Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com"

Transkrypt

1 Cino XS grande Typ:xs grande PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna rheavendors group

2 Adaptacja graficzna, zgodność ze standardami UE, schematy instalacji hydraulicznych; Pierwsze wydanie: Wyd. DATA OPIS Strona 2 z 45

3 Ogólne warunki gwarancji Niniejsze warunki definiują obowiązki firmy Rhea Projects S.p.A. w związku z udzieleniem gwarancji na sprzedawany produkt. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne warunki, ustalenia ustne i pisemne, również te zawarte w zamówieniu przesłanym przez Kupującego, chyba że strony ustaliły inaczej, co pisemnie potwierdził reprezentant Rhea Projects S.p.A. W przypadku gdy jeden warunków niniejszej gwarancji nie jest ważny w świetle prawa kraju, w którym następuje sprzedaż produktu, nie będzie egzekwowalny, co nie wpływa na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień umowy zawartej z Kupującym. 1. Części mechaniczne i elektroniczne produktu objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym rozpoczynającym się w dniu sprzedaży produktu zgodnie z datą widniejącą na fakturze. 2. Ochrona gwarancyjna oznacza darmową wymianę lub naprawę każdej części automatu, która według uznania wyłącznie producenta okazała się wadliwa w wyniku błędnego procesu produkcji. Koszt transportu automatu, wymienianych części czy części zapasowych ponosi w całości Kupujący. Producent zastrzega prawo do stosowania podczas napraw nowych lub zregenerowanych części. Po wymianie oryginalne części zostaną objęte 12-miesięczną gwarancją. Części wymieniane w ramach gwarancji stają się własnością Działu części zamiennych Rhea Vendors S.p.A. (należy zażądać formularza Form PO 19.01/2b Materiały na gwarancji Zgoda na zwrot). 3. W przypadku wystąpienia usterki niemożliwej do naprawienia lub kolejny raz tej samej usterki, producent ma prawo według wyłącznie własnego uznania wymienić automat na inny w tym samym modelu lub jego ekwiwalent. Okres gwarancyjny na nowy automat zostanie wydłużony zgodnie z długością okresu gwarancyjnego dla danego automatu. 4. Usterki wynikające z zaniedbania lub winy użytkownika (nieprzestrzeganie zaleceń w podręczniku obsługi), nieprawidłowego podłączenia instalacji lub przeprowadzania czynności konserwacyjnych przez nieuprawnionych pracowników, uszkodzeń podczas transportu lub innych okoliczności niebędących winą producenta nie są objęte ochroną gwarancyjną. Montaż automatu oraz podłączenie do źródła zasilania i wody, a także czynności konserwacyjne opisane w podręczniku instalacji nie są objęte ochroną gwarancyjną. Gwarancja nie obejmuje także systemów płatności bez względu czy są zainstalowane w automacie czy dołączone jako akcesoria gdyż podlegają one ochronie gwarancyjnej ich producenta, a firma Rhea Projects S.p.A. działa w tej sytuacji wyłącznie jako pośrednik. Wszelkie modyfikacje i zmiany przeprowadzone w automacie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody producenta powodują rozwiązanie umowy gwarancyjnej ze skutkiem natychmiastowym i są wykonywane na wyłączną odpowiedzialność Kupującego. 5. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania automatu. 6. Rhea Projects S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione pośrednio lub bezpośrednio przez osoby, zwierzęta lub przedmioty w wyniku następujących zdarzeń: nieprawidłowe użytkowanie automatu; nieprawidłowy montaż; nieprawidłowe podłączenie do źródła zasilania i instalacji wodno-hydraulicznej; poważne zaniedbania czynności konserwacyjnych, działania lub modyfikacje nieautoryzowane przez producenta oraz zastosowanie części innych niż oryginalne. W przypadku awarii Rhea Projects S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerwy w pracy automatu, ani nie ma obowiązku wydłużyć okresu gwarancji. 7. W razie konieczności przetransportowania automatu do miejsca wskazanego przez producenta w celu naprawy lub kontroli, koszty takiego transportu oraz ryzyko uszkodzeń podczas transportu ponosi Kupujący. Opłaty za transport automatu, wymienianych części i części zamiennych są zawsze ponoszone przez Kupującego. Strona 3 z 45

4 Deklaracja zgodności Rhea Vendors Group S.p.A. oświadcza, że opisany automat do sprzedaży napojów został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymogami niżej wymienionych dyrektyw i norm dotyczących bezpieczeństwa: Dyrektywy: 2006/42/WE; 2004/108/WE; 2006/95/WE 2002/95/WE (RoHS); 2002/96/WE (RAEE); 1238/2007/WE (REACH) Normy: BEZPIECZEŃSTWO część 2-75 : (Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybuujących i automatów sprzedających): EN : A11: A1: A12: A2: A13:2008 i EN : A1: A11: A2:2008 EMC: EN :2006 EN : A1:2001 EN :2006 EN : A1: A2:2005 EMF: EN 62233:2008 Producent automatu Rhea Vendors Group S.p.A. Via Trieste, Caronno Pertusella Varese Włochy Reprezentant prawny Certyfikat ISO 9001 (A. D. Majer) Strona 4 z 45

5 1. Opis 6 2. Wprowadzenie 7 3. Dane techniczne 8 4. Konfiguracja Opis automatu Czynności początkowe Podłączenia Pierwsze uruchomienie Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Parametry Obsługa techniczna automatu Schemat instalacji hydraulicznej - espresso Schemat instalacji hydraulicznej - instant 45 UWAGA: Niniejsza etykieta umieszczona obok płytki z numerem seryjnym automatu informuje, że należy uważnie zapoznać się z podręcznikiem instalacji i konserwacji przed rozpoczęciem czynności montażowych i obsługą automatu. Niniejszy podręcznik należy drukować wyłącznie w razie konieczności ochrona środowiska naturalnego jest naszym wspólnym obowiązkiem. Strona 5 z 45

6 01. Opis Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z podręcznika instalacji i konserwacji Skróty i piktogramy I = cykl wydawania napojów oparty na produktach rozpuszczalnych E = cykl wydawania napojów oparty na produktach rozpuszczalnych i kawie ziarnistej A = automat z wewnętrznym zbiornikiem wody R = automat z zewnętrznym zbiornikiem wody = mieszadło do łączenia produktu rozpuszczalnego z wodą VSF = skok śruby ślimakowej w pojemniku na produkt = mieszadło w pojemniku na produkty rozpuszczalne moduł kawy espresso = Znaki ostrzegawcze = podajnik gorącej wody Jeśli obok tekstu znajduje się taki symbol, zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na opisane czynności ze względu na ryzyko, jakie ze sobą niosą. Czynności oznaczone tym symbolem są uważane za potencjalnie niebezpieczne. Przeprowadzanie czynności oznaczonych tym symbolem wiąże się z ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, jeśli nie zostaną zachowane wszystkie środki ostrożności. Przeprowadzanie czynności oznaczonych tym symbolem wiąże się z ryzykiem doznania oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi częściami, jeśli nie zostaną zachowane wszystkie środki ostrożności. Powyższe symbole są również umieszczone wewnątrz automatu na częściach, z którymi należy postępować szczególnie ostrożnie. Niniejszy symbol oznacza zakaz utylizacji danego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Złomowane urządzenie należy przekazać do utylizacji firmie specjalistycznej w celu uniknięcia potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Należy przestrzegać przepisów Dyrektywy UE 2002/96/WE Narzędzia Aby zainstalować automat, wymagane jest użycie standardowych narzędzi: - nożyczki dla elektryków; - śrubokręt gwiazdkowy 4/6 mm; - zestaw kluczy do 13 mm; - zestaw wkrętów z łbem gniazdowym od 2-8 mm; Zaleca się również przygotowanie kilku materiałów jednorazowego użytku, takich jak papier, rękawice, czyste szmatki, kubki i wiadro na brudną wodę. Strona 6 z 45

7 02. Wprowadzenie Prawa autorskie Rhea Projects S.p.A., wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera informacje poufne będące wyłączną własnością firmy Rhea Projects S.p.A. Zabrania się ujawniania treści tego dokumentu osobom trzecim, a także jego kopiowania czy reprodukowania w jakiejkolwiek formie, w części i w całości, bez wcześniejszej pisemnej zgody Rhea Projects S.p.A. Wykorzystanie, reprodukcja oraz ujawnienie informacji technicznych zawartych w niniejszym dokumencie podlega ochronie prawnej przez Rhea Projects S.p.A. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla użytkowników automatów do sprzedaży napojów, stanowi jego integralną część i powinien być przechowywany wraz z automatem Zasady postępowania Informacje zawarte w niniejszym podręczniku służą maksymalizacji korzyści wynikających z użytkowania automatu w ramach jego przeznaczenia określonego przez producenta. Rhea Projects S.p.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia oraz bez obowiązku aktualizacji produktów działających na rynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości wynikające z błędów w druku. Należy zwrócić szczególną uwagę na rodziały i informacje oznaczone symbolami ostrzegawczymi. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad postępowania, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa użytkownika i konserwatora. Pod żadnym pozorem nie zezwalać na obsługę automatu przez dzieci lub osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi, bądź przez osoby, które nie potrafią obsługiwać urządzenia. Dzieci powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej, która nie dopuści do zabawy automatem. W razie zauważenia wycieków wody lub dymu wydostającego się z automatu, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i instalacji wodnej. Ponowne uruchomienie automatu może być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Automat należy zamontować, przestrzegając lokalnych przepisów. Należy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące podłączenia do instalacji wodnej. Użytkownik nie ma prawa dostępu do miejsc umożliwiających przeprowadzenie konserwacji i serwisu automatu takie miejsca należy wyraźnie oznakować. Pod żadnym pozorem nie lekceważyć środków bezpieczeństwa, nie modyfikować samowolnie automatu, ani jego części Kontakt Rhea Vendors group służy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi własnych produktów. Tel.: Faks: Adres Etykiety z numerem seryjnym Informacje dotyczące dystrybutorów w poszczególnych krajach znajdują się na naszej stronie internetowej: W celu szybkiego i jednoznacznego zidentyfikowania automatu oraz uzyskania prawidłowej pomocy technicznej, należy podać dane znajdujące się na etykiecie z numerem seryjnym. (przykład) kod: D12345A67890 n/s: Srebrne etykiety z numerem seryjnym znajdują się wewnątrz urządzenia oraz na obudowie automatu. Strona 7 z 45

8 03. Dane techniczne Wymiary Wysokość: Szerokość: Głębokość Głębokość przy otwartych drzwiach: Masa Automat z napojami ze składników rozpuszczalnych (instant): Automat espresso: Podłączenie do instalacji woda - podłączenie za pomocą elektrozaworu z gwintem zewnętrznym 3/8: - podłączenie ze zbiornikem wewnętrznym energia V AC (110 V AC), 50/60 Hz; jednofazowe i uziemienie; 618 mm 420 mm 585 mm 880 mm 33 kg 40 kg od 0,1 MPa do 0,8 MPa 3,4 l pojemność w I: W w E: W - przewód: H05VV-F 3G 1 mm² 300/500 V Zawsze należy sprawdzić dane na etykiecie Poziom hałasu poniżej 70 db(a) Klawiatura Dziesięć przycisków wyboru Wyświetlacz Dwa wiersze po szesnaście znaków, elementy graficzne, trójkolorowy Podajnik kubków Tacka ociekowa Podajnik Stałe miejsce podawania Bezpieczeństw o woda Otwarty, składana podpora kubków (zalecana wysokość 85 mm) Tacka ociekowa pod miejscem wydawania napojów W automacie instant czujnik przepełnienia W automacie espresso czujnik przepełnienia i zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia. Maksimum 150 mm Pojemność 750 ml 1,2 MPa energia We wszystkich automatach elektrozawór wlotowy z czujnikiem przelania. główny wyłącznik, blokada drzwi 220 V AC; 12 A zwłoczny wysoka temperatura dwa bezpieczniki 6,3 x 32 mm; ręcznie ustawiane czujniki; 88 C termobezpieczniki 121 C oprogramowanie limit czasu dla cyklu wydawania wody Napęd młynka W automacie espresso: 220 V CC Młynki W automacie espresso, płaskie: Ø 56 mm Dozownik W automacie espresso, programowany ręcznie: 6,0 7,8 g Moduł Wykonany z plastiku, wymiary komory parzenia można zaprogramować espresso mechanicznie na 3 wartości: Zawór W automacie espresso zawór powietrzny z czujnikiem przepełnienia i regulacją powietrzny poziomu Pompa W automacie instant: Ø 40 mm komora pomarańczowa Ø 36 mm komora czarna 24 V DC W automacie espresso: Napędy Maksymalnie sześć, zgodnie z konfiguracją automatu. składników Mieszalniki Maksymalnie trzy w wersji instant, maksymalnie dwa w wersji espresso, zgodnie z konfiguracją automatu Napędy Maksymalnie trzy w wersji instant, maksymalnie dwa w wersji espresso, zgodnie mieszalników z konfiguracją automatu Podgrzewacz Jeden pojedynczy podgrzewacz; Wersja instant: otwarty podgrzewacz; 220 V AC 95 obr./min. 24 V DC obr./min. 24 V DC 3,4 l, W 0,4 l, W Wersja espresso: podgrzewacz ciśnieniowy. Strona 8 z 45

9 Pojemniki na koncentraty Maksymalnie sześć, zgodnie z konfiguracją automatu. Pojedyncze (55 mm) lub podwójne (110 mm); śruby ślimakowe podajnika ze skokiem 9 mm lub 15 mm; z napędem mieszadła i mieszadełka (jeśli są zgodnie z konfiguracją i standardowym lub skróconym cyklem wydawania patrz 05.20). - pojemność pojemnika (lub kosza samowyładowczego) na kawę ziarnistą: 1,0 kg - pojemność pojemnika na koncentraty rozpuszczalne: szer.: 55 mm szer.: 55 mm kawa 0,33 kg mleko 0,38 kg mleko 0,38 kg czekolada 0,94 kg czekolada 0,94 kg herbata 0,98 kg cukier 1,20 kg Inne Parametry automatu są programowane za pomocą karty pamięci FLASH lub klawiatury; komora systemów płatności, protokoły: szeregowy, równoległy, executive, MDB; zbieranie danych za pomocą karty FLASH (patrz 09.06); Informacje Limity tolerancji dostarczanej energii i wody, które umożliwiają na prawidłowe działania automatu Cino XS grande: woda: - twardość: - zalecana przewodność: energia: - napięcie nominalne: - częstotliwość nominalna: - temperatura: - wilgotność powietrza: pomieszczenie (przechowywanie i użytkowanie): od 10 F do 25 F (*) C +10 % /-25 % +/-5 % 5 C 30 C maks. 80 % zużycie energii: - zasilanie: od 13 Wh do 380 Wh (*) jeśli wartość jest wyższa, należy użyć filtrów odkamieniających Pełne dane uzyskane zgodnie z protokołem pomiaru energii EVA-EMP dostępne są na żądanie (patrz 02.03). Zabrania się przerabiania w jakikolwiek sposób przewodu elektrycznego dostarczonego wraz z automatem. W razie jego utraty lub uszkodzenia należy użyć nowego oryginalnego przewodu. Sprawdzić, czy instalacja elektryczna gwarantuje możliwość dostarczenia zasilania odpowiedniego dla urządzenia (patrz ). Strona 9 z 45

10 04. Konfiguracja Automat Cino XS grande można skonfigurować na kilka sposobów, które są przedstawione poniżej: a) składniki rozpuszczalne b) składniki rozpuszczalne i espresso c) pojemniki na koncentraty - tylko składniki rozpuszczalne; - składniki rozpuszczalne i kawa ziarnista; - kilka składników rozpuszczalnych i kawa ziarnista (patrz E); d) dopływ wody - zewnętrzny, poprzez elektrozawór wlotowy; - wewnętrzny, ze zbiornika wewnętrznego do automatu; e) numeracja Pojemniki na koncentraty, mieszalniki i mieszadła są numerowane po kolei od lewej do prawej, jak pokazano dalej w dokumencie. Numery poszczególnych elementów są wykorzystane do zaprezentowania sposobu programowania (patrz rozdział 09) Przykładowe konfiguracje V.M. Cino XS grande I/4 A diagram Napoje przypisane do przycisków klawiatury 1. moccaccino 2. cappuccino 3. espresso z mlekiem 4. espresso 5. duży kubek 6. czarna kawa 7. biała kawa 8. mleko 9. czekolada 10. gorąca woda Wyposażenie dodatkowe V.M. Cino XS grande E/4 R diagram Powyższe konfiguracje są przykładowe istnieje wiele różnych opcji w zależności od modelu automatu oraz zakresu programowania. Jednak zasady działania i ogólne informacje mają zastosowanie do wszystkich modeli automatu Cino XS grande. Aby rozszerzyć funkcjonalność automatów Cino XS grande, firma Rhea Projects S.p.A. oferuje bogatą ofertę wyposażenia dodatkowego przeznaczonego do użytku z określonym modelem automatu, np. szafy, oddzielne zestawy źródeł wody, systemy płatności, możliwości podłączenia z urządzeniami do sprzedaży zimnych napojów etc. Napoje przypisane do przycisków klawiatury 1. espresso 2. czarna kawa 3. biała kawa 4. cappuccino 5. mocaccino 6. czekolada 7. duża kawa 8. chocomilk 9. mleko 10. gorąca woda Rhea Vendors group służy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi konfiguracji automatu (patrz ). Strona 10 z 45

11 Produkt LM Automat Cino XS grande ma funkcję przygotowania napoju Latte Macchiato, który składa się z mleka i kawy, podawanego w kubku. Napój ma charakterystyczny wygląd, który cechuje oddzielenie kawy od mleka, zwykle w układzie mleko, kawa, mleko. Chcąc przygotować ten napój, należy zapoznać się z zasadami jego przygotowania kolejne kroki określone są nazwą Cykl przygotowania LM. Należy przestrzegać kilku ogólnych zasad, gwarantujących prawidłowe przygotowanie tego napoju: parameters - parametry prod n prod n water n woda n mixer n mieszadło n prod LM prod LM water LM woda LM mixer LM mieszadło LM coffee water kawa woda selection - wybór 1 st milk 1. mleko 1 st delay 1. opóźnienie 2 nd milk 2. mleko 2 nd delay 2. opóźnienie time - czas - Pierwsze dozowane mleko nie powinno być zbyt mocno wymieszane; - Kolejny cykl dozowania mleka powinien nastąpić po sekundach mieszanie powinno być dokładniejsze i odbywać się przy maksymalnej prędkości obrotów wirnika; - Kawa espresso powinna być dozowana co najmniej sekund po drugim cyklu dozowania mleka do kubka. Napój Latte Macchiato schemat przepływu napój 1. mleko 1. opóźnienie 2. mleko 2. opóźnienie Dane podane w tabeli dotyczą cyklu przygotowania standardowego napoju Latte Macchiato, ale można je nieco zmienić, aby dostosować napój do preferencji użytkownika. Parametry 1. mleko Parametry czas prod. n 24 opóź. startu prod. n 5 woda czas n 60 opóź. startu woda n 0 czas miesz. n 60 wartości opóź. startu miesz. n 3 pręd. miesz. n niska 2. mleko czas prod. LM 24 opóź. startu prod. LM 200 woda czas LM 60 opóź. startu woda LM 150 czas miesz. LM 80 opóź. startu miesz. LM 180 pręd. miesz. LM wys. 2. opóźnienie start kawa espresso 200 Strona 11 z 45

12 05. Opis automatu Informacje ogólne Automat do sprzedaży napojów Rhea Cino XS jest przeznaczony do ogólnego użytku niekomercyjnego. Każdy automat można zidentyfikować za pomocą danych na etykiecie znajdującej się na obudowie urządzenia (patrz ). Automat służy do przygotowania napojów poprzez połączenie składników stałych i wody w odpowiedniej temperaturze. Optymalne warunki pracy urządzenia zakładają umieszczenie automatu w zamkniętym pomieszczeniu, w którym panują normalne warunki, temperatura mieści się w zakresie od 5 do 30 C, a wilgotność powietrza nie przekracza 80%. Nigdy nie należy myć automatu używając strumienia wody. Należy stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do mycia automatów do sprzedaży napojów. Wydanie napoju odbywa się po naciśnięciu przycisku na klawiaturze (patrz 05.02). Należy sprawdzić, czy w miejscu wydawania napojów znajduje się prawidłowo ustawiony kubek Klawiatura Po zamknięciu drzwi urządzenia nacisnąć przycisk przypisany do napoju automat rozpocznie przygotowanie wybranego napoju. W trakcie przygotowania przycisk będzie podświetlony. Przyciski na klawiaturze służą również do ustawiania parametrów poszczególnych funkcji (patrz 09.) oraz umożliwiają użytkownikowi ich zmianę. Przyciski są numerowane od góry do dołu: 1, 2 oraz od lewej do prawej Wyświetlacz Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu informują użytkownika i serwisanta o bieżącym statusie urządzenia Dozownik Automat Cino XS grande posiada umocowany na stałe dozownik napojów znajdujący się nad miejscem przeznaczonym na kubek Blokada drzwi Drzwi urządzenia są zablokowane. Klucz odblokowujący jest mapowany i numerowany w celu identyfikacji Tacka ociekowa Tacka ociekowa służy do zbierania kropli napoju z dozownika oraz w razie konieczności do zebrania zużytej wody z podgrzewacza. Tacka jest wsuwana z przodu na dole obudowy urządzenia i składa się z szuflady i kratowanej pokrywki oba elementy można umyć pod bieżącą wodą. Czujnik elektryczny służy do kontroli poziomu napełniania (patrz 11. i ) Złącze Z tyłu obudowy znajduje się gniazdo trójbolcowe do podłączenia przewodu elektryczne zasilającego Włącznik Służy do włączania i wyłączania urządzenia. zasilania Bezpieczniki Znajdują się na głównej płycie zasilającej (patrz 03.10) Elektrozawór Elektrozawór wlotowy wody tylko w urządzeniach R wyposażony jest w układ wlotowy wody zabezpieczający przed przelaniem, który odcina dopływ wody w momencie awarii automatu Blokada drzwi Służy do odcinania dopływu prądu w momencie otwarcia drzwi urządzenia. Uwaga Niektóre części pozostają podłączone do zasilania pomimo otwarcia drzwi Aby uruchomić automat przy otwartych drzwiach, należy użyć klucza serwisowego, który znajduje się na obudowie. Strona 12 z 45

13 Przycisk wewnętrzny (PROG) Złącze karty FLASH Kieszonki na etykiety Przycisk umożliwiający wejście do modułu programowania automatu znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi na pomarańczowej płytce (PROG). Karty FLASH służące do programowania znajdują się w pomarańczowej płycie po wewnętrznej stronie drzwi (patrz ). Etykiety napojów znajdują się wewnątrz panelu drzwi, pod pomarańczową płytą. Etykiety należy włożyć w kieszonki, zgodnie z konfiguracją urządzenia (patrz ) Moduł kawy Po wydaniu i skompresowaniu zmielonej kawy przez dozownik, następuje proces parzenia kawy w module kawy przy użyciu wody pobranej z pompy. Pozostałe po parzeniu odpady wyrzucane są do pojemnika na odpady po kawie (patrz ) Dozownik Dozownik zbiera zmieloną w młynku kawę (patrz ), którą wydaje do modułu kawy (patrz ) w zaprogramowanej ilości. Dozownik otwiera się dwukrotnie umożliwiając użytkownikowi całkowite opróżnienie pojemnika na odpady po kawie Pojemnik na odpady po kawie Mieści odpady pochodzące z ponad sześćdziesięciu kaw zaparzonych w module kawy (dotyczy modeli E). W momencie gdy pojemnik będzie prawie pełny na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy (patrz ) Młynek Młynek służy do mielenia kawy ziarnistej pobieranej z kosza lub pojemnika. Zmielona kawa pobierana jest przez dozownik. Stopień rozdrobnienia ziaren można regulować za pomocą pokrętła wystającego z młynka (zgodnie z ruchem wskazówek większe rozdrobnienie), (patrz i ) Napęd modułu kawy Napęd modułu kawy obraca niektórymi częściami modułu kawy w celu skompresowania zmielonej kawy do procesu parzenia. Obroty są kontrolowane przez przełącznik sterowany układem, który informuje procesor o pozycji modułu Pojemniki na koncentraty Napędy składników Pojemniki na składniki rozpuszczalne dozują produkty do umieszczonych poniżej mieszalników. Wewnętrzna śruba ślimakowa napędzana przez silnik produktu popycha koncentrat na przesuwnicę. Przesuwnica może być wyposażona w koło i mieszadełko do równomiernego rozprowadzania koncentratu. Wylot o średnicy standardowej lub mniejszej zamykany jest przegrodą. Pojemnik na kawę ziarnistą wyposażony jest w pomarańczową przegrodę zamykającą, którą należy włożyć na miejsce przed podniesieniem pojemnika. Pojemniki są zamknięte za pomocą pokryw. Pojemnik na wodę powinien znaleźć się w miejscu dwóch ostatnich pojemników na koncentraty po prawej stronie w miejscach, które nie mają podłączenia do instalacji hydraulicznej (patrz ) ten pojemnik napełnia się, otwierając pokrywkę na obudowie automatu. Napędy służą do obracania śrub ślimakowych wewnątrz pojemników na koncentraty, aby nasypać odpowiednią ilość produktu do mieszalników. Strona 13 z 45

14 Mieszalniki W mieszalnikach dochodzi do połączenia koncentratów z wodą. Wentylator napędu doprowadza do rozmieszania składników i napój wypływa z dozownika silikonową rurką. Rurki mieszalników można umyć pod bieżącą wodą (letnią) Napędy mieszadeł Zasysacz resztek Napędy mieszadeł umożliwiają połączenie koncentratów z wodą poprzez obracanie wentylatorem zamontowanym na osi. Prędkość obracania jest regulowana (patrz a) w zależności od wybranego napoju. Zasysacz służy do opróżniania automatu z resztek produktów. Jest podłączony do szuflady znajdującej się pod prowadnicami koncentratów i ma na celu wyłapywanie resztek koncentratów podczas ich dozowania. Czas pracy zasysacza można zaprogramować (patrz f); zassane powietrze z resztkami jest wydmuchiwane przez szczeliny z tyłu automatu Zawór powietrzny Licznik objętościowy W modelach E służy do zebrania wody transportowanej do podgrzewacza ciśnieniowego. Poziom jest kontrolowany przez pływak jeśli odnotowano zbyt wysoki poziom, nadmiar wody zostanie odesłany do wypływu, gdzie elektrozawór wlotowy uniemożliwi napływ nowej wody. Tylko w modelach espresso licznik przekazuje do CPU informację o ilości wody przepływającej przez moduł kawy. Ilość wody dla danego napoju można ustawić poprzez wprowadzenie ilości czasu przepływu parametr water N (patrz a) Kaseta monet W niektórych modelach komponenty, które obsługują system płatności (niedostarczany standardowo) są montowane wewnątrz drzwi. Kaseta monet jest zamykana na zamek i powinna mieć w zestawie płaski przewód do połączenia z systemem płatności, umieszczony w 10-stykowym złączu J4 karty wyświetlacza Oświetlenie drzwi Pompa podgrzewacza ciśnieniowego - Panel drzwi jest podświetlany przez dwa moduły diod LED zamontowane wewnątrz ( a ). - Panele boczne są podświetlane przez dwa moduły diod LED zamontowane wewnątrz ( b ). - Miejsce wydawania napojów i logo są podświetlane przez jeden moduł diod LED zamontowany wewnątrz ( c ). - Etykiety produktów oraz klawisze przy napojach podświetlane są przez dwa moduły ( d ) zamontowane z tyłu drzwi. W wersji E pompa wibracyjna z obejściem transportuje wodę do elektrozaworów blokujących w przypadku napojów ze składników rozpuszczalnych i do trójdrogowego w przypadku espresso Podgrzewacz ciśnieniowy W modelu E podgrzewacz ciśnieniowy wyposażony jest w sondę temperatury i termostaty. Kran spustowy może być użyty do opróżnienia obwodu hydraulicznego (patrz f). Strona 14 z 45

15 kran spustowy sonda temperatury wlot wody trójdrogowy zawór do modułu kawy elektrozawory gorąca woda 3 do mieszalnika 2 do mieszalnika 1 termostaty (clicson) elektrozawór nazwa sw wylot E1 woda 1 mieszalnik 1 E2 woda 2 mieszalnik 2 E3 woda 3 moduł gorącej wody 3 EX woda kawa moduł kawy Podgrzewacz W modelu I, podgrzewacz ze wszystkim częściami (grzałka, izolacja termiczna, czujnik temperatury, pompy) jest przymocowany do obudowy: Uwaga Pompy podgrzewacza Części te mogą być bardzo gorące, nawet jeśli automat jest wyłączony. W modelu I, pompy z turbinami są zanurzone w wodzie. Woda jest transportowane w rurkach do mieszalników (uwaga na polaryzację napędów, patrz 03.16). termostat (clicson) termobezpiecznik sonda temperatury Strona 15 z 45

16 wylot wody sondy poziomu wyloty wody Ilość wody dla danego napoju regulowana jest przez parametr water N (patrz a.). pompa nazwa sw wylot P1 woda 1 mieszalnik 1 P2 woda 2 mieszalnik 2 P3 woda 3 mieszalnik 3 P4 woda 4 gorąca woda Strona 16 z 45

17 Układy elektroniczne a. CPU dioda grzałki podgrzewacza sondy poziomu koncentratów wyjście 220 V do grzałki podgrzewacza Wejście 220 V złącze tel. do kasety karty FLASH złącze do drzwi wyświetlacz sonda temperatury system płatności Executive system płatności MDB Płyta CPU służy do zarządzania pracą automatu. Na płycie zainstalowane są programy obsługujące automat. Płyta jest przymocowana do ramy za pomocą czterech wsporników. Przewód telefoniczny łączy pojemnik na kartę FLASH (patrz i 05.33), gdzie przewód wyświetlacza przekazuje wymianę danych pomiędzy klawiaturą a wyświetlaczem w drzwiach (patrz i ). Przewód sondy temperatury jest oddzielony od instalacji elektrycznej urządzenia, aby uniknąć problemów z wyjmowaniem sondy b. Wyświetlacz p.c.b c. Płyta FLASH d. Płyta rozszerzająca Dioda podgrzewacza włącza się przy każdym uruchomieniu grzałki. Płyta wyświetlacza zabezpieczona wewnątrz drzwi przyjmuje sygnały emitowane przez klawiaturę i wyświetla komunikaty. Płaski przewód łączy wyświetlacz z płytą CPU. Znajduje się wewnątrz drzwi poniżej pomarańczowej płyty (patrz ). Płyta umożliwia włożenie do urządzenia karty pamięci FLASH w celu zaprogramowania automatu (patrz ). Tylko w modelach E. Służy do nadzoru napędu modułu kawy, młynka i dozownika. Strona 17 z 45

18 Oprogramowanie Oprogramowanie zainstalowane w automacie Cino XS grande podzielone jest na dwie kategorie: - główne: jest to oprogramowanie określające cykle automatu, zależności pomiędzy funkcjami, kolejność przeprowadzania czynności. Użytkownik nie może wprowadzać w nim żadnych zmian, ale można je zastąpić kartą FLASH lub rheaction (patrz i ). - konfiguracja: jest to oprogramowanie określające czas i kolejność wydawania napoi, protokół systemu płatności, tryby wyświetlania etc. Zmienne można modyfikować ręcznie w automacie lub za pomocą karty rheaction (patrz i ), aby zmienić poszczególne parametry pracy automatu i dostosować napoje do preferencji użytkownika (ilości składników i mieszanek, komunikaty ostrzegawcze etc.) (patrz 09.). Jeśli oprogramowanie trzeba wymienić, należy włożyć kartę FLASH do automatu i przeprowadzić procedurę przegrywania oprogramowania, przestrzegając następujących zaleceń: - wyłączyć automat; - włożyć kartę FLASH do gniazda oprogramowania, które ma być wymienione; - włączyć automat; - poczekać, aż pojawi się komunikat o rozpoczęciu programowania; - wyłączyć automat i wyjąć kartę FLASH rheaction System rheaction umożliwia dodatkowe programowanie automatu. Składa się ze sprzętu z oprogramowaniem, które można zainstalować w komputerze; można za jego pośrednictwem przechowywać, zmieniać i zapisywać dane konfiguracyjne automatów Rhea. Rhea Vendors group służy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi systemu rheaction (patrz ). Strona 18 z 45

19 06. Czynności początkowe Automat może być transportowany, obsługiwany i ustawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Zmieniając pozycję automatu, nigdy nie należy kłaść go do góry nogami. Należy przestrzegać strzałek kierunkowych na opakowaniu. Uwaga Aby uniknąć urazów ciała, z automatem należy postępować ostrożnie. Ze względu na wagę automatu i jego wymiary zaleca się transport samochodem ciężarowym poruszającym się z niewielką prędkością. - Ustawić automat w docelowym miejscu pracy. - Przeciąć plastikowe pasy. - Zdjąć opakowanie. - Wyjąć tackę ociekową. - Zdjąć worek ochronny. - Unieść automat i ustawić na docelowej powierzchni. Uwaga Umiejscowienie Materiały opakowaniowe należy schować w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem osób nieuprawnionych, zwłaszcza dzieci, ze względu na ryzyko niebezpieczeństwa. Opakowanie należy oddać firmie specjalistycznej do utylizacji. Automat powinien pracować w pomieszczeniu zamkniętym, stojąc na powierzchni, która udźwignie jego ciężar (patrz ). Odległość od ścian powinna gwarantować swobodny przepływ powietrza i łatwy dostęp. Nachylenie ścian nie powinno przekraczać 2. Zaleca się podłożenie pod automat materiału wodoodpornego w celu zabezpieczenia podłoża w sytuacji wypadkowego rozlania napoju. Po ustawieniu automatu w docelowej pozycji: - Przeciąć obejmę zabezpieczającą klucz do drzwi i kratowaną pokrywę tacki ociekowej. - Włożyć klucz do zamka (05.05.), przekręcić i otworzyć. - Wyjąć kopertę z dokumentami i etykietami. - Wyjąć przewód zasilający oraz zestaw hydrauliczny. Zestaw hydrauliczny można wykorzystać do podłączenia do instalacji wodnej. - Przykręcić cztery nóżki do obudowy na dole, regulując ich wysokość według podłoża. - Podnieść pokrywę automatu. Strona 19 z 45

20 07. Podłączenie Jeśli automat ma być podłączony do instalacji wodnej, należy upewnić się, że dostępna woda jest zdatna do picia, nie zawiera żadnych zanieczyszczeń i że ma odpowiednią twardość. W razie konieczności należy przeprowadzić analizę laboratoryjną. Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji wodnej, do której będzie podłączony automat (patrz ). Wykorzystać pompę lub reduktor w przypadku braku zgodności z wymaganiami urządzenia. Zaleca się zamontowanie kranu na podłączeniu automatu do instalacji, aby mieć możliwość odłączenia automatu od sieci. Podłączenie należy przeprowadzić za pomocą rury wykonanej z materiałów odpowiednich do celów spożywczych oraz dostosowanej do ciśnienia roboczego. W razie konieczności zamontować filtr zmiękczający wodę i wymieniać jego wkład regularnie, aby chronić części urządzenia przed kamieniem. Jeśli w automacie znajduje się wewnętrzny zbiornik wody, należy sprawdzić, czy jest właściwie ustawiony na swoim miejscu oraz napełniony. Parametry wody zdatnej do picia dla ludzi można sprawdzić na poniższej stronie internetowej: energia Przestrzegać zasad dotyczących podłączania urządzeń do instalacji elektrycznej, szczególnie dotyczacych uziemnienia. Podłączyć automat na stałe, bez stosowania reduktorów, adapterów, rozgałęźników czy przedłużaczy. Użyć do tego wyłącznie przewodu dostarczonego z automatem. Zaleca się zamontowanie przełącznika umożliwiającego odłączenie urządzenia od sieci zasilania. Uwaga Sprawdzić, czy elektrownia zapewnia dostawy prądu o parametrach wymaganych przez urządzenie (patrz ). Sprawdzić dane na płytce z numerem seryjnym (patrz ). Włożyć przewód do gniazda zasilania (patrz ). Następnie włączyć wtyczkę do gniazda i włączyć automat. W razie konieczności sprawdzić informacje na poniższej stronie internetowej: Strona 20 z 45

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors. Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.com Uwagi 00 04.11.2011 Pierwsze wydanie: Wyd. DNIA OPIS Wyd. MAN1010105 00 dnia

Bardziej szczegółowo

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 N Schemat blokowy ekspresu do kawy firmy De Longhi modele ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartVent. SmartVent moduł sterowania dla central VUT PW, PE, VB EC A11 VUT H EC ECO, VUT EH EC ECO

Instrukcja obsługi SmartVent. SmartVent moduł sterowania dla central VUT PW, PE, VB EC A11 VUT H EC ECO, VUT EH EC ECO Instrukcja obsługi SmartVent SmartVent moduł sterowania dla central VUT PW, PE, VB EC A11 VUT H EC ECO, VUT EH EC ECO Spis treści 1. Przeznaczenie 3 2. Zasada działania 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy ze spieniaczem do mleka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Termostat pokojowy EKRTW

Instrukcja montażu. Termostat pokojowy EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Spis treści Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy wyrzucać. Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Pralka Ardo model FL86EN moduł układu sterowania schematy, wyprowadzenia, konfiguracja połączeń,

Pralka Ardo model FL86EN moduł układu sterowania schematy, wyprowadzenia, konfiguracja połączeń, Moduł podstawowy układu sterowania pralki Ardo model FL86EN (wersja ) Pralka Ardo model FL86EN moduł układu sterowania schematy, wyprowadzenia, konfiguracja połączeń, diagnostyka Moduł podstawowy układu

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY BZ07 250/425/375 250/425/375

PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY BZ07 250/425/375 250/425/375 BZ07 BZ07 PM 1 grupowy BZ07 DE 1 grupowy pompa wibracyjna pompa wibracyjna ze zbiornikiem na wodę ze zbiornikiem na wodę 250/425/375 250/425/375 Model BZ07 dzięki swojej budowie jest praktyczny i ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Kontroler temperatury Nr produktu

Kontroler temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kontroler temperatury Nr produktu 198545 Strona 1 z 8 Kontroler temperatury wersja 02/06 Numer produktu 19 85 45 FOX-1004 Numer produktu 19 85 58 FOX-D1004 Przeznaczenie do użycia Kontroler

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Sterownik mcc10 instrukcja obsługi

Sterownik mcc10 instrukcja obsługi Sterownik mcc10 instrukcja obsługi Cechy mcc10: pobieranie wody na poziom lub czas; możliwość stosowania jednocześnie wody zimnej i gorącej; możliwość naprzemiennego stosowania detergentów zasadowych i

Bardziej szczegółowo

... Esprecious 12 Z 1 młynkiem, 1 pojemnikiem na kawę ziarnistą, 2 pojemnikami na mleko i czekoladę instant. Wydaje 8 różnych

... Esprecious 12 Z 1 młynkiem, 1 pojemnikiem na kawę ziarnistą, 2 pojemnikami na mleko i czekoladę instant. Wydaje 8 różnych EKSPRESY CIŚNIENIOWE Esprecious Ekspres ciśnieniowy do espresso, kawy i innych napojów gorących. Z podłączeniem do sieci wodociągowej 3/4 cala. Wyposażony w ekran dotykowy, jeden lub dwa młynki do mielenia

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

2. POŁĄCZENIE ZE STEROWNIKIEM GŁÓWNYM

2. POŁĄCZENIE ZE STEROWNIKIEM GŁÓWNYM 1. PRZEZNACZENIE Panel sterujący służy do kontrolowania pracy kotła c.o. na odległość z dowolnego miejsca, w którym panel jest zainstalowany. Posiada dokładnie te same funkcje co sterownik NEGROS zamontowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM 15 15 6.1 Panel konserwacji zaplanowanej...16 6.2 Reset generalny przy pierwszym podłączeniu...17

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i opis działania ekspresu do kawy firmy Saeco model Xsmall

Charakterystyka i opis działania ekspresu do kawy firmy Saeco model Xsmall Charakterystyka i opis działania ekspresu do kawy firmy Saeco model Xsmall Cechy szczególne wyposażenia: Pełna przyjemność w kompaktowej wielkości Gorąca woda / Dysza pary z Pannarello (przystawka do spienienia

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Urządzenie: Jasopels

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do kontrolerów z wydawaniem reszty serii G

Instrukcja do kontrolerów z wydawaniem reszty serii G Instrukcja do kontrolerów z wydawaniem reszty serii G-26.4000 - 2 - Wyłączanie pojedynczych monet W kontrolerach serii G-26.4000 możliwe jest wyłączenie przyjmowania wszystkich monet zaprogramowanych na

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO POMIARU SKROBI

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO POMIARU SKROBI Zinner PPHU Wagi i Systemy Wagowe INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO POMIARU SKROBI Zinner PPHU ul. Budzyńska 20, 60-419 Poznań tel. (61) 866 93 86 / fax (61) 848 94 06 1 Spis treści 1.Opis klawiatury wagi...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo