Wyklad 2: Rachunki makroekonomiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyklad 2: Rachunki makroekonomiczne"

Transkrypt

1 Wyklad 2: Rachunki makroekonomiczne Makroekonomia II Zima 2017/ SGH Jacek Suda

2 Deflator PKB Używając nominalnego PKB i realnego PKB możemy skonstruować jedną z miar cen deflator PKB deflator PKB t = nominalny PKB t realny PKB t Mierzy cenę produkcji w stosunku do roku bazowego w roku bazowym (t = 0): deflator PKB t = 1 w kolejnych/wcześniejszych latach (t 0): odchylenie poziomu cen od cen w roku bazowym Jest to średnia wszystkich cen dóbr i usług finalnych ważona ich udziałami w PKB

3 Inflacja deflatora PKB Zmiany poziomu deflatora odzwierciedlają inflację deflator PKB t deflator PKB t 1 nominalny PKB t nominalny PKB t 1 realny PKB t realny PKB t 1 W naszym przykładzie deflator PKB 1991 nominalny PKB 1991 realny PKB 1991 deflator PKB 1990 nominalny PKB 1990 realny PKB = Inflacja deflatora PKB = 14.4% Za wzrost nominalnego PKB o 62.4% odpowiada zmiana ilości sprzedanej (wzrost realnego PKB = 48%) wzrost cen (o 14.4%)

4 Wskaźniki cen Deflator PKB to przykład wskaźnika cen: uwzględnia ceny wszystkich dóbr i usług, które są w PKB, z wagami odpowiadającymi udziałowi w PKB. Inne indeksy cen inne deflatory: konsumpcji, inwestycji, importu, eksportu, etc. uwzględnia ceny wszystkich dóbr i usług, zawarte w danej kategorii, z wagami (zmiennymi w czasie) odpowiadającymi ich udziałowi indeks cen konsumenta, ICK (consumer price index, CPI) składa się z cen koszyka dóbr i usług konsumowanych przez konsumenta ze stałymi wagami indeks cen producenta (producer price index, PPI) odpowiada koszykowi dóbr typowemu dla produkcji w kraju (stałe wagi)...

5 Deflator PKB a CPI Deflator PKB WSZYSTKIE dobra i usługi zawarte w PKB TYLKO krajowe wskaźnik PAASCHEGO ZMIENNE w czasie wagi odpowiadające rzeczywistemu udziałowi w PKB w danym roku CPI TYLKO dobra i usługi konsumowane przez konsumenta krajowe I importowane wskaźnik LASPEYRESA STAŁE wagi w koszyku, określone przez urząd statystyczny Deflator PKB (linia niebieska) i CPI (linia czarna) w Polsce w latach

6 Inflacja Ceny Rachunki makroekonomiczne Bilans płatniczy Inflacja = stopa zmian (wskaźnika) cen w czasie Hiperinflacja = miesięczna stopa inflacji przekraczająca 50% Miary inflacji związane są ze wskaźnikiem cen Inflacja CPI Inflacja deflatora PKB Inflacja HICP (Harmonised Index of Consumer Prices)... Wahania inflacji często związane są z cyklem koniunkturalnym inflacja jest procykliczna = rośnie kiedy tempo wzrostu gospodarczego jest wysokie i spada kiedy tempo wzrostu jest niskie bezrobocie jest antycykliczne = spada kiedy tempo wzrostu gospodarczego jest wysokie i rośnie kiedy tempo wzrostu jest niskie zmienna acykliczna = nie związana z tempem wzrostu Ujemna stopa inflacji to deflacja

7 Inflacja w Polsce (GUS, NBP) Roczna Inflacja CPI w Polsce w 2016 r.: 0.6% Kwartalna Inflacja CPI w Polsce w II kw r. (r/r): 1.8% Kwartalna Inflacja CPI w Polsce w II kw r. (kw./kw.): 0.3% Miesięczna Inflacja CPI w Polsce w VIII 2017 r. (r/r): 1.8% Miesięczna Inflacja CPI w Polsce w VIII r. (m./m.): 0.1%

8 Rachunki makroekonomiczne Aktorzy ekonomiczni sektor prywatny: przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe sektor rządowy (państwo) reszta świata: (pozostałe kraje i instytucje zagraniczne) Rynki rynki czynników produkcji rynki dóbr i usług rynki finansowe Definicje Y - PKB/Sprzedaż/Dochód C - Konsumpcja S - Oszczędności (prywatne) I - Inwestycje (nowe wyposażenie zwiększające istniejący zasób kapitału rzeczowego/fizycznego) T - Podatki netto = Podatki - transfery (zasiłki, emertury,...) G - Wydatki państwowe/sektora rządowego NX - Eksport netto = Eksport (X) - Import (Z)

9 Schemat ruchu okrężnego Rys. 2.2 Państwo (T G) Reszta Świata (X Z) Oxford University Press, All rights reserved. Sh Schemat ruchu okrężnego ż Sektor prywatny (S I) Rynek finansowy

10 Rachunki makroekonomiczne - gospodarka zamknięta Definicja PKB nr 1: sprzedaż dóbr i usług finalnych W gospodarce zamkniętej (X = Z = NX = 0) całkowita sprzedaż dóbr i usług wyprodukowanych w danym kraju może być podzielona pomiędzy dobra i usługi zakupione przez gospodarstwa domowe (C) dobra i usługi zakupione przez przedsiębiorstwa w celach inwestycyjnych (I) dobra i usługi zakupione przez sektowa publiczny/rządowy/państwo (G) Y = C + I + G

11 Rachunki makroekonomiczne - gospodarka otwarta Jeżeli X 0 lub/i Z 0 Przedsiębiorstwa sprzedają swoją produkcję za granicę (eksport X) Środki na konsumpcję, inwestycje, wydatki rządowe mogą być przeznaczone na dobra i/lub usługi wyprodukowane za granicą C = C krajowe +C zagraniczne, I = I krajowe +I zagraniczne, G = G krajowe +G zagraniczne Import całkowity jest dany porzez Z = C zagraniczne + I zagraniczne + G zagraniczne Całowita sprzedaż dóbr i usług wyprodukowanych w kraju wynosi Y = C + I + G + X Z

12 Składniki PKB Składniki PKB wg rodzaju wydatków ( , % PKB) Konsumpcja (C) Inwestycje (I) Wydatki rządowe (G) Francja 55,2 21,8 23,1 Niemcy 56,3 20,3 18,7 Wielka Brytania 64,5 17,6 19,99 Włochy 60,3 19,8 19,2 Strefa euro 56,1 21,5 20,3 Norwegia 41,9 20,6 21,4 Japonia 58,6 22,4 18,9 USA 67,6 20,8 15,3 Polska 62,2 20,5 18,4 Źródło: IMF

13 Tożsamość rachunkowa W gospodarce otwartej definicja PKB 1: Y = C + I + G + X Z (1) Według definicji PKB nr 3, PKB to suma dochodów właścicieli czynników produkcji. Te dochody są użyte do opłacenia podatków, T konsumowane, C oszczędane, S Y = C + S + T (2)

14 Schemat ruchu okreznego Rys. 2.2 Państwo (T G) Reszta Świata (X Z) Oxford University Press, All rights reserved. Sh Schemat ruchu okrężnego ż Sektor prywatny (S I) Rynek finansowy

15 Tożsamości rachunkowe Wszystkie trzy definicje PKB przedstawiają tą samą wielkość. (1) i (2) oznaczają C + I + G + X Z = C + S + T (3) W rezultacie (S I) + (T G) = (X Z) (4)

16 Tożsamość rachunkowa (S I) + (T G) = (X Z) (4) S I to oszczędności sektora prywatnego jeżeli S I > 0 to sektor prywatny tworzy oszczędności netto jeżeli S < I to sektor prywatny jest pożyczkobiorcą netto T G to oszczędności sektora publicznego jeżeli T > G to państwo oszczędza jeżeli T G < 0 to państwo się zadłuża X Z to bilans obrotów handlowych jeżeli X > Z to państwo exportuje więcej niż importuje jeżeli NX = X Z < 0 to import netto jest ujemny X, Z obejmuje usługi czynników produkcji poza granicami kraju Jeżeli S > I i T > G to X > Z

17 Tożsamość rachunkowa w danych Składniki PKB wg rodzaju wydatków ( , % PKB) Konsumpcja (C) Inwestycje (I) Wydatki rządowe (G) Francja 55,2 21,8 23,1 Niemcy 56,3 20,3 18,7 Wielka Brytania 64,5 17,6 19,99 Włochy 60,3 19,8 19,2 Strefa euro 56,1 21,5 20,3 Norwegia 41,9 20,6 21,4 Japonia 58,6 22,4 18,9 USA 67,6 20,8 15,3 Polska 62,2 20,5 18,4 Źródło: IMF

18 Od wydatków do dochodu osobistego do dyspozycji Fig. 2.4 Od wydatków do dochodu osobistego do dyspozycjiycji X Z Amortyzacja G I Podatki pośrednie C PKB PKN Dochód narodowy Dochód osobisty Dochód osobisty do dyspozycji

19 Od wydatków do dochodu osobistego do dyspozycji Fig. 2.4 (a) X Z G I Zaczynamy od dodania (i.e. zagregowania) wszystkich wydatków na dobra i usługi finalne wyprodukowane w kraju C

20 Od wydatków do dochodu osobistego do dyspozycji Fig. 2.4 (b) X Z Ta suma to (zgodnie z definicją) wartość PKB G I PKB C

21 Od wydatków do dochodu osobistego do dyspozycji Fig. 2.4 (c) X Z G I Amortyzacja Po odjęciu amortyzacji od PKB uzyskujemy produkt krajowy netto (PKN) PKB PKN C

22 Od wydatków do dochodu osobistego do dyspozycji Fig. 2.4 (d) X Z G I C PKB Amortyzacja PKN Podatki pośrednie Po odjęciu podatków pośrednich (np. VAT, akcyza) i dodaniu subsydiów dla przedsiębiorców otrzymujemy

23 Od wydatków do dochodu osobistego do dyspozycji Fig. 2.4 (e) X Z G I Amortyzacja Podatki pośrednie Dochód narodowy = wynagrodzenie czynników produkcji (i wartość dodana) PKB PKN Dochód C narodowy (uwzględniając ę dochód netto z zagranicy)

24 Od wydatków do dochodu osobistego do dyspozycji Fig. 2.4 (f) X Z G Dochód osobisty = dochód narodowy zyski I C PKB Amortyzacja PKN Podatki pośrednie Dochód narodowy Dochód osobisty zatrzymane (retained earnings), podatek dochodowy odo składki na ubezpieczenia społeczne + transfery na rzecz gospodarstw domowych

25 Od wydatków do dochodu osobistego do dyspozycji podatki i opłaty = dochód osobisty do dyspozycji Fig. 2.4 (g) X Z Amortyzacja G I Podatki pośrednie C PKB PKN Dochód narodowy Dochód osobisty Dochód osobisty do dyspozycji

26 Od wydatków do dochodu osobistego do dyspozycji Fig. 2.4 (h)...który może zostać skonsumowany lubzaoszczędzony zaoszczędzony. S C Dochód osobisty do dyspozycji

27 Oszczędności i inwestycje Podstawowe tożsamości Y = C + I + G + X Z Y = C + S + T S I + T G = X Z Jeżeli T = G i X = Z to S = I Jeżeli X = Z to I = Y C G Oszczędności krajowe/narodowe = oszczędności prywatne (S) + oszczędności sektora publicznego (T G) Jeżeli T < G: deficit budżetowy: oszczędności sektora publicznego są ujemne. S krajowe = S + (T G) = Y C T + T G = Y C G Jeżeli X = Z to S krajowe = I

28 Od wydatków do dochodu osobistego do dyspozycji Tożsamość rachunkowa w 2010 r. (% PKB) S I T G X Z Francja 2,6 4,8 2,2 Niemcy 8,1 2,5 5,6 Wielka Brytania 58 5,8 8,3 83 2,5 25 Włochy 1,3 2,2 3,5 Strefa euro 4,1 3,9 0,2 Szwecja 4,7 1,6 6,3 Japonia 10,3 6,7 3,6 USA 5,6 8,8, 3,2, Polska 5,2 10,6 5,4 Źródło: OECD

29 Oszczędności i inwestycje Zasób kapitału w gospodarce jest finansowany przez prywatne oszczędności gospodarstw domowych Jeżeli nie wydam dochodu na T lub C to oszczędzam... albo kupując dobra inwestycyjne, I albo lokując pieniadze na rynku finansowym (bank, obligacje, etc.) Środki te zostaną pożyczone komuś, kto będzie chciał ich użyc w celach inwestycyjnych, I Zapasy (czyli wyprodukowane ale niesprzedane dobra) wliczane są do inwestycji, I Przykład: co jeżeli nie wydam pieniędzy na kupno samochodu? Oszczędności wzrosną o PLN Niesprzedany samochód zostanie u dealera zwiększając jego zapasy (inventory). Zapasy są częścią I zatem I rośnie o PLN

30 Bilans płatniczy Bilans płatniczy (balance of payments) to rejestr transkacji ekonomicznym pomiędzy krajem a zagranicą transakcje, którym towarzyszy odpływ pieniędzy oznaczane są jako deficyt ( ) transakcje, którym towarzyszy przypływ pieniędzy do kraju oznaczane są jako nadwyżka (+) Na bilans płatniczny składa się rachunek obrotów bieżących rachunek obrotów kapitałowych i finansowych

31 Bilans płatniczy Tablica 2.8 Bilans płatniczył I. Rachunek obrotów bieżących A. Dobra i usługi 1. Dobra 2. Usługi B. Dochody międzynarodoweę 1. Płace i wynagrodzenia 2. Dochód z inwestycji C. Bieżące transery II. Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych A. Rachunek obrotów kapitałowych B. Rachunek obrotów finansowych 1. Inwestycje bezpośrednie 2. Inwestycje pośrednie 3. Inne inwestycje 4. Aktywa rezerwowe C. Błędy i opuszczenia

32 Bilans płatniczy - Rachunek obrotów bieżących Bilans płatniczył Tablica 2.8 I. Rachunek obrotów bieżących A. Dobra i usługi 1. Dobra 2. Usługi B. Dochody międzynarodoweę 1. Płace i wynagrodzenia 2. Dochód z inwestycji C. Bieżące transery II. Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych A. Rachunek obrotów kapitałowych B. Rachunek obrotów finansowych 1. Inwestycje bezpośrednie 2. Inwestycje pośrednie 3. Inne inwestycje 4. Aktywa rezerwowe C. Błędy i opuszczenia

33 Rachunek obrotów bieżących Rachunek obrotów bieżących obejmuje A. Dobra i usługi bilans handlu dobrami i usługami (balance of goods and services) np. dobra finalne, dobra pośrednie, usługi transportowe, podróże, usługi finansowe,... B. Dochody międzynarodowe saldo dochodów międzynarodowych (balance of international income) czyli dochód netto powstały za granicą (tzw. dochody pierwotne) płace i wynagrodzenia za pracę świadczoną za granicą kraju zamieszkania, zyski i odsetki (netto), ale także niektóre transfery z UE, np. Wspólna Polityka Rolna (+), część składki ( ),... C. Bieżące tranfery bilans tranferów bieżących (balance of current transfers) to płatności niezwiązane z transakcjami handlowymi lub finansowymi, (tzw. dochody wtórne) np. przekazy zarobkowe czy Europejski Fundusz Społeczny

34 Rachunek obrotów bieżących Saldo rachunku obrotów bieżących to suma sald w handlu dobrami i usługami, dochodami międzynarodowymi i tranferami bieżącymi. Określa czy państwo jest sprzedawcą (CA > 0) czy kupcem (CA < 0) szeroko zdefiniowanych dóbr i usług w wymianie międzynarodowej Interpretacja: Zgodnie z definicją, dochód narodowy brutto (DNB) może być zapisany jako Y = C + I + G + X Z Alternatywnie X Z = Y }{{} dochód (C + G + I) = Y A = CA }{{} =A,wydatki gdzie A oznacza absorbcję czyli całkowite wydatki krajowe na dobra i usługi (zarówno krajowe jak i zagraniczne) Zatem rachunek obrotów bieżących to nadwyżka dochodów nad wydatkami Jeżeli Y > A to X Z = CA > 0 i kraj jest pożyczkodawcą netto, a jeżeli Y < A to X Z = CA < 0 to jest pożyczkobiorcą netto

35 Bilans płatniczy - Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych Bilans płatniczył Tablica 2.8 I. Rachunek obrotów bieżących A. Dobra i usługi 1. Dobra 2. Usługi B. Dochody międzynarodoweę 1. Płace i wynagrodzenia 2. Dochód z inwestycji C. Bieżące transery II. Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych A. Rachunek obrotów kapitałowych B. Rachunek obrotów finansowych 1. Inwestycje bezpośrednie 2. Inwestycje pośrednie 3. Inne inwestycje 4. Aktywa rezerwowe C. Błędy i opuszczenia

36 Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych Nadwyżka lub deficyt na rachunku obrotów bieżących musi mieć swoje odzwierciedlenie w przepływach/transakcjach finansowych Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych odpowaida za bilans tych transakcji Jeżeli kraj jest pożyczkodawcą netto (nadwyżka CA) to musi następować odpływ środków finansowych (spłata istniejących zobowiązań lub pożyczki) Jeżeli kraj jest pożyczkobiorcą netto to musi następować napływ środków finansowych Bilans transakcji finansowych z resztą świata zapisan na rachunku obrotów kapitałowych i finansowych musi mieć przeciwny znak do salda na rachunku obrotów bieżących.

37 Rachunek obrotów kapitałowych Rejestruje nietypowe i rzadkie transfery finansowe umorzenia długu (prywatnego i/lub publicznego) ważne dla Polski: transfery z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności dodatkowo, transfery środków z tytułu zakupu patentów, licencji i znaków towarowych

38 Rachunek obrotów finansowych I. inwestycje bezpośrednie inwetycje kapitałowe > 10% wartości przedsiębiorstwa nieruchomości, reinwestowane zyski,... II. inwestycje portfelowe (pośrednie) inwetycje kapitałowe < 10% wartości przedsiębiorstwa obligacje, instrumenty pieniężne i pochodne,... III. pozostałe inwestycje kredyty handlowe, pożyczki/depozyty bankowe, waluty,... IV. oficjalne aktywa rezerwowe

39 Rachunek obrotów finansowych Transakcje I. III. są dokonywane przez podmioty sektora prywatnego i publicznego FA = rachunek obrotów kapitalowych i finansowych (I.-III.) Transakacje IV. są dokonywne tylko przez władze monetarne (bank centralny) Rachunek oficjalnych obrotów finansowych, OFF Zapewniają równowagę w gospodarce Dochodzi do nich jeżeli CA + FA 0 Przybierają formę interwencji walutowych W rezultacie CA + FA + OFF = 0

40 Bilans płatniczy w 2014 r. w wybranych krajach Bilans płatniczy w różnych krajach w 2014 roku (w mld USD) Strefa euro USA USA Polska Rachunek kbi bieżący ż Saldo obrotów towarowych (= ) Saldo usług (=49 37) (4937) Saldo dochodów pierwotnych (= ) Saldo dochodów wtórnych (= ) Rachunek kapitałowy (=14.3 1) Rachunek finansowy Inwestycje bezpośrednie netto (= ) ( ) Inwestycje portfelowe netto (= ) Pozostałe inwestycje (=4 0) Oficjalne aktywa rezerwowe Saldo błędów i opuszczeń

41 Interwencje walutowe Nierównowaga na rachunku obrotów bieżących musi byc skompensowana przez działania po stronie rachunku kapitałowego i finansowego przez podmioty sektora prywatnego i publicznego lub przez oficjalne interwencje władz monetarnych Przykład: kraj ma nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, np. wartość sprzedaży jest większa niż zakupów za granicą napływ pieniędza krajowego jest większy niż jego odpływ za granicę powoduje niedobór na podaży pieniądza krajowego na światowych rynkach finansowych wartość waluty rośnie - dochodzi do aprecjacji waluty

42 Interwencje walutowe - przykład Jeżeli bank centralny nie chce dopuścic do nadmiernej aprecjacji (lub chce utrzymać stały kurs walutowy) to przeprowadzi intwencję walutową sprzedaż waluty krajowej (wzrost aktywów rezerwowych i OFF < 0) spowoduje zwiększenie podaży waluty krajowej na światowych rynkach finansowych i zatrzyma aprecjację Brak interwencji OFF = 0 spowoduje aprecjację waluty i wzrost cen krajowych dóbr eksportowanych i spadek ceny dóbr importowanych spowoduje spadek CA wzrost cen aktywów krajowych spowoduje spadek transakcji finansowych i odpływ środków z kraju, wzrost FA

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 8 Wprowadzenie do części finansowej: Przypomnienie SNA, Bilans Płatniczy Tomasz Gajderowicz Agenda Eksperyment badawczy Mierniki wartości Dochodu Produktu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Zajęcia 1 Karol Strzeliński 2014 Makroekonomia I Ćwiczenia Czym różni się makroekonomia od mikroekonomii? W mikroekonomii koncentrujemy się na próbach wyjaśnienia zjawisk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Plan wykładu

Wykład 2. Plan wykładu Wykład 2 Rachunki narodowe Plan wykładu 1. Pomiar dochodu w gospodarce otwartej 2. Bilans płatniczy 3. Rachunki dochodu i bilans płatniczy 4. Kryzys europejski 5. Globalne nierównowagi 1 1. Pomiar dochodu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia

Makroekonomia 1 - ćwiczenia Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 1 Kontakt mklobuszewska@wne.uw.edu.pl Strona: http://coin.wne.uw.edu.pl/mklobuszewska Dyżur: poniedziałki? Zasady zaliczenia Ćwiczenia to

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2016 Bilans płatniczy Czynniki wpływające na inflację 2 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Podstawowe zależności ekonomiczne 3 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Struktura

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 8 SNA Tomasz Gajderowicz Agenda Racjonalność i dobór miar w ekonomii Mierniki wartości Dochodu Produktu Inflacji Rachunek dochodu narodowego Bilans płatniczy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 6

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 6 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 6 Wstęp do Makroekonomii Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Po co jest Makroekonomia? Model makroekonomiczny Film SNA Kartkówka 2 Po co zajmować się makroekonomią?

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością. Makroekonomia - zajmuje się współzależnościami pomiędzy wielkimi agregatami, takimi jak: dochód

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Dr Gabriela Grotkowska Plan wykładu 2. Rachunek dochodu narodowego w gospodarce zamkniętej i otwartej (SNA) Tożsamość

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran ZAJĘCIA 3

Makroekonomia I. Jan Baran ZAJĘCIA 3 Makroekonomia I Jan Baran ZAJĘCIA 3 Podstawowe pojęcia kurs walutowy Kurs walutowy (exchange rate) jest to cena waluty jednego kraju wyrażona w walucie innego kraju: 0.73 EUR / USD EUR / USD 1.35 Kurs

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy

Makroekonomia 1. Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy Makroekonomia 1 Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy Plan wykładu 3. Bilans płatniczy Definicja Zasady księgowania transakcji Struktura bilansu Polski bilans płatniczy Kurs walutowy Systemy kursowe

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Zasady Zaliczenia:

Zasady Zaliczenia: Barbara Bobrowicz Zasady Zaliczenia: bbobrowicz@wne.uw.edu.pl http://coin.wne.uw.edu.pl/bbobrowicz/ Dyżur: czwartek 18:20 s.409 -Przedmiotu: 90% oceny z egzaminu 10% oceny z ćwiczeń -Ćwiczeń : 30% 1sze

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 12: Pomiar aktywności gospodarczej. Podstawowe zależności.

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 12: Pomiar aktywności gospodarczej. Podstawowe zależności. Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 12: Pomiar aktywności gospodarczej. Podstawowe zależności. Plan wykładu 12 Elementarz makroekonomisty Ruch okrężny kluczowe rynki wiążące podmioty w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1 Gospodarka otwarta i bilans płatniczy 1 Gospodarka otwarta to taka gospodarka, która uczestniczy w handlu międzynarodowym (handlu dobrami i kapitałem). Jej przeciwieństwem jest gospodarka zamknięta, czyli

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Bilans płatniczy i rynek walutowy, Karol Strzeliński 1 Autarkia a gospodarka otwarta rynek dóbr finalnych I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych C

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz

Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz Tomasz Gajderowicz Agenda Kartkówka Pieniądz Co to jest Inflacja? Zadania Agregaty pieniężne M0 = H = C (gotówka w obiegu) + R (rezerwy) M1 = C + D (wkłady na żądanie)

Bardziej szczegółowo

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Jacek Kocerka / Departament Statystyki Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Łódź / 18 października 2013 Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A MAKROEKONOMIA II KATA RZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROKONOMIAII Organizacja zajęć Zasady zaliczenia Struktura wykładu Podręcznik ORGANIZACJA ZAJĘĆ Wykładowca dr hab. Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Stanowi sumaryczne i uporządkowane zestawienie wszystkich transakcji, które rezydenci danego kraju zawarli z nierezydentami w określonym czasie.

Stanowi sumaryczne i uporządkowane zestawienie wszystkich transakcji, które rezydenci danego kraju zawarli z nierezydentami w określonym czasie. BILANS PŁATNICZY BILANS PŁATNICZY Stanowi sumaryczne i uporządkowane zestawienie wszystkich transakcji, które rezydenci danego kraju zawarli z nierezydentami w określonym czasie. strumień transakcji rok/kwartał

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO. Edyta Ropuszyńska- Surma

RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO. Edyta Ropuszyńska- Surma RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO Edyta Ropuszyńska- Surma Gospodarka narodowa Gospodarka narodowa - całokształt działalności gospodarczej (produkcja, podział, obieg, konsumpcja) prowadzonej na terytorium danego

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy

Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Dr Gabriela Grotkowska Plan wykładu 2. Rachunek dochodu narodowego w gospodarce zamkniętej i otwartej (SNA) Tożsamość

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Rachunek dochodu narodowego Dr Gabriela Przesławska. Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych

Makroekonomia. Rachunek dochodu narodowego Dr Gabriela Przesławska. Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Makroekonomia. Rachunek dochodu narodowego Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Makroekonomia. Podstawowe zagadnienia makroekonomiczne Makroekonomia bada sposób działania

Bardziej szczegółowo

SNA - Jarosław Górski pomoce dydaktyczne do makroekonomii

SNA - Jarosław Górski pomoce dydaktyczne do makroekonomii Zajęcia 2. SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ (SNA) I. Ruch okrężny model gospodarki narodowej RUCH OKRĘŻNY model gospodarki pokazujący w sposób uproszczony przepływy zasobów pieniężnych (finansowych) i rzeczowych

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Definicja bilansu płatniczego Bilans płatniczy - zapis wszystkich transakcji dokonywanych przez rezydentów danego kraju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD IV PIENIĄDZ Równowaga na rynku dóbr w gospodarce zamkniętej Pieniądz i polityka pieniężna WYKŁAD IV PIENIĄDZ Równowaga na rynku dóbr w gospodarce zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej

Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej WYKŁAD 8 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska Wykład 8 Rachunek

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA w zadaniach

MAKROEKONOMIA w zadaniach Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych MAKROEKONOMIA w zadaniach Makroekonomiczne mierniki gospodarki Wprowadzenie 1 Zależności makroekonomiczne w dwupodmiotowym modelu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 3 Inflacja Karol Strzeliński 1 Inflacja Wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr, usług (i czynników produkcji) w jakimś okresie czasu. Stopa inflacji to wzrost wyrażony

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz

Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz Makroekonomia I ćwiczenia 4 Pieniądz Tomasz Gajderowicz Agenda Pieniądz Co to jest Inflacja? Zadania Mechanizm mnożnikowy pieniądza NOWE! Literki, Literki, Literki CU, C gotówka w obiegu R rezerwy utrzymywane

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/37 Plan wykładu: Model klasyczny małej gospodarki otwartej Przepływy dóbr

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia, Makrokonomia II, 4/11 października 2017

Ćwiczenia, Makrokonomia II, 4/11 października 2017 Ćwiczenia, Makrokonomia II, 4/11 października 2017 1. W gospodarce zamkniętej Francia produkowane i konsumowane są trzy produkty: Camembert, bagietki i czerwone wino. W poniższej tabeli przedstawiono ceny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE 6.9.2014 L 267/9 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia: nauka o gospodarce jako całości system naczyń połączonych Podstawowe problemy makroekonomiczne: 1. Roczna stopa inflacji. 2.

Makroekonomia: nauka o gospodarce jako całości system naczyń połączonych Podstawowe problemy makroekonomiczne: 1. Roczna stopa inflacji. 2. RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO Makroekonomia: nauka o gospodarce jako całości system naczyń połączonych Podstawowe problemy makroekonomiczne: 1. Roczna stopa inflacji. 2. Bezrobocie. 3. Wzrost gospodarczy.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2017 Kursy i rynki walutowe - synteza Rodzaje notowań 2 Pośrednie liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadającego na jednostkę pieniądza krajowego 0,257 PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 czerwca Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br.

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 czerwca Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 217 Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br. Według danych NBP w I kw. 217 r. na rachunku obrotów bieżących odnotowano

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 214 W I kw. 214 r. dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W I kw. 214 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 1. Tomasz Gajderowicz

Makroekonomia I ćwiczenia 1. Tomasz Gajderowicz Makroekonomia I ćwiczenia 1 Tomasz Gajderowicz Agenda Struktura organizacyjna przedmiotu Zasady zaliczenia ćwiczeń Szczegółowy program O czym jest makroekonomia SNA Zadania Struktura organizacyjna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Adam Narkiewicz Makroekonomia I. Temat 1: Rachunek dochodu narodowego. Ruch okręŝny jest podstawowym modelem działania gospodarki:

Adam Narkiewicz Makroekonomia I. Temat 1: Rachunek dochodu narodowego. Ruch okręŝny jest podstawowym modelem działania gospodarki: Adam Narkiewicz Makroekonomia I Temat 1: Rachunek dochodu narodowego Ruch okręŝny jest podstawowym modelem działania gospodarki: Wewnętrzny pierścień to strumień realny, zewnętrzny to strumień pienięŝny.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wykład 14: Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej. Gabriela Grotkowska

Wykład 14: Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 14: Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej Gabriela Grotkowska O czym

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Gospodarka otwarta

Makroekonomia II Gospodarka otwarta Makroekonomia II D R A D A M C Z E R N I A K S Z K O Ł A G Ł Ó W N A H A N D L O W A W W A R S Z A W I E K A T E D R A E K O N O M I I I I 2 WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W GOSPODARCE OTWARTEJ Eksport netto

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Rachunek dochodu narodowego

Makroekonomia Rachunek dochodu narodowego Makroekonomia Rachunek dochodu narodowego Gospodarka narodowa Gospodarka narodowa - całokształt działalności gospodarczej (produkcja, podział, obieg, konsumpcja) prowadzonej na terytorium danego państwa.

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki Tomasz Poskrobko Produkt krajowy brutto (PKB) wartość rynkową wszystkich finalnych dóbr i usług produkowanych w kraju w danym okresie PKB od strony popytowej

Bardziej szczegółowo

Przepływy kapitału krótkoterminowego

Przepływy kapitału krótkoterminowego Wykład 6 Przepływy kapitału krótkoterminowego Plan wykładu 1. Fakty 2. Determinanty przepływów 3. Reakcja na duży napływ kapitału 1 1. Fakty 1/5 Napływ kapitału do gospodarek wschodzących (mld USD) 1.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie Interwencje banku centralnego Wpływ na podaż pieniądza

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Model Keynesa: wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za: Ćwiczenia: Makroekonomia I Prowadzący: Łukasz Goczek WWW: http://coin.wne.uw.edu.pl/lgoczek E-mail: lgoczek@wne.uw.edu.pl Dyżur: poniedziałek 14:00-14:55, sala 409-10 I. Cel zajęć Celem ćwiczeń prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej

Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej Bilans płatniczy i rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej WYKŁAD 8 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska Wykład 8 Rachunek

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe

Zadania powtórzeniowe Zadanie 1. Jakie argumenty przemawiają na rzecz twierdzenia o niedoskonałości PKB (i pochodnych), jako mierników poziomu życia mieszkańców? Zadanie 2. PNB Zasiedmiogórogrodu w cenach rynkowych wynosi 400

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 31 marca W IV kw r. spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 31 marca W IV kw r. spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 31 marca 214 W IV kw. 213 r. spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W IV kw. 213 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił deficyt

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Polityka fiskalna

Makroekonomia II Polityka fiskalna Makroekonomia II Polityka fiskalna D R A D A M C Z E R N I A K S Z K O Ł A G Ł Ó W N A H A N D L O W A W W A R S Z A W I E K A T E D R A E K O N O M I I I I 2 MIERNIKI RÓWNOWAGI FISKALNEJ wykład I Co składa

Bardziej szczegółowo