Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com"

Transkrypt

1 Cino XS grande Typ:xs grande PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna rheavendors group

2 Adaptacja graficzna, zgodność ze standardami UE, schematy instalacji hydraulicznych; Pierwsze wydanie: Wyd. DATA OPIS Strona 2 z 45

3 Ogólne warunki gwarancji Niniejsze warunki definiują obowiązki firmy Rhea Projects S.p.A. w związku z udzieleniem gwarancji na sprzedawany produkt. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne warunki, ustalenia ustne i pisemne, również te zawarte w zamówieniu przesłanym przez Kupującego, chyba że strony ustaliły inaczej, co pisemnie potwierdził reprezentant Rhea Projects S.p.A. W przypadku gdy jeden warunków niniejszej gwarancji nie jest ważny w świetle prawa kraju, w którym następuje sprzedaż produktu, nie będzie egzekwowalny, co nie wpływa na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień umowy zawartej z Kupującym. 1. Części mechaniczne i elektroniczne produktu objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym rozpoczynającym się w dniu sprzedaży produktu zgodnie z datą widniejącą na fakturze. 2. Ochrona gwarancyjna oznacza darmową wymianę lub naprawę każdej części automatu, która według uznania wyłącznie producenta okazała się wadliwa w wyniku błędnego procesu produkcji. Koszt transportu automatu, wymienianych części czy części zapasowych ponosi w całości Kupujący. Producent zastrzega prawo do stosowania podczas napraw nowych lub zregenerowanych części. Po wymianie oryginalne części zostaną objęte 12-miesięczną gwarancją. Części wymieniane w ramach gwarancji stają się własnością Działu części zamiennych Rhea Vendors S.p.A. (należy zażądać formularza Form PO 19.01/2b Materiały na gwarancji Zgoda na zwrot). 3. W przypadku wystąpienia usterki niemożliwej do naprawienia lub kolejny raz tej samej usterki, producent ma prawo według wyłącznie własnego uznania wymienić automat na inny w tym samym modelu lub jego ekwiwalent. Okres gwarancyjny na nowy automat zostanie wydłużony zgodnie z długością okresu gwarancyjnego dla danego automatu. 4. Usterki wynikające z zaniedbania lub winy użytkownika (nieprzestrzeganie zaleceń w podręczniku obsługi), nieprawidłowego podłączenia instalacji lub przeprowadzania czynności konserwacyjnych przez nieuprawnionych pracowników, uszkodzeń podczas transportu lub innych okoliczności niebędących winą producenta nie są objęte ochroną gwarancyjną. Montaż automatu oraz podłączenie do źródła zasilania i wody, a także czynności konserwacyjne opisane w podręczniku instalacji nie są objęte ochroną gwarancyjną. Gwarancja nie obejmuje także systemów płatności bez względu czy są zainstalowane w automacie czy dołączone jako akcesoria gdyż podlegają one ochronie gwarancyjnej ich producenta, a firma Rhea Projects S.p.A. działa w tej sytuacji wyłącznie jako pośrednik. Wszelkie modyfikacje i zmiany przeprowadzone w automacie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody producenta powodują rozwiązanie umowy gwarancyjnej ze skutkiem natychmiastowym i są wykonywane na wyłączną odpowiedzialność Kupującego. 5. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania automatu. 6. Rhea Projects S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione pośrednio lub bezpośrednio przez osoby, zwierzęta lub przedmioty w wyniku następujących zdarzeń: nieprawidłowe użytkowanie automatu; nieprawidłowy montaż; nieprawidłowe podłączenie do źródła zasilania i instalacji wodno-hydraulicznej; poważne zaniedbania czynności konserwacyjnych, działania lub modyfikacje nieautoryzowane przez producenta oraz zastosowanie części innych niż oryginalne. W przypadku awarii Rhea Projects S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerwy w pracy automatu, ani nie ma obowiązku wydłużyć okresu gwarancji. 7. W razie konieczności przetransportowania automatu do miejsca wskazanego przez producenta w celu naprawy lub kontroli, koszty takiego transportu oraz ryzyko uszkodzeń podczas transportu ponosi Kupujący. Opłaty za transport automatu, wymienianych części i części zamiennych są zawsze ponoszone przez Kupującego. Strona 3 z 45

4 Deklaracja zgodności Rhea Vendors Group S.p.A. oświadcza, że opisany automat do sprzedaży napojów został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymogami niżej wymienionych dyrektyw i norm dotyczących bezpieczeństwa: Dyrektywy: 2006/42/WE; 2004/108/WE; 2006/95/WE 2002/95/WE (RoHS); 2002/96/WE (RAEE); 1238/2007/WE (REACH) Normy: BEZPIECZEŃSTWO część 2-75 : (Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybuujących i automatów sprzedających): EN : A11: A1: A12: A2: A13:2008 i EN : A1: A11: A2:2008 EMC: EN :2006 EN : A1:2001 EN :2006 EN : A1: A2:2005 EMF: EN 62233:2008 Producent automatu Rhea Vendors Group S.p.A. Via Trieste, Caronno Pertusella Varese Włochy Reprezentant prawny Certyfikat ISO 9001 (A. D. Majer) Strona 4 z 45

5 1. Opis 6 2. Wprowadzenie 7 3. Dane techniczne 8 4. Konfiguracja Opis automatu Czynności początkowe Podłączenia Pierwsze uruchomienie Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Parametry Obsługa techniczna automatu Schemat instalacji hydraulicznej - espresso Schemat instalacji hydraulicznej - instant 45 UWAGA: Niniejsza etykieta umieszczona obok płytki z numerem seryjnym automatu informuje, że należy uważnie zapoznać się z podręcznikiem instalacji i konserwacji przed rozpoczęciem czynności montażowych i obsługą automatu. Niniejszy podręcznik należy drukować wyłącznie w razie konieczności ochrona środowiska naturalnego jest naszym wspólnym obowiązkiem. Strona 5 z 45

6 01. Opis Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z podręcznika instalacji i konserwacji Skróty i piktogramy I = cykl wydawania napojów oparty na produktach rozpuszczalnych E = cykl wydawania napojów oparty na produktach rozpuszczalnych i kawie ziarnistej A = automat z wewnętrznym zbiornikiem wody R = automat z zewnętrznym zbiornikiem wody = mieszadło do łączenia produktu rozpuszczalnego z wodą VSF = skok śruby ślimakowej w pojemniku na produkt = mieszadło w pojemniku na produkty rozpuszczalne moduł kawy espresso = Znaki ostrzegawcze = podajnik gorącej wody Jeśli obok tekstu znajduje się taki symbol, zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na opisane czynności ze względu na ryzyko, jakie ze sobą niosą. Czynności oznaczone tym symbolem są uważane za potencjalnie niebezpieczne. Przeprowadzanie czynności oznaczonych tym symbolem wiąże się z ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, jeśli nie zostaną zachowane wszystkie środki ostrożności. Przeprowadzanie czynności oznaczonych tym symbolem wiąże się z ryzykiem doznania oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi częściami, jeśli nie zostaną zachowane wszystkie środki ostrożności. Powyższe symbole są również umieszczone wewnątrz automatu na częściach, z którymi należy postępować szczególnie ostrożnie. Niniejszy symbol oznacza zakaz utylizacji danego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Złomowane urządzenie należy przekazać do utylizacji firmie specjalistycznej w celu uniknięcia potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Należy przestrzegać przepisów Dyrektywy UE 2002/96/WE Narzędzia Aby zainstalować automat, wymagane jest użycie standardowych narzędzi: - nożyczki dla elektryków; - śrubokręt gwiazdkowy 4/6 mm; - zestaw kluczy do 13 mm; - zestaw wkrętów z łbem gniazdowym od 2-8 mm; Zaleca się również przygotowanie kilku materiałów jednorazowego użytku, takich jak papier, rękawice, czyste szmatki, kubki i wiadro na brudną wodę. Strona 6 z 45

7 02. Wprowadzenie Prawa autorskie Rhea Projects S.p.A., wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera informacje poufne będące wyłączną własnością firmy Rhea Projects S.p.A. Zabrania się ujawniania treści tego dokumentu osobom trzecim, a także jego kopiowania czy reprodukowania w jakiejkolwiek formie, w części i w całości, bez wcześniejszej pisemnej zgody Rhea Projects S.p.A. Wykorzystanie, reprodukcja oraz ujawnienie informacji technicznych zawartych w niniejszym dokumencie podlega ochronie prawnej przez Rhea Projects S.p.A. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla użytkowników automatów do sprzedaży napojów, stanowi jego integralną część i powinien być przechowywany wraz z automatem Zasady postępowania Informacje zawarte w niniejszym podręczniku służą maksymalizacji korzyści wynikających z użytkowania automatu w ramach jego przeznaczenia określonego przez producenta. Rhea Projects S.p.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia oraz bez obowiązku aktualizacji produktów działających na rynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości wynikające z błędów w druku. Należy zwrócić szczególną uwagę na rodziały i informacje oznaczone symbolami ostrzegawczymi. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad postępowania, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa użytkownika i konserwatora. Pod żadnym pozorem nie zezwalać na obsługę automatu przez dzieci lub osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi, bądź przez osoby, które nie potrafią obsługiwać urządzenia. Dzieci powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej, która nie dopuści do zabawy automatem. W razie zauważenia wycieków wody lub dymu wydostającego się z automatu, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i instalacji wodnej. Ponowne uruchomienie automatu może być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Automat należy zamontować, przestrzegając lokalnych przepisów. Należy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące podłączenia do instalacji wodnej. Użytkownik nie ma prawa dostępu do miejsc umożliwiających przeprowadzenie konserwacji i serwisu automatu takie miejsca należy wyraźnie oznakować. Pod żadnym pozorem nie lekceważyć środków bezpieczeństwa, nie modyfikować samowolnie automatu, ani jego części Kontakt Rhea Vendors group służy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi własnych produktów. Tel.: Faks: Adres Etykiety z numerem seryjnym Informacje dotyczące dystrybutorów w poszczególnych krajach znajdują się na naszej stronie internetowej: W celu szybkiego i jednoznacznego zidentyfikowania automatu oraz uzyskania prawidłowej pomocy technicznej, należy podać dane znajdujące się na etykiecie z numerem seryjnym. (przykład) kod: D12345A67890 n/s: Srebrne etykiety z numerem seryjnym znajdują się wewnątrz urządzenia oraz na obudowie automatu. Strona 7 z 45

8 03. Dane techniczne Wymiary Wysokość: Szerokość: Głębokość Głębokość przy otwartych drzwiach: Masa Automat z napojami ze składników rozpuszczalnych (instant): Automat espresso: Podłączenie do instalacji woda - podłączenie za pomocą elektrozaworu z gwintem zewnętrznym 3/8: - podłączenie ze zbiornikem wewnętrznym energia V AC (110 V AC), 50/60 Hz; jednofazowe i uziemienie; 618 mm 420 mm 585 mm 880 mm 33 kg 40 kg od 0,1 MPa do 0,8 MPa 3,4 l pojemność w I: W w E: W - przewód: H05VV-F 3G 1 mm² 300/500 V Zawsze należy sprawdzić dane na etykiecie Poziom hałasu poniżej 70 db(a) Klawiatura Dziesięć przycisków wyboru Wyświetlacz Dwa wiersze po szesnaście znaków, elementy graficzne, trójkolorowy Podajnik kubków Tacka ociekowa Podajnik Stałe miejsce podawania Bezpieczeństw o woda Otwarty, składana podpora kubków (zalecana wysokość 85 mm) Tacka ociekowa pod miejscem wydawania napojów W automacie instant czujnik przepełnienia W automacie espresso czujnik przepełnienia i zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia. Maksimum 150 mm Pojemność 750 ml 1,2 MPa energia We wszystkich automatach elektrozawór wlotowy z czujnikiem przelania. główny wyłącznik, blokada drzwi 220 V AC; 12 A zwłoczny wysoka temperatura dwa bezpieczniki 6,3 x 32 mm; ręcznie ustawiane czujniki; 88 C termobezpieczniki 121 C oprogramowanie limit czasu dla cyklu wydawania wody Napęd młynka W automacie espresso: 220 V CC Młynki W automacie espresso, płaskie: Ø 56 mm Dozownik W automacie espresso, programowany ręcznie: 6,0 7,8 g Moduł Wykonany z plastiku, wymiary komory parzenia można zaprogramować espresso mechanicznie na 3 wartości: Zawór W automacie espresso zawór powietrzny z czujnikiem przepełnienia i regulacją powietrzny poziomu Pompa W automacie instant: Ø 40 mm komora pomarańczowa Ø 36 mm komora czarna 24 V DC W automacie espresso: Napędy Maksymalnie sześć, zgodnie z konfiguracją automatu. składników Mieszalniki Maksymalnie trzy w wersji instant, maksymalnie dwa w wersji espresso, zgodnie z konfiguracją automatu Napędy Maksymalnie trzy w wersji instant, maksymalnie dwa w wersji espresso, zgodnie mieszalników z konfiguracją automatu Podgrzewacz Jeden pojedynczy podgrzewacz; Wersja instant: otwarty podgrzewacz; 220 V AC 95 obr./min. 24 V DC obr./min. 24 V DC 3,4 l, W 0,4 l, W Wersja espresso: podgrzewacz ciśnieniowy. Strona 8 z 45

9 Pojemniki na koncentraty Maksymalnie sześć, zgodnie z konfiguracją automatu. Pojedyncze (55 mm) lub podwójne (110 mm); śruby ślimakowe podajnika ze skokiem 9 mm lub 15 mm; z napędem mieszadła i mieszadełka (jeśli są zgodnie z konfiguracją i standardowym lub skróconym cyklem wydawania patrz 05.20). - pojemność pojemnika (lub kosza samowyładowczego) na kawę ziarnistą: 1,0 kg - pojemność pojemnika na koncentraty rozpuszczalne: szer.: 55 mm szer.: 55 mm kawa 0,33 kg mleko 0,38 kg mleko 0,38 kg czekolada 0,94 kg czekolada 0,94 kg herbata 0,98 kg cukier 1,20 kg Inne Parametry automatu są programowane za pomocą karty pamięci FLASH lub klawiatury; komora systemów płatności, protokoły: szeregowy, równoległy, executive, MDB; zbieranie danych za pomocą karty FLASH (patrz 09.06); Informacje Limity tolerancji dostarczanej energii i wody, które umożliwiają na prawidłowe działania automatu Cino XS grande: woda: - twardość: - zalecana przewodność: energia: - napięcie nominalne: - częstotliwość nominalna: - temperatura: - wilgotność powietrza: pomieszczenie (przechowywanie i użytkowanie): od 10 F do 25 F (*) C +10 % /-25 % +/-5 % 5 C 30 C maks. 80 % zużycie energii: - zasilanie: od 13 Wh do 380 Wh (*) jeśli wartość jest wyższa, należy użyć filtrów odkamieniających Pełne dane uzyskane zgodnie z protokołem pomiaru energii EVA-EMP dostępne są na żądanie (patrz 02.03). Zabrania się przerabiania w jakikolwiek sposób przewodu elektrycznego dostarczonego wraz z automatem. W razie jego utraty lub uszkodzenia należy użyć nowego oryginalnego przewodu. Sprawdzić, czy instalacja elektryczna gwarantuje możliwość dostarczenia zasilania odpowiedniego dla urządzenia (patrz ). Strona 9 z 45

10 04. Konfiguracja Automat Cino XS grande można skonfigurować na kilka sposobów, które są przedstawione poniżej: a) składniki rozpuszczalne b) składniki rozpuszczalne i espresso c) pojemniki na koncentraty - tylko składniki rozpuszczalne; - składniki rozpuszczalne i kawa ziarnista; - kilka składników rozpuszczalnych i kawa ziarnista (patrz E); d) dopływ wody - zewnętrzny, poprzez elektrozawór wlotowy; - wewnętrzny, ze zbiornika wewnętrznego do automatu; e) numeracja Pojemniki na koncentraty, mieszalniki i mieszadła są numerowane po kolei od lewej do prawej, jak pokazano dalej w dokumencie. Numery poszczególnych elementów są wykorzystane do zaprezentowania sposobu programowania (patrz rozdział 09) Przykładowe konfiguracje V.M. Cino XS grande I/4 A diagram Napoje przypisane do przycisków klawiatury 1. moccaccino 2. cappuccino 3. espresso z mlekiem 4. espresso 5. duży kubek 6. czarna kawa 7. biała kawa 8. mleko 9. czekolada 10. gorąca woda Wyposażenie dodatkowe V.M. Cino XS grande E/4 R diagram Powyższe konfiguracje są przykładowe istnieje wiele różnych opcji w zależności od modelu automatu oraz zakresu programowania. Jednak zasady działania i ogólne informacje mają zastosowanie do wszystkich modeli automatu Cino XS grande. Aby rozszerzyć funkcjonalność automatów Cino XS grande, firma Rhea Projects S.p.A. oferuje bogatą ofertę wyposażenia dodatkowego przeznaczonego do użytku z określonym modelem automatu, np. szafy, oddzielne zestawy źródeł wody, systemy płatności, możliwości podłączenia z urządzeniami do sprzedaży zimnych napojów etc. Napoje przypisane do przycisków klawiatury 1. espresso 2. czarna kawa 3. biała kawa 4. cappuccino 5. mocaccino 6. czekolada 7. duża kawa 8. chocomilk 9. mleko 10. gorąca woda Rhea Vendors group służy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi konfiguracji automatu (patrz ). Strona 10 z 45

11 Produkt LM Automat Cino XS grande ma funkcję przygotowania napoju Latte Macchiato, który składa się z mleka i kawy, podawanego w kubku. Napój ma charakterystyczny wygląd, który cechuje oddzielenie kawy od mleka, zwykle w układzie mleko, kawa, mleko. Chcąc przygotować ten napój, należy zapoznać się z zasadami jego przygotowania kolejne kroki określone są nazwą Cykl przygotowania LM. Należy przestrzegać kilku ogólnych zasad, gwarantujących prawidłowe przygotowanie tego napoju: parameters - parametry prod n prod n water n woda n mixer n mieszadło n prod LM prod LM water LM woda LM mixer LM mieszadło LM coffee water kawa woda selection - wybór 1 st milk 1. mleko 1 st delay 1. opóźnienie 2 nd milk 2. mleko 2 nd delay 2. opóźnienie time - czas - Pierwsze dozowane mleko nie powinno być zbyt mocno wymieszane; - Kolejny cykl dozowania mleka powinien nastąpić po sekundach mieszanie powinno być dokładniejsze i odbywać się przy maksymalnej prędkości obrotów wirnika; - Kawa espresso powinna być dozowana co najmniej sekund po drugim cyklu dozowania mleka do kubka. Napój Latte Macchiato schemat przepływu napój 1. mleko 1. opóźnienie 2. mleko 2. opóźnienie Dane podane w tabeli dotyczą cyklu przygotowania standardowego napoju Latte Macchiato, ale można je nieco zmienić, aby dostosować napój do preferencji użytkownika. Parametry 1. mleko Parametry czas prod. n 24 opóź. startu prod. n 5 woda czas n 60 opóź. startu woda n 0 czas miesz. n 60 wartości opóź. startu miesz. n 3 pręd. miesz. n niska 2. mleko czas prod. LM 24 opóź. startu prod. LM 200 woda czas LM 60 opóź. startu woda LM 150 czas miesz. LM 80 opóź. startu miesz. LM 180 pręd. miesz. LM wys. 2. opóźnienie start kawa espresso 200 Strona 11 z 45

12 05. Opis automatu Informacje ogólne Automat do sprzedaży napojów Rhea Cino XS jest przeznaczony do ogólnego użytku niekomercyjnego. Każdy automat można zidentyfikować za pomocą danych na etykiecie znajdującej się na obudowie urządzenia (patrz ). Automat służy do przygotowania napojów poprzez połączenie składników stałych i wody w odpowiedniej temperaturze. Optymalne warunki pracy urządzenia zakładają umieszczenie automatu w zamkniętym pomieszczeniu, w którym panują normalne warunki, temperatura mieści się w zakresie od 5 do 30 C, a wilgotność powietrza nie przekracza 80%. Nigdy nie należy myć automatu używając strumienia wody. Należy stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do mycia automatów do sprzedaży napojów. Wydanie napoju odbywa się po naciśnięciu przycisku na klawiaturze (patrz 05.02). Należy sprawdzić, czy w miejscu wydawania napojów znajduje się prawidłowo ustawiony kubek Klawiatura Po zamknięciu drzwi urządzenia nacisnąć przycisk przypisany do napoju automat rozpocznie przygotowanie wybranego napoju. W trakcie przygotowania przycisk będzie podświetlony. Przyciski na klawiaturze służą również do ustawiania parametrów poszczególnych funkcji (patrz 09.) oraz umożliwiają użytkownikowi ich zmianę. Przyciski są numerowane od góry do dołu: 1, 2 oraz od lewej do prawej Wyświetlacz Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu informują użytkownika i serwisanta o bieżącym statusie urządzenia Dozownik Automat Cino XS grande posiada umocowany na stałe dozownik napojów znajdujący się nad miejscem przeznaczonym na kubek Blokada drzwi Drzwi urządzenia są zablokowane. Klucz odblokowujący jest mapowany i numerowany w celu identyfikacji Tacka ociekowa Tacka ociekowa służy do zbierania kropli napoju z dozownika oraz w razie konieczności do zebrania zużytej wody z podgrzewacza. Tacka jest wsuwana z przodu na dole obudowy urządzenia i składa się z szuflady i kratowanej pokrywki oba elementy można umyć pod bieżącą wodą. Czujnik elektryczny służy do kontroli poziomu napełniania (patrz 11. i ) Złącze Z tyłu obudowy znajduje się gniazdo trójbolcowe do podłączenia przewodu elektryczne zasilającego Włącznik Służy do włączania i wyłączania urządzenia. zasilania Bezpieczniki Znajdują się na głównej płycie zasilającej (patrz 03.10) Elektrozawór Elektrozawór wlotowy wody tylko w urządzeniach R wyposażony jest w układ wlotowy wody zabezpieczający przed przelaniem, który odcina dopływ wody w momencie awarii automatu Blokada drzwi Służy do odcinania dopływu prądu w momencie otwarcia drzwi urządzenia. Uwaga Niektóre części pozostają podłączone do zasilania pomimo otwarcia drzwi Aby uruchomić automat przy otwartych drzwiach, należy użyć klucza serwisowego, który znajduje się na obudowie. Strona 12 z 45

13 Przycisk wewnętrzny (PROG) Złącze karty FLASH Kieszonki na etykiety Przycisk umożliwiający wejście do modułu programowania automatu znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi na pomarańczowej płytce (PROG). Karty FLASH służące do programowania znajdują się w pomarańczowej płycie po wewnętrznej stronie drzwi (patrz ). Etykiety napojów znajdują się wewnątrz panelu drzwi, pod pomarańczową płytą. Etykiety należy włożyć w kieszonki, zgodnie z konfiguracją urządzenia (patrz ) Moduł kawy Po wydaniu i skompresowaniu zmielonej kawy przez dozownik, następuje proces parzenia kawy w module kawy przy użyciu wody pobranej z pompy. Pozostałe po parzeniu odpady wyrzucane są do pojemnika na odpady po kawie (patrz ) Dozownik Dozownik zbiera zmieloną w młynku kawę (patrz ), którą wydaje do modułu kawy (patrz ) w zaprogramowanej ilości. Dozownik otwiera się dwukrotnie umożliwiając użytkownikowi całkowite opróżnienie pojemnika na odpady po kawie Pojemnik na odpady po kawie Mieści odpady pochodzące z ponad sześćdziesięciu kaw zaparzonych w module kawy (dotyczy modeli E). W momencie gdy pojemnik będzie prawie pełny na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy (patrz ) Młynek Młynek służy do mielenia kawy ziarnistej pobieranej z kosza lub pojemnika. Zmielona kawa pobierana jest przez dozownik. Stopień rozdrobnienia ziaren można regulować za pomocą pokrętła wystającego z młynka (zgodnie z ruchem wskazówek większe rozdrobnienie), (patrz i ) Napęd modułu kawy Napęd modułu kawy obraca niektórymi częściami modułu kawy w celu skompresowania zmielonej kawy do procesu parzenia. Obroty są kontrolowane przez przełącznik sterowany układem, który informuje procesor o pozycji modułu Pojemniki na koncentraty Napędy składników Pojemniki na składniki rozpuszczalne dozują produkty do umieszczonych poniżej mieszalników. Wewnętrzna śruba ślimakowa napędzana przez silnik produktu popycha koncentrat na przesuwnicę. Przesuwnica może być wyposażona w koło i mieszadełko do równomiernego rozprowadzania koncentratu. Wylot o średnicy standardowej lub mniejszej zamykany jest przegrodą. Pojemnik na kawę ziarnistą wyposażony jest w pomarańczową przegrodę zamykającą, którą należy włożyć na miejsce przed podniesieniem pojemnika. Pojemniki są zamknięte za pomocą pokryw. Pojemnik na wodę powinien znaleźć się w miejscu dwóch ostatnich pojemników na koncentraty po prawej stronie w miejscach, które nie mają podłączenia do instalacji hydraulicznej (patrz ) ten pojemnik napełnia się, otwierając pokrywkę na obudowie automatu. Napędy służą do obracania śrub ślimakowych wewnątrz pojemników na koncentraty, aby nasypać odpowiednią ilość produktu do mieszalników. Strona 13 z 45

14 Mieszalniki W mieszalnikach dochodzi do połączenia koncentratów z wodą. Wentylator napędu doprowadza do rozmieszania składników i napój wypływa z dozownika silikonową rurką. Rurki mieszalników można umyć pod bieżącą wodą (letnią) Napędy mieszadeł Zasysacz resztek Napędy mieszadeł umożliwiają połączenie koncentratów z wodą poprzez obracanie wentylatorem zamontowanym na osi. Prędkość obracania jest regulowana (patrz a) w zależności od wybranego napoju. Zasysacz służy do opróżniania automatu z resztek produktów. Jest podłączony do szuflady znajdującej się pod prowadnicami koncentratów i ma na celu wyłapywanie resztek koncentratów podczas ich dozowania. Czas pracy zasysacza można zaprogramować (patrz f); zassane powietrze z resztkami jest wydmuchiwane przez szczeliny z tyłu automatu Zawór powietrzny Licznik objętościowy W modelach E służy do zebrania wody transportowanej do podgrzewacza ciśnieniowego. Poziom jest kontrolowany przez pływak jeśli odnotowano zbyt wysoki poziom, nadmiar wody zostanie odesłany do wypływu, gdzie elektrozawór wlotowy uniemożliwi napływ nowej wody. Tylko w modelach espresso licznik przekazuje do CPU informację o ilości wody przepływającej przez moduł kawy. Ilość wody dla danego napoju można ustawić poprzez wprowadzenie ilości czasu przepływu parametr water N (patrz a) Kaseta monet W niektórych modelach komponenty, które obsługują system płatności (niedostarczany standardowo) są montowane wewnątrz drzwi. Kaseta monet jest zamykana na zamek i powinna mieć w zestawie płaski przewód do połączenia z systemem płatności, umieszczony w 10-stykowym złączu J4 karty wyświetlacza Oświetlenie drzwi Pompa podgrzewacza ciśnieniowego - Panel drzwi jest podświetlany przez dwa moduły diod LED zamontowane wewnątrz ( a ). - Panele boczne są podświetlane przez dwa moduły diod LED zamontowane wewnątrz ( b ). - Miejsce wydawania napojów i logo są podświetlane przez jeden moduł diod LED zamontowany wewnątrz ( c ). - Etykiety produktów oraz klawisze przy napojach podświetlane są przez dwa moduły ( d ) zamontowane z tyłu drzwi. W wersji E pompa wibracyjna z obejściem transportuje wodę do elektrozaworów blokujących w przypadku napojów ze składników rozpuszczalnych i do trójdrogowego w przypadku espresso Podgrzewacz ciśnieniowy W modelu E podgrzewacz ciśnieniowy wyposażony jest w sondę temperatury i termostaty. Kran spustowy może być użyty do opróżnienia obwodu hydraulicznego (patrz f). Strona 14 z 45

15 kran spustowy sonda temperatury wlot wody trójdrogowy zawór do modułu kawy elektrozawory gorąca woda 3 do mieszalnika 2 do mieszalnika 1 termostaty (clicson) elektrozawór nazwa sw wylot E1 woda 1 mieszalnik 1 E2 woda 2 mieszalnik 2 E3 woda 3 moduł gorącej wody 3 EX woda kawa moduł kawy Podgrzewacz W modelu I, podgrzewacz ze wszystkim częściami (grzałka, izolacja termiczna, czujnik temperatury, pompy) jest przymocowany do obudowy: Uwaga Pompy podgrzewacza Części te mogą być bardzo gorące, nawet jeśli automat jest wyłączony. W modelu I, pompy z turbinami są zanurzone w wodzie. Woda jest transportowane w rurkach do mieszalników (uwaga na polaryzację napędów, patrz 03.16). termostat (clicson) termobezpiecznik sonda temperatury Strona 15 z 45

16 wylot wody sondy poziomu wyloty wody Ilość wody dla danego napoju regulowana jest przez parametr water N (patrz a.). pompa nazwa sw wylot P1 woda 1 mieszalnik 1 P2 woda 2 mieszalnik 2 P3 woda 3 mieszalnik 3 P4 woda 4 gorąca woda Strona 16 z 45

17 Układy elektroniczne a. CPU dioda grzałki podgrzewacza sondy poziomu koncentratów wyjście 220 V do grzałki podgrzewacza Wejście 220 V złącze tel. do kasety karty FLASH złącze do drzwi wyświetlacz sonda temperatury system płatności Executive system płatności MDB Płyta CPU służy do zarządzania pracą automatu. Na płycie zainstalowane są programy obsługujące automat. Płyta jest przymocowana do ramy za pomocą czterech wsporników. Przewód telefoniczny łączy pojemnik na kartę FLASH (patrz i 05.33), gdzie przewód wyświetlacza przekazuje wymianę danych pomiędzy klawiaturą a wyświetlaczem w drzwiach (patrz i ). Przewód sondy temperatury jest oddzielony od instalacji elektrycznej urządzenia, aby uniknąć problemów z wyjmowaniem sondy b. Wyświetlacz p.c.b c. Płyta FLASH d. Płyta rozszerzająca Dioda podgrzewacza włącza się przy każdym uruchomieniu grzałki. Płyta wyświetlacza zabezpieczona wewnątrz drzwi przyjmuje sygnały emitowane przez klawiaturę i wyświetla komunikaty. Płaski przewód łączy wyświetlacz z płytą CPU. Znajduje się wewnątrz drzwi poniżej pomarańczowej płyty (patrz ). Płyta umożliwia włożenie do urządzenia karty pamięci FLASH w celu zaprogramowania automatu (patrz ). Tylko w modelach E. Służy do nadzoru napędu modułu kawy, młynka i dozownika. Strona 17 z 45

18 Oprogramowanie Oprogramowanie zainstalowane w automacie Cino XS grande podzielone jest na dwie kategorie: - główne: jest to oprogramowanie określające cykle automatu, zależności pomiędzy funkcjami, kolejność przeprowadzania czynności. Użytkownik nie może wprowadzać w nim żadnych zmian, ale można je zastąpić kartą FLASH lub rheaction (patrz i ). - konfiguracja: jest to oprogramowanie określające czas i kolejność wydawania napoi, protokół systemu płatności, tryby wyświetlania etc. Zmienne można modyfikować ręcznie w automacie lub za pomocą karty rheaction (patrz i ), aby zmienić poszczególne parametry pracy automatu i dostosować napoje do preferencji użytkownika (ilości składników i mieszanek, komunikaty ostrzegawcze etc.) (patrz 09.). Jeśli oprogramowanie trzeba wymienić, należy włożyć kartę FLASH do automatu i przeprowadzić procedurę przegrywania oprogramowania, przestrzegając następujących zaleceń: - wyłączyć automat; - włożyć kartę FLASH do gniazda oprogramowania, które ma być wymienione; - włączyć automat; - poczekać, aż pojawi się komunikat o rozpoczęciu programowania; - wyłączyć automat i wyjąć kartę FLASH rheaction System rheaction umożliwia dodatkowe programowanie automatu. Składa się ze sprzętu z oprogramowaniem, które można zainstalować w komputerze; można za jego pośrednictwem przechowywać, zmieniać i zapisywać dane konfiguracyjne automatów Rhea. Rhea Vendors group służy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi systemu rheaction (patrz ). Strona 18 z 45

19 06. Czynności początkowe Automat może być transportowany, obsługiwany i ustawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Zmieniając pozycję automatu, nigdy nie należy kłaść go do góry nogami. Należy przestrzegać strzałek kierunkowych na opakowaniu. Uwaga Aby uniknąć urazów ciała, z automatem należy postępować ostrożnie. Ze względu na wagę automatu i jego wymiary zaleca się transport samochodem ciężarowym poruszającym się z niewielką prędkością. - Ustawić automat w docelowym miejscu pracy. - Przeciąć plastikowe pasy. - Zdjąć opakowanie. - Wyjąć tackę ociekową. - Zdjąć worek ochronny. - Unieść automat i ustawić na docelowej powierzchni. Uwaga Umiejscowienie Materiały opakowaniowe należy schować w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem osób nieuprawnionych, zwłaszcza dzieci, ze względu na ryzyko niebezpieczeństwa. Opakowanie należy oddać firmie specjalistycznej do utylizacji. Automat powinien pracować w pomieszczeniu zamkniętym, stojąc na powierzchni, która udźwignie jego ciężar (patrz ). Odległość od ścian powinna gwarantować swobodny przepływ powietrza i łatwy dostęp. Nachylenie ścian nie powinno przekraczać 2. Zaleca się podłożenie pod automat materiału wodoodpornego w celu zabezpieczenia podłoża w sytuacji wypadkowego rozlania napoju. Po ustawieniu automatu w docelowej pozycji: - Przeciąć obejmę zabezpieczającą klucz do drzwi i kratowaną pokrywę tacki ociekowej. - Włożyć klucz do zamka (05.05.), przekręcić i otworzyć. - Wyjąć kopertę z dokumentami i etykietami. - Wyjąć przewód zasilający oraz zestaw hydrauliczny. Zestaw hydrauliczny można wykorzystać do podłączenia do instalacji wodnej. - Przykręcić cztery nóżki do obudowy na dole, regulując ich wysokość według podłoża. - Podnieść pokrywę automatu. Strona 19 z 45

20 07. Podłączenie Jeśli automat ma być podłączony do instalacji wodnej, należy upewnić się, że dostępna woda jest zdatna do picia, nie zawiera żadnych zanieczyszczeń i że ma odpowiednią twardość. W razie konieczności należy przeprowadzić analizę laboratoryjną. Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji wodnej, do której będzie podłączony automat (patrz ). Wykorzystać pompę lub reduktor w przypadku braku zgodności z wymaganiami urządzenia. Zaleca się zamontowanie kranu na podłączeniu automatu do instalacji, aby mieć możliwość odłączenia automatu od sieci. Podłączenie należy przeprowadzić za pomocą rury wykonanej z materiałów odpowiednich do celów spożywczych oraz dostosowanej do ciśnienia roboczego. W razie konieczności zamontować filtr zmiękczający wodę i wymieniać jego wkład regularnie, aby chronić części urządzenia przed kamieniem. Jeśli w automacie znajduje się wewnętrzny zbiornik wody, należy sprawdzić, czy jest właściwie ustawiony na swoim miejscu oraz napełniony. Parametry wody zdatnej do picia dla ludzi można sprawdzić na poniższej stronie internetowej: energia Przestrzegać zasad dotyczących podłączania urządzeń do instalacji elektrycznej, szczególnie dotyczacych uziemnienia. Podłączyć automat na stałe, bez stosowania reduktorów, adapterów, rozgałęźników czy przedłużaczy. Użyć do tego wyłącznie przewodu dostarczonego z automatem. Zaleca się zamontowanie przełącznika umożliwiającego odłączenie urządzenia od sieci zasilania. Uwaga Sprawdzić, czy elektrownia zapewnia dostawy prądu o parametrach wymaganych przez urządzenie (patrz ). Sprawdzić dane na płytce z numerem seryjnym (patrz ). Włożyć przewód do gniazda zasilania (patrz ). Następnie włączyć wtyczkę do gniazda i włączyć automat. W razie konieczności sprawdzić informacje na poniższej stronie internetowej: Strona 20 z 45

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors. Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.com Uwagi 00 04.11.2011 Pierwsze wydanie: Wyd. DNIA OPIS Wyd. MAN1010105 00 dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Urządzenie: Jasopels

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY BZ07 250/425/375 250/425/375

PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY BZ07 250/425/375 250/425/375 BZ07 BZ07 PM 1 grupowy BZ07 DE 1 grupowy pompa wibracyjna pompa wibracyjna ze zbiornikiem na wodę ze zbiornikiem na wodę 250/425/375 250/425/375 Model BZ07 dzięki swojej budowie jest praktyczny i ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

... Esprecious 12 Z 1 młynkiem, 1 pojemnikiem na kawę ziarnistą, 2 pojemnikami na mleko i czekoladę instant. Wydaje 8 różnych

... Esprecious 12 Z 1 młynkiem, 1 pojemnikiem na kawę ziarnistą, 2 pojemnikami na mleko i czekoladę instant. Wydaje 8 różnych EKSPRESY CIŚNIENIOWE Esprecious Ekspres ciśnieniowy do espresso, kawy i innych napojów gorących. Z podłączeniem do sieci wodociągowej 3/4 cala. Wyposażony w ekran dotykowy, jeden lub dwa młynki do mielenia

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 1/19 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE--------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy:

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy: Przygotowanie sejfu do pracy: Sejf hotelowy Be-Tech Instrukcja obsługi Sejf standardowo jest otwarty Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od wewnętrznej strony

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

ATX 2.3 POWER SUPPLY QP400

ATX 2.3 POWER SUPPLY QP400 ATX 2.3 POWER SUPPLY Handbuch Manual Manuel d utilisation Guia usario Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Guia usário Instukcja obstugi ユーザー マニュアル 使 用 手 冊 QP400 Spis treści 1. Właściwości 3 2. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe GreenPro Cash i urządzenia parkingowe Instrukcja obsługi systemu parkingowego GREEN Center Polska Sp. z o.o. ul. Opalenicka 67 60-362 Poznań 1. Obsługa komputera 1.1 Włączenie komputera i logowanie 1.2

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo