ISSN X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013"

Transkrypt

1 ISSN X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

2

3 Urząd Miasta Kielce , Rynek 1, Biuro Obsługi Interesanta tel (099), (509) Regionalne Centrum Informacji Turystycznej Kielce, ul. Sienkiewicza 29 tel Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel fax Centrum Obsługi Inwestora Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel/fax tel Kielce City Hall , Rynek 1, Customer Services phone (099), (509) Regional Centre for Tourist Information Kielce, ul. Sienkiewicza 29 phone Department for Structural Projects and City Strategy Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone fax Investor Assistance Centre Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone/fax phone Urząd Miasta Kielce Szanowni Państwo, Kielce to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto, które wykorzystało skok cywilizacyjny, jaki niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat dzięki środkom unijnym, inwestowaniu w placówki kultury, pomoc społeczną, infrastrukturę techniczną i sportową Kielce stały się przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów oraz biznesmenów. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej prowadzona jest także rozbudowa Targów Kielce - ośrodka najdynamiczniej rozwijającego się w Polsce i Europie. Targi Kielce to od lat miejsce spotkań największych firm na rynku krajowym i zagranicznym, reprezentujących różne dziedziny gospodarki oraz miejsce zawierania wielomilionowych kontraktów. Nasze miasto to ekonomiczne, turystyczne i kulturalne centrum regionu świętokrzyskiego. Znakomita lokalizacja, przychylność władz, dobre warunki do pracy i wypoczynku stanowią poważny atut pozwalający zakładać firmy oraz dynamicznie je rozwijać i cieszyć się sukcesami. Miasto oferuje także ciekawe nieruchomości, interesujący system ulg dla tworzących nowe miejsca pracy, profesjonalną obsługę przedsiębiorców oraz wysoki standard usług okołobiznesowych. Kielce to także miasto sportu i aktywnego wypoczynku. Rozwój sportu w naszym mieście ma szczególne znaczenie. Świadczy o tym nowoczesna infrastruktura sportowa, baza hotelowa oraz aktywny udział kielczan w życiu sportowym miasta. Kielce mają naturalne i niepowtarzalne warunki do uprawiania wielu dyscyplin. Dążąc do nowoczesności, troskliwie pielęgnujemy bogate tradycje historyczne. Ich ślady możemy zobaczyć na każdym niemal kroku. Polecam Państwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z ciekawej oferty placówek kultury. Zapraszam Państwa do Kielc. Wierzę, że czas spędzony w naszym mieście dostarczy wielu wrażeń i będzie bogaty w nowe doświadczenia. Ladies and Gentlemen, Wojciech Lubawski Prezydent Kielc Kielce is a modern, dynamically developing city which has made good use of the opportunity for a civilisational leap offered by Poland s membership in the European Union. In recent years, thanks to EU funds, and investing in institutions of culture, social welfare, as well as technical and sports infrastructure, Kielce has become friendlier to its inhabitants, tourists and businesspeople. For years, thanks to Poland s most rapidly developing Trade Fair Centre (Targi Kielce), the city has been a meeting ground for major Polish and foreign companies representing various branches of economy, and the venue where multi-million contracts have been concluded. Our city is the Świętokrzyskie region s centre of business, tourism and culture. A splendid location, sympathetic authorities, together with good conditions for work and leisure are major trump cards which encourage company establishment, development, and ultimate success. The city has on offer interesting properties, an attractive incentive system for those creating new workplaces, professional services for entrepreneurs, as well as high-standard business-related services. Kielce is also a city of sports and active leisure pursuits. The advancement of sports in our city is especially important. This shows in the modern sports infrastructure, hotel facilities and active participation of the locals in the city s sports life. Kielce has unique natural conditions in which to practise several disciplines. Aspiring to modernity, we take great care of our rich historical tradition. Its traces may be seen at every step. Let me recommend a visit to Kielce museums and galleries, as well as the interesting offer of our institutions of culture. We look forward to seeing you in Kielce. I believe that the time spent in our city will be an enjoyable and memorable experience. Wojciech Lubawski President of Kielce

4 W numerze: Kielce przyjazne dla inwestorów Investor-Friendly Kielce Chwali nas Komisja Europejska Praise from the European Commission Politechnika kształci zgodnie z oczekiwaniami rynku Kielce University of Technology Meets the Market s Educational Demand Wodociągi Kieleckie. Nowatorstwo to nie fanaberia Kielce Water and Sewerage Company: Innovation is no Mere Fancy Przełomowy rok dla kieleckich dróg A Milestone Year for Kielce Roads Arbitraż gospodarczy sąd dla dżentelmenów Business Arbitration: a Gentlemen s Court of Law Zapraszamy do Tokarni Welcome to Tokarnia Drogi Polaków do niepodległości. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego Poland s Routes to Independence: the 150th Anniversary of the January 1863 Uprising W hołdzie Staszicowi In Honour of Stanisław Staszic KH-KIPPER: 15 lat produkcji zabudów-wywrotek KH-KIPPER: a Decade and a Half of Tipper Body Manufacturing Secesyjny dom Towarowy An Art Nouveau Department Store Okładka: Parking miejski przy ratuszu Cover: Municipal car park next to the City Hall Fot. Paweł Treger Szanowni Państwo, Władze Kielc konsekwentnie realizują plany, dzięki którym miasto rozwija się, staje się coraz bardziej nowoczesne, europejskie. Jednym z nich jest rozwój branży BPO ( Business Process Outsourcing ). Korzystanie z usług BPO pozwala firmom obniżyć koszty. Szeroki zakres usług, a zwłaszcza outsourcingu procesów biznesowych, są obok nauki, sportu i kultury istotne dla dalszego rozwoju Kielc. Miasto ze swoją ofertą inwestycyjną, kompetentnymi urzędnikami i zapleczem kadrowym (kształcącym się w tutejszych uczelniach), sytuują się w gronie najatrakcyjniejszych lokalizacji dla sektora BPO. Kielce znalazły się w gronie miast o największym potencjalne inwestycyjnym w tej branży. Ladies and Gentlemen, Maria Malinowska redaktor naczelna The authorities of Kielce are consistently implementing tasks thanks to which the city continues to grow and become increasingly modern, truly European. One of these is development of the BPO (Business Process Outsourcing) sector. The use of BPO services enables companies to lower their operating costs. A wide range of services, in particular business process outsourcing, are next to science, sports and culture significant for further development of Kielce. With its investment opportunities, competent civil servants and human resources (locally educated), the city is among the BPO sector s most attractive locations and indeed one of the cities with highest investment-related potential in the industry. Maria Malinowska Editor-in-Chief Wydawca: Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska Redaktor naczelna: Maria Malinowska, tel Redaguje zespół Adres redakcji: ul. Kościuszki 11, Kielce tel./fax Tłumaczenie: Magdalena Ożarska Projekt graficzny i skład: Studio Reklamy 300dpi - Rafał Urbański Druk: Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a nakład: egz. Distributed free of charge at Business Centres in Kielce (Kielce Trade Fairs); major hotels in Kielce (Świętokrzyski, Uroczysko, Łysogóry, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis); Malinowy Zdrój at Solec Zdrój; Tourist Information Centres; Staropolska Chamber of Industry and Commerce, Świętokrzyskie Regional Development Agency; banks; Cultural Centres (National Museum in Kielce); Świętokrzyskie Voivodeship Office, Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology. Copyright by Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska. All rights reserved Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. The Publisher takes no responsibility for the content of advertisements. 4 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

5 Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 2013 rok kończy siedmioletni budżet Unii Europejskiej. W ramach tylko jednego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego otrzymaliśmy na lata w sumie ponad 769,5 mln euro, czyli prawie 3,2 miliarda złotych. Doliczając do tego pozostałe programy pomocowe, m.in. program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej czy Infrastruktura i Środowisko, nasz region miał do dyspozycji prawie 5 miliardów złotych. Przed nami kolejny okres programowania i duże wyzwania związane z przygotowaniem strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju regionu i wydatkowania funduszy unijnych. Tym razem, na lata Świętokrzyskie może mieć do dyspozycji 1 miliard 168 milionów złotych z programu regionalnego, a także dodatkowe fundusze z programu Rozwój Polski Wschodniej. W tej puli jest ponad 2,5 miliarda euro do podziału między pięć województw, w tym dla świętokrzyskiego. Będziemy też mogli korzystać z programów sektorowych, które również będą dysponować znacznymi funduszami na rozwój infrastruktury i wsparcie gospodarki. Generalnie możemy zakładać, że pieniędzy będzie więcej niż dotychczas, ale też stoją przed nami poważne wyzwania rozwojowe, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Ladies and Gentlemen, The year 2013 marks the end of the European Union s seven-year budget. Under the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship alone, we have received a total of over Eur million, i.e. almost PLN 3.2 billion, for the years If we add to this the remaining aid programmes, including the Human Capital Operational Programme, the Rural Area Advancement Programme, and the Eastern Poland Development or the Infrastructure and Environment Operational Programmes, our region has had almost PLN 5 billion at its disposal. Ahead of us is another programming period and big challenges connected with preparation of strategic documents on the region s advancement and spending the EU funds. This time, for the years , Świętokrzyskie can have PLN 1 billion and 168 million from the regional programme, as well as additional funds from the Eastern Poland Development programme. The latter provides for more than Eur 2.5 billion to be shared by five voivodeships, including Świętokrzyskie. We will also be able to use considerable resources dedicated to the development of infrastructure and economic support. In general terms, it may be assumed that we will have more money than before, but there are also serious progress-related challenges which we will have to face. Kielce Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Biuro Obsługi Interesantów tel Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Customer Services Centre phone Department for Regional Policy Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul. Sienkiewicza Kielce phone Department for Structural Funds Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul. Sienkiewicza Kielce phone Adam Jarubas Marshal of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

6 Kielce przyjazne dla inwestorów W Polsce w blisko 400. centrach sektora BPO (outsourcing procesów biznesowych) zatrudnionych jest około 100 tysięcy osób to, po górnictwie i branży motoryzacyjnej, największy pracodawca w Polce. Jak wynika z najnowszego raportu Colliers International, Kielce należą do wschodzących gwiazd BPO w Polsce. Oferta przygotowana dla tej branży przez władze miasta sprawi, że w najbliższych latach będzie ono należeć do grona najszybciej rozwijających się miast w Polsce. O perspektywach rozwoju sektora BPO rozmawiano podczas dwudniowej konferencji, która na początku kwietnia odbyła się w stolicy województwa świętokrzyskiego. Do tematu wracamy w rozmowie z WOJCIECHEM LUBAWSKIM, prezydentem miasta. Panie Prezydencie, jak kształtują się szanse na dynamiczny rozwój sektora BPO w Kielcach? W 2004 roku nawiązaliśmy kontakty z firmami outsourcingowymi namawiając je do inwestycji. Niestety, audyt wykonany wówczas przez te firmy był dla nas jak wyrok: tylko 7 proc. absolwentów naszych uczelni znało język angielski na poziomie umożliwiającym taką pracę. Dzisiaj sytuacja jest już dużo lepsza i znowu zjawiają się u nas firmy zainteresowane taką działalnością. W Krakowie w outsourcingu pracuje ponad 16 tys. absolwentów wyższych uczelni, a średnia płaca przekroczyła w ubiegłym roku 5700 zł. Szeroki zakres usług, a zwłaszcza outsourcingu procesów biznesowych, to obok nauki, sportu i kultury jeden z priorytetów dalszego rozwoju dla Kielc. Nasze miasto ze swoją ofertą inwestycyjną, usługami kompetentnych urzędników i zapleczem kadrowym, kształcącym się w tutejszych 11. uczelniach sytuuje się w gronie najatrakcyjniejszych lokalizacji dla sektora BPO. Na przygotowanie infrastruktury dla potrzeb tego typu inwestycji w ostatnich latach przeznaczyliśmy około czterech miliardów złotych, oczywiście przy wydatnym zaangażowaniu dotacji unijnych. Dziś Kielce oferują około 45 tys. metrów kw. powierzchni biurowej, a w najbliższym czasie liczba ta zostanie podwojona. Kielce coraz częściej są obiektem zainteresowania firm BPO poszukujących nowych i atrakcyjnych lokalizacji Czy tylko oferta inwestycyjna pozwoli na przyciągnięcie inwestorów? Fot. Andrzej Młynarczyk Już dwa lata temu podjęliśmy decyzję, że musimy nadal promować miasto wśród inwestorów branży BPO: uczestniczymy w targach branżowych i misjach gospodarczych, budujemy przyjazny klimat dla biznesu, realizujemy projekt Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora. Na zlecenie Urzędu Miasta firma doradczo-konsultingowa Deloitte przygotowała raport Analiza oferty inwestycyjnej Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego w sektorze nowoczesnych usług outsourcingowych, będący zestawieniem atutów regionu w odniesieniu do oferty krajowej i dalszych kierunków skutecznych działań w zakresie pozyskiwania inwestorów. Kluczowe znaczenie mają tu takie czynniki, jak właściwe podejście urzędników do inwestorów i ich zaangażowanie w procesy pozyskiwania i utrzymania zainteresowania inwestowaniem w Kielcach. W obecnej sytuacji gospodarczej najintensywniej rozwijają się nowoczesne usługi outsourcingowe. Dla Kielc jest to branża wysokiej szansy 6 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

7 Fot. Paweł Treger Fot. Paweł Treger Dzięki inwestycjom w infrastrukturę Kielce są atrakcyjnym miastem do życia, studiowania i prowadzenia działalności gospodarczej. z uwagi na dostęp do wykształconych kadr, zwłaszcza w tak pożądanych przez pracodawców kierunkach, jak ekonomia, informatyka, finanse. Czy to jedyne atuty Kielc? Konkurencyjne w Kielcach są również koszty pracy oraz bogata oferta terenów inwestycyjnych i nieruchomości oferowanych potencjalnym inwestorom przez miasto i kieleckie przedsiębiorstwa. W działaniach mających na celu pozyskanie inwestorów, pomocna jest specjalnie przygotowana strona internetowa, na której odbywa się interaktywna komunikacja z inwestorami, połączona z miejskim geoportalem Kielce (www.invest.kielce.pl). Warta podkreślenia jest też zyskująca na atrakcyjności infrastruktura Kielc zmodernizowane drogi i ulice, nowoczesny tabor autobusów miejskich, przebudowa centrum miasta; nie bez znaczenia jest też oferta Kieleckiego Parku Technologicznego oraz usługi oferowane przez kieleckie Centrum Obsługi Inwestora. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że Kielce ze względu na swój potencjał inwestycyjny i intelektualny kreują wizerunek miasta skutecznie konkurującego z innymi subregionami i ośrodkami miejskimi. A co w sferze planów i marzeń? Nie rezygnujemy z innowacyjnych planów mogących z miasta uczynić ośrodek na wskroś nowoczesny, europejski. Dynamicznie działa nie tylko Kielecki Park Technologiczny, Targi Kielce stały się znaczącym punktem na mapie wystawienniczej Europy, prężnie działa też Institute of Design Kielce (część Wzgórza Zamkowego), a wizje rozwoju miasta zamieniają się w realne i realizowane projekty. Najnowszym naszym projektem jest wybudowanie w Obicach Centralnego Portu Lotniczego dla Polski w ramach rządowego programu Inwestycje Polskie. Wniosek w tej sprawie został wysłany do ministra skarbu państwa. Za lokalizacją CPL w Obicach prze- mawiają dane z rządowej Strategii rozwoju transportu Wynika z niej, że ruch pasażerski do 2035 roku wzrośnie trzykrotnie, a nie ma możliwości rozbudowy już istniejących portów lotniczych. Myślę, że wbrew wszystkim, którzy krytykują ten pomysł, kolejne marzenie może się ziścić. Ważnymi argumentami, które mogą pomóc w jego realizacji są centralne położenie Kielc, dobre skomunikowanie z Warszawą, Krakowem, Katowicami oraz około 2600 hektarów dostępnych gruntów będących własnością miasta i skarbu państwa (Okęcie ma 800 hektarów). Dziękuję za rozmowę. Paweł Treger Kieleckie Centrum Kultury nabrało nowego blasku Fot. Paweł Treger Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

8 Fot. Andrzej Młynarczyk Kielce is more and more often in the centre of attention of BPO companies, seeking new and attractive locations. Investor-Friendly Kielce Poland s nearly 400 business process outsourcing (BPO) sector centres employ ca. 100,000 people, which makes it, after coal mining and the motor industry, Poland s largest top employment provider. The latest report by Colliers International shows that Kielce is among the BPO rising stars not only in Poland. Our city authorities have created opportunities for this branch, which in the near future will give Kielce enough momentum to join Poland s fastest developing cities. The prospects for the BPO sector s development were discussed during a twoday conference held in early April in the capital of Świętokrzyskie Voivodeship. We take up this subject in our interview with WOJCIECH LUBAWSKI, President of Kielce. Mr. President, what are the chances for dynamic development of the BPO sector in Kielce? In 2004, we set up contacts with outsourcing companies, encouraging them to invest. Unfortunately, the audit which was then carried out by these companies was very pessimistic for us: only 7% graduates of our institutions of higher education knew English at a level which would enable them to work in this field. Today, the situation looks much better and companies interested in this kind of operations appear again. In Krakow, outsourcing gives jobs to over 16,000 university graduates, with last year s average salaries exceeding 5,700 Zloty. A wide range of services, particularly when it comes to business process outsourcing, are next to science, sports and culture among the priorities for further development of Kielce. With its investment-related offer, services of competent officials, and human resources i.e. graduates of the eleven local institutions of higher education, our city situates itself among the most attractive locations for the BPO sector. We have spent around four billion Zloty on preparation of the infrastructure for the needs of this kind of investment projects in recent years, with the assistance of EU funds. Today, Kielce offers ca. 45,000 sq. m. of office space, and this figure is estimated to double in the nearest future. Are the investment-related opportunities our only trump cards to attract investors? Two years ago, we made the decision to continue the city s promotion among BPO sector investors: we take part in industrial fairs and business missions; we create a business-friendly ambience; we are implementing the project Establishment and 8 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

9 Thanks to EU funds, Rynek (Market Square) has regained its historic appearance. Fot. Paweł Treger acquisition is facilitated by a tailormade website, which offers interactive communication with investors, linked to the City of Kielce geoportal (www.invest.kielce.pl). Moreover, worth stressing is Kielce s infrastructure, growing in attractiveness, i.e. modernised roads and streets, a modern city bus fleet and city centre renewal. Helpful institutions include the Kielce Park of Technology as well as the Kielce Investor Assistance Centre with their services. The conducted studies and analyses have shown that due to Kielce s investment-related and intellectual potential, the city projects an image of effective competition with other subregional and urban centres. Are there any other plans to be realised? Fot. Paweł Treger Development of Investor Assistance Centre Network Co-Operation. Commissioned by the Kielce City Hall, the advisory and consulting company Deloitte prepared a report titled An Analysis of the Investment- Related Opportunities in the Kielce Metropolitan Area for the Sector of Modern Outsourcing Services, which delineates the region s competitive edge against the national standards, together with specifying further directions for effective operation in terms of investor acquisition. Of major significance are factors such as positive attitudes of officials towards investors and their involvement in the processes Sienkiewicza Street is now among Poland's finest streets. of acquisition and maintenance of interest in capital investment in Kielce. Under the current economic circumstances, modern outsourcing services develop most rapidly. For Kielce, this is a high-opportunity industry: we provide educated personnel, particularly graduates of fields popular with employers, including economics, IT and finance. Are these Kielce s only strong points? To potential investors, Kielce also offers competitive labour costs and a wide range of industrial estates of the City and Kielce enterprises. Investor We are not giving up on the innovative plans to make Kielce a modern, European city. The Kielce Park of Technology is operating vigorously; Kielce Trade Fairs has become a major site on Europe s exhibition map; the Institute of Design Kielce (part of Castle Hill) is likewise turning the visions of our City s growth into reality and projects already underway. Our most recent project is to build a Central Airport for Poland at Obice under the Poland s Investment government programme. A pertinent application was filed with the Minister of State Treasury. The Airport s location at Obice is supported by the figures from the government s Strategy for Transport Development The data show that by 2035 passenger traffic will have increased three times, while existing airports have exhausted their expansion potential. I believe, against all the critics of the idea, that this dream of ours can come true. Significant arguments to help us realise this project are Kielce s central location, its good communications with Warsaw, Krakow and Katowice, plus ca. 2,600 hectares of available land, owned by the City and the State Treasury (as compared to Warsaw s Okęcie Airport, which has 800 hectares). Thank you. Paweł Treger Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

10 Chwali nas Komisja Europejska Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego bardzo dobrze ocenili stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie w Kielcach było okazją do podsumowania doświadczeń obecnego okresu programowania i prezentacji dobrych praktyk, a także planowania strategicznego na najbliższe lata. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego jest realizowany bardzo dobrze. 80 proc. funduszy z Unii Europejskiej jest już zakontraktowane na projekty, a 60 proc. rozliczone. Wasz region jest powyżej średniej krajowej mówi Patrick Amblard, dyrektor Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Przedstawiciel Komisji Europejskiej chwali również nasze postępy w przygotowaniu raportów z wdrażania RPO. Ich jakość znacznie się poprawiła. Część dotycząca Osi priorytetowej 1 może być wręcz wzorcem dla innych województw. Świadczy to o waszej wiedzy i dużym doświadczeniu twierdzi Patrick Amblard. 16 programów regionalnych finansowanych z budżetu Komisji Europejskiej służy zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. W puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego było blisko 770 mln euro. Środki te wydatkowane są zgodnie ze specyficznymi potrzebami województwa. Priorytety to rozwój przedsiębiorczości, innowacje i społeczeństwo informacyjne, system transportowy, środowisko i energetyka, infrastruktura społeczna, kultura, turystyka, sport i rewitalizacja miast. Z funduszy europejskich choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy korzystamy wszyscy. Dojeżdżając do pracy świeżo wyremontowaną drogą, zaprowadzając dziecko do przedszkola, korzystając ze specjalistycznego sprzętu w szpitalu, zwiedzając odrestaurowane zabytki. 414 kilometrów przebudowanych dróg, 17 oczyszczalni ścieków, ponad 400 kilometrów sieci wodociągowej, 434 wsparte przedsiębiorstwa, 1921 nowych miejsc pracy dzięki unijnemu wsparciu udało się zrobić naprawdę dużo. Po dofinansowanie z RPO WŚ sięgnęły głównie samorządy i przedsiębiorstwa. Projekty o największej wartości zostały zrealizowane w powiecie kieleckim, mieście Kielce, a także powiecie buskim, ostrowieckim i staszowskim. Łącznie, od początku funkcjonowania programu na konta beneficjentów trafiło ponad 2 mld zł. Najwięcej posłużyło tworzeniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, unowocześnianiu infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym oraz inwestycjom w infrastrukturę ochrony zdrowia. Wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest najsprawniej wdrażanym działaniem RPO WŚ , o czym świadczy najwyższa wartość wniosków o dofinansowanie i najwyższa liczba zawartych umów o dofinansowanie. Najwięcej środków zaabsorbowała branża górnicza i wydobywcza, działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią oraz kulturą, Goście z Unii Europejskiej w Niemczówce w Chęcinach rekreacją i rozrywką. Na drugim biegunie z najmniejszą średnią wartością projektów znalazła się działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz informacja i komunikacja. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego jest już niemal na finiszu. Do końca 2012 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, będący Instytucją Zarządzającą RPO WŚ, ogłosił 47 naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu i nie planuje ogłaszać kolejnych w roku Ewentualne oszczędności będą mogły zostać przekazane na realizację projektów, które już znajdują się na listach rezerwowych. Spokojny o pozytywne zakończenie okresu programowania jest Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Dotychczas osiągnięte efekty pozwalają nam być optymistami. Nie ma zagrożenia co do wykorzystania środków, głównie dlatego, że samorząd województwa, samorządy powiatowe i gminne, stowarzyszenia, a także inne podmioty, które o nie występowały, dobrze przygotowały wnioski i plany działań oraz sprawnie je zrealizowały. Te doświadczenia i efekty zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i przygotowania administracji do następnej perspektywy finansowej UE będą podstawą budowania założeń do aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Kolejna perspektywa finansowa obejmie lata Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

11 The Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship is being implemented very well. As much as 80% of the EU funds has already been allocated to projects, and 60% - already settled. On that score, your region is above the national average, says Patrick Amblard, Director of the Polish Projects Department at the General Directorate for Regional Policy. The representative of the European Commission has also praised our progress in the development of reports on the Regional Operational Programme s implementation. Report quality has considerably improved. The section on Priority Axis 1 can actually serve as a model for other voivodeships. It shows your competence and extensive experience, Patrick Amblard has observed. Praise from the European Commission Representatives of the European Commission and the Ministry for Regional Development have rated very highly the implementation status of the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship. A meeting in Kielce provided opportunities to recap on the experience of the current programming period as well as presenting good practices and strategic plans for the nearest future. Sixteen regional programmes financed from the European Commission s budget help decrease disproportions in development of the regions which are part of the European Union. The funding of the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship amounted to almost 770 million Euro. These funds are spent according to the Voivodeship s particular needs. Priority is given to development of entrepreneurship, innovation and information society; the transportation system, the environment and power engineering; together with social infrastructure, culture, tourism, sports and urban renewal. While not necessarily realising it, we all use EU funds on a daily basis: when using a recently repaired road to commute to work, taking the child to kindergarten, using specialist hospital equipment, or visiting renovated historical monuments. As many as 414 km of repaired roads, 17 wastewater treament plants, over 400 km of water-pipe networks, 434 supported enterprises and 1921 new workplaces: thanks to EU money, we have managed to achieve a lot. The co-funding from the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship went primarily to self-governments and enterprises. Projects of the highest value were implemented in the District of Kielce, in the City of Kielce, as well as the Districts of Busko, Ostrowiec and Staszów. All in all, since the beginning of the Programme s operation, beneficiaries have received more than two billion Zloty. Most of this has been used to establish micro, small and medium enterprises, modernise the communication infrastructure at regional and supra-regional levels, as well as for capital projects in health service infrastructure. Support to the sector of micro, small and medium enterprises is among the most effectively implemented actions of the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship for the Years , as shown by the highest value of co-funding applications and concluded co-funding agreements. The majority of the resources have been absorbed by the mining and extraction industries, as well as the accommodation, catering, culture, recreation and entertainment services sector. At the other side of the spectrum, with the lowest average project value, came professional, scientific and technical activities, alongside information and communications. The Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship is almost finished. By the end of 2012, the Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship, the Regional Programme s Managing Institution, had announced forty-seven calls for co-funding applications under the Programme. No more calls are to be announced in the year This will make it possible to transfer potential savings to the implementation of the previously short-listed projects. Deputy Marshal Kazimierz Kotowski in a meeting with EU guests. Kazimierz Kotowski, Member of the Board of Świętokrzyskie Voivodeship, does not worry about the ending of the programming period. The results achieved so far have enabled us to feel optimistic. The use of the resources is not threatened mainly because the Voivodeship s selfgovernment, district and municipality self-governments, associations and other entities, who have applied for the funding, developed adequate applications and action plans, which were then efficiently implemented. These experiences and effects, both on the economic plane and that of administrative readiness for the next EU financial perspective, will provide the basis for the updated Strategy for Świętokrzyskie Voivodeship s Development. The next financial perspective will cover the years for the development of Świętokrzyskie Voivodeship... Publication co-financed from European Regional Development Fund under Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship for Years Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

12 edukacja Politechnika kształci zgodnie z oczekiwaniami rynku Nie ustajemy w dążeniach do rozwoju organizacyjnego i unowocześniania bazy dydaktyczno-naukowej, gdyż to fundamenty wyższej jakości kształcenia. Wprawdzie z przedstawionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 wynika, że najbardziej obleganymi uczelniami były politechniki, jednak istotne jest, by w tym gronie znajdowała się Politechnika Świętokrzyska. By najzdolniejsza młodzież nie wyjeżdżała na studia do innych ośrodków akademickich. Stanie się tak, jeśli kształcić będziemy dobrze i zgodnie z oczekiwaniami rynku mówił prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej podczas inauguracji roku akademickiego. Fot. Kamil Dziewit 12 Laboratorium Nano- i Ekoinżynierii na nowym wydziale Politechniki Świętokrzyskiej Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (budynek Energis) Dzięki stałemu rozwojowi potencjału dydaktycznego i unowocześnianiu kształcenia studenci na Politechnice Świętokrzyskiej mają znakomite warunki do podnoszenia swoich kompetencji, a dzięki temu przemysł zyskuje dobrze przygotowanych do pracy specjalistów. Na początku kwietnia Politechnika Świętokrzyska przystąpiła do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt przewiduje uzupełnienie bazy dydaktycznej i badawczej czterech laboratoriów na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Geodezja i Kartografia: w laboratorium Hydrauliki i Hydrologii powstaną cztery nowe stanowiska laboratoryjne, w Pracowni Analiz Środowiskowych powstanie nowoczesne stanowisko do badania ilości i jakości opadów atmosferycznych. O nowoczesny sprzęt i nowe stanowiska badawcze wzbogacą się również Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013 laboratoria Geotechniki i Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji. Zaplanowana modernizacja laboratoriów to efekt wieloletnich doświadczeń i ogromnej wiedzy zawodowej pracowników uczelni. Wyboru urządzeń do modernizacji i rozwoju pracowni badawczych dokonano na podstawie potrzeb pojawiających się w czasie pracy badawczej i dydaktycznej; potrzeb, które wiążą się również z dynamicznym rozwojem nauki i techniki w kraju i na świecie. Zakupiona przez Politechnikę nowoczesna aparatura będzie spełniała wszystkie wymagania dotyczące norm w zakresie bezpieczeństwa, ekologii i ekonomii użytkowania, pozwoli też na podniesienie standardów nauczania poprzez lepszą wizualizację badanych procesów. Dotychczasowe doświadczenia uczelni posiadających nowoczesną aparaturę badawczą wykazują, że studenci znacznie częściej wyrażają chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych, co ma ogromny wpływ na podniesienie jakości kształcenia. Ponadto rozwój techniki badawczej i posiadanie przez uczelnię sprzętu porównywalnego z tym, którym dysponują wiodące jednostki naukowe w kraju i Europie podniesie prestiż uczelni, jedynego ośrodka naukowotechnicznego w regionie. Politechnika Świętokrzyska, dzięki ciągłemu rozwojowi i inwestycjom w infrastrukturę naukową, jest coraz wyżej notowana w różnego rodzaju rankingach. W ogłoszonym w marcu rankingu tygodnika Wprost, powstającego na podstawie badania wśród największych polskich firm, które w 2011 roku osiągnęły największy przychód przedstawiciele redakcji Wprost wysyłali ankiety do osób reprezentujących zarządy 500. firm, w których prosili o wskazanie pięciu kierunków studiów, których absolwentów firma najczęściej przyjmuje do pracy, oraz w ramach każdego z kierunków po pięć uczelni, których absolwentów najchętniej widzi wśród kandydatów. Na liście 50. polskich uczelni, których absolwenci są najbardziej pożądani przez pracodawców na wysokim, 25. miejscu znalazła się Politechnika Świętokrzyska, wyprzedzając kilka renomowanych uniwersytetów, w tym Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytet Śląski. Politechnika Świętokrzyska pojawia się także w dwóch zestawieniach poszczególnych kierunków studiów, najbardziej pożądanych przez pracodawców: to mechanika, budowa maszyn, automatyka i robotyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Justyna Żukowska

13 education Kielce We continue to make effort to achieve organisational advancement and modernisation of our teaching and research facilities because these are the foundations of high-quality education. Although the Ministry of Science and Higher Education s report on student recruitment in the academic year shows that universities of technology are the most popular institutions of higher education, it is of major importance to ensure that Kielce University of Technology is counted among them so that our brightest secondary school leavers do not have to move to other cities for their higher education. This will happen if we provide good quality education and meet market requirements, said Prof. Stanisław Adamczak, Dr. habil., Eng., the Rector of Kielce University of Technology during the inauguration ceremony of the present academic year. The Nano- and Eco-Engineering Laboratory at Kielce University of Technology s new Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering (Energis Building) Kielce University of Technology Meets the Market s Educational Demand Fot. Kamil Dziewit Due to continuing development of the teaching potential and bringing the educational process up to date, the students of Kielce University of Technology have splendid conditions for enhancing their competences, thanks to which industry acquires well-prepared, specialised personnel. In early April, the University embarked on implementation of another project, co-financed by the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship. The project concerns upgrading the teaching and research facilities of four laboratories in the field of Environmental Engineering as well as Geodesy and Cartography: the Hydraulics and Hydrology laboratory will receive four new laboratory stations; the Environmental Analysis Workshop will get an atmospheric precipitation testing station. State-of-the-art equipment and new testing stations will also go to the Geotechnology, Photogrametry and Teledetection laboratories. The projected laboratory modernisation is a result of years-long experience and extensive know-how of the University s employees. The selection of equipment for the modernisation and expansion of the research laboratories was carried out upon analysis of the needs which appeared during teaching and research. These needs are closely related to dynamic development of science and technology in Poland and abroad. The state-of-the-art equipment, purchased by Kielce University of Technology, complies with all standard requirements pertaining to safety, environmental protection and user economics; it enables enhancement of teaching standards through improved rendering of the studied processes. Other universities previous experience with modern equipment has shown that it increases student motivation to actively participate in laboratory classes, which considerably improves the quality of education. Moreover, the advancement of research technology and the University s having at its disposal equipment comparable to that of Poland s and Europe s leading research centres will certainly raise the prestige of the Kielce University, the region s only research and technology centre. Thanks to continuing development and investment in the research infrastructure, Kielce University of Technology scores higher and higher on a variety of ranking lists. The March ranking list of Wprost weekly was compiled on the basis of a survey of Poland s largest companies with highest 2011 incomes: the editors sent out questionnaires to representatives of management boards of 500 companies, asking to name five fields of studies upon completion of which the company most often takes in new employees as well as five universities which offer these fields of studies whose graduates are the most welcome as applicants for employment. On the thus compiled list of Poland s top fifty institutions of higher education, whose graduates are the most popular with prospective employers, Kielce University of Technology came 25th a high position, ahead of several established institutions, including Adam Mickiewicz University in Poznań or the University of Silesia. Kielce University of Technology also appears in two listings of fields of studies most attractive to employers, such as mechanics, machine building, automatics and robotics, as well as production management and engineering. Justyna Żukowska Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

14 Wodociągi Kieleckie. Nowatorstwo to nie fanaberia Czy w wydobywaniu i rozprowadzaniu wody może być coś nowatorskiego? Ależ tak przekonują Wodociągi Kieleckie. Spółka w swojej działalności wykorzystuje internetowe komunikatory i serwisy społecznościowe, kosmiczną technologię GPS, słońce i biogaz do wytwarzania energii oraz fizykę atomową do badań laboratoryjnych. Stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych - technologia XXI wieku, jedyna taka instalacja w regionie. Dla przedsiębiorstwa służącego swoimi usługami praktycznie wszystkim mieszkańcom regionu, a jest ich ok. 230 tysięcy komunikacja z klientami jest kluczowa. Tutaj nowoczesne technologie są nieodzowne. Internet to już dzisiaj standard w nowoczesnej spółce, ale Wodociągi Kieleckie nie ograniczają się do prowadzenia własnej strony www. Spółka, jako jedna z nielicznych w kraju, posiada również własne profile na portalach społecznościowych: Facebook, NK i Twitter, ma też własny kanał wideo na stronie YouTube. Lada dzień uruchomi jeszcze jeden kanał wymiany informacji, przydatny szczególnie do zgłaszania awarii własny numer na komunikatorze internetowym GG (dawne Gadu-Gadu) oraz specjalny adres do zgłaszania awarii sieci. Od roku pracę wszystkich 55. pojazdów od samochodu pogotowia wodociągowego po koparkę kontroluje satelitarny system łączności GPS. Choć znany wielu kierowcom, w przypadku Wodociągów jego możliwości są znacznie większe. Pojazdy mają nie tylko odbiorniki, ale i nadajniki, zatem ich położenie znają nie tylko kierowcy, ale operator systemu. Na monitorze własnego komputera może on sprawdzić, gdzie dany pojazd się znajduje, czy jedzie czy stoi, a nawet czy łyżka koparki w danym czasie pracuje. Dzięki szczegółowym raportom można też sprawdzić jakość i wydajność pracy pojazdów, korygować ich trasy, lepiej planować, a w konsekwencji oszczędzać paliwo i zużycie sprzętu. Wodociągi chętnie korzystają z alternatywnych źródeł energii. Przed laty, jako pierwsze w regionie przedsiębiorstwo, uruchomiły generatory prądu wytwarzanego w turbinach spalających biogaz na terenie oczyszczalni ścieków w Sitkówce. Od 11. miesięcy wykorzystują słońce do podgrzewania wody użytkowej w kranach w biurowcu i bazie przy ul. Krakowskiej. Spółka zainstalowała na dachu biurowca 20 kolektorów słonecznych, które podgrzewają wodę, oszczędzając środowisko naturalne i pieniądze. Maksymalnie mogą podgrzewać 4 metry sześcienne wody na dobę, co w słoneczne i ciepłe dni zapewnia całkowite zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Gdy słońce jesienią i zimą było za słabe, instalacja była wspomagana piecem olejowym. Warto podkreślić, że cała instalacja została wykonana siłami pracowników Wodociągów Kieleckich, bez potrzeby angażowania specjalistycznych firm. Pracy sieci wodociągowej i oczyszczalni nie można kontrolować bez nowoczesnego laboratorium. Jego wyposażenie, w znacznej części sfinansowane przy pomocy środków unijnych, należy do najnowocześniejszych w regionie. Wodociągowi laboranci mają do dyspozycji m.in. włoski chromatograf gazowy drogie i bardzo precyzyjne urządzenie, które wyszukuje i rozpoznaje nawet bardzo niewielkie ilości substancji chemicznych. Inne urządzenie, spektrometr absorbcji atomowej, przyjechał aż z Australii: pomaga on pracownikom laboratorium wychwytywać np. w ściekach nawet niewielkie ilości metali ciężkich. Nie można myśleć o nowoczesnym przedsiębiorstwie bez współpracy z naukowcami. Wodociągi podpisały umowy o współpracy naukowej z Politechniką Świętokrzyską oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. W najbliższym czasie analogiczna umowa zostanie zawarta z Politechniką Rzeszowską. To jednak nie wszystko kielecka spółka chętnie organizuje staże i praktyki dla studentów: w tym roku planuje przyjąć 118. praktykantów. Pod względem liczby objętych nimi studentów jest liderem w regionie. Staramy się po prostu łączyć wiedzę naszych doświadczonych pracowników z pomysłami i entuzjazmem młodzieży. To pobudza kreatywność, daje bardzo dobre rezultaty tłumaczy Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich. Otwartość na nowe pomysły, wdrażanie nowatorskich rozwiązań i nowoczesnych technologii opłaca się: według portalu analizującego taryfy 571 spółek wodociągowych w Polsce Wodociągi Kieleckie mają niższą aż o 23 proc. od średniej krajowej cenę za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla gospodarstw domowych. Ktoś powie, że takie nowatorstwo, techniczne nowości ta fanaberia, tylko powiększająca koszty przedsiębiorstwa. To błędne myślenie. Dążenie do nowoczesności w efekcie usprawnia działalność spółki i obniża koszty, a więc wszystkim się opłaca mówi Henryk Milcarz. Ziemowit Nowak rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich 14 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

15 Kielce Water and Sewerage Company: Innovation is no Mere Fancy Can water acquisition and distribution involve innovation? According to Kielce Water and Sewerage Company (Wodociągi Kieleckie), the answer is yes. In its operations, the Company uses internet instant messaging and social networking services, the GPS cosmic technology, sunshine and biogas to generate energy, as well as atomic physics in laboratory research. For a company which offers services to practically the entire region with ca. 230 thousand inhabitants, customer relations are of paramount importance. To that end, the use of modern technologies is a must. Today, the use of the internet is a modern company s standard, but the Kielce Water and Sewerage Company does not only rely on their website. The Company, one of Poland s few, also has its profiles in social media, such as Facebook, NK and Twitter, and its own YouTube channel. Soon, more information exchange routes will be made available: a number in the GG internet instant messager (the former Gadu-Gadu) as well as a dedicated address to report network failures. For a year now, the work of all fiftyfive vehicles, starting from the water emergency service unit to an excavator, has been monitored by means of the GPS satellite communications system. Popular with car drivers, the system offers many more possibilities to the Company. Vehicles are equipped with both receivers and transmitters, thanks to which vehicle location is known not only to drivers but also the system operator. The operator can check, on his/her own computer screen, where a given vehicle is located, whether it is standing or moving, or whether the excavator bucket is in operation at any particular moment. Thanks to detailed reports, the quality and efficiency of vehicle operation can be checked; their routes can be altered and better planned, as a result saving fuel and equipment wear. Kielce Water and Sewerage Company is happy to use alternative energy sources. Years ago, the Company was the first ever in the region to use biogas turbine power generators on the premises of Sitkówka wastewater treatment plant. For eleven months now, sunshine has been used to heat tap water at the Krakowska Street office building and Company headquarters. On the office block roof, twenty solar collectors have been installed to heat water and thus save both natural and financial resources. Their maximum capacity is four cubic meters daily, which meets the building s entire demand for tap water on warm, sunny days. With not enough sunshine in autumn and winter, the installation was supported with an oil heater. It is worth stressing that the entire installation was provided by the Company s employees, eliminating the need to employ specialised companies. The operation of a water pipe network and a wastewater treatment plant cannot be monitored without a stateof-the-art laboratory. Its equipment, to a large extent financed by EU funds, is among the region s most technologically advanced. The Company s laboratory workers have at their disposal for example an Italian gas chromatograph an expensive and very accurate device which can locate and recognise even very small amounts of chemical substances. Another device, an atom absorption spectrometer, was imported from as far as Australia: it helps laboratory staff locate even trace quantities of heavy metals in the wastewater. One cannot imagine a modern company without co-operation with scientists. Kielce Water and Sewerage Company has concluded agreements on scientific co-operation with Kielce University of Technology and Jan Kochanowski University. In the near future, a similar agreement will be concluded with Rzeszów University of Technology. This is not all: the Kielce-based company frequently organises student traineeships and practice experiences: this year, as many as 118 trainees are to be admitted, which makes the Company the Kielce Water and Sewerage Company's Central Laboratory has equipment comparable to that of best hospital or police laboratories. region s leader. We are simply trying to combine the know-how of our experienced staff with the enthusiasm of the young. This stimulates creativity and gives very good results, explains Henryk Milcarz, President of Kielce Water and Sewerage Company. Openness to new ideas, implementation of innovative solutions and use of modern technologies pay: according to the website which provides analyses of water rates in 571 Polish water companies, the Kielce Company offers rates which are 23% below the national average for household water and wastewater. Someone could say that this kind of innovation or technical novelties are a mere fancy, which only increases the Company s operating costs. This is wrong. The continuous upgrading enhances the Company operations efficiency and lowers the costs, thus benefiting everyone, says Henryk Milcarz. Ziemowit Nowak PR Officer, Kielce Water and Sewerage Company Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

16 Przełomowy rok dla kieleckich dróg - To będzie przełomowy rok dla inwestycji drogowych w Kielcach: zakończymy trzy wielkie projekty, realizowane w centrum miasta i rozpoczęliśmy przebudowę ulicy Ściegiennego, na którą mieszkańcy czekają od wielu lat - mówi Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Rok 2013 będzie swoistym kamieniem milowym w historii kieleckich inwestycji drogowych. Po kilkunastu miesiącach realizacji zakończą się dwa flagowe projekty miasta, czyli budowa węzłów Żytnia i Żelazna. Kluczowe węzły Ten pierwszy to kompleksowa przebudowa skrzyżowania ulic Żytniej, Żelaznej, Grunwaldzkiej i Armii Krajowej, która zakontraktowana jest na niemal 40 milionów złotych. Nowe dwupoziomowe rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenia jego płynności. Węzeł Żytnia, którego realizacja współfinansowana jest z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , sąsiaduje z węzłem Żelazna. Ten projekt to z kolei zupełnie nowe połączenie drogowe, które pozwoli odciążyć od ruchu obszar śródmieścia Kielc. W ramach tej budowy, która zajmuje obszar aż 21 hektarów powstała dwujezdniowa droga łącząca ulicę Żelazną z ulicą Jesionową. W ramach inwestycji wybudowano wiele obiektów inżynierskich, między innymi wiadukty w ciągu ulicy 1 Maja. Na ukończeniu są trzy przejścia podziemne dla pieszych, z których dwa znajdują się przy jednym z największych kieleckich skrzyżowań rondzie im. G. Herlinga Grudzińskiego. Docelowo będzie ono rondem turbinowym. Węzeł Żelazna to największa inwestycja drogowa, jaka jest realizowana przez miasto i Miejski Zarząd Dróg. Jej łączna wartość przekracza 200 mln. złotych z czego niemal 100 mln. to roboty budowlane. Projekt, który współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ma kluczowe znaczenie dla podstawowego układu komunikacyjnego miasta Kielce. Zakończenie tych dwóch ważnych dla miasta inwestycji drogowych sprawi, że poprawi się komfort podróży oraz skróci jej czas. Zastosowano także szereg rozwiązań likwidujących kolizję ruchu pojazdów z ruchem pieszych co bezpośrednio wpływa na poprawę ich bezpieczeństwa tłumaczy Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Nowy wylot na Tarnów W styczniu bieżącego roku prezydent Kielc Wojciech Lubawski wraz z przedstawicielami Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 73 w granicach miasta, czyli ulicy Ściegiennego. Jak podkreśla Piotr Wójcik przygotowania do tej inwestycji trwały aż 10 lat. Dzięki determinacji władz miasta i Miejskiego Zarządu Dróg udało się uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich i w tym roku wreszcie na dobre ruszy budowa, która potrwa dwa lata. Ulica Ściegiennego jest w złym stanie technicznym, jest nieustannie zakorkowana i dochodzi na niej do wielu wypadków. Z naszych analiz ruchu wynika, że w 2012 roku ulicą Ściegiennego przejechało ponad 13 milionów pojazdów mówi Piotr Wójcik. Po zakończeniu realizacji inwestycji ulica Ściegiennego będzie drogą dwujezdniową o długości niemal 5 km. Wybudowane zostaną 3 obiekty mostowe, przebudowanych zostanie 7 skrzyżowań z czego dwa zostaną wyposażone w sygnalizację świetlną. To bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, jakie dotąd realizowaliśmy podkreśla dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wizualizacja ulicy Mickiewicza w Kielcach. Bieżący rok stoi także pod znakiem kontynuacji rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc. Obecnie w plac budowy zmieniły się ulice Czerwonego Krzyża, Mickiewicza, Wesoła oraz Św. Leonarda. Ich charakter oraz estetyka po zakończeniu projektu współgrać będą z sąsiednimi ulicami, które przeszły już kompleksową modernizację. Inną ważną inwestycją, jaką Miejski Zarząd Dróg w Kielcach rozpocznie w tym roku, jest rewitalizacja Placu Józefa Piłsudskiego przy zabytkowym Wojewódzkim Domu Kultury wraz z budową nowego połączenia drogowego od ulicy Krakowskiej do ulicy Wojska Polskiego. Stawiamy na rozwój komunikacji publicznej Już od kilku lat podejmujemy działania inwestycyjne, których celem jest nadanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej wobec transportu indywidualnego podkreśla Piotr Wójcik. To przede wszystkim budowa bus-pasów. Powstały one na fragmencie ulicy Grunwaldzkiej, w planach jest ich budowa w ciągu ulicy Źródłowej i alei Solidarności, na ulicy Olszewskiego, a także na kolejnym odcinku ul. Grunwaldzkiej i Szajnowicza Iwanowa. To duża inwestycja, która zakłada także dobudowę drugiej jezdni oraz wiaduktu, z którego korzystałyby jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz rowerzyści. JaS 16 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

17 A Milestone Year for Kielce Roads This will be a landmark year for road-related capital projects in Kielce: we will have completed three grand projects in the city centre and we started rebuilding the Ściegiennego Street, for which the inhabitants have been waiting for many years, says Piotr Wójcik, Director of the City Roads Authority in Kielce. The year 2013 will be a real milestone in the history of Kielce s road-related capital projects. After more than ten months, two of the city s flagship projects, i.e. the construction of the Żytnia and Żelazna Street interchange, will have been completed. Major interchanges Rendering of Mickiewicza Street One project pertains to complex refurbishment of the Żytnia, Żelazna, Grunwaldzka and Armii Krajowej Street interchange, whose contract value reaches almost 40 million Zloty. The new two-level solution will contribute to enhancing traffic safety and improving traffic flow. The Żytnia Street interchange, whose implementation is co-financed by EU funds under the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship for the years , is adjacent to the Żelazna Street interchange. This project, in contrast, involves a completely new road connection which will foster traffic relief in the Kielce city centre. As part of this construction project, with a construction site of 21 hectares, a dual carriageway has been built to connect Żelazna and Jesionowa Streets. Several engineering facilities have also been erected as part of this capital project, including flyovers in 1 Maja Street. Three underground pedestrian crossings are now being completed, two of which are located in the vicinity of one of Kielce s busiest intersections, Herlinga Grudzińskiego Roundabout. Ultimately, this will become a turbo roundabout. The Żelazna interchange is the largest roadrelated capital project, implemented by the City and the City Roads Authority. Its total value exceeds 200 million Zloty, out of which almost 100 million Zloty pertains to construction works. The project, co-financed by the Development of Eastern Poland Operational Programme, is of major significance for the basic communications system in the City of Kielce. Completion of these two major road-related capital projects will improve the comfort of travelling as well as reducing travelling time. A number of solutions will be used to eliminate collision of vehicle and pedestrian traffic, which will directly improve road safety, explains Piotr Wójcik, Director of the Kielce City Roads Authority. A new Tarnów road exit In January 2013, President of Kielce, Wojciech Lubawski, and representatives of the Centre for EU Transport Projects concluded a co-financing agreement concerning the refurbishment of the national road No. 73 within city limits, i.e. in Ściegiennego Street. Piotr Wójcik has stressed that preparation for implementation of this capital project took ten years. Thanks to the determination of the city authorities and the City Roads Authority, it has become possible to obtain EU co-funding and this year, finally, the construction works which will take two years will finally begin. Ściegiennego Street is in poor condition; it is frequently congested and is the scene of numerous accidents. Our analyses show that in the year 2012 Ściegiennego Street was used by more than 13 million vehicles, says Piotr Wójcik. Upon completion of this capital project, Ściegiennego Street will become a dual carriageway, almost 5 km long. Three bridge facilities will be provided; seven intersections will be remodelled, including two being equipped with traffic lights. This is certainly one of the major roadrelated capital projects which we have implemented so far, stresses Director of the Kielce City Roads Authority. This year will also see continuing renewal of the historic city centre of Kielce. Currently, the construction site has comprised Czerwonego Krzyża, Mickiewicza, Wesoła and Św. Leonarda Streets. Their character and appeal, upon project completion, will match the adjacent streets, which have already undergone complex modernisation. Another major capital project which the Kielce City Roads Authority is to begin this year is revitalisation of Józefa Piłsudskiego Square in front of the historic building of the Voivodeship Centre for Culture, together with the construction of a road to connect Krakowska and Wojska Polskiego Streets. Promoting the development of public transport For a couple of years now, we have been implementing tasks, aimed at prioritising public transport as opposed to private transport, Piotr Wójcik tells us. This means, primarily, the building of bus lanes. They have already appeared in a section of Grunwaldzka Street; more are planned to be placed in Źródłowa, Solidarności and Olszewskiego Streets, as well as in another section of Grunwaldzka and Szajnowicza Iwanowa Streets. This is a large capital project, which also provides for addition of another carriageway and a flyover to be used only by city buses and cyclists. JaS Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

18 Arbitraż gospodarczy sąd dla dżentelmenów Wszelkie działania w gospodarce powinny przebiegać w sposób sumienny i partnerski. Jeśli jednak dojdzie do sporu najlepiej spotkać się przy okrągłym stole sądu polubownego. Staropolska Izba, jako organizacja samorządu gospodarczego, ma obowiązek tworzyć warunki dla skutecznej działalności przedsiębiorców. Ponieważ każda aktywność może rodzić konflikty, powołaliśmy sąd arbitrażowy, by środowisko biznesowe dysponowało instrumentem rozstrzygania sporów bez potrzeby sięgania po sądy powszechne. Panuje bowiem opinia, iż postępowanie sądowe w tradycyjnej formie oznacza długi okres zamrożenia stosunków gospodarczych między partnerami, a także zamrożenie pieniędzy. Sąd arbitrażowy sprzyja polubownemu rozstrzyganiu zatargów w warunkach partnerskich powiedział Ryszard Zbróg, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w Kielcach, otwierając konferencję poświęconą polubownemu rozstrzyganiu sporów, wynikłych w trakcie procesów inwestycyjnych. Jej uczestnikami byli przedsiębiorcy - członkowie Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR oraz prawnicy. W ciągu 1,5 roku działalności Sąd Arbitrażowy przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zarejestrował 6 sporów podsumował jego arbiter, mec. Ignacy Grum. Jak na tak mało spopularyzowaną instytucję to niemało. Wszystkie te sprawy dotyczą rozliczania inwestycji między wykonawcą i podwykonawcą, bądź inwestorem i wykonawcą. Wartość jest zróżnicowana najwyższa to ponad milion złotych, kilka sięga tysięcy złotych, a jedna dotyczy jedynie kilkunastu tysięcy złotych. Zdaniem mec. Andrzeja Kalwasa, przewodniczącego Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, sąd polubowny to rozsądna alternatywa dla sądu powszechnego. Na całym świecie, szczególnie w starych krajach Unii Europejskiej, do sądu powszechnego ze sporami na tle kontraktów gospodarczych nie chodzi się w ogóle. Korzysta się tylko z arbitrażu, gdyż wszystkie umowy zawierają stosowne klauzule. Mówią one o tym, iż w przypadku sporu będzie on rozpoznawany przez sąd polubowny stacjonarny lub sąd tzw. ad hoc. Bo to sąd dla dżentelmenów podkreślił mec. Andrzej Kalwas. Przed SIPH stoi zadanie promocji sądu, docieranie do przedsiębiorców Sąd arbitrażowy sprzyja polubownemu rozstrzyganiu sporów gospodarczych w warunkach partnerskich - mówi prezydent Ryszard Zbróg z argumentacją, że chcąc mieć wpływ na rozstrzygnięcia sporów z tytułu procesów inwestycyjnych, należy zapisy na sąd polubowny wprowadzać do umów. Z tym faktem należy trafić także do instytucji samorządowych, które często animują inwestycje. Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, przy której funkcjonuje największy w Europie Środkowej sąd arbitrażowy. Korzystamy z jego doświadczeń, bo dobre praktyki w tej materii w jaki sposób orzekać, jak wpływać na obniżanie kosztów, jak procedować by rozstrzygnięcie następowało możliwie najszybciej pozwolą nam zbudować instytucję działającą na wysokim poziomie jakościowym zapewnił prezydent SIPH. Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR Tworzy platformę współpracy, która ułatwia transfer wiedzy i nowoczesnych technologii, podnoszenie umiejętności kadr oraz promocję przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu unijnemu Klaster oferuje swoim członkom dofinansowanie certyfikacji wyrobów i usług oraz systemów zarządzania jakością, udział w seminariach z zakresu nowoczesnych technologii w budownictwie oraz zarządzania firmą. W znacznej części dofinansowuje badania nad innowacyjnymi technologiami, na które zapotrzebowania złożyli członkowie INNOWATORA. Konferencja Spory w procesie inwestycyjnym faza rozliczania inwestycji jako okres generujący konflikty między stronami została zorganizowana 26 marca 2013 r. Jej celem była popularyzacja światowych i europejskich standardów na rzecz usprawnienia funkcjonowania rynku budowlanego poprzez promocję sądownictwa arbitrażowego. Stanowiła część realizacji projektu Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko- Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej 18 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

19 Business Arbitration: a Gentlemen s Court of Law All business dealings ought to be conducted conscientiously and in a partnership-based manner. If a dispute ensues, however, it is best to meet at a round table of the arbitration tribunal. Arbitration Court furthers amicable resolution of business disputes in a partner-to partner model" says the President Ryszard Zbróg The Staropolska Chamber of Industry and Commerce, as an organization of the economic self-government, is obliged to create conditions for effective operation of entrepreneurs. Because any business dealings can potentially breed conflict, we have established an arbitration tribunal so that the business circles have access to a conflict-solving facility without the need to approach common courts of law. It is generally agreed that traditional court proceedings mean a prolonged period of business relationship and capital freeze. The arbitration tribunal fosters partner-based amicable settlement of disputes, said Ryszard Zbróg, President of the Staropolska Chamber of Industry and Commerce in Kielce, at the opening of the conference on amicable settlement of disputes resulting from investment processes. The conference was attended by entrepreneurs members of the INNOWATOR Construction Cluster of Świętokrzyskie and Podkarpackie Regions, as well as lawyers. Over one and a half years of operation, the Arbitration Tribunal at the Staropolska Chamber of Industry and Commerce has dealt with six disputes, concluded its arbitrator, Ignacy Grum L.L.M. Considering that the Tribunal is not a very popular institution yet, this is quite a lot. All these cases pertain to investment-related settlements between contractors and subcontractors, or investors and contractors. The sums at issue vary: the highest exceeds one million Zloty; others concern 500, ,000 Zloty; one pertains to several thousand Zloty. According to Andrzej Kalwas L.L.M., President of the Arbitration Council of the Arbitration Court at the National Chamber of Business, the arbitration tribunal is a reasonable alternative to the common courts of law. Worldwide, in particular in the old EU states, common courts of law do not on the whole settle disputes resulting from business agreements. In these cases, arbitration is used as all agreements contain appropriate clauses. These clauses stipulate that any dispute shall be settled either in institutional or the so-called ad hoc arbitration proceedings. This is a gentlemen s court of law, stressed Andrzej Kalwas L.L.M. The Staropolska Chamber of Industry and Commerce is facing the task of promoting the Tribunal as well as explaining to entrepreneurs that if they wish to amicably settle disputes resulting from investment processes, arbitration clauses must become part of their agreements. In addition, this is a fact that needs to be highlighted to self-government institutions which are frequently the promoters of investment processes. We are a member of the National Chamber of Business, at which Central Europe s largest arbitration tribunal operates. We draw on their experience because good practices in terms of adjudication, cost cutting, or particular proceedings to be used in order to reach a settlement as fast as possible will enable us to build an institution with high operating standards, the President of the Staropolska Chamber of Industry and Commerce assured. The conference on Disputes in Investment Processes: Capital Project Settlement Stage as a Conflict-Generating Period was held on 26 March Its objective was to popularise the world s and Europe s standards geared at enhancement of construction market operation by means of promotion of arbitration tribunals. It was implemented as part of the project Support for the Formation and Development of the INNOWATOR Construction Cluster of Świętokrzyskie and Podkarpackie Regions, co-financed from the Development of Eastern Poland Operational Programme. INNOWATOR Świętokrzyskie and Podkarpackie Construction Cluster provides a co-operation platform which enables know-how and modern technology transfer, personnel competence enhancement and enterprise promotion. Thanks to EU support, the Cluster offers its members co-funding opportunities for product and service certification as well as quality management systems, and participation in seminars on modern construction technologies and company management. To a large extent, the Cluster co-finances research into innovative technologies, according to applications from INNOWATOR members. Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

20 Zapraszamy do Tokarni W Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznym w Tokarni zostały zgromadzone najcenniejsze zabytki architektury drewnianej z terenów Kielecczyzny. To jeden z najpiękniejszych i największych skansenów w Polsce. Wytopki Ołowiu Na 65. hektarach zostało tu zgromadzonych ponad 80 zabytkowych obiektów: zagrody, chałupy, młyny wietrzne i wodne, a także niezwykły dwór z Suchedniowa. Skansen w Tokarni jest rewelacyjnym miejscem do rodzinnego wypoczynku. Warto odwiedzić skansen podczas organizowanych tu imprez plenerowych, gdy swoje umiejętności prezentują przedstawiciele ginących zawodów, zespoły ludowe i obrzędowe. Dla wielu zwiedzających to sentymentalna podróż do przeszłości. Święto chleba Wytopki Ołowiu: Święto chleba: VIII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny: Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów: Zlot Aut i Motocykli: VII Hubertus Świętokrzyski: VIII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny Welcome to Tokarnia At the Museum of Kielce Region Countryside the Heritage Park at Tokarnia, one can see the most valuable monuments of wooden architecture from the Kielce region. This is one of Poland s most attractive and largest open-air museums. Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów Its area of 65 hectares holds over eighty historical buildings: homesteads, peasant dwellings, wind- and watermills, as well as the remarkable manor house from Suchedniów. The Tokarnia Heritage Park is the perfect site for quality family time. An especially good time to visit the Park is during outdoor events, featuring performances by representatives of disappearing crafts, folk and traditional bands. To many visitors, this is a sentimental journey into the past. (www.mwk.com.pl). Zlot Aut i Motocykli Iron Smelting Festival: 26 May 2013 Bread Festival: 8 September th Świętokrzyskie Agritourism Fair: 2 June 2013 Our Culinary Heritage Regional Flavours: 16 June 2013 Car and Motorcycle Rally: August th Świętokrzyskie Hubertus Hunting Festival: 6 October 2013 VII Hubertus Świętokrzyski 20 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej

Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej dr Stanisław Cios, Departament Współpracy Ekonomicznej seminarium: Strategia Surowcowa Polski 26 maja 2014 r., Pałac Staszica, Warszawa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER Support and advocacy for Industry Beata Staszków President of the Board & CEO About us The Employers Organization of Polish Copper (Związek Pracodawców Polska Miedź)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Local innovation systems in Poland - is it possible?

Local innovation systems in Poland - is it possible? Wojciech Dziemianowicz Klaudia Peszat Local innovation systems in Poland - is it possible? University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies Between NS and LS 1. Characteristics of the national

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Malopolska Regional Development Agency

Malopolska Regional Development Agency Malopolska Regional Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego liderem gospodarczej promocji regionu. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Malopolska Regional Development Agency Budujemy gospodarczą markę

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY.

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY. 017 Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków akademickich i nowoczesne technologie. Rzeszów staje

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo