ISSN X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013"

Transkrypt

1 ISSN X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

2

3 Urząd Miasta Kielce , Rynek 1, Biuro Obsługi Interesanta tel (099), (509) Regionalne Centrum Informacji Turystycznej Kielce, ul. Sienkiewicza 29 tel Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel fax Centrum Obsługi Inwestora Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel/fax tel Kielce City Hall , Rynek 1, Customer Services phone (099), (509) Regional Centre for Tourist Information Kielce, ul. Sienkiewicza 29 phone Department for Structural Projects and City Strategy Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone fax Investor Assistance Centre Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone/fax phone Urząd Miasta Kielce Szanowni Państwo, Kielce to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto, które wykorzystało skok cywilizacyjny, jaki niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat dzięki środkom unijnym, inwestowaniu w placówki kultury, pomoc społeczną, infrastrukturę techniczną i sportową Kielce stały się przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów oraz biznesmenów. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej prowadzona jest także rozbudowa Targów Kielce - ośrodka najdynamiczniej rozwijającego się w Polsce i Europie. Targi Kielce to od lat miejsce spotkań największych firm na rynku krajowym i zagranicznym, reprezentujących różne dziedziny gospodarki oraz miejsce zawierania wielomilionowych kontraktów. Nasze miasto to ekonomiczne, turystyczne i kulturalne centrum regionu świętokrzyskiego. Znakomita lokalizacja, przychylność władz, dobre warunki do pracy i wypoczynku stanowią poważny atut pozwalający zakładać firmy oraz dynamicznie je rozwijać i cieszyć się sukcesami. Miasto oferuje także ciekawe nieruchomości, interesujący system ulg dla tworzących nowe miejsca pracy, profesjonalną obsługę przedsiębiorców oraz wysoki standard usług okołobiznesowych. Kielce to także miasto sportu i aktywnego wypoczynku. Rozwój sportu w naszym mieście ma szczególne znaczenie. Świadczy o tym nowoczesna infrastruktura sportowa, baza hotelowa oraz aktywny udział kielczan w życiu sportowym miasta. Kielce mają naturalne i niepowtarzalne warunki do uprawiania wielu dyscyplin. Dążąc do nowoczesności, troskliwie pielęgnujemy bogate tradycje historyczne. Ich ślady możemy zobaczyć na każdym niemal kroku. Polecam Państwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z ciekawej oferty placówek kultury. Zapraszam Państwa do Kielc. Wierzę, że czas spędzony w naszym mieście dostarczy wielu wrażeń i będzie bogaty w nowe doświadczenia. Ladies and Gentlemen, Wojciech Lubawski Prezydent Kielc Kielce is a modern, dynamically developing city which has made good use of the opportunity for a civilisational leap offered by Poland s membership in the European Union. In recent years, thanks to EU funds, and investing in institutions of culture, social welfare, as well as technical and sports infrastructure, Kielce has become friendlier to its inhabitants, tourists and businesspeople. For years, thanks to Poland s most rapidly developing Trade Fair Centre (Targi Kielce), the city has been a meeting ground for major Polish and foreign companies representing various branches of economy, and the venue where multi-million contracts have been concluded. Our city is the Świętokrzyskie region s centre of business, tourism and culture. A splendid location, sympathetic authorities, together with good conditions for work and leisure are major trump cards which encourage company establishment, development, and ultimate success. The city has on offer interesting properties, an attractive incentive system for those creating new workplaces, professional services for entrepreneurs, as well as high-standard business-related services. Kielce is also a city of sports and active leisure pursuits. The advancement of sports in our city is especially important. This shows in the modern sports infrastructure, hotel facilities and active participation of the locals in the city s sports life. Kielce has unique natural conditions in which to practise several disciplines. Aspiring to modernity, we take great care of our rich historical tradition. Its traces may be seen at every step. Let me recommend a visit to Kielce museums and galleries, as well as the interesting offer of our institutions of culture. We look forward to seeing you in Kielce. I believe that the time spent in our city will be an enjoyable and memorable experience. Wojciech Lubawski President of Kielce

4 W numerze: Kielce przyjazne dla inwestorów Investor-Friendly Kielce Chwali nas Komisja Europejska Praise from the European Commission Politechnika kształci zgodnie z oczekiwaniami rynku Kielce University of Technology Meets the Market s Educational Demand Wodociągi Kieleckie. Nowatorstwo to nie fanaberia Kielce Water and Sewerage Company: Innovation is no Mere Fancy Przełomowy rok dla kieleckich dróg A Milestone Year for Kielce Roads Arbitraż gospodarczy sąd dla dżentelmenów Business Arbitration: a Gentlemen s Court of Law Zapraszamy do Tokarni Welcome to Tokarnia Drogi Polaków do niepodległości. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego Poland s Routes to Independence: the 150th Anniversary of the January 1863 Uprising W hołdzie Staszicowi In Honour of Stanisław Staszic KH-KIPPER: 15 lat produkcji zabudów-wywrotek KH-KIPPER: a Decade and a Half of Tipper Body Manufacturing Secesyjny dom Towarowy An Art Nouveau Department Store Okładka: Parking miejski przy ratuszu Cover: Municipal car park next to the City Hall Fot. Paweł Treger Szanowni Państwo, Władze Kielc konsekwentnie realizują plany, dzięki którym miasto rozwija się, staje się coraz bardziej nowoczesne, europejskie. Jednym z nich jest rozwój branży BPO ( Business Process Outsourcing ). Korzystanie z usług BPO pozwala firmom obniżyć koszty. Szeroki zakres usług, a zwłaszcza outsourcingu procesów biznesowych, są obok nauki, sportu i kultury istotne dla dalszego rozwoju Kielc. Miasto ze swoją ofertą inwestycyjną, kompetentnymi urzędnikami i zapleczem kadrowym (kształcącym się w tutejszych uczelniach), sytuują się w gronie najatrakcyjniejszych lokalizacji dla sektora BPO. Kielce znalazły się w gronie miast o największym potencjalne inwestycyjnym w tej branży. Ladies and Gentlemen, Maria Malinowska redaktor naczelna The authorities of Kielce are consistently implementing tasks thanks to which the city continues to grow and become increasingly modern, truly European. One of these is development of the BPO (Business Process Outsourcing) sector. The use of BPO services enables companies to lower their operating costs. A wide range of services, in particular business process outsourcing, are next to science, sports and culture significant for further development of Kielce. With its investment opportunities, competent civil servants and human resources (locally educated), the city is among the BPO sector s most attractive locations and indeed one of the cities with highest investment-related potential in the industry. Maria Malinowska Editor-in-Chief Wydawca: Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska Redaktor naczelna: Maria Malinowska, tel Redaguje zespół Adres redakcji: ul. Kościuszki 11, Kielce tel./fax Tłumaczenie: Magdalena Ożarska Projekt graficzny i skład: Studio Reklamy 300dpi - Rafał Urbański Druk: Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a nakład: egz. Distributed free of charge at Business Centres in Kielce (Kielce Trade Fairs); major hotels in Kielce (Świętokrzyski, Uroczysko, Łysogóry, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis); Malinowy Zdrój at Solec Zdrój; Tourist Information Centres; Staropolska Chamber of Industry and Commerce, Świętokrzyskie Regional Development Agency; banks; Cultural Centres (National Museum in Kielce); Świętokrzyskie Voivodeship Office, Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology. Copyright by Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska. All rights reserved Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. The Publisher takes no responsibility for the content of advertisements. 4 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

5 Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 2013 rok kończy siedmioletni budżet Unii Europejskiej. W ramach tylko jednego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego otrzymaliśmy na lata w sumie ponad 769,5 mln euro, czyli prawie 3,2 miliarda złotych. Doliczając do tego pozostałe programy pomocowe, m.in. program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej czy Infrastruktura i Środowisko, nasz region miał do dyspozycji prawie 5 miliardów złotych. Przed nami kolejny okres programowania i duże wyzwania związane z przygotowaniem strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju regionu i wydatkowania funduszy unijnych. Tym razem, na lata Świętokrzyskie może mieć do dyspozycji 1 miliard 168 milionów złotych z programu regionalnego, a także dodatkowe fundusze z programu Rozwój Polski Wschodniej. W tej puli jest ponad 2,5 miliarda euro do podziału między pięć województw, w tym dla świętokrzyskiego. Będziemy też mogli korzystać z programów sektorowych, które również będą dysponować znacznymi funduszami na rozwój infrastruktury i wsparcie gospodarki. Generalnie możemy zakładać, że pieniędzy będzie więcej niż dotychczas, ale też stoją przed nami poważne wyzwania rozwojowe, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Ladies and Gentlemen, The year 2013 marks the end of the European Union s seven-year budget. Under the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship alone, we have received a total of over Eur million, i.e. almost PLN 3.2 billion, for the years If we add to this the remaining aid programmes, including the Human Capital Operational Programme, the Rural Area Advancement Programme, and the Eastern Poland Development or the Infrastructure and Environment Operational Programmes, our region has had almost PLN 5 billion at its disposal. Ahead of us is another programming period and big challenges connected with preparation of strategic documents on the region s advancement and spending the EU funds. This time, for the years , Świętokrzyskie can have PLN 1 billion and 168 million from the regional programme, as well as additional funds from the Eastern Poland Development programme. The latter provides for more than Eur 2.5 billion to be shared by five voivodeships, including Świętokrzyskie. We will also be able to use considerable resources dedicated to the development of infrastructure and economic support. In general terms, it may be assumed that we will have more money than before, but there are also serious progress-related challenges which we will have to face. Kielce Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Biuro Obsługi Interesantów tel Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Customer Services Centre phone Department for Regional Policy Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul. Sienkiewicza Kielce phone Department for Structural Funds Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul. Sienkiewicza Kielce phone Adam Jarubas Marshal of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

6 Kielce przyjazne dla inwestorów W Polsce w blisko 400. centrach sektora BPO (outsourcing procesów biznesowych) zatrudnionych jest około 100 tysięcy osób to, po górnictwie i branży motoryzacyjnej, największy pracodawca w Polce. Jak wynika z najnowszego raportu Colliers International, Kielce należą do wschodzących gwiazd BPO w Polsce. Oferta przygotowana dla tej branży przez władze miasta sprawi, że w najbliższych latach będzie ono należeć do grona najszybciej rozwijających się miast w Polsce. O perspektywach rozwoju sektora BPO rozmawiano podczas dwudniowej konferencji, która na początku kwietnia odbyła się w stolicy województwa świętokrzyskiego. Do tematu wracamy w rozmowie z WOJCIECHEM LUBAWSKIM, prezydentem miasta. Panie Prezydencie, jak kształtują się szanse na dynamiczny rozwój sektora BPO w Kielcach? W 2004 roku nawiązaliśmy kontakty z firmami outsourcingowymi namawiając je do inwestycji. Niestety, audyt wykonany wówczas przez te firmy był dla nas jak wyrok: tylko 7 proc. absolwentów naszych uczelni znało język angielski na poziomie umożliwiającym taką pracę. Dzisiaj sytuacja jest już dużo lepsza i znowu zjawiają się u nas firmy zainteresowane taką działalnością. W Krakowie w outsourcingu pracuje ponad 16 tys. absolwentów wyższych uczelni, a średnia płaca przekroczyła w ubiegłym roku 5700 zł. Szeroki zakres usług, a zwłaszcza outsourcingu procesów biznesowych, to obok nauki, sportu i kultury jeden z priorytetów dalszego rozwoju dla Kielc. Nasze miasto ze swoją ofertą inwestycyjną, usługami kompetentnych urzędników i zapleczem kadrowym, kształcącym się w tutejszych 11. uczelniach sytuuje się w gronie najatrakcyjniejszych lokalizacji dla sektora BPO. Na przygotowanie infrastruktury dla potrzeb tego typu inwestycji w ostatnich latach przeznaczyliśmy około czterech miliardów złotych, oczywiście przy wydatnym zaangażowaniu dotacji unijnych. Dziś Kielce oferują około 45 tys. metrów kw. powierzchni biurowej, a w najbliższym czasie liczba ta zostanie podwojona. Kielce coraz częściej są obiektem zainteresowania firm BPO poszukujących nowych i atrakcyjnych lokalizacji Czy tylko oferta inwestycyjna pozwoli na przyciągnięcie inwestorów? Fot. Andrzej Młynarczyk Już dwa lata temu podjęliśmy decyzję, że musimy nadal promować miasto wśród inwestorów branży BPO: uczestniczymy w targach branżowych i misjach gospodarczych, budujemy przyjazny klimat dla biznesu, realizujemy projekt Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora. Na zlecenie Urzędu Miasta firma doradczo-konsultingowa Deloitte przygotowała raport Analiza oferty inwestycyjnej Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego w sektorze nowoczesnych usług outsourcingowych, będący zestawieniem atutów regionu w odniesieniu do oferty krajowej i dalszych kierunków skutecznych działań w zakresie pozyskiwania inwestorów. Kluczowe znaczenie mają tu takie czynniki, jak właściwe podejście urzędników do inwestorów i ich zaangażowanie w procesy pozyskiwania i utrzymania zainteresowania inwestowaniem w Kielcach. W obecnej sytuacji gospodarczej najintensywniej rozwijają się nowoczesne usługi outsourcingowe. Dla Kielc jest to branża wysokiej szansy 6 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

7 Fot. Paweł Treger Fot. Paweł Treger Dzięki inwestycjom w infrastrukturę Kielce są atrakcyjnym miastem do życia, studiowania i prowadzenia działalności gospodarczej. z uwagi na dostęp do wykształconych kadr, zwłaszcza w tak pożądanych przez pracodawców kierunkach, jak ekonomia, informatyka, finanse. Czy to jedyne atuty Kielc? Konkurencyjne w Kielcach są również koszty pracy oraz bogata oferta terenów inwestycyjnych i nieruchomości oferowanych potencjalnym inwestorom przez miasto i kieleckie przedsiębiorstwa. W działaniach mających na celu pozyskanie inwestorów, pomocna jest specjalnie przygotowana strona internetowa, na której odbywa się interaktywna komunikacja z inwestorami, połączona z miejskim geoportalem Kielce (www.invest.kielce.pl). Warta podkreślenia jest też zyskująca na atrakcyjności infrastruktura Kielc zmodernizowane drogi i ulice, nowoczesny tabor autobusów miejskich, przebudowa centrum miasta; nie bez znaczenia jest też oferta Kieleckiego Parku Technologicznego oraz usługi oferowane przez kieleckie Centrum Obsługi Inwestora. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że Kielce ze względu na swój potencjał inwestycyjny i intelektualny kreują wizerunek miasta skutecznie konkurującego z innymi subregionami i ośrodkami miejskimi. A co w sferze planów i marzeń? Nie rezygnujemy z innowacyjnych planów mogących z miasta uczynić ośrodek na wskroś nowoczesny, europejski. Dynamicznie działa nie tylko Kielecki Park Technologiczny, Targi Kielce stały się znaczącym punktem na mapie wystawienniczej Europy, prężnie działa też Institute of Design Kielce (część Wzgórza Zamkowego), a wizje rozwoju miasta zamieniają się w realne i realizowane projekty. Najnowszym naszym projektem jest wybudowanie w Obicach Centralnego Portu Lotniczego dla Polski w ramach rządowego programu Inwestycje Polskie. Wniosek w tej sprawie został wysłany do ministra skarbu państwa. Za lokalizacją CPL w Obicach prze- mawiają dane z rządowej Strategii rozwoju transportu Wynika z niej, że ruch pasażerski do 2035 roku wzrośnie trzykrotnie, a nie ma możliwości rozbudowy już istniejących portów lotniczych. Myślę, że wbrew wszystkim, którzy krytykują ten pomysł, kolejne marzenie może się ziścić. Ważnymi argumentami, które mogą pomóc w jego realizacji są centralne położenie Kielc, dobre skomunikowanie z Warszawą, Krakowem, Katowicami oraz około 2600 hektarów dostępnych gruntów będących własnością miasta i skarbu państwa (Okęcie ma 800 hektarów). Dziękuję za rozmowę. Paweł Treger Kieleckie Centrum Kultury nabrało nowego blasku Fot. Paweł Treger Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

8 Fot. Andrzej Młynarczyk Kielce is more and more often in the centre of attention of BPO companies, seeking new and attractive locations. Investor-Friendly Kielce Poland s nearly 400 business process outsourcing (BPO) sector centres employ ca. 100,000 people, which makes it, after coal mining and the motor industry, Poland s largest top employment provider. The latest report by Colliers International shows that Kielce is among the BPO rising stars not only in Poland. Our city authorities have created opportunities for this branch, which in the near future will give Kielce enough momentum to join Poland s fastest developing cities. The prospects for the BPO sector s development were discussed during a twoday conference held in early April in the capital of Świętokrzyskie Voivodeship. We take up this subject in our interview with WOJCIECH LUBAWSKI, President of Kielce. Mr. President, what are the chances for dynamic development of the BPO sector in Kielce? In 2004, we set up contacts with outsourcing companies, encouraging them to invest. Unfortunately, the audit which was then carried out by these companies was very pessimistic for us: only 7% graduates of our institutions of higher education knew English at a level which would enable them to work in this field. Today, the situation looks much better and companies interested in this kind of operations appear again. In Krakow, outsourcing gives jobs to over 16,000 university graduates, with last year s average salaries exceeding 5,700 Zloty. A wide range of services, particularly when it comes to business process outsourcing, are next to science, sports and culture among the priorities for further development of Kielce. With its investment-related offer, services of competent officials, and human resources i.e. graduates of the eleven local institutions of higher education, our city situates itself among the most attractive locations for the BPO sector. We have spent around four billion Zloty on preparation of the infrastructure for the needs of this kind of investment projects in recent years, with the assistance of EU funds. Today, Kielce offers ca. 45,000 sq. m. of office space, and this figure is estimated to double in the nearest future. Are the investment-related opportunities our only trump cards to attract investors? Two years ago, we made the decision to continue the city s promotion among BPO sector investors: we take part in industrial fairs and business missions; we create a business-friendly ambience; we are implementing the project Establishment and 8 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

9 Thanks to EU funds, Rynek (Market Square) has regained its historic appearance. Fot. Paweł Treger acquisition is facilitated by a tailormade website, which offers interactive communication with investors, linked to the City of Kielce geoportal (www.invest.kielce.pl). Moreover, worth stressing is Kielce s infrastructure, growing in attractiveness, i.e. modernised roads and streets, a modern city bus fleet and city centre renewal. Helpful institutions include the Kielce Park of Technology as well as the Kielce Investor Assistance Centre with their services. The conducted studies and analyses have shown that due to Kielce s investment-related and intellectual potential, the city projects an image of effective competition with other subregional and urban centres. Are there any other plans to be realised? Fot. Paweł Treger Development of Investor Assistance Centre Network Co-Operation. Commissioned by the Kielce City Hall, the advisory and consulting company Deloitte prepared a report titled An Analysis of the Investment- Related Opportunities in the Kielce Metropolitan Area for the Sector of Modern Outsourcing Services, which delineates the region s competitive edge against the national standards, together with specifying further directions for effective operation in terms of investor acquisition. Of major significance are factors such as positive attitudes of officials towards investors and their involvement in the processes Sienkiewicza Street is now among Poland's finest streets. of acquisition and maintenance of interest in capital investment in Kielce. Under the current economic circumstances, modern outsourcing services develop most rapidly. For Kielce, this is a high-opportunity industry: we provide educated personnel, particularly graduates of fields popular with employers, including economics, IT and finance. Are these Kielce s only strong points? To potential investors, Kielce also offers competitive labour costs and a wide range of industrial estates of the City and Kielce enterprises. Investor We are not giving up on the innovative plans to make Kielce a modern, European city. The Kielce Park of Technology is operating vigorously; Kielce Trade Fairs has become a major site on Europe s exhibition map; the Institute of Design Kielce (part of Castle Hill) is likewise turning the visions of our City s growth into reality and projects already underway. Our most recent project is to build a Central Airport for Poland at Obice under the Poland s Investment government programme. A pertinent application was filed with the Minister of State Treasury. The Airport s location at Obice is supported by the figures from the government s Strategy for Transport Development The data show that by 2035 passenger traffic will have increased three times, while existing airports have exhausted their expansion potential. I believe, against all the critics of the idea, that this dream of ours can come true. Significant arguments to help us realise this project are Kielce s central location, its good communications with Warsaw, Krakow and Katowice, plus ca. 2,600 hectares of available land, owned by the City and the State Treasury (as compared to Warsaw s Okęcie Airport, which has 800 hectares). Thank you. Paweł Treger Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

10 Chwali nas Komisja Europejska Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego bardzo dobrze ocenili stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie w Kielcach było okazją do podsumowania doświadczeń obecnego okresu programowania i prezentacji dobrych praktyk, a także planowania strategicznego na najbliższe lata. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego jest realizowany bardzo dobrze. 80 proc. funduszy z Unii Europejskiej jest już zakontraktowane na projekty, a 60 proc. rozliczone. Wasz region jest powyżej średniej krajowej mówi Patrick Amblard, dyrektor Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Przedstawiciel Komisji Europejskiej chwali również nasze postępy w przygotowaniu raportów z wdrażania RPO. Ich jakość znacznie się poprawiła. Część dotycząca Osi priorytetowej 1 może być wręcz wzorcem dla innych województw. Świadczy to o waszej wiedzy i dużym doświadczeniu twierdzi Patrick Amblard. 16 programów regionalnych finansowanych z budżetu Komisji Europejskiej służy zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. W puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego było blisko 770 mln euro. Środki te wydatkowane są zgodnie ze specyficznymi potrzebami województwa. Priorytety to rozwój przedsiębiorczości, innowacje i społeczeństwo informacyjne, system transportowy, środowisko i energetyka, infrastruktura społeczna, kultura, turystyka, sport i rewitalizacja miast. Z funduszy europejskich choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy korzystamy wszyscy. Dojeżdżając do pracy świeżo wyremontowaną drogą, zaprowadzając dziecko do przedszkola, korzystając ze specjalistycznego sprzętu w szpitalu, zwiedzając odrestaurowane zabytki. 414 kilometrów przebudowanych dróg, 17 oczyszczalni ścieków, ponad 400 kilometrów sieci wodociągowej, 434 wsparte przedsiębiorstwa, 1921 nowych miejsc pracy dzięki unijnemu wsparciu udało się zrobić naprawdę dużo. Po dofinansowanie z RPO WŚ sięgnęły głównie samorządy i przedsiębiorstwa. Projekty o największej wartości zostały zrealizowane w powiecie kieleckim, mieście Kielce, a także powiecie buskim, ostrowieckim i staszowskim. Łącznie, od początku funkcjonowania programu na konta beneficjentów trafiło ponad 2 mld zł. Najwięcej posłużyło tworzeniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, unowocześnianiu infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym oraz inwestycjom w infrastrukturę ochrony zdrowia. Wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest najsprawniej wdrażanym działaniem RPO WŚ , o czym świadczy najwyższa wartość wniosków o dofinansowanie i najwyższa liczba zawartych umów o dofinansowanie. Najwięcej środków zaabsorbowała branża górnicza i wydobywcza, działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią oraz kulturą, Goście z Unii Europejskiej w Niemczówce w Chęcinach rekreacją i rozrywką. Na drugim biegunie z najmniejszą średnią wartością projektów znalazła się działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz informacja i komunikacja. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego jest już niemal na finiszu. Do końca 2012 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, będący Instytucją Zarządzającą RPO WŚ, ogłosił 47 naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu i nie planuje ogłaszać kolejnych w roku Ewentualne oszczędności będą mogły zostać przekazane na realizację projektów, które już znajdują się na listach rezerwowych. Spokojny o pozytywne zakończenie okresu programowania jest Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Dotychczas osiągnięte efekty pozwalają nam być optymistami. Nie ma zagrożenia co do wykorzystania środków, głównie dlatego, że samorząd województwa, samorządy powiatowe i gminne, stowarzyszenia, a także inne podmioty, które o nie występowały, dobrze przygotowały wnioski i plany działań oraz sprawnie je zrealizowały. Te doświadczenia i efekty zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i przygotowania administracji do następnej perspektywy finansowej UE będą podstawą budowania założeń do aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Kolejna perspektywa finansowa obejmie lata Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

11 The Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship is being implemented very well. As much as 80% of the EU funds has already been allocated to projects, and 60% - already settled. On that score, your region is above the national average, says Patrick Amblard, Director of the Polish Projects Department at the General Directorate for Regional Policy. The representative of the European Commission has also praised our progress in the development of reports on the Regional Operational Programme s implementation. Report quality has considerably improved. The section on Priority Axis 1 can actually serve as a model for other voivodeships. It shows your competence and extensive experience, Patrick Amblard has observed. Praise from the European Commission Representatives of the European Commission and the Ministry for Regional Development have rated very highly the implementation status of the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship. A meeting in Kielce provided opportunities to recap on the experience of the current programming period as well as presenting good practices and strategic plans for the nearest future. Sixteen regional programmes financed from the European Commission s budget help decrease disproportions in development of the regions which are part of the European Union. The funding of the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship amounted to almost 770 million Euro. These funds are spent according to the Voivodeship s particular needs. Priority is given to development of entrepreneurship, innovation and information society; the transportation system, the environment and power engineering; together with social infrastructure, culture, tourism, sports and urban renewal. While not necessarily realising it, we all use EU funds on a daily basis: when using a recently repaired road to commute to work, taking the child to kindergarten, using specialist hospital equipment, or visiting renovated historical monuments. As many as 414 km of repaired roads, 17 wastewater treament plants, over 400 km of water-pipe networks, 434 supported enterprises and 1921 new workplaces: thanks to EU money, we have managed to achieve a lot. The co-funding from the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship went primarily to self-governments and enterprises. Projects of the highest value were implemented in the District of Kielce, in the City of Kielce, as well as the Districts of Busko, Ostrowiec and Staszów. All in all, since the beginning of the Programme s operation, beneficiaries have received more than two billion Zloty. Most of this has been used to establish micro, small and medium enterprises, modernise the communication infrastructure at regional and supra-regional levels, as well as for capital projects in health service infrastructure. Support to the sector of micro, small and medium enterprises is among the most effectively implemented actions of the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship for the Years , as shown by the highest value of co-funding applications and concluded co-funding agreements. The majority of the resources have been absorbed by the mining and extraction industries, as well as the accommodation, catering, culture, recreation and entertainment services sector. At the other side of the spectrum, with the lowest average project value, came professional, scientific and technical activities, alongside information and communications. The Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship is almost finished. By the end of 2012, the Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship, the Regional Programme s Managing Institution, had announced forty-seven calls for co-funding applications under the Programme. No more calls are to be announced in the year This will make it possible to transfer potential savings to the implementation of the previously short-listed projects. Deputy Marshal Kazimierz Kotowski in a meeting with EU guests. Kazimierz Kotowski, Member of the Board of Świętokrzyskie Voivodeship, does not worry about the ending of the programming period. The results achieved so far have enabled us to feel optimistic. The use of the resources is not threatened mainly because the Voivodeship s selfgovernment, district and municipality self-governments, associations and other entities, who have applied for the funding, developed adequate applications and action plans, which were then efficiently implemented. These experiences and effects, both on the economic plane and that of administrative readiness for the next EU financial perspective, will provide the basis for the updated Strategy for Świętokrzyskie Voivodeship s Development. The next financial perspective will cover the years for the development of Świętokrzyskie Voivodeship... Publication co-financed from European Regional Development Fund under Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship for Years Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

12 edukacja Politechnika kształci zgodnie z oczekiwaniami rynku Nie ustajemy w dążeniach do rozwoju organizacyjnego i unowocześniania bazy dydaktyczno-naukowej, gdyż to fundamenty wyższej jakości kształcenia. Wprawdzie z przedstawionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 wynika, że najbardziej obleganymi uczelniami były politechniki, jednak istotne jest, by w tym gronie znajdowała się Politechnika Świętokrzyska. By najzdolniejsza młodzież nie wyjeżdżała na studia do innych ośrodków akademickich. Stanie się tak, jeśli kształcić będziemy dobrze i zgodnie z oczekiwaniami rynku mówił prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej podczas inauguracji roku akademickiego. Fot. Kamil Dziewit 12 Laboratorium Nano- i Ekoinżynierii na nowym wydziale Politechniki Świętokrzyskiej Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (budynek Energis) Dzięki stałemu rozwojowi potencjału dydaktycznego i unowocześnianiu kształcenia studenci na Politechnice Świętokrzyskiej mają znakomite warunki do podnoszenia swoich kompetencji, a dzięki temu przemysł zyskuje dobrze przygotowanych do pracy specjalistów. Na początku kwietnia Politechnika Świętokrzyska przystąpiła do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt przewiduje uzupełnienie bazy dydaktycznej i badawczej czterech laboratoriów na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Geodezja i Kartografia: w laboratorium Hydrauliki i Hydrologii powstaną cztery nowe stanowiska laboratoryjne, w Pracowni Analiz Środowiskowych powstanie nowoczesne stanowisko do badania ilości i jakości opadów atmosferycznych. O nowoczesny sprzęt i nowe stanowiska badawcze wzbogacą się również Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013 laboratoria Geotechniki i Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji. Zaplanowana modernizacja laboratoriów to efekt wieloletnich doświadczeń i ogromnej wiedzy zawodowej pracowników uczelni. Wyboru urządzeń do modernizacji i rozwoju pracowni badawczych dokonano na podstawie potrzeb pojawiających się w czasie pracy badawczej i dydaktycznej; potrzeb, które wiążą się również z dynamicznym rozwojem nauki i techniki w kraju i na świecie. Zakupiona przez Politechnikę nowoczesna aparatura będzie spełniała wszystkie wymagania dotyczące norm w zakresie bezpieczeństwa, ekologii i ekonomii użytkowania, pozwoli też na podniesienie standardów nauczania poprzez lepszą wizualizację badanych procesów. Dotychczasowe doświadczenia uczelni posiadających nowoczesną aparaturę badawczą wykazują, że studenci znacznie częściej wyrażają chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych, co ma ogromny wpływ na podniesienie jakości kształcenia. Ponadto rozwój techniki badawczej i posiadanie przez uczelnię sprzętu porównywalnego z tym, którym dysponują wiodące jednostki naukowe w kraju i Europie podniesie prestiż uczelni, jedynego ośrodka naukowotechnicznego w regionie. Politechnika Świętokrzyska, dzięki ciągłemu rozwojowi i inwestycjom w infrastrukturę naukową, jest coraz wyżej notowana w różnego rodzaju rankingach. W ogłoszonym w marcu rankingu tygodnika Wprost, powstającego na podstawie badania wśród największych polskich firm, które w 2011 roku osiągnęły największy przychód przedstawiciele redakcji Wprost wysyłali ankiety do osób reprezentujących zarządy 500. firm, w których prosili o wskazanie pięciu kierunków studiów, których absolwentów firma najczęściej przyjmuje do pracy, oraz w ramach każdego z kierunków po pięć uczelni, których absolwentów najchętniej widzi wśród kandydatów. Na liście 50. polskich uczelni, których absolwenci są najbardziej pożądani przez pracodawców na wysokim, 25. miejscu znalazła się Politechnika Świętokrzyska, wyprzedzając kilka renomowanych uniwersytetów, w tym Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytet Śląski. Politechnika Świętokrzyska pojawia się także w dwóch zestawieniach poszczególnych kierunków studiów, najbardziej pożądanych przez pracodawców: to mechanika, budowa maszyn, automatyka i robotyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Justyna Żukowska

13 education Kielce We continue to make effort to achieve organisational advancement and modernisation of our teaching and research facilities because these are the foundations of high-quality education. Although the Ministry of Science and Higher Education s report on student recruitment in the academic year shows that universities of technology are the most popular institutions of higher education, it is of major importance to ensure that Kielce University of Technology is counted among them so that our brightest secondary school leavers do not have to move to other cities for their higher education. This will happen if we provide good quality education and meet market requirements, said Prof. Stanisław Adamczak, Dr. habil., Eng., the Rector of Kielce University of Technology during the inauguration ceremony of the present academic year. The Nano- and Eco-Engineering Laboratory at Kielce University of Technology s new Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering (Energis Building) Kielce University of Technology Meets the Market s Educational Demand Fot. Kamil Dziewit Due to continuing development of the teaching potential and bringing the educational process up to date, the students of Kielce University of Technology have splendid conditions for enhancing their competences, thanks to which industry acquires well-prepared, specialised personnel. In early April, the University embarked on implementation of another project, co-financed by the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship. The project concerns upgrading the teaching and research facilities of four laboratories in the field of Environmental Engineering as well as Geodesy and Cartography: the Hydraulics and Hydrology laboratory will receive four new laboratory stations; the Environmental Analysis Workshop will get an atmospheric precipitation testing station. State-of-the-art equipment and new testing stations will also go to the Geotechnology, Photogrametry and Teledetection laboratories. The projected laboratory modernisation is a result of years-long experience and extensive know-how of the University s employees. The selection of equipment for the modernisation and expansion of the research laboratories was carried out upon analysis of the needs which appeared during teaching and research. These needs are closely related to dynamic development of science and technology in Poland and abroad. The state-of-the-art equipment, purchased by Kielce University of Technology, complies with all standard requirements pertaining to safety, environmental protection and user economics; it enables enhancement of teaching standards through improved rendering of the studied processes. Other universities previous experience with modern equipment has shown that it increases student motivation to actively participate in laboratory classes, which considerably improves the quality of education. Moreover, the advancement of research technology and the University s having at its disposal equipment comparable to that of Poland s and Europe s leading research centres will certainly raise the prestige of the Kielce University, the region s only research and technology centre. Thanks to continuing development and investment in the research infrastructure, Kielce University of Technology scores higher and higher on a variety of ranking lists. The March ranking list of Wprost weekly was compiled on the basis of a survey of Poland s largest companies with highest 2011 incomes: the editors sent out questionnaires to representatives of management boards of 500 companies, asking to name five fields of studies upon completion of which the company most often takes in new employees as well as five universities which offer these fields of studies whose graduates are the most welcome as applicants for employment. On the thus compiled list of Poland s top fifty institutions of higher education, whose graduates are the most popular with prospective employers, Kielce University of Technology came 25th a high position, ahead of several established institutions, including Adam Mickiewicz University in Poznań or the University of Silesia. Kielce University of Technology also appears in two listings of fields of studies most attractive to employers, such as mechanics, machine building, automatics and robotics, as well as production management and engineering. Justyna Żukowska Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

14 Wodociągi Kieleckie. Nowatorstwo to nie fanaberia Czy w wydobywaniu i rozprowadzaniu wody może być coś nowatorskiego? Ależ tak przekonują Wodociągi Kieleckie. Spółka w swojej działalności wykorzystuje internetowe komunikatory i serwisy społecznościowe, kosmiczną technologię GPS, słońce i biogaz do wytwarzania energii oraz fizykę atomową do badań laboratoryjnych. Stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych - technologia XXI wieku, jedyna taka instalacja w regionie. Dla przedsiębiorstwa służącego swoimi usługami praktycznie wszystkim mieszkańcom regionu, a jest ich ok. 230 tysięcy komunikacja z klientami jest kluczowa. Tutaj nowoczesne technologie są nieodzowne. Internet to już dzisiaj standard w nowoczesnej spółce, ale Wodociągi Kieleckie nie ograniczają się do prowadzenia własnej strony www. Spółka, jako jedna z nielicznych w kraju, posiada również własne profile na portalach społecznościowych: Facebook, NK i Twitter, ma też własny kanał wideo na stronie YouTube. Lada dzień uruchomi jeszcze jeden kanał wymiany informacji, przydatny szczególnie do zgłaszania awarii własny numer na komunikatorze internetowym GG (dawne Gadu-Gadu) oraz specjalny adres do zgłaszania awarii sieci. Od roku pracę wszystkich 55. pojazdów od samochodu pogotowia wodociągowego po koparkę kontroluje satelitarny system łączności GPS. Choć znany wielu kierowcom, w przypadku Wodociągów jego możliwości są znacznie większe. Pojazdy mają nie tylko odbiorniki, ale i nadajniki, zatem ich położenie znają nie tylko kierowcy, ale operator systemu. Na monitorze własnego komputera może on sprawdzić, gdzie dany pojazd się znajduje, czy jedzie czy stoi, a nawet czy łyżka koparki w danym czasie pracuje. Dzięki szczegółowym raportom można też sprawdzić jakość i wydajność pracy pojazdów, korygować ich trasy, lepiej planować, a w konsekwencji oszczędzać paliwo i zużycie sprzętu. Wodociągi chętnie korzystają z alternatywnych źródeł energii. Przed laty, jako pierwsze w regionie przedsiębiorstwo, uruchomiły generatory prądu wytwarzanego w turbinach spalających biogaz na terenie oczyszczalni ścieków w Sitkówce. Od 11. miesięcy wykorzystują słońce do podgrzewania wody użytkowej w kranach w biurowcu i bazie przy ul. Krakowskiej. Spółka zainstalowała na dachu biurowca 20 kolektorów słonecznych, które podgrzewają wodę, oszczędzając środowisko naturalne i pieniądze. Maksymalnie mogą podgrzewać 4 metry sześcienne wody na dobę, co w słoneczne i ciepłe dni zapewnia całkowite zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Gdy słońce jesienią i zimą było za słabe, instalacja była wspomagana piecem olejowym. Warto podkreślić, że cała instalacja została wykonana siłami pracowników Wodociągów Kieleckich, bez potrzeby angażowania specjalistycznych firm. Pracy sieci wodociągowej i oczyszczalni nie można kontrolować bez nowoczesnego laboratorium. Jego wyposażenie, w znacznej części sfinansowane przy pomocy środków unijnych, należy do najnowocześniejszych w regionie. Wodociągowi laboranci mają do dyspozycji m.in. włoski chromatograf gazowy drogie i bardzo precyzyjne urządzenie, które wyszukuje i rozpoznaje nawet bardzo niewielkie ilości substancji chemicznych. Inne urządzenie, spektrometr absorbcji atomowej, przyjechał aż z Australii: pomaga on pracownikom laboratorium wychwytywać np. w ściekach nawet niewielkie ilości metali ciężkich. Nie można myśleć o nowoczesnym przedsiębiorstwie bez współpracy z naukowcami. Wodociągi podpisały umowy o współpracy naukowej z Politechniką Świętokrzyską oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. W najbliższym czasie analogiczna umowa zostanie zawarta z Politechniką Rzeszowską. To jednak nie wszystko kielecka spółka chętnie organizuje staże i praktyki dla studentów: w tym roku planuje przyjąć 118. praktykantów. Pod względem liczby objętych nimi studentów jest liderem w regionie. Staramy się po prostu łączyć wiedzę naszych doświadczonych pracowników z pomysłami i entuzjazmem młodzieży. To pobudza kreatywność, daje bardzo dobre rezultaty tłumaczy Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich. Otwartość na nowe pomysły, wdrażanie nowatorskich rozwiązań i nowoczesnych technologii opłaca się: według portalu analizującego taryfy 571 spółek wodociągowych w Polsce Wodociągi Kieleckie mają niższą aż o 23 proc. od średniej krajowej cenę za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla gospodarstw domowych. Ktoś powie, że takie nowatorstwo, techniczne nowości ta fanaberia, tylko powiększająca koszty przedsiębiorstwa. To błędne myślenie. Dążenie do nowoczesności w efekcie usprawnia działalność spółki i obniża koszty, a więc wszystkim się opłaca mówi Henryk Milcarz. Ziemowit Nowak rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich 14 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

15 Kielce Water and Sewerage Company: Innovation is no Mere Fancy Can water acquisition and distribution involve innovation? According to Kielce Water and Sewerage Company (Wodociągi Kieleckie), the answer is yes. In its operations, the Company uses internet instant messaging and social networking services, the GPS cosmic technology, sunshine and biogas to generate energy, as well as atomic physics in laboratory research. For a company which offers services to practically the entire region with ca. 230 thousand inhabitants, customer relations are of paramount importance. To that end, the use of modern technologies is a must. Today, the use of the internet is a modern company s standard, but the Kielce Water and Sewerage Company does not only rely on their website. The Company, one of Poland s few, also has its profiles in social media, such as Facebook, NK and Twitter, and its own YouTube channel. Soon, more information exchange routes will be made available: a number in the GG internet instant messager (the former Gadu-Gadu) as well as a dedicated address to report network failures. For a year now, the work of all fiftyfive vehicles, starting from the water emergency service unit to an excavator, has been monitored by means of the GPS satellite communications system. Popular with car drivers, the system offers many more possibilities to the Company. Vehicles are equipped with both receivers and transmitters, thanks to which vehicle location is known not only to drivers but also the system operator. The operator can check, on his/her own computer screen, where a given vehicle is located, whether it is standing or moving, or whether the excavator bucket is in operation at any particular moment. Thanks to detailed reports, the quality and efficiency of vehicle operation can be checked; their routes can be altered and better planned, as a result saving fuel and equipment wear. Kielce Water and Sewerage Company is happy to use alternative energy sources. Years ago, the Company was the first ever in the region to use biogas turbine power generators on the premises of Sitkówka wastewater treatment plant. For eleven months now, sunshine has been used to heat tap water at the Krakowska Street office building and Company headquarters. On the office block roof, twenty solar collectors have been installed to heat water and thus save both natural and financial resources. Their maximum capacity is four cubic meters daily, which meets the building s entire demand for tap water on warm, sunny days. With not enough sunshine in autumn and winter, the installation was supported with an oil heater. It is worth stressing that the entire installation was provided by the Company s employees, eliminating the need to employ specialised companies. The operation of a water pipe network and a wastewater treatment plant cannot be monitored without a stateof-the-art laboratory. Its equipment, to a large extent financed by EU funds, is among the region s most technologically advanced. The Company s laboratory workers have at their disposal for example an Italian gas chromatograph an expensive and very accurate device which can locate and recognise even very small amounts of chemical substances. Another device, an atom absorption spectrometer, was imported from as far as Australia: it helps laboratory staff locate even trace quantities of heavy metals in the wastewater. One cannot imagine a modern company without co-operation with scientists. Kielce Water and Sewerage Company has concluded agreements on scientific co-operation with Kielce University of Technology and Jan Kochanowski University. In the near future, a similar agreement will be concluded with Rzeszów University of Technology. This is not all: the Kielce-based company frequently organises student traineeships and practice experiences: this year, as many as 118 trainees are to be admitted, which makes the Company the Kielce Water and Sewerage Company's Central Laboratory has equipment comparable to that of best hospital or police laboratories. region s leader. We are simply trying to combine the know-how of our experienced staff with the enthusiasm of the young. This stimulates creativity and gives very good results, explains Henryk Milcarz, President of Kielce Water and Sewerage Company. Openness to new ideas, implementation of innovative solutions and use of modern technologies pay: according to the website which provides analyses of water rates in 571 Polish water companies, the Kielce Company offers rates which are 23% below the national average for household water and wastewater. Someone could say that this kind of innovation or technical novelties are a mere fancy, which only increases the Company s operating costs. This is wrong. The continuous upgrading enhances the Company operations efficiency and lowers the costs, thus benefiting everyone, says Henryk Milcarz. Ziemowit Nowak PR Officer, Kielce Water and Sewerage Company Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

16 Przełomowy rok dla kieleckich dróg - To będzie przełomowy rok dla inwestycji drogowych w Kielcach: zakończymy trzy wielkie projekty, realizowane w centrum miasta i rozpoczęliśmy przebudowę ulicy Ściegiennego, na którą mieszkańcy czekają od wielu lat - mówi Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Rok 2013 będzie swoistym kamieniem milowym w historii kieleckich inwestycji drogowych. Po kilkunastu miesiącach realizacji zakończą się dwa flagowe projekty miasta, czyli budowa węzłów Żytnia i Żelazna. Kluczowe węzły Ten pierwszy to kompleksowa przebudowa skrzyżowania ulic Żytniej, Żelaznej, Grunwaldzkiej i Armii Krajowej, która zakontraktowana jest na niemal 40 milionów złotych. Nowe dwupoziomowe rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenia jego płynności. Węzeł Żytnia, którego realizacja współfinansowana jest z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata , sąsiaduje z węzłem Żelazna. Ten projekt to z kolei zupełnie nowe połączenie drogowe, które pozwoli odciążyć od ruchu obszar śródmieścia Kielc. W ramach tej budowy, która zajmuje obszar aż 21 hektarów powstała dwujezdniowa droga łącząca ulicę Żelazną z ulicą Jesionową. W ramach inwestycji wybudowano wiele obiektów inżynierskich, między innymi wiadukty w ciągu ulicy 1 Maja. Na ukończeniu są trzy przejścia podziemne dla pieszych, z których dwa znajdują się przy jednym z największych kieleckich skrzyżowań rondzie im. G. Herlinga Grudzińskiego. Docelowo będzie ono rondem turbinowym. Węzeł Żelazna to największa inwestycja drogowa, jaka jest realizowana przez miasto i Miejski Zarząd Dróg. Jej łączna wartość przekracza 200 mln. złotych z czego niemal 100 mln. to roboty budowlane. Projekt, który współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ma kluczowe znaczenie dla podstawowego układu komunikacyjnego miasta Kielce. Zakończenie tych dwóch ważnych dla miasta inwestycji drogowych sprawi, że poprawi się komfort podróży oraz skróci jej czas. Zastosowano także szereg rozwiązań likwidujących kolizję ruchu pojazdów z ruchem pieszych co bezpośrednio wpływa na poprawę ich bezpieczeństwa tłumaczy Piotr Wójcik, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Nowy wylot na Tarnów W styczniu bieżącego roku prezydent Kielc Wojciech Lubawski wraz z przedstawicielami Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 73 w granicach miasta, czyli ulicy Ściegiennego. Jak podkreśla Piotr Wójcik przygotowania do tej inwestycji trwały aż 10 lat. Dzięki determinacji władz miasta i Miejskiego Zarządu Dróg udało się uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich i w tym roku wreszcie na dobre ruszy budowa, która potrwa dwa lata. Ulica Ściegiennego jest w złym stanie technicznym, jest nieustannie zakorkowana i dochodzi na niej do wielu wypadków. Z naszych analiz ruchu wynika, że w 2012 roku ulicą Ściegiennego przejechało ponad 13 milionów pojazdów mówi Piotr Wójcik. Po zakończeniu realizacji inwestycji ulica Ściegiennego będzie drogą dwujezdniową o długości niemal 5 km. Wybudowane zostaną 3 obiekty mostowe, przebudowanych zostanie 7 skrzyżowań z czego dwa zostaną wyposażone w sygnalizację świetlną. To bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, jakie dotąd realizowaliśmy podkreśla dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wizualizacja ulicy Mickiewicza w Kielcach. Bieżący rok stoi także pod znakiem kontynuacji rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc. Obecnie w plac budowy zmieniły się ulice Czerwonego Krzyża, Mickiewicza, Wesoła oraz Św. Leonarda. Ich charakter oraz estetyka po zakończeniu projektu współgrać będą z sąsiednimi ulicami, które przeszły już kompleksową modernizację. Inną ważną inwestycją, jaką Miejski Zarząd Dróg w Kielcach rozpocznie w tym roku, jest rewitalizacja Placu Józefa Piłsudskiego przy zabytkowym Wojewódzkim Domu Kultury wraz z budową nowego połączenia drogowego od ulicy Krakowskiej do ulicy Wojska Polskiego. Stawiamy na rozwój komunikacji publicznej Już od kilku lat podejmujemy działania inwestycyjne, których celem jest nadanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej wobec transportu indywidualnego podkreśla Piotr Wójcik. To przede wszystkim budowa bus-pasów. Powstały one na fragmencie ulicy Grunwaldzkiej, w planach jest ich budowa w ciągu ulicy Źródłowej i alei Solidarności, na ulicy Olszewskiego, a także na kolejnym odcinku ul. Grunwaldzkiej i Szajnowicza Iwanowa. To duża inwestycja, która zakłada także dobudowę drugiej jezdni oraz wiaduktu, z którego korzystałyby jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz rowerzyści. JaS 16 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

17 A Milestone Year for Kielce Roads This will be a landmark year for road-related capital projects in Kielce: we will have completed three grand projects in the city centre and we started rebuilding the Ściegiennego Street, for which the inhabitants have been waiting for many years, says Piotr Wójcik, Director of the City Roads Authority in Kielce. The year 2013 will be a real milestone in the history of Kielce s road-related capital projects. After more than ten months, two of the city s flagship projects, i.e. the construction of the Żytnia and Żelazna Street interchange, will have been completed. Major interchanges Rendering of Mickiewicza Street One project pertains to complex refurbishment of the Żytnia, Żelazna, Grunwaldzka and Armii Krajowej Street interchange, whose contract value reaches almost 40 million Zloty. The new two-level solution will contribute to enhancing traffic safety and improving traffic flow. The Żytnia Street interchange, whose implementation is co-financed by EU funds under the Regional Operational Programme for Świętokrzyskie Voivodeship for the years , is adjacent to the Żelazna Street interchange. This project, in contrast, involves a completely new road connection which will foster traffic relief in the Kielce city centre. As part of this construction project, with a construction site of 21 hectares, a dual carriageway has been built to connect Żelazna and Jesionowa Streets. Several engineering facilities have also been erected as part of this capital project, including flyovers in 1 Maja Street. Three underground pedestrian crossings are now being completed, two of which are located in the vicinity of one of Kielce s busiest intersections, Herlinga Grudzińskiego Roundabout. Ultimately, this will become a turbo roundabout. The Żelazna interchange is the largest roadrelated capital project, implemented by the City and the City Roads Authority. Its total value exceeds 200 million Zloty, out of which almost 100 million Zloty pertains to construction works. The project, co-financed by the Development of Eastern Poland Operational Programme, is of major significance for the basic communications system in the City of Kielce. Completion of these two major road-related capital projects will improve the comfort of travelling as well as reducing travelling time. A number of solutions will be used to eliminate collision of vehicle and pedestrian traffic, which will directly improve road safety, explains Piotr Wójcik, Director of the Kielce City Roads Authority. A new Tarnów road exit In January 2013, President of Kielce, Wojciech Lubawski, and representatives of the Centre for EU Transport Projects concluded a co-financing agreement concerning the refurbishment of the national road No. 73 within city limits, i.e. in Ściegiennego Street. Piotr Wójcik has stressed that preparation for implementation of this capital project took ten years. Thanks to the determination of the city authorities and the City Roads Authority, it has become possible to obtain EU co-funding and this year, finally, the construction works which will take two years will finally begin. Ściegiennego Street is in poor condition; it is frequently congested and is the scene of numerous accidents. Our analyses show that in the year 2012 Ściegiennego Street was used by more than 13 million vehicles, says Piotr Wójcik. Upon completion of this capital project, Ściegiennego Street will become a dual carriageway, almost 5 km long. Three bridge facilities will be provided; seven intersections will be remodelled, including two being equipped with traffic lights. This is certainly one of the major roadrelated capital projects which we have implemented so far, stresses Director of the Kielce City Roads Authority. This year will also see continuing renewal of the historic city centre of Kielce. Currently, the construction site has comprised Czerwonego Krzyża, Mickiewicza, Wesoła and Św. Leonarda Streets. Their character and appeal, upon project completion, will match the adjacent streets, which have already undergone complex modernisation. Another major capital project which the Kielce City Roads Authority is to begin this year is revitalisation of Józefa Piłsudskiego Square in front of the historic building of the Voivodeship Centre for Culture, together with the construction of a road to connect Krakowska and Wojska Polskiego Streets. Promoting the development of public transport For a couple of years now, we have been implementing tasks, aimed at prioritising public transport as opposed to private transport, Piotr Wójcik tells us. This means, primarily, the building of bus lanes. They have already appeared in a section of Grunwaldzka Street; more are planned to be placed in Źródłowa, Solidarności and Olszewskiego Streets, as well as in another section of Grunwaldzka and Szajnowicza Iwanowa Streets. This is a large capital project, which also provides for addition of another carriageway and a flyover to be used only by city buses and cyclists. JaS Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

18 Arbitraż gospodarczy sąd dla dżentelmenów Wszelkie działania w gospodarce powinny przebiegać w sposób sumienny i partnerski. Jeśli jednak dojdzie do sporu najlepiej spotkać się przy okrągłym stole sądu polubownego. Staropolska Izba, jako organizacja samorządu gospodarczego, ma obowiązek tworzyć warunki dla skutecznej działalności przedsiębiorców. Ponieważ każda aktywność może rodzić konflikty, powołaliśmy sąd arbitrażowy, by środowisko biznesowe dysponowało instrumentem rozstrzygania sporów bez potrzeby sięgania po sądy powszechne. Panuje bowiem opinia, iż postępowanie sądowe w tradycyjnej formie oznacza długi okres zamrożenia stosunków gospodarczych między partnerami, a także zamrożenie pieniędzy. Sąd arbitrażowy sprzyja polubownemu rozstrzyganiu zatargów w warunkach partnerskich powiedział Ryszard Zbróg, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w Kielcach, otwierając konferencję poświęconą polubownemu rozstrzyganiu sporów, wynikłych w trakcie procesów inwestycyjnych. Jej uczestnikami byli przedsiębiorcy - członkowie Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR oraz prawnicy. W ciągu 1,5 roku działalności Sąd Arbitrażowy przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zarejestrował 6 sporów podsumował jego arbiter, mec. Ignacy Grum. Jak na tak mało spopularyzowaną instytucję to niemało. Wszystkie te sprawy dotyczą rozliczania inwestycji między wykonawcą i podwykonawcą, bądź inwestorem i wykonawcą. Wartość jest zróżnicowana najwyższa to ponad milion złotych, kilka sięga tysięcy złotych, a jedna dotyczy jedynie kilkunastu tysięcy złotych. Zdaniem mec. Andrzeja Kalwasa, przewodniczącego Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, sąd polubowny to rozsądna alternatywa dla sądu powszechnego. Na całym świecie, szczególnie w starych krajach Unii Europejskiej, do sądu powszechnego ze sporami na tle kontraktów gospodarczych nie chodzi się w ogóle. Korzysta się tylko z arbitrażu, gdyż wszystkie umowy zawierają stosowne klauzule. Mówią one o tym, iż w przypadku sporu będzie on rozpoznawany przez sąd polubowny stacjonarny lub sąd tzw. ad hoc. Bo to sąd dla dżentelmenów podkreślił mec. Andrzej Kalwas. Przed SIPH stoi zadanie promocji sądu, docieranie do przedsiębiorców Sąd arbitrażowy sprzyja polubownemu rozstrzyganiu sporów gospodarczych w warunkach partnerskich - mówi prezydent Ryszard Zbróg z argumentacją, że chcąc mieć wpływ na rozstrzygnięcia sporów z tytułu procesów inwestycyjnych, należy zapisy na sąd polubowny wprowadzać do umów. Z tym faktem należy trafić także do instytucji samorządowych, które często animują inwestycje. Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, przy której funkcjonuje największy w Europie Środkowej sąd arbitrażowy. Korzystamy z jego doświadczeń, bo dobre praktyki w tej materii w jaki sposób orzekać, jak wpływać na obniżanie kosztów, jak procedować by rozstrzygnięcie następowało możliwie najszybciej pozwolą nam zbudować instytucję działającą na wysokim poziomie jakościowym zapewnił prezydent SIPH. Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR Tworzy platformę współpracy, która ułatwia transfer wiedzy i nowoczesnych technologii, podnoszenie umiejętności kadr oraz promocję przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu unijnemu Klaster oferuje swoim członkom dofinansowanie certyfikacji wyrobów i usług oraz systemów zarządzania jakością, udział w seminariach z zakresu nowoczesnych technologii w budownictwie oraz zarządzania firmą. W znacznej części dofinansowuje badania nad innowacyjnymi technologiami, na które zapotrzebowania złożyli członkowie INNOWATORA. Konferencja Spory w procesie inwestycyjnym faza rozliczania inwestycji jako okres generujący konflikty między stronami została zorganizowana 26 marca 2013 r. Jej celem była popularyzacja światowych i europejskich standardów na rzecz usprawnienia funkcjonowania rynku budowlanego poprzez promocję sądownictwa arbitrażowego. Stanowiła część realizacji projektu Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko- Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej 18 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

19 Business Arbitration: a Gentlemen s Court of Law All business dealings ought to be conducted conscientiously and in a partnership-based manner. If a dispute ensues, however, it is best to meet at a round table of the arbitration tribunal. Arbitration Court furthers amicable resolution of business disputes in a partner-to partner model" says the President Ryszard Zbróg The Staropolska Chamber of Industry and Commerce, as an organization of the economic self-government, is obliged to create conditions for effective operation of entrepreneurs. Because any business dealings can potentially breed conflict, we have established an arbitration tribunal so that the business circles have access to a conflict-solving facility without the need to approach common courts of law. It is generally agreed that traditional court proceedings mean a prolonged period of business relationship and capital freeze. The arbitration tribunal fosters partner-based amicable settlement of disputes, said Ryszard Zbróg, President of the Staropolska Chamber of Industry and Commerce in Kielce, at the opening of the conference on amicable settlement of disputes resulting from investment processes. The conference was attended by entrepreneurs members of the INNOWATOR Construction Cluster of Świętokrzyskie and Podkarpackie Regions, as well as lawyers. Over one and a half years of operation, the Arbitration Tribunal at the Staropolska Chamber of Industry and Commerce has dealt with six disputes, concluded its arbitrator, Ignacy Grum L.L.M. Considering that the Tribunal is not a very popular institution yet, this is quite a lot. All these cases pertain to investment-related settlements between contractors and subcontractors, or investors and contractors. The sums at issue vary: the highest exceeds one million Zloty; others concern 500, ,000 Zloty; one pertains to several thousand Zloty. According to Andrzej Kalwas L.L.M., President of the Arbitration Council of the Arbitration Court at the National Chamber of Business, the arbitration tribunal is a reasonable alternative to the common courts of law. Worldwide, in particular in the old EU states, common courts of law do not on the whole settle disputes resulting from business agreements. In these cases, arbitration is used as all agreements contain appropriate clauses. These clauses stipulate that any dispute shall be settled either in institutional or the so-called ad hoc arbitration proceedings. This is a gentlemen s court of law, stressed Andrzej Kalwas L.L.M. The Staropolska Chamber of Industry and Commerce is facing the task of promoting the Tribunal as well as explaining to entrepreneurs that if they wish to amicably settle disputes resulting from investment processes, arbitration clauses must become part of their agreements. In addition, this is a fact that needs to be highlighted to self-government institutions which are frequently the promoters of investment processes. We are a member of the National Chamber of Business, at which Central Europe s largest arbitration tribunal operates. We draw on their experience because good practices in terms of adjudication, cost cutting, or particular proceedings to be used in order to reach a settlement as fast as possible will enable us to build an institution with high operating standards, the President of the Staropolska Chamber of Industry and Commerce assured. The conference on Disputes in Investment Processes: Capital Project Settlement Stage as a Conflict-Generating Period was held on 26 March Its objective was to popularise the world s and Europe s standards geared at enhancement of construction market operation by means of promotion of arbitration tribunals. It was implemented as part of the project Support for the Formation and Development of the INNOWATOR Construction Cluster of Świętokrzyskie and Podkarpackie Regions, co-financed from the Development of Eastern Poland Operational Programme. INNOWATOR Świętokrzyskie and Podkarpackie Construction Cluster provides a co-operation platform which enables know-how and modern technology transfer, personnel competence enhancement and enterprise promotion. Thanks to EU support, the Cluster offers its members co-funding opportunities for product and service certification as well as quality management systems, and participation in seminars on modern construction technologies and company management. To a large extent, the Cluster co-finances research into innovative technologies, according to applications from INNOWATOR members. Kielce yesterday, today, tomorrow Magazine SUMMER

20 Zapraszamy do Tokarni W Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznym w Tokarni zostały zgromadzone najcenniejsze zabytki architektury drewnianej z terenów Kielecczyzny. To jeden z najpiękniejszych i największych skansenów w Polsce. Wytopki Ołowiu Na 65. hektarach zostało tu zgromadzonych ponad 80 zabytkowych obiektów: zagrody, chałupy, młyny wietrzne i wodne, a także niezwykły dwór z Suchedniowa. Skansen w Tokarni jest rewelacyjnym miejscem do rodzinnego wypoczynku. Warto odwiedzić skansen podczas organizowanych tu imprez plenerowych, gdy swoje umiejętności prezentują przedstawiciele ginących zawodów, zespoły ludowe i obrzędowe. Dla wielu zwiedzających to sentymentalna podróż do przeszłości. Święto chleba Wytopki Ołowiu: Święto chleba: VIII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny: Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów: Zlot Aut i Motocykli: VII Hubertus Świętokrzyski: VIII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny Welcome to Tokarnia At the Museum of Kielce Region Countryside the Heritage Park at Tokarnia, one can see the most valuable monuments of wooden architecture from the Kielce region. This is one of Poland s most attractive and largest open-air museums. Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów Its area of 65 hectares holds over eighty historical buildings: homesteads, peasant dwellings, wind- and watermills, as well as the remarkable manor house from Suchedniów. The Tokarnia Heritage Park is the perfect site for quality family time. An especially good time to visit the Park is during outdoor events, featuring performances by representatives of disappearing crafts, folk and traditional bands. To many visitors, this is a sentimental journey into the past. (www.mwk.com.pl). Zlot Aut i Motocykli Iron Smelting Festival: 26 May 2013 Bread Festival: 8 September th Świętokrzyskie Agritourism Fair: 2 June 2013 Our Culinary Heritage Regional Flavours: 16 June 2013 Car and Motorcycle Rally: August th Świętokrzyskie Hubertus Hunting Festival: 6 October 2013 VII Hubertus Świętokrzyski 20 Magazyn Kielce wczoraj, dziś, jutro LATO 2013

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo