Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej"

Transkrypt

1 Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Częstochowa 2009

2 Autorzy: Dawid Cekus część druga Ludwik Kania część pierwsza Recenzenci: dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki prof. PWr. dr hab. inż. Wojciech Sochacki prof PCz. Wszystkie występujące w tekście nazwy produktów oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi nazwami, znakami firmowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli. Zastrzeżonych nazw i symboli (w tym graficznych) firm i produktów użyto w książce jedynie w celu identyfikacji. Copyright by Politechnika Częstochowska Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

3 Część druga Program CATIA 189

4 190 Spis treści Część druga Organizacja programu Interfejs programu Drzewo strukturalne modelu Elementy modelu i system plików Tryby pracy Skróty klawiszowe Poruszanie się w przestrzeni modelu oraz sposoby wyświetlania modelu Budowa złożonych modeli bryłowych Dostosowanie programu do potrzeb użytkownika Rozpoczęcie pracy z programem Tworzenie profilów Uruchamianie i wybór rodzaju szkicownika Ustawienia szkicownika Narzędzia rysunkowe Profile Osie Profile zdefiniowane Okręgi i łuki Splajny Krzywe stożkowe Linie Punkty Narzędzia edycyjne Zaokrąglanie i fazowanie Docinanie, wydłużanie, przerywanie linii oraz zamykanie i dopełnianie łuków Transformacje Rzutowanie elementów 3D na płaszczyznę szkicownika Więzy geometryczne i wymiarowe Definiowanie więzów Animacja i edycja więzów Diagnozowanie poprawności profilów Wizualizacja elementów bryłowych i krawędziowych w szkicowniku Funkcje ułatwiające pracę z profilami Zaznaczanie krzywych Wyszukiwanie elementów w drzewie topologicznym i na profilu Zmiana płaszczyzny bazowej dla szkicu Modelowanie bryłowe Elementy referencyjne Punkty Linie...251

5 Płaszczyzny Narzędzia do tworzenia modeli bryłowych Wyciąganie profilów i powierzchni oraz tworzenie kieszeni Bryły obrotowe Otwory o przekroju kołowym Bryły tworzone poprzez wyciąganie profilu po ścieżce Użebrowania Tworzenie brył na podstawie, co najmniej dwóch profili Modyfikowanie kształtu modeli bryłowych Zaokrąglanie krawędzi Fazowanie Pochylenia Elementy cienkościenne Zmiany grubości elementów Gwinty Usuwanie i zastępowanie powierzchni Modyfikacja elementów bryłowych z użyciem powierzchni Transformacje Podstawowe narzędzia do transformacji Szyk Skalowanie Operacje Boolowskie Nadawanie własności materiałowych Wykonywanie złożeń Struktura drzewa topologicznego w złożeniach Dodawanie elementów do złożenia Manipulowanie położeniem komponentów Więzy kontaktowe Operacje na złożeniach Pomiary Analiza więzów Analiza złożeń Analiza kolizji Analiza przekrojów Analiza odległości Części znormalizowane Zapis plików Ćwiczenia Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie

6 Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Literatura

7 4.1. ORGANIZACJA PROGRAMU CATIA to bardzo rozbudowany pakiet inżynierski, umożliwiający przeprowadzenie całego procesu konstrukcyjnego, od budowy wirtualnego prototypu dowolnego urządzenia lub maszyny, poprzez jego analizę po optymalizację. Ze względu na zakres niniejszego podręcznika, który obejmuje jedynie modelowanie bryłowe, zostaną omówiono tylko te moduły programu, które są wykorzystywane podczas tworzenia takiego rodzaju modeli. W przypadku stosowania wcześniejszych wersji programu niż CATIA V5 R19, czytelnik może natrafić na nieistniejące lub zmienione opcje i elementy programu lub na nieco inną postać okien dialogowych. Jednak podczas nauki podstawowych mechanizmów modelowania nie powinno stanowić to istotnych trudności Interfejs programu Okno główne programu CATIA zilustrowano na rysunku 4.1. Rys Okno główne programu CATIA 193

8 Można na nim wyróżnić jedenaście podstawowych elementów, takich jak: 1. menu górne, którego zawartość we wszystkich modułach jest jednakowa, za wyjątkiem zakładki Insert, zawierającej wszystkie dostępne funkcje występujące w aktywnym module, 2. menu dolne, którego zawartość można dowolnie konfigurować, zazwyczaj zawiera między innymi część funkcji z zakładek File i View menu górnego, 3. pasek podpowiedzi informujący użytkownika, co należy wykonać po uruchomieniu funkcji, 4. ikona umożliwiająca szybkie przełączanie się pomiędzy ustalonymi przez użytkownika modułami oraz informująca, w jakim module obecnie się on znajduje, 5. menu boczne (paski narzędziowe) zawierające narzędzia dostępne w danym module (użytkownik może w dowolny sposób zmieniać zarówno zawartość, jak i położenie poszczególnych funkcji), 6. symbol oznajmujący, że w menu dolnym lub bocznym są jeszcze ukryte paski narzędziowe, 7. kompas (manipulator), który umożliwia obrót oraz przemieszczanie obiektów geometrycznych (można go włączyć lub wyłączyć poprzez wybór z menu górnego funkcji View Compass), 8. symbol określający aktualne położenie układu współrzędnych, 9. róża płaszczyzn, czyli trzy podstawowe płaszczyzny przecinające się w początku układu współrzędnych, na których miedzy innymi tworzone są szkice, 10. drzewo strukturalne modelu (drzewo topologiczne), 11. tworzony model geometryczny Drzewo strukturalne modelu Drzewo strukturalne modelu nazywane także drzewem topologicznym jest jednym z najistotniejszych elementów programu podczas modelowania. Zawiera ono całą historię operacji wykonywanych przez użytkownika na tworzonym modelu i pozwala na dostęp do każdej operacji modelowania z możliwością dokonania zmian wymiarowych oraz zmian wybranych opcji modelowania. Na rysunku 4.2 przedstawiono przykładowy model geometryczny wraz z odpowiadającym mu drzewem topologicznym. W drzewie tym można wyróżnić: nazwę tworzonej części (rys. 4.2: 1), podstawowe płaszczyzny szkicowania (rys. 4.2: 2), ikonę (rys. 4.2: 3) do zwijania ( - ) lub rozwijania ( + ) gałęzi drzewa, rodzaje operacji wykonanych na modelu (rys. 4.2: 4), wszystkie zrealizowane operacje w kolejności chronologicznej (rys. 4.2: 5) oraz tak zwane miejsce zdefiniowania (rys. 4.2: 6). Miejsce zdefiniowania może być zastosowane, jako: element wyznaczający koniec modelowania, wówczas wszystkie operacje wykonane za nim nie będą widoczne na modelu (rys. 4.3: b), 194

9 element, po którym zostanie wykonane następne polecenie, element wskazujący, w której gałęzi drzewa będą wykonywane oraz zapisywane operacje (rys. 4.3c). Rys Drzewo topologiczne dla przykładowej bryły Rys Miejsce zdefiniowania: a) sposób aktywowania, b) jako koniec etapu modelowania, c) jako element informujący, w której gałęzi będą wykonywane i zapisywane operacje Ustalenie miejsca zdefiniowania realizuje się za pomocą menu podręcznego, uruchamianego prawym przyciskiem myszy, na wybranym elemencie i aktywowanie funkcji Define In Work Object (rys. 4.3a). Użytkownik ma możliwość przełączania aktywności pomiędzy trybem modelowania a edycją drzewa topologicznego, poprzez kliknięcie na jedną z pionowych 195

10 linii drzewa strukturalnego lub symbolu określającego aktualne położenie układu współrzędnych lub za pomocą klawiszy skrótów. Jeżeli aktywna jest edycja drzewa topologicznego, wówczas model staje się ciemniejszy (rys. 4.4) i nie ma możliwości prowadzenia na nim dalszych operacji. Rys Aktywna edycja drzewa topologicznego 4.3. Elementy modelu i system plików Obecnie projektowane urządzenia lub maszyny są zbiorem wielu elementów. W programie CATIA każdy pojedynczy składnik nazywany jest częścią (Part), natomiast zespół części nazywany jest produktem (Product). Produkt może składać się z dowolnej liczby innych produktów, części i komponentów (Components). Na drzewie strukturalnym, każdy z powyższych elementów oznaczony jest innym symbolem, co pokazano na rysunku 4.5. Rys Symbol: a) produktu, b) części, c) komponentu Produkt (rys. 4.6: 1) nie ma własnej geometrii, jest to zbiór linków do części i więzów, jakie zostały użyte do połączenia tych elementów. Produkt jest zapisywany w pliku z rozszerzeniem *.CATProduct. Część (rys. 4.6: 2,3) może być kombinacją elementów typu Body (rys. 4.6: 4,5), Geometrical Set (rys. 4.6: 6) lub Ordered Geometrical Set (rys. 4.6: 7). Części zapisywane są w plikach z rozszerzeniem *.CATPart. Komponent to element, który nigdy nie zostanie zapisany na dysku. Służy on wyłącznie do segregowania elementów w drzewie topologicznym. 196

11 Rys Drzewo topologiczne: a) pojedynczej części (Part), b) produktu (Produkt) Body jest to zbiór przede wszystkim elementów bryłowych, ale może także zawierać elementy krawędziowe i powierzchniowe. Elementy typu Body dziedziczą cechy od rodziców oraz posiadają tak zwaną hierarchię liniową, która pozwala na zmianę położenia wybranego elementu na drzewie topologicznym. Zmianę położenia realizuje się za pomocą polecenia Reorder (prawy przycisk myszy na wybranej gałęzi i aktywowanie nazwa funkcji.x object Reorder). Wskazany element (rys. 4.7: 1) zostanie przeniesiony za (After), przed (Before) lub wewnątrz (Inside) (rys. 4.7: 3) innego wybranego elementu (rys. 4.7: 2). W miejscach, gdzie gałęzie są podświetlone na kolor żółty nie można wstawić przenoszonego elementu. Part Body jest to Body główne, które zawsze jest pierwsze w drzewie topologicznym części i nie może zmienić swojego miejsca. Aby uczynić z Body podrzędnego Body główne, należy najechać na nie myszką, przycisnąć prawy klawisz i z menu podręcznego wybrać polecenie Body.x object Change Part Body. Gałąź Geometrical Set zawiera elementy bazowe i referencyjne do tworzenia powierzchni i krzywych. Posiada ona hierarchię nieliniową, czyli nie istnieje możliwość stosowanie opcji Reorder oraz nie dziedziczy cech od rodziców". Natomiast gałąź Ordered Geometrical Set zawiera powierzchnie i krzywe. Elementy mają strukturę liniową i hierarchiczną (podobnie jak Body). Obiekt ten może zawierać elementy typu Body. Ze względu na fakt, iż niniejszy podręcznik poświęcony jest jedynie modelowaniu bryłowemu, korzystać będzie się tylko z obiektów typu Product, Part, Body i Geometrical Set. 197

12 Rys Zastosowanie funkcji Reorder 4.4. Tryby pracy W programie CATIA istnieją dwa tryby pracy, tj. modelowanie hybrydowe i modelowanie tradycyjne (niehybrydowe). W modelowaniu tradycyjnym występuje podział na elementy bryłowe i powierzchniowe, co oznacza, że w drzewie topologicznym w gałęzi Body będą występowały tylko elementy bryłowe, natomiast podczas tworzenia nowych płaszczyzn, punktów, krzywych i powierzchni automatycznie zostanie wstawiona gałąź Geometrial Set, w której te elementy się znajdą. Natomiast tryb hybrydowy charakteryzuje się tym, że wszystkie elementy bryłowe, krawędziowe oraz powierzchniowe będą znajdować się w drzewie strukturalnym w aktywnym elemencie typu Body. W zależności od tego, w jakim trybie model został utworzony, a następnie otwarty, ikony elementów w drzewie strukturalnym modelu mogą mieć kolor (rys. 4.8): 198

13 Rys Kolory ikon w zależności od trybu utworzenia i otwarcia modelu szary (rys. 4.8a) jeżeli Body wykonano w wersji niższej niż R14 i otwarto w wersji R14 i wyższej lub, jeżeli Body wykonano w trybie niehybrydowym i otwarto w trybie hybrydowym, żółty (rys. 4.8 b) jeżeli Body wykonano w trybie hybrydowym i otwarto w trybie niehybrydowym, zielony (rys. 4.8c) jeżeli jest zachowana zgodność trybów (model wykonany i otwarty w tym samym trybie). Należy pracować tylko w przypadku, kiedy wszystkie ikony są koloru zielonego. Nie ma możliwości wykonywania operacji Boolowskich pomiędzy obiektami różnego typu. Rozpoczynając pracę w programie CATIA, po wyborze modułu, pojawia się okno (rys. 4.9), w którym ustala się nazwę tworzonej części (rys. 4.9: 1) oraz tryb modelowania (rys. 4.9: 2). Aktywna opcja Enable hybrid design uaktywnia tryb hybrydowy, w przeciwnym przypadku modelowanie będzie prowadzone w sposób tradycyjny. Ponadto można stworzyć automatycznie w nowej części gałąź typu Geometrical Set (rys. 4.9: 3) i Ordered Geometrical Set (rys. 4.9: 4). Okno edycyjne New Part (rys. 4.9) będzie widoczne tylko w przypadku, kiedy nie aktywujemy funkcji Do not show this dialog at startup (rys. 4.9: 5) oraz włączona jest opcja Display the New Part dialog box w ustawieniach programu (rys. 4.10: 1). Rys Okno edycyjne New Part Włączanie i wyłączanie hybrydowego trybu pracy realizuje się także w opcjach programu, uruchamianych za pomocą menu górnego Tools Options w gałęzi Infrastructure Part Infrastructure w zakładce Part Document, poprzez zaznaczenie (odznaczenie) funkcji Enable hybrid design inside part bodies and bodies (rys. 4.10: 2). 199

14 Rys Aktywacja okna edycyjnego New Part oraz włączanie hybrydowego trybu pracy 4.5. Skróty klawiszowe Tak jak w każdym programie, tak i w programie CATIA występują skróty klawiszowe. Podstawowe skróty zestawiono w tabeli 4.1. Tabela 4.1. Skróty klawiszowe Esc F1 Shift + F1 Shift + F2 F3 Shift + F3 Home / End 200 zaniechanie wykonania aktywnej operacji (należy kliknąć dwukrotnie), jeżeli jest zainstalowana pomoc kontekstowa w systemie, wówczas można uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranej funkcji, krótka pomoc w postaci hasła, aktywowana po wskazaniu ikony narzędzia, podgląd drzewa specyfikacji w nowym oknie, włączanie i wyłączanie drzewa strukturalnego modelu, przełączanie aktywności pomiędzy trybem modelowania a edycją drzewa topologicznego modelu, w trybie edycji drzewa strukturalnego wyświetlanie początku lub końca grafu,

15 Tabela 4.1 cd. Skróty klawiszowe PageUp lub strzałka w górę / PageDown lub strzałka w dół strzałka w lewo / prawo Ctrl + PageUp / Ctrl + PageDown Ctrl + strzałki Shift + strzałki Ctrl + Tab w trybie edycji drzewa strukturalnego modelu przewijanie po elementach drzewa w górę lub w dół, w trybie edycji drzewa topologicznego, przemieszczanie się po elementach drzewa wraz ze zwijaniem lub rozwijaniem wskazanego elementu, w zależności od trybu edycji powiększanie/pomniejszanie widoku modelu lub powiększanie/pomniejszanie drzewa strukturalnego modelu, w zależności od trybu edycji przemieszczanie widoku modelu lub przemieszczanie drzewa topologicznego, w trybie edycji modelu obrót widoku modelu, przełączanie pomiędzy otwartymi oknami. Użytkownik może także sam utworzyć własne skróty do najczęściej wykorzystywanych operacji, za pomocą funkcji dostępnych w oknie Customize (Tools Customize) w zakładce Commands, gdzie należy najpierw wyszukać potrzebną komendę, a następnie poprzez klawisz Show Properties w polu Accelerator ustalić klawisz skrótu Poruszanie się w przestrzeni modelu oraz sposoby wyświetlania modelu Poruszanie się w przestrzeni modelu może odbywać się za pomocą: kompasu (rys. 4.1: 7), klawiatury (skróty klawiszowe), kontrolerów (manipulatorów) 3D, myszki, funkcji dostępnych na pasku narzędziowym View (rys. 4.12). Coraz częściej, projektanci i konstruktorzy, podczas modelowania korzystają z kontrolerów 3D, które zapewniają sterowanie, przesuwanie i przybliżania modeli 3D przy użyciu 6 stopni swobody ruchu. W programie CATIA, za obsługę manipulatorów odpowiada pasek narzędziowy 3Dx Device (rys. 4.11). Rys Funkcje obsługujące kontrolery 3D 201

16 W tabeli 4.2 zestawiono sposoby manipulowania widokiem modelu w obszarze roboczym za pomocą funkcji dostępnych na pasku narzędziowym View (rys 4.12), kompasu, klawiatury i myszy. Tabela 4.2. Sposoby manipulowania widokiem modelu Przesuwanie widoku modelu względem obszaru roboczego Pasek View funkcja Pan (rys. 4.12: 3), Kompas wskazanie jednej z osi kompasu, względem której ma nastąpić przesunięcie modelu, Klawiatura Mysz Ctrl + strzałki przyciśnięcie środkowego klawisza myszy, ruch myszy w kierunku, w którym ma nastąpić przemieszczenie modelu, Obracanie widoku modelu względem obszaru roboczego Pasek View funkcja Rotate (rys. 4.12: 4), Kompas wskazanie jednego z łuków kompasu względem którego ma nastąpić obrót modelu (ewentualnie górnej jego części), Klawiatura Mysz Shift + strzałki przyciśnięcie środkowego klawisza myszy, następnie prawego i przytrzymaniu ich obu, ruch myszą w wybranym kierunku, 202

17 Tabela 4.2 cd. Sposoby manipulowania widokiem modelu Powiększanie / pomniejszanie widoku modelu w obszarze roboczym Pasek View funkcje Zoom In (rys. 4.12: 5)/ Zoom Out (rys. 4.12: 6) Klawiatura Mysz Ctrl + PageUp / Ctrl + PageDown wciśnięcie środkowego przycisku myszy, następnie prawego, po czym należy zwolnić prawy przycisk przy wciśniętym środkowym, ruch w górę i dół myszą powoduje przybliżenie lub oddalenie modelu Obrót widoku modelu odbywa się zawsze względem środka obszaru roboczego (środka ekranu), dlatego często istnieje potrzeba usytuowania w tym miejscu interesującego użytkownika punktu. Najszybszym sposobem na realizację tego jest ustawienie myszy nad elementem, który ma znaleźć się na środku ekranu i przyciśnięcie jej środkowego klawisza. Dopasowania obszaru roboczego, tak aby wszystkie elementy tworzonego modelu były widoczne następuje poprzez wybór funkcji Fit All In (rys. 4.12: 2). Model geometryczny można także ustawić równolegle względem ekranu do dowolnej jego płaszczyzny lub powierzchni za pomocą funkcji Normal View (rys. 4.12: 7). Jeżeli użytkownik znajduje się w szkicowniku, narzędzie to powoduje także zmianę zwrotu kierunku normalnej do płaszczyzny rysowania, na przeciwny. Obszar roboczy można podzielić na cztery okna, w których mogą znajdować się dowolne rzuty modelu (funkcja Create Multi View rys. 4.12: 8). Istnieje możliwość ustalenia rzutu widoku modelu, zgodnie ze zdefiniowanymi z góry widokami, dostępnymi na pasku Quick View (rys. 4.12: 9: widok izometryczny, rzut z przodu, z tyłu, z lewej i prawej strony, z góry i dołu oraz rzut zdefiniowany przez użytkownika). W programie CATIA istnieją dwa sposoby wyświetlania widoków modeli geometrycznych, tzn. wyświetlanie perspektywiczne (Perspective rys. 4.13a) lub równoległe względem ekranu (Parallel rys. 4.13b). Przełączanie pomiędzy powyższymi trybami realizuje się w menu górnym View Render Style. 203

18 Rys Pasek narzędziowy View 204 Rys Wyświetlania widoku modelu: a) z perspektywy, b) równolegle Bardziej złożone modele geometryczne można także oglądać z tzw. lotu ptaka Fly Mode (rys. 4.12: 1). Szczególnie narzędzie to jest przydatne, kiedy użytkownik chce obejrzeć niedostępne na zewnątrz elementy modelu. Funkcja Fly Mode dostępna jest jedynie, kiedy model jest wyświetlany z perspektywy. Po jej wyborze na pasku narzędziowym View, pojawiają się nowe ikony (rys. 4.12: 1a e). Powrót do podstawowych parametrów paska odbywa się za pomocą funkcji Examine Mode (rys. 4.12: 1a). Wybór funkcji Fly (rys. 4.12: 1c opcja ta dostępna jest także poprzez menu górne View Navigation Mode) powo-

19 duje pojawienie się na dole obszaru roboczego zielonej strzałki sterującej, której położenie ustala się za pomocą myszy, przy wciśniętym jej lewym przycisku. Tryb Walk z menu View Navigation Mode ogranicza lot do poruszania się tylko w jednej płaszczyźnie. Aktualną prędkość poruszania się, która wyświetlana jest pod zieloną strzałką, można zmieniać za pomocą funkcji Accelerate (rys. 4.12: 1d) i Decelerate (rys. 4.12: 1e). Ostatnią nową ikoną umożliwiającą obrót modelu względem wybranego przez użytkownika punktu w przestrzeni, która pojawia się po wyborze trybu Fly Mode jest Turn Head. W programie CATIA istnieje kilka trybów wyświetlania widoku modelu (rys. 4.12: 10), takich jak: cieniowanie gładkie (rys. 4.12: 10a i rys. 4.14a), cieniowanie gładkie wraz z krawędziami widocznymi (rys. 4.12: 10b i rys. 4.14b), cieniowanie gładkie wraz z krawędziami widocznymi bez ich wygładzania (rys. 4.12: 10c i rys. 4.14c), cieniowanie gładkie z krawędziami widocznymi i niewidocznymi (rys. 4.12: 10d i rys. 4.14d), wyświetlanie z nałożoną teksturą materiału (rys. 4.12: 10e i rys. 4.14e), wyświetlanie szkieletowe (rys. 4.12: 10f i rys. 4.14f) lub wyświetlanie zgodnie z ustawieniami własnymi użytkownika (rys. 4.12g). Rys Tryby wyświetlania widoku modelu Poszczególne elementy modelu (poprzez ich wybór na drzewie strukturalnym) lub cały model, można ukryć lub, jeżeli został ukryty odkryć (funkcja Hide/Show rys. 4.12: 11 lub za pomocą menu podręcznego uruchamianego prawym przyciskiem myszy i wybór Hide/Show). Natomiast, jeżeli mają być widoczne tylko profile (szkice), z których tworzone były modele 3D, należy wybrać polecenie Swap visible space (rys. 4.12: 12) Budowa złożonych modeli bryłowych Budowę modelu bryłowego rozpoczyna się zazwyczaj od narysowania jego profilu w tak zwanym szkicowniku (moduł Sketcher), po czym np. poprzez wyciągnięcie lub jego obrót tworzy się bryłę (moduł Part Design). W przeciwieństwie do niektórych dostępnych na rynku programów (np. AutoCAD), CATIA nie oferuje gotowych brył. System CATIA posiada bazę elementów znormalizowanych (Catalog Browser), które można wykorzystać podczas tworzenia produktów. Zagadnienia z tym związane zostaną omówione w rozdziale dotyczącym złożeń w dalszej części książki. 205

20 Podobnie, jak ma to miejsce w programie Inventor, istnieje stałe powiązanie poszczególnych plików składających się na produkt, co oznacza, że zmiany dokonane w jednym z plików są automatycznie wprowadzane do innych z nim powiązanych. Na rysunku 4.15 przedstawiono wykorzystywane moduły (omawiane w niniejszym podręczniku) oraz ich zastosowanie przy budowie złożonych modeli bryłowych maszyn i urządzeń. Rys Tworzenia modelu i montaż produktu w programie CATIA 4.8. Dostosowanie programu do potrzeb użytkownika Przed rozpoczęciem modelowania, warto w ustawieniach programu CATIA, dokonać pewnych modyfikacji i przystosować okno główne programu do własnych potrzeb. Po pierwszym uruchomieniu programu pojawia się okno (rys. 4.16) pozwalające na wybór modułu (rys. 4.16: 1), w którym rozpocznie się proces modelowania. Wyświetlanie tego okna podczas startu programu można wyłączyć poprzez zazna- 206

21 czenie opcji Do not show this dialog at startup (rys. 4.16: 2), co spowoduje, że CATIA rozpocznie działanie w ostatnio otwartym module ściśle powiązanym z tworzeniem produktu (w przypadku modelowania bryłowego, będzie to moduł Assembly Design). Zawartość okna powitalnego (rys. 4.16) każdy użytkownik może dowolnie ustalić. W tym celu należy z menu górnego aktywować Tools Customize i w oknie dialogowym, które się pojawi w zakładce Start Menu (rys. 4.17) wybrać interesujące moduły z okna Available (rys. 4.17: 1) i przenieść je za pomocą przycisków z strzałkami do okna Favorites (rys. 4.17: 2), lub na odwrót. Rys Okno pozwalające na szybki wybór modułu startowego Rys Ustawienia modułów dostępnych na pasku Workbenches i w oknie powitalnym 207

22 Każdy moduł programu CATIA posiada wiele pasków narzędziowych, i nie wszystkie są automatycznie włączone, często istnieje potrzeba uruchomienia któregoś z nich. Można to zrealizować na dwa sposoby, pierwszy to wybór z menu górnego View Toolbars, drugi to najechanie myszą na dowolny pasek narzędziowy, przyciśnięcie prawego przycisku i wybór interesującego paska narzędziowego. Możliwa jest taka sytuacja, że liczba wyciągniętych pasków jest tak duża, że przysłania część obszaru roboczego, dlatego można zamiast wyciągania pasków na ekran, korzystać z dostępnych funkcji poprzez menu górne i zakładkę Insert, w której znajdują się wszystkie dostępne w bieżącym module narzędzia. Ponadto, istnieje możliwość obrotu paska narzędziowego w pionie lub poziome (rys. 4.18). Realizuje się to za pomocą klawisza Shift, przyciśnięcie lewego przycisku myszy, delikatne przesunięcie paska a następnie puszczenie przycisku myszy. Rys Ustawianie paska narzędziowego w poziomie, lub w pionie Często użytkownicy chcą wrócić do pierwotnego położenia pasków narzędziowych w danym module, w tym celu należy z menu górnego uruchomić: Tools Customize i w zakładce Toolbars wybrać przycisk Restore position (rys. 4.19: 1). 208 Rys Powrót do domyślnych ustawień pasków narzędziowych

23 Bardziej zaawansowani operatorzy programu, którzy wiedzą, z jakich narzędzi będą korzystać, mogą zablokować na stałe rodzaj oraz położenie pasków narzędziowych w wybranym module poprzez aktywację funkcji Lock Toolbar Position (rys. 4.20: 2) z zakładki Options okna dialogowego Customize. W zakładce tej można również ustalić rozmiar ikon występujących na paskach narzędziowych (rys. 4.20: 1). Rys Blokowanie położenia pasków narzędziowych oraz ustalenie rozmiaru ikon Wszystkie zmiany związane z działaniem programu, jego interfejsem oraz poszczególnymi modułami realizuje się poprzez ustawienia programu aktywowane w menu górnym Tools i wybór polecenia Options. W opcjach programu w gałęzi General odpowiadającej za ustawienia dotyczące wszystkich modułów można między innymi ustalić: dokładność wizualizacji modelu (gałąź Display zakładka Performance), kolor tła (gałąź Display zakładka Visualisation), stosowane jednostki rysunkowe (gałąź Parameters and Measurements zakładka Units) oraz kolory więzów geometrycznych i wymiarowych (gałąź Parameters and Measurements zakładka Constraints and Dimensions). 209

24 4.9. Rozpoczęcie pracy z programem Posiadając już podstawowe informacje na temat programu CATIA, można przejść do uruchomienia modułu, w którym będzie prowadzone modelowanie. Moduły, które zostaną omówione w niniejszej książce, znajdują się w środowisku do projektowania mechanicznego Mechanical Design (rys. 4.21). Rys Moduły do projektowania mechanicznego bryłowego Jeżeli użytkownik w ustawieniach Customize Start Menu (rys. 4.17) w oknie Favorites umieścił jakieś moduły, wówczas bezpośrednio będzie do nich dostęp z menu górnego Start (rys. 4.22). Moduły te także będą dostępne na pasku narzędziowym Workbenches (rys. 4.23), służącym do szybkiego przełączania się pomiędzy nimi. Rys Bezpośredni dostęp do wybranych przez użytkownika modułów 210 Rys Pasek narzędziowy Workbenches

25 5. TWORZENIE PROFILÓW Tworzenie, edycja oraz przekształcenia wszelkiego rodzaju profilów (szkiców), na podstawie których tworzone są elementy bryłowe w programie CATIA wykonuje się w module Sketcher inaczej nazywanym szkicownikiem Uruchamianie i wybór rodzaju szkicownika Uruchomienie szkicownika w każdym module programu CATIA, w którym istnieje możliwość tworzenia profilów, może odbyć się na dwa sposoby. Rys Uruchamianie szkicownika Pierwszy to wybór z paska narzędziowego Sketcher (lub z menu górnego Insert Sketcher) funkcji Sketch lub Positioned Sketch, a następnie wskazanie płaszczyzny lub powierzchni planarnej, na której ma być tworzony profil. Kolejność ta 211

26 może być odwrotna, czyli najpierw można wskazać płaszczyznę, potem z kolei wybrać funkcję Sketch lub Positioned Sketch (rys. 5.1). Płaszczyznę można wybrać za pomocą drzewa struktury modelu (rys. 5.1a), róży płaszczyzn (rys. 5.1b) lub poprzez pokazanie jednej z planarnych powierzchni już istniejącego modelu (rys. 5.1c). Drugi sposób to aktywacja szkicownika za pomocą menu górnego Start (Mechanical Design) Sketcher i wskazanie odpowiedniej płaszczyzny, na której ma zostać umieszczony profil. Jeżeli nie jest uruchomiony żaden moduł, wówczas szkicownik uruchomi się w module Part Design, który zostanie otwarty automatycznie. System CATIA oferuje dwa rodzaje szkicowników: zwykły (Sketch) oraz pozycjonowany (Positioned Sketch). Szkicownik pozycjonowany (Type Positioned rys. 5.2) jest powiązany z płaszczyzną odniesienia (Reference) oraz punktem wstawienia (Origin). Szkicownik pozycjonowany może być także, tzw. szkicownikiem ślizgającym (Type Sliding), w którym szkic jest przywiązany jedynie do płaszczyzny referencyjnej. Typ ten stosowany jest głównie, aby zapewnić zgodność ze szkicownikami niepozycjonowanymi, utworzonymi za pomocą polecenia Sketch oraz umożliwić przesuwanie takiego szkicownika względem szkicownika pozycjonowanego. Jednak podczas dowolnej modyfikacji części, szkic ślizgający pozostaje w swoim pierwotny miejscu, co nie jest korzystne w procesie modelowania. Istnieje także szkicownik odizolowany (Type Isolated), który nie posiada żadnych powiązań z istniejącą geometrią. Rys Wybór trybu szkicownika i ustalanie jego położenia Tworząc szkic pozycjonowany w polu Reference określa się płaszczyznę, na której szkic ma być utworzony. Punkt wstawienia (Origin początek układu 212

27 współrzędnych) musi leżeć na płaszczyźnie odniesienia (Reference) i może zostać określony jako: Implicit domyślny, czyli położony w miejscu ustalonym za pomocą kursora myszy, Part origin początek układu współrzędnych już istniejącej części, Projection point rzut dowolnego punktu na płaszczyznę odniesienia, Intersection 2 lines punkt przecięcia się dwóch linii, Curve intersection punkt przecięcia się krzywej z płaszczyzną, na której ma leżeć układ współrzędnych, Middle point punkt środkowy dowolnej krzywej (krzywa nie musi leżeć na płaszczyźnie odniesienia), Barycentre środek ciężkości. Natomiast kierunek układu współrzędnych (Orientation) można zdefiniować jako: Implicit domyślny, X, Y, Z Axis zgodny z wybraną osią X, Y lub Z, Components zdefiniowany za pomocą współrzędnej X, Y i Z, Through point przechodzący przez punkt (punkt musi leżeć na płaszczyźnie odniesienia), Parallel to line równoległy do linii, Intersection plane zgodnie z wybraną płaszczyzną, Normal to surface prostopadły do wybranej powierzchni. Zarówno oś pozioma (H Direction) jak i pionowa (V Direction) mogą zostać określone niezależnie od siebie. Funkcja Reverse H / Reverse V zmienia zwrot osi na przeciwny, natomiast opcja Swap zamienia osie pomiędzy sobą. Podczas modelowania zaleca się stosowanie szkicowników pozycjonowanych, ponieważ podczas modyfikacji (rozwoju) geometrii, sprzężone położenie szkicownika automatycznie zmieni się, co pozwoli na pozostanie niezmienionego kształtu profilu (nawet, jeżeli nałożone są więzy). Po narysowaniu profilu szkicownik opuszcza się za pomocą narzędzia Exit workbench umieszczonego na pasku narzędziowym Workbench (rys. 5.3). Rys Wyjście ze szkicownika 5.2. Ustawienia szkicownika Po uruchomieniu szkicownika pojawia się okno przedstawione na rysunku 5.4. Charakterystyczne jest, że w oknie tym istnieje możliwość wyświetlania i przyciągania elementów do siatki. 213

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE R 3 OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU Solid Edge Cz. I Part 14 A 1,5 15 R 2,5 OO6 R 4,5 12,72 29 7 A 1,55 1,89 1,7 O33 SECTION A-A OPRACOWANIE: mgr inż. Marcin Bąkała Uruchom

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nowości w CATIA V5-6R2016

Szkolenie nowości w CATIA V5-6R2016 Szkolenie nowości w CATIA V5-6R2016 Sketcher CATIA V5-6R2016 Sketcher CATIA V5-6R2015 Polygon nowa funkcjonalność; Nowa funkcjonalność pozwalająca na tworzenie wieloboków o liczbie wierzchołków od 3 do

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE NARZĘDZI DOSTĘPNYCH W OBSZARZE ROBOCZYM SZKICOWNIKA NX Z POLECENIAMI ZAWARTYMI W ANALOGICZNEJ PRZESTRZENI GEOMETRYCZNEJ CATIA V5

PORÓWNANIE NARZĘDZI DOSTĘPNYCH W OBSZARZE ROBOCZYM SZKICOWNIKA NX Z POLECENIAMI ZAWARTYMI W ANALOGICZNEJ PRZESTRZENI GEOMETRYCZNEJ CATIA V5 PORÓWNANIE NARZĘDZI DOSTĘPNYCH W OBSZARZE ROBOCZYM SZKICOWNIKA NX Z POLECENIAMI ZAWARTYMI W ANALOGICZNEJ PRZESTRZENI GEOMETRYCZNEJ CATIA V5 Tworzenie profili o charakterystycznym kształcie NARZĘDZIA, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Modelowanie powierzchniowe cz. 2

Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Tworzenie modelu przez obrót wokół osi SIEMENS NX Revolve Opis okna dialogowego Section wybór profilu do obrotu Axis określenie osi obrotu Limits typ i parametry geometryczne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów charakterystycznych SIEMENS NX Bridge Surface

Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów charakterystycznych SIEMENS NX Bridge Surface charakterystycznych SIEMENS NX Bridge Surface Narzędzie przeznaczone do wykonywania przejść powierzchniowych między dwoma krawędziami geometrii powierzchniowej lub bryłowej utworzonej wcześniej. Funkcje

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Rysowanie Części 2D Lekcja Pierwsza Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Na wstępie należy zmienić ustawienia domyślne programu jednostek miary

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Wprowadzenie Utworzone elementy bryłowe należy traktować jako wstępnie wykonane elementy, które dopiero po dalszej obróbce będą gotowymi częściami

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

1 Tworzenie brył obrotowych

1 Tworzenie brył obrotowych 1 Tworzenie brył obrotowych Do tworzenia brył obrotowych w programie Blender służą dwa narzędzia: Spin i SpinDup. Idea tworzenia brył obrotowych jest prosta i polega na narysowania połowy przekroju poprzecznego

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM.

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Rysowanie Części 2D Lekcja Druga Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Musimy zdecydować najpierw jak rozpoczniemy rysowanie projektu. Rysunek

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Rys.1 Widok rysunku wykonawczego wałka 1. Otwórz program Edgecam. 2. Zmieniamy środowisko frezowania (xy) na toczenie (zx) wybierając

Bardziej szczegółowo

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej rozpoczniemy od wyciągnięcia walca o średnicy 75mm i wysokości 90mm z płaszczyzny xy wykonujemy szkic do wyciągnięcia zamykamy szkic, oraz wprowadzamy wartość

Bardziej szczegółowo

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Rozdział 4. Projekt Koparka 1 Szkic adaptacyjny Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Poza użyciem części 3D Inventor umożliwia pracę w modelu trójwymiarowym z płaskimi szkicami, które

Bardziej szczegółowo

Temat: Modelowanie 3D cewki uzwojenia stojana silnika skokowego

Temat: Modelowanie 3D cewki uzwojenia stojana silnika skokowego Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Temat: Modelowanie 3D cewki uzwojenia stojana silnika skokowego

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Wykonajmy projekt tłumika z elementami rur wydechowych, rys. 1 Rys. 1. Efekt końcowy projektu Przyjmując jako płaszczyznę szkicu płaszczyznę XY, narysujmy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software

Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software 1. Extrude opis okna dialogowego: Section wybór profilu do wyciągnięcia, Direction określenie kierunku i zwrotu

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Przykład montażu w CATIA v5

Przykład montażu w CATIA v5 Przykład montażu w CATIA v5 Za przykład posłuży proste połączenie wałka i tulejki za pomocą wpustu. Pierwszym etapem jest konstrukcja modeli 3D. Zacznijmy od stworzenia modelu wałka. Model 3D wałka Modelowanie

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6 - Wprowadzenie do programu Inventor

Ćwiczenie nr 6 - Wprowadzenie do programu Inventor Ćwiczenie nr 6 - Wprowadzenie do programu Inventor Ogólna koncepcja programu Program Inventor 2014-7 jest kolejną wersją pakietu trójwymiarowego projektowania parametrycznego firmy AutoDesc Inc. Tworzone

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1 Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 1 Temat: Modelowanie krzywych 2D i 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor 2009 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów Auto CAD 14 5-1 5. Punkty charakterystyczne obiektów. 5.1 Wstęp Obiekty AutoCAD-a mają punkty charakterystyczne. Rodzaj punktów charakterystycznych zależy od typu obiektu. Przykładowo punktami charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2 Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Opracowanie: mgr inż. Aleksandra Miętus na podstawie książki Autocad 2000 ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Wyciągnięcie po ścieżce Rysunek 17.1. Szkic okręgu Wyciągnięciem po ścieżce można: Dodać materiał, poleceniem. Odjąć materiał, poleceniem. W przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor Praktyczne ćwiczenia więzów szkicu 2D

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor Praktyczne ćwiczenia więzów szkicu 2D Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Praktyczne ćwiczenia więzów szkicu 2D Opracował: dr inŝ. Andrzej

Bardziej szczegółowo

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1 Auto CAD 14 9-1 9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp Wymiarowanie elementów jest ważnym etapem tworzenia rysunku. Dzięki wymiarom wielkość elementów znajdujących się na rysunku zostaje jednoznacznie określona. 9.2

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe IRONCAD IRONCAD 2016 Skróty klawiaturowe Spis treści 1. Klawisze zmiany interfejsu... 2 2. Klawisze funkcyjne pliku/edycji... 2 3. Klawisze funkcyjne/ przypisania dla kamer... 2 a. Klawisze zmiany kamer...

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Laboratorium 10 Blender, podstawy Wstęp Blender jest rozbudowanym narzędziem do tworzenia i edycji obiektów, scen i animacji 3D. Poznanie go na przyzwoitym poziomie

Bardziej szczegółowo

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia)

tak jak jest to przedstawione na rysunku powyżej (pierwszy etap ćwiczenia) 6 Modyfikacja obiektów Kopiowanie Kopiowanie polega na powielaniu wskazanego elementu lub elementów i umieszczeniu go (lub ich) w innym miejscu na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób

Bardziej szczegółowo

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW.

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW w programie AUTOCAD Polecenia: Część 2: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. Uchwyty. Cele: edycja i modyfikacja obiektów Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie programu

Uruchamianie programu Wprowadzenie do programu SolidWorks Uruchamianie programu Rysunek 1.1. Menu w postaci zwiniętej (na górze) i rozwiniętej (na dole) Po uruchomieniu programu SolidWorks pojawia się okno bez otwartego pliku.

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d

Spis wybranych poleceń programu kompas-3d Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-212-97-52 Spis wybranych poleceń programu kompas-3d www.kompas-3d.pl Widok OdświeŜenie ekranu

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Temat: Modelowanie 3D rdzenia wirnika silnika skokowego

Temat: Modelowanie 3D rdzenia wirnika silnika skokowego Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Temat: Modelowanie 3D rdzenia wirnika silnika skokowego Opracował:

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych 1. Fazowanie oraz zaokrąglanie. Wykonaj element pokazany na rys. 1a. Wymiary elementu: średnice 100 i 40. Długość wałków 30 i 100 odpowiednio. Następnie wykonaj fazowanie

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

Modelowanie dłoni. 1. Obraz referencyjny

Modelowanie dłoni. 1. Obraz referencyjny Modelowanie dłoni 1. Obraz referencyjny Obrazy referencyjne ustawiamy na panelach Properties (uaktywnienie/dezaktywacja klawiszem N), w zakładce Backgraund Images. Należy zaznaczyć opcje wyświetlania obrazu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

PikoCNC skróty klawiaturowe

PikoCNC skróty klawiaturowe PikoCNC skróty klaw... Copyright 2017 PPHU ELCOSIMO 1 PikoCNC skróty klawiaturowe wersja 1.1 2017.03.25 PikoCNC skróty klaw... Copyright 2017 PPHU ELCOSIMO 2 1. Program główny Skróty podstawowe TAB TAB+SHIFT

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie)

Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie) Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie) PARAMETRYZACJA CZYLI: wprowadzenie zmiennych do modelu geometrycznego, Przypisanie zmiennych (parametrów) liczbowym wymiarom daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Blok, Podziel oraz Zmierz Funkcja Blok umożliwia zdefiniowanie dowolnego złożonego elementu rysunkowego jako nowy blok a następnie wykorzystanie go wielokrotnie w tworzonym

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

1. Instrukcja 3: Projekt obudowy zasilacza komputerowego w systemie NX 6.0

1. Instrukcja 3: Projekt obudowy zasilacza komputerowego w systemie NX 6.0 1. Instrukcja 3: Projekt obudowy zasilacza komputerowego w systemie NX 6.0 Przed przystąpieniem do modelowania należy ustawić globalne parametry modułu sheet metal w zakładce Preferences > NX sheet metal

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6 Wprowadzenie do programu Inventor

Ćwiczenie nr 6 Wprowadzenie do programu Inventor Ćwiczenie nr 6 Wprowadzenie do programu Inventor Ogólna koncepcja programu Program Inventor 2014-7 jest kolejną wersją pakietu trójwymiarowego projektowania parametrycznego firmy AutoDesk Inc. Tworzone

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Straszyński Kołodziejczyk, Paweł Straszyński. Wszelkie prawa zastrzeżone. FoamPro. Instrukcja obsługi

Straszyński Kołodziejczyk, Paweł Straszyński. Wszelkie prawa zastrzeżone.  FoamPro. Instrukcja obsługi FoamPro Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis Programu... 4 2.1 Interfejs programu... 4 2.2 Budowa projektu... 5 2.2.1 Elementy podstawowe... 5 2.2.2 Elementy grupowe... 5 2.2.3 Połączenia

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE SZEŚCIANU. Sześcian to trójwymiarowa bryła, w której każdy z sześciu boków jest kwadratem. Sześcian

TWORZENIE SZEŚCIANU. Sześcian to trójwymiarowa bryła, w której każdy z sześciu boków jest kwadratem. Sześcian TWORZENIE SZEŚCIANU Sześcian to trójwymiarowa bryła, w której każdy z sześciu boków jest kwadratem. Sześcian ZADANIE Twoim zadaniem jest zaprojektowanie a następnie wydrukowanie (za pomocą drukarki 3D)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie:

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 4.2. ELIPSA 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie: 2. Rysujemy Elipsę (_Ellipse) zaczynając w dowolnym punkcie, koniec osi definiujemy np. za pomocą współrzędnych względnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CAM. Podstawy modelowana w systemie NX cz. II ĆWICZENIE 2. Michał Gdula Karol Żurawski Piotr Żurek. Autorzy:

SYSTEMY CAM. Podstawy modelowana w systemie NX cz. II ĆWICZENIE 2. Michał Gdula Karol Żurawski Piotr Żurek. Autorzy: SYSTEMY CAM ĆWICZENIE 2 Podstawy modelowana w systemie NX cz. II Autorzy: Michał Gdula Karol Żurawski Piotr Żurek 2 1. Polecenia wykorzystywane w ćwiczeniu 1.1. Wyciągnięcie proste Extrude Jednym ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo