Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie. Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie. Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW"

Transkrypt

1 Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW 1

2 Odnawialne źródła energii (OZE) Odnawialne źródła energii - źródła energii, których zasoby same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie. 2

3 Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim surowce kopalne: - węgiel kamienny, - węgiel brunatny, - torf, - ropa naftowa, - gaz ziemny. 3

4 Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest - energia spadku wody Pozostałe źródła odnawialne (wykorzystywane na mniejszą skalę) : - energia słoneczna, - energia wiatru, - biomasa, - biogaz, - energia pływów morskich, - energia geotermalna - i inne. 4

5 Energia słoneczna Potencjalne zasoby energii promieniowania słonecznego na terenie Polski szacuje się na l 200 kwh/m2 w skali roku. W normalnych warunkach przyjmuje się, że dla jednej osoby potrzeba dziennie litrów wody o temperaturze 45 C. Odpowiada to zużyciu energii około 1,2-2 kwh na osobę dziennie lub kwh na osobę w skali całego roku. 5

6 Energia słoneczna Najczęściej stosowanymi sposobami użytkowania energii słonecznej jest przetworzenie jej w energię cieplną w kolektorach cieczowych lub powietrznych oraz w ogniwach fotowoltaicznych na energię elektryczną. 6

7 Koszt wytwarzania energii cieplnej w kolektorze słonecznym kształtuje się w zależności od wielkości instalacji, od 30 do 46 zł/gj, co jest wielkością interesującą w kontekście kosztów 1 GJ pozyskiwanego z systemu ciepłowniczego, energii elektrycznej, oleju opałowego i gazu ziemnego. Koszty wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej na obecnym etapie rozwoju technologii solarnej są zbyt wysokie, aby mogły znaleźć szersze zastosowanie. 7

8 Słoneczne instalacje grzewcze Kierunki wykorzystania słonecznych instalacji grzewczych w Polsce a) przygotowanie ciepłej wody użytkowej - w domach jednorodzinnych (w tym w zabudowaniach wiejskich), - w domach wielorodzinnych i blokach mieszkalnych, - w domkach letniskowych, hotelach, pensjonatach i schroniskach, b) przygotowanie ciepłej wody technologicznej, - w zakładach produkcyjnych, - w gospodarstwach wiejskich, 8

9 Słoneczne instalacje grzewcze Kierunki wykorzystania słonecznych instalacji grzewczych w Polsce c) podgrzewanie powietrza w suszarniach rolniczych, d) podgrzewanie podłoża w szklarniach i tunelach foliowych, e) ogrzewanie budynków - pasywne (rozwiązania architektoniczne), - aktywne (z rozbudowanym układem akumulacyjnym). 9

10 Słoneczne instalacje grzewcze Jednofunkcyjna instalacja słoneczna z aktywnym obiegiem bezpośrednim 10

11 Słoneczne instalacje grzewcze Dwufunkcyjna instalacja słoneczna z aktywnym obiegiem pośrednim (wspólny zbiornik) 11

12 Słoneczne instalacje grzewcze Wielofunkcyjna instalacja słoneczna z aktywnym obiegiem pośrednim (wspólny zbiornik) w domu jednorodzinnym 12

13 Gdzie można umieszczać kolektory słoneczne? Przeważnie kolektory słoneczne umieszczamy na: dachach domów, stosunkowo rzadko na elewacjach. Także jako konstrukcje wolnostojące, na działkach. (Tego typu rozwiązania mają sens wtedy, kiedy posiadamy dość spory teren, a w pobliżu nie ma drzew czy zabudowań.) Najlepiej jest zorientować powierzchnię kolektora w kierunku południowym natomiast optymalna wartość kąta nachylenia kolektora powinna wynosić ok st. C. 13

14 Słoneczne instalacje grzewcze Słoneczna instalacja grzewcza małych rozmiarów 14

15 Słoneczne instalacje grzewcze Słoneczna instalacja grzewcza średnich rozmiarów 15

16 Słoneczne instalacje grzewcze Determinanty wydajności słonecznych instalacji grzewczych Dostępne zasoby energii słonecznej (przy zoptymalizowanej ekspozycji kolektorów zasoby energii słonecznej znane są co do rozkładu w ciągu roku i nie różnią się istotnie na terenie Polski 1000 kwh/m 2 7 % w ciągu roku na płaszczyźnie poziomej) Rozmiary instalacji (w polskich warunkach klimatycznych za racjonalne przyjmuje się dla kolektorów płaskich: 1,5 3,0 m 2, a dla próżniowych kolektorów tubowych: 1,2 1,6 m 2 powierzchni w przeliczeniu na 100 dm 3 dziennego zapotrzebowania ciepłej wody) Charakterystyka obciążenia instalacji (jest związana z typem obiektu negatywnym przykładem jest szkoła z brakiem obciążenia w soboty i niedziele oraz postojem w lipcu i sierpniu) 16

17 Słoneczne instalacje grzewcze Symulowane efekty energetyczne pracy małej instalacji słonecznej (6 m 2 / 200 dm 3 ) ok kwh w roku 17

18 Jak dobrać kolektor? W zależności od ilości osób w gospodarstwie Ilości wody zużywanej przez osobę na dobę Optymalnie dobrana instalacja powinna pokryć 50-60% rocznego zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Dla wysokiej klasy kolektorów próżniowych można przyjąć, że na jedną osobę powinno przypadać 0,8 m2 powierzchni czynnej absorbera, absorber kolektora płaskiego musi być prawie 1,5 do 2 razy większy od absorbera kolektora próżniowego. 18

19 Jaki dobrać kolektor? Cel zastosowania Kolektory płaskie ciepła woda użytkowa Kolektory próżniowe jako instalacja wspomagająca układ centralnego ogrzewania lub jeśli maja pracować w skojarzeniu z pompą ciepła 19

20 Słoneczne instalacje grzewcze Koszt słonecznego systemu grzewczego w inwestycjach rzeczywistych to PLN/m 2 powierzchni kolektorów (np. średnio 2600 PLN /m 2 ) 20

21 Przykład Zestaw przeznaczony do ogrzewania ciepłej wody użytkowej dla 4 osób. W skład zestawu wchodzą: kolektor próżniowy o powierzchni aktywnej 3,22 m2 zbiornik 250L, z dwiema wężownicami (ogrzewany również piecem) kontroler pracy urządzenia pompa cyrkulacyjna zawór bezpieczeństwa naczynie rozprężne Cena ok zł brutto 21

22 Adresy Firm Przedsiębiorstwo Naukowo- Techniczne CIBET Sp. z o.o. Al. Krakowska Warszawa tel.: POLSKA EKOLOGIA Sp. z o.o Warszawa ul. Chełmżyńska 180 STIEBEL ELTRON POLSKA Sp. z o.o. Ul. Instalatorow Warszawa tel. 022/ VIESSMANN Sp. z o.o. FALTERM s.c Łomianki, Sadowa, ul. Kolejowa 334 A tel. (+48) /71/72 22

23 BIOMASA-DEFINICJE Biomasa substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także inne części odpadów, które ulegają biodegradacji. Biopaliwo biomasa, która została przygotowana do wykorzystania w celach energetycznych. Przetwarzanie biomasy w celach energetycznych może odbywać się metodami: fizycznymi, chemicznymi, biochemicznymi. 23

24 Biomasa w zależności od stopnia przetworzenia surowce energetyczne pierwotne drewno, słoma, rośliny energetyczne surowce energetyczne wtórne odpady organiczne, osady ściekowe surowce energetyczne przetworzone biogaz, bioetanol, biometanol 24

25 Biomasa w zależności od kierunku pochodzenia biomasa pochodzenia leśnego biomasa pochodzenia rolnego odpady organiczne 25

26 Biomasa BIOPALIWA STAŁE drewno opałowe: zrębki, trociny, ścinki, wióry, brykiety, pozostałości z rolnictwa: słoma zbóż, rzepaku i traw osady ściekowe odwodnione, rośliny energetyczne trawiaste i drzewiaste inne, w tym makulatura BIOPALIWA GAZOWE biogaz rolniczy, biogaz z fermentacji odpadów przetwórstwa spożywczego, biogaz z fermentacji osadów ściekowych, biogaz/ gaz wysypiskowy gaz drzewny BIOPALIWA CIEKŁE biodiesel-paliwo rzepakowe etanol metanol paliwa płynne z drewna: biooleje. 26

27 Potencjalne zasoby energetyczne biomasy można podzielić na dwie grupy: 1.Plantacje roślin uprawnych z przeznaczeniem na cele energetyczne (np. kukurydza, rzepak, topinambur, wierzba, lasy szybkorosnące), 2.Organiczne pozostałości i odpady: a) pozostałości roślin uprawnych, b) odpady powstające przy produkcji i przetwarzaniu produktów roślinnych, c) odpady zwierzęce d) organiczne odpady komunalne 27

28 Rośliny energetyczne Za rośliny energetyczne uważać należy te rośliny, które w naszych warunkach klimatycznych i glebowych charakteryzuję się wysoką wydajnością z ha, przekraczającą np ton suchej masy z ha (tsm/ha) oraz możliwością dużej produkcji danego paliwa stałego, ciekłego czy gazowego z tony suchej masy. 28

29 1) DRZEWA Plantacje drzew do pozyskania surowca energetycznego (energetyczne) zakładane są z gatunków szybko odnawiających się z odrośli. - topole - robinia akacjowa - wierzba 2) ROŚLINY ENERGETYCZNE NIE ZDREWNIAŁE -buraki - kukurydza - topinambur - trawy - spartina preriowa - miskant olbrzymi - miskant cukrowy - ślazowiec pensylwański 29

30 Biomasa przetworzona - Zrębki Zrębki cząstki drewna o wymiarach mieszących się w granicach od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów, powstające w wyniku rozdrabniania drewna za pomocą maszyn zrębkujących. 30

31 Zrębki opałowe można wyrabiać z drewna iglastego i liściastego wszystkich rodzajów. Wilgotności zrębków nie normalizuje się. Wymiary zrębków opałowych określa granica do 50 mm, przy czym zasadnicza frakcja (nie mniej niż 90 %) nie powinna przekraczać 40 mm. Zrębki drzewne są produkowane: podczas pierwszego trzebienia drzewostanów, wierzchołków i innych pozostałości po wyrębach, podczas obrabiania kłód w tartakach, na szyborosnących plantacjach wierzby, z odpadów drzewnych w dużych zakładach przetwarzających drewno. 31

32 Zalety zrębków: dostępne lokalnie ich produkcja korzystnie wpływa na lokalny rynek pracy tańsze od peletów Wady zrębków: wymagają dużo miejsca do składowania trudno uzyskać wysoką, jednorodną jakość utrzymanie systemu wymaga więcej pracy 32

33 Pellety Pellet jest to bardzo wydajne paliwo powstające przez przerób biomasy. Produkowany jest w 100% z naturalnych składników, tj. wióry, trociny, słoma zbóż, słoma rzepaku, rośliny energetyczne, przy zastosowaniu pras o bardzo dużym ciśnieniu zgniatania. Dzięki temu energii zawarta w pierwotnym surowcu zostaje silnie zagęszczona, dając paliwa o bardzo dobrych właściwościach energetycznych, kaloryczne, zawierające minimalne ilości popiołu. Podczas spalania pelletu z biomasy mamy do czynienia z tzw. zerową emisją CO 2. 33

34 Brykiety Brykiet to rozdrobniony na trociny surowiec drzewny suszony do wilgotności ok. 10%, a następnie poddawany wysokiemu ciśnieniu w tzw. brykieciarce. Wytwarza się przy tym duża temperatura, która powoduje rozpuszczanie naturalnych żywic, które następnie stygnąc pomagają wiązać zbity przez urządzenie surowiec. Brykiet jest bardzo wygodny w użyciu, jego wartość opałowa odpowiada wartości opałowej węgla i jest niemal dwukrotnie wyższa od dostępnego ogólnie drewna opałowego (15-17 MJ/kg). Jednak w warunkach domowych (dla własnych celów) wytwarzanie brykietu mija się z celem, gdyż koszt maszyn (rozdrabniarka, suszarnia, brykieciarka) jest bardzo wysoki (od kilkudziesięciu tysięcy złotych). Brykiet ma jeszcze jedną istotną zaletę. W procesie spalania powstaje bardzo mała ilość popiołu. Nie ma jednak problemu z zagospodarowaniem i tych resztek. Można je bowiem wykorzystać do nawożenia. 34

35 35

36 Porównanie Brykiety Pelety Zrębki Zawartość wilgoci Do 12 % 8 12 % % Zawartość popiołu Do 4 % Do 1,5 % 0,3 2,2 % Wartość opałowa 19,2 MJ/kg 18 MJ/kg 6-16 MJ/kg Koszt wytworzenia Ok. 300 zł/t zł/t Ok. 360 zł/ha przy zbiorze jednorocznych pędów Ok zł/ha przy zbiorze dwu- i trzyletnich pędów wierzby Cena sprzedaży zł/t Ok. 600 zł/t Ok. 200zł/t Wydajność linii kg/h kg/h kg/h 36

37 ENERGETYKA WIATROWA Zaletami energii wiatrowej są : Odnawialność energetyczna Niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii Rozproszenie i dekoncentracja źródeł wytwarzających energie elektryczną 37

38 Wadami energii wiatrowej są : Wysokie koszty inwestycyjne Niska przewidywalność produkcji energii Niskie wykorzystanie mocy zainstalowanej Trudność z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej Trudności lokalizacyjne ze względu na ochronę krajobrazu i ochronę dróg przelotu ptaków 38

39 Oszacowania ogólne np. strefy energetyczne wiatru w Polsce (Lorenc, H., 2000) Warstwa klimatyczna 39

40 "biogaz" - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów. ŹRODŁA BIOGAZU gnojowica, gnojówka, obornik, pomiot kurzy, odpadki roślinne, ścieki z zakładów przetwórstwa spożywczego: rzeźni, mleczarni, przetwórstwa mięsnego, osady ze ścieków komunalnych, wysypiska. 40

41 Skład biogazu 55-80% metan, 20-45% CO 2, siarkowodór, azot, tlen, wodór Biogaz 65% metanu -23 MJ/m 3 (19,8-23,4 MJ/m 3 ) 38 % energii chemicznej zostaje zamienione na energię elektryczną 52 % na ciepło 41

42 KORZYŚCI 1. Ograniczenie emisji metanu 2. Ograniczenie emisji podtlenku azotu 3. Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych 4. Redukcja emisji odorów 5. Zmniejszenie zagrożenia sanitarnego 6. Poprawa jakości gnojowicy jako nawozu 7. Produkcja energii odnawialnej 8. Zmniejszenie efektu cieplarnianego 9. Zmniejszenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu 10. Rozwiązanie problemu odpadów organicznych 42

43 Koszt komory fermentacyjnej o pojemności 460 m 3 wynosi od , a całkowite nakłady wynoszą od do ( ) Okres zwrotu wynosi 7,7 lat (wg.łukasz Kaleciński Ecofys Polska sp. zo.o.) Efektywność produkcji biogazu ograniczona jest przez szereg czynników: 1. Stosunkowo wysoki koszt inwestycji, 2. Produkcja biogazu jest największa w lecie, potrzeby energetyczne są najmniejsze, 3. Proces wytwarzania biogazu jest trudny technologicznie, 4. Wysokie zmiany temperatury otoczenia, 5. Duże rozdrobnienie gospodarstw. 43

44 Efektywność produkcji biogazu ograniczona jest przez szereg czynników: 1. Stosunkowo wysoki koszt inwestycji, 2. Produkcja biogazu jest największa w lecie, potrzeby energetyczne są najmniejsze, 3. Proces wytwarzania biogazu jest trudny technologicznie, 4. Wysokie zmiany temperatury otoczenia, 4. Duże rozdrobnienie gospodarstw. 44

45 Energia wnętrza Ziemi Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach, parze wodnej oraz wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta jest pozostałością po procesach formowania się planety i pochodzi z nadal trwającego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. 45

46 Rodzaje źródeł geotermalnych W zależności od temperatury wyróżniamy źródła: zimne do 20 st. C ciepłe, zwane też niskotemperaturowymi od 20 do 35 st. C gorące, czyli średniotemperaturowe od 35 do 80 st. C bardzo gorące, inaczej wysokotemperaturowe od 80 do 100 st. C przegrzane powyżej 100 st. C Courtesy of DOE/NREL 46

47 Pompy ciepła Pompy ciepła to urządzenia, które umożliwiają pozyskiwanie i użytkowanie ciepła niskotemperaturowego, pochodzącego z takich źródeł jak powietrze, woda czy gleba, a także ciepła odpadowego, powstającego w procesach produkcyjnych czy też podczas klimatyzowania pomieszczeń. Pompa ciepła składa się z: parownika, sprężarki, kondensatora, Courtesy of DOE/NREL zaworu rozprężającego. 47

48 Zastosowania pomp ciepła Pompy ciepła są coraz częściej wykorzystywane w budynkach mieszkalnych i publicznych, trochę rzadziej znajdują natomiast zastosowanie w przemyśle, gdzie służą głównie do produkcji pary, jak również do suszenia, odparowywania i destylacji. 48

49 Ilość energii cieplnej uzyskanej z pompy ciepła jest 4 razy większa od tej samej energii uzyskanej z prądu elektrycznego (ok. 25 zł/gj) 49

50 Zalety energii wnętrza Ziemi koszty eksploatacji niezależne od cen nośników energii, nieszkodliwość dla środowiska, niższy niż w ciepłowniach konwencjonalnych koszt jednostkowy pozyskiwania ciepła, opiera się na surowcu odnawialnym, powszechność występowania źródła energii, możliwość decentralizacji, czyli pozyskiwania surowca w pobliżu użytkownika, co zmniejsza straty związane z przesyłaniem energii na odległość i zwiększa niezależność społeczności lokalnych, niezależność od zmiennych warunków pogodowych i klimatycznych 50

51 Wady energii wnętrza Ziemi Efektem ubocznym korzystania z energii geotermalnej może być: zanieczyszczenie atmosfery, wody i gleby przez szkodliwe gazy i minerały, np. przez niebezpieczny w wysokich stężeniach dla zdrowia siarkowodór (H 2 S), czy radon będący produktem rozpadu radioaktywnego uranu; możliwości wykorzystania ograniczają się do obszarów występowania wód geotermalnych; problemem może być korozja instalacji; złoża geotermalne mogą się przemieścić ( uciec z miejsca eksploatacji). Courtesy of DOE/NREL 51

52 Koszty energii z paliw konwencjonalnych wykorzystywanych w gospodarstwie Nośnik energii Cena za jednostkę nośnika Koszt 1 GJ energii [zł] Energia elektryczna 0,35 zł/kwh 97,22 Węgiel kamienny 530 zł/t 22,08 Olej Napędowy 4,15 zł/l=4,90 zł/kg 111,36 Benzyna 4,20 zł/l=5,60 zł/kg 147,37 Gaz propan-butan Ok. 4 zł/kg 88,5 52

53 Nośnik energii Wartość opałowa Cena Koszty pozyskani a Koszt 1 GJ energii Słoma 12 MJ/kg 120 zł/t zł/gj Energia elektryczna Węgiel kamienny 3,6MJ/kWh 35 gr/k Wh ,22 zł/gj 24 MJ/kg 530zł/t ,08 zł/gj Drewno 16 MJ/kg ok. 90 zł/t 5,63 zł/gj Pompa ciepła Kolektor słoneczny Ok. 25 zl/gj 30 do 46 zł/gj 53

54 Instytucje zajmujące się OZE w Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A Gdańsk, ul. Budowlanych 31 tel. (58) , fax (58) ; Ekoenergia Cieszyn Cieszyn, ul. Bobrecka 29 tel. (33) , fax (33) ; Polsce Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC/IBMER Warszawa, ul. Rakowiecka 32; Gdańsk, ul. Reduta Żbik 5 tel/fax (22) ; tel. (58) Fotovoltaika Polska PVPL Warszawa, ul. Koszykowa 75 tel/fax (22) ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE Katowice, ul. Wierzbowa 11; Kraków, ul. Mickiewicza 30 tel/fax (32) ; (12) , Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Zakład Energii Odnawialnej Kraków 65, skr. poczt. 49, ul Wybickiego 7, tel/fax (12) ; Instytut na rzecz Ekorozwoju Warszawa ul. Nabielska 15 lok. 1 tel. (22) , fax (22) Krajowa Agencja Poszanowania Energii Warszawa, ul. Mokotowska 35 tel. (22) , fax (22) ; 54

55 Polska Izba Biomasy Warszawa, ul. Smocza 26 tel. (22) ; Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, ul. Gotarda 8 tel. (22) , fax (22) ; Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, Al. Wojska Polskiego 154 tel. (91) , fax (91) ; Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM ul. Rakowiecka32, Warszawa tel. (22) , fax (22) ; Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES-ISES Warszawa, ul. Świętokrzyska 21 tel. (22) ; Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej Gdańsk, ul. Arkońska 54 tel/fax (58) ; Polski Związek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska Katowice, Modelarska 9A; Warszawa, ul. Klonowa 6 tel. (32) , fax (32) ; tel. (22) , fax (22) Stowarzyszenie Biomasa na rzecz rozwoju Euroregionu Pomerania Szczecin, ul. 5 Lipca 32B tel/fax (91) ; 55

56 Stowarzyszenie Energii Odnawialnej Warszawa, ul. Ogrodowa 59a tel. (22) , , fax (22) ; Śląski Związek Gmin i Powiatów Katowice, ul. Stalmacha 17 tel. (32) , fax (32) ; Towarzystwo Elektrowni Wodnych Reda, ul. Piaskowa 18 tel/fax (58) Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Grudziądz, ul. Rybacka 14 tel. (56) , fax (56) Związek Miast i Gmin Polskich Gdańsk, ul. Długi Targ 11/12 tel. (58) , fax (58) ; Czasopisma: - Czysta Energia - Ciepł. Ogrzew. Wentyl. - Polska Energetyka Słoneczna Strony www: www. ure.gov.pl 56

57 Czasopisma: - Czysta Energia - Ciepł. Ogrzew. Wentyl. - Polska Energetyka Słoneczna Strony www: www. ure.gov.pl 57

58 Dziękuję za uwagę 58

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=316&id_g=2343 683 W podziale

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Biomasa własna, z neutralnym bilansem CO2, możliwa do magazynowania

Biomasa własna, z neutralnym bilansem CO2, możliwa do magazynowania Biomasa własna, z neutralnym bilansem CO2, możliwa do magazynowania Kopalne nośniki energii stanowią dzisiaj 80% w globalnym koszyku energii. Na energie odnawialne przypada zaledwie 15%, reszta na energię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOGAZU NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU

POZYTYWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOGAZU NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU POZYTYWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA BIOGAZU NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU Dariusz FUKSA, Ewa CISZYŃSKA, Paulina ŁYKO Streszczenie: W artykule przedstawiono ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania biogazu.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

w budownictwie niskoenergetycznym

w budownictwie niskoenergetycznym jacek zimny Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym polska geotermalna asocjacja akademia górniczo-hutnicza wydawnictwa naukowo-techniczne Seria wydawnicza PROBLEMY EKOENERGETYKI I

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl CNG/LNG (metan sprężony/metan skroplony schłodzony) zastosowanie i perspektywy rozwoju. Transport drogowy LNG Gaz ziemny.

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE P R O D U K T P R O G R A M R Y N E K IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna jesień i zima Ciepło to miła atmosfera w domu, szczególnie wtedy, gdy za oknem pada deszcz lub panują minusowe temperatury. Gdy jest

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych Zrównoważona produkcja biogazu Informator dla rolników ekologicznych Autorzy Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) We współpracy z Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE Jan POPCZYK Program IERE. 13 czerwca 2008 1 1 IERE widziane przez pryzmat

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI PURE project on urban reduction of eutrophication Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo