PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH"

Transkrypt

1 Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Informatyzacja i Robotyzacja Wytwarzania Semestr 7 PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Autor: Mateusz Sołtysiak

2 1. Analiza napręŝeń 1.1 Opis badanego elementu Badaniom zostanie poddany kątownik montaŝowy KP2 z przetłoczeniem 105x105x90x2. Element ten jest bardzo często wykorzystywany w róŝnego typu konstrukcjach drewnianych. Przykładem wykorzystania takiego elementu moŝe być taras drewniany, altanka ogrodowa itp. Konstrukcje drewniane. Przykładem zastosowania moŝe być konstrukcja domu pokazana na Rysunku 2. Rysunek 1. Kątownik montaŝowy KP2 z przetłoczeniem 105x105x90x2 Rysunek 2. Przykład konstrukcji do której wykonania moŝna uŝyć kątownika montaŝowego KP2

3 Rysunek 3. Model kątownika montaŝowego KP2 z przetłoczeniem 105x105x90x2 wykonany w systemie CATIA V5 1.2 Przedmiot analizy Po zaprojektowaniu modelu w systemie CATIA V5 zaimportowaliśmy go następnie do systemu COMSOL. W systemie COMSOL nadaliśmy modelowi właściwości materiału Aluminium (materiał wybraliśmy z bazy materiałów programu COMSOL) Rysunek 4. Model kątownika wczytany do programu COMSOL Właściwości materiału z którego wykonano kątownik montaŝowy:

4 -gęstość materiału podstawy pięciokątnej współczynnik Poissona 0,35 -Moduł Younga siła obciąŝająca 1000 / Rysunek 5. Siatka modelu (Mesh) Rysunek 6. Płaszczyzna utwierdzenia modelu

5 ZałoŜenia modelowe: Rysunek 7. Płaszczyzna przyłoŝenia siły Materiał jest jednolity w całej objętości; Wszystkie powierzchnie zewnętrzne są idealnie gładkie; 1.3 Wyniki analizy napręŝeń Rysunek 8. NapręŜenia całościowe w kaŝdej osi

6 Rysunek 9. NapręŜenia całościowe z deformacją Wnioski W wyniku działającego obciąŝenia kątownik montaŝowy został odkształcony jak pokazano na rysunku 9(odkształcenie jest wielokrotnie powiększone aby moŝna było zobaczyć deformację). Odkształcenie największe wystąpiło na samym końcu kątownika wyniosło no 18,74um. 2. Analiza napręŝeń 2.1 Opis badanego elementu. Badaniom zostanie poddany kątownik montaŝowy KP2 105x105x90x2. Element ten jest bardzo często wykorzystywany w róŝnego typu konstrukcjach drewnianych. Przykładem wykorzystania takiego elementu moŝe być taras drewniany, altanka ogrodowa itp. Konstrukcje drewniane. Celem mych badań będzie porównanie ugięcia kątownika montaŝowego z przetłoczeniem i bez właśnie w drugim punkcie zajmiemy się kątownikiem montaŝowym KP2 bez przetłoczenia

7 Rysunek 10. Kątownik montaŝowy KP2 105x105x90x2 Rysunek 11. Kątownik montaŝowy KP2 model wykonany w systemie CATIA V5 2.2 Przedmiot analizy Po zaprojektowaniu modelu w systemie CATIA V5 zaimportowaliśmy go następnie do systemu COMSOL. W systemie COMSOL nadaliśmy modelowi właściwości materiału Aluminium

8 Rysunek 12. Model kątownika wczytany do programu COMSOL Właściwości materiału z którego wykonano kątownik montaŝowy: -gęstość materiału podstawy pięciokątnej współczynnik Poissona 0,35 -Moduł Younga siła obciąŝająca 1000 / Rysunek 13. Siatka modelu(mesh)

9 Rysunek 14. Powierzchnia utwierdzona Rysunek 15. Powierzchnia obciąŝona ZałoŜenia modelowe: Materiał jest jednolity w całej objętości; Wszystkie powierzchnie zewnętrzne są idealnie gładkie;

10 2.3 Analiza wyników Rysunek 16. NapręŜenia całościowe w kaŝdej osi Rysunek 17. NapręŜenia całościowe z deformacją Wnioski Z przeprowadzonego badania wynika iŝ ugięcie dla kątownika montaŝowego bez przetłoczenia jest duŝo większe i dla siły 1000N/m wynosi 278,54um co jest ugięciem większym niŝ wystąpiło dla kątownika montaŝowego z przetłoczeniem o prawie 15 razy

11 3. Przepływ ciepła 3.1 Teoria Do wykonania analizy program COMSOL MULTIPHYSICS uŝywa następującego równania: Gdzie: współczynnik skalowania w czasie; gęstość; - pojemność cieplna; - tensor przewodności cieplnej; - źródło ciepła; 3.2 Opis badanego elementu Kolejnym badanym przeze mnie elementem będzie część grzejnika typu fawir jest to rura z uŝebrowaniem kiedyś często uŝywana do ogrzewania róŝnego typu pomieszczeń. Element badany przedstawiono na Rysunku 18. Rysunek 18. Grzejniku typu fawir

12 Rysunek 19. Grzejnik typu fawir wykonany w systemie CATIA V5 3.3 Przedmiot analizy Po zaprojektowaniu modelu w systemie CATIA V5 zaimportowaliśmy go następnie do systemu COMSOL. W systemie COMSOL nadaliśmy modelowi właściwości materiału Ŝeliwo (materiał wybraliśmy z bazy materiałów programu COMSOL) Zadane parametry analizy: o Materiał (wybrany z bazy materiałowej programu COMSOL): o Gatunek: Żelazo o Współczynnik skalowania w czasie: 1 o Gęstość: 7874 / o Ciepło właściwe: 390 o Temperatura początkowa: 293K o Temperatura otoczenia: 298K o Temperatura grzanego urządzenia: 293K o Ilość elementów w siatce: elementów skończonych.

13 Rysunek 20. Model wczytany do programu COMSOL Rysunek 21 Siatka(mesh) W grzejniku typu fawir przepływająca woda nagrzewa rurę która następnie nagrzewa uŝebrowanie grzejnika i oddaje ciepło do otoczenia. Początkowa temperatura grzejnika to 293k. A przepływająca przez ten grzejnik woda ma temperaturę 373k.

14 Rysunek 22. Warunki brzegowe 3.4 Analiza wyników Rysunek 23. Rozkład temperatury w grzejniku po 10s

15 Rozmiar 24. Rozkład temperatury w grzejniku po 10s Rysunek 25. Rozkład temperatury w grzejniku po 20s

16 Rysunek 26. Rozkład temperatury w grzejniku po 20s Rysunek 27. Rozkład temperatury w grzejniku po 60s

17 Rysunek 28. Rozkład temperatury w grzejniku po 60s Wnioski Z przeprowadzonej analizy moŝna wywnioskować iŝ temperatura w grzejniku rozchodzi się bardzo równo duŝo ciepła oddaje sama rura. Rura równieŝ przekazuje duŝo ciepła do uŝebrowania które ma duŝą powierzchnie a co za tym idzie duŝą zdolność oddawanie ciepła do otoczenia

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Widerowski Karol Wysocki Jacek Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Paweł Berlak Norek Adrian Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych

Metoda Elementów Skończonych POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA Metoda Elementów Skończonych PROJEKT COMSOL Multiphysics 3.4 Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonawca: Paweł Wysk Andrzej Chojnacki Kierunek:

Bardziej szczegółowo

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS.

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS. dr inż. Ireneusz Wróbel Akademia Techniczno-Humanistyczna inż. Mateusz Kóska Avio Polska, Bielsko-Biała WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH Streszczenie: Przedmiotem analiz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 awarie budowlane Prof. dr hab. inŝ. JERZY HOŁA, jerzy.hola@pwr.wroc.pl Dr inŝ. ZYGMUNT MATKOWSKI, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa i analiza prostego układu cieplnego przy uŝyciu programu TRNSYS

Budowa i analiza prostego układu cieplnego przy uŝyciu programu TRNSYS Ć w i c z e n i e 9 Budowa i analiza prostego układu cieplnego przy uŝyciu programu TRNSYS 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest budowa i analiza prostego układu podgrzewania wody, składającego się z kolektora

Bardziej szczegółowo

Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej

Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej Autor: Zbigniew Gnutek, Michał Pomorski - Politechnika Wrocławska, Zakład Termodynamiki, Instytut Techniki Cieplnej i

Bardziej szczegółowo

Moc i ciepło w układach elektronicznych

Moc i ciepło w układach elektronicznych Moc i ciepło w układach elektronicznych PODSTAWY PROJEKTOWANIA mgr inŝ.. Andrzej Korcala Odprowadzanie ciepła VII 1 Cel chłodzenia układów elektronicznych Głównym celem odprowadzania ciepła w układach

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI CZĘŚĆ II PRATYA TECHNII 95 4. PROCES PROJETOWO-ONSTRUCYJNY I JEGO STRUTURA Cel wykładu 4.. Projektowanie w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY TDR DO POMIARU PODCIĄGANIA KAPILARNEGO W ŚCIANCE MODELOWEJ Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ

ZASTOSOWANIE METODY TDR DO POMIARU PODCIĄGANIA KAPILARNEGO W ŚCIANCE MODELOWEJ Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ Proceedings of ECOpole Vol. 3, No. 1 2009 Zbigniew SUCHORAB 1, Magdalena JARMUŁA 1, Henryk SOBCZUK 1 Zbyšek PAVLIK 2 i Robert ČERNÝ 2 ZASTOSOWANIE METODY TDR DO POMIARU PODCIĄGANIA KAPILARNEGO W ŚCIANCE

Bardziej szczegółowo

Pomiar wielkości mechanicznych jako narzędzie zwiększające efektywność symulacji komputerowej.

Pomiar wielkości mechanicznych jako narzędzie zwiększające efektywność symulacji komputerowej. Pomiar wielkości mechanicznych jako narzędzie zwiększające efektywność symulacji komputerowej. Przemysław SIEDLACZEK - MESCO Maciej ZAJĄCZKOWSKI - HBM Innowacyjność i doświadczenie Elektryczny pomiar wielkości

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

CZY OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MA SENS?

CZY OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MA SENS? Odpowiedni dobór ogrzewania elektrycznego to przede wszystkim odpowiedni wybór urządzenia. Jakość i charakter wytworzonego ciepła, zdolność przystosowania się do wszelkiego rodzaju aranżacji oraz stylu

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Zdzisław Kabza Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Politechnika Częstochowska Kierunek studiów: Energetyka Rok akademicki 2010/2011 CZĘŚĆ I POMIARY PARAMETRÓW TERMOENERGETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypadków testowych

Tworzenie przypadków testowych Tworzenie przypadków testowych Prowadząca: Katarzyna Pietrzyk Agenda 1. Wprowadzenie 2. Wymagania 3. Przypadek testowy Definicja Schemat Cechy dobrego przypadku testowego 4. Techniki projektowania Czarnej

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Dr inż. Agnieszka KIJO-KLECZKOWSKA Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Załącznik nr 2 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Urodziłam się 19

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo