Case Study Ekooszczedni.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Case Study Ekooszczedni.pl"

Transkrypt

1 Case Study Ekooszczedni.pl Jarosław Kozłowski, ENERGA SA Tomasz Karwatka, Divante Divante Sp. z o.o. ul. Kościuszki Wrocław NIP: KRS:

2 Cel i strategia Celem projektu była promocja wizerunku Grupy ENERGA jako firmy ekologicznej, lidera w dziedzinie produkcji zielonej energii oraz eksperta w dziedzinie dostarczania rozwiązao pozwalających oszczędzad energię i inne media użytkowe w domu. Grupą docelową były osoby młode i w średnik wieku, budujące lub posiadające własny dom. Te osoby są potencjalnymi partnerami Grupy ENERGA ze względu na realne korzyści, które może przynieśd im racjonalne podejście do zagadnieo związanych z energią w domu i wokół niego. Serwis miał także na celu poszerzenie postrzegania ENERGI z dostawcy energii elektrycznej, do dostawcy kompleksowych rozwiązao cechujących się efektywnością, ekonomicznością i ekologicznością do domu, przed wprowadzeniem przez spółkę oferty pakietu usług Energetyczny Dom. Pakiet Energetyczny Dom pozwala stworzyd ekologiczną mikroelektrownię w domu, z wykorzystaniem przydomowych źródeł odnawialnych, takich jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, turbiny wiatru czy ogniwa fotowoltaiczne. W ten sposób klient poza zapewnieniem sobie energii elektrycznej i cieplnej otrzymuje też możliwośd odsprzedaży z zyskiem energii do sieci ENERGI. Internet wybrano jako medium zapewniające maksymalne zaangażowanie ze strony konsumenta. Taki też musiał byd opracowywany projekt. Przyjęto taktykę znalezienia i wykorzystania niszy. W Sieci istnieje już kilka silnych portali skierowanych do osób budujących i remontujących. Konkurowanie z nimi byłoby bezcelowe gdyż swoją pozycję budują latami i opierają na niej cały model biznesu. Można natomiast stworzyd swego rodzaju niszowy portal budowlany, którego treśd będzie doskonałym uzupełnieniem treści znanych portali. Narodziła się koncepcja stworzenia serwisu skierowanego ściśle na informowanie o energooszczędnym, a przez to ekologicznym budowaniu. Koncepcja zakładała także zaangażowanie użytkowników w tworzenie i rozbudowę wortalu. Interesująca wydała się koncepcja stworzenia swego rodzaju bazy wiedzy (wiki) dotyczącej ekologicznego budowania. Z tą koncepcją klient Centrum Marketingu i Komunikacji ENERGA SA, skierował się do Divante firmy znanej z tworzenia społecznościowych baz wiedzy. Realizacja Realizację projektu podzielono na etapy i założono jego realizację zgodnie z metodologią User-Centered Design (projektowanie zorientowane na użytkownika). Etap analityczno-projektowy realizowała agencja Ideacto, która specjalizuje się w projektowaniu serwisów WWW. Projekt rozpoczęto od analizy potrzeb użytkowników. Dwie osoby z zespołu dokonały analizy tego co i jak internauci piszą o budowaniu. Analizowano fora, grupy dyskusyjne, komentarze pod artykułami. W wyniku analiz powstała swego rodzaju lista potrzeb. Listę tę wydrukowaliśmy i zaczęliśmy grupowad potrzeby według dostrzeganych podobieostw. Wybrane wnioski z analizy potrzeb: Ludzie nie są ekspertami, są użytkownikami opowiadają o swoich własnych doświadczeniach. Ludzie stawiają na pierwszym miejscu ekonomię, a potem ekologię. Jeśli na forum ujawni się ekspert ludzie się do niego zwracają o pomoc Mam pytanie do pana instalatora Po wypowiedziach ludzi na forach odnosi się wrażenie, że nie ma jednego, najlepszego rozwiązania. Pojawiają się ciągle nowe technologie i rozwiązania. Jednym z wniosków z analizy był wyraźnie dostrzegany paradoks ekologia jest interesująca i postrzegana jako ważna ale w codziennych decyzjach przebija ją pragmatyczna koniecznośd oszczędzania. W porozumieniu z Klientem doszliśmy do wniosku iż warto połączyd oba światy i wspierad użytkowników portalu w budowaniu ekologicznym i ekonomicznym. Z tej koncepcji powstała też nazwa Ekologiczni Oszczędni = Ekooszczedni.pl. Dalsza analiza poszczególnych potrzeb i problemów jakie opisywali użytkownicy for stała się podstawą do burz mózgów. Podczas spotkao kreatywnych kilkuosobowy zespół formułował pomysły na funkcje serwisu, które rozwiązywałyby konkretne problemy użytkowników.

3 Rysunek 1 - Do każdego ze zdefiniowanych problemów wykreowano wiele pomysłów. Powstała rozległa mapa funkcji, które mógłby realizowad serwisu. Dla wielu funkcji stworzono proste prototypy, które prezentowały jak mogłaby działad dana funkcja. Przykładowe funkcje interfejsu stworzone na drodze szybkiego prototypowania 3. Pochwal się swoim energooszczędnym domem, jak się spodoba, przyjedziemy i nakręcimy o tobie film, dostaniesz nagrodę (np. zasponsorujemy Ci instalację) 4. Konkurs dla ludzi, którzy najwięcej oszczędzają. Jeśli zużycie w Twoim domu energii spadnie do x, to otrzymasz nagrodę, np. za darmo energię do kooca roku 5. Oznaczanie aktywności użytkowników jako sposób na nagradzanie, np. super aktywny 6. Sezonowe pomysły na oszczędzanie, np. Idą święta Bożego Narodzenia, jak będziesz oszczędzad energię - kupię choinkę energooszczędną :) 7. Zapisz pomysły na bycie energooszczędnym w stylu listy TO DO. 8. Kategoryzowad wypowiedzi w serwisie - wiedza, opinie, głosy. 9. Użytkownik zadaje pytanie, które wysyłamy do specjalistów z firm, a Ci odpowiadają. 10. Gdy użytkownik chce zadad pytanie pokazuje mu się lista wątków, wypowiedzi z możliwością zwrócenia się do danej osoby 11. Zachęta do wypowiadania się: Jak to było u mnie.. Zespół na drodze szybkiego prototypowania i ewaluacji eksperckich wybrał te z funkcji, które realizowały najwięcej ze zidentyfikowanych problemów. Dużym wyzwaniem okazało się stworzenie intuicyjnej nawigacji. Mnogośd tematów i trudne fachowe nazewnictwo nieco przerażały zespół. W kategoryzacji największym ryzykiem jest takie poukładanie treści, które będzie nieintuicyjne dla użytkowników. Spowoduje to iż będzie im trudno odnaleźd interesującą ich treśd. By tego uniknąd należy zapytad użytkowników gdzie szukaliby konkretnych treści. Tego rodzaju badaniem jest sortowanie karteczek. Za pomocą oprogramowania on-line wykonano badanie na kilkudziesięciu osobach z grupy docelowej. Osoby te sortowały nazwy kategorii wskazując tym samym gdzie szukaliby ich w przyszłości.

4 Powstała mapa skojarzeo, która oddaje to jak ludzie rozumieją hierarchię treści. Na tej podstawie powstała kategoryzacja serwisu. Rysunek 2 - Wynik z badania sortowania karteczek - umożliwia skonstruowanie użytecznej nawigacji. By ułatwid nawigowanie w serwisie stworzono dwuwymiarową tabelę. Umożliwia ona użytkownikowi odnalezienie informacji ze względu na: etap prac (projektuje, buduje, urządzam, remontuje, ) oraz przedmiot prac (dom, mieszkanie, ogród, ). W późniejszym czasie okazało się iż tabela została dobrze przyjęta przez użytkowników. Rysunek 3 - Zaproponowana nawigacja serwisu.

5 Etap projektowy zakooczył się stworzeniem finalnych prototypów serwisu w formie klikalnych makiet HTML. Były one podstawą do prac graficznych i wdrożeniowych. Rysunek 4 - Prototyp jednej z koncepcji serwisu w formie interaktywnych makiet. Wdrożenie Na bazie dotychczasowych ustaleo zaprojektowano logotyp oraz projekt graficzny serwisu nawiązujący do wartości takich jak oszczędzanie i ekologia. Wdrożenie oparto na oprogramowaniu Divante Wiki Portal. Jest to system łączący w sobie ideologię wiki oraz łatwośd używania znaną z serwisów społecznościowych. Wiki Portal jest oprogramowaniem bazującym na technologii.net.

6 Wdrożenie prowadzono w zespole: Programista, Webmaster oraz Project Manager. Wykorzystywano BiznesWiki jako bazę wiedzy w projekcie oraz Redmine jako system rejestracji zmian i błędów. Rysunek 5 - Ekooszczedni.pl Treść By zapewnid powodzenie projektowi utworzono specjalistyczną redakcję. W ramach prac redakcyjnych prowadzone jest szereg działao. Prace redakcyjne obejmują: 1. Tworzenie nowych artykułów jako podsumowao dyskusji na forach - co pozwala też na tychże forach linkowad do Ekooszczedni jako miejsca w którym porządkujemy wiedzę. 2. Zachęcanie firm do zakładania kont eksperckich na Ekooszczedni.pl i dzielenia się wiedzą. 3. Prowadzenie konkursów dla użytkowników by pobudzid ich do tworzenia nowej treści. 4. Tworzenie unikalnego materiału video w postaci filmów. 5. Nawiązywanie współpracy z mediami, które chcą korzystad z treści z Ekooszczedni.pl 6. Redagowanie i rozbudowa treści. Uruchomienie Uruchomienie serwisu nastąpiło w terminie. W pierwszym etapie zaproszono do testów beta osoby, które podczas prac nad serwisem zostawiły swoje dane na stronie zaślepkowej. W testach udział brali także zaproszenie dziennikarze i blogerzy. W tym etapie także zespół, klient oraz redakcja serwisu zgłosili sporo pomysłów. Pomysły te po analizie wpisano w mapę rozwoju serwisu i zostały w następnych miesiącach konsekwentnie zrealizowane. Promocja serwisu Projekt nie jest promowany w żaden z tradycyjnych sposobów. Jedyną z tradycyjnych metod promocji może byd dbanie o dobre SEO serwisu co skutkuje uzyskaniem wysokich pozycji w wyszukiwarkach oraz dobrą indeksacją całego serwisu. Promocja serwisu oparta jest na jego największej przewadze czyli unikalnej treści. Większośd z tworzonych materiałów (zarówno tekstowych jak i video) stara się odpowiadad na pytania internautów (np. jak wybrad lokalizację dla domu). Dzięki temu to internauci sami trafiają do portalu.

7 Treśd jest także chętnie pobierana przez inne serwisy co generuje ruch i wzmacnia pozycję Ekooszczedni.pl w wyszukiwarkach. Efekty po 6 mc działania projektu Oznaczone logiem ENERA treści obejrzało około unikalnych użytkowników. Już teraz serwis odwiedza blisko 1500 unikalnych użytkowników dziennie. Przy obecnych wzrostach w 12 mc serwis osiągnie około unikalnych użytkowników dziennie. Wszystko to bez kosztownej reklamy zewnętrznej. Cały ruch w serwisie generowany jest organicznie. Plany rozwoju Serwis (szczególnie w obszarze treści) jest stale rozwijany. Niedawno uruchomiono projekt DomWydajny.pl, który prezentuje treści z Ekooszczedni.pl w alternatywny sposób. W DomWydajny.pl internauta zwiedza trójwymiarowy, realistyczny model domu jednorodzinnego. Co ważne - dom oparto na rzeczywistym projekcie. Klikając w aktywne punkty, internauta zapoznaje się z rozwiązaniami wspierającymi ekologiczne i ekonomiczne mieszkanie. Każdy z aktywnych punktów zawiera filmy oraz odnośniki do treści w serwisie Ekooszczedni.pl. DomWydajny.pl może byd prosto osadzany w istniejących serwisach WWW co umożliwi jego propagację w Sieci. Rysunek 6 - DomWydajny.pl

8 Kolejnym projektem wspierającym Ekooszczedni.pl jest właśnie uruchomiony serwis SzefBudowy.pl. Serwis ten ma czysto utylitarne zastosowanie jest wirtualnym dziennikiem budowy. Pozwala planowad przebieg budowy, zarządzad finansami oraz kontaktami do fachowców. Tak samo jak DomWydajny.pl może zostad umieszczony w istniejących serwisach. Rysunek 7 - SzefBudowy.pl Kontynuując tworzenie treści skupiamy się obecnie przede wszystkim na materiałach video odpowiadających na pytania internautów (często tytuły filmów rozpoczynają się po prostu od Jak... ). Każdy z takich filmów szybko uzyskuje kilkadziesiąt tysięcy wyświetleo na portalach video.

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa

Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa 1 Case studies 4 projektów: Wdrożenie e-commerce Optymalizacja działającego e-commerce E-marketing Kompleksowa obsługa kompleksowa realizacja e-commerce agencja interaktywna e-mail marketing system rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Justyna Muszyńska rok 2009 Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Case study Sklep.Unizeto.pl

Case study Sklep.Unizeto.pl Case study Sklep.Unizeto.pl Unizeto Technologies SA jest uznaną w Polsce i na świecie firmą informatyczną działającą na rynku nieprzerwanie od 1965 r. W 1998 r. spółka utworzyła pierwszy w Polsce publiczny

Bardziej szczegółowo

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści,

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska Użyteczna strona czerwiec 2011 najlepsze Praktyki na rynku ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, ilustracje

Bardziej szczegółowo

MARKETING W WYSZUKIWARKACH

MARKETING W WYSZUKIWARKACH Grudzień 2011 RAPORT MARKETING W WYSZUKIWARKACH Sponsor Partnerzy Wydawca Nie nachalnie, lecz skutecznie Klikamy w nie czasem nawet nie zdając sobie sprawy, że to linki sponsorowane. Nie ma to jednak dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy sierpień 2010 spis treści 5 Szeptanie jest w cenie W informacje znalezione w sieci wierzy niemal trzy czwarte Polaków. Jedynym europejskim narodem, który wyprzedza

Bardziej szczegółowo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo Strony WWW Software Kreacja Strategia i doradztwo Klienci O nas Szanowni Państwo, pracujemy dla Państwa od 1996 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy przeszło 1000 projektów, w tym prawie 800 serwisów i

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów

Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów Empower Network Poradnik Osiągania Ponadprzeciętnych Rezultatów Co to jest Empower Network? Empower Network to projekt o unikalnym modelu biznesowym oparty o sprzedaż produktów cyfrowych. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo