Projekt: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym"

Transkrypt

1 Projekt: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason Liderzy: dr hab. inż. Adam Marciniec dr inż. Piotr Skawiński PW

2 Partnerzy w Zadaniu Badawczym. Politechnika Rzeszowska,. Katedra Konstrukcji Maszyn dr hab. inż. Adam Marciniec prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski dr hab. inż. Mariusz Sobolak dr inż. Jadwiga Pisula dr inż. Jacek Pacana dr inż. Mieczysław Płocica mgr inż. Małgorzata Zaborniak. mgr inż. Tomasz Dziubek, Politechnika Warszawska, 009 dr dr dr dr dr dr inż. Piotr Skawiński hab. inż. Tadeusz Sałaciński inż. Przemysław Siemiński inż. Paweł Gruszczyński inż. Ryszard Kuryjański inż. Jarosław Misiak

3 Przekładnie stożkowe w przemyśle lotniczym 009

4 Kierunki rozwoju konstrukcji przekładni stożkowych i technologii ich produkcji Cele:. Podwyższanie własności wytrzymałościowych i eksploatacyjnych przekładni.. Skrócenie czasu wdrożenia do produkcji.. Zwiększanie elastyczności produkcji 4. Obniżenie kosztów 009 4

5 Kierunki rozwoju konstrukcji przekładni stożkowych i technologii ich produkcji Środki do realizacji celów:.. Zastosowanie nowych materiałów i metod obróbki cieplnochemicznej oraz pokryć. Rozwój komputerowych metod projektowania przekładni, opracowania technologii wytwarzania i procedur pomiarowych: 009 Dobór podstawowej geometrii przekładni, narzędzi i parametrów ustawczych obrabiarek. Symulacja obróbki. Modyfikacja powierzchni bocznej zęba dla uzyskania optymalnego śladu współpracy i wykresów ruchowych przekładni (TCA, LTCA) Program sterowania obrabiarką CNC. Pomiary wykonanego uzębienia na CMM. Korekta parametrów i sterowania procesem obróbki. Zastosowanie nowych środków produkcji obrabiarki CNC Właściwa organizacja i zarządzanie

6 Aktualny stan wiedzy 009 Monopolistyczna pozycja producentów obrabiarek (Gleason, grupa Sigma Pool : Klingelnberg, Oerlikon) w zakresie software u: G-AGE, KIMOS, KOMET. Brak informacji na temat teoretycznych podstaw funkcjonowania oprogramowania. Istnieje szereg publikacji podających cząstkowe rozwiązania problemów związanych z konstrukcją i wytwarzaniem kół przekładni stożkowych. Oprogramowanie generujące modle bryłowe kół stożkowych: HyGEARS, GearWizard, MITCalc, KISSsoft, Gear Design Program Potrzeba opracowania podstaw teoretycznych i zintegrowanego oprogramowania do projektowania konstrukcji i procesu wytwarzania kół przekładni stożkowych, dający możliwość ich dalszego rozwoju w oparciu o polskie ośrodki badawcze.

7 Główne cele zdania badawczego nr CZ. - opracowanie systemu komputerowego wspomagającego projektowanie konstrukcji przekładni stożkowych; CZ. - opracowanie systemu komputerowego procesu obróbki uzębienia na maszynie Phoenix; CZ. - stworzenie spójnego komputerowego systemu ukierunkowanego na nową generację maszyn CNC Phoenix

8 Zasada obróbki obwiedniowej kół zębatych stożkowych 009 8

9 Obrabiarki do nacinania uzębienia kół stożkowych Rys. a. Koncepcja konwencjonalnej obrabiarki sterowanej mechanicznie (G) 009 Rys. a. Koncepcja obrabiarki CNC -osiowej (Phoenix) 9

10 Gleason Phoenix 7HC CNC 009 0

11 Przestrzenny układ osi sterowanych numerycznie 009

12 Symulacja obróbki i obróbka rzeczywista 009

13 Model bryłowy przekładni 009

14 Symulacja współpracy 009 4

15 Badanie śladu współpracy 009

16 Definicja powierzchni bocznej zęba 009

17 Modyfikacja powierzchni bocznej zęba 009 7

18 Pomiary boku zęba Rys. Odchyłki od powierzchni nominalnej boku zęba Rys. Definicja siatki pomiarowej boku zęba 009 8

19 Harmonogram ZB Nr Wyk. Podzadanie. Opracowanie metody i programu komputerowego wyznaczania podstawowej geometrii przekładni stożkowych, doboru narzędzi i ustawień bazowych PW obrabiarek do obróbki uzębień koła i zębnika wg metod SFM, SGM, Spread Blade Fixed Setting i Duplex Helical firmy Gleason.. Opracowanie programu do symulacji obróbki uzębienia PW koła realizowanych na obrabiarkach sterowanych mechanicznie.. Opracowanie programu do symulacji obróbki uzębienia PW zębnika realizowanych na obrabiarkach sterowanych mechanicznie. 4. Opracowanie modeli matematycznych obróbki uzębienia 4,PW koła metodami SFM, SGM, Spread Blade Fixed Setting i Duplex Helical.. Opracowanie modeli matematycznych obróbki uzębienia, PW zębnika metodami SFM, SGM, Spread Blade Fixed Setting i Duplex Helical.. Opracowanie metody aproksymacji powierzchni boku zęba rozpiętej na wyznaczonej siatce punktów. Weryfikacja opracowanych metod poprzez porównanie powierzchni zębów uzyskanych metodami numerycznymi i na drodze symulacji obróbki. 8. Opracowanie matematycznego modelu obróbki koła na 8,PW obrabiarce typu Phoenix. 9. Opracowanie matematycznego modelu obróbki zębnika 9,PW na obrabiarce typu Phoenix. Liczba Liczba II p I p II p I p II p I p II p I p II p I p miesięc osób y ,PW 009 9

20 Podzadanie Liczba Liczba II p I p II p I p II p I p II p I p II p I p miesięc osób y Nr Wyk Opracowanie programu do symulacji obróbki uzębienia koła na obrabiarce typu Phoenix.. Opracowanie programu do symulacji obróbki uzębienia zębnika na obrabiarce typu Phoenix.,PW. Weryfikacja opracowanych metod poprzez porównanie powierzchni zębów uzyskanych metodami numerycznymi i na drodze symulacji obróbki na obrabiarce typu Phoenix.. Weryfikacja metody wyznaczania funkcji ruchu osi sterowanych Opracowanie numerycznej metody wyznaczania powierzchni sprzężonej zęba zębnika dla danej metody obróbki.. Zbudowanie modelu matematycznego przekładni konstrukcyjnej z uwzględnieniem odchyłek montażowych.. Opracowanie procedury analizy śladu współpracy i nierównomierności ruchu przekładni lekko obciążonej (TCA) Opracowanie metody topologicznej modyfikacji boku zęba zębnika i wyznaczania powierzchni wzorcowej zapewniającej pożądany ślad przylegania i wykres nierównomierności ruchu przekładni. 8. Opracowanie procedury optymalnej aproksymacji wzorcowej powierzchni zęba zębnika powierzchnią generowaną na maszynie CNC w celu wyznaczenia skorygowanych funkcji ruchu osi sterowanych Wyznaczenie powierzchni boku zęba zębnika przy skorygowanych funkcjach ruchu Przeprowadzenia analizy TCA przekładni po modyfikacji zębów zębnika i opracowanie wytycznych dotyczących korekty powierzchni wzorcowej

21 Nr Wyk.. Opracowanie procedury analizy śladu współpracy i nierównomierności ruchu przekładni obciążonej (LTCA) z wykorzystaniem MES oraz analiza stanu naprężeń.. Porównanie wyników analiz TCA i LTCA i opracowanie wniosków określających wpływ odkształceń na ślad przylegania i wytycznych dotyczących topologicznej modyfikacji powierzchni zębów zębnika. Podzadanie Liczba Liczba II p I p II p I p II p I p II p I p II p I p miesięc osób y Opracowanie zintegrowanego programu komputerowego wspomagającego projektowanie przekładni stożkowych. 4. Opracowanie programu sterującego obróbką na maszynie 4 PW, Kalisz Phoenix.. Opracowanie strategii pomiarów uzębienia koła i zębnika na maszynie pomiarowej CMM Opracowanie programu sterującego maszyną pomiarową. 7 PW, Kalisz 7. Realizacja obróbki uzębienia koła i zębnika zaprojektowanej przekładni na obrabiarce Phoenix i pomiary 8 8. Realizacja pomiarów uzębienia wg opracowanego programu 9 PW 9. Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do badań współpracy jedno- i dwu- stronnej przekładni oraz przeprowadzenie badań wykonanych przekładni 8,PW 009

22 009

23 Potencjał techniczny Politechnika Rzeszowska, Katedra Konstrukcji Maszyn Wyposażenie:. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa WENZEL LH 87 Maszyna wyposażona w skanującą Oś X: 800 mm Oś Y: 000 mm Oś Z: 700 mm Granitowa płyta pomiarowa Standardowa dokładność: MPEE (µm) (L in mm),7-l/00 MPEP (µm),7 MPETHP (µm), Maksymalna prędkość D 0 mm/s Maksymalne przyspieszenie D.00 mm/s 009 głowicę obrotowo-uchylną PH0M (Renishaw), która pozwala na pomiary w trybie punktowym jak i skaningowym. Urządzenie posiada standardowe oprogramowanie Metrosoft oraz specjalistyczne oprogramowanie do pomiaru kół zębatych TGEAR XY. Maszyna daje możliwość pomiarów detali o skomplikowanych kształtach, niezależnie od rodzaju materiału, z którego zostały wykonane.

24 Potencjał techniczny Politechnika Rzeszowska, Katedra Konstrukcji Maszyn Wyposażenie: Modelowanie i analiza przekładni zębatych w systemach CAD. CATIA v R 9, Inventor 009, Unigraphics NX, Solid Edge v0, Solid Works Obliczenia MES Adina, Abacus, MSC Patran

25 Potencjał techniczny Politechnika Rzeszowska, Katedra Konstrukcji Maszyn Niezbędne zakupy: W Głowica skanująca bezdotykowa Wenzel Shape Tracer kompletny system 4'90.00 Euro Stół obrotowy na łożyskach powietrznych RT400 / H0 0'00.00 Euro Laptop szt zł Oprogramowanie zł 009

26 Potencjał techniczny Politechnika Warszawska Wyposażenie ; Niezbędne zakupy: Laptop szt zł Aparatura niezbędna do zbudowania stanowiska do kontroli jedno- i dwu-stronnej przekładni zł Oprogramowanie zł 009

27 Usługi ZB Usługi w Segment Projektu kluczowego 4.Wykonanie par kół stożkowych w stanie miękkim na obrabiarce Phoenix wg dostarczonych ustawień oraz pomiary wykonanych kół na współrzędnościowej maszynie pomiarowej zł..opracowanie zintegrowanego programu komputerowego wspomagającego projektowanie przekładni stożkowych wg dostarczonego algorytmu zł

28 Rezultaty Prace magisterskie: Prace doktorskie: 4 Prace habilitacyjne: Publikacje: 0 Udział w konferencjach:

29 Lider merytoryczny: dr hab. Inż. Adam Marciniec Adres: -99 Rzeszów, al. Powstañców Warszawy 8 tel: (0-7) 8--8, tel: (0-7) fax: (0-7)

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS.

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS. dr inż. Ireneusz Wróbel Akademia Techniczno-Humanistyczna inż. Mateusz Kóska Avio Polska, Bielsko-Biała WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH Streszczenie: Przedmiotem analiz

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Tomasz GIESKO, Dariusz BOROŃSKI, Tomasz MACHNIEWICZ Połączenia nitowe

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie 66 A. Zbrowski, T. Wolszakiewicz Aparatura badawczo-testowa do wykrywania i śledzenia procesów pękania w materiałach wysokoenergetycznych Research and test apparatus for detection and monitoring the crack

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania form wtryskowych do opakowań z efektem 3D w przedsiębiorstwie DOMIK sp. z o. o. w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie Komputerowe systemy wspomagające projektowanie W celu przeprowadzenia przeglądu zagadnień związanych z komputerowymi systemami wspomagającymi projektowanie, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na

Bardziej szczegółowo

Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania

Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania 38 MECHANIK NR 1/2009 Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania EUGENIUSZ RATAJCZYK* Pomiary skaningowe za pomocą bezstykowo pracujących głowic laserowych.

Bardziej szczegółowo

METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI Zasięg chronologiczny: 1990-2010

Bardziej szczegółowo

Pomiar wielkości mechanicznych jako narzędzie zwiększające efektywność symulacji komputerowej.

Pomiar wielkości mechanicznych jako narzędzie zwiększające efektywność symulacji komputerowej. Pomiar wielkości mechanicznych jako narzędzie zwiększające efektywność symulacji komputerowej. Przemysław SIEDLACZEK - MESCO Maciej ZAJĄCZKOWSKI - HBM Innowacyjność i doświadczenie Elektryczny pomiar wielkości

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ SYNCHRONIZACJI RUCHU UKŁADÓW Z PRZEKŁADNIĄ ELEKTRONICZNĄ

DOKŁADNOŚĆ SYNCHRONIZACJI RUCHU UKŁADÓW Z PRZEKŁADNIĄ ELEKTRONICZNĄ K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A Ł W P O Z N A N I U Vol. 25 nr 1 lub 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 5 WOJCIECH PTASZYŃSKI * DOKŁADNOŚĆ SYNCHRONIZACJI RUCHU UKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

RAMIONA POMIAROWE Portable CMM s; Articulated Measuring Arms

RAMIONA POMIAROWE Portable CMM s; Articulated Measuring Arms W Y D Z I A Ł Z A R Z Ą D Z A N I A Prof. Eugeniusz RATAJCZYK RAMIONA POMIAROWE Portable CMM s; Articulated Measuring Arms 1 RAMIONA POMIAROWE 1.Wprowadzenie istota pomiarów współrzędnościowych 2.Budowa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics

Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Arkadiusz Gola, Marta Osak Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:a.gola@pollub.pl, martaosak@wp.pl Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 05 (50) 2011 Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 Płyty obrobione płyty frezowane płyty obwodowo frezowane,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie po raz drugi Producenci i dystrybutorzy: obrabiarek, reprezentujący

Spotkanie po raz drugi Producenci i dystrybutorzy: obrabiarek, reprezentujący rp.pl www. toolex.pl TOOLEXDodatek specjalny 2009 Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki w Expo Silesia Sosnowiec, 23 25 września 2009 Spotkanie po raz drugi Producenci i dystrybutorzy: obrabiarek,

Bardziej szczegółowo

Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn

Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn Wirtualne prototypowanie w budowie maszyn Zbigniew Pater *,**, Arkadiusz Tofil ** * Politechnika Lubelska w Lublinie ** Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Streszczenie. W opracowaniu omówiono problematykę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. 89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 72, Polska

Zapytanie ofertowe. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. 89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 72, Polska W Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. 89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 72, Polska e-mail: hydrotor@hydrotor.com.pl marketing@hydrotor.com.pl www.hydrotor.com.pl Nasz znak: Tuchola, dn. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI

NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI FORM 20 FORM 30 NAJLEPSZY WSPÓŁCZYNNIK CENY DO JAKOŚCI 2 Spis treści Cechy główne Konstrukcja mechaniczna Sterowanie 4 6 10 Generator Przygotowanie drążenia GF Machining Solutions 12 13 14 FORM 20 FORM

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI Bożena KACZMARSKA, Jerzy BOCHNIA, Wacław GIERULSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę metody oceny gotowości technologii (TRL -

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM

STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Praca stanowi przegląd metod kontroli przepływu produkcji i monitoringu systemów produkcyjnych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI CZĘŚĆ II PRATYA TECHNII 95 4. PROCES PROJETOWO-ONSTRUCYJNY I JEGO STRUTURA Cel wykładu 4.. Projektowanie w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Paweł Berlak Norek Adrian Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo