Sieci dostarczania treści stan i kierunki rozwoju Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci dostarczania treści stan i kierunki rozwoju Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego"

Transkrypt

1 Instytut Telekomunikacji PW Wybrane zagadnienia przyszłego Internetu Sieci dostarczania treści stan i kierunki rozwoju Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego CDN 1

2 Współczesna rola Internetu (czyli zamiast agendy) Rozpowszechnianie i obrabianie informacji jaki obecnie jest charakter ruchu (popularność różnych informacji) jak jest to wykorzystywane jakie są możliwe drogi rozwoju Global FIXED traffic (ExaByte/month) Global MOBILE traffic (ExaByte/month) Residential Unicast TV 2.0 Handheld data traffic 60 Residential Internet 1.5 Laptop Data Traffic Voice Traffic Business Internet Voice Traffic Fixed broadband traffic is 40x mobile in Mobile data traffic grows 300 fold źródło: MEVICO / Nokia CDN 2

3 Charakter ruchu Obiekty diametralnie różnią się częstością wywołań, np. 1% najpopularniejszych obiektów odpowiada 20%-35% żądań 10% najpopularniejszych obiektów odpowiada 45%-55% żądań Rozkład Zipf a jako model opisu rozkładu popularności treści f(k, s) ~ 1 / k s częstość wystąpienia żądania k miejsce obiektu w rankingu (1, 2, 3, ) s stała rozkładu (przyjmuje wartości w okolicach 1) (rodzina rozkładów potęgowych, np. Zipf, Pareto) skala log-log populacja miast popularność kontentu idealny Zipf CDN 3

4 Zakres Schowkowanie treści (caching) Od prostego do kooperatywnego Sieci CDN (Content Delivery Network) Terminologia, ekosystem Architektura funkcjonalna Przykładowe scenariusze działania Przyszłość dystrybucji treści - sieci informacyjne (ICN) Zasady Główne podejścia CDN 4

5 Schowkowanie treści - wprowadzenie

6 Schowkowanie treści - wprowadzenie Idea: pobranie treści ze źródła bliższego niż serwer dostawcy oszczędność zasobów sieciowych (zwykle zauważalne) krótsze czasy dostępu do treści (nie zawsze kluczowe) Schowkowanie w przeglądarce przeglądarka cache żądanie odpowiedź Serwer WWW możliwa współpraca między klientem i serwerem (modele push, pull) Schowkowanie w proxy Kooperatywne schowkowanie Sieci CDN CDN 6

7 Schowkowanie w proxy Schowkowanie w proxy (często ang. transparent caching) przeglądarka żąd. odp. Web proxy cache żąd. odp. Serwer WWW przeglądarka proxy zwykle instalowany na brzegu sieci przez ISP przechwytuje zapytania (kończy sesje TCP) może serwować obiekt ze schowka, może zapamiętać nowy możliwa współpraca proxy z serwerem Push-based: serwer inicjuje odświeżanie (HTTP Update, Invalidate) (w tym przypadku mniej transparent ) strategia odświeżania: update dla popularnych, invalidate dla reszty zalety: aktualne dane, bezstanowe proxy wady: stan w sewerze (lista proxy) wrażliwość na awarie serwera z uwagi na wady w praktyce właściwie nie stosowane CDN 7

8 Schowkowanie Pull-based w proxy cd. proxy GET response Web server proxy całkowicie odpowiada za spójność danych proxy okresowo odpytuje serwer w celu sprawdzenia zmiany obiektu GET <IRI> If-Modified-Since: Sat, 29 Oct :43:31 GMT OK lub 304 w odpowiedzi. kiedy należy odpytywać? Serwer informuje proxy o czasach ważności kontentu (nagłówki Cache control lub Expires) nie ma gwarancji co do konieczności odpytania po upłynięciu czasu alternatywa: można adaptacyjnie wyznaczać ten czas samemu (a la TCP) zalety bezstanowy serwer, odporność na awarie serwera i proxy wady słabsza spójność danych, spory narzut sygnalizacyjny (wymiana wiadomości)

9 Schowkowanie kooperatywne Optymalne schowkowanie uzasadnienie dla kooperacji x p serv(p) =1 c O(c) origin server for c y io(c)c =1 K(v,c) z kc x vc =1 c y kvc =1 v d v l kvc =2 w y kwc =0 k domain l io(c)c =3 i d v - storage capacity of node v x vc = 1 iff item c cached in v y kvc = 1 iff c served for k from v l kvc path length (in hops) from k to v on the route towards c z kc - retrieval rate of k for c K(v,c) set of clients that can receive c from v relaksacja

10 cd. uzasadnienie dla kooperacji Funkcja Lagrange a relaksująca ograniczenie (1c) ma postać: subgradient Wychodząc z (2), problem (1) można zapisać następująco:

11 cd. uzasadnienie dla kooperacji => sygnalizacja) Iteracja subgradientowa w każdym węźle v wymaga wiedzy o k Iteracja plecakowa w każdym węźle v (lokalny problem plecakowy) waga obiektu O(c) Iteracja na ścieżce od klienta k do serwera O(c) (wybór v) v k wybór najmniejszej wartości na ścieżce, wymaga sygnalizacji

12 Schowkowanie kooperatywne Infrastruktura schowków obejmuje wiele serwerów proxy wiele sposobów organizowania serwerów proxy, np. hierarchicznie zasadniczo nadal jest to transparent caching proxy mogą ze sobą współpracować odpowiadać na żądania klientów rozsyłać powiadomienia serwerowe (wzajemnie klient/serwer) często stosuje się kombinację HTTP i ICP (Internet Caching Protocol) lub HTCP (Hypertext Caching Protocol), czy też Cache Digest ICP służy do szybkiego odpytywania sąsiadów o dostępność u nich kontentu HTCP zastąpił ICP; rozbudowany protokół zarządzania schowkami, z możliwością np. wykrywanie schowków i kontentu, informowania o zmianie/usunięciu kontentu Cache Digest informowania o zawartości schowków HTTP służy do przesyłania kontentu najpopularniejszy opensource: Squid (wykorzystuje podzbiór HCTP, lecz jednocześnie wprowadza algorytmy zarządzania) Kolejny stopień zaawansowania: sieci CDN (Content Delivery Network)

13 Sieci CDN (Content Delivery Network)

14 Sieci CDN (Content Delivery Network) Wady transparentnego schowkowania (model proxy) charakter: robione za plecami dostawców treści ograniczone zaufanie dostawców treści do poprawności implementacji proxy brak kontroli nad treścią przez dostawców ograniczona aktualność kontentu statystyki wykorzystania i rozliczanie (np. reklamy) personalizacja treści zarządzanie prawami (Digital Rights Management, DRM) w efekcie: utrudnienia ze strony dostawców treści (np. tokeny jednorazowe URI) w celu obniżenia sprawności schowkowania ale to kosztuje Rozwiązanie: instytucjonalne zorganizowanie schowkowania sieci CDN uwaga: technologie typu P2P też mogą służyć do realizacji usług typu CDN

15 Sieci CDN - idea Model biznesowy dostawca treści (content provider), np. płaci dostawcy usług CDN (np. Akamai) za dostarczanie treści do użytkowników z dobrą jakością sam dostawca treści oszczędza na zasobach, optymalizacja dostarczania po stronie CDN wiele problemów wytkniętych dla modelu proxy jest rozwiązanych przez CDN na bazie kontraktu i zaufania (ze wsparciem w formie środków technicznych, np. logi zbierane przez CDN) Główne środki techniczne stosowane w sieciach CDN replikowanie treści (powielania w wielu serwerach) wybór optymalnego serwera dla każdego wywołania rejestrowanie zdarzeń na potrzeby rozliczeń (i optymalizacji rozłożenia treści)

16 Podstawowa terminologia Treść (content): dowolna kombinacja informacji tekstowych, obrazów, apletów, ramek, MP3, wideo, etc. Dostawca treści (content provider): osoba fizyczna lub organizacja, która życzy sobie udostępniania jej treści innym użytkownikom. Serwer źródłowy (origin server): serwer dostawcy treści gdzie treść jest pierwotnie udostępniana. Dystrybutor treści (content distributor): strona odpowiedzialna za optymalne dostarczanie treści do użytkowników. Serwer CDN (surrogate server, także edge server): serwer dystrybutora treści (w sieci CDN), w którym dostępne są repliki obiektów.

17 Ekosystem - środowisko biznesowe OTT Główne strony Reklamodawca Yahoo, BBC, Microsoft, FIAT, Hitachi, Dostawca treści PC World, Red Hat, dostarcza treści Dystrybutor treści Użytkownik Akamai, Edge Cast, Limelight, AT&T, HP, Cisco, ALU, Dostawca HW/SW Dostawca hostingu Orange

18 Dostarczanie treści w CDN ogólny obraz Operator sieci CDN rozmieszcza serwery CDN w centrach hostingowych różne modele: Akamai tysiące małych, EdgeCast kilkadziesiąt dużych CDN replikuje treści klientów w serwerach CDN. W przypadku zmiany treści przez dostawcę treści CDN rozsyła nową treść do serwerów. CDN ma mechanizmy zapewniające skierowanie wywołania użytkownika na serwer CDN najlepszy z punktu widzenia czasu pobrania różne szczegółowe kryteria bliskość (np. wg adresu IP), dostępność dobrej drogi transmisyjnej do użytkownika (wymaga to monitorowania sieci).

19 Główne bloki funkcjonalne sieci CDN Funkcja dystrybucji kontentu (ulokowanie w serwerach CDN) Funkcja udostępnienia kontentu, w tym przekierowania (Redirection - skierowanie żądania na właściwy serwer CDN) Funkcja rozliczeniowa (accounting & billing)

20 Funkcja dystrybucji kontentu Dostawca treści (także CP) decyduje które z jego treści mają być dostarczane przez sieć CDN. Dostawca treści naznacza te treści i przekazuje je do sieci CDN; ta następnie replikuje treści w serwerach CDN wg własnych algorytmów. Podstawowe modele dla tego kroku: Pull (przekazanie przy pierwszym żądaniu od użytkownika technicznie prosty model, ale z fazą rozruchową ) Push (aktywne przekazanie treści do sieci CDN technicznie trudniejszy model, wymagający dodatkowego interfejsu między CP an CDN) Pull Serwer źródłowy GET/OK Push Serwer źródłowy PUT( content) CDN CDN Serwer dystrybucyjny CDN Serwer dystrybucyjny CDN push content push content GET/ OK Serwer CDN w CCC push content Serwer CDN w CCC Serwer CDN w AAA Serwer CDN w BBB Serwer CDN w AAA Serwer CDN w BBB GET/OK

21 cd. Pytanie: w jaki sposób przeglądarka określa skąd należy pobrać dany obiekt z serwera źródłowego czy z serwera CDN? Jeśli z CDN, to z którego serwera? Przykładowo, załóżmy: nazwę FQDN serwera źródłowego jako nazwę FQDN operatora CDN jako Ustalenie właściwego serwera CDN dla danego żądania następuje w wyniku rozwiązania nazwy URI obiektu w ramach procedury przekierowania znanej jako Redirection lub Request routing.

22 Przekierowanie zapytań (request routing) w CDN Użytkownik (przeglądarka) pobiera dokument html ze strony może to być index.html W index.html stosuje się zmieniony URI dla obiektów obsługiwanych przez CDN. np. pierwotną nazwę pliku <img src= > można zmienić na <img src= > prefix b22.akamaitech.net/6/24/ jest uzgadniany z operatorem CDN; wymagana jest więc ingerencja w dokumenty html Przeglądarka będzie teraz rozwiązywać nazwę hosta b22.akamaitech.net. zamiast bbc.com.

23 cd. przekierowanie System DNS jest konfigurowany tak, aby zapytania o akamaitech.net były przekazywane do serwera autorytatywnego dla akamaitech.net (server DNS Akamai) Serwer DNS Akamai, po otrzymaniu zapytania DNS, ustala lokalizację użytkownika na podstawie adresu IP nadawcy w tym zapytaniu (typowo jest to adres lokalnego serwera DNS). Na podstawie adresu IP oraz utrzymywanej przez Akamai mapy Internetu, a także z uwzględnieniem polityk, ustalany jest i zwracany w odpowiedzi adres właściwego serwera CDN (surrogate server). przy okazji, adres serwera DNS Akamai ląduje w schowku lokalnego DNS i kolejne żądania mogą być szybciej obsługiwane TTL dla adresu IP serwera DNS Akamai ma stosunkowo małą wartość.

24 Przekierowanie - ogólny schemat index.html... <img src="http://www.cdn.com/bbc/ images/i1.gif >... bbc.com index.html GET DNS query: cdn.com? Autorytatywny serwer DNS dla cdn.com Użytkownik lokalny serwer DNS

25 Przypadek pudła (cache miss) Gdy we wskazanym serwerze CDN nie ma obiektu? serwer CDN może odpytać inne serwery z sąsiedztwa o dostępność obiektu (pamiętamy używając np. protokołu ICP lub HTCP, lub jeszcze inaczej) w ostateczności zapytanie można skierować do serwera źródłowego (u dostawcy treści) są rozwiązania, gdzie ten tryb jest podstawowy *) 4 Origi n serve r 1 CD N DN S HTTP GET/OK schowek schowek HTTP GET/OK *) np.. Veriview, obecnie Akamai

26 Przekierowanie - optymalizacje Schemat pracy z przeplotem poziomu DNS i HTTAP jest dość typowy (choć detale bywają różne) Sztuka polega jednak na wyznaczaniu dobrego serwera CDN główne wymagania: równoważenie obciążeń i awarie/włączanie nowych serwerów duża liczba serwerów duży strumień wywołań dynamiczne warunki zarówno na poziomie serwerów CDN, ja ki sieciowym Akamai: każdy serwer CDN prowadzi pomiary i raportuje wyniki do Net. Oper. Comm. Center (NOCC). liczba aktywnych sesji TCP, strumień żądań HTTP, dostępne pasmo itp. informacje te służą do parametryzacji algorytmów w autorytatywnym serwerze DNS Akamai

27 Przykładowe zastosowanie CDN Netflix OTT VoD źródło:

28 W podsumowaniu: ewolucja technik CDN Zautomatyzowane, o prostej obsłudze na poziomie technicznym (plugand-play) Źródło: M.Pathan, R.Buyya, A.Vakali, Content Delivery Networks: State of the Art, Insights, and Imperatives, w R. Buyya et al. (eds.), Content Delivery Networks, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008

29 Koncepcja ICN (Information-Centric Network) - zarys

30 Koncepcja sieci ICN (Information-Centric Network) Rozpowszechnianie i obrabianie nazwanej informacji podstawowe zastosowanie Internetu centralna rola adresu IP nie odpowiada istocie wykorzystania sieci host-centric Global FIXED traffic (ExaByte/month) Global MOBILE traffic (ExaByte/month) Residential Unicast TV 2.0 Handheld data traffic 60 Residential Internet 1.5 Laptop Data Traffic Voice Traffic Business Internet Voice Traffic Fixed broadband traffic is 40x mobile in 2015 źródło: MEVICO / Nokia Mobile data traffic grows 300 fold CDN 30

31 Podejścia i problemy Wzrost ruchu, np. video i cloud computing => stosowanie rozmaitych technik i rozproszonych usług bazujących na: schowkowaniu, replikacji danych i dostarczaniu treści Obecnie dominuje podejście typu silos wzajemnie rozłączne sieci CDN i aplikacje P2P Przykładowo nie zapewniają jednoznacznej i bezpiecznej identyfikacji nazwanej treści w sposób niezależny od kanału dystrybucji realizowane na bazie firmowych rozwiązań implementowane nakładkowo => niepotrzebna utrata efektywności podejścia typu ALTO dla P2P na razie bardziej teoria (Application Layer Traffic Optimisation, IETF) CDN 31

32 Dokładniej: wybrane problemy (1) Trwałość nazwy obiektu (name persistence) nazwa raz nadana przez twórcę powinna być trwała, niezależnie od lokalizacji obiektu i jego aktualnego właściciela(i) oraz dostawcy(ów) np. struktura WEB URL: format gdzie/co. URL dostosowany do adresowej struktury sieciowej wymaga zmiany przy zmianie dostawcy ( gdzie także w przypadku CDN) sieć typu ICN => możliwość wyszukiwania by-name (atrybut gdzie jest zbędny z punktu widzenia aplikacji) Dystrybucja treści poprawianie jakości dystrybucji i wykorzystania zasobów przez schowkowanie i replikację na bazie rozwiązań firmowych (Akamai CDN, P2P, WEB proxy) nie współpracują ze sobą, rozwiązania poważne są płatne sieć typu ICN => możliwość wbudowania replikacji i schowkowania jako prymitywów sieciowych dostępnych dla każdego CDN 32

33 Dokładniej: wybrane problemy (2) Opóźnienie wyszukiwania obecnie każde zapytanie zaczyna się od interakcji z DNS (pobranie adresu IP) opóźnienie DNS staje się czynnikiem znaczącym (w stopniu zależnym od przypadku) systemy CDN typowo mają wewnętrzny DNS, co dodatkowo spowalnia proces wyszukiwania (request routing) sieć typu ICN => możliwość wyeliminowania mediacji DNS Mobilność adres IP zwykle określa lokalizację oraz identyfikuje zakończnie obecnie źródło wielu problemów sieć typu ICN => nazwa określa zarazem zakończenie a ruting nie odnosi się wprost do lokalizacji CDN 33

34 Dokładniej: wybrane problemy (3) Bezpieczeństwo użytkownika interesuje zaufana treść dzisiaj osiąga się to pośrednio: przez zaufanie do strony, która udostępnia treść (a nie do samej treści) obecnie wiele ryzyk wiele stron w łańcuchu, np. wiara, że faktycznie negocjuję z Amazon (bo klikam po wyszukaniu na stronie Google) pośrednio wiara w DNS, który tłumaczy URL na adres IP następnie wierzę serwerowi z repliką po przekierowaniu przez CDN itd. sieć typu ICN => informacje zapewniające bezpieczeństwo (uwierzytelnienie, zaufanie) bezpośrednio związane z treścią; treść może pochodzić z niezaufanego serwera, być przenoszona przez niezaufaną sieć pozwala to na replikację treści w dowolnym miejscu prawa autorskie i aktualność treści to odrębna kwestia CDN 34

35 Co dalej? Information-Centric Networking (ICN) Dzisiejszy Internet Centrum uwagi: węzły, hosty Przyszła sieć ICN Centrum uwagi: obiekty informacyjne (również jako reprezentacje obiektów fizycznych IoT) Dominująca forma wykorzystania sieci: dostęp do informacji CDN 35

36 Wymagania i główne podejścia Wymagania i oczekiwane korzyści unikatowe nazwy obiektów informacyjnych podstawa przyszłego Internetu dane niezależne od lokalizacji, właściciela i dostawcy i formy transportu wsparcie dla cachingu i replikacji w sieci korzyści: poprawa wydajności i ekonomiki sieci większa skalowalność sieci w odniesieniu do liczby obiektów i pasma ułatwienie dostawy treści w wymagających scenariuszach sieciowych (mobilność, sieci DTN, sieci czujników, etc.) Główne podejścia: CCN (Content Centric Networking, aka Network Named Data, NDN) NetInf (Network of Information) PSIRP/PURSUIT (Publish/Subscribe Internet Routing Paradigm) CDN 36

37 Wybrane podejścia - porównanie: CDN/NetInf - CCN CDN CCN DNS prox y CDN DNS Origi n serve r Req. 2/3 4/5 Loka lny DNS Resp. Req. Resp. CDN Streamer selector dość podobne 4/5 schowek 3/6 schowek Req. 1/6 nazwa 7/8 HTTP GET/302 9 / 10 lub 12 HTTP GET/OK schowek gdy brak w schowku 10 / 11 HTTP GET/OK Origi n serve r schowek 1/7 Req. nazwa Resp. schowek CDN 37 2

38 Dwa główne podejścia Ewolucyjne (por. NetInf) cel: poprawienie obecnego Internetu zasada: opracowanie nakładki content centric w istocie to forma ewolucji CDN wprowadzenie metadanych jako kanonu dozwolone różne formy transportu (nie tylko TCP/IP) domenowość, ale na bazie wspólnego schematu nazwy (z grubsza: niuri ::= ni://[część hierarchiczna>/]<hash kryptograficzny> ) Radykalne (clean-slate) (por. NDN / CCN) nazwa obiektu hierarchiczna warstwa sieciowa content-centric operuje bezpośrednio na łączu danych transparent caching wbudowany w warstę sieciową uwierzytelnienie treści (podpis konkatenacji nazwa+pole_danych ) wymaga nowego podejścia do wielu zagadnień ruting i mobilność (skalowalność compact routing?) QoS i sterowanie przeciążeniem po stronie odbiornika (przeciwnie do TCP) nowy model współpracy z warstwą aplikacyjną CDN 38

39 ICN wdrożenie na razie odległe Wymagana ciągłość pracy bez godziny W itp. dla prowadzenia eksperymentów na szeroką skalę Kluczowe dla wykazania zasadności danej koncepcji Trudny problem, na razie mało zbadany (próby realizacji przykładowych, wyizolowanych aplikacji) Tymczasem celem bliższym jest ewolucja CDN przejęcie ruchu wolumenowego przez ISP z powodu spadku dochodów dostawców CDN OTT w tym obszarze (wolumen ma być za darmo ) w znacznej mierze zastosowanie dla celów inżynierii ruchu niełatwe z uwagi na lokalny charakter większości ISP implementacja w formie aplikacji w chmurze (aby tanio) współpraca sieci CDN? (CDN Interworking - IETF) CDN 39

40 Literatura R. Buyya et al. (eds.), Content Delivery Networks, Springer- Verlag Berlin Heidelberg dostępne w wersji elektronicznej prze serwer Biblioteki Głównej PW (http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/springerlink/link.springer.com/bo ok/ / /page/1)

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia³ania serwisów WWW to

Ksi¹ ka Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia³ania serwisów WWW to Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia³ania serwisów WWW Autor: Steve Souders T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1518-6 Tytu³ orygina³u: High Performance Web Sites: Essential Knowledge

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo