Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce"

Transkrypt

1 Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI

2 Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu Cele i założenia raportu Plany rozwoju sieci autostrad w Polsce Systemy taryfowe oraz systemy poboru opłat za użytkowanie dróg w Europie Obraz systemu poboru opłat w Polsce jakie są pola rozwoju? Scenariusze rozwoju sytuacji w latach Ile to będzie kosztowało? Porównanie scenariuszy Bilans dobrobytu społecznego dla poszczególnych scenariuszy Co jeszcze można zyskać? Podsumowanie 2

3 Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Ekspertyzy, analizy i prace badawcze Konferencje Centrum Edukacyjne Programy Wydawnictwo Koorydnator Klastra Innowacji Transportowych Misją Fundacji jest promowanie i wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu w czterech podstawowych wymiarach: społecznym, finansowym, organizacyjnym i technologicznym. 3

4 Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych zakres prowadzonych prac doradczych, eksperckich i badawczych Wybrani partnerzy: Strategie i koncepcje rozwoju systemów transportowych Oceny wykonalności inwestycji transportowych i infrastrukturalnych Oceny efektywności wykorzystania infrastruktury transportowej i koncepcje jej optymalizacji Koncepcje wykorzystania innowacyjnych mechanizmów finansowych w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze transportu i infrastruktury Badania ewaluacyjne wdrażania krajowych i europejskich programów i polityk dotyczących rozwoju transportu i infrastruktury Badania i analizy rynku w obszarach transportu, logistyki i infrastruktury 4

5 Cele i założenia raportu Analiza systemów taryfowych poboru opłat za korzystanie z autostrad Ocenę stosowalności technicznych wariantów realizacji systemu Określenie scenariuszy wdrożenia różnych systemów poboru opłat autostradowych dla pojazdów osobowych w Polsce Zwymiarowanie kosztów i korzyści, a także analiza jakościowa poszczególnych scenariuszy 5

6 Plany rozwoju sieci autostrad w Polsce km odcinków autostrad oddanych do użytku na koniec 2013 r., z czego 741 km jest objętych obowiązkiem uiszczania opłaty (w tym 268 km odcinków zarządzanych przez GDDKiA oraz 479 km odcinków zarządzanych przez koncesjonariuszy konsorcja Autostrada Wielkopolska, Stalexport Autostrada Małopolska, Gdańsk Transport Company). Do roku 2020 łączna sieć dróg i autostrad w Polsce liczyć będzie ok km, z czego ok km autostrad. 6

7 Systemy taryfowe opłat za użytkowanie dróg w Europie System winietowy oparty o opłaty okresowe za dostęp do infrastruktury System opłat za przejazd określonym odcinkiem drogi płatnej (opłata za przejechaną bramkę) System opłat za przejechany odcinek drogi płatnej opłata za przejazd naliczana jest jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km Opłaty za przejazd odcinka Współistnienie opłat za przejazd z systemem winietowym Opłaty ograniczone do wybranych kategorii pojazdów Rozwój sieci autostrad system opłat w trakcie ustalania 7

8 Systemy poboru opłat za użytkowanie dróg w Europie Systemy winietowe, stosowane dla systemów taryfowych opartych o opłaty za dostęp do infrastruktury Systemy manualne, oparte o punkty poboru opłat z fizycznymi barierami przejazdu i koniecznością pełnego zatrzymania pojazdu Systemy elektroniczne wielopasmowe, czyli systemy poboru opłat w warunkach płynnego ruchu (MLFF, ang. multi-lane free flow). Winieta (opłata zróżnicowana wg czasu) System elektroniczny na całej sieci (opłata zależna od odległości przejazdu) System manualny (opłata zależna od odległości przejazdu) Brak winiet i systemów opłat 8

9 Rozwój systemów poboru opłat za użytkowanie dróg w Europie 9

10 Obraz systemu poboru opłat w Polsce jakie są pola rozwoju? Systemy manualne: otwarte i zamknięte Systemy elektroniczne: systemy radiowe mikrofalowe DSRC oraz systemy satelitarne System hybrydowy System manualny System elektroniczny System hybrydowy Wady Wdrożenie systemu czasochłonne i kosztochłonne, wymaga znaczących inwestycji infrastrukturalnych Niska elastyczność systemu, wysoki koszt dostosowania do wielkości ruchu, Konieczność zatrzymania w celu uiszczenia opłaty, Niska przepustowość systemu, powodująca miejscowe i okresowe zatory ruchu, Konieczne jest zapewnienie systemu dystrybucji urządzeń pokładowych tak, aby były one łatwo dostępne dla użytkowników; Konieczne jest zapewnienie użytkownikom rzadko korzystającym z autostrad alternatywy dla korzystania urządzeń pokładowych; Wdrożenie systemu czasochłonne i kosztochłonne, wymaga znaczących inwestycji infrastrukturalnych Niska elastyczność systemu, wysoki koszt dostosowania do dużego ruchu, Konieczność znacznego ograniczenia prędkości pojazdu w celu uiszczenia opłaty, Wysokie koszty utrzymania i funkcjonowania systemu łączące koszty systemów manualnych i elektronicznych; Zalety Niskie koszty utrzymania i funkcjonowania systemu, Wdrożenie systemu jest szybkie i nie wymaga dużych nakładów infrastrukturalnych Wysoka elastyczność systemu, brak konieczności dostosowywania do zmieniających się wielkości potoków, Nieco większa niż w systemie manualnym przepustowość systemu, 10

11 Wady systemu manualnego W 2013 r. odbyło się ok. 150 mln pobrań na manualnych punktach poboru opłat Kierowcy stracili w nich 8 milionów osobogodzin wypalili 5 milionów litrów paliwa, a do atmosfery trafiło niepotrzebnie 11,5 tysiąca ton CO 2 11

12 Scenariusze rozwoju sytuacji w latach Założenia do prowadzonych analiz scenariuszowych: Docelowa sieć autostrad (w horyzoncie 2020 r.) będzie liczyła ok km Nie uda się wprowadzić jednolitego systemu taryfowego Istnieje elektroniczny system poboru opłat dla samochodów ciężarowych na większości płatnych odcinków Jednolity system elektroniczny uda się wprowadzić najwcześniej w 2016 r. Analizowane scenariusze: Scenariusz 1 (bazowy): system mieszany oparty o manualny pobór opłat Scenariusz 2: system zmienny oparty o elektroniczny pobór opłat Scenariusz 3: system zmienny oparty o łączony manualno-elektroniczny pobór opłat (brak koncesjonariuszy) 12

13 Porównanie scenariuszy Kategorie kosztów i korzyści Koszty i korzyści (w mln zł) Scenariusz 1 Scenariusz 2 Scenariusz 3 Operatorzy autostrad Koszty budowy systemu Koszty utrzymania i funkcjonowania systemu Przychody Użytkownicy autostrad Koszty czasu Koszty paliwa Skarb Państwa Koszty środowiskowe Wpływy z podatku VAT Wpływy z akcyzy

14 Oszczędność czasu Oszczędność paliwa Koszt budowy systemu Koszty utrzymania (osobowe, techniczne) Wzrost przychodów Korzyści środowiskowe Przychody z VAT i opłaty paliwowej Bilans dobrobytu społecznego dla Scenariusza 2 (względem bazowego) [mln zł] Użytkownicy autostrad Operatorzy autostrad Skarb Państwa Bilans dobrobytu 14

15 Oszczędność czasu Oszczędność paliwa Koszt budowy systemu Koszty utrzymania (osobowe, techniczne) Wzrost przychodów Korzyści środowiskowe Przychody z VAT i opłaty paliwowej Bilans dobrobytu społecznego dla Scenariusza 3 (względem bazowego) [mln zł] Użytkownicy autostrad Operatorzy autostrad Skarb Państwa Bilans dobrobytu 15

16 Co jeszcze można zyskać na ETC? Zwiększenie potoków ruchu wynikające ze skrócenia czasu przejazdu autostradami Wykorzystanie autostrad do obsługi ruchu lokalnego Uporanie się z narastającym problemem zatorów w punktach poboru opłat (trudności w rozbudowie istniejących punktów poboru) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego Rozwój punktów usługowych oraz całej gałęzi biznesu związanej z obsługą terminalni samochodowych do ETC Wykorzystanie danych transakcyjnych z ETC dla innych zastosowań, w tym monitorowania i zarządzania ruchem, prognozowania ruchu, a także planowania i modelowania rozwoju sieci drogowej Nadajnik w samochodzie mógłby bez problemów pełnić funkcję bezprzewodowej portmonetki lub być powiązany z innymi usługami: przeciw kradzieżowymi, systemami lojalnościowymi, punktami usługowymi itp. 16

17 Podsumowanie Docelowo cała sieć autostrad (2000 km) będzie objęta obowiązkiem uiszczenia opłaty za przejazd. Odcinki zarządzane przez różne podmioty różnią się systemami taryfowymi, a przede wszystkim wysokością opłat za przejazd W praktyce nie jest możliwe ujednolicenie wysokości opłat na poziomie całej sieci autostradowej Koszty wdrożenia systemu manualnego do roku 2025 (Scenariusz 1) będą kształtować się na poziomie 2,3 mld zł Wdrożenie adekwatnego systemu elektronicznego na tych samych odcinkach sieci (Scenariusz 3) kosztować będzie 1,7 mld zł, a dla całej sieci 2,1 mld zł Z punktu widzenia całkowitych efektów ekonomicznych, najkorzystniejszym scenariuszem rozwoju systemu opłat na sieci autostrad w Polsce jest objęcie systemem elektronicznym całej sieci autostradowej, włącznie z odcinkami leżącymi w zarządzie koncesjonariuszy (Scenariusz 2) bilans dobrobytu względem systemu manualnego wynosi prawie 15,2 mld zł Kluczem do sukcesu we wdrożeniu Scenariusza 2 są działania legislacyjne ukierunkowane na wdrożenie jednolitego, interoperacyjnego systemu opłat oraz negocjacje z koncesjonariuszami. 17

18 Dziękuję za uwagę! Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Ul. Mickiewicza 63 Warszawa web: 18

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture. Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture. Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce Warszawa, styczeń 2009 Autorzy: Jarosław Kantorowicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r.

Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r. Czy potrzebna jest Strategia rozwoju transportu lotniczego? Aviation Breakfast, 29 marca 2012 r. Stan polskiego rynku lotniczego 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 156 341 8 834 912

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej

Poprawa jakości usług komunikacji publicznej 11 P o l i c y A d v i C E n ot e s Poprawa jakości usług komunikacji publicznej CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Instrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Instrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Case study na przykładzie Niemiec Projekt realizowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo