa Aparatura modułowa Katalog 2010 Kompleksowa Ochrona Przeciwprzepięciowa Aparatura modułowa 3 Kompleksowa Ochrona Przeciwprzepięciowa Aparatura modułowa Parę słów o firmie PRO-TEC Firma Pro-Tec powstała w roku 2005. Od samego

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym CKN6, 1+N-bieg

Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym CKN6, 1+N-bieg Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym, 1+N-bieg Prąd znamionowy zwarciowy umowny 6 ka Szeroki wybór prądów znamionowych do 40 A Charakterystyki B, C Optyczny wskaźnik stanu ustawienia zestyków

Bardziej szczegółowo

NOWA MARKA SPRAWDZONY PARTNER

NOWA MARKA SPRAWDZONY PARTNER TS NOWA MARKA SPRAWDZONY PARTNER KATALOG PRODUKTÓW IDEAL TS elektryczna aparatura modułowa ZALETY MARKI 1. Typ 2. Prąd znamionowy 3. Charakterystyka wyzwalania 4. Zdolność łączeniowa zwarciowa 5. Napięcie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa B, C, D (I, II, III)*

Ochrona przeciwprzepięciowa B, C, D (I, II, III)* Ochrona przeciwprzepięciowa B, C, D (I, II, III)* Ograniczniki przepięć klasy B - zabezpieczenie przed bezpośrednim i bliskim uderzeniem pioruna - nowy odgromnik SPI umożliwia bezpośrednie równoległe połączenie

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki kompaktowe DC Ex9MD

Wyłączniki kompaktowe DC Ex9MD Wyłączniki kompaktowe DC Ex9MD Wielkość M dla prądu znamionowego do 25 A Wielkość M2 dla prądu znamionowego do 250 A Wielkość M3 dla prądu znamionowego do 400 A Wersja 3 i 4 biegunowa Prąd znamionowy wyłączalny

Bardziej szczegółowo

Nowe ograniczniki przepięć

Nowe ograniczniki przepięć ON 300 Nowe ograniczniki przepięć KOMPLETNA OFERTA DLA WSZYSTKICH TYPÓW INSTALACJI THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES Przepięcia powstające na skutek wyładowań atmosferycznych

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

SPX 3 -V Rozłączniki bezpiecznikowe NH

SPX 3 -V Rozłączniki bezpiecznikowe NH SPX 3 -V Rozłączniki bezpiecznikowe NH 12/2016 Rozdział Energii 1 Wstęp Rozdział Energii 2 Rozłączniki bezpiecznikowe: różnorodność rozwiązań SPX i SPX 3 -V SPX-D Rozdział Energii 3 Rozłączniki bezpiecznikowe:

Bardziej szczegółowo

Zgodność z normami. Informacje dotyczące zamawiania. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN. Objaśnienie elementów oznaczenia

Zgodność z normami. Informacje dotyczące zamawiania. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN. Objaśnienie elementów oznaczenia Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN Termiczny przekaźnik przeciążeniowy Montaż bezpośredni lub oddzielny Konstrukcja i parametry zgodne z normą IEC 97--1 Technologia Finger Proof zabezpieczająca

Bardziej szczegółowo

Aparaty niskich napięć. LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji

Aparaty niskich napięć. LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji Aparaty niskich napięć LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji LOVOS-5 LOVOS-10 są ogranicznikami przepięć niskiego napięcia nowej generacji LOVOS-5 i LOVOS-10 są ogranicznikami

Bardziej szczegółowo

Suplement do Katalogu pełnego UE 2006 PL1 Ochrona przed przepięciami w instalacjach zasilających.

Suplement do Katalogu pełnego UE 2006 PL1 Ochrona przed przepięciami w instalacjach zasilających. Suplement 2007 do Katalogu pełnego UE 2006 PL1 Ochrona przed przepięciami w instalacjach zasilających Ochrona odgromowa Ochrona przed przepięciami Sprzęt bezpieczeństwa Nowe produkty Przegląd nowych produktów

Bardziej szczegółowo

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50 Rozdział mocy Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 000 Wersja -bieg., odprowadzenie z góry/z dołu Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg EN 60 - Dane techniczne wg IEC/EN 60 947-, patrz rozdział

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI POLAM Sp. z o.o., Pułtusk WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM Abstrakt: Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BEZPIECZNIKOWE SUPLEMENT

SYSTEMY BEZPIECZNIKOWE SUPLEMENT SYSTEMY BEZPIECZNIKOWE SUPLEMENT Izolacyjny rozłącznik bezpiecznikowy Izolacyjny rozłącznik bezpiecznikowy FH00 zaprojektowany jest do współpracy z nożowymi wkładkami bezpiecznikowymi wielkości 00 oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej

Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej dr inż. Piotr Pietrzak pietrzak@dmcs.pl pok. 54, tel. 631 26 20 www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa katalog 2010/2011. www.eaton.pl

Ochrona przeciwprzepięciowa katalog 2010/2011. www.eaton.pl Ochrona przeciwprzepięciowa katalog 2010/2011 www.eaton.pl Ograniczniki przepięć Eaton Moeller Proponujemy system ochrony składający się z aparatów skutecznie chroniących przed zniszczeniem urządzeń zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

Koordynacja ograniczników przepięć. Poradnik techniczny

Koordynacja ograniczników przepięć. Poradnik techniczny Poradnik techniczny Koordynajca pomiędzy ogranicznikami przepięć a wyłącznikami dobezpieczającymi I Wyłącznik skoordynowany z ogranicznikiem przepieć MCCB / MCB MCB SPD Zewnątrzne urządzenie dobezpieczające

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa www.moeller.pl Ochrona przeciwprzepięciowa Katalog - 2006 Xpole to nowoczesna seria aparatury modułowej, która skutecznie zabezpiecza instalacje i urządzenia przed skutkami zwarć, przeciążeń a także przed

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo